AEG | LTHTROPHY | User manual | Aeg LTHTROPHY Handleiding

Aeg LTHTROPHY Handleiding
LAVATHERM TROPHY
Afvoerdroger
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's
van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar de gebruiksaanwijzing goed,
zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele
volgende eigenaar van het toestel.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden
(Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die
belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de
machine. Let goed op deze aanwijzingen.
0 Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het toestel.
1
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
2
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en
milieuvriendelijk gebruik van het toestel.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de
hand als ..." aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen.
• Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG
fabrieksservice, zie hoofdstuk "Klantenservice".
Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo..
2
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Algemene aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Milieutips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De programmakiezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
14
Vóór het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deur openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed in de droger doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droogprogramma instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droogprogramma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed uitnemen of inleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beëindiging van het droogproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed uit de machine nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droger uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
16
16
17
18
18
18
18
Pluizenzeef reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Programmatabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Informatie over textiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wasetiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rondom de zeef reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trommel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paneel en bedieningselementen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
23
23
Wat is er aan de hand als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Gloeilamp vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3
Inhoud
Overzetten van het deurscharnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Aanwijzingen voor de vakman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Extra leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Montagesets was-droog-zuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Afvoersysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
1 Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de
Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant
genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te
wijzen.
Algemene veiligheid
• Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke
risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze
afdeling Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen
aan alle eisen!
• Controleert u vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje
aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met
netspanning en stroomsoort bij u thuis. Op het typeplaatje kunt u ook
zien welke zekering nodig is.
• De droger nooit in gebruik nemen, als het aansluitsnoer beschadigd is
of als bedieningspaneel, bovenblad of sokkel zo beschadigd zijn, dat
de binnenkant van het toestel toegankelijk is.
• Als u het toestel gaat schoonmaken, moet het altijd uitgeschakeld
zijn: stekker uit het stopcontact trekken of bij vaste aansluiting de
groepenhoofdschakelaar uitschakelen of de zekering in de
huisinstallatie uitschakelen resp. uitdraaien.
• Stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan de
stekker.
• Leun niet op de deur als deze open staat. De machine zou dan kunnen
kantelen!
• Droger niet met een waterstraal afsproeien. Kans op kortsluiting!
• De afdekkap van de gloeilamp voor de trommelverlichting moet altijd
op z'n plek zitten.
• Als u een droogproces onderbreekt om wasgoed uit de droger te
nemen: wasgoed en trommel kunnen heet zijn.
• Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet
gebruikt worden. Brandgevaar door oververhitting!
5
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Veiligheid van kinderen
• Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige
omgang met elektrische toestellen. Zorg daarom voor het nodige
toezicht als de machine aanstaat en laat kinderen niet met de
machine spelen - ze zouden zichzelf of andere kinderen in de
machine kunnen opsluiten.
• Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en
styropor kunnen gevaren opleveren. Verstikkingsgevaar!
• Zorg ervoor dat kinderen of kleine huisdieren niet in de trommel van
de droger kunnen klimmen. Houd daarom de deur van de droger
gesloten, als hij niet gebruikt wordt.
Gebruik volgens de voorschriften
• Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het toestel zijn uit
veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Gebruik het toestel alleen voor het drogen van huishoudtextiel. Als
het voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt
bediend, wordt eventueel ontstane schade niet door de
garantiebepalingen gedekt.
• Alleen in water gewassen textiel drogen. Goed dat met
brandgevaarlijke reinigings- of oplosmiddelen (wasbenzine, alcohol,
middelen om vlekken te verwijderen enz.) behandeld is, mag niet in
de wasdroger gedroogd worden. Brandgevaar! Explosiegevaar!
• Stukken wasgoed die schuimrubber of op rubber lijkend materiaal
bevatten mogen niet in de machine gedroogd worden. Brandgevaar!
• Was in zeer slechte toestand (sterke slijtage) en was met losse vullingen (kussens) die open zouden kunnen zijn, mogen niet gedroogd
resp. geventileerd worden. Brandgevaar!
• Was met onbuigzame onderdelen (vloermatten) en te volle trommels
bedekken de luchtspleet. Houd een vulhoeveelheid aan van max. 5 kg.
Oververhitting! Brandgevaar!
• Alleen was drogen waarin zich geen explosieve voorwerpen (aanstekers, spuitbussen) bevinden. Brandgevaar! Explosiegevaar!
• Bij was/droogzuilen geen voorwerpen op de droger zetten, omdat
deze er tijdens het drogen af kunnen vallen.
6
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Opstelling en aansluiting
• Lees de aparte Installatie-aanwijzingen! Vraag eventueel een
schoorsteenveger of de afdeling bouw- en woningtoezicht van de
gemeente om raad.
• Als u de droger gaat vervoeren, eerst het sokkelpaneel verwijderen!
• Controleer de droger op transportschade. Een beschadigd toestel in
geen geval aansluiten! Neem in dat geval contact op met de
leverancier.
• Plaats de wasdroger niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen!
• Zet de droger waterpas!
• Bij opstelling direct naast een fornuis: tussen fornuis en wasdroger
moet een warmte-isolerende, niet brandbare plaat worden geplaatst
(afmeting 85 x 57,5 cm).
• De stekker van het toestel moet ook na de opstelling goed bereikbaar
zijn.
• De afgevoerde lucht mag niet in een schoorsteen of centraal
afvoersysteem geleid worden; de droger dient een eigen afvoerkanaal
te hebben.
• De wasdroger niet opstellen in een ruimte waarin zich
afvoergebonden kolen-, olie- of gastoestellen bevinden en waarin de
onderdruk 0,04 mbar of meer bedraagt.
• Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de wasdroger staat,
om onderdruk te voorkomen.
• Een vaste aansluiting aan het elektriciteitsnet mag alleen door een
erkend installateur worden gemaakt.
• De droger zuigt lucht aan. Houd daarom de omgeving van het apparaat schoon en leg er ook geen aanzuigbare en brandbare voorwerpen (bijv. stro, zaagsel) voor neer. Brandgevaar!
7
Algemene aanwijzingen
3 Algemene aanwijzingen
• Gesteven wasgoed laat aanslag in de trommel achter en hoort
daarom niet in de droger.
• Als u meer goed in de droger doet dan in de programmatabel
aangegeven, moet u rekening houden met kreukvorming! Bij erg teer
textiel max. 1,5 kg in de droger doen.
• Bij gebruik van zogenaamde "wasverzachterdoekjes" kan zich aanslag
op de pluizenzeef vormen die tot verstopping van de zeef kan leiden.
Wij raden u daarom aan, dergelijke doekjes niet te gebruiken.
• Te uwer informatie: slijtage (en daardoor pluizen) ontstaat voor 70
procent bij het dragen van kleding, voor 20 procent bij het wassen en
slechts voor 10 procent bij het drogen in de wasdroger. De pluizen
verzamelen zich in de pluizenzeef. Bij machinaal drogen ontstaat
slechts ca. 0,03 gram pluizen per kilo wasgoed.
8
Afvalverwerking
2Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en
kunnen hergebruikt worden.
• De kunststof delen zijn voorzien van een internationaal gebruikte
codering:
– >PE< voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking
– >PS< voor polystyreen, bijv. de hoekbeschermers (volkomen
CFK-vrij)
– >POM< voor polyoxymetheen, bijv. kunststof klemmen
Het karton is van oud papier gemaakt en wij adviseren u dit ook weer in
een container voor oud papier te deponeren.
Oude machine
1
Waarschuwing! Als u de machine afdankt, neem dan de volgende
maatregelen: stekker uit het stopcontact trekken, aansluitsnoer
afsnijden, stekker en snoer weggooien en deurslot onbruikbaar maken.
U voorkomt daarmee, dat spelende kinderen elkaar of zichzelf in de
machine opsluiten en daardoor in levensgevaar komen.
Zorg voor milieuvriendelijke verwerking van het toestel. Informeer bij
uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw
woonplaats.
De materialen zijn conform hun aanduiding opnieuw te gebruiken.
Oude apparaten kunnen met standaardgereedschap (kruiskopschroevendraaier, hamer) gedemonteerd worden.
9
Milieutips
2 Milieutips
• Gebruik bij het wassen geen wasverzachter!
Wasgoed dat u in de wasdroger droogt wordt ook zonder
wasverzachter wollig en lekker zacht. Probeer het maar eens!
• Wasgoed losjes in de droger doen!
Zo voorkomt u langere droogtijden en kreukvorming.
• Wasgoed goed centrifugeren!
Hoe hoger het centrifugetoerental, des te zuiniger en sneller gaat het
drogen.
Aanwijzingen m.b.t. verbruik, afhankelijk van het centrifugetoerental,
vindt u in onderstaande tabel. De aanwijzingen gelden voor 5 kg
wasgoed, gedroogd in het programma KATOEN KASTDROOG:
Gecentrifugeerd met:
Droogproces:
restvocht
energieverbruik
in kWh
kosten in
in liters
in %
tijd in
minuten
800
3,5
70
80
3,3
0,80
1000
3,0
59
75
2,8
0,68
1200
2,7
53
70
2,5
0,61
1400
2,5
50
65
2,3
0,56
1600
2,2
44
60
2,2
0,54
tpm
1
guldens
1) bij een kWh-prijs van 24,4 cent
• Maximaal vulgewicht benutten!
U droogt het zuinigst, als u zich aan de vulgewichten houdt die in de
programmatabel vermeld staan.
10
Milieutips
• Kies het juiste droogprogramma!
Kies het voor soort en hoeveelheid wasgoed passende programma. Zo
werkt de droger het meest economisch. Een paar verbruikswaarden:
Vulgewicht
in kg
Duur in
minuten
Energieverbruik
in kWh
KATOEN KASTDROOG2
5
80
3,3
KATOEN STRIJKDROOG2
5
65
2,5
2,5
35
1,2
Droogprogramma1
MENGWEEFSELS KASTDROOG3
1) Aanwijzing: Programma-instellingen voor een controle volgens EN 61121
MENGWEEFSELS KASTDROOG zonder ingedrukte toets LAGE TEMPERATUUR.
2) gecentrifugeerd met 800 tpm
3) gecentrifugeerd met 1000 tpm
Als de hoeveelheid wasgoed te klein is voor een bepaalde
droogheidsgraad (bijv. STRIJKDROOG), kunt u het beste in stappen
werken: vul de droger en kies programma STRIJKDROOG; neem na
beëindiging van het programma het strijkgoed uit de droger. Droog de
rest van het goed met programma KASTDROOG verder.
• Toets LAGE TEMPERATUUR alleen gebruiken bij vulgewichten tot 2,5
kg!
• Pluizenzeef na ieder droogproces reinigen.
11
Beschrijving van het toestel
Beschrijving van het toestel
Frontaanzicht
bedieningspaneel
pluizenzeef
gloeilamp
voor
binnenverlichting
(in de trommel)
typeplaatje
voeten
(alle in hoogte verstelbaar)
12
sokkelpaneel
deur
(draairichting verstelbaar)
Beschrijving van het toestel
Bedieningspaneel
A
B
C
D
A programmakiezer: voor het instellen van het droogprogramma
B indicatie van het programmaverloop: laat zien met welk onderdeel de
machine bezig is
C toetsen
– toets ZOEMER: als deze toets is ingedrukt, klinkt na beëindiging van
het programma een akoestisch signaal
– toets LAGE TEMPERATUUR: voor tere weefsels
– toets START: om het droogprogramma te starten
D indicaties
– indicatie ZEEF: pluizenzeef reinigen!
– indicatie AAN: brandt als het toestel ingeschakeld is.
Attentie:
De indicaties gaan pas uit als het programma wordt uitgeschakeld.
13
Vóór het in gebruik nemen
De programmakiezer
• Stand UIT:
De wasdroger is uitgeschakeld.
• Stand VERLICHTING:
als de deur wordt geopend, wordt
de trommelverlichting
ingeschakeld.
• Programmagroep KATOEN:
Hier vindt u de programma's voor
het drogen van katoen en linnen;
vulgewicht max. 5 kg.
• Programmagroep
MENGWEEFSELS:
Hier vindt u de programma's voor
het drogen van mengweefsels en
synthetische weefsels; vulgewicht
max. 2,5 kg.
• Tijdprogramma's:
voor het nadrogen van wasgoed
of voor het drogen van
vulgewichten beneden 1 kg.
• Programma LUCHTEN:
om gekreukt goed in een koude
luchtstroom glad te maken;
gekreukte plekken van te voren
iets invochten; programmaduur:
10 minuten
Vóór het in gebruik nemen
0 Trommel van de droger met een vochtige doek afnemen.
14
Beknopte gebruiksaanwijzing
Beknopte gebruiksaanwijzing
• Wasgoed zo goed mogelijk centrifugeren.
• Wasgoed voorbereiden.
• Wasgoed in de droger doen.
• Droogprogramma instellen
– m.b.v. de programmakiezer
– eventueel toets ZOEMER of LAGE TEMPERATUUR indrukken.
• Programma starten.
Terwijl het programma loopt, kunt u de deur openen om goed uit de
machine te nemen of erin te doen.
Na beëindiging van het programma:
• Wasgoed uit de machine nemen.
• Pluizenzeef reinigen.
• Droger uitschakelen.
15
Drogen
Drogen
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat het wasgoed een kluwen vormt: ritssluitingen
sluiten; slopen dichtknopen; losse stofceintuurs e.d. samenbinden.
• Zakken leegmaken.
• Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden enz.) verwijderen.
• Kleding van dubbelzijdige stof binnenstebuiten keren (bijv. bij met
katoen gevoerde jacks de katoenen kant naar buiten). Dit soort
weefsels droogt dan beter.
• Wasgoed losjes in de machine doen.
Deur openen
• Stevig tegen de deur drukken (bij punt
)
Wasgoed in de droger doen
• Wasgoed losjes in de droger doen.
1
Attentie! Let op dat er geen wasgoed tussen de deur geklemd wordt!
Het goed zou dan kunnen beschadigen!
Droogprogramma instellen
0 Op de programmakiezer het passende
droogprogramma instellen (zie
"Programmatabel").
0 Eventueel toets ZOEMER of LAGE
TEMPERATUUR indrukken.
16
Drogen
• Toets ZOEMER
Tijdens de anti-kreukfase klinkt met
tussenpozen een akoestisch signaal (zie
"Beëindiging van het droogproces").
• Toets LAGE TEMPERATUUR
Het ingestelde programma wordt
uitgevoerd met gereduceerd
verwarmingsvermogen. Druk deze toets in
bij textiel met het wasetiket S. Ook bij
temperatuurgevoelig textiel (bijv. acryl en
viskose) raden wij u aan deze toets in te
drukken.
Droogprogramma starten
0 Toets START indrukken.
Het droogprogramma begint. Op de
indicatie van het programmaverloop
kunt u zien waar de droger mee bezig
is.
17
Drogen
Wasgoed uitnemen of inleggen
U kunt het droogproces te allen tijde
onderbreken, om wasgoed uit de machine te
nemen of erin te doen.
0 Deur openen.
1
Voorzichtig! Wasgoed en trommel kunnen
heet zijn.
0 Wasgoed uitnemen of inleggen.
0 Deur sluiten.
0 Toets START indrukken om het droogproces
voort te zetten.
Beëindiging van het droogproces
Kort voor het einde van het droogproces begint de afkoelfase: de
verwarming is in deze fase uitgeschakeld. Na de afkoelfase kunt u het
wasgoed uit de droger nemen.
Na het drogen volgt automatisch de anti-kreukfase. 30 minuten lang
draait de trommel af en toe. Zo blijft uw wasgoed los en wollig en het
kreukt niet.
Als u toets ZOEMER hebt ingedrukt, klinkt tijdens de anti-kreukfase met
tussenpozen een akoestisch signaal.
Wasgoed uit de machine nemen
0 Deur openen en wasgoed uit de droger nemen.
Droger uitschakelen
0 Programmakiezer op stand UIT draaien.
18
Pluizenzeef reinigen
Pluizenzeef reinigen
Om een ongehinderde luchtcirculatie tijdens het droogproces te
garanderen, dient u na ieder droogproces de pluizenzeef te reinigen.
Controleer ook of zich waspluizen of andere resten in de trommel
bevinden en verwijder die direct.
0 Ontgrendelingstoets van het zeefdeksel
naar beneden drukken.
Het zeefdeksel springt open.
0 Pluizenzeef losnemen.
0 Pluizen van de pluizenzeef verwijderen.
Dat gaat het makkelijkst als u uw hand
vochtig maakt.
0 Pluizenzeef weer inzetten.
0 Tegen het zeefdeksel drukken, tot het in
de vergrendeling valt.
3
Zonder pluizenzeef kan het zeefdeksel
niet dicht en kan de deur niet gesloten
worden.
1
Voorzichtig! Droger niet met beschadigde of verstopte pluizenzeef
gebruiken!
19
Programmatabellen
Programmatabellen
Programmagroep KATOEN
textieletiketten R, Q; vulgewicht max. 5 kg
Programma
Soort wasgoed
Voorbeelden
EXTRA DROOG
dik goed of goed dat uit
verschillende lagen bestaat en dat badstof, badjassen
door en door droog moet worden
KASTDROOG
goed van gelijkmatige dikte dat
badstof, tricot, handdoeken
door en door droog moet worden
STIJKDROOG c
dun goed dat nog moet worden
gestreken
tricot, katoenen overhemden
STRIJKDROOG b
katoen of linnen van normale
dikte dat nog moet worden
gestreken
beddegoed, tafellakens
MANGELDROOG
katoen of linnen dat moet
worden gestreken of gemangeld
beddegoed, tafellakens
Programmagroep MENGWEEFSELS
textieletiketten R, S1, Q; vulgewicht max. 2,5 kg
Programma
Soort wasgoed
EXTRA DROOG
dik goed of goed dat uit
verschillende lagen bestaat en
dat door en door droog moet
worden
KASTDROOG
kreukherstellende
dun goed dat niet nabehandeld overhemden, tafellakens,
(bijv. gestreken) hoeft te worden babygoed, sokken,
ondergoed
STIJKDROOG c
dun goed dat nog moet worden
gestreken
1) toets LAGE TEMPERATUUR indrukken!
20
Voorbeelden
pullovers, beddegoed,
tafellakens
tricot, kreukherstellende
overhemden, blouses
Programmatabellen
TIJD-programma’s
textieletiketten R, S1, Q; vulgewicht beneden 1 kg
U kunt 20, 40 en 60 minuten kiezen om enkele stukken wasgoed na te drogen of om
kleine vulgewichten te drogen.
1) toets LAGE TEMPERATUUR indrukken!
Programma luchten
Het goed wordt 10 minuten in een koude luchtstroom behandeld; om gekreukte
kleding glad te maken.
21
Informatie over textiel
Informatie over textiel
Wasetiketten
Controleer of het wasgoed geschikt is om machinaal gedroogd te
worden. Op het wasetiket moet één van de volgende symbolen te
vinden zijn:
Q
Machinaal drogen is mogelijk; de textielfabrikant geeft niet aan of het
betreffende stuk normaal of met lage temperatuur gedroogd moet
worden.
R
Normaal drogen.
S
Voorzichtig drogen (toets LAGE TEMPERATUUR indrukken!).
T
Mag niet machinaal gedroogd worden.
Als u geen van deze symbolen vindt:
Droog witte was, bonte was en mengweefsels op normale temperatuur.
Druk toets LAGE TEMPERATUUR in als u teer textiel droogt. Wij raden u
aan bij het aanschaffen van textiel op de wasetiketten te letten.
• Wol en dons
Wol niet machinaal drogen! Kans op vervilten! Dons alleen machinaal
drogen als dat op het wasetiket staat aangegeven.
• Teer textiel
Druk bij het drogen van teer textiel (bijv. acryl of viscose) en textiel met
het wasetiket S altijd toets LAGE TEMPERATUUR in.
• Tricot, gebreid textiel
Tricot en gebreid textiel krimpen snel! Laat het daarom niet te droog
worden. Bij textiel van goede kwaliteit is de kans op krimpen echter
gering.
• Nieuw gekleurd textiel
Droog nieuw gekleurd textiel niet samen met licht gekleurde stukken
wasgoed. Het goed zou kunnen verkleuren.
22
Reiniging en onderhoud
Reiniging en onderhoud
Rondom de zeef reinigen
Ondanks de pluizenzeef komt er een kleine hoeveelheid pluizen rondom
de zeef terecht. Reinig daarom van tijd tot tijd - minstens 4 maal per
jaar - het gehele gedeelte rondom de zeef.
0 Pluizenzeef uitnemen.
0 Zeefdeksel aan de bovenkant pakken en
naar voren trekken, tot het uit de geleiders
kan worden genomen.
0 Alle pluizen verwijderen - het beste met de
stofzuiger.
0 De beide lipjes van het zeefdeksel in de
geleiders op de deur drukken, tot ze erin
vallen.
0 Pluizenzeef weer inzetten.
0 Tegen het zeefdeksel drukken, tot het in de
vergrendeling valt.
Trommel reinigen
1
Attentie! Reinig de trommel van edelstaal niet met schuurmiddelen of
staalwol!
Door wasverzachter of kalk in het water kan zich op de trommel een
nauwelijks zichtbare aanslag vormen. De droger kan de
droogheidsgraad van het wasgoed dan niet meer betrouwbaar aftasten.
Het wasgoed komt vochtiger uit de droger dan u zou verwachten.
0 De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een
huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. met azijn) vochtig afnemen.
Paneel en bedieningselementen reinigen
1
Attentie! Gebruik geen middelen voor het onderhoud van meubelen of
agressieve reinigingsmiddelen.
0 Paneel en bedieningselementen met een vochtige doek afnemen. Alleen
warm water gebruiken.
23
Wat is er aan de hand als ...
Wat is er aan de hand als ...
Probeer een storing met behulp van de hier vermelde instructies zelf te
verhelpen. Wanneer u bij de hier vermelde storingen of voor het
verhelpen van een bedieningsfout de klantendienst raadpleegt, is het
bezoek van de klantendienst-monteur ook tijdens de garantieperiode
niet kosteloos.
Probleem
De droger functioneert niet
Het droogresultaat is niet
bevredigend
mogelijke oorzaak
verhelpen
De stekker zit niet in het
stopcontact
Stekker in het
stopcontact steken
START niet ingedrukt
START-toets indrukken
Geen programma
ingesteld
Programma instellen
De deur is open
Deur sluiten
Zekering of
aardlekschakelaar in de
zekeringenkast
(huisinstallatie) foutief
Zekering of aardlekschakelaar controleren. De
elektricien verhelpt storingen aan de huisinstallatie
Verkeerd programma
gekozen
Bij het volgende drogen
een ander (tijd-)programma instellen
Pluizenfilter verstopt
Pluizenfilter reinigen
Aanbevolen
Verkeerde vulhoeveelheid vulhoeveelheid
inachtnemen
Wasgoed niet voldoende
gecentrifugeerd
Wasgoed van te voren
voldoende centrifugeren
Aanzetsel aan binnenkant Binnenkant van de
van de trommel of op de trommel en trommeltrommelribben
ribben reinigen
Het drogen duurt ongewoon
lang
24
Pluizenfilter verstopt
Pluizenfilter reinigen
Transport afvoerlucht
gestoord
Afvoerslang zonder
knikken richten en/of
afvoerwegen reinigen
Wat is er aan de hand als ...
Probleem
De deur kan niet goed
gesloten worden
De trommelverlichting
functioneert niet
mogelijke oorzaak
Pluizenfilter niet ingezet
en/of zeefdeksel niet
ineengesloten
verhelpen
Pluizenfilter erin zetten
en/of zeefdeksel laten
ineensluiten
Programmakeuzeknop op
Programmakeuzeknop op
de stand VERLICHTING
stand UIT
draaien
Gloeilamp defect
Gloeilamp vervangen (zie
volgende gedeelte)
Helpt deze informatie u niet verder, neem dan kontakt op met de
Klantenservice.
Gloeilamp vervangen
0 Bestel bij de Klantenservice een speciale lamp voor uw Lavatherm (ETnr. 647 072 580).
1
0
0
Waarschuwing! Gebruik in geen geval standaardlampen voor gebruik
in uw Lavatherm! Deze ontwikkelen te veel warmte, wat tot overmatige
warmteconcentratie onder de afdekkap en tot beschadigingen kan
leiden.
Stekker uit het stopcontact trekken; bij vaste aansluiting zekering in de
huisinstallatie uitschakelen resp. uitdraaien.
Afdekkap van de gloeilamp losschroeven. (De gloeilamp bevindt zich
achter de deur boven; zie „Beschrijving van het toestel frontaanzicht“).
Defecte gloeilamp vervangen.
Afdekkap weer boven de gloeilamp vastschroeven.
1
Waarschuwing! De afdekkap moet om veiligheidstechnische redenen
altijd op z'n plek zitten. Anders mag de droger niet gebruikt worden.
0
0
25
Overzetten van het deurscharnier
Overzetten van het deurscharnier
Als dat voor het gebruik makkelijker is, kan het deurscharnier van
rechts naar links worden overgezet.
1
Waarschuwing! Eerst de stekker uit het stopcontact trekken; bij vaste
aansluiting de zekering in de huisinstallatie uitschakelen resp.
uitdraaien.
U gaat als volgt te werk:
ACB
F
E
H
D
J JGG
F
E
ACB
0 Schroeven A aan de voorkant van het toestel uitdraaien.
0 Deur uitnemen door hem horizontaal te verschuiven.
0 Schroeven B aan de binnenzijde van de deur uitdraaien en scharnieren
C uitnemen.
0 Sluitpin D losschroeven en uitnemen.
0 Afdekplaatjes E, F en G losmaken door met een dunne schroevendraaier
op de inkeping te drukken, opzij schuiven, uitnemen en op de
tegenoverliggende zijde weer inzetten.
26
Overzetten van het deurscharnier
0 Scharnieren C en sluitpin D op de tegenoverliggende zijde van de deur
aanbrengen.
0 Deursluiting H losschroeven en uitnemen.
0 Ingeklikte slotafdekking J uitnemen.
0 Deursluiting H en slotafdekking J op de tegenoverliggende zijde in de
opening plaatsen en vastschroeven resp. inklikken.
0 Deur met de scharnieren in de daarvoor bedoelde openingen in de
voorkant van het toestel schuiven en vastschroeven.
Aanwijzing m.b.t. bescherming tegen aanraking: het toestel is pas
weer bedrijfsveilig, als alle kunststof delen zijn ingezet.
27
Technische gegevens
Technische gegevens
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 60 cm
Diepte bij open deur
117 cm
In hoogte verstelbaar
1,0/-0,4 cm
Nettogewicht
ca. 40 kg
Vulgewicht (afhankelijk van het programma)
max. 5 kg
(Afwijkende vulgewichten in andere landen zijn
het gevolg van afwijkende meetmethoden)
Energieverbruik volgens IEC 1121s.e.
3,3 kWh
(5 kg katoen, gecentrifugeerd met 800 tpm,
programma KATOEN KASTDROOG)
Toepassingsgebied
huishouden
Geschikt voor omgevingstemperatuur
+5°C tot +35°C
;
Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.2.1973 "laagspanningsrichtlijn"
– 89/336/EEG van 3.5.1989 "EMC-richtlijn", incl.
wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG
Elektrische aansluiting
Aanwijzingen over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje.
Bij de aansluiting moet er absoluut op worden gelet, dat de op het
typeplaatje aangegeven spanning en stroomsoort met de spanning en
stroomsoort op de plaats van opstelling overeenkomen. Op het
typeplaatje kunt u ook zien welke zekering noodzakelijk is.
Aanwijzingen voor de vakman
Bij vaste aansluiting moet het toestel op de juiste manier worden
aangesloten. Let op de betreffende aanwijzingen in de opstel- en
aansluitaanwijzing.
Bij omschakelbare toestellen vindt u het omschakelschema op het
deksel van de aansluitkast aan de achterzijde van het toestel.
28
Extra leverbare accessoires
Extra leverbare accessoires
Via uw vakhandelaar zijn onderstaande accessoires leverbaar:
Montagesets was-droog-zuil
Met deze montagesets kunt u uw wasdroger met elke voorlader
LAVAMAT combineren tot een was-droog-zuil. De toestellen worden
dan op elkaar geplaat, de wasautomaat onder en de wasdroger boven.
De volgende montagesets zijn leverbaar:
– zonder uittrekbaar blad TRZ 900
– met uittrekbaar blad TRZ 8901
E-nr. 916 018 900
E-nr. 916 018 901
Afvoersysteem
Bij de service-afdeling van AEG of de elektro-vakhandel is een flexibele
spiraalslang met 105 mm diameter voor het afvoersysteem verkrijgbaar.
Deze spiraalslang kan eenvoudig worden verlegd en met de adapter
(met het apparaat meegeleverd) makkelijk aan de wasdroger worden
aangesloten (zie meegeleverd boekje "Installatie van het afvoersysteem").
29
Index
A
S
Acryl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Afkoelfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Anti-kreukfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Schuimrubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Slijtage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
START . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
B
T
Bonte was . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Teer textiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Transportschade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tricot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
C
Centrifugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
D
Deur openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dubbelzijdige stof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
G
Gesteven wasgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
K
Kalk in het water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Klantendienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kreukvorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
L
LAGE TEMPERATUUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
M
Mengweefsels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
N
Nieuw gekleurd textiel . . . . . . . . . . . . . . . . 22
O
Onderhoudsmiddelen voor meubelen . . . . 23
Oplosmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opstelling en aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . 7
P
Pluizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pluizenzeef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
R
Reparaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
30
V
Veiligheid van kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Viscose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
W
Was-droog-zuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Wasverzachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Wasverzachterdoekjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Witte was . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Wol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Z
ZOEMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Service
In het hoofdstuk „Wat te doen als …“ worden een aantal storingen
genoemd die zelf te verhelpen zijn. Kijk daar eerst in geval van storing.
Als daar geen aanwijzingen te vinden zijn, wendt U zich dan tot Uw
serviceafdeling. Deze is bij U in de buurt en kan – als dat nodig is – snel
ter plekke zijn. (Adressen en telefoonnummers vindt U in het register
„Garantievoorwaarden/serviceafdelingen“.)
Bereidt het gesprek in ieder geval goed voor. Daarmee maakt U de
diagnose gemakkelijker alsmede het besluit of een bezoek van de
servicedienst nodig is. Met onze checklist kan belangrijke informatie
voordat U gaat telefoneren genoteerd worden:
Noteer het PNC-nummer en het S-nummer. Deze twee vindt U op het
merk- en type-aanduidingsplaatje achter de vuldeur van de wasdroger.
PNC ................................
S-No ................................
Schrijf verder zo precies mogelijk op:
• Hoe uit de storing zich?
• Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Wanneer ontstaan er voor U ook tijdens de garantieperiode
kosten?
– als U de storing met behulp van de storingstabel (zie hoofdstuk „Wat
te doen als ...“) zelf had kunnen opheffen,
– als meerdere bezoeken van de monteur van de technische dienst
nodig zijn omdat hij voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie
gekregen heeft en nu b.v. reserveonderdelen moet halen. Deze extra
ritten kunnen vermeden worden als het telefoontje op de hiervoor
beschreven manier goed voorbereid wordt.
31
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 944 067 –00- 0600/PRO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising