Electrolux ECN21105W User guide

Electrolux ECN21105W User guide
Οδηγίες Χρήσης
instrukcja obsługi
manual de instruções
návod na používanie
bruksanvisning
Οριζόντιος καταψύκτης
Zamrażarka skrzyniowa
Arca congeladora
Truhlicová mraznička
Frysbox
ECN21105W
2 electrolux
Το παρόν σύντομο εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες για το νέο σας
προϊόν και είναι εύκολο στη χρήση. Η Electrolux προσπαθεί να μειώσει την κατανάλωση χαρτιού για
τα εγχειρίδια χρήσης των προϊόντων της κατά 30% περίπου, γεγονός που θα οδηγήσει στη διάσωση
12.000 δέντρων ετησίως. Το παρόν σύντομο εγχειρίδιο χρήσης αποτελεί μία από τις πολλές
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Electrolux για την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορεί να είναι
ένα μικρό βήμα, αλλά τα αποτελέσματα θα είναι σημαντικά.
Το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.electrolux.com
Πληροφορίες ασφαλείας
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφαλιστεί
η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση και την
πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτι‐
κά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανο‐
μένων των συμβουλών και των προειδοποιή‐
σεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών και
ατυχημάτων, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι
όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή
γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρα‐
κτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις οδηγίες
αυτές και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συ‐
σκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε
οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρ‐
κεια της ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος
για τη συσκευή και την ασφάλεια.
Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας,
φυλάξτε τις προφυλάξεις αυτών των οδηγιών
χρήσης επειδή ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύ‐
νη για ζημιές που θα προκληθούν από παραλεί‐
ψεις.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παι‐
διών) με μειωμένη σωματική ή πνευματική ικα‐
νότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός
και εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας μα‐
κριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυ‐
ξίας.
• Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το φις του
ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα, κόψτε το
καλώδιο σύνδεσης (όσο μπορείτε πιο κοντά
στη συσκευή) και αφαιρέστε την πόρτα για να
την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή παγίδευσης
μέσα στη συσκευή παιδιών που παίζουν.
• Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνητικά λά‐
στιχα πόρτας, θα αντικαταστήσει μια παλαιό‐
τερη συσκευή με μάνδαλο στην πόρτα ή το κα‐
πάκι, μην παραλείψετε να καταστρέψετε το
μάνδαλο προτού απορρίψετε την παλαιά συ‐
σκευή. Με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τη
μετατροπή του ψυγείου σε θανάσιμη παγίδα
για παιδιά.
Γενική ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ Μη φράζετε τα ανοίγματα
εξαερισμού.
• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οι‐
κιακή χρήση.
• Η συσκευή προορίζεται για τη φύλαξη τροφί‐
μων ή/και αναψυκτικών σε ένα συνηθισμένο
νοικοκυριό όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρί‐
διο οδηγιών.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα
τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικα‐
σίας ξεπαγώματος.
• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές
(όπως παγωτομηχανές) στο εσωτερικό ψυκτι‐
κών συσκευών, εκτός αν είναι εγκεκριμένες για
το σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο ψυκτικό υγρό.
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που περιέχε‐
ται στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού της συ‐
σκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επί‐
πεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο
ωστόσο είναι εύφλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συ‐
σκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται ζημιά
σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος του ψυ‐
κτικού υγρού.
Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτι‐
κού υγρού:
– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές
ανάφλεξης
– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο βρίσκε‐
ται η συσκευή
electrolux 3
• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χαρακτη‐
ριστικών ή τροποποίηση αυτού του προϊόντος
είναι επικίνδυνη. Εάν το καλώδιο υποστεί
οποιαδήποτε ζημιά, μπορεί να προκληθεί βρα‐
χυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κάθε ηλεκτρικό εξάρτη‐
μα (ηλεκτρικό καλώδιο, φις, συμπιεστής)
πρέπει να αντικατασταθεί από πιστοποιημένο
αντιπρόσωπο σέρβις ή από καταρτισμένο προ‐
σωπικό σέρβις.
1. Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν είναι δυνατό να
επιμηκυνθεί.
2. Προσέξτε να μη συνθλιφτεί ή να μην υπο‐
στεί ζημιά το φις τροφοδοσίας από την πλά‐
τη της συσκευής. Το φις του ηλεκτρικού κα‐
λωδίου που έχει συνθλιφτεί ή υποστεί ζημιά
ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να προκα‐
λέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να φθάσετε το φις
τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το φις τροφοδοσίας.
5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλαρή, μην
εισαγάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκ‐
τροπληξίας ή πρόκλησης πυρκαγιάς.
6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
χωρίς το κάλυμμα του λαμπτήρα 1) του
εσωτερικού φωτός.
• Η συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να δίνετε
προσοχή κατά τη μεταφορά της.
• Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα στο
θάλαμο της κατάψυξης αν τα χέρια σας είναι
νωπά/βρεγμένα επειδή μπορεί να προκληθούν
εκδορές στο δέρμα ή κρυοπαγήματα.
• Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συ‐
σκευής στο απευθείας ηλιακό φως.
Καθημερινή χρήση
• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες στα πλα‐
στικά μέρη της συσκευής.
• Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά στη
συσκευή επειδή μπορεί να εκραγούν.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας πάνω
στην έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα. 2)
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να κατα‐
ψύχονται και πάλι αφού αποψυχθούν.
• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγ‐
μένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κα‐
τασκευαστή για κατεψυγμένα τρόφιμα.
• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις
αποθήκευσης των παρασκευαστών της συ‐
σκευής.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον κατα‐
ψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση στο δοχείο,
το οποίο μπορεί να εκραγεί, προκαλώντας ζη‐
μιές στη συσκευή.
1) Εάν προβλέπεται κάλυμμα λαμπτήρα
2) Αν η συσκευή δεν συγκεντρώνει πάγο
• Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπορεί να
προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο εάν κατα‐
ναλωθούν απευθείας από τη συσκευή.
Φροντίδα και καθαρισμός
• Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας
από την πρίζα. Εάν δεν μπορείτε να πλησιά‐
σετε την πρίζα, διακόψτε την παροχή ρεύμα‐
τος.
• Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώ‐
τη φορά, πλύντε το εσωτερικό και όλα τα εσω‐
τερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο ου‐
δέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε την τυπική
μυρωδιά των καινούριων προϊόντων και στη
συνέχεια στεγνώστε καλά.
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντι‐
κείμενα.
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να
αφαιρείτε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμο‐
ποιείτε πλαστική ξύστρα.
Εγκατάσταση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που
δίνονται στην αντίστοιχη παράγραφο.
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε αν έχει
υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε τη συσκευή εάν
έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε αμέσως ενδεχό‐
μενες ζημιές στο μέρος όπου αγοράσατε τη συ‐
σκευή. Σε αυτή την περίπτωση, φυλάξτε τη συ‐
σκευασία.
• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχιστον τέσ‐
σερις ώρες προτού συνδέσετε τη συσκευή,
ώστε το έλαιο να επιστρέψει και πάλι στο συ‐
μπιεστή.
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλοφορία του
αέρα γύρω από τη συσκευή. Διαφορετικά θα
προκληθεί υπερθέρμανση. Για την επίτευξη
επαρκούς κυκλοφορίας αέρα ακολουθήστε τις
σχετικές οδηγίες της εγκατάστασης.
• Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί μακριά
από τον τοίχο ώστε το καπάκι να μπορεί να
ανοίγει πλήρως.
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά
σε σώματα καλοριφέρ ή φούρνους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο
φις τροφοδοσίας μετά την εγκατάσταση της συ‐
σκευής.
Σέρβις
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται
για το σέρβις της συσκευής θα πρέπει να εκτε‐
λούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
4 electrolux
• Το προϊόν αυτό θα πρέπει να επισκευάζεται
από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις, ενώ θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Προστασία του περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέρια τα οποία
μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο στρώ‐
μα του όζοντος, είτε στο κύκλωμα ψυκτικού
υγρού ή στα μονωτικά υλικά της. Η συσκευή δε
θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλε‐
κτα αέρια: Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που θα
λάβετε από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να προ‐
καλέσετε ζημιά στην ψυκτική μονάδα, ειδικά στο
πίσω μέρος κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συ‐
είναι
σκευή και σημειώνονται με το σύμβολο
ανακυκλώσιμα.
Λειτουργία
Ενεργοποίηση
Συνδέστε το φις στην
πρίζα τοίχου.
Περιστρέψτε το ρυθμι‐
στή θερμοκρασίας δε‐
ξιόστροφα.
Θα ανάψει η ενδεικτική
λυχνία.
Θα ανάψει η λυχνία
συναγερμού.
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακολουθή‐
στε την παρακάτω διαδικασία:
• περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη
θέση
για ελάχιστη ψύξη.
• περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη
για μέγιστη ψύξη.
θέση
Πιο κατάλληλη είναι συνήθως μια μεσαία
ρύθμιση.
Απενεργοποίηση
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, περιστρέψτε
το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση OFF.
Πίνακας χειριστηρίων
1
2
3
4
1
2
3
4
Λυχνία συναγερμού υψηλής θερμοκρασίας
Ενδεικτική λυχνία
Λυχνία Action Freeze (Ταχεία κατάψυξη)
Διακόπτης Action Freeze (Ταχεία κατάψυξη)
και επαναρρύθμιση συναγερμού
Λειτουργία Action Freeze (Ταχεία κατάψυξη)
Εάν πατήσετε το διακόπτη Action Freeze (Ταχεία
κατάψυξη), μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία Action Freeze (Ταχεία κατάψυξη).
Θα ανάψει η λυχνία Action Freeze (Ταχεία κατά‐
ψυξη).
Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα μετά
από 52 ώρες.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
οποιαδήποτε στιγμή εάν πατήσετε το διακόπτη
Action Freeze . Η λυχνία Action Freeze θα σβή‐
σει.
Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας
Η αύξηση της θερμοκρασίας του καταψύκτη (για
παράδειγμα λόγω διακοπής ρεύματος) υποδει‐
κνύεται από τα εξής:
• ενεργοποίηση της λυχνίας συναγερμού
• ενεργοποίηση βομβητή.
Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ο βομβητής
μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας το διακό‐
πτη επαναρρύθμισης συναγερμού.
Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, μην τοποθε‐
τείτε τρόφιμα στον καταψύκτη.
Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες κανονικής
λειτουργίας, η λυχνία συναγερμού σβήνει αυτό‐
ματα.
electrolux 5
Καθημερινή χρήση
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος για
την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και τη μακρο‐
χρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων και βαθιά κα‐
τεψυγμένων τροφίμων.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, ενεργοποιή‐
στε τη λειτουργία Action Freeze (Ταχεία κατάψυ‐
ξη) τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την τοποθέ‐
τηση τροφίμων στο θάλαμο του καταψύκτη.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να κα‐
ταψυχθεί σε 24 ώρες αναφέρεται στην πινακίδα
χαρακτηριστικών 3)
Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, μην προσθέτετε άλ‐
λα τρόφιμα στον καταψύκτη.
προϊόντα στο θάλαμο, η συσκευή πρέπει να λει‐
τουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες σε υψηλότερες
ρυθμίσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σε περίπτωση κατά λάθος
απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν κομμένο
για περισσότερο από την τιμή που αναγράφεται
στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
ενότητα "χρόνος ανόδου", τα αποψυγμένα
τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να
καταψυχθούν και πάλι (μετά την ψύξη).
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από μια
περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη συσκευή από
την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάνθρακες
στην ψυκτική μονάδα της; Οι εργασίες συν‐
τήρησης και επαναφόρτισης θα πρέπει επομένως
να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημέ‐
νους τεχνικούς.
Απόψυξη του καταψύκτη
Κάντε απόψυξη του καταψύκτη όταν το στρώμα
πάγου έχει πάχος περίπου 10-15 mm.
Η καλύτερη περίοδος για την απόψυξη του κατα‐
ψύκτη είναι όταν περιέχει λίγα ή καθόλου τρόφι‐
μα.
Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ακολουθήστε την
παρακάτω διαδικασία:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα, τυλίξτε
τα με πολλές εφημερίδες και τοποθετήστε τα
σε δροσερό μέρος.
3. Αφήστε το καπάκι ανοικτό, αφαιρέστε το πώ‐
μα από την αποστράγγιση νερού απόψυξης
και συλλέξτε το νερό σε ένα δίσκο. Χρησιμο‐
4.
5.
6.
7.
ποιήστε μια ξύστρα για να αφαιρέσετε γρήγο‐
ρα τον πάγο.
Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, στεγνώστε
καλά το εσωτερικό και τοποθετήστε ξανά το
πώμα.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Επιλέξτε την κατάλληλη θέση για το ρυθμιστή
θερμοκρασίας, ώστε να επιτευχθεί μέγιστη
ψύξη και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει
για περίπου δύο ή τρεις ώρες σε αυτήν τη
ρύθμιση.
Τοποθετήστε ξανά στο θάλαμο τα τρόφιμα
που είχατε αφαιρέσει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά
μεταλλικά εργαλεία για την απόξεση του πάγου,
καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή
διαφορετικά τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ξεπαγώματος από εκείνα που
συνιστά ο κατασκευαστής. Η αύξηση της
θερμοκρασίας των συσκευασιών κατεψυγμένων
τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί
να οδηγήσει σε μείωση της διάρκειας
αποθήκευσης των τροφίμων με ασφάλεια.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις
Ύψος × Πλάτος × Βάθος (mm):
876 × 795 × 665
Χρόνος ανόδου
28 ώρες
3) Ανατρέξτε στα "Τεχνικά στοιχεία"
Περισσότερα τεχνικά στοιχεία παρέχο‐
νται στην πινακίδα χαρακτηριστικών
στην εξωτερική δεξιά πλευρά της συ‐
σκευής.
6 electrolux
Εγκατάσταση
Τοποθέτηση
Η παρούσα συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε
γκαράζ ή κελάρι, αλλά για βέλτιστη απόδοση
εγκαταστήστε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερ‐
μοκρασία περιβάλλοντος να αντιστοιχεί στην κλι‐
ματική κατηγορία που αναγράφεται στην πινακί‐
δα τεχνικών στοιχείων της συσκευής:
Κλιματική
κατηγο‐
ρία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Απαιτήσεις εξαερισμού
1. Τοποθετήστε τον καταψύκτη σε οριζόντια θέ‐
ση και σε σταθερή επιφάνεια. Ο θάλαμος πρέ‐
πει να στηρίζεται και στα τέσσερα πόδια.
2. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στη συ‐
σκευή και τον πίσω τοίχο είναι 5 cm.
3. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στη συ‐
σκευή και τα πλαϊνά τμήματα είναι 5 cm.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ
εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται
στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες
θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του προϊόντος
αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος
αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της
περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία
αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το
κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Η ροή αέρα πίσω από τη συσκευή πρέπει να είναι
επαρκής.
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και
η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα χα‐
ρακτηριστικά της παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις του κα‐
λωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή γι' αυτό
το σκοπό. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, συν‐
δέστε τη συσκευή σε μια μεμονωμένη γείωση
σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού
συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρολό‐
γο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προ‐
φυλάξεων ασφαλείας, ο Κατασκευαστής δε φέρει
καμία ευθύνη.
Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες
Οδηγίες της. ΕΟΚ.
electrolux 7
Niniejsza Skrócona instrukcja obsługi zawiera wszystkie podstawowe informacje o Państwa nowym
urządzeniu i jest łatwa w użyciu. Firma Electrolux pragnie zmniejszyć zużycie papieru na instrukcje obsługi
o około 30%, co pomoże zaoszczędzić 12000 drzew rocznie. Skrócona instrukcja obsługi jest tylko
jednym z wielu działań powziętych przez firmę Electrolux z myślą o ochronie środowiska. Być może jest
to mały krok, ale już czyniąc tak niewiele, robią Państwo dużo dla środowiska.
Pełną wersję instrukcji obsługi znaleźć można na stronie internetowej www.electrolux.com.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika
i bezawaryjnej pracy urządzenia przed instalacją i
pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na
wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas używania urządzenia oraz przekazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób
oraz szkód materialnych należy przestrzegać
środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.
Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych
czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy
lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że
nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasilający
(jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby
uchronić bawiące się dzieci przed porażeniem
prądem lub przed zamknięciem się w środku
urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne
uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządzenie z
blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w
pokrywie, przed oddaniem starego urządzenia
do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziecka.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Uwaga! Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku w gospodarstwie domowym.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w zwykłych warunkach domowych zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani żadnych innych sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez producenta.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się
czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest
ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest
łatwopalny).
Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, należy:
– unikać otwartego płomienia oraz innych źródeł zapłonu,
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w
którym znajduje się urządzenie.
8 electrolux
• Zmiany parametrów lub jakiekolwiek modyfikacje urządzenia stanowią potencjalne zagrożenie.
Uszkodzenia przewodu zasilającego mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.
Ostrzeżenie! Wszelkie elementy elektryczne (przewód zasilający, wtyczka, sprężarka)
mogą zostać wymienione wyłącznie przez technika autoryzowanego serwisu lub przez wykwalifikowany personel techniczny.
1. Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka przewodu
zasilającego nie została przygnieciona ani
uszkodzona przez tylną ściankę urządzenia.
Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić swobodny dostęp do
wtyczki przewodu zasilającego.
4. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdko jest poluzowane, nie wolno
podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego. Występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez nałożonej
osłony oświetlenia 4) wewnętrznego.
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność przy jego przenoszeniu.
• Nie wolno usuwać ani dotykać przedmiotów
znajdujących się w komorze zamrażarki wilgotnymi lub mokrymi rękoma, gdyż może to spowodować uszkodzenie skóry lub odmrożenie.
• Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów
ani płynów w urządzeniu, ponieważ mogą one
spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio
przy otworze wentylacyjnym na tylnej ściance.
5)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po
rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy przechowywać zgodnie z instrukcjami jej producenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazówek dotyczących przechowywania podanych przez
producenta urządzenia.
• W zamrażarce nie należy przechowywać napojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie w
pojemniku może spowodować ich eksplozję i w
rezultacie uszkodzenie urządzenia.
4) Jeśli urządzenie posiada osłonę oświetlenia
5) Jeśli urządzenie jest odszraniane automatycznie
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń
w przypadku ich spożycia bezpośrednio po wyjęciu z urządzenia.
Czyszczenie i pielęgnacja
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka. Jeśli nie ma dostępu do
gniazdka zasilania, należy wyłączyć prąd.
• W celu usunięcia zapachu nowego produktu
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim elementy letnią wodą z łagodnym mydłem,
a następnie dokładnie je wysuszyć.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi
przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy stosować
plastikową skrobaczkę.
Instalacja
Ważne! Podłączenie elektryczne urządzenia
należy wykonać zgodnie ze wskazówkami
podanymi w odpowiednim rozdziale.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie
jest uszkodzone. Nie wolno podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy.
W tym przypadku należy zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby olej
mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze
wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia
wentylacja prowadzi do jego przegrzewania.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
postępować zgodnie z wskazówkami dotyczącymi instalacji.
• Urządzenie nie należy ustawiać tuż przy ścianie,
aby móc otworzyć do końca pokrywę.
• Urządzenia nie wolno ustawiać w pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zapewnić dostęp do wtyczki przewodu
zasilającego po instalacji urządzenia.
Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub
inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
electrolux 9
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy utylizować zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, które można
uzyskać od władz lokalnych. Należy unikać uszkodzenia układu chłodniczego, szczególnie z tyłu
przy wymienniku ciepła. Materiały zastosowane w
,
urządzeniu, które są oznaczone symbolem
nadają się do ponownego przetworzenia.
Eksploatacja
Włączanie
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazdka.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie
z ruchem wskazówek
zegara.
Lampka kontrolna miga.
Włączy się lampka alarmowa.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
W celu ustawienia temperatury należy postępować w następujący sposób:
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w stronę
, aby uzyskać minimalne chłodzenie.
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w stronę
, aby uzyskać maksymalne chłodzenie.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj najbardziej
odpowiednie.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokrętło
regulacji temperatury do pozycji OFF.
Panel sterowania
1
2
3
4
1
2
3
4
Lampka alarmowa wysokiej temperatury
Lampka kontrolna
Action Freeze lampka
przełącznik Action Freeze
i zerowanie alarmu
Action Freeze Funkcja
Funkcję Action Freeze można włączyć naciskając
przełącznik Action Freeze.
Włączy się lampka kontrolna Action Freeze.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52 godzinach.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej chwili naciskając przełącznik Action Freeze . Wyłączy się
lampka kontrolna Action Freeze.
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w zamrażarce (spowodowany
na przykład awarią zasilania) jest sygnalizowany
poprzez
• włączenie się lampki alarmowej
• sygnał akustyczny.
W trakcie alarmu, sygnał akustyczny można wyłączyć naciskając przycisk zerowania alarmu.
Podczas fazy alarmowej nie należy umieszczać
żywności w zamrażarce.
Po przywróceniu normalnych warunków lampka
alarmowa wyłączy się automatycznie.
Codzienna eksploatacja
Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do długotrwałego przechowywania mrożonek, żywności głęboko zamrożonej oraz do mrożenia świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności, należy włączyć funkcję Action Freeze co najmniej 24 godziny
przed umieszczeniem żywności przeznaczonej do
zamrożenia w komorze zamrażarki.
10 electrolux
Maksymalną ilość żywności, jaką można zamrozić
w ciągu 24 godzin podano na tabliczce znamionowej 6)
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym czasie
do zamrażarki nie należy wkładać kolejnej partii
żywności.
Przechowywanie zamrożonej żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia lub po okresie jego nieużywania, przed włożeniem żywności do komory zamrażarki należy odczekać co najmniej 2 godziny od włączenia urządzenia przy ustawieniu wyższej mocy chłodzenia.
Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności, spowodowanego na
przykład brakiem zasilania przez okres czasu
dłuższy niż podany w parametrach technicznych
w punkcie "Czas utrzymywania temperatury bez
zasilania", należy szybko skonsumować
rozmrożoną żywność lub niezwłocznie poddać ją
obróbce termicznej, po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
Konserwacja i czyszczenie
Uwaga! Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy
odłączyć urządzenie od zasilania.
4.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i uzupełnianie
mogą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowanego serwisu.
5.
6.
Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa szronu ma grubość 10-15 mm.
Najlepszym momentem na rozmrażanie zamrażarki jest czas, kiedy nie zawiera żywności lub zawiera
jej niewiele.
Aby usunąć szron należy:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Usunąć wszelką przechowywaną żywność,
zawinąć ją w kilka warstw gazet i umieścić w
chłodnym miejscu.
3. Pozostawić pokrywę otwartą, wyjąć zatyczkę
z otworu odpływowego aby wodę z odszrania-
7.
nia zebrać w podstawionej tacy. Użyć skrobaczki, aby przyspieszyć usuwanie lodu.
Po zakończeniu rozmrażania, dokładnie wysuszyć wnętrze i włożyć zatyczkę na miejsce.
Włączyć urządzenie.
Przekręcić regulator temperatury w celu uzyskania maksymalnego chłodzenia i pozostawić
takie ustawienie przez dwie - trzy godziny.
Umieścić w zamrażarce wcześniej wyjętą żywność.
Ważne! Nigdy nie używać ostrych metalowych
narzędzi do usuwania szronu, ponieważ grozi to
uszkodzeniem urządzenia. Do przyśpieszenia
procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń
mechanicznych ani żadnych innych sztucznych
metod oprócz tych, które są zalecane przez
producenta. Wzrost temperatury zamrożonych
artykułów żywnościowych, podczas rozmrażania,
może spowodować skrócenie czasu ich
przechowywania.
Dane techniczne
Wymiary
Wysokość × szerokość × głębokość
(w mm):
876 × 795 × 665
28 godzin
Czas utrzymywania temperatury bez zasilania
Instalacja
Miejsce instalacji
Urządzenia można ustawić w garażu lub piwnicy,
lecz aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia należy je ustawić w miejscu, w którym temperatura otoczenia będzie odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:
6) Patrz "Dane techniczne"
Pozostałe dane techniczne podane są
na tabliczce znamionowej, znajdującej
się z prawej strony na zewnątrz urządzenia.
electrolux 11
Klasa
klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
+10°C do + 32°C
N
+16°C do + 32°C
ST
+16°C do + 38°C
T
+16°C do + 43°C
Wymagania dotyczące wentylacji
1. Umieścić zamrażarkę poziomo na stabilnej powierzchni. Urządzenie musi się opierać na
wszystkich czterech nogach.
2. Należy upewnić się, że między urządzeniem a
ścianą z tyłu jest 5 cm wolnej przestrzeni.
3. Należy upewnić się, że między urządzeniem a
ścianą z boku jest 5 cm wolnej przestrzeni.
Przepływ powietrza za urządzeniem musi być wystarczający.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy
oddać go do właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja
i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego
wpływu złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym
urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Podłączenie elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie oraz częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instalacji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego posiada styk uziemiający. Jeśli
gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie
należy odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi
przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym
elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku nieprzestrzegania powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii
Europejskiej.
12 electrolux
Este Manual do Utilizador Rápido contém todos os factos básicos sobre o seu novo produto e é simples
de utilizar. A Electrolux pretende diminuir o consumo de papel relacionado com os manuais de utilizador
em 30%, o que ajudará a poupar 12.000 árvores todos os anos. O Manual de Utilizador Rápido é um
dos muitos passos dados pela Electrolux para preservar o ambiente. Poderá ser um pequeno passo,
mas fazendo pouco consegue-se alcançar muito.
Encontrará um Manual do Utilizador completo em www.electrolux.com
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma
utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e
advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que
utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou
venda, para que todos os que venham a usá-lo
estejam devidamente informados quanto à sua
utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as
precauções destas instruções de utilização, uma
vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas
vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem
experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à
utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar
que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance
das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada,
corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho
possível) e retire a porta para evitar que crianças
a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho
com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa,
certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal
irá evitar que se torne numa armadilha fatal para
uma criança.
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de
ventilação sem obstruções.
• O aparelho foi concebido exclusivamente para
utilização doméstica.
7) Se a tampa da lâmpada estiver prevista
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer
meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam
aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido
no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho,
certifique-se de nenhum dos componentes do
circuito refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho
se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar
qualquer tipo de alteração neste produto.
Quaisquer danos no cabo poderão provocar um
curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser substituído por um técnico certificado
ou um técnico qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do
aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver
solta, não introduza a ficha de alimentação.
Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da
lâmpada 7) da iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando
o deslocar.
electrolux 13
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos
molhadas, pois pode causar abrasões na pele
ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz
solar directa.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de
plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no
aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a
saída de ar na ventilação traseira. 8)
• Depois de descongelados, os alimentos não
devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados
de acordo com as instruções do fabricante do
alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente
cumpridas.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do
congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Se não conseguir alcançar a tomada, corte a fonte de alimentação.
• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez,
limpe o interior e todos os acessórios internos
com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de
seguida seque minuciosamente.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo
do aparelho. Utilize um raspador de plástico.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas no
parágrafo específico.
8) Se o aparelho não criar gelo
• Retire o aparelho da embalagem e verifique se
tem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Comunique imediatamente os possíveis danos ao estabelecimento onde o adquiriu.
Nesse caso, guarde a embalagem.
• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para permitir que
o óleo regresse ao compressor.
• Deve haver uma circulação de ar adequada em
torno do aparelho, caso contrário, resulta em
sobreaquecimento. Para obter uma ventilação
suficiente, siga as instruções relativas à instalação.
• O aparelho deve ser colocado afastado da parede para permitir que a tampa abra totalmente.
• O aparelho não pode estar situado perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica
acessível após a instalação do aparelho.
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para
a assistência da máquina devem ser efectuados
por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• Este aparelho deve ser reparado por um Centro
de assistência autorizado, o qual deverá utilizar
apenas peças originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no
circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento,
especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparesão recicláveis.
lho marcados pelo símbolo
14 electrolux
Funcionamento
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador da
temperatura para a direita.
A respectiva lâmpada
de controlo acende-se.
A luz de alarme acende-se.
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para
para
obter a refrigeração mínima.
• rode o regulador de temperatura para
para
obter a refrigeração maxima.
Normalmente, uma definição média é a mais
adequada.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição OFF.
Painel de controlo
1
2
3
4
1
2
3
4
Luz de alarme de temperatura elevada
Luz de controlo
Action Freeze luz
Action Freeze botão
e reposição do alarme
Action Freeze função
Poderá activar a função Action Freeze premindo o
botão Action Freeze.
A luz Action Freeze acendender-se-á.
Esta função pára automaticamente após 52 horas.
É possível desactivar a função em qualquer altura,
premindo o botão Action Freeze . A luz Action
Freeze apagar-se-á.
Alarme de temperatura elevada
Um aumento na temperatura no congelador (por
exemplo, devido a uma falha de alimentação) é indicado através de:
• activação da luz de alarme
• aviso sonoro.
Durante a fase de alarme, o aviso sonoro pode ser
desligado premindo o botão de reposição do alarme.
Durante a fase de alarme não introduza alimentos
congelador.
Quando as condições normais forem restabelecidas, a luz de alarme desliga-se automaticamente.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a
congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo prazo de alimentos congelados e
ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a função
Action Freeze, pelo menos, 24 horas antes de colocar os alimentos no compartimento congelador.
A quantidade máxima de alimentos que podem
ser congelados em 24 horas está indicada na placa de características 9)
O processo de congelação dura 24 horas: durante
este período, não introduza novos alimentos a
congelar.
9) Consulte os "Dados técnicos"
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período
sem utilização, antes de colocar os produtos no
compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições
mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta de
electricidade, se a alimentação estiver desligada
por mais tempo que aquele mostrado na tabela de
características técnicas em "tempo de reinício", os
alimentos descongelados têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e
depois, novamente congelados (depois de
arrefecerem).
electrolux 15
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de
efectuar qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na
sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas
exclusivamente por técnicos autorizados.
Descongelar o congelador
Descongele o congelador quando a camada de
gelo atingir uma espessura de cerca de 10-15
mm.
A melhor altura para descongelar o congelador é
quando este tem poucos ou nenhuns alimentos no
interior.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em várias páginas de jornal e coloque-os
num local frio.
3. Deixe a tampa aberta, retire o tampão do orifício de descarga da água de descongelação e
recolha a água descongelada nim tabuleiro.
4.
5.
6.
7.
Utilize um raspador para remover o gelo rapidamente.
Quando a descongelação estiver concluída,
seque o interior minuciosamente e volte a colocar a ficha.
Ligue o aparelho.
Defina o regulador de temperatura para obter
a frescura máxima e coloque o aparelho em
funcionamento durante duas ou três horas
com esta definição.
Coloque no compartimento os alimentos previamente retirados.
Importante Nunca utilize objectos de metal
afiados para raspar o gelo, pois pode danificar o
aparelho. Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o processo
de descongelação além daqueles recomendados
pelo fabricante. Um aumento de temperatura das
embalagens de alimentos congelados, durante a
descongelação, pode encurtar a vida útil de
armazenamento.
Dados técnicos
Altura × Largura × Profundidade
(mm):
Dimensões
876 × 795 × 665
Tempo de arranque
Outras informações técnicas encontram-se na placa de características no
lado direito externo do aparelho.
28 horas
Instalação
Posicionamento
Este aparelho pode ser instalado numa garagem
ou cave, mas para um óptimo funcionamento instale o aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na
placa de características do aparelho:
Classe
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a 32°C
N
+16°C a 32°C
ST
+16°C a 38°C
T
+16°C a +43°C
Requisitos de ventilação
1. Coloque o congelador na horizontal sobre uma
superfície firme. O aparelho deverá estar assente sobre os quatro pés.
2. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e
a parede traseira é de 5 cm.
3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e
os lados é de 5 cm.
O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem
de ser suficiente.
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a
frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do
cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este fim. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando
um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso
as precauções de segurança acima não sejam
cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas CEE.
16 electrolux
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada
deste produto, irá ajudar a evitar eventuais
consequências negativas para o meio ambiente e
para a saúde pública, que, de outra forma,
poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste
produto, contacte os serviços municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da sua área
de residência ou o estabelecimento onde adquiriu
o produto.
electrolux 17
Tento rýchly návod na použitie obsahuje všetky základné fakty o vašom novom výrobku a ľahko sa
používa. Spoločnosť Electrolux chce o 30 % znížiť spotrebu papiera na výrobu návodov na použitie, čo
pomôže zachrániť 12 000 stromov ročne. Rýchly návod na použitie je jedným z mnohých krokov
spoločnosti Electrolux na ochranu životného prostredia. Možno je to len malý krok, ale aj zdanlivou
maličkosťou môžete dosiahnuť mnoho.
Podrobný návod na použitie možno nájsť na www.electrolux.com.
Bezpečnostné pokyny
V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpečenie
správneho používania si pred nainštalovaním a prvým použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod na používanie vrátane tipov a upozornení.
Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu zbytočným
chybám a úrazom zaručilo, že všetci užívatelia tohto spotrebiča budú podrobne oboznámení s jeho
obsluhou a s bezpečnostnými pokymni. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby sa vždy nachádzali pri
spotrebiči, aj po presťahovaní alebo predaji inej
osobe, a aby bol každý, kto ho používa po celú
dobu jeho životnosti, riadne informovaný o používaní a bezpečnosti spotrebiča.
Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny na ochranu zdravia, života a majetku, pretože výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalosťou.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo
duševnými schopnosťami, ani pre osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak
nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o
bezpečnom používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte mať istotu, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
• Všetky obaly odstráňte z dosahu detí. Hrozí riziko zadusenia.
• Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zástrčku spotrebiča z elektrickej zásuvky, odrežte pripojovací
kábel (podľa možnosti čo najbližšie k spotrebiču)
a demontujte dvierka, aby deti pri hre nemohol
zasiahnuť elektrický prúd a aby sa nemohli zatvoriť vnútri spotrebiča.
• Ak má tento spotrebič s magnetickými tesneniami dvierok nahradiť starší spotrebič s pružinovým uzáverom (príchytkou dvierok) na dvierkach alebo na veku, pred likvidáciou starého
spotrebiča poškoďte zatvárací mechanizmus
tak, aby bol nefunkčný. Predídete tak uviaznutiu
hrajúcich sa detí v spotrebiči.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pozor Vetracie otvory nezakrývajte a
udržiavajte ich bez prekážok.
• Spotrebič je určený výhradne na používanie v
domácnosti.
10) Ak sa má používať kryt lampy
• Spotrebič je určený na uchovávanie potravín a
nápojov v bežnej domácnosti, ako sa vysvetľuje
v návode na použitie.
• Na urýchľovanie odmrazovania nepoužívajte
žiadne mechanické zariadenia ani umelé prostriedky.
• Vnútri chladiacich spotrebičov nepoužívajte iné
elektrické spotrebiče (ako sú výrobníky zmrzliny), ak nie sú schválené na tento účel výrobcom.
• Nepoškodzuje chladiaci okruh.
• Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobután
(R600a), prírodný plyn s vysokou kompatibilitou
so životným prostredím, ktorý je však horľavý.
Počas prepravy a inštalácie spotrebiča dávajte
pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť chladiaceho okruhu.
Ak sa chladiaci okruh poškodil:
– nepribližujte sa s otvoreným ohňom ani so zápalnými zdrojmi
– dokonale vyvetrajte miestnosť so spotrebičom
• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti
alebo akokoľvek meniť tento spotrebič. Akékoľvek poškodenie prípojného kábla môže spôsobiť krátke spojenie, oheň a úraz elektrickým prúdom.
Varovanie Akýkoľvek elektrický komponent
(sieťový kábel, zástrčka, kompresor) musí vymieňať autorizovaný servisný pracovník alebo kvalifikovaný servisný personál.
1. Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
2. Presvedčite sa, že napájací kábel za spotrebičom nie je stlačený ani poškodený. Pritlačená alebo poškodená sieťová zástrčka sa
môže prehriať a spôsobiť požiar.
3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľný prístup
k zásuvke elektrickej siete.
4. Neťahajte za napájací elektrický kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, zástrčku
nezapájajte. Hrozí riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
6. Spotrebič nesmiete používať, ak chýba kryt
osvetlenia 10) vnútorného osvetlenia.
• Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní postupujte opatrne.
18 electrolux
• Z mraziaceho priestoru nič nevyberajte ani sa
ničoho nedotýkajte, ak máte vlhké/mokré ruky,
pretože to môže spôsobiť poranenie kože ruky
alebo mrazové popáleniny.
• Vyhýbajte sa dlhodobému vystaveniu spotrebiča priamemu slnečnému svetlu.
Každodenné používanie
• Neklaďte horúce hrnce na plastové diely spotrebiča.
• Neuchovávajte v spotrebiči horľavý plyn ani tekutinu, pretože môžu explodovať.
• Potraviny neklaďte priamo na vzduchový otvor
na zadnej stene. 11)
• Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú
znova zmrazovať.
• Balené mrazené potraviny uchovávajte v súlade
s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
• Odporúčania výrobcu spotrebiča na uchovávanie potravín sa musia striktne dodržiavať.
• Do mraziaceho priestoru neklaďte sýtené ani
šumivé nápoje, pretože v nádobách vzniká tlak,
ktorý môže spôsobiť ich explóziu a tá spôsobí
poškodenie spotrebiča.
• Zmrzlina môže spôsobiť mrazové popáleniny, ak
sa konzumuje priamo po vybratí zo spotrebiča.
Starostlivosť a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo zásuvky elektrickej
siete. Ak nemôžete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, odpojte elektrické napájanie
v domácnosti.
• Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho
vnútro a všetky jeho diely vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku,
aby ste odstránili typický zápach nového spotrebiča a potom všetky povrchy dôkladne osušte.
• Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety.
• Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte ostré
predmety. Používajte plastovú škrabku.
Inštalácia
Dôležité upozornenie Pri elektrickom zapájaní
dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v
príslušnom odseku.
11) Ak je spotrebič beznámrazový
• Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či nie sú viditeľné poškodenia. Spotrebič nepripájajte, ak je
poškodený. Prípadné poškodenia okamžite nahláste v mieste, kde ste si spotrebič zakúpili. V
takomto prípade si odložte obal.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete
sa odporúča počkať aspoň štyri hodiny, aby olej
stiekol späť do kompresora.
• Okolo spotrebiča musí byť zabezpečené dostatočné vetranie, v opačnom prípade hrozí prehrievanie. Aby ste dosiahli dostatočné vetranie,
riaďte sa pokynmi na inštaláciu.
• Spotrebič treba umiestniť dosť ďaleko od steny,
aby sa dalo úplne otvoriť veko.
• Spotrebič sa nesmie umiestňovať v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
• Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka po nainštalovaní spotrebiča prístupná.
Servis
• Všetky elektrické práce pri údržbe a opravách
spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár
alebo zaškolená osoba.
• Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované servisné stredisko. Musia sa používať výhradne originálne náhradné dielce.
Ochrana životného prostredia
Chladiaci okruh ani izolačné materiály spotrebiča neobsahujú plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu. Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s komunálnym ani domovým odpadom. Penová izolácia obsahuje horľavé plyny:
spotrebič sa musí likvidovať v súlade s platnými
predpismi, ktoré vám na požiadanie poskytnú
miestne orgány. Dávajte pozor, aby sa nepoškodila chladiaca jednotka, hlavne na zadnej strane
blízko výmenníka tepla. Materiály použité v tomto
sú recyklovaspotrebiči označené symbolom
teľné.
electrolux 19
Prevádzka
Zapínanie
Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
Otočte regulátor teploty
smerom vpravo.
Kontrolka elektrického
napájania sa rozsvieti.
Rozsvieti sa výstražná
kontrolka.
Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky.
Pri prevádzkovaní spotrebiča postupujte takto:
• otáčaním regulátora teploty proti smerom k
dosiahnete minimálnu úroveň chladu.
• otáčaním regulátora teploty smerom k
dosiahnete maximálnu úroveň chladu.
Stredné nastavenie je väčšinou najvhodnejšie.
Vypínanie
Pri vypínaní spotrebiča otočte regulátor teploty do
polohy OFF.
Ovládací panel
1
2
3
4
1
2
3
4
Výstražná kontrolka zvýšenia teploty
Kontrolka napájania
Action Freeze kontrolka
Action Freeze spínač
a zrušenie alarmu
Rozsvieti sa kontrolka Action Freeze.
Táto funkcia sa automaticky vypne po 52 hodinách.
Funkciu možno zrušiť kedykoľvek stlačením spínača Action Freeze . Kontrolka Action Freeze
zhasne.
Alarm pri zvýšení vnútornej teploty
Zvýšenie teploty vnútri mrazničky (napríklad následkom prerušenia dodávky elektriny) indikuje:
• zapnutie výstražnej kontrolky
• zvuk bzučiaka.
Počas fázy alarmu možno bzučiak vypnúť stlačením spínača zrušenia alarmu.
Počas fázy alarmu do mrazničky nevkladajte potraviny.
Po obnovení normálnych podmienok kontrolka
alarmu zhasne automaticky.
Action Freeze Funkcia
Funkciu Action Freeze môžete aktivovať stlačením
spínača Action Freeze.
Každodenné používanie
Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín a na uchovávanie mrazených a
hlboko zmrazených potravín po dlhší čas.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín aktivujte funkciu
Action Freeze najmenej 24 hodín pred vložením
zmrazovaných potravín do mraziaceho priestoru.
Maximálne množstvo potravín, ktoré sa dá zmraziť
počas 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku
12)
Zmrazovanie trvá 24 hodín: v tomto čase nepridávajte iné zmrazované potraviny.
12) Pozrite časť "Technické údaje"
Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po určitom
čase mimo prevádzky nechajte spotrebič pred vložením potravín bežať najmenej 2 hodiny s najvyššími nastaveniami.
Dôležité upozornenie V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín, napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho napätia, za predpokladu, že
doba výpadku energie bola dlhšia ako údaj
uvedený v technických údajoch pod položkou
"akumulačná doba", treba rozmrazené potraviny
čo najskôr spotrebovať alebo uvariť a až potom
znova zmraziť (po ochladení).
20 electrolux
Ošetrovanie a čistenie
Pozor Pred akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v chladiacom agregáte; z tohto dôvodu môžu údržbu a plnenie chladiaceho okruhu vykonávať výhradne autorizovaní technici.
Odmrazovanie mrazničky
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne
10-15 mm, mrazničku odmrazte.
Najvhodnejšou dobou na odmrazenie mrazničky
je, keď v nej nie sú potraviny alebo ich je málo.
Pri odstraňovaní námrazy vykonajte nasledujúce
kroky:
1. Vypnite spotrebič.
2. Vyberte všetky skladované potraviny, zabaľte
ich do niekoľkých vrstiev novinového papiera a
uložte na studenom mieste.
3. Nechajte veko otvorené, vytiahnite viečko z odtokového kanálika a zachyťte rozmrazenú vodu
4.
5.
6.
7.
v miske. Na rýchle odstránenie ľadu použite
škrabku.
Po ukončení odmrazovania vnútro osušte a zasuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
Zapnite spotrebič.
Nastavte regulátor teploty na maximálne chladenie a nechajte spotrebič v činnosti pri tomto
nastavení približne dve až tri hodiny.
Vložte späť potraviny, ktoré ste predtým vybrali.
Dôležité upozornenie Na odstraňovanie
námrazy nikdy nepoužívajte ostré kovové
predmety, pretože by ste nimi mohli spotrebič
poškodiť. Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte žiadne mechanické prostriedky, ani
iné zariadenia, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
Počas odmrazovania spotrebiča stúpne teplota
balíčkov zmrazených jedál a preto sa môže skrátiť
ich trvanlivosť.
Technické údaje
Výška × Šírka × Hĺbka (mm):
Rozmery
876 × 795 × 665
Akumulačná doba
Podrobné technické údaje sú uvedené
na typovom štítku na vonkajšej strane
spotrebiča vpravo.
28 hodín
Inštalácia
Výber miesta
Tento spotrebič môžete nainštalovať v garáži alebo
v pivnici, ale aby sa dosiahla optimálna výkonnosť,
nainštalujte ho v miestnosti, kde teplota prostredia
zodpovedá klimatickej triede uvedenej na výrobnom štítku spotrebiča:
Klimatická
trieda
Okolitá teplota
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Požiadavky na vetranie
1. Mrazničku položte vo vodorovnej polohe na
pevnú podlahu. Spotrebič musí stáť na všetkých štyroch nožičkách.
2. Skontrolujte, či je voľný priestor medzi spotrebičom a stenou za ním 5 cm.
3. Skontrolujte, či je voľný priestor medzi spotrebičom a stenami po bokoch 5 cm.
Za spotrebičom musí byť zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu.
Zapojenie do elektrickej siete
Pred pripojením sa presvedčite, či napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú
napätiu vašej domácej siete.
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací elektrický
kábel je na tento účel vybavený príslušným kontaktom. Ak domáca sieťová zásuvka nie je uzemnená, spotrebič pripojte k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri nedodržaní hore uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam. EHS.
electrolux 21
Otázky ochrany životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste znamená, že
s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s
komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného
zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri
kúpe nového výrobku, ak táto predajňa
uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený
a zneškodnený environmentálne vhodným
spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym
vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej
stránke www.envidom.sk.
22 electrolux
Denna snabbguide innehåller alla basfakta om din nya produkt och är enkel att använda. Electrolux har
som målsättning att minska företagets förbrukning av papper till bruksanvisningar med cirka 30 %, vilket
kommer att rädda 12.000 träd varje år. Snabbguiden är en av många åtgärder som Electrolux vidtar för
att värna om miljön. Det må vara ett litet steg, men genom att bidra med lite åstadkommer vi mycket.
En komplett bruksanvisning är tillgänglig på www.electrolux.com
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna
använda kylen/frysen på korrekt sätt är det viktigt
att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder kylen/frysen första gången. För
att undvika onödiga misstag och olyckor är det
viktigt att alla som använder kylen/frysen har god
kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med kylen/frysen om den flyttas eller
säljs, så att alla som använder kylen/frysen får korrekt säkerhetsinformation och information om hur
den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och
egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att
föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna kyl/frys är inte avsedd att användas av
personer (även barn) med nedsatt fysisk eller
sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och
övervakas av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder kylen/
frysen för att säkerställa att de inte leker med
den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för
barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera kylen/frysen: koppla loss
den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så
nära kylen/frysen som möjligt) och demontera
dörrarna så att lekande barn inte utsätts för
elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna kyl/frys, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre kyl/frys som har
en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med
att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla kylen/frysen. Då finns det ingen
risk att kylen/frysen blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att
ventilationsöppningarna inte blockeras eller
täpps igen.
• Denna frysbox är endast avsedd för användning
i hemmet.
13) I förekommande fall.
• Frysboxen är avsedd för förvaring av matvaror
och drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder
för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i
frysboxen, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte
har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den
är dock brandfarlig.
Se noga till att inga komponenter i kylkretsen
skadas under transport och installation av frysboxen.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
– ventilera noga rummet där frysboxen står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att
försöka modifiera denna produkt på något sätt.
En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning,
brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut
av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av frysboxens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när frysboxen har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter
löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Frysboxen får inte användas utan att lampglaset 13) sitter på plats över den inre belysningen.
• Denna frysbox är tung. Var försiktig när du flyttar
den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta
inte i dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador.
• Se till att frysboxen inte exponeras för direkt
solsken under långa perioder.
electrolux 23
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i frysboxen.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
frysboxen eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på
den bakre väggen. 14)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring
från frysboxens tillverkare.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysboxen eftersom detta skapar ett tryck i
behållaren som då kan explodera och skada
frysboxen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysboxen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av frysboxen och koppla loss den från
eluttaget före underhåll. Slå ifrån med huvudströmbrytaren om du inte kommer åt eluttaget.
• Innan du använder frysboxen första gången,
rengör dess insida och alla invändiga tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral
såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
• Rengör inte frysboxen med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost
från frysboxen. Använd i stället en plastskrapa.
Installation
Viktigt Följ noga anvisningarna i avsnittet för
elektrisk anslutning.
• Packa upp frysboxen och kontrollera att den inte
har några utvändiga skador. Anslut inte frysbox-
•
•
•
•
•
en om den är skadad på något sätt. Rapportera
omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter frysboxen så att oljan
kan rinna tillbaka i kompressorn.
Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt
frysboxen, annars överhettas den. För att erhålla
tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är
relevanta för installationen.
Placera frysboxen på tillräckligt avstånd från
väggen så att locket kan öppnas helt.
Frysboxen får inte placeras nära värmeelement
eller spisar.
Se till att stickkontakten är åtkomlig när frysboxen har installerats.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att
utföra service på kylen/frysen skall utföras av en
behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av
en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna kyl/frys innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas
som kan skada ozonlagret. Kylen/frysen får inte
kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga
gaser: kylen/frysen skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de
lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna kyl/frys som är märkta med symbolen
kan återvinnas.
Användning
Sätta på frysboxen
Sätt i stickkontakten i
eluttaget.
Vrid temperaturreglaget
medurs.
Nätindikatorn tänds.
Larmkontrollampan
tänds.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera frysboxen:
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla
låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla
höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Stänga av frysboxen
För att stänga av frysboxen, vrid temperaturreglaget till OFF-läget.
14) Om frysboxen är frostfri
24 electrolux
Kontrollpanel
1
2
3
4
1
2
3
4
Larmkontrollampa vid för hög temperatur
Nätindikator
Action Freeze - kontrollampa
Action Freeze - knapp
och Återställ larm
Kontrollampan för Action Freeze tänds.
Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar.
Det går att avaktivera funktionen när som helst genom att trycka på Action Freeze . Indikeringen Action Freeze slocknar.
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysboxen (t.ex. på grund av
ett strömavbrott) indikeras genom att:
• larmkontrollampan tänds,
• en ljudsignal avges.
Under larmperioden kan ljudsignalen stängas av
genom att trycka på knappen Återställ larm.
Lägg inte in mat i frysboxen under larmperioden.
När normala förhållanden har återställts slocknar
larmkontrollampan automatiskt.
Action Freeze-funktionen
Du kan aktivera Action Freeze-funktionen genom
att trycka på Action Freeze-knappen.
Daglig användning
Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat
och långvarig förvaring av fryst och djupfryst mat.
För att frysa in färsk mat, låt Action Freeze-funktionen vara aktiverad i minst 24 timmar innan du
lägger in maten som skall frysas i frysfacket.
Den största mängd mat som kan frysas inom 24
timmar anges på typskylten 15)
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in
annan mat som skall frysas in under denna period.
en hög inställning innan du lägger in några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre
än den tid som anges i den tekniska informationen
under "Stigtid", måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt
läge, låt kylen/frysen stå på i minst två timmar med
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen från
eluttaget innan du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna kyl/frys innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Avfrostning av frysen
Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på
cirka 10-15 mm.
Bästa tillfället att avfrosta frysen är när den innehåller lite eller ingen mat alls.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
1. Stäng av frysboxen.
15) Se avsnittet "Tekniska data".
2. Plocka ut matvarorna ur frysen, slå in dem i flera
lager med tidningspapper och lägg dem på en
sval plats.
3. Låt locket stå öppet, lossa pluggen från tömningshålet och samla upp allt avfrostningsvatten på en bricka. Använd en skrapa för att
snabbt ta bort is.
4. När avfrostningen är klar, torka noga av insidan
och anslut sedan frysboxen till eluttaget.
5. Sätt på frysboxen.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt
och låt frysboxen stå i två eller tre timmar med
denna inställning.
7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare
plockade ut.
electrolux 25
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för att
skrapa av frost eftersom frysboxen kan skadas.
Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för
att påskynda upptiningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren. En
temperaturstigning hos frysta matförpackningar
kan förkorta tiden som de kan förvaras utan
säkerhetsrisk.
Tekniska data
Höjd × Bredd × Djup (mm):
Mått
876 × 795 × 665
Temperaturökningstid
28 timmar
Ytterligare teknisk information finner du
på typskylten som sitter på höger sida
utanpå frysboxen.
Installation
Placering
Frysboxen kan installeras i ett garage eller källare,
men för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur
som överensstämmer med klimatklassen som är
angiven på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
Ventilationskrav
1. Placera frysboxen i horisontell position på en
plan och stabil yta. Frysboxen måste stå stadigt på alla fyra fötterna.
2. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme bakom
frysboxen.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
3. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme på
frysboxens sidor.
Luftflödet bakom frysboxen måste vara tillräckligt.
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer
med frysboxens märkdata som anges på typskylten.
Frysboxen måste jordas. Nätkabelns stickkontakt
är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta
en kvalificerad elektriker för att ansluta frysboxen
till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna frysbox uppfyller kraven enligt gällande EGdirektiv för CE-märkning.
26 electrolux
electrolux 27
www.electrolux.com
www.electrolux.gr
www.electrolux.pl
Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite:
www.electrolux.pt
www.electrolux.sk
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.electrolux.se
820419348-00-022009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement