Aeg-Electrolux | A82965-GA1 | User manual | Aeg-Electrolux A82968-GA1 Brugermanual

ARCTIS 82965-GA1/
ARCTIS 82968-GA1/
Fryseskab
Brugsanvisning
8183953-00/2
Information om sikkerhed
Deres nye fryser kan have andre funktioner end den tidligere model.
Gennemlæs omhyggeligt denne brugsanvisning for at lære, hvordan skabet
virker og om plejen af det. Gem denne brugsanvisning. Den vil være
uundværlig, hvis skabet senere sælges, eller foræres til andre.
Anvendelse
· Skabet er beregnet til opbevaring af madvarer og fremstilling af is til
normal husholdningsbrug i overensstemmelse med denne brugsanvisning.
· Opbevar ikke eksplosive gasser eller væsker i i fryseskabet. De kan
eksplodere og medføre skader på personer eller ejendom.
· Stil ikke varer så at lufthullerne i bagvæggen dækkes.
· Anbring ikke kulsyreholdige drikkevarer eller flasker i fryseren.
Glasflaskerne kan gå i stykker.
· Skabet er meget tungt. Kanter og dele, man normalt ikke kommer til, kan
være meget skarpe. Vær forsigtig ved flytning at skabet.
Anvend altid handsker.
Børn
· Vær opmærksom på at små børn ikke leger med skabet og
kontrolknapperne, eller det indvendige i skabet.
Destruktion af gamle skabe
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du
med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt.
Indholdsfortegnelse
Information om sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Destruktion af gamle skabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Beskrivelse af fryseskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Betjening (kontrolpanel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Betjening (isdispenser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
2
Inden skabet tages i anvendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sådan anvendes fryseskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tænd for strømmen til fryseren og indstil den korrekte temperatur . . . . . . . . . . 6
Temperaturen i fryseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sluk for strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Alarmer og andre funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Indfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Egnede opbevaringsperioder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Optøning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Skabets indvendige dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Råd og vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Energibesparelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skabet og miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Beskyt miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Afmontering af ventilationsristen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskyttelse og rengøring af isdispenseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af lampe i toppanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når skabet ikke skal anvendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
16
16
Hvis skabet ikke fungerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Service og reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Fjel og mangler / Afhjæplningsret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tilladt vandtryk (for at sikre korrekt drift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Fjern transportsikringerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Montering af håndtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Omhængsling af dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tilslutning af vandslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Når vandsystemet startes første gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tilslutningsledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Placering af skabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
3
Beskrivelse af fryseskabet
1
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
2
2
4
2
Hylde med rist
Frostskuffe
Isbeholdere
Glashylde
Kuldeakkemulator
Ventilationsrister
2
2
5
6
Betjening (kontrolpanel)
18
ON/OFF
A
BC
D
SUPER
ACTION FREEZE
ALARM OFF
E
F
G
H
A. Afbryder til fryser Tænder og slukker for fryseren.
B. Grønne indikatorlampe Lyser når fryserskabet kører.
C. Temperaturdisplay
D. Temperaturvælgere
E. Knap til indfrysning (ACTION FREEZE)
F. Gul indikatorlampe
G. Alarmknap Anvendes til at afbryde lydalarmen.
Anvendes til at tænde og slukke for ismaskinen. Se "Aktivering og
deaktivering af ismaskinen"
H. Rød advarselslampe Blinker, når en af alarmerne er blevet udløst.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
4
Betjening (isdispenser)
I
J
KN L
M
I. Gul indikatorlampe
Lyser, når låsefunktionen er
aktiveret.
L. Fotoelektrisk sensor
Registrerer de aktuelle lysforhold
(må ikke dækkes til).
J. Knap til låsefunktion
Anvendes til midlertidig udkobling
af låsefunktionen og nulstilling af
alarm
M. Tapning af is
Aktiveres, når tapningspedalen
trykkes helt ind.
N. Luge
K. Knap til nattilstand/belysning
Anvendes til aktivering/deaktivering
af nattilstandsfunktionen samt til at
tænde/slukke belysning samt til
nulstilling af alarm.
Inden skabet tages i anvendelse
Anbring skabet, som omtalt i
afsnittet "Placering af skabet".
Inden stikket sættes i stikkontakten for første gang, skal man lade
skabet stå oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren ellers kan
beskadiges. Dette giver olien mulighed for at returnere til
kompressoren.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
5
Sådan anvendes fryseskabet
Tænd for strømmen til fryseren og indstil den
korrekte temperatur
Tryk på ON/OFF (tænd/sluk)knappen. Den grønne kontrollampe
lyser.
Der høres en alarm, hvis
temperaturen er højere end
stoetemperaturen i frysen. Sluk for
alarmen ved at trykke på
alarmknappen.
Temperaturindstillingsknapper
Temperaturen justeres ved at bruge
knapperne „+" (VARMERE) og „-"
(KOLDERE).
Disse knapper er forbundet til
temperatur-displayet.
SUPER
ON/OFF
18
ACTION FREEZE
ALARM OFF
Temperaturen i fryseren
For at sikre at madvarerne kan holde sig i lang tid, skal man kontrollere, at
temperaturen i fryseren er under -18°C. Bemærk at energiforbruget stiger,
når temperaturen sænkes.
Når den er indstillet, viser temperaturdisplayet temperaturen i fryseren.
Lad skabet køre i 24 timer, når temperaturindstillingen ændres. Dette giver
temperaturen mulighed for at stabilisere sig inde i skabet.
Det er ikke nødvendigt at indstille temperaturen igen, når der tændes for
skabet efter at have været slukket. Termostaten husker den tidligere
indstillede temperatur.
Temperatur-displayet skiftes fra displayet med den NUVÆRENDE
temperatur (temperatur-displayet er oplyst) til displayet med den ØNSKEDE
temperatur (temperatur-displayet blinker) ved at trykke på en af de to
knapper: „+" (VARMERE) og „-" (KOLDERE).
Hver gang der igen bliver trykket på en af de to knapper, vil den ØNSKEDE
temperatur blive justeret med 1 °C.
Hvis der ikke trykkes på nogen af knapperne, vil temperatur-displayet efter
en kort periode (ca. 5 sek.) skifte tilbage til displayet med den
NUVÆRENDE temperatur. Den NUVÆRENDE temperatur i produktet skal
nu justeres for at matche den allerede indstillede ØNSKEDE temperatur
Den ØNSKEDE temperatur betyder:
Den temperatur der kræves i produktet. Denne kan justeres til de
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
6
temperaturer, der vises i displayet. De blinkende tal viser den ØNSKEDE
temperatur.
Den NUVÆRENDE temperatur betyder:
Temperatur-displayet viser den nuværende temperatur i produktet. Den
NUVÆRENDE temperatur er vist med oplyste tal.
Når TURBO/FROSTMATIC- funktionen er tændt, kan den ØNSKEDE
temperatur, der oprindeligt var indstillet, ikke ændres.
Det indbyggede temperaturdisplay viser den varmeste temperatur i fryseren.
Hvis temperaturen måles med et termometer, skal det anbringes mellem
varerne, da dette vil give en nøjagtig temperatur for de frosne produkter. Det
er normalt, at et indbygget temperaturdisplay vil vise en temperatur, der
ligger lidt over, hvad der kan måles på anden måde.
Hvis der er opstået en fejl i produktet, vil en firkant eller et bogstav træde
frem i temperatur- displayet.
Sluk for strømmen
For at slukke, holdes
ON/OFF-knappen nede ca. 1 sekund.
Dette medfører at en nedtælling fra
18
"3" til "1" sker på
temperaturvinduet. Når "1" er nået
slukkes køle- respektive frysedelen.
Temperaturvinduet slukker.
Bemærk:
Produktet kan ikke slukkes på denne måde hvis det er uden strøm, d.v.s. hvis
tilslutningsledningen ikke er tilkoblet eller hvis der er strømafbrydelse. Når
produktet får strøm igen vender det tilbage til de indstillinger det havde
inden det blev uden strøm.
Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode:
1. Sluk for produktet ved at trykke på ON/OFF-knappen og holde den inde i
ca. 1 sekund.
2. Træk tilslutningsledningen ud eller sluk for strømmen.
3. Afrim frysedelen og rengør den nøje (se afsnit "vedligeholdelse").
4. Lad døren stå åbne for at forhindre at dårlig lugt opstår.
SUPER
ON/OFF
ACTION FREEZE
ALARM OFF
Alarmer og andre funktioner
Funktionsfejl
Hvis produktets elektronik opdager en teknisk fejl, der skal udbedres af
kundeservice, vil temperatur- displayet vise et bogstav eller en firkant i den
nederste del af temperatur-displayet. Det røde advarselslys vil blinke.
Produktet vil fungere videre i nøddrift.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
7
Alarm for åben dør
Hvis døren forbliver åben i mere end
ca. 1,5 minut ad gangen (ved
driftsformen "Freezing") eller
længere end 5 minutter (ved
driftsformen "Cooling"), vil det røde
alarmlys blinke, og advarselstonen
vil lyde.
Afbryd alarmen ved at trykke på
alarmknappen.
Hvis du behøver mere tid til at
sortere eller anbringe frosne eller
nedkølede madvarer, kan du afbryde
alarmen ved at trykke på ALARM
OFF-knappen.
Det røde advarselslys vil slukke, når
døren lukkes.
Temperaturalarm
(Driftform "Freezing" (frysning))
Hvis temperaturen stiger til over
-11˚C, vil den røde advarselslampe
begynde at blinke, og der vil lyde en
alarm. Temperaturdisplayet
begynder at blinke.
Afbryd alarmen:
Tryk på alarmknappen for at afbryde
alarmen. Temperaturdisplayet holder
op med at blinke.
Den røde advarselslampe slukker,
når temperaturen i fryseren igen
falder til under -11˚C.
Find årsagen til alarmen. Se afsnit
"Hvis skabet ikke fungerer
tilfredsstillende".
SUPER
ON/OFF
18
ACTION FREEZE
ON/OFF
18
ACTION FREEZE
ALARM OFF
SUPER
ALARM OFF
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
8
Temperaturhukommelse
(Driftform "Freezing" (frysning))
Temperaturhukommelsen viser, når der har været udløst en alarm i skabet.
Temperaturhukommelsen virker på følgende måde:
Når temperaturen igen falder til under -11˚C stopper alarmen.
Temperaturdisplayet og den røde advarselslampe vil blinke, for at indikere at
en alarm har været udløst. Når der trykkes på alarmknappen vil displayet
vise den varmeste temperatur i skabet under alarmfasen, og displayet holder
op med at blinke. Med henvisning til indikationen på temperaturdisplayet, er
det muligt at afgøre om varerne i fryseren skal tages ud.
Kontroller dog altid selv madens kvalitet for at afgøre, om den kan fryses
om eller skal kasseres.
Aktivering og deaktivering af
ismaskinen
Ismaskinen er slået til fra fabrikken
og starter automatisk, når produktet
tilsluttes vand- og elforsyning. Hvis
du vil slukke ismaskinen, skal du
trykke på knappen (G, i kontrolpanelen) i mindre end ét sekund.
Hvis ismaskinen slukkes, skal den
medfølgende lås monteres i
aftapningshullet for is i døren.
Låsefunktion - kontrolpanel for
isdispenser.
Låsefunktionen er aktiveret fra
fabrikken.
Midlertidig oplåsning:
Hold knappen (J) eller (K)
indtrykket i ca. 3 sekunder, indtil
den gule indikatorlampe (I) slukkes.
Efter anvendelse aktiveres
låsefunktionen automatisk igen efter
ca. 3 sekunder.
I
Permanent oplåsning:
Hold knapperne (J) og (K)
indtrykket samtidigt i ca. 3 sekunder.
Når enheden er låst op, lyser
knappen (J) eller (K).
J
M
K N L
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
9
Sådan aktiveres låsefunktionen:
Hold knapperne (J) og (K)
indtrykket samtidigt i ca. 3 sekunder.
Når enheden er aktiveret, lyser den
gule indikatorlampe (I).
Belysning:
Isdispenserlampen (L) tændes
automatisk, når der tappes is.
Permanent belysning:
1. Kontroller, at isdispenseren er lås
op.
2. Hold knappen (K) indtrykket i
mindre end 3 sekunder, hvorved
lampen tændes. Belysningen lyser
derefter med 50% af fuld styrke.
Slukning af belysningen:
Hold knappen (K) indtrykket i ca. 3
sekunder, indtil lampen slukkes.
I
J
M
K N L
Tapning af is.
Tapning af is starter, når pedalen (M)
trykkes helt ind, og fortsætter, indtil
pedalen slippes. Tapningen stoppes
ved at fjerne beholderen fra pedalen.
Nattilstand
Med denne funktion deaktiveres de
dele af ismaskinen, der udsender
lyde, om natten.
Sådan aktiveres nattilstand:
Tryk på og slip knappen (K),
hvorved denne tilstand aktiveres.
Frakobling af nattilstand:
Tryk på og slip knappen (K),
hvorved denne tilstand deaktiveres.
Råd og tip:
Hvis isproduktionskapaciteten skal
øges, kan man med fordel trykke på
indfrysningsknappen i toppanelet.
Denne funktion skifter automatisk
tilbage.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
10
Indfrysning
Tryk på indfrysningsknappen ca. 24 timer forud for placering af madvarer i
fryseren.
Det er ikke nødvendigt at trykke på indfrysningsknappen, når mindre pakker
med madvarer skal indfryses.
Indfrysningsfunktionen annulleres automatisk ca 50 timer efter at den er
blevet trykket ind.
Indfrysningen kan forlænges ved at trykke på indfrysningsknappen igen.
Den gule indfrysningslampe
forbliver tændt så længe, at
indfrysningsknappen er trykket ind.
18
"SF" (Super Frost) ses på
temperaturdisplayet ca. 5 sekunder.
Praktiske råd ved indfrysning
S Ved indfrysning af varer skal man
anvende den øverste hylde, og om
nødvendigt, hylden under denne.
S Ved indfrysning af en større
mængde madvarer flyttes
akkumulatoren til bakken/pladsen
nærmest under den nederste
indfrysningshylde.
SUPER
ON/OFF
ACTION FREEZE
ALARM OFF
S Anbring madvarerne direkte på frysehylderne.
S Spred produkterne ud på hylderne så meget som muligt, for at lade luften
cirkulere mellem dem.
S Anbring ikke madvarer, der skal indfryses direkte op ad andre frosne
varer. Varmen fra de ufrosne madvarer kan medføre, at de frosne varer tør op
på overfladen.
S Når de er frosne, kan varerne om-arrangeres og anbringes så tæt op ad
hinanden som muligt. Madvarerne vil så forblive frosne længere i tilfælde af
strømsvigt.
S Indfrys ikke for mange madvarer samtidig. Enhedens indfrysningskapacitet er anført i det pågældende afsnit.
Kontrollér at skabet kører og holder den indstillede
temperatur, dagen efter der blev tændt for skabet første gang.
Først herefter bør fryseren anvendes til indfrysning af
ferske madvarer.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
11
Egnede opbevaringsperioder
Madvarer indkøbt i frossen tilstand: Følg anvisningerne for
opbevaringsperioder på pakningen.
Madvarer frossen i hjemmet:
Fede og saltholdige madvarer bør ikke holdes nedfrosset i mere end tre
måneder. Kogte madvarer og madvarer med lavt fedtindhold kan holde sig i
op til seks måneder. Væsker og bær kan holde sig i ca. et år.
Optøning
Det er bedst at lade madvarerne tø op i køleskabet. Anbring madvarerne på
en tallerken for at forhindre væsken i at løbe ud. Ved hurtigoptøning af
madvarer skal disse anbringes i stuetemperatur eller i koldt vand. Ved
optøning af madvarer i mikrobølgeovn, skal man følge producentens
anvisninger.
Skabets indvendige dele
Frostskufferne
Frostskufferne gør det lettere og
hurtigere at finde de ønskede
madvarer. For at få mere plads kan
skufferne tages ud, og varerne
anbringes direkte på hylderne. På
alle hylder, undtagen den øverste kan
man anbringe varer, der stikker 20
mm ud fra forkanten. Dette giver en
maksimal udnyttelse af den
tilgængelige plads.
Kuldeakkumulator
Kuldeakkumulatoren vil holde
madvarerne kolde i længere tid ved
strømsvigt. Kuldeakkumulatoren vil
være mest effektiv, når den
anbringes på øverste hylde. Ved
indfrysning af en større mængde
madvarer flyttes akkumulatoren
oven på madvarer.
Udtagelig hylde
Frysehylderne kan trækkes ud. Tages
en af hylderne ud kan ekstra store
madvarer opbevares i fryseren.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
12
Hylde til ismaskine
Kan ikke afmonteres.
Isbeholdere
Kan afmonteres. Løft i forkanten, og
træk beholderen ud. Når
isbeholderen er trukket ud, afbrydes
alle ismaskinens funktioner.
Ved afmontering skal (efter behov)
isbeholderens fødeskrue passes ind
mod medbringeren i ryggen.
Råd og vejledning
Energibesparelse
S Vær omhyggelig med placering af skabet. Se afsnittet "Placering". Hvis
det placeres korrekt vil skabet forbruge mindst energi.
S Undgå at åbne skabet unødvendigt og i for lang tid af gangen.
S Kontrollér jævnligt om døren er lukket.
S Optø frosne madvarer i køleskabet. Kulden fra de frosne varer
"anvendes" i køleskabet.
S Støvsug kompressoren og kølesystemet bag på skabet ca. en gang om
året.
S Lad madvarer køle ned i køleskab, forud for indfrysning i fryseren.
S Anbring madvarer i tætte beholdere for at undgå unødig frostdannelse.
S Følg anvisningerne om frysevarer i afsnittet "Sådan anvendes
fryseskabet". Dette vil forhindre spild af energi.
S Sæt ikke temperaturen for lavt i fryseren. En passende temperatur ligger
mellem -18°C og -20°C.
S Kontroller at dørpakningen altid er hel og ren.
Skabet og miljøet
S Isolationen i skabet og kølemidlet i skabet vil ikke beskadige ozonlaget.
S Al indpakningsmateriale kan genbruges.
S Skabet er designet til let at kunne demonteres og efterfølgende
genanvendes.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
13
Beskyt miljøet
S Aflever indpakningsmateriale, kasserede køleskabe og frysere på en
genbrugsstation. Kontakt evt. kommunen for yderligere information.
S Opbevar madvarer i beholdere, der kan genanvendes. Begræns brugen af
engangsmaterialer så meget som muligt.
S Ved rengøring af skabet anvendes en mild opløsning af
håndopvaskemiddel.
S Følg anvisningerne i afsnittet "Energibesparelse".
Vedligeholdelse
Afmontering af
ventilationsristen
Ventilationsristen kan afmonteres
ved fx rengøring.
Døren skal være åben, når
ventilationsristen afmonteres. Træk
den øverste kant af risten
udad/nedad. Træk så lige ud i risten
for helt at fjerne den.
Rengøring
Rengør skabet med jævne
mellemrum.
Sluk for strømmen til skabet og træk
stikket ud af stikkontakten.
Rengøring indvendigt
Tag alle løse dele ud, og vask dem af
i hånden. Rengøring indvendigt og
udvendigt samt af dørpakningen,
foretages med en blød klud og en
opløsning af et mildt
håndopvaskemiddel i lunkent vand.
Luk ikke døren før skabet er helt tørt
indvendig.
Rengøring udvendigt
Brug vand og et neutralt
rengøringsmiddel til rengøring af
dørens rustfri ydre, da døren er
belagt med en speciel
overfladebehandling, der forebygger
fingeraftryk. Brug ikke stærke
rengøringsmidler.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
14
Afmontér ventilationsristen (se
afsnittet "Afmontering af
ventilationsristen") og støvsug under
skabet. Træk skabet ud fra væggen
og støvsug bag skabet, kølesystemet
og kompressoren.
Ved flytning af skabet, bør
man løfte det i forkanten
for at undgå at beskadige
gulvet.
Beskyttelse og rengøring af isdispenseren
Rengør efter behov dispenserens og isbeholderens yderside, dvs. de dele der
er tilgængelige, med en blød klud og varmt vand.
Der må under ingen omstændigheder anvendes slibende og/eller aggressive
rengøringsmidler.
Når dispenseren og isbeholderen er afmonteret, rengøres deres yderside, dvs.
de dele der er tilgængelige, med en blød klud og varmt vand.
Kontroller, at isbeholderen er helt tør, inden den monteres igen.
Hvis systemet ikke forventes at skulle anvendes i længere tid, anbefales det
at afbryde ismaskinen og vandtilførslen, tømme isbeholderen og montere det
medfølgende låg i tapningshullet for is i døren. Når maskinen startes igen,
skal man ikke anvende det første døgns isproduktion.
Afrimning
Afrimning af produktet er ikke
nødvendig. Afrimning af
varerummet og fordampere sker
automatisk med et interval (normalt
24 t. afhængig af belastning.
Anvend aldrig en hårtørrer eller en varmeovn til at fremme
afrimningen.
For megen varme kan ødelægge plastikken indvendigt, og den
fugtige luft kan give elektrisk overgang.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
15
Udskiftning af lampe i
toppanelet
Lyset tænder automatisk, når døren
åbnes. Inden udskiftning af pæren,
skal man tage stikket ud af
stikkontakten.
Tryk fjederen sammen og skub risten
nedad samtidig.
Anvend en halogenpære af samme
type, spænding 220-240V, E14
fatning, max 25 W.
Når skabet ikke skal anvendes
Sluk for strømmen til skabet og træk stikket ud af stikkontakten.
Tag alle løse dele ud, og vask dem af i hånden. Rengøring indvendigt og
udvendigt samt af dørpakningen, foretages med en blød klud og en
opløsning af et mildt håndopvaskemiddel i lunkent vand. Luk ikke døren før
skabet er helt tørt indvendig.
Hvis skabet skal stå tændt, så spørg en nabo eller en bekendt om at se efter
det en gang i mellem, for at forhindre madvarerne i skabet i at blive ødelagt
i tilfælde af strømsvigt.
Hvis skabet ikke fungerer
Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende, er det ofte muligt at rette dette
selv. For at undgå unødvendigt servicebesøg, bør nedenstående vejledning
gennemlæses og følges.
Problem
Mulig årsag / Løsning
" " ses på
temperaturdisplayet.
Tilkald en servicetekniker.
Alarm + rød blinkende
advarselslampe. (Der er for
varmt i fryseren).
Sluk for alarmen ved at trykke på
alarmknappen.
Alarmen kan være blevet udløst da
skabet lige er blevet tændt og temperaturen
stadig er for høj. Se afsnittet “Tilslutning
og indstilling af temperaturen”.
Lågen kan have været åben så længe, at
alarmen for 'dør åben' er gået i gang.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
16
Der er for varmt i fryseren.
Indstil til en lavere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Der er blevet anbragt varme madvarer i
fryseren, vent et par timer og kontrollér
temperaturen igen.
Fordel madvarerne således at den kolde
luft frit kan cirkulere omkring dem.
Der er for koldt i fryseren.
Indstil en højere temperatur.
Indfrysningen kan være tændt.
Temperaturdisplayet viser den højeste
temperatur i skabet. Der vil derfor være en
forskel i temperaturen som vises på
displayet og den målte
(gennemsnits-)temperatur, hvilket er
normalt.
Der produceres for meget
rim.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Kompressoren kører
uafbrudt.
Indstil en højere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Temperaturen, hvor skabet er anbragt, er
over normal rumtemperatur.
Ingen is
Ismaskinen er ikke slået til. Start
ismaskinen.
Se afsnittet "Aktivering og deaktivering af
ismaskinen".
Ingen vandtilførsel. Tilslut til vandtilførsel.
Lampen i isdispenseren
blinker
Lækage i vandtilslutningen. Afhjælp
lækage, og tøm boksen ved at trække den
røde prop ud.
Se billedet ved "Tilslutning af
vandslange".
Ispassagen i døren er blokeret. Fjern
forhindringen.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
17
Lampen i isdispenseren
blinker, og der kommer
ikke is ud.
Ingen vandtilførsel. Tilslut til
vandforsyning.
Nulstil systemet ved at trykke på knappen
(L).
Skabet virker ikke.
Kølingen eller
interiørlampen virker ikke.
Ingen af indikatorlamperne
lyser.
Der er ikke tændt for skabet.
Der kommer ikke strøm til skabet. (Prøv at
tilslutte et andet elektrisk apparat til
stikkontakten).
Der er gået en sikring.
Stikket er ikke sat ordentlig i stikkontakten
Lydniveauet i skabet er for
højt.
Kølesystemet vil altid give nogle lyde fra
sig. En pulserende lyd høres, når
kølemidlet pumpes rundt i kølerørene. En
tikkende lyd kan høres fra termostaten, når
kompressoren tænder og slukker.
Lydniveauet afhænger af betjeningen af
skabet.
Hvis du mener, at lydniveauet ikke er
korrekt:
Ret forsigtigt rørene på bagsiden af skabet.
Kontrollér at de ikke rører hinanden.
Hvis et mellemstykke (mellem skabets
væg og rørerne) har løsnet sig, sættes det
på plads igen.
Følg nøje vejledningerne i afsnittet
“Placering af skabet”.
Regelmæssig
tilbagevendende raslelyd
Omrør isen for at modvirke
sammenfrysning. Ingen foranstaltning,
normal lyd.
Alternativt aktiveres nattilstand.
Strømsvigt
Åben ikke skabet unødvendigt, undtagen, i
tilfælde, hvor en strømafbrydelse varer for
længe. Flyt madvarerne til et andet skab. I
tilfælde, hvor de frosne varer stadig er
hårde efter en strømafbrydelse, kan de
straks nedfryses igen. Hvis madvarerne har
været optøet men stadig er friske kan de
stadig anvendes, men skal tilberedes inden
de spises eller nedfryses.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
18
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller
Fax
75 91 44 43
Reservedele
bestilles af
Private hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55.
Reservdele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
Fjel og mangler / Afhjæplningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler
ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab
Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service"
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og
materialefejl, der konstateres ved produktets normale brug i privat
husholdning, her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet
indsendes til værkstedet, sker indsendelse og returnering for vor regning og
risiko.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives
uhensigtsmæssig
behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling,
ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer eller defekte sikringer.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
19
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den
forhandler, hvor produktet er købt
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for
skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede apparat.
Forbehold
Produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere
af følgende forbehold:
SAt produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor
installationsanvisning.
S At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
S At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler
ikke er blevet fulgt.
SAt en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede
serviceorganisation.
S At der er brugt uoriginale reservedele.
S At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere
transport f.eks ved flytning eller videresalg.
S At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig
sund fornuft.
Tekniske data
Model
A82968--GA1/
A82965--GA1
Nettovolume
252 l
Bredde
595 mm
Højde
1800 mm
Dybde
650 mm
Energiforbrug
324 kWh/år
Energiklasse
A
Effekt
120 W
Indfrysningskapacitet
15 kg/24 timer
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
20
Tilladt vandtryk (for at sikre korrekt drift)
Systemets samlede produktion kan variere afhængigt af lokale vandforhold
og/eller vandtryk.
Lavest tilladte vandtryk:
1 bar (100kPa)
Spørg din installatør, om
vandtrykket er under 1 bar.
Højst tilladte vandtryk:
10 bar (1MPa)
Ved vandtryk over 10 bar skal
der monteres en reduktionsventil (fås i specialforretninger)
Tilslut ikke produktet til vand i lokaler, hvor den omgivende temperatur
kan falde til under frysepunktet. Produktet skal altid tilsluttes
drikkevands- forsyningen. Produktet skal altid tilsluttes koldtvandsforsyningen.
Installation
Udpakning
Kontroller at produktet er
ubeskadiget, og at alle dele er
medleveret.
Eventuelle transportskader, fra en
transport som De ikke selv har
foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra
modtagelsen
Placer indpakningsmaterialet
så små børn ikke kan komme
til skade med det under leg.
Fjern
transportsikringerne
Tag transportsikringerne af, som
sidder på dørsiderne.
Nogle modeller er monteret med
dæmpeplader under skabet. Fjern
ikke disse plader.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
21
Rengøring
Rengør skabet indvendigt med
lunkent vand og lidt mildt
håndopvaskemiddel på en blød klud.
1
Montering af håndtag
1. Skru et håndtagbeslag på
håndtagstangen.
2. Skru det andet håndtagbeslag fast
på skabsdøren.
3. Sæt håndtagstangen sammen med
håndtagfæstet på døren og skru
sammen.
OBS! Stram ikke skruerne for hårdt
(max 2 Nm) plastmaterialet i døren
kan blive beskadiget.
3
2
Omhængsling af dør
Det er ikke muligt at omhænge
døren.
Tilslutning af vandslange
Vandtilslutningen kobles til en vandhane med udvendigt gevind
(3/4 tomme). Arbejdet bør udføres
af en kyndig VVS-installatør.
Skabet skal tilsluttes via en tilslutningshane. På markedet findes der
forskellige typegodkendte haner og
muffer. Vandslangen må ikke være
knækket, klemt eller bøjet.
Hvis du skal bruge en længere
vandslange end den medfølgende,
skal du anvende følgende komplette
VDE-godkendte tilkoblingsslange
150 38 85-02/0, som kan købes i
specialforretninger.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
22
Inden skabet tages i brug og placeres
på sin endelige plads, skal du sørge
for, at vandtilslutningen er korrekt
udført, og at der ikke forekommer
utætheder i tilslutningen til skabets
vandventil eller til vandhanen. Samt
at de 4 afstandsstykker sidder
korrekt (se billedet).
Vi anbefaler, at produktet placeres på
en afløbsmåtte, der er beregnet til
køle-/fryseskabe, for at gøre det
nemmere at opdage eventuelle
utætheder. Du kan købe en
afløbsmåtte hos din forhandler.
Når vandsystemet startes første
gang
Når produktet er korrekt tilsluttet til
ejendommens vandforsyning, skal
du gøre følgende:
Åbn hanen på vandtilslutningen, og
start produktet. Ismaskinen starter
automatisk. Der påfyldes vand, når
der er nået en tilstrækkelig lav
temperatur. Det første døgns
isproduktion må ikke anvendes, da
der er risiko for bismag.
Tilslutningsledningen
Træk ikke stikket ud ved at hive i
ledningen, vær akstra
opmærksom når skabet trækkes
ud af skabet.
S En ødelagt ledning kan forårsag
kortslutning og brand.
S Hvis tilslutningsledningen til
produktet beskadiges, må det kun
byttes af leverandøren, autoriseret
servicevirksomhed eller en behørig
person for at undgå fare.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
23
Hvis luften hindres af f.eks. gitter,
kan pladsen øges nogle cm.
Placering af skabet
Kontrollér at tilslutningsledning
og/eller stikkontakten ikke er
ødelagt eller i klemme bak skabets
bagvæg.
S en øbelagt tilslutningsledning og
stikkontakten kan overophede og
forårsake brand.
Stil ikke produktet eller andre
tunge ting ovenpå ledningen.
S der er risiko for kortslutning og
brand.
Sæt ikke stikkontakten i stikket,
hvis stikkontaken er ødelagt.
S der er risiko for kortslutning og
brand.
For at sikre at skabet fungerer som
det skal, bør man sikre at:
S skabet placeres på et tørt, koldt
sted, der ikke er udsat for direkte
sollys.
S skabet ikke er anbragt i nærheden
af en varmekilde, fx et komfur eller
opvaskemaskine.
S skabet står oprejst og hviler på
alle fire fødder/hjul. Skabet bør ikke
læne op ad en væg. Om nødvendigt
indstilles fødderne med den
medfølgende indstillingsnøgle.
S Luftcirkulationen omkring skabet
skal være god, luftkanalerne under
og bag skabet skal være frie og ikke
blokerede.
Ventilationsåbningen over skabet
skal være mindst 4cm.
Ventilationsåbningen kan enten
placeres
a) direkte over skabet eller
b) oven for overskabet. Pladsen
bagved overskabet skal da være
mindst 50 mm dyb.
a)
b)
50mm
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
24
S skabet placeres på et sted, hvor
omgivelses- temperatur svarer til den
klimaklasse*, som skabet er
konstrueret til.
* Se typeskiltet, som findes inde i
skabet.
Tabel viser, hvilke omgivelsestemperaturer der gælder for de
forskellige klimaklasser.
Klimaklasse
med omgivelsestemperaturer på
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+18°C til +38°C
T
+18°C til +43°C
Hvis skabet er anbragt i et hjørne, og
den hængslede side vender ind mod
væggen, skal der være en afstand på
mindst 230 mm mellem væggen og
skabet for at døren skal kunne åbnes
tilstrækkeligt til at hylderne kan
tages ud.
El-stikket skal være tilgængeligt
efter produktets installation.
Elektrisk tilslutning
Tilslut skabet til en jordet
stikkontakt.
Spænding: 230 V.
Sikring: 10 A.
Der henvises til mærkepladen på
venstre inderside i skabet.
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
25
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
26
AEG/Electrolux 818 39 53-00/2
27
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.dk
Download PDF

advertising