Aeg-Electrolux E4101-4-M EU R05 Handleiding

Add to My manuals
52 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux E4101-4-M EU R05 Handleiding | Manualzz
COMPETENCE E4101-4
Elektrisch inbouwfornuis
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Totaalaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uitrusting oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Accessoires oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dagtijd instellen en wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reinigen voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bedienen van de kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kookstand instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bedienen van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oven in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rooster, baakplaat en vetopvangbak plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter plaatsen/verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitschakelen van de tijdsaanduiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
18
19
20
Toepassingen, tabellen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kooktabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braadtabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlak-grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooitabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drogen met hetelucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
27
29
33
33
34
35
37
37
38
38
39
40
3
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenzijde van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Binnenkant oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inschuifroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bovenwand van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakovendeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het glas van deur van de bakoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
41
41
41
42
43
44
45
47
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden
aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen
in de huisinstallatie uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen
worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze serviceafdeling of uw vakhandel.
Veiligheid voor kinderen
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van levensmiddelen worden gebruikt.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op
stopcontacten in de buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet in
aanraking komen of onder de hete ovendeur ingeklemd raken.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht
ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met vuur of vonken in de buurt van de
oven.
5
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het
apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten,
pannen, enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de
oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd.
• Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die
niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email
worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
• Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste
glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van
de oven kan dit ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor beschadigd raken.
3
6
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het
gebruik zijn niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat
voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken
in de zin van het recht op garantie.
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
1
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
7
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
Bedieningspaneel
Temperatuurcontrolelampje
Bedrijfscontrolelampje
Tijdsindicatie
Klokfunctietoetsen
Ovenfuncties
Kookzoneschakelaar
8
Temperatuurkeuze
Kookzoneschakelaar
Uitrusting oven
Bovenwarmte en grillelement
Ovenverlichting
Inzetniveaus
Vetfilter
Verwarmingselement in
de achterwand
Ventilator
Onderwarmte
Uitneembaar inschuifrooster
Dampafvoer uit de oven
De damp uit de oven wordt via het
achterin de kookplaat liggende kanaal direct naar boven geleid.
9
Accessoires oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen,
braden en grillen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Vetopvangbak
De vetopvangbak dient bij het baken en braden resp. als opvangbak
voor het vet.
10
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
3
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een stroomstoring knippert het functielampje Dagtijd
automatisch.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te
veranderen drukt u de toets
Selectie zo vaak in, tot het functielampje Dagtijd knippert.
2. Met de toets
instellen.
of
de juiste tijd
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde
tijd aan.
3
Het apparaat is klaar voor gebruik.
De dagtijd kan alleen worden gewijzigd als er geen automatische functie (Duur of Einde ) is
ingesteld.
11
Reinigen voor het in gebruik nemen
1
3
Voordat u de oven in gebruik neemt, moet u hem grondig reinigen.
Attentie: Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De oppervlakte kan beschadigd worden.
Bij metalen fronten in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen gebruiken.
1. Schakelaar ovenfunctie op ovenverlichting zetten.
2. Alle accessoires en inschuifroosters uit de oven nemen en met een
warm sopje schoonmaken.
3. Oven ook met een warm sopje afnemen en drogen.
4. Front van het apparaat alleen met een vochtige doek afnemen.
12
Bedienen van de kookzones
3
Lees ook de gebruiksaanwijzing van uw inbouw-kookplaat. Daarin vindt
u belangrijke informatie m.b.t. pannen, bediening, reiniging en onderhoud.
Kookstanden
• In de bereiken 1 - 9 kunt u de kookstanden instellen.
• Tussenstanden kunt u in de bereiken 2 tot 7 kiezen.
2
3
1 = laagste vermogen
9 = hoogste vermogen
Schakel de kookzone ca. 5-10 minuten voor het einde van de kooktijd
uit om gebruik te maken van de restwarmte. Zo bespaart u elektrische
energie.
Het fornuis is met verzonken kookzoneschakelaars uitgerust.
Voor het gebruik de kookzoneschakelaar indrukken. De schakelaar komt
dan naar buiten.
links voor
links achter
rechts achter
rechts voor
Kookzoneschakelaar
13
Kookstand instellen
1. Kookstand kiezen.
3
14
2. Om te stoppen met koken
terugdraaien naar de uit-stand.
Het bijbehorende kookzonebedrijfscontrolelampje brandt zolang
de kookzone in gebruik is.
Bedienen van de oven
3
De oven is van verzinkbare schakelaars voor oven-functies en temperatuurkeuze uitgerust. Druk voor het gebruik ervan op de betreffende
schakelaar. De schakelaar komt dan naar buiten.
Oven in- en uitschakelen
Bedrijfscontrolelampje
Ovenfuncties
Temperatuurcontrolelampje
Temperatuurkeuze
1. Zet de functiekiezer van de oven in de gewenste stand.
2. Zet de temperatuurkiezer op de gewenste temperatuur.
Het bedrijfscontrolelampje is aan zolang de oven in gebruik is.
Het temperatuurcontrolelampje is aan zolang de verwarming van de
oven aan staat.
3. Om de oven uit te schakelen moet u de functiekiezer en de temperatuurkiezer van de oven beide in de Uit stand zetten.
3
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld blijft de ventilator nog verder
lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
15
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Toepassing
Ovenverlichting
Met deze functie kunt u de binnenzijde van de oven verlichten,
bijvoorbeeld om deze schoon te
maken.
---
Hetelucht
Voor het bakken op maximaal
twee niveaus.
Stel de temperatuur van de oven
20 tot 40 °C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
Bovenwarmte,
onderwarmte,
ventilator
Multi Hetelucht
Voor het bakken op maximaal
drie niveaus tegelijk.
Stel de temperatuur van de oven
20 tot 40 °C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
Verwarmingselement achterwand,
ventilator
Boven- en onder- Voor het bakken en braden op
warmte
één niveau.
16
Verwarmingselement/ventilator
Bovenwarmte,
onderwarmte
Onderwarmte
Voor het afbakken van gebak met Onderwarmte
een brosse bodem.
Ontdooien
Voor het gedeeltelijk of geheel
ontdooien van bijvoorbeeld gebak, boter, brood, fruit of andere
bevroren levensmiddelen.
Grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill
vensmiddelen, die in het midden
van het rooster worden geplaatst
en om te roosteren.
Grote grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill, bovenwarmte
vensmiddelen in grotere hoeveelheden en om te roosteren.
Infratherm
Voor het braden van grotere stuk- Grill, bovenwarmte,
ken vlees of gevogelte op één ni- ventilator
veau.
Deze functie is ook geschikt voor
gratineren.
Ventilator
Rooster, baakplaat en vetopvangbak plaatsen
3
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging tegen het uittrekken, hebben alle inschuifdelen aan de
linker kant een kleine bolling naar onderen.
Schuif de inschuifdelen er zo in dat de bolling in het bakgedeelte zich
achterin bevindt. Deze bolling is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging van de inschuifdelen.
Baakplaat resp. vetopvangbak
plaatsen:
Schuif de bakplaat resp. de vetopvangbak tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
3
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig, dat de
beide voetjes naar onder wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen van het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het
rooster loopt, is het vaatwerk bovendien beschermd tegen afglijden.
Rooster en vetopvangbak plaatsen:
Plaats het rooster op de vetopvangbak.
Schuif de vetopvangbak tussen de
geleidestangen van het gekozen
niveau.
17
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Het vetfilter alleen gebruiken bij
het braden, om het verwarmingselement in de achterwand te beschermen tegen vetspatten.
Vetfilter plaatsen
Vetfilter bij de greep vastpakken
en de beide steuntjes van boven
naar beneden in de opening tegen de achterwand van de oven
(ventilatoropening) plaatsen.
Vetfilter verwijderen
Het vetfilter bij de greep vastpakken en naar boven uit de
oven nemen.
18
Klokfuncties
Functielampjes
Toets
Tijdsindicatie
Functielampjes
Toets Selectie
Toets
Kookwekker
Om een korte tijd in te stellen. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
19
3
2
Aanwijzingen met betrekking tot de klokfuncties
• Na het selecteren van een functie knippert het bijbehorende functielampje ca. 5 seconden. Gedurende deze tijd kunnen met de toetsen
of de gewenste tijden worden ingesteld.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het functielampje opnieuw ca. 5 seconden. Daarna blijft het functielampje branden. De ingestelde tijd begint te lopen.
• De signaaltoon kan worden uitgeschakeld door op een willekeurige
toets te drukken.
• De gewenste ovenfunctie en oventemperatuur kunnen voor of na het
instellen van de klokfuncties Duur en Einde worden gekozen.
• Na afloop van het bereidingsproces draait u de schakelaars voor de
ovenfunctie en de temperatuurkeuze weer op de positie UIT.
Uitschakelen van de tijdsaanduiding
Door het uitschakelen van de tijdsaanduiding kunt u energie besparen.
Tijdsaanduiding uitschakelen
Druk twee willekeurige toetsen net zo lang in tot de aanduiding donker
wordt (ca. 10 seconden).
3
20
Tijdsaanduiding inschakelen
Druk een willekeurige toets zo lang in tot de dagtijd weer in het display
verschijnt (ca. 10 seconden).
Het display kan alleen worden uitgeschakeld wanneer niet een van de
klokfuncties Duur , Einde of Kookwekker in gebruik is.
Kookwekker
1. Toets Selectie zo vaak indrukken,
tot het functielampje
Kookwekker knippert.
2. Met de toets of de gewenste
Kookwekker instellen (max. 2 uur 30
minuten).
Na ca. 5 seconden geeft de indicatie
de resterende tijd aan.
Het functielampje Kookwekker
brandt.
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het functielampje en klinkt er
gedurende 2 minuten een signaal.
De signaaltoon kan worden uitgeschakeld door op een willekeurige
toets te drukken.
21
Duur
1. Toets Selectie zo vaak indrukken,
tot het functielampje Duur knippert.
2. Met de toets of de gewenste
bereidingstijd instellen.
Na ca. 5 seconden schakelt de indicatie terug naar de dagtijd. Het
functielampje Duur brandt.
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het functielampje, klinkt er gedurende 2 minuten een signaal en
wordt de oven uitgeschakeld.
3. De signaaltoon en het programma
kunnen worden uitgeschakeld door
op een willekeurige toets te drukken.
22
Einde
1. Toets Selectie zo vaak indrukken,
tot het functielampje Einde knippert.
2. Met de toets of de gewenste
uitschakeltijd instellen.
Na ca. 5 seconden schakelt de indicatie terug naar de dagtijd.
Het functielampje Einde brandt.
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het functielampje, klinkt er gedurende 2 minuten een signaal en
wordt de oven uitgeschakeld.
3. De signaaltoon en het programma
kunnen worden uitgeschakeld door
op een willekeurige toets te drukken.
23
3
Duur
en Einde
gecombineerd
Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de
oven op een later tijdstip automatisch moet worden in- en uitgeschakeld.
1. Met de functie Duur de tijd instellen, die het gerecht nodig heeft.
In dit geval 1 uur.
2. Met de functie Einde het tijdstip
instellen, waarop het gerecht klaar
moet zijn.
In dit geval 14:05.
De functielampjes Duur en
Einde branden en in het display
wordt de tijd aangegeven.
In dit geval 12:05.
De oven wordt op het berekende
tijdstip automatisch ingeschakeld.
In dit geval 13:05.
En na afloop van de ingevoerde
duur wordt de oven weer uitgeschakeld.
In dit geval 14:05.
24
Toepassingen, tabellen en tips
Kooktabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Kookstand
Kookproces
0
Geschikt voor
Duur
Aanwijzingen/tips
Nawarmte, uit-stand
Warm
houden
Warm houden van gare
gerechten
Naar behoefte
Afdekken
Smelten
Hollandaisesaus,
smelten van boter,
chocolade, gelatine
5-25 min.
Tussendoor omroeren
Stollen
Schuimomelet, bouillon
met ei
10-40 min.
Met deksel bereiden
2-3
Wellen
Wellen van rijst en melkgerechten
Verhitten van kant-enklaargerechten
25-50
min.
Minimaal dubbele
hoeveelheid vloeistof
aan de rijst toevoegen,
melkgerechten tussendoor roeren
3-4
Stomen
Stoven
Stoven van groente, vis
Vlees sudderen
20-45
min.
Bij groente weinig
vocht toevoegen (een
paar eetlepels)
Koken van aardappels
20-60
min.
Weinig vloeistof
gebruiken, bijvoorbeeld: max. ¼ l water
per 750 g aardappels
Koken van grotere hoeveelheden, eenpansgerechten en soep
60-150
min.
Tot 3 l vloeistof plus
ingrediënten
6-7
Zacht
braden
Schnitzel, cordon bleu,
karbonade, gehaktballen,
braadworst, lever, roux,
eieren, omelets, oliebollen
Voortdurend
bakken
Tussendoor keren
7-8
Sterk
braden
Aardappel koekjes, lendestukken, steaks, pannenkoeken
5-15 min.
per pan
Tussendoor keren
9
Aan de
kook brengen Aanbra den
Frituren
1
1-2
4-5
Koken
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta
koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van
patates frites
25
3
1
26
Wij adviseren om bij het aan de kook brengen of het aanbraden de
hoogste kookstand in te stellen en vervolgens gerechten met een
langere kooktijd op de gewenste kookstand gaar te laten worden.
Oververhit vet en olie is licht ontbrandbaar. Wanneer u levensmiddelen
in vet of olie (bijvoorbeeld patates frites) bereidt, dient u in de buurt te blijven.
Bakken
Ovenfunctie: Hetelucht
onderwarmte .
, Multi Hetelucht
of Boven- en
Bakvormen
• Voor Boven- en onderwarmte zijn vormen van donker metaal en
gecoate vormen geschikt.
• Voor Hetelucht resp. Multi Hetelucht zijn ook vormen van licht
metaal geschikt.
Gebruiksniveaus
• Bakken met Boven- en onderwarmte en Hetelucht is op één niveau mogelijk.
• Met Multi Hetelucht kunt u op maximaal 3 bakplaten tegelijk bakken:
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 3
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 1 en 3
3 bakplaten:
inzetniveau 1, 3 en 5
27
3
2
28
Algemene aanwijzingen
• Bakblik met de schuine kant naar voren plaatsen!
• U kunt met Boven- en onderwarmte of Hetelucht ook twee
vormen tegelijk naast elkaar op het rooster bakken. Het bakproces
duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het
gaarproces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur.
Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzigen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende
temperatuurvoorschriften, baktijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid
en de bakvorm.
• Als u voor de eerste keer gaat bakken, raden wij aan de laagste temperatuurwaarde in te stellen en pas als het nodig is een hogere temperatuur te kiezen (bijvoorbeeld wanneer het gebak niet bruin
genoeg is of wanneer de baktijd te lang is).
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept,
kijkt u dan bij een soortgelijk gebak.
• Bij het bakken van gebak op bakplaten of in vormen op meerdere niveaus kan de baktijd zo’n 10-15 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op
één niveau.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het in het begin van het
bakproces niet overal even bruin. Verander in dit geval de temperatuurinstelling niet. In de loop van het bakproces wordt het gebak
overal even bruin.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van
de baktijd uitschakelen, om te profiteren van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het
plaatsen van een gerecht in de koude oven.
Baktabel
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzet- TemperaTijd
niveau tuur °C uur: min.
Gebak in vormen
Tulband
Hetelucht
1
150-160
0:50-1:10
Zandgebak/driekoningenkoek
Hetelucht
1
140-160
1:10-1:30
Biscuittaart
Hetelucht
1
140
0:25-0:40
Biscuittaart
Boven- en
onderwarmte
1
160
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
Boven- en
onderwarmte
3
180-200
0:10-0:25
Hetelucht
3
150-170
0:20-0:25
Boven- en
onderwarmte
1
170-190
0:50-1:00
Appeltaart (2vormen Ø20cm,
diagonaal geplaatst)
Hetelucht
1
160
1:10-1:30
Appeltaart (2vormen Ø20cm,
diagonaal geplaatst)
Boven- en
onderwarmte
1
180
1:10-1:30
Hartige taart (bijv. quiche lorraine)
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:30-1:10
Kwarktaart
Boven- en
onderwarmte
1
170-190
1:00-1:30
Gistbroodje/-krans
Boven- en
onderwarmte
3
170-190
0:30-0:40
Kerststol
Boven- en
onderwarmte
3
Brood (roggebrood)
-eerst
-dan
Boven- en
onderwarmte
1
Hetelucht
3
160-1701) 0:15-0:30
Boven- en
onderwarmte
3
180-2001) 0:10-0:20
Hetelucht
3
150-160
Taartbodem van roerdeeg
Dichte appeltaart
Gebak op de bakplaat
Roomsoezen/tompoezen
Biscuitrol
Kruimelgebak droog
Boter-/suikerkoek
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Boven- en
onderwarmte
3
Hetelucht
3
160-1801) 0:40-1:00
2501)
160-180
1)
190-210
150
0:20
0:30-1:00
0:20-0:40
0:15-0:30
0:35-0:50
29
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzet- TemperaTijd
niveau tuur °C uur: min.
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Boven- en
onderwarmte
3
170
0:35-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
Boven- en
onderwarmte
3
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbare garnering
(bijv. kwark, room, puddingvulling)
Boven- en
onderwarmte
3
160-180
0:40-1:20
Pizza (met veel beleg)2
Boven- en
onderwarmte
1
190-2101) 0:30-1:00
Pizza (dun)
Boven- en
onderwarmte
1
230-2501) 0:10-0:25
Turks brood
Boven- en
onderwarmte
1
250-270
0:08-0:15
Zwitsers fruitpuddinkje
Boven- en
onderwarmte
1
200-220
0:35-0:50
Koekjes van zandtaartdeeg
Hetelucht
3
150-160
0:06-0:20
Koekjes van zandtaartdeeg
Hetelucht
1/3
150-160
0:06-0:20
Sprits
Hetelucht
3
140
0:20-0:30
Sprits
Hetelucht
1/3
140
0:25-0:40
Boven- en
onderwarmte
3
1601)
0:20-0:30
Koekjes van roerdeeg
Hetelucht
3
150-160
0:15-0:20
Koekjes van roerdeeg
Hetelucht
1/3
150-160
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
Hetelucht
3
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
Hetelucht
3
100-120
0:30-0:60
Met gist gebakken koekjes
Hetelucht
3
150-160
0:20-0:40
3
170-1801)
0:20-0:30
3
1601)
0:20-0:35
Boven- en
onderwarmte
3
1)
180
0:20-0:35
Hetelucht
3
1401)
0:20-0:30
1)
0:25-0:40
1)
0:20-0:30
Koekjes
Sprits
Koekjes van bladerdeeg
Hetelucht
Broodjes
Broodjes
Hetelucht
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Kleine cakejes (20stuks/blik)
30
Hetelucht
Boven- en
onderwarmte
1) Oven voorverwarmen
2) Opvangplaat of braadslede gebruiken
1/4
3
140
170
Bakken op meerdere niveaus
Hetelucht
Soort gebak
Multi
Hetelucht
Niveau van onderen
Temperatuur ºC
Tijd
uur: min.
2 niveaus
3 niveaus
Roomsoezen/tompoezen
1/4
---
160-1801))
0:35-0:60
Droog kruimelgebak
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Koekjes van zandtaartdeeg
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Sprits
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Koekjes van roerdeeg
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Schuimgebak, baiser
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Met gist gebakken koekjes
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Gebak op de bakplaat
Koekjes
1)
Koekjes van bladerdeeg
1/3
---
Broodjes
1/4
---
160
0:30-0:45
---
1401)
0:25-0:40
Kleine cakejes (20stuks/blik)
1/4
170-180
0:30-0:50
1) Oven voorverwarmen
31
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het
gebak is te licht van
kleur
Verkeerde inschuifhoogte
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in
(wordt klef, papperig,
vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager
instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet
worden verkort door een
hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het
bijzonder bij het gebruik van
keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijk- Te hoge baktemperatuur en te Baktemperatuur lager instelmatig bruin
korte baktijd
len en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig ver- Het deeg gelijkmatig over de
deeld
bakplaat verdelen
Vetfilter is geplaatst
Gebak wordt niet gaar Te lage temperatuur
binnen de aangegeven baktijd
Vetfilter is geplaatst
32
Vetfilter verwijderen
Baktemperatuur iets hoger
instellen
Vetfilter verwijderen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Pastaschotel
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:25-0:40
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:30-1:00
Infratherm
1
160-170
0:30-1:00
Gegratineerde groente1)
Gegratineerd stokbrood
Gevulde groente
1)
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Diepvriespizza
Boven- en
onderwarmte
3
Patates frites1)
(300-600 g)
Infratherm
3
Stokbrood
Boven- en
onderwarmte
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Vruchtentaart
Boven- en
onderwarmte
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
200-220
15-25 min.
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
33
Braden
Ovenfunctie: Boven- en onderwarmte
of Infratherm
Plaats voor het braden het vetfilter!
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Grote braadstukken kunt u direct in de braadslede braden of op
het rooster met hieronder de braadslede.
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel
te braden. Op deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een
braadpan zonder deksel braden.
3
34
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis pas vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het inbranden van vrijkomende vleessappen of vet te voorkomen,
adviseren wij een beetje vloeistof in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de braadtijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de braadtijd meerdere
keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit,
om te profiteren van de restwarmte.
Braadtabel
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Rundvlees
Stoofvlees
1-1,5 kg
Boven- en
onderwarmte
1
200-250 2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas
per cm
dikte
- Van binnen rood
(rare)
per cm
dikte
Infratherm
1
1902001)
- van binnen roze
(medium)
per cm
dikte
Infratherm
1
180-190 0:06-0:08
- doorbakken (well
done)
per cm
dikte
Infratherm
1
170-180
Schouderstuk, nekstuk, ham
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
Kotelet, casselerrib
1-1,5 kg
Infratherm
1
170-180
1:00-1:30
750 g-1 kg
Infratherm
1
160-170
0:45-1:00
1 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
1,5-2 kg
Infratherm
1
160-180 2:00-2:30
Lamsbout,
lamsgebraad
1-1,5 kg
Infratherm
1
150-170
Lamsrug
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:00-1:30
Hazenrug,
hazenbout
tot 1 kg
Boven- en
onderwarmte
3
2202501)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug
1,5-2 kg
Boven- en
onderwarmte
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout
1,5-2 kg
Boven- en
onderwarmte
1
200-210
1:30-2:15
0:05-0:06
0:08-0:10
Varkensvlees
Gehakt
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
Kalfsbout
Lamsvlees
1:15-2:00
Wild
35
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Gevogelte
Stukken gevogelte
per 200250g
Infratherm
1
200-220 0:35-0:50
Halve kip
per 400500g
Infratherm
1
190-210
0:35-0:50
Kip, poularde
1-1,5 kg
Infratherm
1
190-210
0:45-1:15
Eend
1,5-2 kg
Infratherm
1
180-200 1:15-1:45
Gans
3,5-5 kg
Infratherm
1
160-180 2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:45-2:30
4-6 kg
Infratherm
1
140-160 2:30-4:00
1-1,5 kg
Boven- en
onderwarmte
1
210-220
Kalkoen
Vis (stoven)
Hele vissen
1) Oven voorverwarmen
36
0:45-1:15
Vlak-grilleren
1
3
Ovenfunctie: Grill
tuurinstelling
of Grote grill
met maximale tempera-
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
De lege oven met de grillfuncties altijd 5 minuten voorverwarmen!
• Voor grillen het rooster op het aanbevolen gebruiksniveau plaatsen.
• De opvangbak altijd op het 1e gebruiksniveau van onderaf plaatsen.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Tijd
Gerecht
Inzetniveau
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
4
8-10 min.
6-8 min.
Varkenshaas
4
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
4
8-10 min.
6-8 min.
Runderhaas, kalfsfilet
4
6-7 min.
5-6 min.
Runderfilet, rosbief
(ca. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Geroosterd brood 1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Snacks op toast
3
6-8 min.
---
1) Niet voorverwarmen
37
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien
(zonder temperatuurinstelling)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de
ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd
min.
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgekeerd schoteltje in
een groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90-120
20-30
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Slagroom, 2 x
200g
80-100
10-15
Slagroom kan ook met nog licht bevroren deeltjes goed worden geklopt
Gebak, 1400g
60
60
Gerecht
38
Opmerking
---
Drogen met hetelucht
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegd rooster.
• U bereikt een beter resultaat als u na de helft van de tijd de oven
uitschakelt, opent en gedurende de nacht laat afkoelen.
• Daarna het gerecht verder laten drogen.
Gerecht
Temperatuur
in °C
Inzetniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren
(richtwaarde)
Groenten
Bonen
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (reepjes)
60-70
3
1/4
5-6
Soepgroenten
60-70
3
1/4
5-6
Paddestoelen
50-60
3
1/4
6-8
Kruiden
40-50
3
1/4
2-3
Pruimen
60-70
3
1/4
8-10
Abrikozen
60-70
3
1/4
8-10
Appelschijven
60-70
3
1/4
6-8
Peren
60-70
3
1/4
6-9
Fruit
39
Wecken
Ovenfunctie: Onderwarmte
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke
glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een schroefdeksel - of bajonetsluiting en metalen
blikken zijn ongeschikt.
• Voor het wecken gebruikt u het eerste inzetniveau van onderen.
• Gebruik voor het wecken de bakplaat. Hierop kunt u maximaal zes
glazen met elk een inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn
dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de
oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-literglazen na ca. 35-60 minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de
temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Temperatuur
in°C
Wecken tot het
parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortels1)
160-170
50-60
5-10
Paddestoelen1)
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Product
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
40
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan
het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
Buitenzijde van het apparaat
• Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
Binnenkant oven
Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet in en kunt u het makkelijk verwijderen.
1. Schakel de ovenverlichting in om de oven goed schoon te kunnen maken.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog de oven na.
3
1
Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een speciale ovenreiniger.
Let op: neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de
fabrikant in acht!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) elke keer na
het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor
makkelijker schoonmaken.
Vetfilter
1. Het vetfilter in een heet sopje of in de afwasautomaat reinigen.
2. Als het vuil sterk is ingebrand in wat water en 2-3 eetlepels afwasmiddel
voor afwasautomaten uitkoken.
41
Inschuifroosters
Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en
rechts in de oven worden losgenomen.
Inschuifroosters losnemen
Roosters eerst voor van de ovenwand wegtrekken (1) en dan achter
losnemen (2).
3
Inschuifroosters inzetten
Belangrijk! De afgeronde einden
van de geleidingsstangetjes moeten
naar voren wijzen!
Bij het inzetten de roosters eerst
achter weer inhangen (1) en dan
voor inzetten en aandrukken (2).
42
Ovenverlichting
1
3
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
– oven uitschakelen!
– zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven leggen.
Ovenlamp vervangen/glas reinigen
1. Afdekglas linksom draaien, losnemen en schoonmaken.
2. Indien nodig:
oververlichting 40 watt, 230 V
300 °C hittebestendig
vervangen.
3. Afdekglas weer aanbrengen.
43
Bovenwand van de oven
1
Om het reinigen van de bovenwand van de oven te vereenvoudigen kan
het bovenste verwarmingselement worden neergeklapt.
Verwarmingselement neerklappen
Waarschuwing: Verwarmingselement alleen neerklappen als de oven
is uitgeschakeld en er geen verbrandingsgevaar meer bestaat!
1. Inschuifroosters aan de zijkant losnemen.
2. Het verwarmingselement van voren
vastpakken en over het nokje aan de
binnenkant van de oven naar voren
trekken.
3. Het verwarmingselement klapt nu
naar beneden.
1
Attentie: Druk het verwarmingselement niet met geweld naar beneden! Het verwarmingselement kan
afbreken.
Bovenwand van de oven reinigen
Verwarmingselement bevestigen
1. Verwarmingselement tegen de bovenwand van de oven drukken.
2. Het verwarmingselement tegen de
veerkracht naar voren trekken en
over het nokje geleiden.
3. In de klemmen laten vallen.
4. Inschuifroosters inzetten.
1
44
Attentie: Het verwarmingselement
moet aan beide kanten boven het
nokje in de binnenwand van de
oven liggen en goed op z'n plek
zitten.
Bakovendeur
Om het binnenste van de bakoven gemakkelijker te kunnen kunt u de
bakovendeur van uw apparaat eruit halen.
Bakovendeur eruit halen
1. Bakovendeur volledig openen.
2. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van de deur volledig uitklappen.
3. Sluit de bakovendeur tot de eerste
vergrendelstand (circa 45°).
3
4. Pak met beide handen de zijkanten
van de bakovendeur vast en trek de
deur van de bakoven schuin naar
boven er uit (Let op : Zwaar!).
Leg de bakovendeur met de buitenkant naar boven op een zacht, vlak
oppervlak neer, bijvoorbeeld op een
deken, om krassen te vermijden.
45
Bakovendeur erin schuiven
1. Pak met beide handen de bakovendeur aan de kant van de greep vast
en houd deze in een hoek van circa
45°.
Plaats de uitsparingen aan de onderkant van de bakovendeur op de
scharnieren van de bakoven.
Laat de deur tot de aanslag naar onder glijden.
2. Bakovendeur volledig openen.
3. Zet de klemhendel (A) aan de beide
deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie.
4. Bakovendeur sluiten.
46
Het glas van deur van de bakoven
1
De bakovendeur is uitgerust met drie achter elkaar aangebrachte glasplaten. De binnenste glasplaten kunnen eraf gehaald worden, tijdens
het reinigen.
Let op! Als er kracht wordt uitgeoefend, vooral aan de zijkanten van de
voorruit, kan het glas breken.
De glasplaten van de deur demonteren
1. Bakovendeur volledig openen.
2. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van de deur volledig uitklappen.
3. Sluit de bakovendeur tot de eerste
vergrendelstand (circa 45°).
4. Pak de deurafschermer (B) aan de
bovenkant van de deuraan beide
kanten vast en druk deze naar binnen om de klemvergrendeling los te
maken. Trek vervolgens de deurafschermer van boven eraf.
47
5. Pak de glasplaten een voor een aan
de rand vast en trek ze uit de geleiding vanaf boven eruit.
Reinig de glasplaten
Reinig grondig de glasplaten met spoelmiddel. Droog daarna de glasplaten goed af.
3
Glasplaten weer terug in de deur zetten
1. Schuif aan de onderkant van deur
de glasplaten een voor een schuin
vanaf boven in het profiel van de
deur en laat ze zakken.
Zet eerst de kleine glasplaat erin en
daarna de grote.
2. Pak de deurafschermer (B) aan de
zijkanten vast, breng deze aan de
binnenkant van de rand van de deur
aan en steek vervolgens de deurafschermer (B) op de bovenkant van
de deur.
48
3
Aan de openzijde van de deurafschermer (B) bevindt zich een geleiderail (C). Deze moet tussen de
buitenste deurruit en de geleidehoek (D) erin worden geschoven.
De klemvergrendeling (E) moet vast
gezet zijn.
3. Bakovendeur volledig openen.
4. Zet de klemhendel (A) aan de beide
deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie.
5. Bakovendeur sluiten.
49
Wat is er aan de hand als …
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De kookzones functioneren niet.
Zie de gebruiksaanwijzing van de inbouwkookplaat
De oven wordt niet warm
De oven is niet ingeschakeld
Oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld Dagtijd instellen
De vereiste instellingen zijn Instellingen controleren
niet uitgevoerd
De zekering in de huisinstallatie (stoppenkast) is
gesprongen
De ovenverlichting valt uit De lamp van de ovenverlichting is defect
1
3
3
50
Zekering controleren.
Als de zekeringen meerdere
malen doorbranden, neem
dan contact op met een erkend elektricien.
Lamp van de ovenverlichting vervangen
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met
onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de binnenkant van het deurvenster.
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk ”Wat u moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze klantenservice of met een van onze servicepartners.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat weergeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde identificatienummers van uw
apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
51
From the Electrolux GroupK=qÜÉ=ïçêäÇ…ë=kçKN=ÅÜçáÅÉK
aÉ=bäÉÅíêçäìñ=dêçÉé=áë=ÇÉ=ÖêççíëíÉ=éêçÇìÅÉåí=íÉê=ïÉêÉäÇ=î~å=~~åÖÉÇêÉîÉå=~éé~ê~íÉå=îççê=ÖÉÄêìáâ=áå=ÇÉ=âÉìâÉåI
êÉáåáÖáåÖëïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= Éå= îççê= ÖÉÄêìáâ= ÄìáíÉåëÜìáëK= få= ãÉÉê= Ç~å= NRM= ä~åÇÉå= çîÉê= ÇÉ= ÜÉäÉ= ïÉêÉäÇ= ïçêÇÉå
áÉÇÉê=à~~ê=ãÉÉê=Ç~å=RR=ãáäàçÉå=bäÉÅíêçäìñ=éêçÇìÅíÉå=Eòç~äë=âçÉäâ~ëíÉåI=ÑçêåìáòÉåI=ï~ë~ìíçã~íÉåI=ëíçÑòìáÖÉêëI
âÉííáåÖò~ÖÉå=Éå=Öê~ëã~~áÉêëF=îÉêâçÅÜí=íÉê=ï~~êÇÉ=î~å=ÅáêÅ~=rpa=NQ=ãáäà~êÇK
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 927 100-A-220306-02
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Related manuals

advertisement