AEG | FAV80800-W | User manual | Aeg FAV80800-W Handleiding

Aeg FAV80800-W Handleiding
ÖKO_FAVORIT 80800
Afwasautomaat
Informatie voor de gebruiker
Geachte klant,
Lees deze informatie zorgvuldig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina’s
van dit boekje! Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel.
1
0
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die
belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de
machine. Let goed op deze aanwijzingen.
Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door
de bediening van het toestel.
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
2
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en
milieuvriendelijk gebruik van het toestel.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de
hand, als..." aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen.
Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op
met onze service-afdeling.
Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice".
Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje.
3
Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem
"IMPULSSPOELEN".
Om een beter reinigingsresultaat te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een programma het motortoerental en de
sproeidruk gevarieerd. Daarom varieert ook het geluidsniveau van
het lopende programma.
Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier.
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...
2
Inhoud
INHOUD
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Economisch en milieubewust afwassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Frontaanzicht apparaat en bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vóór het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waterontharder instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speciaal zout voor de waterontharder doseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glansmiddel doseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glansmiddeldosering instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toets voor akoestisch signaal einde programma instellen . . . . . . . . . . . . .
11
11
13
14
15
15
In het dagelijks gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestek en servies in de machine zetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestek rangschikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pannen, schalen en grote borden in de machine zetten . . . . . . . . . . . .
Kopjes, schoteltjes en glaswerk in de machine zetten . . . . . . . . . . . . . .
Bovenste korf in hoogte verstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinigingsmiddel doseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIO-programma’s en compacte reinigingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . .
Automatische Programma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma kiezen (programmatabel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afwasprogramma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma wijzigen/onderbreken/afbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pauzefunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starttijd instellen of wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beladingsherkenning – sensorlogic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afwasautomaat uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Machine leeghalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
18
19
20
22
23
23
24
26
26
27
27
28
28
28
Onderhoud en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Schoonmaken van de zeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Wat is er aan de hand, als... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...foutcodes worden aangegeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat. . . . . . . . . . . . .
...het afwasresultaat niet bevredigend is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
32
32
3
Inhoud
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Aanwijzingen voor testinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Opstel- en aansluitaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Opstellen van de afwasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vrijstaande apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Aansluiten van de afwasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toelaatbare waterdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toevoerslang aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beveiliging tegen wateroverlast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluittechniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres klantenservice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Garantiebepalingen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Klantenservice
4
38
38
38
38
39
40
40
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Gebruiksaanwijzing
GEBRUIKSAANWIJZING
1
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen:
Opstelling, aansluiting, in gebruik nemen
• De afwasautomaat mag alleen rechtop vervoerd worden.
• Controleer de afwasautomaat op transportschade. Een beschadigd
toestel in geen geval aansluiten. Wend u in geval van schade tot de
leverancier.
• Controleer vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met netspanning en stroomsoort op de plaats van opstelling. Op het typeplaatje
vindt u ook de vereiste zekering.
• Hoe de afwasautomaat moet worden opgesteld en aangesloten, leest
u in het hoofdstuk "Installatie". Meerwegstekkers, koppelingen en
verlengsnoeren mogen niet gebruikt worden. Brandgevaar door oververhitting.
Veiligheid van kinderen
• Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige
omgang met elektrische toestellen. Zorg daarom voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met de machine spelen – ze zouden zichzelf of andere kinderen in de machine kunnen opsluiten
(verstikkingsgevaar!).
• Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en styropor kunnen gevaren opleveren. Verstikkingsgevaar!
• Reinigingsmiddelen kunnen verwondingen aan ogen, mond en keelholte veroorzaken en zelfs tot verstikking leiden! Let op de aanwijzingen op de verpakking van reinigingsmiddelen.
• Het water in de afwasautomaat is geen drinkwater. Als zich nog resten van reinigingsmiddel in de machine bevinden, bestaat verwondingsgevaar!
• Als u de afwasautomaat afdankt: stekker uit het stopcontact trekken,
aansluitsnoer afsnijden en weggooien. Deurslot onbruikbaar maken,
zodat de deur niet meer dicht kan.
5
Gebruiksaanwijzing
Algemene veiligheid
• Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke
risico’s voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze service-afdeling. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle
eisen!
• De afwasautomaat nooit in gebruik nemen, als aansluitsnoer of toeof afvoerslang beschadigd zijn of als bedieningspaneel, bovenblad of
sokkel zo beschadigd zijn, dat de binnenkant van het toestel toegankelijk is.
• Als het aansluitsnoer beschadigd of te kort is, moet dit door onze service-afdeling vervangen worden.
• Stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan de
stekker.
• Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het toestel zijn uit
veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Let erop dat de machinedeur, behalve bij vullen en leeghalen, altijd
dicht is. Zo voorkomt u dat iemand over de open deur struikelt en
zich bezeert.
• Scherpe messen en ander scherp bestek in de besteklade of in de
bovenste korf leggen.
Gebruik volgens de voorschriften
• Gebruik de afwasautomaat alleen om huishoudservies af te wassen.
Als de machine voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief
wordt bediend, wordt eventuele schade niet door de garantiebepalingen gedekt.
• Controleer vóór het gebruik van speciaal zout, reinigingsmiddel en
glansmiddel, of volgens de fabrikant van deze producten gebruik
ervan in huishoud-afwasautomaten toegestaan is.
• Geen oplosmiddelen in de afwasautomaat doen. Explosiegevaar!
• De beveiliging tegen wateroverlast is een betrouwbaar systeem. Aan
de volgende voorwaarden moet echter voldaan worden:
– Ook als het toestel uitgeschakeld is moet het aan het net aangesloten zijn.
– De afwasautomaat moet volgens de voorschriften geïnstalleerd
zijn.
– Waterkraan altijd dichtdraaien als de afwasautomaat langere tijd
niet gebruikt wordt, bijv. bij vakantie.
6
Gebruiksaanwijzing
• Ga niet op de open deur staan of zitten, de machine zou dan kunnen
kantelen.
• In geval van storing eerst de waterkraan dichtdraaien, dan de
machine uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Bij
vaste aansluiting: zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
2
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen van de afwasautomaat zijn niet
milieu-onvriendelijk en kunnen hergebruikt worden.
• De kunststof delen zijn voorzien van een internationaal gebruikte
codering:
– >PE< voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking
– >PS< voor polystyreen, bijv. de hoekbeschermers (volkomen
CFK-vrij)
– >POM< voor polyoxymetheen, bijv. kunststof klemmen
• Het karton is van oud papier gemaakt en wij adviseren u dit ook weer
in een container voor oud papier te deponeren.
Oude machine
Als u de afwasautomaat afdankt, lever hem dan in bij uw vakhandelaar
of informer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
7
Gebruiksaanwijzing
2
Economisch en milieubewust afwassen
• Sluit de afwasautomaat alleen aan warm water aan, als u een hiervoor geschikte warmwaterinstallatie hebt.
• Stel de waterontharder correct in.
• Spoel het servies niet onder stromend water af.
• Als u met geringe belading afwast, berekent de beladingsherkenning
de benodigde hoeveelheid water en wordt de programmaduur verkort. Het meest economisch wast u altijd af met volle belading.
• Kies een programma aan de hand van soort servies en mate van verontreiniging.
• Doseer niet meer reinigingsmiddel, speciaal zout en glansmiddel dan
door de fabrikant van deze middelen en in deze gebruiksaanwijzing
wordt aangegeven.
• De binnenverlichting van de afwasautomaat brandt, zo lang de
machine open is. Om energie te besparen daarom na vullenen leeghalen van de machine de deur altijd sluiten.
8
Gebruiksaanwijzing
Frontaanzicht apparaat en bedieningspaneel
bovenste sproeiarm
rubber afdichting
voor aankoppeling
van de watertoevoer
naar de middelste
sproeiarm
sproeiarmen
voorraadreservoir voor speciaal zout
voorraadreservoir
voor glansmiddel
reservoir voor
reinigingsmiddel
aanzuigopening
voor ventilatordrogen
typeplaatje zeef
binnenverlichting
9
Gebruiksaanwijzing
Bedieningspaneel
signaal
toets
ontharder
toets
bedieningsveld
deurgreep
multidisplay
starttijd
instellen
afvoeropening voor
ventilatordrogen
controleindicaties
indicatie van het
programmaverloop
Het bedieningsveld bestaat uit de AAN/UIT-schakelaar en de programmatoetsen met LED-indicaties.
Signaaltoets: behalve het betreffende afwasprogramma kan met deze
toets ook worden ingesteld of een akoestisch signaal moet aangeven
dat het programma is afgelopen.
Onthardertoets: met deze toets kan behalve het betreffende programma ook de waterontharder van de machine worden ingesteld.
Het multidisplay kan aangeven,
– op welke hardheidsstand de waterontharder is ingesteld.
– of het akoestische signaal in- of uitgeschakeld is.
– welke starttijd is ingesteld.
– hoe lang een programma waarschijnlijk nog duurt.
– om welke storing het gaat.
De controle-indicaties hebben de volgende betekenis:
3
10
ZOUT
speciaal zout bijvullen
GLANSMIDDEL
glansmiddel bijvullen
WATER
waterkraan openen
ZEEF
zeefsysteem van de afwasmachine reinigen
DEUR
machinedeur staat open
SPROEIARM
middelste sproeiarm is geblokkeerd
De controle-indicatie ZEEF herinnert u eraan, dat u regelmatig de zeef
moet controleren en indien nodig schoonmaken. De indicatie gaat
regelmatig branden, onafhankelijk van de mate van verontreiniging
van de zeef.
Gebruiksaanwijzing
Vóór het in gebruik nemen
Voordat u de afwasautomaat in gebruik neemt, moeten alle klemmen
waarmee de korven voor het transport zijn vastgezet verwijderd worden.
Daarna gaat u als volgt te werk:
1. Waterontharder instellen
2. Speciaal zout voor de waterontharder doseren
3. Glansmiddel doseren
Waterontharder instellen
Om kalkafzetting op het servies en in de afwasautomaat te vermijden,
moet het servies met zacht, d.w.z. kalkarm water worden afgewassen.
Daarom heeft de afwasautomaat een waterontharder, waarin leidingwater vanaf een hardheid van 4°d met behulp van speciaal zout onthard wordt.
3
0
Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u opvragen
bij het waterleidingbedrijf.
Waterontharder volgens de tabel instellen op de stand, die overeenkomt met de waterhardheid in uw woonplaats. De waterontharder kan
op 10 standen worden ingesteld.
in °d1)
waterhardheid
in mmol/l2) hardheidsbereik
instelling
op stand
indicatie in het
multidisplay
H9
H8
H7
H6
H5
41-50
35-40
31-34
27-30
23-26
7,3-9,0
6,3-7,2
5,5-6,2
4,8-5,4
4,1-4,7
IV
9
8
7
6
5
19-22
15-18
3,3-4,0
2,6-3,2
III
4
3*
H4
H3
11-14
1,9-2,5
II
2
H2
4-10
0,7-1,8
I/II
1
H1
beneden 4
beneden
0,7
I
0
geen zout nodig
H0
1)(°d) Duitse graden, maat voor de waterhardheid
2)(mmol/l) millimol per liter, internationale eenheid van waterhardheid
*in de fabriek ingestelde stand
11
Gebruiksaanwijzing
0 1. De afwasautomaat moet uitgeschakeld zijn.
2. Signaaltoets en onthardertoets tegelijk indrukken en ingedrukt houden.
3. AAN/UIT-schakelaar indrukken. De LED-indicaties van de signaaltoets
en de onthardertoets knipperen.
4. Onthardertoets nogmaals indrukken.
Het multidisplay geeft de ingestelde hardheidsstand aan.
5. Elke keer dat u de onthardertoets indrukt, gaat de hardheidsstand 1
stap omhoog.
(Uitzondering: na hardheidsstand 9 komt hardheidsstand 0).
6. Als de hardheidsstand correct is ingesteld, AAN/UIT-schakelaar indrukken.
De hardheidsstand is dan opgeslagen.
12
Gebruiksaanwijzing
Speciaal zout voor de waterontharder doseren
1
Gebruik alleen speciaal zout voor afwasautomaten. Doseer nooit
andere zoutsoorten (bijv. kookzout) of reinigingsmiddel in het zoutreservoir. Dat zou de waterontharder onbruikbaar maken.
Controleer voordat u zout gaat doseren of u ook werkelijk het pak speciaal zout in de hand hebt.
Doseer speciaal zout:
– Voordat u de machine in gebruik neemt.
– Als op het bedieningspaneel de controle-indicatie ZOUT brandt.
Als de waterhardheid in uw woonplaats onder 4°d ligt, hoeft u geen
speciaal zout te doseren.
0 1. Deur openen, onderste korf uit de
machine nemen.
LE
SA ALT Z
2. Dop van het zoutreservoir linksom
S AL
S EL
losdraaien.
S
3. Alleen de eerste keer dat u de
machine in gebruik neemt:
zoutreservoir met water vullen.
4. Meegeleverde trechter op de opening
van het zoutreservoir zetten.
Speciaal zout via de trechter in het
zoutreservoir gieten. Inhoud afhankelijk van de korrelgrootte 1,0-1,5 kg.
Doe niet te veel speciaal zout in het reservoir.
3
3
3
Het bij het vullen verplaatste water loopt uit het zoutreservoir naar de
bodem van de kuip. Dit kan geen kwaad, omdat het water bij de start
van het volgende programma weggepompt wordt.
5. Zoutresten van de opening van het zoutreservoir wegvegen.
6. Dop rechtsom zo ver mogelijk vastdraaien, omdat er anders zout in het
spoelwater terechtkomt. Glaswerk kan daardoor dof worden. Daarom
na het doseren van zout een programma laten lopen. Daardoor worden
overgelopen zout water en zoutkorreltjes weggespoeld.
Afhankelijk van de korrelgrootte van het zout kan het enkele uren
duren, voordat het zout in het water is opgelost en de indicatie ZOUT
weer uitgaat.
De instelling van de waterontharder en daarmee het zoutverbruik zijn
afhankelijk van de plaatselijke waterhardheid.
13
Gebruiksaanwijzing
Glansmiddel doseren
Dankzij het glansmiddel krijgt u glanzend servies zonder vlekken en
heldere glazen.
1
Gebruik alleen speciaal glansmiddel voor huishoud-afwasmachines.
Nooit andere middelen (bijv. azijnessence) of reinigingsmiddel in het
glansmiddelreservoir doseren. Dat kan de machine beschadigen.
Glansmiddel doseren:
– Voordat u de machine in gebruik neemt.
– Als op het bedieningspaneel de controle-indicatie GLANSMIDDEL
gaat branden.
Het reservoir voor glansmiddel bevindt zich aan de binnenzijde van de
machinedeur.
0 1. Deur openen.
2. Met uw vinger de ontgrendelingsknop van het voorraadreservoir
indrukken.
3. Deksel van het voorraadreservoir
helemaal openklappen.
4. Glansmiddel precies tot aan de stippellijn “max” doseren; dat komt overeen met ca. 140 ml.
5. Deksel terugklappen en dichtdrukken,
tot het dichtklikt.
6. Eventueel gemorst glansmiddel met
een doekje wegvegen. Anders wordt
tijdens het afwassen te veel schuim
gevormd.
14
Gebruiksaanwijzing
Glansmiddeldosering instellen
Bij het afwassen wordt uit het voorraadreservoir glansmiddel in het
spoelwater gespoeld. De dosering kunt u van 1-6 instellen. In de fabriek
is de dosering op “4” ingesteld. Dosering alleen veranderen als op glazen en servies vegen, melkachtige vlekken of opgedroogde waterdruppels te zien zijn.
(zie onder “Wat is er aan de hand als ...”).
0 1. Machinedeur openen.
2. Met uw vinger de ontgrendelingsknop van het voorraadreservoir
indrukken.
3. Deksel van het voorraadreservoir
helemaal openklappen.
4. Dosering instellen.
5. Deksel terugklappen en dichtdrukken,
tot het dichtklikt.
6. Eventueel gemorst glansmiddel met
een doekje wegvegen.
3
Toets voor akoestisch signaal einde programma instellen
U kunt instellen, of naast de optische indicaties ook een akoestisch signaal moet aangeven dat het programma is afgelopen.
0 1. De afwasautomaat moet uitgeschakeld zijn.
2. Signaaltoets en onthardertoets tegelijk indrukken en ingedrukt houden.
3. AAN/UIT-schakelaar indrukken. De LED-indicaties van de signaaltoets
en de onthardertoets knipperen.
4. Signaaltoets nogmaals indrukken.
Het multidisplay geeft de huidige instelling aan:
b0
akoestisch signaal uitgeschakeld
b1
akoestisch signaal ingeschakeld (instelling door de fabriek)
5. U kunt de instelling wijzigen door op de signaaltoets te drukken.
6. Als het multidisplay de gewenste instelling aangeeft, drukt u de
AAN/UIT-schakelaar in. De instelling is nu opgeslagen.
15
Gebruiksaanwijzing
In het dagelijks gebruik
• Moet speciaal zout of glansmiddel worden bijgevuld?
• Bestek en servies in de machine zetten
• Reinigingsmiddel doseren
• Geschikt programma kiezen
• Afwasprogramma starten
Bestek en servies in de machine zetten
1
Sponzen, vaatdoekjes en alle voorwerpen die zich met water kunnen
volzuigen, mogen niet in de afwasautomaat gereinigd worden.
Voor machinaal afwassen is het volgende bestek/servies
niet geschikt:
beperkt geschikt:
• bestek met heften van hout, hoorn, • Aardewerk alleen in de machine afwassen,
porselein of parelmoer
als het van de aanduiding "geschikt voor de
afwasautomaat" voorzien is.
• niet hittebestendige kunststof
• Versieringen die op het glazuur zijn aange• ouder bestek met temperatuurgebracht kunnen door zeer vaak machinaal
voelige lijm
afwassen verbleken.
• gelijmd servies of bestek
•
Zilver en aluminium kunnen bij machinaal
• tin en koper
afwassen verkleuren. Etensresten als eiwit,
• kristal
eigeel en mosterd veroorzaken vaak ver• metaal dat kan roesten
kleuringen of vlekken op zilver. Zilver
• houten planken
daarom altijd goed schoon spoelen, als het
niet direct na gebruik wordt afgewassen.
• kunstnijverheidsartikelen
• Sommige glassoorten kunnen na vele malen
machinaal afwassen dof worden.
• Voordat u het servies in de machine zet, moet u:
– grove etensresten verwijderen.
– pannen met ingebrande etensresten weken.
• Let bij het in de machine zetten van servies en bestek op het volgende:
– servies en bestek mogen de sproeiarmen niet blokkeren.
– hol serviesgoed zoals kopjes, glazen, pannen enz. met de opening
naar beneden neerzetten, zodat zich in de openingen geen water
kan verzamelen
– servies en bestek mogen niet in elkaar liggen of elkaar afdekken
16
Gebruiksaanwijzing
– om beschadiging te voorkomen mogen glazen elkaar niet raken
– kleine voorwerpen (bijv. deksels) in de bestekkorf leggen
Bestek rangschikken
1
Lange, scherpe bestekdelen die in de bestekkorf staan, kunnen vooral
voor kinderen gevaarlijk zijn (zie Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid). Ze
moeten daarom in de bovenste korf gelegd worden.
Messen, kleine lepels en kleine vorken
in de besteklade leggen.
Vorken en lepels die niet in de besteklade passen, in de bestekkorf zetten.
Om ervoor te zorgen dat het water
alle bestekdelen bereikt, moet u
1. het roostertje op de bestekkorf zetten
2. korte messen, vorken en lepels met
het heft naar beneden in het roostertje van de bestekkorf zetten.
Om de bestekkorf makkelijk te kunnen leeghalen, kunt u bij sommige modellen de bestekkorf openklappen.
17
Gebruiksaanwijzing
Als u het roostertje gebruikt, kan de
bestekkorf niet opengeklapt worden.
Om ervoor te zorgen dat de bestekkorf bij het uit de machine nemen
niet kan openklappen, moet u hem bij
de tweedelige greep pakken.
0 1. Bestekkorf op tafel of aanrechtblad
zetten.
2. De twee delen van de greep openklappen.
3. Bestek eruitnemen.
4. De twee delen van de greep weer
dichtklappen.
1
Pannen, schalen en grote
borden in de machine zetten
Groot en sterk verontreinigd servies
in de onderste korf zetten.
Om groter servies makkelijk neer te
zetten, kan bij sommige modellen
het rechter bordenrek worden neergeklapt:
0 1. Rechter bordenrek aan de achterkant
iets optillen.
3
18
Gebruiksaanwijzing
2. Bordenrek naar links neerklappen.
Kopjes, schoteltjes en glaswerk in de machine zetten
Klein, teer serviesgoed en lange,
scherpe bestekdelen in de bovenste
korf plaatsen.
• Servies op en onder de uitklapbare
kopjesrekken versprongen neerzetten, zodat het water overal goed
kan komen.
• U kunt de kopjesrekken omhoogklappen om hoog servies neer te
zetten.
• Wijn-, champagne- en cognacglazen kunt u in de uitsparingen van
de kopjesrekken zetten resp. hangen.
• Glazen, bekers enz. kunnen ook op
de twee rijen spijltjes links in de
bovenste korf worden gezet.
19
Gebruiksaanwijzing
Bovenste korf in hoogte verstellen
Maximale hoogte van het servies in de
bovenste korf
onderste korf
3
als de bovenste korf op de
hoogste stand staat
22 cm
31 cm
als de bovenste korf op de
laagste stand staat
24 cm
29 cm
De hoogte kan ook versteld worden als de korven gevuld zijn.
Afhankelijk van het model is het apparaat met bovenkorf "variant 1"
of "variant 2" uitgerust:
Lager plaatsen van de bovenste
korf:
0 1. Bovenste korf helemaal naar buiten
trekken.
2. Bovenste korf achter optillen en laten
zakken.
Hoger plaatsen van de bovenste
korf:
0 1. Bovenste korf helemaal naar buiten
trekken.
2. Bovenste korf rechts achter optillen,
licht naar voren trekken en in de
bovenste stand laten vastklikken.
20
Variant 1
Gebruiksaanwijzing
Lager plaatsen van de bovenste
korf:
0 1. Bovenste korf helemaal naar buiten
trekken.
2. Bovenste korf zo ver mogelijk optillen
en loodrecht laten zakken. De bovenste korf valt nu in de laagste stand.
Variant 2
Hoger plaatsen van de bovenste
korf:
0 1. Bovenste korf helemaal naar buiten
trekken.
2. Bovenste korf zo ver mogelijk optillen
en loodrecht laten zakken. De bovenste korf valt nu in de hoogste stand.
21
Gebruiksaanwijzing
Reinigingsmiddel doseren
1
Gebruik alleen reinigingsmiddelen voor afwasautomaten.
Doseer reinigingsmiddel:
– Vóór het begin van een programma (niet bij het programma voorspoelen). Reinigingsmiddel wordt tijdens het programma automatisch
ingespoeld.
Let op de aanwijzingen m.b.t. doseren en bewaren op de verpakking
van het reinigingsmiddel.
Het reservoir voor reinigingsmiddel
bevindt zich aan de binnenzijde van
de deur.
0 1. Als het deksel gesloten is: ontgrendelingsknop (1) indrukken.
Het deksel springt open.
2
2. Reinigingsmiddel in het reservoir
voor reinigingsmiddel doen. Als
doseerhulpje dienen de markeringslijnen:
“20” komt overeen met ca. 20 ml
reinigingsmiddel,
“30” komt overeen met ca. 30 ml
reinigingsmiddel.
3. Deksel terugklappen en dichtdrukken,
tot het dichtklikt.
3
22
Bij zeer sterk verontreinigd servies
bovendien reinigingsmiddel in het
extra vakje (2) doseren. Dit reinigingsmiddel werkt al tijdens het
voorspoelen.
Gebruiksaanwijzing
BIO-programma’s en compacte reinigingsmiddelen
Reinigingsmiddelen voor afwasmachines kunnen aan de hand van hun
chemische samenstelling in twee types verdeeld worden:
– traditionele, alkalische reinigingsmiddelen met bijtende bestanddelen
– laag-alkalische compacte reinigingsmiddelen met natuurlijke enzymen.
2
BIO-programma’s in combinatie met compacte reinigingsmiddelen ontzien het milieu en uw servies, want BIO-programma’s zijn speciaal
afgestemd op de vuil oplossende eigenschappen van de enzymen in
compacte reinigingsmiddelen. Daarom bereiken BIO-programma’s in
combinatie met compacte reinigingsmiddelen al bij 50°C dezelfde reinigingsresultaten die anders alleen met 65°C-programma’s bereikt
worden.
Bij BIO-programma’s wordt het water korte tijd over 50°C verhit, opdat
de actieve zuurstof kan werken.
3
Sommige fabrikaten reinigingstabletten lossen zo langzaam op, dat ze
in korte programma’s niet hun volle reinigingswerking bereiken.
Gebruik reinigingstabletten daarom liever bij normale programma’s
met voorspoelen.
Automatische Programma's
Bij de AUTOMATISCHE programma's wordt aan de hand van het spoelwater vastgesteld, hoe vuil het servies is.
Bij geringe belading en lichte verontreiniging van het servies duren de
programmadelen ”voorspoelen”, ”reinigen” en ”spoelen” korter en het
waterverbruik is lager.
Bij volle belading en sterke verontreiniging van het servies duren de
programmadelen ”voorspoelen”, ”reinigen” en ”spoelen” langer en het
waterverbruik is hoger.
Daarom kunnen programmaduur, water- en energieverbruik bij AUTOMATISCHE programma's in de genoemde programmadelen variëren (zie
programmatabel).
Daardoor wordt altijd een optimale reiniging van het ser-vies en laag
water- en energieverbruik bereikt.
23
Gebruiksaanwijzing
Programma kiezen (programmatabel)
Kies aan de hand van deze tabel het geschikte programma:
Soort servies
bovendien
Groot servies en pannen
-
• sterk tot licht
Soort
verontreinigd
verontreiniging
• aangekoekte
etensresten
Geschikt programma:
Programmaverloop 2)
Verbruikswaarden: 3)
1)
met temperatuurgevoelig servies
• normaal tot licht
verontreinigd
bijzonder geschikt
bij gebruik van
compacte reinigingsmiddelen
ò
ò
AUTO
65 °C
AUTO BIO
voorspoelen
reinigen
tussenspoelen
naspoelen
drogen
50 °C
1)
voorspoelen
reinigen
tussenspoelen
naspoelen
drogen
• sterk
verontreinigd
• aangekoekte
etensresten,
vooral eiwit en
zetmeel
• normaal
verontreinigd
• aangekoekte
etensresten
ò
ò
INTENSIEF
70 °C
NORMAAL
65 °C
voorspoelen
reinigen
2x tussenspoelen
naspoelen
drogen
ò
voorspoelen
reinigen
tussenspoelen
naspoelen
drogen
ò
ò
ò
duur
95-115 min.
95-115 min.
105-115 min.
89-99 min.
energie
1,15-1,44 kWh
1,1-1,35 kWh
1,6-1,8 kWh
1,05-1,25 kWh
water
11,5-19 liter
11,5-19 liter
17-19 liter
13-15 liter
Bij BIO-programma’s wordt het water korte tijd over 50°C verhit, opdat de actieve zuurstof kan werken.
2)
De verschillende programma-onderdelen klinken niet allemaal hetzelfde, omdat bij sommige onderdelen voor een beter reinigingsresultaat korte tijd krachtiger wordt afgewassen.
3)
De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Ze zijn afhankelijk van de belading
van de servieskorven. Afwijkingen zijn daarom in de praktijk mogelijk.
24
Gebruiksaanwijzing
Soort servies
bovendien
Soort
verontreiniging
Groot servies en pannen
Klein servies
Alle soorten
servies
met temperatuurgevoelig servies
met teer glaswerk
-
• normaal verontreinigd
• licht
verontreinigd
bijzonder geschikt bij gebruik van compacte reinigingsmiddelen
Geschikt
programma:
ò
NORMAAL BIO
Verbruikswaarden: 3)
E-STAND
1)
50 °C 4)
voorspoelen
reinigen
tussenspoelen
naspoelen
drogen
voorspoelen
reinigen
tussenspoelen
naspoelen
drogen
50 °C
Programmaverloop 2)
ò
ò
gebruikt servies, dat in de
machine wordt
verzameld en
pas later afgewassen
ò
ò
QUICK 40 °C
VOORSPOELEN
reinigen
tussenspoelen
naspoelen
-
ò
voorspoelen
-
ò
ò
duur
84-94 min.
130-150 min.
35 min.
12 min.
energie
1,05-1,15 kWh
0,95-1,05 kWh
0,7 kWh
< 0,1 kWh
water
13-15 liter
12-14 liter
11 liter
4 liter
4)
Het afwasprogramma E-STAND reinigt normaal verontreinigd servies bij zeer laag energieverbruik.
Als het servies snel moet worden afgewassen, kan als alternatief programma NORMAAL BIO 50°C
worden gekozen.
25
Gebruiksaanwijzing
Afwasprogramma starten
0 1. Controleer of servies en bestek zodanig zijn opgesteld, dat de sproeiar-
men vrij kunnen draaien.
2. Waterkraan geheel opendraaien.
3. Deur sluiten.
4. AAN/UIT-schakelaar indrukken. De indicatie gaat branden.
5. Programmatoets van het gewenste programma indrukken (zie "Programmatabel"). De programma-indicatie en de bijbehorende programma-onderdelen gaan branden. Na ongeveer 6 seconden begint het
gekozen programma. In het multidisplay wordt de berekende resterende looptijd van het programma (afhankelijk van de belading van de
korven) aangegeven. Bij automatische programma-aanpassing kan
door de sturing van de afwasautomaat (hoeveelheid servies, verontreinigingsgraad enz.) deze telling van de resterende looptijd eventueel
worden stilgezet of gecorrigeerd. In de indicatie van het programmaverloop wordt aangegeven met welk deel van het programma de
machine bezig is.
3
Als na de programmastart in het multidisplay foutcodes worden aangegeven, moet u hoofdstuk "Wat is er aan de hand, als..." lezen.
Programma wijzigen/onderbreken/afbreken
3
Wijzig of onderbreek een lopend programma alleen, als dat beslist
noodzakelijk is. Na het weer sluiten van de machinedeur wordt de binnengestroomde lucht sterk verhit en verspreid. Daardoor kan water in
de kuip terechtkomen en kan eventueel de beveiliging tegen wateroverlast in werking treden.
Programma wijzigen
Als u binnen 6 seconden na kiezen van het programma het programma
wilt wijzigen, drukt u even de toets van het gewenste programma in.
Als u op een later tijdstip het programma wilt wijzigen, gaat u als volgt
te werk:
0 1. Toets van het nieuwe programma indrukken en ingedrukt houden. Nu
knipperen de indicaties van beide programma’s.
2. Na enkele seconden knippert alleen nog de indicatie van het nieuwe
programma. Programmatoets loslaten, het nieuwe programma begint.
3
26
Gebruiksaanwijzing
Programma onderbreken door de machinedeur te openen
Bij het openen van de deur kan hete stoom naar buiten komen. Verbrandingsgevaar! Deur voorzichtig openen.
0 1. Machinedeur openen. Het programma stopt.
2. Deur sluiten. Het programma loopt verder.
1
Programma afbreken
0 1. Toets van het lopende programma indrukken en ingedrukt houden. De
programma-indicatie van het lopende programma knippert enkele
seconden en gaat dan uit.
2. Programmatoets loslaten, het programma is afgebroken.
Pauzefunctie
Met de pauzefunctie kunt u het programma tijdelijk onderbreken:
0 1. AAN/UIT-schakelaar indrukken. Het programma stopt.
2. Alle indicaties gaan uit.
3. Als het programma na korte tijd moet worden voortgezet, nogmaals
AAN/UIT-schakelaar indrukken. Het programma loopt verder.
2
Een programma niet te lang onderbreken. Het afgekoelde water moet
anders weer verwarmd worden, waardoor het energieverbruik stijgt.
Starttijd instellen of wijzigen
U kunt max. 19 uur van te voren programmeren, wanneer het programma moet starten.
Starttijd instellen:
0 1. Toets AAN/UIT indrukken.
2. Toets STARTTIJD zo vaak indrukken, tot het multidisplay het aantal uren
(knipperend) tot de gewenste start aangeeft.
3. Toets voor het gewenste programma indrukken. Het multidisplay geeft
nu constant het aantal uren tot de start aan. Deze tijd is nu ook opgeslagen.
4. Na afloop van de ingestelde tijd start het programma automatisch.
Starttijd wijzigen:
Zolang het programma nog niet begonnen is, kunt u door indrukken
van toets STARTTIJD de ingestelde starttijd nog wijzigen.
27
Gebruiksaanwijzing
Beladingsherkenning – sensorlogic
Als u een programma start, terwijl er in de bovenste en/of onderste korf
maar weinig servies staat, past een intelligente elektronica de hoeveelheid water en de duur van het programma aan de hoeveelheid servies
aan. Daardoor kunt u ook weinig servies snel en economisch afwassen.
Bij halve belading (6 standaardcouverts) bespaart u zo’n 2 liter water
en 0,2 kWh stroom.
Afwasautomaat uitschakelen
Afwasautomaat pas uitschakelen, als het multidisplay "0" als resterende
looptijd van het programma aangeeft en in de indicatie van het programmaverloop EINDE gaat branden.
Als het akoestische signaal is ingesteld, klinkt 10 seconden lang een
zoemer. Als u de machine niet uitschakelt, wordt dit nog 2 maal herhaald.
0 1. AAN/UIT-schakelaar indrukken. Alle indicaties gaan uit.
Bij het openen van de deur, direct na beëindiging van het programma,
kan hete stoom naar buiten komen. Daarom:
2. Deur voorzichtig openen.
1
Machine leeghalen
3
28
• Heet servies is zeer gevoelig. Daarom vóór het leeghalen laten afkoelen.
• Laat na bëeindiging van het programma het servies nog ca. 15 minuten in de machine staan. Het droogt dan beter.
• Eerst de onderste korf leeghalen, dan de bovenste korf. Zo voorkomt
u dat restwater van de bovenste korf op het servies in de onderste
korf druppelt en watervlekken achterlaat.
Gebruiksaanwijzing
Onderhoud en reiniging
1
In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.
• Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte
doek en schoon warm water schoonmaken.
• De sproeiarmen hoeven niet gereinigd te worden.
• Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en
eventueel schoonmaken.
Schoonmaken van de zeven
De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend.
Toch moet u de zeven af en toe controleren en eventueel schoonmaken.
Verontreinigde zeven hebben een
nadelige invloed op het afwasresultaat.
0 1. Deur openen, onderste korf uit de
machine nemen.
2. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef,
microfilter en vlakke zeef. M.b.v. de
greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine
nemen.
3. Greep ongeveer een kwart slag linksom draaien en uitnemen.
4. Grove/fijne zeef (1/2) aan het oogje
pakken en uit het microfilter (3) trekken.
5. Alle zeven onder stromend water
grondig schoonmaken.
6. Vlakke zeef (4) uit de kuipbodem
nemen en aan beide kanten grondig
schoonmaken.
3
29
Gebruiksaanwijzing
7. Vlakke zeef weer in de kuipbodem
zetten.
8. Grove/fijne zeef in het microfilter
zetten en in elkaar drukken.
9. Zeefcombinatie weer inzetten en
door rechtsom draaien van de greep
vergrendelen. Let erop dat de vlakke
zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt.
1
Zonder zeven mag de machine in
geen geval gebruikt worden.
Wat is er aan de hand, als...
Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen
aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde
storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze
garantiebepalingen gedekt.
...foutcodes worden aangegeven.
• Geeft het multidisplay de foutcode (2 aan of gaat de indicatie
WATER, DEUR of SPROEIARM branden, dan kunt u de storing eventueel zelf opheffen. Na opheffen van de storing (2 en de storing met
indicatie WATER de toets van het begonnen programma indrukken.
Het programma loopt verder. Als de foutcode opnieuw wordt aangegeven, moet u contact opnemen met onze service-afdeling.
• Bij alle andere aangegeven foutcodes: contact opnemen met onze
service-afdeling en opgeven om welke foutcode het gaat.
30
Gebruiksaanwijzing
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Programma-indicatie van
het gekozen programma
knippert, de indicatie
WATER gaat
branden en er klinkt
1 waarschuwingssignaal,
dat steeds wordt herhaald:
er wordt geen water toegevoerd.
Waterkraan is verstopt of
Waterkraan schoonmaken.
verkalkt.
Watertoevoerslang ligt
niet goed.
Slang controleren en evt.
goed leggen.
Programma-indicatie van
het gekozen programma
knippert, multidisplay geeft
de foutcode (2 aan en er
klinken 2 waarschuwingssignalen, die steeds worden
herhaald.
De sifon is verstopt.
Sifon schoonmaken.
Waterafvoerslang ligt
niet goed.
Slang controleren en evt.
goed leggen.
De beveiliging tegen
wateroverlast is in werking getreden.
Waterkraan dichtdraaien
encontact opnemen met
onze service-afdeling.
Multidisplay geeft de foutcode (3 aan en er klinken
3 waarschuwingssignalen,
die steeds worden herhaald.
Zeef (indien aanwezig) in
Zeef in de slangkoppeling
de slangkoppeling aan de
schoonmaken.
waterkraan is ver-stopt.
Tijdens een afwasprogramma
gaat regelmatig de indicatie
De middelste sproeiarm
SPROEIARM branden en
is geblokkeerd.
tegelijk klinkt een langer
waarschuwingssignaal.
De indicatie DEUR gaat
branden.
Deur voorzichtig openen.
Bij het openen van de deur
kan hete damp naar buiten
komen. Verbrandingsgevaar! Servies en bestek
zodanig in de onderste korf
zetten, dat de middelste
sproeiarm vrij kan draaien.
Deur weer sluiten.
De deur van de afwasauDeur sluiten.
tomaat staat open.
Deze indicatie herinnert
u eraan, dat u regelmatig
de zeef moet controleren
en indien nodig schoonDe indicatie ZEEF gaat branmaken. De indicatie gaat
den.
regelmatig branden,
onafhankelijk van de
mate van verontreiniging
van de zeef.
De indicatie gaat automatisch uit als het volgende
afwasprogramma wordt
gestart.
31
Gebruiksaanwijzing
...er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat.
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De machinedeur is niet goed
Deur sluiten.
gesloten.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Stekker in het stopcontact
steken.
Zekering in de huisinstallatie
Zekering vervangen.
Het programma begint is niet in orde.
niet.
Als servies direct moet worden afgewassen, bij apparaten
Bij modellen met starttijd- met multidisplay de startkeuze:
tijd op 0 uur instellen.
U hebt een starttijd gekozen.
- zonder multidisplay de
starttijdkeuze wissen.
In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar.
De kuip is van roestvrij staal.
Roestvlekken zijn een gevolg
van vreemd roest (roestdeeltjes uit de waterleiding, van
pannen, bestek enz.). Verwijder zulke vlekken met een
speciaal reinigingsmiddel.
Fluitend geluid bij het
afwassen.
Het fluiten kan geen kwaad.
Stekker zit niet in het stopDe binnenverlichting
contact.
van de afwasautomaat
De lamp van de binnenverbrandt niet.
lichting is defect.
Alleen geschikt bestek en
servies afwassen.
Deksel van het zoutreservoir
stevig vastdraaien.
Ander merk reinigingsmiddel gebruiken.
Stekker in het stopcontact
steken.
Contact opnemen met de
service-afdeling.
...het afwasresultaat niet bevredigend is.
Het servies wordt niet schoon.
– U hebt niet het juiste programma gekozen.
– Het servies is zodanig neergezet, dat het water niet overal kon
komen. De servieskorven mogen niet overbeladen zijn.
32
Gebruiksaanwijzing
– De zeven in de kuipbodem zijn niet schoon of verkeerd in de machine
geplaatst.
– U hebt geen goed reinigingsmiddel gebruikt of te weinig gedoseerd.
– Bij kalkaanslag op het servies: het zoutreservoir is leeg of de wateronthardingsinstallatie is verkeerd ingesteld.
– De afvoerslang ligt niet goed.
Het servies is niet droog en glanst niet.
– U hebt geen goed glansmiddel gebruikt.
– Het glansmiddelreservoir is leeg.
Op glazen en servies zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of
blauwachtige aanslag te zien.
– Glansmiddeldosering lager instellen.
Op glazen en servies zijn opgedroogde waterdruppels te zien.
– Glansmiddeldosering hoger instellen.
– Het reinigingsmiddel kan de oorzaak zijn. Neem contact op met de
fabrikant van het reinigingsmiddel.
33
Gebruiksaanwijzing
Technische gegevens
capaciteit:
12 standaardcouverts inclusief dienbestek
toelaatbare waterdruk:
1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0.1-1.0 MPa)
elektrische aansluiting:
Gegevens over de elektrische aansluiting vindt u op het
typeplaatje aan de rechter binnenrand van de deur.
Afwasautomaten: vrijstaande toestellen
afmetingen:
850 x 600 x 600 (h x b x d in mm)
max. gewicht:
54 kg
Geïntegreerde en onderbouwtoestellen
afmetingen:
820 – 880 x 596 x 570 (h x b x d in mm)
max. gewicht:
50 kg
Volledig geïntegreerde toestellen
afmetingen:
820 – 880 x 596 x 546 - 550 (h x b x d in mm)
max. gewicht:
50 kg
; Dit toestel voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 – laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989
(incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG) – EMC-richtlijn
34
Gebruiksaanwijzing
Aanwijzingen voor testinstituten
De test volgens EN 60704 moet bij volle belading met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd.
De tests volgens EN 50242 moeten met vol zoutreservoir van de
waterontharder, met vol voorraadreservoir voor glansmiddel en met
het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd.
Dosering reinigingsmiddel:
Volle belading:
12 standaardcouverts
incl. dienbestek
Halve belading:
6 standaardcouverts incl. dienbestek,
elke tweede plek vrijlaten
5 g + 25 g (type B)
20 g (type B)
Glansmiddelinstelling: 4 (type III)
4 (type III)
Beladingsvoorbeelden:
bovenste korf zonder besteklade
bovenste korf met besteklade
onderste korf met bestekkorf
bestekkorf
35
Opstel- en aansluitaanwijzing
OPSTEL- EN AANSLUITAANWIJZING
Opstellen van de afwasautomaat
• De afwasautomaat moet stabiel en waterpas op een vlakke vloer
worden opgesteld.
• Schroefvoeten met de schroefsleutel
uitdraaien om oneffenheden in de
vloer te compenseren en de hoogte
van het apparaat aan andere
meubelen aan te passen :
– met een schroevendraaier
• Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de
sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen, opdat de slangen
en het snoer niet geknikt of platgedrukt worden.
Vrijstaande apparaten
1
36
• kunnen zonder extra bevestiging worden opgesteld.
Als de afwasautomaat direct naast een gas- of kolenfornuis wordt
opgesteld, moet tussen fornuis en afwasautomaat een warmte-isolerende, niet brandbare plaat vlak tegen de bovenkant van het werkblad (diepte 57,5 cm) worden aangebracht. Deze plaat moet aan de
kant van het fornuis van aluminiumfolie voorzien zijn.
Opstel- en aansluitaanwijzing
• Als de afwasautomaat onder een
werkblad moet worden ingebouwd, moet het originele bovenblad van het apparaat als volgt
worden verwijderd:
– Schroeven (1) uit de hoekstukken
aan de achterzijde draaien.
– Bovenblad van het apparaat ca.
1 cm naar achteren schuiven (2),
aan de voorkant iets optillen (3)
en wegnemen.
– Op de in de afbeelding aangegeven plaats (4) van het bevestigingsnokje van het bovenblad
drukken en het nokje schuin naar
achteren uittrekken (5).
4
5
• De afwasautomaat moet bovendien vast aan het doorlopende werkblad of aan de meubelen ernaast geschroefd worden. Deze maatregel
is absoluut noodzakelijk, opdat de volgens de voorschriften vereiste
kiepveiligheid gewaarborgd is.
1
Als de afwasautomaat later weer als vrijstaand apparaat wordt
gebruikt, moet het originele bovenblad van het apparaat weer worden
aangebracht.
3
De sokkel van vrijstaande apparaten is niet verstelbaar.
37
Opstel- en aansluitaanwijzing
Aansluiten van de afwasautomaat
Wateraansluiting
De machine is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die verhinderen
dat spoelwater in het drinkwaternet kan terugstromen en voldoen aan
de betreffende watertechnische veiligheidsvoorschriften.
• De afwasautomaat kan aan koud water en aan warm water tot
max. 60 °C worden aangesloten.
• De afwasautomaat mag niet aan open heetwatertoestellen en doorstroomtoestellen worden aangesloten.
Toelaatbare waterdruk
Minimaal toelaatbare waterdruk:
1 bar (=10 N/cm2 =100 kPa)
Als de waterdruk lager dan 1 bar is, dient
u uw installateur te raadplegen.
Maximaal toelaatbare waterdruk:
10 bar (=100 N/cm2 =1 MPa)
Bij meer dan 10 bar waterdruk moet een
reduceerventiel worden geïnstalleerd
(verkrijgbaar bij de vakhandel)
Toevoerslang aansluiten
1
0
3
38
De toevoerslang mag bij het aansluiten niet geknikt, platgedrukt of
ineengestrengeld zijn.
Toevoerslang met de slangkoppeling (ISO 228-1:2000) aan een waterkraan met buitenschroefdraad (3/4") aansluiten. De moer van de slangkoppeling alleen met de hand aandraaien.
• Om de mogelijkheden om in de keuken water te tappen niet te beperken, adviseren wij u een extra waterkraan te installeren of aan de
aanwezige kraan een aftakking te bouwen.
• Als u een langere toevoerslang nodig hebt, moet u één van de volgende in de handel verkrijgbare VDE-goedgekeurde complete slangsets gebruiken:
– slangset “WRflex 100” (E-nr.: 911 239 034)
– slangset “WRflex 200” (E-nr.: 911 239 035)
Opstel- en aansluitaanwijzing
Waterafvoer
Afvoerslang
1
De afvoerslang mag niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn.
• Aansluiting van de afvoerslang:
– maximaal toelaatbare hoogte: 1 meter.
– minimaal vereiste hoogte 30 cm boven de onderkant van de machine.
Verlengslangen
• Verlengslangen zijn verkrijgbaar bij
de vakhandel of onze service-afdeling. De binnendiameter van de
verlengslangen moet 19 mm bedragen, opdat het functioneren van de
machine niet gestoord wordt.
• Verlengslangen mogen maximaal 3
meter horizontaal liggen en de
maximaal toelaatbare hoogte voor
de aansluiting van de afvoerslang
bedraagt dan 85 cm.
Sifonaansluiting
• De tuit van de afvoerslang (Ø 19 mm) past op alle gangbare types
sifons. De buitendiameter van de sifonaansluiting moet minimaal
15 mm zijn.
• De afvoerslang moet met de meegeleverde slangklem aan de sifonaansluiting worden bevestigd.
Waterafvoer bij hoog ingebouwde afwasautomaat
Wanneer bij een hoog ingebouwde afwasautomaat de aansluiting van
de afvoerslang zich minder dan 30 cm boven de onderkant van de
machine bevindt, moet montageset ET 111099520 door de klantenservice worden gemonteerd.
Waterafvoer in een gootsteen (alleen mogelijk bij vrijstaande toestellen)
Als u de afvoerslang in een gootsteen wilt hangen, moet u een slanghouder gebruiken. Deze is te bestellen bij onze service-afdeling onder
ET-nr. 646 069 190.
0 1. Slanghouder op de afvoerslang steken.
2. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet van de gootsteenrand kan wegglijden.
Als u een koord door het gat trekt, kunt u de houder aan de muur of aan de
waterkraan bevestigen.
39
Opstel- en aansluitaanwijzing
Beveiliging tegen wateroverlast
De afwasautomaat is uitgerust met het AQUA CONTROL SYSTEM, een
beveiliging tegen wateroverlast.
In geval van storing onderbreekt het veiligheidsventiel in de machine
direct de watertoevoer en de afvoerpomp wordt ingeschakeld. Daardoor kan er geen water uit- of overlopen. Restwater dat zich nog in het
toestel bevindt wordt automatisch weggepompt.
1
Het AQUA CONTROL SYSTEM functioneert ook, als het toestel uitgeschakeld is – het mag echter niet van het stroomnet gescheiden zijn.
Als het toestel is ingeschakeld, klinkt in geval van storing bovendien
een zoemtoon.
Elektrische aansluiting
1
40
Volgens de voorwaarden van de elektriciteitsbedrijven mag een vaste
aansluiting aan het elektriciteitsnet alleen door een erkend elektroinstallateur worden uitgevoerd.
Bij de aansluiting moet aan de algemeen en plaatselijk geldende voorschriften van het elektriciteitsbedrijf strikt de hand worden gehouden.
Na de inbouw mogen volgens EN 60335/DIN VDE 0700 spanning voerende onderdelen en geïsoleerde leidingen niet aanraakbaar zijn.
Gegevens voor de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje op
de rechter binnenrand van de deur. Als het toestel omschakelbaar is
uitgevoerd, dient u zich bovendien aan de aanwijzingen op het
omschakelschema te houden dat zich in de snoeraansluitdoos bevindt.
Controleer vóór het aansluiten, of de op het typeplaatje aangegeven
netspanning en stroomsoort overeenkomen met netspanning en
stroomsoort op de plaats van opstelling. Op het typeplaatje vindt u ook
de vereiste zekering.
Om de afwasautomaat van het net te scheiden, stekker uit het stopcontact trekken.
Attentie: de stekker moet na opstelling van het apparaat bereikbaar
blijven.
Is het toestel d.m.v. een vaste aansluiting met het net ver-bonden, dan
moet het door maatregelen in de installatie met een inrichting die alle
polen (N, L1) onderbreekt (bijv. aardlekschakelaar) met een contactopening van > 3 mm van het net worden gescheiden.
Opstel- en aansluitaanwijzing
Aansluittechniek
Toevoer- en afvoerslang en aansluitsnoer moeten aan de zijkant van de
machine worden aangesloten, omdat daarvoor achter het toestel geen
plaats is.
Het hier gegeven voorbeeld van water- en elektrische installatie is
slechts een richtlijn, omdat de situatie ter plaatse van opstelling (aanwezige aansluitingen, plaatselijke en algemeen geldende aansluitvoorschriften) maatgevend is.
2 aansluitstukken 45° of recht,
uitwendig Ø 19 mm, lengte 30 mm
watertoevoer
aansluitsnoer
waterafvoer
dubbele
waterkraan
elektrische aansluiting
waterafvoer
watertoevoer
aansluitsnoer
41
Adres klantenservice
ADRES KLANTENSERVICE
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
42
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
tel.
fax.
0172-468 172
0172-468 470
Storingen/reparaties
(voor bezoek servicetechnicus)
tel.
fax.
0172-468 300
0172-468 255
Onderdelenverkoop
tel.
fax.
0172-468 400
0172-468 376
Garantiebepalingen
GARANTIEBEPALINGEN
Garantiebepalingen
1. Indien AEG Huishoudelijke Apparaten binnen 12 (twaalf) maanden na aflevering,
onder overlegging van de aankoopfacturen, in kennis wordt gesteld van gebreken aan
de geleverde toestellen die hun oorzaak vinden in materiaal- of constructiefouten, verbindt AEG zich genoemde gebreken te herstellen en wel onder de volgende voorwaarden:
– Arbeids-, voorrij- en materiaalkosten zullen de cliënt niet in rekening worden
gebracht; de kosten van een volgens AEG noodzakelijke verzending komen voor rekening van AEG, mits deze verzending geschiedt in overleg met en met instemming van
AEG.
– De garantietijd is beperkt tot 6 maanden, indien het toestel industrieel of in gemeenschappelijke ruimten wordt gebruikt.
2. Voor hermetisch gesloten koelsystemen (motorcompressor, koellichaam, koelleiding
en condensor) gelden de volgende garantiebepalingen:
– Gedurende de eerste 12 maanden na aankoop, volledige garantie, conform artikel 1.
– Gedurende het tweede tot en met het vijfde jaar, na aankoop, wordt naast het arbeidsloon en voorrijkosten resp. 20%, 40%, 60% en 80% van de materiaalkosten
berekend.
– Na het vijfde jaar volgt volledige berekening.
3. Indien een binnen de garantietermijn opgetreden defect niet binnen 2 maanden kan
worden hersteld, volgt kosteloze omruiling van het toestel.
4. Alle garantieverplichtingen vervallen:
– Indien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing en voor andere dan gewone
huishoudelijke doeleinden is gebruikt.
– Indien aan het toestel door anderen dan AEG op ondeskundige wijze reparaties zijn
verricht of veranderingen zijn aangebracht.
– Indien de nummers van het toestel zijn verminkt of verwijderd.
– Indien geen fabrieksoriginele onderdelen zijn gemonteerd.
– Indien beschadigingen of defecten zijn opgetreden ten gevolge van niet volgens de
voorschriften uitgevoerde aansluiting, niet deskundig gebruik, alsmede het niet
opvolgen van de inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen.
5. Indien binnen de garantietermijn door AEG reparaties worden verricht, wordt de
oor-spronkelijke garantietermijn niet verlengd.
– Op reparaties buiten de garantietermijn, door AEG verricht, en op de hierbij geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen verleent AEG Huishoudelijke Apparaten
1 jaar garantie.
– Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw
optreedt en geen afdoend resultaat van het opnieuw uitvoeren van een reparatie
verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
6. Voor reparaties, zowel binnen als buiten de garantietermijn, kunt u zich rechtstreeks wenden tot: AEG fabrieksservice tel. 0172-468 300.
Voor reparaties uitgevoerd door anderen, kan AEG geen produktaansprakelijkheid aanvaarden.
AEG fabrieksservice
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
43
Garantiebepalingen
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond
en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch
uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de
technicus zal plaatsvinden.
De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar
de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo
nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten
inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de
technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het
te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus
werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en
arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijk bestede tijd, danwel
van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden
niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg
met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel
2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is,
zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of
door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden
gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te
schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type
en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven,
gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota
direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik
een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat
het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde
onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden.
Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
44
Garantiebepalingen
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de
reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of
soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis
van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van
fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake.
Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en
door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschiften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.
45
Klantenservice
KLANTENSERVICE
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op
geeft, kunt u contact opnemen met AEG.
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het PNC- en S-nummer van
uw toestel bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje (op de
rechter binnenrand van de deur) en kunt u het beste hieronder en
voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.
Modelaanduiding
.........................................................................................................
PNC
...........................................................................................................................................
S-No
.................................................................................................................................
Aan de hand van deze nummers kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de service-afdeling inschakelt,
wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot
46
Klantenservice
onze service-afdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan
AEG geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen!
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging
Leveranciers Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaten Nederland)
zijn overeengekomen.
47
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 945 210 - 00 - 1101
Wijzigingen voorbehouden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising