Electrolux Z5551 PETROL BLUE Brugermanual

Electrolux Z5551 PETROL BLUE Brugermanual
English: Thank you for choosing an Electrolux vacuum cleaner.
To ensure total satisfaction, read this Instruction book carefully.
Retain for reference.
Svenska: Tack för att du valde en dammsugare från Electrolux. För
att uppnå bästa städresultat, läs denna instruktionsbok noggrant.
Behåll den för framtida bruk.
Deutsch: Danke, daß Sie sich für einen Electrolux-Staubsauger
entschieden haben. Um maximale Zufriedenheit mit Ihrem
Staubsauger zu gewährleisten, sollten Sie diese
Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen und als
Nachschlagehilfe aufbewahren.
Norsk: Takk for at du har valgt en Electrolux støvsuger. For å sikre
full tilfredshet, les denne Instruksjonsboken grundig. Spar på
boken for referanse og la den følge maskinen dersom den skifter
eier.
Français: Nous vous remercions d’avoir choisi un aspirateur
Electrolux. Pour garantir une satisfaction totale, lire attentivement
ce mode d’emploi. A conserver pour s’y référer.
Español: Le agradecemos que haya elegido un aspirador
Electrolux. Para su absoluta satisfacción, lea detenidamente este
folleto de instrucciones y consérvelo como referencia.
Italiano: Vi ringraziamo di aver scelto un aspirapolvere della
Electrolux. Per garantire la massima soddisfazione, leggere
attentamente questo libretto di istruzioni. Conservarlo per farvi
riferimento.
Português: Obrigado por escolher o aspirador de pó Electrolux.
Para garantir satisfação total, leia este livro de instruções com
cuidado. Guarde para referência futura.
Nederlands: Hartelijk dank voor het kiezen van een Electrolux
stofzuiger. Om geheel aan uw behoeften te voldoen is het
raadzaam het instructieboekje grondig door te lezen. Bewaar dit
ter referentie.
Dansk: Tak fordi De valgte en Electrolux støvsuger. Følg venligst
brugsanvisningens råd og anvisninger, for at opnå fuld tilfredshed.
Gem brugsanvisningen, den skal følge med støvsugeren, hvis den
overdrages til en ny ejer, ligeledes er den rar at have i tvivlstilfælde.
Suomi: Kiitämme Electrolux-pölynimurin valinnastasi. Jotta
pölynimurisi vastaisi odotuksiasi, lue tämä ohjekirja huolellisesti.
Säilytä se tulevan varalle.
Ελληνικά: Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε την ηλεκτρική σκούπα
Electrolux. Για να εξασφαλίσετε πλήρη αποδοτικτητα, διαβάστε
αυτ το βιβλιάριο Οδηγιών προσεκτικά. Φυλάξτε το για µελλοντική
αναφορά.
Türkçe: Electrolux elektrikli süpürgeyi seçti¤iniz için teflekkür
ederiz. Tam olarak memnun kalman›z için, bu aç›klama kitap盤›n›
dikkatlice okuyunuz. ‹lerde yararlanmak için saklay›n›z.
Русский: Благодарим Вас за сделанный Вами выбор и
приобретение пылесоса Electrolux. Для достижения наивысшей
эффективности работы, внимательно прочитайте данные
инструкции. Сохраните эту брошюру для дальнейших справок.
Magyar: Köszönjük, hogy Electrolux porszívót választott. Annak
érdekében, hogy a készülék az Ön teljes megelégedettségét
szolgálja, szíveskedjen figyelmesen elolvasni ezt a használati
utasítást. Kérjük, tartsa az utasítást mindig biztos helyen, hogy az a
jövőben is kéznél legyen.
English
2
Deutsch
4
Français
6
Español
8
Italiano
10
Português
12
Nederlands
14
Dansk
16
Svenska
18
Norsk
20
Suomi
22
Ελληνικά
24
Türkçe
26
Русский
28
Magyar
30
Limba român¤
32
Polski
34
Български
36
Česky
38
Hrvatski
40
Srpski
42
Eestikeelne väljaanne
44
Latviski
46
Lietuvių k
48
Slovensky
50
Slovenščina
52
54
56
Bahasa Malaysia
5551 • 5552 • 5558 • 5561
58
60
Tiâng Viåt
62
Nederlands
5551 • 5552 • 5558 • 5561
Electrolux heeft een groot assortiment stofzuigers met verschillende
specificaties en accessoires. Lees de instructies behorend bij uw
modelnummer.
Vouw beide zijflappen open en leg de juiste afbeeldingen naast de
tekst.
De Back Saver® zuigbuizen gebruiken
De Back Saver® (rugsparende) zuigbuizen zijn ontworpen om in
verschillende posities te gebruiken voor zowel normaal zuigen als zuigen
onder laag meubilair.
7
Let op de positie van de zuigbuizen en vergrendelingen voordat u
begint zoals aangegeven in de schema’s.
Bevestig de grotere zuigbuis A aan de slanggreep en de kleinere
zuigbuis B aan het vloermondstuk totdat u een klik hoort.
Bevestig zuigbuis A + B aan elkaar totdat u een klik hoort.
Gebruik de zuigbuizen in deze positie voor het normaal
schoonmaken.
Om van positie te veranderen, duwt u de vergrendeling op de
kleinere zuigbuis B en draait u de kleinere zuigbuis B een halve
draai totdat u klik hoort.
Vervolgens draait u gewoonweg de draaibare kop van het
mondstuk een halve draai.
Gebruik de zuigbuizen in deze positie voor het schoonmaken onder
laag meubilair.
Deze positie kan ook worden gebruikt om moelijk te bereiken
plaatsen schoon te maken zoals boven kasten en boekenkasten.
*
Hulpstukken voor uw stofzuiger
B Stofzakken
B
w
E
X
G
s
Rugsparende zuigbuis
Slanggreep met afstandsbediening
8
9
Mondstuk voor tapijt/harde vloer
Powermondstuk 5561
9a
Kierenmondstuk
Combinatie mondstuk/borstel
10
Veiligheid voorop
10a
Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk gebruik en werd speciaal
ontworpen met het oog op maximale veiligheid en prestatie. Volg a.u.b. de
volgende eenvoudige voorzorgsmaatregelen:
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
De kenmerken van uw stofzuiger
A
De stofzuiger is dubbel geïsoleerd en hoeft daarom niet geaard
te worden
B
De stofzuiger mag alleen door volwassenen gebruikt worden
C
Altijd in een droge ruimte opbergen
D
Niet gebruiken om vloeistoffen op te zuigen
Vermijd scherpe voorwerpen
E
Zuig geen hete as of brandende sigarettenpeuken op
F
Niet in de buurt van ontvlambare gassen gebruiken
G
Niet aan het snoer trekken en regelmatig controleren of het snoer
beschadigd is
H
N.B. Gebruik de stofzuiger niet als het snoer beschadigd is.
Is het snoer beschadigd, dan moet het snoer door de
ELECTROLUX SERVICE vervangen worden
I
Voordat u de stofzuiger schoonmaakt, eerst de stekker uit het
stopcontact halen
K
Alle servicebeurten en reparaties dienen door de ELECTROLUX
SERVICE uitgevoerd te worden
J
L
M
X Elektriciteitssnoer
Y
1
2
Pedaal voor het automatisch oprollen van het snoer
HEPA-filterindicator
3
l
m
4
g
w
i
5
k
Standby-/oververhittingsindicator: het lampje gaat aan als de
stofzuiger op standby staat en knippert als de stofzuiger
oververhit raakt
Stofzakindicator
Klepvergrendeling voor stofzak/filterruimte
Slangverbinding
Elektriciteitscontact (voor hulpmiddelen die door elektriciteit worden
aangedreven)
Rugsparende draaghandgreep
Slanggreep met afstandsbediening
Aan- en uitschakelaar
Tijdelijke opbergpositie voor het vloermondstuk en de zuigbuizen
tijdens gebruik
Opbergpositie voor het vloermondstuk en zuigbuizen indien niet in
gebruik
Voordat u begint
1
2
3
4
5
6
Controleer of er een stofzak in de stofzuiger zit.
Duw de zuigbuis op de stofzuiger totdat u een klik hoort (druk
op de vergrendeling om de zuigbuis weer los te maken).
Trek het snoer uit en steek de stekker in het stopcontact.
Beweeg het voetpedaal naar voren om het snoer op of af te
rollen. Beweeg het voetpedaal naar achteren om het
afgerolde snoer te fixeren. Duw op het voetpedaal om de
kabel automatisch op te rollen (houd de stekker vast, zodat
hij niet tegen u aanslaat).
Duw op het aan/uit voetpedaal om de stofzuiger aan te zetten.
Druk op de knoppen +/- om de zuigkracht te bepalen (eerst
batterijen plaatsen). Na gebruik dient de stekker van de
stofzuiger uit het stopcontact te worden gehaald.
Voor het beste resultaat
v
u
45
Gebruik van het vloermondstuk voor tapijt/harde vloer
Tapijt: Gebruik het vloermondstuk met de voetschakelaar in deze
positie. Verminder de zuigkracht bij losse kleden.
Harde vloer: Gebruik het vloermondstuk met de voetschakelaar in
deze positie.
6
Powermondstuk 5561 gebruiken
Waarschuwing: Gebruik het mondstuk alleen voor tapijten met een
dikte van minder dan 15 mm. Niet op dierenhuiden of op kleden met
lange franje gebruiken. Zorg ervoor dat u uw tapijt niet beschadigt
door het mondstuk op één plaats te zetten terwijl de borstel ronddraait.
Het mondstuk niet over het snoer laten gaan en het mondstuk
onmiddellijk na gebruik weer uitschakelen.
For healthier homes
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Bevestig het powermondstuk 5561 aan de zuigbuizen.
Verbind de stekker van het powermondstuk aan het contact
op de stofzuiger en gebruik de clips om het snoer aan de
zuigbuis en slang vast te zetten 5561.
De powermondstuk wordt geactiveerd door de stofzuiger
5561 aan te zetten.
Powermondstuk 5561 reinigen
Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle verwarde
draadjes uit het mondstuk door de draadjes met een schaar
weg te knippen.
Gebruik een schroevendraaier om de mondstukklep te verwijderen.
Verwijder de borstelcilinder en de steunpunten. Het mondstuk
schoonmaken en weer terugzetten. Om de wieltjes schoon te
maken, haalt u deze voorzichtig uit hun ophanging.
Zet de klep weer terug op zijn plaats en zorg ervoor dat de
klep goed vast zit.
De combinatie van mondstuk en borstel gebruiken
Gebruik de combinatie in de aangegeven positie voor het
schoonmaken van de stoffering van uw meubels.
Gebruik in de aangegeven positie om te stoffen.
Maak aan de slanggreep vast om het hulpstuk op te bergen.
De stofzakindicator en het verwisselen van de stofzak
Wanneer de stofzak vol is, moet hij verwisseld worden. Het stofzakindicatorvenster gaat branden als de stofzak vol is. Mocht de
stofzak in de stofzuiger kapot gaan, dient de stofzuiger door de
ELECTROLUX SERVICE schoongemaakt te worden.
Als u de stofzak wilt controleren, moet het apparaat aan staan, waarbij
alle toebehoren aangesloten zijn en zich niet op de grond bevinden.
De stofzakindicator kan ook aangeven dat de zak geblokkeerd is
(soms veroorzaakt door zeer fijne stofdeeltjes), wat verlies aan
zuigkracht veroorzaakt en oververhitting tot gevolg kan hebben.
Gebeurt dit, verwissel de stofzak dan toch, ook al is hij niet vol.
14
Het motorbeschermingsfilter vervangen:
D) Open het deksel van de stofzuiger.
E) Verwijder het filter en de beschermende strook.
F) Belangrijk: Steek het nieuwe filter in de stofzuiger met de
beschermende strook goed op zijn plaats. Doe het deksel
weer dicht.
Het HEPA-filter moet schoongemaakt worden als het
indicatorlampje brandt.
Het HEPA-filter schoonmaken:
G) Open het filterdeksel en haal de filtereenheid uit de stofzuiger.
H) Spoel de binnenzijde (de vuile zijde) van het filter alleen met
warm kraanwater af. Gebruik geen schoonmaakmiddelen en
vermijd contact met het gevoelige filteroppervlak. Tik op het
filterframe om overtollig water te verwijderen. Herhaal de
schoonmaakprocedure viermaal en laat het filter door de lucht
drogen. De oorspronkelijke filterfunctie is nu hersteld. Plaats de
eenheid weer terug in de stofzuiger en zorg ervoor dat het
deksel goed dicht zit.
Problemen oplossen
1.Elektriciteit: Als er geen stroom komt, haal dan de stekker uit
het stopcontact en controleer de stekker, het snoer en de
zekeringen.
2. Blokkades/vuite filters: De stofzuiger zal automatisch
uitschakelen als er een ernstige blokkade optreedt of als
uitzonderlijk vuile filters gebruikt worden. Als dit gebeurt, haal dan
de stekker uit het stopcontact en laat de stofzuiger 30 minuten
afkoelen. Verwijder de blokkade en/of vervang de filters en begin
opnieuw.
A) Open het deksel.
Het schoonmaken van geblokkeerde slangen valt niet onder de
garantie. Om blokkades te voorkomen en de zuigkracht te
handhaven, dienen de vloermondstukken regelmatig met de
slanggreep schoongemaakt te worden.
B) Trek aan de klep om de stofzak te verwijderen.
Lees ook de extra Electrolux informatie achterin dit boekje.
C) Doe de nieuwe stofzak in de stofzuiger door de zaksleuven in
de houder te trekken. Doe het deksel weer dicht.
3. Water: Als water in de stofzuiger wordt opgezogen, dan moet de
motor door de ELECTROLUX SERVICE vervangen worden
Wij raden u aan om de stofzak te vervangen:
4. Batterijen: Verwissel de batterijen in de greep met
afstandsbediening als deze leeg zijn. U wordt aanbevolen om
alkalibatterijen te gebruiken. N.B.: Gooi de batterijen niet bij het
gewoon vuil weg. Doe deze in de speciale recyclingcontainer.
De stofzak verwisselen:
* na het gebruik van een tapijtreiniger
* wanneer er een onaangename reuk van de stofzuiger komt, dan
moet u ook de filters vervangen/schoonmaken
N.B.: Gebruik alleen originele stofzakken en filters van Electrolux:
Stofzak (nr. E54A)
Wasbaar HEPA-filter dat voor hergebruik geschikt is
(nr. EF25a)
Stofzakbeveiliging
De stofzuiger nooit zonder stofzak gebruiken om schade te
voorkomen. Er is een veiligheidsmechanisme in de stofzuiger
ingebouwd, dat voorkomt dat het deksel zonder stofzak kan sluiten.
Probeer het deksel niet geforceerd te sluiten.
De filters vervangen/schoonmaken
De stofzuiger nooit zonder filters gebruiken. Bij normaal gebruik moet
het motorbeschermingsfilter tweemaal per jaar vervangen worden.
Indien u opmerkingen heeft op de stofzuiger of het instructieboekje
dan kunt u een e-mail sturen naar: [email protected]
Dansk
5551 • 5552 • 5558 • 5561
Electrolux har et stort sortiment af støvsugere med forskellige
specifikationer og tilbehør. Læg venligst mærke til støvsugerens
modelnummer mens De læser denne håndbog.
Hold venligst håndbogens omslag åbent og se på billederne til
teksten, når der henvises til dem.
Brug af Back Saver®-rørene
Back Saver®-rørene (rygskånende rør) er udformet, så de kan bruges i
forskellige positioner: almindelig rengøring samt rengøring under lave
møbler.
7
Læg mærke til placeringen af rør og clips som vist i diagrammerne
med . Fastgør rør A til slangehåndtaget og rør B til mundstykket,
så de klikker på plads. Sæt derefter rørene sammen, så de klikker
på plads.
Benyt denne rørindstilling ved almindelig rengøring.
Rørindstillingen ændres ved at trykke clipsen på rør B ind og dreje
rør B en halv omgang, indtil det klikker på plads.
Drej mundstykkets hoved en halv omgang.
Benyt denne rørindstilling ved rengøring under lave møbler.
Denne indstilling kan også bruges ved rengøring af steder, der er
svære at nå, som fx oven på skabe og reoler.
*
Tilbehør til støvsugeren
B Støvposer
B
w
E
X
G
s
Ryg-skånende rør
Slangehåndtag med fjernstyring
Mundstykke til tæpper/hårde gulve
Motormundstykke 5561
Dobbelt mundstykke/børste
Sikkerhed
3
4
5
6
Beskrivelse af Deres støvsuger
A
X Strømførende ledning
Y
1
2
B
C
D
Fodpedal til tilbagespoling af ledning
HEPA-filter indikator
Støvsugeren er dobbelt isoleret, og må derfor ikke tilsluttes til jord
Støvsugeren må kun bruges af voksne. Børn skal være under opsyn
af voksne
E
Støvsugeren skal altid opbevares tørt
F
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge vand og andre væsker
G
Undgå at støvsuge skarpe genstande op
H
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge varm aske, tændte
cigaretskod eller tonerpulver
I
Støvsugeren må ikke bruges i nærheden af brændbare gasarter
K
Undgå at trække støvsugeren v.h.a. ledningen. Kontroller
regelmæssigt ledningen for skader
L
Bemærk: Støvsugeren må ikke bruges, hvis ledningen er
beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes
hos Electrolux Hvidevare-Service
M
Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse
af støvsugeren
Service og reparation skal udføres af Electrolux Hvidevare-Service
Brug af støvsugeren
1
2
9a
10
10a
Fugemundstykke
Støvsugeren er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og er fremstillet
til at yde maksimal sikkerhed og effektiv drift. Følg venligst nedennævnte
forholdsregler:
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
8
9
Kontroller, at støvposen sidder rigtigt.
Sæt slangen i, så den klikker på plads. (Tryk på clipsen for at udløse
slangen).
Træk ledningen ud og sæt stikket i stikkontakten.
Skub fodpedalen frem for at rulle ledningen ind/ud efter behov.
Skub pedalen tilbage for at låse den udtrukne ledning fast. Træd på
fodpedalen for at rulle ledningen op. NB: Sørg for at holde fast i
stikket imens, så det ikke rammer dig.
Tænd støvsugeren ved at træde på tænd/sluk-fodpedalen.
Tryk på +/- knapperne for at regulere sugestyrken (sæt batterier i
først). Bemærk: Lad ikke støvsugeren sidde i stikkontakten.
J
3
l
m
4
g
w
i
5
k
Standby-/overophedningsindikator: Indikatoren lyser, når
støvsugeren står på standby, og blinker, hvis støvsugeren bliver
overophedet.
Støvpose-indikator
Clips til åbning af låg til støvpose/filter-rum
Slangens tilkoblingssted
El-udtag (til brugen af motormundstykke)
Ryg-skånende bærehåndtag
Fjernstyringshåndtag
Tænd/sluk-kontakt
Midlertidigt opbevaringssted til mundstykke og rør, når disse er i
brug.
Opbevaringssted til mundstykke og rør, når disse ikke er i brug.
Hvordan man opnår det bedste resultat
v
u
45
11
12
13
Brug af mundstykke til tæpper/hårde gulve
Tæpper: Brug gulvmundstykket indstillet til tæppestøvsugning.
Nedsæt sugestyrken ved løse tæpper.
Hårde gulve: Brug gulvmundstykket indstillet gulvstøvsugning.
6
Brug af motormundstykke 5561
Forholdsregler: Brug kun mundstykket på tæpper med under
15 mm. Tæppelurv. Undgå at bruge på dyreskind eller tæpper med
lange frynser. For at undgå at beskadige tæppet bør mundstykket
ikke holdes stille i samme position, mens børsten kører. Mundstykket
må ikke føres hen over ledningen, og sluk mundstykket så snart De
er færdig med at bruge det.
Fastgør motormundstykket 5561 til rørene.
Sæt stikket til motormundstykket i støvsugerens elstik, og lås
ledningen fast til rør og slange 5561 ved hjælp af clipsene.
Motormundstykket aktiveres ved at tænde for støvsugeren
5561.
For healthier homes
16
Rengøring af motormundstykke 5561
Tag stikket ud af stikkontakten, og fjern indfiltrede tråde fra
mundstykket ved at klippe dem over med en saks.
Fjern mundstykkets låg ved hjælp af en skruetrækker. Fjern
børstecylinderen og holderne, rengør efter behov og indsæt
dem igen. Hjulene rengøres ved at løfte dem forsigtigt ud af
ophænget.
Sæt låget på igen, og kontroller, at det sidder ordentligt fast.
17
18
19
Brug af dobbelt mundstykke/børste
Bruges i den viste indstilling til rengøring af møbler.
Bruges i den viste indstilling til at støve af.
Fastgøres til slangehåndtaget ved opbevaring.
14
15
Støvindikator og udskiftning af støvpose
Støvposen skal udskiftes, når den er fyldt. Støvposeindikatorens
rude lyser, når posen er fyldt. Skulle støvposen ved et uheld revne
inden i støvsugeren, skal denne sendes til rengøring hos Electrolux
Hvidevare-Service.
Støvposens fyldningsgrad kontrolleres mens støvsugeren er tændt
med alle dele påmonteret og ikke i berøring med gulvet.
Hvis støvindikatoren viser at posen er fyldt og den ikke er det, kan det
skyldes at posens fine huller er stoppede (f.eks. af meget fint støv o.l.)
dette vil reducere sugeevnen og kan fære til overophedning. Hvis dette
forekommer, skal støvposen udskiftes, selvom den ikke er fyldt.
Udskiftning af støvpose:
A) Åben støvsugerens låg.
B) Fjern støvposen ved at trække i posespærreren.
C) Sæt den nye støvpose i ved at føre posens huller ind i holderen.
Luk låget.
16
HEPA-filteret skal renses når indikator lyset tændes.
Rengøring af HEPA-filteret:
G) Åben filterdækslet og tag filterenheden ud.
H) Rens kun indersiden (den beskidte side) af filterenheden under
den varme hane. Der må ikke bruges rengøringsmidler, og
undgå at berøre den følsomme filteroverflade. Bank
filterrammen let så De slår overskydende vand af. Gentag
rengørings-proceduren fire gange og lad filteret lufttørre. Nu er
filterets oprindelige ydeevne genetableret.
Sæt filterenheden tilbage i støvsugeren og luk låget, sørg for
det er ordentligt fæstnet.
Problemløsning
1. Strøm: Hvis støvsugeren ikke starter, når der tændes for den,
trækkes stikket ud af stikkontakten. Kontroller stik, ledning,
stikkontakt og, om nødvendigt, sikringer.
2. Blokeringer/beskidte filtre: Støvsugeren slukker selv, hvis der
forekommer en alvorlig blokering, overfyldt pose eller filteret/filtrene
er meget beskidte. I så fald trækkes stikket ud, og støvsugeren
køles af i 30 minutter. Fjern blokeringer og/eller udskift
filtret/filtrene. Herefter startes støvsugeren igen.
Garantien dækker ikke rensning af blokerede slanger, rør, mundstykke,
filtre eller pose. Mundstykkerne bør renses jævnligt med slangens
håndtag for at forebygge blokeringer og opretholde god sugestyrke.
Læs venligst også de yderligere oplysninger fra Electrolux bagest i
denne håndbog.
3. Vand: Hvis støvsugeren bruges til at opsuge vand, ødelægges
motoren og en udskiftning er nødvendig, Denne skal foretages af
Electrolux Hvidevare-Service. Garantien dækker ikke.
Vi anbefaler, at støvposen udskiftes:
* his støvsugeren lugter, skal De også udskifter/rengøre filtrene
4. Batterier: Udskift batterierne i fjernstyringshåndtaget, når de er
brugt op. Det anbefales at bruge alkalibatterier. NB: Smid ikke de
brugte batterier i skraldespanden, men læg dem i en særlig
beholder til genbrug.
Bemærk: Brug kun originale Electrolux støvposer og filtre:
Støvpose (nr. E54A)
Vaskbart HEPA-filter, som kan bruges igen (nr. EF25a)
Hvis De har nogen kommentarer om støvsugeren eller
Brugshåndbogen, bedes De sende os en e-mail på:
[email protected]
* efter brug af tæpperens-pulver. OBS! Da dette kan stoppe de
fine huller I posen
Støvposens sikkerhedsindretning
For at undgå at beskadige støvsugeren må den ikke benyttes uden
støvpose. Støvsugeren er udstyret med en sikkerhedsindretning,
der forhindrer, at låget kan lukkes uden støvpose. Forsøg ikke at
tvinge låget i.
Udskiftning/rengøring af filtrene
Støvsugeren må aldrig bruges, uden at filtrene er på plads.
Udskiftning af motorfilter:
D) Åben støvsugerens låg.
E) Fjern filterkassetten.
F) Vigtigt: Læg nyt filter i den oprindelige kassette, luk den og sæt
det på plads igen. Luk låget.
Svenska
5551 • 5552 • 5558 • 5561
Electrolux tillhandahåller ett urval dammsugare med olika
specifikationer och tillbehör. Jämför med ditt modellnummer
när du läser denna broschyr.
Öppna båda flikarna och jämför bilder med text där så erfordras.
Tillbehör för din dammsugare
B Dammpåsar
B
w
E
X
G
s
Ergonomiskt förlängningsrör
Slanghandtag med fjärrkontroll
Matt/golvmunstycke
Motormunstycke 5561
Fogmunstycke
Användning av Back Saver® rören
Back Saver® rören är konstruerade för användning i olika lägen:
Allmän dammsugning och dammsugning under låga möbler.
7
Lägg märke till var de olika rören och hakarna skall sitta innan
du sätter igång. De är markerade i diagrammen.
Montera det längre A på slanghandtaget och det kortare röret
B på golvmunstycket så att hakarna knäpps fast.
Montera ihop rör A+B så att hakarna knäpps fast.
8
Använd rören i detta läge för allmän dammsugning.
9
För att ändra läge, tryck in haken på det kortare röret B och
vrid det ett halvt varv tills låshaken klickar fast.
9a
Vrid munstycket ett halvt varv.
10
Använd rören i det läget för att dammsuga under låga möbler.
10a Detta läge kan också användas för att dammsuga på
svåråtkomliga ställen t.ex. ovanpå höga skåp och bokhyllor.
*
Kombinerat munstycke/borste
Detaljer på din dammsugare
För din säkerhet
Dammsugaren är avsedd endast för hushålls och inomhusbruk.
Dammsugaren är utformad för att tillförsäkra maximal säkerhet och
prestanda. Var god följ dessa enkla försiktighetsåtgärder:
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
Dammsugaren är dubbelisolerad och behöver inte jordas
3
4
5
6
Y
1
2
C
D
Förvara alltid dammsugaren på torr plats
E
Dammsug aldrig vätskor eller i våta utrymmen
F
Sug ej upp vassa föremål
G
Sug ej upp het aska eller glödande cigarettfimpar
H
Använd ej nära brandfarliga gaser
I
Dra/lyft ej dammsugaren i elsladden. Kontrollera regelbundet
att sladden ej är skadad
J
Obs! Använd ej din dammsugare om elsladden är skadad.
Om sladden är skadad måste den bytas ut av
auktoriserad Electrolux servicepersonal
X Elsladd
B
Dammsugaren får endast användas av vuxna
K
L
M
All service och reparation måste utföras av auktoriserad
Electrolux servicepersonal
Kontrollera att dammpåsen sitter på plats.
Sätt i slangen tills haken klickar fast (tryck in haken för att
lossa slangen).
Dra ut sladden och anslut till vägguttaget.
För fotpedalen framåt för att rulla sladden in och ut efter
behov. För fotpedalen bakåt för att låsa den utrullade sladden.
Tryck på fotpedalen för att rulla in sladden (håll i kontakten så
att den inte träffar dig).
Tryck på på/av-knappen med foten för att starta
dammsugaren.
Tryck på +/- för att ställa in sugeffekten (sätt i batterier först).
OBS: Lämna inte dammsugaren ansluten till nätet.
Sladdvindepedal
HEPA-filterindikator
3
l
m
4
g
w
i
5
k
Dra ur stickproppen från vägguttaget före rengöring eller
underhåll av dammsugaren
Innan du börjar
1
2
A
Beredskapsläge/överhettningsindikator: Indikatorn lyser när
dammsugaren är i beredskapsläge och blinkar om
dammsugaren blir överhettad
Dammpåsindikator
Låshake för lock till dammpåse-/filterutrymme
Slanganslutning
Eluttag (för motordrivna tillbehör)
Ergonomiskt bärhandtag
Slanghandtag med sugeffektsreglage
PÅ/AV-knapp
Parkeringsläge för golvmunstycke och förlängningsrör
Parkeringsläge för golvmunstycke och förlängningsrör vid
förvaring
Hur man uppnår bästa städresultat
v
u
45
11
12
13
Hur man använder golv/mattmunstycket
Mattor: Använd golvmunstycket med pedalen i detta läge.
Minska sugeffekten för småmattor.
Hårda golv: Använd golvmunstycket med pedalen i detta läge.
6
Användning av motormunstycket 5561
Försiktighetsåtgärder: Använd endast munstycket på mattor
med högst 15 mm lugghöjd. Använd inte på djurskinn eller mattor
med långa fransar. För att undvika skador på mattan, låt inte
munstycket stå stilla medan borsten roterar. Undvik att köra över
elkablar och stäng av munstycket omedelbart efter användning.
Montera motormunstycket 5561 på rören.
Anslut motormunstycket till eluttaget på dammsugaren
använd klämmorna för att hålla fast sladden på röret och
slangen 5561.
Motormunstycket startar när dammsugaren startas 5561.
18
For healthier homes
16
Rengöring av motormunstycket 5561
Dra ut sladden och avlägsna trådar som trasslat fast sig i
munstycket genom att klippa av dem med en sax.
Använd en skruvmejsel för att ta bort höljet på
munstycket. Tag bort borstcylindern och lagringarna.
Rengör vid behov och sätt tillbaka. Bänd försiktigt bort
hjulen från fästena för att rengöra dem.
Sätt tillbaka höljet och se till att det sitter fast ordentligt.
17
18
19
Användning av det kombinerade munstycket/borsten
Använd i detta läge för att dammsuga stoppade möbler.
Använd i detta läge för att damma.
Montera på slanghandtaget för förvaring.
14
15
Dammpåsindikator och byte av dammpåse
Dammpåsen skall bytas när den är full. Indikatorfönstret för
dammpåse tänds när påsen är full. Om dammpåsen skulle gå
sönder inuti dammsugaren måste dammsugaren lämnas in till
ett Electrolux servicecenter för rengöring.
Läs av dammindikatorn med munstycket lyft från underlaget.
Om dammpåsindikatorn visar full påse kan det bero på att påsen
är igensatt (orsakas ibland av mycket fint damm) vilket medför
minskad sugeffekt och kan ibland resultera i överhettning. Om
detta sker måste påsen bytas ut även om den inte verkar full.
Byte av dammpåse:
A) Öppna locket.
HEPA-filtret bör rengöras när indikatorlampan lyser.
Rengöring av HEPA-filtret:
G) Öppna filterlocket och avlägsna filterenheten.
H) Skölj insidan (smutsiga sidan) av filterenheten endast med
varmt kranvatten. Använd ej rengöringsmedel och
undvik att vidröra den känsliga filterytan. Knacka på
filterramen för att avlägsna vattnet. Upprepa
rengöringsprocessen fyra gånger och låt filtret lufttorka.
Den ursprungliga filterprestandan är nu återställd. Sätt
tillbaka filtret i dammsugaren och stäng locket ordentligt.
Felsökning
1. Ström: Om dammsugaren ej startar, dra ur stickproppen,
kontrollera stickpropp, sladd och eventuellt säkringar.
2. Blockerad luftström och igensatta filter/dammbehållare:
Dammsugaren stannar automatiskt om stopp uppstår i
munstycke/rör/slang eller om filtren är igensatta. Dra ur
stickproppen och låt svalna i 30 minuter. Avlägsna eventuellt
stopp och/eller byt ut filter/dammpåse. Starta därefter
dammsugaren.
Rengöring av blockerade slangar täcks ej av garantin. För att
undvika stopp och bibehålla sugeffekten bör golvmunstyckena
rengöras ofta med slanghandtaget.
B) Drag i kartongskivan för att ta ur dammpåsen.
Se också ytterligare information från Electrolux i slutet av denna
broschyr.
C) Sätt i en ny påse genom att skjuta kartongskivan rakt ner i
sina spår. Stäng locket.
3. Vatten: Om vatten sugs upp i dammsugaren måste motorn
bytas ut på ett Electrolux servicecenter.
Vi rekommenderar att dammpåsen byts ut:
4. Batterier: Byt batterierna i ffjärrkontrollhandtaget när de är
slut. Vi rekommenderar alkaliska batterier för dammsugaren.
OBS: Kasta inte batterierna i hushållssoporna. Tag dem till
särskild batteriinlämning.
* efter användning av mattrengöringspulver
* om dammsugaren avger dålig lukt bör du också
byta/rengöra filter
Obs! Använd endast Electrolux orginaldammpåsar
och –filter:
Dammpåse (ref. E54A)
Tvättbart återanvändbart HEPA-filter (ref. EF25a)
Säkerhetsanordning för dammpåse:
För att undvika att dammsugaren skadas, får den under inga
omständigheter användas utan dammpåse. En säkerhetsspärr
förhindrar att locket stängs utan isatt dammpåse. Försök ej
tvinga locket att stänga.
Byte/Rengöring av filter:
Använd aldrig dammsugaren utan filter på plats.
Motorskyddsfiltret bör bytas ut två gånger per år vid normal
användning.
Byte av motorskyddsfilter:
D) Öppna locket på dammsugaren.
E) Avlägsna filtret och filterhållare.
F) Obs! Montera det nya filtret i filterhållaren, sätt filtret
noggrant på plats i dammsugaren. Stäng locket.
☎
KUNDINFORMATION
Har du några frågor, eller synpunkter angående
din dammsugare, ring gärna: Tel. 020-87 12 12,
vardagar 8-11.30, 13-16. Du kan också kontakta
oss på: [email protected]
Svenska: Electrolux avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår
p.g.a. felaktig användning av dammsugaren eller otillåtna ändringar
på dammsugaren.
Türkçe: Electrolux, cihaz›n yanl›fl kullan›m›ndan dolay› veya
cihaz›n kurcaland›¤› durumlarda hiç bir sorumluluk
kabul etmemektedir.
Electrolux förbehåller sig rätten att ändra produkternas utseende
och/eller specifikation utan vidare information. Alla de beskrivna
modellerna är ej tillgängliga i alla länder.
Electrolux, önceden belirtmeden cihaz›n özelliklerini ve fleklini
de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar. Belirtilen her model, her ülkede
mevcut de¤ildir.
Electrolux dammsugare skyddas av Patent eller Registrerade
konstruktioner.
Electrolux elektrikli süpürgenin bütün özellikleri ve aksesuarlar›,
dünya çap›nda Patentlerle veya Kay›tl› Tasar›m haklar›yla
korunmaktad›r.
Norsk: Electrolux avstår fra alt ansvar når det gjelder skader som
har skjedd p.g.a. feilaktig bruk at apparatet eller dersom apparatet
har blitt endret.
Electrolux forbeholder seg retten til å endre produktets utseende
og/eller spesifikasjoner uten varsel. Alle modeller som er beskrevet,
er ikke tilgjengelige i alle land.
Electrolux-støvsugerens egenskaper og tilbehør er beskyttet over
hele verden av patenter eller registrerte utforminger.
Русский: Фирма Electrolux не несет ответственности за поломки
пылесоса, произошедшие в результате его использования с
нарушением инструкций или в случае использования не по
назначению.
Фирма Electrolux сохраняет за собой право изменять внешний вид
пылесоса и/или спецификации без предварительного
предупреждения. Не все из описанных в данной инструкции
моделей имеются в продаже во всех странах.
Рабочие характеристики пылесоса Electrolux и его
принадлежности защищены патентами по всему миру.
Suomi: Electrolux ei vastaa laitteen huolimattomasta käytöstä tai
siihen tehdyistä muutoksista yms. aiheutuvista vahingoista.
Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja/tai
teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkia esiteltyjä
malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.
Magyar: Electrolux nem vállal felelősséget a készülék helytelen
használatából eredő károkért, illetve ha a készülékhez szakértelem
nélkül hozzányúlnak.
Electrolux-pölynimurin ominaisuudet ja varusteet on suojattu
maailmanlaajuisesti patenteilla tai rekisteröidyillä malleilla.
Electrolux fenntartja magának a jogot arra, hogy minden előzetes
bejelentés nélkül módosítsa a termék külső megjelenését és/vagy
műszaki leírását. A bemutatott modellek közül nem mindegyik
kapható minden országban.
Az Electrolux porszívó műszaki jellemzői és tartozékai az egész
világon szabadalmak és bejegyzett minták által védettek.
Ελληνικά: Η Electrolux δεν αναλαµβάνει καµµία ευθύνη για
ζηµιές που προκύπτουν απ κακή χρήση της µηχανής ή σε
περιπτώσεις επέµβασης στον κινητήρα.
Η Electrolux διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την εµφάνιση
του προϊντος ή/και τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.
Τα µοντέλα που περιγράφονται δεν είναι λα διαθέσιµα σε λες
τις χώρες.
Limba român¤: Firma Electrolux nu accept¤ nici o r¤spundere
pentru defec∑iunile care rezult¤ din folosirea incorect¤ a aparatului
sau în urma unor interven∑ii neautorizate.
Τα στοιχεία και εξαρτήµατα της ηλεκτρικής σκούπας Electrolux
προστατεύονται παγκοσµίως µε Πατέντες ή µε Μητρώα
Σχεδίων[Patents or Registered Designs].
Firma Electrolux îfli rezerv¤ dreptul de a schimba aspectul
produsului fli/sau a specifica∑iilor f¤r¤preaviz. Nu toate modelele
prezentate sunt pe pia∑¤ î toate ∑¤rile.
Caracteristicile fli accesoriile aspiratorului Electrolux sunt protejate
în toat¤ lumea prin Brevetare fli Înregistrarea Design-urilor.
Slovensky: Firma Electrolux neručí za žiadne škody spôsobené
nevhodným používaním výrobku, ani za jeho úmyselné poškodenie.
Bahasa Malaysia: Electrolux tidak bertanggung jawab ke atas
semua kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan perkakas
secara tidak betul atau di mana perkakas ini telah diusik.
Firma Electrolux si vyhradzuje právo meniť vzhľad výrobku,
prípadne jeho charakteristiky bez predchádzajúceho upozornenia.
Nie všetky modely obsiahnuté v týchto inštrukciách sú v predaji vo
všetkých krajinách.
Electrolux berhak mengubah bentukrupa dan/atau spesifikasispesifikasi produk tanpa notis. Tidak semua model yang dipaparkan
terdapat di semua negara.
Konštrukčné riešenia vysávača Electrolux a celé príslušenstvo sú
na celom svete chránené patentovým zákonom o registrovaných
priemyslových vzoroch.
Ciri-ciri dan aksesori-aksesori vakum pembersih Electrolux dilindungi
seluruh dunia oleh Paten atau Rekabentuk-Rekabentuk Berdaftar.
:
Slovenščina: Electrolux ne prevzema odgovornosti za okvare,
ki so posledica nepravilne uporabe ali nestrokovnih popravil
aparata.
Electrolux si pridržuje pravico do spremembe oblike modela
ali/in specifikacij brez predhodnega obvestila. Vsi predstavljeni
modeli niso na razpolago v vseh državah.
Značilnosti Electroluxovih sesalnikov so svetovno zaščiteni –
patentirani in registrirani.
:
:
English: This product is designed with the environment in
mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
For details see our website: www.electrolux.com
Deutsch: Das Design dieses Produkts ist
umweltfreundlich. Alle Kunststoffteile sind zur
Wiederverwertung gekennzeichnet. Einzelheiten finden Sie
auf unserer Webseite: www.electrolux.com
Svenska: Denna produkt är utformad med tanke på miljön.
Alla plastdelar är markerade för återvinning. För
ytterligare upplysningar, se vår website:
www.electrolux.com
Norsk: Dette produktet er fremstilt med henblikk på
omgivelsene. Alle plastdelene er merket for
gjenvinningsformål. For detaljer, se vår website:
www.electrolux.com
Français: Ce produit a été conçu dans le respect de
l’environnement. Toutes les pièces plastiques sont
marquées dans le but de les recycler. Pour plus
d’informations, veuillez consulter notre site
internet: www.electrolux.com
Suomi: Tämän laitteen sunnitelussa on otettu ympäristö
huomioon. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä
varten. Tarkempia tietoja löytyy web-sivuiltamme:
www.electrolux.com
Español: Este producto ha sido diseñado teniendo en
cuenta el medio ambiente. Todas las piezas de plástico
llevan el distintivo de reciclaje. Para obtener más detalles
le invitamos a que visite nuestra página web:
www.electrolux.com
Ελληνικά: Αυτ το προϊν έχει σχεδιασθεί λαµβάνοντας
υπψη το περιβάλλον. Ολα τα µέρη απ πλαστικ έχουν
το σήµα για σκοπούς ανακύκλωσης. Για λεπτοµέρειες
δείτε µας στο Internet στην διεύθυνση:
www.electrolux.com
Italiano: Questo prodotto è stato ideato tenendo presente
considerazioni ambientali. Tutte le parti in plastica sono
contrassegnate a scopo di riciclaggio. Per maggiori
dettagli vedere il nostro sito web: www.electrolux.com
Türkçe: Bu ürün, çevre düflünülerek tasarlanm›flt›r. Tüm
plastik parçalar, geri dönüflüm amac›yla iflaretlenmifltir.
Detaylar için web sitemize bak›n›z: www.electrolux.com
Português: Este produto foi projectado pensando-se no
meio ambiente. Todos as partes de plástico estão marcadas
para serem recicladas. Para obter pormenores consulte o
nosso website: www.electrolux.com
Nederlands: Dit product werd ontworpen met zorg voor
het milieu. Alle plastic onderdelen kunnen hergebruikt
worden. Meer informatie vind u op onze website:
www.electrolux.com
Dansk: Dette produkt er miljøvenligt fremstillet. Alle
plastikdele er afmærket til genbrugsformål. For yderligere
oplysninger henvises til vores webside:
www.electrolux.com
Русский: Конструкция данного пылeсоса разработана с
учeтом экологичeских трeбований. Всe пластмассовыe
дeтали имeют соотвeтствующую маркировку с цeлью их
дальнeйшeй пeрeработки. Подробную информацию
можно получить, связавшись с нами в Интернете:
www.electrolux.com
Magyar: E termék tervezésekor különös figyelmet
fordítottunk a környezetvédelmi szempontokra.
Megjelöltük azokat a műanyag és gumi elemeket, amelyek
újrahasznosíthatók. További információt kaphatnak, ha
megkeresnek minket az Interneten a www.electrolux.com
címen.
Limba rom¤n¤: Acest produs, proiectat cu grij¤ fa›¤ de
mediului înconjur¤tor. Toate p¤r›ile din material plastic sunt
marcate, cu scopul de a fi reciclate. Pentru mai multe detalii
consulta∑i-ne la adresa noastr¤ de pe Internet:
www.electrolux.com
M
B
A
C
L
D
E
F
G
K
H
I
J
5561
123
1
2
3
4
5
6
4 56
11
12
14
16
13
15
17
18
Designed by Freedman International plc +44 020 7463 4800 www.freedmaninternational.com
Printed by AB Primo Oskarshamn, Sweden +46 491 89 400
19
A
B
C
D
E
F
G
H
?
*
A
*
B
*
7
*
A
*
B
*
8
*
9a
A
*
B
*
*
*
*
9
*
10a
*
A
*
10
B
*
*
Website: www.electrolux.com
e-mail: [email protected]
822 81 94– 02
00/10/15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement