Aeg S3688-8KG Handleiding | Manualzz
SANTO
Elektronische koel-/vriescombinaties
Gebruiksaanwijzing
818 18 16-00/3
Geachte klant,
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe
apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een
veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het
apparaat.
De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren voor latere naslag. Aan eventuele
volgende bezitters van het apparaat doorgeven.
Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare
modellen in diverse uitvoeringen bestemd. S.v.p. alleen op de
aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden
(Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd
op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist
functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten.
0 Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat.
1
3
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het
praktisch gebruik van het apparaat.
2
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch
en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven.
Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt
worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen".
Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding
aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen
als...". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat
onze klantendienst u te allen tijde ter beschikking.
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...
2
818 18 16-00/3
Inhoud
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Transport apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het apparaat heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
11
Draairichting van de deur wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Beschrijving apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vooraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diepvriestableau met koude accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsen voor temperatuurinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatuurindicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
18
19
19
Voor ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
COOLMATIC/FROSTMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
COOLMATIC-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FROSTMATIC-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Apparaat uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vakantieïnstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Controle- en informatiesysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waarschuwing "deur open" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatuurwaarschuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functiestoringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
818 18 16-00/3
26
26
26
27
3
Inhoud
Het openen van de deur van de diepvriesruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legvlakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flessenrek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variabele binnendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schalen en houders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flessenhouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
29
29
29
Juiste manier van bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Invriezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bewaren van diepvriesproducten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Het maken van ijsblokjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
De koelruimte wordt automatisch ontdooid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Diepvriesruimte ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tips voor energiebesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wat te doen als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Lamp verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Geluiden als het apparaat in bedrijf is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Vaktermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4
818 18 16-00/3
1 Veiligheid
De veiligheid van onze apparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt u met de
volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:
Juist gebruik
• Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Geschikt voor het
koelen, invriezen en bewaren van diepgevroren levensmiddelen alsmede voor de bereiding van ijs. Als het apparaat voor andere doeleinden gebruikt wordt kan de fabrikant geen verantwording nemen voor
eventuele schaden.
• Het ombouwen van of veranderingen aan het apparaat aanbrengen is
uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Als het apparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor
het koelen, invriezen en bewaren van diepgevroren levensmiddelen
gebruikt wordt, s.v.p. letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen
wordt
• Controleren of het apparaat transportschade heeft. Een beschadigd
apparaat in geen geval aansluiten! In geval van schade dient u zich
tot de leverancier te wenden.
Koelmiddelen
Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutaan (R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel
brandbaar is.
• Waarschuwing - Bij het transport en het opstellen van het apparaat
erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.
• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:
– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;
– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsonderdelen (bijv. folie, piepschuim) kunnen gevaarlijk zijn
voor kinderen. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal weghouden
bij kinderen!
• Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar maken voordat ze
weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer doorknippen, even818 18 16-00/3
5
Veiligheid
tuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor
wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten
worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties
terechtkomen.
• Kinderen zien de gevaren die in het omgaan met huishoudelijke
apparaten schuilen vaak niet. Zorg daarom voor het nodige toezicht
en laat kinderen niet met het apparaat spelen!
Bij dagelijks gebruik
• Houders met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen door bevriezing lek raken. Explosiegevaar! Geen houders met brandbare stoffen,
zoals sprays, aanstekervullingen etc. in het apparaat plaatsen.
• Flessen en dozen niet in de diepvriesruimte plaatsen. Deze kunnen
springen als de inhoud bevriest - bij koolzuurhoudende inhoud zelfs
exploderen! Nooit limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in de
diepvriesruimte bewaren. Uitzondering: Dranken met een hoog alcoholgehalte kunnen wel in de diepvriesruimte bewaard worden.
• Consumptieijs en ijsblokjes niet direct vanuit de diepvriesruimte in de
mond stoppen. Zeer koud ijs kan aan de lippen of de tong vastvriezen
en verwondingen veroorzaken.
• Diepgevroren producten niet met natte handen aanraken. De handen
kunnen eraan vastvriezen.
• Waarschuwing - Geen electrische apparaten (bijv. electrische ijsmachines, mixers etc.) in het koelapparaat gebruiken.
• Waarschuwing - Ventilatie-openingen in de ommanteling van het
apparaat of in inbouwmeubelen niet afsluiten.
• Waarschuwing - Voor bespoedigen van het ontdooiproces geen
mechanische voorzieningen of andere kunstmatige middelen gebruiken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
• Voordat met het schoonmaken van het apparaat begonnen wordt
altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact
trekken of de zekering in de woning uitschakelen, er resp. uitdraaien.
• Als u boven op het apparaat bevroren producten legt, kan zich door
de kou in de holle ruimte van de opbergplaat condenswater vormen.
In deze holle ruimte zitten elektronische onderdelen. Als er condenswater op deze onderdelen druppelt, kan kortsluiting het apparaat
beschadigen. Leg daarom geen bevroren producten boven op het
apparaat.
• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit
aan het snoer.
6
818 18 16-00/3
Bij storing
• Bij storing aan het apparaat eerst in deze handleiding onder "Wat te
doen als..." kijken. Als de daar genoemde aanwijzingen niet verder
helpen, niet zelf reparaties uitvoeren.
• Elektrische apparaten mogen alleen door vaklieden gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
Wendt u zich voor reparaties s.v.p. tot de AEG klantenservice.
Weggooien
Informatie over de verpakking van het apparaat
Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder
gevaar weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!
De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en worden als volgt gekarakteriseerd:
>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakken
binnen in.
>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe
CFK-vrij.
De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer
bij het oud-papier gedaan worden.
Weggooien van oude apparaten
Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld te
worden. Dit geldt voor uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging toe is - ook voor uw nieuwe apparaat.
1
Waarschuwing! Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar
maken voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer
doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere
levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
Aanwijzingen voor het weggooien:
• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.
818 18 16-00/3
7
• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de
achterkant, mag niet beschadigd worden.
• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij
de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
Transport apparaat
Er zijn twee personen nodig om het apparaat te transporteren. Voor een
betere grip zijn voor aan de onderkant en achter aan de bovenkant van
het apparaat twee grepen aanwezig.
0 1. Het apparaat vastpakken aan de grepen op de plaatsen zoals op de
tekening afgebeeld en transporteren.
2. Om het apparaat op de definitieve plaats te schuiven voorzichtig boven
aan de bovenste deur duwen en het apparaat iets naar achteren kantelen. Het gewicht wordt daardoor naar de achterste rolletjes verplaatst,
waardoor het apparaat gemakkelijker te schuiven is.
Transportbescherming verwijderen
Het apparaat alsmede delen van het interieur zijn voor het transport
beschermd.
0 1. Van de binnenkant van de deur de beschermdelen voor de deurafsluiting verwijderen.
8
818 18 16-00/3
Transportbescherming verwijderen
2. Transportbescherming van de deurlagers bij geopende deur verwijderen.
3. Transportbeschermdeel van het deurlager bij geopende deur verwijderen.
Transportbeveiliging van de planken verwijderen:
4. Beveiligingsdelen tot aan de verdikking aan de rand van de plank
naar voren schuiven.
5. Plank zo ver naar voren trekken,
tot hij naar beneden gekiept kan
worden en de beveiligingsdelen
uit de geleidingen genomen kunnen worden.
818 18 16-00/3
9
Opstellen
Opstelplaats
Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik en het
onberispelijk functioneren van het apparaat.
Het apparaat daarom
– niet aan directe straling van de zon blootstellen;
– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen;
– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ontworpen.
De klimaatcategorieën staan op het typeplaatje dat zich links aan de
binnenkant van het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke
klimaatcategorie behoort:
Klimaatcategorie
voor een omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 °C
N
+16 tot +32 °C
ST
+18 tot +38 °C
T
+18 tot +43 °C
Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:
– tot elektrische kachels 3 cm;
– tot olie- en kolenkachels 30 cm.
Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolatieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen.
10
818 18 16-00/3
Opstellen
Het apparaat heeft lucht nodig
Lucht wordt onder de deur toegevoerd via de ventilatieopeningen
in de sokkel en gaat dan via de
ontluchting langs de achterwand
naar boven. Deze ventilatieopeningen nooit afdekken of versperren zodat de lucht kan circuleren.
Let op! Als het apparaat bijv.
onder een kast geplaatst wordt,
dient een afstand van minstens
10 cm tussen de bovenkant van
het apparaat en het daarboven
aangebrachte meubel aangehouden te worden.
Apparaat uitlijnen
0 1. Het apparaat dient horizontaal en stevig te staan. Oneffenheden van de
bodem compenseren door in- of uitdraaien van de beide stelvoetjes aan
de voorkant.
Elektrische aansluiting
Voor de elektrische aansluiting is een overeenkomstig de voorschriften
geïnstalleerd, randgeaard stopcontact vereist. De elektrische beveiliging
dient minstens 10 Ampère te bedragen.
Als het stopcontact na het opstellen van het apparaat niet meer bereikbaar is, dient een passende maatregel in de elektrische installatie ervoor
te zorgen dat het apparaat van het lichtnet afgekoppeld kan worden
(bijv. zekering, LS-schakelaar, foutstroomveiligheidsschakelaar e.d. met
een contactopeningswijdte van minstens 3 mm).
0 1. Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren
of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van
het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan.
bijv: AC 220 ... 240 V 50 Hz of
220 ... 240 V~ 50 Hz
(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)
Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.
818 18 16-00/3
11
Draairichting van de deur wisselen
De draairichting van de deur kan van rechts (aflevertoestand) naar links
omgezet worden, als dat voor de opstellingsplaats nodig is.
1
Waarschuwing! Tijdens het verwisselen van de deurdraairichting mag
het apparaat niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Trek tevoren
de stekker uit het stopcontact.
0 1. Open de deur van de vriesruimte
en trek de sokkelplaat er naar
voren toe af. Zet de deurlagerafdekking op de sokkelplaat van
links naar rechts om.
2. Schroef bij gesloten deur van de
vriesruimte de kruiskopschroeven
uit het onderste deurlager en haal
het deurlager er naar onderen toe
af.
3. Sluit de deur van de vriesruimte.
Open de deur van de koelruimte
en schroef de bevestigingsschroef
voor het zelfsluitmechanisme
boven op de deur van de vriesruimte eraf.
12
818 18 16-00/3
Draairichting van de deur wisselen
4. Zet de scharnierstiften van het
rechter in het linker gat. Haal de
deur van de vriesruimte er voorzichtig naar voren toe uit en zet
hem opzij.
5. Schroef het middelste deurlager
eraf.
6. Haal de deur van de koelruimte er
voorzichtig naar voren toe uit en
zet hem opzij.
7. Schroef de bevestigingsschroef
voor het zelfsluitmechanisme
onder op de koelruimtedeur eraf.
8. Zet de bovenste scharnierstift
naar links om.
818 18 16-00/3
13
Draairichting van de deur wisselen
9. Deurgrepen volgens de afbeelding van links naar rechts omzetten, afdekstiften uitnemen (1) en
boorgaten met de meegeleverde
afdekstiften afsluiten (2).
10. Schroef het zelfsluitmechanisme
linksonder op de deur van de
koelruimte vast.
11. Schuif de deur van de koelruimte
voorzichtig op de bovenste deurtap en sluit hem.
14
818 18 16-00/3
Draairichting van de deur wisselen
12. Schuif het middelste deurlager
linksonder in de deur van de koelruimte en schroef het aan de
behuizing vast.
13. Schroef het zelfsluitmechanisme
linksboven op de deur van de
vriesruimte vast.
14. Schuif de deur van de vriesruimte
voorzichtig op de middelste lagerbout en sluit hem.
15. Zet het onderste deurlager met
lagertap linksonder in de deur van
de vriesruimte en schroef het vast.
16. Open de deur van de vriesruimte
en zet de sokkelplaat erop.
818 18 16-00/3
15
Beschrijving apparaat
Vooraanzicht
Bedieningspaneel en controle-elementen
Boter-/kaasvak met klep
Deurvakken
Variabele box
Flessenvak/-rek
Fruit-/groenteladen
Legvlakken
Lade voor diepvriesproducten (alleen voor bewaren)
Bij het ontdooien dient de onderste lade ook als dooiwateropvang.
Laden voor diepvriesproducten (voor bewaren en invriezen)
Diepvriesplateau
ë
16
Typeplaatje
818 18 16-00/3
Beschrijving apparaat
Diepvriestableau met koude accu
Bij sommige modellen bevindt
zich boven c.q. onder de bovenste lade in de vriesruimte een
vriestableau met koude accu en
twee ijsschalen.
Bij sommige modellen bevindt
zich boven de bovenste lade in
de vriesruimte een diepvriesplateau met twee ijsbakjes. Het
diepvriesplateau dient ook als
koude-accu. Het kan zijdelings
verschoven worden en er uitgehaald worden en in een lade
gelegd worden.
Lees voor het invriezen van de koude accu hoofdstuk “Voor ingebruikneming”.
3
Bij stroomuitval of een storing aan het apparaat verlengt de koude
accu de tijd tot de bevroren levensmiddelen te zeer in temperatuur
gestegen zijn met meerdere uren.
De koude accu kunt u ook tijdelijk als koelelement voor koeltassen
gebruiken.
Op het vriestableau kunt u bijv. bessen apart invriezen.
Voordeel: de bessen worden niet platgedrukt, ze behouden hun natuurlijke vorm. De bevroren bessen kunt u daarna, in porties verpakt, in de
laden leggen.
818 18 16-00/3
17
Beschrijving apparaat
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
Lichtnetlampje voor koelruimte (groen)
Toets AAN/UIT voor koelruimte
Toets voor temperatuurinstelling voor koelruimte (voor warmere
temperaturen)
Temperatuurindicatie voor koelruimte
Toets voor temperatuurinstelling voor koelruimte (voor koudere
temperaturen)
Lampje voor ingeschakelde COOLMATIC-functie (geel)
Toets COOLMATIC
• COOLMATIC voor intensieve koeling in de koelruimte
Lichtnetlampje voor diepvriesruimte (groen)
Toets AAN/UIT voor diepvriesruimte
Toets voor temperatuurinstelling voor diepvriesruimte (voor
warmere temperaturen)
Temperatuurindicatie voor diepvriesruimte
Toets voor temperatuurinstelling voor diepvriesruimte (voor
koudere temperaturen)
Lampje voor ingeschakelde FROSTMATIC-functie (geel)
Toets FROSTMATIC
• FROSTMATIC voor snel invriezen in de diepvriesruimte
Waarschuwingslampje (rood)
Toets WAARSCHUWING UIT
(zie hoofdstuk "Controle- en Informatiesysteem")
818 18 16-00/3
Beschrijving apparaat
Toetsen voor temperatuurinstelling
De temperatuur wordt ingesteld via de
toetsen „+“ (WARMER) en „-“ (WARMER) .
De toetsen staan in verbinding met de temperatuurindicatie.
• Door te drukken op één van de twee toetsen „+“ (WARMER) of „-“
(WARMER) wordt de temperatuurindicatie van de WERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie brandt) op de GEWENSTE temperatuur (temperatuurindicatie knippert) omgeschakeld.
• Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE
temperatuur 1 °C verder gesteld.
• Als geen toets wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na
korte tijd (ca. 5 sec.) automatisch weer op de WERKELIJKE temperatuur terug.
GEWENSTE temperatuur betekent:
De temperatuur die in de koel- resp. vriesruimte moet heersen. De
GEWENSTE temperatuur wordt met knipperende cijfers aangegeven.
WERKELIJKE temperatuur betekent:
De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die op dat moment
werkelijk in de koel- resp. vriesruimte heerst. De WERKELIJKE temperatuur wordt met brandende cijfers aangegeven.
Temperatuurindicatie
De temperatuurindicatie kan meerdere
soorten informatie aangeven.
• Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat
moment in de koel- c.q. vriesruimte heerst (WERKELIJKE temperatuur).
• Tijdens de temperatuurinstelling wordt knipperend de op dat moment
ingestelde koelruimte- c.q. vriesruimtetemperatuur aangegeven
(GEWENSTE temperatuur).
• Als er sprake is van een storing aan het apparaat, verschijnt in de
temperatuurindicatie:
– een rechthoek in het bovenste deel van de temperatuurindicatie
voor een storing in de koelruimte,
– een rechthoek in het onderste deel van de temperatuurindicatie
voor een storing in de vriesruimte.
818 18 16-00/3
19
Voor ingebruikneming
Laat het apparaat, voordat u het op het elektriciteitsnet aansluit en
voor de eerste ingebruikname, 30 minuten staan, als het rechtop vervoerd is. Als het liggend vervoerd is, moet het apparaat voor ingebruikname eerst 4 uur staan, zodat de olie naar de compressor kan
terugstromen. Anders kan de compressor beschadigd worden.
0 1. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor
het eerste gebruik (zie hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).
2. Pak de koude-accu van het diepvriesplateau.
3. Leg de koude-accu pas na het bereiken van de optimale bewaartemperatuur van -18°C in een lade en laat hem dan bevriezen.
4. Leg dan na ca. 24 uur de koude-accu voor op het diepvriesplateau c.q.
op de bovenste lade.
5. Vries een ontdooide koude-accu op dezelfde wijze weer in, bijv. na het
schoonmaken van het apparaat.
1
20
818 18 16-00/3
Ingebruikneming
Koelruimte en diepvriesruimte kunnen apart van elkaar bediend en
geregeld worden.
0 1. Stekker in het stopcontact stoppen.
Koelruimte in bedrijf nemen
0 1. AAN/UIT toets voor de koelruimte indrukken.
Het groene lichtnetlampje voor de koelruimte gaat branden. De
koelruimte-temperatuuraanwijzing geeft de temperatuur aan die op
dat moment in de koelruimte heerst (IST-temperatuur). Er klinkt een
alarmtoon en het rode waarschuwingslampje gaat knipperen om aan te
geven dat de noodzakelijke bewaartemperatuur nog niet bereikt is.
2. Druk de toets WAARSCHUWING UIT in om het alarm uit te schakelen.
3. Gewenste temperatuur voor de koelruimte instellen (zie Hoofdstuk
"Temperatuur instellen").
3
Aangezien de opslagtemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt,
kunnen direct na inschakeling producten opgeborgen worden.
Diepvriesruimte in gebruik nemen
0 1. AAN/UIT toets voor de diepvriesruimte indrukken.
Het groene lichtnetlampje voor de diepvriesruimte gaat branden. De
diepvriesruimte-temperatuuraanwijzing geeft de IST-temperatuur aan
die op dat moment in de diepvriesruimte heerst. Er klinkt een alarmtoon en het rode waarschuwingslampje gaat knipperen om aan te
geven dat de noodzakelijke bewaartemperatuur nog niet bereikt is.
2. Druk de toets WAARSCHUWING UIT in om het alarm uit te schakelen.
3. Temperatuur op -18°C of kouder instellen (zie Hoofdstuk "Temperatuur
instellen").
3
Pas diepvriesproducten in het apparaat doen als een temperatuur in de
diepvriesruimte van -18 °C is bereikt, resp. tot het rode waarschuwingslampje uit is.
818 18 16-00/3
21
Temperatuur instellen
Met de betreffende toetsen voor temperatuurinstelling kunnen de
gewenste temperatuur in de koelruimte en in de diepvriesruimte apart
van elkaar ingesteld worden.
0 1. Druk op de toetsen „+“ (WARMER) of „-“ (KOUDER).
De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat
moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan.
2. Gewenste temperatuur door indrukken van de toetsen „+“ (WARMER)
en „-“ (KOUDER) instellen (zie hoofdstuk "Toetsen voor temperatuurinstelling"). De temperatuurindicatie geeft direct de gewijzigde instelling
aan.
Met elke druk op de toets wordt de temperatuur 1 °C hoger ingesteld.
Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is een
bewaartemperatuur van ca. +5 °C in de koelruimte en -18 °C in de
diepvriesruimte in de regel koud genoeg.
3. Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt
worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 sec.) om
en geeft weer de in de koelruimte c.q. in de vriesruimte aanwezige
WERKELIJKE temperatuur aan. De indicatie wisselt van knipperen op
continu branden.
De compressor start en loopt dan automatisch.
Aanwijzing: als de instelling veranderd wordt, start de compressor niet
direct als op dat ogenblik automatisch wordt ontdooid.
Belangrijk! Regelmatig via het rode alarmlampje en de temperatuurindicatie de juiste bewaartemperatuur controleren.
3
22
818 18 16-00/3
COOLMATIC/FROSTMATIC
COOLMATIC-toets
De COOLMATIC-functie is geschikt voor het snel afkoelen
van grotere hoeveelheden in de koelruimte, bijv. dranken,
salades ter gelegenheid van een feestje.
0 1. Door te drukken op de COOLMATIC toets wordt de COOLMATIC-functie
ingeschakeld. Het gele lampje gaat branden.
De COOLMATIC-functie zorgt nu voor intensief koelen. Daarbij wordt
automatisch een GEWENSTE temperatuur van +2 °C ingesteld. Na verloop van 6 uur wordt de COOLMATIC-functie automatisch beëindigd.
Het gele lampje gaat uit. De oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur geldt dan weer en de temperatuurindicatie geeft weer de
temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst.
2. Door opnieuw op de COOLMATIC toets te drukken kan de COOLMATICfunctie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Het gele lampje
gaat uit.
FROSTMATIC-toets
De FROSTMATIC-functie versnelt het invriezen van verse
levensmiddelen en beschermt tegelijkertijd de reeds ingevroren waren tegen ongewenste verwarming.
0 1. Door te drukken op de FROSTMATIC toets wordt de FROSTMATIC-func-
tie ingeschakeld. Het gele lampje gaat branden.
2. Door opnieuw op de FROSTMATIC toets te drukken kan de FROSTMATIC-functie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Het gele lampje
gaat uit.
Als de FROSTMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt
de elektronica van het apparaat de FROSTMATIC-functie na 52 uur uit.
Het gele lampje gaat uit.
818 18 16-00/3
23
Apparaat uitschakelen
Koelruimte en diepvriesruimte kunnen apart van elkaar uitgezet
worden.
0 1. Voor uitschakelen de AAN/UIT toets ca. 5 seconden ingedrukt houden.
In de temperatuuraanwijzing volgt een zogenaamde "count down",
waarbij terug geteld wordt van "3" naar "1". Als de "1" bereikt is, wordt
het apparaat uitgeschakeld. De verlichting van de temperatuuraanwijzing gaat uit.
3
Aanwijzing:
De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is.
Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de
stand waar het voor de stroomonderbreking op stond.
Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt
gesteld:
0 1. Apparaat uitschakelen, daartoe AAN/UIT toets ca. 5 seconden ingedrukt
houden.
2. Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp. uithalen.
3. Diepvriesruimte ontdooien en apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk
"Reiniging en Onderhoud").
4. Deuren daarna open laten ter vermijding van reukvorming.
24
818 18 16-00/3
Vakantieïnstelling
Bij de vakantiestand bedraagt de SOLL-temperatuur voor de koelruimte
+15 °C. Daardoor bestaat de mogelijkheid - zonder dat geur- of
schimmelvorming optreedt - gedurende langere afwezigheid (bijv.
vakantie) de lege koelruimte in plaats van open ook gesloten te
houden. Voordeel: onopzettelijke dichtvallen van de deur resp. bij
vergissing dichtdrukken van de deur door personen die tijdens Uw
afwezigheid toegang tot de woning hebben, is niet meer mogelijk.
Zonder de vakantiestand zou dit geur- of schimmelvormin g ten
gevolge hebben.
0 1. Om de vakantieschakeling in te schakelen op toets „+“ (WARMER) of
toets „-“ (KOUDER) drukken.
De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat
moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan.
2. Toets „+“ (WARMER) zo lang indrukken, tot de temperatuurindicatie H
(van holiday) aangeeft. In de temperatuurindicatie wijzigt de aangegeven temperatuur tot +8 °C in stappen van 1 °C. Na +8 °C volgt de
waarde +15 °C, in de indicatie de letter H. Nu bevindt de koelruimte
zich in de energiezuinige vakantieschakeling.
3
Om de koelruimte weer op normaal bedrijf om te schakelen, toets „-“
(KOUDER) indrukken.
Let op! Geen producten in de koelruimte opslaan als het apparaat op
de vakantiestand staat. De temperatuur tijdens de vakantiestand wordt
op ongeveer +15 °C gezet. Dit is te warm voor levensmiddelen.
818 18 16-00/3
25
Controle- en informatiesysteem
Het controle- en informatiesysteem bestaat uit
temperatuuraanwijzingen, optische waarschuwingsaanwijzing en
akoestische waarschuwingen.
Het systeem waarschuwt:
– bij geopende apparaatdeuren;
– als de temperatuur in de koel- of diepvriesruimte te hoog oploopt;
– bij functiestoringen aan het apparaat.
Waarschuwing "deur open"
Als de deur van koel- of vriesruimte open staat, knippert de rode waarschuwingsindicatie en er klinkt een signaal
– bij open vriesruimtedeur na ca. 80 seconden
– bij open koelruimtedeur na ca. 5 minuten
Als u voor het opbergen of indelen van levensmiddelen in koel- of
vriesruimte meer tijd nodig hebt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen door toets WAARSCHUWING UIT in te drukken.
Als de deuren open blijven, klinkt het waarschuwingssignaal na afloop
van de betreffende tijd opnieuw.
Blijven de deuren langer dan 80 minuten open, dan wordt het waarschuwingssignaal automatisch uitgeschakeld.
De rode waarschuwingsindicatie gaat uit als u de deuren sluit.
Temperatuurwaarschuwing
Voor de koelruimte:
De rode waarschuwingsindicatie knippert en er klinkt een signaal, zodra
de temperatuur in de koelruimte tot boven +10 °C stijgt.
0 1. Met toets WAARSCHUWING UIT kunt u het signaal uitschakelen.
3
Waarschuwingsindicatie en -signaal worden automatisch uitgeschakeld, als de temperatuur in de koelruimte tot beneden +11 °C daalt.
Het waarschuwingssignaal wordt bovendien na 80 minuten automatisch uitgeschakeld.
Voor de vriesruimte:
De rode waarschuwingsindicatie knippert en er klinkt een signaal, zodra
de temperatuur in de vriesruimte tot boven -12 °C stijgt. Bovendien
knippert de temperatuurindicatie voor de vriesruimte.
0 1. Met toets WAARSCHUWING UIT kunt u het signaal uitschakelen.
26
818 18 16-00/3
De temperatuurindicatie voor de vriesruimte stopt met knipperen en
geeft de warmste temperatuur aan die tijdens het temperatuuralarm in
de vriesruimte is bereikt. Na ca. 5 seconden schakelt de temperatuurindicatie weer op de actuele vriesruimtetemperatuur om.
3
Het waarschuwingssignaal wordt automatisch uitgeschakeld
– als de temperatuur in de vriesruimte tot beneden -11 °C daalt. De
rode waarschuwingsindicatie en de temperatuurindicatie blijven
knipperen.
– na verloop van 80 minuten. De rode waarschuwingsindicatie en de
temperatuurindicatie blijven knipperen.
Als de verdenking bestaat dat de levensmiddelen ontdooid zijn,
naargelang de temperatuurstijging, de kwaliteit en het verdere gebruik
ervan controleren.
Functiestoringen
Als de elektronica van het apparaat een technische storing heeft herkend, die door de service-afdeling moet worden verholpen, geeft de
temperatuurindicatie aan:
– een rechthoek in het bovenste deel van de temperatuurindicatie voor
een storing in de koelruimte,
– een rechthoek in het onderste deel van de temperatuurindicatie voor
een storing in de vriesruimte.
Het openen van de deur van de diepvriesruimte
Als het apparaat ingeschakeld is en de deur van de diepvriesruimte gesloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er onderdruk in de diepvriesruimte ontstaat die de deur gesloten houdt tot de
druk weer gelijk is. Na een paar minuten kan de deur weer geopend
worden.
818 18 16-00/3
27
Interieur
Legvlakken
0 1. Eén legvlak moet in ieder geval in de onderste geleiders boven de fruit-
en groenteladen geschoven worden. Dit dient altijd op die plaats te zitten zodat fruit en groenten langer fris blijven.
De overige legvlakken zijn in
hoogte verstelbaar:
0 1. Daartoe het legvlak zover naar
voren trekken tot het naar boven
of onderen bewogen kan worden
en eruit gehaald kan worden.
2. Om de legvlakken op een andere
hoogte te zetten in omgekeerde
volgorde te werk gaan.
Plaatsen van grote verpakkingen:
0 1. De voorste helft van het tweedelige legvlak eruit halen en op een
andere hoogte erin schuiven.
Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen
te plaatsen.
Flessenrek
(niet bij alle modellen)
Flessen met de flessenhals naar
voren in het vak leggen.
Let op: Alleen ongeopende flessen
horizontaal neerleggen.
28
818 18 16-00/3
Interieur
Om aangebroken flessen op te
bergen kan het flessenrek schuin
opgesteld worden.
0 1. Trek daartoe het flessenrek zover
naar voren tot het naar boven
gedraaid kan worden en schuif
dan het voorste vak in het volgend hogere niveau.
Variabele binnendeur
Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden.
Schalen en houders
Vario-schalenset
De twee grote fruit- en groenteladen kunnen door een verstelbare
scheidingswand onderverdeeld worden (niet bij alle modellen).
Flessenhouder
Sommige modellen hebben een
flessenhouder. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse
flessen en kan aan de zijkant verschoven worden worden.
818 18 16-00/3
29
Juiste manier van bewaren
In de koelruimte heersen verschillende temperaturen. Het koudst is
het op de onderste legvlakken
boven de fruit- en groenteladen.
Warmer is het op de bovenste
legvlakken en in de deurvakken.
Waar in de koelruimte de juiste
temperatuur heerst voor de diverse
soorten levensmiddelen laat het
voorbeeld hiernaast zien.
In de onderste lade van de diepvriesruimte niet invriezen, alleen
diepvriesproducten bewaren.
Tip: levensmiddelen altijd afgedekt
of verpakt in de koelruimte zetten
om te voorkomen dat ze uitdrogen
en de geur of smaak op andere producten overgebracht wordt.
Voor het verpakken zijn geschikt:
– vershoudzakken en -folies van polyethyleen;
– plastic dozen met deksel;
– speciale plastic kappen met rubberband;
– aluminiumfolie.
30
818 18 16-00/3
Invriezen
Behalve de onderste lade, die alleen voor opslag bestemd is, kunnen alle
andere vakken en laden in de diepvriesruimte voor invriezen gebruikt
worden.
Let op!
• Voor het invriezen van levensmiddelen moet de IST-temperatuur in
de diepvriesruimte -18 °C of kouder zijn.
• Bij het invriezen van grotere hoeveelheden levensmiddelen de bevroren koude-accu voorin de bovenste lade in de vriesruimte leggen.
• Let op het vriesvermogen op het merk- en type-aanduidingsplaatje.
Het vriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse producten die
binnen 24 uur ingevroren kan worden. Neem slechts 2/3 tot 3/4 van
de hoeveelheid die aangegeven staat op het merk- en typeaanduidingsplaatje als er gedurende meerdere dagen achter elkaar
ingevroren wordt.
• Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking
(bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer
invriezen.
0 1. Voor gebruik van de maximale invriesmogelijkheid de FROSTMATIC
toets 24 uur - bij kleinere hoeveelheden zijn 4 tot 6 uur voldoende voor het invriezen indrukken. Het gele lampje gaat branden.
De FROSTMATIC toets behoeft niet ingedrukt te worden bij kleine in te
vriezen hoeveelheden tot 3 kg.
2. Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze
niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere
diepvriesproducten overgebracht wordt.
Voorzichtig! Niet met natte handen aan diepvriesproducten komen.
De handen kunnen eraan vastvriezen.
3. De verpakte levensmiddelen in de laden leggen. Niet bevroren producten mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren producten
omdat deze laatsten dan ontdooien kunnen.
3
3
De elektronica van het apparaat schakelt de FROSTMATIC-functie na
52 uur automatisch uit. Het gele lampje gaat uit. U kunt de FROSTMATIC-functie ook handmatig beëindigen door nog een keer op de FROSTMATIC toets te drukken.
818 18 16-00/3
31
Tips:
• Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn:
– diepvrieszakken en -folie van polyethyleen;
– speciale diepvriesdozen;
– aluminiumfolie, extra sterk.
• Voor het sluiten van zakken en folie zijn geschikt:
plastic klemmen, elastiekjes of plakband.
• Voor het sluiten de lucht uit zakken en folie strijken, omdat lucht het
uitdrogen van de diepvriesproducten bevordert.
• Maak platte pakjes, deze bevriezen sneller.
• Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare
diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet.
Aanwijzing voor keuringsbureaus:
Stapelschema’s ter vaststelling van de diepvriesprestatie resp.
opwarmtijd kunnen direct bij de fabrikant aangevraagd worden.
Bewaren van diepvriesproducten
Let op! Voordat voor de eerste keer reeds bevroren diepvriesproducten
in de diepvriesruimte worden gedaan, moet de vereiste bewaartemperatuur van -18 °C bereikt zijn.
• Alleen verpakte diepvriesproducten bewaren opdat ze niet uitdrogen,
de smaak niet verloren gaat en de geur- of smaak niet op andere producten overgedragen wordt.
• Let op de bewaartijd resp. houdbaarheidsdatum van de diepvriesproducten.
2
Diepvriesproducten zo mogelijk naar soort apart in de laden leggen.
Daardoor heeft men een beter overzicht, staat de deur niet te lang
open en wordt stroom bespaard.
Het maken van ijsblokjes
0 1. IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen en op het diepvriesplateau of
in een la plaatsen en laten bevriezen.
2. Als de ijsblokjes klaar zijn kunnen ze uit het ijsbakje gehaald worden
door de schaal om te draaien of kort onder de kraan te houden.
Let op! Als het ijsbakje vastgevroren zit nooit met puntige of scherpe
voorwerpen losmaken. Een pollepel of iets dergelijk gebruiken.
32
818 18 16-00/3
Ontdooien
De koelruimte wordt automatisch ontdooid
Met het oog op energiebesparing en een zo constant mogelijke temperatuur in de koelruimte zorgt de electronika voor een op de behoefte
afgestemd ontdooien.
Het dooiwater wordt in het afvoergootje aan de achterwand van de
koelruimte opgevangen, door het afvoergat naar de opvangbak van de
compressor geleid en daar verdampt.
Diepvriesruimte ontdooien
Als het apparaat in gebruik is en als de deur geopend wordt, slaat vocht
in de diepvriesruimte, voornamelijk boven in het midden, als rijp neer.
Deze rijp van tijd tot tijd met een zachte schraper van kunststof, bijv.
een deegkrabber verwijderen. Nooit harde of puntige voorwerpen daarvoor gebruiken.
Het apparaat ontdooien als de rijplaag een dikte van ca. 4 mm bereikt
heeft; in ieder geval minimaal één maal per jaar. Een goed tijdstip om
te ontdooien is als het apparaat leeg of praktisch leeg is.
Waarschuwing!
• Geen elektrische verwarmingsapparaten en andere mechanische of
kunstmatige hulpmiddelen gebruiken om het ontdooien te versnellen,
met uitzondering van de hulpmiddelen die in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen worden.
• Geen ontdooisprays gebruiken; deze kunnen gevaar voor de gezondheid opleveren en/of voor kunststof gevaarlijke stoffen bevatten.
0 1. Ca. 12 uur voor ontdooien de FROSTMATIC toets indrukken om in de
diepvriesproducten genoeg koudereserve op te slaan voor het tijdelijk
uitschakelen van het apparaat.
Voorzichtig! Niet met natte handen aan diepvriesproducten komen.
De handen kunnen eraan vastvriezen.
2. De diepvriesproducten eruit halen, in een aantal lagen krantenpapier
wikkelen en afgedekt op een koele plaats leggen, bijv. in de koelkast.
3. Koel- en diepvriesruimte uitschakelen en de stekker uit het stopcontact
halen of de zekering uitschakelen, er resp. uithalen.
1
818 18 16-00/3
33
Ontdooien
4. Haal alle laden eruit. Haal de sokkelplaat eraf (zie hoofdstuk “Deuraanslag verwisselen”). Zet de
onderste lade als opvang voor dooiwater direct voor het apparaat en
trek de afloopgoot voor het dooiwater naar voren.
Tip: Om het ontdooien te versnellen een pan met heet water in de
diepvriesruimte plaatsen. Afgevallen ijsstukken reeds voor het volledige ontdooien verwijderen.
5. Na het ontdooien de diepvriesruimte met onderdelen grondig reinigen
(zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud").
34
818 18 16-00/3
Reiniging en onderhoud
Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met
toebehoren geregeld gereinigd te worden.
1
Waarschuwing!
• Het apparaat mag tijdens het schoonmaken niet op het lichtnet aangesloten zijn. Gevaar voor elektrische schok! Voor het schoonmaken
het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of
de zekering uitschakelen er resp. uithalen.
• Het apparaat nooit met stoomapparaten schoonmaken. Er zou anders
vocht in de elektrische onderdelen kunnen komen, gevaar voor elektrische schokken! Hete damp kan de kunststof onderdelen beschadigen.
• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt.
Let op!
• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof
onderdelen aantasten, bijv.
– sap van de schil van citroenen of sinaasappels;
– boterzuur;
– schoonmaakmiddelen die azijnzuur bevatten.
Dergelijke substanties niet met de apparaatonderdelen in contact
brengen.
• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
Als alleen de koelruimte schoongemaakt moet worden, een paar uur
tevoren de FROSTMATIC toets indrukken, om voor de stroomonderbreking voor genoeg koudereserve in de diepvriesruimte te zorgen. Deur
van diepvriesruimte daarna niet meer openen.
0 1. Ca. 12 uur voor ontdooien de FROSTMATIC toets indrukken om in de
diepvriesproducten genoeg koudereserve op te slaan voor het tijdelijk
uitschakelen van het apparaat.
2. De koel- en diepvriesproducten eruit halen. diepvriesproducten in een
aantal lagen krantenpapier wikkelen en afgedekt op een koele plaats
leggen.
3. Diepvriesruimte voor het schoonmaken ontdooien (zie Hoofdstuk "Ontdooien").
4. Koel- en diepvriesruimte uitschakelen en de stekker uit het stopcontact
halen of de zekering uitschakelen, er resp. uithalen.
3
818 18 16-00/3
35
5. Apparaat binnen met een doek en lauwwarm water schoonmaken.
Eventueel een beetje normaal afwasmiddel toevoegen.
6. Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.
7. Het afvoergat voor dooiwater aan de achterwand van de koelruimte
controleren. Een verstopt afvoergat voor dooiwater met behulp van een
draad schoonmaken.
Stof op de condensor vermindert het koelvermogen en verhoogt het
energieverbruik. Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stofzuiger
voorzichtig schoonmaken.
8. Als alles droog is het apparaat weer in gebruik nemen.
2
2
Tips voor energiebesparing
• Het apparaat niet bij kachels, verwarmingen of andere warmtebronnen zetten. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor
vaker en langer.
• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onder- en achterkant van het apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten
afkoelen.
• Deur slechts zolang open laten staan als nodig is.
• De temperatuur niet kouder instellen dan nodig is.
• Diepvriesproducten om te ontdooien in de koelkast leggen. De koude
van de diepvriesproducten wordt zo voor koeling van de koelkast
gebruikt.
• De condensor aan de achterkant van het apparaat altijd schoon houden.
36
818 18 16-00/3
Wat te doen als ...
Hulp bij storingen
Het kan zich bij een storing om een klein defect handelen dat zelf met
behulp van de volgende aanwijzingen opgelost kan worden. Geen
verdere actie ondernemen als de volgende informatie in concrete
gevallen niet verder helpt.
1
Waarschuwing! Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door
vakmensen uitgevoerd worden. Door verkeerd uitgevoerde reparaties
kunnen grote gevaren voor de gebruiker ontstaan. Zich voor reparaties
tot de handelaar of onze klantendienst wenden.
Storing
Apparaat werkt niet,
groene lichtnetcontrolelampje en temperatuuraanwijzing zijn donker.
Temperatuurindicatie laat
een rechthoek zien.
Mogelijke oorzaak
Apparaat is niet
ingeschakeld.
Apparaat inschakelen.
Stekker zit niet in
stopcontact of zit los.
Stekker in stopcontact
steken.
Zekering zit los of is kapot.
Zekering controleren,
eventueel vernieuwen.
Stopcontact is kapot.
Storingen in het lichtnet
door Uw electrovakman
laten verhelpen.
Er is sprake van een functiestoring.
Contact opnemen met
onze service-afdeling,
apparaatdeur niet meer
openen.
Waarschuwingssignaal
klinkt, rode waarschuTemperatuurwaarschuwingsindicatie en temperawing voor vriesruimte.
tuurindicatie voor
vriesruimte knipperen.
818 18 16-00/3
Hulp
Zie hoofdstuk "Controleen informatiesysteem".
37
Wat te doen als ...
Storing
De temperatuur in de
diepvriesruimte is niet
voldoende.
Binnenverlichting werkt
niet.
Mogelijke oorzaak
Hulp
Temperatuur is niet juist
ingesteld.
Nalezen in hoofdstuk
"Temperatuur instellen".
Deur heeft langere tijd
opengestaan.
Deur niet langer openlaten
dan nodig is.
Tijdens de laatste 24 uur
zijn grotere hoeveelheden
warme levensmiddelen
opgeslagen.
FROSTMATIC toets
indrukken.
Het apparaat staat naast
een warmtebron.
Nalezen in hoofdstuk
"Opstelplaats".
Lamp is kapot.
Attentie: na 20 minuten
schakelt de binnenverlichting automatisch uit.
Nalezen in dit hoofdstuk
onder "Lamp verwisselen".
Water op de bodem van de
Ontdooiwaterafvoer is ver- Zie hoofdstuk “Reiniging
koelruimte of op de planstopt.
en Onderhoud”.
ken.
Sterke rijpvorming in het
Deurafdichting is lek
apparaat, eventueel ook op (eventueel na verwisseling
de deurafsluiting.
van deurstopper).
Ongewone geluiden.
38
Op lekkende plaatsen de
deurafsluiting voorzichtig
met een haardroger
verwarmen (niet warmer
dan ca. 50 °C).
Tegelijkertijd de
verwarmde deurafsluiting
met de hand in zodanige
vorm trekken dat hij weer
correct past.
Apparaat staat niet recht.
Voorste stelvoetjes
bijstellen.
Apparaat staat tegen de
muur of tegen andere
voorwerpen aan.
Apparaat iets wegtrekken.
Een onderdeel, bijv. een
buis, aan de achterkant van
het apparaat maakt
Eventueel dit onderdeel
contact met een ander
voorzichtig wegbuigen.
onderdeel van het apparaat
of met de muur.
818 18 16-00/3
Wat te doen als ...
Storing
Nadat de COOLMATIC- of
FROSTMATIC toets
ingedrukt is of nadat de
temperatuurinstelling
veranderd is, start de
compressor niet direct.
Mogelijke oorzaak
Dit is normaal, het betreft
geen storing.
Hulp
De compressor start na
enige tijd automatisch.
Lamp verwisselen
3
De binnenverlichting wordt bij geopende deur om veiligheidsredenen
na 20 minuten automatisch uitgeschakeld. Als de deur de volgende
keer weer geopend wordt, wordt hij weer ingeschakeld.
1
Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schok! Voor het verwisselen
van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact
trekken of de zekering uitschakelen c.q. eruit draaien.
Lampgegevens: 220-240 V, max. 25 W, fitting: E 14
0 1. Apparaat uitschakelen, daartoe AAN/UIT toets ca. 5 seconden ingedrukt
houden.
2. Stekken uit het stopcontact trekken.
3. Voor het verwisselen van de lamp
de kruiskopschroef eruit draaien en
de lampbehuizing er naar beneden
toe afnemen.
4. Defecte lamp verwisselen.
5. Lampbehuizing er weer opplaatsen en de kruiskopschroef aandraaien.
818 18 16-00/3
39
Geluiden als het apparaat in bedrijf is
De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten:
• Klikken
Altijd als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, is een klikgeluid
te horen.
• Zoemen
Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen.
• Borrelen/kabbelen
Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is
dit geluid nog korte tijd te horen.
Doel, normen, richtlijnen
Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met
inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt.
Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn
volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), de Duitse
voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koude-installaties
(VBG 20) en de bepalingen van de vereiniging van Duitse elektrotechnici (VDE).
De koudecirculatie is op dichtheid getest.
;
40
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 3.5.1989
(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn
818 18 16-00/3
Vaktermen
• Koelmiddelen
Vloeistoffen die voor het opwekken van koude gebruikt kunnen worden noemt men koelmiddelen. Ze hebben een verhoudingsgewijs laag
kookpunt, zo laag, dat de warmte van de in het koelapparaat opgeslagen levensmiddelen het koelmiddel tot koken resp. verdampen kan
brengen.
• Koelmiddelcircuit
Gesloten circuit, waarin zich het koelmiddel bevindt. Het koelmiddelcircuit bestaat in principe uit een verdamper, een compressor, een
condensor en pijpleidingen.
• Verdamper
In de verdamper verdampt het koelmiddel. Deze warmte wordt aan
het interieur van het apparaat onttrokken, dat daardoor afkoelt. Net
als alle vloeistoffen hebben koelmiddelen warmte nodig om te verdampen. Daarom zit de verdamper binnen in het apparaat of direct
achter de binnenwand en is daardoor niet zichtbaar.
• Compressor
De compressor heeft de vorm van een kleine ton. Hij wordt door een
ingebouwde eletromotor aangedreven en is aan de achterkant van de
sokkel geplaatst. De taak van de compressor is dampvormige
koelmiddelen aan de verdamper te onttrekken, samen te persen en
verder naar de condensor te leiden.
• Condensor
De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor
wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel vloeibaar
gemaakt. Daarbij komt warmte vrij, die via het oppervlak van de condensor aan de omringende lucht wordt afgegeven. De condensor
wordt daarom aan de buitenkant, meestal aan de achterkant van het
apparaat geplaatst.
818 18 16-00/3
41
42
818 18 16-00/3
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op
geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
(voor algemene, productof gebruiksinformatie)
tel.
fax
0172 - 468 172
0172 - 468 470
Storingen / Reparaties
(voor bezoek servicetechnicus
tel.
fax
0172 - 468 300
0172 - 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het PNC- en S-nummer van
uw apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje aan
de binnenkant van het apparaat en kunt u het beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.
• Model naam
• Productnummer (PNC)
• Productienummer (S-No.)
Aan de hand van deze nummers kan onze service afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutiefe bediening de AEG service-afdeling inschakelt,
wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico´s voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot
de AEG service-afdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan
AEG geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen.
Once service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging
Leveranciers Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaaten Nederland)
zijn overeengekomen.
818 18 16-00/3
43
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
818 1816 – 00/3 - 1200
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement