AEG | LTH37520 | User manual | Aeg LTH37520 Handleiding

Aeg LTH37520 Handleiding
LAVATHERM 37520 electronic
Afvoerdroger
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's
van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar de gebruiksaanwijzing goed,
zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele
volgende eigenaar van het toestel.
1
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden
(Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die
belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de
machine. Let goed op deze aanwijzingen.
0 Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het toestel.
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
2
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. eonomisch en
milieuvriendelijk gebruik van het toestel.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de
hand als ..." aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen.
• Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG
fabrieksservice, zie hoofdstuk "Service".
Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo..
2
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Algemene aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Milieutips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
De belangrijkste kenmerken van uw machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De programmakiezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
Vóór het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deur openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed in de droger doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deur sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droogprogramma instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starttijdkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droogprogramma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed uitnemen of inleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beëindiging van het droogproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed uit de machine nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pluizenzeef reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deurafdichting reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droger uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
17
17
17
18
19
19
19
19
20
20
20
Programmatabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Informatie over textiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wasetiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rondom de zeef reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trommel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paneel en bedieningselementen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deurafdichting reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
25
25
3
Inhoud
Wat is er aan de hand als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Gloeilamp vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Overzetten van het deurscharnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Opstelling en elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Aanwijzingen voor de vakman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Extra leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Afvoersysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Montagesets was-droog-zuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
1 Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen.
Algemene veiligheid
• Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke
risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze
afdeling Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen
aan alle eisen!
• Controleert u vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje
aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met
netspanning en stroomsoort bij u thuis. Op het typeplaatje kunt u ook
zien welke zekering nodig is.
• De droger nooit in gebruik nemen, als het aansluitsnoer beschadigd is
of als bedieningspaneel, bovenblad of sokkel zo beschadigd zijn, dat
de binnenkant van het toestel toegankelijk is.
• Als u het toestel gaat schoonmaken, moet het altijd uitgeschakeld
zijn: stekker uit het stopcontact trekken of bij vaste aansluiting de
groepenhoofdschakelaar uitschakelen of de zekering in de
huisinstallatie uitschakelen resp. uitdraaien.
• Stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan de
stekker.
• Leun niet op de deur als deze open staat. De machine zou dan kunnen
kantelen!
• Droger niet met een waterstraal afsproeien. Kans op kortsluiting!
• De afdekkap van de gloeilamp voor de trommelverlichting moet altijd
op z'n plek zitten.
• Let er bij het sluiten van de deur op, dat er geen wasgoed tussen
wordt geklemd.
• Als u een droogproces onderbreekt om wasgoed uit de droger te
nemen: wasgoed en trommel kunnen heet zijn.
• Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet
gebruikt worden. Brandgevaar door oververhitting!
5
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Veiligheid van kinderen
• Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige
omgang met elektrische toestellen. Zorg daarom voor het nodige
toezicht als de machine aanstaat en laat kinderen niet met de
machine spelen - ze zouden zichzelf of andere kinderen in de
machine kunnen opsluiten.
• Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en
styropor kunnen gevaren opleveren. Verstikkingsgevaar!
• Zorg ervoor dat kinderen of kleine huisdieren niet in de trommel van
de droger kunnen klimmen. Houd daarom de deur van de droger
gesloten, als hij niet gebruikt wordt.
Gebruik volgens de voorschriften
• Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het toestel zijn uit
veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Gebruik het toestel alleen voor het drogen van huishoudtextiel. Als
het voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt
bediend, wordt eventueel ontstane schade niet door de
garantiebepalingen gedekt.
• Alleen in water gewassen textiel drogen. Goed dat met
brandgevaarlijke reinigings- of oplosmiddelen (wasbenzine, alcohol,
middelen om vlekken te verwijderen enz.) behandeld is, mag niet in
de wasdroger gedroogd worden. Brandgevaar! Explosiegevaar!
• Stukken wasgoed die schuimrubber of op rubber lijkend materiaal
bevatten mogen niet in de machine gedroogd worden. Brandgevaar!
• Was in zeer slechte toestand (sterke slijtage) en was met losse vullingen (kussens) die open zouden kunnen zijn, mogen niet gedroogd
resp. opgefrist worden. Brandgevaar!
• Was met onbuigzame onderdelen (vloermatten) en te volle trommels
bedekken de luchtspleet. Houd een vulhoeveelheid aan van max. 5 kg.
Oververhitting! Brandgevaar!
• Alleen was drogen waarin zich geen explosieve voorwerpen (aanstekers, spuitbussen) bevinden. Brandgevaar! Explosiegevaar!
• Na ieder droogproces de pluizenzeef reinigen.
• Bij was/droogzuilen geen voorwerpen op de droger zetten, omdat
deze er tijdens het drogen af kunnen vallen.
6
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Opstelling en aansluiting
• Lees de aparte Installatie-aanwijzingen! Vraag eventueel een
schoorsteenveger of de afdeling bouw- en woningtoezicht van de
gemeente om raad.
• Controleer de droger op transportschade. Een beschadigd toestel in
geen geval aansluiten! Neem in dat geval contact op met de
leverancier.
• Als u de droger gaat vervoeren, eerst het sokkelpaneel verwijderen!
• Plaats de wasdroger niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen!
• Zet de droger waterpas!
• Bij opstelling direct naast een fornuis: tussen fornuis en wasdroger
moet een warmte-isolerende, niet brandbare plaat worden geplaatst
(afmeting 85 x 57,5 cm).
• De stekker van het toestel moet ook na de opstelling goed bereikbaar
zijn.
• De afgevoerde lucht mag niet in een schoorsteen of centraal
afvoersysteem geleid worden; de droger dient een eigen afvoerkanaal
te hebben.
• De wasdroger niet opstellen in een ruimte waarin zich
afvoergebonden kolen-, olie- of gastoestellen bevinden en waarin de
onderdruk 0,04 mbar of meer bedraagt.
• Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de wasdroger staat,
om onderdruk te voorkomen.
• Een vaste aansluiting aan het elektriciteitsnet mag alleen door een
erkend installateur worden gemaakt.
• De droger zuigt lucht aan. Houd daarom de omgeving van het apparaat schoon en leg er ook geen aanzuigbare en brandbare voorwerpen (bijv. stro, zaagsel) voor neer. Brandgevaar!
7
Algemene aanwijzingen
3 Algemene aanwijzingen
• Gesteven wasgoed laat aanslag in de trommel achter en hoort
daarom niet in de droger.
• Als u meer goed in de droger doet dan in de programmatabel
aangegeven, moet u rekening houden met kreukvorming! Bij erg teer
textiel max. 1,5 kg in de droger doen.
• Te uwer informatie: slijtage (en daardoor pluizen) ontstaat voor 70
procent bij het dragen van kleding, voor 20 procent bij het wassen en
slechts voor 10 procent bij het drogen in de wasdroger. De pluizen
verzamelen zich in de pluizenzeef. Bij machinaal drogen ontstaat
slechts ca. 0,03 gram pluizen per kilo wasgoed.
8
Afvalverwerking
2 Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en
kunnen hergebruikt worden.
• De kunststof delen zijn voorzien van een internationaal gebruikte
codering:
– >PE< voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking
– >PS< voor polystyreen, bijv. de hoekbeschermers (volkomen
CFK-vrij)
– >POM< voor polyoxymetheen, bijv. kunststof klemmen
• Het karton is van oud papier gemaakt en wij adviseren u dit ook weer
in een container voor oud papier te deponeren.
Oude machine
1
Waarschuwing! Als u de machine afdankt, neem dan de volgende
maatregelen: stekker uit het stopcontact trekken, aansluitsnoer
afsnijden, stekker en snoer weggooien en deurslot onbruikbaar maken.
U voorkomt daarmee, dat spelende kinderen elkaar of zichzelf in de
machine opsluiten en daardoor in levensgevaar komen.
Zorg voor milieuvriendelijke verwerking van het toestel. Informeer bij
uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw
woonplaats.
De materialen zijn conform hun aanduiding opnieuw te gebruiken.
Oude apparaten kunnen met standaardgereedschap (kruiskopschroevendraaier, hamer) gedemonteerd worden.
9
Milieutips
2 Milieutips
• Gebruik bij het wassen geen wasverzachter!
Wasgoed dat u in de wasdroger droogt wordt ook zonder
wasverzachter wollig en lekker zacht. Probeer het maar eens!
• Wasgoed losjes in de droger doen!
Zo voorkomt u langere droogtijden en kreukvorming.
• Wasgoed goed centrifugeren!
Hoe hoger het centrifugetoerental, des te zuiniger en sneller gaat het
drogen.
Aanwijzingen m.b.t. verbruik, afhankelijk van het centrifugetoerental,
vindt u in onderstaande tabel. De aanwijzingen gelden voor 5 kg wasgoed, gedroogd in het programma KATOEN KASTDROOG:
Gecentrifugeerd met:
Droogproces:
restvocht
energieverbruik
in kWh
kosten in
in liters
in %
tijd in
minuten
800
3,5
70
80
3,3
0,80
1000
3,0
59
75
2,8
0,68
1200
2,7
53
70
2,5
0,61
1400
2,5
50
65
2,3
0,56
1600
2,2
44
60
2,2
0,54
tpm
1
guldens
1) bij een kWh-prijs van 24,4 cent
• Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd wordt!
• Maximaal vulgewicht benutten!
U droogt het zuinigst, als u zich aan de vulgewichten houdt die in de
programmatabel vermeld staan.
10
Milieutips
• Kies het juiste droogprogramma!
Kies het voor soort en hoeveelheid wasgoed passende programma. Zo
werkt de droger het meest economisch. Een paar verbruikswaarden:
Vulgewicht
in kg
Duur in
minuten
Energieverbruik
in kWh
KATOEN KASTDROOG2
5
80
3,3
KATOEN STRIJKDROOG b2
5
65
2,5
2,5
35
1,2
Droogprogramma1
MENGWEEFSELS KASTDROOG3
1) Aanwijzing: Programma-instellingen voor een controle volgens EN 61121
MENGWEEFSELS KASTDROOG zonder ingedrukte toets LAGE TEMPERATUUR.
2) gecentrifugeerd met 800 tpm
3) gecentrifugeerd met 1000 tpm
• Als de hoeveelheid wasgoed te klein is voor een bepaalde
droogheidsgraad (bijv. STRIJKDROOG b), kunt u het beste in stappen
werken: vul de droger en kies programma STRIJKDROOG b; neem na
beëindiging van het programma het strijkgoed uit de droger. Droog
de rest van het goed met programma KASTDROOG verder.
• Toets LAGE TEMPERATUUR alleen gebruiken bij vulgewichten tot 2,5
kg!
• Pluizenzeef na ieder droogproces reinigen.
11
De belangrijkste kenmerken van uw machine
De belangrijkste kenmerken van uw machine
• Instelling van programma of tijd m.b.v. de programmakiezer
• Toets LAGE TEMPERATUUR voor voorzichtig drogen van teer textiel
• ZOEMER apart instelbaar; na beëindiging van het programma klinkt
met tussenpozen een akoestisch signaal
• Toets KORT voor sneller drogen
• STARTTIJDKEUZE: programmastart kan 3, 6 of 9 uur worden uitgesteld
• Display voor indicatie van de ingestelde starttijdkeuze
• Indicatie van het programmaverloop
12
Beschrijving van het toestel
Beschrijving van het toestel
Frontaanzicht
bedieningspaneel
pluizenzeef
gloeilamp
voor
binnenverlichting
(in de trommel)
typeplaatje
voeten
(alle in hoogte verstelbaar)
sokkelpaneel
deur
(draairichting verstelbaar)
13
Beschrijving van het toestel
Bedieningspaneel
A
B
C
D
A programmakiezer: voor het instellen van het droogprogramma
B indicatie van het programmaverloop: laat zien met welk onderdeel de
machine bezig is
C toetsen en indicaties
– toets LAGE TEMPERATUUR: voor tere weefsels. Niet werkzaam als
toets KORT is ingedrukt
– toets ZOEMER: als deze toets is ingedrukt, klinkt na beëindiging van
het programma een akoestisch signaal
– Toets KORT: voor sneller drogen. Niet werkzaam bij de programma's
KATOEN STRIJKDROOG c, STRIJKDROOG b en MANGELDROOG en bij
het programma MENGWEEFSELS STRIJKDROOG c. Als toets LAGE
TEMPERATUUR is ingedrukt, is toets KORT niet werkzaam.
– toets START/PAUZE: om het droogprogramma te starten of te
onderbreken
– Toets STARTTIJDKEUZE om de starttijd 3, 6 of 9 uur uit te stellen;
indicatie in het indicatieveld
– display: indicatie in uren tot aan het begin van het droogprogramma.
D aanwijzingen voor de gebruiker:
– indicatie ZEEF: pluizenzeef reinigen!
14
Vóór het in gebruik nemen
De programmakiezer
• Stand UIT:
De wasdroger is uitgeschakeld.
• Stand VERLICHTING:
als de deur wordt geopend, wordt
de trommelverlichting
ingeschakeld.
• Programmagroep KATOEN:
Hier vindt u de programma's voor
het drogen van katoen en linnen;
vulgewicht max. 5 kg.
• Programmagroep
MENGWEEFSELS:
Hier vindt u de programma's voor
het drogen van mengweefsels en
synthetische weefsels; vulgewicht
max. 2,5 kg.
• Tijdprogramma's:
voor het nadrogen van wasgoed of
voor het drogen van vulgewichten
beneden 1 kg.
• Programma STRIJKVRIJ:
Speciaal droogprogramma met
anti-kreukmechanisme voor
kreukherstellend goed;
vulgewicht max. 1kg.
• Programma WOL:
voor het nabehandelen van wollen textiel na het aan de lucht drogen;
vulgewicht max. 1 kg.
• Programma OPFRISSEN
voor optimale resultaten bij het opfrissen en voorzichtig reinigen van
textiel met behulp van in de handel verkrijgbare droogreinigings-sets
(let op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant);
Programmaduur: 35 minuten;
vulgewicht max. 1 kg.
Vóór het in gebruik nemen
0 Trommel van de droger met een vochtige doek afnemen of kort droogproces (20 min.) met vochtige doeken uitvoeren.
15
Beknopte gebruiksaanwijzing
Beknopte gebruiksaanwijzing
• Wasgoed zo goed mogelijk centrifugeren.
• Wasgoed voorbereiden.
• Deur openen en wasgoed in de droger doen.
• Deur sluiten.
Attentie! Wasgoed niet tussen de deur klemmen.
• Droogprogramma instellen
– m.b.v. de programmakiezer
– eventueel toets LAGE TEMPERATUUR, ZOEMER of KORT indrukken.
• Eventueel starttijd kiezen.
• Programma starten door toets START/PAUZE in te drukken.
Terwijl het programma loopt, kunt u de deur openen om goed uit de
machine te nemen of erin te doen.
Na beëindiging van het programma
(indicatie EINDE/ANTI-KREUK brandt, zoemer klinkt, indien ingesteld,
de anti-kreukfase begint):
• Wasgoed uit de machine nemen.
• Pluizenzeef reinigen.
• Droger uitschakelen door de programmakiezer op stand UIT te draaien.
16
Drogen
Drogen
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat het wasgoed een kluwen vormt: ritssluitingen
sluiten; slopen dichtknopen; losse stofceintuurs e.d. samenbinden.
• Zakken leegmaken.
• Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden enz.) verwijderen.
• Kleding van dubbelzijdige stof binnenstebuiten keren (bijv. bij met
katoen gevoerde jacks de katoenen kant naar buiten). Dit soort
weefsels droogt dan beter.
• Wasgoed losjes in de machine doen.
Deur openen
Deur openen:
• Stevig tegen de deur drukken (bij punt
)
Wasgoed in de droger doen
• Wasgoed losjes in de droger doen.
Deur sluiten
Deur sluiten:
• stevig tegen de deur drukken, tot hij hoorbaar sluit.
1
Attentie! Let op dat er geen wasgoed tussen de deur geklemd wordt!
Het goed zou dan kunnen beschadigen!
Droogprogramma instellen
0 Op de programmakiezer het passende
droogprogramma instellen (zie
"Programmatabel").
17
Drogen
0 Eventueel toets LAGE TEMPERATUUR,
ZOEMER of KORT indrukken.
• Toets LAGE TEMPERATUUR
Het ingestelde programma wordt uitgevoerd met gereduceerd
verwarmingsvermogen. Druk deze toets in bij textiel met het
wasetiket S. Ook bij temperatuurgevoelig textiel (bijv. acryl en
viskose) raden wij u aan deze toets in te drukken. Toets LAGE
TEMPERATUUR is niet werkzaam als toets KORT is ingedrukt.
• Toets ZOEMER
Tijdens de anti-kreukfase klinkt met tussenpozen een akoestisch
signaal (zie "Beëindiging van het droogproces").
• Toets KORT
Het gekozen programma loopt met verkorte programmaduur en
gelijke droogheidsgraad. Toets KORT is niet werkzaam bij de
programma's KATOEN STRIJKDROOG c, STRIJKDROOG b en
MANGELDROOG en bij het programma MENGWEEFSELS
STRIJKDROOG c. Toets KORT is niet werkzaam als toets LAGE
TEMPERATUUR is ingedrukt.
Starttijdkeuze
Met de starttijdkeuze kunt u de start van een droogprogramma 3, 6 of
9 uur uitstellen.
0 Programma instellen.
0 Toets STARTTIJDKEUZE zo lang indrukken, tot
het gewenste aantal uren tot aan de programmastart in het indicativeld wordt aangegeven.
0 Toets START/PAUZE indrukken.
Na het ingestelde aantal uren start de droger
automatisch het ingestelde droogprogramma. In het indicatieveld wordt aangegeven, over hoeveel uur het ingestelde
droogprogramma zal beginnen.
U kunt de ingestelde starttijd te allen tijde
corrigeren.
18
Drogen
Droogprogramma starten
0 Toets START/PAUZE indrukken.
Het droogprogramma begint. Op de indicatie
van het programmaverloop kunt u zien waar
de droger mee bezig is.
Wasgoed uitnemen of inleggen
U kunt het droogproces te allen tijde
onderbreken, om wasgoed uit de machine te
nemen of erin te doen.
0 Deur openen.
1
Voorzichtig! Wasgoed en trommel kunnen
heet zijn.
0 Wasgoed uitnemen of inleggen.
0 Deur sluiten.
0 Toets START/PAUZE indrukken om het
droogproces voort te zetten.
Beëindiging van het droogproces
Kort voor het einde van het droogproces begint de afkoelfase: de
verwarming is in deze fase uitgeschakeld. Na de afkoelfase gaat de
indicatie EINDE/ANTI-KREUK branden. Nu kunt u het wasgoed uit de
droger nemen.
Na het drogen volgt automatisch de anti-kreukfase. 30 minuten lang
draait de trommel af en toe. Zo blijft uw wasgoed los en wollig en het
kreukt niet.
Als u toets ZOEMER hebt ingedrukt, klinkt tijdens de anti-kreukfase met
tussenpozen een akoestisch signaal.
Uiterlijk tegen het einde van de anti-kreukfase het wasgoed uit de droger nemen, om kreukvorming te voorkomen.
Wasgoed uit de machine nemen
0 Deur openen en wasgoed uit de droger nemen.
19
Drogen
Pluizenzeef reinigen
Om een ongehinderde luchtcirculatie tijdens het droogproces te garanderen, dient u na ieder droogproces de pluizenzeef te reinigen.
Controleer ook of zich waspluizen of andere resten in de trommel
bevinden en verwijder die direct.
0 Ontgrendelingstoets van het zeefdeksel
naar beneden drukken.
Het zeefdeksel springt open.
0 Pluizenzeef losnemen.
0 Pluizen van de pluizenzeef verwijderen.
Dat gaat het makkelijkst als u uw hand
vochtig maakt.
0 Pluizenzeef weer inzetten.
0 Tegen het zeefdeksel drukken, tot het in
de vergrendeling valt.
3
Zonder pluizenzeef kan het zeefdeksel
niet dicht en kan de deur niet gesloten
worden.
1
Voorzichtig! Droger niet met beschadigde of verstopte pluizenzeef
gebruiken!
Deurafdichting reinigen
0 De deurafdichting met een vochtige doek afnemen.
Droger uitschakelen
0 Programmakiezer op stand UIT draaien.
20
Programmatabellen
Programmatabellen
Programmagroep KATOEN
textieletiketten R, Q; vulgewicht max. 5 kg
Programma
Soort wasgoed
Voorbeelden
EXTRA DROOG
dik goed of goed dat uit
verschillende lagen bestaat en dat badstof, badjassen
door en door droog moet worden
INTENSIEFDROOG
dik textiel dat door en door droog
badstof, badstof handdoeken
moet worden.
KASTDROOG
goed van gelijkmatige dikte dat
badstof, tricot handdoeken
door en door droog moet worden
STIJKDROOG c
dun goed dat nog moet worden
gestreken
tricot, katoenen,
overhemden
STRIJKDROOG b
katoen of linnen van normale
dikte dat nog moet worden
gestreken
beddegoed, tafellakens
MANGELDROOG
katoen of linnen dat moet
worden gestreken of gemangeld
beddegoed, tafellakens
Programmagroep MENGWEEFSELS
textieletiketten R, S1, Q; vulgewicht max. 2,5 kg
Programma
Soort wasgoed
Voorbeelden
EXTRA DROOG
dik goed of goed dat uit
verschillende lagen bestaat en
dat door en door droog moet
worden
KASTDROOG
kreukherstellende
dun goed dat niet nabehandeld overhemden, tafellakens,
(bijv. gestreken) hoeft te worden babygoed, sokken,
ondergoed
STIJKDROOG c
dun goed dat nog moet worden
gestreken
pullovers, beddegoed,
tafellakens
tricot, kreukherstellende
overhemden, blouses
1) toets LAGE TEMP. indrukken!
21
Programmatabellen
TIJD-programma’s
textieletiketten R, S1, Q; vulgewicht beneden 1 kg
U kunt 20 en 40 minuten kiezen om enkele stukken wasgoed na te drogen of om
kleine vulgewichten te drogen.
1) toets LAGE TEMP. indrukken!
Programma STRIJKVRIJ
Textieletiketten R, S1, Q, vulgewicht max. 1kg
(ca. 5-6 hemden)
Drogen van wasgoed zoals overhemden en blouses; praktisch strijkvrij. Resultaat
hangt af van soort textiel en textielveredeling.
Aanbeveling: wasgoed met ca. 1200 toeren in de wasautomaat centrifugeren en dan
direct in de droger doen. Wasgoed na het drogen direct uit de droger halen en op een
kleerhangertje uithangen.
1) toets LAGE TEMP. indrukken!
Programma WOL
Vulgewicht max. 1kg
Wollen goed na het aan de lucht drogen, na het dragen of als het langere tijd in de
kast heeft gelegen kort met warme lucht nabehandelen zodat de wolvezels zich weer
oprichten. Het wollen goed wordt heerlijk zacht.
Aanbeveling: wasgoed na het drogen direct uit de droger halen.
Programma OPFRISSEN
Vulgewicht max. 1kg
Voor optimale resultaten bij het opfrissen en voorzichtig reinigen van textiel met
behulp van in de handel verkrijgbare droogreinigings-sets (let op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant);
Programmaduur: 35 minuten.
22
Informatie over textiel
Informatie over textiel
Wasetiketten
Controleer of het wasgoed geschikt is om machinaal gedroogd te worden. Op het wasetiket moet één van de volgende symbolen te vinden
zijn:
Q
Machinaal drogen is mogelijk; de textielfabrikant geeft niet aan of het
betreffende stuk normaal of met lage temperatuur gedroogd moet
worden.
R
Normaal drogen.
S
Voorzichtig drogen (toets LAGE TEMPERATUUR indrukken!).
T
Mag niet machinaal gedroogd worden.
Als u geen van deze symbolen vindt:
Droog witte was, bonte was en mengweefsels op normale temperatuur.
Druk toets LAGE TEMPERATUUR in als u teer textiel droogt.
Wij raden u aan bij het aanschaffen van textiel op de wasetiketten te
letten.
• Wol en dons
Voor het nabehandelen van wollen goed tot max. 1 kg vulgewicht kiest
u het programma WOL..
• Teer textiel
Druk bij het drogen van teer textiel (bijv. acryl of viscose) en textiel met
het wasetiket S altijd toets LAGE TEMPERATUUR in.
• Tricot, gebreid textiel
Tricot en gebreid textiel krimpen snel! Laat het daarom niet te droog
worden. Bij textiel van goede kwaliteit is de kans op krimpen echter
gering.
• Nieuw gekleurd textiel
Droog nieuw gekleurd textiel niet samen met licht gekleurde stukken
wasgoed. Het goed zou kunnen verkleuren.
23
Reiniging en onderhoud
Reiniging en onderhoud
Rondom de zeef reinigen
Ondanks de pluizenzeef komt er een kleine hoeveelheid pluizen rondom
de zeef terecht. Reinig daarom van tijd tot tijd - minstens 4 maal per
jaar - het gehele gedeelte rondom de zeef.
0 Pluizenzeef uitnemen.
0 Zeefdeksel aan de bovenkant pakken en naar
voren trekken, tot het uit de geleiders kan
worden genomen.
0 Alle pluizen verwijderen - het beste met de
stofzuiger.
0 De beide lipjes van het zeefdeksel in de
geleiders op de deur drukken, tot ze erin
vallen.
0 Pluizenzeef weer inzetten.
0 Tegen het zeefdeksel drukken, tot het in de
vergrendeling valt.
24
Reiniging en onderhoud
Trommel reinigen
1
Attentie! Reinig de trommel van edelstaal niet met schuurmiddelen of
staalwol!
Door wasverzachter of kalk in het water kan zich op de trommel een
nauwelijks zichtbare aanslag vormen. De droger kan de
droogheidsgraad van het wasgoed dan niet meer betrouwbaar aftasten.
Het wasgoed komt vochtiger uit de droger dan u zou verwachten.
0 De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een
huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. met azijn) vochtig afnemen.
Paneel en bedieningselementen reinigen
1
Attentie! Gebruik geen middelen voor het onderhoud van meubelen of
agressieve reinigingsmiddelen.
0 Paneel en bedieningselementen met een vochtige doek afnemen. Alleen
warm water gebruiken.
Deurafdichting reinigen
0 De deurafdichting direct na het droogproces met een vochtige doek
afnemen.
25
Wat is er aan de hand als ...
Wat is er aan de hand als ...
Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen
aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde
storingen of vanwege foutieve bediening de Klantenservice inschakelt,
wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze
garantiebepalingen gedekt.
Storing
De droger werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Stekker in het stopcontact
steken.
START/PAUZE-toets
ingedrukt.
START/PAUZE-toets opnieuw
indrukken.
Geen programma ingesteld.
Programma instellen.
Deur staat open.
Deur sluiten.
De zekering in de
Zekering vervangen resp.
huisinstallatie is niet in orde. inschakelen.
Het droogresultaat is niet
zoals gewenst.
Het droogproces duurt
ongewoon lang.
De deur kan niet gesloten
worden.
26
Verkeerd programma
gekozen.
De volgende keer een ander
(tijd)programma instellen.
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen.
Verkeerd vulgewicht.
Aanbevolen vulgewicht
aanhouden.
Wasgoed niet voldoende
gecentrifugeerd.
Wasgoed voldoende
centrifugeren.
Aanslag op de binnenzijde
van de trommel of op de
trommelribben.
Aanslag verwijderen.
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen.
Transport afvoerlucht
gestoord
Afvoerslang zonder knikken
richten en/of afvoerwegen
reinigen
Pluizenzeef niet ingezet
en/of zeefdeksel niet op z'n
plek.
Pluizenzeef inzetten en/of
zeefdeksel op z'n plek
zetten.
Wat is er aan de hand als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Programmakiezer op stand
De trommelverlichting werkt UIT.
niet.
Gloeilamp defect.
Programmakiezer op stand
VERLICHTING draaien.
De droger beëindigt
automatisch het
droogproces: indicatie EINDE
gaat kort na de
programmastart branden.
Voor het gekozen
programma is te weinig of
te droog wasgoed in de
droger gedaan.
Tijdprogramma of hogere
droogheidsgraad (bijv.
EXTRA-DROOG of
INTENSIEF-DROOG)
instellen.
Toets LAGE TEMPERATUUR
ingedrukt en vulgewicht te
groot.
Programmakeuze
controleren: toets LAGE
TEMPERATUUR is alleen
zinvol bij vulgewichten tot
2,5 kg.
Vulgewicht te groot.
Vulgewicht reduceren,
droogproces weer starten.
Wasgoed te vochtig.
Wasgoed voldoende
centrifugeren.
Het droogproces duurt
ongewoon lang. 4,5 uur na
begin van het droogproces:
- brandt indicatie EINDE
- klinkt een akoestisch
signaal
- wordt het droogproces
afgebroken
- Indicatie van het programmaverloop knippert
Gloeilamp vervangen (zie
volgend hoofdstuk).
Helpt deze informatie u niet verder, neem dan contact op met de
Klantenservice.
27
Wat is er aan de hand als ...
Gloeilamp vervangen
0 Bestel bij de Klantenservice een speciale lamp voor uw Lavatherm (ETnr. 647 072 580).
1
0
0
Waarschuwing! Gebruik in geen geval standaardlampen voor gebruik
in uw Lavatherm! Deze ontwikkelen te veel warmte, wat tot overmatige
warmteconcentratie onder de afdekkap en tot beschadigingen kan
leiden.
Stekker uit het stopcontact trekken; bij vaste aansluiting zekering in de
huisinstallatie uitschakelen resp. uitdraaien.
Afdekkap van de gloeilamp losschroeven. (De gloeilamp bevindt zich
achter de deur boven; zie „Beschrijving van het toestel frontaanzicht“.)
Defecte gloeilamp vervangen.
Afdekkap weer boven de gloeilamp vastschroeven.
1
Waarschuwing! De afdekkap moet om veiligheidstechnische redenen
altijd op z'n plek zitten. Anders mag de droger niet gebruikt worden.
0
0
28
Overzetten van het deurscharnier
Overzetten van het deurscharnier
Als dat voor het gebruik makkelijker is, kan het deurscharnier van
rechts naar links worden overgezet.
1
Waarschuwing! Eerst de stekker uit het stopcontact trekken; bij vaste
aansluiting de zekering in de huisinstallatie uitschakelen resp.
uitdraaien.
U gaat als volgt te werk:
ACB
F
E
H
D
J G
F
E
ACB
0 Schroeven A aan de voorkant van het toestel uitdraaien.
0 Deur uitnemen door hem horizontaal te verschuiven.
0 Schroeven B aan de binnenzijde van de deur uitdraaien en scharnieren
C uitnemen.
0 Sluitpin D losschroeven en uitnemen.
0 Afdekplaatjes E, F en G losmaken door met een dunne schroevendraaier
op de inkeping te drukken, opzij schuiven, uitnemen en op de
tegenoverliggende zijde weer inzetten.
29
Overzetten van het deurscharnier
0 Scharnieren C en sluitpin D op de tegenoverliggende zijde van de deur
aanbrengen.
0 Deursluiting H losschroeven en uitnemen.
0 Ingeklikte slotafdekking J uitnemen.
0 Deursluiting H en slotafdekking J op de tegenoverliggende zijde in de
opening plaatsen en vastschroeven resp. inklikken.
0 Deur met de scharnieren in de daarvoor bedoelde openingen in de
voorkant van het toestel schuiven en vastschroeven.
Aanwijzing m.b.t. bescherming tegen aanraking: het toestel is pas
weer bedrijfsveilig, als alle kunststof delen zijn ingezet.
30
Technische gegevens
Technische gegevens
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 60 cm
Diepte bij open deur
117 cm
In hoogte verstelbaar
1,0/-0,4 cm
Nettogewicht
ca. 40 kg
Vulgewicht (afhankelijk van het programma)
max. 5 kg
(Afwijkende vulgewichten in andere landen zijn
het gevolg van afwijkende meetmethoden)
Energieverbruik volgens IEC 1121s.e.
3,3 kWh
(5 kg katoen, gecentrifugeerd met 800 tpm,
programma KATOEN KASTDROOG)
Toepassingsgebied
huishouden
Geschikt voor omgevingstemperatuur
+5°C tot +35°C
;
Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.2.1973 "laagspanningsrichtlijn"
– 89/336/EEG van 3.5.1989 "EMC-richtlijn", incl.
wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG
Opstelling en elektrische aansluiting
Zie meegeleverd boekje "Installatie van het afvoersysteem"
Aanwijzingen over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje.
Bij de aansluiting moet er absoluut op worden gelet, dat de op het
typeplaatje aangegeven spanning en stroomsoort met de spanning en
stroomsoort op de plaats van opstelling overeenkomen. Op het
typeplaatje kunt u ook zien welke zekering noodzakelijk is.
Aanwijzingen voor de vakman
Bij vaste aansluiting moet het toestel op de juiste manier worden
aangesloten. Let op de betreffende aanwijzingen in de opstel- en
aansluitaanwijzing.
Bij omschakelbare toestellen vindt u het omschakelschema op het
deksel van de aansluitkast aan de achterzijde van het toestel.
31
Extra leverbare accessoires
Extra leverbare accessoires
Via uw vakhandelaar zijn onderstaande accessoires leverbaar:
Afvoersysteem
Bij de service-afdeling van AEG of de elektro-vakhandel is een flexibele
spiraalslang met 105 mm diameter voor het afvoersysteem verkrijgbaar.
Deze spiraalslang kan eenvoudig worden verlegd en met de adapter
(met het apparaat meegeleverd) makkelijk aan de wasdroger worden
aangesloten (zie meegeleverd boekje "Installatie van het afvoersysteem").
Montagesets was-droog-zuil
Met deze montagesets kunt u uw wasdroger met elke voorlader
LAVAMAT combineren tot een was-droog-zuil. De toestellen worden
dan op elkaar geplaat, de wasautomaat onder en de wasdroger boven.
De volgende montagesets zijn leverbaar:
– zonder uittrekbaar blad TRZ 900
– met uittrekbaar blad TRZ 8901
32
E-nr. 916 018 900
E-nr. 916 018 901
33
Index
A
W
acryl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, 23
afkoelfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
anti-kreukfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, 19
was-droog-zuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
wasverzachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 25
Wol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
C
Z
centrifugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ZOEMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
D
Deur openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
G
Gesteven wasgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
K
kalk in het water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Klantendienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
KORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
kreukvorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
L
LAGE TEMPERATUUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
O
ONDERHOUD VAN WOL . . . . . . . . . . . .15, 22
OPFRISSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 22
oplosmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
P
pluizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pluizenzeef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
R
Reparaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
S
schuimrubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
STRIJKVRIJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 22
T
transportschade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tricot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
V
Veiligheid van kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Viscose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
34
Service
In het hoofdstuk „Wat te doen als …“ worden een aantal storingen
genoemd die zelf te verhelpen zijn. Kijk daar eerst in geval van storing.
Als daar geen aanwijzingen te vinden zijn, wendt U zich dan tot Uw
serviceafdeling. Deze is bij U in de buurt en kan – als dat nodig is – snel
ter plekke zijn. (Adressen en telefoonnummers vindt U in het register
„Garantievoorwaarden/serviceafdelingen“.)
Bereidt het gesprek in ieder geval goed voor. Daarmee maakt U de
diagnose gemakkelijker alsmede het besluit of een bezoek van de
servicedienst nodig is. Met onze checklist kan belangrijke informatie
voordat U gaat telefoneren genoteerd worden:
Noteer het PNC-nummer en het S-nummer. Deze twee vindt U op het
merk- en type-aanduidingsplaatje achter de vuldeur van de wasdroger.
PNC ................................
S-No ................................
Schrijf verder zo precies mogelijk op:
• Hoe uit de storing zich?
• Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Wanneer ontstaan er voor U ook tijdens de garantieperiode
kosten?
– als U de storing met behulp van de storingstabel (zie hoofdstuk „Wat
te doen als ...“) zelf had kunnen opheffen,
– als meerdere bezoeken van de monteur van de technische dienst
nodig zijn omdat hij voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie
gekregen heeft en nu b.v. reserveonderdelen moet halen. Deze extra
ritten kunnen vermeden worden als het telefoontje op de hiervoor
beschreven manier goed voorbereid wordt.
35
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 944 125 –00- 0102/PRO
Wijzigingen voorbehouden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising