AEG 1050F-W User manual
1050F-W
Spis, Liesi
°C
Bruksanvisning, Käyttöohje
Sisällys
Sisällys
Innehåll
Turvallisuus ................................................. 3
Liesi .............................................................. 4
Pakkauksen purkaminen .................. 4
Varusteet ............................................ 4
Turvavarusteet ........................................... 5
Kaatumiseste ..................................... 5
Keittotason suoja (lisävaruste) ......... 5
Luukun salpa ..................................... 6
Ennen lieden käyttöönottoa ................... 6
Yleistä ................................................. 6
Puhdista varusteet ............................. 6
Kuumenna keittolevyt ....................... 7
Polta uunin suojarasva ...................... 7
Toimintopaneeli ......................................... 8
Merkkivalolamput ............................. 8
Keittolevyt .................................................. 9
Keittotason käyttäminen .................. 9
Keittolevyjen puhdistaminen .......... 11
Uuni ............................................................ 12
Uunin toiminnot .............................. 12
Hyödyllisiä ohjeita ........................... 13
Puhdistus ja hoito ............................ 14
Asennus ..................................................... 16
Jalustan korkeuden muuttaminen . 16
Asennus vaakasuoraan ................... 16
Sähköliitäntä .................................... 16
Huolto ....................................................... 17
Tekniset tiedot ........................................ 18
Taulukot .................................................... 19
Leivontataulukko ............................. 19
Pellin korkeuden valinta ................. 19
Ruoanvalmistustaulukko & grillaus 20
Neuvoja ja vinkkejä
käytännön ongelmiin ............................... 21
Neuvoja ja vinkkejä ................................. 22
Romutus .................................................... 22
Säkerhet .....................................................23
Spisen .........................................................24
Uppackning ......................................24
Tillbehören .......................................24
Säkerhetsutrustningen ............................25
Tippskyddet .....................................25
Kastrullskyddet (extra tillbehör) .....25
Luckspärren .....................................26
Före första användning ...........................26
Rengöring av spisen ........................26
Rengör tillbehören ...........................26
Upphetta plattorna .........................26
Bränn av ugnen ...............................27
Manöverpanelen ......................................27
Kontrollamporna .............................27
Platthällen ..................................................28
Användning av hällen ......................28
Rengöring av plattorna ...................30
Ugnen .........................................................31
Ugnens funktioner ...........................31
Praktisk användning ........................32
Rengöring och skötsel .....................33
Installation .................................................35
Ändring av sockelhöjd .....................35
Nivåjustering ....................................35
Elektrisk anslutning .........................36
Service ........................................................37
Tekniska uppgifter ...................................38
Tabeller ......................................................39
Bakning ............................................39
Placering i ugn .................................39
Grill & Matlagning ..........................40
Praktiska råd och tips .............................41
Problem och åtgärder ............................42
Skrotning ...................................................42
2
Turvallisuus
Turvallisuus
Liedet kehittyvät ja uudessa liedessäsi on uusia toimintoja ja ominaisuuksia. Lue sen vuoksi ohjeet huolellisesti
ja tutustu uuden lietesi käyttöön ja sen toimintoihin. Liesi on tarkoitettu normaaliin kotitalouskäyttöön. Säilytä
käyttöohje myös mahdollista seuraavaa omistajaa varten. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää lieden ominaisuuksista tai sen toiminnasta. Yhteydenottotiedot löydät kohdasta “Huolto”.
Teksti, joka on merkitty VAROITUSKOLMIO-symbolilla sisältää tietoa lieden turvallisesta käytöstä. LUE NE KOHDAT
HUOLELLISESTI, jotta et turhaan vahingoittaisi itseäsi, muita tai liettä.
Lapset
Käyttö
Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja kiinnostuneita
kaikesta, jopa liesistä. Haluamme turvallisuuden
vuoksi painottaa muutamia asioita, jos sinulla on
lapsia:
Suosittelemme vähintään 40 cm laskutilaa lieden
molemmin puolin. Vaihtoehtoisesti liesi voidaan asentaa siten, että toisella puolella on seinä tai kaappi ja
toisella puolella laskutila.
Keittotason suojan tulee olla asennettu ja luukkujen
turvasalvan toiminnassa.
Anna lasten olla mukana lieden käyttämisessä,
mutta kerro heille, että kattilat, taso ja uuni kuumenevat ja pysyvät kuumana vielä jonkun aikaa käytön
jälkeenkin. PALOVAMMAN VAARA!
Älä koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa, parafiinia
tai muuta helposti syttyvää ainetta liedelle ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa käännä vääntimet nollaasentoon ja katkaise virta liesituulettimesta. TUKAHDUTA TULI KANNEN AVULLA, älä koskaan käytä vettä.
Käytä vain keittolevyä ja uunia varten suunniteltuja
astioita.
Varmista, että lieden vääntimet ovat nolla-asennossa, kun liettä ei käytetä.
Asennus
Lieden asennuksen ja mahdolliset korjaukset saa suorittaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa heikentää
lieden toimintaa ja aiheuttaa henkilö–ja/tai omaisuusvahinkoja.
Liesi on painava, reunat ja kulmat, joihin sinun ei
yleensä tarvitse koskea, saattavat olla teräviä. Käytä
käsineitä liettä siirrettäessä.
KAATUMISESTEEN tulee olla asennettu. Silloin liesi ei
kaadu epätavallisenkaan kuormituksen johdosta.
Puhdistus
Pidä keittolevyt ja uuni puhtaina hygienia- ja turvallisuussyistä. Rasva ja roiskeet käryävät kuumennettaessa ja aiheuttavat pahimmassa tapauksessa
palovaaran.
Hoito ja huolto
Nollaa kaikki vääntimet ennen viallisen lampun
vaihtoa.
Huollot ja tarvittavat korjaukset saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä
varaosia.
Romutus
Auta ehkäisemään vahingot lieden romuttamisen
yhteydessä: kun lieden kaapeli on irrotettu liesirasiasta, katkaise kaapeli lieden puoleisesta päästä ja
poista uunin luukun turvalukitus toiminnasta.
3
Liesi
Liesi
1
1 Höyryaukko
2 Keittotaso
2
3 Ohjauspaneeli ja VÄÄNTIMET
4 Uuni
5 Säilytyslaatikko
6 Jalusta
°C
Lieden takaosassa on pyörät,
jotka helpottavat lieden siirtämistä
puhdistuksen yhteydessä. Avaa
luukku, nosta liettä varovasti uunin
yläreunasta ja vedä liesi ulos.
3
4
5
6
Pakkauksen purkaminen
Varusteet
Tarkista, että liesi on virheetön. Ilmoita mahdollisista
kuljetusvaurioista välittömästi myyjälle.
Pakkaus on kierrätyskelpoinen. Ota yhteyttä kierrätyskeskukseen, jos et ole varma minne voit viedä
pakkausmateriaalin.
NÄMÄ TOIMITETAAN LIEDEN MUKANA:
•
•
•
•
Emaloidut leivinpellit ja uunipannu
Uuniritilä
Kaatumiseste asennustarvikkeineen
Käyttöohje
SEURAAVAT OVAT OSTETTAVISSA LISÄVARUSTEINA:
• Keittotason suoja asennustarvikkeineen
4
Turvavarusteet
Turvavarusteet
Varmista, että lieden molemmilla puolilla on 40 cm leveä
laskutila (KATSO KUVA). Vaihtoehtoisesti liesi voidaan asentaa siten, että toisella puolella on seinä tai kaappi ja
toisella puolella laskutila.
Liesi täyttää lapsiturvallisuutta koskevat vaatimukset, jos seuraavat varusteet/toiminnot on asennettu:
min. 40 cm
min. 40 cm
Kaatumiseste
Kaatumiseste pitää olla asennettu, ettei
liesi kaadu normaalia suuremmassakaan
kuormituksessa.
Ennen kuin asennat kaatumisesteen, varmista, että liesi
on asennettu oikealle korkeudelle, katso kappale Asennus,
s. 16.
NÄIN ASENNAT KAATUMISESTEEN PAIKALLEEN:
1 Piirrä seinään viiva – vaakatasoon asettamisen
jälkeen – pitkin lieden takareunaa (KATSO KUVA).
2 Katso kuvasta mitat, jotka pätevät kummallekin
puolelle. Mittaa kaatumisesteen paikka ja ruuvaa este kiinni tukevaan materiaaliin tai sopivaan vahvikkeeseen.
HUOM! Jos asennusaukko on liettä leveämpi, ja haluat
asentaa lieden keskelle aukkoa, kuvan vaakamittaan
pitää lisätä lieden ja kalusteen väliin jäävän raon
leveys.
3 Jos muutat mittaa, muista sovittaa kaatumiseste
lieden takaosassa olevaan reikään, kun siirrät
liettä paikalleen.
Muista, että kaatumiseste toimii vain jos liesi on työnnetty paikalleen.
35-65 mm
55-60 mm
Keittotason suoja (lisävaruste)
Keittotason suojan pitää olla asennettu, etteivät
lapset vetäisi keittoastioita liedeltä.
1 Paina tulpat etummaisiin reikiin.
2 Aseta suoja keittotasolle niin, että tulpat ovat reunan
yläpuolella.
3 Käännä suojaa vinosti alaspäin ja
4 sitten ylöspäin niin, että suojan päätyjen reunat tarttuvat tason reunoihin.
5 Lukitse takimmaisilla tulpilla.
2
1
3
5
4
5
Turvavarusteet
Luukun salpa
Luukun salvan eli lapsilukon ansiosta lasten on
vaikeampi avata uunin luukkua. Salpa on kytketty
tehtaalla toimintaan, mutta sen voi poistaa toiminnasta
tarvittaessa.
LUUKUN TURVASALPA ELI LAPSILUKKO
Paina salpa (A) alas, kun haluat AVATA uunin luukun.
Salpaa voi tarpeen mukaan pitää toiminnassa tai sen
voi poistaa toiminnasta. Lukitustapaa muutettaessa on
aina ensin tarkistettava, ettei uuni ole kuuma.
LAPSILUKON POISTAMINEN TOIMINNASTA (B):
A
B
Paina salpa alas ja työnnä luukun yläreunassa olevaa
kielekettä pari millimetriä oikealle.
LAPSILUKON ASETTAMINEN TOIMINTAAN (C):
Työnnä luukun yläreunassa olevaa kielekettä pari millimetriä vasemmalle.
Ennen lieden käyttöönottoa
Yleistä
Puhdista liesi heti käytön jälkeen puhtaalla liinalla ja
lämpimällä vedellä, johon on mahdollisesti lisätty
astianpesuainetta. Älä käytä koskaan hankausaineita
tai muita naarmuttavia aineita lieden puhdistukseen.
Tehokkaampi puhdistus voi kuitenkin joissakin
tapauksissa tulla kysymykseen. Noudata silloin seuraavia ohjeita. Älä unohda puhdistaa myös irrotettavan
höyryaukon suojuksen alta. Suojuksen voit pestä
astianpesukoneessa.
Ennen kuin vedät lieden paikaltaan puhdistaaksesi
sen takaa, haluamme varmuuden vuoksi muistuttaa,
että lieden kaatumiseste toimii vain kun liesi on sijoituspaikallaan.
Puhdista varusteet
Pese leivinpelti, uunipannu ym. lämpimällä vedellä ja
astianpesuaineella. Huuhtele ja pyyhi kuivaksi.
6
C
Turvavarusteet
Kuumenna keittolevyt
Keittolevyt on käsitelty ruosteenestoaineella, joka
kiinnittyy keittolevyihin paremmin, jos levyjä kuumennetaan ennen käyttöä.
Kuumenna yhtä levyä kerrallaan täydellä teholla
enintään 5 minuutin ajan. Muista pitää levyjä silmällä,
ettei kukaan polta niissä itseään. Liuotinaineen jäänteet
savuavat hieman höyrystyessään. Älä polta uunin suojarasvaa, ennen kuin olet kuumentanut kaikki levyt.
max. 5 min.
Polta uunin suojarasva
Pidä lapsia silmällä!
Uuni tulee erittäin kuumaksi.
1 Valitse
ylä-/alalämpö ja korkein lämpötila.
Uunin luukun pitää olla kiinni.
2 Tuuleta keittiö. Katkaise virta uunista, kun käry
ja savuaminen on lakannut.
3 Puhdista uuni, luukku ja kannattimet
lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Pyyhi
kuivaksi.
max.°C
°C
7
Turvavarusteet
Toimintopaneeli
1a
°C
1b
1a
1b
2
3
4
2
3
merkkivalo
UUNIN merkkivalo
UUNIN toimintoväännin
UUNIN lämpötilan valitsin
KEITTOLEVYJEN tehonvalintavääntimet
LIEDEN
Merkkivalolamput
Merkkivalolamput ovat glimlamppuja ja niiden
kestoikä on normaalisti pitkä. Jos lamppu vioittuu,
ota yhteys huoltoliikkeeseen.
8
4
Keittolevyt
Keittolevyt
Liedessä on neljä valurautalevyä. Pikalevyt on merkitty
punaisella merkillä ja varustettu ylikuumenemissuojalla.
ø 145 mm
ø 180 mm
ø 180 mm
ø 145 mm
Keittotason käyttäminen
Älä koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa,
parafiinia tai muuta helposti syttyvää ainetta
liedelle ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa
käännä keittolevyjen vääntimet 0-asentoon ja
katkaise virta liesituulettimesta. TUKAHDUTA TULI
KANNEN AVULLA, älä koskaan käytä vettä.
Levyissä on kiinteät asennot 0–6. Asennossa 6 teho on
suurimmillaan. Vääntimiä voi kääntää sekä myötä–
että vastapäivään.
Ajan myötä opit valitsemaan sopivan vääntimen
asennon valmistettavan ruoan, ruokamäärän ja
keittoastian mukaan.
Keittäminen
Voit käyttää korkeinta tehoa kiehauttamiseen ja sen
jälkeen asettaa alemman tehon ruoan kypsentämiseen
ja hauduttamiseen. Veden kiehumisääni ja vesikuplien
koko auttavat valitsemaan oikean tehoalueen.
Melkein äänetön kiehuminen, hieman
poreileva vesi. Sopiva puurojen hauduttamiseen, kalan
kypsentämiseen sekä vihannesten, kuten herneiden ja
parsakaalin keittämiseen.
MIETO TEHO:
KESKI TEHO: Kiehuva ääni, hiilihappopitoisen juoman
kokoiset poreet. Sopii suurimmalle osalle keitettäviä
ruokatarvikkeita, esim. punajuuret ja liha.
Ääni hiljenee ennen kiehumisen
alkamista. Poreileva vesi. Sopiva kiehauttamiseen.
KORKEA TEHO:
9
Keittolevyt
Paistaminen
Paistaessasi saat parhaan tuloksen, kun paistettava
ruoka ei ole jääkaappikylmää ja ruokamäärä peittää
korkeintään 2/3 osaa paistinpannun pohjasta.
Lisää margariini/voi paistinpannuun ja aseta
tehoalue väännintä kääntämällä. Rasvan väri kertoo,
milloin paistaminen voidaan aloittaa. Näet värin
helposti painamalla teräksisen paistinlastan pannun
pohjaa vasten, kun rasva ei enää sihise.
Hieman ruskea rasva. Sopii esim. munien,
raa’an perunan, sipulin, kyljysten ja pihvien, sekä
kokonaisen kalan paistamiseen.
MIETO TEHO:
KESKI TEHO: Keskiruskea rasva. Sopii useimpien ruokien
paistamiseen, esim. jauheliha, lihakuutiot, makkara ja
ohuet kalafileet, sekä ohukaiset.
KORKEA TEHO: Tummanruskea rasva. Sopiva ohuiden
pihvien nopeaan paistamiseen. Ole varovainen, rasva
palaa helposti.
Kattilan/paistinpannun valinta
Ajan- ja energiansäästön vuoksi pitäisi kattilan/
paistinpannun pohjan olla
• yhtä suuri kuin keittolevyn. Liian pieni pohjan
halkaisija lisää vaaraa, että ruoka palaa kiinni
levyyn ylikiehumisen yhteydessä.
• tasainen. Epätasainen pohja pidentää keittoaikaa.
Levyn lämpö vaikuttaa keittoastiaan. Hankkiessasi
uusia keittoastioita, valitse mielummin kerrospohjaisia
teräskattiloita.
Säästä energiaa !
• Käytä kantta keittoastialla, niin energiankulutus
alenee.
• Käytä jälkilämpö hyväksi.
• Höyryttämällä kypsentäminen, painekeittimen
käyttö ja puhtaat keittolevyt alentavat energiankulusta.
• Epätasainen keittoastian pohja lisää energian
kulutusta n. 30%.
10
Keittolevyt
Keittolevyjen puhdistaminen
Likainen keittolevyn pinta huonontaa lämmön
johtumista levystä keittoastiaan. Pyyhi levyn pinta
jokaisen käyttökerran jälkeen kostealla pyyhkeellä ja
astianpesuaineella.
Puhdistus ja ruosteenestokäsittely
1 Puhdista levyt perusteellisesti saippuoidulla teräsvillalla. Huuhtele ja kuivaa talouspaperilla.
2 Levitä, esim. pienellä kangastilkulla, ohut kerros ruosteenestoainetta kuivalle, kylmälle
levylle. Aineen voit hankkia valtuutetusta huoltoliikkeestä.
3 Polta aine kiinni keittolevyyn kuumentamalla
yhtä levyä kerrallaan täydellä teholla, korkeintaan viisi minuuttia. Kevyttä savua ja höyryä
muodostuu, kun liuotinaineet höyrystyvät.
4 Kaikki väri puhdistuu emalista (jonka on oltava
kylmä) ja käsistä lakkabensiinillä.
max. 5 min.
11
Uuni
Uuni
Uunissa on irrotettavat uunikannattimet, joissa on kolme
kannatintasoa. Voit katsoa tämän käyttöohjeen Leivontaja ruoanlaittotaulukoista, mikä kannatintaso on sopiva eri
uunitoiminnolle ja eri lämpötiloille.
Uunin toiminnot
Kaikissa toiminnoissa merkkivalo palaa kuumennusvaiheessa ja sammuu kun haluttu lämpötila on
saavutettu (syttyy ja sammuu, kun termostaatti kytkee
ja katkaisee).Valitaksesi uunitoiminnon, käännä uunin
toimintoväännintä myötäpäivään haluamasi toiminnon kohdalle (katso alla).
UUNISSA ON SEURAAVAT TOIMINNOT:
Valaistus
Uunin valaistus syttyy automaattisesti aina, kun valitset
toimintoja. Voit halutessasi kytkeä ainoastaan valon, ilman
että mikään muu toiminto on kytkettynä.
Ylä-/alalämpö
Ylä- ja alavastus kytkettynä.
Ylälämpö
Ylävastus kytkettynä.
Alalämpö
Alavastus kytkettynä.
Grilli
Grillivastus kytkettynä.
Pikakuumennus
Grilli- ja alavastus kytkettynä. Uuni lämpiää
200ºC:een noin 7 minuutissa. Voidaan käyttää
myös kuorrutuksen yhteydessä.
12
Uuni
Hyödyllisiä ohjeita
Älä koskaan aseta alumiinifoliota, leivinpeltiä tai
uunipannua suoraan uunin pohjalle. Mikäli uunin
alalämmön siirtyminen estetään, uunin pohjan
emali saattaa vaurioitua ylikuumenemisesta.
Uuni kuumenee käytössä. PIDÄ LAPSIA SILMÄLLÄ.
Pelti voi vääntyä lämpötilan vaihtumisen yhteydessä
ja/tai jos se on täytetty epätasaisesti esimerkiksi
pizzalla. Pelti palautuu jäähtyessään alkuperäiseen
muotoonsa.
Miten valita oikea uunitoiminto? Seuraavassa
käytännön neuvoja ja vihjeitä miten valitset uunitoiminnon valmistaessasi erilaisia ruokalajeja:
Leivonta
Noudata taulukon ohjeita. Kokeile pehmeitä kakkuja
hammastikulla noin 5 minuuttia ennen täyttä aikaa.
Voit lyhentää tai pidentää paistoaikaa. Valmistusohje,
vuokien materiaali, väri, muoto ja koko voivat vaikuttaa lopputulokseen. Kirkkaissa alumiinivuoissa paistetut kakut ovat yleensä vaaleita. YLÄ-/ALALÄMPÖ antaa
tasaisen värin koko pinnalle.
Ruoanvalmistus
on yleensä paras ruoan kypsennykseen
yhdellä kannattimella. Noudata taulukon ohjeita.
YLÄ-/ALALÄMPÖ
Paistaminen
Uunissa paistaminen on vaivatonta ja kätevää. Valitse
uuninkestävä vuoka, johon liha juuri mahtuu, tällöin
paistoliemi ei kuivu. Joulukinkusta valuu paistettaessa
yleensä paljon nestettä. Käytä sen vuoksi suurta
paistovatia tai uunipannua ja ota se uunista varovasti.
Grillaus
Grillattavan ruoan koko, rasvaisuus, muoto, määrä ja
lämpötila vaikuttavat kypsymisaikaan ja lopputulokseen. Kala ja vaalea liha (linnut, vasikka ja porsas)
eivät ruskistu yhtä helposti kuin punainen liha (nauta
ja riista). Grillausöljy ja/tai grillimauste parantavat
väriä, mutta lisäävät palamisvaaraa.
Grillauksen paras lopputulos saavutetaan silloin,
kun ruokaa ei laiteta grilliin suoraan jääkaapista.
Kuivaa ruoka ja aseta se uuniritilälle. Mausta
mieleiseksesi. Muista aina laittaa ritilän alle foliolla
13
Uuni
peitetty pelti, joka kerää rasvan tms. Porsaankyljykset,
pihvit, kalafileet yms. asetetaan uunin yläosaan, kun
taas esimerkiksi paksut paahtokyljet asetetaan
alaosaan.
Käännä toimintoväännin asentoon
ja lämpötilan
valitsin haluttuun lämpötilaan, max 250°C. Aloita
grillaus 3–5 minuutin lämmityksen jälkeen. Tarkkaile
kypsymistä ja käännä ruoka ainakin kerran kypsennyksen aikana. Liian pitkä grillausaika kuivattaa, ja
pahimmassa tapauksessa polttaa ruokasi. Uunin
luukun on oltava suljettuna grillauksen aikana.
Gratinointi (pikakuumennus)
Antaa väriä kuorrutuksiin esim. paistoksiin ja lämpimiin voileipiin. Tätä toimintoa voit myös käyttää
uunin pikakuumentamiseksi asetettuun lämpötilaan.
Kun uuni on lämmennyt haluamaasi lämpötilaan,
valitset haluamasi uunitoiminnon. Uuni kuumenee
200°C:seen n. 8 minuutissa. Älä valitse tätä toimintoa,
jos aioit paistaa pikkuleipiä tai marenkeja.
Puhdistus ja hoito
Uuni
Uuni on pinnoitettu sileällä emalilla. Katso
kappaleesta ”Uunin luukku”, kuinka luukun osat voi
puhdistaa.
JOS UUNI ON HYVIN LIKAINEN, MENETTELE
SEURAAVASTI:
1 Poista kiinnitarttuneet roiskeet ja ylikiehumiset
esim. puisella tai muovisella paistinlastalla.
2 Levitä sienellä uunin pohjalle suopaa,
mieluimmin nestemäistä.
3 Sulje luukku. Valitse lämpötilaksi 100°C ja
kytke ylä-/alalämpö
noin 10 minuutiksi.
4 Kun uuni on jäähtynyt, pese se puhtaalla
vedellä. Käytä tarvittaessa saippuoitua
teräsvillaa varovasti. Pyyhi kuivaksi.
Uunin luukku
LASIEN VÄLIN PUHDISTAMINEN
Varo vaurioittamasta luukun lasia puhdistuksen
yhteydessä. Jos lasin reunoihin tulee säröjä,
se saattaa särkyä muutaman lämmityskerran
jälkeen.
14
Uuni
1 Varmista, ettei uuni ole lämmin ja että luukun
2
3
4
5
6
salpa on toiminnassa, ennen kuin irrotat ulomman
lasin.
Avaa sitten luukku ja aseta saranakaarien väliin
esim. rullatut patalaput (KATSO KUVA). Ne estävät
luukkua sulkeutumasta. Käännä luukku sitten
ylös.
Pidä kiinni luukun kahvasta, paina luukun yläreunan kaksi jousta sisään ja vapauta lasi.
Aseta lasi ikkunanpesuaineella tehdyn puhdistuksen jälkeen molemmista reunoistaan (KATSO KUVA)
pienen koukun päälle. Varmista, että luukku kiinnittyy hyvin molemmilta puolilta.
Paina sitten luukun yläreunan kaksi jousta sisään
ja paina lasi paikalleen.
Poista patalaput.
3
2
4
Uunilampun vaihto
1 Käännä kaikki vääntimet nolla-asentoon ja
2
3
4
5
varmista, ettei uuni ole lämmin.
Irrota suojalasi (KATSO KUVA).
Irrota viallinen lamppu.
Asenna tilalle uusi E14-kannalla varustettu
lamppu, jossa on merkinnät 230-240V, 15W ja
300°C.
Asenna suojalasi paikalleen.
Uunivarusteet
Irrota uunikannattimet alakulmasta (1), nosta vinosti
ylöspäin ja poista ne uunista (2). Pese kannattimet ja
ritilä (kuten myös muut mahdolliset grillausvarusteet)
käsin tai astianpesukoneessa. Mikäli kannattimet ovat
erittäin likaiset, liota niitä ennen kuin esim. puhdistat
ne saippuoidulla teräsvillalla.
Leivinpelti, reikäpellit ja uunipannu pyyhitään
talouspaperilla käytön jälkeen ja voidaan tarvittaessa
pestä käsin. Kiinnipalanutta likaa voi kaapia esim.
puu- tai muovilastalla (ei kuitenkaan reikäpeltiä).
2
1
Säilytyslaatikko
1 Tyhjennä laatikko puhdistusta varten. Vedä
laatikko auki ”pysäyttimeen” asti.
2 Nosta laatikkoa kahvasta, jotta se vapautuu
takareunan pysäyttimestä.
3 Vedä laatikko kokonaan auki ja nosta se pois.
Aseta puhdistuksen jälkeen laatikon pyörät kannattimille (KATSO KUVA). Nosta laatikkoa hieman
työntäessäsi sitä sisään, jotta pysäytin ei tarttuisi
kannattimiin.
15
Asennus
Asennus
Lieden asennuksen ja korjaukset saa suorittaa
vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai henkilö. Liesi on painava. Reunat ja kulmat, joihin
sinun ei yleensä tarvitse koskea saattavat olla
teräviä. Käytä käsineitä liettä siirrettäessä.
Tarkista ennen lieden asennusta, että sen mitat ovat
keittiökalusteiden mukaiset. Mittaa työpöydän korkeus
lattiasta tason yläreunaan ja jalustan syvyys seinästä jalustan
reunaan (KATSO KUVA). Liesi voidaan myös asentaa seinän tai
vaihtoehtoisesti korkean kaapin viereen.
Lieden jalusta on toimitettaessa sovitettu 90 cm työtasokorkeuteen ja 55 cm kalustesokkelisyvyyteen. Ellei tämän
lieder korkeusmitta ole sopiva, sitä voidaan muuttaa
korkeudelle 88 tai 85 cm (katso alta). Tarkista, ettei lieden
johto jää puristuksiin liettä liikutettaessa.
90
88
85
55
Jalustan korkeuden muuttaminen
1 Kallista liesi varovasti etuosa lattiaa vasten (KATSO
KUVA). Aseta esim. pakkauksessa oleva suojakappale
lattian ja lieden väliin.
2 Ole varovainen, lieden alla on teräviä reunoja.
Irrota ruuvi A (1 KPL) jalustan takaosan keskellä
sekä ruuvit B (4 KPL, KATSO KUVA).
3 Siirrä jalustan sisempi osa haluamallesi
korkeudelle, joko 85, 87 tai 90 cm (KATSO KUVA).
4 Kiinnitä uudelleen ruuvit A ja B.
Asennus vaakasuoraan
Lieden on oltava vaakasuorassa, jotta esim. rasva leviäisi
tasaisesti paistinpannun pohjalle. Tarkista vaakasuoruus
asettamalla vesivaaka tai vedellä täytetty paistinpannu tasolle.
Ensin lieden vasemmalle tai oikealle sivureunalle, sitten
etureunalle. Lieden jalkoja ja pyöriä voi tarvittaessa nostaa ja
laskea (-6, +12 mm) jalustan etupuolelta. Säädä etujalat
moniotepihdeillä ja takapyörät ristipää ruuvitaltalla.
Sähköliitäntä
Lieden asennuksen ja korjaukset saa suorittaa
vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa
heikentää lieden toimintaa ja aiheuttaa
henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
Liitäntäohje on liitäntäriman välittömässä läheisyydessä. Lieden liitäntäteho ja jännite on mainittu
arvokilvessä, joka on lieden oikealla sivulla.
16
B
B
A
B
90
88
85
B
Huolto
Huolto
Lieden korjaukset saa suorittaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa heikentää lieden
toimintaa ja aiheuttaa henkilö – ja/tai omaisuusvahinkoja.
Joitakin yksinkertaisia toimenpiteitä saa ja voi itse
tehdä, mikäli liesi ei toimi moitteettomasti, katso sivut
21 ja 22.
Takuu
Liedelle myönnetään ostopäivästä lukien kahden (2)
vuoden takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat.
Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja, ja niitä on
saatavana joko myyjäliikkeestä tai maahantuojalta.
Säilytä ostokuitti, jotta siitä voidaan määrittää takuun
alkamispäivä.
Huollot
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon
0200-2662 (0,95 mk/min + pvm). Varmistaaksesi
laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa Oy
Electrolux Kotitalouskoneet Ab-Huoltolux, puh. (02)
622 3300, Porissa. Korvaus huollosta voidaan periä
myös takuuaikana:
• aiheettomasta valituksesta
• ellei käyttöohjeita ole noudatettu.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200 -2662 (0,95 mk/min + pvm).
Lieden oikealle sivulle kiinnitetyssä arvokilvessä on tiedot
liedestä. Kopioi tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät
helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli:
Tuotenumero
Sarjanumero
Ostopäivä
17
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämä laite täyttää EN:n asettamat
määräykset 89/336/EU ja 73/23 EEC. IEC luokka Y.
1050F-W
Leveys (mm):
500
Korkeus,
toimitettaessa (mm):
900
Syvyys (mm):
600
Tilavuus, uuni (litraa):
37
Liitäntäteho 230V-liesi
(W):
8715
KEITTOLEVYT
KOKO (mm)
TEHO (W)
Takavasen:
145
1000
Takaoikea:
180
2000
Etuvasen:
180
1500
Etuoikea:
145
1500
glimlamppu.
UUNILAMPUN kanta E14, merkinnät 230-240V, 15W ja 300ºC.
MERKKIVALOLAMPPU:
18
Taulukot
Taulukot
Leivontataulukko
°C
Minuutit
Kakkupohja
175–200
A
30–40
Kääretorttu
225–250
K
5–7
Marengit
100–125
K
40–50
Muffinssit
225
K
10–12
175–200
K
5–10
175
K
5–7
Pitkot/kranssit
200–225
A
15–20
Pitkulaiset leivät, raskaat
175–200
A
50–60
Pullat, ruoka– & kahvileivät
225
K
8–12
Pyöreät leivät
225
A
30–35
200–225
K
10–15
175
A
35–45
Sokerikakku, tiivis
150–175
A
50–60
Sämpylät
225–250
K
8–10
Teeleivät
225–250
K
8–10
Vuokaleivät,/pitkulaiset leivät, kevyet
200–225
A
30–40
Murotaikinapikkuleivät
Piparkakut
Reikäleivät
Sokerikakku, kuohkea
Pellin korkeuden valinta
UUNISSA ON KOLME KANNATINTASOA (KATSO KUVA):
Y= Uunin yläosa (kannatintaso 3)
K= Uunin keskiosa (kannatintaso 2)
A= Uunin alaosa (kannatintaso 1)
3
2
1
19
Taulukot
Ruoanvalmistustaulukko & grillaus
Max. 250°C
grillauksessa
Broileri
°C
°C
Minuutit
175
°C
K
Broilerinpuolikkaat *
200 – 225
40 – 50
A
Entrecôte, n. 1,5 cm
250
10 –15
Y
Filee (sika, nauta, riista)
175
A/K
Grillimakkara
250
5–8
Y
Jauhelihapihvi, pakastettu 90 g
250
10 –12
Y
55 – 60
Kala
–keitetty
200
A
– omassa liemessä keitetty
100
A
200 – 225
A
– paistettu
Kinkku, tuore
175
A
Kohokkaat
175 – 200
K
Lapapaisti
175
A
175 – 200
A/K
225
K
200 – 225
K
Naudanpaisti
125
A
Paahtokylki*
175
Paahtopaisti
125
A
55 – 60
Paisti (vasikka, lammas, riista)
175
A
70 – 75
Paistokset
225
A/K
Pekonipannukakku
225
K
Lihamureke
Lihapullat uunipannussa
Munakkaat
Pihvi, n. 1,5 cm
Piirakat
200 – 225
250
6–8
225
K
K
175
A
250
12 – 15
Y
Sian selkäpaisti n. 1,5 cm
250
15 –20
Y
Silakkapihvit
225
K
Uuniperuna
225
A/K
200 – 225
A/K
* Valitse alhaisempi lämpötila, kun käytät grillausmausteita tai –öljyjä.
20
70 – 75
Y
Porsaankyljys n. 1,5 cm
Vuoat, laatikot
75
A
Pizza
Porsaan selkäpaisti
70
80 – 85
Neuvoja ja vinkkejä käytännön ongelmiin
Neuvoja ja vinkkejä käytännön ongelmiin
Ongelma
Syy
Toimenpiteet
Ruoka-/vehnäleivät, pehmeät kakut
eivät nouse.
Jos uunin lämpötila on liian alhainen,
leivonnainen nousee ensin ja sen jälkeen
laskee ja jää litteäksi.
Vertaa valittua lämpötilaa taulukon tai
reseptin suosituksiin.
Ruoka– /vehnäleipätaikina ei ole kohonnut oikein. Liian pitkä kohotus leivonnan
jälkeen jättää leivonnaiset litteiksi.
Ruoka– /vehnäleipätaikina on kohotettava vedottomassa tilassa huoneenlämmössä. Painettaessa taikinaa kevyesti on
painauman tasoituttava itsestään. Tarkista
kohotusaika reseptistä.
Liian vähän hiivaa tai leivinjauhetta.
Tarkista reseptistä, että olet mitannut
oikean määrän.
Liian kuuma rasva/nesteseos tuhoaa
hiivan vaikutuksen.
Sopiva nesteen lämpötila tuorehiivaa
käytettäessä on 37°C. Kuivahiiva
käytettäessäsi tarkista nesteen lämpötila
kuivahiivapakkauksesta.
Ruoka–/vehnäleivästä, pehmeistä
kakuista tulee kuivia.
Leivän kuivumisen syynä voi olla liian pieni Tarkista reseptistä, että olet valinnut
nestemäärä, liian suuri jauhomäärä tai
oikean jauholaadun ja oikean määrän
väärä jauholaatu.
jauhoja/nestettä.
Jos uunin lämpötila on liian alhainen,
leivonnaiset joutuvat paistumaan uunissa
liian kauan ja kuivuvat.
Leivonnaiset/ruokalajit paistuvat liian
tummiksi.
Tarkista, että olet asettanut oikean
lämpötilan.
Jos uunin lämpötila on liian korkea, leivon- Tarkista, että olet asettanut oikean
naiset tummuvat liikaa ennen kypsymistä. lämpötilan.
Liian korkealle asetettu leivonnainen/
Tarkista taulukosta tai reseptistä, että olet
ruokalaji saa tavallisessa paistossa liikaa
valinnut oikean kannatinkorkeuden.
ylälämpöä. Vaikutus on päinvastainen asetettaessa pelti liian alas.
Pikakuumennus on kytketty.
Leivonnaiset/ruoat ovat vaaleita.
Tarkista toimintovääntimen asento ja
valitse haluamasi toiminto.
Uunin pohjalle asetettu alumiinifolio,
Tarkista, ettei uunin pohjalla ole mitään.
leivinpelti tai uunipannu estää alalämmön
siirtymistä ja saattaa vaurioittaa uunin
emalipintaa.
Vaaleissa kakkuvuoissa kakut paistuvat
vaaleammiksi kuin tummissa vuoissa.
Vaihda mahdollisesti tummempiin vuokiin.
21
Neuvoja ja vinkkejä
Neuvoja ja vinkkejä
Älä tee liedelle mitään, mikä voisi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa tuotetta. Seuraavassa on lueteltu
neuvoja ja vinkkejä, joilla saat itse yrittää ratkaista ongelmat. Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Syy/Toimenpide
Liesi ei saa virtaa
Tarkista, että
• SULAKE/SULAKKEET ovat ehjät
• mahd. PISTOTULPPA on kunnolla pistorasiassa
• mahd. VIKAVIRTASUOJA ei ole lauennut
Keitto/paistoaika on liian pitkä.
Tarkista, että keittoastia on sopiva (katso sivu 10)
Uunivalo ei toimi
Vaihda viallinen lamppu (katso sivu 15)
Luukun salpa ei toimi
Aseta salpa toimintaan (katso sivu 6)
Romutus
1 Irrota lieden kaapeli seinärasiasta.
2 Katkaise kaapeli niin läheltä lieden takaosaa kuin mahdollista.
3 Poista uunin luukun turvalukitus toiminnasta, ettei siitä ole
vaaraa pikkulapsille.
Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen lieden
romuttamista varten.
22
Säkerhet
Säkerhet
Utvecklingen av spisar går framåt. Du kan inte alltid använda din nya spis som den gamla. Läs därför noga
igenom anvisningarna och bekanta dig med din nya spis och dess funktioner. Spisen är avsedd för normal hushållsanvändning. Tänk på att spara bruksanvisningen, som måste finnas om spisen säljs eller överlåts på annan
person. Hör gärna av dig till oss om du har några synpunkter eller frågor om spisen och dess användning.
Adress och telefonnummer finns under kapitlet ”Service”.
Text med en VARNINGSTRIANGEL handlar om säkerhet. LÄS DESSA TEXTER EXTRA NOGGRANT, så att du inte skadar
dig själv, andra eller spisen.
Barn och spisen
Användning
Barn är av naturen nyfikna och intresserade av det
mesta, även spisen. Vi vill för säkerhets skull betona
några saker som du bör tänka på om du har barn eller
besök av barn:
Det måste finnas minst 40 cm avställningsyta, alternativt en vägg eller ett högskåp, på båda sidor om
spisen. Se till att TIPPSKYDDET är monterat, så att spisen
inte tippar framåt vid onormal belastning.
Om du har KASTRULLSKYDD till din spis, skall det vara
monterat. LUCKSPÄRREN/LUCKSPÄRRARNA skall också vara
i funktion.
Låt gärna barnen hjälpa till vid spisen, men lär dem
att kärl, häll och ugnar blir mycket varma och behåller
värmen en tid efter användning. BERÖRING KAN GE
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin
eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid brand, nollställ spisens vred och stäng av köksfläkten. KVÄV ELDEN
MED LOCK, använd aldrig vatten.
Använd endast kärl som är avsedda för platta respektive ugn.
Kontrollera att spisen är avstängd när den inte
används, samtliga vred ska vara nollställda.
Rengöring
Håll plattor och ugn rena. Fett och spill osar rejält vid
uppvärmning och medför i värsta fall risk för brand.
BRÄNNSKADOR!
Underhåll & service
Installation
Nollställ samtliga vred före byte av trasig lampa.
Service och reparationer bör utföras av ett av leverantören godkänt företag. Använd endast original
reservdelar.
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN.
Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda
till skada på person och/eller egendom.
Spisen är tung. Kanter och hörn som du vanligtvis
inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Använd
handskar vid förflyttning av spisen.
TIPPSKYDDET ska vara monterat, då undviker du att
spisen tippar vid onormal belastning.
Skrotning
Förhindra olyckor med den skrotade spisen; Lossa
sladden från vägguttaget och kapa den så nära spisens
bakstycke som möjligt. Sätt luckspärren/luckspärrarna
ur funktion.
23
Spisen
Spisen
1
1 Löstagbar imkåpa
2 Häll med PLATTOR
2
3 Manöverpanel med VRED
4 Ugn
5 Förvaringslåda
6 Sockel
°C
Spisen har hjul baktill för att
underlätta förflyttning vid
städning. Öppna luckan, lyft
försiktigt i ugnens överkant
och dra sedan ut spisen.
3
4
5
6
Uppackning
Tillbehören
Kontrollera att spisen är felfri och utan skador. Transportskador anmäler du omedelbart till återförsäljaren –
kontakta dem.
Emballaget kan återvinnas. Kontakta ditt kommunkontor om du inte vet var du ska lämna det.
DESSA LEVERERAS MED SPISEN:
•
•
•
•
Emaljerade plåtar och långpanna
Ugnsgaller
Tippskydd inkl. monteringsdetaljer
Bruksanvisning
FÖLJANDE FINNS ATT KÖPA SOM EXTRA TILLBEHÖR :
•KASTRULLSKYDD INKL. MONTERINGSDETALJER
24
Säkerhetsutrustningen
Säkerhetsutrustningen
Se till att det finns avställningsytor, minst 40 cm breda, på
båda sidor om spisen (SE BILD). En av bänkarna kan ersättas
av en vägg eller ett högskåp.
Barnsäkerheten ökar om du dessutom ser till att
följande är monterat/i funktion:
min. 40 cm
min. 40 cm
Tippskyddet
Tippskyddet måste vara monterat, för att hindra
spisen från att tippa vid onormal belastning.
Tippskyddet fungerar endast när spisen är inskjuten på plats.
Innan du monterar tippskyddet, skall du se till att spisen
har blivit justerad till den rätta nivån, se kapitel Installation,
s. 35.
SÅ HÄR MONTERAR DU TIPPSKYDDET PÅ SPISEN:
1 Rita en linje på väggen längs hällens bakre kant
(SE BILD).
35-65 mm
2 Måttuppgifter gäller för montering på vänster eller
höger sida (SE BILD). Mät ut var tippskyddet ska
55-60 mm
placeras och skruva fast det i massivt material eller
lämplig förstärkning.
OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än
spisens bredd, måste du justera sidmåttet om du önskar
centrera spisen.
3 Tänk på, om du justerat måttet, att passa in tippskyddet i hålet på spisens bakstycke när du skjuter
in spisen.
Kastrullskyddet (extra tillbehör)
Kastrullskyddet ska vara monterat. Det gör det
svårare för barn att komma åt kärl på hällen
1 Tryck in propparna i de främre hålen.
2 Placera skyddet på spisen med propparna över
hällkanten.
3 Vrid skyddet snett nedåt och
4 sedan uppåt så att kortsidans kanter griper tag under
hällkanten.
5 Lås med de bakre propparna.
2
1
3
5
4
25
Säkerhetsutrustningen
Luckspärren
Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan/
lådan. Spärren är vid leverans i funktion, men kan vid
behov kopplas ur.
A Tryck ner spärren när du ska ÖPPNA luckan.
B När du vill SÄTTA SPÄRREN UR FUNKTION, kontrollera att ugnen inte är varm, tryck ner och för
spärren på luckans överkant ett par mm åt höger.
C Om spärren inte är i funktion, för spärren på
luckans överkant ett par mm åt vänster.
A
B
C
Före första användning
Rengöring av spisen
Spisen rengör du enklast med hjälp av en ren trasa,
varmt vatten och lite handdiskmedel direkt efter
användning. ANVÄND ALDRIG SKURMEDEL ELLER ANDRA
REPANDE MEDEL, utom till vissa delar av spisen som
ibland kan behöva en grovrengöring. Glöm inte att
göra rent under imkåpan. Den kan du diska i maskin.
Tänk på att tippskyddet inte fungerar när du dragit
ut spisen för att göra rent bakom den.
Rengör tillbehören
Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten och handdiskmedel. Skölj och torka torrt.
Upphetta plattorna
Plattorna är förbehandlande med ett rostskyddsmedel,
som fäster bättre om du upphettar plattorna före
användning.
Värm upp en platta i taget på högsta effekt i max.
fem minuter. Plattan blir mycket het. Håll därför spisen
under uppsikt så att ingen kommer till skada. Lätt rök
och os utvecklas när rester av lösningsmedlet förångas.
Bränn inte av ugnen förrän du är klar med plattorna.
26
max. 5 min.
Säkerhetsutrustningen
Bränn av ugnen
Håll barn under uppsikt!
Spisen blir mycket varm.
Innan du använder ugnen för första gången, måste du
bränna av den. Gör så här:
max.°C
1 Sätt på över/undervärme
samt maximal
temperatur. Ugnsluckan ska vara stängd.
2 Vädra i köket. Stäng av ugnen när lukt och
rökutveckling upphört.
3 Torka av ugn, lucka och stegar med varmt
vatten och handdiskmedel. Torka torrt.
°C
Manöverpanelen
1a
°C
1b
2
3
4
1a Kontrollampa SPISEN
1b Kontrollampa UGNEN
2 Funktionsvred UGNEN
3 Termostatvred UGNEN
4 Vred till PLATTORNA
Kontrollamporna
Kontrollamporna är av glimlampetyp och har normalt
lång livslängd. Om de slutar fungera, kontakta service.
27
Platthällen
Platthällen
Hällen har fyra gjutjärnsplattor. Snabbplattorna är
märkta med en röd prick och har överhettningsskydd.
ø 145 mm
ø 180 mm
Användning av hällen
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett,
paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid
eventuell brand, nollställ spisens vred och stäng
av köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK, använd
aldrig vatten.
Plattorna har vred med fasta lägen från 0–6, där 6 ger
den högsta värmen. Samtliga vred kan vridas både
med- och moturs.
Val av vredläge beror på dina kärl samt vad och hur
mycket du ska tillaga. Efter en tid lär du dig att välja
rätt inställning. Spisens röda kontrollampa tänds när
du sätter på en platta.
Kokning
Vanligtvis kokar du upp på högsta läget för att sedan
vidarekoka på en lägre inställning. Ljudet eller storleken på ”vattenbubblorna” kan hjälpa dig att välja rätt
läge:
SVAG VÄRME: Sjudande vatten med bubblor à la kolsyrat.
Lämpligt för vidarekokning av ris, fisk, samt grönsaker
som t.ex. sockerärter och broccoli.
Småkokande vatten med bubblor à la
fiskögon. Lämpligt för det mesta som ska kokas t.ex.
kött, rotfrukter och vidarekokning av potatis.
MEDELVÄRME:
Ljudet tystnar innan vattnet börjar bubbla
kraftigt. Lämpligt för uppkokning av vatten till pasta
och ris. Ställ sedan in önskat läge för vidarekokning.
STARK VÄRME:
28
ø 180 mm
ø 145 mm
Platthällen
Stekning
Vid stekning blir resultatet bäst, om maten inte är kylskåpskall och täcker högst 2/3 av stekpannans botten.
Lägg margarinet/smöret i stekpannan och ställ in ett
läge på vredet. Det är viktigt att fettet har rätt färg
(temperatur) när du börjar steka för att du ska få ett bra
resultat. Tryck en ljus stekspade mot botten så ser du
lätt fettets färg.
Lämpligt för t.ex. ägg, lök, rå potatis,
kotletter och biffar, samt hel fisk.
SVAGT BRYNT FETT:
Lämpligt för det mesta: Pannkakor,
färs-rätter, korv, tunna fiskfiléer, grytbitar osv.
BRYNT FETT:
KRAFTIGT BRYNT FETT: Lämpligt för tunna köttskivor.
Var försiktig, fettet blir lätt bränt.
Val av kastrull/stekpanna
För att spara tid och därmed energi ska kastrullens/
stekpannans botten
• täcka plattan helt. Med en för liten botten
bränner dessutom överkok lätt fast på plattan.
• vara plan. En botten som buktar för mycket utåt
eller inåt ger förlängda uppvärmningstider.
När du ska köpa ny kastrull är det lämpligt att välja en
rostfri modell med sandwichbotten, dvs. en stabil
botten med lager av olika metaller.
Spara energi!
• Använd lock och du halverar energiåtgången
(jfr med utan lock).
• Använd kärl med plan botten och spar 25%
energi (jfr med oplan botten).
• Se till att plattan är ren och torr. Smuts och
vätska försämrar värmeöverföringen mellan kärl
och platta.
• Stäng av plattan och låt maten bli färdig på
eftervärmen.
• Ång– och tryckkokning spar också energi.
29
Platthällen
Spara energi!
• Använd lock och du halverar energiåtgången
(jfr med utan lock).
• Använd kärl med plan botten och spar 25%
energi (jfr med oplan botten).
• Se till att hällen är ren och torr. Smuts och
vätska försämrar värmeöverföringen mellan kärl
och värmezon.
• Stäng av värmezonen och låt maten bli färdig på
eftervärmen.
• Ång– och tryckkokning spar också energi.
Rengöring av plattorna
Låt inte överkok bränna fast utan ta bort det med en
gång. Smuts försämrar värmeöverföringen mellan
platta och kärl.
Rengöring och rostskyddsbehandling
1 Rengör plattorna grundligt med stålull, typ
Svinto. Skölj bort allt lödder och torka torrt med
hushållspapper.
2 Stryk ut ett jämnt lager rostskyddsmedel på den
torra och kalla plattan. Medlet finns att köpa hos
återförsäljarna och AB Elektroservice.
3 Bränn därefter in rostskyddet genom att värma
upp plattan på högsta temperatur i max. fem
minuter. Lätt rök och os utvecklas då rester av
lösningsmedel förångas.
4 Ev. färg på händerna och emaljen, när den
kallnat, tar du lätt bort med lacknafta.
30
max. 5 min.
Ugnen
Ugnen
Ugnen har löstagbara ugnsstegar med tre falser på var
sida. Vilken falsnivå som är lämplig att använda för olika
funktioner och temperaturer, kan du se i tabellerna för
bakning och matlagning i slutet av bruksanvisningen.
Ugnens funktioner
För samtliga funktioner gäller att den gula kontrolllampan på manöverpanelen lyser under uppvärmning
och slocknar vid uppnådd temperatur (tänds och släcks
när termostaten slår till och från). För att välja ugnsfunktion vrider du funktionsvredet medurs till symbolen för önskad funktion (se nedan).
UGNEN HAR FÖLJANDE FUNKTIONER :
Belysning
Ugnsbelysningen tänds automatiskt vid samtliga
inställningar. Du kan även ha enbart belysningen på,
utan att någon av de andra funktionerna är igång.
Över/undervärme
Tak- och bottenelement är inkopplade.
Övervärme
Takelement inkopplat.
Undervärme
Bottenelement inkopplat.
Grill
Grillelement inkopplat.
Snabbstart
Grill- och bottenelement inkopplade. Det tar ca sju
minuter att värma upp ugnen till 200ºC. Kan även
användas vid gratinering.
31
Ugnen
Praktisk användning
Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plåt
direkt på ugnsbotten. Hindras undervärmen kan
emaljen skadas på grund av överhettning.
Ugnen blir varm under användning, HÅLL BARN
UNDER UPPSIKT.
Vid temperaturväxlingar och/eller ojämn placering av
t.ex. pizza på en plåt finns det risk att den slår sig (blir
skev). Plåten återgår till sin ursprungliga form när den
kallnar.
Hur skall du tillämpa de olika funktionerna när du
använder ugnen? Här nedan får du praktiska råd och
tips på hur du bäst utnyttjar ugnens olika funktioner för
olika typer av matlagning:
Bakning
Prova mjuka kakor med en provsticka ca fem minuter
före full tid. Du har då möjlighet att förkorta/förlänga
gräddningstiden. Resultatet kan påverkas av recept,
formars material, färg, form och storlek. ÖVER/UNDERVÄRME ger jämn färgsättning.
Matlagning
är i regel bäst vid matlagning på en
fals. Följ tabellrekommendationerna.
ÖVER/UNDERVÄRME
Stekning
Att steka i ugn är bekvämt och praktiskt. Stekar av nötkött, som rostbiff och innanlår, blir saftigast om de
tillagas i 125°C ugnsvärme, men tar lite längre tid än
vid högre ugnstemperatur. Välj en ugnssäker form med
låg kant där steken precis får plats, så undviker du att
skyn torkar in. Vid ugnsbakning av julskinka bildas det
ofta mycket spad. Använd därför ett stort stekfat eller
en långpanna och var försiktig när du tar ut den.
Grillning
Storleken, marmoreringen (insprängt fett), formen,
mängden och temperaturen på det som du ska grilla
inverkar på tiden och resultatet. Fisk och ljust kött
(fågel, kalv och gris) blir inte lika lätt färgsatt som
mörkt kött (nöt och vilt). Grillolja och/eller grillkryddor ger bättre färg, men ökar risken för bränd yta.
Grillresultatet blir bäst om det som ska grillas inte
tas direkt från kylskåpet. Torka av och lägg det på
32
Ugnen
ugnsgallret och krydda efter önskemål. Placera en
långpanna, gärna folieklädd, under gallret för att samla
upp fettstänk m.m. Fläskkotletter, biffar, fiskfiléer o.d.
placeras högt upp i ugnen medan t.ex. tjocka revbensspjäll placeras i nedre delen av ugnen.
Ställ funktionsvredet på
och termostatvredet på
önskad temperatur, max 250ºC. Börja grilla efter 3–5
minuters uppvärmning. Passa noga och vänd minst en
gång under tiden. En för lång grilltid ger torr, tråkig
och i värsta fall bränd mat. Ugnsluckan ska vara
stängd vid grillning.
Gratinering (snabbstart)
Utmärkt vid färgsättning av gratänger och varma
smörgåsar. Den här funktionen kan du även använda
för snabbuppvärmning av ugnen till inställd temperatur. När ugnen kommit upp i den valda temperaturen
väljer du önskad funktion. Det tar ca åtta minuter att
värma upp ugnen till 200ºC. Men, ingen regel utan
undantag, undvik snabbuppvärmning om du ska
grädda småkakor eller maränger.
Rengöring och skötsel
Ugnen
Ugnen har slät emalj.
GÖR SÅ HÄR OM UGNEN ÄR MYCKET SMUTSIG:
1 Spill eller överkok som sitter fast, lossar du med
t.ex. en stekspade.
2 Stryk med en svamp ut såpa i ugnen.
3 Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C och över/
undervärme
i ca 10 minuter.
4 När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten,
ev. kan du behöva gnida försiktigt med tvålull.
Torka torrt.
Ugnsluckan
Ugnsluckan består av två delar med värmereflekterande glas glas för att ge en lägre yttemperatur. Den
yttre delen, luckfronten, kan du ta bort vid rengöring.
RENGÖRING MELLAN GLASEN
Var försiktig så att du inte skadar luckglaset.
Sprickbildningar i kanterna kan leda till att det
spricker efter några uppvärmningar.
33
Ugnen
1 Kontrollera att ugnen inte är varm och att luck-
2
3
4
5
6
spärren är i funktion innan du tar bort den yttre
delen, luckfronten.
Öppna luckan och placera, för att hindra luckan
från att slå igen, t.ex. hoprullade grytlappar
mellan bågarna i gångjärnen (SE BILD). Fäll sedan
upp luckan.
Håll i luckhandtaget, tryck ner de två fjädrarna på
luckans övre kant och ta bort luckfronten.
Efter rengöring med ett fönsterputsmedel hakar
du åter fast fronten i konsolen (se bild). Se till att
luckan sitter säkert fasthakad på båda sidor.
Tryck sedan ner de två fjädrarna på luckans övre
kant och tryck fronten på plats.
Ta bort grytlapparna.
3
2
4
Byte av ugnslampa
1 Nollställ alla vred och kontrollera att ugnen inte
2
3
4
5
är varm.
Skruva av skyddsglaset (SE BILD).
Skruva ur den trasiga lampan.
Sätt i en ny ugnslampa märkt 230–240V, 15W,
300°C, med E14–sockel.
Återmontera skyddsglaset.
Ugnstillbehören
Lossa stegen i de nedre hörnen (1), lyft snett uppåt och
ta ut den (2). Diska stege och galler (samt andra eventuella tillbehör som grillställning och grillspett) för
hand eller i diskmaskin. Om de är rejält smutsiga, lägg
dem i blöt innan du rengör med t.ex. tvålull.
Plåtar, även eventuella proffsplåtar, och långpanna
torkas av med hushållspapper och kan vid behov diskas för hand. Fastbrända fläckar tar du bort med en
bakplåtsskrapa (gäller inte proffsplåten).
Förvaringslådan
1 Töm lådan och dra ut den till ”stopp”.
2 Ta tag i handtaget, lyft lätt uppåt och lådan går
fri från spärren i bakkanten.
3 Dra ut lådan helt.
Efter rengöring sätter du lådans hjul på konsolerna
(SE BILD). Skjut in lådan. Lyft upp den något den första
biten så hakar hjulen inte fast i främre spärren.
34
2
1
Installation
Installation
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Spisen är tung. Kanter och hörn, som du
vanligtvis inte kommer i kontakt med, kan vara
vassa. ANVÄND HANDSKAR vid förflyttning av
spisen.
Stämmer spisens mått överens med övrig köksinredning? Mät arbetsbänkens höjd från golvet till bänkens
ovansida (SE BILD). Spisen kan även installeras med en
vägg eller ett högskåp på den ena sidan och en avställningsyta på den andra.
Spisen levereras för att passa till en bänkhöjd på
90 cm och ett sockeldjup på 55 cm. Vid behov kan du
ändra höjden på sockeln så att spisen passar till en
bänkhöjd på 85 eller 88 cm (se nedan). Se till att spisens kabel inte kommer i kläm vid förflyttning av
spisen.
90
88
85
55
Ändring av sockelhöjd
1 Lägg ned spisen försiktigt med framsidan nedåt
(SE BILD). Använd t.ex. frigolit från emballaget
som skydd mellan golv och spis.
2 Var försiktig, det finns vassa kanter under
spisen. Skruva ur skruv A (1 st) mitt bak på
sockeln och sidskruvarna B (4 ST, SE BILD).
3 Skjut nu in sockeln till önskad höjd, 90, 88 eller
85 cm (SE BILD).
4 Skruva åter i skruvarna A och B.
B
B
A
B
90
88
85
B
Nivåjustering
Spisen måste stå plant för att t.ex. fettet ska fördela sig
jämnt i stekpannan. Om du vill kontrollera att spisen
står plant placerar du ett vattenpass på hällramen, först
på ramens vänstra eller högra sida, därefter på dess
framsida.
Vid behov kan du från sockelns framsida sänka respektive höja (-6, + 12mm) spisens hjul och fötter.
Använd en kryssmejsel för att justera de bakre hjulen
och en polygrip till de främre fötterna.
35
Installation
Elektrisk anslutning
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan försämra
spisen samt leda till skada på person och/eller
egendom.
Inkopplingsalternativ för spisen framgår av skylten på
bakstycket. Anslutningseffekt och spänning finns angivet
på dataskylten (se spisens högra sida).
OBS! Vid fast installation där anslutningen till elnätet
ej sker med stickpropp i vägguttag, måste allpolig brytare
monteras för att du ska kunna koppla bort spisen från nätet.
36
Service
Service
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan leda till skada
på person och/eller egendom samt försämra
spisen.
Problem med spisen? Vi rekommenderar att du läser
bruksanvisningen, speciellt s. 41 och 42. Det kan löna
sig.
Garanti
Spisen har två års garanti och omfattar material- och
produktionsfel, som meddelats inom garantitiden.
Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna
villkor och finns att få hos återförsäljaren eller leverantören. Spar inköpskvittot!
Om du kontaktar service under garantitiden kan du
själv få stå för kostnaden om servicebesöket var
onödigt, eller du inte följt anvisningarna i bruksanvisningen.
Konsumentkontakt
Ring 0200-2662 (0,95 mk/min + lna) om du har frågor
om spisen eller dess användning.
Service och reservdelar
Kontakta Electrolux Kotitalouskoneet Ab Huoltolux
Björneborg tel. (02) 622 33 00 eller en av leverantören
godkänd servicefirma, se telefonkatalogens gula sidor
eller ring 0200-2662 (0,95 mk/min + lna).
På spisens högra sida finns en dataskylt med uppgifter om spisen. Fyll i dem här så de finns tillhands
om du behöver ringa service.
Modell:
Prod. nr:
Serie. nr:
Inköpsdatum:
37
Tekniska uppgifter
Tekniska uppgifter
Med reservation för ändringar. Denna apparat uppfyller kraven
i EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG IEC klass Y.
1050F-W
Bredd (mm):
500
Höjd vid leverans
(mm):
900
Djup (mm):
600
Ugnsvolym (liter):
37
Total effekt 230V-spis
(W):
8715
PLATTORNA
STORLEK(mm)
EFFEKT (W)
Bakre vänstra:
145
1000
Bakre högra:
180
2000
Främre vänstra:
180
1500
Främre högra:
145
1500
är av glimlampetyp.
UGNSLAMPAN har E-14 sockel, märkt 230-240V, 15W och 300ºC.
KONTROLLAMPORNA
38
Tabeller
Tabeller
Bakning
°C
Minuter
Bondbröd
225
N
30–35
Bullar, mat– & kaffebröd
225
M
8–12
Hålkakor
200–225
M
10–15
Kuvertbröd
225–250
M
8–10
Limpor, lätta/formbröd
200–225
N
30–40
Limpor, tunga
175–200
N
50–60
Längder/kransar
200–225
N
15–20
Maränger
100–125
M
40–50
225
M
10–12
175–200
M
5–10
175
M
5–7
Rulltårta
225–250
M
5–7
Scones
225–250
M
8–10
175
N
35–45
Sockerkakor, tunga/fina
150–175
N
50–60
Tårtbotten
175–200
N
30–40
Muffins
Mördegskakor
Pepparkakor
Sockerkakor, lätta
Placering i ugn
UGNEN HAR TRE FALSER (SE BILD):
Ö = Övre delen av ugnen (fals 3).
M = Mitten av ugnen (fals 2).
N = Nedre delen av ugnen (fals 1).
3
2
1
39
Tabeller
Grill & Matlagning
Max
250°C vid
grillning
°C
Biff, ca 1,5 cm
Bogbladsstek
250
175
Entrecôte, ca 1,5 cm
Filé (fläsk, nöt, vilt)
°C
Minuter
Ö
6 –8
N
250
Ö
175
N/M
– kokning
200
N
– kokning i eget spad
100
N
– stekning
200 – 225
N
Fläskkarré
175
N
°C
75
10 –15
55 –60
Fisk
Fläskkotlett, ca 1,5 cm
250
Ö
Fläskpannkaka
225
M
Gratänger
225
N/M
80 –85
12 –15
Grillkorv
250
Ö
5–8
Hamburgare, fryst 100 g
250
Ö
10 –12
Karrékotlett, ca 1,5 cm
250
Ö
15 –20
Kyckling
175
Kyckling, halvor *
M
200 – 225
N
40 –50
225
M
Köttfärslimpa
175 – 200
N/M
Omeletter
200 – 225
M
Piroger
225
M
Pizza
250
M
Potatis, bakad
225
N/M
Puddingar, lådor
200 – 225
N/M
Revbensspjäll *
175
Rostbiff
125
N
55 –60
Skinka, färsk
175
N
70
Stek (nöt)
125
N
70 –75
Stek (kalv, lamm, vilt)
175
N
70 –75
Strömmingsflundra
225
M
175 – 200
M
Köttbullar i långpanna
Suffléer
200 – 225
N
* Välj den lägre grilltemperaturen vid användning av grillkryddor eller -oljor.
40
Praktiska råd och tips
Praktiska råd och tips
Problem
Orsak
Åtgärd
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir
platta.
För låg temperatur i ugnen gör att
bakverket jäser upp och sedan sjunker
ner och blir platt.
Kontrollera inställd temperatur mot
rekommendation i tabell eller recept.
Mat/vetebrödsdegar har inte jäst rätt.
För lång jäsning efter utbakning ger ett
platt resultat. Mat/vetebrödsdegar ska
jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett
lätt tryck på degen ska fördjupningen gå
tillbaka.
Kontrollera jästiden mot receptets
rekommendation.
För lite jäst eller bakpulver.
Kontrollera i receptet att du tagit rätt
mängd.
För varm fett/vätskeblandning förstör
jästens verkan.
Rätt temperatur på vätskan är 37° för
färsk jäst, för torrjäst se anvisning på
förpackning.
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir torra. För liten vätskemängd, för mycket mjöl
eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.
Kontrollera i receptet att du tagit rätt
mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska.
För låg temperatur i ugnen gör att
Kontrollera att du ställt in rätt
bakverket får stå inne för länge för att bli temperatur.
färdigt och blir därmed torrt.
Bakverk/maträtter blir för mörka.
Vid för hög temperatur i ugnen blir
Kontrollera att du ställt in rätt
bakverk/maträtter för mörka innan de är temperatur.
färdiga.
För hög placering i ugnen vid över/under- Kontrollera i tabell eller recept att du valt
värme ger för mycket övervärme, motsatt rätt placering.
effekt vid för låg placering.
Bakverk/maträtter blir ljusa.
Snabbstarten är inkopplad.
Kontrollera att du ställt om funktionsvredet till önskad funktion.
Aluminiumfolie, plåt eller långpanna
i ugnens botten hindrar undervärmen.
Se till att du inte har något i botten på
ugnen.
Ljusa bakformar ger ljusare kakor än
mörka formar.
Byt ev. till mörkare formar.
41
Problem och åtgärder
Problem och åtgärder
Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får du förslag på vad du själv får och
kan göra vid problem. Om du behöver hjälp – kontakta service.
Problem
Orsak/Åtgärd
Spisen får ingen ström
Kontrollera följande:
• att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela
• att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt
• att ev. JORDFELSBRYTARE är tillslagen
Det tar lång tid att koka/steka
Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med god värmeledningsförmåga (se s. 29)
Ugnsbelysningen fungerar inte
Byt trasig lampa (se s. 34)
Luckspärren fungerar inte
Sätt spärren i funktion (se s. 26)
Skrotning
1 Lossa spisen från vägguttaget.
2 Kapa sladden så nära bakstycket som möjligt.
3 Sätt luckspärren ur funktion, för att förhindra att barn
blir inlåsta i ugnen.
Kontakta ditt kommunkontor för information om var du kan
lämna din spis.
42
821 04 45-00
2B tecknare ab
Printed on environmentally sound paper
© MO-STK 2000-12-28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement