Aeg-Electrolux | A82965GA2 | User manual | Aeg-Electrolux A82965GA2 Brugermanual

A82965-GA2
A82968-GA2
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Fryseskab
Fryseskap
Pakastinkaappi
Frysskåp
Information om sikkerhed
Deres nye fryser kan have andre funktioner end den tidligere model.
Gennemlæs omhyggeligt denne brugsanvisning for at lære, hvordan skabet
virker og om plejen af det. Gem denne brugsanvisning. Den vil være
uundværlig, hvis skabet senere sælges, eller foræres til andre.
Maskinen er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn), der har
fysiske eller sansemæssige handicaps, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed,
først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene den korrekt
Anvendelse
· Skabet er beregnet til opbevaring af madvarer og fremstilling af is til
normal husholdningsbrug i overensstemmelse med denne brugsanvisning.
· Opbevar ikke eksplosive gasser eller væsker i i fryseskabet. De kan
eksplodere og medføre skader på personer eller ejendom.
· Stil ikke varer så at lufthullerne i bagvæggen dækkes.
· Anbring ikke kulsyreholdige drikkevarer eller flasker i fryseren.
Glasflaskerne kan gå i stykker.
· Skabet er meget tungt. Kanter og dele, man normalt ikke kommer til, kan
være meget skarpe. Vær forsigtig ved flytning at skabet.
Anvend altid handsker.
Børn
· Vær opmærksom på at små børn ikke leger med skabet og
kontrolknapperne, eller det indvendige i skabet.
ADVARSEL! Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
ADVARSEL! Brug íkke mekanisk udstyr eller andre midler til at
fremskynde afrimningen, bortset fra de midler, der anbefales af producenten.
ADVARSEL! Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
ADVARSEL! Brug ikke el-udstyr i apparatets rum til madvarer,
med mindre de er af den type, som producenten anbefaler.
ADVARSEL! Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand).
2
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Destruktion af gamle skabe
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du
med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt.
Indholdsfortegnelse
Information om sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Destruktion af gamle skabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Beskrivelse af fryseskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Betjening (kontrolpanel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Betjening (isdispenser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Inden skabet tages i anvendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sådan anvendes fryseskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperaturen i fryseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tænd for strømmen til fryseren og indstil den korrekte temperatur . . . . . . . . .
Sluk for strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmer og andre funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egnede opbevaringsperioder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optøning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skabets indvendige dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
7
8
11
12
12
12
Råd og vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Energibesparelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skabet og miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Beskyt miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Afmontering af ventilationsristen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskyttelse og rengøring af isdispenseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af lampe i toppanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når skabet ikke skal anvendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
14
14
15
15
16
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Hvis skabet ikke fungerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Service og reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fjel og mangler / Afhjæplningsret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tilladt vandtryk (for at sikre korrekt drift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjern transportsikringerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering af håndtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omhængsling af dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af vandslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når vandsystemet startes første gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutningsledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering af skabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse af fryseskabet
1
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
2
2
4
2
19
20
20
20
21
21
21
21
22
24
Hylde med rist
Frostskuffe
Isbeholdere
Glashylde
Kuldeakkemulator
Ventilationsrister
2
5
2
6
4
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Betjening (kontrolpanel)
18
ON/OFF
A
BC
SUPER
ACTION FREEZE
ALARM OFF
E
D
F
G
H
A. Afbryder til fryser Tænder og slukker for fryseren.
B. Grønne indikatorlampe Lyser når fryserskabet kører.
C. Temperaturdisplay
D. Temperaturvælgere
E. Knap til indfrysning (ACTION FREEZE)
F. Gul indikatorlampe
G. Alarmknap Anvendes til at afbryde lydalarmen.
Anvendes til at tænde og slukke for ismaskinen. Se "Aktivering og
deaktivering af ismaskinen"
H. Rød advarselslampe Blinker, når en af alarmerne er blevet udløst.
Betjening (isdispenser)
I J
M
K N L
tænde/slukke belysning samt til
nulstilling af alarm.
I. Gul indikatorlampe
Lyser, når låsefunktionen er
aktiveret.
L. Fotoelektrisk sensor
Registrerer de aktuelle lysforhold
(må ikke dækkes til).
J. Knap til låsefunktion
Anvendes til midlertidig udkobling
af låsefunktionen og nulstilling af
alarm
M. Tapning af is
Aktiveres, når tapningspedalen
trykkes helt ind.
K. Knap til nattilstand/belysning
Anvendes til aktivering/deaktivering
af nattilstandsfunktionen samt til at
N. Lyset
5
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Inden skabet tages i anvendelse
Anbring skabet, som omtalt i afsnittet "Placering af skabet".
Inden stikket sættes i stikkontakten for første gang, skal man lade
skabet stå oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren ellers kan
beskadiges. Dette giver olien mulighed for at returnere til
kompressoren.
Sådan anvendes fryseskabet
Tænd for strømmen til fryseren og indstil den
korrekte temperatur
Tryk på ON/OFF (tænd/sluk)knappen. Den grønne kontrollampe
lyser.
Der høres en alarm, hvis
temperaturen er højere end
stoetemperaturen i frysen. Sluk for
alarmen ved at trykke på
alarmknappen.
Temperaturindstillingsknapper
Temperaturen justeres ved at bruge
knapperne „+" (VARMERE) og „-"
(KOLDERE).
Disse knapper er forbundet til
temperatur-displayet.
ON/OFF
18
SUPER
ACTION FREEZE
ALARM OFF
Temperaturen i fryseren
For at sikre at madvarerne kan holde sig i lang tid, skal man kontrollere, at
temperaturen i fryseren er under -18°C. Bemærk at energiforbruget stiger,
når temperaturen sænkes.
Når den er indstillet, viser temperaturdisplayet temperaturen i fryseren.
Lad skabet køre i 24 timer, når temperaturindstillingen ændres. Dette giver
temperaturen mulighed for at stabilisere sig inde i skabet.
Det er ikke nødvendigt at indstille temperaturen igen, når der tændes for
skabet efter at have været slukket. Termostaten husker den tidligere
indstillede temperatur.
Temperatur-displayet skiftes fra displayet med den NUVÆRENDE
temperatur (temperatur-displayet er oplyst) til displayet med den ØNSKEDE
temperatur (temperatur-displayet blinker) ved at trykke på en af de to
knapper: „+" (VARMERE) og „-" (KOLDERE).
Hver gang der igen bliver trykket på en af de to knapper, vil den ØNSKEDE
temperatur blive justeret med 1 °C.
6
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Hvis der ikke trykkes på nogen af knapperne, vil temperatur-displayet efter
en kort periode (ca. 5 sek.) skifte tilbage til displayet med den
NUVÆRENDE temperatur. Den NUVÆRENDE temperatur i produktet skal
nu justeres for at matche den allerede indstillede ØNSKEDE temperatur
Den ØNSKEDE temperatur betyder:
Den temperatur der kræves i produktet. Denne kan justeres til de
temperaturer, der vises i displayet. De blinkende tal viser den ØNSKEDE
temperatur.
Den NUVÆRENDE temperatur betyder:
Temperatur-displayet viser den nuværende temperatur i produktet. Den
NUVÆRENDE temperatur er vist med oplyste tal.
Når TURBO/FROSTMATIC- funktionen er tændt, kan den ØNSKEDE
temperatur, der oprindeligt var indstillet, ikke ændres.
Det indbyggede temperaturdisplay viser den varmeste temperatur i fryseren.
Hvis temperaturen måles med et termometer, skal det anbringes mellem
varerne, da dette vil give en nøjagtig temperatur for de frosne produkter. Det
er normalt, at et indbygget temperaturdisplay vil vise en temperatur, der
ligger lidt over, hvad der kan måles på anden måde.
Hvis der er opstået en fejl i produktet, vil en firkant eller et bogstav træde
frem i temperatur- displayet.
Sluk for strømmen
For at slukke, holdes
ON/OFF-knappen nede ca. 5 sekund.
Dette medfører at en nedtælling fra
18
"3" til "1" sker på
temperaturvinduet. Når "1" er nået
slukkes køle- respektive frysedelen.
Temperaturvinduet slukker.
Bemærk:
Produktet kan ikke slukkes på denne måde hvis det er uden strøm, d.v.s. hvis
tilslutningsledningen ikke er tilkoblet eller hvis der er strømafbrydelse. Når
produktet får strøm igen vender det tilbage til de indstillinger det havde
inden det blev uden strøm.
Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode:
1. Sluk for produktet ved at trykke på ON/OFF-knappen og holde den inde i
ca. 1 sekund.
2. Træk tilslutningsledningen ud eller sluk for strømmen.
3. Afrim frysedelen og rengør den nøje (se afsnit "vedligeholdelse").
4. Lad døren stå åbne for at forhindre at dårlig lugt opstår.
SUPER
ON/OFF
7
ACTION FREEZE
ALARM OFF
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Alarmer og andre funktioner
Funktionsfejl
Hvis produktets elektronik opdager en teknisk fejl, der skal udbedres af
kundeservice, vil temperatur- displayet vise et bogstav eller en firkant i den
nederste del af temperatur-displayet. Det røde advarselslys vil blinke.
Produktet vil fungere videre i nøddrift.
Alarm for åben dør
Hvis døren forbliver åben i mere end
ca. 1,5 minut ad gangen (ved
driftsformen "Freezing") eller
længere end 5 minutter (ved
driftsformen "Cooling"), vil det røde
alarmlys blinke, og advarselstonen
vil lyde.
Afbryd alarmen ved at trykke på
alarmknappen.
Hvis du behøver mere tid til at
18
sortere eller anbringe frosne eller
nedkølede madvarer, kan du afbryde
alarmen ved at trykke på ALARM
OFF-knappen.
Det røde advarselslys vil slukke, når
døren lukkes.
Temperaturalarm
(Driftform "Freezing" (frysning))
Hvis temperaturen stiger til over
-11˚C, vil den røde advarselslampe
begynde at blinke, og der vil lyde en
alarm. Temperaturdisplayet
begynder at blinke.
Afbryd alarmen:
Tryk på alarmknappen for at afbryde
alarmen. Temperaturdisplayet holder
18
op med at blinke.
Den røde advarselslampe slukker,
når temperaturen i fryseren igen
falder til under -11˚C.
Find årsagen til alarmen. Se afsnit
"Hvis skabet ikke fungerer
tilfredsstillende".
SUPER
ON/OFF
ACTION FREEZE
ON/OFF
ACTION FREEZE
ALARM OFF
SUPER
8
ALARM OFF
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Temperaturhukommelse
(Driftform "Freezing" (frysning))
Temperaturhukommelsen viser, når der har været udløst en alarm i skabet.
Temperaturhukommelsen virker på følgende måde:
Når temperaturen igen falder til under -11˚C stopper alarmen.
Temperaturdisplayet og den røde advarselslampe vil blinke, for at indikere at
en alarm har været udløst. Når der trykkes på alarmknappen vil displayet
vise den varmeste temperatur i skabet under alarmfasen, og displayet holder
op med at blinke. Med henvisning til indikationen på temperaturdisplayet, er
det muligt at afgøre om varerne i fryseren skal tages ud.
Kontroller dog altid selv madens kvalitet for at afgøre, om den kan fryses
om eller skal kasseres.
Aktivering og deaktivering af
ismaskinen
Ismaskinen er slået til fra fabrikken
og starter automatisk, når produktet
tilsluttes vand- og elforsyning. Hvis
du vil slukke ismaskinen, skal du
trykke på knappen (G i
kontrolpanelen) i mindre end ét
sekund. Hvis ismaskinen slukkes,
skal den medfølgende lås monteres i
aftapningshullet for is i døren.
Låsefunktion - kontrolpanel for
isdispenser.
Låsefunktionen er aktiveret fra
fabrikken.
Midlertidig oplåsning:
Hold knappen (J) indtrykket i ca. 3
sekunder, indtil den gule
indikatorlampe (I) slukkes. Efter
anvendelse aktiveres låsefunktionen
automatisk igen efter ca. 3 sekunder.
I
J
M
K N L
Permanent oplåsning:
Hold knappen (J) og(K) indtrykket
samtidigt i ca. 3 sekunder. Når
enheden er låst op, lyser knappen (J).
9
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Sådan aktiveres låsefunktionen:
Hold knapperne (J) og (K)
indtrykket samtidigt i ca. 3 sekunder.
Når enheden er aktiveret, lyser den
gule indikatorlampe (I).
Belysning:
Isdispenserlampen (N) tændes
automatisk, når der tappes is.
Permanent belysning:
1. Kontroller, at isdispenseren er lås
op.
2. Hold knappen (K) indtrykket i
mindre end 3 sekunder, hvorved
lampen tændes. Belysningen lyser
derefter med 50% af fuld styrke.
Slukning af belysningen:
Hold knappen (K) indtrykket i ca. 3
sekunder, indtil lampen slukkes.
I
J
M
K N L
Tapning af is.
Tapning af is starter, når pedalen (M)
trykkes helt ind, og fortsætter, indtil
pedalen slippes. Tapningen stoppes
ved at fjerne beholderen fra pedalen.
Nattilstand
Med denne funktion deaktiveres de
dele af ismaskinen, der udsender
lyde, om natten.
Sådan aktiveres nattilstand:
Tryk på og slip knappen (K),
hvorved denne tilstand aktiveres.
Frakobling af nattilstand:
Tryk på og slip knappen (K),
hvorved denne tilstand deaktiveres.
Råd og tip:
Hvis isproduktionskapaciteten skal
øges, kan man med fordel trykke på
indfrysningsknappen i toppanelet.
Denne funktion skifter automatisk
tilbage.
10
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Indfrysning
Tryk på indfrysningsknappen ca. 24 timer forud for placering af madvarer i
fryseren.
Det er ikke nødvendigt at trykke på indfrysningsknappen, når mindre pakker
med madvarer skal indfryses.
Indfrysningsfunktionen annulleres automatisk ca 50 timer efter at den er
blevet trykket ind.
Indfrysningen kan forlænges ved at trykke på indfrysningsknappen igen.
Den gule indfrysningslampe
forbliver tændt så længe, at
indfrysningsknappen er trykket ind.
18
"SF" (Super Frost) ses på
temperaturdisplayet ca. 5 sekunder.
Praktiske råd ved indfrysning
· Ved indfrysning af varer skal man
anvende den øverste hylde, og om
nødvendigt, hylden under denne.
· Ved indfrysning af en større
mængde madvarer flyttes
akkumulatoren til bakken/pladsen
nærmest under den nederste
indfrysningshylde.
SUPER
ON/OFF
ACTION FREEZE
ALARM OFF
· Anbring madvarerne direkte på frysehylderne.
· Spred produkterne ud på hylderne så meget som muligt, for at lade luften
cirkulere mellem dem.
· Anbring ikke madvarer, der skal indfryses direkte op ad andre frosne
varer. Varmen fra de ufrosne madvarer kan medføre, at de frosne varer tør op
på overfladen.
· Når de er frosne, kan varerne om-arrangeres og anbringes så tæt op ad
hinanden som muligt. Madvarerne vil så forblive frosne længere i tilfælde af
strømsvigt.
· Indfrys ikke for mange madvarer samtidig. Enhedens indfrysningskapacitet er anført i det pågældende afsnit.
Kontrollér at skabet kører og holder den indstillede
temperatur, dagen efter der blev tændt for skabet første gang.
Først herefter bør fryseren anvendes til indfrysning af
ferske madvarer.
11
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Egnede opbevaringsperioder
Madvarer indkøbt i frossen tilstand: Følg anvisningerne for
opbevaringsperioder på pakningen.
Madvarer frossen i hjemmet:
Fede og saltholdige madvarer bør ikke holdes nedfrosset i mere end tre
måneder. Kogte madvarer og madvarer med lavt fedtindhold kan holde sig i
op til seks måneder. Væsker og bær kan holde sig i ca. et år.
Optøning
Det er bedst at lade madvarerne tø op i køleskabet. Anbring madvarerne på
en tallerken for at forhindre væsken i at løbe ud. Ved hurtigoptøning af
madvarer skal disse anbringes i stuetemperatur eller i koldt vand. Ved
optøning af madvarer i mikrobølgeovn, skal man følge producentens
anvisninger.
Skabets indvendige dele
Frostskufferne
Frostskufferne gør det lettere og
hurtigere at finde de ønskede
madvarer. For at få mere plads kan
skufferne tages ud, og varerne
anbringes direkte på hylderne. På
alle hylder, undtagen den øverste kan
man anbringe varer, der stikker 20
mm ud fra forkanten. Dette giver en
maksimal udnyttelse af den
tilgængelige plads.
Kuldeakkumulator
Kuldeakkumulatoren vil holde
madvarerne kolde i længere tid ved
strømsvigt. Kuldeakkumulatoren vil
være mest effektiv, når den
anbringes på øverste hylde. Ved
indfrysning af en større mængde
madvarer flyttes akkumulatoren
oven på madvarer.
Udtagelig hylde
Frysehylderne kan trækkes ud. Tages
en af hylderne ud kan ekstra store
madvarer opbevares i fryseren.
12
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Hylde til ismaskine
Kan ikke afmonteres.
Isbeholdere
Kan afmonteres. Løft i forkanten, og
træk beholderen ud. Når
isbeholderen er trukket ud, afbrydes
alle ismaskinens funktioner.
Ved afmontering skal (efter behov)
isbeholderens fødeskrue passes ind
mod medbringeren i ryggen.
Råd og vejledning
Energibesparelse
· Vær omhyggelig med placering af skabet. Se afsnittet "Placering". Hvis
det placeres korrekt vil skabet forbruge mindst energi.
· Undgå at åbne skabet unødvendigt og i for lang tid af gangen.
· Kontrollér jævnligt om døren er lukket.
· Optø frosne madvarer i køleskabet. Kulden fra de frosne varer
"anvendes" i køleskabet.
· Støvsug kompressoren og kølesystemet bag på skabet ca. en gang om
året.
· Lad madvarer køle ned i køleskab, forud for indfrysning i fryseren.
· Anbring madvarer i tætte beholdere for at undgå unødig frostdannelse.
· Følg anvisningerne om frysevarer i afsnittet "Sådan anvendes
fryseskabet". Dette vil forhindre spild af energi.
· Sæt ikke temperaturen for lavt i fryseren. En passende temperatur ligger
mellem -18°C og -20°C.
· Kontroller at dørpakningen altid er hel og ren.
Skabet og miljøet
· Isolationen i skabet og kølemidlet i skabet vil ikke beskadige ozonlaget.
· Al indpakningsmateriale kan genbruges.
· Skabet er designet til let at kunne demonteres og efterfølgende
genanvendes.
13
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Beskyt miljøet
· Aflever indpakningsmateriale, kasserede køleskabe og frysere på en
genbrugsstation. Kontakt evt. kommunen for yderligere information.
· Opbevar madvarer i beholdere, der kan genanvendes. Begræns brugen af
engangsmaterialer så meget som muligt.
· Ved rengøring af skabet anvendes en mild opløsning af
håndopvaskemiddel.
· Følg anvisningerne i afsnittet "Energibesparelse".
Vedligeholdelse
Afmontering af
ventilationsristen
Ventilationsristen kan afmonteres
ved fx rengøring.
Døren skal være åben, når
ventilationsristen afmonteres. Træk
den øverste kant af risten
udad/nedad. Træk så lige ud i risten
for helt at fjerne den.
Rengøring
Rengør skabet med jævne
mellemrum.
Sluk for strømmen til skabet og træk
stikket ud af stikkontakten.
Rengøring indvendigt
Tag alle løse dele ud, og vask dem af
i hånden. Rengøring indvendigt og
udvendigt samt af dørpakningen,
foretages med en blød klud og en
opløsning af et mildt
håndopvaskemiddel i lunkent vand.
Luk ikke døren før skabet er helt tørt
indvendig.
Rengøring udvendigt
Brug vand og et neutralt
rengøringsmiddel til rengøring af
dørens rustfri ydre, da døren er
belagt med en speciel
overfladebehandling, der forebygger
fingeraftryk. Brug ikke stærke
rengøringsmidler.
14
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Afmontér ventilationsristen (se
afsnittet "Afmontering af
ventilationsristen") og støvsug under
skabet. Træk skabet ud fra væggen
og støvsug bag skabet, kølesystemet
og kompressoren.
Ved flytning af skabet, bør man løfte det i forkanten
for at undgå at beskadige gulvet.
Beskyttelse og rengøring af isdispenseren
Rengør efter behov dispenserens og isbeholderens yderside, dvs. de dele der
er tilgængelige, med en blød klud og varmt vand.
Der må under ingen omstændigheder anvendes slibende og/eller aggressive
rengøringsmidler.
Når dispenseren og isbeholderen er afmonteret, rengøres deres yderside, dvs.
de dele der er tilgængelige, med en blød klud og varmt vand.
Kontroller, at isbeholderen er helt tør, inden den monteres igen.
Hvis systemet ikke forventes at skulle anvendes i længere tid, anbefales det
at afbryde ismaskinen og vandtilførslen, tømme isbeholderen og montere det
medfølgende låg i tapningshullet for is i døren. Når maskinen startes igen,
skal man ikke anvende det første døgns isproduktion.
Afrimning
Afrimning af produktet er ikke nødvendig. Afrimning af varerummet og
fordampere sker automatisk med et interval (normalt 24 t. afhængig af
belastning.
Anvend aldrig en hårtørrer eller en varmeovn til at fremme afrimningen.
For megen varme kan ødelægge plastikken indvendigt, og den fugtige luft
kan give elektrisk overgang.
Udskiftning af lampe i
toppanelet
Lyset tænder automatisk, når døren
åbnes. Inden udskiftning af pæren,
skal man tage stikket ud af
stikkontakten.
Tryk fjederen sammen og skub risten
nedad samtidig.
Anvend en pære af samme type E14
fatning, 25 W.
15
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Når skabet ikke skal anvendes
Sluk for strømmen til skabet og træk stikket ud af stikkontakten.
Tag alle løse dele ud, og vask dem af i hånden. Rengøring indvendigt og
udvendigt samt af dørpakningen, foretages med en blød klud og en
opløsning af et mildt håndopvaskemiddel i lunkent vand. Luk ikke døren før
skabet er helt tørt indvendig.
Hvis skabet skal stå tændt, så spørg en nabo eller en bekendt om at se efter
det en gang i mellem, for at forhindre madvarerne i skabet i at blive ødelagt
i tilfælde af strømsvigt.
Hvis skabet ikke fungerer
Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende, er det ofte muligt at rette dette
selv. For at undgå unødvendigt servicebesøg, bør nedenstående vejledning
gennemlæses og følges.
Problem
Mulig årsag / Løsning
" " ses på
temperaturdisplayet.
Tilkald en servicetekniker.
Alarm + rød blinkende
advarselslampe. (Der er for
varmt i fryseren).
Sluk for alarmen ved at trykke på
alarmknappen.
Alarmen kan være blevet udløst da
skabet lige er blevet tændt og temperaturen
stadig er for høj. Se afsnittet “Tilslutning
og indstilling af temperaturen”.
Lågen kan have været åben så længe, at
alarmen for 'dør åben' er gået i gang.
Der er for varmt i fryseren.
Indstil til en lavere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Der er blevet anbragt varme madvarer i
fryseren, vent et par timer og kontrollér
temperaturen igen.
Fordel madvarerne således at den kolde
luft frit kan cirkulere omkring dem.
16
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Der er for koldt i fryseren.
Indstil en højere temperatur.
Indfrysningen kan være tændt.
Temperaturdisplayet viser den højeste
temperatur i skabet. Der vil derfor være en
forskel i temperaturen som vises på
displayet og den målte
(gennemsnits-)temperatur, hvilket er
normalt.
Der produceres for meget
rim.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Kompressoren kører
uafbrudt.
Indstil en højere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Temperaturen, hvor skabet er anbragt, er
over normal rumtemperatur.
Ingen is
Ismaskinen er ikke slået til. Start
ismaskinen.
Se afsnittet "Aktivering og deaktivering af
ismaskinen".
Ingen vandtilførsel. Tilslut til vandtilførsel.
Lampen i isdispenseren og
den gule indikatorlampe (I)
blinker. Der kommer ikke
is ud.
Lækage i vandtilslutningen. Indre lækage,
kontakt service.
Ispassagen i døren er blokeret. Fjern
forhindringen.
Ingen vandtilførsel. Tilslut til
vandforsyning.
Nulstil systemet ved at trykke på knappen
(J).
Skabet virker ikke.
Kølingen eller
interiørlampen virker ikke.
Ingen af indikatorlamperne
lyser.
Der er ikke tændt for skabet.
Der kommer ikke strøm til skabet. (Prøv at
tilslutte et andet elektrisk apparat til
stikkontakten).
Der er gået en sikring.
Stikket er ikke sat ordentlig i stikkontakten
17
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Lydniveauet i skabet er for
højt.
Kølesystemet vil altid give nogle lyde fra
sig. En pulserende lyd høres, når
kølemidlet pumpes rundt i kølerørene. En
tikkende lyd kan høres fra termostaten, når
kompressoren tænder og slukker.
Lydniveauet afhænger af betjeningen af
skabet.
Hvis du mener, at lydniveauet ikke er
korrekt:
Ret forsigtigt rørene på bagsiden af skabet.
Kontrollér at de ikke rører hinanden.
Hvis et mellemstykke (mellem skabets
væg og rørerne) har løsnet sig, sættes det
på plads igen.
Følg nøje vejledningerne i afsnittet
“Placering af skabet”.
Regelmæssig
tilbagevendende raslelyd
Omrør isen for at modvirke
sammenfrysning. Ingen foranstaltning,
normal lyd.
Alternativt aktiveres nattilstand.
Strømsvigt
Åben ikke skabet unødvendigt, undtagen, i
tilfælde, hvor en strømafbrydelse varer for
længe. Flyt madvarerne til et andet skab. I
tilfælde, hvor de frosne varer stadig er
hårde efter en strømafbrydelse, kan de
straks nedfryses igen. Hvis madvarerne har
været optøet men stadig er friske kan de
stadig anvendes, men skal tilberedes inden
de spises eller nedfryses.
18
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Tekniske data
Model
A82968--GA2/
A82965--GA2
Nettovolume
252 l
Bredde
595 mm
Højde
1800 mm
Dybde
650 mm
Energiforbrug
324 kWh/år
Energiklasse
A
Effekt
120 W
Indfrysningskapacitet
15 kg/24 timer
Tilladt vandtryk (for at sikre korrekt drift)
Systemets samlede produktion kan variere afhængigt af lokale vandforhold
og/eller vandtryk.
Lavest tilladte vandtryk:
1 bar (100kPa)
Spørg din installatør, om
vandtrykket er under 1 bar.
Højst tilladte vandtryk:
10 bar (1MPa)
Ved vandtryk over 10 bar skal
der monteres en reduktionsventil (fås i specialforretninger)
Tilslut ikke produktet til vand i lokaler, hvor den omgivende temperatur
kan falde til under frysepunktet. Produktet skal altid tilsluttes
drikkevands- forsyningen. Produktet skal altid tilsluttes koldtvandsforsyningen.
Installation
Udpakning
Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle dele er medleveret.
Eventuelle transportskader, fra en transport som De ikke selv har foretaget,
skal anmeldes til forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen
19
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Placer indpakningsmaterialet så små børn ikke kan komme til skade med det
under leg.
Fjern
transportsikringerne
Tag transportsikringerne af, som
sidder på dørsiderne.
Nogle modeller er monteret med
dæmpeplader under skabet. Fjern
ikke disse plader.
Rengøring
Rengør skabet indvendigt med
lunkent vand og lidt mildt
håndopvaskemiddel på en blød klud.
1
3
Montering af håndtag
1. Skru et håndtagbeslag på
håndtagstangen.
2. Skru det andet håndtagbeslag fast
på skabsdøren.
3. Sæt håndtagstangen sammen med
håndtagfæstet på døren og skru
sammen.
OBS! Stram ikke skruerne for hårdt
(max 2 Nm) plastmaterialet i døren
kan blive beskadiget.
2
Omhængsling af dør
Det er ikke muligt at omhænge
døren.
20
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Tilslutning af vandslange
Vandtilslutningen kobles til en vandhane med udvendigt gevind (3/4
tomme). Arbejdet bør udføres af en
kyndig VVS-installatør. Skabet skal
tilsluttes via en tilslutningshane. På
markedet findes der forskellige
typegodkendte haner og muffer.
Vandslangen må ikke være knækket,
klemt eller bøjet.
Inden skabet tages i brug og placeres
på sin endelige plads, skal du sørge
for, at vandtilslutningen er korrekt
udført, og at der ikke forekommer
utætheder i tilslutningen til skabets
vandventil eller til vandhanen. Samt
at de 4 afstandsstykker sidder
korrekt (se billedet).
Vi anbefaler, at produktet placeres på en afløbsmåtte, der er beregnet til
køle-/fryseskabe, for at gøre det nemmere at opdage eventuelle utætheder.
Du kan købe en afløbsmåtte hos din forhandler.
Når vandsystemet startes første gang
Når produktet er korrekt tilsluttet til ejendommens vandforsyning, skal du
gøre følgende:
Åbn hanen på vandtilslutningen, og start produktet. Ismaskinen starter
automatisk. Der påfyldes vand, når der er nået en tilstrækkelig lav
temperatur. Det første døgns isproduktion må ikke anvendes, da der er risiko
for bismag.
Tilslutningsledningen
Træk ikke stikket ud ved at hive i ledningen, vær akstra opmærksom
når skabet trækkes ud af skabet.
· En ødelagt ledning kan forårsag kortslutning og brand.
· Hvis tilslutningsledningen til produktet beskadiges, må det kun byttes af
leverandøren, autoriseret servicevirksomhed eller en behørig person for at
undgå fare.
21
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Placering af skabet
Kontrollér at tilslutningsledning og/eller stikkontakten ikke er ødelagt
eller i klemme bak skabets bagvæg.
· en øbelagt tilslutningsledning og stikkontakten kan overophede og
forårsake brand.
Stil ikke produktet eller andre tunge ting ovenpå ledningen.
· der er risiko for kortslutning og brand.
Sæt ikke stikkontakten i stikket, hvis stikkontaken er ødelagt.
· der er risiko for kortslutning og brand.
For at sikre at skabet fungerer som
det skal, bør man sikre at:
· skabet placeres på et tørt, koldt
sted, der ikke er udsat for direkte
sollys.
· skabet ikke er anbragt i nærheden
af en varmekilde, fx et komfur eller
opvaskemaskine.
· skabet står oprejst og hviler på
alle fire fødder/hjul. Skabet bør ikke
læne op ad en væg. Om nødvendigt
b)
a)
50mm
indstilles fødderne med den
medfølgende indstillingsnøgle.
· Luftcirkulationen omkring skabet
skal være god, luftkanalerne under
og bag skabet skal være frie og ikke
blokerede.
Ventilationsåbningen over skabet
skal være mindst 4cm.
Ventilationsåbningen kan enten
placeres
a) direkte over skabet eller
b) oven for overskabet. Pladsen
bagved overskabet skal da være
mindst 50 mm dyb.
Hvis luften hindres af f.eks. gitter,
kan pladsen øges nogle cm.
22
AEG/Electrolux 8184282-00/5
· skabet placeres på et sted, hvor
omgivelses- temperatur svarer til den
klimaklasse*, som skabet er
konstrueret til.
* Se typeskiltet, som findes inde i
skabet.
Tabel viser, hvilke omgivelsestemperaturer der gælder for de
forskellige klimaklasser.
Klimaklasse
med omgivelsestemperaturer på
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
Hvis skabet er anbragt i et hjørne, og
den hængslede side vender ind mod
væggen, skal der være en afstand på
mindst 15 mm mellem væggen og
skabet for at døren skal kunne åbnes
tilstrækkeligt til at frostskufferne
kan tages ud.
El-stikket skal være tilgængeligt
efter produktets installation.
Elektrisk tilslutning
Tilslut skabet til en jordet
stikkontakt.
Spænding: 230 V.
Sikring: 10 A.
Der henvises til mærkepladen på
venstre inderside i skabet.
23
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Viktig informasjon om sikkerhet
Ditt nye fryseskap kan ha andre funksjoner enn det forrige.
Les nøye gjennom disse instruksjonene for å lære hvordan skapet virker og
hvordan man skal ta vare på det. Ta vare på bruksanvisningen. Den vil være
nyttig dersom skapet selges eller det blir gitt bort senere.
Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller
kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om
bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet
Slik brukes skapet
·
·
·
·
·
Skapet er beregnet for oppbevaring av matvarer og fremstilling av
isterninger for vanlig husholdning i samsvar med denne
bruksanvisningen.
Ikke oppbevar eksplosive gasser eller væsker i kjøleskapet eller
frysedelen. De kan eksplodere og forårsake person- og materielle
skader.
Still ikke opp varer slik at luftehullene i bakveggen dekkes til.
Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker eller flasker i frysedelen.
Glassflasker kan sprekke.
Skapet er tungt. Kantene og utstående deler kan være skarpe. Vær
forsiktig når skapet flyttes, og bruk alltid hansker.
Barn
· Pass på slik at ikke små barn kan komme til skapets betjenings- organer
eller innsiden av skapet.
ADVARSEL! Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller
i den innebygde strukturen fri for blokkeringer.
ADVARSEL! Ikke bruk andre mekaniske redskaper for å få
fortgang i tineprosessen enn de som er anbefalt av produsenten.
ADVARSEL! Ikke ødelegg kjølekretsen.
ADVARSEL! Ikke bruk elektriske apparater inni rommet der
matvarene oppbevares, dersom apparatene ikke er uttrykkelig anbefalt av
produsenten
ADVARSEL! Skal kun koples til drikkevannsforsyning
24
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Ved skroting av skapet
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot
bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til
å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet
eller forretningen der du anskaffet det.
Innholdsfortegnelse
Viktig informasjon om sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ved skroting av skapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Innholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Beskrivelse av fryseskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Betjeningsorganer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Betjeningsorganer (isdispenser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Før skapet brukes for første gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Slik brukes fryseskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Skru på fryseren og velg ønsket temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperaturer inne i fryseskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avstengning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmer og annet utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frysing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egnet oppbevaringstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innsiden av skapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
30
33
33
34
34
Nyttig råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Energisparetips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Skapet og miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
For å verne miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Fjerning av ventilasjonsgrillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold og rengjøring av isdispenseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytte av lyspære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når skapet ikke skal brukes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
36
36
37
37
37
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Oppakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjerning av transportstøttene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omhengsling av dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nettilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkopling av vann-slange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når vannsystemet startes for første gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installasjon av skapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse av fryseskapet
1
2
3
2
2
2
2
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
41
41
41
42
42
42
43
43
Hylde med rist
Frostskuffe
Isbeholdere
Glashylde
Kuldeakkemulator
Ventilationsrister
2
5
2
6
26
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Betjeningsorganer
ON/OFF
A
BC
TURBO
18
FROSTMATIC
D
E
ALARM OFF
F
G
H
A. Strømbryter til fryseren Slår fryserene på og av.
B. Grønn varsellampe Lyser når fryseskapet er i gang.
C. Temperaturdisplay
D. Temperaturvelgere
E. Knappen hurtiginnfrysing (ACTION FREEZE)
F. Gul varsellampe
G. Avbruddsknapp for alarmen Brukes til å slå av lydalarmen.
Brukes til å slå ismaskinen på eller av.
H. Rød varsellampe: Blinker når en av alarmene i skapet har slått ut.
Betjeningsorganer (isdispenser)
I J
M
K N L
I. Gul indikatorlampe
Lyser når stengefunksjonen er
aktivert.
L. Fotoelektrisk sensor.
Registrerer aktuelle lysforhold (må
ikke tildekkes).
J. Knapp for stengefunksjon.
Brukes for midlertidig utkopling av
stengefunksjon og for å slå av alarm
M. Isuttak
Aktiveres når pedalen i uttaket
trykkes helt inn.
K. Knapp for
nattmodus/belysning.
Brukes for aktivering/deaktivering
av nattmodusfunksjonen samt for å
tenne/slå på belysning og alarm.
N. Lyset
27
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Før skapet brukes for første gang
Plassér og vask skapet som beskrevet i kapittelet "Installasjon".
Før pluggen settes i stikkontakten og skapet skrus på for første
gang, la det stå oppreist i omtrent 4 timer. Ellers kan kompressoren
bli skadet. Denne tiden vil gi oljen nok tid til å synke tilbake til
kompressoren.
Slik brukes fryseskapet
Skru på fryseren og velg ønsket temperatur
Trykk inn ON/OFF (AV/PÅ)
-bryteren. Den grønne
kontrollampen lyser.
Alarmen går dersom temperaturen
inni fryseren når romtemperatur.
Skru av alarmen ved å trykke på
bryteren.
Brytere for å bestemme
temperatur
Temperaturen justeres ved bruk av
"+" (VARMERE) og "-"
(KALDERE)-bryterne.
Disse bryterne er koplet til
temperaturdisplayet.
ON/OFF
18
TURBO
FROSTMATIC
ALARM OFF
Temperaturer inne i fryseskapet
For å sikre at matvarene holder seg i lang tid: Pass på at temperaturen inne i
fryseskapet er -18°C eller lavere. Vær oppmerksom på at energiforbruket
øker ettersom temperaturen synker.
Når den er valgt, viser temperaturdisplayet den nåværende temperaturen inni
fryseren.
La skapet stå på i et døgn hver gang temperaturen forandres. Dette vil la
temperaturen stabilisere seg inni skapet.
Det er ikke nødvendig å stille inn temperaturen på nytt når skapet slås på
etter en periode hvor det ikke har vært i bruk. Termostaten husker den
forrige temperaturen som ble stilt inn.
28
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Temperaturdisplayet kan skiftes fra å vise den FAKTISKE temperaturen
(Temperaturdisplayet lyser) til å vise den ØNSKEDE temperaturen
(Temperaturdisplayet blinker) ved å trykke inn én av bryterne, "+"
(VARMERE) eller "-" (KALDERE).
Hver gang én eller to brytere trykkes inn om igjen reguleres den ØNSKEDE
temperaturen med 1 °C.
Hvis ingen av bryterne trykkes inn vil temperaturdisplayet automatisk gå
tilbake til å vise den FAKTISKE temperaturen etter en kort periode på ca. 5
sekunder. Produktets FAKTISKE temperatur er nå justert slik at den er den
samme som den forhåndsinnstilte ØNSKEDE temperatur.
ØNSKET temperatur betyr:
Temperaturen som er nødvendig i produktet. Dette kan justeres til
temperaturene som vises på displayet. Blinkene tall viser den ØNSKEDE
temperaturen.
FAKTISK temperatur betyr:
Temperaturdisplayet viser den temperaturen som for øyeblikket fins inni
produktet. Den FAKTISKE temperaturen vises ved opplyste tall.
Når TURBO/FROSTMATIC- funksjonen er blitt satt på, kan den
ØNSKEDE temperaturen, som ble opprinnelig valgt, ikke forandres.
Det innebygde temperaturdisplayet viser den varmeste temperaturen i
fryseren. Dersom temperaturen måles ved hjelp av et termometer, legg dette
mellom produktene, da dette vil vise den temperaturen de frosne varene har.
Det er normalt at det innebygde temperaturdisplayet viser en temperatur noe
høyere enn det som måles på andre måter.
Hvis det fins feil ved produktet vil det komme fram en firkant eller en
bokstav på temperaturdisplayet.
Avstengning
For å stenge av holdes
ON/OFF-knappen nede ca. 5
sekunder. Dette resulterer i at en
nedtelling fra "3" til "1" skjer på
18
temperaturvinduet. Når en kommer
til "1" stenges den respektive kjøleog frysedelen av. Temperaturvinduet
slokner.
Observer:
Produktet kan ikke stenges av på denne måten dersom den er uten strøm,
dvs. om strømledningen ikke er tilkoplet strøm eller det er strømbrudd. Når
produktet får strøm igjen går den tilbake til de innstillingene det hadde før
strømbruddet.
TURBO
ON/OFF
29
FROSTMATIC
ALARM OFF
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Om produktet ikke skal anvendes under en lengre periode:
1. Steng produktet av gjennom å trykke og holde ON/OFF-knappen i ca. 1
sekund.
2. Kople ut strømledningen fra tilslutningen eller slå av strømmen.
3. Avrim frysen og rengjør den tilstrekelig (se avsnitt "Vedlikehold").
4. La dørene stå åpne for å forhindre at det oppstår dårlig lukt.
Alarmer og annet utstyr
Funksjonsfeil
Hvis produktets elektronikk avslører tekniske feil som må rettes på av
kundetjenesten, vil temperaturdisplayet vise en bokstav eller firkant i den
nedre delen av temperaturdisplayet. Den røde varselslampen blinker.
Produktet vil fortsette å gå i nødinnstilling.
Åpen dør alarm
Hvis døren star åpen i mer enn ca.
1,5 minutter (stilt inn på "Freezing")
eller lengre enn 5 minutter (stilt inn
på "Cooling"), vil den røde lampen
blinke og man vil høre en varsellyd.
18
For å slå av alarmen: Trykk inn
avbruddsknappen for alarmen. Hvis
du trenger mer tid for å sortere eller
omorganisere frosne eller nedkjølte
matvarer, kan du slå av varselen ved
å trykke inn "ALARM
OFF"-bryteren.
Den røde varselslampen vil slokne
når døren er stengt.
Temperaturalarm
(stilt inn på innstilling "Freezing")
Stiger temperaturen over -8°C, vil den røde varsellampen blinke og du vil
høre en lydalarm.
Temperaturdisplayet vil begynne å blinke
For å slå av alarmen:
Trykk inn avbruddsknappen for alarmen for å slå av lydalarmen.
Temperaturdisplayet vil slutte å blinke. Den røde varsellampen slukkes når
temperaturen inne i fryseren igjen synker under -8°C.
Finn ut hva som var årsak til alarmen. Se kapittel "Hvis skapet ikke fungerer
tilfredsstillende".
TURBO
ON/OFF
30
FROSTMATIC
ALARM OFF
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Temperaturminne
(stilt inn på innstilling "Freezing")
Temperaturminnet viser når en alarm slo til i skapet. Temperaturminnet
fungerer slik:
Når temperaturen igjen synker under -8°C stanser lydalarmen.
Temperaturdisplayet og den røde varsellampen vil blinke for å vise at en
alarm har slått inn. Når avbruddsknappen for alarmen trykkes inn vil
displayet vise varmeste temperatur inne i skapet i alarmfasen, deretter
stanser displayet å blinke. Ved å kontrollere temperaturvisningen er det
mulig å bestemme om produktene inne i skapet bør kasseres.
Kontroller likevel alltid selv matens kvalitet for å undersøke om den skal
fryses eller kasseres.
Slå ismaskinen på og av.
Ismaskinen er aktivert fra fabrikken
og starter automatisk når apparatet
koples til vann- og strømforsyning.
Hvis du vil slå av ismaskinen,
trykker du på knappen (G i
kontrolpanelen) i ca. ett sekund.
Hvis du slår av ismaskinen, skal
vedlagte lokk monteres i
utttakshullet for is i døren.
Stengefunksjon - Isdispensers
betjeningspanel.
Stengefunksjonen er aktivert fra
fabrikken.
I
J
M
K N L
For midlertidig åpning:
Hold knappen (J) inntrykket i ca. 3
sekunder til den gule
indikatorlampen (I) slukker.
Etter bruk aktiveres
stengefunksjonen automatisk igjen
etter ca. 3 sekunder
For permanent åpning:
Hold knappene (J) og (K) samtidig
inntrykket i ca. 3 sekunder. Knappen
(J) tennes når åpningen er aktivert.
31
AEG/Electrolux 8184282-00/5
For å aktivere stengefunksjonen:
Hold knappene (J) og (K) samtidig
inntrykket i ca. 3 sekunder.
Aktiveringen indikeres av at den
gule indikatorlampen (I) tennes.
Belysning.
Isdispenserens belysning (N) tennes
automatisk når du tar ut is.
For vedvarende belysning:
1. Pass på at isdispenseren er i åpen
modus.
2. Hold knappen (K) inntrykket i 3
sekunder til belysningen tennes.
Belysningen fortsetter så å lyse med
50 % av full styrke.
For å slå av belysningen:
Hold knappen (K) inntrykket i ca. 3
sekunder til belysningen slukker.
I
J
M
K N L
Uttak av is.
Uttak av is starter når pedalen (M)
trykkes helt inn og fortsetter til
pedalen slippes. Stopp uttaket ved å
ta begeret bort fra pedalen.
Nattmodus
Denne funksjonen slår av
ismaskinen om natten.
For å aktivere nattmodus:
Trykk og slipp knappen (K) til den
tennes.
Utkopling av nattmodus:
Trykk og slipp knappen (K) til den
slukker.
Råd og tips:
Hvis du vil øke isproduksjonen, kan
du med fordel trykke inn
innfrysningsknappen på toppanelet.
Denne funksjonen slår seg
automatisk av igjen.
32
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Frysing
Ved store mengder aktiveres
innfrysingsknappen omtrent 24 timer
18
før mat plasseres i fryseren.
Man behøver ikke trykke på
innfrysingsknappen når man fryser
ned mindre volum av mat.
Innfrysing stoppes automatisk ca 50 timer etter at knappen er trykket på.
Hurtig innfrysing kan avbrytes ved å trykke innfrysingsknappen en gang til.
Den gule innfrysingslampen forblir lysende så lenge innfrysingsknappen er
på.
"SF" (Super Frost) vises i temperaturdisplayet ca. 5 sekunder.
Praktiske råd ved frysing
· Når produkter fryses ned, bruk
den øverste hyllen, og om nødvendig
hyllen under denne.
· Ved frysing av større mengder
matvarer flyttes akkumulatoren til
skuffen/plassen nærmest den nedre
frysehyllen".
· Plasser maten direkte på fryserens hyller.
· Spre produktene mest mulig for å få luftsirkulasjon mellom dem.
· Ikke plasser mat som skal fryses direkte mot annen frossen mat. Varmen
fra den varme maten kan få den frosne maten til å tine på overflaten.
· Når denne er frossen, bytt om på produktene og legg de så nær hverandre
som mulig. Maten vil da holde seg kald lenger dersom det oppstår et
strømbrudd.
· Ikke frys for mye mat på en gang.Frysekapasiteten er oppgitt i Tekniske
data.
Sjekk at skapet er i bruk og beholder den valgte temperaturen et
døgn etter at det er skrudd på for første gang. Først da bør
fryseren brukes til å fryse ferske matvarer.
TURBO
ON/OFF
FROSTMATIC
ALARM OFF
Egnet oppbevaringstid
Ferdigkjøpte frossenvarer: Følg rådene om holdbarhet på pakken.
Mat som fryses inn hjemme:
Fet og salt mat bør ikke holdes frossen lengre enn tre måneder. Kokt eller
stekt og lavkalori mat kan fryses i opptil seks måneder. Mager mat og bær
kan fryses i omtrent ett år.
33
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Tining
Det er best å bruke kjøleskapet for å tine mat. Plasser matvaren på en
tallerken med høy kant for å unngå at væske renner ut. For å tine mat hurtig
stilles den i romtemperatur eller i kaldt vann. Når en mikrobølgeovn brukes
til å tine matvarer, - følg bruksanvisningen for denne.
Innsiden av skapet
Fryseskuffer
Fryseskapets skuffer gjør det raskt
og enkelt å finne den matvaren som
ønskes. For å få mer plass, kan
skuffene tas ut og produktene legges
direkte på hyllen. På alle hyllene,
unntatt topphyllen, er det mulig å
plassere produkter som stikker
20mm frem fra forkanten. Dette gir
maksimum utnyttelse av plassen.
Tilbaketrekkelig hylle
Frysehyllene er uttrekkbare. Tas en
av hyllene ut kan ekstra store
matvarer oppbevares i fryseren.
Kulde akkumulator
Kuldeakkumulatoren vil holde
maten kald lengre etter et
strømbrudd. Kuldeakkumulatoren er
mest effektiv når den plasseres på
øverste hyllen.
Ved frysing av større mengder
matvarer flyttes akkumulatoren på
toppen av maten.
Hylle for ismaskin
Kan ikke demonteres.
Isbeholder
Kan demonteres. Løftes i fremkant
og trekkes ut. Når isbeholderen er
tatt ut, er alle funksjonene i
ismaskinen avbrutt.
Når du setter beholderen på plass
igjen, skal (ved behov)
isbeholderens mateskrue justeres inn
mot medbringeren i ryggen.
34
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Nyttig råd
Energisparetips
· Pass på hvor skapet plasseres. Se kapittelet "Installasjon". Når skapet er
installert riktig vil det bruke mindre strøm.
· Unngå å åpne skapet ofte og lenge om gangen.
· Sjekk nå og da at døren er ordentlig lukket.
· Støvsug kompressoren og kjølesystemet på baksiden av skapet omtrent
en gang i året.
· Kjøl ned matvarer i kjøleskapet før de legges i fryseren.
· Legg alle matvarer i tett emballasje for å unngå unødvendig isdannelse.
· Frossen mat kan tines i kjøleskapet. Kulden fra de frosne produktene vil
bli godt brukt inne i kjøleskapet.
· Følg rådene om frysing av produkter i kapittelet "Slik brukes
fryseskapet". Dette vil gi lavere strømforbruk.
· Ikke velg for lav temperatur i fryseren. En passende temperatur er
mellom -18°C og -20°C.
· Pass på at dørlisten er hel og alltid ren. Vask med mildt såpevann.
Skapet og miljøet
· Dørlisten og kjølevæsken som er brukt i dette skapet skader ikke
ozonlaget.
· Alle delene i emballasjen kan gjenvinnes.
· Skapet er laget for lett å kunne tas fra hverandre og gjenvinnes.
For å verne miljøet
· Gi emballasjen og vrakede kjøleskap og frysere til en
gjenvinningsstasjon. Kontakt din kommune eller den nærmeste forhandleren
for mer informasjon.
· Ha matvarer i emballasje som kan brukes flere ganger. Kutt ned på
engangsemballasje så mye som mulig.
· Når skapet vaskes - bruk et mildt oppvaskmiddel.
· Følg rådene i kapitelet "Energisparetips".
35
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Vedlikehold
Fjerning av
ventilasjonsgrillen
Ventilasjonsgrillen kan tas av, for
eksempel for å vaskes, eller for å
støvsuge under skapet.
Pass på at døren er åpen når
ventilasjonsgrillen tas av. Klikk av
den øvre delen av grillen ved å dra ut
og ned. Dra så grillen rett ut for å ta
den helt av.
Rengjøring
Rengjør skapet regelmessig.
Skru av skapet og dra ut pluggen fra
kontakten.
Rengjøring innsiden
Ta ut eventuelle løse deler og vask
de for hånd. Vask skapet, innsiden
og dørlisten. Bruk en myk klut og et
mildt vaskemiddel og i lunkent
vann. Ikke lukk døren før innsiden
av skapet er helt tørt.
Rengjøring utsiden
Bruk vann og et nøytralt
rengjøringsmiddel for rengjøring av
utsiden av døren som er gjort i
rustfritt stål, og som er blitt belagt
med et spesielt
anti-fingeravtrykkbelegg. Ikke bruk
skuremidler.
Ta av ventilasjonsgrillen (se
kapittelet "Fjerning av
ventilasjonsgrillen") og støvsug
under skapet. Dra ut skapet fra
veggen og støvsug baksiden av
skapet, kjølesystemet og
kompressoren.
Når skapet flyttes, løft
det i frontkanten
for ikke å skrape gulvet.
36
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Vedlikehold og rengjøring av isdispenseren
Rengjør dispenserens og vannbeholderens tilgjengelige utsider bare med en
myk klut og varmt vann ved behov.
Bruk aldri slipende og/eller aggressive rengjøringsmidler.
Rengør uttakets og isbeholderens tilgjengelige utsider etter demontering
bare med en myk klut og varmt vann ved behov.
Pass på at isbeholderen er helt tørr før den settes på plass igjen.
Hvis systemet ikke skal brukes over en lengre periode, er det lurt å slå av
ismaskinen og stenge vanntilførselen, tømme isbeholderen og montere det
vedlagte lokket i uttakshullet for is i døren. Du bør helst ikke bruke
isproduksjonen som lages det første døgnet etter ny start.
Avriming
Avriming av produktet er ikke nødvendig. Avriming av varerommet og
fordampere skjer automatisk med et intervall (normalt 24 t.) avhengig av
belastning.
Bruk aldri en hårtørker eller annet elektrisk utstyr for å
påskynde avisingen. Varmen kan skade plasten i skapet, og
fuktigheten kan få det elektriske utstyret til å kortslutte.
Bytte av lyspære
Lyset tennes automatisk når døren
åpnes. (Med åpen dør slår
belysningen seg automatisk av etter
7 minuter). Før lyspæren byttes ut
må pluggen dras ut av kontakten.
Trykk fjæren sammen og trykk grillen ned samtidig.
Bruk samme type lyspære, E14 sokkel med maksimum effekt på 25 W.
Når skapet ikke skal brukes
Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten.
Gjør skapet rent som beskrevet i kapittelet "Rengjøring". Ikke lukk døren:
det vil føre til en innestengt lukt.
Dersom skapet beholdes på, spør noen om å sjekke det nå og da, for å unngå
at maten ødelegges dersom det er et strømbrudd.
37
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Hvis skapet ikke fungerer
tilfredsstillende
Fungerer ikke skapet som forventet, er det ofte mulig å rette på dette selv.
For å unngå unødvendige servicebesøk bør du lese gjennom og følge
veiledningen nedenfor.
Problem
Mulig årsak / Løsning
" " vises i
temperaturdisplayet.
Ring din servicerepresentant.
Lydalarm + blinkende rød
varsellampe. (Det er for
varmt inne i fryseren.)
Slå av lydalarmen ved å trykke inn
avbruddsknappen for alarmen. Skapet
nylig er slått på og temperaturen enda er
for høy.
Se kapitlet "Slå på og stille inn
temperaturen".
Døren kan ha vært åpen så lenge at "åpen
dør" alarmen gikk av.
Det er for varmt inne i
fryseren.
Still inn en lavere temperatur.
Sørg for god tett innpakning av matvarene.
Kontroller at døren er skikkelig lukket og
at dørlisten er hel og ren.
Dersom det er lagt varme matvarer ned i
fryseren må du vente noen timer før du
kontrollerer temperaturen på nytt.
Fordel matvarene slik at den kalde luften
kan sirkulere rundt dem.
Det er for kaldt inne i
fryseren.
Still inn en høyere temperatur.
Hurtiginnfrysing kan være slått på.
Temperaturvisningen viser den høyeste
temperaturen inne i skapet. Dermed er det
naturlig med en forskjell mellom vist
temperatur og (gjennomsnittlig) temperatur
som er målt på en annen måte.
Det produseres for mye rim Kontroller at døren er skikkelig lukket og
og is.
at dørlisten er hel og ren.
38
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Kompressoren går
kontinuerlig.
Ingen is
Still inn en høyere temperatur.
Kontroller at døren er skikkelig lukket og
at dørlisten er hel og ren.
Temperaturen hvor skapet er plassert er
over vanlig romtemperatur.
Ismaskinen er ikke slått på. Start
ismaskinen.
Se avsnittet "Slå ismaskinen på og av".
Ingen vanntilførsel. Sørg for vanntilførsel.
Belysningen i isdispenseren Ingen vanntilførsel. Sørg for vanntilførsel.
og den gule indikatorlampe Tilbakestill systemet ved å trykke på
knappen (J).
(I) blinker. Det kommer
ikke is ut.
Skapdøren fungerer ikke i
det hele tatt. Kjøling eller
innvendige lys fungerer
ikke. Ingen varsellamper
lyser.
Skapet er ikke slått på.
Det kommer ikke strøm frem til skapet.
(Prøv å kople noe annet elektrisk utstyr til
strømuttaket.)
Sikringen har gått.
Pluggen er ikke satt skikkelig på plass.
Skapets lydnivå er for høyt. Kjølesystemet vil alltid produsere noe lyd.
Det høres en pulserende lyd når
kjølemiddelet pumpes inne i kjølerørene.
Du vil høre en tikkende lyd fra termostaten
når kompressoren slås av og på. Lydnivået
varierer med hvordan skapet brukes.
Bøy forsiktig rørene på baksiden av skapet
og pass på at de ikke berører hver andre.
Dersom støtputene (mellom skapveggene
og rørene) løsner, må du sette dem tilbake
på plass igjen.
Følg nøye veiledningen i kapittel
"Installasjon av skapet".
Regelmessig raslende lyd
fra apparatet.
Rør om i isen for å hindre sammenfrysing.
Ingen tiltak, normal lyd.
Eller aktiver nattmodus.
39
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Strømbrudd
Skapet må ikke åpnes unødig, med unntak
av når strømavbruddet ser ut til å bli
langvarig , slik at matvarene bør flyttes til
et annet skap som fungerer. Dersom de
nedfryste varene fortsatt er harde etter
strømbruddet, kan de fryses ned igjen med
det samme. Har de begynt å tine, men
fortsatt er friske og lukter greit, kan de
brukes. De bør imidlertid bearbeides før de
fryses på nytt eller spises.
Tekniske data
Modell
A82968--GA2/
A82965--GA2
Nettovolum
252 l
Bredde
595 mm
Høyde
1800 mm
Dybde
650 mm
Energiforbruk
324 kWh/år
Energiklasse
A
Merkeeffekt
120 W
Frysekapasitet
15 kg/24 timer
Tillatt vanntrykk (for å sikre funksjonen)
Systemets totale vannstrøm kan variere med lokale vannforhold og/eller
vanntrykk.
Laveste tillatte vanntrykk:
1 bar (100kPa)
Høyeste tillatte vanntrykk:
10 bar (1MPa)
Rådfør deg med en installatør hvis
vanntrykket er under 1 bar.
Ved vanntrykk over 10 bar må det
monteres en reduksjonsventil (kan
fås hos din fagforhandler)
Ikke kople apparatet til vannforsyningen i et rom der
omgivelsestemperaturen kan synke under frysepunktet.
Apparatet må kun koples til drikkevannsforsyning.
Produktet skal kun koples til kaldtvannsledningen.
40
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Installasjon
Tilslutningsledning
Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen - vær spesiellt forsiktig
hvis skapet/boksen trekkes ut av en nisje
· Skadet støpsel kan gi elektrisk støt eller skape kortslutning og brann.
· Om produktets tilslutnings- ledning skades får den kun byttes av
serviceforetak som er godkjent av leverandøren eller av fagpersonell for å
unngå fare.
Oppakking
Pakk opp skapet og sjekk at det er feilfritt og uten transportskader.
Eventuelle transportskader må umiddelbart rapporteres til forhandleren, eller
den som er ansvarlig for transporten. Emballasjen kan resirkuleres. For mer
informasjon kontaktes Deres kommune eller forhandleren.
Ikke la barn leke med emballasjen.
Plastfilmen kan medføre kvelningsfare.
Nettilkobling
Skapet skal kobles til en jordet
stikkontakt.
Spenning: 230 V.
Sikring: 10 A.
Se dataskiltet på venstre side i
skapet.
Fjerning av
transportstøttene
Fjern tapen og transportsikringen fra
siden av dørene.
På visse modeller ligger det et
lyddempende underlag under skapet.
Ikke fjern dette underlaget.
Rengjøring
Vask innsiden av skapet med lunkent
vann, et mildt vaskemiddel og en
myk klut.
41
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Omhengsling av dør
Det er ikke mulig å hengsle om
døren.
Montering av håndtak
1. Skru på ett håndtaksfeste på
håndtaksstangen.
2. Skru fast det andre håndtakssfeste
på dørren.
3. Sett sammen håndtagsstangen
med håndtaksfeste på dørren og skru
i sammen.
OBS! Dra ikke skruvene for hardt
(max 2Nm) plasten i dørren kan
skades.
1
3
2
Tilkopling av vannslange
Vanntilførselen koples til
en vannkran med
utvendige gjenger (3/4 tommer).
Arbeidet bør utføres av en faglært
VVS-installatør. Skapet skal
tilkoples via en stengekran. På
markedet finnes ulike
typegodkjente kraner og kransett.
Det må ikke være knekk på
vannslangen, og den må ikke
ligge i klem eller ha store buer.
Før skapet tas i brukt og installeres
på den plassen det skal stå, forviss
deg om at vanntilkoplingen er
korrekt utført og at det ikke
foreligger lekkasjer i tilkoplingen til
vannkran. Samt at de 4
avstandsstykkene sitter der de skal,
se bildet.
Vi anbefaler at apparatet plasseres på en utløpsmatte beregnet for
kjøle-/fryseskap, slik at det er enklere å oppdage eventuelle lekkasjer.
Utløpsmatten får du kjøpt hos din fagforhandler.
42
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Når vannsystemet startes for første gang
Når apparatet er korrekt koplet til husets vannforsyningsnett, skal følgende
trinn utføres:
Åpne kranen på vannforsyningen, og slå apparatet på. Ismaskinen starter
automatisk. Nå vil vannet fylles i når temperaturen er blitt tilstrekkelig lav.
Ikke bruk isproduksjonen fra det første døgnet, den kan ha bismak.
Installasjon av skapet
OBS! Skapet er tungt, beskytt gulvet ved behov.
Kontroller at støpselet og/eller tilslutningsledning bak på skabet ikke er
flatklemt eller skadet.
· et skadet støpsel og tilslutningledning kan forårsake overoppheting og
branntilløp.
Plasser ikke tunge ting eller selve skapet oppø ledningen.
· dette kan forørsake kortslutning eller brann.
Hvis veggkontakten er løs eller skadet må ikke støpselet plugges inn.
· feil her kan gi elektrisk støt eller brann.
For å sikre at skapet fungerer som
ønsket, sjekk at:
· Skapet er plassert på et tørt,
kjølig sted og ikke er i direkte
sollys.
· Skapet ikke er plassert nær en
varmekilde, for eksempel en komfyr
eller oppvaskmaskin.
· Skapet står rett og på alle fire
hjørner. Skapet bør ikke lenes mot
vegger. Dersom det er nødvendig
justeres føttene med den medfølgende fastnøkkelen.
· Det er god sirkulering av luften
rundt skapet og at luftkanalene under
b)
a)
50mm
og bak skapet ikke er blokkert.
Ventilasjonsrommet over skapet og
eventuelt overskap må være minst 4
cm. Ventilasjonsrommet kan enten
være
a) direkte over skapet eller
b) bak og over overskapet. I dette
tilfellet må plassen bak skapet være
minst 50 mm dyp.
43
AEG/Electrolux 8184282-00/5
· Skapet står på et sted med en
omgivelsesetemperatur som tilsvarer
den klimaklassen* som skapet er
konstruert for.
* Se dataskiltet i skapet
Tabellen viser hvilken omgivelsestemperatur som er tilordnet til de
forskjellige klimaklassene
Klimaklassen
SN
for en omgivelsetemperatur på
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
Dersom skapet er plassert i et hjørne
og siden med hengslene er mot
veggen, må rommet mellom veggen
og skapet være minst 150 mm for å
kunne åpne døren nok slik at hyllene
kan taes ut.
Støpselet må være tilgjengelig etter
installasjon av kabinettet.
44
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Turvallisuus
Uudessa pakastimessasi saattaa olla toimintoja, joita edellisessä laitteessasi
ei ollut.
Tutustu näihin kaapin käyttö- ja huolto-ohjeisiin huolellisesti. Säilytä tämä
ohjekirjanen. Sitä tarvitaan, mikäli haluat myöhemmin myydä kaapin tai
antaa sen jollekulle.
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten
tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön,
ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä
laitteen käytössä.
Käyttö
- Kaappi on tarkoitettu ruokatavaroiden säilytykseen ja jään valmistukseen
kotitalouskäyttöön tämän käyttöohjeen mukaan.
· Jääkaappi- tai pakastinosassa ei tule säilyttää räjähtäviä kaasuja tai
nesteitä. Nämä saattavat räjähtää ja aiheuttaa henkilö- ja
materiaalivahinkoja.
· Älä aseta tavaroita siten, että takaseinän ilma-aukot tukkiintuvat.
· Älä säilytä pakastinosassa hiilihapotettuja juomia tai pulloja. Lasipullot
saattavat rikkoutua.
· Kaappi on painava. Kaapin reunat tai ulkonevat osat voivat olla teräviä.
Kaappia siirrettäessä on toimittava varoen ja käytettävä aina hansikkaita.
Lapset
· Huolehdi siitä, etteivät pikkulapset pääse käsiksi laitteen säätimiin tai
kaapin sisäosiin.
VAROITUS! Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
VAROITUS! Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
VAROITUS!
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
VAROITUS! Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
VAROITUS!
vesijohtoverkkoon.
Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen
45
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Vanhan kaapin romuttaminen
Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise liitosjohto kaapin puoleisesta päästä.
Varmista, että kaikki lukot ja salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten
joutumisen kaapin sisälle. Varminta on irrottaa koko ovi.
Varo, ettet vahingoita kaapin kylmäjärjestelmää. Kaapin eristeet ja
kylmäjärjestelmä saattavat sisältää aineita, jotka vahingoittavat
otsonikerrosta. Tämän vuoksi kaappi on vietävä asianmukaiseen
kierrätyskeskukseen.
HUOM! Uudessa kaapissa ei ole otsonikerrosta vahingoittavia aineita. Lisää
tietoa löydät käyttöohjeesta.
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta
viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Sisällysluettelo
Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Vanhan kaapin romuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sisällysluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Pakastimen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Säätölaitteet ja merkkivalot (Ohjauspaneeli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Säätölaitteet ja merkkivalot (jääannostelija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ennen kaapin käyttöönottoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Pakastimen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kytke virta pakastimeen ja säädä oikea lämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakastimen sisälämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virran katkaiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hälytykset ja muut ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jääpalakone päälle/päältä pois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakasteiden säilytysaikoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulattaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaapin sisätilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
49
49
50
51
52
54
55
55
55
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Käytännön ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Energiansäästövihjeitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ympäristön säästämiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ympäristönäkökohtia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Hoito ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ilmanvaihtosäleikön irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jääannostelijan hoito ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sisävalo - lampun vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kun kaappi on pois käytöstä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
57
58
58
58
Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Sallittu vedenpaine (toiminnan varmistamiseksi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Pakkauksen purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuljetustuet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhdistus ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetimen kiinnitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oven kätisyyden vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sähköliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liitäntäjohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vesiletkun liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kun vesijärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakastimen kuvaus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
2
3
2
2
2
4
62
62
62
62
62
63
63
63
64
64
luukkuhylly
pakastimen laatikko
jääpalalaatikko
lasihylly
kylmävaraaja
ilmanvaihtosäleikkö
2
2
5
2
6
47
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Säätölaitteet ja merkkivalot (Ohjauspaneeli)
18
ON/OFF
A
D
BC
SUPER
ACTION FREEZE
E
ALARM OFF
F
G
H
A. Pakastimen virtakytkin Käytetään pakastimen toimintaan ja
toiminnasta pois kytkemiseen.
B. Vihreä merkkivalo Palaa aina kun pakastin on toiminnassa.
C. Lämpömittarinäyttö
D. Lämpötilanvalitsin
E. Pikapakastuspainike (ACTION FREEZE)
F. Keltainen merkkivalo
G. Akustisen hälytyksen kuittauspainike Käytetään akustisen hälytyksen
kuittaamiseen.
Käytetään jääpalakoneen toimintaan ja toiminnasta pois kytkemiseen.
H. Punainen varoitusvalo Vilkkuu, kun kaapin hälytys on toiminut.
Säätölaitteet ja merkkivalot (jääannostelija)
I J
M
K N L
I. Keltainen merkkivalo Palaa lukituksen ollessa käytössä.
J. Lukituspainike Käytetään lukituksen tilapäiseen poistamiseen ja
hälytyksen nollaamiseen.
K. Yöasento/valo-painike Käytetään yöasennon kytkemiseen päälle/pois
päältä sekä valon sytyttämiseen ja hälytyksen nollaamiseen.
L. Optinen tunnistin Havaitsee vallitsevat valo-olosuhteet (älä peitä).
M. Jäänotto Aktivoidaan painamalla syöttölaitteen vipu kokonaan sisään.
N. Valaistus
48
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Ennen kaapin käyttöönottoa
Laita kaappi paikalleen ja puhdista se kappaleen "Asennus" mukaisesti.
Ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan ja kaapin käynnistämistä
ensimmäistä kertaa on kaapin annettava seistä paikoillaan noin neljä
tuntia. Tässä ajassa jäähdytysjärjestelmän neste ehtii vakaantua.
Muussa tapauksessa kaapin kompressori saattaa vaurioitua.
Pakastimen käyttö
Kytke virta pakastimeen
ja säädä oikea lämpötila
Painetaan ON/OFF (päällä/pois
päältä)-painiketta. Tällöin vihreä
merkkivalo syttyy.
Mikäli pakastimen sisälämpötila
nousee huoneenlämpöiseksi, kuuluu
hälytysääni. Kuittaa hälytys
painiketta painamalla.
Lämpötilansäätöpainikkeet
Lämpötilaa säädetään käyttämällä
painikkeita "+" (WARMER,
lämpimämpi) ja "-" (COLDER,
kylmempi).
Painikkeet ovat lämpötilanäytön
yhteydessä.
ON/OFF
18
SUPER
ACTION FREEZE
ALARM OFF
Pakastimen sisälämpötila
Jotta ruokatarvike säilyy pitkään, on pakastimen sisälämpötilan oltava -18°C
tai alhaisempi. Huomaa, että virrankulutus kasvaa lämpötilan laskiessa.
Kun lämpötila-asetus on tehty, näyttää lämpötilanosoitin pakastimen
kulloisenkin lämpötilan.
Lämpötila-asetuksen muutoksen jälkeen anna kaapin olla käynnissä 24
tuntia. Tässä ajassa kaapin sisäinen lämpötila ehtii vakiintua.
Kun kaappi otetaan käyttöön tauon jälkeen ei lämpötilaa tarvitse asettaa
uudelleen.Termostaatti asettuu automaattisesti samaan lämpötilaan kuin
ennen virran katkaisemista.
Lämpötilanäyttö voidaan vaihtaa ACTUAL (todellinen) -lämpötilan
näytöstä (jolloin näyttö on tasaisesti valaistu) DESIRED (haluttu)
-lämpötilan näyttöön (näyttö vilkkuu) painamalla toista näistä kahdesta
painikkeesta: "+" (WARMER, lämpimämpi) tai "-" (COLDER, kylmempi).
49
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Joka kerta, kun toista painiketta painetaan uudelleen, DESIRED (haluttu)
-lämpötila muuttuu 1°C.
Jos kumpaakaan painiketta ei paineta, lämpötila- näyttö vaihtuu
automaattisesti hetken kuluttua (n. 5 sek) näyttämään ACTUAL (todellinen)
-lämpötilaa. Kaapin ACTUAL (todellinen) -lämpötila on tällöin säädetty
vastaamaan esivalittua DESIRED (haluttu) -lämpötilaa.
DESIRED (haluttu) -lämpötila:
Tämä on kaapissa tarvittava lämpötila, ja sitä voidaan säätää vastaamaan
näytössä olevia lämpötiloja. Vilkkuvat numerot osoittavat DESIRED
(haluttu) -lämpötilaa.
ACTUAL (todellinen) -lämpötila:
Lämpötilanäyttö osoittaa lämpötilaa, joka tällä hetkellä kaapissa on.
Valaistut numerot osoittavat ACTUAL (todellinen) -lämpötilaa.
Kun TURBO/FROSTMATIC -toiminto on kytketty päälle, alkuperäistä
valittua DESIRED (haluttu) -lämpötilaa ei voida muuttaa.
Lämpötilanäyttö ilmoittaa pakastettujen tuotteiden lämpimimmän
lämpötilan. Mikäli lämpötila halutaan mitata lämpömittaria käyttäen, on
tämä sijoitettava pakastettujen tuotteiden väliin, jolloin se osoittaa niiden
todellisen lämpötilan. Lämpötilanäyttö ilmoittaa muulla tavalla mitattua
lämpötilaa hieman korkeamman arvon.
Mikäli kaappi vioittuu, lämpötilannäytölle ilmestyy neliö- tai kirjainmerkki.
Virran katkaiseminen
Katkaise virta pitämällä
ON/OFF-painiketta alaspainettuna
noin 5 sekuntia. Tällöin
lämpötila-ikkunassa lukemat
18
siirtyvät 3:sta 1:een. Virta kytkeytyy
pois kun lukema "1" on saavutettu.
Lämpötilaikkuna sammuu.
Huomautus:
Laitetta ei voida kytkeä pois päältä tällä tavoin, ellei siihen tule virtaa, ts.
ellei pistotulppa ole kytketty pistorasiaan, tai sähkökatkoksen aikana. Kun
laitteeseen jälleen tulee virtaa, se palauttaa käyttöön ennen virran
katkeamista voimassa olleet asetukset.
SUPER
ON/OFF
50
ACTION FREEZE
ALARM OFF
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Ellei laitetta tulla käyttämään pitkään aikaan:
1. Sulje laite pitämällä ON/OFF-painiketta alaspainettuina noin 1 sekunnin
ajan.
2. Irrota pistotulppa pistorasiasta tai katkaise virta virtakytkimestä.
3. Sulata pakastin ja puhdista kaappi huolella (katso kappale "Huolto ja
puhdistus").
4. Jätä laitteen ovet auki pahan hajun muodostumisen estämiseksi.
Hälytykset ja muut ominaisuudet
Toimintovirhetilanne
Jos kaapin elektroniikkajärjestelmä havaitsee teknisen vian, joka edellyttää
valtuutetun huoltoliikkeen toimenpiteitä, lämpötilanäytön alaosaan ilmestyy
neliö- tai kirjainmerkki. Punainen varoitusmerkkivalo vilkkuu. Kaappi
jatkaa toimintaansa hätätilassa.
"Ovi auki" hälytin
Jos ovi on auki yli n.1,5 minuutin,
alkaa punainen varoitusvalo vilkkua
ja äänimerkki kuulua.
18
Hälytysäänen sulkeminen:
Kuittaa äänimerkki painikkeella .
Äänimerkki toistuu niin kauan kun
ovi on auki.
Punainen varoitusvalo sammuu, kun
ovi suljetaan.
Lämpötilamuisti
Lämpötilamuisti osoittaa, että kaappi on hälyttänyt.
Lämpötilamuisti toimii seuraavasti:
Kun lämpötila kaapissa on lämpötilan kohoamisen jälkeen jälleen alle -11°C
lakkaa äänimerkki kuulumasta. Lämpötilamuisti osoittaa, että hälytin on
toiminut, lämpömittarinäyttö ja punainen varoitusvalo vilkkuvat.
Kun painat kuittauspainikkeesta näet kaapin lämpimimmän lämpötilan
hälytyksen aikana ja lämpötilanäytön vilkkuminen lakkaa. Lämpötilannäyttö
voi olla avuksi kun arvioit voidaanko elintarvikkeita käyttää vai täytyykö ne
hävittää.
Tarkista kuitenkin aina itse elintarvikkeiden laatu nähdäksesi voidaanko ne
pakastaa uudelleen vai hävittää.
SUPER
ON/OFF
51
ACTION FREEZE
ALARM OFF
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Jääpalakone päälle/pois päältä
Jääpalakone asetetaan päälle
tehtaalla, ja se käynnistyy
automaattisesti, kun tuote liitetään
vesi- ja sähköverkkoon. Jos
jääpalakone halutaan sulkea,
painiketta (G ohjauspaneelissa)
painetaan noin sekunnin ajan. Jos
jääpalakone suljetaan, toimitukseen
sisältyvä kansi tulee asentaa ovessa
olevaan jäänottoaukkoon.
I
J
M
K N L
Lukitus - Jääannostelijan
ohjauspaneeli
Lukitus kytketään päälle tehtaalla.
Lukituksen poistaminen
tilapäisesti:
Paina painiketta (J) noin 3 sekunnin
ajan, kunnes keltainen merkkivalo
(I) sammuu.
Käytön jälkeen lukitus kytkeytyy
jälleen päälle automaattisesti noin 3
sekunnin kuluttua.
Lukituksen poistaminen
pysyvästi:
Paina painikkeita (J) ja (K)
samanaikaisesti noin 3 sekunnin
ajan. Lukon avauduttua painikkeen
(J) merkkivalo syttyy.
Lukituksen käyttöönotto:
Paina painikkeita (J) ja (K)
samanaikaisesti noin 3 sekunnin
ajan. Lukituksen aktivoiduttua
keltainen merkkivalo (I) syttyy.
52
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Valo:
Jääannostelijan valo (N) syttyy
automaattisesti jäätä otettaessa.
Pysyvä valo:
1. Tarkista, että jääannostelija on
lukitusasennossa.
2. Paina painiketta (K) noin 3
sekunnin ajan, kunnes valo syttyy.
Valo palaa sen jälkeen noin puolella
teholla.
Valon sammuttaminen:
Paina painiketta (K) noin 3 sekunnin
ajan, kunnes valo sammuu.
Jään ottaminen
Jäänotto käynnistyy, kun vipu (M)
painetaan kokonaan sisään, ja jatkuu
vivun vapauttamiseen asti. Jääntulo
lakkaa, kun astia poistetaan.
Yöasento
Toiminto sulkee jääpalakoneen yön
ajaksi.
Yöasento päälle:
Paina painiketta (K) ja vapauta se,
jolloin painikkeen merkkivalo
syttyy.
Yöasento pois päältä:
Paina painiketta (K) ja vapauta se,
jolloin painikkeen merkkivalo
sammuu.
I
J
M
K N L
Neuvoja ja ohjeita:
Jos jääntuotantoa halutaan lisätä,
kannattaa yläpaneelin
pakastuspainike painaa sisään.
Toiminto kytkeytyy pois
automaattisesti.
53
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Pakastus
Paina pikapakastuspainiketta noin 24
tuntia ennen pakastettavan
ruokatarvikkeen laittamista
18
pakastimeen.
Pikapakastuspainiketta ei tarvitse
painaa, mikäli pakastettavana on 24
tunnin aikana ainoastaan pieniä
ruokatarvikemääriä.
Sulkeminen:
Pikapakastusvaihe päättyy automaattisesti noin 50 tuntia painikkeen
painamisen jälkeen.
Pikapakastusvaihe voidaan lopettaa painamalla pikapakastuspainiketta
uudelleen.
Keltainen pikapakastuksen merkkivalo palaa niin kauan kuin pakastusvaihe
on päällä.
"SF" (Super Frost) näkyy näytöllä noin 5 sekunnin ajan.
Pakastamiseen liittyviä käytännön
ohjeita
· Tuotteiden pakastaminen
tapahtuu ylähyllyllä, tai tämän alla
olevalla hyllyllä.
· Laita ruokatarvikkeet suoraan
pakastushyllyille.
· Asettele ruokatarvikkeet siten,
että kylmä ilma pääsee kiertämään
vapaasti niiden välissä.
· Älä laita pakastettavaa ruokatarviketta suoraan kiinni jo pakastuneeseen
tuotteeseen. Pakastettavan ruokatarvikkeen lämpö saattaa sulattaa jo
pakastunutta ruokatarviketta.
· Kun ruokatarvikkeet ovat pakastuneet, laita ne mahdollisimman tiiviisti
toisiaan vasten. Näin ne säilyvät mahdollisimman pitkään kylminä esim.
sähkökatkoksen sattuessa.
· Älä pakasta liian suuria määriä kerrallaan. Laitteen pakastusteho on
ilmoitettu teknisissä tiedoissa.
SUPER
ON/OFF
ACTION FREEZE
ALARM OFF
Varmista, että kaappi toimii ja että lämpötila pysyy asetetun
mukaisena vuorokauden ensikäynnistyksestä. Käytä pakastinta
tuoreiden ruokatarvikkeiden pakastukseen vasta tämän jälkeen.
54
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Pakasteiden säilytysaikoja
Kaupasta ostetut valmiit pakasteet: Noudata pakkauksessa annettuja ohjeita.
Kotona pakastetut ruokatarvikkeet:
Rasvaisia ja suolaisia ruokatarvikkeita ei tule säilyttää pakastettuna
kauempaa kuin kolme kuukautta. Keitetty ja vähärasvainen ruoka säilyy
pakastettuna noin kuusi kuukautta. Rasvaton ruoka ja marjat säilyvät
pakastimessa noin vuoden.
Sulattaminen
Ruokatarvikkeet on parasta sulattaa jääkaapissa. Aseta ruokatarvike syvälle
lautaselle, jotta sulavasta tuotteesta irtoava neste ei pääse valumaan kaapin
sisätiloihin. Ruoan nopea sulattaminen tapahtuu asettamalla se
huoneenlämpöön tai kylmään veteen. Mikäli ruoan sulattaminen tapahtuu
mikroaaltouunissa, noudata laitteen valmistajan ohjeita.
Kaapin sisätilat
Pakastimen laatikot
Pakastimen laatikoiden ansiosta on
halutun tuotteen löytäminen nopeaa
ja helppoa. Tilan lisäämiseksi
voidaan laatikot poistaa ja tuotteet
sijoittaa suoraan hyllyille. Ylähyllyä
lukuun ottamatta voidaan kaikille
hyllyille sijoittaa tuotteita, jotka
tulevat 20 mm hyllyn etureunan yli.
Näin saadaan pakastimen suurin
mahdollinen tila käyttöön.
Kylmävaraaja
Kylmävaraaja pitää elintarvikkeet
pidempään kylminä esim. sähkökatkoksen sattuessa. Kylmävaraaja
toimii tehokkaimmin, kun se
laitetaan ylimmälle hyllylle.
Pakastettaessa suurenpia ruokatarvikemääriä siirretään kylmävaraaja ruokatarvikkeiden päälle.
Ulosvedettävä hylly
Pakastehyllyt voidaan vetää ulos. Jos
jokin niistä otetaan pois,
pakastimessa voidaan säilyttää
suurempikokoisia ruokatavaroita..
55
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Jääpalakoneen hylly
Ei voi irrottaa.
Jääpalasäiliö
Voidaan irrottaa. Nostetaan
etureunasta ja vedetään ulos. Kun
jääpalasäiliö on otettu ulos,
jääpalakoneen kaikki toiminnot
keskeytyvät.
Uudelleen asennuksen yhteydessä
jääpalasäiliön syöttöruuvi on
(tarvittaessa) sovitettava selustassa
olevaan pidikkeeseen.
Käytännön ohjeita
Energiansäästövihjeitä
· Kaapin sijoituspaikka on valittava huolella. Katso kappale "Asennus".
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Oikein sijoitettuna laite kuluttaa vähemmän energiaa.
Vältä kaapin oven tarpeetonta avaamista, älä myöskään pidä sitä auki
pitkiä aikoja.
Tarkista, että kaapin ovi on kunnolla kiinni.
Sulata pakastetut ruokatarvikkeet jääkaapissa; näiden kylmyys vähentää
jääkaapin virrankulutusta.
Imuroi kaapin takana sijaitsevat kompressori ja jäähdytysjärjestelmä noin
kerran vuodessa.
Anna lämpimien elintarvikkeiden jäähtyä ennen kuin laitat ne
jääkaappiin.
Jäähdytä ruokatarvikkeet jääkaapissa ennen kuin laitat ne pakastimeen.
Vältä tarpeetonta huurtumista pakkaamalla kaikki ruokatarvikkeet
tiiviisti.
Pakastuksen yhteydessä noudata tarkasti kappaleessa "Pakastimen
käyttö" annettuja ohjeita. Näin säästyt turhalta energiankulutukselta.
Älä käytä pakastinta tarpeettoman kylmänä. Sopiva pakastinlämpötila on
-18°C - -20°C .
Varmista, että oven tiiviste on ehjä ja pidä se aina puhtaana.
Ympäristönäkökohtia
· Kaapin eriste ja laitteen kylmäaine eivät vahingoita otsonikerrosta.
· Pakkauksen kaikki osat ovat kierrätettäviä.
· Kaappi on suunniteltu siten, että se on helppo purkaa kierrätystä varten.
56
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Ympäristön säästämiseksi
· Vie pakkaus sekä käytetyt jääkaapit ja pakastimet kierrätyslaitokseen.
Kysy lisätietoja paikkakuntasi viranomaisilta tai laitteen jälleenmyyjältä.
· Säilytä elintarvikkeet purkeissa, astioissa ja pakkauksissa, joita voidaan
käyttää monta kertaa.
· Käytä kaapin puhdistukseen mietoa astianpesuainetta.
· Noudata "Energiansäästövihjeitä"
Hoito ja puhdistus
Ilmanvaihtosäleikön irrotus
Ilmanvaihtosäleikkö voidaan irrottaa
esim. puhdistusta varten.
Ilmanvaihtosäleikön irrotuksen
yhteydessä tulee oven olla auki.
Napsauta säleikön yläreuna auki
vetämällä säleikköä samanaikaisesti
ulos- ja alaspäin. Vedä säleikkö
tämän jälkeen suoraan ulos, jolloin
se irtoaa.
Puhdistus
Puhdista kaappi säännöllisesti.
Kytke virta pois kaapista ja irrota
pistoke pistorasiasta.
Puhdista sisäpuoli
Poista irtonaiset osat ja pese ne
käsin. Pyyhi kaappi ulkoa ja sisältä
sekä oven tiiviste. Käytä pehmeää
liinaa ja haaleaan veteen lisättyä
mietoa pesuliuosta. Älä sulje ovea
ennen kuin kaappi on sisältä
kokonaan kuiva.
Puhdista ulkopinta
Käytä vettä ja käsitiskiainetta
ruostumattoman teräksen ja
anti-finger-print-päällystettyjen
pintojen puhdistukseen. Älä käytä
hankaavia puhdistusaineita.
Irrota ilmanvaihtosäleikkö (katso
kappale "Ilmanvaihtosäleikön
irrotus") ja imuroi kaapin alla oleva
alue. Siirrä kaappi etäämmälle
seinästä ja imuroi sen takana oleva
alue, jäähdytysjärjestelmä sekä
kompressori.
Kaappia siirrettäessä
on lattian naarmuttamisen välttämiseksi suositeltavaa
nostaa kaappia etureunasta.
57
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Jääannostelijan hoito ja puhdistus
Puhdista tarvittaessa vain pehmeällä rievulla ja lämpimällä vedellä
annostelijan ja jääpalasäiliön ulkoa päin käden ulottuvilla olevat pinnat.
Älä käytä missään olosuhteissa naarmuttavia ja/tai syövyttäviä
puhdistusaineita.
Puhdista tarvittaessa vain pehmeällä rievulla ja lämpimällä vedellä
annosteluosan ja jääpalasäiliön ulkoa päin käden ulottuvilla olevat pinnat,
irrotuksen jälkeen.
Tarkista, että jääpalasäiliö on täysin kuiva ennen kuin se asennetaan takaisin
paikoilleen.
Jos järjestelmää ei aiota käyttää pitkään aikaan, jääpalakone ja vesi
kannattaa sulkea, tyhjentää jääpalasäilö ja asentaa toimitukseen sisältyvä
kansi ovessa olevaan jäänottoaukkoon. Uudelleenkäynnistämisen yhteydessä
pitäisi ensimmäisen vuorokauden aikana valmistetun jään käyttöä välttää.
Sulattaminen
Tuotetta ei tarvitse välttämättä sulattaa. Tavaratila ja höyrystin sulatetaan
automaattisesti säännöllisin (tavallisesti 24 h:n) väliajoin niiden
kuormituksesta riippuen.
Sisävalo - lampun vaihto
Kaapin sisävalo syttyy
automaattisesti, kun kaapin ovi
avataan. (Valo sammuu jos ovi on
auki yli 7 min.) Irrota pistoke
pistorasiasta ennen lampun
vaihtamista.
Purista jousi kokoon ja työnnä säleikköä samanaikaisesti alaspäin.
Käytä samantyyppistä lamppua, kanta E14, teho enintään 25 W.
Kun kaappi on pois käytöstä
Kytke virta pois kaapista ja irrota pistoke pistorasiasta.
Puhdista kaappi kappaleen "Puhdistus" mukaisesti. Jätä ovi raolleen, sillä
muuten kaappiin saattaa muodostua ummehtunut haju.
Mikäli kaappi pidetään toiminnassa, pyydä jotakuta tarkistamaan tilanne,
jotta elintarvikkeet eivät pääse pilaantumaan esim. sähkökatkoksen
sattuessa.
58
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi
Jos kaappi ei toimi niinkuin pitäisi, voi syynä olla asia, jonka itse voit
korjata. Lue tarkoin ja noudata seuraavaa taulukkoa, niin vältyt turhilta
huoltokäynneiltä.
Ongelma
Mahdollinen syy/Toimenpide
ehdotus
" " näkyy
lämpömittarinäytössä.
Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Pakastimessa on liian
lämmintä.
Aseta kylmempi lämpötila.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiivistelista on ehjä ja puhdas.
Lämpöisiä ruokatarvikkeita on laitettu
pakastimeen. Odota muutama tunti ja
tarkista lämpötila uudelleen.
Laita ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden välissä.
Pakastimessa on liian
kylmää.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Pakastus voi olla toiminnassa.
Lämpömittarinäyttö näyttää kaapin
lämpöisimmän lämpötilan.
Poikkeama lämpötilassa
lämpömittarinäytön ja muutoin mitatun
lämpötilan välillä on normaalia.
Muodostuu paljon
huurretta ja jäätä.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiivistelista on ehjä ja puhdas.
Kompressori käy
jatkuvasti.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiivistelista on ehjä ja puhdas.
Kaapin ympäristön lämpötila on normaalia
huonelämpötilaa korkeampi.
Ei jäätä
Jääpalakone ei ole päällä. Käynnistä
jääpalakone.
Katso kohta "Jääpalakone päälle/pois
päältä".
Vettä ei saada. Korjaa vedensaanti.
59
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Jääannostelijan valo ja
keltainen merkkivalo (I)
vilkkuvat. Eikä jäätä tule
ulos.
Vuoto vesiliitännässä. Sisäinen vuoto, ota
yhteys huoltoliikkeeseen.
Ovessa oleva jääpalojen kulkureitti on
tukossa. Poista tukos.
Vettä ei saada. Korjaa vedensaanti.
Nollaa järjestelmä painamalla painiketta
(J).
Kaappi ei toimi lainkaan.
Jäähdytys ja valo eivät
toimi. Merkkivalot eivät
toimi.
Kaappiin ei ole kytketty virtaa.
Kaappiin ei tule virtaa (kokeile liittämällä
pistorasiaan jokin muu sähkölaite).
Sulake on rikki.
Pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiassa.
Säännöllisesti toistuva
koliseva ääni.
Jääpalasia sekoitetaan, jotta palaset eivät
jäädy kiinni toisiinsa. Ei toimenpiteitä,
normaali ääni.
Vaihtoehtoinen yöasennon käyttöönotto.
Jääannostelijaa ei voi
sulkea
Kuittaa hälytys lukituspainikkeella ja
korjaa vika. Sulje sitten jääannostelija.
Virtakatkos
Älä avaa kaappia turhaan. Jos katkoksen
oletetaan kestävän kauan, tulee
ruokatarvikkeet mahdollisuuksien mukaan
siirtää toimivaan kaappiin.
Jos ruokatarvikkeet ovat kovia
sähkökatkoksen jälkeen, voidaan ne
pakastaa heti uudelleen. Jos elintarvikkeet
ovat sulaneet ja näyttävät edelleen
hyvälaatuisilta ja tuoksuvat niin kuin
pitäisi, ne on kypsennettävä ennen käyttöä
tai uudelleen pakastamista.
60
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Kaapin äänitaso on liian
korkea.
Jäähdytysjärjestelmässä muodostuu
normaalisti jonkunverran ääntä. Sykkivä
ääni syntyy, kun kaappi on käynnissä ja
kylmäaine kiertää jäähdytysjärjestelmässä.
Kun kompressori käynnistyy ja pysähtyy
saattaa termostaatista kuulua napsahduksia.
Jos äänitaso koetaan häiritseväksi:
Taivuta varovasti putkisilmukoita kaapin
takana niin että ne eivät kosketa toisiaan.
Aseta mahdollisesti pudonneet
vaimentimet (kaapin ja putkiston välissä)
takaisin paikoilleen.
Noudata tarkoin kappaleen "Asennus"
ohjeita.
Tekniset tiedot
Malli
A82968--GA2/A82965--GA2
Nettotilavuus jääkaappi
252 l
Leveys
595 mm
Korkeus
1800 mm
Syvyys
650 mm
Energiankulutus
324 kWh/vuosi
Energialuokka
A
Nimellisteho
120 W
Pakastusteho
15 kg/24 tuntia
Sallittu vedenpaine (toiminnan varmistamiseksi)
Järjestelmän kokonaisvirtaus voi vaihdella paikallisten vesiolosuhteiden ja/tai
vedenpaineen mukaan.
Alin sallittu veden-paine:
1 bar (100kPa)
Neuvottele asentajan kanssa, jos
vedenpaine on alle 1 barin.
Ylin sallittu veden-paine:
10 bar (1mPa)
Vedenpaineen ollessa yli 10 baria
täytyy asentaa paineenalennusventtiili (voidaan hankkia erikoisliikkeestä)
61
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Älä liitä tuotetta veteen tiloissa, joissa ympäristön lämpötila voi laskea
jäätymispisteen alle.
Tuotteen saa liittää vain juomavesijohtoon.
Tuotteen saa liittää vain kylmävesijohtoon.
Asennus
Pakkauksen purkaminen
Tarkista, että kaappi on virheetön ja vahingoittumaton. Kuljetusvaurioista on
välittömästi ilmoitettava kaapin jälleenmyyjälle. Vie pakkaus
kierrätyspisteeseen. Pyydä lisätietoja paikkakuntasi vastaavalta
viranomaiselta tai laitteen jälleenmyyjältä.
Älä anna lasten leikkiä pakkauksella. Muovikelmu saattaa aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
Kuljetustuet
Irrota teipit ja kuljetustuet oven
sivuilta.
Eräiden kaappimallien alla on
vaimennustyyny. Älä poista sitä.
Puhdistus ennen käyttöä
Puhdista kaapin sisäosat käyttäen
haaleaa vettä, mietoa pesuainetta ja
pehmeää liinaa.
Vetimen kiinnitys
1. Kiinnitä vetimen kiinnike
tankoon.
2. Kiinnitä toinen kiinnike oveen.
3. Asenna tanko ja kiinnike oveen ja
ruuvaa kiinni.
HUOM! Älä kiinnitä ruuveja liian
tiukkaan (max 2 Nm) ettei oven
muovi vauriodu.
1
3
2
Oven kätisyyden vaihto
Oven kätisyyttä ei voi vaihtaa.
62
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Sähköliitäntä
Kytke kaappi maadoitettuun pistorasiaan.
Jännite: 230 V.
Sulake: 10 A.
Katso tiedot laitteen arvokilvestä. Kilpi sijaitsee kaapin sisällä vasemmalla
puolella.
Vesiletkun liittäminen
Vesiliitäntä kytketään
ulkokierteelliseen vesihanaan (3/4
tuumaa). Työn suorittajan täytyy olla
pätevä LVI-asentaja. Kaappi liitetään
sulku- hanan kautta. Markkinoilla on
erilaisia tyyppihyväksyttyjä hanoja
ja hana- sarjoja. Vesiletkussa ei saa
olla murtumia, puristumia eikä se
saa olla kierteellä.
Ennen kuin kaappi otetaan käyttöön
ja sijoitetaan lopulliselle paikalleen,
varmista, että vesiliitäntä on tehty
oikein ja ettei vesihanan liitännässä
ole vuotoja. Tarkista myös, että 4
välipalaa ovat niille tarkoitetuilla
paikoilla, katso kuva.
Suosittelemme, että tuote sijoitetaan
jää-/pakastinkaapeille tarkoitetun
valumamaton päälle, jotta
mahdolliset vuodot on helpompi
havaita. Valumamaton voi hankkia
jälleenmyyjältä.
Kun jääpalakone käynnistetään ensinmäisen kerran
Kun tuote on liitetty oikein kiinteistön vesiverkkoon, on suoritettava
seuraavat toimenpiteet:
Avaa vesiliitännän hana ja käynnistä tuote. Jääpalakone käynnistyy
automaattisesti. Vedentäyttö tapahtuu, kun lämpötila laskee riittävän alas.
Ensimmäisen vuorokauden aikana valmistettua jäätä ei pidä käyttää
mahdollisen sivumakuriskin vuoksi.
63
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Liitäntäjohto
Älä poista pistoketta pistorasiasta liitäntäjohdosta vetämällä, erityisesti
silloin, kun laitetta vedetään pois kalusteesta.
· Vahingoittunut johto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun
· Jos tuotteen liitäntäjohto vahingoittuu, johdon saa vaihtaa vain
asennusoikeudet omaava huoltoliike tai henkilö, henkilövahingon
välttämiseksi.
Asennus
HUOM! Kaappia paikalleen asennet-taessa, suojaa lattia naarmuttamisen
välttämiseksi.
Varmista, että laitteen takaosassa oleva pistoke ja/tai liitäntäjohto eivät
ole puristuksissa tai vahingoittuneet.
· vahingoittunut pistoke ja/tai liitäntäjohto voivat ylikuumeta ja aiheuttaa
palovaaran
Älä aseta painavia tavaroita tai itse laitetta liitäntäjohdon päälle.
· oikosulun tai tulipalon vaara.
Jos pistorasia on viallinen, älä työnnä pistoketta pistorasiaan.
· sähköiskun tai tulipalon vaara.
Jotta laite toimisi kunnolla,
varmista että:
· kaappi sijoitetaan kuivaan ja
viileään paikkaan ja ettei siihen
pääse kohdistumaan suoraa
auringonvaloa.
· kaappi tulee etäälle
lämmönlähteistä, kuten esim. liesi
tai astianpesukone.
· kaappi on sijoitettu suoraan ja
kaikkien neljän kulmansa varassa.
Kaappi ei saa nojata seinään. Säädä
jalkojen korkeus tarpeen mukaan
toimitukseen kuuluvalla
säätöavaimella.
64
AEG/Electrolux 8184282-00/5
b)
a)
· ilma pääsee kiertämään vapaasti
50mm
kaapin ympärillä
· kaapin alla ja takana olevat
ilmakanavat eivät peity. Kaapin
yläpuolella olevan ilmatilan tulee
olla vähintään 4 cm. Tämä ilmatilan
tulee sijaita joko
a) suoraan kaapin yläpuolella, tai
b) kaapin yläosan takana ja
yläpuolella. Tässä tapauksessa
kaapin takana tulee olla vapaata
ympäristön
Ilmasto
ilmatilaa vähintään 50 mm.
lämpötiloille
luokka
· kaappi sijoitetaan paikkaan jonka
SN
+10°C - +32°C
ympäristön lämpötila vastaa
ilmastoluokkaa*, jota varten laite on
N
+16°C - +32°C
suunniteltu
ST
+16°C - +38°C
* katso arvokilvestä kaapin sisällä.
Taulukosta ilmenee mikä ympäristön
T
+16°C - +43°C
lämpötila kuuluu mihinkin
ilmastoluokkaan.
Mikäli kaappi sijoitetaan nurkkaan siten, että oven saranapuoli on seinään
päin, tulee seinän ja kaapin väliin jäädä vähintään 150 mm rako. Näin ovi
aukeaa riittävästi, jotta hyllyt saadaan vedettyä ulos.
Pistotulppa tulee olla saavutettavissa sen jälkeen kun kaappi on paikallaan.
65
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Säkerhetsinformation
Ditt nya fryskåp kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp.
Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp
fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om
skåpet säljs eller överlåts till annan person.
Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med
nedsättningar eller begränsningar vad avser fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller av personer i avsaknad av erforderliga kunskaper, såvida inte
det sker under överinseende av en ansvarig vuxen person eller efter
instruktioner från densamma.
Användning
· Skåpet är avsett för förvaring av matvaror och framställning av is för
normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning.
· Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De
kan sprängas och skada person och egendom.
· Undvik att ställa varor så att lufthålen i bakre väggen täcks.
· Förvara inte kolsyrade drycker, flaskor och burkar av glas i
frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder.
· Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande metalldelar på skåpets
baksida kan vara vassa. Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar.
Barn
· Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning
eller reglage.
Varning! Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i skåpets
inhägnad eller i inbyggnadsutrymmet.
Varning! Använd inga mekaniska eller andra verktyg för att
påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av
tillverkaren.
Varning! Var noga med att inte skada kylsystemet.
Varning! Använd inga elektriska maskiner inne i förvaringsutrymmet såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
Varning! Skåpet får endast anslutas till dricksvattenssystemet.
66
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Skrotning av gamla skåp
Stäng av ditt gamla skåp och dra ur stickkontakten. Kapa anslutningssladden
så nära skåpet som möjligt. Ta bort dörren innan skåpet skrotas så att
lekande barn inte kan bli innestängda i skåpet.
Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet. Isoleringen och
kylsystemet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret.
Ditt nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Läs mer om
ditt nya skåp och miljön i avsnittet "Råd och tips".
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
Säkerhetsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Skrotning av gamla skåp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivning av frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knappar och indikeringslampor (kontrollpanel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knappar och indikeringslampor (isdispenser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
68
69
69
Innan skåpet startas för första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Att använda frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starta frysen och ställ in rätt temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperaturen i frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larm och övriga funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lämplig förvaringstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
70
70
71
72
74
75
75
76
Råd och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Så kan du spara energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Skåpet och miljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Miljövänlig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Skötsel och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Tag bort ventilationsgallret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Skötsel och rengöring av isdispensern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
67
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Byte av lampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Om skåpet inte ska användas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Vid längre semester eller bortavaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Om något inte fungerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Teknisk information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tag bort transportstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omhängning av dörr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning av vattenslang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
När vattensystemet startas för första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningssladd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställ skåpet på plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
83
83
83
83
84
84
84
85
Beskrivning av frysskåpet
1
2
3
2
2
2
2
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
hylla med lucka
fryslåda
isbehållare
glashylla
ackumulator
ventilationsgaller
2
5
2
6
68
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Knappar och indikeringslampor (kontrollpanel)
18
ON/OFF
A
BC
SUPER
ACTION FREEZE
E
D
ALARM OFF
F
G
H
A. Strömbrytare för frysen: Används för att starta och stänga av frysen.
B. Grön indikeringslampa: Lyser när frysen är i gång.
C. Temperaturfönster.
D. Temperaturväljare
E. Infrysningsknapp (ACTION FREEZE))
F. Gul indikeringslampa
G. Avstängningsknapp för ljudlarm: Används för att stänga av
ljudsignalen.
Används för att starta och stoppa ismaskinen.
H. Röd varningslampa: Blinkar när något av skåpets larm har löst ut.
Knappar och indikeringslampor (isdispenser)
I J
M
K N L
I. Gul indikeringslampa Lyser när låsfunktionen är aktiverad.
J. Knapp för låsfunktion. Används för tillfällig urkoppling av låsfunktion
och larmåterställning
K. Knapp för Nattläge/Belysning. Används för aktivering/inaktivering av
nattläge-funktionen samt för att tända/släcka av belysning och
larmåterställning.
L. Fotoelektrisk sensor. Känner av rådande ljusförhållanden (skall ej
övertäckas).
M. Isutmatare Aktiveras när pedalen i utmataren trycks in helt.
N. Belysning
69
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Innan skåpet startas för första gången
Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation".
Skåpet måste stå upprätt i ca 4 timmar, innan stickkontakten
sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången.
Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna
tillbaka till kompressorn.
Att använda frysskåpet
Starta frysen och ställ in
rätt temperatur
Tryck på ON/OFF-knappen. Den
gröna indikeringslampan lyser.
Om det är rumstemperatur i frysen
startar ljudlarmet. Stäng av ljudsignalen på avstängningsknappen.
Inställning av temperatur
Ställ in temperatur genom att trycka
knapparna "+" för VARMARE och
"-" för KALLARE.
Knapparna finns i kontrollpanelen.
ON/OFF
18
SUPER
ACTION FREEZE
ALARM OFF
Temperaturen i frysskåpet
För att få god hållbarhet på matvarorna bör temperaturen i frysdelen vara
-18˚C eller kallare. Observera dock att energiförbrukningen ökar ju kallare
det är i frysen.
Efter inställningen visar temperaturfönstret frysens aktuella temperatur.
Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så
att temperaturen hinner stabilisera sig.
När skåpet startas efter att ha varit avstängt behöver temperaturen inte ställas
in på nytt. Termostaten minns automatiskt den temperatur som senast varit
inställd.
Temperaturvisning kan ändras från den FAKTISKA temperaturen
(temperaturvisning blinkar) till ÖNSKAD temperaturen (temperaturvisning
upplyst) genom att trycka en av knapparna "+" eller "-".
Varje tryckning ändrar ÖNSKAD temperatur 1°C.
Om ingen av knapparna trycks in, går temperaturvisningen automatiskt
tillbaka efter en kort stund (ca. 5 sek.) och visar den FAKTISKA
temperaturen. Den FAKTISKA temperaturen i produkten är nu justerad till
den valda ÖNSKADE temperaturen.
70
AEG/Electrolux 8184282-00/5
ÖNSKAD temperatur:
Temperatur vilken är nödvändig för produkten och vilken kan ändras till den
temperatur som visas i temperaturfönstret. ÖNSKAD temperatur visas med
blinkade siffror.
FAKTISK temperatur:
Temperaturfönstret visar den aktuella temperaturen i skåpet. Den
FAKTISKA temperaturen visas med upplysta siffror.
När TURBO/FROSTMATIC är valt, kan inte den förinställda FAKTISKA
temperaturen ändras.
Den inbyggda termometern visar den varmaste varutemperaturen i frysen.
Mäts temperaturen med en frystermometer ska den läggas mellan varorna,
då motsvaras varornas temperatur bäst.
Det är normalt att den inbyggda termometern visar en varmare temperatur än
den som mäts upp på annat sätt.
Om fel uppstår visas en fyrkant eller en bokstav i temperaturfönstret.
Avstängning
För att stänga av, hålls
ON/OFF-knappen intryckt ca 5
18
sekunder. Detta resulterar i att en
nedräkning från "3" till "1" sker på
temperaturfönstret. När "1" har nåtts
stängs frysen av. Temperaturfönstret
slocknar.
Observera:
Produkten kan inte stängas av på detta sätt om den är strömlös, d.v.s. om
anslutningssladden inte är inkopplad eller att det är strömavbrott. När
produkten får ström igen återgår den till de inställningar den hade innan den
blev strömlös.
Om produkten inte skall användas under en längre period:
1. Stäng av produkten genom att trycka på och håll intryckt
ON/OFF-knappen i ca 1 sekund.
2. Koppla ur anslutningssladden eller slå av strömmen.
3. Avfrosta frysen och rengör den noga (se avsnitt "Skötsel och
rengörning").
4. Lämna dörren öppen efter avfrostningen för att förhindra att dåligt lukt
uppstår.
SUPER
ON/OFF
71
ACTION FREEZE
ALARM OFF
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Larm och övriga funktioner
Funktionsfel
När produktens elektronik upptäcker fel, som måste åtgärdas av teknisk
service, visas en fyrkant eller en bokstav i temperaturfönsters nedre kant.
Den röda varningslampan blinkar. Kylsystemet fortsättet att hålla varorna
kalla.
Dörröppningslarm
Om dörren är öppen längre än ca 1,5
minut börjar den röda
varningslampan blinka och en
ljudsignal startar.
Avstängning:
18
Stäng av ljudsignalen med
avstängningsknappen. Så länge
dörren är öppen kommer
ljudsignalen att starta på nytt. Den
röda varningslampan slocknar när
dörren stängs.
Temperaturlarm
Den röda varningslampan blinkar
och en ljudsignal startar när det är
varmare än -11˚C. Samtidigt börjar
det att blinka i temperaturfönstret.
Avstängning:
Stäng av ljudsignalen med
18
avstängsningsknappen. Det slutar
blinka i temperaturfönstret.
Den röda varningslampan slocknar
när temperaturen i frysen åter blir
kallare än -11˚C.
Ta reda på vad som orsakade larmet.
Se avsnittet "Om något inte fungerar
tillfredsställande".
Temperaturminne
Temperaturminnet indikerar att skåpet har larmat.
Så här fungerar temperaturminnet:
När temperaturen åter blir kallare än -11˚C upphör ljudlarmet. Skåpet
indikerar att larmet varit utlöst genom att temperaturfönstret och den röda
varningslampan blinkar.
Då avstängningsknappen trycks in visas skåpets varmaste temperatur under
larmet och "blinkningen" stängs av. Temperaturangivelsen kan vara hjälp för
att avgöra om varorna går att använda eller ska kasseras.
SUPER
ON/OFF
ACTION FREEZE
ON/OFF
ACTION FREEZE
ALARM OFF
SUPER
72
ALARM OFF
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Kontrollera dock alltid själv matens kvalite för att avgöra om den kan frysas
om eller måste kasseras.
Ismaskinens till- och frånslag.
Ismaskinen är tillslagen från
fabriken och startar automatiskt när
produkten ansluts till vatten- och
elnät. Om man önskar stänga av
ismaskinen trycks knappen (G i
kontrolpanel) in under ca en sekund.
Om ismaskinen stängs av skall
medlevererat lock monteras i
utmatningshålet för is i dörren.
Låsfunktion - Isdispensers
kontrollpanel.
Låsfunktionen är aktiverad från
fabriken.
För tillfällig upplåsning:
Håll knappen (J) intryckt i ca 3
sekunder tills den gula
indikeringslampan (I) släcks.
Efter användning aktiveras
låsfunktionen automatiskt igen efter
ca 3 sekunder
För permanent upplåsning:
Håll knapparna (J) och (K) intryckta
samtidigt i ca 3 sekunder.
Upplåsningen indikeras av att
knappen (J) tänds.
För att aktivera låsfunktionen:
Håll knapparna (I) och (J) intryckta
samtidigt i ca 3 sekunder.
Aktiveringen indikeras av att den
gula indikeringslampan (H) tänds.
I
73
J
M
K N L
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Belysning.
Isdispenserns belysning (N) tänds
automatiskt när is matas ut.
För ständig belysning:
1. Se till att isdispensern är i upplåst
läge.
2. Håll knappen (K) intryckt under 3
sekunder varvid belysningen tänds.
Belysningen fortsätter sedan att lysa
med 50 % av full styrka.
För avstängning av belysningen:
1. Se till att isdispensern är i upplåst
läge.
2. Håll knappen (K) intryckt i ca 3
sekunder tills belysningen släcks.
Utmatning av is.
Se till att isdispensern är i upplåst
läge. Utmatning av is startar när
pedalen (M) trycks in helt och pågår
tills pedalen släpps. Stoppa
utmatning genom att avlägsna kärlet
från pedalen.
Nattläge
Denna funktion stänger av
ismaskinen vid mörker.
För att aktivera nattläge:
Se till att isdispensern är i upplåst
läge.
Tryck och släpp knappen (K) varvid
denna tänds.
Urkoppling av nattläge:
Se till att isdispensern är i upplåst
läge.
Tryck och släpp knappen (K) varvid
denna släcks.
I
J
M
K N L
Råd och tips:
Om snabbare istillverkning önskas kan man med fördel trycka in infrysningsknappen i toppanelen. Denna funktion går tillbaka automatiskt.
Infrysning
Tryck in infrysningsknappen ca 24 timmar innan varorna läggs in.
Vid infrysning av mindre mängd varor per dygn behöver inte
infrysningsknappen användas.
74
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Avstängning:
Infrysningen avbryts automatiskt ca 50 timmar efter det att knappen tryckts
in.
Infrysningen går också att avbryta manuellt genom att åter trycka på infrysningsknappen.
Den gula infrysningslampan lyser så
länge infrysningen är påkopplad.
18
I temperaturfönstret visas "SF"
(Super Frost) ca 5 sekunder .
Infrysningsråd
· Använd den översta hyllorna
för infrysning.
· Vid infrysning av större mängd
av varor flyttas ackumulatorn
ovanpå varorna.
· Täck inte för lufthålen i bakre
väggen.
· Lägg varorna friliggande från
varandra så att luften kan cirkulera
mellan paketen.
· Lägg inte varorna som ska frysas in i direkt kontakt med redan frysta
varor. Värmen från varorna kan tina de frysta varorna på ytan.
· När varorna är frysta bör de packas ihop så tätt som möjligt. Då håller de
sig kalla längre vid ett eventuellt strömavbrott.
· Frys inte in för mycket varor på en gång. Frysens infrysningskapacitet
finns angiven i tabellen med teknisk information.
Kontrollera att skåpet fungerar och håller inställd temperatur
24 timmar efter att det startats för första gången. Först därefter
bör skåpet tas i bruk för infrysning av färska varor.
SUPER
ON/OFF
ACTION FREEZE
ALARM OFF
Lämplig förvaringstid
Varor som köps frysta: Följ de råd om hållbarhet som finns på
förpackningen.
Mat som frysts in hemma:
Fet och salt mat bör inte förvaras längre än tre månader. Lagad mat och
varor med lite fett kan förvaras ca 6 månader. Mager mat och bär kan
förvaras ungefär ett år.
Upptining
Upptining sker bäst i kylskåp. Lägg varan på ett fat med kanter så att inte
ev. vätska rinner ut i kylen. Snabbtining kan även ske i rumstemperatur eller
i kallt vatten. Vid upptining i mikrovågsugn - följ råden i bruksanvisningen
för mikrovågsungnen.
75
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Inredning
Fryslådor
Fryslådor gör det snabbt och lätt att
hitta rätt vara. För att erhålla
maximalt utrymme kan all
inredning, förutom den översta
luckan och den nedersta lådan tas ut
och fyllas med varor fram till den
markerade lastgränsen.
Köldackumulator
Köldackumulatorn håller varorna
kalla längre vid strömavbrott. Den
har bäst effekt om den placeras på
översta hyllan.
Vid infrysning:
Vid infrysning av större mängd av
varor flyttas ackumulatorn ovanpå
varorna.
Utdragbar hylla
Fryshyllorna är utdragbara. Tas en
av hyllorna ut kan extra stora
matvaror förvaras i frysen.
Hylla för ismaskin
Ej demonteringsbar.
Isbehållare
Är demonteringsbar. Lyfts i framkant
och dras ut. När isbehållaren är
utdragen avbryts ismaskinens
samtliga funktioner.
Vid återmontering ska (vid behov)
isbehållarens matningsskruv passas
in mot medbringaren i ryggen.
76
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Råd och tips
Så kan du spara energi
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet
"Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi.
Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge.
Kontrollera regelbundet att dörren är ordentligt stängt.
Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta.
Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär
en gång om året.
Låt varorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen för
infrysning.
Slå in alla varor i täta förpackningar, så undviks uttorkning av matvaror.
Följ noggrant råden om infrysningen i avsnittet "Att använda frysen".
Då undviks onödig energiförbrukning.
Undvik att ha för kall temperatur i frysen. Lämplig temperatur är
-18˚C till -20˚C .
Se till att tätningslisten är hel och ren.
Skåpet och miljön
S
S
S
Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
Alla delar i emballaget kan återvinnas.
Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning.
Miljövänlig användning
S
S
S
S
Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en
återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för
närmare information.
Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger.
Använd så lite engångsmaterial som möjligt.
Använd ett milt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid
rengöring.
Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi".
Skötsel och rengöring
Tag bort ventilationsgallret
Ventilationsgallret är löstagbart. Det
ska tas bort vid rengöring.
Dörren måste vara öppen när
ventilationsgallret tas bort. Lossa
gallret i överkant genom att dra det
utåt/nedåt sedan rakt ut. Dra sedan
gallret rakt ut för att ta loss det.
77
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Rengöring
Rengör skåpet regelbundet.
Stäng av skåpet och dra ur
stickkontakten från vägguttaget.
Rengör invändigt
Tag ut lösa delar och handdiska dem.
Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och
ett milt handdiskmedel utspätt med
ljummet vatten. Stäng inte dörren
förrän det är torrt i skåpet.
Rengör utvändigt
Använd vatten/neutralt tvättmedel
för rengöring av dörrens rostfria yta
med anti-finger-print beläggning.
Använd absolut inte slipmedel.
Tag bort ventilationsgallret (se
avsnittet "Tag bort
ventilationsgallret") och dammsug
under skåpet. Drag fram skåpet från
väggen. Dammsug baksidan av
skåpet, kylsystemet och
kompressorn.
Lyft skåpet i framkanten
när det ska flyttas, så att
golvet inte repas.
Skötsel och rengöring av isdispensern
Rengör vid behov dispenserns utifrån åtkomliga ytor, endast med hjälp av en
mjuk trasa och varmt vatten.
Rengör vid behov isbehållarens, efter demontering, utifrån åtkomliga ytor
endast med hjälp av en mjuk trasa och varmt vatten.
Tillse att isbehållaren är helt torr innan den återmonteras på sin plats.
Om systemet inte avses att användas under en längre period är det lämpligt
att stänga av ismaskinen och vatten, tömma isbehållaren och montera det
medlevererade locket i utmatningshålet för is i dörren. Vid återstart bör man
undvika att använda första dygnets isproduktion.
Avfrostning
Avfrostning av produkten är inte nödvänligt.
Avfostning av varuutrymme och förångare utförs automatiskt med ett
intervall (normalt 24 t.) beroende på belastning.
78
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Byte av lampa
Belysning tänds automatiskt när
dörren öppnas. Vid lampbyte ska
skåpet vara strömlöst.
Dra ur stickkontakten.
Tryck ihop fjädern och drag
samtidigt gallret nedåt.
Använd samma typ av lampa, sockel
E14, effekt max 25 W.
Om skåpet inte ska användas
Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte
dörren: en unken och instängd lukt kan då uppkomma.
Vid längre semester eller bortavaro
Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte
förstörs vid ett ev. strömavbrott.
Om något inte fungerar
Om skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något man enkelt kan
rätta till själv. Läs igenom och följ tabellen så behöver inte service beställas
i onödan.
Problem
Möjlig orsak / Åtgärdsförslag
" " visas i temperaturfönstret.
Tillkalla service.
Det är för varmt i frysen.
Ställ in en kallare temperatur.
Kontrollera att dörren är riktigt stängd och
att tätningslisten är hel och ren.
Om varma varor lagts in i frysen. Vänta
några timmar och kontrollera sedan
temperaturen igen.
Fördela varorna så att den kalla luften kan
cirkulera mellan dem.
79
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Det är för kallt i frysen.
Ställ in en varmare temperatur.
Infrysningen kan vara på.
Temperaturfönstret visar skåpets varmaste
varutemperatur. En avvikelse mellan
fönstrets temperatur och
(medel-)temperatur som mätts upp på
annat sätt är alltså fullt normal.
Det bildas mycket frost och
is.
Kontrollera att dörren är riktigt stängd och
att tätningslisten är hel och ren.
Kompressorn går kontinuerligt.
Ställ in en varmare temperatur.
Kontrollera att dörren är riktigt stängd och
att tätningslisten är hel och ren.
Det är varmare än normal rumstemperatur
där skåpet står placerat.
Ingen is
Ismaskinen är ej påslagen. Starta
ismaskinen.
Se avsitt "Ismaskinens till -och frånslag".
Ingen vattentillförsel. Åtgärda
vattentillförsel.
Lamporna i dispensern
blinkar
Fellarm. Larmet i dispensern stängs av
genom att trycka på någon av knapparna.
Den gula lampan (I) indikerar vilken typ
av fel som uppstått. Om lampan blinkar i
serier om en, fyra eller fem ggr tillkalla
Servicetekniker. Om däremot lampan
blinkar två ggr skall vattentillförseln
kontrolleras. Tre blinkningar indikerar att
något blockerar luckan i dörren. Se till att
luckan är stängd.
80
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Det går inte att mata ut
någon is.
Trolig orsak: Iskub har fastnat.
Åtgärd. Ta ut islådan och skaka den och
sätt tillbaka den, se avsnitt "Isbehållare".
Skåpet går inte alls. Varken
kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor
lyser.
Skåpet är inte påslaget.
Det kommer inte fram ström till skåpet.
(Prova genom att ansluta en annan
apparat.)
Säkringen är sönder.
Stickkontakten sitter inte i ordentligt.
Regelbundet
återkommande rasslande
ljud.
Omrörning av isen för att motverka
sammanfrysning. Ingen åtgärd, normalt
ljud.
Alt. aktivera nattläge.
Ismaskinen kan ej stängas
av
Kvittera larm på dispenser och åtgärda
felorsak och stäng sedan av ismaskinen.
Strömavbrott
Öppna inte skåpet i onödan, förutom om
avbrottet verkar bli långvarigt då bör
varorna om möjligt flyttas till ett
fungerande skåp. Är de frysta varorna
fortfarande hårda efter strömbrottet kan de
frysas om direkt. Har matvarorna tinat men
fortfarande är friska och luktar gott kan de
användas, men de bör tillagas innan de
fryses om eller konsumeras.
Skåpets ljudnivå är
störande hög.
I kylsystemet bildas det normalt vissa ljud.
Ett pulserande ljud hörs när köldmediet
pumpas runt i kylsystemet. När
kompressorn startar och stannar kan
knäppande ljud höras från termostaten.
Om ljudnivån upplevs som störande:
Böj försiktigt rören på skåpets baksida så
att de inte vidrör varandra.
Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan
skåpet och rören) om de fallit bort.
Följ noga Instruktionerna i avsnittet "Ställ
skåpet på plats".
81
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Teknisk information
Modell
A82968--GA2/ A82965--GA2
Nyttovolym
252 l
Bredd
595 mm
Höjd
1800 mm
Djup
650 mm
Energiförbrukning
324 kWh/år
Energiklasse
A
Märkeffekt
120 W
Infrysningskapacitet
15 kg/24 timmar
Tillåtet vattentryck
(för att säkerställa funktionen)
Systemets totalflöde kan variera med lokala vattenförhållanden och/eller
vattentryck.
Lägsta tillåtna vattentryck:
1 bar (100kPa)
Rådfråga din installatör om
vattentrycket är under 1 bar
Högsta tillåtna vattentryck:
10 bar (1MPa)
Vid vattentryck över 10 bar
måste en reduceringsventil
monteras (kan anskaffas hos
Din fackhandlare)
Anslut ej produkten till vatten i utrymmen där omgivningstemperaturen kan sjunka under fryspunkten.
Produkten får endast anslutas till dricksvattenledning.
Produkten skall endast anslutas till kallvattenledning.
Installation
Packa upp
Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador.
Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan
till Electrolux Logistics Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till
återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta kommunen
eller återförsäljaren för information.
82
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan
medföra kvävningsrisk.
Tag bort transportstöd
Tag bort transportstöden som sitter
på dörrsidorna.
På vissa modeller ligger en
ljuddämpande dyna under skåpet.
Tag inte bort den.
Rengör
Tvätta sedan skåpet invändigt med
ljummet vatten och ett milt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa.
Omhängning av dörr
Omhängning av dörr är inte möjligt.
Montering av handtag
1. Skruva på ett handtagsfäste på
handtagsstången.
2. Skruva fast det andra
handtagsfästet på skåpsdörren.
3. Sätt samman handtagsstången
med handtagsfästet på dörren och
skruva i hop.
OBS! Drag inte åt skruvarna för
hårt (max2 Nm) plasten i dörren kan
skadas.
1
3
2
Anslutning av
vattenslang
Den förmonterade
anslutningsslangen kopplas till en
vattenkran med utvändig gänga (3/4
tum). Arbetet bör utföras av en
kunnig VVS-installatör. Skåpet skall
anslutas via en avstängningskran. På
marknaden finns olika typgodkända
kranar och kransatser. Vattenslangen
får inte vara knäckt, klämd eller
ligga i tvära böjar.
83
AEG/Electrolux 8184282-00/5
Innan skåpet tas i drift och placeras
på sin slutgiltiga plats, förvissa dig
om att vattenanslutningen är korrekt
utförd och att inget läckage
förekommer i anslutningenvid
vattenkranen. Montera även de fyra
bipackade distanserna enligt bild.
Vi rekommenderar att produkten
placeras på en avrinningsmatta
avsedd för kyl-/frysskåp, för att
enklare kunna upptäcka eventuellt
läckage. Avrinningsmatta kan
införskaffas från din återförsäljare.
När ismaskin tas i bruk för första gången
När produkten är korrekt ansluten till fastighetens vattennät skall följande
moment utföras:
Öppna kranen på vattenanslutningen och starta produkten. Ismaskinen
startar automatiskt. Påfyllning av vatten kommer att ske när tillräckligt låg
temperatur har nåtts. Första dygnets isproduktion skall inte användas då risk
för bismak föreligger.
Anslutningssladd
Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden, speciellt om skåpet
ska dras fram ur en nisch.
· skador på sladden kan orsaka elekrisk stöt, kortslutning och risk för
brand.
· Om anslutningssladden till produkten skadas får den bytas endast av
leverantören legitimerat service- företag eller en behörig person för att
undvika fara.
Ställ skåpet på plats
OBS! Skåpet är tungt, skydda golvet vid behov.
Kontrollera att anslutningssladd och/eller stickkontakt inte kommer i
kläm bakom skåpet.
· en skadat sladd och kontakt kan överhettas och orsaka brand.
Kontrollera att skåpet eller något annat inte står på sladden.
· det kan orsaka kortslutning och risk för brand.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
· risk för elektrisk stöt eller brand
84
AEG/Electrolux 8184282-00/5
För att skåpet ska fungera på
bästa möjliga sätt ska:
· skåpet stå på en torr och sval plats
som är fri från direkt solljus.
· skåpet inte placeras i närheten av
någon värmekälla som t.ex. spis eller
diskmaskin.
· skåpet stå plant uppställt. Det får
inte luta mot omslutande väggar.
Justera fötterna vid behov.
Justernyckel till fötterna medföljer.
· luftcirkulationen runt skåpet ska
vara god och luftkanalerna under och
bakom skåpet ska vara fria och
oblockerade. Ventilationsutrymmet
över skåpet och ev. speceri/överskåp
ska vara minst 4 cm.
Ventilationsutrymmet kan antingen
placeras
a direkt över skåpet eller
b bakom och ovanför överskåpet.
Utrymmet bakom skåpet måste då
vara minst 50 mm djupt.
· skåpet stå på en plats med en
omgivningstemperatur motsvarande
den klimatklass* som skåpet är
avsett för.
* se dataskylt inuti skåpet.
Tabell visar omgivningstemperatur
för de olika klimatklassarna.
Klimatklass
SN
för omgivningstemperatur
+10°C till +32°C
a)
b)
50mm
Om skåpet ska placeras i ett hörn
med gångjärns- sidan mot väggen
måste avståndet mellan vägg och
skåp vara minst 150 mm för att
dörren ska kunna öppnas så mycket
att hyllorna kan tas ut.
Stickproppen skall vara åtkomlig
efter att produkten finns på plats.
N
+16°C till +32°C
Elanslutning
ST
+18°C till +38°C
T
+18°C till +43°C
Skåpet ska anslutas till ett jordat
eluttag.
Spänning: 230 V.
Säkring: 10 A.
Se även dataskylten på vänster sida i
skåpet.
85
AEG/Electrolux 8184282-00/5
86
AEG/Electrolux 8184282-00/5
87
AEG/Electrolux 8184282-00/5
www.electrolux.com
818 42 82-00/5 11032008 Subject to change without notice
www.aeg-electrolux.dk
www.aeg-electrolux.no
www.aeg-electrolux.fi
www.aeg-electrolux.se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising