AEG | LTHESSENTIAL | User manual | Aeg LTHESSENTIAL Handleiding

Aeg LTHESSENTIAL Handleiding
LAVATHERM ESSENTIAL
Condensatiedroger
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's
van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar de gebruiksaanwijzing goed,
zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele
volgende eigenaar van het toestel.
1
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden
(Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die
belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de
machine. Let goed op deze aanwijzingen.
0 Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het toestel.
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
2
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. eonomisch en
milieuvriendelijk gebruik van het toestel.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de
hand als ..." aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen.
• Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG
fabrieksservice, zie hoofdstuk "Klantenservice".
Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo..
2
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Algemene aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Milieutips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
De belangrijkste kenmerken van uw machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De programmakiezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
14
Vóór het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deur openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed in de droger doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deur sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droogprogramma instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droogprogramma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed uitnemen of inleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beëindiging van het droogproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed uit de machine nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opvangreservoir legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deurafdichting reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pluizenzeef reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warmtewisselaar reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droger uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
16
16
16
17
18
18
18
19
19
20
21
21
Programmatabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Informatie over textiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wasetiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
Inhoud
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warmtewisselaar reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rondom de zeef reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trommel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paneel en bedieningselementen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deurafdichting reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
26
26
26
Wat is er aan de hand als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Gloeilamp vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Overzetten van het deurscharnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Extra leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Montageset externe condenswaterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Montagesets was-droog-zuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Programmeermogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Opstelling en elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Aanwijzingen voor de vakman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
1 Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen.
Algemene veiligheid
• Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke
risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze
afdeling Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen
aan alle eisen!
• Controleert u vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje
aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met
netspanning en stroomsoort bij u thuis. Op het typeplaatje kunt u ook
zien welke zekering nodig is.
• De droger nooit in gebruik nemen, als het aansluitsnoer beschadigd is
of als bedieningspaneel, bovenblad of sokkel zo beschadigd zijn, dat
de binnenkant van het toestel toegankelijk is.
• Als u het toestel gaat schoonmaken, moet het altijd uitgeschakeld
zijn: stekker uit het stopcontact trekken of bij vaste aansluiting de
groepenhoofdschakelaar uitschakelen of de zekering in de
huisinstallatie uitschakelen resp. uitdraaien.
• Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moet het
apparaat worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
• Stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan de
stekker.
• Leun niet op de deur als deze open staat. De machine zou dan kunnen
kantelen!
• Droger niet met een waterstraal afsproeien. Kans op kortsluiting!
• De afdekkap van de gloeilamp voor de trommelverlichting moet altijd
op z'n plek zitten.
• Let er bij het sluiten van de deur op, dat er geen wasgoed tussen
wordt geklemd.
• Als u een droogproces onderbreekt om wasgoed uit de droger te
nemen: wasgoed en trommel kunnen heet zijn.
• Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet
gebruikt worden. Brandgevaar door oververhitting!
5
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Veiligheid van kinderen
• Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige
omgang met elektrische toestellen. Zorg daarom voor het nodige
toezicht als de machine aanstaat en laat kinderen niet met de
machine spelen - ze zouden zichzelf of andere kinderen in de
machine kunnen opsluiten.
• Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en
styropor kunnen gevaren opleveren. Verstikkingsgevaar!
• Zorg ervoor dat kinderen of kleine huisdieren niet in de trommel van
de droger kunnen klimmen. Houd daarom de deur van de droger
gesloten, als hij niet gebruikt wordt.
Gebruik volgens de voorschriften
• Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het toestel zijn uit
veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Gebruik het toestel alleen voor het drogen van huishoudtextiel. Als
het voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt
bediend, wordt eventueel ontstane schade niet door de
garantiebepalingen gedekt.
• Alleen in water gewassen textiel drogen. Goed dat met
brandgevaarlijke reinigings- of oplosmiddelen (wasbenzine, alcohol,
middelen om vlekken te verwijderen enz.) behandeld is, mag niet in
de wasdroger gedroogd worden. Brandgevaar! Explosiegevaar!
• Stukken wasgoed die schuimrubber of op rubber lijkend materiaal
bevatten mogen niet in de machine gedroogd worden. Brandgevaar!
• Was in zeer slechte toestand (sterke slijtage) en was met losse vullingen (kussens) die open zouden kunnen zijn, mogen niet gedroogd
resp. opgefrist worden. Brandgevaar!
• Was met onbuigzame onderdelen (vloermatten) en te volle trommels
bedekken de luchtspleet. Houd een vulhoeveelheid aan van max. 5 kg.
Oververhitting! Brandgevaar!
• Alleen was drogen waarin zich geen explosieve voorwerpen (aanstekers, spuitbussen) bevinden. Brandgevaar! Explosiegevaar!
• Na ieder droogproces de pluizenzeef reinigen.
• De warmtewisselaar regelmatig reinigen.
• Bij was/droogzuilen geen voorwerpen op de droger zetten, omdat
deze er tijdens het drogen af kunnen vallen.
6
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Opstelling en aansluiting
• Controleer de droger op transportschade. Een beschadigd toestel in
geen geval aansluiten! Neem in dat geval contact op met de
leverancier.
• Als u de droger gaat vervoeren, eerst het sokkelpaneel verwijderen!
• Plaats de wasdroger niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen!
• Zet de droger waterpas!
• Zet de droger niet op hoogpolig tapijt, de ventilatiesleuven zouden
dan verstopt kunnen raken.
• Bij opstelling direct naast een fornuis: tussen fornuis en wasdroger
moet een warmte-isolerende, niet brandbare plaat worden geplaatst
(afmeting 85 x 57,5 cm).
• De stekker van het toestel moet ook na de opstelling goed bereikbaar
zijn.
• Een vaste aansluiting aan het elektriciteitsnet mag alleen door een
erkend installateur worden gemaakt.
7
Algemene aanwijzingen
3 Algemene aanwijzingen
• Gesteven wasgoed laat aanslag in de trommel achter en hoort
daarom niet in de droger.
• Als u meer goed in de droger doet dan in de programmatabel
aangegeven, moet u rekening houden met kreukvorming! Bij erg teer
textiel max. 1,5 kg in de droger doen.
• Te uwer informatie: slijtage (en daardoor pluizen) ontstaat voor 70
procent bij het dragen van kleding, voor 20 procent bij het wassen en
slechts voor 10 procent bij het drogen in de wasdroger. De pluizen
verzamelen zich in de pluizenzeef. Bij machinaal drogen ontstaat
slechts ca. 0,03 gram pluizen per kilo wasgoed.
2 Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en
kunnen hergebruikt worden.
• De kunststof delen zijn voorzien van een internationaal gebruikte
codering:
– >PE< voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking
– >PS< voor polystyreen, bijv. de hoekbeschermers (volkomen
CFK-vrij)
– >POM< voor polyoxymetheen, bijv. kunststof klemmen
• Het karton is van oud papier gemaakt en wij adviseren u dit ook weer
in een container voor oud papier te deponeren.
Oude machine
1
8
Waarschuwing! Als u de machine afdankt, neem dan de volgende
maatregelen: stekker uit het stopcontact trekken, aansluitsnoer
afsnijden, stekker en snoer weggooien en deurslot onbruikbaar maken.
U voorkomt daarmee, dat spelende kinderen elkaar of zichzelf in de
machine opsluiten en daardoor in levensgevaar komen.
Zorg voor milieuvriendelijke verwerking van het toestel. Informeer bij
uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw
woonplaats.
De materialen zijn conform hun aanduiding opnieuw te gebruiken.
Oude apparaten kunnen met standaardgereedschap (kruiskopschroevendraaier, hamer) gedemonteerd worden.
Milieutips
2 Milieutips
• Gebruik bij het wassen geen wasverzachter!
Wasgoed dat u in de wasdroger droogt wordt ook zonder
wasverzachter wollig en lekker zacht. Probeer het maar eens!
• Wasgoed losjes in de droger doen!
Zo voorkomt u langere droogtijden en kreukvorming.
• Wasgoed goed centrifugeren!
Hoe hoger het centrifugetoerental, des te zuiniger en sneller gaat het
drogen.
Aanwijzingen m.b.t. verbruik, afhankelijk van het centrifugetoerental,
vindt u in onderstaande tabel. De aanwijzingen gelden voor 5 kg wasgoed, gedroogd in het programma KATOEN KASTDROOG:
Gecentrifugeerd met:
Droogproces:
restvocht
energieverbruik
in kWh
kosten in
in liters
in %
tijd in
minuten
800
3,5
70
90
3,5
0,49
1000
3,0
59
85
3,0
0,42
1200
2,7
53
75
2,7
0,37
1400
2,5
50
70
2,6
0,36
1600
2,2
44
65
2,5
0,35
tpm
Euro
1
1) bij een kWh-prijs van 0,14 Euro
• De ventilatiesleuven in de sokkel van de droger altijd vrij houden!
• Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd wordt!
• Maximaal vulgewicht benutten!
U droogt het zuinigst, als u zich aan de vulgewichten houdt die in de
programmatabel vermeld staan.
9
Milieutips
• Kies het juiste droogprogramma!
Kies het voor soort en hoeveelheid wasgoed passende programma. Zo
werkt de droger het meest economisch. Een paar verbruikswaarden:
Vulgewicht
in kg
Duur in
minuten
Energieverbruik
in kWh
KATOEN KASTDROOG2
5
90
3,5
KATOEN STRIJKDROOG2
5
70
2,8
2,5
35
1,3
Droogprogramma1
MENGWEEFSELS KASTDROOG3
1) Aanwijzing: Programma-instellingen voor een controle volgens EN 61121
MENGWEEFSELS KASTDROOG zonder ingedrukte toets LAGE TEMPERATUUR.
2) gecentrifugeerd met 800 tpm
3) gecentrifugeerd met 1000 tpm
• Als de hoeveelheid wasgoed te klein is voor een bepaalde
droogheidsgraad (bijv. STRIJKDROOG b), kunt u het beste in stappen
werken: vul de droger en kies programma STRIJKDROOG b; neem na
beëindiging van het programma het strijkgoed uit de droger. Droog
de rest van het goed met programma KASTDROOG verder.
• Toets LAGE TEMPERATUUR alleen gebruiken bij vulgewichten tot 2,5
kg!
• Pluizenzeef na ieder droogproces reinigen.
• Opvangreservoir na ieder droogproces legen.
Het condenswater kunt u wel als gedestilleerd water in het huishouden
gebruiken. U moet het dan eerst door een papieren koffiefilterzakje
gieten.
1
10
Voorzichtig! Het condenswater is niet geschikt om te drinken of om in
levensmiddelen te gebruiken.
• Warmtewisselaar regelmatig reinigen!
Als u de Warmtewisselaar regelmatig reinigt, verbruikt de droger
minder energie.
De belangrijkste kenmerken van uw
De belangrijkste kenmerken van uw machine
• Instelling van programma of tijd m.b.v. de programmakiezer
• ZOEMER apart instelbaar; na beëindiging van het programma klinkt
met tussenpozen een akoestisch signaal
• Toets LAGE TEMPERATUUR voor voorzichtig drogen van teer textiel
• Toets KORT voor sneller drogen
• Multidisplay voor de indicatie van
– vermoedelijke programmaduur resp. resterende looptijd tot het einde
van het programma,
– foutcode
• Indicatie van het programmaverloop
• Programmeermogelijkheid voor permanente aanpassing aan uw
wensen van het programmaverloop
11
Beschrijving van het toestel
Beschrijving van het toestel
Frontaanzicht
bedieningspaneel
opvangreservoir
met greep
pluizenzeef
gloeilamp
voor
binnenverlichting
(in de trommel)
typeplaatje
ventilatiesleuven
voeten
(alle in hoogte verstelbaar)
12
sokkelpaneel
(voor de
warmtewisselaar)
deur
(draairichting verstelbaar)
Beschrijving van het toestel
Bedieningspaneel
A
B
C
D
E
A programmakiezer: voor het instellen van het droogprogramma
B indicatie van de droogheidsgraad: geeft aan welke droogheidsgraad
bereikt is; zo kunt u op het juiste moment bepaalde stukken wasgoed
uit de droger nemen
C toetsen en indicaties
– toets ZOEMER: als deze toets is ingedrukt, klinkt na beëindiging van
het programma een akoestisch signaal
– toets LAGE TEMPERATUUR: voor tere weefsels. Niet werkzaam als
toets KORT is ingedrukt.
– Toets KORT: reduceert de droogtijd. Niet werkzaam bij de programma's KATOEN STRIJKDROOG c, STRIJKDROOG b en MANGELDROOG en bij het programma MENGWEEFSELS STRIJKDROOG c. Als
toets LAGE TEMPERATUUR is ingedrukt, is toets KORT niet werkzaam.
– toets DEUR: om de deur te openen als het toestel ingeschakeld is
– toets START/PAUZE: om het droogprogramma te starten of te
onderbreken
– multidisplay/indicatie LOOPTIJD: geeft de vermoedelijke
programmaduur resp. resterende looptijd van het ingestelde
programma aan;
in geval van storing wordt een foutcode aangegeven (( en een cijfer)
D indicatie van het programmaverloop: laat zien met welk onderdeel de
machine bezig is
E aanwijzingen voor de gebruiker:
– indicatie WARMTEWISSELAAR: warmtewisselaar reinigen!
– indicatie RESERVOIR: opvangreservoir legen!
– indicatie ZEEF: pluizenzeef reinigen!
Attentie:
De indicaties gaan pas uit als het programma wordt uitgeschakeld.
13
Vóór het in gebruik nemen
De programmakiezer
• Stand UIT:
De wasdroger is uitgeschakeld.
• Stand VERLICHTING:
als de deur wordt geopend, wordt
de trommelverlichting ingeschakeld.
• Programmagroep KATOEN:
Hier vindt u de programma's voor
het drogen van katoen en linnen;
vulgewicht max. 5 kg.
• Programmagroep MENGWEEFSELS:
Hier vindt u de programma's voor
het drogen van mengweefsels en
synthetische weefsels;
vulgewicht max. 2,5 kg.
• Tijdprogramma's:
voor het nadrogen van wasgoed of voor het drogen van vulgewichten
beneden 1 kg.
• Programma STRIJKVRIJ:
Speciaal droogprogramma met anti-kreukmechanisme voor kreukherstellend goed;
vulgewicht max. 1kg.
• Programma WOL:
voor het nabehandelen van wollen textiel na het aan de lucht drogen;
vulgewicht max. 1 kg.
• Programma OPFRISSEN
voor optimale resultaten bij het opfrissen en voorzichtig reinigen van
textiel met behulp van in de handel verkrijgbare droogreinigings-sets
(let op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant);
Programmaduur: 35 minuten;
vulgewicht max. 1 kg.
Vóór het in gebruik nemen
0 Trommel van de droger met een vochtige doek afnemen of kort droogproces (20 min.) met vochtige doeken uitvoeren.
14
Beknopte gebruiksaanwijzing
Beknopte gebruiksaanwijzing
• Wasgoed zo goed mogelijk centrifugeren.
• Wasgoed voorbereiden.
• Deur openen en wasgoed in de droger doen.
• Deur sluiten.
Attentie! Wasgoed niet tussen de deur klemmen.
• Droogprogramma instellen
– m.b.v. de programmakiezer
– eventueel toets ZOEMER, LAGE TEMPERATUUR of KORT indrukken.
• Programma starten door toets START/PAUZE in te drukken.
Terwijl het programma loopt, kunt u de deur openen om goed uit de
machine te nemen of erin te doen.
Na beëindiging van het programma
(indicatie EINDE/ANTI-KREUK brandt, zoemer klinkt, indien ingesteld,
de anti-kreukfase begint):
• Wasgoed uit de machine nemen.
• Pluizenzeef reinigen.
• Opvangreservoir legen.
Als indicatie WARMTEWISSELAAR brandt:
• Beslist warmtewisselaar reinigen.
• Droger uitschakelen door de programmakiezer op stand UIT te draaien.
15
Drogen
Drogen
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat het wasgoed een kluwen vormt: ritssluitingen
sluiten; slopen dichtknopen; losse stofceintuurs e.d. samenbinden.
• Zakken leegmaken.
• Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden enz.) verwijderen.
• Kleding van dubbelzijdige stof binnenstebuiten keren (bijv. bij met
katoen gevoerde jacks de katoenen kant naar buiten). Dit soort weefsels
droogt dan beter.
• Wasgoed losjes in de machine doen.
Deur openen
• Stevig tegen de deur drukken (bij punt
)
of
• als het toestel ingeschakeld is: toets DEUR indrukken.
Wasgoed in de droger doen
• Wasgoed losjes in de droger doen.
Deur sluiten
Deur sluiten:
• stevig tegen de deur drukken, tot hij hoorbaar sluit.
1
Attentie! Let op dat er geen wasgoed tussen de deur geklemd wordt!
Het goed zou dan kunnen beschadigen!
Droogprogramma instellen
0 Op de programmakiezer het passende
droogprogramma instellen (zie
"Programmatabel").
16
Drogen
0 Eventueel toets ZOEMER, LAGE
TEMPERATUUR of KORT indrukken.
• Toets ZOEMER
Tijdens de anti-kreukfase klinkt met
tussenpozen een akoestisch signaal (zie
"Beëindiging van het droogproces").
• Toets LAGE TEMPERATUUR
Het ingestelde programma wordt
uitgevoerd met gereduceerd
verwarmingsvermogen. Druk deze toets in
bij textiel met het wasetiket S. Ook bij
temperatuurgevoelig textiel (bijv. acryl en
viskose) raden wij u aan deze toets in te
drukken.
Toets LAGE TEMPERATUUR is niet
werkzaam als toets KORT is ingedrukt.
• Toets KORT
Het gekozen programma loopt met verkorte programmaduur en
gelijke droogheidsgraad. Toets KORT is niet werkzaam bij de
programma's KATOEN STRIJKDROOG c, STRIJKDROOG b en
MANGELDROOG en bij het programma MENGWEEFSELS
STRIJKDROOG c. Als toets LAGE TEMPERATUUR is ingedrukt, is toets
KORT niet werkzaam.
Droogprogramma starten
0 Toets START/PAUZE indrukken.
Het droogprogramma begint. Op de indicatie
van het programmaverloop kunt u zien waar
de droger mee bezig is.
17
Drogen
Wasgoed uitnemen of inleggen
U kunt het droogproces te allen tijde
onderbreken, om wasgoed uit de machine te
nemen of erin te doen.
0 Deur openen.
1
Voorzichtig! Wasgoed en trommel kunnen
heet zijn.
0 Wasgoed uitnemen of inleggen.
0 Deur sluiten.
0 Toets START/PAUZE indrukken om het
droogproces voort te zetten.
Beëindiging van het droogproces
Kort voor het einde van het droogproces begint de afkoelfase: de
verwarming is in deze fase uitgeschakeld. Na de afkoelfase gaat de
indicatie EINDE branden. Nu kunt u het wasgoed uit de droger nemen.
Na het drogen volgt automatisch de anti-kreukfase. 30 minuten lang
draait de trommel af en toe. Zo blijft uw wasgoed los en wollig en het
kreukt niet.
Als u toets ZOEMER hebt ingedrukt, klinkt tijdens de anti-kreukfase met
tussenpozen een akoestisch signaal.
Uiterlijk tegen het einde van de anti-kreukfase het wasgoed uit de droger nemen, om kreukvorming te voorkomen.
Wasgoed uit de machine nemen
0 Deur openen en wasgoed uit de droger nemen.
18
Drogen
Opvangreservoir legen
1
Voorzichtig! Het condenswater is niet geschikt om te drinken of om in
levensmiddelen te gebruiken.
Maak er een gewoonte van om het opvangreservoir na elk droogproces
te legen. Zo voorkomt u dat het droogproces automatisch wordt
onderbroken, omdat het opvangreservoir vol is.
0 Steek uw hand in de greep van het
opvangreservoir en trek het geheel naar
buiten.
0 Sluiting van het reservoir opzij schuiven en
condenswater eruit gieten.
0 Opvangreservoir weer in het
bedieningspaneel plaatsen.
Als het drogen nog niet klaar is:
0 Toets START/PAUZE indrukken om door te gaan met het drogen.
3
Het opvangreservoir kan ca. 3,8 liter bevatten, genoeg voor 5 kg wasgoed dat met 800 tpm gecentrifugeerd is.
Deurafdichting reinigen
0 De deurafdichting met een vochtige doek afnemen.
19
Drogen
Pluizenzeef reinigen
Om een ongehinderde luchtcirculatie tijdens het droogproces te garanderen, dient u na ieder droogproces de pluizenzeef te reinigen.
Controleer ook of zich waspluizen of andere resten in de trommel
bevinden en verwijder die direct.
0 Ontgrendelingstoets van het zeefdeksel
naar beneden drukken.
Het zeefdeksel springt open.
0 Pluizenzeef losnemen.
0 Pluizen van de pluizenzeef verwijderen.
Dat gaat het makkelijkst als u uw hand
vochtig maakt.
0 Pluizenzeef weer inzetten.
0 Tegen het zeefdeksel drukken, tot het in
de vergrendeling valt.
20
3
Zonder pluizenzeef kan het zeefdeksel
niet dicht en kan de deur niet gesloten
worden.
1
Voorzichtig! Droger niet met beschadigde of verstopte pluizenzeef
gebruiken!
Drogen
Warmtewisselaar reinigen
1
Attentie! Als de indicatie WARMTEWISSELAAR brandt, moet beslist de
warmtewisselaar gereinigd worden. Anders zou er schade aan uw
droger kunnen ontstaan. En met een verontreinigde warmtewisselaar
verbruikt de droger meer energie.
0 Deur openen.
0 Sokkelpaneel ontgrendelen door beide lipjes
in te drukken en losnemen.
0 Beide vergrendelingsschijven een kwart slag
naar buiten draaien.
0 Warmtewisselaar aan de greep uit de sokkel
trekken.
0 Warmtewisselaar reinigen, het beste met een
borstel onder stromend water of met de
handdouche. Ook de sleuven voor de
waterafvoer aan de achterzijde van de
warmtewisselaar moeten schoon zijn.
1
Attentie! Gebruik voor het reinigen van de
warmtewisselaar geen scherpe voorwerpen.
Daarmee kunt u de warmtewisselaar beschadigen.
0 Warmtewisselaar weer inzetten en vergrendelen (beide
vergrendelingsschijven een kwart slag naar binnen draaien). De tekst
"top - oben - en haut" moet boven zitten.
0 Sokkelpaneel weer terug plaatsen.
1Attentie! Zonder warmtewisselaar mag de droger niet gebruikt worden.
Droger uitschakelen
0 Programmakiezer op stand UIT draaien.
21
Programmatabellen
Programmatabellen
Programmagroep KATOEN
textieletiketten R, Q; vulgewicht max. 5 kg
Programma
Soort wasgoed
Voorbeelden
EXTRA DROOG
dik goed of goed dat uit
verschillende lagen bestaat en dat badstof, badjassen
door en door droog moet worden
INTENSIEFDROOG
dik textiel dat door en door droog
badstof, badstof handdoeken
moet worden.
KASTDROOG
goed van gelijkmatige dikte dat
badstof, tricot handdoeken
door en door droog moet worden
STRIJKDROOG c
dun goed dat nog moet worden
gestreken
tricot, katoenen,
overhemden
STRIJKDROOG b
katoen of linnen van normale
dikte dat nog moet worden
gestreken
beddegoed, tafellakens
MANGELDROOG
katoen of linnen dat moet
worden gestreken of gemangeld
beddegoed, tafellakens
Programmagroep MENGWEEFSELS
textieletiketten R, S1, Q; vulgewicht max. 2,5 kg
Programma
Soort wasgoed
EXTRA DROOG
dik goed of goed dat uit
verschillende lagen bestaat en
dat door en door droog moet
worden
KASTDROOG
kreukherstellende
dun goed dat niet nabehandeld overhemden, tafellakens,
(bijv. gestreken) hoeft te worden babygoed, sokken,
ondergoed
STRIJKDROOG c
dun goed dat nog moet worden
gestreken
1) LAGE TEMP.-toets indrukken!
22
Voorbeelden
pullovers, beddegoed,
tafellakens
tricot, kreukherstellende
overhemden, blouses
Programmatabellen
Tijd-programma’s
textieletiketten R, S1, Q; vulgewicht beneden 1 kg
U kunt 20 en 40 minuten kiezen om enkele stukken wasgoed na te drogen of om
kleine vulgewichten te drogen.
1) LAGE TEMP.-toets indrukken!
Programma STRIJKVRIJ
Textieletiketten R, S1, Q, vulgewicht max. 1kg
(ca. 5-6 hemden)
Drogen van wasgoed zoals overhemden en blouses; praktisch strijkvrij. Resultaat
hangt af van soort textiel en textielveredeling.
Aanbeveling: wasgoed met ca. 1200 toeren in de wasautomaat centrifugeren en dan
direct in de droger doen. Wasgoed na het drogen direct uit de droger halen en op een
kleerhangertje uithangen.
1) LAGE TEMP.-toets indrukken!
Programma WOL
Vulgewicht max. 1kg
Wollen goed na het aan de lucht drogen, na het dragen of als het langere tijd in de
kast heeft gelegen kort met warme lucht nabehandelen zodat de wolvezels zich weer
oprichten. Het wollen goed wordt heerlijk zacht.
Aanbeveling: wasgoed na het drogen direct uit de droger halen.
Programma OPFRISSEN
Vulgewicht max. 1kg
Voor optimale resultaten bij het opfrissen en voorzichtig reinigen van textiel met
behulp van in de handel verkrijgbare droogreinigings-sets (let op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant);
Programmaduur: 35 minuten.
23
Informatie over textiel
Informatie over textiel
Wasetiketten
Controleer of het wasgoed geschikt is om machinaal gedroogd te worden. Op het wasetiket moet één van de volgende symbolen te vinden
zijn:
Q
Machinaal drogen is mogelijk; de textielfabrikant geeft niet aan of het
betreffende stuk normaal of met lage temperatuur gedroogd moet
worden.
R
Normaal drogen.
S
Voorzichtig drogen (toets LAGE TEMPERATUUR indrukken!).
T
Mag niet machinaal gedroogd worden.
Als u geen van deze symbolen vindt:
Droog witte was, bonte was en mengweefsels op normale temperatuur.
Druk toets LAGE TEMPERATUUR in als u teer textiel droogt. Wij raden u
aan bij het aanschaffen van textiel op de wasetiketten te letten.
• Wol en dons
Voor het nabehandelen van wollen goed tot max. 1 kg vulgewicht kiest
u het programma WOL.
• Teer textiel
Druk bij het drogen van teer textiel (bijv. acryl of viscose) en textiel met
het wasetiket S altijd toets LAGE TEMPERATUUR in.
• Tricot, gebreid textiel
Tricot en gebreid textiel krimpen snel! Laat het daarom niet te droog
worden. Bij textiel van goede kwaliteit is de kans op krimpen echter
gering.
• Nieuw gekleurd textiel
Droog nieuw gekleurd textiel niet samen met licht gekleurde stukken
wasgoed. Het goed zou kunnen verkleuren.
24
Reiniging en onderhoud
Reiniging en onderhoud
Warmtewisselaar reinigen
1
Attentie! Als de indicatie WARMTEWISSELAAR brandt, moet beslist de
warmtewisselaar gereinigd worden. Anders zou er schade aan uw
droger kunnen ontstaan. En met een verontreinigde warmtewisselaar
verbruikt de droger meer energie.
Zie voor het reinigen van de warmtewisselaar hoofdstuk "Drogen,
warmtewisselaar reinigen"
Rondom de zeef reinigen
Ondanks de pluizenzeef komt er een kleine hoeveelheid pluizen rondom
de zeef terecht. Reinig daarom van tijd tot tijd - minstens 4 maal per
jaar - het gehele gedeelte rondom de zeef.
0 Pluizenzeef uitnemen.
0 Zeefdeksel aan de bovenkant pakken en naar
voren trekken, tot het uit de geleiders kan
worden genomen.
0 Alle pluizen verwijderen - het beste met de
stofzuiger.
0 De beide lipjes van het zeefdeksel in de
geleiders op de deur drukken, tot ze erin
vallen.
0 Pluizenzeef weer inzetten.
0 Tegen het zeefdeksel drukken, tot het in de
vergrendeling valt.
25
Reiniging en onderhoud
Trommel reinigen
1
Attentie! Reinig de trommel van edelstaal niet met schuurmiddelen of
staalwol!
0 Door wasverzachter of kalk in het water kan zich op de trommel een
nauwelijks zichtbare aanslag vormen. De droger kan de
droogheidsgraad van het wasgoed dan niet meer betrouwbaar aftasten.
Het wasgoed komt vochtiger uit de droger dan u zou verwachten.
1
De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. met azijn) vochtig afnemen.
Paneel en bedieningselementen reinigen
1
Attentie! Gebruik geen middelen voor het onderhoud van meubelen of
agressieve reinigingsmiddelen.
0 Paneel en bedieningselementen met een vochtige doek afnemen. Alleen
warm water gebruiken.
Deurafdichting reinigen
0 De deurafdichting direct na het droogproces met een vochtige doek
afnemen.
26
Wat is er aan de hand als ...
Wat is er aan de hand als ...
Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen
aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde
storingen of vanwege foutieve bediening de Klantenservice inschakelt,
wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze
garantiebepalingen gedekt.
Storing
De droger werkt niet.
Het droogresultaat is niet
zoals gewenst.
Het droogproces duurt
ongewoon lang.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Stekker in het stopcontact
steken.
START/PAUZE-toets
ingedrukt.
START/PAUZE-toets
opnieuw indrukken.
Geen programma
ingesteld.
Programma instellen.
Deur staat open.
Deur sluiten.
De zekering in de
huisinstallatie is niet in
orde.
Zekering vervangen resp.
inschakelen.
Verkeerd programma
gekozen.
De volgende keer een
ander (tijd)programma
instellen.
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen.
Warmtewisselaar
verontreinigd.
Warmtewisselaar reinigen.
Verkeerd vulgewicht.
Aanbevolen vulgewicht
aanhouden.
Wasgoed niet voldoende
gecentrifugeerd.
Wasgoed voldoende
centrifugeren.
Ventilatiesleuven in de
sokkel afgedekt.
Ventilatiesleuven
vrijmaken.
Aanslag op de binnenzijde
van de trommel of op de
trommelribben.
Aanslag verwijderen.
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen.
Warmtewisselaar
verontreinigd.
Warmtewisselaar reinigen.
27
Wat is er aan de hand als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
Stekker niet in het
stopcontact.
De deur kan m.b.v. toets
DEUR niet geopend
worden.
Oplossing
Stekker in het stopcontact
steken.
Een programma instellen.
De deur kan altijd geopend
Programmakiezer op stand worden door er stevig
UIT.
tegen te drukken (bij punt
).
De deur kan niet gesloten
worden.
Pluizenzeef niet ingezet
Pluizenzeef inzetten en/of
en/of zeefdeksel niet op z'n zeefdeksel op z'n plek
plek.
zetten.
Indicatie RESERVOIR
brandt.
Opvangreservoir vol.
Opvangreservoir legen.
Indicatie RESERVOIR
brandt, hoewel het reservoir leeggemaakt is
Vreemde voorwerpen, bijv.
dierenharen, kunnen de
toevoeraansluiting en de
klep aan het eind van het
reservoir verstoppen
Reservoir naar buiten trekken en het toestel even
inschakelen. Verstopping
kan uit de reservoirschacht
gehaald worden, c.q. de
klep van haren ontdoen
De trommelverlichting
werkt niet.
Programmakiezer op stand Programmakiezer op stand
UIT.
VERLICHTING draaien.
Gloeilamp defect.
Gloeilamp vervangen (zie
volgend hoofdstuk).
Afhankelijk van het soort
wasgoed, de hoeveelheid
De indicatie van de resttijd wasgoed en de vochtigAutomatisch proces, er zit
verandert sprongsgewijze. heidsgraad wordt de restlo- geen storing op het toestel.
optijd automatisch
gecorrigeerd.
De droger beëindigt
automatisch het
droogproces: indicatie
EINDE gaat kort na de
programmastart branden,
geen indicatie van de
droogheidsgraad.
28
Voor het gekozen
programma is te weinig of
te droog wasgoed in de
droger gedaan.
Tijdprogramma of hogere
droogheidsgraad (bijv.
EXTRA-DROOG of
INTENSIEF-DROOG)
instellen.
Wat is er aan de hand als ...
Storing
Het droogproces duurt
ongewoon lang. 4,5 uur na
begin van het droogproces:
- brandt indicatie EINDE
- klinkt een akoestisch
signaal
- wordt het droogproces
afgebroken
- wordt foutcode C6
aangegeven
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Programmakeuze
Toets LAGE TEMPERATUUR controleren: toets LAGE
ingedrukt en vulgewicht te TEMPERATUUR is alleen
zinvol bij vulgewichten tot
groot.
2,5 kg.
Vulgewicht te groot.
Vulgewicht reduceren,
droogproces weer starten.
Wasgoed te vochtig.
Wasgoed voldoende
centrifugeren.
Helpt deze informatie u niet verder, neem dan contact op met de
Klantenservice.
Gloeilamp vervangen
0 Bestel bij de Klantenservice een speciale lamp voor uw Lavatherm (ETnr. 647 072 580).
1
0
0
Waarschuwing! Gebruik in geen geval standaardlampen voor gebruik
in uw Lavatherm! Deze ontwikkelen te veel warmte, wat tot overmatige
warmteconcentratie onder de afdekkap en tot beschadigingen kan
leiden.
Stekker uit het stopcontact trekken; bij vaste aansluiting zekering in de
huisinstallatie uitschakelen resp. uitdraaien.
Afdekkap van de gloeilamp losschroeven. (De gloeilamp bevindt zich
achter de deur boven; zie „Beschrijving van het toestel frontaanzicht“.)
Defecte gloeilamp vervangen.
Afdekkap weer boven de gloeilamp vastschroeven.
1
Waarschuwing! De afdekkap moet om veiligheidstechnische redenen
altijd op z'n plek zitten. Anders mag de droger niet gebruikt worden.
0
0
29
Overzetten van het deurscharnier
Overzetten van het deurscharnier
Als dat voor het gebruik makkelijker is, kan het deurscharnier van
rechts naar links worden overgezet.
1
Waarschuwing! Eerst de stekker uit het stopcontact trekken; bij vaste
aansluiting de zekering in de huisinstallatie uitschakelen resp.
uitdraaien.
U gaat als volgt te werk:
ACB
F
E
H
D
J G
F
E
ACB
0 Schroeven A aan de voorkant van het toestel uitdraaien.
0 Deur uitnemen door hem horizontaal te verschuiven.
0 Schroeven B aan de binnenzijde van de deur uitdraaien en scharnieren
C uitnemen.
0 Sluitpin D losschroeven en uitnemen.
0 Afdekplaatjes E, F en G losmaken door met een dunne schroevendraaier
op de inkeping te drukken, opzij schuiven, uitnemen en op de
tegenoverliggende zijde weer inzetten.
30
Extra leverbare accessoires
0 Scharnieren C en sluitpin D op de tegenoverliggende zijde van de deur
aanbrengen.
0 Deursluiting H losschroeven, uitnemen en stekker lostrekken.
0 Ingeklikte slotafdekking J uitnemen en stekker lostrekken.
0 Deursluiting H en slotafdekking J op de tegenoverliggende zijde met de
stekker verbinden, in de opening plaatsen en vastschroeven resp.
inklikken.
0 Deur met de scharnieren in de daarvoor bedoelde openingen in de
voorkant van het toestel schuiven en vastschroeven.
0 Controleer na overzetten van het deurscharnier of toets DEUR nog
functioneert.
Aanwijzing m.b.t. bescherming tegen aanraking: het toestel is pas
weer bedrijfsveilig, als alle kunststof delen zijn ingezet.
Extra leverbare accessoires
Via uw vakhandelaar zijn onderstaande accessoires leverbaar:
Montageset externe condenswaterafvoer
Met deze montageset (E-nr. 916 019 000) kunt u het condenswater bij
een maximale pomphoogte van 1 meter vanaf de onderkant van de
droger direct in een afvoer (gootsteen, sifon) leiden (3 meter lang). U
hoeft dan het opvangeservoir niet meer te legen. De indicatie RESERVOIR aan het einde van ieder programma kunt u dan met behulp van de
programmeermogelijkheden onderdrukken (zie hoofdstuk "Programmeermogelijkheden"). Het opvangreservoir moet echter altijd op z'n
plek zitten.
Montagesets was-droog-zuil
Met deze montagesets kunt u uw wasdroger met elke voorlader
LAVAMAT combineren tot een was-droog-zuil. De toestellen worden
dan op elkaar geplaat, de wasautomaat onder en de wasdroger boven.
De volgende montagesets zijn leverbaar:
– zonder uittrekbaar blad TRZ 900
– met uittrekbaar blad TRZ 8901
E-nr. 916 018 900
E-nr. 916 018 901
31
Programmeermogelijkheden
Programmeermogelijkheden
Door de elektronische besturing van uw wasdroger hebt u de
mogelijkheid om een paar functies van de droger permanent aan uw
wensen aan te passen..
Functie
Vastleggen
Bescherming van het
wasgoed: als u het gekozen
droogprogramma wilt
"vergrendelen" (gekozen
programma-instelling kan
tijdens het droogproces niet
veranderd worden; noch
m.b.v. de programmakiezer
noch door indrukken van
toets LAGE TEMPERATUUR
of KORT): Bij ingeschakelde
“wasbescherming” droogt
het programma altijd met
gereduceerde warmte
(KREUKHERSTELLENDE
stand).
Als u m.b.v. de programmakiezer een droogprogramma
hebt ingesteld en de START-toets ingedrukt:
- Toets LAGE TEMPERATUUR vijf seconden ingedrukt
houden. De indicatie van het programmaverloop
knippert vijf seconden, de vergrendeling is ingesteld.
Als nu toch geprobeerd wordt, de programma-instelling
te wijzigen, knippert de indicatie van het
programmaverloop; na indrukken van toets LAGE
TEMPERATUUR of KORT knippert de indicatie vijf
seconden, na draaien aan de programmakiezer knippert
de indicatie zo lang, tot de programmakiezer weer in de
uitgangsstand gedraaid is.
Als u de vergrendeling wilt opheffen:
- Toets LAGE TEMPERATUUR vijf seconden ingedrukt
houden.
De indicatie van het programmaverloop knippert vijf
seconden en brandt daarna vijf seconden; de
vergrendeling is opgeheven.
Als u altijd door een
akoestisch signaal aan het
einde van het programma
herinnerd wilt worden:
1) Zorg ervoor dat de programmakiezer niet op stand
VERLICHTING of UIT staat.
2) Toets ZOEMER minstens vijf seconden ingedrukt
houden.
De indicatie ZOEMER brandt, er klinkt een kort
akoestisch signaal. Daarmee is de gekozen instelling
vast ingeprogrammeerd.
Als u deze instelling wilt opheffen:
3) Ga te werk zoals beschreven onder punt 1) en 2). De
indicatie ZOEMER gaat uit.
1) Programmakiezer op stand VERLICHTING draaien.
2) Toets ZOEMER vijf seconden ingedrukt houden.
In de indicatie LOOPTIJD verschijnt u voor normaal
Als het condenswater direct
functioneren en 11 voor externe condenswaterin een afvoer wordt geloosd
afvoer.
en u de indicatie
3) Door kort indrukken van toets ZOEMER kunt u tussen
RESERVOIR permanent wilt
u en 11 kiezen.
uitschakelen:
4) Aan de programmakiezer draaien.
Daarmee is de gekozen instelling vast ingeprogrammeerd.
32
Technische gegevens
Technische gegevens
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 60 cm
Diepte bij open deur
117 cm
In hoogte verstelbaar
1,0/-0,4 cm
Nettogewicht
ca. 46 kg
Vulgewicht (afhankelijk van het programma)
max. 5 kg
(Afwijkende vulgewichten in andere landen zijn
het gevolg van afwijkende meetmethoden)
Energieverbruik volgens IEC 1121s.e.
3,5 kWh
(5 kg katoen, gecentrifugeerd met 800 tpm,
programma KATOEN KASTDROOG)
Toepassingsgebied
huishouden
Geschikt voor omgevingstemperatuur
+5°C tot +35°C
;
Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.2.1973 "laagspanningsrichtlijn"
– 89/336/EEG van 3.5.1989 "EMC-richtlijn", incl.
wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG
Opstelling en elektrische aansluiting
Aanwijzingen over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje.
Bij de aansluiting moet er absoluut op worden gelet, dat de op het
typeplaatje aangegeven spanning en stroomsoort met de spanning en
stroomsoort op de plaats van opstelling overeenkomen. Op het
typeplaatje kunt u ook zien welke zekering noodzakelijk is.
Aanwijzingen voor de vakman
Bij vaste aansluiting moet het toestel op de juiste manier worden
aangesloten. Let op de betreffende aanwijzingen in de opstel- en
aansluitaanwijzing.
Bij omschakelbare toestellen vindt u het omschakelschema op het
deksel van de aansluitkast aan de achterzijde van het toestel.
33
Index
A
W
acryl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 24
afkoelfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
anti-kreukfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 18
Warmtewisselaar . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 25
was-droog-zuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
wasverzachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 26
Wol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
C
centrifugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Condenswater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
D
Deur openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
E
externe condenswaterafvoer . . . . . . . . . . . 31
G
Gesteven wasgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
K
kalk in het water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
KORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
kreukvorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
L
LAGE TEMPERATUUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
O
ONDERHOUD VAN WOL . . . . . . . . . . . .14, 23
OPFRISSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 23
oplosmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
P
pluizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pluizenzeef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
R
Reparaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
S
schuimrubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
STRIJKVRIJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 23
T
transportschade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tricot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
V
Veiligheid van kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Viscose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
34
Z
ZOEMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op
geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Consumentenbelangen
tel. 0172 - 468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie) fax 0172 - 468 470
Storingen / reparaties
tel. 0172 - 468 300
(voor bezoek servicetechnicus)
fax 0172 - 468 255
Onderdelenverkoop
tel. 0172 - 468 400
fax 0172 - 468 376
www.aeg-huishoudelijk.nl
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het PNC- en S-nummer van
uw toestel bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje achter
de deur van de droger en kunt u het beste hieronder en voorop deze
gebruiksaanwijzing noteren.
Modelaanduiding
...........................................................................
PNC
...........................................................................
S-No
...........................................................................
Geef onze service-afdeling ook het volgende op:
• Hoe doet de storing zich voor?
• Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Aan de hand van deze nummers kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of
vanwege foutieve bediening de AEG service-afdeling inschakelt, wordt dit
bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen
gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende
veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot de AEG
service-afdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan AEG geen
aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan
alle eisen!
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die
tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging Leveranciers Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaten Nederland) zijn overeengekomen.
35
From the Electrolux GroupK=qÜÉ=ïçêäÇ…ë=kçKN=ÅÜçáÅÉK
aÉ=bäÉÅíêçäìñ=dêçÉé=áë=ÇÉ=ÖêççíëíÉ=éêçÇìÅÉåí=íÉê=ïÉêÉäÇ=î~å=~~åÖÉÇêÉîÉå=~éé~ê~íÉå=îççê=ÖÉÄêìáâ=áå=ÇÉ=âÉìâÉåI
êÉáåáÖáåÖëïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= Éå= îççê= ÖÉÄêìáâ= ÄìáíÉåëÜìáëK= få= ãÉÉê= Ç~å= NRM= ä~åÇÉå= çîÉê= ÇÉ= ÜÉäÉ= ïÉêÉäÇ= ïçêÇÉå
áÉÇÉê=à~~ê=ãÉÉê=Ç~å=RR=ãáäàçÉå=bäÉÅíêçäìñ=éêçÇìÅíÉå=Eòç~äë=âçÉäâ~ëíÉåI=ÑçêåìáòÉåI=ï~ë~ìíçã~íÉåI=ëíçÑòìáÖÉêëI
âÉííáåÖò~ÖÉå=Éå=Öê~ëã~~áÉêëF=îÉêâçÅÜí=íÉê=ï~~êÇÉ=î~å=ÅáêÅ~=rpa=NQ=ãáäà~êÇK
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 944 284 –00- 1102/PRO
Wijzigingen voorbehouden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising