Electrolux ECF24460W Ohjekirja

Electrolux ECF24460W Ohjekirja
Käyttöopas
Bruksavnisning
Manual do Utilizador
Handbok för Användare
FI
NO
PT
SV
ECF24460W
We were thinking of you
when we made this product
FI
electrolux 3
Tervetuloa Electrolux: in maailmaan!
Kiitos kun valitsit Electrolux:in ensiluokkaisen tuotteen, joka toivottavasti tuo paljon iloa
sinulle tulevaisuudessa. Electrolux:in päämäärä on tarjota sinulle laajan valikoiman
sellaisia laatutuotteita, jotka tekevät elämäsi mukavammaksi. Löydät muutaman
esimerkin tämän käsikirjan kannessa. Vietä muutama minuutti tämän käsikirjan
lukemiseen, jotta voisit käyttää hyväksesi kaikki uuden koneen tarjoamat edut.
Lupaamme, että se tarjoaa ensiluokkaisen Käyttäjäkokemuksen, joka tuo
Mielenrauhan. Onnea!
4 electrolux
FI
Seuraavia symboleja käytetään tässä käyttöoppaassa:
Tärkeää tietoa henkilökohtaisesta turvallisuudestasi ja tietoa siitä, miten
vältät kojeen vahingoittamisen
Yleistä tietoa ja vihjeitä
Ympäristötietoa
Hävittäminen
Varmistaen tuotteen oikeanlaisen hävittämisen voit auttaa
mahdollisten ympäristölle ja ihmisterveydelle turmeltavien
seurausten välttämisessä.
Tuotteessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä
talousjätteenä, vaan on vietävä sopivaan sähköisten tai
sähkökäyttöisten laitteiden keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Saat
yksityiskohtaisempaa tietoa tämän tuotteen kierrätyksestä ottamalla
yhteyttä
paikallisen
kaupungin
toimistoon,
talousjätteen
hävittämispalveluun tai kauppaan, jossa ostit koneen.
FI
electrolux 5
Sisältö
Turvallisuustietoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tuotteen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ensimmäinen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Kytke päälle-pois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Kytke pakastin päälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Kytke pakastin pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Päivittäinen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Lämpötilan asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Super-pakastin toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Juomien jäähdytystoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Eco-tila toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Lapsilukko-toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Hälytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Säilöntäkorit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Pika-jäähdytyskori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Varmuuslukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Jääpalojen tekeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Kannen avaaminen ja sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Care and Cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Kun ei ole käytössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Hehkulampun vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Hyödyllisiä vihjeitä ja tippejä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Ruoan pakastaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Ruoan varastointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Sähkökatkon tai konerikon tapauksessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Mitä teen, jos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Huolto tai korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6 electrolux
FI
Turvallisuustietoa
Ennen asentamista ja koneen käyttöä lue
tämä käyttöohje tarkasti. Se sisältää
turvallisuusvarotoimia, vihjeitä, tietoja ja
ideoita. Jos pakastinta käytetään
kirjoitettujen ohjeiden mukaisesti, se
toimii asianmukaisesti ja tarjoaa sinulle
suuren tyytyväisyyden.
Näitä varoituksia tarjotaan turvallisuuden
vuoksi. Sinun on luettava ne huolella
ennen koneen asentamista ja käyttöä.
Käytä
pakastinta
ainoastaan
pakasteruoan säilömistä varten,
tuoreen ruoan pakastamista varten ja
jääkuutioiden tekemistä varten.
Älä syö jääkuutioita tai jäätikkuja heti
pakastimesta ottamisen jälkeen,
koska
ne
voivat
aiheuttaa
jääpalovammoja.
Älä anna lasten leikkiä tai piiloutua
pakastimeen, koska he voivat juuttua
sisälle ja tukehtua.
Älä varastoi nestettä sisältäviä
lasiastioita pakastimessa, koska ne
voivat särkyä.
Varmista, että pakastin ei seiso
virtajohdon päällä.
Ennen huoltoa tai puhdistamista irrota
kone aina pistorasiasta tai kytke
sähköjohto pois.
Älä käytä muita sähköllä toimivia
koneita (kuten jäätelövalmistajia)
koneen sisäosassa.
Koneesi sisältää ympäristöystävällistä
luonnonkaasua, isobutaania (R600a).
Ole kuitenkin varovainen, koska
isobutaani on paloarkaa. Näin ollen on
tärkeää varmistaa, ettei jäähdyttimen
putkisto ole vahingoittunut.
On kaikkein tärkeintä säilyttää tämä
käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
Tuotteen kuvaus
1
8
4
2
6
7
5
3
1. Kannen kahva
2. Turvalukko
3. Tiiviste
4. Ohjauspaneeli
5. Ylempi reuna
6. Lamppu
7. Venttiili: kannen helppo uudelleen
avaaminen
8. Jäätymisvapaa järjestelmä:poistaa
täysin
kerääntyneen
jään
arkkupakastimessa.
Ohjauspaneeli
A - Koneiston ON/OFF -näppäin
B - Lämpötilan säätönäppäin
C - Näyttö
D - Toimintonäppäin
E - Vahvistusnäppäin
FI
Näyttö
Näyttää, että koneisto on kytketty
päälle, kiihtyy, kun Super-pakastin
toiminto on aktivoituna.
Näyttää, että pakastimen lämpötila ei
ole riittävän matala tai että kansi on
jätetty auki.
Näyttää, että Super-pakastin toiminto
on aktivoitu suurelle tuoreruoka
määrälle ja kytkee piippaushälyttimen
pois päältä.
Näyttää, että Juomien Jäähdytystoiminto on aktivoitu.
Näyttää, että Eco-tila toiminto on
aktivoitu
Näyttää, että Lapsilukko-toiminto on
aktivoitu.
Näyttää pakastimen sisällä olevan
lämpötilan.
Näyttää
juomien
jäähdykseen
tarpeellisen minuuttimäärän, kun
Juomien Jäähdytys-toiminto on
aktiivinen.
Asennus
Odota ainakin 2 tuntia ennen
pakastimen
kytkemistä
virtalähteeseen varmistuaksesi siitä,
että pakastimen virtapiiri on täysin
suorituskelpoinen.
Asenna pakastin kuivaan, hyvin
tuuletettuun huoneeseen. Vältä
sellaisia paikkoja, jotka ovat lähellä
lämpölähdettä
tai
suorassa
auringonvalossa.
Huoneenlämpötilan
tulisi
olla
sopusoinnussa sen ilmastoluokituksen
kanssa, johon pakastin oli suunniteltu,
katso kappaletta "Tekniset tiedot".
electrolux 7
Sijoita
pakastin
vaakasuoralle
tasaiselle pinnalle siten, että se lepää
kaikilla neljällä jalallaan.
Parhaan toiminnan saavuttamiseksi ja
vahingon välttämiseksi kannen ollessa
auki, jätä ainakin 5 cm:n väli
takaseinästä ja 5 cm:n väli sivuilta.
Ennen
pakastimen
kytkemistä
virtalähteeseen varmista, että jännite
on sopusoinnussa kappaleessa
"Tekniset
tiedot"
kappaleessa
"Jännite" osassa mainittujen kanssa.
Vaara!
Varmista, että pakastin ei lepää
virtalähteen kaapelin päällä.
Älä poista virtalähteen kaapelia
vetämällä
sen
sähköjohdosta,
varsinkaan,
kun
pakastinta
vedettäessä seinästä.
Virtalähteen kaapelin voi vaihtaa
ainoastaan pätevä palveluhenkilöstö.
Varmista, että pakastimen takaosa ei
ole litistänyt tai vahingoittanut
pistorasiaa.
On varmistettava sopiva tuuletus
koneen ympäristössä.
Kaikki tämän koneen asentamiseen
tarvittavat sähkötyöt on teetettävä
pätevällä sähköasentajalla.
Varoitus!
Tämä
maadoitettava.
kone
on
Ensimmäinen käyttö
Ennen ensimmäistä käyttöä pakastin
täytyy puhdistaa sisältä, katso kappaletta
"Huolto ja Puhdistaminen".
Kytke kone virtalähteeseen.
Paina
(A)
näppäintä
koneen
käynnistämiseksi.
Näytön valo syttyy.
Symboli ( ) vilkkuu näytöllä ja hälytys
antaa piippaavan äänen, koska
8 electrolux
FI
pakastimen sisälämpötila ei ole vielä
riittävä matala ruoan varastointiin.
Paina (E) näppäintä hälytyksen pois
kytkemiseksi.
Symbolin
( )
vilkkuminen sammuu normaalisti
muutaman tunnin kuluttua.
Sijoita ruokaa pakastimen sisään
vasta, kun symboli ( ) on poissa.
Pakastimen lämpötila on asetettu
siten, että se saavuttaa -18°C, joka on
Eco-tilassa asetettu optimaalinen
varastointilämpötila ( ).
Kytke päälle-pois
Kytke pakastin päälle
Paina
(A)
näppäintä
käynnistämiseksi.
Näyttö käynnistyy.
koneen
Kytke pakastin pois päältä
Paina (A) näppäintä yli yhden sekunnin
ajan, kunnes lähtölaskenta "3-2-1"
häviää ja kuulet piippausjaksoja.
Näyttö sammuu.
Varoitus!
Älä
sijoita
esineitä
ohjauspaneelin päälle, koska ne voivat
vahingoissa sammuttaa pakastimen.
Päivittäinen käyttö
Lämpötilan asetus
Lämpötilaa voidaan säätää -15°C ja 24°C välille. Suosittelemme, että asetat
pakastimen ast+G41een ja -18°C asteen
välille, joka takaa ruoan sopivan
pakastuksen ja säilyttämisen.
Paina (B) näppäintä monta kertaa
kunnes saavutat halutun lämpötilan.
Näytössä näkyvä lämpötila vilkkuu ja
osoittaa asetetun lämpötilan.
Paina (E) näppäintä halutun lämpötilan
vahvistamiseksi. Kuulet piippauksen.
Näytössä oleva lämpötila lopettaa
vilkkumisen
taas
ja
osoittaa
pakastimessa olevan lämpötilan.
Uudelleen säädetty lämpötila on
saavutettu muutaman tunnin kuluttua.
Tänä aikana on normaalia, että
näytössä ilmsetyvä lämpötila eroaa
asetetusta lämpötilasta.
Huomio! Näytössä olevan lämpötilan ja
asetetun lämpötilan välinen ero on
normaali, varsinkin, kuin:
Lämpötilan asetus on juuri säädetty.
Kansi on jätetty auki pidemmän ajan.
Lämmintä ruokaa on sijoitettu
pakasitmeen.
Super-pakastin toiminto on aktivoitu.
Super-pakastin toiminto
Jos haluat pakastaa yli 3-4 kg tuoretta
elintarviketta, pakastin täytyy ensin
esijäähdyttää.
Ainakin 24 tunnin ajan ennen tuoreen
ruoan sijoittamista pakastimeen, paina
(D) näppäintä monta kertaa. kunnes
vastaava symboli ( ) vilkkuu
näytössä.
Paina (E) näppäintä muutaman
sekunnin
ajan
vahvistaaksesi
Super.pakastimen
aktivaation.
Symboli ( ) lopettaa vilkkumisen,
kuulet piippauksen ja näytössä oleva
animaatio kiihtyy.
Sijoita ruoka pakastimeen. 52 tunnin
jälkeen
toiminto
pysähtyy
automaattisesti ja pakastin palaa
normaaliin varastointilämpötilaansa.
Tämä toiminto voidaan tehdä
tehottomaksi
koska
tahansa
painamalla (D) näppäintä, kunnes
vastaava symboli ( ) vilkkuu
näytössä taas ja painamalla (E)
näppäintä
vahvistamalla
toimintatehottomuus.
FI
electrolux 9
Juomien jäähdytystoiminto
Lapsilukko-toiminto
Käytä tätä toimintoa turvallisuusvaroituksena,
kun sijoitat pulloja pakastimeen, koska ne voivat
purkahtaa unohdettaessa kodinkoneeseen.
Paina (D) näppäintä monta kertaa niin
kauan, kuin vastaava symboli ( ) vilkkuu
näytöllä.
Paina (E) näppäintä muutaman sekunnin
ajan
vahvistaaksesi
Juomien
jäähdytysaktivaation. Symboli ( ) lakkaa
vilkkumista ja kuulet piippauksen.
Paina (B) näppäintä monta kertaa tai
jatkuvasti
asettaaksesi
haluttu
minuuttimäärä (1:stä 90:een minuuttiin).
Sijoita juomat pakastimeen.
Asetetun ajan lopussa hälytys piippaa ja
symboli ( ) ja aika vilkkuvat näytöllä.
Paina
(E)
näppäintä
hälytyksen
sammuttamiseksi.
Poista juomat pakastimesta. Voit tehdä
tehottomaksi tämän toiminnon koska
tahansa painamalla (D) näppäintä, kunnes
vastaava symboli ( ) vilkkuu näytöllä taas
ja
paina
sitten
(E)
näppäintä
vahvistaaksesi poiskytkentä.
Tämä
toiminto
estää
lapsia
leikkimästä ohjauspaneelissa olevilla
näppäimillä. Näppäinten mahdollisella
painamisella ei ole minkäänlaista
vaikutusta.
Paina (D) näppäintä monta kertaa,
kunnes vastaava symboli ( )
vilkkuu näytöllä.
Paina (E) näppäintä muutaman
sekunnin sisällä vahvistaaksesi
Lapsilukon aktivaatio. Symboli
( ) lakkaa vilkkumasta ja kuulet
piippauksen.
Ohjauspaneelissa
olevat
näppäimet ovat nyt lukittuna. Voit
tehdä
tämän
toiminnon
tehottomaksi koska tahansa
painamalla (D) näppäintä, kunnes
vastaava symboli ( ) vilkkuu
näytöllä taas ja sitten painamalla
(E) näppäintä vahvistaaksesi
toimintatehottomuus.
Eco-tila toiminto
Käytä tätä toimintoa asetaaksesi pakastimen
lämpötila automaattisesti sen parhaalle
tasolle (- 18°C), joka takaa pakastetun ruoan
sopivan säilöämisen kaikkein alhaisimmilla
energiankulutuksella.
Paina (D) näppäintä monta kertaa kunnes
vastaava symboli ( ) vilkkuu näytöllä.
Paina (E) näppäintä muutaman sekunnin
ajan vahvistaaksesi Eco-tilan aktivaatio.
Symboli ( ) lakkaa vilkkumasta ja kuulet
piippauksen. Voit tehdä tämän toiminnon
toimintatehottomaksi koska tahansa
painamalla (B) näppäintä muuttaaksesi
valittu lämpötila ja painamalla sitten (E)
näppäintä vahvistaaksesi valintasi.
Hälytys
Jos pakastimen lämpötila ei ole
riittävän alhainen, hälytys antaa
piippaavan äännen ja symboli ( ) ja
lämpötilan osoitin vilkkuu näytöllä.
Kun normaalit olosuhteet palautetaan,
ainoastaan pakastimen lämpötila
jatkaa vilkkumista. Pakastimen
korkein saavutettu lämpötila jää
muistiin.
Paina (E) näppäintä hälytyksen
sammuttamiseksi.
Pakastimen
korkein saavutettu lämpötila
ismestyy sitten näytöllä muutaman
sekunnin ajaksi. Näyttöpääte
palautuu
sitten
näyttäen
pakastimen lämpötilan.
Symboli ( ) pysyy päällä niin
kauan, kuin pakastimessa oleva
lämpötila on korkeampi, kuin
asetettu lämpötila.
10 electrolux
FI
Hälytys voi käynnistyä seuraavista syistä:
Jos lisäät suuren määrän tuoretta
ruokaa.
Kannen ollessa liian pitkään auki.
Virheen vuoksi järjestelmässä, katso
kappaletta "Mitä teen, jos...".
Säilöntäkorit
Ripusta korit ylempään reunaan (X) tai
sijoita niputettavat korit pakastimen
sisälle (Y).
Käännä ja kiinnitä kahvat tähän
kahteen
asentoon
piirustusten
osoittamalla tavalla.
Varmuuslukko
Työnnä avain lukkoon samalla sitä
kääntäessäsi.
Vara-avaimet voit pyytää paikallisesta
Huoltopalvelukeskuksesta.
Tärkeää! Pidä avaimet pois lasten
ulottuvilta. Poista avaimet ennen vanhan
pakastimen pois luovuttamista.
Jääpalojen tekeminen
Varakorit voit hankkia paikallisesta
Huoltopalvelukeskuskesta
tai
Electrolux:in verkostosivulta (riippuen
maastasi). Tällä sivulla olevat esimerkit
näyttävät kuinka monta koria voit sijoittaa
eri pakastinmalleihin.
Pidä jääpala-astiaa kohtisuorassa ja
täytä se vedellä astiassa näkyvään
max. merkkiin asti (F).
Sulje jääpala-astia korkilla (G) ja liu'uta
astia pakastimen kannelle.
Irrotat jääpalat joko kiertämällä astiaa
tai pitämällä sitä juoksevan veden alla
muutaman sekunnin ajan.
Tärkeää! Älä koskaan käytä terävää tai
suippoa
välinettä
jääpalojen
poistamiseen astiasta.
Pika-jäähdytyskori
Kori on suunniteltu pikajäähdyttämiseen.
Tärkeää! Älä koskaan poista tätä
erikoiskoria, joka turvaa Jäätymisvapaan
järjestelmän. Pidä se kiinnitettynä alhaalla
olevassa koukussa.
Kannen
avaaminen
sulkeminen
ja
Koska kansi on istutettu tiukasti
sulkeutuvalla nestelukolla, se ei aukea
helposti uudelleen heti sulkemisen
jälkeen.
FI
Odota muutama minuutti ennen
kannen uudelleen avaamista. Voit
uudelleen avata kannen venttiilin avulla
helposti. Älä koskaan vedä kahvasta
rajusti.
electrolux 11
uuteen hehkulamppuun (max. 15W).
Sovita valon kansi takaisin ja kytke
kone takaisin virtalähteeseen.
Care and Cleaning
Cleaning
Kytke kone virtalähteestä.
Poista kaikki irtonaiset varaosat ja
tuuletusaukolla varustettu lattia kuvan
osoittamalla tavalla.
Käytä kosteaa kangasta pakastimen
puhdistamiseksi. Käytä kuumaa vettä, ja
mietoa, ei-tuoksuvaa puhdistusainetta.
Puhdista irtonaiset varaosat ja ilmaaukolla
varustettu lattia ennen kuin panet ne
takaisin paikoilleen.
Tärkeää! Älä koskaan käytä voimakkaita
puhdistusaineita, hankausjauhetta tai
tuoksuvia puhdistusaineita pakastimesi
puhdistamiseen.
Kun ei ole käytössä
Kytke kone pois virtalähteestä.
Poista kaikki ruoka pakastimesta.
Puhdista pakastin ylhäällä kuvatulla
tavalla.
Jätä kansi hieman auki.
Hehkulampun vaihtaminen
Kytke kone pois virtalähteestä.
Poista valon kansi työntämällä
ruuvimeisseli kannen koukkua vasten
kuvan osoittamalla tavalla.
Ruuvaa hehkulamppu irti vaihda se
Hyödyllisiä
tippejä
vihjeitä
ja
Ruoan pakastaminen
Ennen pakastusta ruoka on pakattava
ilmanpitävään ja kosteustiiviiseen
pakkaukseen
sen
kuvumisen
estämiseksi.
Käytä
ainoastaan
kaikkein
paraslaatuista tuoretta ruokaa.
Anna kuuman ruoan aina jäähtyä
huoneenlämpötilan
lämpöiseksi
ennen sen sijoittamista pakastimeen.
Jaa ruoka pieniin annoksiin ennen
pakastamista; näin ruoan jäätyminen
on nopeampaa, ja sinun tarvitsee
sulattaa ainoastaan se määrä, jonka
haluat syödä.
Merkitse pakastettuun pakkaukseen
pakastamispäivämäärä.
Sijoita tuoreet pakastettavat ruoat
lähelle pakastimen kylmiä sivuja,
varmistaen, etteivät ne kosketa jo
aikaisemmin pakastettua ruokaa.
Pakastettu ruoka voidaan varastoida
missä tahansa pakastimen sisällä,
mutta on pidettävä kuitenkin ainakin 5
mm etäisyyttä yläreunasta.
Älä koskaan täytä pakastinta sen kuvassa
osoitettua lastausrajaa enempää.
Jos pakastaminen on liian hidasta,
pakastetun ruoan laatu huononee. Tuore
ruokamäärä (kg.:ssa ilmaistuna) joka
voidaan pakastaa 24 tunnissa, on
12 electrolux
FI
ilmastuna kappaleessa "Tekniset tiedot"
jakson "Pakastamiskapasiteetti" kohdalla.
Ruoan varastointi
Tuoreen
pakastetun
ruoan
tapauksessa, katso varastointiaika
alhaalla olevasta taulukosta.
Valmiiksi
pakastetun
ruoan
tapauksessa älä koskaan ylitä
erääntymispäivää.
Kun ostat pakasteruokaa varmista,
että sitä on säilytetty oikeassa
lämpötilassa. Älä ostaa sellaisia
tuotteita, jotka ovat märkiä tai joiden
pakkaus on vahingoittunut. Sijoita
valmiiksi
pakastettu
ruoka
pakastimeesi
niin
pian,
kuin
mahdollista. Suosittelemme jääkassin
käyttöä tämänlaisia tuotteita kotiin
vietäessä.
Tärkeää! Muista, että täysin tai osaksi
sulatettua ruokaa ei saa uudelleen
pakastaa. Sellaiset ruokalajit voidaan
kuitenkin pakastaa, joissa käytettiin
sulatettua ruokaa.
Sähkökatkon
tapauksessa
tai
konerikon
Älä avaa kantta.
Tärkeää! Jos virta on ollut pois päältä
pidemmäksi aikaa, kuin mitä kappaleen
"Tekniset tiedot" jakso"Jäänneaika"
osoittaa, sulatettu ruoka on syötävä
nopeasti tai valmistettava heti ja sitten
pakastettava uudelleen (jäähdyttämisen
jälkeen).
Mitä teen, jos...
Koeta ensin täällä suositeltua ratkaisua
välttääksesi tarpeettomat huoltosoiton
kulut.
Pakastimesi ei toimi
Onko virtalähteen johto irrotettu
seinästä?
Onko taloudessa sulake palanut?
Tapahtuiko sähkökatko?
Onko lämpötilan ohjaus asetettu Poisasentoon?
Hälytys pysyy ääni ja/tai punainen
valo/symboli ( ) on päällä
Eikö kantta ole suljettu täysin? Katso
alhaalla.
Onko lämpötilan hallinta asetettu
sopivaksi ympäristön olosuhteiden
mukaan?
Onko
pakastin
liian
lähellä
lämpölähdettä?
Sisävalo ei toimi
Onko virtalähteen kaapeli vedetty
seinästä?
Onko hehkulamppu löysästi istukassa
tai palanut?
Moottori saattaa olla liikaa käynnissä
Onko kansi suljettu täysin? Katso
alhaalla.
Onko huoneen lämpötila kuumempi,
kuin normaalisti?
Onko pakastimeen sijoitettu juuri suuri
määrä tuoretta ruokaa?
Avataanko kansi usein?
Onko lämpötilan hallinta asetettu
oikein
ympäristön
lämpötilaolosuhteisiin verrattuna?
Onko kannen lukko vahingoittunut tai
epämuodostunut?
Onko tarpeeksi tilaa ilmavirralle
pakastimen ympäristössä?
Onko
Super-jäähdytystoiminto
vahingossa aktivoitu?
FI
Lämpötila on liian lämmin
Onko pakastimeen sijoitettu juuri suuri
määrä tuoretta ruokaa?
Avataanko kansi usein?
Onko lämpötilan ohjaus asetettu
oikein ympäristön lämpöolosuhteisiin
verrattuna?
Kansi ei sulkeudu täysin
Estääkö liiallinen jäätyminen kannen
sulkeutumista?
Estävätkö ruokapakkaukset kannen
sulkeutumista?
Onko kannen lukko likainen tai
tahmea?
Heiluuko pakastin tai näyttääkö se
horjuvalta?
electrolux 13
Kansi on vaikea avata
Onko kannen lukko likainen tai
tahmea?
Onko venttiili estetty?
Jos tarvitset vieläkin apua, ota yhteys
paikalliseen Huoltopalvelukeskukseen.
Huolto tai korjaus
Konerikon tai virheiden ilmetessä
pakastin on huollettava valtuutetussa
Electrolux:in Huoltokeskuksessa.
Tärkeää! Älä missään tapauksessa yritä
korjata konetta itse.
Tekniset tiedot
Malli
Määrä (brutto)
Määrä (netto)
Korkeus
Leveys
Syvyys
Paino
Energiankulutus/24t
Jäätymiskapasiteetti
Jäänneaika
Tehosuhde
Jännite
Ilmastoluokka
Ilmastollinen luokittelu
SN
N
ST
T
Litraa
Litraa
Cm
Cm
Cm
Kg
kWh/24t
kg/24t
Tuntia
Wattia
Volttia
BMI265
ECF24460W
261
255
87,6
119
66,5
57
0,649
27
50
100
230
SN/N/ST
Ympäristön lämpötilarajat
+10°C asteesta +32°C asteeseen
+16°C asteesta +32°C asteeseen
+18°C asteesta +38°C asteeseen
+18°C asteesta +43°C asteeseen
Tämä kone noudattaa EY:n seuraavia direktiivejä:
19.02.1973 perustettu 73/23/EEC Matalajännitteen Direktiivi
03.05.0989 perustettu 89/336/EEC (mukaanlukien Direktiivin lisäys 92/31/EEC - EMC Direktiivi)
14 electrolux
NO
Velkommen til verden av Electrolux!
Takk for a velge en forste klasse produkt av Electrolux, som hapentligvis vil skaffe deg
god fornoyelse i framtiden. Malet til Electrolux er a tilby kvalitetsprodukter av mange
forskjellige slag som gjor ditt liv mer behagelig. Det finnes noen eksempler pa
omslaget i denne manualen. Vennligst ta noen minutter og les gjennom denne
bruksanvisinigen, sa at du kan benytte deg av fordelene av din nye maskine. Vi lover
deg at det skal sorge for gode bruker opplevelser som skaffer deg et behagelig liv!
Lykke til!
NO
electrolux 15
De følgende symbolene forekommer i bruksanvisningen:
Viktige informasjoner angående din egen personlige sikkerhet og
informasjoner for å unngå skadene i apparatet.
Generelle informasjoner og nyttige forslager.
Informasjoner angående miljøvern
Plassering av avfall
Ved a sorge for at du kvitter deg med denne produkten pa en riktig
mate, vil du hjelpe med a forhindre eventuelle skadende folger for
miljoet og menneskelig helse.
Symbolet pa produkten viser at denne produkten ikke bor behandles
som husholdningsavfall, men istedenfor skal den hentes til et skikkelig
samlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske utstyr. For
mer detaljert informasjon om gjenvinningen av denne produkten,
vennligst kontakt din lokale bykontor, din husholdningsavfall service
eller butikken hvor du kjopte apparatet.
16 electrolux
NO
Innhold
Sikkerhetsinformasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Produktbeskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Forste bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Skru pa/av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Skru pa fryseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Skru av fryseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Daglig bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Temperaturinnstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Super Fryse (Super Freeze) funksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Drikkeavkjoling (Drink Chills) funksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Oko System (Eco Mode) funksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Barn Las (Child Lock) funksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Oppbevaringskurver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Dypfryser kurv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Sikkerhetslas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Slik lager man isbiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Slik apner og lukker man lokket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Vedlikehold og rensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Rensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Nar fryseren ikke er i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Slik skifter man lyspare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Nyttige tips og idéer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Matfrysing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Matoppbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
I tilfellet av stromdefekt eller driftsuhell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Hva gjor man hvis... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Service eller reparasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Tekniske Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
NO
Sikkerhetsinformasjoner
electrolux 17
Produktbeskrivelse
1
For installering og bruk av apparatet, les
grundig denne bruksanivisningen. Det
inneholder sikkerhets forholdsregler, rad,
informasjon og idéer. Hvis fryseren
brukes i overenstemmelse med de
nedskrevne instruksjonene, det skal
fungere ordentlig og skal skaffe deg stor
tilfredshet!
Disse advarslene meddeles med hensyn
til sikkerheten. De skal leses grundig for
installering og bruk av apparatet.
Fryseren kan bare brukes til a
oppbevare frosne matvarer, a fryse
ferske matvarer, og til a lage isbit.
Isbitene eller ispinnene skal ikke
spises rett etter at du har tatt dem ut
fra fryseren, for det kan forarsake
isbrann.
Ikke la barna leke eller skjule seg inn i
fryseren, for de kan bli fanget inne og
kveles.
Du skal ikke lage glassbeholdere i
fryseren, for de kan sprekke.
Sorg for at fryseren ikke skal sta pa
spenningskabelen.
For reparering eller rensing av
apparatet, skal det alltid kobles fra,
eller spenningskabelen skal trekkes
ut.
Ikke bruk andre elektriske apparater
(som for eksempel is(krem)laging
maskine) innenfor apparatet.
Apparatet inneholder miljovennlig og
naturlig gass; isobutane (R600a).
Men det maner til forsiktighet, for
isobutanen er brannsfarlig. Derfor er
det nodvendig a sikre at de kjolende
rorledninger ikke er i skadd tilstand.
Det viktigste at denne bruksanvisningen
her skal bevares sammen med apparatet,
for man kan ha bruk for den senere i
framtiden.
8
4
2
6
7
5
3
1. Lokkets handtak
2. Sikkerhetslas
3. Tetning
4. Kontrolltavle
5. Ovre kant
6. Lys
7. Ventil: lett gjenapning av lokket
8. Frostfritt system: totalt eliminerer isoppbyggingen i fryseboksen
Kontrollpanel
A - Apparat PA/AV knapp
B - Temperatur reguleringsknapp
C - Betjeningspanel
D - Funksjonsknapp
E - Bekreftelsesknapp
18 electrolux
NO
Betjeningspanel
Viser at apparatet er pa, setter opp
farten nar Super Frys (Super Freeze)
funksjonen er aktivert.
Viser at fryserens tempereratur ikke
er lav nok, eller at lokket er apent.
Viser at Super Frys (Super Freeze)
funksjonen for store mengder ferske
matvarer er aktivert, og kobler ut
lydadvarselen.
Viser at Drikkfrys (Drinks Chill)
funksjonen er aktivert.
Viser at Okonomi Modus (Eco Mode)
er aktivert.
Viser at Barnelas (Child Lock) er
aktivert.
Viser fryserens indre temperatur.
Viser i hvor mange minutter drikkene
ma fryses, nar Drikkfrys (Drinks Chill)
funksjonen er aktivert.
Igangsetting
Vent i det minste 2 timer for du stopler
fryseren til kontakten (til stromkilden),
sa at det blir sikkert, at den kjolende
kretsen blir helt effektiv.
Fryseren skal plasseres i et tort, godt
ventilert rom. Unnga steder i narheten
av varme eller direkt sollys.
Romtemperaturen skal tilsvare den
klimatiske klassifiseringen som
fryseren ble utviklet til. Se i kapitlet
"Tekniske data".
Fryseren skal plasseres horisontalt pa
en firm flate, hvor alle fire fotter kan
stotte seg til grunnen.
For optimal drift og for a unnga skader
nar lokket er apent, la et 5 centimeters
mellomrom ved baksiden og ved
sidene.
For a stople fryseren inn, forviss deg
om at spenningen tilsvarer det som
star under oppslaget "Spenning" i
kapitlet "Tekniske data".
Fare!
Sorg for at fryseren ikke star pa
spenningskabelen.
Spenningskabelen skal ikke kobles fra
ved a dra den ut i sin ledning og
fryseren pa ingen mate skal trekkes
ved kabelen.
Spenningskabelen kan utbyttes kun av
kvalifisert assistanse personale.
Sorg for at stopslet ikke er knust eller
skadet ved fryserens bakside.
Tilstrekkelig ventilasjon skal sikres
rundt omkring apparatet.
Alt elektrisk arbeide som er nodvendig
ved apparatets igangsetting skal bli
fullfort av kvalifisert elektriker.
Varsel! Apparatet skal jordes!
Forste bruk
For det forste bruket, fryseren skal
renses inne, se i kapitlet "Vedlikehold
og rensing."
Stopsl inn apparatet.
Trykk pa knappen (A) for a skru pa
apparatet.
Betjeningspanelet vil lyse.
Symbolet
( )
vil
lyse
pa
betjeningspanelet, og alarmen vil
bippe, for temperaturen innenfor
fryseren er ikke nok tilstrekkelig lav til
a oppbevare mat.
Trykk pa knappen (E) for a sla av
alarmen. Symbolet ( ) vil normalt
stoppe a blinke etter flere timer.
Bare legg mat inn i fryseren nar
symbolet ( ) er vekk. Temperaturen
NO
av fryseren er innstillt til -18°C, for det
er
den
optimale
oppbevaringstemperaturen som er
innstillt ved Oko System (Eco Mode)
( ).
Skru pa/av
Skru pa fryseren
Trykk pa knappen (A) for a sette igang
apparatet.
Betjeningspanelet kommer opp.
Skru av fryseren
Trykk pa knappen (A) for mer enn en
sekund til nedtellingen "3-2-1"
forsvinner og du horer en sekvens av
bipp.
Betjeningspanelet gar ut.
Advarsel!
Ikke
legg
ting
pa
betjeningspanelet, for de kan tilfeldigvis
skru av fryseren.
Daglig bruk
Temperaturinnstilling
Temperaturen kan vare innstillt mellom 15°C og -24°C. Vi foreslar at du innstiller
fryseren til -18°C, som er garanti pa
ordentlig frysing og oppbevaring av
frosne mat.
Trykk pa knappen (B) flere ganger til
du nar den onskede temperaturen.
Temperaturen
vist
pa
betjeningspanelet blinker og viser
temperaturinnstillingen.
Trykk pa knappen (E) for a bekrefte
den onskede temperaturen. Du vil
hore en bipp.
Temperaturen
vist
pa
betjeningspanelet stopper a blinke og
viser temperaturen innenfor fryseren.
Den nyinnstillte temperaturen er nadd
etter flere timer. I lopet av denne tiden
electrolux 19
er det normalt at den indikerte
temperaturen er forskjellig fra den
innstillte temperaturen.
NB! Forskjell pa den indikerte
temperaturen
og
den
innstillte
temperaturen er normal, sarlig nar:
Temperaturinnstillingen er nylig blitt
regulert.
Lokket er blitt apent for en lang stund.
Varm mat ble lagt i fryseren.
Den Super Fryse (Super Freeze)
funksjonen er aktivert.
Super Fryse (Super Freeze)
funksjon
Hvis mer enn 3-4 kg ferske matvarer skal
fryses,
fryseren
behover
forhandsavkjoling.
I det minste 24 timer for a plassere
fersk mat inn i fryseren, trykk pa
knappen (D) flere ganger til det
tilsvarende symbolet ( ) blikker pa
betjeningspanelet.
Trykk pa knappen (E) innen noen fa
sekunder for a bekrefte aktiveringen
av Super Fryse (Super Freeze).
Symbolet ( ) stopper a blinke, du vil
hore en bipp og animasjonen pa
betjeningspanelet setter opp farten.
Legg maten i fryseren. Etter 52 timer
vil denne funksjonen automatisk
stoppe og fryseren vil vende tilbake til
normal
oppbevaringstemperatur.
Denne funksjonen kan vare deaktivert
nar som helst ved a trykke pa knappen
(D) til det tilsvarende symbolet ( )
blinker pa panelet igjen og etterpa ved
a trykke pa knappen (E) for a bekrefte
deaktiveringen.
Drikkeavkjoling (Drink Chills)
funksjon
Bruk
denne
funksjonen
som
sikkerhetsadvarsel nar du plasserer
20 electrolux
NO
flasker i fryseren, siden de kan sprekke i
apparatet hvis vi glemmer om dem.
Trykk pa knappen (D) flere ganger til
det tilsvarende symbolet ( ) blinker
pa panelet.
Trykk pa knappen (E) innen noen fa
sekunder for a bekrefte aktiveringen
av Drikkeavkjoling (Drink Chills).
Symbolet ( ) stopper a blinke og du
vil hore en bipp.
Trykk pa knappen (B) flere ganger
eller uavbrutt for a innstille det
onskede tallet av minutter (fra 1 til 90
minutter).
Plasser drikkene i fryseren.
Nar den innstillte tiden utloper,
alarmen vil bippe og symbolet ( ) og
tiden vil blinke pa panelet.
Trykk pa knappen (E) for a sla av
alarmen.
Fjern drikkene fra fryseren. Det er
mulig a deaktivere denne funksjonen
nar som helst ved a trykke pa knappen
(D) til det tilsvarende symbolet ( )
blinker pa panelet igjen og deretter
ved a trykke pa knappen (E) for a
bekrefte deaktiveringen.
Oko System
funksjon
(Eco
Mode)
Bruk denne funksjonen til automatisk
innstilling av fryserens temperatur til dens
beste trinn (- 18°C), som garanterer
ordentlig oppbevaring av frosne mat ved
lavest energiforbruk.
Trykk pa knappen (D) flere ganger til
det tilsvarende symbolet ( ) blinker
pa panelet.
Trykk pa knappen (E) innen noen fa
sekunder for a bekrefte aktiveringen
av Oko System. Symbolet ( )
stopper a blinke og du vil hore en
bipp. Det er mulig a deaktivere denne
funksjonen nar som helst ved a trykke
pa knappen (B) for a skifte den
utvalgte temperaturen og deretter ved
a trykke pa knappen (E) for a bekrefte
valget.
Barn Las (Child Lock) funksjon
Denne funksjonen forhindrer barna i a
spille med knapper pa kontrolltavlen.
Hvilken som helst mulig knapptrykking vil
ikke ha effekt.
Trykk pa knappen (D) flere ganger til
det tilsvarende symbolet ( ) blinker
pa panelet.
Trykk pa knappen (E) innen noen fa
sekunder for a bekrefte aktiveringen
av Barn Las (Child Lock) funksjon..
Symbolet ( ) stopper a blinke og du
vil hore en bipp.
Knapper pa kontrolltavlen er na last.
Det er mulig a deaktivere denne
funksjonen nar som helst ved a trykke
pa knappen (D) til det tilsvarende
symbolet ( ) blinker pa panelet igjen
og deretter ved a trykke pa knappen
(E) for a bekrefte deaktiveringen
Alarm
Nar fryserens temperatur er ikke
tilstrekkelig lav, alarmen vil bippe og
symbolet ( ) og temperatur-tegnet vil
blinke pa panelet. Nar de normale
forholdene er gjenopprettet, bare
fryserens temperatur vil forsette a blinke.
Den hoyeste temperaturen nadd av
fryseren er memorisert.
Trykk pa knappen (E) for a sla av
alarmen. Den hoyeste temperaturen
nadd av fryseren blir vist pa panelet for
noen sekunder. Deretter panelet
vender tilbale til a vise fryserens
temperatur.
Symbolet ( ) blir pa sa lenge som
temperaturen innenfor fryseren er
hoyere
enn
den
innstillte
temperaturen.
NO
electrolux 21
Alarmen kan vare pa grunn av:
a legge inn i fryseren stor mengde av
fersk mat
a apne lokket for langt.
Feil i systemet - se kapitlet "Hva kan
man gjore hvis..."
Oppbevaringskurver
Heng kurvene pa karmen overst (X)
eller stablekurvene plasseres inn i
fryseren (Y).
Vri og still handtakene inn i disse to
posisjonene slik som vist pa
tegningene.
Sikkerhetslas
Skyv nokkelen i laset (nokkelhullet)
mens den skrues.
Ekstra nokler kan du fa fra din lokale
servicesenter.
Viktig! Pass pa a oppbevare nokkelen
utenfor barns rekkevidde. For du kvitter
deg med en gammel fryser, fjern
noklene.
Slik lager man isbiter
Ekstra kurver kan du fa fra din lokale
servicesenter eller fra Electroluxhjemmesiden (avhengig av landet).
Hold isbitbretten loddrett og fyll den
opp med vann opp til den markerte
maks. linjen (F).
Lukk isbitbretten med dekslet (G) og
skyv den ned i fryserens lokk.
For a lose opp isbitene, enten vri
isbitbretten eller hold den under
rennende vann for et par sekunder.
Viktig! Aldri bruk skarpe eller spisse
instrumenter til a fjerne isbitbretten.
Dypfryser kurv
Kurven er beregnet pa oppbevaring av
dypfrosne matvarer.
Viktig! Aldri fjern denne spesielle kurven
som beskytter Frost Fri (Frost Free)
systemet, den beholdes fastet inn i
kroken nede.
Slik apner og lukker man lokket
Siden lokket er passet med en tett
lukkende las (tetning), det vil ikke
gjenapnes med én gang etter lukking.
Vent et par minutter for a gjenapne
lokket. En ventil gjor at lokket kan lett
gjenapnes. Aldri trekk handtaket
voldsomt.
22 electrolux
NO
Vedlikehold og rensing
Rensing
Apparatet skal kobles fra stromkilden.
Alt lost utstyr og det ventede gulvet
fjernes ifolge tegningen.
Bruk en fuktig klut, varmt vann og et
mildt, uparfymert vaskemiddel til a
rense din fryser.
Rens alt lost utstyr og det ventede
gulvet for de tilbakesettes.
Viktig! Bruk aldri sterke vaskemidler,
skurepulver eller sterkt duftende
vaskemidler nar du rengjor i fryseren din.
Skru ut paren og erstatt den med en
ny pare (maks. 15W).
Sett i stand lysets dekning og stopsl
inn apparatet.
Nyttige tips og idéer
Matfrysing
Slik apner og lukker man lokket
Siden lokket er passet med en tett
lukkende las (tetning), det vil ikke
gjenapnes med én gang etter lukking.
Vent et par minutter for a gjenapne
lokket. En ventil gjor at lokket kan lett
gjenapnes. Aldri trekk handtaket
voldsomt.
Nar fryseren ikke er i bruk
Apparatet skal kobles fra stromkilden.
Ta ut matvarene.
Rens fryseren som beskrevet
tidligere.
La lokket sta litt apent.
Slik skifter man lyspare
Apparatet skal kobles fra stromkilden.
Fjern lysets dekning ved a skyve en
skruetrekker mot dekningens krok,
som vist pa tegningen.
For frysing, skal fersk mat vare pakket
inn i lufttett og fuktighet-sikker
emballering for a forhindre matens
uttorking.
Bare bruk mat av beste kvalitet.
Alltid la den varme maten avkjoles forst
i romtemperatur for du plasserer den i
fryseren.
Maten skal inndeles i sma porsjoner
for frysingen, og dette her sikrer at
frysingen blir raskere, og at du bare
skal avrime mengden som du trenger
til forbruket med en gang.
Merk
frysingsdato
pa
frysingsemballering.
Legg fersk mat for a fryse i narheten av
de kalde sidene av fryseren, og sorg
for at den ikke er i kontakt med den
frosne maten som allerede finnes i
fryseren.
Frosne mat kan oppbevares hvor som
helst innenfor fryseren, men skal
beholdes i det minste 5 mm under
rampen overst.
Aldri fyll fryseren opp lengre enn det som
oppfyllingslinjen viser pa tegningen.
Hvis frysingen er altfor langsom,
NO
kvaliteten av den frysende maten
forverres. Mengden av den ferske
matvarer (uttrykkes i kg) som kan
innfryses i 24 timer er oppgitt i kapitlet
"Tekniske
data"
under
"Frysingskapasitet".
Matoppbevaring
For ferske frosne matvarer, vennligst
konsulter
oppbevaringsperiodetabellen nedenfor.
Ved kjop av frosen mat, utlopsdatoen
skal aldri overskrides.
Nar du kjoper frosen mat, sorg for at
det har vart oppbevart pa rett
temperatur. Ikke kjop produkter som
har vat eller skadet emballering.
Kjopte produkter skal plasseres i din
fryser sa snart som mulig. Vi anbefaler
isolerende pose til a hente sanne
produkter hjem.
Viktig! Husk at totalt eller delvis avrimet
mat ikke skal gjenfryses. Likevel, retter
som ble kokt av avrimet mat kan fryses.
I tilfellet av stromdefekt eller
driftsuhell
Ikke apen lokket.
Viktig! Hvis strommen er av for lenger tid
enn oppgitt i kapitlet "Tekniske data"
under
"Gjenoppvarmingstid",
den
avrimete maten skal spises snart eller
kokes med én gang og gjenfryses etterpa
electrolux 23
(etter avkjoling).
Hva gjor man hvis...
Forst prov losningene nevnt her for a
unnga kostnader av a tilkalle service
unodvendig.
Din fryser vil ikke virke
Er stromledningen utkoblet?
Er husholdssikringen gatt?
Finnes det en stromdefekt (-stans)?
Er temperaturkontrollen stillt i Av
posisjon?
Alarmen kan nok hores og/eller det
rode lyset/symbol ( ) er pa
Er lokket ikke helt stengt? Se
nedenfor.
Passer temperaturkontroll-innstillingen
til omgivelsenes betingelser?
Er fryseren i narheten av varmkilde?
Det indre lyset ikke virker
Er stromledningen utkoblet?
Holder lysparet lost eller har det
brannt ut?
Motoren ser ut til a renne for mye
Er lokket ikke helt stengt? Se
nedenfor.
Er romtemperaturen varmere enn
normal?
Er en stor mengde av fersk mat like
blitt tilsatt til fryseren?
Er lokket ofte apent?
Passer temperaturkontroll-innstillingen
til omgivelsenes betingelser?
Er lokkets tetning skadet eller
deformert?
Er det nok rom for luftomlop rundt
omkring fryseren?
Er Super Fryse (Super Freeze)
funksjonen tilfeldigvis aktivert?
Temperaturen er for varm
Er en stor mengde av fersk mat like
blitt tilsatt til fryseren?
Er lokket ofte apent?
24 electrolux
NO
Passer temperaturkontroll-innstillingen
til omgivelsenes betingelser?
Lokket vil ikke lukke seg helt
Finnes det en overdreven frost eller
emballering som forhindrer lokket i a
lukke seg?
Finnes det matemballeringer som
sperrer lokket?
Er lokkets tetning skitten eller seig?
Vakler fryseren eller virker den
ustabilt?
Lokket er vanskelig a apne
Er lokkets tetning skitten eller seig?
Er ventilen sperret?
Hvis du fortsatt trenger hjelp, vennligst
kontakt din lokale Service Senter.
Service eller reparasjoner
I tilfellet av driftstans eller feil (defekter),
bor du fa service pa fryseren din utfort av
en autorisert Electrolux Service Senter.
Viktig! Under ingen omstendigheter bor
du selv forsoke a reparere apparatet ditt.
Tekniske Data
Modell
Rominnhold / kapasitet (brutto)
Rominnhold / kapasitet (netto)
Hřyde
Bredde
Dybde
Vekt
Energiforbruk/24 timer
Fryserkapasitet
Gjenoppvarmingstid
Merkeeffekt
Spenning
Klimaklasse
Klimaklasser
SN
N
ST
T
liter
liter
cm
cm
cm
kg
kWh/24 timer
kg/24 timer
time
Watt
Volt
BMI265
ECF24460W
261
255
87,6
119
66,5
57
0,649
27
50
100
230
SN/N/ST
Ytre temperaturgrenser
Fra +10°C til +32°C
Fra +16°C til +32°C
Fra +18°C til +38°C
Fra +18°C til +43°C
Dette apparatet imotekommer de folgende EF direktivene:
73/23/EEC fra19. 02. 1973 Lav-Spenning Direktiv
89/336/EEC fra 03. 05. 1989 (inklusive Rettelses Direktiv 92/31/EEC -Elektromagnetisk Kompatibilitet
Direktiv)
PT
electrolux 25
Bem-vindo ao mundo da Electrolux!
Obrigada por seleccionar um produto de qualidade superior da Electrolux, que lhe irá
proporcionar muitos momentos de prazer no futuro. A ambiçao da Electrolux é
oferecer uma vasta variedade de produtos de qualidade que possam tornar a sua vida
mais confortável. Encontra alguns exemplos na capa deste manual. Leia atentamente
este manual para poder usufruir de todos os benefícios do seu novo equipamento.
Podemos prometer-lhe desde já um serviço de qualidade superior. Boa sorte!
26 electrolux
PT
Os simbolos seguintes sao usados neste manual do utilizador:
Informaçoes importantes sobre a sua segurança pessoal e informaçoes
sobre com evitar danificar o equipamento.
Informaçoes gerais e conselhos
Informaçoes ambientais
Eliminaçao
Ao assegurar-se de que este produto é eliminado correctamente,
ajuda a prevenir potenciais consequencias graves para o
ambiente e para a saúde humana.
O símbolo no produto indica que este nao pode ser tratado como
resíduo doméstico, mas que deve ser removido para um local
apropriado para reciclagem das partes eléctricas e electrónicas. Para
mais informaçoes sobre reciclagem deste produto, contacte com o
representante local de reciclagem e disposiçao de resíduos
domésticos ou com o fornecedor onde adquiriu o equipamento.
PT
electrolux 27
Conteúdo
Informaçoes de segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Descriçao do produto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Painel de controlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Visor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Instalaçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Primeira utilizaçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Ligar/desligar (on-off) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ligar o congelador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Desligar o congelador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Uso diário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ajuste da temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Funçao Super Freeze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Funçoes Drinks Chill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Funçao Eco Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Funçao Child Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Alarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Cestos de conservaçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Cesto para congelaçao rápida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Fecho de segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Fazer cubos de gelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Abrir e fechar a tampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Cuidado e limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Mudar a lâmpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Conselhos e informaçoes importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Alimentos congelados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Conservaçao de alimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
No caso de uma falha de energia ou avaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
O que fazer se... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Service ou reparaçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Dados técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
28 electrolux
PT
Informaçoes
segurança
de
Antes de instalar e usar o equipamento
leia este manual do utilizador
atentamente. Contém precauçoes de
segurança, conselhos, informaçoes e
ideias. Se o congelador for usado em
conformidade com as instruçoes
escritas, funcionará devidamente o que o
vai satisfazer completamente.
Estes avisos sao fornecidos para sua
segurança. Deve-os ler atentamente
antes de instalar ou usar o equipamento.
Use o congelador apenas para
guardar alimentos congelados,
congelar alimentos frescos ou fazer
cubos de gelo.
Nao ingira cubos ou gelados de gelo
imediatamente após terem sido
retirados do congelador, pois podem
provocar queimaduras.
Nao deixe as crianças brincar no
interior do congelador, pois podem
ficar presas e sufocar no seu interior.
Nao guarde recipientes de vidro com
líquidos no congelador, podem
rebentar.
Verifique se o congelador nao está
colocado em cima do cabo de
alimentaçao.
Antes de reparar ou limpar o
congelador, desligue sempre o
equipamento da rede eléctrica.
Nao use outros equipamentos (tais
como máquinas de fazer gelados) no
interior do equipamento.
O seu equipamento contém um gás
natural amigo do ambiente, isolante
(R600a). É, no entanto, necessária
alguma precauçao, já que o
isobuthane é inflamável. É por isso
essencial verificar se os tubos de
refrigeraçao nao estao danificados.
É muito importante que este manual de
instruçoes seja guardado junto do
equipamento para poder ser consultado
sempre.
Descriçao do produto
1
8
4
2
6
7
5
3
1.Pega na tampa
2.Fecho de segurança
3.Selo
4.Painel de controlo
5.Bordo superior
6.Luz
7.Válvula: tampa de abertura fácil
8.Sistema Frost Free: elimina totalmente
a formaçao de gelo no congelador
Painel de controlo
A - Botao de equipamento ON/OFF
B - Botao de regulaçao de temperatura
C - Visor
D - Botao de funçao
E - Botao de confirmaçao
PT
Visor
Indica que o equipamento está
ligado, acende quando a funçao
Super Freeze é activada.
Indica que a temperatura do
congelador nao está suficientemente
baixa ou que a tampa foi deixada
aberta.
Indica que a funçao Super Freeze foi
activada para grandes quantidades
de alimentos frescos e desliga o
alarme sonoro.
Indica que a funçao Drinks Chill foi
activada.
Indica que a funçao Eco Mode foi
activada.
Indica que a funçao Child Lock foi
activada.
Indica a temperatura no interior do
congelador.
Indica o número de minutos para as
bebidas ficarem frescas, quando a
funçao Drinks Chill está activa.
Instalaçao
Espere pelo menos 2 horas antes de
ligar o congelador a alimentaçao
eléctrica para se certificar que
circuito de refrigeraçao está
completamente eficiente.
Instale o congelador num local seco e
bem ventilado. Evite locais próximos
de fontes de calor ou luz solar directa.
A temperatura do local deve
corresponder a classificaçao climática
para a qual o congelador foi
desenhado, consulte o capítulo
"Dados técnicos".
electrolux 29
Coloque
o
congelador
horizontalmente sobre uma superfície
plana e segura, apoiado sob os quatro
pés.
Para um funcionamento óptimo e de
forma a evitar danos quando a tampa
é aberta, deixe um espaço de pelo
menos 5 cm da parede do fundo e 5
cm nos lados.
Antes de ligar o congelador a
alimentaçao eléctrica, certifique-se
que a tensao corresponde a indicada
no capítulo "Dados técnicos" em
"Tensao".
Perigo!
Verifique se o congelador nao está
colocado em cima do cabo de
alimentaçao.
Nao retire o cabo de alimentaçao
puxando pelo cabo, especialmente se
o congelador estiver a ser puxado
para fora do local onde foi colocado.
O cabo de alimentaçao só pode ser
substituído
por
um
técnico
qualificado.
Verifique se a tomada eléctrica nao é
partida ou danificada pela parte de
trás do congelador.
Deve existir ventilaçao adequada a
volta do equipamento.
Qualquer
trabalho
eléctrico
necessário para instalar este
equipamento deve ser executado por
um electricista qualificado.
Aviso! Este equipamento deve ser
ligado a terra.
Primeira utilizaçao
Antes da primeira utilizaçao, o interior
do congelador deve ser limpo, veja o
capítulo "Cuidado e limpeza".
Ligue o equipamento.
Pressione o botao (A) para ligar o
equipamento.
30 electrolux
PT
O visor ilumina.
O símbolo ( ) pisca no visor e o alarme
sonoro é activado, uma vez que a
temperatura no interior do congelador
nao está suficientemente baixa para
guardar alimentos.
Pressione o botao (E) para desligar o
alarme. O símbolo (
) pára de
piscar normalmente após algumas
horas.
Coloque alimentos no interior do
congelador apenas quando o símbolo
(
)
tiver
desaparecido.
A
temperatura do congelador é ajustada
para alcançar -18°C, que é a
temperatura óptima de conservaçao
como ajustada no Eco Mode (
).
Ligar/desligar (on-off)
Ligar o congelador
Pressione o botao (A) para ligar o
equipamento.
O visor acende.
Desligar o congelador
Pressione o botao (A) durante cerca
de um segundo até a contagem "3-21" desaparecer e ouvir uma
sequencia de bips.
O visor desliga.
Aviso! Nao coloque objectos no painel
de controlo, porque podem desligar o
equipamento acidentalmente.
Uso diário
Ajuste da temperatura
A temperatura pode ser ajustada entre 15°C e -24°C. Sugerimos o ajuste da
temperatura do congelador para -18°C,
o que garante uma congelaçao e
conservaçao adequadas dos alimentos
congelados.
Pressione o botao (B) diversas vezes
até
alcançar
a
temperatura
pretendida.
A temperatura no visor pisca e indica
o ajuste de temperatura.
Pressione o botao (E) para confirmar a
temperatura pretendida. Ouve um bip.
A temperatura no visor pára de piscar
e é indicada a temperatura no interior
do congelador.
A temperatura ajustada é alcançada
após algumas horas. Durante esse
tempo é normal que a temperatura
apresentada no visor seja diferente da
temperatura ajustada.
Atençao! É normal que existam
diferenças entre a temperatura
apresentada e a temperatura ajustada,
especialmente:
Após o ajuste da temperatura.
Quando a tampa tiver sido mantida
aberta durante muito tempo.
Quando tiverem sido colocados
alimentos quentes no congelador.
Quando a funçao Super Freeze tiver
sido activada.
Funçao Super Freeze
Se necessita de congelar mais de 3-4 kg
de alimentos frescos, o congelador
necessita de ser pré-arrefecido.
Pelo menos 24 horas antes de
colocar os alimentos no congelador,
pressione o botao (D) diversas vezes
até o símbolo correspondente (
)
ficar intermitente no visor.
Pressione o botao (E) durante alguns
segundos para confirmar a activaçao
da funçao Super Freeze. O símbolo
(
) pára de piscar, é disparado um
bip e o visor é animado.
Coloque os alimentos no congelador.
Após 52 horas esta funçao pára
automaticamente e o congelador
PT
regressa a temperatura normal de
conservaçao. Esta funçao pode ser
desactivada a qualquer momento
pressionando o botao (D) até o
símbolo correspondente (
) ficar de
novo
intermitente
no
visor,
pressionando depois o botao (E) para
confirmar a desactivaçao.
Funçoes Drinks Chill
Use este funçao como um aviso de
segurança para quando colocar garrafas
no congelador, pois estas podem
rebentar no equipamento.
Pressione o botao (D) diversas vezes
até o símbolo correspondente (
)
piscar no visor.
Pressione o botao (E) durante alguns
segundos para confirmar a activaçao
da funçao Drinks Chill. O símbolo
(
) deixa de piscar e dispara um
bip.
Pressione o botao (B) diversas vezes
para ajustar o número de minutos
pretendido (entre 1 e 90 minutos).
Coloque as bebidas no congelador.
Quando o tempo definido terminar,
dispara o alarme e o símbolo (
) e
o tempo definido piscam no visor.
Pressione o botao (E) para desligar o
alarme.
Retire as bebidas do congelador. É
possível desactivar esta funçao a
qualquer momento pressionando o
botao
(D)
até
o
símbolo
correspondente (
) piscar no visor
novamente e pressionando depois o
botao (E) para confirmar a
desactivaçao.
Funçao Eco Mode
Use esta funçao para ajustar
automaticamente a temperatura do
congelador para o seu melhor nível
(- 18°C), que garante a conservaçao
electrolux 31
adequada dos alimentos a um consumo
de energia mais baixo.
Pressione o botao (D) diversas vezes
até o símbolo correspondente (
)
piscar no visor.
Pressione o botao (E) durante alguns
segundos para confirmar a activaçao
da funçao Eco Mode. O símbolo
(
) pára de piscar e é disparado
um bip. Também é possível
desactivar esta funçao a qualquer
momento pressionando o botao (B)
para
alterar
a
temperatura
seleccionada e depois pressionando
o botao (E) para confirmar a
selecçao.
Funçao Child Lock
Esta funçao impede que as crianças
possam brincar com os botoes no
painel de controlo. Qualquer pressao
dos botoes nao tem qualquer efeito.
Pressione o botao (D) diversas vezes
até o símbolo correspondente (
)
piscar no visor.
Pressione o botao (E) durante alguns
segundos para confirmar a activaçao
da funçao Child Lock. O símbolo
(
) pára de piscar e é disparado
um bip.
Os botoes no painel de controlo
ficam assim bloqueados. É possível
desactivar esta funçao a qualquer
momento pressionando o botao (D)
até o símbolo correspondente (
)
piscar no visor novamente e
pressionando depois o botao (E)
para confirmar a desactivaçao.
Alarme
Se a temperatura do congelador nao
estiver suficientemente baixa, o alarme
dispara e o símbolo (
) e a indicaçao
de temperatura piscam no visor.
Quando as condiçoes normais sao
32 electrolux
PT
repostas, apenas a temperatura do
congelador continua a piscar. A
temperatura mais alta que o congelador
atingir é memorizada.
Pressione o botao (E) para desligar o
alarme. A temperatura mais alta que o
congelador atingiu aparece entao no
visor durante alguns segundos.
Depois o visor volta a apresentar a
temperatura do congelador.
O símbolo (
) permanece ligado
enquanto
a
temperatura
no
congelador for mais alta que a
temperatura ajustada.
O alarme pode ser provocado pela:
Introduçao de uma grande quantidade
de alimentos frescos no congelador.
Abertura prolongada da tampa.
Um defeito no sistema, consulte o
capítulo "O que fazer se...".
Cesto para congelaçao rápida
Este cesto foi desenhado para
congelaçao rápida.
Importante! Nunca retire este cesto
especial que protege o sistema Frost
Free, mantenha-o preso ao gancho
inferior.
Cestos de conservaçao
Pendure os cestos no canto superior
(X) ou coloque os cestos empilhados
no interior do congelador (Y).
Rode e fixe as pegas para estas duas
posiçoes, como apresentado nos
desenhos.
Podem ser comprados mais cestos no
seu fornecedor local ou no website da
Electrolux (dependendo do país). As
ilustraçoes nesta página apresentam a
quantidade de cestos que é possível
colocar nos diversos modelos de
congelador.
Fecho de segurança
Pressione a chave no fecho enquanto
roda.
Pode adquirir chaves extra no seu
fornecedor local.
Importante! Mantenha as chaves longe
do alcance das crianças. Antes de se
desfazer de um congelador velho retire
as chaves.
Fazer cubos de gelo
Mantenha o tabuleiro dos cubos de
gelo verticalmente e encha com água
até a linha marcada com (F).
Feche o tabuleiro de cubos de gelo
com a tampa (G) e introduza o
tabuleiro na tampa do congelador.
Para retirar os cubos, rode o tabuleiro
ou coloque-o debaixo de água
corrente durante alguns segundos.
PT
Importante! Nunca use objectos
aguçados para retirar os cubos de gelo
do tabuleiro.
electrolux 33
Quando nao estiver a ser usado:
Desligue
o
equipamento
da
alimentaçao eléctrica.
Retire todos os alimentos do
congelador.
Limpe o congelador como indicado
acima.
Deixe a tampa ligeiramente aberta.
Mudar a lâmpada
Abrir e fechar a tampa
Como a tampa foi desenhada para selar
completamente o congelador ao fechar,
esta oferece alguma resistencia a
abertura logo após ter sido fechada.
Aguarde alguns minutos antes de
voltar a abrir a tampa. Uma válvula
permite a reabertura fácil da tampa.
Nunca puxe violentamente a pega.
Cuidado e limpeza
Desligue
o
equipamento
da
alimentaçao eléctrica.
Retire a tampa da lâmpada usando
uma chave de parafusos contra o
gancho na tampa, como apresentado
na ilustraçao.
Desaperte a lâmpada, e proceda a
sua substituiçao (max. 15W).
Volte a colocar a tampa da lâmpada e
a ligar o equipamento.
Limpeza
Desligue
o
equipamento
da
alimentaçao eléctrica.
Retire todos os acessórios soltos e o
fundo, como apresentado na
ilustraçao.
Use um pano húmido para limpar o
seu congelador. Use água quente e
um detergente suave sem aromas e
aditivos.
Limpe os acessórios soltos e o fundo,
antes de os voltar a colocar.
Importante! Nunca use detergentes
fortes, em pó ou aromáticos para limpar
o congelador.
Conselhos e informaçoes importantes
Alimentos congelados
Antes de congelar, os alimentos
frescos devem ser colocados em
embalagens fechadas para impedir
que sequem.
Use apenas alimentos frescos da
melhor qualidade.
Deixe sempre que os alimentos
arrefeçam até a temperatura ambiente
antes de os colocar no congelador.
Divida os alimentos em pequenas
porçoes antes de os congelar; isto
assegura uma congelaçao mais
34 electrolux
PT
rápida, e a possibilidade de
descongelar
a
quantidade
necessária ao consumo imediato.
Marque
as
embalagens
no
congelador com a data de
congelaçao.
Coloque os alimentos frescos para
congelaçao próximo dos lados do
congelador, verificando que estes
nao estao em contacto com as
embalagens congeladas existentes
no congelador.
Os alimentos congelados podem ser
conservados em qualquer lugar no
interior do congelador, mas devem
ser mantidos pelos menos 5 mm
abaixo da parte superior.
Nunca encha o congelador acima da
linha de carga apresentada na
ilustraçao.
Se a congelaçao for muito lenta, a
qualidade dos alimentos deteriora. A
quantidade de alimentos frescos
(expressa em kg) que pode ser
congelada em 24 horas é indicada no
capítulo "Dados técnicos"
em
"Capacidade de congelaçao".
produtos do local de compra até a sua
casa.
Importante! Lembre-se que os
alimentos parcial ou totalmente
descongelados nao devem ser
novamente congelados. No entanto,
pratos que tenham sido cozinhados com
alimentos congelados podem ser
novamente congelados.
Conservaçao de alimentos
O que fazer se...
Para alimentos frescos congelados,
consulte a tabela de tempo de
conservaçao abaixo.
Para
alimentos
congelados
comprados, nunca ultrapasse a data
de validade.
Quando
comprar
alimentos
congelados, certifique-se que estes
tenham sido conservados a
temperatura correcta. Nao compre
produtos com embalagem molhada
ou danificada. Coloque os produtos
comprados no congelador o mais
rapidamente possível após a
compra. Recomendamos que use
sacos térmicos para transportar tais
Tente as soluçoes seguintes para evitar o
custo de uma chamada para um serviço
desnecessário.
O seu congelador nao funciona
O cabo de alimentaçao está
desligado?
Algum fusível no quadro eléctrico
queimou?
Há uma falha de corrente eléctrica?
O controlo de temperatura nao está
na posiçao Off?
O alarme permanece audível e/ou a
luz vermelha/o símbolo (
) acesa
A tampa está completamente
fechada? Veja por baixo.
O controlo de temperatura está
No caso de uma falha de
energia ou avaria
Nao abra a tampa do congelador.
Importante! Se o fornecimento de
energia tiver sido cortado durante um
período superior ao indicado no capítulo
"Dados técnicos" em "Tempo de
acumulaçao",
os
alimentos
descongelados devem ser consumidos
rapidamente ou cozinhados e depois
novamente congelados (depois de frios).
PT
correctamente ajustado para as
condiçoes ambiente?
O congelador está muito próximo de
uma fonte de calor?
A luz interior nao funciona
O cabo de alimentaçao está
desligado?
A lâmpada nao está desapertada ou
queimada?
O
motor
parece
funcionar
demasiado
A tampa está completamente
fechada? Veja por baixo.
A temperatura da sala está mais
quente que o normal?
Foi
colocada
uma
grande
quantidade de alimentos frescos no
congelador?
A tampa é aberta com frequencia?
O controlo de temperatura está
correctamente ajustado para as
condiçoes ambiente?
O selo da tampa está danificado ou
deformado?
Existe espaço de circulaçao de ar
suficiente a volta do congelador?
Foi a funçao Super Freeze activada
acidentalmente?
electrolux 35
Temperatura muito quente
Foi
colocada
uma
grande
quantidade de alimentos frescos no
congelador?
A tampa é aberta com frequencia?
O controlo de temperatura está
correctamente ajustado para as
condiçoes ambiente?
A tampa nao fecha completamente
Existe demasiado gelo ou alguma
embalagem a impedir o fecho da
tampa?
As embalagens dos alimentos nao
impedem o fecho da tampa?
O selo da tampa está sujo?
O congelador oscila ou parece
instável?
A tampa é difícil de abrir
O selo da tampa está sujo?
A válvula está bloqueada?
Se continua a necessitar de
assistencia, contacte com Centro de
Assistencia local.
Service ou reparaçao
Em casos de avarias ou falhas o seu
congelador deve ser reparado por um
técnico autorizado de um Centro de
Service Electrolux.
Importante!
Em
nenhuma
circunstância deve tentar voce mesmo
reparar o seu congelador.
36 electrolux
PT
Dados técnicos
Modelo
Volume (bruto)
Volume (liquido)
Altura
Largura
Profundidade
Peso
Consumo energia/24h
Capacidade de congelaçăo
Tempo acumulaçăo
Potęncia
Tensăo
Classe climática
Classificaçăo climática
SN
N
ST
T
Litro
Litro
Cm
Cm
Cm
Kg
kWh/24h
kg/24h
Horas
Watts
Volts
BMI265
ECF24460W
261
255
87,6
119
66,5
57
0,649
27
50
100
230
SN/N/ST
Limites temperatura ambiente
de +10° C até +32° C
de +16° C até +32° C
de +18° C até +38° C
de +18° C até +43° C
Este equipamento está em conformidade com as seguintes Directivas CE:
73/23/EEC de 19. 02. 1973 Directiva de Baixa-Tensao
89/336/EEC de 03. 05. 1989 (incluindo a Emenda 92/31/EEC - Directiva EMC)
SV
electrolux 37
Välkommen till Electrolux!
Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas kommer att ge
mycket glädje för användaren. Var ambition är att erbjuda ett brett sortiment av
kvalitetsprodukter vilka gör livet bekvämare. Nagra exempel kan ses pa omslaget.
Spendera gärna nagra minuter att studera bruksanvisningen da kan apparatens
fördelar maximalt utnyttjas. Vi lovar erfarenhet som befriar fran mycket besvär. Lycka
till!
38 electrolux
SV
De följande symbolerna har använts i monteringsanvisningar:
Viktiga informationer om din personlig säkerhet, samt informationer
beträffande hur du kan undvika att förstöra anläggningen.
Allmänna informationer och rad
Informationer om miljö
Avfallshantering
Genom att placera frysen i rätt atervinnings station, hjälper man
att förebygga farliga konsekvenser för bade miljö och hälsa.
Benämningen som finns pa varan innebär att den inte kan hanteras
som hushallsavfall, utan maste transporteras till en atervinningsstation
för elektriska och elektroniska avfall. För att fa veta mer om varans
atervinning, kontakta dem lokala myndigheterna, den lokala
renhallningen eller affären där frysen köpts.
SV
electrolux 39
Innehall
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Produktbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Före användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Pa/Av knappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Att starta kylen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Att stänga av kylen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Dagligt bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Temperaturreglering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Snabbinfrysning (Super Freeze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Dryckskylnings funktion (Drinks Chill) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Lagenergi funktion (Eco Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Barnlas funktion (Child Lock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Förvaringskorgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Snabbinfrysningskorgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Säkerhets las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Tillverkning av isbitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Öppning och stängning av locket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Underhall och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Oanvänd frys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Byte av belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Användbara idéer och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Infrysning av matvaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Förvaring av matvaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Vid elavbrott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Vad skall man göra om… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Service och reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Teknisk data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
40 electrolux
SV
Säkerhetsanvisningar
Läs instruktionerna noggrant innan
apparaten börjar användas. De innehaller
säkerhetsanvisningar, rad, bra att veta
tips och idéer. Om frysen används enligt
bruksanvisningen kommer den att
fungera utmärkt och med full belatenhet.
Följande anvisningar meddelas för
användarens säkerhet. Läs noga igenom
dessa innan apparaten tas i drift
Frysen far användas enbart för
förvaring av matvaror, infrysning av
färska matvaror och tillverkning av
isbitar.
Isbitar och glass ska inte intas strax
efter uttagning fran frysen - de kan
orsaka frysskador.
Lat inte barn leka inuti frysen eller
gömma sig i den - de kan lasas in och
kvävas.
Ställ inte vätska i frysen i glasflaska den kan spricka.
Se till att elkabeln inte hamnar under
frysen.
Dra ut elkabeln fran kontakten eller
stäng av strömmen pa annat sätt före
reparation eller rengöring.
Använd aldrig nagon annan elektrisk
apparat inne i frysen (t.ex.
glassmaskin).
Apparaten är miljövänlig. Den
innehaller naturgas, izobutan (R600a),
men gasen är brandfarlig, varför
försiktighet ska beaktas och
apparatens rörsystem ska skyddas
fran skador.
Behall denna bruksanvisning, den kan
behövas även längre fram.
Produktbeskrivning
1
8
4
2
6
7
5
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lockhandtag
Säkerhetslas
Stämpel
Kontrollpanel
Övre kant
Belysning
Ventil: att förenkla nyöppning av
locket
8. Frostfritt
system:
förhindrar
frostbildning i frysboxen
Kontrollpanel
ABCDE-
Apparatens Pa/Av knapp
Knapp för reglering av temperatur
Bildskärm
Funktionknapp
Bekräftelse knapp
SV
Indikator
Indikerar att apparaten är paslagen,
blinkar
snabbare
när
snabbinfrysningsfunktionen (Super
Freeze) är igang.
Indikerar att frysens temperatur inte
är tillräckligt lag, eller att locket inte är
stängt.
Indikerar
att
snabbfrysningsfunktionen (Super Freeze) är
inkopplad för att frysa ner en större
mängd matvaror samt stänger av det
pipande alarmet.
Indikerar att dryckeskylnings funktion
(Drinks Chill) är pakopplad.
Indikerar att lagenergi funktionen
(Eco Mode) är pakopplad.
Indikerar att barnlas funktionen (Child
Lock) är pakopplad.
Visar temperaturen i frysen.
Visar hur länge man behöver kyla
drycker när dryckskylnings funktion
(Drinks Chill) är pakopplad.
Installation
Vänta minst tva timmar innan
apparaten kopplas till strömmen. Pa
detta sätt försäkras att apparaten
fullständigt är användarduglig.
Frysen ska placeras i torrt utrymme
med vädringsmöjlighet. Undvik närhet
till element och direkt solsken.
Rumstemperaturen ska motsvara
klimatklassen som apparaten är
konstruerad för. Se avsnitt ”Spänning”
under kapitel ”Teknisk fakta”.
electrolux 41
Faror!
Se till att strömkabeln inte hamnar
under frysen.
Ta inte ut eluttaget fran kontakten eller
förflytta aldrig frysen genom att dra i
kabeln.
Byte av elkabeln far ske enbart av
utbildad elektriker.
Se till att frysens baksida inte trycker
mot eller skadar strömkabeln.
Det ska finnas vädringsmöjlighet runt
om apparaten.
Elektriska atgärder i samband med
installationen far utgöras enbart av
behörig elektriker.
Varning! Apparaten maste jordas.
Före användning
Innan frysen tas i drift skall insidan
rengö ras. Se kapitel ”Översyn och
rengöring” i manualen.
Koppla in apparaten i kontakten
För att starta apparaten, tryck pa
knappen märkt med (A).
Indikatorn lyser upp.
Märket ( ) börjar blinka, alarmet
ljuder da temperaturen i frysen är för
lag för att kunna placera matvaror i
den.
För att stänga av alarmet, tryck in
knappen (E). Märket ( ) slutar
normalt blinka efter nagra timmar.
Placera inte matvaror i frysen, innan
märket ( ) har slutat blinka. Frysens
temperatur är inställd pa -18 grader,
da denna temperatur är den mest
optimala vid Lagenergi Funktion (Eco
Mode) ( ).
Pa/Av knappen
Att starta kylen
För att starta frysen, tryck in knappen
(A)
Indikatorn lyser upp.
42 electrolux
SV
Att stänga av kylen
Tryck in (A) knappen och hall den
intryckt tills avräkningen ”3-2-1” syns
pa displayen och alarmet börjar ljuda.
Indikatorn släcks
Viktigt! Lägg inga föremal pa knapp
panelen, da de oavsiktligt kan stänga av
frysen.
Dagligt bruk
Temperaturreglering
Temperaturen kan ställas in mellan -15
och -24 grader. Vi rekommenderar att
man ställer in frysen pa -18 grader som
garanterar rätt infrysning samt lämplig
förvaring av dem frysta varorna.
Tryck upprepade ganger pa knapp (B)
tills den korrekta temperaturen visas
pa displayen.
Siffran blinkar och visar den valda
temperaturen.
För att bekräfta den valda
temperaturen, tryck pa knapp (E).
Denna bekräftas med ett pip.
Siffran slutar blinka och den verkliga
temperaturen i frysen visas igen.
Det tar nagra timmar innan den rätta
temperaturen uppnas. Under den
tiden är det normalt att temperaturen
som visas inte överensstämmer med
den valda.
Viktigt! Skillnader som kan uppsta
mellan temperaturen som visas och den
faktiska temperaturen beror vanligast pa:
Temperaturen har nyligen justerats /
ställts in.
Locket har statt öppet än längre tid.
Varm mat har ställts i frysen.
Snabbinbfrysning (Super Freeze) är
inkopplad.
Snabbinfrysning
Freeze)
(Super
Om man vill frysa in mer än 3-4 kg
samtidigt, behövs det förinfrysning.
Minst 24 timmar innan matvaror ställs
in i frysen bör man trycka in knappen
(D) tills ( ) börjar blinka.
För att bekräfta snabbinfrysningen,
tryck in knapp (E) inom nagra
sekunder.( )symbolen slutar att
blinka, ljudsignal hörs och symbolen
börjar blinka snabbare.
Lägg in matvarorna i frysen.
Funktionen stänger av sig automatiskt
inom 52 timmar och frysen atergar till
den inställda normaltemperaturen.
Funktionen kan när som helst kopplas
ur genom att trycka pa knappen (D) till
( ) visar sig och avstängningen
bekräftas med knapp (E).
Dryckskylnings
(Drinks Chill)
funktion
Denna funktion kan användas som en
paminnelse om att man har lagt in
glasflaskor i frysen da de kan explodera
om man glömmer dem där för länge.
Tryck in knappen (D) upprepade
ganger tills Du kommer till ( ) som
da börjar blinka.
Tryck in knappen (E) inom nagra
sekunder
för
att
starta
dryckskylningen. ( ) symbolen
slutar blinka och en ljudsignal hörs.
Tryck in knappen (B) upprepade
ganger för att ställa in den önskade
tiden (mellan 1 och 90 minuter)
Lägg dryckerna i frysen.
När den inställda tiden har gatt, ljuder
en signal och symbolen ( ) samt
den inställda tiden blinkar.
För att stänga av alarmet, tryck pa
knapp (E).
SV
Ta ut dryckerna ur frysen. Denna
funktion kan när som helst stängas av
genom att trycka pa knappen (D), tills
symbolen ( ) börjar blinka. Bekräfta
det genom att trycka pa knappen (E).
Lagenergi funktion (Eco Mode)
Men denna funktion kan man ställa in
frysen till den mest optimala
temperaturen (-18 grader) som
garanterar matvarornas hallbarhet med
minsta möjliga energiförbrukning.
Tryck ner knappen (D) igen tills ( )
börjar blinka.
Inom nagra sekunder skall knappen
(E) tryckas in för att bekräfta
inkopplingen
av
Lagenergi
Funktionen. Symbolen slutar blinka
och ljudsignal hörs. Denna funktion
kan när som helst stängas av genom
att ändra temperaturen med knappen
(B) och bekräfta detta med knappen
(E).
Barnlas funktion (Child Lock)
Med denna funktion kan man förhindra
att barn skall kunna leka med
kontrollpanelen. Knapptryckningar blir
verkningslösa.
Tryck aterigen in knappen (D) till
symbolen ( ) börjar blinka.
Inom nagra sekunder skall man med
knappen (E) bekräfta barnlas (Child
Lock) funktionen. Symbolen ( )
slutar blinka och en ljudsignal hörs.
Kontrollpanelen är nu last. Denna
funktion kan när som helst stängas av
genom att trycka pa knapp (D) tills
symbolen ( ) börjar blinka igen.
Bekräfta med knappen (E) att funktion
är avstängd.
electrolux 43
Alarm
Om temperaturen i frysen inte är
tillräckligt lag, ljudsignal hörs och
symbolen ( ) samt temperaturvärdet
börjar blinka. När allt atergar till det
normala, blinkar bara temperaturvärdet.
Den högst uppmätta temperaturen i
frysen lagras i dess minne.
För att stänga av alarmet, tryck pa
knapp (E). Inom nagra sekunder visas
den högsta uppmätta temperaturen.
Därefter
visas
den
aktuella
temperaturen.
Symbolen ( ) kommer att synas tills
temperaturen har sjunkit till det
förinställda värdet.
Orsak till alarm kan vara:
Stor mängd färska matvaror lagts in i
frysen samtidigt.
Dörren/locket har statt öppet en
längre tid.
Systemfel, se kapitel ”Vad skall vi göra
om....”
Förvaringskorgar
Häng korgarna pa frysens övre kant
(X) eller lägg korgarna ovanpa
varandra inne i frysen (Y). .
Vrid om och las handtagen till dessa
tva positioner enligt ritningen. .
Fler korgar kan införskaffas antingen pa
det lokala servicekontoret eller pa
Electrolux hemsida (olika i olika länder).
Pa denna sida kan Du se hur manga
korgar som kan placeras i olika modeller.
44 electrolux
SV
Snabbinfrysningskorgar
Denna korg är konstruerad för
snabbinfrysning.
Viktig! Denna speciella korg som
skyddar det frostfria (Frost Free) systemet
skall aldrig avlägsnas fran frysen, lat den
vara fast upphängd längst ner.
Öppning och stängning av
locket
Da locket är försett med en hermetisk tä
tningslist, kan det vara svart att öppna
igen strax efter att man har stängt det.
Vänta nagra minuter innan locket ska
öppnas igen. Locket kan öppnas igen
med hjälp av en ventil. Dra aldrig
valdsamt i handtaget.
Underhall och rengöring
Rengöring
Säkerhets las
Sätt in nyckel i laset och vrid om.
Reservnyckel kan införskaffas pa lokala
servicekontor.
Viktigt! Förvara nyckeln oatkomligt för
barn. Innan man slänger gamla frys, skall
man avlägsna nyckeln.
Dra ut kontakten.
Plocka ut alla lösa delar och
ventillationsgallret enligt ritningen.
Använd en fuktig trasa för rengöring av
frysen. Använd varmt vatten och
oparfymerat rengöringsmedel.
Rengör alla lösa delarna och
ventillationsgallret innan de sätts
tillbaka i frysen.
Tillverkning av isbitar
Hall isformen lodrät och fyll den med
vatten upp till max-märket. (F)
Skruva pa korken (G) och skjut in
isformen i frysens lock.
För att lossa isbitarna, vrid pa isformen
eller hall den under varmt vatten under
nagra ögonblick.
Viktigt! Använd aldrig vassa eller
spetsiga föremal till att fa loss isformen.
Viktigt!
Använd
inte
starka
rengöringsmedel, skurpulver eller
parfymerade produkter.
SV
Oanvänd frys
Dra ut kontakten.
Töm frysen pa alla matvaror.
Rengör frysen enligt beskrivning ovan.
Lat locket sta delvis öppet.
Byte av belysning
Dra ut kontakten.
Ta bort höljet pa belysningen med en
skruvmejsel enligt ritningen.
Skruva loss glödlampan och sätt in en
ny (max 15w).
Sätt tillbaka höljet och stoppa in
kontakten igen.
Användbara idéer och
tips
Infrysning av matvaror
Paketera matvarorna i luft- och
vattentäta förpackningar för att
undvika uttorkning.
Frys endast in matvaror som är av bra
kvalitet.
Lat varma maträtter svalna till
rumstemperatur innan de sätts in i
frysen.
Fördela matvarorna i mindre portioner,
da kommer infrysningen att ga
snabbare och man behöver endast
tina upp den mängd som omgaende
ska förtäras.
Anteckna pa förpackningarna vilket
datum de blev frysta.
De färska maträtterna skall placeras
nära frysens kalla väggar och undvika
att de kommer i kontakt med dem
electrolux 45
redan infrysta matvarorna.
Man kan placera matvarorna var som
helst i frysen men inte högre än 5 mm
under dess övre kant.
Fyll inte frysen över linjen som bilden
visar.
Om infrysningen sker langsamt,
försämras
matvarornas
kvalitet.
Kvantiteten (i kg) som kan frysas in under
ett dygn kan man hitta i kapitlet ”Tekniskt
data”
under
rubriken
Infrysningskapacitet”.
Förvaring av matvaror
Man hittar information om hur länge
man kan förvara färskt frysta matvaror
i tabellen nedan.
Förvara aldrig matvaror vilka är köpta
frysta efter ”bäst före” datum.
Vid inköp av frysta livsmedel,
kontrollera alltid om varan har hallits
vid lämplig temperatur. Köp aldrig
matvaror vars förpackning är fuktig
eller skadad. Matvaror som är köpta
frysta skall sa snart som möjligt
placeras i frys igen. Vi rekommenderar
att använda värmeisolerade pasar för
hemtransport av frysta varor.
Observera! Glöm inte att delvis eller
helt tinade matvaror far inte frysas
igen. Däremot kan maträtter som är
tillagade av frysta varor, fryses in.
Vid elavbrott
Öppna inte locket.
Viktigt! Om elavbrottet överskrider
”Ateruppvärmnings tid” som finns angiven
i kapitlet ”Teknisk data”, skall matvarorna
förtäras sa snart som möjligt eller
46 electrolux
SV
användas i matlagning
nedkylning, fryses in igen.
och
efter
Vad skall man göra om…
frysen inte fungerar?
Man kan undvika att behöva använda
service i onödan om man först provar
nagra av förslagen nedan.
Är kontakten utdragen?
Har en säkring gatt?
Är det strömavbrott?
Är temperaturregleraren i Av-läge?
Alarmljudet är hörbart och den röda
lampan ( ) lyser
Är locket helt stängt? (se nedan)
Är temperaturregleraren rätt inställd i
förhallande till rumstemperaturen?
Är frysen placerad för nära en
värmekälla?
Inre belysningen fungerar inte
Är kontakten utdragen?
Är glödlampan daligt inskruvad eller
har den gatt sönder?
Motorn gar igang för mycket
Är locket helt stängt? Se nedan
Är det ovanligt varmt i rummet?
Har det lagts in ovanligt mycket färska
matvaror i frysen?
Har locket öppnats ovanligt ofta?
Är temperaturregleraren rätt inställd i
förhallande till rumstemperaturen?
Har tätningslisten till locket skadats
eller förstörts?
Finns det tillräckligt med plats
omkring frysen sa att luften kan
cirkulera ordentligt?
Har snabbinfrysnings funktionen
slagits pa av misstag?
Temperaturen är för hög
Har det lagts in mycket färska
matvaror i frysen?
Har locket öppnats nyligen rätt ofta?
Är temperaturregleraren rätt inställd i
förhallande till rumstemperaturen?
Locket stängs inte ordentligt
Finns det för mycket frost, eller
hindrar nagot matpaket locket att
stängas?
Hindrar flera matpaket locket att
stängas?
Är tätningslisten smutsig eller klibbig?
Vinglar eller star frysen ostadigt pa
nagot sätt?
Locket är svart att öppna
Är tätningslisten smutsig eller klibbig?
Är ventilen igenkorkad?
Kontakta det lokala service kontoret vid
behov av ytterligare hjälp.
Service och reparation
Lat frysen bli reparerad enbart pa
Electrolux service.
Viktigt!
Försök
under
inga
omständigheter reparera frysen pa egen
hand.
SV
Teknisk data
Modell
Volym (brutto)
Volym (netto)
Höjd utan rullar/med rullar
Bredd
Djup
Vikt
Energiförbrukning / dygn
Infrysningskapacitet
Ĺteruppvärmningstid
Nominell effekt
Driftspänning
Klimatklass
Klimatklasser
SN
N
ST
T
Liter
Liter
Cm
Cm
Cm
Kg
kWh/dygn
kg/dygn
Timmar
Watt
Volt
BMI265
ECF24460W
235
233
87,6
119
66,5
37
0,918
14
39
193
230-240
SN/N/ST
Yttre temperaturgränser
Från +10°C till +32°C
Från +16°C till +32°C
Från +18°C till +38°C
från +18°C till +43°C
Denna apparat motsvarar följande EC direktiv:
1973.02. 19-i 73/23/EEC lagspänningsdirektiv
1989. 05. 3-i 89/336/EEC direktiv (inbegripen modifierad 92/31/EEC - EMC direktiv)
electrolux 47
48 electrolux
electrolux 49
50 electrolux
electrolux 51
www.electrolux.com
www.electrolux.fi
www.electrolux.no
www.electrolux.pt
www.electrolux.se
820 418 633 - 16042007
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement