AEG ÖKO_SANTO.4072-6.KG, ÖKO_SANTO.4082-6.KG, ÖKO_SANTO.3672-6.KG User manual

AEG ÖKO_SANTO.4072-6.KG, ÖKO_SANTO.4082-6.KG, ÖKO_SANTO.3672-6.KG User manual
ÖKO SANTO 4082-6 KG
ÖKO SANTO 4072-6 KG
ÖKO SANTO 3672-6 KG
Kyl/frysskåp
2
Bruksanvisning
8181566-01/2
Säkerhetsinformation
Din nya kyl/frys kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp.
Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp
fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om
skåpet säljs eller överlåts till annan person.
Användning
· Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för
·
·
·
·
normalt hushållsbruk enligt denna
bruksanvisning.
Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i
kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och
skada person och egendom.
Låt inte vassa föremål komma i kontakt med
kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras
kylsystemet förstörs skåp och matvaror.
Förvara inte kolsyrade drycker, eller flaskor och
burkar av glas i frysutrymme, då
glasförpackningarna kan gå sönder.
Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande
metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa.
Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar.
Barn
· Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer
åt skåpets inredning eller reglage.
Skrotning av gamla skåp
Lämna ditt gamla skåp till en återvinnings- anläggning. Kontakta
kommunen eller din återförsäljare för mer information.
Stäng av ditt gamla skåp och dra ur stickkontakten. Kapa anslutningssladden
så nära skåpet som möjligt. Ta bort dörren innan skåpet skrotas så att
lekande barn inte kan bli innestängda i skåpet.
Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet. Isoleringen och
kylsystemet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret.
Ditt nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Läs mer om
ditt nya skåp och miljön i avsnittet ”Råd och tips”.
2
AEG 818 15 66-- 01/2
Innehållsförteckning
Säkerhetsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Skrotning av gamla skåp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Innehållsförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Beskrivning av kyl/frysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Knappar och indikeringslampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Innan skåpet startas för första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Att använda kylskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Starta kylen och ställ in rätt temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Temperaturen i kylskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Att mäta temperaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Larm och övriga funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Inredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Att använda frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Starta frysen och ställ in rätt temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Temperaturen i frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Larm och övriga funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Infrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lämplig förvaringstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Upptining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Inredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Råd och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Så kan du spara energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skåpet och miljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Miljövänlig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skötsel och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tag bort ventilationsgallret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avfrosta kylskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avfrosta frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av lampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om skåpet inte ska användas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
17
18
18
Om något inte fungerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Konsumentköp EHL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Garanti (gäller för Finland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3
AEG 818 15 66-- 01/2
Konsumentkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Teknisk information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tag bort transportstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställ skåpet på plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omhängning av dörr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omhängning av dörr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
AEG 818 15 66-- 01/2
23
23
23
24
25
26
26
Beskrivning av kyl/frysen
4
2
Modell Öko Santo 3672-- 6 KG
5
1
2
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
7
6
2
2
3
3
8
10
****
9
Flaskhylla
Glashylla
Grönsakslåda
Smörfack
Dörrhylla med äggfack
Dörrhylla
Hängande halvhylla
Flaskhylla
Infrysningsbricka
Fryslåda
Ventilationsgaller
10
10
11
5
2
1
2
3
7
6
3
2
7
2
3
4
3
10
9
10
10
8
****
Modell
Öko Santo 4072-- 6 KG och
Öko Santo 4082-- 6 KG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Flaskhylla
Glashylla
Grönsakslåda
Liten flyttbar låda
Smörfack
Dörrhylla med äggfack
Dörrhylla
Flaskhylla
Infrysningsbricka
Fryslåda
Ventilationsgaller
11
5
AEG 818 15 66-- 01/2
Knappar och indikeringslampor
c_
AEG
COOL/FROSTMATIC
ALARM
+5 -18
ON/OFF
AB
ON/OFF
CD
E
F G H
I J
K L
A
Grön indikeringslampa: Lyser när kylen är i gång.
B
Strömbrytare för kylskåpet: Används för att starta och stänga av
kylen.
C
Grön indikeringslampa: Lyser när frysen är i gång.
D
Strömbrytare för frysen: Används för att starta och stänga av
frysen.
E
Temperaturväljare/termostat: Används vid inställning av
temperaturen i kylen.
F
Temperaturfönster: Visar kylens medeltemperatur.
G
Temperaturfönster: Visar frysens temperatur.
H
Temperaturväljare/termostat: Används vid inställning av
temperaturen i frysen.
I
Gul indikeringslampa: Lyser när infrysningen är igång.
J
Infrysning-/Snabbkylningsknapp (COOL/FROSTMATIC)
Används för att starta och stänga av infrysningen/snabbkylningen.
K
Röd varningslampa: Blinkar när något av skåpets larm har
löst ut.
L
Avstängningsknapp för ljudlarm: Används för att stänga av
ljudsignalen.
6
AEG 818 15 66-- 01/2
Innan skåpet startas för första gången
Installera och rengör skåpet enligt
anvisningarna i avsnittet
”Installation”.
Kontrollera att avrinningsslangen är
placerad över droppskålen på skåpets
baksida.
Skåpet måste stå upprätt i ca 30 minuter eller i 4
timmar om skåpet transporterats liggande, innan
stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet
startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka
till kompressorn.
Att använda kylskåpet
Starta kylen och ställ in
rätt temperatur
Igångsättning:
Starta kylen genom att trycka på
strömbrytaren.
Inställning av temperaturen
1. Tryck på knappen så att den
åker ut.
2. Vrid därefter på knappen tills
önskad temperatur blinkar i
temperaturfönstret (Temperaturen
kan ställas in mellan +2˚C till
+10˚C, samt på +15˚C.)
“moturs vridning” ger en varmare
temperatur.
”medurs vridning” ger en kallare
temperatur.
c_
c_
5
7
AEG 818 15 66-- 01/2
3. Tryck in knappen igen. Nu visar
temperaturfönstret kylens verkliga
temperatur. Den röda varningslampan blinkar tills kylen är kall.
c_
22
Temperaturen i
kylskåpet
ÖS3672-6KG
Lämplig förvaringstemperatur i
kylen är ca 5˚C. Är termostaten
ställd på en för kall temperatur kan
det på vissa ställen i skåpet bli så
kallt att varor med hög vattenhalt
fryser. OBS! Temperaturen i olika
delar av kylen kan variera upp till
10°C beroende på hur varorna är
placerade. Bilden visar var det är
varmast respektive kallast.
Kött, fisk och mjölk ska placeras i
kylens kallaste delar. (-)
+
-
+
+
ÖS4082-6KG, ÖS4072-6KG
+
+
-
-
-
Att mäta temperaturen
Om temperaturen mäts med en kylskåpstermometer bör den ställas i ett
glas vatten, mitt i skåpet. Då motsvarar den bäst temperaturen i varorna. Placera inte termometern hängande eller liggande direkt på hyllan.
+
+
+
Tips:
S Sprid ut matvarorna så att den
kalla luften kan cirkulera fritt mellan
dem.
S Ställ inte varor direkt mot den
kalla köldplattan i bakväggen, eftersom de då kan frysa fast eller frysa.
S Ställ inte in heta varor, utan vänta
tills de svalnat något.
S Täck över alla varor ordentligt,
lukt och smak kan annars spridas
mellan varorna.
8
AEG 818 15 66-- 01/2
Larm och övriga funktioner
Dörröppningslarm
När kylskåpsdörren är öppen börjar
den röda varningslampan blinka.
Lampan slocknar när dörren stängs.
c_
Temperaturlarm
Den röda varningslampan blinkar
och en ljudsignal startar när kylens
temperatur är 5˚C varmare än inställd temperatur. (När skåpet startas
blinkar enbart lampan).
Avstängning:
Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen.
Den röda varningslampan slocknar
när kylen åter är kallt.
Ta reda på vad som orsakade larmet.
Se avsnittet ”Om något inte fungerar
tillfredsställande”.
c_
Snabbkylning (COOLMATIC)
Funktionen används när en större
mängd rumstempererade varor läggs
in i kylen.
c_
IC
Gör så här för att starta
snabbkylningenningen:
1. Tryck ut knappen som används
till att ställa in temperaturen i
kylen.
2. Tryck därefter på knappen
“COOL/FROSTMATIC”.
När snabbkylningen är på, ställs
temperaturen automatiskt om till en
temperatur som är anpassad efter
mängden varor som behöver kylas
ner. I temperaturfönstret visas
bokstäverna “IC” .
1
2
Avstängning:
Efter ca 6 timmar stängs snabbkylningen automatiskt av och temperaturen går successivt tillbaka till den
tidigare inställda. Snabbkylningen
går också att avbryta tidigare, genom
att trycka på snabbkylningsknappen
när temperaturväljaren är uttryckt.
9
AEG 818 15 66-- 01/2
Avstängning
c_
Stäng av kylen genom att trycka på
strömbrytaren.
Knappen måste hållas intryckt under
ca 5 sekunder.
Skåpet blir strömlöst först när stickkontakten
är utdragen från vägguttaget, eller när säkringen skruvats ur.
Inredning
Hyllorna och dörrfacken i skåpet är
löstagbara så att de kan tas ut och
flyttas om.
Vissa hyllor behöver lyftas upp i
bakkanten innan de går att dra ut.
Det nedersta dörrfacket och
glashyllan över grönsakslådan får
inte flyttas. De behövs för
luftcirkulationen i skåpet.
Glashyllorna går att ta ut även om
dörren inte är fullt öppen. Lyft upp
skivan ur sitt spärrläge genom att
lyfta i bakkanten och dra framåt.
Tippa sedan hela hyllan kraftigt uppåt eller nedåt beroende på var hyllan
är placerad och drag utåt.
Grönsakslådan har en flyttbar avdelningsskiva för att skilja olika grönsaker åt.
10
AEG 818 15 66-- 01/2
Att använda frysskåpet
Starta frysen och ställ in
rätt temperatur
Igångsättning:
Starta frysen genom att trycka på
strömbrytaren.
Inställning av temperaturen
1. Tryck på knappen så att den
åker ut.
2. Vrid därefter på knappen tills
önskad temperatur blinkar i
temperaturfönstret (Temperatur kan
ställas in mellan -15˚C till -24˚C.)
“moturs vridning” ger en varmare
temperatur.
”medurs vridning” ger en kallare
temperatur.
3.Tryck in knappen igen. Nu visar
temperaturfönstret frysens verkliga
temperatur. Den röda
varningslampan blinkar tills frysen
är kall.
c_
c_
Temperaturen i frysskåpet
För att få god hållbarhet på matvarorna bör temperaturen i frysdelen vara
-18˚C eller kallare. Observera dock att energiförbrukningen ökar ju kallare
det är i frysen.
Avstängning
Stäng av genom att trycka på
strömbrytaren.
Knappen måste hållas intryckt under
ca 5 sekunder.
c_
Skåpet blir strömlöst först när stickkontakten
är utdragen från vägguttaget, eller när säkringen skruvats ur.
11
AEG 818 15 66-- 01/2
Larm och övriga funktioner
Temperaturlarm
Den röda varningslampan blinkar
och en ljudsignal startar när frysens
temperatur är 5˚C varmare än inställd temperatur. (När skåpet startas
blinkar enbart lampan).
Avstängning:
Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen.
Den röda varningslampan slocknar
när frysen åter är kallt.
Ta reda på vad som orsakade larmet.
Se avsnittet ”Om något inte fungerar
tillfredsställande”.
c_
Upptiningslarm/temperaturminne
Larmet statar när det är varmare än
-4˚C i frysen. Den röda
varningslampan blinkar. I
temperaturfönstret visas växelvis
den varmaste temperatur skåpet har
haft och skåpets nuvarnade
temperatur. Stäng av larmet med
avstängingsknappen.
Varor som varit varmare än -4˚C bör
tilllagas (upphettas) innan de fryses
om. Skaldjur som tinat bör inte
konsumeras.
Lämplig förvaringstid
Varor som köps frysta: Följ de råd om hållbarhet som finns på
förpackningen.
Mat som frysts in hemma:
Fet och salt mat bör inte förvaras längre än tre månader. Lagad mat och
varor med lite fett kan förvaras ca 6 månader. Mager mat och bär kan
förvaras ungefär ett år.
12
AEG 818 15 66-- 01/2
Infrysning
Vid infrysning av mindre mängd
varor per dygn behöver inte
infrysningsknappen användas.
I övriga fall ska infrysningsknappen
tryckas in ca 24 timmar innan varorna läggs in.
Avstängning:
Infrysningen avbryts automatiskt när
varorna är riktigt infrysta.
Infrysningen går också att avbryta
manuellt genom att åter trycka på infrysningsknappen.
Den gula infrysningslampan lyser så
länge infrysningen är påkopplad.
c_
Infrysningsråd
· Använd den översta och vid behov också den
näst översta hyllan för infrysning.
· Lägg varorna direkt på fryshyllorna.
· Lägg varorna friliggande från varandra så att
luften kan cirkulera mellan paketen.
· Lägg inte varorna som ska frysas in i direkt
kontakt med redan frysta varor. Värmen från
varorna kan tina de frysta varorna på ytan.
· När varorna är frysta bör de packas ihop så tätt
som möjligt. Då håller de sig kalla längre vid ett
eventuellt strömavbrott.
· Frys inte in för mycket varor på en gång. Frysens
infrysningskapacitet finns angiven i tabellen med
teknisk information.
Kontrollera att skåpet fungerar och håller inställd temperatur
24 timmar efter att det startats för första gången. Först därefter bör
skåpet tas i bruk för infrysning av färska varor.
Upptining
Upptining sker bäst i kylskåp. Lägg varan på ett fat med kanter så att inte
ev. vätska rinner ut i kylen. Snabbtining kan även ske i rumstemperatur eller
i kallt vatten. Vid upptining i mikrovågsugn - följ råden i bruksanvisningen
för mikrovågsungnen.
13
AEG 818 15 66-- 01/2
Inredning
Fryslådor
Fryslådor gör det snabbt och lätt att
hitta rätt vara. För att erhålla
maximalt utrymme kan fryslådorna
tas ut och varorna placeras direkt på
hyllorna. På alla hyllor utom den
översta, går det att lasta varor 20
mm utanför hyllfronten. På så sätt
utnyttjas frysens volym maximalt.
Ta inte bort nedersta fryslådan, den
behövs för luftcirkulation.
Iskuber
Fyll islådan till max 3/4, eftersom
vattnet utvidgas när det fryser. Lossa
isbitarna genom att vrida på islådan.
Isbitarna torkar ut och får sämre
smak om de förvaras länge. Kasta
därför gamla isbitar och frys nya vid
behov.
Infrysningsbricka
Använd infrysningsbrickan för att
styckfrysa bär och grönsaker. Efter
ca 4 timmar är de genomfrysta och
kan förpackas på vanligt sätt.
Styckfrysta varor fastnar inte i
klump, vilket gör det lättare att ta ut
exakt den mängd som behövs.
14
AEG 818 15 66-- 01/2
Råd och tips
Så kan du spara energi
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet
”Installation”. Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi.
Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge.
Kontrollera regelbundet att skåpet är ordentligt stängt.
Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta.
Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär
en gång om året.
Låt heta varor svalna något innan de läggs in i kylskåpet.
Låt varorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen för
infrysning.
Slå in alla varor i täta förpackningar så undviks onödig frostbildning.
Följ noggrant råden om infrysningen i avsnittet ”Att använda frysen”.
Då undviks onödig energiförbrukning.
Undvik att ha för kall temperatur i frysen. Lämplig temperatur är
-18˚C till -20˚C .
Frosta av frysen när frostlagret är mellan 3-5 mm tjockt.
Se till att tätningslisten är hel och ren.
Skåpet och miljön
S
S
S
Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
Alla delar i emballaget kan återvinnas.
Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning.
Miljövänlig användning
S
S
S
S
Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en
återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för
närmare information.
Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger.
Använd så lite engångsmaterial som möjligt.
Använd ett milt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid
rengöring.
Följ råden under rubriken ”Så kan du spara energi”.
15
AEG 818 15 66-- 01/2
Skötsel och rengöring
Tag bort ventilationsgallret
Ventilationsgallret är löstagbart. Det
ska tas bort vid rengöring.
Dörren måste vara öppen när
ventilationsgallret tas bort. Lossa
gallret i överkant genom att dra det
utåt/nedåt. Dra sedan gallret rätt ut
för att ta loss det.
Rengöring
Rengör skåpet regelbundet.
Tag bort ev. smuts som har fastnat i
dropprännan i kylskåpet. Använd
tops eller piprensare. Är det stopp
längre ner i avrinningsröret kan en
plastklädd gardinspiral användas.
Stäng av skåpet och dra ur
stickkontakten från vägguttaget,
alternativt skruva ur säkringen.
Tag ut lösa delar och handdiska dem.
Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och
ett milt handdiskmedel utspätt med
ljummet vatten. Stäng inte dörren
förrän det är torrt i skåpet.
Lyft skåpet i framkanten när det ska
flyttas, så att golvet inte repas.
16
AEG 818 15 66-- 01/2
S
S
Avfrosta kylskåpet
Kylskåpet avfrostas automatiskt
varje gång kompressorn stannar.
Undvik onödig frostbildning genom
att :
S
Avfrosta frysskåpet
inte ställa in heta varor i skåpet.
inte öppna skåpet onödigt ofta
eller länge
inte ställa matvaror direkt mot
den kalla köldplattan.
Använd aldrig hårtork eller
andra värmeapparater för att
påskynda avfrostningen.
Värmen kan skada plasten i
skåpet. Det kan komma fukt i
elapparaten, vilket kan göra
den strömförande.
En viss mängd frost bildas alltid på
fryshyllorna och runt översta facket.
Frosta av när frostlagret är 3-5 mm
tjockt.
Tag ut fryslådorna med varorna i och
stapla dem på varandra genom att
vända varannan fryslåda ett halvt
varv. Lägg isolerande material runt
lådorna, t.ex. filtar eller tidningar.
Varorna kan också packas tätt och
förvaras så kallt som möjligt, t.ex. i
kylskåp.
Avfrostningen går fortare om skålar
med varmt, ej kokande, vatten ställs
in i frysen.
Lossa ventilationsgallret. Drag ut
avrinningspipen, och ställ nedersta
fryslådan under den för att samla
upp vattnet.
Skrapa försiktigt bort isen när den
börjar tina. Använd en trä eller
plastskrapa. Använd inte vassa
föremål som kan skada inredningen.
Torka rent och torrt i skåpet när all is
smält och skjut in avrinningspipen.
Starta skåpet på nytt och lägg in
varorna.
17
AEG 818 15 66-- 01/2
Byte av lampa
Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. (Om dörren är öppen
mer än 20 minuter slocknar belysningen.)
Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst. Dra ur stickkontakten eller
skruva ur säkringen.
För att byta lampan i kylen måste
lampkåpan först skruvas loss med en
skruvmejsel.
Använd samma typ av halogenlampa, spänning 220-240V, sockel E14,
effekt max 25 W.
OBS! Vid lampbyte får endast lampor av samma typ som originallampan användas. Glaset ska vara minst
18mm i diameter vid lampsockeln,
så att lampan sitter stadigt mot gummitätningen i lamphållaren.
Om skåpet inte ska användas
Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt
skruva ur säkringen.
Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet ”Rengöring”. Stäng inte
skåpet: en unken och instängd lukt kan då uppkomma.
18
AEG 818 15 66-- 01/2
Om något inte fungerar
När skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något man enkelt kan
rätta till själv. Läs igenom och följ tabellen så behöver inte service beställas
i onödan.
Problem
Det är för varmt i kylen.
Det är för kallt i kylen.
Möjlig orsak / Åtgärdsförslag
Ställ in en kallare temperatur.
Placera varorna på rätt plats i kylen. Se avsnittet ”Temperaturen i kylskåpet”.
Fördela varorna så att den kalla luften kan
cirkulera mellan dem.
Kontrollera att dörren är riktigt stängd och
att tätningslisten är hel och ren.
Ställ in en varmare temperatur.
Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha
blivit placerade på ”en för kall hylla”. Se
avsnittet ”Temperaturen i kylen”
Det rinner vatten på
Det är fullt normalt. Under den
köldplattan inuti kylskåpet. automatiska avfrostningen tinar frosten på
köldplattan.
Det rinner vatten i kylen.
Rensa dropprännan och avrinningshålet,
tex med en tops eller piprensare.
Varor kan vara placerade så att de hindrar
vatten från att rinna ner i dropprännan.
Det rinner vatten på golvet. Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen. Se kapitlet ”Innan
skåpet startas för första gången”.
Det är för varmt i frysen.
Ställ in en kallare temperatur.
Kontrollera att dörren är riktigt stängd och
att tätningslisten är hel och ren.
Om varma varor lagts in i frysen. Vänta
några timmar och kontrollera sedan
temperaturen igen.
Fördela varorna så att den kalla luften kan
cirkulera mellan dem.
19
AEG 818 15 66-- 01/2
Det är för kallt i frysen.
Ställ in en varmare temperatur.
Infrysningen kan vara på.
Temperaturfönstret visar skåpets varmaste
varutemperatur. En avvikelse mellan
fönstrets temperatur och
(medel-)temperatur som mätts upp på
annat sätt är alltså fullt normal.
Det bildas mycket frost och
is.
Kontrollera att dörren är riktigt stängd och
att tätningslisten är hel och ren.
Ställ in en varmare temperatur.
Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning
fungerar. Inga signallampor lyser.
Stickkontakten sitter inte i ordentligt.
Säkringen är sönder.
Skåpet är inte påslaget.
Det kommer inte fram ström till skåpet.
(Prova genom att ansluta en annan
apparat.)
Kompressorn går kontinuerligt.
Ställ in en varmare temperatur.
Kontrollera att dörren är riktigt stängd och
att tätningslisten är hel och ren.
Skåpets ljudnivå är för
hög.
I kylsystemet bildas det vissa ljud. Ett
pulserande ljud hörs när köldmediet
pumpas runt i kylsystemet. När
kompressorn startar och stannar kan
knäppande ljud höras från termostaten.
Om ljudnivån upplevs som störande:
Böj försiktigt rören på skåpets baksida så
att de inte vidrör varandra.
Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan
skåpet och rören) om de fallit bort.
Följ noga Instruktionerna i avsnittet ”Ställ
skåpet på plats”.
20
AEG 818 15 66-- 01/2
Strömavbrott
Öppna inte skåpet i onödan, förutom om
avbrottet verkar bli långvarigt då bör
varorna om möjligt flyttas till ett
fungerande skåp. Är de frysta varorna
fortfarande hårda efter strömbrottet kan de
frysas om direkt. Har matvarorna tinat men
fortfarande är friska och luktar gott kan de
användas, men de bör tillagas innan de
fryses om eller konsumeras.
Konsumentköp EHL
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller
konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser vilka återförsäljaren
tillhandahåller. Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.
Garanti (gäller för Finland)
Produkten har två års garanti. Garantivillkoren uppfyller branschens
allmänna villkor, vilka tillhandahålls av leverantören eller återförsäljaren.
Spara kvittot och verifikation på inköpsdatumet.
Kostnader kan debiteras även under den tid som omfattas av kostnadsfri
service om:
· reklamationen är omotiverad
· anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts
Konsumentkontakt
Har du frågor angående skåpets funktion eller användning, ber vi dig ringa
vår konsumentgrupp.
Telefonnummer: 08-738 79 10
I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 0200-2662
(0,95mk/min+lna)
Service och reservdelar
Innan service kontaktas, läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och
anvisningar som ges i avsnittet ”Om något inte fungerar”. Om service
tillkallas inom EHL-åtagandet för att åtgärda de problem som finns med på
denna lista, riskerar du att själv få stå för kostnaden. Detta gäller också om
du använder skåpet till annat än det är avsett för. Service och reservdelar till
ditt skåp får du via din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under
”Hushållsutrustning, vitvaror” i telefonkatalogens Gula sidor).
21
AEG 818 15 66-- 01/2
I Finland ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX i
Björneborg för service och reservdelsförsäljning, tel. (02) 622 33 00.
Uppge skåpets modellbeteckning, produkt- och serienummer enligt
dataskylten, som sitter på vänster sida i skåpet.
MOD:.......................................................................
PROD.NO:...............................................................
SER:NO:..................................................................
Inköpsdatum............................................................
Teknisk information
Modell
Nyttovolym
ÖS3672--6KG
kyl 239 l
frys 82 l
ÖS4072--6KG
ÖS4082--6KG
291 l
82 l
291 l
82 l
Bredd
595 mm
595 mm
595 mm
Höjd
1800 mm
2000 mm
2000 mm
Djup
600 mm
600 mm
600 mm
365 kWh/år
365kWh/år
Energiförbrukning 343kWh/år
Energiklass
A
A
A
Märkeffekt
160W
160W
160W
Vikt
85 kg
91 kg
96 kg
Infrysningskapaci- 12 kg/24timtet
mar
12 kg/24timmar
12 kg/24timmar
Antal kompressor- 2
er
2
2
22
AEG 818 15 66-- 01/2
Installation
Packa upp
Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador.
Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan
till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om
skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information.
Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.
Tag bort transportstöd
Tag bort transportstöden som sitter
·
på dörrsidorna
·
på nedre gångleden
Rengör
Tvätta sedan skåpet invändigt med
ljummet vatten och ett milt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa.
23
AEG 818 15 66-- 01/2
Ställ skåpet på plats
För att skåpet ska fungera på bästa
möjliga sätt ska:
· skåpet stå på en torr och sval
plats som är fri från direkt solljus.
· skåpet inte placeras i närheten av
någon värmekälla som t.ex. spis eller
diskmaskin.
· rummet som skåpet placeras ha
en temperatur mellan +16˚C och
+32˚C.
· skåpet stå plant uppställt. Det får
inte luta mot omslutande väggar.
Justera fötterna vid behov.
Justernyckel till fötterna medföljer.
· luftcirkulationen runt skåpet ska
vara god och luftkanalerna under och
bakom skåpet ska vara fria och
oblockerade. Ventilationsutrymmet
över skåpet och ev. speceri/överskåp
ska vara minst 200 [email protected]
Ventilationsutrymmet kan antingen
placeras
a) direkt över skåpet eller
b) bakom och ovanför överskåpet.
Utrymmet bakom skåpet måste då
vara minst 50 mm djupt.
Om skåpet ska placeras i ett hörn
med gångjärnssidan mot väggen
måste avståndet mellan vägg och
skåp vara minst 10 mm för att dörren
ska kunna öppnas så mycket att
hyllorna kan tas ut.
24
a)
b)
50mm
AEG 818 15 66-- 01/2
Omhängning av dörr
1
Med stånghandtag
1. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
2
2. Skruva loss handtagen. Skruva
först bort handtagsstången från den
övre handtagshållaren. Lossa
därefter båda handtagshållarna från
dörren.
3.
Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del,
flytta den till andra sidan.
3
4.
Lägg skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp
om skåpet igen när det ska resas.
4
5.
Skruva loss nedre gångleden och lyft
bort nedre dörren.
Skruva loss övre gångleden och lyft
av övre dörren.
6.
På mittbalken:
Tag bort plastpluggarna genom att
slå en syl igenom och ”vicka loss”
dem.
Flytta mittgångleden till andra sidan.
Tryck till gängorna i hålen efter
gångleden, och sätt i nya
plastpluggar.
5
6
7
På dörrarna: Byt plats på dörrstängningsbeslagen. Sätt i en ny plugg i
hålet på nedre dörren.
25
AEG 818 15 66-- 01/2
8
7
Lägg tillbaka övre dörren och skruva
fast övre gångleden.
Lägg tillbaka nedre dörren. Flytta
gångledstappen i nedre gångleden.
Skruva sedan fast gångleden.
Justera nedre gångleden i höjdled
med den bifogade nyckeln så att
dörren inte glappar. Lås med
låsmuttern.
9. Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret.
8
10. Skruva fast handtaget. Följ
anvisningarna i avsnittet
”Installation-Montering av handtag”
11.
Ställ skåpet på plats. Kontrollera att
skåpet står riktigt uppställt. Se
avsnittet ”Ställ skåpet på plats”.
Elanslutning
Skåpet ska anslutas till ett jordat
eluttag.
Spänning: 230 V.
Säkring: 10 A.
Se även dataskylten på vänster sida i
skåpet.
Omhängning av dörr
Med “D”-- handtag
1
1. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
2.
2
Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del,
flytta den till andra sidan.
3
3.
Lägg skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp
om skåpet igen när det ska resas.
26
AEG 818 15 66-- 01/2
4.
4
Skruva loss nedre gångleden och lyft
bort nedre dörren.
Skruva loss övre gångleden och lyft
av övre dörren.
5.
5
På mittbalken:
Tag bort plastpluggarna genom att
slå en syl igenom och ”vicka loss”
dem.
Flytta mittgångleden till andra sidan.
Tryck till gängorna i hålen efter
gångleden, och sätt i nya
plastpluggar.
6
6.
På dörrarna: Byt plats på dörrstängningsbeslagen. Sätt i en ny plugg i
hålet på nedre dörren.
7
Lägg tillbaka övre dörren och skruva
fast övre gångleden.
Lägg tillbaka nedre dörren. Flytta
gångledstappen i nedre gångleden.
Skruva sedan fast gångleden.
Justera nedre gångleden i höjdled
med den bifogade nyckeln så att
dörren inte glappar. Lås med
låsmuttern.
7
8. Flytta handtaget.
Skruva ur skruvarna. Vänd handtaget
ett halvt varv och montera det på
motsatt sida. Tryck i de medföljande
plastpluggarna i hålen efter
handtaget.
9. Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret.
8
10.
Ställ skåpet på plats. Kontrollera att
skåpet står riktigt uppställt. Se
avsnittet ”Ställ skåpet på plats”.
27
AEG 818 15 66-- 01/2
Mariestad DD-AV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement