ELEKTRO HELIOS SF7054, SF6054, SF5054 User manual

ELEKTRO HELIOS SF7054, SF6054, SF5054 User manual
Spisfläkt
Liesituuletin
B
R
U
K
S A N V I S N I N
K Ä Y T T Ö O H J
G
E
SF 5054
SF 6054
SF 7054
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SISÄLLYSLUETTELO
3
10
821 27 54-02/1
Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver bytas vid eventuell
service.
SERVICE
Liesituuletin on moduulirakenteinen siten, että huollon yhteydessä pitää vaihtaa vain
pieniä osia.
Fläkten kan förses med ett TVÄTTBART högeffektivt kolfilter.
Liesituulettimessa voidaan käyttää PESTÄVÄÄ korkeatehoista hiilisuodatinta.
Ytbehandlingen har skett med lösningsmedelsfri pulverlackering.
Pintakäsitelty liuotinvapaalla jauhemaalilla (polttomaalaus).
75W
11W
Fläkten har lågenergilysrör på 11 W. Detta motsvarar en normal glödlampa på 75 W.
Liesituulettimessa on 11 W energiansäästölamppu, joka vastaa 75 W normaalia
hehkulamppua.
Livslängden på lågenergilysröret motsvarar 8 st glödlampor.
Energiansäästölamppu vastaa kestoiältään kahdeksaa (8) hehkulamppua.
8x1000h = 8000h
Fabriken källsorterar: Plåt, wellpapp, trä, papper och cellplast.
Tehdas kierrättää: Pellit, pakkausmateriaalin, puun, paperin ja muovin.
Sisällysluettelo
Turvallisuustietoa ..................................................... 10
Liesituulettimen kuvaus ............................................ 11
Liesituulettimen käyttö ............................................. 12
Hoito ja puhdistus ..................................................... 12
Jos liesituuletin ei toimi ............................................ 14
Tekniset tiedot .......................................................... 14
Asennus .................................................................... 15
Näin tulkitset käyttöohjetta
Seuraavat symbolit löydät tekstistä käyttöohjeen
sivuilla:
Turvallisuustietoa.
Ympäristötietoa.
€
Yksityiskohtaiset ohjeet laitteen
käyttämiseksi.
Turvallisuustietoa
Liesituuletin on tarkoitettu vain normaaliin kotitalouskäyttöön. Se täyttää kansainväliset
turvallisuusmääräykset ja laatustandardit. Turvallisuustoimenpiteet eivät kuitenkaan kokonaan poistaa kaikkia
tapaturmavaaroja.
Lue sen vuoksi huolellisesti ohjeet, neuvot ja varoitustekstit ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöönottoa.
Kiinnitä erityistä huomiota varoituskolmiolla merkittyihin teksteihin henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi.
Säilytä käyttöohje ja anna se liesituulettimen mukana, jos se myydään tai luovutetaan toiselle henkilölle.
Asennus ja huolto
Kun käytät tuuletinta
• Kaikki sähköasennukset on annettava valtuutetun
asentajan ja lieden asennus ammattitaitoisen
henkilön tehtäväksi. Jos työt tekee henkilö, jolla ei
ole riittäviä tietoja, liesituulettimen ominaisuudet
saattavat huonontua ja seurauksena saattaa olla
henkilö ja/ tai esinevahinkoja.
• Pienin sallittu etäisyys liesituulettimen alareunasta
sähkölieteen on 40 cm ja kaasulieteen tai tasoon 65
cm.
• Varmista, ettei liesituulettimen liitäntäjohto joudu
puristuksiin asennettaessa.
• Liesituuletin on jännitteetön vain silloin, kun
pistoke tai sulake on irrotettu.
• Poistoilmaa ei saa johtaa kanavaan, jota käytetään
muulla kuin sähköllä toimivien laitteiden, esim.
öljypolttimen tai puulieden savukanavana.
• Uppopaistettaessa tai sulatettaessa rasvaa,
parafiinia tai muita helposti syttyviä
elintarvikkeita liettä ei saa jättää ilman
valvontaa. Mahdollisen palon sattuessa: Sulje
välittömästi liesituuletin ja käännä keittoalueen/levyn vääntimet nolla-asentoon HUOM!
Tukahduta tuli kannella. Älä koskaan käytä
vettä.
• Tuulettimen alla ei saa liekittää. Se voisi
aiheuttaa palovaaran. Muista myös, että
paistorasva saattaa ylikuumetessaan syttyä
palamaan. Älä koskaan jätä paistinpannua ilman
valvontaa.
• Hygieenisyys- ja turvallisuussyistä
rasvasuodatin on puhdistettava säännöllisesti,
sillä keittoalueelle-/levylle tippuva rasva voisi
aiheuttaa palovaaran. Katso tarkemmin
käyttöohjeen kohdasta “Hoito ja puhdistus“.
Liesituulettimen romuttaminen
• Estä myös romutetun liesituulettimen
aiheuttamat tapaturmat. Irrota pistoke
pistorasiasta ja katkaise johto liesituulettimen
päästä. Kysy kunnallisesta jätehuollosta, minne
romutetun liesituulettimen voi toimittaa, tai ota
yhteys HUOLTOLUX:in huoltoneuvojaan.
10
Liesituulettimen kuvaus
Liesituuletin
Valaistus
Puhallusaukko
Moottori
Rasvasuodatin
Ohjauspaneeli
Vakiovarusteet
Toiminnat
Liesituulettimen mukana tulevat:
• Asennusmalli: Asennusmalli seinälle ja kaapin alle
(painettu pakkaukseen).
• Asennussarja: 4 kpl 4x60 mm ruuveja, 4 kpl 5x30
mm ruuveja, 4 kpl M5x30 mm ruuveja, 4 kpl
5,3x15 mm aluslevyjä, 4 kpl 5,3x10 mm aluslevyjä,
4 kpl M5 mm muttereilla, 4 kpl välikkeineen, 4 kpl
10 mm tulppia, 4 kpl vastamutterit, 4 kpl peitetulpat,
2 kpl ripustuskonsolit.
• Läppiä.
• Käyttöohjeet.
Seuraavat osat tilataan jälleenmyyjältä:
• Hormiliitäntäsarja: Kun liesituuletin liitetään
ilmanpoistokanavaan, käytetään liitäntäsarjaa, joka
sisältää yhden ilmanpoistoletkun, kaksi
letkunkiristintä ja yhden peltisen kattoputken
tiivisterenkaalla. PNC 391 414 201.
• LONG LIFE Hiilisuodatin: Hiilisuodatinta
käytetään, kun ilma kulkee
ilmankiertojärjestelmään.
Uudisasennukseen:
PNC 391 834 201 (50 cm), 391 834 200 (60/70 cm).
Vaihdettaessa (n. 3 vuoden välein):
PNC 391 837 001 (50 cm), 391 837 000 (60/70 cm).
• Tuuletusristikko: Tuuletusristikko ilmankiertoon.
PNC 391 433 101.
Valittavissa on kaksi toimintatapaa:
• Puhallus hormiliitännän (lisävarusteet) ja
ilmanpoistokanavan läpi.
• Ilmankierto hiilisuodattimen läpi (lisävarusteet).
Liesituuletinta ei saa asentaa muiden kuin
sähköllä tai kaasulla toimivien liesien
höyrynpoistoon (puu tms.). Noudata
virallisia ohjeita höyrynpoistoa
asennettaessa.
Käytä hillisuodatinta. Hiilisuodatin
puhdistaa ilman tuulettimessa ja
lämmennyt ilma jää asuntoon. Vihje:
Käytä hillisuodatinta talvisin ja suoraa
ulospuhallusta kesäisin.
11
Näin käytät liesituuletinta
Ohjaustaulu
Älä käytä tuuletinta liian suurella
käyntinopeudella. Alhaisemmat
käyntinopeudet riittävät tavalliseen
ruoanlaittoon, suuria pitää käyttää vain
pohjaan palamisen tai voimakkaan
käryämisen yhteydessä.
Liesituulettimen etureunassa on nopeuden valitsin.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme
alhaista nopeutta normaaliolosuhteisiin ja suurta
nopeutta suurempien käry- ja höyrymäärien poistoon.
Käynnistys- ja pysäytyspainike.
Nopeuden valitsin.
Valaistuspainike.
Käynnistä tuuletin muutama minuutti ennen
ruoanlaiton aloittamista, niin että keittiöön muodostuu
alipaine. Ruoanlaiton jälkeen tuulettimen tulee toimia
vielä 15 minuuttia tai kunnes käry ja höyry on
hävinnyt.
Tuuleta oikein
Jotta liesituuletin toimisi oikein, keittiöön pitää
muodostua alipaine. Pidä sen vuoksi keittiön
ikkunat suljettuna tuulettimen käydessä. Sen sijaan
on hyvä pitää ikkunaa auki viereisessä huoneessa,
kun liesituuletinta käytetään.
Tärkeää tietää
Jos liesituuletinta käytetään samanaikaisesti esim.
avotakan kanssa, joka ottaa ilmaa sisätiloista,
seurauksena voi olla takaisinimu ja savun
tunkeutuminen huoneeseen. Tähän auttaa ikkunan
avaaminen. Ilmiötä ei esiinny, kun
liesituulettimessa on hiilisuodatin.
Hoito ja puhdistus
Katkaise liesituulettimesta virta aina ennen
puhdistusta, joko irrottamalla pistoke tai
sulake.
Puhdista suodatin usein. Rasvakerros
suodattimessa tai keittiö-hormissa
aiheuttaa palovaaran, jos esim. lieden
keittolevy unohtuu päälle (tai keittolevyn/
-alueen ylikuumenemisen yhteydessä).
Kuvun puhdistus
Käytä liesituulettimen ulkopuolen puhdistukseen
kosteaa liinaa ja mietoa puhdistusainetta. Älä käytä
puhdistukseen syövyttäviä, hankaavia tai helposti
syttyviä aineita.
Rasvasuodattimien puhdistus
Rasvasuodattimet on puhdistettava kuukauden tai
kahden kuukauden välein käytöstä riippuen. Mitä
puhtaampi rasvasuodatin on, sitä paremmin se kerää
rasvaa. Irrota suodattimet seuraavasti (kuva 1):
 Tartu kahvasta ja työnnä suodatinta taaksepäin.
€ Laske suodatin alas etureunastaan ja ota se pois.
Rasvasuodatin koostuu alumiinilangoista, joihin rasva
tarttuu kiinni. Suodatin puhdistetaan kuumassa vedessä
rasvaa liuottavalla astianpesuaineella tai
astianpesukoneessa. Anna suodattimen kuivua ennen
takaisin asennusta. HUOM! Suodatin voi hieman
värjäytyä astianpesukoneessa.
12
Kuva 1
Puhdista suodatinta usein. Se vähentää
moottorin kuormitusta ja tehostaa
tuulettimen imua.
Moottorikotelon puhdistus
Myös moottorikotelo voidaan puhdistaa (kuva 2):
 Irrota suodatin.
€ Poista tulorengas (A) vääntämällä sitä vastapäivään.
 Poista tuulettimen pyörä irrottamalla keskimutteri
(B) tuulettimen pyörästä.
Irrotettaessa on suositeltavaa käyttää käsineitä.
Puhdista kaikki muovi- ja metalliosat lämpimällä vedellä ja
astianpesuaineella. Asennus suoritetaan päinvastaisessa
järjestyksessä.
B
A
Kuva 2
Loisteputken vaihto
Pysäytä liesituuletin ennen loisteputken vaihtoa.
 Poista lampun lasi painamalla kahta salpaa
eteenpäin (Kuva 3).
€ Vaihda rikkinäisen loisteputken tilalle vastaava
uusi.
Jotta loisteputki säilyisi ehjänä irrotettaessa, aseta
sormi putken päähän ja vedä varovasti.
1
2
Kuva 3
Hiilisuodattimen puhdistus/vaihto
Hiilisuodattimen voi muista hiilisuodattimista poiketen
puhdistaa ja aktivoida uudelleen. Normaalissa käytössä
hiilisuodatin on puhdistettava kahden kuukauden
välein. Suodatin puhdistuu parhaiten
astianpesukoneessa suurimmalla lämmöllä ja
normaalilla konetiskiaineella. Suodatin on pestävä
erikseen; muuten siihen saattaa tarttua ruoantähteitä,
jotka aiheuttavat pahaa hajua. Hiilen aktivoimiseksi
suodatin pitää kuivata uunissa. Valitse ylä-/alalämpö ja
enintään 100 °C lämpötila ja kuivaa suodatinta 10
minuuttia. Lue myös suodattimen mukana tulevat
ohjeet.
Suodatin on vaihdettava n. 3 vuoden välein, koska sen
kärynpidätyskyky heikkenee. Suodatinta vaihdettaessa
suodatinpanos irrotetaan suodatinkehyksestä ja
korvataan uudella (suodattimen mukana toimitettujen
ohjeiden mukaisesti).
13
Jos liesituuletin ei toimi
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
Huolto ja varaosat
Tarkista alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä
huoltoon:
• Onko sulake ehjä?
• Onko pistoke pistorasiassa?
• Onko ilmanpoistoletku oikein asennettu?
• Onko rasvasuodatin puhdistettu?
• Ovatko lamput ehjiä tai oikein asennettu?
Älä tee liesituulettimelle mitään, mikä voisi aiheuttaa
vahinkoa ihmiselle tai tuotteelle. Huollot ja mahdolliset
korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman
toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis
alkuperäistä varaosaa.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• Aiheettomasta valituksesta.
• Ellei käyttöohjeita ole noudatettu.
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
puhelinuettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min. + pvm).
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäista
varaosaa. Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622 3300.
Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan
kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää
ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Takuu
Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot
noudattavat alan yleisiä takuuehtoja. Näitä on
saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. HUOM!
Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu
määritellään alkavaksi.
Kuluttajaneuvonta.
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin
saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min. +
pvm).
Johdon vaihto
Jos tämän tuotteen johto vahingoittuu, johdon saa
vaihtaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike
tai henkilö. Tämä siksi, että johdon vaihdossa
tarvitaan erikoistyökaluja.
Tekniset tiedot
Mallimerkintä
SF 5054
SF 6054
SF 7054
Ilmavirta
320 m ³/h x) 180 m ³/h
160 m ³/h
45 mm
498 mm
445 mm
Maks. 11 W PL
1 kpl
230 V
111 W
320 m ³/h x) 180 m ³/h
160 m ³/h
45 mm
598 mm
445 mm
Maks. 11 W PL
1 kpl
230 V
111 W
320 m ³/h x) 180 m ³/h
160 m ³/h
45 mm
698 mm
445 mm
Maks. 11 W PL
1 kpl
230 V
111 W
Ulkomitat
Maksimi
Minimi
Korkeus
Leveys
Syvyys
Valaistus
Rasvasuodattimet
Jännite
Kokonaisteho
x) Koskee hiilisuodattimella varustettua liesituuletinta (ilman kierrätys).
45
5
46
Kuva 4
14
498 /
598 /
698
Asennus
Pakkauksen purkaminen
HUOM! Tarkista, että liesituuletin on
vahingoittumaton. Mahdollisista kuljetusvaurioista on
välittömästi ilmoitettava myyjälle. Vaurioista, virheistä
ja mahdollisista puuttuvista osista on myös välittömästi
ilmoitettava myyjälle. Älä jätä pakkausmateriaalia
lasten ulottuville. Poista kuljetustuki (C-Kuva 9).
Min
65
cm
Min
40
cm
Sijoitus
Liesituuletin voidaan asentaa kaappiin tai kaappien
väliin. Liesituuletin asennetaan sähkölieden tai
keittotason yläpuolelle minimikorkeudelle 40 cm.
Minimikorkeus kaasulieteen tai -tasoon 65 cm
(Kuva 5).
Kuva 5
B
Sähköliitäntä
Liesituuletin liitetään suojamaadoitettuun pistorasiaan,
joka sijaitsee liesituulettimen yläpuolella. Liesituuletin
on varustettu liitosjohdolla, jossa on maadoitettu
pistoke ja liitetään 230 V.
A
C
1
2
Kuva 6
Liesituulettimen asennus kaappiin,
vaihtoehto 1 (Kuva 6):
 Tee lovi ja poraa neljä reikää yläkaapin pohjaan
käyttäen pakkauksen mukana tulevaa mallia.
€ Asenna vastamutterit (A) liesituulettimeen.
 Asenna liesituuletin paikalleen neljällä ruuvilla (B)
ja alus-laatalla (C).
B
A
Liesituulettimen asennus kaappiin,
vaihtoehto 2 (Kuva 7):
 Tee lovi yläkaapin pohjaan käyttäen pakkauksen
mukana tulevaa mallia.
€ Pidä liesituuletin paikoillaan ja asenna ruuvit (A)
välikkeineen (B).
 Asenna peitetulpat (C).
C
Kuva 7
A
Liesituulettimen asennus kaappien
väliin (Kuva 8):
 Asenna ripustuskonsolit (A)
€ Merkitse reikien porauskohdat.
 Asenna liesituuletin neljällä ruuvilla (B),
aluslaatoilla (C) ja muttereilla (D).
C
B
D
Kuva 8
15
Liesituulettimen asennus seinään
(Fig. 9):
 Merkkaa neljä porauskohtaa seinään. Poraa
merkittyihin kohtiin 8 mm reiät ja laita tulpat
reikiin. Käytä pakkaukseen painettua mallia.
€ Ruuvaa ruuvit (A) reikään. Jätä noin 5 mm väli
ruuvin kannan ja seinän väliin.
 Ripusta liesituuletin ruuvien (A).
‚ Irrota rasvasuodatin ja kiinnitä kaksi alempaa ruuvia
(B). Rasvasuodatin irtoaa painamalla suodatinta
taaksepäin (seinään päin) ja sitten vetämällä
alaspäin.
ƒ Kiinnitä ruuvit (A).
„ Aseta rasvasuodatin paikoilleen.
C
A
B
Kuva 9
Kylmäsulun asennus (Kuva 10):
Ei koske ilman kierrätystä. Vedonpoistoventtiiliin
kuuluu kiinnitysputki ja kaksi sulkuläppää, jotka
asennetaan liesituulettimen puhallusaukkoon.
Keittiössä, jossa liesituuletin on ainoa tuuletusaukko,
pitää läppien ulkoreunat leikata pois. Kun painetaan
kynällä tai vastaavalla läppien saumakohtaan, niiden
pitää kääntyä kevyesti ylös.
A
C
Kuva 10
Suorista liitäntäletkua. Pitkä ja käyrä
liitäntäletku saattaa puolittaa tuulettimen
tehoa. Katkaise letku, jos se on liian pitkä
ja vältä turhia mutkia.
Hormiliitäntäsarjan asennus
(Kuva 11):
Ei koske ilman kierrätystä. Täydellinen
hormiliitäntäsarja on lisävaruste. Ilmanpoistoletku (A)
pujotetaan liesituulettimen poistoliitännän (B) päälle ja
kiinnitetään letkunkiristimellä. Varmista, että letku on
mahdollisimman suorassa eikä estä kylmäsulkuläppien
liikkumista. Letku asennetaan höyrykanavan aukkoon
suukappaleen (C) avulla, joka kuuluu
hormiliitäntäsarjaan.
C
Hiilisuodattimen asennus
Koskee ainoastaan ilman kierrätystä. Tämän
liesituulettimen hiilisuodatin (lisävaruste) on tyyppiä
LONG LIFE ja asennetaan rasvasuodattimen paikalle.
LONG LIFE -hiilisuodatin toimii sekä
rasvasuodattimena että käryä poistavana
hiilisuodattimena.
Kaappiin, johon tuuletin on asennettu, täytyy tehdä
aukko (väh. 100 cm²) ylä- tai etuosaan, jotta
puhdistettu ilma voi kiertää vapaasti takaisin keittiöön.
A
B
Kuva 11
16
B
©2000 MO-STF
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement