Electrolux ESF2435 User manual

Electrolux ESF2435 User manual
Sisältö
Käyttäjälle
Asentajalle
Turvaohjeet
3
Laitteen kuvaus
4-5
- Suihkuvarsi
- Karkea- / mikrosuodatin
- Hienosuodatin
- Astianpesuainesäiliö
- Huuhteluaineen annostelija
- Vedenpehmennin
- Astianpesukoneen puhdistus
Käyttöpaneeli
Tekniset tiedot
13
Pakkauksen purkaminen
14
- Vauriot
- Käyttö
- Sijoitus
- Suojeltava jäätymiseltä
Asennus
15
- Vesiliitäntä
- Viemäriliitäntä
- Sähköliitäntä
6
- Ajastimen asetus
Vedenpehmentimen säätö
7
Ohjelmataulukko
8
Laitteen käyttö
9
Bruksanvisning
- Pesuohjelman käynnistys
- Pesuohjelman väliaikainen keskeytys
- Pesuohjelman lopettaminen
- Taukotoiminto
- Kuivatusvaiheen lopettaminen
- Koneen kytkeminen pois päältä
Koneen täyttö ja tyhjennys
10
Jos vika esiintyy
11
Huolto
12
- Huolto ja varaosat
- Kuluttajaneuvonta
- Takuu
Tietoa testauslaitoksille
12
Opastukset näiden ohjeiden käyttöön
Alla olevat symbolit esiintyvät tekstissä opastaen käyttöohjetta lukiessa:
Turvallisuustietoja
Ohjeet vaihe vaiheelta
Neuvoja ja vinkkejä
Ympäristötietoa
-2-
16
Turvaohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen ohjeisiin, neuvoihin ja varoitusteksteihin ennen astianpesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Turhien virheiden ja tapaturmien välttämiseksi on tärkeää,
että kaikki jotka tulevat käyttämään astianpesukonetta, ovat huolellisesti perehtyneet koneen käyttöön
ja turvatoimiin. Säilytä käyttöohje ja anna sen seurata mukana muutossa tai omistajan vaihtuessa,
niin että kaikki jotka käyttävät astianpesukonetta voivat lukea sen eri toiminnoista ja turvaohjeista.
Asennus ja huolto
●
Kaikki asennus- ja muut työt on jätettävä pätevän
ammattihenkilön suoritettavaksi tämän käyttö- ja
asennusohjeen mukaisesti. Riittämättömin tiedoin
tehty työ saattaa heikentää tuotteen toimintaa ja
aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Ennen
korjauksia on kone tehtävä jännitteettömäksi. Se
tapahtuu irrottamalla pistoke pistorasiasta tai sulake
sähkötaulusta.
Älä aseta teräviä veitsiä terä ylöspäin aterinkoriin
vaan turvallisuuden vuoksi astiakoriin.
●
Jos joku astia otetaan koneesta ennen pesuohjelman
loppua, on erittäin tärkeää huuhdella se hyvin juoksevalla vedellä, jotta mahdolliset tiskiainejäänteet saataisiin pois.
●
Vesiturvajärjestelmä suojaa vesivaurioilta. Seuraavat
edellytykset tulee olla täytetty:
- Koneen on oltava kytketty sähköverkkoon, vaikka se
on pois päältä.
- Koneen on oltava oikein asennettu.
- Sulje aina vedentulo koneeseen, jos se jätetään
pitemmäksi aikaa ilman valvontaa, esim. loman ajaksi.
●
Vesiliitäntä on tehtävä helposti käsillä olevan sulkuventtiilin kautta.
●
Koneen pistoke on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, jonka tulee olla helposti käsillä.
●
Jos liitäntäjohto on vaurioitunut tai se on vaihdettava
pidempään, on tuottajan valtuuttaman huoltoliikkeen
vaihdettava johto.
●
Huolehdi siitä, etteivät koneen liitäntäjohto ja letkut ole
puristuksissa tai kiristyneet konetta siirrettäessä esim.
asennuksen tai siivouksen yhteydessä.
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Käytä vain alkuperäisiä
varaosia. Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
●
●
●
Ympäristönsuojelu
- pakkaus:
●
Lasten turvallisuus
Jos kone tulvii tai vuotaa, sulje välittömästi vedentulo
ja tee kone jännitteettömäksi irrottamalla pistoke pistorasiasta tai sulake sähkötaulusta. Vedä pistokkeesta,
älä johdosta.
Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä.
Eri muovilaadut on merkittyä kierrätettävää muovia.
PE tarkoittaa polyeteeniä, josta on valmistettu konetta
ympäröivä pussi ja käyttöohjeen pussi.
●
Koneen käyttäjän tulee olla aikuinen. Älä anna lasten
leikkiä sen säätimillä tai osilla.
●
●
Muista, että pakkauksen muovipussit voivat olla
hengenvaarallisia leikkikaluja pikkulapsille.
●
Huolehdi siitä, että vaarallinen konetiskiaine säilytetään varmassa paikassa, ei missään tapauksessa
tiskipöydällä vaan lasten ulottumattomissa.
●
Huolehdi siitä, etteivät lapset seiso tai roiku avatulla
luukulla.
Pahviosat on valmistettu kierrätettävästä paperista ja
tulee jättää keräyspisteeseen uudelleen kierrätettäväksi.
Kone sisältää muovi- ja kumiosia. Osiin on merkitty
niiden valmistusmateriaalit, jotta ne voidaan kierrättää tai
hävittää asianmukaisesti, kun kone poistetaan lopullisesti
käytöstä. Merkinnät ovat kansainvälisten standardien
mukaisia.
PS tarkoittaa muotoon puristettua polystyreeniä, josta
on valmistettu pakkauksen iskuja vaimentavat osat.
- vanhat laitteet:
Käyttö
●
Tämä astianpesukone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön
ainoastaan astioille, jotka soveltuvat konepesuun.
Muu käyttö voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
●
Vältä luukun avaamista tiskauksen aikana, koska
koneesta voi virrata kuumaa höyryä.
●
Käytä vain konepesuun tarkoitettua astianpesuainetta.
Kun poistat koneen lopullisesti käytöstä, irrota pistoke
pistorasiasta ja katkaise liitosjohto koneen puoleisesta
päästä. Älä anna lasten missään tapauksessa leikkiä
katkaistun johdon kanssa.
-3-
822 61 10-29
Laitteen kuvaus
4
5
-4-
Laitteen kuvaus
Suihkuvarsi (1)
3. Pyyhi roiskeet pois huolellisesti liiallisen vaahtoamisen estämiseksi seuraavan pesuohjelman
aikana.
On tärkeää, että kaikki suihkuvarren reiät ovat auki.
Tukossa oleva reikä voi huonontaa merkittävästi tiskaustulosta. Jos suihkuvarsi täytyy puhdistaa, ruuvaa mutteri irti
vastapäivään, poista holkki ja nosta suihkuvarsi pois.
Puhdista reiät ja ravistele pois mahdolliset tähteet.
Karkea-/mikrosuodatin (2)
Karkeasuodattimen tehtävä on kerätä suuret likahiukkaset,
esim. hammastikut ja munankuoret. Varmista että suodatin
on aina puhdas. Käännä karkeasuodatinta vastapäivään,
nosta se pois ja huuhtele juoksevan veden alla tarvittaessa.
Hienosuodatin (3)
On yhtä tärkeää, että tämä suodatin on puhdas. Likainen
tai tukkoinen suodatin heikentää aina tiskaustulosta.
Hienosuodatin on helppo nostaa pois paikaltaan puhdistusta varten, kun olet ensin poistanut karkeasuodattimen.
4. Sulje kansi ja paina kunnes se lukkiutuu taas.
Huuhteluaineen annostelijaa ei saa täyttää
nestemäisellä tiskiaineella.
Vedenpehmennin (6)
Tämä astianpesukone on varustettu vedenpehmentimellä
kovalle vedelle, sen vuoksi on huuhteluaineen annostelija
säädettävä alhaiseksi. Kovassa vedessä esiintyvä kalkki
muodostaa kerrostumia koneeseen. Kun täytät vedenpehmentimen säiliön karkealla suolalla, saat aikaan toiminnan,
joka vähentää veden kalkkipitoisuutta. Karkean suolan
määrä vähenee ja säiliö on täytettävä aika ajoin.
On tärkeää, että säiliö täytetään karkealla
suolalla jo ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa, jos asut alueella, jossa on hyvin kalkkipitoinen vesi.
Astianpesuainesäiliö (4)
Avaa pesuainesäiliön kansi painamalla kannen salpaa
lokeroa vasten. Seuraa pesuainepaketin annosteluohjeita,
täytä lokero pesuaineella ja sulje kansi. Huomioi että
pakkausten ohjeet koskevat yleensä täysikokoisia astianpesukoneita, esim. käytettäessä pesuainetabletteja riittää
puolikas. Esipesuaine annostellaan tarvittaessa vasemman
puoleiseen pienempään lokeroon. Tämä pesuaine käytetään jo esihuuhtelun aikana. Varmista, ettei mikään
esine estä säiliön kantta aukeamasta.
Merkkivalo
paneelissa syttyy, kun on aika lisätä
suolaa säiliöön.
1. Kierrä suolasäiliön kansi auki vastapäivään.
2. Täytä suolasäiliö ensin vedellä (vain ensimmäisellä kerralla).
3. Täytä sitten säiliö karkealla suolalla koneen
mukana toimitetun suppilon avulla.
4. Poista suppilo ja pyyhi säiliön aukon ulkopuolelle joutunut suola pois.
Käytä vain erityisesti astianpesukoneelle
tarkoitettua pesuainetta.
5. Kierrä kansi kunnolla paikoilleen.
Vältä nestemäisten astianpesuaineiden säännöllistä käyttöä, koska niiden pitempi aikainen
käyttö voi aiheuttaa häiritsevää ääntä pumpusta.
Vedenpehmennin on nyt valmis ensimmäistä pesukertaa
varten. Varmista aina, että säiliössä on karkearakeista
suolaa. Säiliön tilavuus on n. 1 litra.
Miten vedenpehmennin säädetään, voit lukea luvusta
”Vedenpehmentimen säätö”.
Huuhteluaineen annostelija (5)
Huuhteluaine tekee tiskistä kirkkaamman ja nopeammin
kuivuvan, koska vesi valuu pois helpommin. Liian suuri
annostus saattaa kuitenkin aiheuttaa raitoja ja liian pieni
annostus kuivumistahroja. Annostelijaan mahtuu n. 150 ml,
mikä riittää noin 60 tiskauskertaan säädetystä annostuksesta riippuen. Huuhteluaineen annostus säädetään veden
kovuuden (kalkkipitoisuuden) mukaan.
Voit säätää annostelun 1 ja 6 välillä, joka vastaa
1 - 6 ml huuhteluainetta. Tehdasasetus on 1.
Aloita pienimmällä annostuksella ja lisää tarvittaessa kääntämällä osoitinnuolta esim. lusikan
varrella.
Käytä vain erityisesti astianpesukoneelle
tarkoitettua suolaa, tavallinen taloussuola
voi vahingoittaa vedenpehmennintä.
Astianpesukoneen puhdistus
Astianpesukone puhdistetaan ulkopuolisesti miedolla
puhdistusaineella, joka ei naarmuta. Kuivaa jälkeenpäin
kostealla liinalla.
Merkkivalo
paneelissa syttyy, kun on aika lisätä
huuhteluainetta.
1. Avaa annostelijan kansi painamalla kannen
salpaa lokeroa vasten ja nosta kantta.
2. Annostele huuhteluaine, älä täytä liikaa.
-5-
Alkoholipitoisia puhdistusaineita, ohenninta tai
vastaavaa ei saa käyttää.
Käyttöpaneeli
Merkkivalot
Ajastimen
merkkivalot
Käynnistys painike
Vedenpehmentimen
painike
Toimintopainike
Merkkivalo
Ajastimen
painike
Ohjelmapainikkeet
Vedenpehmentimen- ja toimintopainikkeet:
Ohjelman valinnan lisäksi voit säätää vedenpehmentimen
asetusta painamalla näitä kahta painiketta.
Pesuvaiheen merkkivalot:
Merkkivalot:
Osoittaa • Valitun ohjelman kulloisenkin vaiheen.
Osoittaa että
• Käynnistyspainike on painettuna
• Pesujakso käynnissä
ylin valo
• Suolaa täytyy lisätä
• Kuivaus käynnissä
keskimmäinen valo
• Huuhteluainetta täytyy lisätä
• Ohjelma päättynyt
alin valo
Ajastimen asetus
Ohjelma voidaan säätää alkamaan 3, 6 tai 9 tunnin kuluttua.
Ajastimen uudelleen asettaminen:
Jos ohjelma ei ole vielä käynnistynyt, voit muuttaa
ajastimeen säädettyä aikaa ajastimen painikkeella.
1. Paina Käynnistyspainiketta.
2. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes
halutun tuntimäärän merkkivalo syttyy.
Ajastimen nollaus:
Jos ohjelma ei ole vielä käynnistynyt, ajastimen
asetus voidaan peruuttaa. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes ei mikään tuntimäärien
merkkivaloista pala. Valittu ohjelma käynnistyy
välittömästi.
3. Paina haluamasi ohjelman painiketta.
4. Kun ajastimeen säädetty aika on kulunut,
ohjelma käynnistyy.
-6-
Vedenpehmentimen säätö
Jotta kalkkia ei kertyisi astioihin ja astianpesukoneen sisälle,
astiat on pestävä pehmeällä vedellä ts. vedellä, jonka kalkkipitoisuus on alhainen. Sen vuoksi on astianpesukone varustettu
vedenpehmentimellä, jossa vesi pehmennetään erityisellä
suolalla, jos vesijohtovesi on kovempaa kuin 4 °d (saksalaista
kovuusastetta).
Selvitä paikalliselta vesilaitokselta alueesi
tarkka veden kovuustaso.
Vedenpehmentimessä on 5 asetusta:
Säädä vedenpehmennin alla olevan taulukon avulla oman
alueesi vedenkovuudelle sopivaksi.
Veden kovuustaso
°d 1)
mmol/l 2)
Vedenpehmentimen
asetus
Vilkkumerkkien
määrä
> 24
> 4,2
5
5
18 - 24
3,2 - 4,2
4
4
12 - 18
2,1 - 3,2
3 *)
3
4 - 12
0,7 - 2,1
2
2
alle 4
alle 0,7
1
suolaa ei tarvita
1
Seuraavien asetusten aikana tulee astianpesukoneen olla pois päältä ja kaikkien ohjelmien päättynyt.
Katso luvusta ”Laitteen käyttö”, kuinka ohjelma lopetetaan.
1. Paina samanaikaisesti vedenpehmentimen
painiketta ja toimintopainiketta ja pidä ne
painettuina. Paina sitten myös Käynnistyspainiketta.
Jos käytät astianpesuainetta, joka sisältää
huuhteluainetta, voit kytkeä pois päältä
huuhteluaineen annostelijan tyhjentymisestä
ilmoittavan merkkivalon.
2. Kun vedenpehmentimen ja toimintopainikkeen
merkkivalot alkavat vilkkua, vapauta painikkeet.
3. Paina kerran vedenpehmentimen painiketta.
Valo palaa ensin jatkuvasti ja alkaa sitten vilkkua.
1. Paina samanaikaisesti vedenpehmentimen
painiketta ja toimintopainiketta ja pidä ne
painettuina. Paina sitten myös Käynnistyspainiketta.
2. Kun vedenpehmentimen ja toimintopainikkeen
merkkivalot alkavat vilkkua, vapauta painikkeet.
- Vilkkumerkkien määrä vastaa veden kovuuden
asetusta.
- Tämä vilkkumerkkien sarja toistetaan useamman
kerran parin sekunnin tauon jälkeen.
4. Veden kovuustaso nousee yhdellä aina, kun
painat vedenpehmentimen painiketta.
Kovuustason 5 jälkeen tulee jälleen kovuustaso 1.
5. Päätä asetus painamalla ulos Käynnistyspainike,
kun haluttu veden kovuustaso on säädetty.
Jos valittuna on asetus 1, suolan merkkivalo ei
syty.
1) saksalainen veden kovuustason aste
2) millimooli, kansainvälinen veden kovuuden
mittayksikkö
*) tehdasasetus
-7-
3. Paina kerran toimintopainiketta. Toimintopainikkeen ja Ohjelma päättynyt-painikkeen valot alkavat vilkkua. Paina toimintopainiketta uudelleen.
Ohjelma päättynyt-painikkeen valo sammuu.
Huuhteluaineen merkkivalo on nyt kytketty pois
päältä.
4. Päätä asetus painamalla ulos Käynnistyspainike.
Jos haluat kytkeä valon takaisin toimintaan, tee
kuten kohdissa 1 ja 2. Paina sitten toimintopainiketta kaksi kertaa niin, että toimintopainikkeen
ja Ohjelma päättynyt-painikkeen valot alkavat
taas vilkkua.
Ohjelmataulukko
Astiatyypit
Likaisuusaste:
Lautaset ja
kattilat
• erittäin likaiset
Jälkiruoka- ja
kahviastiat
Kaikentyyppiset astiat
• normaalilikaiset
• normaalilikaiset
• kevyesti likaiset
• kevyesti likaiset
ENERGIANSÄÄSTÖ
55° C 3)
PIKA
50° C
LASI
40° C
• kuivuneet ruoan • kuivuneet ruoan
tähteet,
tähteet
erityisesti munanvalkuainen ja
tärkkelys
Sopiva
ohjelma:
TEHO
70° C
Ohjelmavaiheet: 1)
Esipesu
Pesu
2 x huuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
PERUS
65° C
Esihuuhtelu
Pesu
Huuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Esihuuhtelu
Pesu
Huuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Pesu
Huuhtelu
Loppuhuuhtelu
-
Pesu
Huuhtelu
Loppuhuuhtelu
-
Kulutusarvot: 2)
Pesuaika sis.
kuivaus:
112 minuuttia
92 minuuttia
150 minuuttia
35 minuuttia
30 minuuttia
Kuivausaika:
13 minuuttia
13 minuuttia
54 minuuttia
—
—
1,15 kWh
0,80 kWh
0,63 kWh
0,40 kWh
0,35 kWh
9 litraa
7 litraa
7 litraa
6 litraa
6 litraa
Energia:
Vesi:
1) Pesuohjelmien eri jaksot kuulostavat erilaisilta, koska pesun voimakkuus vaihtelee joissain jaksoissa
tehokkaamman puhdistuksen aikaansaamiseksi.
2) Kulutusarvot ovat nimellisiä ja voivat vaihdella todellisuudessa jonkin verran riippuen tuloveden lämpötilasta ja kuinka täynnä korit ovat.
3) Kulutus - ja suoritusarvot ovat Energiansäästöpesu-ohjelman mukaisia.
Kaikki ohjelmat alkavat tyhjennyksellä.
Konepesuainetabletit eivät sovellu käytettäväksi Pika- ja Lasipesu-ohjelmissa,
koska jotkut niistä eivät ehdi saavuttaa täydellistä tehoaan lyhyissä ohjelmissa.
-8-
Laitteen käyttö
Pesuohjelman käynnistys
Taukotoiminto
1. Raaputa tai huuhdo pois karkeat ruoan tähteet.
Taukotoiminnon avulla voit keskeyttää ohjelman vähäksi
aikaa.
2. Täytä astianpesukone.
(Katso korit ja astianpesukoneen täyttö).
1. Paina Käynnistyspainiketta. Ohjelma pysähtyy.
3. Annostele oikea määrä pesuainetta pesuainelokeroon ja sulje lokeron kansi.
2. Kaikki valot sammuvat.
3. Kun haluat ohjelman jatkuvan, paina Käynnistyspainiketta uudelleen. Ohjelma jatkuu.
4. Sulje astianpesukoneen luukku.
5. Paina Käynnistyspainiketta.
6. Paina haluamasi ohjelman painiketta (ks. ohjelmataulukko). Pesuohjelman merkkivalo syttyy. Kaksi
ylintä merkkivaloa vilkkuvat kuuden sekunnin
ajan, tänä aikana voit valita toisen pesuohjelman.
Muussa tapauksessa käynnistyy ensin valittu
ohjelma. Valo ilmoittaa koko ajan, missä pesuohjelman vaiheessa kone on.
Ohjelmaa ei tulisi keskeyttää pitkäksi aikaa, sillä
astianpesukoneessa oleva vesi jäähtyy ja se on
lämmitettävä uudelleen. Tämä kohottaa energiankulutusta.
Kuivausvaiheen lopettaminen
Jos et halua odottaa kuivausvaiheen päättymistä, voit
lopettaa sen.
7. Tarkista ohjelman loputtua, tarvitseeko suodattimia puhdistaa.
1. Paina Käynnistyspainiketta. Käynnistyspainikkeen merkkivalo sammuu.
Jos ylin ja keskimmäinen merkkivalo vilkkuvat,
tarkista ensin, että luukku on kunnolla kiinni.
Katso tarvittaessa lisäohjeita kohdasta ”Jos vika
esiintyy”.
Pesuohjelman väliaikainen keskeytys
1. Avaa luukku. Ohjelma pysähtyy.
2. Avaa luukku. Kuivausvaihe on lopetettu.
Astianpesukoneen kytkeminen pois
päältä
Älä kytke astianpesukonetta pois päältä ennen kuin
ohjelman päättymisestä ilmoittava valo syttyy.
2. Ylin tai keskimmäinen merkkivalo vilkkuu, riippuen
kuinka pitkälle ohjelma on edennyt.
3. Sulje luukku ja ohjelma jatkuu n. kuuden sekunnin
kuluttua.
Avaa luukku varovasti astianpesukoneen ollessa
käynnissä, sillä koneesta saattaa tulla kuumaa
höyryä.
Pesuohjelman lopettaminen
1. Paina käynnissä olevan ohjelman painiketta ja
pidä se painettuna, kunnes ohjelman merkkivalo
sammuu.
2. Vapauta ohjelmapainike. Ohjelma on nyt lopetettu
ja voit valita uuden ohjelman.
Jos kytket astianpesukoneen pois päältä, valittu
ohjelma vain keskeytyy. Kun käynnistät astianpesukoneen uudelleen, ohjelma jatkuu.
-9-
1. Paina Käynnistyspainiketta. Käynnistyspainikkeen merkkivalo sammuu.
Ole varovainen, jos avaat luukun heti ohjelman
loputtua, sillä koneesta saattaa tulla kuumaa
höyryä.
Astianpesukoneessa on uusi ominaisuus,
”IMPULSSIPESU”. Tämä pesujärjestelmä
muuttaa sekä pumpun kierroksia että vedenpainetta ohjelman aikana tehokkaamman
puhdistuksen aikaansaamiseksi. Siksi pesuohjelmien eri jaksot kuulostavat erilaisilta.
Astianpesukoneen täyttö ja tyhjennys
Näin sijoitat tiskit
Korit
Piirros osoittaa, kuinka 6 astiayksikköä täytetään koneeseen.
Kaikkien tiskit eivät tietenkään ole samanlaisia, mutta jos
noudatat seuraavia ohjeita, tulet olemaan tyytyväinen
tiskaustulokseen.
Astiakori
Ruokailuvälinekori
●
Aseta aina lasit, kupit ja kulhot koneeseen ylösalaisin.
●
Aseta syväpohjaiset astiat kumolleen niin, että vesi
pääsee valumaan pois kuivauksen aikana.
●
Varmista, että astiat eivät ole kiinni toisissaan. Tämä
on erityisen tärkeää ruokailuvälinekorissa, sillä esim.
sisäkkäiset lusikat eivät peseydy kunnolla. Veden
täytyy päästä käsiksi kaikille likaisille pinnoille.
●
Varmista, etteivät ohutvartiset ruokailuvälineet tai
mikään muu pistä ulos korista ja estä suihkuvartta
pyörimästä.
●
Älä koskaan sekoita hopeaa ja ruostumatonta terästa,
koska näiden metallien kosketus saa aikaan kemiallisen reaktion, joka tummentaa hopean.
●
Posliini, jossa on koristeita lasituksen päällä, voi
vahingoittua konepesussa. Sama koskee puu- ja
muovivartisia aterimia.
Muista ostaa jatkossa tuotteita, jotka kestävät
konepesun.
●
Hopea- ja alumiiniesineet värjäytyvät helposti pesussa.
Kananmunan ja sinapin tähteet aiheuttavat usein värjäytymiä ja läikkiä hopeaan. Huuhtele ja poista ruoan
tähteet hopeasta, jos sitä ei pestä heti käytön jälkeen.
●
Kaikki muoviesineet eivät ole konepestäviä. Jos et
ole varma, voiko muovituotteet pestä koneessa, pese
ensin kokeeksi yksi tuote koneessa tai pese ne kaikki
käsin.
●
Kun peset hauraita esineitä, valitse pesuohjelma
matalammalla lämpötilalla.
●
Voimakkaat väriaineet, kuten ketsuppi yms. voivat
aiheuttaa tilapäisiä värjäytymisiä koneessa.
Älä laita teräviä veitsiä aterinkoriin terä ylöspäin,
vaan turvallisuussyistä vaakatasoon astiakoriin.
Haluttaessa on ruokailuvälinekorin kansi irrotettavissa.
Tyhjennys
Kuumat astiat ovat herkkiä mekaanisille iskuille. Anna
aina astioiden jäähtyä ennen kuin tyhjennät koneen.
Astiat kuivuvat nopeammin, jos avaat luukun
ohjelman loputtua hetkeksi kokonaan ja jätät
sen sitten raolleen.
- 10 -
Jos vika esiintyy
Ennen kuin kutsut huollon paikalla, tarkista alla olevasta listasta, jos pystyt itse selvittämään pienemmät häiriöt
astianpesukoneessa. Jos kutsut huollon paikalle vaikka vian ratkaisu on mukana listassa, tai vika johtuu väärästä
asennuksesta, tai asiattomasta käytöstä, saatat itse joutua maksamaan kustannukset.
Vika
Tarkista
Ohjelma ei käynnisty.
•
•
•
•
•
•
•
Onko luukku kunnolla kiinni?
Oletko painanut Käynnistyspainiketta?
Onko vesihana auki?
Onko astianpesukone kytketty sähköverkkoon?
Onko sulake palanut?
Onko ajastimen painike painettuna?
Onko edellinen ohjelma päättynyt? (ks. ”Laitteen käyttö”).
Kone ei ota vettä.
•
•
•
•
•
Onko vesihana auki?
Onko vedentulo kiinteistöön tilapäisesti poikki?
Onko vedentuloletku taipunut tai mutkalla?
Onko vedentuloletkun suodatin tukossa?
Onko vedenpaine liian alhainen?
Kone ei ole poistanut vettä
ohjelman loputtua.
• Avasitko luukun ennen kuin merkkivalo syttyi
ja
pesuohjelma oli päättynyt?
• Onko edellinen ohjelma päättynyt? (ks. ”Laitteen käyttö”).
• Ovatko suodattimet tukossa?
Astiat eivät puhdistu kunnolla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Astioissa on näkyviä kalkkisaostumia
tai valkoinen kalvo.
• Onko suolasäiliö tyhjä? Onko vedenpehmennin oikein säädetty?
• Onko huuhteluaineen annostus liian alhainen?
Astianpesukone pitää meteliä.
• Lyövätko astiat toisiaan vasten?
• Ottaako suihkuvarsi vastaan astiohin?
Pesun aikana kuuluu viheltävä ääni.
• Sillä ei ole mitään merkitystä, kokeile käyttää jotain toista
astianpesuainemerkkiä.
Astiat eivät ole täysin kuivia ja ovat
himmeitä.
• Onko huuhteluaineen annostelija tyhjä tai annostus liian alhainen?
• Onko astiat jätetty koneeseen liian pitkäksi aikaa?
Luukku on vaikea sulkea.
• Onko astianpesukone vaakasuorassa?
Onko jokin estänyt suihkuvarren pyörimistä?
Ovatko suihkuvarren reiät tukossa?
Olivatko astiat liian lähellä toisiaan?
Ovatko suodattimet tukossa?
Ovatko suodattimet oikein paikoillaan?
Oliko pesuainetta tarpeeksi?
Onko suolasäiliön kansi kunnolla kiinni?
Oliko valitun ohjelman lämpötila liian matala?
Onko huuhteluaineen annostelija tyhjä?
Jos ylin tai keskimmäinen merkkivalo vilkkuu, voit mahdollisesti itse korjata vian. Kun vika on autettu, paina
Käynnistyspainiketta ja ohjelma jatkuu. Jos vika toistuu, ota yhteyttä paikalliseen huoltoon. Jos jokin muu valoista
vilkkuu, ota yhteyttä huoltoon ja ilmoita mitkä.
Vika
Tarkista
Ylin merkkivalo vilkkuu.
• Onko vesihana auki?
• Onko vedentuloletkun suodatin tukossa?
• Onko vedentuloletku taipunut tai mutkalla?
Keskimmäinen merkkivalo vilkkuu.
• Onko kiinteistön viemäriverkko tukossa?
- 11 -
Huolto
Huolto ja varaosat
Kuluttajaneuvonta
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on
annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597e/min) + pvm),
tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta
“kodinkoneiden huoltoa”.
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi
aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Ennen huollon tilausta, tarkista kohdasta, ”Jos vika esiintyy”,
pystytkö itse selvittämään syyn ja vian.
Huomioi, että sähköviat on aina jätettävä valtuutetun
sähköasentajan tehtäväksi.
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon
0200-2662 (0,1597e/min (0,95 mk/min) + pvm) tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
Mainitse soittaessasi tuotteen malli sekä tuote- ja sarjanumero, jotka ovat tietokilvessä koneen takana.
Tiedot voit merkitä alla olevaan kohtaan:
TYPE
............................................................
MOD
............................................................
PROD.NO
............................................................
SER.NO
............................................................
Ostopäivä
............................................................
Takuu
Tuotteella on kahden vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyntiliikkeestä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta valituksesta
• ellei käyttöohjetta ole noudatettu
Älä koskaan yritä korjata konetta itse. Virheelliset
toimenpiteet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja
toimintahäiriöitä koneelle.
Tietoa testauslaitoksille
Suolasäiliö ja huuhteluaineen annostelija on täytettävä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Konetta on käytettävä yhden tai kahden ohjelmakierroksen ajan pesuaineen ja puhtaan kuorman kanssa, ennen
mittausten suorittamista.
Testausstandardi:
EN 50242 ja EN 60704
Täyttömäärä:
6 astiayksikköä EN 50242 mukaan
Astiakorin täyttö:
katso luku ”Näin sijoitat tiskit”
Testiohjelma:
energiasäästö 55° C
Astianpesuaine (IEC tyyppi B):
15 g pesuainelokeroon + 3 g esipesuainelokeroon
Huuhteluaine (tyyppi III):
asetus 3
Veden liitäntäpaine:
vähintään 0,8 bar, enintään 10 bar
Poistoletku:
asennetaan alla olevan kuvan mukaan
- 12 -
Asennusohjeet
Valtuutetun sähköasentajan tai ammattitaitoisen henkilön tulee
suorittaa kaikki tämän laitteen asennukseen tarvittavat sähkötyöt.
Pätevän putkiasentajan tai ammattitaitoisen henkilön tulee suorittaa
kaikki tämän laitteen asennukseen tarvittavat putkityöt.
Tekniset tiedot
Täyttömäärä:
6 astiayksikköä EN 50242 mukaan
Mitat:
Korkeus
Leveys
Syvyys (luukun reunaan)
Syvyys (luukun keskikohtaan)
447 mm
546 mm
480 mm
507 mm
Paino:
Netto
22 kg
Vedenpaine:
Vähintään
Enintään
Enintään
80 kPa (0,8 bar)
1000 kPa (10 bar)
65° C
Jännite
Sulake
Lämmitysvastus
Kokonaisteho
230 V - 50 Hz
10 A
1100 W
1180 W
Veden lämpötila:
Sähköliitäntä:
-
Laite täyttää seuraavat EU - määräykset:
73/23/EEC 19.02.1973 - määräys alijännitteestä.
89/336/EEC 03.05.1989 (sekä muutosmääräys
92/31/EEC) EMV - määräys.
- 13 -
Pakkauksen purkaminen
Vauriot
Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista välittömästi sille,
joka vastasi kuljetuksesta. Tarkista että laite on ehjä.
Ilmoita mahdollisista vaurioista, vioista tai puuttuvista osista
välittömästi laitteen myyjälle.
Älä koskaan jätä pakkausmateriaaleja niin, että
pikkulapset pääsevät leikkimään niillä.
1
Tarkista pakkausta purkaessasi, että seuraavat varusteet
ovat mukana:
2
– Suppilo suolaa varten (1)
– Poistoletkun kaari (2)
– Kumitiiviste (3)
– Supistuskappale 1/2” (4)
3
4
Käyttö
Tämä astianpesukone on tarkoitettu vain kotitalousastioiden
tiskausta varten. Muu käyttö voi vahingoittaa konetta ja
mitätöidä takuun.
Sijoitus
Kone on perusvarustuksessaan tarkoitettu sijoitettavaksi
tiskipöydälle, työtasolle tai kalusteeseen. Tarkista, että
kone tulee vaakasuoraan, sillä se on tärkeää toiminnan
kannalta. Korkeuden voit asettaa säädettävillä jaloilla
(säätövara 5 mm). Kuva näyttää mitat kalusteeseen
sijoitusta varten.
Suojeltava jäätymiseltä
Jos astianpesukone sijoitetaan tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0° C, koneessa oleva vesi voi
jäätyä ja vahingoittaa koneen osia.
1. Sulje koneen vedentulo.
2. Irrota ja tyhjennä veden tulo- ja poistoletkut.
3. Varmista, että vedenpehmentimen suolasäiliössä on karkeaa suolaa.
Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi
normaalissa huoneen lämpötilassa. Valmistaja ei
vastaa jäätymisvaurioista.
- 14 -
Asennus
Vesiliitäntä
Astianpesukone on varustettu turvajärjestelmillä,
jotka estävät veden palaamisen raitisvesiverkkoon.
Nämä järjestelmät ovat voimassaolevien vesiteknisten turvallisuusmääräysten mukaisia.
Tuloveden lämpötila ei saa olla yli 65° C ja paineen tulee
olla 80 - 1000 kPa (0,8 - 10 bar).
On tärkeää, että koneen tuloliitännän lähellä on helposti
käsillä oleva sulkuhana. On olemassa sekä erityisiä astianpesukonehanalla varustettuja sekoittimia että täydennyssarjoja vanhemmille sekoittimille. Liitä letku hanaan,
jossa on R3/4” putkikierre. Käytä tarvittaessa mukana
toimitettua supistuskappaletta (1/2”).
Vedentuloletkua ei saa liittää jatkoletkuun. Jos letku on
liian lyhyt, vaihda tuloletku uuteen erikoisvalmisteiseen
letkuun, joka on suunniteltu erityisesti tähän tarkoitukseen.
Vedentuloletkun toinen, koneeseen liitetty pää on kierrättävissä molempiin suuntiin. Löysää kiinnitysmutteria, kierrä
letku ja tiukkaa mutteria uudelleen.
Tarkista, että mutteri on kunnolla kiristetty
ennenkuin kone laitetaan paikallaan.
Käytä vain astianpesukoneen mukana toimitettua
vedentuloletkua, älä käytä uudelleen vanhaa
tuloletkua.
Viemäriliitäntä
Astianpesukone on varustettu vesiturvajärjestelmällä, joka suojaa sitä vesivahingoilta.
Vikatilanteessa tyhjennyspumppu käynnistyy
automaattisesti ja pumppaa pois astianpesukoneessa olevan veden.
Vesiturvajärjestelmä toimii myös silloin, kun
astianpesukone on pois päältä. Sen tulee
kuitenkin olla liitettynä sähköverkkoon.
Poistoletku sijoitetaan tiskialtaaseen kuvan osoittamalla
tavalla. Sitä ei saa miltään kohdin vetää korkeammalle kuin
75 cm yli koneen alustan. Jos se nousee korkeammalle,
voi seurauksena olla toimintahäiriöitä. On myös tärkeää,
ettei pienin sisähalkaisija ole missään kohdassa alle 13 mm.
Jos poistoletku on liian pitkä, se on helppo lyhentää
sopivaksi.
1. Katkaise letku sopivaksi terävällä veitsellä.
2. Asenna kaari poistoletkuun.
Sähköliitäntä
Astianpesukone toimitetaan johdolla ja pistokkeella
varustettuna liitettäväksi 230 V maadoitettuun pistorasiaan, jonka on oltava helposti käsillä ja varmistettu 10 A
sulakkeella.
Kone täytyy ennen kaikkia huolto- ja korjaustoimenpiteitä tehdä jännitteettömäksi esim.
irrottamalla pistoke pistorasiasta.
- 15 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement