Dometic | RM8500 | User manual | Dometic RMS8500 Manuel utilisateur

Dometic RMS8500 Manuel utilisateur
Handleiding
Absorptie-koelkasten voor recreatie voertuigen
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
8400
8401
8405
8500
8501
8505
8550
8551
8555
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
NL
HANDLEIDING
FR
MODE D'EMPLOI
8400
8401
8405
8460
8461
8465
8500
8501
8505
8550
8551
8555
ABSORPTIE-KOELKAST
REFRIGERATEUR A ABSORPTION
Noteert u deze gegevens hier:
Type C40 / 110
822 6101 - 02
Modelnummer
.............................................
Productnummer
.............................................
Serienumme
.............................................
T.B. MBA 05/2007
N 2
Nederlands
Klantenservice
Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren.
S.v.p. doorgeven aan degene die het apparaat na U gebruikt.
© Dometic GmbH - 2007 - Wijzigingen voorbehouden - Gedrukt in Duitsland
2
THE SIGN OF COMFORT
Inhoudsopgave
1.0
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.0
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1
2.2
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koelmiddelinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
3.0
Garantie en klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4.0
Modelbeschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
Gebruiksaanwijzingen bij de koelkast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik en bediening van de koelkast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deurvergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitneembaar vriesvakje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opbergrekjes plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Batterij van de onsteker vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bewaren van levensmiddelen en bereiding van ijsblokjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decorpaneel vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik in de winter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handelwijze bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productaansprakelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Milieuadvies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
12
13
13
13
14
15
16
16
16
17
17
19
19
19
20
Conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Verklaring van de gebruikte symbolen
WAARSCHUWING!
LET OP!
LET OP!
WAARSCHUWING geeft aan dat het om een potentieel
gevaarlijke situatie gaat die kan leiden tot de dood of
ernstig letsel, wanneer de aangegeven instructies niet
worden opgevolgd.
LET OP geeft aan dat het om een potentieel gevaarlijke
situatie gaat die kan leiden tot licht tot middelzware verwondingen, wanneer de aangegeven instructies niet
worden opgevolgd.
LET OP zonder veiligheidssymbool geeft aan dat het om
een potentieel gevaarlijke situatie gaat die kan leiden tot
beschadigingen aan het apparaat, wanneer de aangegeven instructies niet worden opgevolgd.
INFORMATIE
MILIEUADVIES
3
1.0 Inleiding
De koelkast is ontworpen voor installatie in
recreatievoertuigen, zoals caravans en campers. Het apparaat is gecertificeerd voor toepassing volgens de EG-richtlijn gastoestellen.
U hebt met de Dometic Absorptie Koelkast een
uitstekende keuze gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe apparaat in alle opzichten
volledig aan uw wensen zal voldoen. Deze koelkast is stil, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en garandeert gedurende de hele levenscyclus, van fabricage en gebruik tot recycling, een
efficiënt energieverbruik.
Lees voordat u de koelkast gaat gebruiken
eerst zorgvuldig de instructies voor installatie en gebruik.
2.0 Veiligheidsinstructies
2.1
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
aan gastoestel, rookgasafvoer en elektrische onderdelen mogen alleen worden
verricht door een erkend installateur.
WAARSCHUWING!
Gebruik nooit open vuur als u
gasvoerende onderdelen en
leidingen op lekken controleert!
De bedrijfsdruk moet altijd overeenkomen met
de gegevens op het typeplaatje van het apparaat. Vergelijk de bedrijfsdruk op het typeplaatje met de gegevens van de drukverminderaar
op de gasfles.
Denk aan de veiligheid van kinderen!
Als u de koelkast afdankt, verwijder dan alle
koelkastdeuren en laat de opbergrekjes in de
koelkast. Hiermee voorkomt u opsluiting of
verstikking.
Het gebruik van het apparaat op gas is op
ferry's en bij benzinepompstations niet
toegestaan.
Als u gas ruikt:
- Sluit de gasafsluitkraan en de klep van de
gasfles.
- Open de ramen en verlaat de ruimte.
- Schakel geen elektrische apparaten of
verlichting aan.
- Doof open vuur.
- Informeer de klantenservice.
Gebruik het apparaat niet op gas tijdens het
transporteren van de caravan / motorcaravan
met een sleep- of takelwagen.
Het apparaat mag niet aan regen worden
blootgesteld.
De koelkast is niet geschikt voor het
bewaren van geneesmiddelen.
Open nooit het absorptieaggregaat!
Het staat onder hoge druk.
2.2
Koelmiddelinformatie
Als koelmiddel wordt ammonia gebruikt.
Dit is een natuurlijke verbinding die ook wordt
gebruikt in schoonmaakmiddelen (1 liter
schoonmaakmiddel kan tot 200 g ammonia
bevatten; ongeveer tweemaal zoveel als in de
koelkast wordt gebruikt). Natriumchromaat wordt
gebruikt als roestwerend middel (1,8 %
gewichtspercentage van het oplosmiddel).
Bij een eventueel optredende lekkage (gemakkelijk herkenbaar aan de onaangename geur) doet u
het volgende:
- Schakel de koelkast uit.
- Lucht de ruimte goed.
- Neem contact op met de klantenservice.
4
THE SIGN OF COMFORT
3.0 Garantie en klantenservice
Garantiebepalingen zijn in overeenstemming
met EG richtlijn 44/1999/EC en de voorwaarden
zoals van toepassing voor het desbetreffende
land. Voor garantie en andere diensten neemt u
s.v.p. contact op met de afdeling klantenservice.
vervalt de garantie en aanvaardt Dometic geen
enkele aansprakelijkheid. Onderdelen kunt u in
heel Europa bestellen bij de afdeling klantenservice.
Gelieve bij tel. of schriftelijk contact met de serviceafdeling altijd het model, productnummer,
serienummer en evt. de MLC-code aan te
geven. Deze informatie vindt u op het typeplaatje in de koelkast. Wij adviseren u deze informatie te noteren in de daarvoor bestemde vakjes op
het titelblad van deze handleiding.
Storingen die het gevolg zijn van foutief gebruik
vallen niet onder de garantie. De garantie dekt
geen wijzigingen aan de apparatuur of gebruik
van onderdelen die niet van Dometic zijn. In
dergelijke gevallen en als de instructies voor
installatie en gebruik niet worden opgevolgd
4.0 Modelbeschrijving
Voorbeeld:
RM (S) 8 4 0 0
1
5
0 = handmatige energiebronkeuze + handmatige ontsteking
(BATTERIJONTSTEKER)
1 = handmatige energiekeuze, automatische ontsteking (MES)
5 = automatische en handmatige energiebronkeuze, automat. ontsteking
(AES)
Model
Wielkastmodel
Refrigerator Mobile /
Mobiele absorptiekoelkast
5.0 Handleiding koelkast
5.1
Reiniging
Voordat u de koelkast in gebruik neemt, is het
aan te raden het apparaat eerst van binnen
schoon te maken. Wij adviseren een regelmatige reiniging.
Gebruik een zachte doek en lauwwarm water
met een mild schoonmaakmiddel. Vervolgens
met schoon water afwassen en afdrogen.
de afdichtstrip van de deur niet in contact komt
met olie of vet.
LET OP!
Voorkom aantasting van materialen. Gebruik
geen zeep of harde, bijtende of op soda gebaseerde schoonmaakmiddelen. Zorg ervoor dat
5
5.2
Gebruik en bediening van de koelkast
Het koelkastaggregaat werkt geruisloos.
Deze koelkast werkt op drie verschillende
energiebronnen:
netspanning (230V), gelijkspanning
(12V) of gas (vloeibaar gas
propaan/butaan)
De koelkast werkt betrouwbaar op hellingen tot
6° (5° bij de modellen met meer dan 140l
inhoud).
Wanneer het apparaat voor het eerst gebruikt
wordt, komt er mogelijk een geur vrij die na
enkele uren verdwijnt.
De gewenste energiebron kiest u met de
energiekeuzeschakelaar (modellen met
batterijontsteker) of de MODE-toets (MES,
AES). Modellen met automatische energie
selectie (AES) zijn bovendien voorzien van
de Automatic mode functie. De AES-elek
tronica kiest automatisch de meest efficiënte
energiebron.
Zorg dat de woonruimte goed wordt
geventileerd.
Na enkele uren is de ingestelde temperatuur in
de koelruimte bereik.
5.2.1 Bedieningselementen van de modellen batterijontsteker, MES un AES
Handmatige energiekeuze / handmatige ontsteking (RM 8xx0) batterijontsteker:
A
B
C
D
Abb. 1
A = Schakelaar ON / energiekeuzeschakelaar
B = Thermostaatknop
C = Handmatige ontsteking (batterijontsteker)
D = Display werking op gas
Toelichting:
De koelkast werkt op netspanning, 12V of op
vloeibaar gas. Door aan energiekeuzeschakelaar A te draaien kiest u de gewenste energiebron.
De energiekeuzeschakelaar heeft vier standen:
OFF, netspanning, gelijkspanning (accu) en gas
(vloeibaar gas).
OFF
A
Netspanning (230V)
Gelijkspanning (12V)
Gas
Afb. 2
6
THE SIGN OF COMFORT
Handmatige energiekeuze / automatische ontsteking (RM 8xx1) MES:
A
B
C
Mode
D
E
F
G = Display thermostaat
Afb. 3
A = Schakelaar ON / Energiekeuzeschakelaar
(MODE)
B = Thermostaatknop
C = Deuropening (alleen bij elektrische deursluiting)
D = LED-indicatie storing
E = LED-indicatie deurvergrendeling (optioneel)
F = LED-indicatie modus
Automatische Energiewahl / automatische Zündung (RM 8xx5) AES :
A
B
C
Mode
D
E
F
G = AnzeigeTemperaturstufe
Abb. 4
A = Schakelaar ON / Energiekeuzeschakelaar
(MODE)
B = Thermostaatknop
C = Deuropening (alleen bij elektrische deursluiting)
D = LED-indicatie storing
E = LED-indicatie deurvergrendeling (optioneel)
F = Display modus
Toelichting:
Druk toets A 2 seconden lang in. Zo schakelt u
de koelkast AAN en UIT.
Met toets A selecteert u ook de gewenste energiebron en kunt u de helderheid van de LEDindicatie instellen. Wanneer u deze toets een
maal drukt licht het display gedurende 10 sec.
op. Toets C en display E zijn optioneel en aanwezig op koelkasten die voorzien zijn van een
elektrische deurvergrendeling (zie ook hoofdstuk 5.3 Deurvergrendeling).
5.2.2 Werking op elektriciteit
Modellen met batterijontsteker (handmatige energiekeuze)
Schakel het apparaat in door energiekeuzeschakelaar A naar rechts te draaien op de stand:
A
voor 230V,
voor 12V.
LET OP!
De 12V-energiebron alleen bij draaiende motor
kiezen, om te voorkomen dat de accu van het
voertuig leegloopt.
Afb. 5
Afb. 6
7
MES-modellen (handmatige energiekeuze)
Door toets A nog een keer in te drukken kunt u
de modus veranderen. De LED-indicatie van de
geselecteerde energiebron licht dan op.
A
Mode
LET OP!
Kies de modus 230V netspanning alleen als de
spanningsvoorziening van de stroomaansluiting
overeenkomt met de op het typeplaatje aangegeven waarde. Bij afwijkende waarden kan het
apparaat beschadigd raken!
F
Afb. 9
Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie die
Taste A für 2 Sekunden ein.
De LED van de vorige geselecteerde energiebron licht op:
,
of
.
230V
12V
LET OP!
De 12V-energiebron alleen bij draaiende motor
kiezen, om te voorkomen dat de accu van het
voertuig leegloopt.
GAS
AES-modellen (automatische en handmatige energiekeuze)
A
AU (automatische energiekeuze)
230V, 12V, GAS
(handmatige energiekeuze)
Mode
Toelichting bij AES-modus:
De elektronica maakt na het inschakelen zelfstandig de keuze uit de drie mogelijke energiebronnen: 230 V - 12V - vloeibaar gas. De
regelelektronica zorgt er automatisch voor dat
de koelkast gevoed wordt met de voor de desbetreffende situatie meest optimale energiebron.
F
Afb. 10
Afb. 11
Schakel het apparaat in door toets A gedurende
2 seconden in te drukken.
Het display van de vorige geselecteerde energiebron licht op, bijv. 230 voor 230V.
Door toets A nog een keer in te drukken kunt u
de volgende modi selecteren:
Prioriteitsvolgorde:
1.) Zonne-energie(12V DC)
2.) 230V AC
3.) 12V DC
4.) Vloeibaar gas
Energiebron 12V
Energiebron 230V
Wanneer de netspanning hoog genoeg is (>
195V), dan wordt deze energiebron als eerste
optie gekozen. Indien er een zonnepaneel
geïnstalleerd is dat de koelkast kan voeden,
wordt de 12V-voeding vóór de zonnepaneelinstallatie gekozen.
De 12V-modus is alleen actief bij lopende
motor. De elektronica is voorzien van een
onderspanningsbeveiliging. Daalt de spanning
onder 10,5 V, wordt het apparaat uitgeschakeld
(handmatige modus) of overgeschakeld op een
andere energiebron (AU-modus).
8
THE SIGN OF COMFORT
5.2.3 Gas als energiebron (vloeibaar gas)
De koelkast werkt alleen op vloeibaar gas
(propaan, butaan) dus niet op aardgas, of
steenkoolgas. Bij het gebruik van lpg moet u
erop letten dat de brander door de andere
verbrandingsaard vaker gereinigd moet worden (aanbevolen wordt ieder half jaar).
In Europa is werking op gas tijdens het rijden
toegelaten, indien de gasinstallatie van het
voertuig is voorzien van een breukbeveiliging
voor de gasslang. Neem ook de nationale
regelgeving van het desbetreffende land in
acht.
niet dat de koelkast niet goed functioneert!).
Bij het eerste gebruik en na het vervangen
van de gasfles kan er zich lucht in de gasleidingen bevinden. Door kort gebruik van de
koelkast en eventuele andere gasapparaten
(bijv. fornuis) worden de gasleidingen
ontlucht. Het gas ontsteekt dan zonder
vertraging.
WAARSCHUWING!
In de omgeving van benzinepompstations is
het gebruik op gas per definitie verboden!
Vanaf ca. 1000 m boven NAP kunnen bij het
ontsteken van het gas storingen optreden, die
een fysische oorzaak hebben (dit betekent
Voordat u de koelkast in de gasmodus in
gebruik nemen:
Open de afsluitkraan van de gastoevoer voor
de koelkast.
Open het ventiel van de gasfles.
Modellen met batterijontsteker
A
B
C
Afb. 12
1. Zet energiekeuzeschakelaar A op stand
Afb. 13
D
Afb. 14
Afb. 15
4. De wijzer van de galvanometers D loopt naar
het groene gedeelte wanneer de vlam ontstoken is. De koelkast is nu aan.
Houd draaiknop B nog ca. 15 sec. ingedrukt
en laat hem dan los.
.
2. Draai de thermostaatregelaar B naar rechts
en druk hem in. Houd de regelaar ingedrukt.
3. Druk vervolgens knop C van de piëzo-ontsteking in en houd hem ingedrukt. De ontsteking
gebeurt automatisch.
automatisch onderbroken wordt, zodra de vlam
uitgaat.
Alle koelkasten met handmatige ontsteking hebben een automatische vlambeveiliging. Dit betekent dat de gastoevoer na ca. 30 seconden
9
MES-modellen
1. Druk meerdere malen op toets A,
tot LED-indicatie (F)
oplicht.
A
2. De ontsteking gebeurt automatisch d.m.v. een
ontstekingsautomaat.
Mode
F
De ontstekingsautomaat herhaalt de ontsteking binnen 25 seconden 2 keer, indien
de vlam niet brandt. Daarna wordt een storing gemeld (zie storingsmelding).
Afb. 17
Afb. 16
AES-modellen
1. Druk meerdere malen op toets A, tot het
display (F) GAS oplicht.
A
Mode
F
Afb. 19
Afb. 18
Het apparaat staat nu op handmatige gasmodus. De automatische modus (in het display verschijnt AU) is zo voorgeprogrammeerd dat de optie GAS door de elektronische regelunit pas dan gekozen wordt, als
beide elektrische energiebronnen niet
beschikbaar zijn.
Staat de koelkast in de automatische modus,
wordt in het display afwisselend AU en de op
dat moment gebruikte energiebron (bijv. GAS)
aangegeven.
F
U kunt op ieder willekeurig moment terugschakelen naar handmatige energiekeuze.
F
Afb. 20
Afb. 21
10
THE SIGN OF COMFORT
Tanken bij AES-modellen
WAARSCHUWING!
Om een ongewild overschakelen op gas tijdens
het tanken uit te sluiten, schakelt de elektronische regelunit pas 15 minuten na uitschakeling
van de motor weer over op gas als energiebron
voor de koelkast. De koelkast staat dan op
stand-by. In de automatische modus licht alleen
het display "AU" op.
Bij benzinepompstations is het gebruik van
open vuur verboden.
Mocht het oponthoud aan het benzinepompstation langer dan 15 minuten duren,
dan moet de koelkast met de energiekeuzeschakelaar A uitgeschakeld of op een andere energiebron overgeschakeld worden.
5.2.4 Instellen van de koelruimtetemperatuur
B
F
G
Afb. 22
(Afb. 22) Met toets B selecteert u de temperatuur van de koelruimte.
Het LED-display van de ingestelde temperatuur
licht op.
De schaal begint met de MIN positie bij het
onderste LED-display (klein kristal = warmste
temperatuur) en gaat tot de MAX positie bij de
bovenste LED-display (grootste kristal = koudste temperatuur). Let er s.v.p. wel op dat deze
thermostaatindeling geen absolute temperatuurwaarden inhoudt.
Omgevingsfactoren hebben invloed op de prestaties van het aggregaat. Kies indien de omgevingstemperatuur tussen +15 en +25 °C ligt de
middelste stand (vgl. Afb. 22, thermostaat stand
3). Het aggregaat werkt in het optimale prestatiebereik.
De werking van de Dometic koelkasten berust
op het absorptieprincipe. Een absorptiesysteem
reageert traag op veranderingen van de thermostaatregelaar, op uitstromende kou bij het opengaan van de deur of op het opbergen van de
eetwaren. De apparaten voldoen aan de eisen
van de klimaatklasse SN volgens EN/ISO 7371
bij een temperatuurbereik van +10 °C tot 32 °C
omgevingstemperatuur.
Breng bij temperaturen beneden +10°C de winterafdekking aan. Bij een omgevingstemperatuur van boven de +32°C gedurende een langere
periode adviseren wij de Dometic ventilator (artikel-nr. 241 2985 - 00) te installeren.
5.2.5 Extra functies
De helderheid van het display wordt na een
paar seconden minder, als er verder geen
toetsen meer worden ingedrukt.
Bij geopende deur gaat de binnenverlichting
automatisch na 2 minuten uit.
Storingen worden aangegeven door een
knipperende LED.
Alleen bij AES-modellen
Als de deur te lang open staat (langer dan 2
minuten), gaat er een waarschuwingssignaal
af (pulserende fluittoon).
Als de elektronische besturing een storing
herkent, gaat er een waarschuwingssignaal
af (pulserende fluittoon). Gelijktijdig knippert
de LED (vaststelling van storingen zie 5.12).
11
5.3
Deurvergrendeling
Open de deur door op de vergrendelingstoets te
drukken en trek de deur open (Afb. 23).
Sluit de deur weer en duw hem goed dicht. Het
sluiten van de vergrendeling is duidelijk te horen.
Als het voertuig geparkeerd staat, kan de vergrendelingshaak vastgezet worden om de deur
makkelijker te openen (Afb. 26).
Afb. 23
Afb. 24
Elektrische deurvergrendeling (Speciale uitvoering)
Bij de elektrische deurvergrendeling wordt de
deur automatisch bij het starten van de motor
vergrendeld.
C
LED E geeft aan dat de deur dicht is.
Zolang de motor loopt, kann de deur m.b.v.
toets C worden geopend.
E
F
G
Afb. 25
Vastzetten en losmaken van de deurslotgrendel bij het parkeren van het voertuig
Parkeert u het voertuig voor een langere periode, dan kunt u de vergrendelingshaak van de
deur met een grendel vastzetten. U kunt de deur
nu gewoon opentrekken en hoeft de vergrendelingsstoets niet in te drukken.
Om de oorspronkelijke toestand terug te brengen, drukt u de haak van de deurvergrendeling
naar benede.
Afb. 26
LET OP!
Sluit de deur van de koelkast en vergrendel hem
altijd voordat u gaat rjiden!
12
THE SIGN OF COMFORT
5.4
Uitneembaar vriesvak
Als u het vriesvak niet nodig heeft, kunt u het
aan beide zijden ontgrendelen en eruit halen.
U heeft dan meer koelruimte.
Berg het vriesvak zorgvuldig op om beschadigingen te voorkomen.
Afb. 28
Afb. 27
5.5
Opbergrekjes plaatsen
U kunt de opbergrekjes eruit halen door ze een
beetje op te tillen en uit de geleiding te trekken.
U kunt de indeling van de opbergrekjes nu
geheel naar wens variëren.
Als u het vriesvak niet nodig heeft en eruit haalt,
kunt u een extra opbergrek plaatsen. Extra
opbergrekjes zijn bij Dometic verkrijgbaar.
Afb. 29
5.6
Batterij van de onsteker vervangen
U ontgrendelt de batterij door knop C in te drukken en ca. 90° rechtsom te draaien. Na het
aftrekken van het kapje kan de batterij (1.5V
AAA/ R3 / Micro) eruit genomen en vervangen
worden (let op de juiste poling van de batterij!).
+
_
C
Afb. 30
13
5.7
Bewaren van levensmiddelen en bereiding van ijsblokjes
LET OP!
5.7.2 Bijzondere veiligheidsinstructies
Gebruiksaanwijzing voor het bewaren van levensmiddelen in een koelkast:
Geen enkele koelkast kan de kwaliteit van levensmiddelen verbeteren, ten hoogste kan de kwaliteit van de levensmiddelen op het tijdpunt van opslag gedurende een korte periode behouden blijven.
Let op de volgende speciale omstandigheden bij het bewaren van levensmiddelen in een koelkast die in een voertuig
is ingebouwd:
- Verandering van weersomstandigheden, b.v. temperatuurveranderingen.
- Hoge binnentemperatuur wanneer het voertuig afgesloten wordt geparkeerd en blootgesteld is aan directe
zonnestraling (temperatuur tot 50 °C mogelijk).
- Gebruik van de koelkast op de energiebron 12V-DC tijdens het rijden.
- De koelkast is achter een raam ingebouwd, en er is sprake van directe zonnestraling.
- Te vroeg opbergen van de eet- en drinkwaren nadat het apparaat net is ingeschakeld.
Onder deze speciale omstandigheden is de benodigde temperatuur voor snel bederfelijke producten niet
gewaarborgd.
Tot de snel bederfelijke levensmiddelen behoren: alle producten met een houdbaarheidsdatum en een bewaartemperatuur van hoogstens +4 °C of lager, in het bijzonder vlees, gevleugelte, vis, worst, kant-en-klare gerechten.
Tips
- Rauwe en gekookte eetwaren apart verpakken (b.v. in dozen, aluminiumfolie enz.).
- De buitenverpakking van de portieverpakkingen alleen er afdoen, als alle belangrijke gegevens zoals b.v.
houdbaarheidsdatum ook op de portieverpakkingen staan.
- Gekoelde producten niet te lang buiten de koelkast laten staan.
- Levensmiddelen met de kortste houdbaarheidsdatum vooraan zetten.
- Restjes weer inpakken en zo snel mogelijk opmaken.
- Handen voor en na aanraking van levensmiddelen wassen.
- De binnenruimte van de koelkast regelmatig schoonmaken.
Informatie:
Let op de instructies over de houdbaarheidsdatum op de buitenverpakking van de producten.
Let op punt "5.1 Reiniging" van deze gebruiksaanwijzing.
5.7.1 Algemene tips
Schakel de koelkast ongeveer 12 uur voor het
vullen in.
Vul de koelkast altijd met voorgekoelde
producten. Let er bij de aankoop en het
transport al op, dat de producten goed
zijn gekoeld. Gebruik een koeltas.
Open de deur kort als u dingen uit de koelkast
neemt.
Producten moeten verpakt, het beste in
gesloten dozen, aluminiumfolie of iets
dergelijks en apart worden bewaard om
uitdrogen en geurtjes te vermijden.
Producten die vluchtige, brandbare gassen
kunnen afgeven, mogen niet in de koelkast
worden bewaard.
Stel de koelkast niet bloot aan direct zonlicht.
Denk eraan dat de binnentemperatuur van
een gesloten voertuig door zonnestraling
sterk kan oplopen, waardoor het koelvermogen van de koelkast kan verminderen.
Het koelkastaggregaat moet constant worden
geventileerd. De ventilatieroosters mogen
niet afgedekt worden.
Zet warme levensmiddelen nooit direct in de
koelkast, altijd eerst laten afkoelen.
14
THE SIGN OF COMFORT
5.7.3 Bewaren van producten in het vriesvak
Bewaar geen koolzuurhoudende dranken in
uw vriesvak.
Het vriesvak is geschikt voor het bereiden
van ijsblokjes en voor het kortdurend opslaan
van bevroren levensmiddelen. Het is niet
geschikt om levensmiddelen in te vriezen.
Bij een omgevingstemperatuur die lager is
dan +10°C kan een gelijkmatige regeling van
de vriesvaktemperatuur niet worden gegarandeerd, als de koelkast gedurende langere
tijd aan deze temperatuur is blootgesteld. Dit
kan een mogelijke temperatuurstijging in het
vriesvak en een ontdooien van de daarin
opgeslagen waren tot gevolg hebben.
5.7.4 Bereiding van ijsblokjes
Ijsblokjes kunt u het best 's nachts maken. 's
Nachts moet de vriezer minder hard werken en
heeft het apparaat meer reservecapaciteit.
1. Vul het ijsklontjesbakje met
drinkwater.
WAARSCHUWING!
Gebruik alleen drinkwater!
Afb. 31
2. Plaats het bakje in
het vriesvak.
Afb. 32
5.8
Ontdooien
Geleidelijk zet zich ijs af op de vinnen. Een sterkere ijsvorming aan één zijde kan optreden en
betekent niet dat de koelkast niet goed functioneert. Als de ijslaag ongeveer 3 mm dik is, moet
u de koelkast ontdooien.
Schakel de koelkast uit zoals beschreven bij
punt 5.8 Uitschakelen.
Verwijder het ijsklontjesbakje en alle levensmiddelen.
Opmerking: Dooiwater uit het hoofdcompartiment van de koelkast loopt in een container
achterin de koelkast. Van hieruit verdampt het
water.
LET OP!
U mag de ijslaag niet met kracht verwijderen
of het ontdooien met een warmtebron versnellen!
Laat de deur van de koelkast open om
schimmelvorming te vermijden.
Na het ontdooien (het vriesvak en de vinnen
zijn ijsvrij) droogt u beide koelcompartimenten met een doek af.
15
5.9
Uitschakelen
Bij de modellen met batterijontsteker zet u de
energiekeuzeschakelaar A op de "OFF"
stand. Het apparaat is nu uitgeschakeld
(Afb. 32).
Mode
Afb. 33
Afb. 34
MES en AES modellen schakelt u uit met de
"MODE" toets. Houd de toets (A) 2 seconden
ingedrukt. Het display gaat uit en het apparaat is compleet uitgeschakeld (Afb. 33).
Ontgrendel het slot van de deurvergrendeling
door dit in te drukken en schuif het naar
voren. Als u de deur nu dicht doet, blijft de
koelkast op een kiertje open staan om schimmelvorming te vermijden.
Afb. 35
Afb. 36
Gebruikt u de koelkast langere tijd niet, sluit
dan het afsluitventiel in het voertuig en het
ventiel van de gasfles.
5.10 Verlichting
De sensorgestuurde binnenverlichting gaat bij
geopende deur automatisch na 2 minuten uit
(uitzondering: modellen met batterijontsteker).
Afb. 37
5.11 Decorpaneel vervangen
Haal zijstrip L van de deur af (strip is aangedrukt, niet opgeschroefd)
Schuif nu deconpaneel P uit de deur en zet
het nieuwe decorpaneel erin. Breng vervolgens strip L weer aan.
Afmetingen van het decorpaneel:
Kastbreedte
486 mm
523 mm
L
P
Afb. 38
16
hoogte
742+/-1 mm
742+/-1 mm
breedte
471+/-1 mm
508+/-1 mm
diepte
max. 2 mm
max. 2 mm
THE SIGN OF COMFORT
5.12 Werking tijdens de winter
Afb. 39
Controleer in de winter regelmatig of de ventilatieroosters en de gasafvoer niet door sneeuw,
bladeren en dergelijke zijn geblokkeerd.
Als de omgevingstemperatuur beneden +8°C
komt, moet u de winterafdekking aanbrengen.
Het aggregaat wordt zo beschermd tegen te
koude lucht die de prestatie van het aggregaat
negatief zou kunnen beïnvloeden.
Gebruik de afdekking voor de winter ook als het
voertuig gedurende langere tijd gestald of van
buiten schoongemaakt wordt.
Afb. 40
5.13 Storingsmeldingen en handelwijze bij storingen
5.13.1 Statusmeldingen op de displays
MES-modellen
D
AES-modellen
D
G
G
Afb. 41
Display MES:
LED knippert*
LED knippert*
LED knippert*
Alle thermostaat-LEDs
knipperen*
LED + Temperaturstufen-LED blinken*
LED + thermostaatLEDs knipperen*
Display AES:
Afb. 42
Storing:
„230V“ knippert*
„12V“ knippert*
„GAS“ knippert*
Alle thermostaat-LEDs
knipperen*
„HE1“ knippert*
230V-Modus: "230V" niet aanwezig of te laag
12V-Modus: "12V" niet aanwezig of te laag
GAS/Auto-Modus: geen vlam
Temperatuursensor defect, koelkast werkt op
middelste thermostaatstand
230V - verwarmingselement defect
„HE2“ knippert*
12V - verwarmingselement defect
* In geval van storing knippert de LED-indicatie storing (D) rood en tegelijkertijd gaat er een alarm af
bij AES-modellen.
17
5.13.2 Handelwijze bij storingen
Voordat u contact opneemt met de afdeling
klantenservice, controleert u of:
U de instructies onder "Bediening van de
koelkast" hebt opgevolgd.
De koelkast waterpas staat.
Het mogelijk is de koelkast te gebruiken met
een andere beschikbare krachtbron.
Storing: de koelkast koelt niet voldoende.
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u zelf doen?
De ventilatie van het koelaggregaat is niet voldoende.
Controleer of de ventilatieroosters niet geblokkeerd zijn.
De thermostaatregelaar staat te laag.
Zet de thermostaatregelaar hoger.
Op de verdamper zit veel ijs.
Controleer of de deur van de koelkast goed sluit.
De koelkast werd op korte termijn met teveel warme
levensmiddelen gevuld.
Levensmiddelen eerst laten afkoelen.
De koelkast is nog niet lang ingeschakeld.
Controleer de koeling na 4-5 uur.
De omgevingstemperatuur is te hoog.
Verwijder tijdelijk de ventilatierooster.
Storing: de koelkast werkt niet op gas.
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u zelf doen?
De gasfles is leeg.
Gasfles wisselen.
Is de voorgeschakelde afsluiter geopend?
Afsluiter openen.
Zit er lucht in de leiding?
Apparaat uitschakelen en opnieuw opstarten. Deze
handeling evt. 3 - 4 keer herhalen.
Storing: de koelkast werkt niet op 12V.
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u zelf doen?
De zekering in het voertuig is defect.
De zekering vervangen.
De accu is leeg.
De accu controleren en opladen.
De ontsteking is niet ingeschakeld.
De motor starten.
Verwarmingselement defect (zie ook storingsmelding).
Neem contact op met de Dometic klantenservice.
Storing: de koelkast werkt niet op 230V.
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u zelf doen?
De zekering in het voertuig is defect.
De zekering vervangen.
Het voertuig is niet op het electriciteitsnet aangesloten.
Weer op electriciteitsnet aansluiten.
AES: Werking op gas ondanks aansluiting op
electriciteitsnet?
Apparaat schakelt vanwege te lage netspanning op gas
over (schakelt automatisch op de 230V-voorziening
terug).
Verwarmingselement defect (zie ook storingsmelding).
Neem contact op met de Dometic klantenservice.
18
THE SIGN OF COMFORT
5.14 Onderhoud
Wij wijzen u erop dat volgens de geldende
voorschriften de gasapparatuur en de aangesloten rookgasafvoer vóór het eerste
gebruik en daarna om de 2 jaar moeten worden geïnspecteerd door een erkend installateur op overeenstemming met de Europese
norm EN 1949. Van deze inspectie wordt een
certificaat uitgegeven. Het is de verant
woordelijkheid van de eindconsument om
deze inspectie uit te laten voeren.
De gasbrander moet ten minste eens per
jaar en daarnaast indien nodig worden
schoongemaakt. Bij gebruik van lpg (tank
of navulflessen) is de onderhoudsinterval
korter.
Bewaar kwitantiebewijzen van onderhoudsbeurten aan uw koelkas.
Reparatie- en onderhoudswerkzaamhed
en aan gas- en elektrische apparatuur
mogen alleen worden uitgevoerd door een
erkend installateur.
Wij adviseren u deze werkzaamheden uit te
laten voeren door een klantenservicecentrum.
Wanneer uw voertuig langere tijd gestald is
geweest, is een onderhoudsbeurt van de koelkast aan te bevelen. Neem daartoe contact op
met onze klantenservice.
5.15 Productaansprakelijkheid
Dometic GmbH is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van onjuist gebruik of
onjuiste bediening, onvakkundige wijzigingen en
ingrepen aan het apparaat, door inwerking van
omgevingsinvloeden zoals temperatuurveran-
deringen en luchtvochtigheid aan het apparaat
of in de onmiddellijke omgeving van het apparaat of door personen, beïnvloed door deze
inwerking.
5.16 Milieuadvies
Koelkasten van Dometic GmbH zijn vrij van
CFK's / HCFK's en HFK's. In de koeleenheid
wordt als koelmiddel ammonia gebruikt (een
natuurlijke verbinding van waterstof en stikstof).
Als blaasmiddel voor de isolatie van PU-schuim
wordt ozonvriendelijk cyclopentaan gebruikt.
Afvalverwerking
Gelieve recyclebaar verpakkingsmateriaal in te
leveren bij de u bekende inzamelvoorziening.
Het apparaat dient u in te leveren bij een afvalverwerkingsbedrijf dat zorg draagt voor verwerking van de recyclebare onderdelen en het
restafval volgens de geldende voorschriften.
Voor een milieuvriendelijke verwerking van het
koelmiddel uit alle absorptiekoeleenheden moet
een geschikte afvalverwerkingsinstallatie worden ingezet.
Tips voor energiebesparing
Bij een gemiddelde buitentemperatuur van
25°C is het voldoende, als u de thermostaat
op de middelste stand zet.
Stop indien mogelijk altijd voorgekoelde
producten in de koelkast.
Stel de koelkast niet bloot aan direct zonlicht.
De vrieseenheid moet constant worden
geventileerd.
19
Regelmatig ontdooien bespaart energie (zie
"5.7 Ontdooien").
Open de deur zo kort mogelijk als u dingen
uit de koelkast neemt.
Zet de koelkast ongeveer 12 uur voordat u
hem vult aan.
5.18 Technische gegevens
S = Wielkastmodel
Model
Afmetingen
Bruto inhoud
H x B x D (mm) incl.
zonder
diepte incl. deur vriesvak
vriesvak
Aansluitwaarden
net/accu
Verbruik
elektra/gas
in 24h
Nettogewicht
Ontsteking
piëzo automaat
RMS 8400
821x486x568
80 / 8 lit.
85 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
RMS 8401
821x486x568
80 / 8 lit.
85 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
RMS 8405
821x486x568
80 / 8 lit.
85 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
RM 8400
821x486x568
90 / 8 lit.
95 lit.
135 W / 130 W
ca.2,4 KWh / 270 g
RM 8401
821x486x568
90 / 8 lit.
95 lit.
135 W / 130 W
ca.2,4 KWh / 270 g
RM 8405
821x486x568
90 / 8 lit.
95 lit.
135 W / 130 W
ca.2,4 KWh / 270 g
RMS 8460
821x486x633
90 / 11 lit.
96 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
RMS 8461
821x486x633
90 / 11 lit.
96 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
RMS 8465
821x486x633
90 / 11 lit.
96 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
RMS 8500
821x523x568
90 / 9 lit.
96 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
26 kg
RMS 8501
821x523x568
90 / 9 lit.
96 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
26 kg
RMS 8505
821x523x568
90 / 9 lit.
96 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
26 kg
RMS 8550
821x523x623 103 /12 lit.
821x523x623 103 /12 lit.
110 lit.
125 W / 120 W
ca.2,6 KWh / 270 g
27 kg
110 lit.
125 W / 120 W
ca.2,6 KWh / 270 g
27 kg
110 lit.
125 W / 120 W
ca.2,6 KWh / 270 g
27 kg
RM 8500
821x523x623 103 /12 lit.
821x523x568 100 / 9 lit.
106 lit.
135 W / 130 W
ca.2,4 KWh / 270 g
28 kg
RM 8501
821x523x568
100 / 9 lit.
106 lit.
135 W / 130 W
ca.2,4 KWh / 270 g
RM 8505
821x523x568
100 / 9 lit.
106 lit.
135 W / 130 W
ca.2,4 KWh / 270 g
RM 8550
122 lit.
135 W / 130 W
ca.2,6 KWh / 270 g
RM 8551
821x523x623 115 /12 lit.
821x523x623 115 /12 lit.
122 lit.
135 W / 130 W
ca.2,6 KWh / 270 g
•
RM 8555
821x523x623 115 /12 lit.
122 lit.
135 W / 130 W
ca.2,6 KWh / 270 g
•
RMS 8551
RMS 8555
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30 kg
•
Technische wijzigingen voorbehouden.
*Gemiddeld verbruik gemeten bij een gemiddelde omgevingstemperatuur van 25°C volgens de
ISO-standaard.
Alle Dometic koelkasten zijn uitgerust voor een aansluitdruk van 30 mbar. Gebruik bij een
aansluiting aan een 50 mbar-installatie de Truma voordrukregelaar VDR 50/30.
20
THE SIGN OF COMFORT
5.19 Conformiteitsverklaring
21
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
www.dometic.com
Mode d'emploi
Réfrigérateurs à absorption pour de véhicules
de loisirs
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
8400
8401
8405
8500
8501
8505
8550
8551
8555
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
RMS
8400
8401
8405
8460
8461
8465
8500
8501
8505
8550
8551
8555
FR
MODE D'EMPLOI
EN
OPERATING INSTRUCTIONS
REFRIGERATEUR A ABSORPTION
ABSORPTION REFRIGERATOR
Noter les données suivantes :
Type C40 / 110
822 6101 - 01
Numéro du modèle
.............................................
Numéro du produit
.............................................
Numéro de série
.............................................
T.B. MBA 05/2007
N 2
Français
Service après-vente
Prière de conserver soigneusement ce mode d'emploi. En cas d'utilisation de
l'appareil par autrui, veuillez joindre le mode d'emploi.
© Dometic GmbH - 2007 - Sous réserve de modifications - Imprimé en Allemagne
2
THE SIGN OF COMFORT
Table des Matières
1.0
Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.0
Consignes pour votre sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1
2.2
Consignes d'avertissement et de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Information sur le fluide réfrigérant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
3.0
Garantie et Service après-vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4.0
Description du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5.0
Mode d'emploi du réfrigérateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonctionnement et utilisation du réfrigérateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verrouillage de porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compartiment congélateur amovible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Positionnement des clayettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Changement de pile sur l'allumeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stockage des aliments et préparation des glaçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dégivrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mise hors-service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Changement de la plaque de décoration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonctionnement en hiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conseils en cas de dérangements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garantie sur le produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conseils relatifs à l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Données techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
12
13
13
13
14
15
16
16
16
17
17
19
19
19
20
Déclaration de conformité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
Explication des symboles utilisés
AVERTISSEMENT
ATTENTION
ATTENTION
AVERTISSEMENT caractérise une situation de danger
potentiel qui peut causer la mort ou des blessures
graves en cas de non application des mesures de prévention.
ATTENTION caractérise une situation de danger potentiel qui peut causer des blessures légères ou sérieuses
en cas de non application des mesures de prévention.
ATTENTION sans le symbole de sécurité caractérise
une situation de danger potentiel qui peut endommager
l'appareil en cas de non application des mesures de
prévention.
INFORMATION
CONSEIL RELATIF À L'ENVIRONNEMENT
3
1.0 Avant-propos
des véhicules de loisir tels que les camping-cars
ou les caravanes. Il répond aux dispositions de
la directive européenne en matière d'appareils
fonctionnant sur gaz.
En achetant ce réfrigérateur à absorption
Dometic, vous avez fait un choix judicieux.
Nous sommes persuadés que votre nouvel
appareil vous donnera entière satisfaction. Cet
appareil, silencieux en fonctionnement, satisfait
aux exigences de qualité et garantit une utilisation optimale pendant toute sa durée de vie
(fabrication, utilisation et mise au rebut).
Ce réfrigérateur est prévu pour être installé dans
Nous vous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi avant de faire fonctionner ce réfrigérateur et de bien tenir compte des instructions d'installation.
2.0 Consignes pour votre sécurité
2.1
Consignes d'avertissement et de sécurité
Seule une personne habilitée est autorisée
à effectuer des travaux sur les installations
électriques et de gaz, ainsi que le système
d'évacuation du gaz.
AVERTISSEMENT
Ne contrôlez jamais les défauts
d'étanchéité des pièces et con
duites d'amenée du gaz à côté d'une flam
me !
La pression de service doit absolument correspondre aux spécifications de la plaque signalétique de l'appareil. Comparez les données
relatives à la pression de service de la plaque
signalétique à celles du détendeur de la bouteille de gaz.
Tenir les enfants éloignés !
Lors de la mise au rebus du réfrigérateur, ´
démontez toutes les portes et laissez les
clayettes dans l'appareil afin d'éviter tout risque d'enfermement ou d'asphyxie.
Il est interdit d'utiliser l'appareil à gaz sur les
bacs et les stations-service.
En cas d'odeur de gaz :
- fermer le robinet d'arrêt de l'alimentation du
gaz et la valve de la bouteille de gaz ;
- ouvrir les fenêtres et quitter la pièce ;
- n'actionner aucun interrupteur électrique ;
- éteindre les flammes nues ;
- informer le service après-vente.
N'utilisez pas l'appareil à gaz lors du transport
de la caravane/du camping-car avec un véhicule de transport ou de dépannage.
L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie.
Le réfrigérateur n'a pas été conçu pour la
conservation professionnelle de médicaments.
Ne jamais ouvrir le groupe frigorifique à
absorption ! Il est sous haute pression.
2.2
Information sur le fluide réfrigérant
L'ammoniaque est utilisée comme fluide réfrigérant. C'est un composé naturel, également contenu dans les nettoyants ménagers (1 litre de
nettoyant au sel ammoniac contient jusqu'à 200
g d'ammoniaque, c'est-à-dire environ deux fois
plus que le réfrigérateur). Le chromate de sodium est utilisé comme agent anti-corrosion (dosé
1,8% du dissolvant).
En cas de fuite (facilement décelable en raison de
la mauvaise odeur) procédez ainsi :
- Débranchez l'appareil ;
- Aérez la pièce à fond ;
- Informez votre service après-vente agréé.
4
THE SIGN OF COMFORT
3.0 Garantie et Service après-vente
Les conditions de garantie sont conformes à la
directive EC 44/1999/CE et aux règlements en
vigueur dans le pays concerné. Au cas où vous
auriez besoin d'avoir recours à la garantie ou à
un service, adressez-vous à notre service
après-vente. Les pannes consécutives à une
mauvaise utilisation de l'appareil ne sont pas
couvertes par la garantie. Toute modification sur
l'appareil ou utilisation de pièces de rechange
qui ne sont pas d'origine Dometic, ainsi que le
non-respect des instructions d'installation et du
mode d'emploi, entraînent la suppression de la
garantie et excluent la responsabilité du fabricant. Vous pouvez vous procurer les pièces
détachées dans toute l'Europe, dans nos services après-vente. Lorsque vous contactez nos
services après-vente, indiquez toujours le
modèle, le numéro du produit, le numéro de
série et, le cas échéant, le code MLC ! Vous
trouverez ces informations sur la plaque signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur.
Nous vous conseillons de reporter ces données
dans la case prévue sur la page de couverture
de ce mode d'emploi.
4.0 Description du modèle
Par exemple :
RM (S) 8 4 0 0
1
5
0 = Sélection manuelle de l'énergie + allumage manuel
(ALLUMEUR À BATTERIE)
1 = Sélection manuelle de l'énergie + allumage automatique (MES)
5 = Sélection manuelle et automatique de l'énergie, allumage automatique
(AES)
Modèle
Réfrigérateur avec passage de roues
Refrigerator Mobile /
Réfrigérateur mobile à absorption
5.0 Mode d'emploi du réfrigérateur
5.1
Nettoyage
Avant de mettre en service votre réfrigérateur,
nous vous recommandons de le nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur et d'effectuer des nettoyages réguliers par la suite. Pour cela, utilisez un
chiffon doux et de l'eau tiède, mélangée à un
produit de nettoyage doux. Rincez ensuite l'appareil à l'eau claire et séchez bien.
joint de la porte avec de l'huile ou de la graisse.
ATTENTION
Pour éviter toute détérioration de l'appareil,
n'utilisez pas de savon, ni de nettoyant corrosif,
granuleux ou sodé. Ne pas mettre en contact le
5
5.2
Fonctionnement et utilisation du réfrigérateur
Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner
selon trois sources d'énergie :
ment le type d'énergie selon un ordre de priorité.
Le groupe frigorifique est silencieux.
Le réfrigérateur fonctionne à un angle incliné
jusqu'à 6° (5° pour les modèles à partir de 140l
de capacité).
tension secteur (230V), tension continue
(12V) ou gaz (gaz liquéfié propane/butane).
Vous pouvez sélectionner la source d'énergie
souhaitée en utilisant le commutateur de
sélection de la source d'énergie (modèles
avec allumeur à batterie) ou bien le
bouton-poussoir de mode (MES, AES). Les
appareils à sélection automatique de l'énergie (AES) sont également équipés de la
fonction " mode automatique ".
L'électronique AES sélectionne automatique-
Lors de la première mise en service de l'appa
reil, il se peut qu'une odeur se dégage ; elle
disparaîtra en quelques heures. Bien aérer la
pièce.
Après quelques heures, le réfrigérateur a
atteint la température réglée pour la chambre
de réfrigération.
5.2.1 Eléments de commande des modèles à allumeur à batterie, MES et AES
Sélection manuelle de l'énergie/allumage manuel (RM 8xx0) allumeur à batterie :
A
B
C
D
Fig. 1
A = Commutateur de sélection de la source
d'énergie
B = Sélection de seuil de température
C = Allumeur manuel (à batterie)
D = affichage mode gaz
Remarques :
Le réfrigérateur peut fonctionner soit sous tension secteur, soit sous tension 12V, soit au gaz
liquéfié. Vous pouvez sélectionner la source
d'énergie souhaitée en tournant le commutateur
de sélection de la source d'énergie A. Ce commutateur A possède quatre positions : arrêt,
tension secteur, tension continue (batterie), gaz
(gaz liquéfié).
Arrêt
A
Tension secteur (230V)
Tension continue (12V)
Gaz
Fig. 2
6
THE SIGN OF COMFORT
Sélection manuelle de l'énergie/allumage automatique (RM 8xx1) MES :
A
B
C
Mode
D
E
F
G = Affichage Seuil de
température
Fig. 3
A = Comm. de sélection de la source d'énergie
B = Sélection de seuil de température
C = Ouverture de porte (seulement pour les serrures de porte électriques)
D = voyant indicateur de panne
E = voyant indicateur de verrouillage de porte (option)
F = voyant indicateur de mode de fonctionnement
Sélection automatique de l'énergie/allumage automatique (RM 8xx5) AES :
A
B
C
Mode
D
E
F
G = Affichage Seuil de
température
Fig. 4
A = Comm. de sélection de la source d'énergie
B = Sélection de seuil de température
C = Ouverture de porte (seulement pour les serrures de porte électriques)
D = voyant indicateur de panne
E = voyant indicateur de verrouillage de porte (option)
F = voyant indicateur de mode de fonctionnement
Remarques :
En appuyant sur la touche A pendant 2 secondes, vous commutez le réfrigérateur sur
ALLUMÉ ou ÉTEINT. Au moyen de la touche A,
vous pouvez également sélectionner la source
d'énergie souhaitée et activer la fonction de
variation d'intensité lumineuse du voyant. En
appuyant une seule fois sur cette touche, les
affichages s'allument pendant 10 s. La touche C
et l'affichage E sont des options disponibles sur
les réfrigérateurs équipés d'un verrouillage de
porte électrique (voir Section 5.3, " Verrouillage
de porte ").
5.2.2 Fonctionnement à l'électricité
Appareils avec allumeur à batterie (sélection manuelle de l'énergie)
Pour allumer l'appareil, tournez le commutateur
de sélection d'énergie A vers la droite sur la
position :
A
secteur 230V,
pour CC 12V.
ATTENTION
Pour éviter un déchargement de la batterie de
bord, il convient de sélectionner la fonction 12V
seulement si le moteur est en marche.
Fig. 5
Fig 6
7
Appareils MES (sélection manuelle de l'énergie)
En appuyant à nouveau sur la touche A, vous
pouvez changer de mode opératoire. Le voyant
indicateur correspondant s'allume.
A
Mode
ATTENTION
Ne sélectionnez le mode sur tension secteur 230V
que si l'alimentation de tension de la connexion
électrique correspond à la valeur indiquée sur la
place signalétique de l'appareil. L'appareil peut
être endommagé si les valeurs sont différentes !
F
Fig. 9
Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche A
pendant 2 secondes. Le voyant du mode opératoire sélectionné en dernier s'allume :
,
230V
ou
ATTENTION
Le régime 12V ne doit être sélectionné que lorsque le moteur est en marche, afin d'éviter un
déchargement de la batterie de bord.
.
12V
GAZ
Appareils AES (sélection automatique et manuelle de l'énergie)
A
AU (sélection automatique de l'énergie)
230V,12V, GAS
(sélection manuelle de l'énergie)
Mode
Remarque sur le mode AES :
Le système électronique sélectionne automatiquement une des trois fonctions après l'allumage : 230V - 12V - gaz liquéfié. L'électronique de
commande choisit automatiquement la source
d'énergie optimale pour l'alimentation de votre
réfrigérateur.
F
Fig. 10
Fig. 11
Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche A
pendant 2 secondes.
L'affichage du mode opératoire sélectionné en
dernier s'allume, par ex. 230 pour 230V
En appuyant à nouveau sur la touche A, vous
pouvez sélectionner les modes opératoires suivants:
Ordre de priorité : 1.)
2.)
3.)
4.)
Solaire (12V/CC)
230V/CA
12V/CC
Gaz liquéfié
Mode 12V
Mode 230V
Si la tension de secteur est suffisante (> 195V),
cette source d'énergie est sélectionnée en priorité. Si une installation solaire est installée qui
puisse alimenter le réfrigérateur, l'alimentation
12V a alors priorité sur l'installation solaire.
Le mode 12V n'est actif que si le moteur est en
marche. Le système électronique de l'appareil
dispose d'une reconnaissance de sous-tension. Si la tension chute au-dessous de 10,5 V,
l'appareil s'éteint (mode manuel) ou commute
sur une autre source d'énergie (mode AU).
8
THE SIGN OF COMFORT
5.2.3 Fonctionnement au gaz liquéfié
Le réfrigérateur doit être alimenté exclusivement avec du gaz liquéfié (propane, butane), en
aucun cas avec du gaz de ville ou du gaz
naturel. En cas d'utilisation de gaz de pétrole
liquéfié, il faut savoir qu'en raison du type de
combustion de ce gaz, le brûleur doit être nettoyé régulièrement (nettoyage recommandé
tous les 6 mois).
sus du niveau de la mer, des dérangements
physiques conditionnels peuvent se produire
lors de l'amorçage du gaz (il ne s'agit pas d'un
dysfonctionnement !).
Lors de la première mise en service ainsi
qu'après changement de bouteille de gaz, les
conduites de gaz peuvent contenir de l'air. En
mettant brièvement le réfrigérateur en service
ou éventuellement d'autres appareils à gaz (p.
ex. réchaud), les conduites de gaz sont purgées. Le gaz s'allume sans délai.
En Europe, il est autorisé d'utiliser le mode
gaz pendant le trajet, à condition que l'installation de gaz du véhicule soit équipée d'un dispositif de sécurité contre les ruptures de tuyau. Il
convient de respecter les consignes nationales
en vigueur dans le pays concerné.
AVERTISSEMENT
Il est formellement interdit d'utiliser du gaz
sur ou en proximité d'une station-service !
A une altitude supérieure à 1 000 m au-desAvant de mettre en service le réfrigérateur au
mode GAS :
Ouvrez le robinet d'arrêt de gaz du réfrigéra
teur.
Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz.
Appareils avec allumeur à batterie
A
B
C
Fig. 12
Fig. 13
D
Fig. 14
Fig. 15
1. Positionnez le commutateur rotatif de sélection A sur la position
.
2. Tournez le régulateur de seuil de température
B vers la droite et appuyez dessus. Tenez le
régulateur enfoncé.
3. Appuyez ensuite sur le bouton de commande
C de l'allumage à batterie et maintenez-le
enfoncé. L'allumage s'effectue automatiquement.
4. L'indicateur du galvanomètre D passe du
côté vert lorsque la flamme a été allumée. Le
réfrigérateur est en service. Maintenez le bouton
de réglage B enfoncé encore env. 15 s puis relâchez-le.
Tous les réfrigérateurs avec allumage manuel
sont équipés d'un dispositif de sécurité automatique qui interrompt l'alimentation en gaz après
env. 30 secondes, lorsque la flamme s'est éteinte.
9
Appareils MES
1. Actionnez la touche A plusieurs fois, jusqu'à
ce que le voyant indicateur (F)
s'allume.
A
2. L'allumage s'effectue automatiquement au
moyen d'un allumeur automatique.
Mode
L'allumeur automatique répète l'allumage
2 fois en l'espace de 25 secondes, au cas
où la flamme ne brûle pas. Ensuite, le dysfonctionnement est affiché (voir Affichage
de panne).
F
Fig. 17
Fig. 16
Appareils AES
1. Actionnez la touche A plusieurs fois, jusqu'à
ce que le voyant indicateur (F) GAS s'allume.
A
Mode
F
Fig. 19
Fig. 18
L'appareil se trouve au mode manuel gaz. Si
vous sélectionnez le mode automatique (AU
apparaît sur l'affichage), l'électronique de
commande sélectionne le mode GAS selon
l'ordre de priorité seulement si aucune des
deux sources d'énergie électrique ne sont
disponibles.
Si le réfrigérateur se trouve au mode automatique, l'indication AU et la source d'énergie
actuellement utilisée (p. ex. GAS) s'affichent
en alternance.
F
Un retour à la sélection manuelle de la source d'énergie est possible à tout moment.
F
Fig. 20
Fig. 21
10
THE SIGN OF COMFORT
Arrêt en station essence pendant l'utilisation des modèles AES
AVERTISSEMENT
Afin d'éviter un changement automatique vers
l'alimentation au gaz lorsque le véhicule est
arrêté en station essence, le système électronique ne passe à l'alimentation au gaz qu'après
15 minutes d'arrêt du moteur. Pendant ce
temps, l'appareil est en mode attente (standby). Au mode automatique, seul l'affichage AU
est allumé.
Dans les stations essence, l'utilisation d'appareils à flamme est interdite.
Si l'arrêt à la station essence dure plus de
15 min, le réfrigérateur doit être arrêté à
l'interrupteur A, ou positionné sur une autre
source d'énergie.
5.2.4 Réglage de la température de réfrigération
B
F
G
Fig. 22
(Fig. 22) À l'aide de la touche B, sélectionnez la
température de la chambre de réfrigération.
Le voyant correspondant de la température
réglée s'allume.
L'échelle commence à la position MIN sur le
voyant inférieur (petit cristal = température la
plus chaude) et s'étend jusqu'à la position MAX
sur le voyant supérieur (grand cristal = température la plus froide). Veuillez noter qu'aucune
valeur de température absolue n'est affectée
aux seuils de température.
Les conditions ambiantes influencent la performance du groupe frigorifique. Pour les températures ambiantes comprises entre +15°C et
+25°C, choisissez la position moyenne (cf. Fig.
22, Seuil de température 3). L'appareil est alors
en mesure de fournir une performance optimale. Les réfrigérateurs Dometic fonctionnent
selon le principe de l'absorption. Selon les
règles de la physique, un système d'absorption
ne réagit que peu aux modifications du thermostat, aux pertes de froid dues à l'ouverture de la
porte ou au stockage des denrées. Les appareils remplissent les exigences de performance
de la classe climatique SN d'après EN/ISO 7371
dans la plage de température comprise entre
+10°C et +32°C. Si les températures passent
au-dessous de +10°C, utilisez la protection
d'hiver. Si la température ambiante dépasse
+32°C sur une période prolongée, il convient
d'installer le ventilateur additionnel Dometic
(article N° 241 2985-00).
5.2.5 Fonctions additionnelles
La luminosité de l'affichage diminue après
quelques secondes, si les touches ne sont plus
actionnées.
Lorsque la porte est ouverte, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après 2 minutes.
Les dysfonctionnements sont indiqués par le
clignotement du voyant panne.
Seulement pour les modèles AES
Si la porte reste trop longtemps ouverte (plus
de 2 minutes), un signal acoustique se fait
entendre (sifflement à pulsation).
Si la commande électronique détecte une
panne, un signal acoustique d'avertissement
(sifflement à pulsation) se fait entendre. En
même temps, l'affichage clignote (voir Section
5.12, " Détection des pannes ").
11
5.3
Verrouillage de porte
Ouvrez la porte en appuyant sur la touche verrouillage et tirez-la vers le haut (Fig. 23).
Refermez la porte en appuyant dessus.
L'enclenchement dans le dispositif de verrouillage est audible.
Lorsque le véhicule est à l'arrêt, le crochet de
verrouillage peut être fixé pour faciliter l'ouverture de porte (Fig. 26).
Fig. 23
Fig. 24
Verrouillage de porte électrique (équipement optionnel)
Avec le verrouillage de porte électrique, la porte
se verrouille automatiquement à l'allumage du
moteur.
C
Le voyant E indique que la porte est verrouillée.
E
F
Aussi longtemps que le moteur du véhicule est
en marche, la porte peut être ouverte à l'aide du
bouton-poussoir C.
G
Fig. 25
Attacher/détacher le verrou de porte à l'arrêt du véhicule
Si le véhicule est stationné pour une période
prolongée, le crochet de verrouillage de la porte
peut être bloqué au moyen d'un verrou. La porte
peut alors être ouverte en tirant, sans avoir à
actionner la touche verrouillage.
Poussez le crochet du verrouillage de porte vers
le bas pour rétablir la position d'origine.
Fig. 26
ATTENTION
Il est impératif de fermer et verrouiller la porte du
réfrigérateur avant le démarrage du véhicule !
12
THE SIGN OF COMFORT
5.4
Compartiment congélateur amovible
Afin d'agrandir la chambre de refroidissement,
le compartiment congélateur peut être enlevé.
Débloquez le compartiment congélateur des
deux côtés et tirez-le pour le sortir.
Stockez le compartiment congélateur dans un
endroit sûr pour éviter tout endommagement.
Fig. 28
Fig. 27
5.5
Positionnement des clayettes
Les clayettes sont facilement détachables en
les soulevant légèrement de leur coulisse et
peuvent être placées au choix.
Si vous avez retiré le compartiment congélateur,
vous pouvez ajouter une clayette supplémentaire. Les clayettes sont disponibles chez Dometic
comme équipement optionnel.
Fig. 29
5.6
Changement de pile sur l'allumeur
Déverrouiller la pile en appuyant et en faisant
pivoter le bouton d'actionnement (C) d'env. 90°
vers la droite. Après avoir retiré la plaque, la pile
(1,5 V AAA R3 / micro) peut être retirée et
changée (vérifier la polarité!).
+
_
C
Fig. 30
13
5.7
Stockage des aliments et préparation des glaçons
ATTENTION
5.7.2 Consignes particulières pour votre sécurité
Avertissement pour l'utilisation de votre réfrigérateur
Les réfrigérateurs de tous genres ne peut augmenter la qualité de produits alimentaires mais uniquement au maximum garder la qualité a cours terme au moment du stockage des aliments.
Le stockage des aliments doit tenir compte des conditions particulières de fonctionnement d'un réfrigérateur installé dans
un véhicule qui varie en fonction :
- des conditions climatiques variables,
- de la température élevée à l'intérieur d'un véhicule fermé en stationnement exposé au soleil (la température
peut atteindre et dépasser 50 degrés)
- de l'utilisation au cours d'un trajet prolongé de la source d'énergie de 12 volts
- de l'exposition au soleil du réfrigérateur placé derrière une vitre
- d'une utilisation trop rapide du réfrigérateur après sa mise en température optimale .
Dans ces conditions cet appareil ne peut garantir la température nécessaire à la conservation des denrées très périssables.
Liste des denrées très périssables : tous les produits portant une date limite de consommation associée à une température
de conservation inférieure ou égale à 4°C, en particulier, viandes, poissons, volailles, charcuteries, plats préparés.
Recommandations :
- emballer séparément les aliments crus et les aliments cuits avec du papier aluminium ou un film alimentaire,
- ôter le suremballage carton ou plastique, uniquement si les indications nécessaires (DLC, température, mode d'emploi)
figurent sur l'emballage qui est au contact du produit,
- ne pas laisser trop longtemps les produits réfrigérés hors du réfrigérateur,
- mettre à l'avant les produits dont les dates limite de consommation sont les plus proches,
- places les restes dans les emballages fermés et les consommer très rapidement,
- se laver les mains avant de toucher les aliments, entre chaque manipulation de produits différents et au moment de passer
à table,
- nettoyer le réfrigérateur régulièrement à l'eau savonneuse. Le rincer à l'eau javellisée.
Informations :
La date limite de consommation (DLC) apparaît sous la forme : « A consommer jusqu'au… » ou « A consommer jusqu'à la
date figurant… » suivie soit de la date elle même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure sur l'étiquetage.
Regarder les chap. “5.1 Nettoyage” und “5.3 Stockage des aliments” dans la mode d’emploi.
5.7.1 Recommandations générales
Mettez votre réfrigérateur en marche environ
12 heures avant de le remplir.
Ne stockez que des denrées refroidies à
l'avance. Lors des achats et du transport, veillez
à ce que les denrées soient bien fraîches et
refroidies. Utilisez des sacs thermo.
Lors du retrait de denrées, veillez à refermer
rapidement la porte du réfrigérateur.
Il convient d'emballer les denrées dans des
boîtes de conservation, du papier alu ou du film
transparent et de les stocker séparément afin
d'éviter qu'elles ne se dessèchent ou ne dégagent des odeurs.
les placer au réfrigérateur.
Ne pas stocker de denrées contenant des
gaz volatiles et inflammables dans le réfrigérateur.
Ne pas exposer le réfrigérateur aux rayons
directs du soleil. Tenez compte que la température à l'intérieur d'un véhicule fermé et exposé
au soleil augmente fortement et entrave la performance du réfrigérateur.
Veiller à ne pas obstruer la circulation d'air du
groupe frigorifique. Les grilles d'aération ne doivent pas être recouvertes.
Laissez d'abord refroidir les denrées avant de
14
THE SIGN OF COMFORT
5.7.3 Stockage des aliments dans le compartiment congélateur
Ne conservez pas de boissons gazeuses
dans le compartiment congélateur.
Le congélateur est prévu pour la préparation
des glaçons et la conservation à court terme
des aliments congelés. Il n'est pas adapté à la
congélation d'aliments.
Le système n'est pas conçu pour garantir
une régulation uniforme de la température
du congélateur si le réfrigérateur est soumis
pendant une période prolongée à des températures ambiantes inférieures à +10°C. Ceci
peut éventuellement entraîner une hausse de
température dans le compartiment congélateur, ayant pour effet la décongélation partielle des produits stockés à l'intérieur.
5.7.4 Préparation des glaçons
Nous vous conseillons de préparer vos glaçons
la nuit. En effet, le réfrigérateur est moins chargé et le groupe frigorifique a plus de réserves.
1. Remplir le bac à glaçons avec de l'eau
potable.
AVERTISSEMENT
Utiliser uniquement de l'eau potable.
Fig. 31
2. Placer le bac à glaçons dans le congélateur.
Fig. 32
5.8
Dégivrage
Avec le temps, du givre se forme sur les ailettes
de refroidissement à l'intérieur du réfrigérateur.
Le dépôt de givre peut être plus épais sur un
côté, ce qui ne signifie pas qu'il y a dysfonctionnement. Lorsque la couche de givre atteint environ 3 mm, il faut dégivrer le réfrigérateur.
bac de congélation et les ailettes de refroidissement sont libérés du givre).
Remarque : L'eau de dégivrage du compartiment réfrigérateur est recueillie dans un bac collecteur, situé à l'arrière de l'appareil, où elle
s'évapore.
Déconnectez le réfrigérateur, comme indiqué
à la section 5.8, " Mise hors service ".
Retirez tous les aliments et le bac à glaçons.
Laissez la porte du réfrigérateur ouverte pour
y laisser l'air circuler et éviter la formation de
moisissures.
ATTENTION
Ne jamais enlever la couche de givre en utilisant la force, ni accélérer le dégivrage en utilisant une source de chaleur !
Après le dégivrage, essuyez avec un chiffon
sec les deux compartiments du réfrigérateur (le
15
5.9
Mise hors-service
Pour les modèles avec allumeur à batterie,
positionnez le commutateur de sélection de la
source d'énergie A sur " ÉTEINT ". L'appareil est
déconnecté (Fig. 32).
Mode
Fig. 33
Fig. 34
Les modèles MES et AES sont déconnectés
au moyen de la touche " MODE ". Tenez la touche A enfoncée pendant 2 secondes.
L'affichage disparaît et l'appareil est entièrement déconnecté (Fig. 33).
Débloquez le dispositif de verrouillage de
porte en appuyant et en le tirant vers l'avant. Si
la porte est fermée, le réfrigérateur restera néanmoins entrouvert pour éviter la formation de
moisissures.
Fig. 35
Fig. 36
Si le réfrigérateur est mis hors service sur une
période prolongée, fermez le robinet d'arrêt de
bord et la valve de bouteille à gaz.
5.10 Éclairage
Lorsque la porte est ouverte, l'éclairage intérieur à capteur s'éteint automatiquement après
2 minutes (excepté pour les modèles avec allumeur à batterie).
Fig. 37
5.11 Changement de la plaque de décoration
Enlevez en tirant le listeau latéral L de la
porte (le listeau est posé sans être vissé).
Dégagez en poussant la plaque de décoration P de la porte, engagez la nouvelle plaque de
décoration et remettez le listeau L en place.
Dimensions de la plaque de décoration :
Largeur de
carcasse
486 mm
523 mm
L
P
Fig. 38
16
Hauteur
742+/-1 mm
742+/-1 mm
Largeur
Epaisseur
471+/-1 mm
508+/-1 mm
max. 2 mm
max. 2 mm
THE SIGN OF COMFORT
5.12 Fonctionnement en hiver
Fig. 39
En hiver, vérifiez régulièrement que les grilles
d'aération et la conduite de gaz d'échappement
ne soient pas obturés par de la neige ou des
feuilles, etc. Si la température extérieure passe
en dessous de +8°C, il convient de monter la
protection d'hiver. Le groupe frigorifique est
ainsi protégé contre l'air trop froid qui pourrait
diminuer la performance de l'appareil.
Utilisez la protection d'hiver également lorsque
le véhicule est mis à l'arrêt sur une période prolongée ou s'il est nettoyé de l'extérieur.
Fig. 40
5.13 Conseils en cas de panne
5.13.1 Messages d'état sur les affichages
Appareils MES
D
Appareils AES
D
G
Fig. 41
Affichage MES :
Affichage AES :
Voyant clignote*
„230V“ clignote*
Voyant clignote*
„12V“ clignote*
Voyant clignote*
„GAS“ clignote*
Tous les voyants de seuil de température
clignotent*
LED+ voyant de seuil „HE1“ clignote*
de température clignotent*
LED+ voyant de seuil „HE2“ clignote*
de température clignotent*
G
Fig. 42
Dysfonctionnement :
" 230V " non disponible ou tension trop basse
" 12V " non disponible ou tension trop basse
Flamme non allumée
Capteur de température défectueux, le réfrigérateur
fonctionne sur le seuil de température moyen
230V - Elément chauffant défectueux
12V - Elément chauffant défectueux
* À l'apparition d'une panne, le voyant indicateur de panne (D) rouge clignote et un signal acoustique est également audible sur les modèles AES.
17
5.13.2 Conseils en cas de panne
Avant d'appeler le service après-vente agréé,
veuillez vérifier si :
le réfrigérateur est en position horizontale ;
les instructions à la section " Utilisation du réfrigérateur " ont été suivies correctement ;
le réfrigérateur peut fonctionner avec n'importe quelle source d'énergie disponible.
Dysfonctionnement : Le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment.
Causes possibles
Marche à suivre
Le groupe frigorifique n'est pas suffisamment ventilé.
Vérifiez si la grille d'aération n'est pas recouverte.
Le réglage du thermostat est trop bas.
Réglez le thermostat sur une position plus élevée.
L'évaporateur est recouvert d'une épaisse couche de
glace.
Vérifiez si la porte du réfrigérateur ferme correctement.
Trop d'aliments chauds ont été stockés en peu de
temps.
Laissez d'abord refroidir les aliments réchauffés avant
de les mettre au réfrigérateur.
L'appareil n'est pas encore assez longtemps en ser
vice.
Vérifiez si la chambre de réfrigération est suffisamment
froide après 4 à 5 h.
La température ambiante est trop élevée.
Prélevez les grilles d'aération de temps en temps.
Dysfonctionnement : Le réfrigérateur ne fonctionne pas au mode gaz.
Causes possibles
Marche à suivre
La bouteille de gaz est vide.
Remplacer la bouteille.
Le dispositif d'arrêt placé en amont est-il ouvert ?
Ouvrir le dispositif d'arrêt.
La conduite contient-elle de l'air ?
Eteindre l'appareil et le rallumer. Répéter l'opération 34 fois si nécessaire.
Dysfonctionnement : Le réfrigérateur ne refroidit pas au mode 12V.
Causes possibles
Marche à suivre
Le fusible de bord est défectueux.
Remplacer le fusible.
Décharger la batterie.
Tester la batterie et la charger.
L'allumage n'est pas branché.
Démarrer le moteur.
Elément chauffant défectueux (voir " Affichage de
panne ").
Veuillez informer votre service après-vente Dometic.
Dysfonctionnement : Le réfrigérateur ne refroidit pas au mode 230V.
Causes possibles
Marche à suivre
Le fusible de bord est défectueux.
Remplacer le fusible.
Le véhicule n'est pas connecté au réseau électrique.
Etablir la connexion au réseau électrique.
AES : Mode gaz malgré raccordement au réseau ?
L'appareil commute au mode gaz en raison d'une tension réseau insuffisante. (retourne automatiquement au
mode 230V)
Elément chauffant défectueux (voir " Affichage de
panne ").
Veuillez informer votre service après-vente Dometic.
18
THE SIGN OF COMFORT
5.14 Entretien
Le règlement en vigueur indique que l'installation de gaz et son système d'extraction des
gaz d'échappement doivent être inspectés
avant leur première utilisation, puis tous les
deux ans, et que les appareils fonctionnant au
gaz liquéfié doivent être vérifiés tous les ans par
une personne d'un service après-vente agréé
conformément au règlement technique EN1949.
Une fois cette inspection terminée, un certificat
est délivré. L'utilisateur doit faire lui-même la
demande d'inspection.
Le brûleur à gaz doit être nettoyé en cas
de besoin ou libéré d'impuretés au moins
une fois par an.
Si vous utilisez du gaz de pétrole liquéfié
(tank ou bouteille rechargeable), les intervalles d'entretien sont plus courts.
Conservez les justificatifs de travaux d'entretien
effectués sur votre réfrigérateur.
Seule une personne habilitée est autorisée
à effectuer des travaux sur les installations
électriques et de gaz.
Nous vous recommandons de faire effectuer
ces travaux par une personne d'un service
après-vente agréé. Nous conseillons de faire
une inspection après une période prolongée de
mise hors service du véhicule. Veuillez pour cela
prendre contact avec notre service après-vente.
5.15 Garantie sur le produit
La responsabilité Dometic du fait des produits
défectueux ne couvre pas les dommages qui
pourraient survenir sur l'appareil ou à proximité
de l'appareil ou sur les personnes, suite à une
mauvaise utilisation de l'appareil, à des modifi-
cations ou interventions inappropriées sur l'appareil, aux influences du milieu ambiant telles
que les changements de température ou le taux
d'humidité de l'air.
5.16 Conseils relatifs à l'environnement
Les réfrigérateurs fabriqués par Dometic GmbH
ne contiennent pas de HCF/HCFC ni d'hydrocarbures allogénés. Le fluide réfrigérant utilisé
dans le groupe frigorifique est de l'ammoniaque
(composé naturel d'hydrogène et d'azote). Le
cyclopentane, produit qui n'attaque pas la couche d'ozone, est utilisé comme produit moussant dans la préparation de la mousse PU d'isolation.
Mise au rebut
Afin de s'assurer que le matériel d'emballage
recyclable sera réutilisé, il doit être envoyé au
centre de collecte habituel. L'appareil doit être
cédé à une société de recyclage appropriée qui
assure la récupération des parties recyclables et
une mise au rebut conforme du reste de l'appa-
reil. Pour des raisons écologiques, la vidange du
liquide réfrigérant de tous les groupes frigorifiques à absorption doit être effectuée dans un
établissement de retraitement approprié.
Conseils d'économie d'énergie
Pour une température externe moyenne de
25°C, un réglage du thermostat sur une position
moyenne est suffisant.
Dans la mesure du possible, ne stocker que
des aliments déjà refroidis.
Ne pas exposer le réfrigérateur aux rayons
directs du soleil.
Veiller à ne pas obstruer la circulation d'air du
groupe frigorifique.
Le dégivrage régulier de l'appareil permet
d'économiser l'énergie (voir Section 5.7, "
Dégivrage ").
Lors du retrait de denrées, veillez à refermer
rapidement la porte du réfrigérateur.
Mettre le réfrigérateur en service environ 12
heures avant de le remplir.
19
Modèle
5.18 Données techniques
S = Réfrigérateur avec passage de roues
Modèle
Dimensions
H x L x P (mm)
Profondeur porte
comprise
Capacité brute,
compartiment
congélateur
compris
Capacité
utile du
compartiment
congélateur
Puissance de * Consommation
connexion
hebdomadaire
Secteur / Batterie
(24h) en
électricité / gaz
Poids net
Allumage
Piezo
automatique
RMS 8400
821x486x568
80 / 8 lit.
85 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
RMS 8401
821x486x568
80 / 8 lit.
85 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
RMS 8405
821x486x568
80 / 8 lit.
85 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
RM 8400
821x486x568
90 / 8 lit.
95 lit.
135 W / 130 W
ca.2,4 KWh / 270 g
RM 8401
821x486x568
90 / 8 lit.
95 lit.
135 W / 130 W
ca.2,4 KWh / 270 g
RM 8405
821x486x568
90 / 8 lit.
95 lit.
135 W / 130 W
ca.2,4 KWh / 270 g
RMS 8460
821x486x633
90 / 11 lit.
96 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
RMS 8461
821x486x633
90 / 11 lit.
96 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
RMS 8465
821x486x633
90 / 11 lit.
96 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
RMS 8500
821x523x568
90 / 9 lit.
96 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
26 kg
RMS 8501
821x523x568
90 / 9 lit.
96 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
26 kg
RMS 8505
821x523x568
90 / 9 lit.
96 lit.
125 W / 120 W
ca.2,5 KWh / 270 g
26 kg
RMS 8550
821x523x623 103 /12 lit.
821x523x623 103 /12 lit.
110 lit.
125 W / 120 W
ca.2,6 KWh / 270 g
27 kg
110 lit.
125 W / 120 W
ca.2,6 KWh / 270 g
27 kg
110 lit.
125 W / 120 W
ca.2,6 KWh / 270 g
27 kg
RM 8500
821x523x623 103 /12 lit.
821x523x568 100 / 9 lit.
106 lit.
135 W / 130 W
ca.2,4 KWh / 270 g
28 kg
RM 8501
821x523x568
100 / 9 lit.
106 lit.
135 W / 130 W
ca.2,4 KWh / 270 g
RM 8505
821x523x568
100 / 9 lit.
106 lit.
135 W / 130 W
ca.2,4 KWh / 270 g
RM 8550
122 lit.
135 W / 130 W
ca.2,6 KWh / 270 g
RM 8551
821x523x623 115 /12 lit.
821x523x623 115 /12 lit.
122 lit.
135 W / 130 W
ca.2,6 KWh / 270 g
•
RM 8555
821x523x623 115 /12 lit.
122 lit.
135 W / 130 W
ca.2,6 KWh / 270 g
•
RMS 8551
RMS 8555
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30 kg
•
Sous réserve de modifications techniques.
* Consommation moyenne pour une température ambiante moyenne de 25° C, en conformité avec les normes ISO.
Tous les réfrigérateurs Dometic sont équipés pour être raccordés à une pression de 30
mbar. Pour un raccordement à une installation 50 mbar, veuillez utiliser le régulateur de
pression d'alimentation Truma VDR 50/30.
20
THE SIGN OF COMFORT
5.19 Déclaration de conformité
21
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
www.dometic.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising