Aeg C67100K-MNAG1 Handleiding
C67100K
Induktions-Glaskeramik-Kochfeld
Glaskeramische inductie-kookplaat
Table de cuisson vitrocéramique à induction
Montage- und Gebrauchsanweisung
Montage- en gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi et instructions de montage
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Let vooral op hoofdstuk ”Veiligheid” op de eerste pagina's. Bewaar deze
gebruiksaanwijzing goed zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef het
boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die
belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het
apparaat. Let goed op deze aanwijzingen.
0 1. Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat.
2. ...
1
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het apparaat.
2
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en
milieuvriendelijk gebruik van het apparaat.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u in deze gebruiksaanwijzing
tips om storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk ”Wat is er aan de
hand als...”.
• Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze
service-afdeling (adres en telefoonnummer vindt u in het boekje
”Garantiebepalingen en Klantenservice”).
Zie ook hoofdstuk ”Service”.
Gedrukt op milieuvriendelijk gefabriceerd papier.
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...
38
Inhoud
INHOUD
Gebruiksaanwijzing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Beschrijving toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functie en werking van de inductie-kookzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningsveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De digitale indicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling van de kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling opheffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geschikte pannen voor inductie-kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pannen voor highlight-kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
44
45
45
46
47
47
48
50
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Bediening van de kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOUCH-CONTROL-sensorvelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keuze kookzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keuze kookstand + en - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koken zonder kookautomatiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
51
52
52
53
53
Koken met de kookautomatiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tweekrings-kookzone in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power-functie activeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningsveld vergrendelen/ontgrendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik, tabellen, tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor het koken zonder of met automatiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Richtlijnen voor het instellen van de kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toepassingsvoorbeelden voor kookautomatiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
56
57
58
60
60
60
61
61
62
39
Inhoud
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voordelen bij reiniging en onderhoud van de inductie-kookzone . . . . . . .
Glaskeramische kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speciaal vuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
63
63
64
Montage-aanwijzing
66
67
68
69
70
......................................
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
108
Gebruiksaanwijzing
GEBRUIKSAANWIJZING
1
Veiligheid
De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de Europese en Nederlandse
normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt u met de volgende
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken.
Elektrische veiligheid
• Montage en aansluiting van het nieuwe toestel mogen alleen door
een erkend installateur uitgevoerd worden.
Houd u aan deze aanwijzing, omdat anders bij schaden de garantie
vervalt.
• Reparaties aan het toestel mogen alleen door vakmensen uitgevoerd
worden. Door ondeskundige reparaties kunnen ernstige gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties tot onze klantendienst of uw vakhandel.
• Als storingen aan het toestel, breuken, storingen of scheuren optreden:
– schakel alle kookzones uit,
– schakel de zekering voor de kookpllat uit of haal deze eruit.
Veiligheid voor kinderen
Als u kookt of braadt, worden de kookzones heet. Houd daarom kleine
kinderen op afstand.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit toestel mag alleen voor het normale koken en braden van gerechten thuis gebruikt worden.
• Gebruik de kookplaat niet om de keuken te verwarmen.
• Voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de buurt van het toestel. Aansluitsnoeren mogen niet tegen
de hete kookzones aankomen.
• Oververhitte vetten en oliën kunnen snel ontbranden. Als u gerechten
in vet of olie bereidt (bijv. patates frites), dient u erbij te blijven.
• Schakel na elk gebruik de kookzones uit.
41
Gebruiksaanwijzing
Speciale aanwijzingen voor de inductie-kookzones
• Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat normaliter niet te
verwachten is dat patiënten met geïmplanteerde pacemakers door
onze inductie-kookzone worden beïnvloed of in gevaar gebracht.
De afstand tussen bovenlichaam en kookzone mag echter niet kleiner
zijn dan 30 cm!
• Elektromagnetische velden kunnen elektronische circuits beïnvloeden
en draagbare radio's storen.
• Leg tijdens het gebruik van de inductie-kookzone(s) geen magnetisch
oplaadbare voorwerpen (bijv. creditcards, cassettebandjes enz.) op de
glaskeramische plaat!
• Leg geen metalen voorwerpen (bijv. lepel, pandeksel enz.) op de
inductie-kookplaat, omdat deze tijdens het gebruik warm kunnen
worden.
3
Bepaalde pannen kunnen tijdens het gebruik op inductie-kookzones
geluid veroorzaken. Dat is geen defect van de kookplaat en heeft geen
enkele invloed op het functioneren.
Veiligheid bij het reinigen
Het schoonmaken van het toestel met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is uit veiligheidsoverwegingen verboden.
Zo wordt schade aan het apparaat voorkomen
• Gebruik de kookplaat niet als werkplek of aanrecht.
• Schakel de kookzones nooit in als er een lege pan op staat.
• Glaskeramiek is ongevoelig voor temperatuurschokken en zeer sterk,
echter niet onbreekbaar. Bijzonder scherpe en harde voorwerpen die
op de kookplaat vallen, kunnen tot beschadiging leiden.
• Gebruik geen pannen met een beschadigde, ruwe of oneffen bodem.
Bij het verschuiven kunnen krassen ontstaan.
• Zet geen potten of pannen op het raam van de kookplaat. Er kunnen
krassen en lakschade ontstaan.
• Let erop dat er geen zuurhoudende vloeistoffen, bijv. azijn, citroen of
kalkoplossende middelen op het raam van de kookplaat terechtkomen, omdat anders matte plekken ontstaan.
42
Gebruiksaanwijzing
• Als suiker of suikerhoudende stoffen op de hete kookplaat terechtkomen en smelten, verwijder de plekken dan direct, nog in hete toestand, met een glasschraper. Als de massa afkoelt, kan bij het
verwijderen schade aan de oppervlakte ontstaan.
• Houd alle voorwerpen en materialen die kunnen smelten weg van de
glaskeramische plaat, bijv. kunststoffen, aluminiumfolie of ovenfolies.
Mocht er toch iets op de glaskeramische plaat smelten dan moet dit,
eveneens direct, met een glasschraper verwijderd worden.
• Voorkom dat pannen droogkoken. De bodem kan daarbij kapot gaan
en de keramische plaat beschadigd worden.
2
Weggooien
Verpakkingsmateriaal weggooien
• Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal en eventuele oude toestellen moeten op deze juiste manier weggegooid
worden.
• Houd de nationale en regionale voorschriften en de materiaalcodering aan (materiaalscheiding, afvalinzameling, verzamelpunten).
Aanwijzingen bij het weggooien
• Het toestel mag niet met het huisvuil meegegeven worden.
• Inlichtingen over afhaaltijden of inzamelplaatsen krijgt u bij de plaatselijke stadsreiniging of op het gemeentehuis.
• Waarschuwing! Afgedankte apparaten moeten voor het weggooien
onbruikbaar gemaakt worden. Haal het elektriciteitssnoer eraf.
43
Gebruiksaanwijzing
Beschrijving toestel
Functie en werking van de inductie-kookzone
Onder de glaskeramische plaat bevindt zich een inductiespoel van
koperdraad. Deze wekt elektromagnetische velden op, die direct op de
panbodem werken en niet, zoals andere verwarmingssystemen, eerst
het glaskeramiek verhitten. Dat betekent, dat de bodem van de pan
direct heet wordt, zodat tijd en energie bespaard worden.
Omdat de voor het koken benodigde warmte direct in de panbodem
geproduceerd wordt, wordt de kookzone zelf nauwelijks warm. De
kookzone neemt alleen warmte van de panbodem over.
Aanwijzing:
Als er geen pan op de kookzone staat, volgt er geen overdracht van
energie (verhitten), en daarmee een absolute veiligheid tegen per
ongeluk inschakelen.
3
44
In deze kookplaat is een koelventilator geïntegreerd die afhankelijk van
de temperatuur van de inductie-kookzone automatisch wordt ingeschakeld. Na het uitschakelen van de kookzone loopt de koelventilator
nog enige tijd verder.
Gebruiksaanwijzing
Uitrusting kookplaat
kookzone 2:
stralings-éénkrings-kookzone 1200 W
kookzone 3:
stralings-tweekrings-kookzone
1700 W
180mm
kookzone 4:
inductie-kookzone 1400 W
kookzone 1:
inductie-kookzone 2200 W;
met Power-functie 3000 W
touch-control-bedieningsveld
Bedieningsveld
indicatie timer
kookstandindicaties
kookzone-indicaties timergebruik
vergrendeling
met controlelampje
timer
keuze kookzone
inschakelen Power-/tweekrings-kookzone
hoofdtoets ”aan/uit”
keuze kookstand ”+” en ”-”
45
Gebruiksaanwijzing
De digitale indicaties
In de indicatie kunnen de cijfers 1 tot 9 en vier verschillende letters
verschijnen.
• De cijfers geven aan welke kookstand is ingesteld:
1 = kleinste vermogen
9 = hoogste vermogen
• Bij alle kookzones worden de volgende letters en functies aangegeven:
1
H = Restwarmte-indicatie
Attentie! Kookzone nog heet; gaat uit als de kookzone is afgekoeld. Indicatie alleen als de kookzone uitgeschakeld is.
a = Kookautomatiek (bij alle kookzones mogelijk)
brandt, als kookzone op kookautomatiek is ingesteld; (brandt zo
lang, tot de automatiek op de ingestelde doorkookstand omschakelt).
- = brandt, als de automatische uitschakeling geactiveerd is.
(zie ook ”Wat is er aan de hand als...?”)
• Alleen bij de twee inductie-kookzones worden de volgende letters en
functies aangegeven:
1
46
f = Fout-indicatie
knippert, als de kookzone ingeschakeld is en
F = – er geen pan op de kookzone staat of
F = – er een ongeschikte pan op de kookzone staat
P = Power-functie
brandt, als de Power-functie geactiveerd is.
De Power-functie levert extra hoog verwarmingsvermogen. Deze
kan bij kookzone 1 links voor ø 210 mm worden ingeschakeld.
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsuitschakeling van de kookzones
Als één van de kookzones na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld
of de kookstand niet wordt veranderd, wordt de betreffende kookzone
automatisch uitgeschakeld.
In de indicatie van de betreffende kookzone verschijnt j.
De kookzones worden uitgeschakeld bij:
• kookstand
1 - 2
na 6 uur
• kookstand
3 - 4
na 5 uur
• kookstand
4 - 5
na 4 uur
• kookstand
5 - 9
na 1,5 uur
Veiligheidsuitschakeling opheffen
0
Om de actieve veiligheidsuitschakeling van de betreffende kookzones
op te heffen, schakelt u het apparaat d.m.v. sensorveld ”aan/uit” n uit
en daarna weer in. Daarna zijn de kookzones weer klaar voor het
gebruik.
3
In de indicatie van de kookzone verschijnt h, als nog restwarmte aanwezig is.
47
Gebruiksaanwijzing
Geschikte pannen voor inductie-kookzones
Materiaal van de pan
• In principe zijn alle pannen met een magnetische bodem geschikt.
Dat zijn pannen van staal, geëmailleerd staal en gietijzer.
• Edelstalen pannen met een gemengde metalen bodem (sandwichbodem bijv. Tefal met aluminium/koperbodem) zijn alleen dan voor
inductie geschikt, als dat uitdrukkelijk door de fabrikant is aangegeven. Ze hebben dan een ferromagnetisch aandeel in de bodem.
• Pannen van aluminium, koper, messing, edelstaal (indien niet speciaal
als geschikt voor inductie gekenmerkt), glas, aardewerk of porselein
zijn niet geschikt voor inductie-kookzones. De kookzone reageert
alsof er geen pan op staat:
Foutindicatie f.
Let op de woorden: Geschikt voor inductie!
Geschiktheidstest
Als u niet zeker weet of een pan geschikt is voor gebruik op de inductie-kookzone, kunt u dat als volgt controleren:
• Zet een pan met een kleine hoeveelheid water (3-5 mm vulhoogte) op
de kookzone.
Schakel de kookzone op volle capaciteit (schakelaarstand 9).
Let op: Als de pan geschikt is, wordt de bodem binnen een paar
seconden warm!
• U kunt dit ook met een magneet controleren. Als die aan de bodem
blijft hangen, is de pan geschikt voor inductie-kookzones.
48
Gebruiksaanwijzing
Pangrootte
De inductie-kookzone past zich tot een bepaalde grens automatisch
aan de diameter van de panbodem aan. Toch moet de diameter van de
panbodem een bepaalde maat hebben, afhankelijk van de maat van de
kookzone.
Bijvoorbeeld: Diameter van de kookzone 21 cm
Bijvoorbeeld: Diameter van de panbodem minimaal 18 cm
Bijvoorbeeld: Diameter van de kookzone 14,5 cm
Bijvoorbeeld: Diameter van de panbodem minimaal 12 cm
Aanwijzing:
Let bij het kopen van pannen op de diameter van de bodem; fabrikanten geven meestal de diameter van de bovenste rand van de pan aan.
Automatische panherkenning
Bij gebruik van ongeschikte pannen functioneert de inductie-kookzone
niet.
Als de kookzone wordt ingeschakeld zonder dat er een geschikte
pan op staat, knippert in de digitale indicatie van de kookplaat f.
Na ca. 10 minuten schakelt de kookplaat automatisch uit. In de digitale
indicatie verschijnt j.
Ook bij oververhitting (bijv. verwarmen van drooggekookte pan) of
fouten in de elektronica brandt de indicatie j. De kookzone schakelt
automatisch uit.
Om opnieuw in te schakelen de kookzone eerst uitschakelen en dan op
de gewenste stand instellen.
49
Gebruiksaanwijzing
Pannen voor highlight-kookzones
• In principe zijn alle pannen met een vlakke bodem geschikt voor
stralingskookzones. Goede pannen herkent u aan de bodem en niet
aan het materiaal waarvan de pan gemaakt is.
• De bodem moet zo dik en vlak mogelijk zijn. Ruwe bodems (bijv. bij
pannen van gietijzer) laten bij het verschuiven krassen op de kookplaat achter.
• Pannen met een aluminium of koperen bodem kunnen metaalkleurige verkleuringen op de glaskeramische plaat achterlaten die moeilijk of helemaal niet te verwijderen zijn.
• Panbodem en kookzone moeten even groot zijn.
1
Attentie! Voorkom dat pannen van email droogkoken.
De bodem kan daarbij beschadigd raken en bij verschuiven de kookplaat bekrassen. Pannen met scherpe randen en bramen werken
eveneens schurend.
2 Tips voor het besparen van energie
• De kookzone pas inschakelen als er een pan op staat.
• Let erop dat de pan in het midden van de kookzone staat en het verwarmde/gemarkeerde vlak bedekt.
• Vuile kookzones en panbodems beschadigen de glaskeramische kookplaat en verhogen het stroomverbruik.
• Schakel de kookzone ruim vóór het einde van de kooktijd uit om
gebruik te maken van de restwarmte.
• Bij gebruik van een snelkookpan wordt de kooktijd max. 50% korter.
Daardoor bespaart u niet alleen energie, maar blijven ook meer vitaminen en mineralen behouden.
U verspilt energie, als....
pan te klein
50
pandeksel niet
gesloten
panbodem niet
vlak
pan te groot
(glaskeramiek)
Gebruiksaanwijzing
Voor het in gebruik nemen
Reinigen
De glaskeramische kookplaat met een vochtige doek afnemen.
1
Attentie: Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De
oppervlakte kan beschadigd worden.
Bediening van de kookzones
TOUCH-CONTROL-sensorvelden
Om de TOUCH-CONTROL-sensorvelden te bedienen legt u uw vinger
plat op het gewenste veld, tot het betreffende controlelampje aan of
uit gaat, resp. de gewenste functie wordt uitgevoerd.
Om sneller in te stellen laat u uw vinger zo lang op het sensorveld
rusten, tot de gewenste waarde is bereikt.
Alle ingevoerde gegevens worden door een akoestisch signaal bevestigd.
Apparaat inschakelen
0
3
Het complete apparaat wordt met het sensorveld ”aan/uit” n ingeschakeld.
Het sensorveld ”aan/uit” ca. twee seconden lang aanraken.
De digitale indicaties geven j aan en de punt knippert.
Nadat u d.m.v. sensorveld ”aan/uit” het apparaat hebt ingeschakeld,
moet binnen ca. 10 seconden met de kookzonekeuzetoetsen één van de
kookzones worden geselecteerd. Anders wordt het apparaat om veiligheidsredenen weer uitgeschakeld.
51
Gebruiksaanwijzing
Apparaat uitschakelen
Om het apparaat compleet uit te schakelen sensorveld ”aan/uit” n
aanraken.
0
Sensorveld ”aan/uit” ca. een seconde lang aanraken.
3
Na het uitschakelen van een kookzone of van de gehele kookplaat
wordt nog aanwezige restwarmte met h (van ”heet”) in de digitale
indicaties van de betreffende kookzones aangegeven.
3
Als alle kookzones uitgeschakeld zijn, wordt het apparaat na enige tijd
automatisch uitgeschakeld.
Keuze kookzone
0
Om de gewenste kookzone te selecteren
het bijbehorende sensorveld ca. een seconde lang aanraken.
In het indicatieveld van de kookzone gaat de nul met punt branden =.
De punt geeft aan dat alleen deze kookzone kan worden ingesteld. Als
u het kookzone-sensorveld opnieuw aanraakt, gaat de punt uit en kunt
u verder niets instellen.
Om uit te schakelen de sensorvelden + en - tegelijk aanraken.
52
Gebruiksaanwijzing
Keuze kookstand
0
3
+
en
-
Voor instellen resp. wijzigen van de kookstand (! tot )) voor de
gekozen kookzone.
Met sensorveld + de kookstand verhogen.
Met sensorveld - de kookstand verlagen.
Als verschillende kookzones tegelijk in gebruik zijn, moet voor wijzigen
van de kookstand de gewenste kookzone worden gekozen door aanraken van het betreffende sensorveld. Een punt in het display geeft aan
welke kookzone geselecteerd is.
Koken zonder kookautomatiek
0 1. Kies voor het aankoken/aanbraden een hoge capaciteit.
2. Zodra zich stoom vormt resp. het vet heet is, op de gewenste doorkookstand terugschakelen.
3. Om het kookproces te beëindigen op nul terugschakelen.
2
Aanwijzing:
Bij het werken met de inductie-kookzone moet u erom denken dat
– de opwarmtijden korter worden doordat de energie direct op de pannen wordt overgedragen!
– het koken direct wordt beëindigd als de kookzone wordt uitgeschakeld (geen overkoken!).
53
Gebruiksaanwijzing
Koken met de kookautomatiek
Alle vier kookzones van de kookplaat kunnen op negen standen worden
ingesteld en zijn uitgerust met een kookautomatiek:
– !, laagste kookstand
– ), hoogste kookstand
– a, aankookfunctie.
Met de kookautomatiek (a) werkt de kookzone een bepaalde tijd met
vol vermogen en schakelt dan automatisch op de ingestelde doorkookstand terug.
De duur van de automatische aankookstoot is afhankelijk van de gekozen doorkookstand.
0 1. Met de kookzone-sensorvelden de gewenste kookzone kiezen. De punt
in het betreffende display gaat branden.
2. Met de + of --sensorvelden kookstand 9 instellen. Even loslaten en
het +-sensorveld opnieuw aanraken.
54
Gebruiksaanwijzing
In de kookstandindicatie gaat nu A branden.
3. Dan sensorveld - aanraken en op de gewenste doorkookstand ! tot
( instellen. De ingestelde doorkookstand wordt eerst aangegeven.
Na 5 seconden verschijnt i.p.v. de doorkookstand weer a in de indicatie. Na afloop van de aankooktijd wordt weer de doorkookstand aangegeven.
3
Als u tijdens de automatische functie een hogere stand kiest, bijv. van
§ naar %, wordt rekening gehouden met de reeds verlopen aankooktijd. Als u een lagere stand kiest, wordt de automatische functie direct
beëindigd. Ook bij opnieuw koken op een nog warme kookzone maakt
de kookautomatiek gebruik van de restwarmte. Dat bespaart tijd en
energie.
55
Gebruiksaanwijzing
Tweekrings-kookzone in- en uitschakelen
0 1. De betreffende kookzone selecteren.
2. De gewenste kookstand instellen
3. Om de tweekrings-kookzone in of uit te schakelen legt u uw vinger plat
op het touch-control-sensorveld ”inschakelen tweekringskookzone” r, tot het controlelampje aan of uit gaat.
56
Gebruiksaanwijzing
Power-functie activeren
Voor het inschakelen van de Power-functie (*alleen bij kookzone 1,
links voor ø 210 mm, aanwezig) moet de kookzone geselecteerd zijn
(punt in de indicatie). Raak sensorveld ”inschakelen Power-/tweekringskookzone” r aan. In de indicatie verschijnt P en de Power-functie is
nu actief.
3
De Power-functie wordt voor max. 10 minuten geactiveerd. Dan schakelt de kookzone automatisch op stand 9 om.
1
Terwijl de Power-functie van de kookzone links voor actief is, kan
inductie-kookzone rechts voor ø 145 mm maximaal op verwarmingsstand 7 worden gebruikt.
Wordt bij de kookzone rechts voor een hogere stand dan 7 (bijv. 8, 9 of
A) ingesteld, dan geeft de kookstandindicatie afwisselend de ingestelde
stand en 7 aan. Zodra de Power-functie beëindigd is (max. 10 minuten),
gaat de kookzone rechts voor automatisch op de eerder ingestelde
stand over.
57
Gebruiksaanwijzing
Timer
Met de geïntegreerde timer kan bij alle vier kookzones een kooktijd
worden ingesteld. Als het einde van de kooktijd is bereikt, wordt de
kookzone automatisch uitgeschakeld.
0 1. Met het sensorveld kookzone de gewenste kookzone selecteren en
gewenste kookstand instellen.
2. Sensorveld TIMER W aanraken om de timerfunctie voor deze kookzone te activeren. In de indicatie verschijnt 00.
3. Met de sensorvelden + of - de gewenste tijd tot het automatisch uitschakelen instellen of veranderen (bijv. 15 minuten).
Na enkele seconden begint de timer automatisch en geeft de resterende tijd tot het uitschakelen aan.
Bovendien brandt de indicatie ”timer actief” van de betreffende kookzone, bijv. controlelampje links boven komt overeen met kookzone links
achter.
Na afloop van de ingestelde kookduur wordt de kookzone automatisch
uitgeschakeld en klinkt een akoestisch signaal.
4. Sensorveld TIMER W aanraken om het signaal en het controlelampje
uit te schakelen.
58
Gebruiksaanwijzing
3
Om sneller in te stellen laat u uw vinger zo lang op het sensorveld + of
- rusten, tot de gewenste waarde is bereikt.
Als eerst sensorveld - wordt aangeraakt, begint de tijdsinstelling bij
99 minuten, als eerst sensorveld + wordt aangeraakt, begint de
tijdsinstelling bij 1 minuut.
Resterende kooktijd aangeven
0
Als u een kookzone kiest die op de timer werkt, verschijnt in het timerindicatieveld de resterende kookduur.
Timer als kookwekker (”eierwekker”) gebruiken
3
De timer-functie kan zonder de uitschakelautomatiek ook als kookwekker worden gebruikt, als hij tenminste niet reeds voor één of meer
kookzones wordt gebruikt. Hierbij mag er geen kookzone geselecteerd
zijn. Het sensorveld kookzone met de punt in de indicatie moet dus
opnieuw worden aangeraakt, opdat de punt uitgaat.
De tijdsinstelling geschiedt zoals hierboven beschreven.
Timer-functie voortijdig beëindigen
Er zijn twee mogelijkheden om de timer voortijdig uit te schakelen:
Kookzone en timer tegelijk uitschakelen
0 1. Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone selecteren.
2. Toets + en - tegelijk aanraken: Kookzone en timer worden uitgeschakeld.
Timer uitschakelen - kookzone blijft actief
0 1. Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone selecteren.
2. Toets ”timer” opnieuw aanraken
3. Toets + en - tegelijk aanraken:
– alleen timer wordt uitgeschakeld.
– kookzone blijft in werking.
59
Gebruiksaanwijzing
Bedieningsveld vergrendelen/ontgrendelen
Tijdens het gehele kookproces kan het bedieningsveld met uitzondering
van het sensorveld ”aan/uit” worden vergrendeld om te voorkomen dat
instellingen worden gewijzigd, bijv. doordat u er met een doek over
veegt. Deze functie is ook geschikt als kinderbeveiliging.
0 1. Toets o zo lang aanraken tot het controlelampje gaat branden.
2. Om de vergrendeling weer op te heffen de vergrendelingstoets zo lang
aanraken tot het controlelampje uitgaat.
Kinderbeveiliging! Als u de kookplaat compleet uitschakelt d.m.v. sensorveld ”aan/uit” , terwijl de vergrendelingstoets is ingeschakeld, dan is
bij het weer inschakelen de vergrendelingstoets actief, d.w.z. eerst moet
de vergrendelingstoets worden aangeraakt, opdat de kookzones weer
kunnen worden ingeschakeld.
Gebruik, tabellen, tips
Tips voor het koken zonder of met automatiek
De kookautomatiek bevelen wij aan:
• bij gerechten die koud opgezet worden, bij hoge capaciteit verhit
worden en op de doorkookstand niet steeds in de gaten gehouden
behoeven te worden.
• bij gerechten die in de hete pan gedaan worden.
De kookautomatiek is niet geschikt voor:
• goulash, rollades en soortgelijke suddergerechten, die tot het bereiken van de juiste bruinering onder voortdurend omdraaien aangebraden, overgoten en gaar gesmoord moeten worden.
• knoedels, macaronigerechten met veel vocht
• koken in stoompannen
• grote hoeveelheden soep/éénpansgerechten met meer dan 2 l vloeistof.
60
Gebruiksaanwijzing
Tabellen
Aanwijzing:
De gegevens in de volgende tabel zijn richtlijnen. Welke instelling nodig
is, hangt af van de kwaliteit van de pan en van soort en hoeveelheid
van de levensmiddelen.
Richtlijnen voor het instellen van de kookzones
Schakelstand
geschikt voor
9 resp. P
aan de kook
brengen
aan de kook brengen van grote
hoeveelheden water, meelballetjes
koken
7-9
sterk aanbraden
frituren van patates frites,
aanbraden van vlees, bijv. goulash,
uitbakken, bijv. aardappelkoekjes,
braden van lendenstukken, steaks
6-7
zacht braden
braden van vlees, schnitzel,
cordon bleu, karbonade, eierkoeken,
gehaktballen, roux bereiden, mild
braden, braadworst, lever, eieren,
berliner bollen frituren.
4-5
koken
koken van grotere hoeveelheden,
éénpansgerechten en soepen,
koken van aardappelen,
bouillon trekken
3-4
stoven
stoven van groente of
smoren van vlees
rijstepap koken
smoren
2-3
weken
wellen van rijst en melkgerechten,
stoven van kleinere hoeveelheden
aardappelen of groenten, verhitten
van kant-en-klare gerechten.
1-2
smelten
schuimomelet, bouillon met ei,
sauce hollandaise, warmhouden
van gerechten, smelten van boter,
chocolade, gelatine
0
Restwarmte, uit-stand
61
Gebruiksaanwijzing
Toepassingsvoorbeelden voor kookautomatiek
62
Toepassingsvoorbeelden
Koken
Schakelstand
Duur
Aanwijzingen/tips
steaks
sterk braden
A7 tot
A8
per pan 820 min.
tussendoor omkeren
schnitzel,
gehaktballen,
spiegeleieren,
braadworst
braden
A6 tot
A7
per pan
10-20 min.
tussendoor omkeren
pannenkoeken
bakken
A6 tot
A7
continu
bakken
tussendoor omkeren
soepen
koken
A3 tot
A5
40-150
min.
tot 3 l vloeistof plus
ingrediënten
aardappelen,
groente
stoven
A3 tot
A5
20-60 min.
gebruik weinig vloeistof!
bijv.: max. ¼ l
water op 750 g aardappelen
groente
smoren,
ontdooien
A2 tot
A4
20-45 min.
indien nodig wat
vloeistof toevoegen
(enkele eetlepels)
rijst, gierstepap, boekweit
wellen
A2 tot
A3
25-50 min.
minstens dubbele
hoeveelheid vloeistof bij de rijst doen.
tussendoor omroeren
kant-en-klare
gerechten,
éépansmaaltijden
opwarmen
A2 tot
A3
10-30 min.
afhankelijk van de
hoeveelheid
instelling aanpassen
schuimomelet, bouillon
met ei
inkoken
A1 tot
A2
10-20 min.
chocolade/
boter/
gelatine
smelten
A1 tot
A2
5-25 min.
niet au bain-marie!
tussendoor omroeren!
Gebruiksaanwijzing
Reiniging en onderhoud
Voordelen bij reiniging en onderhoud van de inductiekookzone
2
Bij glaskeramische inductie-kookplaten kost het reinigen minder
moeite dan bij kookplaten met stralingsverwarming:
– De inductie-kookzone reageert sneller op terug- of uitschakelen.
Overkoken en inbranden van gerechten wordt in hoge mate voorkomen.
– De temperaturen op de glaskeramische oppervlakte zijn bij inductief
koken duidelijk lager dan bij traditionele stralingsverwarmingen.
Omdat de warmte in de pan wordt opgewekt, branden eventuele
gerechten of levensmiddelen op de glaskeramische plaat niet zo sterk
in.
Glaskeramische kookplaat
1
0
0
Het is belangrijk de kookplaat na elk gebruik schoon te maken!
Attentie! Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, zoals bijv. grove
schuurmiddelen resp. krassende pannenreinigers.
Reinig de kookplaat altijd als hij licht verontreinigd is. Gebruik daarvoor
een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Wrijf dan de kookplaat
met een schone doek droog. Er mogen geen resten reinigingsmiddel op
de oppervlakte achterblijven.
Reinig de gehele kookplaat eenmaal per week grondig. Gebruik daarvoor een „speciaal reinigingsmiddel“.
Dan de gehele kookplaat met ruim schoon water schoonmaken en met
een schone doek droogmaken.
Let erop dat er geen resten (reinigingsmiddel) op de kookplaat achterblijven! De kookplaat kan anders beschadigd raken!
63
Gebruiksaanwijzing
Speciaal vuil
Overgekookte gerechten
0
Week deze eerst met een natte doek en verwijder daarna de vuilresten met een glas- of
scheermeskrabber.
Voorzichtig! Verwondingsgevaar!
Daarna de kookplaat schoonmaken met een
geschikt schoonmaakmiddel.
Ingebrande suiker, gesmolten kunststof
verwijdert u direct – nog in warme (niet
hete) toestand – met een glasschraper,
anders kan schade ontstaan.
Daarna de kookplaat nog een keer normaal
schoonmaken.
Beschadiging door suiker of suikerhoudende
levensmiddelen kunt u voorkomen, door de
kookplaat met „een speciaal onderhoudsmiddel“ te behandelen.
Vlekken
0
64
Kalkvlekken, parelmoerachtig glanzende
vlekken, metaalachtig glinsterende verkleuringen, slijtage van pannen, die zich tijdens
het koken gevormd hebben, kunt u het
beste verwijderen als de kookzones nog
warm zijn. Gebruik daartoe een geschikt
reinigingsmiddel. Eventueel de kookplaat
nog een keer schoonmaken.
Gebruiksaanwijzing
1
Let op!
Geen azijn, citroen of kalkoplossende middelen op het raam aanbrengen omdat
anders matte plekken ontstaan.
Zandkorrels die op de kookplaat zijn gevallen kunnen bij het verschuiven van pannen
krassen veroorzaken. Let er daarom op dat
er geen zandkorrels op de kookplaat achterblijven.
Afgeschilferd decor
Door het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen en door schurende panbodems
schilfert het decor in de loop der tijd af en
er ontstaan donkere vlekken.
3
Geschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen en glasschrapers zijn verkrijgbaar bij de service-afdeling van AEG.
Wat is er aan de hand als ...
... de letter f in de digitale indicatie van de inductie-kookzones knippert?
Controleer of:
– de pan op de juiste kookzone staat.
– de diameter van de panbodem misschien te klein voor de kookzone is!
– de pan geschikt is voor inductie!
... j in de digitale indicatie verschijnt?
– Controleer of de kookzone misschien oververhit is.
Kookzone daartoe uitschakelen en laten afkoelen.
Probeer na een paar minuten opnieuw de kookzone met een
geschikte pan in te schakelen.
– De automatische uitschakeling van de kookzone is in werking getreden. U activeert de kookzone opnieuw door hem kort uit en weer in
te schakelen.
65
Montage-aanwijzing
MONTAGE-AANWIJZING
66
1
Attentie!
• Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door
een erkend elektro-installateur worden uitgevoerd.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's
leiden. Wend u bij reparaties altijd tot onze service-afdeling.
3
Volg deze aanwijzingen op, omdat anders bij schade de aanspraak op
garantie vervalt.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat ze zijn ingebouwd in passende inbouwkasten en werkbladen die aan de normen
voldoen. Daarmee wordt de vereiste aanrakingsbescherming van
elektrische apparaten veiliggesteld.
• Als zich storingen aan het apparaat, breuken, barsten of scheuren
voordoen:
– alle kookzones uitschakelen,
– de zekering voor de kookplaat in de huisinstallatie uitschakelen.
Montage-aanwijzing
Technische gegevens
Afmetingen apparaat
breedte
diepte
hoogte
hoogte binnen
570 mm
500 mm
55 mm
52 mm
Uitsnijmaten
breedte
diepte
hoekradius
560 mm
490 mm
R3
Nominaal vermogen
stralings-éénkrings-kookzone ø 145 mm
stralings-tweekrings-kookzone ø 180 mm - ø 120 mm
inductie-kookzone ø 145 mm
inductie-kookzone ø 210 mm
inductie-kookzone ø 210 mm (P)
1200 W
1700 W
1400 W
2200 W
3000 W
spanning van het verwarmingselement
230 V ~
totale aansluitwaarde max.
6,5 kW
67
Montage-aanwijzing
Doel, normen, richtlijnen
Dit apparaat voldoet aan de volgende normen:
• EN 60 335-1 en EN 60 335.2-6
betreffende de veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige doeleinden en
• DIN 44546 / 44547 / 44548
betreffende de gebruikseigenschappen van elektrische fornuizen voor
huishoudelijk gebruik.
• EN 55014-2 / VDE 0875 Deel 14-2
• EN 55014 / VDE 0875 Deel 14/12.93
• EN 61000-3-2 / VDE 0838 Deel 2
• EN 61000-3-3 / VDE 0838 deel 3
betreffende de principiële veiligheidseisen voor elektro-magnetische
compatibiliteit (EMC).
4
68
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
• 73/23/EWG van 19.02.1973 (Laagspanningsrichtlijn)
• 89/336/EEG van 03.05.1989 (EMC-Richtlijn met inbegrip van
Wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG).
Montage-aanwijzing
1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur
• In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht,
die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte
van min. 3 mm met alle polen van het net te scheiden.
Geschikte scheidingsinrichtingen zijn bijv. automatische zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars.
• Dit apparaat voldoet wat betreft de bescherming tegen brandgevaar
aan type Y (EN 60 335-2-6). Alleen apparaten van dit type mogen aan
één zijde tegen hoge kasten of wanden ingebouwd worden.
• Er mogen geen laden onder de kookplaat gemonteerd worden.
• Bescherming tegen aanraken moet door de inbouw gegarandeerd
zijn.
• De stabiliteit van de inbouwkast moet aan DIN 68930 voldoen.
• Als bescherming tegen vocht moeten alle uitgezaagde snijvlakken
met geschikt afdichtmateriaal worden beschermd.
• Bij betegelde werkbladen moeten de voegen bij het kookgedeelte
geheel met voegenmateriaal opgevuld zijn.
• Bij natuurstenen, kunststenen of keramische platen moeten de
springveren met geschikte kunsthars- of tweecomponentenlijm
verlijmd worden.
• Afdichting bij het raam controleren op correcte positie en op eventuele gaten. Er mag geen extra siliconenafdichting aangebracht
worden, omdat dit het uitbouwen bij service bemoeilijkt.
• Voor demontage moet de kookplaat er van onderen uitgedrukt
worden.
69
Montage-aanwijzing
Elektrische aansluiting
Als aansluitleiding moet er een leiding van het type H05SS-F of van
hogere kwaliteit worden gebruikt.
In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht
die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte
van min. 3 mm met alle polen van het net te scheiden. Geschikte scheidingsinrichtingen zijn bijv. automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en
veiligheidsschakelaars.
1
70
Attentie! Elektrische aansluiting volgens aansluitschema uitvoeren.
Service
SERVICE
In het hoofdstuk ”Wat is er aan de hand als” vindt u enkele storingen
die u zelf kunt opheffen. Lees in geval van storing eerst dit hoofdstuk.
Gaat het om een technische storing?
Neem dan contact op met onze service-afdeling. (Adres en telefoonnummers vindt u in hoofdstuk ”adres klantenservice”.)
Bereid het gesprek in ieder geval goed voor. Dat vereenvoudigt de diagnose en de vaststelling of bezoek van een servicetechnicus nodig is:
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
• Hoe uit de storing zich?
• Onder welke omstandigheden
treedt de storing op?
Noteer voor het gesprek beslist de
volgende gegevens van uw apparaat op het typeplaatje:
• PNC-nr. (9 cijfers),
• S-nr. (9 cijfers).
Wij raden aan de nummers hier te noteren zodat u ze altijd bij de hand
hebt.
PNC
S-nr
. . .
. . .
. . .
. . . . . . . . .
Wanneer ontstaan er voor u ook tijdens de garantieperiode
kosten?
• als u de storing m.b.v. de storingstabel (zie hoofdstuk
”Wat is er aan de hand als ...”) zelf had kunnen opheffen,
• als de service-technicus u verschillende malen moet bezoeken, omdat
hij vóór zijn bezoek niet alle belangrijke informatie heeft gekregen en
daarom bijv. onderdelen moet halen. Dit kunt u voorkomen als u uw
telefoongesprek goed voorbereidt zoals boven beschreven.
71
Montage
MONTAGE
108
Montage
109
Montage
110
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement