Electrolux | RM4213LSC | User manual | Dometic RM6401LSC Handleiding

Dometic RM6401LSC Handleiding
MANUEL
REFRIGERATEUR A ABSORPTION
pour des BATEAUX FLUVIAUX
RM 4213 LSC
RM 6401 LSC
NL
FR
Français
Nederlands
Typ C40 / 110
821 2695-11
T.B. 01/02
Inhoudsopgave
1.0
2.0
INLEIDING
VOOR UW VEILIGHEID
3.0
GARANTIE EN KLANTENSERVICE 4
2.1
2.2
3.1
Waarschuwingen en veiligheid
Koelmiddel
Vervoersschade
3
3
3
3
4
4.0
MODELBESCHRIJVING
4
5.0
HANDLEIDING KOELKAST
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
6.0
Schoonmaken
De koelkast inschakelen
De koelkast uitschakelen
Ontdooien
Voedsel bewaren
Ijsblokjes maken
Werking tijdens de winter
Deursluiting
Verlichting
De decorplaat vervangen
De opslagrekken plaatsen
De richting wijzigen waarin
de deur opent
Probleemoplossing
Onderhoud
Tips voor milieubesparing
Recycling
Tips voor energiebesparing
Technische gegevens
Verklaring van
overeenstemming
INSTALLATIEHANDLEIDING
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Installatie
Installatienis
Ventilatie en luchtafvoer
Installatie van het
ventilatiesysteem
De koelkast vastzetten
Gasinstallatie
Elektrische installatie
Bedradingsschema’s
Geleverde onderdelen
2
4
5
7
8
8
8
8
8
9
10
10
11
12
12
13
13
13
14
15
16
16
17
18
19
21
21
23
24
25
1.0
INLEIDING
U hebt met deze Dometic Absorptie-Koelkast een uitstekende keuze gemaakt.
Wij zijn er zeker van dat dit nieuwe apparaat in alle opzichten volledig aan
uw wensen zal voldoen.
Deze koelkast is stil, voldoet aan de hoogste eisen en gaat gegarandeerd gedurende
de gehele levenscyclus, van fabricage en gebruik tot recycling, efficiënt om met energie en andere hulpbronnen.
Lees voordat u de koelkast gaat gebruiken eerst zorgvuldig de instructies voor
installatie en gebruik.
De koelkast is ontworpen voor installatie in booten voor de binnenscheepvaart.
Het apparaat is gecertificeerd voor toepassing volgens EG-richtlijn
gastoestellen 90/396/EEC.
2.0
2.1
VOOR UW VEILIGHEID
Waarschuwingen en veiligheid
Gevaarlijk Let op!
Ÿ Gebruik nooit open vuur als u het apparaat op lekken controleert.
Ÿ Bescherm kinderen!
Als u de koelkast afdankt, verwijdert u alle koelkastdeuren en laat u het opslagrek
in de koelkast. Hiermee voorkomt u opsluiting of verstikking.
Ÿ Als u gas ruikt:
- Sluit de gasafsluitkraan en de klep van de gascilinder.
- Open de ramen en verlaat de ruimte.
- Schakel geen elektrische apparaten of verlichting aan.
- Doof open vuur.
Ÿ Open nooit het absorptieaggregaat. Het aggregaat staat onder druk.
Ÿ Reparaties aan gasonderdelen, verbrandingsgasafvoer en elektrische onderdelen
mogen alleen worden verricht door goedgekeurd servicepersoneel.
Ÿ De werkdruk moet overeenkomen met de gegevens op de modelplaat van het
apparaat.
Ÿ Vergelijk de werkdrukgegevens op de modelplaat met de stand van de drukmeter
van de gascilinder.
Ÿ Cilinders met vloeibaar gas mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden
vervangen.
Ÿ De behuizing waarborgt de elektrische veiligheid en mag enkel met behulp van
gereedschap verwijderd worden.
Ÿ Het apparaat mag niet aan regen worden blootgesteld.
Ÿ De koelkast is niet geschikt voor het bewaren van geneesmiddelen.
2.2
Koelmiddel
Als koelmiddel wordt ammonia gebruikt. Dit is een natuurlijke stof die ook wordt
gebruikt in huishoudelijke schoonmaakmiddelen (1 liter schoonmaakmiddel kan tot
200 g ammonia bevatten; ongeveer tweemaal zoveel als in de koelkast wordt
gebruikt). Natriumchromaat wordt gebruikt als roestwerend middel (minder dan 2%
van het koelvloeistofgewicht). Bij lekken (gemakkelijk merkbaar door de onaangename
geur) Ÿ Schakel de koelkast uit.
Ÿ Lucht de ruimte goed.
Ÿ Neem contact op met de klantenservice.
3
3.0
GARANTIE EN KLANTENSERVICE
Garantiebepalingen zijn in overeenstemming met EC richtlijn 44/1999/CE en de
normale condities zoals van toepassing voor het desbetreffende land. Voor garantie en
andere diensten neemt u contact op met de afdeling klantenservice.
Schade door verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt. De garantie dekt
geen wijzigingen aan de apparatuur of gebruik van onderdelen die niet van Dometic
zijn. De garantie is niet geldig en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als de
instructies voor installatie en gebruik niet worden gevolgd. Onderdelen kunt u
bestellen bij de afdeling klantenservice.
Geef het model- en productnummer en indien van toepassing de MLC-code op als u
contact opneemt met de klantenservice. Deze informatie vindt u op de gegevensplaat
binnenin de koelkast.
3.1
Vervoersschade
Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of de koelkast gedurende het
transport is beschadigd. Alle vervoersschade moet u binnen zeven dagen van
levering melden bij het betreffende transportbedrijf.
4.0
MODELBESCHRIJVNING
Voorbeeld :
RM 6401 LSC
Refrigerator Mobile /
Mobiele absorptiekoelkast
5.0
5.1
“L” verlicht; “S”ealed “C”ombustion
Laatste cijfer 1 = automatische ontsteking
HANDLEIDING KOELKAST
Schoonmaken
Voordat u de koelkast in gebruik neemt, is het aan te raden het apparaat eerst van
binnen en van buiten schoon te maken.
Ÿ Gebruik een zachte doek met lauwwarm water en een mild schoonmaakmiddel.
Ÿ Was daarna met schoon water en laat het apparaat goed drogen.
Ÿ Verwijder jaarlijks met een borstel of een zachte doek het stof uit de koeleenheid.
LET OP!
Voorkom aantasting van materialen:
Ÿ Gebruik geen zeep of harde, bijtende of op soda gebaseerde schoonmaakmiddelen.
Ÿ Zorg ervoor dat de deursleuting niet in contact komt met olie of vet.
4
5.2
De koelkast inschakelen
Ÿ De koelkast is absoluut stil als deze is ingeschakeld.
Ÿ Wanneer het apparaat voor het eerst in werking wordt gezet, komt er mogelijk een
geur vrij die na enkele uren verdwijnt.
Zorg dat ook de woonruimte goed wordt geventileerd.
Ÿ Het vriesvak moet één uur nadat u de koelkast hebt ingeschakeld koud zijn.
Ÿ Het duurt enkele uren voordat de koelkast de werktemperatuur heeft bereikt.
Ÿ Alvorens u de koelkast aanzet in gas-modus of wanneer een lekkage-test wordt uit
gevoerd, vult u de sifon (a) achteraan met 20 ml water. Bij het inbouwen van het
toestel kunt u het beste de waterscheider (b) voordat u het verdampings en
ventilatiesysteem monteert. Indien u dit niet doet, kunt u de rookpijp (c) gebruiken
voor het vullen met water.
rookkanaal
rookpijp
a.
5.2.1
c.
b.
Bediening
Automatische ontsteking
B
A
D
A = Selectieschakelaar energiebron.
B = Thermostaat gas/elektrisch.
D = Indicator automatische ontsteking.
Opmerking:
De koelkast kan werken op netspanning, 12 V/24 V of vloeibaar gas. De gewenste
spanningsbron selecteert u met de energiekeuzeschakelaar (A). Deze schakelaar (A) heeft
vier standen: netspanning, gelijkspanning (12 V/24 V), gas (vloeibaar gas) en O (uitgeschakeld).
Uitgeschakeld
Netspanning
12V
Gas
5
5.2.2
Werking op elektriciteit
1. 12 V gelijkspanning
U kunt de koelkast alleen op de interne energievoorziening laten werken als
de motor aanstaat.
Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op
De koelkast werkt nu zonder temperatuurscontrole
(continue werking).
A
2. Netspanning
Deze optie kunt u alleen gebruiken als het geleverde voltage van de energieaansluiting overeenkomt met de waarde op de gegevensplaat. Een andere waarde
kan het apparaat beschadigen.
A
5.2.3
1. Zet de energiekeuzeschakelaar
(A) op .
B
2. U stelt de
temperatuur
voor het hoofdkoelcompartiment in met de
draaischakelaar
(B).
Werking op gas
Ÿ De koelkast mag alleen op vloeibaar gas werken (propaan ).
Gebruik geen ISO-butagas (zie par.5.13.1).
Ÿ Werking op gas is verboden in de buurt van benzinestations en dergelijke.
Ÿ Dit toestel is uitgerust met een gesloten verbrandingssysteem.
1. Open het ventiel van de gascilinder.
2. Open de afsluiter van de gastoevoer.
Het is belangrijk dat u precies te werk gaat volgens de hierna beschreven richtlijnen !
3. Selecteer eerst de energie keuze met schakelaar (A) en zet deze op gas
.
4. Druk draaischakelaar (B) in en houd deze ingedrukt.
Anders vult de branderkamer zich met gas, waardoor de ontsteking wordt
verhinderd.
Het is mogelijk, dat de ontsteking voor ca. 1-2 min. voortgezet word, hoewel
de vlam al brand.
Dit kan bij een instalatie met max. lengte van het rookkanaal voor komen
en betekend geen fout.
6
Automatische ontsteking
A
B
2. Druk draaischakelaar
(B) in en houd deze
ingedrukt.
1. Zet energiekeuzeschakelaar (A) op
Gas.
D
3. De ontsteking verloopt automatisch. Er klinkt een tikkend geluid en het indicatielampje (D) knippert. Als de
ontsteking is gelukt, stopt het geluid en het knipperen.
4. Houd draaischakelaar (B) nog 10-15 seconden ingedrukt en laat daarna de
schakelaar los.
Indien de vlam niet meteen brandt, herhaalt u nogmaals de ontstekingsprocedure.
5. Stel de temperatuur van het hoofdkoelcompartiment in met draaischakelaar (B).
6. Als de vlam uitgaat, wordt de ontsteking automatisch herhaald.
Als u de koelkast voor het eerst met gas gebruikt of als u de gascilinder
hebt verwisseld, kunnen de gasleidingen lucht bevatten. Door de koelkast
en andere gasapparaten (zoals fornuizen) kort te gebruiken, laat u de lucht
uit de gasleidingen lopen. Het gas kan daarna direct worden aangestoken.
5.3
Uitschakelen
RM 4213 LSC
RM 6401 LSC
A
1. Zet energiekeuzeschakelaar (A) op 0
(Uit). Het apparaat is nu volledig
uitgeschakeld.
2. Zet met de grendel de open deur vast. De deur
staat nu op een kier.
Dit voorkomt schimmelgroei in het apparaat.
De werking op gas uitschakelen
Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt, sluit u de afsluiter van de koelkast en die van de gascilinder.
7
5.4
Ontdooien
Geleidelijk zet zich ijs af op de lamellen.
Als de ijslaag ongeveer 3 mm dik is, moet u de koelkast ontdooien.
1. Schakel de koelkast uit, zoals beschreven in paragraaf 5.3 "Uitschakelen".
2. Verwijder het ijsklontjesbakje en het voedsel.
3. Laat de deur van de koelkast openstaan.
4. Na ontdooien (het vriesvak en de lamellen zijn ijsvrij) droogt u de kast met een doek af.
5. Gebruik een doek om het water in het vriesvak te verwijderen.
6. Schakel de koelkast weer in, zoals beschreven in paragraaf 5.2 "De koelkast
inschakelen".
U mag de ijslaag niet met kracht verwijderen of het ontdooien met een
warmtebron versnellen.
Opmerking:
Dooiwater uit het hoofdcompartiment van de koelkast loopt in een container achterin de
koelkast. Van hieruit verdampt het water.
5.5
Voedsel bewaren
Ÿ Bewaar voedsel altijd in gesloten dozen, aluminiumfolie en dergelijke.
Ÿ Leg nooit warm voedsel in de koelkast, maar laat het altijd eerst afkoelen.
Ÿ Producten die vluchtige, brandbare gassen kunnen afgeven, mogen niet in de koelkast
worden bewaard.
Het twee-sterrenvriesvak (max. -12°C) is geschikt voor het maken van ijsblokjes en voor
het kort bewaren van bevroren voedsel.
Het is niet geschikt voor invriezen.
5.6
Ijsblokjes maken
Ijsblokjes kunt u het best 's nachts maken. 's Nachts moet de vriezer minder hard
werken en heeft het apparaat meer reservecapaciteit.
1. Vul het ijsklontjesbakje met
drinkwater.
2. Plaats het bakje in
het vriesvak.
Gebruik alleen drinkwater!
5.7
Werking tijdens de winter
Op het dak bevestigd rookkanaal
Alvorens u de koelkast aanzet in gas-modus, moet
de zone rondom het rookkanaal worden vrijgemaakt
Trap niet op het
van ijs, sneeuw of bladeren. U controleert het best
rookkanaal !
af en toe het rookkanaal.
In normale omstandigheden vormt zich nl. een ijslaag door het condenswater (van
de uitlaatgassen).
8
5.8
Deursluiting
RM 4213 LSC
Ventilatiestand
RM 6401 LSC
5.9
Verlichting
De lampjes vervangen
1.
2.
1. Verwijder het
afdekplaatje.
90°
2. Verwijder het defecte
lampje.
3. Breng het nieuwe
lampje aan.
Opmerking:
Voor 12 V gelijkspanning:
1 lampje van 8 V, 2 W.
Voor 24 V gelijkspanning:
2 lampjes van 28 V, 1,5 W.
4. Klik het afdekplaatje
weer vast.
Neem voor reservelampjes contact op met
de klantenservicecentra.
9
5.10
5.11
De decorplaat vervangen
1. Open de deur en
maak de schroef
van het scharnier los.
2. Verwijder de deur
door deze naar
boven te tillen.
3. Schroef de binnenbedekking
los (3 schroeven).
4. Verwijder de decorplaat en plaats een
nieuwe decorplaat.
5. Schroef de binnenbedekking weer op
zijn plaats.
6. Zet de deur
weer in de
koelkast.
De afmetingen van het paneel moeten zijn (mm):
Model
Hoogte
Breedte
RM 4213 LSC
534+/-1
453,5+1
Dikte
3,2
RM 6401 LSC
3,2
718+/-1
491,5+1
De opslagrekken plaatsen
7. Draai de
schroef van de
scharnier vast.
( RM 6401 LSC )
Ontmantelen:
2.
1.
1. Maak de sluitklemmen voor en
achter los.
2. Verwijder het opslagrek door dit naar links
te schuiven en naar boven te bewegen.
Voor het plaatsen van het opslagrek doorloopt u de stappen in omgekeerde
volgorde.
10
5.12
De richting wijzigen waarin de deur opent
Het is niet altijd mogelijk om de draairichting van de deur te veranderen indien het
apparaat geinstalleerd is.
1. Deur openen,
scharnierschroeven
losdraaien en bij de
hand houden.
2. Deur uithalen door
naar boven te duwen.
5.
6.
GEBRUIK STEEDS
DE MEEGELEVERDE DEURVERGRENDELING
WANNEER U HET
KANAAL VERVANGT
(enkel RM 6401 LSC)
3.
4.
Breng de onderste scharnierpin
naar de andere kant.
7. Bevestig de deur.
8. Draai de scharnierschroeven terug in.
11
5.13
Probleemoplossing
Voordat u contact opneemt met de afdeling klantenservice, controleert u of:
1. U de instructies onder "De koelkast inschakelen" hebt gevolgd.
2. De koelkast waterpas staat.
3. Het mogelijk is de koelkast te gebruiken met een beschikbare krachtbron.
Probleem 1 : De koelkast werkt niet op gas.
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u doen
a) De gascilinder is leeg.
a) Vervang de gascilinder.
b) Staat de onderbreker open?
b) Open de onderbreker.
c)
c) Verwijder bladeren, sneeuw enz..
Is het rookkanaal geblokkeerd ?
d) Werd de procedure voor de werking op
gas correct gevolgd ?
Als de branderkamer zich heeft gevuld
met gas is nl. geen ontsteking mogelijk.
d) Volg de aanwijzingen in par. 5.2.3
Indien er geen ontsteking is wacht u best
enkele uren om het gas te laten verdampen.
Werk met 12V of 230V om thermische stijging op te wekken.
e) Indien het toestel langere tijd buiten
gebruik was, kan het zijn dat er geen
thermische stijging ontstaat in de
afvoerpijp.
e) Hou het toestel gedurende ca. 30 minuten
ingeschakeld op 12V of 230V om de afvoerpijp te laten opwarmen .
Probleem 2 : De koelkast werkt niet op 12V
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u doen
a) De zekering van het apparaat is defect.
a) Breng een nieuwe zekering aan.
Probleem 3 : De koelkast koelt niet voldoende.
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u doen
a) Onvoldoende ventilatie voor het
apparaat.
a) Controleer of het rookkanaal vrij is.
b) De thermostaat staat te laag.
b) Zet de thermostaat hoger.
c) Er is teveel ijs op de verdamper.
c) Controleer of de deur van de koelkast
goed afsluit.
Controleer of de koelkast goed is
geïnstalleerd (Installatiehandleiding).
d) Er wordt teveel warm voedsel tegelijk
bewaard.
12
d) Laat het voedsel eerst afkoelen.
5.13.1
5.14
Werking op gas met ISO-butagas
Indien u het toestel gebruikt met ISO-butagas, kunnen volgende problemen zich
voordoen:
Ÿ geen ontsteking
Ÿ de vlam gaat weer uit na 2 à 3 minuten en de herontsteking blijft vonken
Ÿ de vlam kan worden gedoofd door stoffen die vrijkomen bij de verbranding
Het gebruik van ISO-butagas wordt dus afgeraden.
Onderhoud
Ÿ Onderhoud aan gasapparatuur en elektrische apparatuur moet door gespecialiseerd
personeel worden uitgevoerd. Het wordt aanbevolen dit onderhoud uit te laten
voeren door een klantenservicecentrum.
Ÿ Merk op dat volgens de regels die van toepassing zijn de gasapparatuur en de
verbrandingsgasafvoer voor het eerste gebruik en daarna elke 2 jaar moeten
worden geïnspecteerd, en dat toestellen op vloeibaar gas in navolging van het
"Werkblad technische regelgeving DVGW G607/G608 (EN1949)" jaarlijks door een
klantenservicecentrum moeten worden geïnspecteerd. Na inspectie wordt een
certificaat uitgegeven. Het is de verantwoording voor de gebruiker om deze
inspectie uit te laten voeren.
Ÿ De gasbrander moet ten minste eens per jaar en daarnaast indien nodig worden
schoongemaakt.
5.15
Tips voor milieubesparing
De koelkasten die door Dometic GmbH worden geproduceerd, zijn CFK-vrij.
In de koeleenheid wordt als koelmiddel ammonia gebruikt (een natuurlijke verbinding
van waterstof en stikstof). Als spuitstof voor de fabricage van de isolatie van PUschuim wordt ozonvriendelijk cyclopentaan gebruikt.
5.16
Recycling
Voor recycling van recyclebaar verpakkingsmateriaal, moet u dit inleveren bij het
normale verzamelsysteem.
Het apparaat moet worden afgeleverd bij een goed vuilverwerkingsbedrijf, dat zorgt
voor hergebruik van de recyclebare onderdelen en een goede afvoer van het restant.
Voor milieuvriendelijke afvoer van het koelmiddel uit alle absorptiekoeleenheden moet
een goede verwijderingsinstallatie worden gebruikt.
5.17
Tips voor energiebesparing
Ÿ Bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 25°C kunt u de koelkast laten werken
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
op de middelste stand van de thermostaat (zowel voor gas als netstroom).
Bewaar indien mogelijk waren die zijn voorgekoeld.
Stel de koelkast niet bloot aan direct zonlicht.
De vrieseenheid moet constant worden geventileerd.
Ontdooi regelmatig.
Open de deur kort als u dingen uit de koelkast neemt.
Installeer de koelkast en schakel deze ongeveer 12 uur voordat u de koelkast vult
in.
13
Technische gegevens
Model
Afmetingen
H x B x D (mm)
diepte incl. deur
RM 4213
647x486x534
RM 6401
853x525x598
Max. capaciteit
incl. vriesvak
Bruikbare
capaciteit
verbindinswa
arden
AC/DC
* Verbruik
van elektriciteit
of gas in 24 uur
Nettogewicht
60 lit.
5 lit.
125W / 120W
ca.2,3KWh / 250g
22 kg
X
97 lit.
10,5 lit.
135W / 130W
ca.2,6KWh / 270g
31 kg
X
Technische wijzigingen voorbehouden.
* Gemiddeld gebruik gemeten bij een omgevingstemperatuur van 25°C volgens de
ISO-standaard.
RM 4213 LSC
534
495
39
340
552
40
647
55
486
RM 6401 LSC
598
555
400
40
758
55
525
853
5.18
14
43
Ontsteking
met onstecker
5.19
Verklaring van overeenstemming
15
6.0
INSTALLATIEHANDLEIDING
Bij installatie van de koelkast moet u voldoen aan de technische en administratieve
regelgeving van het land waarin de boot voor het eerst wordt gebruikt.
In Europa moeten bijvoorbeeld de gasinstallaties, het leggen van de kabels, de
installatie van gascilinders en de goedkeuring en de controle op lekken voldoen
aan DIN EN 1949 voor apparaten op vloeibaar gas in voertuigen.
6.1
Installatie
De koelkast en de verbrandingsgasafvoer hiervan moeten zo worden geïnstalleerd, dat
deze altijd bereikbaar zijn voor onderhoud en gemakkelijk kunnen worden verwijderd
en geïnstalleerd.
De koelkast mag alleen door goedgekeurd personeel worden geïnstalleerd.
De installatie en verbindingen van de koelkast moeten voldoen aan de meest recente
technische regelgeving, zoals:
Ÿ Technische regelgeving, DVGW werkblad G 607 (DIN EN 1949).
Ÿ Technische regelgeving, EN 732.
Ÿ Technische regelgeving, EN-ISO 10239.
Ÿ Technische regelgeving, EN 624, par. 5.5.2 , 6.5.2.2 (lekkage test van het
gesloten verbrandingssysteem).
Ÿ De elektrische installatie moet conform zijn met de nationale voorschriften
(EN 60335-1 voor Europa).
Ÿ De gas installatie moet conform zijn met de nationale voorschriften.
Ÿ Plaatselijke vereisten en vereisten van de bouwcommissie.
Ÿ De koelkast moet zo worden geïnstalleerd, dat deze is afgeschermd van
extreme warmtestraling.
Extreme warmte heeft een negatieve invloed op de prestaties en vergroot het
energieverbruik van de koelkast.
6.1.1
Gasverbinding
RM 4213 LSC en RM 6401 LSC zijn
uitgerust met een gebogen gaspijp voor de
aansluiting van de gastoevoer.
16
Installatienis
Ÿ De koelkast moet achteraan zijn uitgerust met een luchtpijp die voldoende lucht
laat stromen over het koelaggregaat om de warmte te kunnen afvoeren zoals
aangeduid in fig. 1.
Ÿ De stelpootjes van 40mm zijn nodig voor voldoende aanvoer van verse lucht
om een efficiënte ventilatie mogelijk te maken.
Ÿ Het is dus erg belangrijk dat voor de installatie van het toestel de meegeleverde
stelpootjes worden gebruikt !
bovenste ventilatierooster
400 (RM 6401)
170
607 (RM 4213)
813 (RM 6401)
min. 200
6.2
H
43
B
340 (RM 4213)
T
Fig. 1
Fig. 2
Afmetingen installatienis:
Model
RM 4213 LSC
RM 6401 LSC
Hoogte H (min)
650 mm
856 mm
17
Breedte B
490 mm
529 mm
Diepte T
510 mm
570 mm
6.3
Ventilatie en afzuiging
Om te voorkomen dat zich aan de achterzijde van het toestel teveel warmte ontwikkelt,
is een correcte installatie zeer belangrijk. De warmte moet in de open lucht kunnen wor
den afgevoerd.
Bij hoge omgevingstemperaturen is een juiste werking van het koelaggregaat
enkel mogelijk mits voldoende ventilatie en afzuiging van lucht.
Ventilation
De figuren geven de luchtstroom
weer bij een correct geïnstalleerde
koelkast .
1
2
3
4
4.
= Opening van de luchtinlaat
= Ventilatierooster
= Toevoer van verse lucht
= Afvoer van lucht
Opmerking: De luchtinlaat (1) moet
een vrije doorsnede hebben van
minstens 200 cm² (geen ventilatierooster).
Het ventilatierooster (2) moet een
vrije doorsnede hebben van minstens 200 cm².
Niet op deze manier installeren !
18
1.
3.
2.
6.4
Installatie van het ventilatie- en rookgassysteem
De installatiekit bestaat uit volgende onderdelen (schroeven niet inbegrepen ):
1
2
3
4
= Afvoerpijp
= Luchttoevoerslang
= Afdichtingsring
= Onderdeel onderkant (Rookkanaal)
5 = Onderdeel bovenkant (Rookkanaal)
6
{
3.
4.
5.
2.
1.
Wartelmoer
Pakkingen
Slangklemmen
GEMONTEERD OP HET
TOESTEL :
6.
6.
7 = Aansluiting rookafzuiging
8 = Waterscheider /
Luchtinlaat
1.
7.
2.
8.
6.
3.
92 mm
65 mm
Afvoerpijp Ü zilver / metaal ; lengte : 500 mm standaard meegeleverd; 1500 mm verkrijgbaar op aanvraag ; (aanbevolen: min. 200 mm , max. 1500 mm)
De conische flens wordt d.m.v. een pakking en een wartelmoer bevestigd aan de koelkast. Het andere uiteinde wordt met een pakking en een bout bevestigd aan het rookkanaal. Er moet voldoende afstand zijn tussen ontvlambare onderdelen (min. 50mm).
(de afvoerpijp wordt warm tijdens het gebruik)
Luchttoevoerslang Ü zwart / plastic ; lengte : 500 mm standaard meegeleverd; 1500 mm
verkrijgbaar op aanvraag ; (aanbevolen : min. 200 mm , max. 1500 mm)
8.
7.
Aansluitingen
Gemonteerde pijp en
slang
19
Bout (om de pijp te bevestigen)
Montage van het rookkanaal
Voor het monteren van het rookkanaal moeten volgende instructies in acht worden
genomen :
a ) montage op het dak
b) montage aan de zijkant
(D)
(C)
(B)
(C, D)
(A)
(B)
(A)
Krommingsstraal :
Afvoerpijp : 25mm
Luchttoevoerslang :
55mm
Trap niet op het rookkanaal !
72
GEBRUIK DE
AFDICHTINGSRING
ALS MODEL
±0
.2
22
72
m
ax
.
20
De afstand tussen het rookkanaal en het dichtstbijzijnde raam moet minstens 300 mm. bedragen
o
1. Maak een ovale uitsnijding in het
dak of de buitenste wand van 92mm x
65mm. De afstand van deze uitsnijding tot de aansluitingen moet verticaal max. 1500 mm en horizontaal
max. 1300 mm bedragen (steeds in
opwaartse richting).
Isolatie van de pijp wordt aangeraden bij een installatie met een pijp
langer dan 1 meter. Door de isolatie
wordt voorkomen dat de uitlaat te snel
afkoelt tijdens gebruik in de winter (ijsvorming).
2. Boor gaten voor de schroeven in
overeenstemming met de afmetingen
aangeduid in het diagram.
(o 4mm, vierkant van 72mm x 72mm)
3. Plaats de afdichtingsring (E) onder
het onderste gedeelte van de afsluitklep (F) en bevestig dit aan de muur of
op het dak.
4. Sluit de luchttoevoerslang (B) aan
op de klep van de luchtinlaat (C)
d.m.v. een klem.
5. Plaats het bovenste onderdeel (G)
op het onderste en maak dit stevig
vast d.m.v. schroeven.
(De schroeven worden niet meegeleverd door Dometic)
6. Sluit de afvoerpijp (A) aan op de
klep van het rookkanaal (D) d.m.v. de
bout.
72 ± 0.2
6.4.1
(E)
(F)
(G)
61
d = 130
De precieze volgorde waarin u alles
monteert, kan variëren naargelang de
specifieke situatie.
6.5
De koelkast vastzetten
Aan de zijwanden van de koelkast vindt u vier plastic geleiders met schroeven waarmee u de koelkast kunt vastzetten.
De zijwanden of de aangebrachte rails voor het
vastzetten van de koelkast moeten zo worden ontworpen
dat de schroeven goed vast blijven zitten, zelfs bij een
zwaardere belasting (als de boot vaart).
Breng de schroeven altijd met de meegeleverde
geleiders aan, zodat onderdelen in de isolatie, zoals
kabels en dergelijke, niet worden beschadigd.
Nadat de koelkast is geplaatst, draait u de schroeven door
de metalen wand van de koelkast in de wanden van de nis.
6.6
Gasinstallatie
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
U moet zich houden aan de regels onder punt 6.1.
Voor werking op gas mag voor deze koelkasten alleen vloeibaar gas worden
gebruikt (propaan). U mag nooit gewoon gas of aardgas gebruiken
(EN 27418).
De cilinder met vloeibaar gas moet zijn aangesloten op een vaste drukregelaar die voldoet aan EN 12864.
De drukregelaar moet overeenkomen met de werkdruk die op de gegevensplaat van de koelkast staat vermeld. De werkdruk komt overeen met de
standaarddruk van het gespecificeerde land (EN 1949, EN 732).
In elk boot is slechts één verbindingsdruk toegestaan. Op het punt
waarop de gascilinder is geïnstalleerd moet duidelijk zichtbaar een goed
leesbare, permanente meldingsplaat zijn aangebracht.
De gasverbinding (1) met de koelkast moet met de buisverbindingen stevig
en potentiaalvrij zijn geïnstalleerd en stevig met het voertuig zijn verbonden
(verbinding met een slang is niet toegestaan).
Ontvlambaar materiaal mag niet in de onmiddellijke nabijheid komen van de
branderkamer.
De gasverbinding met de koelkast wordt uitgevoerd met een Emetoverbindingsstuk L8, DIN 2353-ST, dat voldoet aan resp. werkblad G607 van
DVGW en EN1949.
In overeenstemming met richtlijn EN 624 moet na de installatie van het gesloten
verbrandingssysteem. een lekkage-test worden uitgevoerd.
De gasverbinding mag alleen worden aangebracht door gespecialiseerd
personeel.
21
SW 17
SW 14
Nadat de koelkast goed is geïnstalleerd, moet
worden getest op lekken en moet een vlamtest
worden uitgevoerd door *goedgekeurd personeel
in navolging van resp. werkblad G607 en
EN1949.
Er moet een testcertificaat worden uitgegeven.
* gespecialiseerd personeel
Goedgekeurd personeel bestaat uit gediplomeerde experts die door hun training en kennis garant
kunnen staan voor de juiste uitvoering van de
lektest.
De koelkast moet zijn uitgerust met een
onderbreker (C) in de toevoerleiding, waarmee
de gastoevoer kan worden afgesloten. Deze
onderbreker moet goed bereikbaar zijn voor de
gebruiker.
C
Standaarddruk
Kategorie
mbar
I3P(30)
I3P(37)
30
37
I3+
28-37
BE
I3B/P(30
30-37
30
X
DK
X
DE
X
FI
X
FR
X
GR
X
IE
X
X
IS
X
IT
X
LU
X
X
NL
X
X
NO
X
AT
PT
X
X
X
SE
X
CH
X
ES
UK
X
X
X
22
X
6.7
Elektrische installatie
6.7.1
Verbinding voedingsdraad
De elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door goedgekeurd
personeel.
De verbindingskabels moeten zodanig worden gelegd, dat deze niet in contact komen met hete onderdelen van het apparaat of de brander of met
scherpe randen.
De elektrische installatie moet conform de nationale voorschriften zijn.
(EN 60335-1 in Europa).
De voeding moet afkomstig zijn van een goed geaard contact of een vaste
verbinding.
Indien een stekker wordt gebruikt voor de aansluiting op het stroomnet,
moet deze stekker vrij toegankelijk zijn.
Het wordt aanbevolen de energietoevoer via een ingebouwde, automatische
zekering te laten verlopen.
De voedingskabel moet zodanig worden gelegd, dat deze niet in contact komt met
hete onderdelen van het apparaat of de brander of met scherpe randen.
6.7.2
Batterijaansluiting
De 12 V-aansluitkabel verbindt u met de terminalstrip (waarbij u erop
moet letten dat de juiste polen op elkaar worden aangesloten).
De bedrading moet rechtstreeks en langs de kortste weg naar de accu of de
dynamo lopen.
Teneinde te voorkomen dat de boordaccu ontladen wordt tijdens lange parkeerperio
des dient de koelkast via een relais aangesloten te worden, wat de voeding
uitschakelt als de automotor stilstaat (A/B, verwarmingselement DC-).
Bij de C/D aansluiting (verlichting, automatische ontsteking) moet een constante
gelijkstroomduurspanning van 12 V te meten zijn.
Doorsnede kabel
4 mm2
Kabellengte
<6m
6 mm2
>6m
Het 12 V/24 V-circuit moet met een 16 A-zekering worden beveiligd.
A = massa verwarmingselement DC (wit)
B = aansluiting verwarmingselement DC (alleen bij
ingeschakelte ontsteking actief) ( rood).
C = massa voor acculampje aan/en ontsteker (zvart),
D = aansluiting voor acculampje aanf/en ontsteker,
constante gelijkspanning (12V) (violet).
23
Bedradingschema's (voor automatische ontsteking en verlichting)
A = Massa verwarmingselement DC, wit
B = Verwarmingselement DC-, rood
C = Massa, ontsteker en acculampje,
zvart
D = Ontsteker en acculampje, violet
verwarmingselement DC -
Batterijaansluiting 12V/24V -
ontsteker
batterijaansluiting
12V/24V --
indicatorlampje voor ontsteker
6.8
vonkplug
* weerstand
naar kast
Massa
reed-contacten
(sensor schakelaar)
thermische stroomonderbreker
verlichting DC --
hoofdaansluiting ~
naar kast
6.8.1
batterij
RM 4213 LSC
verwarmingselement AC~
* weerstand (voor 24V accuvoltage verwangen door
brug )
naar kast
batterijaansluiting
12V/24V --
onststeker
indicatorlampje voor ontsteker
A = Massa verwarmingselement DC, wit
B = Verwarmingselement DC-, rood
C = Massa, ontsteker en acculampje,
zvart
D = Ontsteker en acculampje, violet
cartouche chauffanteDC -
Batterijaansluiting 12V/24V -
vonkplug
* weerstand
naar kast
Massa
reed-contacten
(sensor schakelaar)
thermische stroomonderbreker
verlichting DC --
hoofdaansluiting ~
naar kast
batterij
6.8.2
RM 6401 LSC
verwarmingselement AC~
* weerstand (voor 24V accuvoltage verwangen door
brug )
naar kast
24
6.9
Geleverde onderdelen
Rookkanaal
A. Rookkanaal, bovenste
onderdeel
A.
B. Rookkanaal, onderste
onderdeel
B.
C. Afdichtingsring
C.
D. Klem
D.
Luchtinlaat / Rookafzuiging
E.
E. Luchttoevoerslang
(500 mm, 1500 mm optional)
F. Pakkingen
F.
G. Afvoerpijp
(standaard 500 mm, mogelijkheid
G.
tot 1500 mm )
Bijkomende onderdelen
H.
H. Wartelmoer
K. Pakking
K.
L. Klem
L.
M. Deurvergrendeling
(RM 6401 LSC)
Let er op dat u de conische flens niet afsnijdt indien de afvoerpijp
moet worden ingekort.
25
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel.: +49-(0) 271 / 692-0
Fax.: +49-(0) 271 / 692 - 300
www.dometic.de
Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren;
s.v.p. doorgeven aan degene die het apparaat na U gebruikt.
© Dometic GmbH - 2002 - Wijzigingen voorbehouden - Gedrukt in Duitsland
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising