Electrolux ECF24460W Brukermanual

Electrolux ECF24460W Brukermanual
Kullanma Kılavuzu
Manual do Utilizador
Handbok för Användare
Bruksavnisning
TR
PT
SV
NO
ECF24460W
We were thinking of you
when we made this product
TR
TR
electrolux 3
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Elden çikarma
Bu ürünün doğru sekilde elden çikarilmasini saglayarak, çevreye
ve insan sagligina zarar verebilecek olasi sonuçlarin
engelellenmesine yardim etmis olacaksiniz.
Ürün üzerindeki sembolü bu ürünün evden ç ikan bir çöp gibi
atilmamasinin, bunun yerine elektrikli ve elektronik teçhizatlarin
toplandigi uygun bir geridönüsüm noktasina birakilmasinin
gerektigini gösterir. Bu ürünün geridönüsümü hakkinda daha
ayrintili bilgi almak için lütfen sehrinizdeki yerel ofisle, çöp ögütme
servisinizle veya cihazı satın aldığınız magazayla temasa geçiniz.
Içindekiler
Güvenlik Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Ürün Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kontrol paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kurulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ilk kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Açma/Kapama . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Günlük kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Bakim ve Temizlik . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Yararli ipuçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
...durumunda ne yapmali? . . . . . . . . .11
Bakim veya onarim . . . . . . . . . . . . . . .12
Teknik Veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4 electrolux
TR
Güvenlik Bilgileri
Cihazı kurmaya ve kullanmaya
baŞlamadan önce bu kullanma
kılavuzunu
dikkatle
okuyunuz.
Kullanma
kılavuzunu
güvenlik
önlemleri, ipuçları, bilgiler ve öneriler
içerir. Dondurucu, yazılı talimatlar
doğrultusunda kullanıldığı takdirde
ve
düzgün
biçimde
çalıŞacak
memnuniyetinizi sağlayacaktır.
Bu uyarılar güvenliğiniz içindir. Cihazı
kurmadan ya da kullanmadan önce bu
uyarıları dikkatlice okumanızı tavsiye
ederiz.
Dondurucuyu yalnızca dondurulmuş
gıda, dondurulmuŞ taze gıda ve buz
küplerini saklamak için kullanınız.
Buz küplerini ya da meyveli çubuk
dondurmaları dondurucudan çıkarır
çıkarmaz
yemeyiniz,
don
yanıklarına sebep olabilir.
Çocukların dondurucu içinde oyun
oynamalarina ya da dondurucunun
içine saklanmalarına engel olunuz,
içeride
kapalı
kalabilir
ve
havasızlıktan boğulabilirler.
İçerisinde sıvı bulunan cam
kalıpları
dondurucuda
saklamayınız, patlayabilirler.
Dondurucunun elektrik kablosunun
üzerinde durmadığından emin
olunuz.
Bakım veya temizlik yapmadan
önce daima cihazın fişini çekiniz ya
da enerji kaynağının bağlantısını
kesiniz.
Cihazın içerisinde baŞka elektrikli
cihazlar (dondurma makinesi gibi)
kullanmayınız.
Cihazınız çevreyle dost izobütan
(R600a) doğal gazı içerir. Ancak
izobütan yanıcı bir gaz olduğundan
dikkat etmek gerekir. Bu nedenle
soğutucu borularının hasar görmemiş
olduğundan emin olmanız son derece
TR
Ürün Tanımı
1. Kapak kulbu
2. Güvenlik kilidi
3. Mühür
4. Kontrol paneli
5. Üst kenar
6. Isik
7. Valf: kapağin kolayca tekrar
açılması
8. Donmayan sistem: dondurucu
haznesindeki buz olus umunu
tamamen ortadan kaldirir
Kontrol paneli
A - Cihazı AÇMA/KAPAMA dügmesi
B - Isi ayar dügmesi
C - Ekran
D - Fonksiyon dügmesi
E - Onay dügmesi
TR
Ekran
Cihazın çalistigini gösterir, Süper
Dondurma islemi etkinles tirildiginde
hizlanir.
Dondurucu ısvsınin yeterli derecede
düsük olmadigini ya da kapağin açik
kaldigini gösterir.
Süper Dondurma isleminin yüksek
miktardaki
taze
gidalar
için
etkinlestirildigini gösterir ve çalan alarmi
susturur.
Içecek
Sogutma
isleminin
etkinlestirildigini gösterir.
Eko Modu isleminin etkinlestirildigini
gösterir.
Çocuk
Kilidi
isleminin
etkinlestirildigini gösterir.
Dondurucu içerisindeki isiyi gösterir.
Içecek
Sogutma
islemi
etkinlestirildiginde,
içeceklerin
sogumasi için kaç dakika kaldigini
gösterir.
TR
electrolux 5
Kurulum
Sogutucu devrenin tamamen
randimanli çalişmasini saglamak
için dondurucuyu güç kaynagina
baglamadan önce en az 2 saat
bekleyiniz.
Dondurucuyu
kuru
ve
iyi
havalandirilan bir odada kurunuz.
Kurulumun isi kaynaklarinina yakin
veya güneş işigina direkt olarak
maruz
kalan
yerlerde
yapilmasindan kaçininiz.
Oda sicakligi dondurucu için
tasarlanan
sogutucu
siniflandirmasina uymalidir; “Teknik
veriler” bölümüne bakiniz.
Dondurucuyu, dört ayagi da yere
basacak, yatay bir şekilde sert bir
zemine koyunuz.
Optimum çalişma ve kapak
açildiginda hasarin önlenmesi için,
arka duvarda ve kenarlarda en az 5
cm.’lik boşluk birakiniz.
Dondurucuyu
güç
kaynagina
baglamadan önce, voltajin “Teknik
veriler” bölümündeki “Voltaj” başlikli
degerlere
uydugundan
emin
olunuz.
Tehlike!
Dondurucunun elektrik kablosunun
üzerinde durmadığından emin
olunuz.
Özellikle dondurucu bulundugu
yerden dışarı çıkartılırken /
taşınırken, elektrik kablosunu
başını çekerek çıkarmayınız.
Elektrik kablosu sadece eğitimli
personel tarafindan değiştirilmelidir.
Elektrik fişinin, ezilmediğinden ve
hasar görmediğ inden emin olunuz.
Cihaz
çevresinde
yeterli
havalandırma olmalıdır.
6 electrolux
TR
Bu cihazı kurmak için gerekli olan
her türlü elektrik işi eğitimli bir
elektrikçi tarafindan yapılmalıdır.
Uyarı! : Bu cihaz topraklanmak
zorundadır.
Ilk kullanım
Dondurucuyu ilk defa kullanmadan
önce içinin temizlenmesi gereklidir,
"Bakım ve Temizlik" bölümüne
bakınız.
Cihazın fişini prize sokunuz.
Cihazı
çalistirmak
için
(A)
dügmesine basiniz.
Ekrana isik gelecektir.
Dondurucu içerisindeki isi yiyecek
saklamak için yeterli derecede
düsük olmadigindan ekranda ( )
sembolü yanip sönecektir ve alarm
çalacaktir.
Alarmi
kapatmak
için
(E)
dügmesine
basiniz.
( )
sembolünün yanip sönmesinin
durmasi doğal olarak birkaç saat
alacaktir.
Dondurucu içerisine yalnizca ( )
sembolü
gittiginde
yiyecek
koyunuz. Dondurucunun ısısı Eko
Modundaki ( ) en iyi saklama
sicakligi olan -18°C dereceye
ulasmak üzere ayarlanmistir.
Açma / Kapama
Dondurucuyu çalistiriniz
Cihazı çalistirmak için (A) dü
gmesine basiniz.
Ekran çalismaya baslar.
Dondurucuyu kapatiniz
“3-2-1” geri sayimi kaybolana kadar
ve dü zenli bip sesleri duyana kadar
(A) dügmesine bir saniyeden daha
uzun bir süre basiniz.
TR
Ekran kapanacaktir.
Uyari! Dondurucuyu yanlis likla
kapatabileceginden kontrol paneli
üzerine
herhangi
bir
nesne
koymayiniz.
Günlük kullanım
Isi ayari
Isi -15°C ile -24°C derece arasinda
ayarlanabilir. Dondurucu ısısınin,
dondurulmus gidalarin uygun biçimde
dondurulmasini
ve
muhafaza
edilmesini garanti eden -18°C
dereceye ayarlanmasini öneriyoruz.
Arzu edilen isiya ulasilana kadar
birkaç defa (B) tusuna basiniz.
Isi ekranda yanip söner ve
ayarlanan isiyi gösterir.
Arzu edilen isiyi onaylamak için (E)
tusuna basiniz. Bir bip sesi
duyacaksiniz.
Ekrandaki isinin yanip sönmesi
tekrar
durur
ve
dondurucu
içerisindeki isiyi gösterir.
Yeni ayarlanan isiya birkaç saat
sonra
ulasilir.
Bu
sirada
görüntülenen isinin ayarlanan
isidan farkli olmasi normaldir.
Dikkat! Görüntülenen isi ile ayarlanan
isi arasinda fark olmasi özellikle
asagidaki hallerde normaldir:
Isi ayarlamasi yeni yapildiginda.
Kapak uzun bir süre açik
birakildiginda.
Dondurucuya
sicak
yiyecek
konuldugunda.
Süper
Dondurma
islemi
etkinlestirildiginde.
TR
Süper Dondurma islemi
Eger 3-4 kg.dan fazla taze gıda
dondurulacak ise, dondurucunun
önceden sogutulmasi gerekir.
Dondurucu içerisine taze gıda
koymadan en az 24 saat önce, ilgili
(
) sembolü ekranda yanip
sönene kadar birkaç defa (D)
dügmesine basiniz.
Süper
Dondurma
isleminin
etkinlestirilmesini onaylamak için
birkaç saniye içinde (E) tusuna
basiniz. ( ) sembolünün yanip
sönmesi durur, bir bip sesi
duyarsiniz ve ekrandaki animasyon
hizlanir.
Yiyecegi dondurucuya koyunuz. 52
saat sonra bu islem otomatik olarak
duracaktir ve dondurucu normal
saklama ısısına dönecektir. Bu
islem, uygun gelen ( ) sembolü
tekrar ekranda yanip sönene kadar
(D) dügmesine basilarak ve daha
sonra devre disi birakma isleminin
onaylanmasi için (E) dügmesine
basilarak her zaman devre disi
birakilabilir.
Içecek Sogutma islemi
Cihazdaki cam siseler unutuldugunda
patlayabileceklerinden, bu islemi
dondurucuya sise koyarken bir
güvenlik uyarisi olarak kullaniniz.
Uygun gelen (
) sembolü
ekranda yanip sönene kadar birkaç
defa (D) tusuna basiniz.
Içecek
Sogutma
isleminin
etkinlestirilmesini onaylamak için
birkaç saniye içinde (E) tusuna
basiniz. ( ) sembolünün yanip
sönmesi durur ve bir bip sesi
duyarsiniz.
Arzu edilen dakikayi (1'den 90
dakikaya kadar) ayarlamak için
TR
electrolux 7
birkaç defa ya da sürekli olarak (B)
dügmesine basiniz.
Içecekleri dondurucuya koyunuz.
Zaman ayarlamasinin sonunda,
alarm çalacak ve ekranda ( )
sembolü
ile
zaman
yanip
sönecektir.
Alarmi
kapatmak
için
(E)
dügmesine basiniz.
Içecekleri dondurucudan çikartiniz.
Bu islemi, uygun gelen (
)
sembolü tekrar ekranda yanip
sönene kadar (D) dügmesine
basarak ve daha sonra devre disi
birakma isleminin onaylanmasi için
(E) dügmesine basarak her zaman
devre disi birakmak mümkündür.
Eko Modu islemi
Bu islemi dondurucunun otomatik
olarak, donmus gidalarin en düsük
enerji tüketiminde düzgün sekilde
muhafaza edilmesini garanti eden en
iyi seviyesine (- 18°C) ayarlanmasi
için kullaniniz.
Uygun gelen (
)
sembolü
ekranda yanip sönene kadar birkaç
defa (D) tusuna basiniz.
Eko
Modu
isleminin
etkinlestirilmesini onaylamak için
birkaç saniye içinde (E) tusuna
basiniz. ( ) sembolünün yanip
sönmesi durur ve bir bip sesi
duyarsiniz. Bu islemi, seçili olan
isinin degistirilmesi için (B)
dügmesine basarak ve daha sonra
devre disi birakma isleminin
onaylanmasi için (E) dügmesine
basarak her zaman devre disi
birakmak mümkündür.
8 electrolux
TR
Çocuk Kilidi islemi
Bu islem çocuklarin kontrol paneli
üzerindeki dügmelerle oynamalarini
engeller. Dügmelere bir sekilde
basilmasi halinde çalismayacaklardir.
Uygun gelen ( ) sembolü ekranda
yanip sönene kadar birkaç defa (D)
tusuna basiniz.
Çocuk
Kilidi
isleminin
etkinlestirilmesini onaylamak için
birkaç saniye içinde (E) tusuna
basiniz. ( ) sembolünün yanip
sönmesi durur ve bir bip sesi
duyarsiniz.
Artik kontrol paneli üzerindeki
dügmeler kilitlenmis durumdadir.
Bu islemi, uygun gelen ( )
sembolü tekrar ekranda yanip
sönene kadar (D) dügmesine
basarak ve daha sonra devre disi
birakma isleminin onaylanmasi için
(E) dügmesine basarak her zaman
devre disi birakmak mümkündür.
Alarm
Eger dondurucunun ısısı yeteri kadar
düsük degilse, alarm çalacaktir ve
( ) sembolü ile isi göstergesi
ekranda yanip sönmeye baslayacaktir.
Normal kosullar saglandigi zaman
yalnizca dondurucu ısısı yanip
sönmeye devam eder. Dondurucunun
ulastigi en yüksek isi hafizaya alinir.
Alarmi
kapatmak
için
(E)
dügmesine basiniz. Dondurucunun
ulastigi en yüksek isi daha sonra
ekranda
birkaç
saniyeligine
gösterilir.
Ardindan
ekran,
dondurucu ısısıni göstermeye
baslar.
Dondurucu
içerisindeki
isi
ayarlananan isidan yüksek oldugu
sürece ( ) sembolü yanik
kalacaktir.
TR
Su nedenlerden ötürü alarm çalabilir:
Fazla
miktarda
taze
gıda
yerlestirilmesi.
Kapagi çok uzun süre açik
birakmak.
Sistemdeki bir hata nedeniyle, “...
durumunda ne yapmali” bölümüne
bakiniz.
Saklama sepetleri
Sepetleri üst kenara (X) asınız veya
istiflenebilir sepetleri dondurucu
içerisine (Y) koyunuz.
Kulpları çizimde gösterildigi şekilde
bu iki konuma göre çeviriniz ve
sabitleyiniz.
Yerel Teknik Destek Merkezinizden
veya Electrolux internet sitesi (ülkenize
bağlı olarak) üzerinden yedek sepet
temin edebilirsiniz. Bu sayfadaki
çizimler çeşitli dondurucu modellerine
kaç tane sepet konulabileceğini
gösterir.
Hizli dondurucu sepet
Bu sepet hizli dondurma fonksiyonu
için tasarlanmistir.
Önemli! Donmayan sistemi koruyan
bu özel sepeti asla çikarmayiniz.
TR
Güvenlik kilidi
Dondurucu, yanlışlıkla kilitlenmesini
önlemek için özel bir kilitle
donatılmıştır. Bu özel kilit tasarımı
nedeniyle, anahtarı çevirebilmeniz ve
kapağı kapatabilmeniz için öncelikle
anahtarı kilidin içine doğru itmeniz
gerekir.
Dondurucuyu
kapatmak
için,
anahtarı yavaşça kilidin içine doğru
itin ve
simgesine doğru saat
yönünde çevirin.
Dondurucuyu açmak için, anahtarı
yavaşça kilidin içine doğru itin ve
simgesine doğru, saat yönünün
tersine çevirin.
Yedek anahtarları yerel servis
merkezinden alabilirsiniz.
Anahtarı çocukların erişemeyeceği bir
yerde saklayın.
Eski dondurucunuzu atmadan önce,
anahtarını kilidinden çıkarın.
Küçük buz kaliplari yapmak
Buz kalibini dikey tutunuz ve sinir
çizgisi (F) ile isaretli yere kadar su
ile doldurunuz.
Buz kalibini kapak (G) ile kapatiniz
ve kalibi dondurucunun kapağinda
kaydiriniz.
Küçük buz kaliplarini dökmek için,
ya kalibi kiviriniz ya da birkaç
saniye akan suyun altinda tutunuz.
Önemli! Buz kalibini çikartmak için
asla kesici veya sivri uçlu aletler
kullanmayiniz.
TR
electrolux 9
Kapagin açilip kapatilmasi
Kapak sıkıca kapanan bir mühürle
sabitlendiğinden, kapatıldıktan hemen
sonra tekrar kolayca açılamayacaktır.
Kapaği tekrar açmadan önce birkaç
dakika bekleyiniz. Bir valf kapağın
tekrar
kolayca
açılabilmesini
sağlayacaktır. Asla kulbu sertçe
çekmeyiniz.
Bakim ve Temizlik
Temizlik
Cihazın elektrik baglantisini kesiniz.
Bosta kalan tüm aksesuarlari ve
havalandirilmis zemini sekilde
gösterildigi biçimde kaldiriniz.
Dondurucunuzu temizlemek için
nemli bir bez kullaniniz. Sicak su ile
kokusuz ve yumusak bir deterjan
kullaniniz.
Bosta duran aksesuarlari ve
havalandirilmis
zemini
eski
yerlerine
koymadan
önce
temizleyiniz.
Önemli! Dondurucunuzu temizlemek
için asla güçlü, çizici, tozlu veya
kokulu deterjanlar kullanmayiniz.
10 electrolux
TR
Kullanımda degilken
Cihazın elektrik baglantisini kesiniz.
Tüm yiyecekleri dondurucudan
çikartiniz.
Dondurucuyu yukarida tarif edildigi
sekilde temizleyiniz.
Cihazın kapağini hafif açik
birakiniz.
Ampülü degistirmek
Cihazın elektrik baglantisini kesiniz.
Bir tornavidayi kapağin kancasina
doğru iterek isik kapağini sekilde
gösterildigi gibi kaldiriniz.
Ampülü döndürerek çikartiniz ve
yenisiyle
(en
fazla
15W)
degistirirniz.
Isik kapağini tekrar yerine koyunuz
ve cihazın fisini prize sokunuz.
küçük parçalara ayırınız; bu
dondurma işleminin daha çabuk
olmasını ve yalnızca anlık tüketim
için gerekli / yeterli olan miktarın
buzlarını çözmenizi sağlar.
Dondurucu ambalajını dondurulma
tarihi ile işaretleyiniz.
Donduracağınız
taze
gıdayı,
dondurucunun soğuk kenarlarına
yerleştiriniz ve taze gıdanın
dondurucudaki diğer donmuş
gıdalarla
temas
halinde
olmadığından emin olunuz.
Donmuş
gıda
dondurucunun
içerisinde heryerde saklanabilir
ancak üst kenarın en az 5 mm.
altında muhafaza edilmelidir.
Dondurma işlemi çok yavaş olursa,
dondurulacak gıdanın kalitesi bozulur.
24 saat içerisinde dondurulabilen taze
gıda miktarı (kg. olarak) "Teknik
veriler" bölümündeki "Dondurma
kapasitesi" başlığında gösterilmiştir.
Gıda muhafazasi
Yararli ipuçlar
Yiyecekleri dondurmak
Taze
gıdanın
kurumasının
engellenmesi için dondurulmadan
önce hava geçirmez ve neme karşı
dayanıklı
bir
ambalajla
paketlenmesi gerekir.
Yalnızca en kaliteli taze gıdaları
kullanınız.
Sıcak yiyecekleri dondurucuya
koymadan önce oda sıcaklığına
erişinceye
kadar
soğumaya
bırakınız.
Yiyecekleri dondurmadan önce
Taze donmuş gıdalar için, lütfen
alttaki saklama süresi tablosuna
bakınız.
Satın aldığınız donmuş gıdaların
son kullanma tarihlerini asla
geçirmeyiniz.
Hazır donmuş gıda satın alırken,
doğru ısıda saklandiklarindan emin
olunuz. Ambalajları ıslak olan ya da
hasar görmüş olan ürünleri satın
almayınız. Satın aldığınız ürünleri,
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde
dondurucunuza koyunuz. Bu tür
ürünleri
evinize
götürürken
yalıtılmış bir torba kullanmanızı
öneriyoruz.
Önemli! Tamamen veya kısmen
çözülmüş
gıdaların
tekrar
dondurulmaması
gerektiğini
unutmayınız. Ancak, çözülmüş gıdalar
kullanılarak
pişirilen
yemekler
TR
dondurulabilir.
Elektrik kesintisi halinde
Kapaği açmayınız.
Önemli! Eğer elektrik kesintisi "Teknik
veriler"
bölümündeki
"Erteleme
süresi" başlıği altında gösterilen
değerden daha uzun sürerse, buzu
çözülen gıdaların hemen tüketilmesi
ya da derhal pişirilerek tekrar
dondurulması (soğutulduktan sonra)
gerekir.
...durumunda ne yapmali?
Gereksiz bir teknik destek çağrısının
getireceği maliyetten kaçınmak için ilk
önce burada önerilen çözüm yollarını
deneyiniz.
Dondurucunuzun çalışmaması
Elektrik kablosu prizden çıkmış mı?
Evdeki bir eşya sigortayı mı attırdı?
Elektrik kesintisi mi var?
Isı kontrolü „Kapalı" duruma mı
ayarlı?
Alarmın hala duyuluyor ve/veya
kırmızı ışığın/( ) sembolünün
yanıyor olması
Kapak tamamen kapanmamış mı?
Altına bakınız.
Isı kontrolü çevre şartları için doğru
ayarlanmış mı?
Dondurucu bir ısı kaynağına çok
mu yakın?
İçerideki ışığın çalışmaması
Elektrik kablosu prizden çıkmış mı?
Ampül duya oturmamış mı veya
yanmış mı?
TR
electrolux 11
Motorun fazla çalışıyormuş gibi
görünmesi
Kapak tamamen kapanmamış mı?
Altına bakınız.
Oda ısısı normalden daha mı
sıcak?
Dondurucuya yüksek miktarda taze
gıda mı koyuldu?
Kapak sık sık açılıyor mu?
Isı kontrolü çevre şartları için doğru
ayarlanmış mı?
Kapak mührü hasar görmüş veya
deforme mi olmuş?
Dondurucu etrafında yeterli hava
dolaşım alanı var mı?
Süper Dondurma işlemi yanlışlıkla
etkinleştirildi mı?
Isının çok yüksek olması
Dondurucuya yüksek miktarda gıda
mı koyuldu?
Kapak sık sık açılıyor mu?
Isı kontrolü çevre şartları için doğru
ayarlanmış mı?
Çok fazla buz oluşması
Kapak tamamen kapanmamış mı?
Altına bakınız.
Su gider tıkaçı düzgün yerleştirilmiş
mi?
Kapağın tamamen kapanamaması
Aşırı buzlanma ya da kapağın
kapanmasını engelleyen bir paket
mi var?
Yiyecek
paketleri
kapağı
engelliyorlar mı?
Kapak mührü kirli veya yapış yapış
mı?
Dondurucu sallanıyor ya da
dengesiz mi görünüyor?
Kapağın zor açılması
Kapak mührü kirli veya yapış yapış
mi?
12 electrolux
TR
Valf sıkışmış mı?
Hala yardıma ihtiyacınız varsa lütfen
yerel Teknik Destek Merkezinizle
irtibata geçiniz.
Bakim veya onarim
Bozulma veya hata durumlarında,
dondurucunuzun bir Electrolux Teknik
Destek Merkezi yetkilisi tarafından
bakıma alınması gerekir.
Önemli! Cihazı hiçbir şekilde kendiniz
tamir etmeye kalkışmamalısınız.
TR
TR
TR
electrolux 13
Teknik Veriler
Model
Hacim (brüt)
Hacim (net)
Tekerleksiz / tekerlekli yükseklik
Genişlik
Derinlik
Ağırlık
Enerji tüketimi / 24saat
Dondurma kapasitesi
Erteleme süresi
Sınanmış güç
Voltaj
Soğutma sınıfı
Soğutucu sınıflandırması
SN
N
ST
T
Litre
Litre
Cm.
Cm.
Cm.
Kg
kWh / 24saat
kg. / 24 saat
Saat
Watt
Volt
+10°C
+16°C
+18°C
+18°C
BMI265
ECF24460W
235
233
87,6
119
66,5
57
0,917
14
39
90
230
SN-T
Ortam sıcaklığı sınırları
dereceden +32°C dereceye
dereceden +32°C dereceye
dereceden +38°C dereceye
dereceden +43°C dereceye
kadar
kadar
kadar
kadar
Bu cihaz aşağıdaki AB Yönergeleriyle uyumludur:
19.02.1973 tarih ve 73/23/EEC sayılı Düşük-Voltaj Yönergesi
03.05.1989 tarih ve 89/336/EEC sayılı Yönerge (92/31/EEC sayılı
Değişiklik Yönergesi dahil olmak üzere - EMC Yönergesi)
14 electrolux
PT
PT
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Eliminaçao
Ao assegurar-se de que este produto é eliminado correctamente,
ajuda a prevenir potenciais consequencias graves para o ambiente
e para a saúde humana.
O símbolo no produto indica que este nao pode ser tratado como
resíduo doméstico, mas que deve ser removido para um local
apropriado para reciclagem das partes eléctricas e electrónicas.
Para mais informaçoes sobre reciclagem deste produto, contacte
com o representante local de reciclagem e disposiçao de resíduos
domésticos ou com o fornecedor onde adquiriu o equipamento.
Conteúdo
Informaçoes de segurança . . . . . . .15
Descriçao do produto . . . . . . . . . . .15
Painel de controlo . . . . . . . . . . . . . .15
Visor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Instalaçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Primeira utilizaçao . . . . . . . . . . . . . .16
Ligar/desligar (on-off) . . . . . . . . . . .17
Uso diário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Cuidado e limpeza . . . . . . . . . . . . .20
Conselhos e informaçoes importantes .20
O que fazer se... . . . . . . . . . . . . . . .22
Service ou reparaçao . . . . . . . . . . .22
Dados técnicos . . . . . . . . . . . . . . . .23
PT
Informaçoes
segurança
electrolux 15
PT
de
Antes de instalar e usar o equipamento
leia este manual do utilizador
atentamente. Contém precauçoes de
segurança, conselhos, informaçoes e
ideias. Se o congelador for usado em
conformidade com as instruçoes
escritas, funcionará devidamente o que o
vai satisfazer completamente.
Estes avisos sao fornecidos para sua
segurança. Deve-os ler atentamente
antes de instalar ou usar o equipamento.
Use o congelador apenas para
guardar alimentos congelados,
congelar alimentos frescos ou fazer
cubos de gelo.
Nao ingira cubos ou gelados de gelo
imediatamente após terem sido
retirados do congelador, pois podem
provocar queimaduras.
Nao deixe as crianças brincar no
interior do congelador, pois podem
ficar presas e sufocar no seu interior.
Nao guarde recipientes de vidro com
líquidos no congelador, podem
rebentar.
Verifique se o congelador nao está
colocado em cima do cabo de
alimentaçao.
Antes de reparar ou limpar o
congelador, desligue sempre o
equipamento da rede eléctrica.
Nao use outros equipamentos (tais
como máquinas de fazer gelados) no
interior do equipamento.
O seu equipamento contém um gás
natural amigo do ambiente, isolante
(R600a). É, no entanto, necessária
alguma precauçao, já que o
isobuthane é inflamável. É por isso
essencial verificar se os tubos de
refrigeraçao nao estao danificados.
É muito importante que este manual de
instruçoes seja guardado junto do
equipamento para poder ser consultado
sempre.
Descriçao do produto
1
8
4
2
6
7
5
3
1.Pega na tampa
2.Fecho de segurança
3.Selo
4.Painel de controlo
5.Bordo superior
6.Luz
7.Válvula: tampa de abertura fácil
8.Sistema Frost Free: elimina totalmente
a formaçao de gelo no congelador
Painel de controlo
A - Botao de equipamento ON/OFF
B - Botao de regulaçao de temperatura
C - Visor
D - Botao de funçao
E - Botao de confirmaçao
16 electrolux
PT
Visor
Indica que o equipamento está
ligado, acende quando a funçao
Super Freeze é activada.
Indica que a temperatura do
congelador nao está suficientemente
baixa ou que a tampa foi deixada
aberta.
Indica que a funçao Super Freeze foi
activada para grandes quantidades
de alimentos frescos e desliga o
alarme sonoro.
Indica que a funçao Drinks Chill foi
activada.
Indica que a funçao Eco Mode foi
activada.
Indica que a funçao Child Lock foi
activada.
Indica a temperatura no interior do
congelador.
Indica o número de minutos para as
bebidas ficarem frescas, quando a
funçao Drinks Chill está activa.
Instalaçao
Espere pelo menos 2 horas antes de
ligar o congelador a alimentaçao
eléctrica para se certificar que
circuito de refrigeraçao está
completamente eficiente.
Instale o congelador num local seco e
bem ventilado. Evite locais próximos
de fontes de calor ou luz solar directa.
A temperatura do local deve
corresponder a classificaçao climática
para a qual o congelador foi
desenhado, consulte o capítulo
"Dados técnicos".
PT
Coloque
o
congelador
horizontalmente sobre uma superfície
plana e segura, apoiado sob os quatro
pés.
Para um funcionamento óptimo e de
forma a evitar danos quando a tampa
é aberta, deixe um espaço de pelo
menos 5 cm da parede do fundo e 5
cm nos lados.
Antes de ligar o congelador a
alimentaçao eléctrica, certifique-se
que a tensao corresponde a indicada
no capítulo "Dados técnicos" em
"Tensao".
Perigo!
Verifique se o congelador nao está
colocado em cima do cabo de
alimentaçao.
Nao retire o cabo de alimentaçao
puxando pelo cabo, especialmente se
o congelador estiver a ser puxado
para fora do local onde foi colocado.
O cabo de alimentaçao só pode ser
substituído
por
um
técnico
qualificado.
Verifique se a tomada eléctrica nao é
partida ou danificada pela parte de
trás do congelador.
Deve existir ventilaçao adequada a
volta do equipamento.
Qualquer
trabalho
eléctrico
necessário para instalar este
equipamento deve ser executado por
um electricista qualificado.
Aviso! Este equipamento deve ser
ligado a terra.
Primeira utilizaçao
Antes da primeira utilizaçao, o interior
do congelador deve ser limpo, veja o
capítulo "Cuidado e limpeza".
Ligue o equipamento.
Pressione o botao (A) para ligar o
equipamento.
PT
O visor ilumina.
O símbolo ( ) pisca no visor e o alarme
sonoro é activado, uma vez que a
temperatura no interior do congelador
nao está suficientemente baixa para
guardar alimentos.
Pressione o botao (E) para desligar o
alarme. O símbolo (
) pára de
piscar normalmente após algumas
horas.
Coloque alimentos no interior do
congelador apenas quando o símbolo
(
)
tiver
desaparecido.
A
temperatura do congelador é ajustada
para alcançar -18°C, que é a
temperatura óptima de conservaçao
como ajustada no Eco Mode (
).
Ligar/desligar (on-off)
Ligar o congelador
Pressione o botao (A) para ligar o
equipamento.
O visor acende.
Desligar o congelador
Pressione o botao (A) durante cerca
de um segundo até a contagem "3-21" desaparecer e ouvir uma
sequencia de bips.
O visor desliga.
Aviso! Nao coloque objectos no painel
de controlo, porque podem desligar o
equipamento acidentalmente.
Uso diário
Ajuste da temperatura
A temperatura pode ser ajustada entre 15°C e -24°C. Sugerimos o ajuste da
temperatura do congelador para -18°C,
o que garante uma congelaçao e
conservaçao adequadas dos alimentos
congelados.
PT
electrolux 17
Pressione o botao (B) diversas vezes
até
alcançar
a
temperatura
pretendida.
A temperatura no visor pisca e indica
o ajuste de temperatura.
Pressione o botao (E) para confirmar a
temperatura pretendida. Ouve um bip.
A temperatura no visor pára de piscar
e é indicada a temperatura no interior
do congelador.
A temperatura ajustada é alcançada
após algumas horas. Durante esse
tempo é normal que a temperatura
apresentada no visor seja diferente da
temperatura ajustada.
Atençao! É normal que existam
diferenças entre a temperatura
apresentada e a temperatura ajustada,
especialmente:
Após o ajuste da temperatura.
Quando a tampa tiver sido mantida
aberta durante muito tempo.
Quando tiverem sido colocados
alimentos quentes no congelador.
Quando a funçao Super Freeze tiver
sido activada.
Funçao Super Freeze
Se necessita de congelar mais de 3-4 kg
de alimentos frescos, o congelador
necessita de ser pré-arrefecido.
Pelo menos 24 horas antes de
colocar os alimentos no congelador,
pressione o botao (D) diversas vezes
até o símbolo correspondente (
)
ficar intermitente no visor.
Pressione o botao (E) durante alguns
segundos para confirmar a activaçao
da funçao Super Freeze. O símbolo
(
) pára de piscar, é disparado um
bip e o visor é animado.
Coloque os alimentos no congelador.
Após 52 horas esta funçao pára
automaticamente e o congelador
18 electrolux
PT
regressa a temperatura normal de
conservaçao. Esta funçao pode ser
desactivada a qualquer momento
pressionando o botao (D) até o
símbolo correspondente (
) ficar de
novo
intermitente
no
visor,
pressionando depois o botao (E) para
confirmar a desactivaçao.
Funçoes Drinks Chill
Use este funçao como um aviso de
segurança para quando colocar garrafas
no congelador, pois estas podem
rebentar no equipamento.
Pressione o botao (D) diversas vezes
até o símbolo correspondente (
)
piscar no visor.
Pressione o botao (E) durante alguns
segundos para confirmar a activaçao
da funçao Drinks Chill. O símbolo
(
) deixa de piscar e dispara um
bip.
Pressione o botao (B) diversas vezes
para ajustar o número de minutos
pretendido (entre 1 e 90 minutos).
Coloque as bebidas no congelador.
Quando o tempo definido terminar,
dispara o alarme e o símbolo (
) e
o tempo definido piscam no visor.
Pressione o botao (E) para desligar o
alarme.
Retire as bebidas do congelador. É
possível desactivar esta funçao a
qualquer momento pressionando o
botao
(D)
até
o
símbolo
correspondente (
) piscar no visor
novamente e pressionando depois o
botao (E) para confirmar a
desactivaçao.
Funçao Eco Mode
Use esta funçao para ajustar
automaticamente a temperatura do
congelador para o seu melhor nível
(- 18°C), que garante a conservaçao
PT
adequada dos alimentos a um consumo
de energia mais baixo.
Pressione o botao (D) diversas vezes
até o símbolo correspondente (
)
piscar no visor.
Pressione o botao (E) durante alguns
segundos para confirmar a activaçao
da funçao Eco Mode. O símbolo
(
) pára de piscar e é disparado
um bip. Também é possível
desactivar esta funçao a qualquer
momento pressionando o botao (B)
para
alterar
a
temperatura
seleccionada e depois pressionando
o botao (E) para confirmar a
selecçao.
Funçao Child Lock
Esta funçao impede que as crianças
possam brincar com os botoes no
painel de controlo. Qualquer pressao
dos botoes nao tem qualquer efeito.
Pressione o botao (D) diversas vezes
até o símbolo correspondente (
)
piscar no visor.
Pressione o botao (E) durante alguns
segundos para confirmar a activaçao
da funçao Child Lock. O símbolo
(
) pára de piscar e é disparado
um bip.
Os botoes no painel de controlo
ficam assim bloqueados. É possível
desactivar esta funçao a qualquer
momento pressionando o botao (D)
até o símbolo correspondente (
)
piscar no visor novamente e
pressionando depois o botao (E)
para confirmar a desactivaçao.
Alarme
Se a temperatura do congelador nao
estiver suficientemente baixa, o alarme
dispara e o símbolo (
) e a indicaçao
de temperatura piscam no visor.
Quando as condiçoes normais sao
PT
repostas, apenas a temperatura do
congelador continua a piscar. A
temperatura mais alta que o congelador
atingir é memorizada.
Pressione o botao (E) para desligar o
alarme. A temperatura mais alta que o
congelador atingiu aparece entao no
visor durante alguns segundos.
Depois o visor volta a apresentar a
temperatura do congelador.
O símbolo (
) permanece ligado
enquanto
a
temperatura
no
congelador for mais alta que a
temperatura ajustada.
O alarme pode ser provocado pela:
Introduçao de uma grande quantidade
de alimentos frescos no congelador.
Abertura prolongada da tampa.
Um defeito no sistema, consulte o
capítulo "O que fazer se...".
PT
electrolux 19
Cesto para congelaçao rápida
Este cesto destina-se para a funçao de
congelaçao rápida.
Importante! Nunca retire este cesto
especial que protege o sistema Frost
Free.
Cestos de conservaçao
Pendure os cestos no canto superior
(X) ou coloque os cestos empilhados
no interior do congelador (Y).
Rode e fixe as pegas para estas duas
posiçoes, como apresentado nos
desenhos.
Podem ser comprados mais cestos no
seu fornecedor local ou no website da
Electrolux (dependendo do país). As
ilustraçoes nesta página apresentam a
quantidade de cestos que é possível
colocar nos diversos modelos de
congelador.
Bloqueio de segurança
O congelador está equipado com uma
fechadura especial para evitar um
bloqueio acidental. A fechadura foi
concebida de forma a que a chave possa
rodar e fechar a tampa apenas que tiver
empurrado previamente a chave para
dentro da fechadura.
Para fechar o congelador, empurre
suavemente a chave para dentro da
fechadura e rode-a no sentido dos
ponteiros do relógio, em direcçăo ao
símbolo
.
Para abrir o congelador, empurre
suavemente a chave para dentro da
fechadura e rode-a no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio,
em direcçăo ao símbolo
.
Pode encontrar chaves sobresselentes
no Centro de Assistęncia local.
20 electrolux
PT
Mantenha a chave fora do alcance das
crianças.
Antes de eliminar o congelador antigo,
retire a chave da fechadura.
Fazer cubos de gelo
Mantenha o tabuleiro dos cubos de
gelo verticalmente e encha com água
até a linha marcada com (F).
Feche o tabuleiro de cubos de gelo
com a tampa (G) e introduza o
tabuleiro na tampa do congelador.
Para retirar os cubos, rode o tabuleiro
ou coloque-o debaixo de água
corrente durante alguns segundos.
Importante! Nunca use objectos
aguçados para retirar os cubos de gelo
do tabuleiro.
Abrir e fechar a tampa
Como a tampa foi desenhada para selar
completamente o congelador ao fechar,
esta oferece alguma resistencia a
abertura logo após ter sido fechada.
Aguarde alguns minutos antes de
voltar a abrir a tampa. Uma válvula
permite a reabertura fácil da tampa.
Nunca puxe violentamente a pega.
Cuidado e limpeza
Limpeza
Desligue
o
equipamento
da
alimentaçao eléctrica.
Retire todos os acessórios soltos e o
fundo, como apresentado na
ilustraçao.
PT
Use um pano húmido para limpar o
seu congelador. Use água quente e
um detergente suave sem aromas e
aditivos.
Limpe os acessórios soltos e o fundo,
antes de os voltar a colocar.
Importante! Nunca use detergentes
fortes, em pó ou aromáticos para limpar
o congelador.
Quando nao estiver a ser usado:
Desligue
o
equipamento
da
alimentaçao eléctrica.
Retire todos os alimentos do
congelador.
Limpe o congelador como indicado
acima.
Deixe a tampa ligeiramente aberta.
Mudar a lâmpada
Desligue
o
equipamento
da
alimentaçao eléctrica.
Retire a tampa da lâmpada usando
uma chave de parafusos contra o
gancho na tampa, como apresentado
na ilustraçao.
Desaperte a lâmpada, e proceda a
sua substituiçao (max. 15W).
Volte a colocar a tampa da lâmpada e
a ligar o equipamento.
PT
Conselhos e informaçoes importantes
Alimentos congelados
Antes de congelar, os alimentos
frescos devem ser colocados em
embalagens fechadas para impedir
que sequem.
Use apenas alimentos frescos da
melhor qualidade.
Deixe sempre que os alimentos
arrefeçam até a temperatura
ambiente antes de os colocar no
congelador.
Divida os alimentos em pequenas
porçoes antes de os congelar; isto
assegura uma congelaçao mais
rápida, e a possibilidade de
descongelar
a
quantidade
necessária ao consumo imediato.
Marque
as
embalagens
no
congelador com a data de
congelaçao.
Coloque os alimentos frescos para
congelaçao próximo dos lados do
congelador, verificando que estes
nao estao em contacto com as
embalagens congeladas existentes
no congelador.
Os alimentos congelados podem ser
conservados em qualquer lugar no
interior do congelador, mas devem
ser mantidos pelos menos 5 mm
abaixo da parte superior.
Nunca encha o congelador acima da
linha de carga apresentada na
ilustraçao.
Se a congelaçao for muito lenta, a
qualidade dos alimentos deteriora. A
quantidade de alimentos frescos
(expressa em kg) que pode ser
congelada em 24 horas é indicada no
capítulo "Dados técnicos"
em
"Capacidade de congelaçao".
PT
electrolux 21
Conservaçao de alimentos
Para alimentos frescos congelados,
consulte a tabela de tempo de
conservaçao abaixo.
Para
alimentos
congelados
comprados, nunca ultrapasse a data
de validade.
Quando
comprar
alimentos
congelados, certifique-se que estes
tenham
sido
conservados
a
temperatura correcta. Nao compre
produtos com embalagem molhada
ou danificada. Coloque os produtos
comprados no congelador o mais
rapidamente possível após a compra.
Recomendamos que use sacos
térmicos para transportar tais
produtos do local de compra até a sua
casa.
Importante! Lembre-se que os
alimentos parcial ou totalmente
descongelados nao devem ser
novamente congelados. No entanto,
pratos que tenham sido cozinhados com
alimentos congelados podem ser
novamente congelados.
No caso de uma falha de
energia ou avaria
Nao abra a tampa do congelador.
Importante! Se o fornecimento de
energia tiver sido cortado durante um
período superior ao indicado no capítulo
"Dados técnicos" em "Tempo de
acumulaçao",
os
alimentos
descongelados devem ser consumidos
rapidamente ou cozinhados e depois
novamente congelados (depois de frios).
22 electrolux
PT
O que fazer se...
Tente as soluçoes seguintes para evitar
o custo de uma chamada para um
serviço desnecessário.
O seu congelador nao funciona
O cabo de alimentaçao está
desligado?
Algum fusível no quadro eléctrico
queimou?
Há uma falha de corrente eléctrica?
O controlo de temperatura nao está
na posiçao Off?
O alarme permanece audível e/ou a
luz vermelha/o símbolo (
) acesa
A tampa está completamente
fechada? Veja por baixo.
O controlo de temperatura está
correctamente ajustado para as
condiçoes ambiente?
O congelador está muito próximo de
uma fonte de calor?
A luz interior nao funciona
O cabo de alimentaçao está
desligado?
A lâmpada nao está desapertada ou
queimada?
O
motor
parece
funcionar
demasiado
A tampa está completamente
fechada? Veja por baixo.
A temperatura da sala está mais
quente que o normal?
Foi
colocada
uma
grande
quantidade de alimentos frescos no
congelador?
A tampa é aberta com frequencia?
O controlo de temperatura está
correctamente ajustado para as
condiçoes ambiente?
O selo da tampa está danificado ou
deformado?
PT
Existe espaço de circulaçao de ar
suficiente a volta do congelador?
Foi a funçao Super Freeze activada
acidentalmente?
Temperatura muito quente
Foi
colocada
uma
grande
quantidade de alimentos frescos no
congelador?
A tampa é aberta com frequencia?
O controlo de temperatura está
correctamente ajustado para as
condiçoes ambiente?
A tampa nao fecha completamente
Existe demasiado gelo ou alguma
embalagem a impedir o fecho da
tampa?
As embalagens dos alimentos nao
impedem o fecho da tampa?
O selo da tampa está sujo?
O congelador oscila ou parece
instável?
A tampa é difícil de abrir
O selo da tampa está sujo?
A válvula está bloqueada?
Se continua a necessitar de
assistencia, contacte com Centro de
Assistencia local.
Service ou reparaçao
Em casos de avarias ou falhas o seu
congelador deve ser reparado por um
técnico autorizado de um Centro de
Service Electrolux.
Importante!
Em
nenhuma
circunstância deve tentar voce mesmo
reparar o seu congelador.
PT
PT
Dados técnicos
Modelo
Volume (bruto)
Volume (liquido)
Altura
Largura
Profundidade
Peso
Consumo energia/24h
Capacidade de congelaçăo
Tempo acumulaçăo
Potęncia
Tensăo
Classe climática
Classificaçăo climática
SN
N
ST
T
Litro
Litro
Cm
Cm
Cm
Kg
kWh/24h
kg/24h
Horas
Watts
Volts
BMI265
ECF24460W
235
233
87,6
119
66,5
57
0,917
14
39
90
230
SN-T
Limites temperatura ambiente
de +10° C até +32° C
de +16° C até +32° C
de +18° C até +38° C
de +18° C até +43° C
Este equipamento está em conformidade com as seguintes Directivas CE:
73/23/EEC de 19. 02. 1973 Directiva de Baixa-Tensao
89/336/EEC de 03. 05. 1989 (incluindo a Emenda 92/31/EEC - Directiva EMC)
electrolux 23
24 electrolux
SV
SV
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
De följande symbolerna har använts i monteringsanvisningar:
Avfallshantering
Genom att placera frysen i rätt atervinnings station, hjälper man att
förebygga farliga konsekvenser för bade miljö och hälsa.
Benämningen som finns pa varan innebär att den inte kan hanteras
som hushallsavfall, utan maste transporteras till en atervinningsstation
för elektriska och elektroniska avfall. För att fa veta mer om varans
atervinning, kontakta dem lokala myndigheterna, den lokala
renhallningen eller affären där frysen köpts.
Innehall
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . .25
Produktbeskrivning . . . . . . . . . . . . .25
Kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Före användning . . . . . . . . . . . . . . .26
Pa/Av knappen . . . . . . . . . . . . . . . .26
Dagligt bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Underhall och rengöring . . . . . . . . .29
Användbara idéer och tips . . . . . . . .30
Vad skall man göra om… . . . . . . . . .31
Service och reparation . . . . . . . . . .31
Teknisk data . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
SV
Säkerhetsanvisningar
Läs instruktionerna noggrant innan
apparaten börjar användas. De innehaller
säkerhetsanvisningar, rad, bra att veta
tips och idéer. Om frysen används enligt
bruksanvisningen kommer den att
fungera utmärkt och med full belatenhet.
Följande anvisningar meddelas för
användarens säkerhet. Läs noga igenom
dessa innan apparaten tas i drift
Frysen far användas enbart för
förvaring av matvaror, infrysning av
färska matvaror och tillverkning av
isbitar.
Isbitar och glass ska inte intas strax
efter uttagning fran frysen - de kan
orsaka frysskador.
Lat inte barn leka inuti frysen eller
gömma sig i den - de kan lasas in och
kvävas.
Ställ inte vätska i frysen i glasflaska den kan spricka.
Se till att elkabeln inte hamnar under
frysen.
Dra ut elkabeln fran kontakten eller
stäng av strömmen pa annat sätt före
reparation eller rengöring.
Använd aldrig nagon annan elektrisk
apparat inne i frysen (t.ex.
glassmaskin).
Apparaten är miljövänlig. Den
innehaller naturgas, izobutan (R600a),
men gasen är brandfarlig, varför
försiktighet ska beaktas och
apparatens rörsystem ska skyddas
fran skador.
Behall denna bruksanvisning, den kan
behövas även längre fram.
electrolux 25
SV
Produktbeskrivning
1
8
4
2
6
7
5
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lockhandtag
Säkerhetslas
Stämpel
Kontrollpanel
Övre kant
Belysning
Ventil: att förenkla nyöppning av
locket
8. Frostfritt
system:
förhindrar
frostbildning i frysboxen
Kontrollpanel
ABCDE-
Apparatens Pa/Av knapp
Knapp för reglering av temperatur
Bildskärm
Funktionknapp
Bekräftelse knapp
26 electrolux
SV
Indikator
Indikerar att apparaten är paslagen,
blinkar
snabbare
när
snabbinfrysningsfunktionen (Super
Freeze) är igang.
Indikerar att frysens temperatur inte
är tillräckligt lag, eller att locket inte är
stängt.
Indikerar
att
snabbfrysningsfunktionen (Super Freeze) är
inkopplad för att frysa ner en större
mängd matvaror samt stänger av det
pipande alarmet.
Indikerar att dryckeskylnings funktion
(Drinks Chill) är pakopplad.
Indikerar att lagenergi funktionen
(Eco Mode) är pakopplad.
Indikerar att barnlas funktionen (Child
Lock) är pakopplad.
Visar temperaturen i frysen.
Visar hur länge man behöver kyla
drycker när dryckskylnings funktion
(Drinks Chill) är pakopplad.
Installation
Vänta minst tva timmar innan
apparaten kopplas till strömmen. Pa
detta sätt försäkras att apparaten
fullständigt är användarduglig.
Frysen ska placeras i torrt utrymme
med vädringsmöjlighet. Undvik närhet
till element och direkt solsken.
Rumstemperaturen ska motsvara
klimatklassen som apparaten är
konstruerad för. Se avsnitt ”Spänning”
under kapitel ”Teknisk fakta”.
SV
Faror!
Se till att strömkabeln inte hamnar
under frysen.
Ta inte ut eluttaget fran kontakten eller
förflytta aldrig frysen genom att dra i
kabeln.
Byte av elkabeln far ske enbart av
utbildad elektriker.
Se till att frysens baksida inte trycker
mot eller skadar strömkabeln.
Det ska finnas vädringsmöjlighet runt
om apparaten.
Elektriska atgärder i samband med
installationen far utgöras enbart av
behörig elektriker.
Varning! Apparaten maste jordas.
Före användning
Innan frysen tas i drift skall insidan
rengö ras. Se kapitel ”Översyn och
rengöring” i manualen.
Koppla in apparaten i kontakten
För att starta apparaten, tryck pa
knappen märkt med (A).
Indikatorn lyser upp.
Märket ( ) börjar blinka, alarmet
ljuder da temperaturen i frysen är för
lag för att kunna placera matvaror i
den.
För att stänga av alarmet, tryck in
knappen (E). Märket ( ) slutar
normalt blinka efter nagra timmar.
Placera inte matvaror i frysen, innan
märket ( ) har slutat blinka. Frysens
temperatur är inställd pa -18 grader,
da denna temperatur är den mest
optimala vid Lagenergi Funktion (Eco
Mode) ( ).
Pa/Av knappen
Att starta kylen
För att starta frysen, tryck in knappen
(A)
Indikatorn lyser upp.
SV
Att stänga av kylen
Tryck in (A) knappen och hall den
intryckt tills avräkningen ”3-2-1” syns
pa displayen och alarmet börjar ljuda.
Indikatorn släcks
Viktigt! Lägg inga föremal pa knapp
panelen, da de oavsiktligt kan stänga av
frysen.
Dagligt bruk
Temperaturreglering
Temperaturen kan ställas in mellan -15
och -24 grader. Vi rekommenderar att
man ställer in frysen pa -18 grader som
garanterar rätt infrysning samt lämplig
förvaring av dem frysta varorna.
Tryck upprepade ganger pa knapp (B)
tills den korrekta temperaturen visas
pa displayen.
Siffran blinkar och visar den valda
temperaturen.
För att bekräfta den valda
temperaturen, tryck pa knapp (E).
Denna bekräftas med ett pip.
Siffran slutar blinka och den verkliga
temperaturen i frysen visas igen.
Det tar nagra timmar innan den rätta
temperaturen uppnas. Under den
tiden är det normalt att temperaturen
som visas inte överensstämmer med
den valda.
Viktigt! Skillnader som kan uppsta
mellan temperaturen som visas och den
faktiska temperaturen beror vanligast pa:
Temperaturen har nyligen justerats /
ställts in.
Locket har statt öppet än längre tid.
Varm mat har ställts i frysen.
Snabbinbfrysning (Super Freeze) är
inkopplad.
SV
Snabbinfrysning
Freeze)
electrolux 27
(Super
Om man vill frysa in mer än 3-4 kg
samtidigt, behövs det förinfrysning.
Minst 24 timmar innan matvaror ställs
in i frysen bör man trycka in knappen
(D) tills ( ) börjar blinka.
För att bekräfta snabbinfrysningen,
tryck in knapp (E) inom nagra
sekunder.( )symbolen slutar att
blinka, ljudsignal hörs och symbolen
börjar blinka snabbare.
Lägg in matvarorna i frysen.
Funktionen stänger av sig automatiskt
inom 52 timmar och frysen atergar till
den inställda normaltemperaturen.
Funktionen kan när som helst kopplas
ur genom att trycka pa knappen (D) till
( ) visar sig och avstängningen
bekräftas med knapp (E).
Dryckskylnings
(Drinks Chill)
funktion
Denna funktion kan användas som en
paminnelse om att man har lagt in
glasflaskor i frysen da de kan explodera
om man glömmer dem där för länge.
Tryck in knappen (D) upprepade
ganger tills Du kommer till ( ) som
da börjar blinka.
Tryck in knappen (E) inom nagra
sekunder
för
att
starta
dryckskylningen. ( ) symbolen
slutar blinka och en ljudsignal hörs.
Tryck in knappen (B) upprepade
ganger för att ställa in den önskade
tiden (mellan 1 och 90 minuter)
Lägg dryckerna i frysen.
När den inställda tiden har gatt, ljuder
en signal och symbolen ( ) samt
den inställda tiden blinkar.
För att stänga av alarmet, tryck pa
knapp (E).
28 electrolux
SV
Ta ut dryckerna ur frysen. Denna
funktion kan när som helst stängas av
genom att trycka pa knappen (D), tills
symbolen ( ) börjar blinka. Bekräfta
det genom att trycka pa knappen (E).
Lagenergi funktion (Eco Mode)
Men denna funktion kan man ställa in
frysen till den mest optimala
temperaturen (-18 grader) som
garanterar matvarornas hallbarhet med
minsta möjliga energiförbrukning.
Tryck ner knappen (D) igen tills ( )
börjar blinka.
Inom nagra sekunder skall knappen
(E) tryckas in för att bekräfta
inkopplingen
av
Lagenergi
Funktionen. Symbolen slutar blinka
och ljudsignal hörs. Denna funktion
kan när som helst stängas av genom
att ändra temperaturen med knappen
(B) och bekräfta detta med knappen
(E).
Barnlas funktion (Child Lock)
Med denna funktion kan man förhindra
att barn skall kunna leka med
kontrollpanelen. Knapptryckningar blir
verkningslösa.
Tryck aterigen in knappen (D) till
symbolen ( ) börjar blinka.
Inom nagra sekunder skall man med
knappen (E) bekräfta barnlas (Child
Lock) funktionen. Symbolen ( )
slutar blinka och en ljudsignal hörs.
Kontrollpanelen är nu last. Denna
funktion kan när som helst stängas av
genom att trycka pa knapp (D) tills
symbolen ( ) börjar blinka igen.
Bekräfta med knappen (E) att funktion
är avstängd.
SV
Alarm
Om temperaturen i frysen inte är
tillräckligt lag, ljudsignal hörs och
symbolen ( ) samt temperaturvärdet
börjar blinka. När allt atergar till det
normala, blinkar bara temperaturvärdet.
Den högst uppmätta temperaturen i
frysen lagras i dess minne.
För att stänga av alarmet, tryck pa
knapp (E). Inom nagra sekunder visas
den högsta uppmätta temperaturen.
Därefter
visas
den
aktuella
temperaturen.
Symbolen ( ) kommer att synas tills
temperaturen har sjunkit till det
förinställda värdet.
Orsak till alarm kan vara:
Stor mängd färska matvaror lagts in i
frysen samtidigt.
Dörren/locket har statt öppet en
längre tid.
Systemfel, se kapitel ”Vad skall vi göra
om....”
Förvaringskorgar
Häng korgarna pa frysens övre kant
(X) eller lägg korgarna ovanpa
varandra inne i frysen (Y). .
Vrid om och las handtagen till dessa
tva positioner enligt ritningen. .
Fler korgar kan införskaffas antingen pa
det lokala servicekontoret eller pa
Electrolux hemsida (olika i olika länder).
Pa denna sida kan Du se hur manga
korgar som kan placeras i olika modeller.
SV
SV
electrolux 29
eller hall den under varmt vatten under
nagra ögonblick.
Viktigt! Använd aldrig vassa eller
spetsiga föremal till att fa loss isformen.
Hurtigfrys kurv
Denne kurv er designet til hurtigfrys.
Vigtigt! Fjerne aldrig denne kurv fra
fryseren da den beskytter Frostfri
systemet.
Öppning och stängning av
locket
Da locket är försett med en hermetisk tä
tningslist, kan det vara svart att öppna
igen strax efter att man har stängt det.
Vänta nagra minuter innan locket ska
öppnas igen. Locket kan öppnas igen
med hjälp av en ventil. Dra aldrig
valdsamt i handtaget.
Underhall och rengöring
Säkerhetslås
Frysen har ett speciellt lås för att
undvika oavsiktlig låsning. Låset är
konstruerat så att du bara kan stänga
locket om du har satt i och vridit om
nyckeln i låset.
För att stänga frysen, sätt nyckeln i
låset och vrid den medurs mot
symbolen
.
För att öppna frysen, sätt nyckeln i
låset och vrid den moturs mot
symbolen
.
Reservnycklar kan anskaffas hos
Elektrolux Service.
Se till att barn inte kommer åt nyckeln.
Tag bort nyckeln då frysen är gammal
och skall lämnas till återvinning.
Rengöring
Dra ut kontakten.
Plocka ut alla lösa delar och
ventillationsgallret enligt ritningen.
Använd en fuktig trasa för rengöring av
frysen. Använd varmt vatten och
oparfymerat rengöringsmedel.
Rengör alla lösa delarna och
ventillationsgallret innan de sätts
tillbaka i frysen.
Tillverkning av isbitar
Hall isformen lodrät och fyll den med
vatten upp till max-märket. (F)
Skruva pa korken (G) och skjut in
isformen i frysens lock.
För att lossa isbitarna, vrid pa isformen
Viktigt!
Använd
inte
starka
rengöringsmedel, skurpulver eller
parfymerade produkter.
30 electrolux
SV
Oanvänd frys
Dra ut kontakten.
Töm frysen pa alla matvaror.
Rengör frysen enligt beskrivning ovan.
Lat locket sta delvis öppet.
Byte av belysning
Dra ut kontakten.
Ta bort höljet pa belysningen med en
skruvmejsel enligt ritningen.
Skruva loss glödlampan och sätt in en
ny (max 15w).
Sätt tillbaka höljet och stoppa in
kontakten igen.
Användbara idéer och
tips
Infrysning av matvaror
Paketera matvarorna i luft- och
vattentäta förpackningar för att
undvika uttorkning.
Frys endast in matvaror som är av bra
kvalitet.
Lat varma maträtter svalna till
rumstemperatur innan de sätts in i
frysen.
Fördela matvarorna i mindre portioner,
da kommer infrysningen att ga
snabbare och man behöver endast
tina upp den mängd som omgaende
ska förtäras.
Anteckna pa förpackningarna vilket
datum de blev frysta.
De färska maträtterna skall placeras
nära frysens kalla väggar och undvika
att de kommer i kontakt med dem
SV
redan infrysta matvarorna.
Man kan placera matvarorna var som
helst i frysen men inte högre än 5 mm
under dess övre kant.
Fyll inte frysen över linjen som bilden
visar.
Om infrysningen sker langsamt,
försämras
matvarornas
kvalitet.
Kvantiteten (i kg) som kan frysas in under
ett dygn kan man hitta i kapitlet ”Tekniskt
data”
under
rubriken
Infrysningskapacitet”.
Förvaring av matvaror
Man hittar information om hur länge
man kan förvara färskt frysta matvaror
i tabellen nedan.
Förvara aldrig matvaror vilka är köpta
frysta efter ”bäst före” datum.
Vid inköp av frysta livsmedel,
kontrollera alltid om varan har hallits
vid lämplig temperatur. Köp aldrig
matvaror vars förpackning är fuktig
eller skadad. Matvaror som är köpta
frysta skall sa snart som möjligt
placeras i frys igen. Vi rekommenderar
att använda värmeisolerade pasar för
hemtransport av frysta varor.
Observera! Glöm inte att delvis eller
helt tinade matvaror far inte frysas
igen. Däremot kan maträtter som är
tillagade av frysta varor, fryses in.
Vid elavbrott
Öppna inte locket.
Viktigt! Om elavbrottet överskrider
”Ateruppvärmnings tid” som finns angiven
i kapitlet ”Teknisk data”, skall matvarorna
förtäras sa snart som möjligt eller
SV
användas i matlagning
nedkylning, fryses in igen.
SV
och
efter
Vad skall man göra om…
frysen inte fungerar?
Man kan undvika att behöva använda
service i onödan om man först provar
nagra av förslagen nedan.
Är kontakten utdragen?
Har en säkring gatt?
Är det strömavbrott?
Är temperaturregleraren i Av-läge?
Alarmljudet är hörbart och den röda
lampan ( ) lyser
Är locket helt stängt? (se nedan)
Är temperaturregleraren rätt inställd i
förhallande till rumstemperaturen?
Är frysen placerad för nära en
värmekälla?
Inre belysningen fungerar inte
Är kontakten utdragen?
Är glödlampan daligt inskruvad eller
har den gatt sönder?
Motorn gar igang för mycket
Är locket helt stängt? Se nedan
Är det ovanligt varmt i rummet?
Har det lagts in ovanligt mycket färska
matvaror i frysen?
Har locket öppnats ovanligt ofta?
Är temperaturregleraren rätt inställd i
förhallande till rumstemperaturen?
Har tätningslisten till locket skadats
eller förstörts?
electrolux 31
Finns det tillräckligt med plats
omkring frysen sa att luften kan
cirkulera ordentligt?
Har snabbinfrysnings funktionen
slagits pa av misstag?
Temperaturen är för hög
Har det lagts in mycket färska
matvaror i frysen?
Har locket öppnats nyligen rätt ofta?
Är temperaturregleraren rätt inställd i
förhallande till rumstemperaturen?
Locket stängs inte ordentligt
Finns det för mycket frost, eller
hindrar nagot matpaket locket att
stängas?
Hindrar flera matpaket locket att
stängas?
Är tätningslisten smutsig eller klibbig?
Vinglar eller star frysen ostadigt pa
nagot sätt?
Locket är svart att öppna
Är tätningslisten smutsig eller klibbig?
Är ventilen igenkorkad?
Kontakta det lokala service kontoret vid
behov av ytterligare hjälp.
Service och reparation
Lat frysen bli reparerad enbart pa
Electrolux service.
Viktigt!
Försök
under
inga
omständigheter reparera frysen pa egen
hand.
32 electrolux
SV
SV
Teknisk data
Modell
Volym (brutto)
Volym (netto)
Höjd utan rullar/med rullar
Bredd
Djup
Vikt
Energiförbrukning / dygn
Infrysningskapacitet
Ĺteruppvärmningstid
Nominell effekt
Driftspänning
Klimatklass
Klimatklasser
SN
N
ST
T
Liter
Liter
Cm
Cm
Cm
Kg
kWh/dygn
kg/dygn
Timmar
Watt
Volt
BMI265
ECF24460W
235
233
87,6
119
66,5
57
0,917
14
39
90
230
SN-T
Yttre temperaturgränser
Från +10°C till +32°C
Från +16°C till +32°C
Från +18°C till +38°C
från +18°C till +43°C
Denna apparat motsvarar följande EC direktiv:
1973.02. 19-i 73/23/EEC lagspänningsdirektiv
1989. 05. 3-i 89/336/EEC direktiv (inbegripen modifierad 92/31/EEC - EMC direktiv)
NO
electrolux 33
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot
bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra
til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om
resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Innhold
Informasjon om sikkerhet . . . . . . . . .34
Produktbeskrivelse . . . . . . . . . . . . .34
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Første gangs bruk . . . . . . . . . . . . . . .35
Slå på/av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Daglig bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Rengjøring og stell . . . . . . . . . . . . . . .39
Nyttige råd og tips . . . . . . . . . . . . . . .39
Hva må gjøres, hvis... . . . . . . . . . . . .40
Tekniske data... . . . . . . . . . . . . . . . . .41
34 electrolux
NO
Informasjon om sikkerhet
Les denne bruksanvisningen nøye før
du installerer og bruker fryseboksen.
Den inneholder sikkerhetsanvisninger,
tips og råd. Dersom du bruker
fryseren slik det beskrives i
bruksanvisningen,vil den fungere
korrekt, og du får stor glede av den.
Følgende anvisninger angår sikker
bruk. Du må lese dem nøye før du
installerer eller bruker boksen.
Fryseren skal kun brukes til
oppbevaring av frosne matvarer,
innfrysing av fersk mat og til å
produsere isterninger.
Ikke spis isterninger eller iskrem
like etter at du har tatt dem ut av
fryseren, da dette kan føre til
frostskader.
Ikke la barn leke i eller gjemme seg
inne i fryseren, da de kan stenge
seg inne og bli kvalt.
Ikke oppbevar flytende matvarer i
glassbeholdere i fryseren, da
beholderne kan sprekke.
Pass på at fryseren ikke blir
stående
på
strømforsyningskabelen.
Trekk alltid støpselet ut av
stikkontakten før du utfører
vedlikeholdseller
rengjøringsarbeider
på
fryseboksen.
Ikke
bruk
andre
elektriske
apparater
(som
f.eks.
iskremmaskiner) inne i boksen.
Fryseboksen
inneholder
en
miljøvennlig naturgass, isobutan
(R600a). Likevel må du være
forsiktig, siden isobutan er
antennelig. Derfor er det viktig å
passe på at rørledningene i
kjølekretsen ikke blir skadet.
Det er svært viktig å oppbevare denne
bruksanvisningen sammen med
fryseboksen for fremtidig referanse.
Produktbeskrivelse
1
4
8
2
6
7
5
3
1. Lokkets håndtak
2. Sikkerhetslås
3. Pakning
4. Betjeningspanel
5. Øvre kant
6. Belysning
7. Ventil: enkelt å gjenåpne lokket
8. Frostfri-system: fjerner
rimdannelse i fryseboksen fullstendig
Betjeningspanel
A - Apparatets PÅ/AV-knapp
B - Temperaturvelger
C - Display
D - Funksjonsknapp
E - Bekreftelse-knapp
NO
Display
Viser at apparatet er slått på, øker
hastigheten
når
superinnfrysingsfunksjonen
er
aktivert.
Viser at temperaturen i fryseren
ikke er lav nok eller at lokket er
blitt stående åpent.
Viser
at
superinnfrysingsfunksjonen er aktivert for store
mengder ferske matvarer og slår
av pipesignalet.
Viser at drikk-kjølefunksjonen er
aktivert.
Viser at økomodus-funksjonen er
aktivert.
Viser at barnesikringsfunksjonen
er aktivert.
Viser temperaturen inne i
fryseren.
Viser hvor mange minutter
drikkene skal kjøles, dersom
drikk-kjølefunksjonen er aktivert.
Installasjon
Vent i minst 2 timer før du kopler
fryseren til strømforsyningen, så
sikrer du at kjølekretsen er
fullstendig effektivisert.
Installer fryseren i et tørt rom med
god ventilasjon. Ikke installer
fryseren i nærheten av varmekilder
eller i direkte sollys.
Romtemperaturen bør samsvare
med den klimaklassen som
fryseren er utformet for, se kapitlet
"Tekniske data".
Plasser fryseren vannrett på et
stabilt underlag. Den skal hvile på
alle fire bena.
NO
electrolux 35
For optimal drift og for å unngå
skader når lokket er åpnet, bør det
være en liten avstand på minst 5
cm mot bakveggen og 5 cm til
sidene.
Før du kopler fryseren til
strømforsyningen, forsikre deg om
at spenningen samsvarer med den
som er oppgitt i kapitlet "Tekniske
data" under "Elektrisk spenning".
Fare!
Pass på at fryseren ikke blir
stående
på
strømforsyningskabelen.
Ikke trekk ut støpselet ved å dra i
ledningen, dette er særlig viktig når
fryseren trekkes ut fra nisjen den er
installert i.
Strømkabelen skal kun skiftes ut av
faglært servicepersonell.
Pass på at støpselet ikke kommer i
klem eller blir skadet på baksiden
av fryseren.
Det
må
være
tilstrekkelig
ventilasjon rundt hele fryseboksen.
Alle elektriske arbeider som kreves
for å installere boksen, må utføres
av faglært elektriker.
Første gangs bruk
Før første gangs bruk bør fryseren
rengjøres
inni,
se
kapitlet
"Rengjøring og stell".
Sett inn støpselet.
Trykk på knappen (A) for å slå
apparatet på.
Lyset tennes i displayet.
Symbolet ( ) blinker i displayet og
det høres et pipesignal, fordi
temperaturen inni fryseren ikke er
lav nok for oppbevaring av
matvarer.
Trykk på knappen (E) for å slå av
pipesignalet. Symbolet ( ) vil
36 electrolux
NO
vanligvis slutte å blinke etter flere
timer.
Du må kun legge matvarer ned i
fryseren når symbolet ( ) er
borte. Temperaturen i fryseren er
innstilt til -18°C, som er optimal
oppbevarings-temperatur slik den
er innstilt i økomodus ( ).
Slå på/av
Slå fryseren på
Trykk på knappen (A) for å slå
apparatet på.
Displayet slås på.
Slå av fryseren
Trykk inn knappen (A) i lenger enn
ett sekund, til nedtellingen"3-2-1"
forsvinner og du hører en rekke
pipesignaler.
Displayet slukker.
Advarsel! Ikke legg gjenstander på
betjeningspanelet, ellers kan fryseren
bli slått av i vanvare.
Daglig bruk
Justering av temperaturen
Temperaturen kan justeres mellom
-15°C og -24°C. Vi foreslår å stille
temperaturen i fryseren på -18°C,
som garanterer korrekt innfrysing og
oppbevaring av frosne matvarer.
Trykk på knappen (B) flere ganger,
til ønsket temperatur kommer til
syne.
Temperaturen på displayet blinker
og viser at temperaturen er innstilt.
Trykk på knappen (E) for å bekrefte
ønsket temperatur. Det høres et
pipesignal.
Temperaturen på displayet slutter å
blinke igjen og viser temperaturen
inne i fryseren.
NO
Den nye innstilte temperaturen er
nådd først etter flere timer. I løpet
av denne tiden er det normalt at
temperaturen som vises ikke er
identisk med den som er innstilt.
OBS! Det er helt normalt at den
temperaturen som vises ikke er den
samme som den temperaturen som er
innstilt, særlig dersom:
Temperaturinnstillingen nettopp er
blitt justert.
Lokket har vært åpent i lengre tid.
Det er lagt romtempererte matvarer
i fryseren.
Når superinnfrysingsfunksjonen er
aktivert.
Superinnfrysingsfunksjon
Hvis du vil fryse inn mer enn 3-4 kg
ferske
matvarer,
må
fryseren
forhåndskjøles.
Trykk flere ganger på knappen (D)
minst 24 timer før du legger de
ferske matvarene ned i fryseren, til
tilsvarende symbol ( ) blinker i
displayet.
Trykk på knappen (E) innen et par
sekunder
for
å
bekrefte
aktiveringen
av
superinnfr ysingsfunksjonen.
Symbolet ( ) slutter å blinke, det
høres
et
pipesignal,
og
animasjonen i displayet øker
hastigheten.
Plasser matvarene i fryseren. Etter
52 timer vil denne funksjonen
automatisk stoppe, og fryseren går
tilbake
til
normal
oppbevaringstemperatur. Denne
funksjonen kan deaktiveres til
enhver tid ved å trykke på knappen
(D), til tilsvarende symbol ( )
blinker i displayet igjen, og deretter
ved å trykke på knappen (E) for å
bekrefte
at
funksjonen
er
deaktivert.
NO
NO
Drikk-kjølefunksjonen
(Drinks Chill)
Bruk denne funksjonen som et
sikkerhetsvarsel når du plasserer
flasker i fryseren, ellers kan de
sprekke hvis de blir liggende for
lenge.
Trykk på knappen (D) flere ganger, til
tilsvarende symbol ( ) blinker i
displayet.
Trykk på knappen (E) innen noen få
sekunder for å bekrefte at drikkkjølefunksjonen er aktivert. Symbolet
( ) slutter å blinke, og det høres et
pipesignal.
Trykk på knappen (B) flere ganger
eller hold den inne for å stille inn
ønsket antall minutter (fra 1 til 90
minutter).
Plasser drikkene i fryseren.
Når den innstilte tiden er ute høres et
pipesignal, og symbolet ( ) og tiden
blinker i displayet.
Trykk på knappen (E) for å slå av
pipesignalet.
Ta drikkene ut av fryseren. Denne
funksjonen kan du deaktivere til
enhver tid ved å trykke på knappen
(D) til tilsvarende symbol ( ) blinker
i displayet igjen og deretter trykke på
knappen (E) for å bekrefte at
funksjonen er deaktivert.
Økomodus-funksjon
Mode)
(Eco
Bruk denne funksjonen for å stille
temperaturen i fryseren automatisk
inn på det beste nivået (- 18°C), som
garanterer korrekt oppbevaring av
frosne matvarer ved lavest mulig
strømforbruk.
Trykk på knappen (D) flere ganger,
til tilsvarende symbol ( ) blinker i
displayet.
electrolux 37
Trykk på knappen (E) innen et par
sekunder for å bekrefte at
økomodus-funksjonen er aktivert.
Symbolet ( ) slutter å blinke, og
det høres et pipesignal. Du kan
deaktivere denne funksjonen til
enhver tid ved å trykke på knappen
(B) for å endre den valgte
temperaturen og deretter ved å
trykke på knappen (E) for å
bekrefte valget.
Barnesikringsfunksjon
Denne funksjonen forhindrer at barn
kan leke med knappene på
betjeningspanelet. Det har ingen
effekt at det trykkes på knappene.
Trykk på knappen (D) flere ganger,
til tilsvarende symbol ( ) blinker i
displayet.
Trykk på knappen (E) innen et par
sekunder for å bekrefte at
barnesikringsfunksjonen
er
aktivert. Symbolet ( ) slutter å
blinke, og det høres et pipesignal.
Nå
er
knappene
på
betjeningspanelet sperret. Denne
funksjonen kan du deaktivere til
enhver tid ved å trykke på knappen
(D) til tilsvarende symbol ( )
blinker i displayet igjen, og deretter
ved å trykke på knappen (E) for å
bekrefte
at
funksjonen
er
deaktivert.
Alarm
Dersom temperaturen i fryseren ikke
er lav nok høres alarmen, og symbolet
( ) og temperaturvisningen blinker i
displayet. Når normale forhold er
gjenopprettet, er det kun fryserens
temperatur som fortsetter å blinke.
Den høyeste temperaturen som
fryseren nådde, er lagret.
Trykk på knappen (E) for å slå av
pipesignalet. Da kommer den
høyeste
temperaturen
som
38 electrolux
NO
fryseren nådde til syne i displayet i
noen sekunder. Deretter går
displayet tilbake til å vise fryserens
temperatur.
Symbolet ( ) forblir tent så lenge
temperaturen i fryseren er høyere
enn den innstilte temperaturen.
Alarmen kan skyldes:
At du har lagt inn store mengder
ferske matvarer.
At lokket har vært åpent for lenge.
At det er en defekt i systemet, se
kapitlet "Hva må gjøres, hvis ..".
Hurtiginnfrysingskurv
Denne kurven er beregnet for
hurtig innfrysing.
Viktig! Du må aldri fjerne denne
spesialkurven som beskytter frostfrisystemet.
Oppbevaringskurver
Heng kurvene på den øvre kanten
(X) eller plasser de stablebare
kurvene ned i fryseren (Y).
Vri og lås håndtakene for disse to
posisjonene,
som
vist
i
illustrasjonene.
Ekstra kurver kan skaffes hos din
forhandler eller fra Electrolux nettside
(avhengig av land). Illustrasjonene på
NO
denne siden viser hvor mange kurver
som kan plasseres i de forskjellige
frysermodellene.
Sikkerhetslås
Fryseren er utstyrt med en spesiallås,
slik at låsing i vanvare kan unngås.
Låsen er utformet slik at du kan vri
nøkkelen og dermed låse lokket kun
dersom du først har satt nøkkelen inn
i låsen.
Du låser fryseren ved å sette
nøkkelen varsomt inn i låsen og vri
den med viserne mot symbolet ( ).
Du låser opp fryseren ved å sette
nøkkelen varsomt inn i låsen og vri
den mot viserne mot symbolet ( ).
Ekstra nøkler kan bestilles via
kundeservice.
Pass på at ikke barn kan få tak i
nøklene.
Fjern nøkkelen fra låsen før du kvitter
deg med den gamle fryseren.
Produsere isterninger
Hold isterningsbrettet loddrett og
fyll det opp med vann til den
markerte maks. linjen (F).
Lukk isterningbrettet med hetten
(G), og skyv brettet inn i lokket på
fryseren.
Vri brettet eller hold det under
rennende vann i noen sekunder for
å løsne isterningene.
Viktig! Du må aldri bruke skarpe eller
spisse gjenstander for å fjerne
isterningbrettet.
NO
Rengjøring og stell
NO
electrolux 39
Nyttige råd og tips
Rengjøring
Innfrysing av matvarer
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Fjern alle løse tilbehørsdeler og
den ventilerte bunnen, som vist i
illustrasjonen.
Bruk en fuktig klut til å rengjøre
fryseren med. Bruk varmt vann og
et mildt, uparfymert vaskemiddel.
Rengjør de løse tilbehørsdelene og
den ventilerte bunnen før du
plasserer dem i fryseren igjen.
Viktig! Du må aldri bruke aggressive
rengjøringsmidler, skurepulver eller
parfymerte vaskemidler når du
rengjørfryseren.
Før innfrysing må matvarene
pakkes i luft- og fukttett emballasje
som sikrer at maten ikke tørker ut.
Bruk kun ferske matvarer av beste
kvalitet.
La alltid varm mat avkjøle til
romtermperatur før du legger den i
fryseren.
Del matvarene opp i mindre
porsjoner før innfrysing; dette sikrer
raskere innfrysing, og du trenger
kun å tine den mengden som skal
brukes med en gang.
Merk pakkene som skal fryses med
dato for innfrysing.
Plasser ferske matvarer nær de
kalde sidene i fryseren, pass på at
de ikke kommer i kontakt med den
frosne maten som allerede ligger i
fryseren.
Frosne matvarer kan oppbevares
hvor som helst inne i fryseren, men
bør ligge minst 5 mm nedenfor den
øvre kanten.
Du må aldri fylle fryseren opp over
mengdelinjen som vist i illustrasjonen.
Dersom innfrysingen skjer for
langsomt, reduseres kvaliteten på den
maten som skal fryses. Mengden
fersk mat (uttrykt i kg) som kan
innfryses i løpet av 24 timer, er
beskrevet i kapitlet "Tekniske data"
under "Innfrysingskapasitet".
Når fryseren ikke er i bruk
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Fjern alle matvarene fra fryseren.
Rengjør fryseren som beskrevet
over.
La lokket stå litt på gløtt.
Skifte lyspære
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Skru ut pæren, og skift den ut med
en ny pære (maks. 15W).
Sett inn støpselet.
40 electrolux
NO
NO
Oppbevaring av matvarer
Hva må gjøres, hvis...
For ferske, frosne matvarer, se
oppbevaringsperioder i tabellen
under.
For kjøpte, frosne matvarer,
oppbevar dem aldri lenger enn til
utløpsdatoen.
Når du kjøper ferdig frosne
matvarer, forsikre deg om at de har
blitt
oppbevart
ved
riktig
temperatur. Ikke kjøp matvarer som
har våt eller skadet emballasje.
Plasser kjøpte frossenprodukter i
fryseren så raskt som mulig. Vi
anbefaler at du bruker en
isolasjonspose når du transporterer
slike produkter hjem.
Viktig! Husk at helt eller delvis tinte
matvarer aldri må fryses inn igjen.
Derimot kan du fryse retter som er blitt
tilberedt fra matvarer som har vært
frosne.
Prøv de løsningene som foreslås her
for å unngå å tilkalle service unødig,
som du ev. må betale for selv.
Fryseren fungerer ikke
Er
støpselet
satt
inn
i
stikkontakten?
Er sikringene i huset gått?
Er det strømbrudd?
Er temperaturkontrollen innstilt på
Av-posisjon?
Alarmen fortsetter å pipe og/eller
den røde lampen/symbolet ( ) er
på
Er lokket lukket skikkelig? Se under
lokket om det ligger gjenstander
som blokkerer.
Er temperaturkontrollen innstilt
korrekt i forhold til betingelsene i
omgivelsene?
Er fryseren plassert for nærmt en
varmekilde?
Lyset inne i fryseren fungerer ikke
Er
støpselet
satt
inn
i
stikkontakten?
Sitter lyspæren løst i sokkelen eller
er lyspæren utbrent?
Det virker som om motoren
arbeider for mye
Er lokket lukket skikkelig? Se under
lokket om det ligger gjenstander
som blokkerer.
Er romtemperaturen varmere enn
normalt?
Har du nettopp lagt store mengder
ferske matvarer ned i fryseren?
Åpnes lokket ofte?
Er temperaturkontrollen innstilt
korrekt i forhold til betingelsene i
omgivelsene?
Er pakningen på lokket skadet eller
deformert?
Dersom det oppstår strømbrudd eller apparatskade
Ikke åpne lokket.
Viktig! Dersom strømmen blir borte i
lengre tid enn det som er oppført i
kapitlet "Tekniske data" under
"Akseptabeltid", må den tinte maten
brukes raskt eller tilberedes med en
gang og deretter fryses inn igjen (etter
avkjøling).
NO
NO
Er det nok plass til at luften kan
sirkulere rundt fryseren?
Er superinnfrysingsfunksjonen blitt
aktivert i vanvare?
Temperaturen er for høy
Har du nettopp lagt store mengder
matvarer ned i fryseren?
Åpnes lokket ofte?
Er temperaturkontrollen innstilt
korrekt i forhold til betingelsene i
omgivelsene?
Det lar seg ikke gjøre å lukke lokket
skikkelig
Er det store mengder rim eller
emballasje som hindrer at lokket
kan lukkes skikkelig?
Blokkeres lokket av pakker med
matvarer?
Er pakningen på lokket skittent eller
klebrig?
Vakler fryseren eller står den
ustabilt?
Det er vanskelig å åpne lokket
Er pakningen på lokket skittent eller
klebrig?
Er ventilen blokkert?
Dersom du trenger hjelp, kan du
kontakte din lokale kundeservice.
Service eller reparasjon
Dersom det oppstår feil, må fryseren
din repareres av et autoriert
serviceverksted.
Viktig!
Ikke
under
noen
omstendigheter må du prøve å
reparere boksen selv.
Tekniske data
Model
Volum (brutto)
Volum (netto)
Høyde
Bredde
Dybde
Vekt
Strømforbruk/24t
Innfrysingskapasitet
Akseptabel tid
Nominell effekt
Elektrisk spenning
Klimaklasse
Liter
Liter
Cm
Cm
Cm
Kg
kWh/24t
kg/24t
Timer
Watt
Volt
electrolux 41
BMI265
ECF24460W
235
233
87,6
119
66,5
57
0,917
14
39
90
230
SN-T
42 electrolux
NO
Klimaklassifisering
SN
N
ST
T
NO
Omgivelsestemperaturgrenser
fra +10°C til +32°C
fra +16°C til +32°C
fra +18°C til +38°C
fra +18°C til +43°C
820 41 89 43
2008. 01.24.
Denne maskinen samsvarer med følgende EU-direktiver:
73/23/EØF datert 19.02.1973 Lavspenningsdirektivet
89/336/EØF datert 03. 05. 1989 (inkludert endringsdirektiv 92/31/EØF EMCdirektiv)
www.electrolux.com
www.electrolux.tr
www.electrolux.pt
www.electrolux.se
www.electrolux.no
820 418 943 - 24012008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement