Aeg 41016VI-W Handleiding


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Aeg 41016VI-W Handleiding | Manualzz
COMPETENCE 41016VI
Vrijstaand elektrisch fornuis
Cuisinière électrique “pose libre”
Montage- en gebruiksaanwijzing
Notice d’utilisation et d’installation
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaalaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
11
11
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dagtijd instellen en wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Reinigen voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bediening van de kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookstand instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tweekrings-kookzone en braadzone inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restwarmte-indicatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
15
16
Bedienen van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oven in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rooster, bakplaat en braadslede plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter plaatsen/verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitschakelen van de tijdsaanduiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
19
20
21
22
Toepassingen, tabellen, tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kooktabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braadtabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlak-grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooitabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
28
30
32
36
36
37
38
40
40
41
41
42
3
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenzijde van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raam van de kookplaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Binnenkant oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inschuifroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bovenwand van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deurruit van de oven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servieslade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
43
44
45
45
45
46
47
48
49
50
51
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Montageaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Plaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Apparaat waterpas stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden
aangesloten.
• Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek
(breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen
worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze serviceafdeling of uw vakhandel.
Veiligheid voor kinderen
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het
koken, braden en bakken van levensmiddelen.
• Gebruik de kookplaat niet om de ruimte te verwarmen.
• Oververhit vet en olie zijn licht ontbrandbaar. Wanneer u levensmiddelen in vet of olie (bijvoorbeeld patat) bereidt, moet u tijdens de bereiding in de buurt blijven en opletten.
• Wanneer u pannen met met een lange steel gebruikt, dient u de steel
zodanig te draaien dat deze niet buiten de kookplaat uitsteekt. Let
daarbij tevens op dat de steel zich niet boven een hete of warme
kookzone bevindt.
5
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op
stopcontacten in de buurt van het apparaat. Aansluitsnoeren mogen
niet in de buurt komen van hete kookplaten of onder de hete ovendeur beklemd raken.
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
• Waarschuwing: Gevaar voor verbranding! Tijdens het gebruik
wordt de binnenzijde van de oven heet.
• Wanneer u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan er
eventueel een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Doe
de deur in dit geval voorzichtig open. Werk daarbij niet met gloeiende voorwerpen, vonken of vuur.
3
6
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het
apparaat
• Gebruik de kookplaat niet als werkblad of aanrecht.
• Gebruik de kookzones niet met lege pannen of zonder pan.
• Let op dat geen zuurhoudende vloeistoffen, bijvoorbeeld azijn, citroensap of kalkoplossende middelen, op de kookplaat terecht komen,
omdat hierdoor doffe plekken ontstaan.
• Scherpe en harde voorwerpen die op de kookplaat vallen, kunnen
deze beschadigen.
• Houd alle voorwerpen en materialen die kunnen smelten uit de buurt
van het glaskeramische vlak, bijvoorbeeld kunststof, aluminiumfolie
of huishoudfolie. Mocht er toch iets op de glaskeramische plaat smelten, dan moet dit direct met de glasschraper worden verwijderd.
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten,
pannen, enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de
oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd.
• Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die
niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email
worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
• Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste
glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van
de oven kan dit ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor worden beschadigd.
7
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
1
8
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
Het symbool
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
Servieslade
9
Bedieningspaneel
Bedrijfscontrolelampje
Temperatuurcontrolelampje
Tijdsindicatie
Klokfunctietoetsen
Temperatuurkeuze
Ovenfuncties
Kookzoneschakelaar
Kookplaat
Eénkringskookzone
1200W
Tweekrings-kookzone
2200W
10
Dampafvoer oven
Restwarmteindicaties
Braadzone
2400W
Eénkringskookzone
1200W
Uitrusting oven
Bovenwarmte en grillelement
Ovenverlichting
Inzetniveaus
Vetfilter
Verwarmingselement in
de achterwand
Ventilator
Onderwarmte
Uitneembaar inschuifrooster
Accessoires oven
Combi-rooster
Voor servies, bakvormen, braden en
grilleren.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Braadslede
Om te braden resp. als opvangblik
voor vet
11
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
3
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een stroomstoring knippert het functielampje Dagtijd
automatisch.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te
veranderen drukt u de toets
Selectie zo vaak in, tot het functielampje Dagtijd knippert.
2. Met de toets
instellen.
of
de juiste tijd
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde
tijd aan.
3
12
Het apparaat is klaar voor gebruik.
De dagtijd kan alleen worden gewijzigd als er geen automatische functie (Duur of Einde ) is
ingesteld.
Reinigen voor het in gebruik nemen
1
3
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u het grondig reinigen.
De glaskeramische kookplaat afnemen met een vochtige doek.
Let op: gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen! U zou
de oppervlakken hiermee kunnen beschadigen.
Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare
onderhoudsmiddelen.
1. Functiekiezer instellen op verlichting .
2. Neem alle toebehoren en inschuifroosters uit de oven en reinig ze met
een warm sopje.
3. Maak ook de oven schoon met een warm sopje en wrijf deze vervolgens
droog.
4. Neem de voorzijde van het apparaat af met een vochtige doek.
13
Bediening van de kookplaat
3
Bij het inschakelen van een kookzone kan deze kort zoemen. Dat is een
eigenschap van alle glaskeramische kookzones en heeft geen negatieve
invloed op het functioneren of de levensduur van het apparaat.
Kookstanden
• U kunt de kookstanden instellen in de bereiken 1 - 9.
• Tussenstanden zijn mogelijk in de bereiken 2 - 7.
2
1 = laagste vermogen
9 = hoogste vermogen
= inschakeling tweekrings-kookzone
Schakel de kookzone ca. 5-10 minuten voor het einde van de kooktijd
uit om gebruik te maken van de restwarmte. Zo bespaart u elektrische
energie.
links voor
links achter
rechts achter
rechts voor
Kookzoneschakelaar
3
14
Het fornuis is met verzonken kookzoneschakelaars uitgerust.
Voor het gebruik de kookzoneschakelaar indrukken. De schakelaar komt
dan naar buiten.
Kookstand instellen
1. Kookstand kiezen.
2. Om te stoppen met koken
terugdraaien naar de uit-stand.
Tweekrings-kookzone en braadzone inschakelen
1
3
De schakelaar voor de tweekrings-kookzone of braadzone wordt
rechtsom ingeschakeld en mag niet voorbij de aanslag worden gedraaid!
1. Draai de schakelaar voor de tweekrings-/braadzone rechtsom. Verder
draaien voorbij stand 9 en voorbij een
lichte weerstand tot op het
symbool , tot een duidelijk voelbare
aanslag.
2. Vervolgens terugdraaien naar de gewenste kookstand.
3. Om te stoppen met koken terugdraaien naar de uit-stand.
Bij het opnieuw inschakelen van de tweekrings-/braadzone moet de
grootste verwarmingskring weer worden ingeschakeld.
15
Restwarmte-indicatie
1
2
16
De restwarmte-indicatie gaat branden, zodra de betreffende kookzone
heet is.
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar door restwarmte. Na het uitschakelen duurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld.
Houd rekening met de restwarmte.
Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warm houden
van gerechten.
Bedienen van de oven
3
De oven is van verzinkbare schakelaars voor oven-functies en temperatuurkeuze uitgerust. Druk voor het gebruik ervan op de betreffende
schakelaar. De schakelaar komt dan naar buiten.
Oven in- en uitschakelen
Bedrijfscontrolelampje
Temperatuurcontrolelampje
Temperatuurkeuze
Ovenfuncties
1. Zet de functiekiezer van de oven in de gewenste stand.
2. Zet de temperatuurkiezer op de gewenste
temperatuur.
Het bedrijfscontrolelampje is aan zolang de oven in gebruik is.
Het temperatuurcontrolelampje is aan zolang de verwarming van de
oven aan staat.
3. Om de oven uit te schakelen moet u de functiekiezer en de temperatuurkiezer van de oven beide in de UIT stand zetten.
3
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld blijft de ventilator nog verder
lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
17
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Toepassing
Ovenverlichting
Met deze functie kunt u de binnenzijde van de oven verlichten,
bijvoorbeeld om deze schoon te
maken.
---
Hetelucht
Voor het bakken op maximaal
twee niveaus.
Stel de temperatuur van de oven
20 tot 40 °C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
Bovenwarmte,
onderwarmte,
ventilator
Multi Hetelucht
Voor het bakken op maximaal
drie niveaus tegelijk.
Stel de temperatuur van de oven
20 tot 40 °C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
Verwarmingselement achterwand,
ventilator
Boven- en onder- Voor het bakken en braden op
warmte
één niveau.
18
Verwarmingselement/ventilator
Bovenwarmte,
onderwarmte
Onderwarmte
Voor het afbakken van gebak met Onderwarmte
een brosse bodem.
Ontdooien
Voor het gedeeltelijk of geheel
ontdooien van bijvoorbeeld gebak, boter, brood, fruit of andere
bevroren levensmiddelen.
Grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill
vensmiddelen, die in het midden
van het rooster worden geplaatst
en om te roosteren.
Grote grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill, bovenwarmte
vensmiddelen in grotere hoeveelheden en om te roosteren.
Infratherm
Voor het braden van grotere stuk- Grill, bovenwarmte,
ken vlees of gevogelte op één ni- ventilator
veau.
Deze functie is ook geschikt voor
gratineren.
Ventilator
Rooster, bakplaat en braadslede plaatsen
3
Kantelbeveiliging
Alle inschuifdelen hebben links en rechts een kleine uitholling. Deze
uitholling dient als kantelbeveiliging en moet altijd naar achteren wijzen.
Bakplaat resp. braadslede plaatsen:
De kantelbeveiliging moet naar achteren wijzen.
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig, dat de
beide geleiders naar boven wijzen.
De kantelbeveiliging moet naar onderen wijzen en moet zich achter in
de oven bevinden.
Rooster en bakplaat resp. braadslede plaatsen:
Bij het gelijktijdig gebruiken van het
rooster en de bakplaat resp. braadslede moet de kantelbeveiliging van
het rooster precies in de welvingen
van de bakplaat resp. de braadslede
worden geplaatst.
19
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Het vetfilter alleen gebruiken bij
het braden, om het verwarmingselement in de achterwand te beschermen tegen vetspatten.
Vetfilter plaatsen
Vetfilter bij de greep vastpakken
en de beide steuntjes van boven
naar beneden in de opening tegen de achterwand van de oven
(ventilatoropening) plaatsen.
Vetfilter verwijderen
Het vetfilter bij de greep vastpakken en naar boven uit de
oven nemen.
20
Klokfuncties
Functielampjes
Toets
Tijdsindicatie
Functielampjes
Toets Selectie
Toets
Kookwekker
Om een korte tijd in te stellen. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
21
3
2
Aanwijzingen met betrekking tot de klokfuncties
• Na het selecteren van een functie knippert het bijbehorende functielampje ca. 5 seconden. Gedurende deze tijd kunnen met de toetsen
of de gewenste tijden worden ingesteld.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het functielampje opnieuw ca. 5 seconden. Daarna blijft het functielampje branden. De ingestelde tijd begint te lopen.
• De signaaltoon kan worden uitgeschakeld door op een willekeurige
toets te drukken.
• De gewenste ovenfunctie en oventemperatuur kunnen voor of na het
instellen van de klokfuncties Duur en Einde worden gekozen.
• Na afloop van het bereidingsproces draait u de schakelaars voor de
ovenfunctie en de temperatuurkeuze weer op de positie UIT.
Uitschakelen van de tijdsaanduiding
Door het uitschakelen van de tijdsaanduiding kunt u energie besparen.
Tijdsaanduiding uitschakelen
Druk twee willekeurige toetsen net zo lang in tot de aanduiding donker
wordt (ca. 10 seconden).
3
22
Tijdsaanduiding inschakelen
Druk twee willekeurige toetsen zo lang in tot de dagtijd weer in het
display verschijnt (ca. 10 seconden).
Het display kan alleen worden uitgeschakeld wanneer niet een van de
klokfuncties Duur , Einde of Kookwekker in gebruik is.
Kookwekker
1. Toets Selectie zo vaak indrukken,
tot het functielampje
Kookwekker knippert.
2. Met de toets of de gewenste
Kookwekker instellen (max. 2 uur 30
minuten).
Na ca. 5 seconden geeft de indicatie
de resterende tijd aan.
Het functielampje Kookwekker
brandt.
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het functielampje en klinkt er
gedurende 2 minuten een signaal.
De signaaltoon kan worden uitgeschakeld door op een willekeurige
toets te drukken.
23
Duur
1. Toets Selectie zo vaak indrukken,
tot het functielampje Duur knippert.
2. Met de toets of de gewenste
bereidingstijd instellen.
Na ca. 5 seconden schakelt de indicatie terug naar de dagtijd. Het
functielampje Duur brandt.
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het functielampje, klinkt er gedurende 2 minuten een signaal en
wordt de oven uitgeschakeld.
3. De signaaltoon en het programma
kunnen worden uitgeschakeld door
op een willekeurige toets te drukken.
24
Einde
1. Toets Selectie zo vaak indrukken,
tot het functielampje Einde knippert.
2. Met de toets of de gewenste
uitschakeltijd instellen.
Na ca. 5 seconden schakelt de indicatie terug naar de dagtijd.
Het functielampje Einde brandt.
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het functielampje, klinkt er gedurende 2 minuten een signaal en
wordt de oven uitgeschakeld.
3. De signaaltoon en het programma
kunnen worden uitgeschakeld door
op een willekeurige toets te drukken.
25
3
Duur
en Einde
gecombineerd
Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de
oven op een later tijdstip automatisch moet worden in- en uitgeschakeld.
1. Met de functie Duur de tijd instellen, die het gerecht nodig heeft.
In dit geval 1 uur.
2. Met de functie Einde het tijdstip
instellen, waarop het gerecht klaar
moet zijn.
In dit geval 14:05.
De functielampjes Duur en
Einde branden en in het display
wordt de tijd aangegeven.
In dit geval 12:05.
De oven wordt op het berekende
tijdstip automatisch ingeschakeld.
In dit geval 13:05.
En na afloop van de ingevoerde
duur wordt de oven weer uitgeschakeld.
In dit geval 14:05.
26
Toepassingen, tabellen, tips
Pannen
• Goede pannen herkent u aan de bodem. De bodem moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
• Let bij het kopen van pannen op de diameter van de bodem. Fabrikanten geven vaak de diameter van de bovenste rand van de pan aan.
• Pannen met een aluminium of koperen bodem kunnen metaalachtige
verkleuringen op de glaskeramische plaat achterlaten die moeilijk of
helemaal niet meer te verwijderen zijn.
• Gebruik geen pannen van gietijzer of pannen met een beschadigde
bodem met ruwe plekken en bramen. Bij het verschuiven kunnen blijvende krassen ontstaan.
• In koude toestand is de panbodem
normaliter iets naar binnen gewelfd (hol). De panbodem mag in
geen geval naar buiten gewelfd
(bol) zijn.
• Let op de aanwijzingen van de fabrikant, als u speciale pannen gebruikt (bijv. snelkookpan wok, enz.).
2
Tips voor het besparen van energie
• De kookzone pas inschakelen als er een pan op staat.
• Pannen indien mogelijk altijd met
een deksel afsluiten.
• Kookzones vóór het einde van de
kooktijd uitschakelen om gebruik
te maken van de restwarmte, bijv.
om gerechten warm te houden of
om levensmiddelen te smelten.
• Panbodem en kookzone moeten
even groot zijn.
27
Kooktabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Kookstand
Kookproces
0
Duur
Aanwijzingen/tips
Nawarmte, uit-stand
Warm
houden
Warm houden van gare
gerechten
Naar behoefte
Afdekken
Smelten
Hollandaisesaus,
smelten van boter,
chocolade, gelatine
5-25 min.
Tussendoor omroeren
Stollen
Schuimomelet, bouillon
met ei
10-40 min.
Met deksel bereiden
2-3
Wellen
Wellen van rijst en melkgerechten
Verhitten van kant-enklaargerechten
Minimaal dubbele
hoeveelheid vloeistof
25-50 min. aan de rijst toevoegen,
melkgerechten tussendoor roeren
3-4
Stomen
Stoven
Stoven van groente, vis
Vlees sudderen
20-45 min.
Bij groente weinig
vocht toevoegen (een
paar eetlepels)
Koken van aardappels
20-60 min.
Weinig vloeistof
gebruiken, bijvoorbeeld: max. ¼ l water
per 750 g aardappels
Koken van grotere hoeveelheden, eenpansgerechten en soep
60-150
min.
Tot 3 l vloeistof plus
ingrediënten
1
1-2
4-5
28
Geschikt voor
Koken
6-7
Zacht
braden
Schnitzel, cordon bleu,
karbonade, gehaktballen,
Voortdubraadworst, lever, roux, rend bakken
eieren, omelets, oliebollen
Tussendoor keren
7-8
Sterk
braden
Aardappel koekjes, lendestukken, steaks, pannenkoeken
Tussendoor keren
9
Aan de
kook
brengen
Aanbra
den
Frituren
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
5-15 min.
per pan
3
1
Wij adviseren om bij het aan de kook brengen of het aanbraden de
hoogste kookstand in te stellen en vervolgens gerechten met een
langere kooktijd op de gewenste kookstand gaar te laten worden.
Oververhit vet en olie is licht ontbrandbaar. Wanneer u levensmiddelen
in vet of olie (bijvoorbeeld patates frites) bereidt, dient u in de buurt te blijven.
29
Bakken
Ovenfunctie: Hetelucht
onderwarmte .
, Multi Hetelucht
of Boven- en
Bakvormen
• Voor Boven- en onderwarmte zijn vormen van donker metaal en
gecoate vormen geschikt.
• Voor Hetelucht resp. Multi Hetelucht zijn ook vormen van licht
metaal geschikt.
Gebruiksniveaus
• Bakken met Boven- en onderwarmte en Hetelucht is op één niveau mogelijk.
• Met Multi Hetelucht kunt u op maximaal 3 bakplaten tegelijk bakken:
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 3
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 1 en 3
3 bakplaten:
inzetniveau 1, 3 en 5
30
3
2
Algemene aanwijzingen
• Bakblik met de schuine kant naar voren plaatsen!
• U kunt met Boven- en onderwarmte of Hetelucht ook twee
vormen tegelijk naast elkaar op het rooster bakken. Het bakproces
duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het
gaarproces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur.
Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzigen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende
temperatuurvoorschriften, baktijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid
en de bakvorm.
• Als u voor de eerste keer gaat bakken, raden wij aan de laagste temperatuurwaarde in te stellen en pas als het nodig is een hogere temperatuur te kiezen (bijvoorbeeld wanneer het gebak niet bruin
genoeg is of wanneer de baktijd te lang is).
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept,
kijkt u dan bij een soortgelijk gebak.
• Bij het bakken van gebak op bakplaten of in vormen op meerdere niveaus kan de baktijd zo’n 10-15 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op
één niveau.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het in het begin van het
bakproces niet overal even bruin. Verander in dit geval de temperatuurinstelling niet. In de loop van het bakproces wordt het gebak
overal even bruin.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van
de baktijd uitschakelen, om te profiteren van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het
plaatsen van een gerecht in de koude oven.
31
Baktabel
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Gebak in vormen
Tulband
Hetelucht
1
150-160
0:50-1:10
Zandgebak/
driekoningenkoek
Hetelucht
1
140-160
1:10-1:30
Biscuittaart
Hetelucht
1
140
0:25-0:40
Biscuittaart
Boven- en
onderwarmte
2
160
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
Boven- en
onderwarmte
3
180-200
0:10-0:25
Hetelucht
3
150-170
0:20-0:25
Boven- en
onderwarmte
1
170-190
0:50-1:00
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Hetelucht
1
160
1:10-1:30
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Boven- en
onderwarmte
1
180
1:10-1:30
Hartige taart (bijv. quiche
lorraine)
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:30-1:10
Kwarktaart
Boven- en
onderwarmte
1
170-190
1:00-1:30
Gistbroodje/-krans
Boven- en
onderwarmte
3
170-190
0:30-0:40
Kerststol
Boven- en
onderwarmte
3
160-1801)
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
-eerst
-dan
Boven- en
onderwarmte
2
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
Hetelucht
3
160-1701)
0:15-0:30
Boven- en
onderwarmte
3
1)
180-200
0:10-0:20
Hetelucht
3
150-160
0:20-0:40
Taartbodem van roerdeeg
Dichte appeltaart
Gebak op de bakplaat
Roomsoezen/tompoezen
Biscuitrol
Kruimelgebak droog
Boter-/suikerkoek
32
Boven- en
onderwarmte
3
1)
190-210
0:15-0:30
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Hetelucht
3
150
0:35-0:50
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Boven- en
onderwarmte
3
170
0:35-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
Boven- en
onderwarmte
3
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbare
garnering (bijv. kwark, room,
puddingvulling)
Boven- en
onderwarmte
3
160-180
0:40-1:20
Pizza (met veel beleg)2
Boven- en
onderwarmte
1
190-2101)
0:30-1:00
Pizza (dun)
Boven- en
onderwarmte
1
230-2501)
0:10-0:25
Turks brood
Boven- en
onderwarmte
1
250-270
0:08-0:15
Zwitsers fruitpuddinkje
Boven- en
onderwarmte
1
200-220
0:35-0:50
Koekjes van zandtaartdeeg
Hetelucht
3
150-160
0:06-0:20
Koekjes van zandtaartdeeg
Hetelucht
1/3
150-160
0:06-0:20
Sprits
Hetelucht
3
140
0:20-0:30
Sprits
Hetelucht
1/3
140
0:25-0:40
Koekjes
Sprits
1)
Boven- en
onderwarmte
3
160
0:20-0:30
Koekjes van roerdeeg
Hetelucht
3
150-160
0:15-0:20
Koekjes van roerdeeg
Hetelucht
1/3
150-160
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
Hetelucht
3
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
Hetelucht
3
100-120
0:30-0:60
Met gist gebakken koekjes
Hetelucht
3
150-160
0:20-0:40
Koekjes van bladerdeeg
Broodjes
Broodjes
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Hetelucht
Hetelucht
3
3
1)
170-180
0:20-0:30
1)
0:20-0:35
1)
160
Boven- en
onderwarmte
3
180
0:20-0:35
Hetelucht
3
1401)
0:20-0:30
33
Soort
gebak
Ovenfunctie
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
1/4
1401)
0:25-0:40
1)
0:20-0:30
Boven- en
onderwarmte
3
170
1) Oven voorverwarmen
2) Opvangplaat of braadslede gebruiken
Bakken op meerdere niveaus
Hetelucht
Soort gebak
Multi
Hetelucht
Niveau van onderen
Temperatuur ºC
Tijd
uur: min.
2 niveaus
3 niveaus
Roomsoezen/tompoezen
1/4
---
160-1801))
0:35-0:60
Droog kruimelgebak
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Koekjes van zandtaartdeeg
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Sprits
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Koekjes van roerdeeg
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Schuimgebak, baiser
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Met gist gebakken koekjes
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Gebak op de bakplaat
Koekjes
Koekjes van bladerdeeg
1/3
---
170-180
0:30-0:50
Broodjes
1/4
---
160
0:30-0:45
---
1401)
0:25-0:40
Kleine cakejes (20stuks/blik)
1) Oven voorverwarmen
34
1)
1/4
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het
gebak is te licht van
kleur
Verkeerde inschuifhoogte
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in
(wordt klef, papperig,
vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager
instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet
worden verkort door een
hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het
bijzonder bij het gebruik van
keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijk- Te hoge baktemperatuur en te Baktemperatuur lager instelmatig bruin
korte baktijd
len en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig ver- Het deeg gelijkmatig over de
deeld
bakplaat verdelen
Vetfilter is geplaatst
Gebak wordt niet gaar Te lage temperatuur
binnen de aangegeven baktijd
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Baktemperatuur iets hoger
instellen
Vetfilter verwijderen
35
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Pastaschotel
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:25-0:40
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:30-1:00
Infratherm
1
160-170
0:30-1:00
Gegratineerde groente1)
Gegratineerd stokbrood
Gevulde groente
1)
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Diepvriespizza
Boven- en
onderwarmte
3
Patates frites1)
(300-600 g)
Infratherm
3
Stokbrood
Boven- en
onderwarmte
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Vruchtentaart
Boven- en
onderwarmte
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
200-220
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
36
Tijd
15-25 min.
Braden
Ovenfunctie: Boven- en onderwarmte
of Infratherm
Plaats voor het braden het vetfilter!
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Grote braadstukken kunt u direct in de braadslede braden of op
het rooster met hieronder de braadslede.
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel
te braden. Op deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een
braadpan zonder deksel braden.
3
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis pas vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het inbranden van vrijkomende vleessappen of vet te voorkomen,
adviseren wij een beetje vloeistof in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de braadtijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de braadtijd meerdere
keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit,
om te profiteren van de restwarmte.
37
Braadtabel
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Rundvlees
Stoofvlees
1-1,5 kg
Boven- en
onderwarmte
1
200-250 2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas
per cm
dikte
- Van binnen rood
(rare)
per cm
dikte
Infratherm
1
1902001)
- van binnen roze
(medium)
per cm
dikte
Infratherm
1
180-190 0:06-0:08
- doorbakken (well
done)
per cm
dikte
Infratherm
1
170-180
Schouderstuk, nekstuk, ham
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
Kotelet, casselerrib
1-1,5 kg
Infratherm
1
170-180
1:00-1:30
750 g-1 kg
Infratherm
1
160-170
0:45-1:00
1 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
1,5-2 kg
Infratherm
1
160-180 2:00-2:30
Lamsbout,
lamsgebraad
1-1,5 kg
Infratherm
1
150-170
Lamsrug
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:00-1:30
Hazenrug,
hazenbout
tot 1 kg
Boven- en
onderwarmte
3
2202501)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug
1,5-2 kg
Boven- en
onderwarmte
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout
1,5-2 kg
Boven- en
onderwarmte
1
200-210
1:30-2:15
0:05-0:06
0:08-0:10
Varkensvlees
Gehakt
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
Kalfsbout
Lamsvlees
1:15-2:00
Wild
38
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Gevogelte
Stukken gevogelte
per 200250g
Infratherm
3
200-220 0:35-0:50
Halve kip
per 400500g
Infratherm
3
190-210
0:35-0:50
Kip, poularde
1-1,5 kg
Infratherm
1
190-210
0:45-1:15
Eend
1,5-2 kg
Infratherm
1
180-200 1:15-1:45
Gans
3,5-5 kg
Infratherm
1
160-180 2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:45-2:30
4-6 kg
Infratherm
1
140-160 2:30-4:00
1-1,5 kg
Boven- en
onderwarmte
2/3
Kalkoen
Vis (stoven)
Hele vissen
210-220
0:45-1:15
1) Oven voorverwarmen
39
Vlak-grilleren
1
3
Ovenfunctie: Grill
tuurinstelling
of Grote grill
met maximale tempera-
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
De lege oven met de grillfuncties altijd 5 minuten voorverwarmen!
• Voor het grilleren moeten zowel het rooster als de braadslede worden
gebruikt.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
4
8-10 min.
6-8 min.
Varkenshaas
4
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
4
8-10 min.
6-8 min.
Runderhaas, kalfsfilet
4
6-7 min.
5-6 min.
Runderfilet, rosbief
(ca. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Geroosterd brood 1)
3
2-3 min.
2-3 min.
Snacks op toast
3
6-8 min.
---
1) Grillrooster zonder braadslede gebruiken
40
Tijd
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien
(zonder temperatuurinstelling)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de
ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd
min.
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgekeerd schoteltje in
een groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90-120
20-30
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Slagroom, 2 x
200g
80-100
10-15
Slagroom kan ook met nog licht bevroren deeltjes goed worden geklopt
Gebak, 1400g
60
60
Gerecht
Opmerking
---
41
Wecken
Ovenfunctie: Onderwarmte
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke
glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een schroefdeksel - of bajonetsluiting en metalen
blikken zijn ongeschikt.
• Voor het wecken gebruikt u het eerste inzetniveau van onderen.
• Gebruik voor het wecken de bakplaat. Hierop kunt u maximaal zes
glazen met elk een inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn
dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de
oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-literglazen na ca. 35-60 minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de
temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Temperatuur
in°C
Wecken tot het
parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Product
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
Wortels1)
Paddestoelen
42
1)
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan
het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
Buitenzijde van het apparaat
• Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
Kookplaat
1
3
Let op: Schoonmaakmiddelen mogen niet op de hete glaskeramische
plaat terecht komen! Alle schoonmaakmiddelen moeten na het schoonmaken met voldoende schoon water worden verwijderd, omdat ze bij
het weer verwarmen bijtend werken. De kookplaat mag alleen worden
schoongemaakt wanneer deze koud is!
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, zoals bijvoorbeeld grillof ovensprays, grove schuurmiddelen resp. krassende pannensponzen.
Maak de glaskeramische kookplaat na ieder gebruik schoon, wanneer
deze nog slechts handwarm of koud is. Zo voorkomt u het inbranden
van vuil.
Kalk- en watersporen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen kunnen met een in de handel verkrijgbaar schoonmaakmiddel
voor glaskeramiek of roestvrij staal worden verwijderd. Houd u aan de
aanwijzingen van de fabrikant.
Lichte verontreinigingen
1. Maak de glaskeramische plaat schoon met een vochtige doek en een
klein beetje handafwasmiddel.
2. Wrijf de plaat vervolgens droog met een schone doek. Er mogen geen
restanten van schoonmaakmiddelen achterblijven op het oppervlak.
43
Vastzittend vuil
3
1. Voor het verwijderen van overgekookte etenswaren of vastzittende
spatten gebruikt u een glasschraper.
2. Plaats de glasschraper schuin op de glaskeramische plaat.
3. Verwijder verontreinigingen door de schraper over het oppervlak te laten glijden.
Glasschrapers en speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek zijn
verkrijgbaar in de vakhandel.
1
Speciale verontreinigingen
1. Ingebrande suiker, gesmolten kunststof, aluminiumfolie of andere materialen die kunnen smelten direct, nog in hete toestand verwijderen
met een glasschraper.
1
3
Let op: bij het gebruiken van de glasschraper op de hete kookzone bestaat er gevaar voor verbranding!
2. Maak de afgekoelde kookplaat vervolgens normaal schoon.
Wanneer de kookzone met daarop gesmolten materiaal reeds is afgekoeld, dient u de kookplaat opnieuw te verwarmen voordat u deze
schoonmaakt.
Krassen of donkere vlekken op de glaskeramische plaat, die bijvoorbeeld
zijn veroorzaakt door scherpkantige pannenbodems, kunnen niet worden verwijderd. Deze hebben echter geen invloed op het functioneren
van de kookplaat.
Raam van de kookplaat
1
Attentie! Geen azijn, citroen of kalkoplossende middelen op het raam
aanbrengen omdat anders matte plekken ontstaan.
1. Raam met een vochtige doek en wat afwasmiddel afnemen.
2. Ingedroogde verontreinigingen met een natte doek inweken. Daarna
wegvegen en droogwrijven.
44
Binnenkant oven
Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet in en kunt u het makkelijk verwijderen.
1. Schakel de ovenverlichting in om de oven goed schoon te kunnen maken.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog de oven
na.
3
1
Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een speciale ovenreiniger.
Let op: neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de
fabrikant in acht!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) elke keer na
het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor
makkelijker schoonmaken.
Vetfilter
1. Het vetfilter in een heet sopje of in de afwasautomaat reinigen.
2. Als het vuil sterk is ingebrand in wat water en 2-3 eetlepels afwasmiddel
voor afwasautomaten uitkoken.
45
Inschuifroosters
Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en
rechts in de oven worden losgenomen.
Inschuifroosters losnemen
Roosters eerst voor van de ovenwand wegtrekken (1) en dan achter
losnemen (2).
3
Inschuifroosters inzetten
Belangrijk! De afgeronde einden
van de geleidingsstangetjes moeten
naar voren wijzen!
Bij het inzetten de roosters eerst
achter weer inhangen (1) en dan
voor inzetten en aandrukken (2).
46
Ovenverlichting
1
3
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
– oven uitschakelen!
– zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven leggen.
Ovenlamp vervangen/glas reinigen
1. Afdekglas linksom draaien, losnemen en schoonmaken.
2. Indien nodig:
oververlichting 25 watt, 230 V
300 °C hittebestendig
vervangen.
3. Afdekglas weer aanbrengen.
47
Bovenwand van de oven
Om het reinigen van de bovenwand van de oven te vereenvoudigen kan
het bovenste verwarmingselement worden neergeklapt.
1
Verwarmingselement neerklappen
Waarschuwing: Verwarmingselement alleen neerklappen als de oven
is uitgeschakeld en er geen verbrandingsgevaar meer bestaat!
1. Inschuifroosters aan de zijkant losnemen.
2. Het verwarmingselement van voren
vastpakken en over het nokje aan de
binnenkant van de oven naar voren
trekken.
3. Het verwarmingselement klapt nu
naar beneden.
1
Attentie: Druk het verwarmingselement niet met geweld naar beneden! Het verwarmingselement kan
afbreken.
Bovenwand van de oven reinigen
Verwarmingselement bevestigen
1. Verwarmingselement tegen de bovenwand van de oven drukken.
2. Het verwarmingselement tegen de
veerkracht naar voren trekken en
over het nokje geleiden.
3. In de klemmen laten vallen.
4. Inschuifroosters inzetten.
1
48
Attentie: Het verwarmingselement
moet aan beide kanten boven het
nokje in de binnenwand van de
oven liggen en goed op z'n plek
zitten.
Ovendeur
Voor het reinigen kan de ovendeur van uw apparaat open blijven staan.
Ovendeur uitnemen
1. Ovendeur volledig openen.
2. Klemhendels aan beide deurscharnieren helemaal openklappen.
3. De ovendeur met beide handen aan
de zijkant vastnemen en over de
blokkering heen ca. 3/4 deel sluiten.
4. De ovendeur wegtrekken (Voorzichtig: zwaar!).
5. De deur met de buitenzijde naar onderen op een zachte, vlakke ondergrond plaatsen, bijv. op een doek
om krassen te voorkomen.
Ovendeur inhangen
1. De deur, gezien vanaf de greepzijde,
met beide handen aan de zijkant
vastnemen.
2. De deur in een hoek van ca. 60°
vasthouden.
3. De deurscharnieren gelijktijdig in
de beide uitsparingen rechts en links
aan de onderkant van de oven zover
mogelijk inschuiven.
4. De deur naar boven schuiven en
vervolgens helemaal openen.
5. Klemhendels aan beide deurscharnieren in de oorspronkelijke stand
terugklappen.
6. Ovendeur sluiten.
49
Deurruit van de oven
1
1
De ovendeur is voorzien van twee achter elkaar aangebrachte ruiten.
De binnenste ruit is uitneembaar, zodat deze kan worden schoongemaakt.
Waarschuwing: voer de volgende stappen alleen uit wanneer de ovendeur uit de scharnieren is genomen! Als de deur nog in de scharnieren
van de oven hangt, kan de deur bij het verwijderen van de ruit door de
gewichtsvermindering omhoogklappen en u in gevaar brengen.
Let op: als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste glasplaat, kan het glas breken.
Deurruit verwijderen
1. Til de ovendeur uit de scharnieren
en leg de deur met de handgreep
naar beneden op een zachte, vlakke
ondergrond .
2. Pak de bovenste glasplaat bij de onderste rand vast en schuif de glasplaat in de richting van de
handgreep van de oven. U voelt wat
weerstand. Schuif de glasplaat door
totdat deze onder vrij ligt (á).
3. Til de glasplaat aan de onderkant licht op en trek deze naar buiten (à).
Deurruit schoonmaken
Deurruit terugplaatsen
1. Schuif de bovenste glasplaat schuin
van boven in het deurprofiel aan de
kant van de greep(á).
2. Laat de glasplaat zakken. Schuif de
glasplaat aan de kant van de handgreep door de weerstand heen naar
het houderprofiel aan de onderkant
van de deur en schuif de glasplaat
onder het houderprofiel (à).
De glasplaat moet goed vastzitten!
Hang de ovendeur weer in de oven.
50
Servieslade
De servieslade onder de oven is uitneembaar, zodat deze makkelijk kan
worden schoongemaakt.
Servieslade verwijderen / weer terugplaatsen.
1. Trek de servieslade zo ver mogelijk
uit het fornuis naar buiten.
2. Til de servieslade iets op, zodat deze
schuin omhoog uit de ladegeleiders
kan worden getild.
3. Let bij het terugplaatsen op dat de
middelste geleider van de servieslade in de middelste geleidingsrails
valt.
4. De servieslade horizontaal laten
zakken en naar binnen schuiven.
1
Waarschuwing: bij gebruik van de
oven kan in de servieslade een
warmteophoping ontstaan. Bewaar
in de lade daarom geen brandbare
materialen zoals bijvoorbeeld
schoonmaakmiddelen, plastic zakken, pannenlappen, papier, enzovoort.
In geen geval ovenreinigingsspray in de servieslade bewaren!
51
Wat is er aan de hand als …
Storing
De kookzones functioneren niet.
Mogelijke oorzaak
De betreffende kookzone is
niet ingeschakeld.
Oplossing
Kookzone inschakelen.
De zekering in de huisinstal- Zekering controleren.
latie (stoppenkast) is uitgeschakeld.
De oven wordt niet
warm.
De oven is niet ingeschakeld. Oven inschakelen.
De dagtijd is niet ingesteld.
Dagtijd instellen.
De noodzakelijke instellingen hebben niet plaatsgevonden.
Instellingen controleren.
De zekering in de huisinstal- Zekering controleren.
latie (stoppenkast) is uitge- Mochten de zekeringen vaker uitschakelen, neem dan
schakeld.
contact op met een erkend
elektro-installateur.
De ovenverlichting valt De ovenlamp is kapot.
uit.
1
3
52
Ovenlamp vervangen.
Als u de storing niet met behulp van deze storingstabel kunt opheffen, neem dan contact op met uw vakhandelaar of onze service-afdeling.
Waarschuwing: Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd! Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.
Bij bedieningsfouten wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de binnenkant van het deurvenster.
Montageaanwijzing
1
Attentie! Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een erkend elektro-installateur worden uitgevoerd.
Volg deze aanwijzing op, omdat anders bij schade de aanspraak op garantie vervalt.
Plaatsen
• Bij aangrenzende meubels moeten fineer of kunststof bekledingen
zijn aangebracht met hittebestendige lijm (100°C). Wanneer de
kunststof bekledingen of lijm onvoldoende hittebestendig zijn, kan de
bekleding vervormen of loslaten.
• Het apparaat mag aan één kant worden ingebouwd naast hoge kasten of tegen wanden.
• De afstand tussen de kookplaat en afzuigkap moet minimaal zo groot
zijn, als is aangegeven in de montage-instructies van de afzuigkap.
• Wanneer het apparaat op een voetstuk wordt geplaatst, moeten
maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het apparaat
van het voetstuk glijdt.
Apparaat waterpas stellen
3
Onder het apparaat bevinden zich
4 stelvoeten waarmee kleine oneffenheden in de vloer kunnen worden opgeheven.
1. Servieslade verwijderen.
2. Stelvoeten naar behoefte hoger of
lager draaien, tot het fornuis horizontaal staat.
3. Servieslade weer terugplaatsen.
De stelvoeten kunnen gemakkelijker
worden gedraaid wanneer het fornuis wordt ontlast door dit iets te
kantelen.
53
1
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur
• In de elektrische installatie moet een voorziening worden aangebracht, waardoor het mogelijk is het apparaat met een contactopeningsafstand van minimaal 3 mm meerpolig van het stroomnet te
scheiden.
Als geschikte scheidingsinrichtingen gelden bijvoorbeeld beveiligingsschakelaars, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting worden genomen), aardlekschakelaars en -beveiligingen.
• Vermijd situaties waarin het apparaat direct naast deuren of onder
vensters wordt gemonteerd. Openslaande deuren en openvallende ramen kunnen anders hete pannen van de kookplaat slaan.
• De elektrische aansluiting van het apparaat moet worden uitgevoerd
volgens het aansluitschema op de buitenzijde van het aansluitdeksel.
• De aansluiting op het elektriciteitsnet moet minimaal voldoen aan de
isolatiekwaliteit H05VV-F (=227 IEC 53).
54
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
55
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more
than 150 countries around the world.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 926 305-A-260105-01
Sous réserve de modifications
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement