Aeg 3244-6KG Handleiding

Add to My manuals
40 Pages

advertisement

Aeg 3244-6KG Handleiding | Manualzz
ÖKO_SANTO
Elektronische koel-/vriescombinaties
Gebruiksaanwijzing
818 17 60-00/3
Geachte klant,
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe
koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over
een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het
apparaat.
De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren voor latere naslag. Aan eventuele
volgende bezitters van het apparaat doorgeven.
Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare
modellen in diverse uitvoeringen bestemd. S.v.p. alleen op de
aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben.
1
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren
van het apparaat. Hier absoluut op letten.
0 1. Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening
van het apparaat.
2. ....
3
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat.
2
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch
en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.
Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt U aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen".
Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...". Als
deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze klantendienst U te allen tijde ter beschikking.
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...
2
818 17 60-00/3
Inhoud
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Transport apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het apparaat heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
12
Draairichting van de deur wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Beschrijving apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vooraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diepvriesplateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsen voor het instellen van de temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatuurindicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
18
18
19
Voor ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
COOLMATIC/FROSTMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
COOLMATIC-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FROSTMATIC-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Apparaat uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Controle- en informatiesysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Temperatuurwaarschuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Functiestoringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Het openen van de deur van de diepvriesruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
818 17 60-00/3
3
Inhoud
Interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legvlakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variabele binnendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flessenrek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schalen en houders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flessenhouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
26
26
26
Juiste manier van bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Invriezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bewaren van diepvriesproducten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Het maken van ijsblokjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
De koelruimte wordt automatisch ontdooid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Diepvriesruimte ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tips voor energiebesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wat te doen als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lamp verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Geluiden als het apparaat in bedrijf is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vaktermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4
818 17 60-00/3
1 Veiligheid
De veiligheid van onze apparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt u met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:
Juist gebruik
• Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Geschikt voor het
koelen, invriezen en bewaren van diepgevroren levensmiddelen alsmede voor de bereiding van ijs. Als het apparaat voor andere doeleinden gebruikt wordt kan de fabrikant geen verantwording nemen voor
eventuele schaden.
• Het ombouwen van of veranderingen aan het apparaat aanbrengen is
uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Als het apparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor
het koelen, invriezen en bewaren van diepgevroren levensmiddelen
gebruikt wordt, s.v.p. letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen
wordt
• Controleren of het apparaat transportschade heeft. Een beschadigd
apparaat in geen geval aansluiten! In geval van schade dient u zich
tot de leverancier te wenden.
Koelmiddelen
Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutaan (R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel
brandbaar is.
• Waarschuwing - Bij het transport en het opstellen van het apparaat
erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.
• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:
– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;
– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsonderdelen (bijv. folie, piepschuim) kunnen gevaarlijk zijn
voor kinderen. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal weghouden
bij kinderen!
• Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar maken voordat ze
weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor
818 17 60-00/3
5
Veiligheid
wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten
worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties
terechtkomen.
• Kinderen zien de gevaren die in het omgaan met huishoudelijke
apparaten schuilen vaak niet. Zorg daarom voor het nodige toezicht
en laat kinderen niet met het apparaat spelen!
Bij dagelijks gebruik
• Houders met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen door bevriezing lek raken. Explosiegevaar! Geen houders met brandbare stoffen,
zoals sprays, aanstekervullingen etc. in het apparaat plaatsen.
• Flessen en dozen niet in de diepvriesruimte plaatsen. Deze kunnen
springen als de inhoud bevriest - bij koolzuurhoudende inhoud zelfs
exploderen! Nooit limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in de
diepvriesruimte bewaren. Uitzondering: Dranken met een hoog alcoholgehalte kunnen wel in de diepvriesruimte bewaard worden.
• Consumptieijs en ijsblokjes niet direct vanuit de diepvriesruimte in de
mond stoppen. Zeer koud ijs kan aan de lippen of de tong vastvriezen
en verwondingen veroorzaken.
• Diepgevroren producten niet met natte handen aanraken. De handen
kunnen eraan vastvriezen.
• Waarschuwing - Geen electrische apparaten (bijv. electrische ijsmachines, mixers etc.) in het koelapparaat gebruiken.
• Waarschuwing - Ventilatie-openingen in de ommanteling van het
apparaat of in inbouwmeubelen niet afsluiten.
• Waarschuwing - Voor bespoedigen van het ontdooiproces geen
mechanische voorzieningen of andere kunstmatige middelen gebruiken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
• Voordat met het schoonmaken van het apparaat begonnen wordt
altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact
trekken of de zekering in de woning uitschakelen, er resp. uitdraaien.
• Als u boven op het apparaat bevroren producten legt, kan zich door
de kou in de holle ruimte van de opbergplaat condenswater vormen.
In deze holle ruimte zitten elektronische onderdelen. Als er condenswater op deze onderdelen druppelt, kan kortsluiting het apparaat
beschadigen. Leg daarom geen bevroren producten boven op het
apparaat.
• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit
aan het snoer.
6
818 17 60-00/3
Bij storing
• Bij storing aan het apparaat eerst in deze handleiding onder "Wat te
doen als..." kijken. Als de daar genoemde aanwijzingen niet verder
helpen, niet zelf reparaties uitvoeren.
• Elektrische apparaten mogen alleen door vaklieden gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
Wendt u zich voor reparaties s.v.p. tot de AEG klantenservice.
Weggooien
Informatie over de verpakking van het apparaat
Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder
gevaar weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!
De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en worden als volgt gekarakteriseerd:
>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakken
binnen in.
>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe
CFK-vrij.
De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer
bij het oud-papier gedaan worden.
Weggooien van oude apparaten
Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld te
worden. Dit geldt voor uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging toe is - ook voor uw nieuwe apparaat.
1 Waarschuwing!
Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar
maken voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer
doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere
levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
Aanwijzingen voor het weggooien:
• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.
• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de
achterkant, mag niet beschadigd worden.
• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij
de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
818 17 60-00/3
7
Transport apparaat
Er zijn twee personen nodig om het apparaat te transporteren. Voor een
betere grip zijn voor aan de onderkant en achter aan de bovenkant van
het apparaat twee grepen aanwezig.
0 1. Het apparaat vastpakken aan de grepen op de plaatsen zoals op de
tekening afgebeeld en transporteren.
2. Om het apparaat op de definitieve plaats te schuiven voorzichtig boven
aan de bovenste deur duwen en het apparaat iets naar achteren kantelen. Het gewicht wordt daardoor naar de achterste rolletjes verplaatst,
waardoor het apparaat gemakkelijker te schuiven is.
Transportbescherming verwijderen
Het apparaat alsmede delen van het interieur zijn voor het transport
beschermd.
0 1. Van de binnenkant van de deur de beschermdelen voor de deurafsluiting verwijderen.
3
8
Eventuele plakbandresten kunnen met wasbenzine verwijderd worden.
818 17 60-00/3
Transportbescherming verwijderen
2. Transportbescherming van de deurlagers bij geopende deur verwijderen.
3. Transportbeschermdeel van het deurlager bij geopende deur verwijderen.
Transportbeveiliging van de planken verwijderen:
4. Beveiligingsdelen tot aan de verdikking aan de rand van de plank
naar voren schuiven.
5. Plank zo ver naar voren trekken,
tot hij naar beneden gekiept kan
worden en de beveiligingsdelen
uit de geleidingen genomen kunnen worden.
818 17 60-00/3
9
Opstellen
Opstelplaats
Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik en het
onberispelijk functioneren van het apparaat.
Het apparaat daarom
– niet aan directe straling van de zon blootstellen;
– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen;
– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ontworpen.
De klimaatcategorieën staan op het typeplaatje dat zich links aan de
binnenkant van het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke
klimaatcategorie behoort:
Klimaatcategorie
voor een omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 °C
N
+16 tot +32 °C
ST
+18 tot +38 °C
T
+18 tot +43 °C
Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:
– tot elektrische kachels 3 cm;
– tot olie- en kolenkachels 30 cm.
Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolatieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen.
10
818 17 60-00/3
Opstellen
Het apparaat heeft lucht nodig
Lucht wordt onder de deur toegevoerd via de ventilatieopeningen
in de sokkel en gaat dan via de
ontluchting langs de achterwand
naar boven. Deze ventilatieopeningen nooit afdekken of versperren zodat de lucht kan circuleren.
Let op! Als het apparaat bijv.
onder een kast geplaatst wordt,
dient een afstand van minstens 10
cm tussen de bovenkant van het
apparaat en het daarboven aangebrachte meubel aangehouden
te worden.
Apparaat uitlijnen
0 1. Het apparaat dient horizontaal en stevig te staan. Oneffenheden van de
bodem compenseren door in- of uitdraaien van de beide stelvoetjes aan
de voorkant.
818 17 60-00/3
11
Elektrische aansluiting
Voor de elektrische aansluiting is een overeenkomstig de voorschriften
geïnstalleerd, randgeaard stopcontact vereist. De elektrische beveiliging
dient minstens 10 Ampère te bedragen.
Als het stopcontact na het opstellen van het apparaat niet meer bereikbaar is, dient een passende maatregel in de elektrische installatie ervoor
te zorgen dat het apparaat van het lichtnet afgekoppeld kan worden
(bijv. zekering, LS-schakelaar, foutstroomveiligheidsschakelaar e.d. met
een contactopeningswijdte van minstens 3 mm).
0 1. Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren
of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van
het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan.
bijv: AC 220 ... 240 V 50 Hz of
220 ... 240 V~ 50 Hz
(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)
Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.
Draairichting van de deur wisselen
De draairichting van de deur kan van rechts (aflevertoestand) naar links
omgezet worden, als dat voor de opstellingsplaats nodig is.
1 Waarschuwing! Tijdens het verwisselen van de deurdraairichting mag
het apparaat niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Trek tevoren
de stekker uit het stopcontact.
0 1. Open de deur van de vriesruimte
en trek de sokkelplaat er naar
voren toe af. Zet de deurlagerafdekking op de sokkelplaat van
links naar rechts om.
12
818 17 60-00/3
Draairichting van de deur wisselen
2. Schroef bij gesloten deur van de
vriesruimte de kruiskopschroeven
uit het onderste deurlager en haal
het deurlager er naar onderen toe
af.
3. Sluit de deur van de vriesruimte.
Open de deur van de koelruimte
en schroef de bevestigingsschroef
voor het zelfsluitmechanisme
boven op de deur van de vriesruimte eraf.
4. Zet de scharnierstiften van het
rechter in het linker gat. Haal de
deur van de vriesruimte er voorzichtig naar voren toe uit en zet
hem opzij.
5. Schroef het middelste deurlager
eraf.
6. Haal de deur van de koelruimte er
voorzichtig naar voren toe uit en
zet hem opzij.
818 17 60-00/3
13
Draairichting van de deur wisselen
7. Schroef de bevestigingsschroef
voor het zelfsluitmechanisme
onder op de koelruimtedeur eraf.
8. Zet de bovenste scharnierstift
naar links om.
9. Handgrepen en afdekdopjes volgens afbeelding overzetten.
10. Schroef het zelfsluitmechanisme
linksonder op de deur van de
koelruimte vast.
11. Schuif de deur van de koelruimte
voorzichtig op de bovenste deurtap en sluit hem.
14
818 17 60-00/3
Draairichting van de deur wisselen
12. Schuif het middelste deurlager
linksonder in de deur van de koelruimte en schroef het aan de
behuizing vast.
13. Schroef het zelfsluitmechanisme
linksboven op de deur van de
vriesruimte vast.
14. Schuif de deur van de vriesruimte
voorzichtig op de middelste lagerbout en sluit hem.
15. Zet het onderste deurlager met
lagertap linksonder in de deur van
de vriesruimte en schroef het vast.
16. Open de deur van de vriesruimte
en zet de sokkelplaat erop.
818 17 60-00/3
15
Beschrijving apparaat
Vooraanzicht
(diverse modellen)
Bedieningspaneel en controle-elementen
Boter-/kaasvak met klep
Deurvakken
Variabele box (niet bij alle modellen)
Flessenvak
Fruit-/groenteladen
Legvlakken
Lade voor diepvriesproducten (alleen voor bewaren)
Bij het ontdooien dient de onderste lade ook als dooiwateropvang
Laden voor diepvriesproducten (voor bewaren en invriezen)
Diepvriesplateau
ë
16
Typeplaatje (naargelang model linksboven of -beneden)
818 17 60-00/3
Beschrijving apparaat
Diepvriesplateau
Onder de bovenste lade in de
vriesruimte bevindt zich een
diepvriesplateau met twee ijsbakjes.
Op het diepvriesplateau kunt u bijv. bessen apart invriezen.
Voordeel: de bessen worden niet platgedrukt, ze behouden hun natuurlijke vorm. De bevroren bessen kunt u daarna, in porties verpakt, in de
laden leggen.
818 17 60-00/3
17
Beschrijving apparaat
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Controlelampje voor koelruimte (groen)
Toets AAN/UIT voor koelruimte
Temperatuurindicatie voor koelruimte
Toetsen voor temperatuurinstelling voor koelruimte
Indicatie voor ingeschakelde COOLMATIC-functie (geel)
• COOLMATIC voor intensief koelen in de koelruimte
Toets COOLMATIC
Controlelampje voor vriesruimte (groen)
Toets AAN/UIT voor vriesruimte
Temperatuurindicatie voor vriesruimte
Toetsen voor temperatuurinstelling voor vriesruimte
Indicatie voor ingeschakelde FROSTMATIC-functie (geel)
• FROSTMATIC voor snel invriezen in de vriesruimte
Toets FROSTMATIC
Waarschuwingslampje (rood)
Toets WAARSCHUWING UIT
(zie hoofdstuk “Controle- en informatiesysteem”)
Toetsen voor het instellen van de temperatuur
De temperatuur wordt ingesteld via de
toetsen „+“ (WARMER) en „-“ (KOUDER).
De toetsen staan in verbinding met de temperatuurindicatie.
• Door te drukken op één van de twee toetsen „+“ of „-“ wordt de temperatuurindicatie van de WERKELIJKE temperatuur (er brandt een
lampje) op de GEWENSTE temperatuur (er knippert een lampje)
omgeschakeld.
18
818 17 60-00/3
Beschrijving apparaat
• Door weer te drukken op één van de twee toetsen gaat de GEWENSTE
temperatuur steeds 1 stap omhoog resp. omlaag.
• Als geen toets wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na
korte tijd (ca. 5 sec.) automatisch weer op de WERKELIJKE temperatuur terug.
GEWENSTE temperatuur betekent:
De temperatuur die in de koel- resp. vriesruimte moet heersen, kan op
de op het display aanwezige temperaturen ingesteld worden. De
GEWENSTE temperatuur wordt knipperend aangegeven.
WERKELIJKE temperatuur betekent:
De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die op dat moment
werkelijk in de koel- resp. vriesruimte heerst. De WERKELIJKE temperatuur wordt door het branden van een lampje aangegeven.
Temperatuurindicatie
De temperatuurindicatie kan meerdere soorten informatie aangeven.
• Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat
moment in de koel- c.q. vriesruimte heerst (WERKELIJKE temperatuur), het betreffende lampje brandt.
• Als de temperatuur in de vriesruimte hoger is dan het indicatiebereik
van de temperatuurindicatie, knippert het rode waarschuwingslampje
en alle lampjes van de temperatuurindicatie zijn uit.
• Als de temperatuur in de koel- c.q. vriesruimte lager is dan het indicatiebereik van de temperatuurindicatie, knippert het lampje voor de
laagste indicatie (+2, -24) verder.
• Tijdens de temperatuurinstelling wordt de op de moment ingestelde
temperatuur knipperend aangegeven (GEWENSTE temperatuur).
• Als er een storing in het apparaat zit waardoor de temperatuur niet
meer vastgelegd kan worden, knipperen alle lampjes van de temperatuurindicatie.
818 17 60-00/3
19
Voor ingebruikneming
1 Laat het apparaat, voordat u het op het elektriciteitsnet aansluit en
voor de eerste ingebruikname, 30 minuten staan, als het rechtop vervoerd is. Als het liggend vervoerd is, moet het apparaat voor ingebruikname eerst 4 uur staan, zodat de olie naar de compressor kan
terugstromen. Anders kan de compressor beschadigd worden.
0 1. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor
het eerste gebruik (zie hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).
20
818 17 60-00/3
Ingebruikneming
Koelruimte en diepvriesruimte kunnen apart van elkaar bediend en
geregeld worden.
0 1. Stekker in het stopcontact stoppen.
Koelruimte in bedrijf nemen
0 1. AAN/UIT toets voor de koelruimte indrukken.
Het groene lichtnetlampje voor de koelruimte gaat branden.
2. Gewenste temperatuur voor de koelruimte instellen (zie hoofdstuk
"Temperatuur instellen").
3
Aangezien de bewaartemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt,
kunnen direct na inschakeling producten opgeborgen worden.
Diepvriesruimte in gebruik nemen
0 1. AAN/UIT toets voor de diepvriesruimte indrukken.
Het groene lichtnetlampje voor de diepvriesruimte gaat branden. Er
klinkt een alarmtoon en het rode waarschuwingslampje gaat knipperen
om aan te geven dat de noodzakelijke bewaartemperatuur nog niet
bereikt is.
2. Druk de toets WAARSCHUWING UIT in om het alarm uit te schakelen.
3
De alarmtoon wordt na een uur automatisch uitgeschakeld, als hij niet
handmatig wordt afgezet.
3. Temperatuur op -18°C of kouder instellen (zie hoofdstuk "Temperatuur
instellen").
4. Pas diepvriesproducten in het apparaat doen als een temperatuur in de
diepvriesruimte van -18 °C is bereikt, resp. tot het rode waarschuwingslampje uit is.
Temperatuur instellen
Met de betreffende temperatuurregeling kunnen de gewenste temperatuur in de koelruimte en in de diepvriesruimte apart van elkaar ingesteld worden.
0 1. Druk op de toetsen „+“ (WARMER) of „-“ (KOUDER).
De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat
moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan.
818 17 60-00/3
21
2. Druk op de toets „+“ (WARMER) om hogere temperaturen in te stellen.
Druk op de toets „-“ (KOUDER) om lagere temperaturen in te stellen.
Met elke toetsdruk wordt de temperatuur steeds 1 stap verder ingesteld.
Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is een
bewaartemperatuur van ca. +5 °C in de koelruimte en -18 °C in de
diepvriesruimte in de regel koud genoeg.
3
Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt
worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 sec.) om
en geeft weer de in de koelruimte c.q. in de vriesruimte aanwezige
WERKELIJKE temperatuur aan. De indicatie wisselt van knipperen op
continu branden.
Belangrijk! Regelmatig via het rode alarmlampje en de temperatuurindicatie de juiste bewaartemperatuur controleren.
COOLMATIC/FROSTMATIC
COOLMATIC-toets
De COOLMATIC-functie is geschikt voor het snel afkoelen
van grotere hoeveelheden in de koelruimte, bijv. dranken,
salades ter gelegenheid van een feestje.
0 1. Door te drukken op de COOLMATIC toets wordt de COOLMATIC-functie
ingeschakeld. Het gele lampje gaat branden.
De COOLMATIC-functie zorgt nu voor intensief koelen. Daarbij wordt
automatisch een GEWENSTE temperatuur van +2 °C ingesteld. Na verloop van 6 uur wordt de COOLMATIC-functie automatisch beëindigd.
Het gele lampje gaat uit. De oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur geldt dan weer en de temperatuurindicatie geeft weer de
temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst.
2. Door opnieuw op de COOLMATIC toets te drukken kan de COOLMATICfunctie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Het gele lampje
gaat uit.
22
818 17 60-00/3
FROSTMATIC-toets
De FROSTMATIC-functie versnelt het invriezen van verse
levensmiddelen en beschermt tegelijkertijd de reeds ingevroren waren tegen ongewenste verwarming.
0 1. Door te drukken op de FROSTMATIC toets wordt de FROSTMATIC-func-
tie ingeschakeld. Het gele lampje gaat branden.
2. Door opnieuw op de FROSTMATIC toets te drukken kan de FROSTMATIC-functie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Het gele lampje
gaat uit.
Als de FROSTMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt
de elektronica van het apparaat de FROSTMATIC-functie na 48 uur uit.
Het gele lampje gaat uit.
Apparaat uitschakelen
3
Koelruimte en diepvriesruimte kunnen apart van elkaar uitgeschakeld
worden.
0 1. Druk net zo lang op de AAN/UIT-toets tot het netcontrolelampje uitgaat.
Aanwijzing:
De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is.
Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de
stand waar het voor de stroomonderbreking op stond.
Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt
gesteld:
0 1. Apparaat uitschakelen, daartoe op AAN/UIT toets drukken tot het netcontrolelampje uitgaat.
2. Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp. uithalen.
3. Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud").
4. Deuren daarna open laten ter vermijding van reukvorming.
818 17 60-00/3
23
Controle- en informatiesysteem
Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuurindicatie,
optische waarschuwingsindicaties en akoestische waarschuwingsinrichting.
Het systeem waarschuwt:
– als de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt;
– bij functiestoringen aan het apparaat.
Temperatuurwaarschuwing
Het rode waarschuwingslampje knippert en er klinkt een alarm zodra de
temperatuur in de vriesruimte warmer dan -12 °C is. Een dergelijke
temperatuurstijging kan eventueel veroorzaakt worden door:
– het vaak en langdurig openen van de deur;
– het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen;
– een defect in het apparaat.
Met de toets WAARSCHUWING UIT kunt u het alarm uitzetten. Waarschuwingslampje en alarm worden automatisch uitgeschakeld als de in
de vriesruimte WERKELIJK heersende temperatuur weer daalt en in het
weergavebereik komt.
3
Het alarm wordt na een uur automatisch uitgeschakeld, ook als de
WERKELIJKE temperatuur nog van de GEWENSTE temperatuur afwijkt.
Het rode waarschuwingslampje blijft knipperen.
Functiestoringen
Als de elektronica van het apparaat een technisch defect heeft vastgesteld dat verhindert dat de WERKELIJKE temperatuur bereikt kan worden, knipperen alle lampjes van de temperatuurindicatie. Het apparaat
werkt met een noodprogramma tot de AEG klantenservice de reparatie
heeft uitgevoerd.
Het openen van de deur van de diepvriesruimte
Als het apparaat ingeschakeld is en de deur van de diepvriesruimte gesloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er onderdruk in de diepvriesruimte ontstaat die de deur gesloten houdt tot de
druk weer gelijk is. Na een paar minuten kan de deur weer geopend
worden.
24
818 17 60-00/3
Interieur
Legvlakken
Eén legvlak moet in ieder geval in de onderste geleiders boven de fruiten groenteladen geschoven worden. Dit dient altijd op die plaats te zitten zodat fruit en groenten langer fris blijven.
De overige legvlakken zijn in
hoogte verstelbaar:
0 1. Daartoe het legvlak zover naar
voren trekken tot het naar boven
of onderen bewogen kan worden
en eruit gehaald kan worden.
2. Om de legvlakken op een andere
hoogte te zetten in omgekeerde
volgorde te werk gaan.
Plaatsen van grote verpakkingen:
0 1. De voorste helft van het tweedelige legvlak eruit halen en op een
andere hoogte erin schuiven.
Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen
te plaatsen.
Variabele binnendeur
Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden.
818 17 60-00/3
25
Interieur
Flessenrek
(niet bij alle modellen)
Flessen met de flessenhals naar
voren in het vak leggen.
Let op: Alleen ongeopende flessen
horizontaal neerleggen.
Om aangebroken flessen op te
bergen kan het flessenrek schuin
opgesteld worden.
0 1. Trek daartoe het flessenrek zover
naar voren tot het naar boven
gedraaid kan worden en schuif
dan het voorste vak in het volgend hogere niveau.
Schalen en houders
Vario-schalenset
De twee grote fruit- en groenteladen kunnen door een verstelbare
scheidingswand onderverdeeld worden (niet bij alle modellen).
Flessenhouder
(niet bij alle modellen)
Sommige modellen hebben een
flessenhouder. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse
flessen en kan aan de zijkant verschoven worden worden.
26
818 17 60-00/3
Juiste manier van bewaren
In de koelruimte heersen verschillende temperaturen. Het koudst is
het op de onderste legvlakken boven
de fruit- en groenteladen. Warmer is
het op de bovenste legvlakken en in
de deurvakken. Waar in de koelruimte de juiste temperatuur heerst
voor de diverse soorten levensmiddelen laat het voorbeeld hiernaast zien.
In de onderste lade van de diepvriesruimte niet invriezen, alleen diepvriesproducten bewaren.
Tip: levensmiddelen altijd afgedekt
of verpakt in de koelruimte zetten
om te voorkomen dat ze uitdrogen
en de geur of smaak op andere producten overgebracht wordt.
Voor het verpakken zijn geschikt:
– vershoudzakken en -folies van
polyethyleen;
– plastic dozen met deksel;
– speciale plastic kappen met rubberband;
– aluminiumfolie.
818 17 60-00/3
27
Invriezen
Behalve de onderste lade, die alleen voor bewaaren bestemd is, kunnen
alle andere vakken en laden voor invriezen gebruikt worden.
Let op!
• Voor het invriezen van levensmiddelen moet de WERKELIJKE temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C of kouder zijn.
• Let op het invriesvermogen op het merk- en type-aanduidingsplaatje.
Het invriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse producten die
binnen 24 uur ingevroren kan worden. Neem slechts 2/3 tot 3/4 van
de hoeveelheid die aangegeven staat op het typeplaatje als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt.
• Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen.
0 1. Voor gebruik van de maximale invriesmogelijkheid de FROSTMATIC
toets 24 uur - bij kleinere hoeveelheden zijn 4 tot 6 uur voldoende voor het invriezen indrukken. Het gele lampje gaat branden.
3
De FROSTMATIC toets behoeft niet ingedrukt te worden bij kleine in te
vriezen hoeveelheden tot 3 kg.
2. Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze
niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere
diepvriesproducten overgebracht wordt.
Voorzichtig! Niet met natte handen aan diepvriesproducten komen.
De handen kunnen eraan vastvriezen.
3. De verpakte levensmiddelen in de vakken of laden leggen. Niet bevroren producten mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren producten omdat deze laatste dan kunnen ontdooien.
3
De elektronica van het apparaat schakelt de FROSTMATIC-functie na
48 uur automatisch uit. Het gele lampje gaat uit. U kunt de FROSTMATIC-functie ook handmatig beëindigen door nog een keer op de FROSTMATIC toets te drukken.
Tips:
• Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn:
– diepvrieszakken en -folie van polyethyleen;
– speciale diepvriesdozen;
– aluminiumfolie, extra sterk.
28
818 17 60-00/3
• Voor het sluiten van zakken en folie zijn geschikt:
plastic klemmen, elastiekjes of plakband.
• Voor het sluiten de lucht uit zakken en folie strijken, omdat lucht het
uitdrogen van de diepvriesproducten bevordert.
• Maak platte pakjes, deze bevriezen sneller.
• Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare
diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet.
Aanwijzing voor testinstituten:
Stapelschema’s ter vaststelling van de diepvriesprestatie resp. opwarmtijd kunnen direct bij de fabrikant aangevraagd worden.
Bewaren van diepvriesproducten
Let op! Voordat voor de eerste keer reeds bevroren diepvriesproducten
in de diepvriesruimte worden gedaan, moet de vereiste bewaartemperatuur van -18 °C bereikt zijn.
• Alleen verpakte diepvriesproducten bewaren opdat ze niet uitdrogen,
de smaak niet verloren gaat en de geur- of smaak niet op andere producten overgedragen wordt.
• Let op de bewaartijd resp. houdbaarheidsdatum van de diepvriesproducten.
2
Diepvriesproducten zo mogelijk naar soort apart in de laden leggen. Bij
sommige modellen worden ruitertjes geleverd om op laden te steken.
Om de inhoud van de diverse vakken te markeren, de ruitertjes boven
de betreffende productsymbolen steken (zie hoofdstuk "Productsymbolen/Diepvrieskalender"). Daardoor heeft men een beter overzicht,
staat de deur niet te lang open en wordt stroom bespaard.
Het maken van ijsblokjes
0 1. IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen en op het diepvriesplateau of
in een la plaatsen en laten bevriezen.
2. Als de ijsblokjes klaar zijn kunnen ze uit het ijsbakje gehaald worden
door de schaal om te draaien of kort onder de kraan te houden.
Let op! Als het ijsbakje vastgevroren zit nooit met puntige of scherpe
voorwerpen losmaken. Een pollepel of iets dergelijk gebruiken.
818 17 60-00/3
29
Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender
(niet bij alle modellen)
• De symbolen op de laden
geven de diverse soorten diepvriesproducten aan.
• De getallen geven voor ieder soort diepvriesproduct de bewaartijd in
maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven
bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en
de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen
met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde.
• Door de meegeleverde schuifjes op de laden te steken kan
aangegeven worden welke
levensmiddelen in welk vak
opgeslagen liggen.
Ontdooien
De koelruimte wordt automatisch ontdooid
Met het oog op energiebesparing en een zo constant mogelijke temperatuur in de koelruimte zorgt de electronika voor een op de behoefte
afgestemd ontdooien.
Het dooiwater wordt in het afvoergootje aan de achterwand van de
koelruimte opgevangen, door het afvoergat naar de opvangbak van de
compressor geleid en daar verdampt.
Diepvriesruimte ontdooien
Als het apparaat in gebruik is en als de deur geopend wordt, slaat vocht
in de diepvriesruimte, voornamelijk boven in het midden, als rijp neer.
Deze rijp van tijd tot tijd met een zachte schraper van kunststof, bijv.
een deegkrabber verwijderen. Nooit harde of puntige voorwerpen daarvoor gebruiken.
30
818 17 60-00/3
Ontdooien
Het apparaat ontdooien als de rijplaag een dikte van ca. 4 mm bereikt
heeft; in ieder geval minimaal één maal per jaar. Een goed tijdstip om
te ontdooien is als het apparaat leeg of praktisch leeg is.
1 Waarschuwing!
• Geen elektrische verwarmingsapparaten en andere mechanische of
kunstmatige hulpmiddelen gebruiken om het ontdooien te versnellen,
met uitzondering van de hulpmiddelen die in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen worden.
• Geen ontdooisprays gebruiken; deze kunnen gevaar voor de gezondheid opleveren en/of voor kunststof gevaarlijke stoffen bevatten.
0 1. Ca. 12 uur voor ontdooien de FROSTMATIC toets indrukken om in de
diepvriesproducten genoeg koudereserve op te slaan voor het tijdelijk
uitschakelen van het apparaat.
Voorzichtig! Niet met natte handen aan diepvriesproducten komen.
De handen kunnen eraan vastvriezen.
2. De diepvriesproducten eruit halen, in een aantal lagen krantenpapier
wikkelen en afgedekt op een koele plaats leggen, bijv. in de koelkast.
3. Koel- en diepvriesruimte uitschakelen en de stekker uit het stopcontact
halen of de zekering uitschakelen, er resp. uithalen.
4. Haal alle laden eruit. Haal de sokkelplaat eraf (zie hoofdstuk “Deuraanslag verwisselen”). Zet de
onderste lade als opvang voor dooiwater direct voor het apparaat en
trek de afloopgoot voor het dooiwater naar voren.
Tip: Om het ontdooien te versnellen een pan met heet water in de
diepvriesruimte plaatsen. Afgevallen ijsstukken reeds voor het volledige ontdooien verwijderen.
5. Na het ontdooien de diepvriesruimte met onderdelen grondig reinigen
(zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud").
818 17 60-00/3
31
Reiniging en onderhoud
Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met
toebehoren geregeld gereinigd te worden.
1 Waarschuwing!
• Het apparaat mag tijdens het schoonmaken niet op het lichtnet aangesloten zijn. Gevaar voor elektrische schok! Voor het schoonmaken
het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of
de zekering uitschakelen er resp. uithalen.
• Het apparaat nooit met stoomapparaten schoonmaken. Er zou anders
vocht in de elektrische onderdelen kunnen komen, gevaar voor elektrische schokken! Hete damp kan de kunststof onderdelen beschadigen.
• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt.
Let op!
• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof
onderdelen aantasten, bijv.
– sap van de schil van citroenen of sinaasappels;
– boterzuur;
– schoonmaakmiddelen die azijnzuur bevatten.
Dergelijke substanties niet met de apparaatonderdelen in contact
brengen.
• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
0 1. Als alleen de koelruimte schoongemaakt moet worden, een paar uur
tevoren de FROSTMATIC toets indrukken, om voor de stroomonderbreking voor genoeg koudereserve in de diepvriesruimte te zorgen. Deur
van diepvriesruimte daarna niet meer openen.
2. Diepvriesruimte voor het schoonmaken ontdooien (zie Hoofdstuk "Ontdooien").
3. Koel- en diepvriesruimte uitschakelen en de stekker uit het stopcontact
halen of de zekering uitschakelen, er resp. uithalen.
4. Apparaat binnen en buiten met een doek en lauwwarm water schoonmaken. Eventueel een beetje normaal afwasmiddel toevoegen.
5. Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.
6. Het afvoergat voor dooiwater aan de achterwand van de koelruimte
controleren. Een verstopt afvoergat voor dooiwater met behulp van een
draad schoonmaken.
32
818 17 60-00/3
2
Stof op de condensor vermindert het koelvermogen en verhoogt het
energieverbruik. Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stofzuiger
voorzichtig schoonmaken.
7. Als alles droog is het apparaat weer in gebruik nemen.
2
Tips voor energiebesparing
• Het apparaat niet bij kachels, verwarmingen of andere warmtebronnen zetten. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor
vaker en langer.
• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onder- en achterkant van het apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten
afkoelen.
• Deur slechts zolang open laten staan als nodig is.
• De temperatuur niet kouder instellen dan nodig is.
• Diepvriesproducten om te ontdooien in de koelkast leggen. De koude
van de diepvriesproducten wordt zo voor koeling van de koelkast
gebruikt.
• De condensor aan de achterkant van het apparaat altijd schoon houden.
818 17 60-00/3
33
Wat te doen als ...
Hulp bij storingen
Het kan zich bij een storing om een klein defect handelen dat u zelf
met behulp van de volgende aanwijzingen kunt oplossen. Geen verdere
actie ondernemen als de volgende informatie in concrete gevallen niet
verder helpt.
1 Waarschuwing!
Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door
vakmensen uitgevoerd worden. Door verkeerd uitgevoerde reparaties
kunnen grote gevaren voor de gebruiker ontstaan. Wend u voor
reparaties tot de AEG klantenservice.
Storing
Mogelijke oorzaak
Apparaat is niet ingeschakeld.
Apparaat werkt niet,
groene lichtnetcontrolelampje en temperatuurindicatie zijn donker.
Apparaat inschakelen.
Stekker zit niet in stopcon- Stekker in stopcontact stetact of zit los.
ken.
Zekering zit los of is kapot.
Zekering controleren,
eventueel vernieuwen.
Stopcontact is kapot.
Storingen in het lichtnet
door uw elektrovakman
laten verhelpen.
Alle lampjes van het tem- Er is een functiefout aanperatuurdisplay knipperen. wezig.
AEG klantenservice informeren. Apparaatdeur niet
meer openen.
Temperatuur is niet juist
ingesteld.
Nalezen in hoofdstuk
"Temperatuur instellen".
Deur heeft langere tijd
opengestaan.
Deur niet langer openlaten
dan nodig is.
De temperatuur in de
koel- c.q. diepvriesruimte is Tijdens de laatste 24 uur
zijn grotere hoeveelheden
te hoog.
warme levensmiddelen
opgeslagen.
Het apparaat staat naast
een warmtebron.
34
Hulp
COOLMATIC en/of
FROSTMATIC toets
indrukken.
Nalezen in hoofdstuk
"Opstelplaats".
818 17 60-00/3
Wat te doen als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
Hulp
Lamp is kapot.
Attentie: na 20 minuten
schakelt de binnenverlichting automatisch uit.
Nalezen in dit hoofdstuk
onder "Lamp verwisselen".
Sterke rijpvorming in het
Deurafdichting is lek
apparaat, eventueel ook op (eventueel na verwisseling
de deurafsluiting.
van deurdraairichting).
Op lekkende plaatsen de
deurafsluiting voorzichtig
met een haardroger verwarmen (niet warmer dan
ca. 50 °C). Tegelijkertijd de
verwarmde deurafsluiting
met de hand in zodanige
vorm trekken dat hij weer
correct past.
Binnenverlichting werkt
niet.
Water op de bodem van de
Ontdooiwaterafvoer is ver- Zie hoofdstuk “Reiniging
koelruimte of op de planstopt.
en Onderhoud”.
ken.
Ongewone geluiden.
Apparaat staat niet recht.
Voorste stelvoetjes bijstellen.
Apparaat staat tegen de
muur of tegen andere
voorwerpen aan.
Apparaat iets wegtrekken.
Een onderdeel, bijv. een
buis, aan de achterkant van
het apparaat maakt conEventueel dit onderdeel
tact met een ander onder- voorzichtig wegbuigen.
deel van het apparaat of
met de muur
Nadat de COOLMATIC of
FROSTMATIC toets ingedrukt is of nadat de tempe- Dit is normaal, het betreft
ratuurinstelling veranderd geen storing.
is, start de compressor niet
direct.
818 17 60-00/3
De compressor start na
enige tijd automatisch.
35
Wat te doen als ...
Lamp verwisselen
3
De binnenverlichting wordt bij geopende deur om veiligheidsredenen
na 20 minuten automatisch uitgeschakeld. Als de deur de volgende
keer weer geopend wordt, wordt hij weer ingeschakeld.
1 Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schok! Voor het verwisselen
van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact
trekken of de zekering uitschakelen c.q. eruit draaien.
Lampgegevens: 220-240 V, max. 25 W, fitting: E 14
0 1. Druk voor het uitschakelen van het apparaat beide toetsen AAN/UIT in
tot het netcontrolelampje uitgaat.
2. Stekken uit het stopcontact trekken.
3. Voor het verwisselen van de lamp
de kruiskopschroef eruit draaien en
de lampbehuizing er naar beneden
toe afnemen.
4. Defecte lamp verwisselen.
5. Lampbehuizing er weer opplaatsen en de kruiskopschroef aandraaien.
36
818 17 60-00/3
Geluiden als het apparaat in bedrijf is
De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten:
• Klikken
Altijd als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, is een klikgeluid
te horen.
• Zoemen
Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen.
• Borrelen/kabbelen
Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is
dit geluid nog korte tijd te horen.
Doel, normen, richtlijnen
Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met
inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt.
Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn
volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), de Duitse
voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koude-installaties
(VBG 20) en de bepalingen van de vereiniging van Duitse elektrotechnici (VDE).
De koudecirculatie is op dichtheid getest.
; Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 3.5.1989
(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn
818 17 60-00/3
37
Vaktermen
• Koelmiddelen
Vloeistoffen die voor het opwekken van koude gebruikt kunnen worden noemt men koelmiddelen. Ze hebben een verhoudingsgewijs laag
kookpunt, zo laag, dat de warmte van de in het koelapparaat opgeslagen levensmiddelen het koelmiddel tot koken resp. verdampen kan
brengen.
• Koelmiddelcircuit
Gesloten circuit, waarin zich het koelmiddel bevindt. Het koelmiddelcircuit bestaat in principe uit een verdamper, een compressor, een
condensor en pijpleidingen.
• Verdamper
In de verdamper verdampt het koelmiddel. Deze warmte wordt aan
het interieur van het apparaat onttrokken, dat daardoor afkoelt. Net
als alle vloeistoffen hebben koelmiddelen warmte nodig om te verdampen. Daarom zit de verdamper binnen in het apparaat of direct
achter de binnenwand en is daardoor niet zichtbaar.
• Compressor
De compressor heeft de vorm van een kleine ton. Hij wordt door een
ingebouwde eletromotor aangedreven en is aan de achterkant van de
sokkel geplaatst. De taak van de compressor is dampvormige koelmiddelen aan de verdamper te onttrekken, samen te persen en verder
naar de condensor te leiden.
• Condensor
De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor
wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel vloeibaar
gemaakt. Daarbij komt warmte vrij, die via het oppervlak van de condensor aan de omringende lucht wordt afgegeven. De condensor
wordt daarom aan de buitenkant, meestal aan de achterkant van het
apparaat geplaatst.
38
818 17 60-00/3
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op
geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
(voor algemene, productof gebruiksinformatie)
tel.
fax
0172 - 468 172
0172 - 468 470
Storingen / Reparaties
(voor bezoek servicetechnicus
tel.
fax
0172 - 468 300
0172 - 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het PNC- en S-nummer van
uw apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje aan
de binnenkant van het apparaat en kunt u het beste hieronder en
voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.
• Model naam
• Productnummer (PNC)
• Productienummer (S-No.)
Aan de hand van deze nummers kan onze service afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutiefe bediening de AEG service-afdeling inschakelt,
wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico´s voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot
de AEG service-afdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan
AEG geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen.
Once service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging
Leveranciers Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaaten Nederland)
zijn overeengekomen.
818 17 60-00/3
39
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
818 1760 – 00/3 - 1100

advertisement

Related manuals

advertisement