Dometic | RM7401LSC | User manual | Dometic RM7211LSC Handleiding

Dometic RM7211LSC Handleiding
HANDLEIDING
INSTALLATIEHANDLEIDING
ABSORPTIE - KOELKASTEN voor BINNENSCHEEPVAART
RM 7211 LSC
RM 7401 LSC
Noteert u deze gegevens hier:
NL
Nederlands
Typ C40 / 110
Modelnummer
.............................................
Productnummer
.............................................
Serienummer
.............................................
MANUEL
REFRIGERATEUR A ABSORPTION
pour des BATEAUX FLUVIAUX
T.B. 04/2004 MB
Veiligheidsaanwijzing
Gebruiksaanwijzing voor het bewaren van levensmiddelen in een koelkast:
Geen enkele koelkast kan de kwaliteit van levensmiddelen verbeteren, ten hoogste kan de kwaliteit van de levensmiddelen op
het tijdpunt van opslag gedurende een korte periode behouden blijven.
Let op de volgende speciale omstandigheden bij het bewaren van levensmiddelen in een koelkast, die in een voertuig is ingebouwd:
- Verandering van de klimatische omstandigheden, b.v. temperatuurveranderingen.
- Hoge binnentemperatuur wanneer het voertuig afgesloten wordt geparkeerd en er sprake is van directe zoninstraling
(temperatuur tot 50 °C mogelijk)
- Gebruik van de koelkast tijdens het rijden met de energiebron 12V-DC.
- De koelkast is achter een raam ingebouwd, zodat directe zoninstraling mogelijk is.
- Te vroeg opbergen van de eet- en drinkwaren nadat het apparaat net is ingeschakeld.
Bij deze speciale omstandigheden wordt de juiste temperatuur in de koelkast voor snel bederfelijke producten niet gegarandeerd.
Tot de snel bederfelijke levensmiddelen behoren: alle producten met een aangegeven vervaldatum en een bewaartemperatuur
van hoogstens +4 °C of minder, vooral bij vlees, gevleugelte, vis, worst, kant-en-klare gerechten.
Tips
- Gekookte en ongekookte eeetwaren apart inpakken (b.v. in dozen , aluminiumfolie enz.).
- De buitenverpakking van de portieverpakkingen alleen er afdoen, als alle belangrijke gegevens zoals b.v. vervaldatum ook
op de portieverpakkingen staan.
- Gekoelde producten niet te lang buiten de koelkast laten staan.
- Levensmiddelen met de kortste vervaldatum vooraan zetten.
- Restjes weer inpakken en zo snel mogelijk opmaken.
- Handen voor en na aanraking van levensmiddelen wassen.
- De binnenruimte van de koelkast regelmatig schoonmaken.
Informatie :
Let op de aanwijzingen en beschrijvingen voor de vervaldatum op de verpakking van de producten.
Let in deze gebruiksaanwijzing op de punten "5.1 Schoonmaken" en "5.3 Bewaren van levensmiddelen".
Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren;
s.v.p. doorgeven aan degene die het apparaat na U gebruikt.
© Dometic GmbH - 2004 - Wijzigingen voorbehouden - Gedrukt in Duitsland
2
INHOUDSOPGAVE
Informatie
1.0
2.0
INLEIDING
VOOR UW VEILIGHEID
3.0
GARANTIE EN KLANTENSERVICE 5
4.0
5.0
2.1
2.2
3.1
Vervoersschade
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
4
4
5
MODELBESCHRIJVING
HANDLEIDING KOELKAST
5
5
Reiniging
De koelkast inschakelen
Bewaren van levensmiddelen
Bereiding van ijsblokjes
Ontdooien
Werking tijdens de winter
Uitschakelen van de koelkast
Deursluiting
Verlichting
De decorplaat vervangen
De opslagrekken plaatsen
De richting wijzigen waarin
de deur opent
Handelwijze bij storingen
Onderhoud
Productaansprakelijkheid
Aanwijzingen t.a.v. het milieu
Afvoeren
Tips voor energiebesparing
Technische gegevens
Conformiteitsverklaring
14
15
15
15
15
15
16
16
INSTALLATIEHANDLEIDING
17
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
6.0
Waarschuwingen en veiligheid
Koelmiddel
4
4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Installatie
Installatienis
Ventilatie en luchtafvoer
Installatie van het ventilatiesysteem
De koelkast vastzetten
Gasinstallatie
Elektrische installatie
Bedradingsschema’s
Geleverde onderdelen
Milieu-advies
Let op
3
5
6
9
9
10
10
10
11
11
12
12
13
17
18
19
20
22
22
24
25
27
Gevaartijk
1.0
INLEIDING
U hebt met deze Dometic Absorptie-Koelkast een uitstekende keuze gemaakt.
Wij zijn er zeker van dat dit nieuwe apparaat in alle opzichten volledig aan
uw wensen zal voldoen.
Deze koelkast is stil, voldoet aan de hoogste eisen en gaat gegarandeerd gedurende
de gehele levenscyclus, van fabricage en gebruik tot recycling, efficiënt om met energie en andere hulpbronnen.
Lees voordat u de koelkast gaat gebruiken eerst zorgvuldig de instructies voor
installatie en gebruik.
De koelkast is ontworpen voor installatie in booten voor de binnenscheepvaart.
Het apparaat is gecertificeerd voor toepassing volgens EG-richtlijn
gastoestellen 90/396/EEC.
2.0
2.1
VOOR UW VEILIGHEID
Waarschuwingen en veiligheid
Gevaarlijk Let op!
Ÿ Gebruik nooit open vuur als u het apparaat op lekken controleert.
Ÿ Bescherm kinderen!
Als u de koelkast afdankt, verwijdert u alle koelkastdeuren en laat u het opslagrek
in de koelkast. Hiermee voorkomt u opsluiting of verstikking.
Ÿ Als u gas ruikt:
- Sluit de gasafsluitkraan en de klep van de gascilinder.
- Open de ramen en verlaat de ruimte.
- Schakel geen elektrische apparaten of verlichting aan.
- Doof open vuur.
Ÿ Open nooit het absorptieaggregaat. Het aggregaat staat onder druk.
Ÿ Reparaties aan gasonderdelen, verbrandingsgasafvoer en elektrische onderdelen
mogen alleen worden verricht door goedgekeurd servicepersoneel.
Ÿ De werkdruk moet overeenkomen met de gegevens op de modelplaat van het
apparaat.
Ÿ Vergelijk de werkdrukgegevens op de modelplaat met de stand van de drukmeter
van de gascilinder.
Ÿ Cilinders met vloeibaar gas mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden
vervangen.
Ÿ De behuizing waarborgt de elektrische veiligheid en mag enkel met behulp van
gereedschap verwijderd worden.
Ÿ Het apparaat mag niet aan regen worden blootgesteld.
Ÿ De koelkast is niet geschikt voor het bewaren van geneesmiddelen.
2.2
Koelmiddel
Als koelmiddel wordt ammonia gebruikt. Dit is een natuurlijke stof die ook wordt
gebruikt in huishoudelijke schoonmaakmiddelen (1 liter schoonmaakmiddel kan tot
200 g ammonia bevatten; ongeveer tweemaal zoveel als in de koelkast wordt
gebruikt). Natriumchromaat wordt gebruikt als roestwerend middel (1.8 % van het
oplosmiddel). Bij lekken (gemakkelijk merkbaar door de onaangename geur) :
Ÿ Schakel de koelkast uit.
Ÿ Lucht de ruimte goed.
Ÿ Neem contact op met de klantenservice.
4
3.0
GARANTIE EN KLANTENSERVICE
Garantiebepalingen zijn in overeenstemming met EC richtlijn 44/1999/CE en de
normale condities zoals van toepassing voor het desbetreffende land. Voor garantie en
andere diensten neemt u contact op met de afdeling klantenservice.
Schade door verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt. De garantie dekt
geen wijzigingen aan de apparatuur of gebruik van onderdelen die niet van Dometic
zijn. De garantie is niet geldig en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als de
instructies voor installatie en gebruik niet worden gevolgd. Onderdelen kunt u
bestellen bij de afdeling klantenservice.
Geef het model, het product- en serienummer en indien van toepassing de MLC-code
op als u contact opneemt met de klantenservice. Deze informatie vindt u op de
gegevensplaat binnenin de koelkast.
3.1
Vervoersschade
Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of de koelkast gedurende het
transport is beschadigd. Alle vervoersschade moet u binnen zeven dagen van
levering melden bij het betreffende transportbedrijf.
4.0
MODELBESCHRIJVNING
Voorbeeld :
RM 7401 LSC
Refrigerator Mobile /
Mobiele absorptiekoelkast
5.0
5.1
“L” verlicht; “S”ealed “C”ombustion
Laatste cijfer 1 = automatische ontsteking
HANDLEIDING KOELKAST
Schoonmaken
Voordat u de koelkast in gebruik neemt, is het aan te raden het apparaat eerst van
binnen en van buiten schoon te maken.
Ÿ Gebruik een zachte doek met lauwwarm water en een mild schoonmaakmiddel.
Ÿ Was daarna met schoon water en laat het apparaat goed drogen.
Ÿ Verwijder jaarlijks met een borstel of een zachte doek het stof uit de koeleenheid.
De binnenruimte van de koelkast regelmatig schoonmaken.
LET OP!
Voorkom aantasting van materialen:
Ÿ Gebruik geen zeep of harde, bijtende of op soda gebaseerde schoonmaakmiddelen.
Ÿ Zorg ervoor dat de deursleuting niet in contact komt met olie of vet.
5
5.2
De koelkast inschakelen
Ÿ De koelkast is absoluut stil als deze is ingeschakeld.
Ÿ Wanneer het apparaat voor het eerst in werking wordt gezet, komt er mogelijk een
geur vrij die na enkele uren verdwijnt.
Zorg dat ook de woonruimte goed wordt geventileerd.
Ÿ Het vriesvak moet één uur nadat u de koelkast hebt ingeschakeld koud zijn.
Ÿ Het duurt enkele uren voordat de koelkast de werktemperatuur heeft bereikt.
Ÿ Alvorens u de koelkast aanzet in gas-modus of wanneer een lekkage-test wordt uit
gevoerd, vult u de sifon (a) achteraan met 20 ml water. Bij het inbouwen van het
toestel kunt u het beste de waterscheider (b) voordat u het verdampings en
ventilatiesysteem monteert. Indien u dit niet doet, kunt u de rookpijp (c) gebruiken
voor het vullen met water.
rookkanaal
rookpijp
a.
5.2.1
c.
b.
Bediening
A
C
B
A = Selectieschakelaar energiebron
B = Thermostaat gas/elektrisch
C = Bedrijfsindicatoren (3 LED's)
Opmerking:
De koelkast kan werken op netspanning, 12 V/24 V of vloeibaar gas. De gewenste
spanningsbron selecteert u met de energiekeuzeschakelaar (A). Deze schakelaar (A) heeft
vier standen:
O (uitgeschakeld), Gas (vloeibaar gas), 230V (netspanning) en 12V (gelijkspanning).
Uitgeschakeld
Gas
Netspanning
12V Gelijkpanning
6
5.2.2
Werking op elektriciteit
1. 12V-gelijkspanning
De 12-V-energiebron moet alleen bij draaiende motor worden gekozen,
om leegloop van de voertuig-accu te voorkomen.
B
A
C
1. De keuzeschakelaar voor de
energiebron 'A' op 12V stellen.
De bedrijfsindicator 'C', 12V,
licht groen op.
Het apparaat is in functie.
2. Met de draaischakelaar 'B' de
temperatuur in het hoofdkoelvak
regelen.
Wanneer de bedrijfsindicator niet oplicht, is het apparaat niet in bedrijf.
(foutenanalyse: zie 5.13)
2. Werking op netspanning
Kies deze modus alleen dan, wanneer de spanningsvoorziening van de stroomaansluiting met de op het typeplaatje aangegeven waarde overeenkomt.
Bij afwijkende waarden kan het apparaat beschadigd raken!
A
B
C
1. De keuzeschakelaar voor de
energiebron 'A' op 230V stellen.
De bedrijfsindicator 'C',
230V, licht groen op.
Het apparaat is in functie.
2. Met de draaischakelaar 'B' de
temperatuur in het hoofdkoelvak
regelen.
Wanneer de bedrijfsindicator niet oplicht, is het apparaat niet in bedrijf.
(foutenanalyse: zie 5.13).
7
5.2.3
Werking op gas
Ÿ De koelkast mag alleen op vloeibaar gas werken (propaan) .
Gebruik geen ISO-butagas (zie par. 5.13.1).
Ÿ Dit toestel is uitgerust met een gesloten verbrandingssysteem.
Ÿ Werking op gas is verboden in de buurt van benzinestations en dergelijke.
1. Open het ventiel van de gascilinder.
2. Open de afsluiter van de gastoevoer.
C
3. De keuzeschakelaar energiebron “A” op stand “Gas” zetten.
4. De draaischakelaar “B” in de positie “max” zetten.
A
Automatische ontsteking
Ontsteking vindt automatisch plaats (tikkend geluid hoorbaar), ca. 30 sec. lang.
Indien de ontsteking succesvol is geweest, licht de werkingsindicator “C”, “GAS”,
geel op. De koelkast is in bedrijf. Regel met de draaischakelaar 'B' de temperatuur in
het hoofdkoelvak.
Als u de koelkast voor het eerst met gas gebruikt of als u de gascilinder hebt verwisseld, kunnen de gasleidingen lucht bevatten. Door de koelkast en andere gasapparaten (zoals fornuizen) kort te gebruiken, laat u de lucht uit de gasleidingen
lopen. Het gas kan daarna direct worden aangestoken.
Gasstoring
C Bij een gasstoring knippert de bedrijfsindicator 'C' geel.
Oplossing:
De energiebronkeuzeschakelaar (A) op “OFF” zetten.
1. Zit er nog gas in de gasfles?
2. Is het ventiel van de gasfles open?
3. Is de afsluiter die zich aan de kant van het voertuig bevindt, open?
Indien de punten 1 t/m 3 met "ja" beantwoord kunnen worden, ga dan door
met punt 4.
4. De keuzeschakelaar energiebron (A) opnieuw op stand “GAS” zetten.
Opnieuw vindt ontsteking plaats.
Begint na ca. 30 sec. de bedrijfsindicator (C) opnieuw geel te knipperen, dan
is de gasstoring niet verholpen (bijvoorbeeld omdat er lucht in de gasleiding
zit).
5. De koelkast met de keuzeschakelaar energiebron “A” kort in stand “OFF”
zetten en vervolgens direct weer in stand “GAS”!
Voor het ontluchten van de gasleidingen deze handeling 3 - 4 keer herhalen.
Mocht het uitvoeren van deze stappen niet helpen, neem dan contact op met
een bevoegde klantenservice.
8
5.2.4
Instellen van de koelruimtetemperatuur
B Zoals aangegeven, kunt u met de draaiknop (B)
de koelruimtetemperatuur naar behoefte regelen.
Middelste stand
Omgevingsfactoren hebben invloed op de prestaties van het aggregaat.
Kies indien de omgevingstemperatuur tussen +15 en +25 °C ligt de middelste
TIP stand. Het aggregaat werkt in het optimale prestatiebereik.
De werking van de DOMETIC koelkasten berust op het absorptieprincipe.
Een absorptiesysteem reageert traag op veranderingen van de thermostaatregelaar, op uitstromende kou bij het opengaan van de deur of op het opbergen van de eetwaren. De apparaten behoren tot de klimaatklasse SN volgens
EN/ISO 7371 bij een temperatuurbereik.
5.3
Bewaren van levensmiddelen
Schakel de koelkast ongeveer 12 uur voor het vullen in.
Vul de koelkast altijd met voorgekoelde producten . Let er bij de aankoop en het
transport al op, dat de producten goed zijn gekoeld. Gebruik een koeltas.
Ÿ Open de koelkast slechts kort, om er iets uit te nemen.
Ÿ Eetwaren moeten ingepakt zijn en worden het beste elk in een eigen doos bewaard.
Ÿ Warm eten voor het bewaren laten afkoelen.
Ÿ Levensmiddelen moeten altijd in gesloten verpakkingen of aluminiumfolie o.i.d.
Ÿ Waren die vluchtige, brandbare gassen af kunnen geven, mogen niet in de
koelkast worden bewaard.
Ÿ Sla kwetsbare levensmiddelen op in de directe nabijheid van de koelribben.
Ÿ De koelkast mag niet op een plaats staan, waar directe zoninstraling mogelijk is.
Eraan denken, dat de binnentemperatuur van een gesloten voertuig door de zon
sterk kan oplopen, waaronder de prestatie van de koelkast kan verminderen.
Ÿ De lucht van het koelkastaggregaat moet vrij kunnen circuleren.
(zie ook “6.3 Ventiliatie en luchtafvoer”)
Het vriesvak is geschikt voor het bereiden van ijsblokjes en voor het kortdurend
opslaan van bevroren levensmiddelen. Het is niet geschikt om levensmiddelen
in te vriezen.
Ÿ
Ÿ
5.4
Bereiding van ijsblokjes
Ijsblokjes kunt u het best 's nachts maken. 's Nachts moet de vriezer minder hard
werken en heeft het apparaat meer reservecapaciteit.
1. Vul het ijsklontjesbakje met
drinkwater.
2. Plaats het bakje in
het vriesvak.
Gebruik alleen drinkwater!
9
5.5
Ontdooien
Geleidelijk zet zich ijs af op de lamellen.
Als de ijslaag ongeveer 3 mm dik is, moet u de koelkast ontdooien.
1. Schakel de koelkast uit, zoals beschreven in paragraaf 5.3 "Uitschakelen".
2. Verwijder het ijsklontjesbakje en het voedsel.
3. Laat de deur van de koelkast openstaan.
4. Na ontdooien (het vriesvak en de lamellen zijn ijsvrij) droogt u de kast met een doek af.
5. Gebruik een doek om het water in het vriesvak te verwijderen.
6. Schakel de koelkast weer in, zoals beschreven in paragraaf 5.2 "De koelkast
inschakelen".
U mag de ijslaag niet met kracht verwijderen of het ontdooien met een
warmtebron versnellen.
Opmerking:
Dooiwater uit het hoofdcompartiment van de koelkast loopt in een container achterin de
koelkast. Van hieruit verdampt het water.
5.6
Werking tijdens de winter
Op het dak bevestigd rookkanaal
Alvorens u de koelkast aanzet in gas-modus, moet
de zone rondom het rookkanaal worden vrijgemaakt
van ijs, sneeuw of bladeren. U controleert het best
af en toe het rookkanaal. In normale omstandigheden
vormt zich nl. een ijslaag door het condenswater
(van de uitlaatgassen).
5.7
Trap niet op het
rookkanaal !
Uitschakelen van de koelkast
A
1. Zet energiekeuzeschakelaar “A” op “OFF”.
Het apparaat is nu volledig.
2. Zet met de grendel de open deur vast. De
deur staat nu op een kier. Dit voorkomt
schimmelgroei in het apparaat.
RM 7211 LSC
RM 7401 LSC
De werking op gas uitschakelen!
Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt, sluit u de afsluiter van de
koelkast en die van de gascilinder.
10
5.8
Deursluiting
RM 7211 LSC
vastzetten
open
Ventilatiestand
RM 7401 LSC
open
vastzetten
Ventilatiestand
5.9
Verlichting
De lampjes vervangen
1.
2.
1. Verwijder het afdekplaatje.
90°
2. Verwijder het defecte
lampje.
3. Breng het nieuwe
lampje aan.
Opmerking:
Voor 12 V gelijkstroom:
1 lampje van 12 V, 2 W.
4. Klik het afdekplaatje
weer vast.
Neem voor reservelampjes contact op met
de klantenservicecentra van Dometic.
11
5.10
5.11
De decorplaat vervangen
1. Open de deur en
maak de schroef
van de scharnier los.
2. Verwijder de deur
door deze naar
boven te tillen.
3. Schroef de binnenbedekking
los (3 schroeven).
4. Verwijder de decorplaat en plaats een
nieuwe decorplaat.
5. Schroef de binnenbedekking weer op
zijn plaats.
6. Zet de deur
weer in de
koelkast.
De afmetingen van het paneel moeten zijn (mm):
Model
Hoogte
Breedte
Dikte
RM 7211 LSC
RM 7401 LSC
3,2
3,2
534+/-1
730+1
453,5+1
491,5+1
De opslagrekken plaatsen
7. Draai de
schroef van de
scharnier vast.
( RM 7401 LSC )
Ontmantelen:
2.
1.
1. Maak de sluitklemmen voor en
achter los.
2. Verwijder het opslagrek door dit naar links
te schuiven en naar boven te bewegen.
Voor het plaatsen van het opslagrek doorloopt u de stappen in omgekeerde
volgorde.
12
5.12
De richting wijzigen waarin de deur opent
Het is niet altijd mogelijk om de draairichting van de deur te veranderen indien het
apparaat geinstalleerd is.
RM 7211 LSC
1. Deur openen, scharnierschroeven losdraaie.
2. Breng de deursleuting naar de andere kant.
RM 7401 LSC
1. Deur openen,
scharnierschroeven
losdraaien en bij de
hand houden.
6.
2. Deur uithalen door
naar boven te duwen.
7.
3.
4.
Breng de onderste scharnierpin naar de andere kant.
8. Draai de schanierschroeven terug in.
5. Bevestig de deur.
13
5.13
Handelwijze bij storingen
Voordat u contact opneemt met de afdeling klantenservice, controleert u of:
1. U de instructies onder "De koelkast inschakelen" hebt gevolgd.
2. De koelkast waterpas staat.
3. Het mogelijk is de koelkast te gebruiken met een beschikbare krachtbron.
Storing : De koelkast werkt niet op gas.
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u doen
a) De gascilinder is leeg.
a) Vervang de gascilinder.
b) Staat de onderbreker open?
b) Open de onderbreker.
c)
c) Verwijder bladeren, sneeuw enz..
Is het rookkanaal geblokkeerd ?
d) Geen onsteking ?
Als de branderkamer zich heeft gevuld
met gas is nl. geen ontsteking mogelijk.
d) Indien er geen ontsteking is wacht u best
enkele uren om het gas te laten verdampen.
Werk met 12V of 230V om thermische stijging op te wekken.
e) Indien het toestel langere tijd buiten
gebruik was, kan het zijn dat er geen
thermische stijging ontstaat in de
afvoerpijp.
e) Hou het toestel gedurende ca. 30 minuten
ingeschakeld op 12V of 230V om de afvoerpijp te laten opwarmen .
Storing : De koelkast werkt niet op 12V
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u doen
a) De zekering van het apparaat is defect.
a) Breng een nieuwe zekering aan.
Storing : De koelkast koelt niet voldoende.
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u doen
a) Onvoldoende ventilatie voor het
apparaat.
a) Controleer of het rookkanaal vrij is.
b) De thermostaat staat te laag.
b) Zet de thermostaat hoger.
c) Er is teveel ijs op de verdamper.
c) Controleer of de deur van de koelkast
goed afsluit.
Controleer of de koelkast goed is
geïnstalleerd (Installatiehandleiding).
d) Er wordt teveel warm voedsel tegelijk
bewaard.
5.13.1
d) Laat het voedsel eerst afkoelen.
Werking op gas met ISO-butagas
Indien u het toestel gebruikt met ISO-butagas, kunnen volgende problemen zich
voordoen:
Ÿ geen ontsteking
Ÿ de vlam gaat weer uit na 2 à 3 minuten en de herontsteking blijft vonken
Ÿ de vlam kan worden gedoofd door stoffen die vrijkomen bij de verbranding
Het gebruik van ISO-butagas wordt dus afgeraden.
14
5.14
Onderhoud
Ÿ
Onderhoud aan gasapparatuur en elektrische apparatuur moet door
goedgekeurd personeel worden uitgevoerd. Het wordt aanbevolen dit
onderhoud uit te laten voeren door een klantenservicecentrum.
Ÿ
Merk op dat volgens de regels die van toepassing zijn de gasapparatuur en de
verbrandingsgasafvoer voor het eerste gebruik en daarna elke 2 jaar moeten
worden geïnspecteerd, en dat toestellen op vloeibaar gas in navolging van het
technische regelgeving EN1949 jaarlijks door een klantenservicecentrum moeten
worden geïnspecteerd. Na inspectie wordt een certificaat uitgegeven.
Het is de verantwoording voor de gebruiker om deze inspectie uit te laten
voeren.
Ÿ
De gasbrander moet ten minste eens per jaar en daarnaast indien nodig worden
schoongemaakt.
Wanneer de auto langere tijd heeft stilgestaan, is een onderhoudsbeurt van de
koelkast aan te bevelen.
5.15
Productaansprakelijkheid
De productaansprakelijkheid van Dometic GmbH omvat niet de schade, die door een
verkeerd gebruik, door niet vakkundige veranderingen en ingrepen aan het apparaat,
door de inwerking van omgevingsinvloeden zoals temperatuurveranderingen en
luchtvochtigheid aan het apparaat of in de onmiddellijke omgeving van het apparaat of
door personen ontstaat.
5.16
Aanwijzingen t.a.v. het milieu
De koelkasten die door Dometic GmbH worden geproduceerd, zijn CFC en HCFC vrij.
In de koeleenheid wordt als koelmiddel ammonia gebruikt (een natuurlijke verbinding
van waterstof en stikstof). Als spuitstof voor de fabricage van de isolatie van
PU-schuim wordt ozonvriendelijk cyclopentaan gebruikt.
5.17
Afvoeren
Voor recycling van recyclebaar verpakkingsmateriaal, moet u dit inleveren bij het
normale verzamelsysteem.
Het apparaat moet worden afgeleverd bij een goed vuilverwerkingsbedrijf, dat zorgt
voor hergebruik van de recyclebare onderdelen en een goede afvoer van het restant.
Voor milieuvriendelijke afvoer van het koelmiddel uit alle absorptiekoeleenheden moet
een goede verwijderingsinstallatie worden gebruikt.
5.18
Tips voor energiebesparing
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 25°C kunt u de koelkast laten
werken op de middelste stand van de thermostaat (zowel voor gas als netstroom).
Bewaar indien mogelijk waren die zijn voorgekoeld.
Stel de koelkast niet bloot aan direct zonlicht.
De vrieseenheid moet constant worden geventileerd.
Ontdooi regelmatig.
Open de deur kort als u dingen uit de koelkast neemt.
Installeer de koelkast en schakel deze ongeveer 12 uur voordat u de koelkast
vult i in.
15
5.19
Technische gegevens
Model
Afmetingen
H x B x D (mm)
diepte incl. deur
RM 7211
RM 7401
647x486x534
853x525x598
Max. capaciteit
incl. vriesvak
60 lit.
97 lit.
Bruikbare
capaciteit
5 lit.
10,5 lit.
verbindins
waarden
AC/DC
* Verbruik
van elektriciteit
of gas in 24 uur
125 W / 120 W
135 W / 130 W
ca. 2,3 KWh / 250 g
ca. 2,6 KWh / 270 g
Nettogewicht
22 kg
31 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
* Gemiddeld gebruik gemeten bij een omgevingstemperatuur van 25°C volgens de
ISO-standaard.
5.20
Conformiteitsverklaring
16
Ontsteking
met onstecker
X
X
6.0
INSTALLATIEHANDLEIDING
Bij installatie van de koelkast moet u voldoen aan de technische en administratieve
regelgeving van het land waarin de boot voor het eerst wordt gebruikt.
In Europa moeten bijvoorbeeld de gasinstallaties, het leggen van de kabels, de
installatie van gascilinders en de goedkeuring en de controle op lekken voldoen
aan EN 1949 voor apparaten op vloeibaar gas in voertuigen.
6.1
Installatie
De koelkast en de verbrandingsgasafvoer hiervan moeten zo worden geïnstalleerd, dat
deze altijd bereikbaar zijn voor onderhoud en gemakkelijk kunnen worden verwijderd
en geïnstalleerd.
De koelkast mag alleen door goedgekeurd personeel worden geïnstalleerd.
De installatie en verbindingen van de koelkast moeten voldoen aan de meest recente
technische regelgeving, zoals:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Technische regelgeving, EN 1949 (DVGW werkblad G 607/G608).
Technische regelgeving, EN 732.
Technische regelgeving, EN-ISO 10239.
Technische regelgeving, EN 624, par. 5.5.2 , 6.5.2.2 (lekkage test van het
gesloten verbrandingssysteem).
De elektrische installatie moet conform zijn met de nationale voorschriften
(EN 60335-1, EN 60335-2-24, EN 1648-1, EN 1648-2 voor Europa).
De gas installatie moet conform zijn met de nationale voorschriften.
Plaatselijke vereisten en vereisten van de bouwcommissie.
De koelkast moet zo worden geïnstalleerd, dat deze is afgeschermd van
extreme warmtestraling.
Extreme warmte heeft een negatieve invloed op de prestaties en vergroot het
energieverbruik van de koelkast.
Bij ondeskundige installatie wordt de kwaliteitsgarantie van de fabrikant in gevaar gebracht.
17
Installatienis
Ÿ De koelkast moet achteraan zijn uitgerust met een luchtpijp die voldoende lucht
laat stromen over het koelaggregaat om de warmte te kunnen afvoeren zoals
aangeduid in fig. 1.
Ÿ De stelpootjes van 40mm zijn nodig voor voldoende aanvoer van verse lucht
om een efficiënte ventilatie mogelijk te maken.
Ÿ Het is dus erg belangrijk dat voor de installatie van het toestel de meegeleverde
stelpootjes worden gebruikt !
bovenste ventilatierooster
400 (RM 6401)
170
607 (RM 4213)
813 (RM 6401)
min. 200
6.2
H
43
B
340 (RM 4213)
T
Fig. 1
Fig. 2
Afmetingen installatienis:
Model
RM 7211 LSC
RM 7401 LSC
Hoogte H (min)
650 mm
856 mm
18
Breedte B
490 mm
529 mm
Diepte T
510 mm
570 mm
6.3
Ventilatie en luchtafvoer
Om te voorkomen dat zich aan de achterzijde van het toestel teveel warmte ontwikkelt,
is een correcte installatie zeer belangrijk. De warmte moet in de open lucht kunnen wor
den afgevoerd.
Bij hoge omgevingstemperaturen is een juiste werking van het koelaggregaat
enkel mogelijk mits voldoende ventilatie en afzuiging van lucht.
Ventilation
De figuren geven de luchtstroom
weer bij een correct geïnstalleerde
koelkast .
1
2
3
4
4.
= Opening van de luchtinlaat
= Ventilatierooster
= Toevoer van verse lucht
= Afvoer van lucht
Opmerking: De luchtinlaat (1)
moet een vrije doorsnede
hebben van minstens 200 cm²
(geen ventilatierooster).
Het ventilatierooster (2) moet
een vrije doorsnede hebben
van minstens 200 cm².
Niet op deze manier installeren !
19
1.
3.
2.
6.4
Installatie van het ventilatie- en rookgassysteem
De installatiekit bestaat uit volgende onderdelen (schroeven niet inbegrepen ):
1
2
3
4
= Afvoerpijp
= Luchttoevoerslang
= Afdichtingsring
= Onderdeel onderkant (Rookkanaal)
5 = Onderdeel bovenkant (Rookkanaal)
6
{
3.
4.
5.
2.
1.
Wartelmoer
Pakkingen
Slangklemmen
GEMONTEERD OP HET
TOESTEL :
7 = Aansluiting rookafzuiging
8 = Waterscheider /
Luchtinlaat
6.
6.
1.
2.
8.
7.
6.
3.
92 mm
65 mm
Afvoerpijp Ü zilver / metaal ; lengte : 500 mm standaard meegeleverd; 1500 mm verkrijgbaar op aanvraag ; (aanbevolen: min. 200 mm , max. 1500 mm)
De conische flens wordt d.m.v. een pakking en een wartelmoer bevestigd aan de koelkast. Het andere uiteinde wordt met een pakking en een bout bevestigd aan het rookkanaal. Er moet voldoende afstand zijn tussen ontvlambare onderdelen (min. 50mm).
(de afvoerpijp wordt warm tijdens het gebruik)
Luchttoevoerslang Ü zwart / plastic ; lengte : 500 mm standaard meegeleverd; 1500 mm
verkrijgbaar op aanvraag ; (aanbevolen : min. 200 mm , max. 1500 mm)
8.
7.
Aansluitingen
Gemonteerde pijp en
slang
20
Bout (om de pijp te bevestigen)
Montage van het rookkanaal
Voor het monteren van het rookkanaal moeten volgende instructies in acht worden
genomen :
a ) montage op het dak
b) montage aan de zijkant
(D)
(C)
(B)
(C, D)
(A)
(B)
(A)
Krommingsstraal :
Afvoerpijp : 25mm
Luchttoevoerslang :
55mm
Trap niet op het rookkanaal !
GEBRUIK DE
AFDICHTINGSRING
ALS MODEL
±0
.2
22
m
ax
.
21
72
72
De precieze volgorde waarin u alles
monteert, kan variëren naargelang de
specifieke situatie.
De afstand tussen het rookkanaal en het dichtstbijzijnde raam moet minstens 300 mm. bedragen
o
1. Maak een ovale uitsnijding in het dak of
de buitenste wand van 92mm x 65mm. De
afstand van deze uitsnijding tot de aansluitingen moet verticaal max. 1500 mm en
horizontaal max. 1300 mm bedragen
(steeds in opwaartse richting).
Isolatie van de pijp wordt aangeraden bij
een installatie met een pijp langer dan 1
meter. Door de isolatie wordt voorkomen
dat de uitlaat te snel afkoelt tijdens gebruik in de winter (ijsvorming).
2. Boor gaten voor de schroeven in overeenstemming met de afmetingen aangeduid in het diagram.
(Ø 4mm, vierkant van 72mm x 72mm)
3. Plaats de afdichtingsring (E) onder het
onderste gedeelte van de afsluitklep (F)
en bevestig dit aan de muur of op het dak.
4. Sluit de luchttoevoerslang (B) aan op
de klep van de luchtinlaat (C) d.m.v. een
klem.
5. Plaats het bovenste onderdeel (G) op
het onderste en maak dit stevig vast
d.m.v. schroeven.
(De schroeven worden niet meegeleverd
door Dometic)
6. Sluit de afvoerpijp (A) aan op de klep
van het rookkanaal (D) d.m.v. de bout.
72 ± 0.2
6.4.1
(E)
(F)
(G)
61
d = 130
6.5
De koelkast vastzetten
Aan de zijwanden van de koelkast vindt u vier plastic geleiders met schroeven waarmee u de koelkast kunt vastzetten.
De zijwanden of de aangebrachte rails voor het
vastzetten van de koelkast moeten zo worden ontworpen
dat de schroeven goed vast blijven zitten, zelfs bij een
zwaardere belasting (als de boot vaart).
Breng de schroeven altijd met de meegeleverde
geleiders aan, zodat onderdelen in de isolatie, zoals
kabels en dergelijke, niet worden beschadigd.
Nadat de koelkast is geplaatst, draait u de schroeven door
de metalen wand van de koelkast in de wanden van de nis.
6.6
Gasinstallatie
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
U moet zich houden aan de regels onder punt 6.1.
Voor werking op gas mag voor deze koelkasten alleen vloeibaar gas worden
gebruikt (propaan). U mag nooit gewoon gas of aardgas gebruiken
(EN 27418).
De cilinder met vloeibaar gas moet zijn aangesloten op een vaste drukregelaar die voldoet aan EN 12864.
De drukregelaar moet overeenkomen met de werkdruk die op de gegevensplaat van de koelkast staat vermeld. De werkdruk komt overeen met de
standaarddruk van het gespecificeerde land (EN 1949, EN 732).
In elk boot is slechts één verbindingsdruk toegestaan. Op het punt
waarop de gascilinder is geïnstalleerd moet duidelijk zichtbaar een goed
leesbare, permanente meldingsplaat zijn aangebracht.
De gasverbinding (1) met de koelkast moet met de buisverbindingen stevig
en potentiaalvrij zijn geïnstalleerd en stevig met het voertuig zijn verbonden
(verbinding met een slang is niet toegestaan).
Ontvlambaar materiaal mag niet in de onmiddellijke nabijheid komen van de
branderkamer.
De gasverbinding met de koelkast wordt uitgevoerd met een Emetoverbindingsstuk L8, DIN 2353-ST, dat voldoet aan resp. werkblad G607 van
DVGW en EN1949.
In overeenstemming met richtlijn EN 624 moet na de installatie van het gesloten
verbrandingssysteem. een lekkage-test worden uitgevoerd.
22
De gasverbinding mag alleen worden aangebracht door gespecialiseerd
personeel.
Nadat de koelkast goed is geïnstalleerd, moet worden getest op lekken en moet
een vlamtest worden uitgevoerd door *goedgekeurd personeel in navolging van
EN1949.
* goedgekeurd personeel
Goedgekeurd personeel bestaat uit gediplomeerde experts die door hun training en kennis garant
kunnen staan voor de juiste uitvoering van de lektest.
LET OP!
15 Nm
max
20 Nm
max
SW 14
SW 17
C
Het koelaggregaat moet door een afsluitinrichting (C) in
de toevoerleiding afsluitbaar zijn. De afsluitinrichting moet
op een voor de gebruiker gemakkelijk toegankelijke
plaats worden aangebracht.
Standaarddruk
Gas
I3P(30)
mbar
30
I
3P(37)
37
I3P(50)
50
BE
I3+
28-37
30-37
I3B/P(50)
I3B/P(30)
50
30
X
DK
X
DE
X
FI
X
X
FR
X
GR
X
IE
X
X
X
IS
X
IT
X
LU
X
X
NL
X
X
NO
X
AT
PT
X
X
X
SE
X
CH
X
ES
UK
X
X
X
X
X
23
X
6.7
Elektrische installatie
6.7.1
Verbinding voedingsdraad
De elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door goedgekeurd
personeel ! De elektrische installatie moet conform zijn met de nationale
voorschriften (voor Europa EN 60335-2-24, EN 1648-1, EN 1648-2).
De verbindingskabels moeten zodanig worden gelegd, dat deze niet in contact komen met hete onderdelen van het apparaat of de brander of met
scherpe randen.
Bij veranderingen aan de interne elektrische installatie of het aansluiten van
andere elektrische componenten (bijv. extra ventilatoren) aan de interne
bedrading van het apparaat vervalt het e1/CE-certificaat, evenals iedere aanspraak op garantiebepalingen en productaansprakelijkheid!
De voeding moet afkomstig zijn van een goed geaard contact of een vaste
verbinding.Indien een stekker wordt gebruikt voor de aansluiting op het
stroomnet, moet deze stekker vrij toegankelijk zijn.
Het wordt aanbevolen de energietoevoer via een ingebouwde, automatische zekering t
te laten verlopen. De voedingskabel moet zodanig worden gelegd, dat deze niet in contact komt met hete onderdelen van het apparaat of de brander of met scherpe randen.
Indien de aansluitkabel beschadigd wordt, moet deze door de servicedienst
van Dometic of door gelijkwaardig gekwalificeerd personeel worden vervangen, om alle risico's te vermijden. De voedingskabel mag alleen door
een originele Dometic-voedingskabel worden vervangen.
6.7.2
Batterijaansluiting
De 12-V-aansluitkabel van het voertuig wordt via een klemmenlijst op de koelkast
aangesloten (polen correct aansluiten). De bedrading voor de verwarmingspatroon
(zie schakelschema, aansluiting A, B; aansluitkabel rood/wit) moet met een directe, zo
kort mogelijke verbinding op de accu of de dynamo worden aangesloten.
Doorsnede kabel
Kabellengte
²
4mm
< 6m
6mm²
> 6m
Aan de kant van het voertuig moet de 12-V-stroomkring van een zekering van
16 A worden voorzien.
Opdat bij het afzetten van de voertuigmotor niet vergeten wordt, tevens de 12-Vvoorziening uit te schakelen (de accu zou in een paar uur leeg zijn), is het aan te
bevelen, de stroomvoorziening voor de verwarmingspatroon (aansluiting A/B in het
schakelschema, pag. 30) zo uit te voeren dat deze bij het omdraaien van de
contactsleutel wordt onderbroken.
Op de aansluiting C/D (verlichting, elektronica; aansluitkabel zwart/violet) moet een
continue spanning van 12 V (gelijkstroom) staan!
Aansluitingen :
aan de zijde van het apparaat
A = massa v/h verwarmingselement DC
B = plus v/h verwarmingselement DC
C = massa v/d elektronica
D = plus v/d elektronica
-
+
C D
24
-
+
A B
6.8
Bedradingschema's
6.8.1
Bedradingschema RM 7211LSC
B
A
D
C
RM 7211 LSC
Aansluitingen:
Toelichting:
A = massa v/h
verwarmingselement DC
B = plus v/h
verwarmingselement DC
C = massa v/d elektronica
D = plus v/d elektronica
Dauerversorgung
Anschlusskabel Netz ~
Heizpatrone ~
Heizpatorne Zündelektrode
Ionisationselektrode
Feuerungsautomat
Gasventil
Gasbrenner
Temperaturfühler
Beleuchtung Batterie Reed-Kontakt
Erdung
Masse
Kleuren:
schwarz = zwart
braun = bruin
weiss = wit
grün = groen
gelb = geel
rot = rood
25
Continue spanning
Aansluitkabel ~
Verwarmingselement ~
Verwarmingselement Ontstekingselectrode
Ionisatie-elektrode
Ontbrandingsautomaat
Gasventiel
Gasbrander
Temperatuurvoeler
Verlichting accu Reed-contact
Aarding
Massa
6.8.2
Bedradingschema RM 7401LSC
B
A
D
C
RM 7401 LSC
Aansluitingen:
Toelichting:
A = massa v/h
verwarmingselement DC
B = plus v/h
verwarmingselement DC
C = massa v/d elektronica
D = plus v/d elektronica
Dauerversorgung
Anschlusskabel Netz ~
Heizpatrone ~
Heizpatorne Zündelektrode
Ionisationselektrode
Feuerungsautomat
Gasventil
Gasbrenner
Temperaturfühler
Beleuchtung Batterie Reed-Kontakt
Erdung
Masse
Kleuren:
schwarz = zwart
braun = bruin
weiss = wit
grün = groen
gelb = geel
rot = rood
26
Continue spanning
Aansluitkabel ~
Verwarmingselement ~
Verwarmingselement Ontstekingselectrode
Ionisatie-elektrode
Ontbrandingsautomaat
Gasventiel
Gasbrander
Temperatuurvoeler
Verlichting accu Reed-contact
Aarding
Massa
6.9
Geleverde onderdelen
Rookkanaal
A. Rookkanaal, bovenste
onderdeel
A.
B. Rookkanaal, onderste
onderdeel
B.
C. Afdichtingsring
C.
D. Klem
D.
Luchtinlaat / Rookafzuiging
E.
E. Luchttoevoerslang
(500 mm, 1500 mm optional)
F. Pakkingen
F.
G. Afvoerpijp
(standaard 500 mm, mogelijkheid
G.
tot 1500 mm )
Bijkomende onderdelen
H.
H. Wartelmoer
K. Pakking
K.
L. Klem
L.
Let er op dat u de conische flens niet afsnijdt indien de afvoerpijp
moet worden ingekort.
27
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
www.dometic.de/caravan
www.dometic.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising