Electrolux | EOB6631TOX | User manual | Electrolux EOB6631TOX Kullanım kılavuzu

Electrolux EOB6631TOX Kullanım kılavuzu
EOB6631TOX
TR
Buharlı ankastre fırın
Kullanma Kılavuzu
2
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI....................................................................................... 3
2. GÜVENLIK TALIMATLARI................................................................................. 4
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................... 7
4. KONTROL PANELI.............................................................................................7
5. İLK KULLANIMDAN ÖNCE................................................................................ 8
6. GÜNLÜK KULLANIM..........................................................................................8
7. SAAT FONKSIYONLARI.................................................................................. 11
8. AKSESUARLARIN KULLANILMASI.................................................................13
9. EK FONKSIYONLAR........................................................................................18
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................19
11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................32
12. SORUN GIDERME......................................................................................... 35
13. MONTAJ......................................................................................................... 38
14. ENERJI VERIMLILIĞI.....................................................................................39
15. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 40
BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
3
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel
ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına
kullanmamalıdır.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Çocukların cihazlar ve mobil cihazlarla oynamasına
izin vermeyin.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken
çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
Erişilebilir parçalar sıcaktır.
Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
Cihazın montajı ve kablo değişimi yalnızca kalifiye bir
kişi tarafından yapılmalıdır.
UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçalar kullanım
esnasında ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan
kaçının.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihaza tepsi veya aksesuarları yerleştirirken veya
çıkarırken mutlaka fırın eldiveni kullanın.
Herhangi bir bakım yürütmeden önce cihaz fişini
prizden çekin.
Elektrik şoku ihtimalini ortadan kaldırmak için, lambayı
değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.
Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici
kullanmayın.
Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler
veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip
malzemeler, yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına
neden olabilir.
Ana güç kaynağı kablosunun zarar görmesi
durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine
engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili
Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
Raf desteklerini çıkartmak için öncelikle yan duvarda
bulunan ön raf desteğini ve ardından arka raf
desteğini çekip çıkarın. Ray desteklerini ters sırayla
takın.
Yalnızca bu cihaz için önerilen yemek sensörünü
(yemekölçeri) kullanın.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Cihazın montajı yalnızca
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkartın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, ağırdır. Her zaman koruyucu
eldiven ve koruyuculu ayakkabı
kullanın.
Cihazı kulbundan tutarak çekmeyin.
•
•
•
•
Diğer cihazlar ve üniteler arasında
olması gereken minimum mesafeyi
koruyun.
Cihazın güvenli yapıların altına ve
yanına kurulmasını sağlayın.
Cihazın her iki yanı aynı boydaki diğer
cihaz ve ünitelerle yan yana olmalıdır.
Cihaz, elektrikli bir soğutma sistemiyle
donatılmıştır. Elektrikli güç kaynağı
kullanılarak çalıştırılmalıdır.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Cihaz topraklanmalıdır.
Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda
emin olun.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
Elektrik fişine ve kablosuna zarar
vermemeye özen gösterin. Cihazın
ana kablosunun değiştirilmesi
gerekirse, bu işlem Yetkili Servis
tarafından yapılmalıdır.
Özellikle kapak sıcak olduğunda,
elektrik kablolarının cihazın kapağına
temas etmesini veya yaklaşmasını
engelleyin.
Akım taşıyan ve izole edilmiş
parçaların darbe koruması araç
kullanılmaksızın çıkarılamayacak
şekilde takılmalıdır.
Fişi prize sadece kurulum
tamamlandıktan sonra takın.
Kurulumdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Priz gevşemişse fişi takmayın.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her
zaman fişten tutarak çekin.
Sadece doğru yalıtım cihazlarını
kullanın: hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasından çıkarılan vida
tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri
ve kontaktörler.
Elektrik tesisatı cihazın ana şebeke
bağlantısını tüm kutuplardan
kesebilmenize olanak sağlayan bir
yalıtım malzemesine sahip olmalıdır.
Yalıtım malzemesinin kontak
açıklığının genişliği en az 3 mm
olmalıdır.
Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile
uyumludur.
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanma ve
elektrik çarpması veya
patlama riski vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Bu makine, sadece evde kullanım
içindir.
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
Havalandırma boşluklarının kapalı
olmadığından emin olun.
Cihazı çalışır durumdayken
denetimsiz bırakmayın.
Her kullanımdan sonra cihazı
kapayın.
Çalışır konumdayken cihaz kapağını
dikkatli şekilde açın. Sıcak hava
çıkabilir.
Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
Açık cihaz kapağına baskı
uygulamayın.
Cihazı çalışma tezgahı veya eşya
koyma yeri gibi kullanmayın.
Cihaz kapağını dikkatlice açın. Alkollü
malzemeler kullanılması, alkol ve
havanın karışmasına neden olabilir.
Kapağını açarken cihaza kıvılcım
veya çıplak alev temas etmemesine
dikkat edin.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış maddeler koymayın.
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
•
•
•
Emaye kısmın hasar görmesini veya
renginin solmasını önlemek için:
– cihazın alt kısmına fırın kabı veya
diğer cisimleri direkt olarak
koymayın.
– cihazın alt boşluğuna direkt olarak
alüminyum folyo koymayın.
– sıcak cihaza doğrudan su
koymayın.
– Yemek pişirmeyi bitirdikten sonra
nemli tabak ve yiyecekleri cihazın
içinde bırakmayın.
– Aksesuarları çıkarırken ve
takarken dikkatli olun.
Emaye ya da paslanmaz çelik kısmın
renginin solması cihazın
performansını etkilemez.
Yaş pasta için derin pişirme kabı
kullanın. Meyve suları kalıcı
paslanmalara neden olabilir.
Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
Oda ısıtma gibi başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.
6
www.electrolux.com
•
•
Pişirme işlemini daima fırın kapağı
kapalı halde yapın.
Mobilya panelinin arkasına (örneğin
kapı) monte edilen cihazın, çalışırken
kapının kapalı olmamasına dikkat
edin. Kapalı mobilya panelinin
arkasında sıcaklık ve nem oluşabilir
ve cihaza, muhafaza ünitesine veya
zemine zarar verebilir. Cihazı
kullandıktan sonra soğuyana kadar
mobilya panelini kapatmayın.
2.4 Buharlı Pişirme
UYARI!
Yanma ve cihazın zarar
görme riski vardır.
•
Salınan Buhar yanmaya neden
olabilir:
– Buharlı pişirme işlemi esnasında
cihaz kapağını açmayın.
– Buharlı pişirme işleminden sonra
cihaz kapağını dikkatlice açın.
2.6 Dahili ışık
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
•
•
•
2.7 Servis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik bağlantısını
kesin.
Cihazın soğuduğundan emin olun.
Cam panellerin kırılma riski vardır.
Hasar gördüklerinde kapağın cam
panellerini hemen değiştirin. Yetkili
Servis Merkezini arayın.
Kapağı cihazdan çıkarırken dikkatli
olun. Kapak ağırdır!
Yüzey malzemesinin bozulmasını
önlemek için cihazı düzenli olarak
temizleyin.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
Fırın spreyi kullanıyorsanız paketinde
belirtilen güvenlik talimatlarına takip
edin.
Katalitik emayeyi (varsa) deterjanla
temizlemeyin.
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
2.8 Eski ürünü elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
2.5 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma, yangın veya
cihazın zarar görme riski söz
konusudur.
Bu cihazda kullanılan lamba veya
halojen lamba tipi yalnızca ev aletleri
içindir. Ev aydınlatması için
kullanmayın.
Lambayı değiştirmeden önce cihaz
fişini prizden çekin.
Sadece aynı özelliklerdeki lambaları
kullanın.
•
•
•
Cihazın fişini prizden çekin.
Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
Çocukların veya evcil hayvanların
cihaza sıkışmasını önlemek için kapı
mandalını kaldırın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
TÜRKÇE
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
7
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
3. ÜRÜN TANIMI
3.1 Genel bakış
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.2 Aksesuarlar
•
•
•
Tel raf
Pişirme kapları, kek kalıpları,
kızartmalar için.
Pişirme tepsisi
Kek, çörek ve bisküviler için.
Tava- / Kızartma kabı
•
•
Kumanda paneli
Isıtma fonksiyonları düğmesi
Gösterge Ekranı
Sıcaklık düğmesi
Su haznesi
Isıtıcı eleman
İç sıcaklık sensörü prizi
Lamba
Fan
Sürgülü kafes, çıkarılabilir
Drenaj borusu
Su çıkış valfi
Raf konumları
Buhar girişi
Pişirmek, kızartmak veya yağ tepsisi
olarak kullanmak için.
İç sıcaklığı sensörü
Yemeğin ne kadar piştiğini ölçmek
için.
Teleskopik ray sistemleri
Raflar ve tepsiler içindir.
4. KONTROL PANELI
4.1 Tuşlar
Sensör alanı / Düğme
Fonksiyon
Açıklaması
ZAMAN AYARI ZAMAN AYARI yapmak içindir. Fırın
lambasını kapatmak veya açmak için 3
saniyeden fazla basılı tutun.
SAAT
Bir saat fonksiyonu ayarlamak içindir.
SICAKLIK
Fırın sıcaklığını ya da yemekölçer (var‐
sa) sıcaklığını kontrol etmek içindir. Sa‐
dece ısıtma fonksiyonu çalıştığında kul‐
lanın.
8
www.electrolux.com
4.2 Gösterge Ekranı
A
B
C
A.
B.
C.
D.
E.
H
G
F
E
D
F.
G.
H.
Zamanlayıcı / Sıcaklık
Isıtma ve kalan sıcaklık göstergesi
Su çekmecesi
İç sıcaklığı sensörü (sadece belirli
modellerde)
Kapak kilidi (sadece belirli
modellerde)
Saat / dakika
Demo modu (sadece belirli
modellerde)
Saat fonksiyonları
5. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Saati ayarlamak için "Saat
fonksiyonları" bölümüne
bakın.
5.1 İlk Temizlik
Çıkarılabilir raf desteklerini ve
aksesuarları fırından çıkarın.
"Bakım ve Temizlik"
bölümüne bakın.
Fırını ve aksesuarları ilk kullanım
öncesinde temizleyin.
Aksesuarları ve çıkarılabilir raf
desteklerini başlangıçtaki yerlerine takın.
5.2 Tava Isıtma
İlk kullanımdan önce fırının ön ısıtma
fonksiyonunu kullanın.
fonksiyonunu ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
2. Fırını 1 saat çalıştırın.
1.
3.
seçeneğine basın ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
4. Fırını 15 dakika çalıştırın.
5. Fırını kapatın ve soğumasını
bekleyin.
Aksesuarlar normalde olduğundan daha
sıcak olabilir. Fırından koku ve duman
yayılabilir. Odadaki hava akışının yeterli
olduğundan emin olun.
6. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
6.1 Hareketli düğmeler
Cihazı kullanmak için kontrol düğmesine
basın. Kontrol düğmesi dışarıya çıkar.
6.2 Isıtma fonksiyonları
Fırın fonksi‐
yonu
Uygulama
Fırın kapalı.
Kapalı konum
Isıtma süresini azaltmak
içindir.
Hızlı Isıtma
TÜRKÇE
Fırın fonksi‐
yonu
Sıcak Hava
Pizza Konu‐
mu
Geleneksel
Pişirme
(Üst/Alt Isıt‐
ma)
Alt Isıtma
Buz Çözme
Uygulama
Aynı anda 3 adede ka‐
dar raf konumunda pi‐
şirmek ve yiyecekleri
kurutmak içindir.Sıcak‐
lığı, Üst+Alt Isıtma'dan
20 - 40 °C daha düşük
ayarlayın.
Fırın fonksi‐
yonu
Sıcak Hava
(Nemli)
Çok iyi kızarmış ve gev‐
rek tabanlı olması gere‐
ken yemekleri tek bir raf
konumunda pişirmek
içindir. Sıcaklığı, Üst +
Alt Isıtma'dan 20 - 40°C
daha düşük ayarlayın.
Tek raf konumunda pi‐
şirme ve kızartma yap‐
mak içindir.
Altı gevrek olması gere‐
ken kekleri pişirmek ve
yiyecekleri konserve
yapmak içindir.
Bu fonksiyon, sebze ve
meyve gibi dondurul‐
muş yiyeceklerin buzla‐
rını çözmek için kullanı‐
labilir. Buz çözme süre‐
si, dondurulmuş yiye‐
ceğin miktarına ve bo‐
yutuna göre değişir.
Hızlı Izgara
9
Uygulama
Bu fonksiyon pişirme sı‐
rasında enerji tasarrufu
sağlamak için tasarlan‐
mıştır. Daha fazla bilgi
almak için "İpuçları ve
bilgiler" Sıcak Hava
(Nemli) bölümüne ba‐
kın. Fonksiyonun aksa‐
madan çalışabilmesi ve
fırının en yüksek enerji
verimliliğini sağlayabil‐
mesi için fırın kapağı pi‐
şirme esnasında kapalı
olmalıdır. Bu fonksiyonu
kullandığınızda, fırın
boşluğundaki sıcaklık
ayarlanan sıcaklıktan
farklı olabilir. Kalan sı‐
caklığın kullanılması ne‐
deniyle ısıtma perfor‐
mansı düşebilir. Genel
enerji tasarrufuna ilişkin
öneriler için bkz. : "En‐
erji Verimliliği" bölümü,
Enerji Tasarrufu.Bu
fonksiyon EN 60350-1
uyarınca enerji verimli‐
liği sınıfına uygun şekil‐
de kullanıldı.
Çok miktardaki yassı yi‐
yecekleri ızgara yap‐
mak ve ekmek kızart‐
mak içindir.
Büyük et parçalarını ve‐
ya kemikli kümes hay‐
Turbo Izgara vanlarını tek bir raf ko‐
numunda kızartmak
içindir. Ayrıca ızgara
yapmak ve yüzeyi kı‐
zartmak içindir.
10
www.electrolux.com
Fırın fonksi‐
yonu
Uygulama
Yemekleri buğulamak
içindir. Pişirme süresini
Fanlı Pişirme kısaltmak ve yiyecekler‐
deki vitaminleri ile besin
+ Buhar
değerlerini korumak için
bu fonksiyonu kullanın.
Fonksiyonu seçin ve
130°C ila 230°C arasın‐
da bir sıcaklığa ayarla‐
yın.
6.3 Fırını açma ve kapama
1. Fırın fonksiyonları düğmesini, bir fırın
fonksiyonunu seçmek için çevirin.
2. Sıcaklığı ayarlamak için sıcaklık
düğmesini çevirin.
3. Fırını kapatmak için fırın fonksiyonları
ve sıcaklık seçimi düğmelerini kapalı
konumuna getirin.
Lamba, fırının çalışmasıyla birlikte açılır.
6.4 Hızlı Isıtma
Hızlı ısıtma fonksiyonu ısıtma süresini
azaltır.
6.6 Buharlı Pişirme
Sadece su kullanın.
Filtrelenmiş (demineralize)
ya da damıtılmış su
kullanmayın. Diğer sıvıları
kullanmayın. Yanıcı ya da
uçucu sıvıları su
çekmecesine koymayın.
fonksiyonunu ayarlayın.
1.
2. Su çekmecesini açmak için kapağına
basın.
3. Su çekmecesini Hazne Dolu
göstergesi yanıncaya kadar su ile
doldurun.
Haznenin maksimum kapasitesi 900
ml'dir. Su, yaklaşık 55 - 60 dakika
pişirme için yeterlidir.
4. Su çekmecesini ilk konumuna getirin.
5. Sıcaklığı 130 °C ile 230 °C arasında
ayarlayınız.
Buharlı pişirme bu sıcaklık aralığında
iyi sonuçlar sağlar.
6. Buharlı pişirme bittikten sonra su
haznesini boşaltın.
Su çıkış valfinden sıcak su çıkmasını
engellemek için her buhar fonksiyonu
sonrasında en az 60 dakika bekleyin.
DİKKAT!
Cihaz sıcak. Yanma riski
vardır. Su haznesini
boşaltırken dikkat edin.
Hızlı ısıtma fonksiyonu
devredeyken fırına yemek
koymayın.
1. Hızlı ısı ayarını yapmak için fırın
fonksiyonları düğmesini çevirin.
2. Bir sıcaklık seçmek için sıcaklık
kontrol düğmesini çevirin.
Fırın ayarlanan sıcaklığa geldiğinde bir
sinyal duyulur.
3. Bir fırın fonksiyonu ayarlayın.
6.7 Su haznesi göstergesi
Buharlı pişirme sırasında, ekrandaki Su
Haznesi göstergesi haznedeki su
seviyesini gösterir.
•
6.5 Isıtma göstergesi
Fırın fonksiyonu çalıştığında, fırın
sıcaklığı arttığında ekrandaki çubuklar
birer birer görünür, fırın sıcaklığı
düştüğünde ise çubuklar kaybolur.
•
Hazne doluyken ekranda
öğesi
çıkar ve bir sinyal duyulur. Sinyal
sesini durdurmak için herhangi bir
tuşa basmanız yeterlidir.
Hazne yarıya kadar doluyken,
ekranda
•
öğesi çıkar.
öğesi
Hazne boşken ekranda
çıkar ve bir sinyal duyulur. Hazneyi
tekrar doldurunuz.
TÜRKÇE
Hazneye çok fazla su
koymanız halinde, emniyet
çıkışı fazla suyu fırının
tabanına boşaltır.
Suyu, bir sünger ile alın.
6.8 Su haznesinin boşaltılması
DİKKAT!
Su haznesini boşaltmaya
başlamadan önce fırının
soğuduğundan emin olun.
1. Kullanma kılavuzu ile aynı pakette
verilen drenaj borusunu (C)
hazırlayın. Rakoru (B) drenaj borusu
uçlarından birine takın.
2. Drenaj borusunun (C) ikinci ucunu bir
kaba takın. Çıkış valfine (A) göre
daha alçak bir konuma koyun.
11
3. Fırın kapağını açın ve rakoru (B)
çıkış valfine (A) takın.
4. Su haznesini boşaltırken rakoru
tekrar tekrar itin.
Ekran şunu gösterdikten
sonra içeride su kalabilir:
Su çıkış valfinden su
akışı durana dek
bekleyin.
5. Suyun akışı kesildiğinde rakoru
valften çıkarın.
Su haznesini yeniden
doldurmak için tahliye edilen
suyu kullanmayın.
A
B
C
7. SAAT FONKSIYONLARI
7.1 Saat fonksiyonları tablosu
Saat fonksi‐
yonu
SAAT
SÜRE
Uygulama
Saati göstermek veya
değiştirmek için. Saati
ancak fırın kapalıyken
değiştirebilirsiniz.
Fırının ne kadar çalışa‐
cağını ayarlamak içindir.
Sadece bir ısıtman
fonksiyonu ayarlan‐
dığında kullanın.
Saat fonksi‐
yonu
BİTİŞ
GECİKME
SÜRESİ
Uygulama
Fırının ne zaman kapa‐
nacağını ayarlamak
içindir. Sadece bir ısıt‐
man fonksiyonu ayar‐
landığında kullanın.
SÜRE ve BİTİŞ fonksi‐
yonlarının birleşimi.
12
www.electrolux.com
Saat fonksi‐
yonu
Uygulama
Bir geri sayım süresini
ZAMAN AYA‐ ayarlamak için kullanın.
Bu fonksiyonun fırının
RI
çalışması üzerinde her‐
hangi bir etkisi yoktur.
ZAMAN AYARI fonksi‐
yonunu fırın kapalıyken
de istediğiniz zaman
ayarlayabilirsiniz.
7.2 Saati ayarlama ve
değiştirme
sembolü ve saat ayarı yanıp söner.
Fırın otomatik olarak kapanır.
4. Sinyal sesini durdurmak için herhangi
bir tuşa basmanız yeterlidir.
5. Fırın fonksiyonları düğmesini kapalı
konuma çevirin.
7.4 BİTİŞ fonksiyonunun
ayarlanması
1. Bir fırın fonksiyonu ayarlayın.
2.
için öğesine basın. Dakikaları
ayarlamak için düğmesini sağa veya
Prize ilk kez bağlandıktan sonra gösterge
ve "12:00" seçeneklerini
ekranı
gösterene kadar bekleyin. "12" yanıp
söner.
1. Saati ayarlamak için düğmesini sağa
veya sola çevirin.
öğesine basın ve
2. Onaylamak için
dakikayı ayarlamaya geçin.
Ekranda
ve ayarlanan saat
gösterilir. "00" yanıp söner.
3. Onaylamak için
öğesine basın
veya ayarlanan süre 5 saniye sonra
otomatik olarak kaydedilecektir.
Ekranda, yeni saat gösterilir.
Saati değiştirmek için, saat göstergesi
gösterge ekranında yanıp sönene kadar
öğesine tekrar tekrar basın.
7.3 SÜRE fonksiyonunun
ayarlanması
1. Bir fırın fonksiyonu ayarlayın.
2.
yanıp sönmeye başlayana kadar
öğesine tekrar tekrar basın.
3. Dakika ve saati ayarlamak üzere
Dakikaları ayarlamak için düğmesini
sağa veya sola çevirin ve onaylamak
için öğesine basın. Saatleri
ayarlamak için düğmesini sağa veya
sola çevirin ve onaylamak için
öğesine basın.
Ayarlanan Süre sona erdiğinde, 2 dakika
süreyle sesli bir uyarı duyulur. Ekranda
yanıp sönmeye başlayana kadar
öğesine tekrar tekrar basın.
3. Saatleri ayarlamak için düğmesini
sağa veya sola çevirin ve onaylamak
sola çevirin ve onaylamak için
öğesine basın.
Bitiş süre zarfında 2 dakika boyunca bir
ve süre ayarı gösterge
sinyal duyulur.
ekranında yanıp söner. Fırın otomatik
olarak kapanır.
4. Sinyal sesini durdurmak için herhangi
bir tuşa basmanız yeterlidir.
5. Fırın fonksiyonları düğmesini kapalı
konuma çevirin.
7.5 GECİKME SÜRESİ
fonksiyonunun ayarlanması
1. Bir fırın fonksiyonu ayarlayın.
2.
yanıp sönmeye başlayana kadar
öğesine tekrar tekrar basın.
3. Süre ayarını dakikalarla
gerçekleştirmek için düğmesini sağa
veya sola çevirin ve onaylamak için
öğesine basın. Süre ayarını
saatlerle gerçekleştirmek için
düğmesini sağa veya sola çevirin ve
onaylamak için
öğesine basın.
Ekranda yanıp sönen
göstergesi
görüntülenir.
4. Bitiş zamanı ayarını saatlerle
gerçekleştirmek için düğmesini sağa
veya sola çevirin ve onaylamak için
öğesine basın. Bitiş zamanı
ayarını dakikalarla gerçekleştirmek
için düğmesini sağa veya sola çevirin
ve onaylamak için
öğesine basın.
TÜRKÇE
Fırın otomatik olarak açılır, ardından
ayarlanan SÜRE boyunca çalışır ve
BİTİŞ süresinde durur.
BİTİŞ süre zarfında 2 dakika boyunca bir
sinyal duyulur.
ve süre ayarı gösterge
ekranında yanıp söner. Fırın kapanır.
5. Sinyal sesini durdurmak için herhangi
bir tuşa basmanız yeterlidir.
6. Fırın fonksiyonları düğmesini kapalı
konuma çevirin.
7.6 MEKANİK ZAMAN AYARI
fonksiyonunun ayarlanması
Fırın açılıp, kapatıldığında mekanik
zaman ayarı ayarlanabilir.
1.
seçeneğine basın.
13
ve "00" ekranda yanıp söner.
2. Saniyeleri ve ardından dakikaları
ayarlamak için düğmesini sağa veya
sola çevirin.
Ayarladığınız süre 60 dakikadan
uzunsa, gösterge ekranında
öğesi yanıp söner.
3. Saati ayarlayın.
4. 5 saniye sonra ZAMAN AYARI
otomatik olarak başlar.
Ayarlanan sürenin %90'ı geçtikten
sonra bir sinyal duyulur.
5. Ayarlanan süre sona erdiğinde, 2
dakika süreyle bir sinyal duyulur.
"Gösterge ekranında 00:00" ve
seçeneği yanıp söner. Sinyal sesini
durdurmak için herhangi bir tuşa
basmanız yeterlidir.
8. AKSESUARLARIN KULLANILMASI
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
3. Yemekölçerin fişini fırın boşluğunun
üst kısmındaki prize takın.
8.1 Yemekölçerin kullanılması
Yemekölçer, etin iç sıcaklığını ölçer. Et
ayarlanan sıcaklığa geldiğinde fırın
kapanır.
Ayarlanması gereken iki sıcaklık vardır:
•
•
Fırın sıcaklığı. Bkz. kızartma tablosu.
İç sıcaklık. Bkz. iç sıcaklık sensörü
tablosu.
DİKKAT!
Yalnızca fırın ile birlikte
verilen yemekölçeri ya da
gerçek yedek parçaları
kullanın.
1. Fırın fonksiyonunu ve fırın sıcaklığını
ayarlayın.
2. Yemekölçerin ucunu (kulpta
simgesi ile) etin merkezine yerleştirin.
Yemekölçerin, pişirme süresince etin
içinde ve prize takılı halde
kaldığından emin olun.
Yemekölçeri ilk kez kullanacağınızda,
varsayılan iç sıcaklık 60 °C olur.
yanıp sönerken, sıcaklık düğmesini
kullanarak varsayılan iç sıcaklığını
değiştirebilirsiniz.
Ekranda, yemekölçeri sembolü ve
varsayılan iç sıcaklığı görüntülenir.
4. Yeni iç sıcaklığını ayarlamak için
öğesine basın veya ayarın otomatik
olarak kaydedilmesi için 10 saniye
bekleyin.
Varsayılan yeni iç sıcaklığı, yemekölçerin
bir sonraki kullanımında
görüntülenecektir.
14
www.electrolux.com
Et ayarlanan iç sıcaklığına ulaştığında,
yemekölçer
sembolü ve varsayılan iç
sıcaklığı yanıp söner. Sinyal süresi 2
dakikadır.
5. Sinyal sesini durdurmak için herhangi
bir tuşa basmanız yeterlidir.
6. İç sıcaklık sensörünün fişini prizden
çıkarın. Eti fırından çıkarın.
7. Fırını kapatın.
UYARI!
Yemekölçerin ucunu ve fişini
çıkarırken dikkatli olun. İç
sıcaklık sensörü sıcaktır.
Yanma riski vardır.
Yemekölçeri prize her taktığınızda, iç
sıcaklığı süresini yeniden ayarlamanız
gerekir. Süre ve bitiş zamanını
seçemezsiniz.
Pişirme tepsisi/ Derin pişirme kabı:
Pişirme tepsisini /derin pişirme kabını raf
desteğinin kılavuz rayları arasına itin.
Fırın, geçici süreyi ilk kez hesaplarken
sembolü yanıp söner.
ekranda
Hesaplama sona erdiğinde, ekranda
pişirme süresi görüntülenir. Hesaplama
işlemi, pişirme süresince, arka planda
devam eder ve gerek olduğunda ekranda
görüntülenen süre güncellenir.
Pişirme sırasında, istediğiniz zaman
sıcaklığı değiştirebilirsiniz:
1.
tuşuna basın:
bir kez - ekran iç sıcaklığı gösterir;
arzu edilen durumda 5 saniye
içerisinde değişiklik yapılabilir.
• iki kez - ekranda fırının mevcut
sıcaklığı görüntülenir.
• üç kez - ekran ayarlanmış olan
fırın sıcaklığını gösterir; arzu
edilen durumda 5 saniye
içerisinde değişiklik yapılabilir. Bu
bilgiye yalnızca ısıtma sürecinde
ulaşılabilir.
2. Sıcaklığı değiştirmek için, sıcaklık
düğmesini kullanın.
•
8.2 Aksesuarların takılması
Tel raf:
Rafı, raf desteğinin kılavuz çubuklarının
arasına itin ve ayakların aşağı doğru
baktığından emin olun.
Tel rafı ve pişirme tepsisini /derin pişirme
kabını birleştirin:
Pişirme tepsisini /derin pişirme kabını, raf
desteğinin kılavuz çubukları ve kılavuz
çubukları üzerindeki tel raf arasına itin.
Güvenliği artırmak için
yukarıda küçük girinti.
Girintiler, rafların düşmesini
de önleyen araçlardır. Rafın
etrafındaki yüksek kenar
pişirme kaplarının raftan
düşmesini engeller.
TÜRKÇE
8.3 Teleskobik Raylar
15
8.4 Buharlı pişirme aksesuarları
Sonraki kullanımlar için
teleskobik ray sistemi montaj
talimatlarını saklayın.
Teleskobik rayları kullanarak rafları daha
kolay takabilir ve çıkarabilirsiniz.
DİKKAT!
Teleskobik rayları bulaşık
makinesinde yıkamayın.
Teleskobik rayları
yağlamayın.
1. Sağ ve sol teleskobik rayları dışarı
çekin.
Buhar kiti aksesuarları fırınla
birlikte verilmez. Daha fazla
bilgi için lütfen yerel
satıcınızla iletişime geçin.
Buharlı pişirme fonksiyonlarına
yönelik diyet pişirme tabağı
Tabak, bir adet cam kase, enjektör tüpü
(C) için deliğe sahip bir adet kapak ve
pişirme tabağının tabanına koyulan bir
adet çelik ızgaradan oluşur.
Cam kase (A)
°C
Kapak (B)
2. Tel rafı, teleskobik ray sisteminin
üzerine koyun ve dikkatlice fırının
içine itin.
°C
Enjektör ve enjektör tüpü
C
D
Fırın kapağını kapatmadan önce
teleskopik rayları fırının içine tam olarak
yerleştirdiğinizden emin olun.
“C” enjektör tüpü buharlı pişirme için
kullanılır, “D” enjektörü ise doğrudan
buharlı pişirme için kullanılır.
16
www.electrolux.com
Enjektör tüpü (C)
Doğrudan buharlı pişirme için enjektör
(D)
Çelik ızgara (E)
•
•
Pişirme tabağını sıcak bir pişirme
yüzeyinde kullanmayın.
•
Pişirme tabağını temizlerken
aşındırıcılar, tel süngerler ve toz
kullanmayın.
Pişirme tabağını soğuk / ıslak
yüzeylere bırakmayın.
8.5 Diyet pişirme tabağında
buharlı pişirme
Yemeği, pişirme tabağının içindeki çelik
ızgaranın üzerine koyun ve kapağı
kapatın.
•
Pişirme tabağı sıcakken, içerisine
soğuk sıvılar koymayın.
1. Enjektör tüpünü, diyet pişirme
tabağının kapağındaki özel deliğe
yerleştirin.
TÜRKÇE
C
2. Pişirme tabağını alttan ikinci raf
konumuna yerleştirin.
3. Enjektör tüpünün diğer ucunu buhar
girişine yerleştirin.
Enjektör tüpünün ezilmediğinden veya
fırın üzerindeki bir ısıtıcı elemana temas
etmediğinden emin olun.
4. Fırını buharlı pişirme fonksiyonuna
ayarlayın.
8.6 Doğrudan buharlı pişirme
Yiyeceği pişirme tabağındaki çelik
ızgaranın üstüne koyun. Biraz su ekleyin.
DİKKAT!
Tabağın kapağını
kullanmayın.
17
UYARI!
Enjektörü, fırının çalıştığı
sırada kullanırken dikkatli
olun. Fırın sıcakken,
enjektöre dokunmak için
daima fırın eldivenleri
kullanın. Buhar fonksiyonu
kullanmıyorsanız enjektörü
mutlaka fırından çıkarın.
Enjektör tüpü, pişirme
amacıyla özel olarak
üretilmiştir ve zararlı
maddeler içermez.
1. Enjektörü (D), enjektör tüpünün (C)
içerisine yerleştirin. Diğer ucu, buhar
girişine bağlayın.
2. Pişirme tabağını alttan birinci veya
ikinci raf konumuna yerleştirin.
Enjektör tüpünün ezilmediğinden veya
fırın üzerindeki bir ısıtıcı elemana temas
etmediğinden emin olun.
3. Fırını buharlı pişirme fonksiyonuna
ayarlayın.
Tavuk, ördek, hindi, küçük veya büyük
balık gibi yiyecekleri pişirirken, enjektörü
(D) doğrudan etin boş kısmına yerleştirin.
Deliklerin tıkanmadığından emin olun.
18
www.electrolux.com
Buharlı pişirme hakkında daha fazla bilgi
için "İpuçları" bölümündeki buharlı
pişirmeye yönelik pişirme tablolarına
başvurun.
9. EK FONKSIYONLAR
9.1 Çocuk Kilidinin Kullanılması
Fırın üzerindeki Çocuk Kilidi yanlışlıkla
açılmadığında.
1. Fırın fonksiyonları düğmesinin kapalı
konumda olduğundan emin olun.
tuşlarını
2. 2 saniye süreyle ve
aynı anda basılı tutun.
Sinyal sesi duyulur. SAFE ekranda
görünür.
Çocuk Kilidini devre dışı bırakmak için 2.
adımı tekrarlayın.
"Çocuk Kilidinin Kullanılması" bölümüne
bakın.
Fonksiyon Kilidini devre dışı bırakmak
için 2. adımı tekrarlayın.
9.3 Atıl ısı göstergesi
Fırını kapattığınızda, fırın sıcaklığının 40
°C’nin üzerine çıkması halinde ekranda
görüntülenir.Fırın
kalıntı ısı göstergesi
sıcaklığına bakmak için sağa veya
solaçevirin.
9.2 Tuş Kilidinin Kullanılması
9.4 Otomatik Kapanma
Fonksiyon Kilidi fonksiyonunu yalnızca
fırın çalışırken açabilirsiniz.
Isıtma fonksiyonunun çalışması ve fırın
ısısını değiştirmemeniz durumunda,
güvenlik nedeniyle fırın, bir süre sonra
otomatik olarak kapanır.
Fonksiyon kilidi sıcaklık üzerindeyken ve
çalışan bir fırının zaman ayarları
yanlışlıkla değiştirilemediğinde.
1. Bir fırın fonksiyonu seçin ve
tercihinize göre ayarlayın.
ve
tuşlarını
2. 2 saniye süreyle
aynı anda basılı tutun.
Sinyal sesi duyulur. Loc 5 saniye süreyle
ekranda görünür.
Loc sıcaklık düğmesini
çevirdiğinizde ekranda çıkar
veya Fonksiyon kilidi
açıkken herhangi bir tuşa
basın.
Fırın fonksiyonları düğmesini
çevirdiğinizde fırın çalışmayı durdurur.
Fonksiyon Kilidi açıkken fırını
kapattığınızda, Fonksiyon Kilidi otomatik
olarak Çocuk Kilidine geçiş yapar.
Sıcaklık (°C)
Kapanma zamanı
(sa.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
1.5
Otomatik kapanma sonrasında fırını
tekrar çalıştırmak için herhangi bir tuşa
basın.
Otomatik kapanma şu
fonksiyonlarla çalışmaz:
yemekölçer, , Işık, Süre,
Bitiş.
TÜRKÇE
19
9.5 Soğutma fanı
9.6 Güvenlik termostatı
Fırın çalışırken, fırın yüzeyinin soğuk
kalması için soğutma fanı otomatik olarak
çalışır. Fırını kaparsanız, fırın soğuyana
kadar soğutma fanı çalışmaya devam
eder.
Fırının hatalı kullanılması veya kusurlu
bileşenler tehlikeli şekilde aşırı ısınmaya
neden olabilir. Bunun önüne geçmek için,
fırında gücü kesen bir güvenlik termostatı
bulunur. Sıcaklık düştüğünde fırın
otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
gevrek olmasını sağlayabilirsiniz. Bu
pişirme süresini ve enerji tüketimini
azaltır.
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Kek pişirme
Fırın kapağını, pişirme süresinin 3/4'ü
geçmeden açmayın.
Tablolarda verilen sıcaklıklar
ve pişirme süreleri sadece
bilgi amaçlıdır. Gerçek
süreler tariflere ve kullanılan
malzemelerin kalitesine ve
miktarına bağlıdır.
Aynı anda iki tepsi kullanıyorsanız,
aralarında bir raf boşluk bırakın.
Fırında beş raf konumu mevcuttur.
Et ve balık pişirme
Fırında kalıcı lekelerin oluşmasını
önlemek için, çok yağlı yemekler
pişirirken derin tava/pişirme kabı kullanın.
Raf konumlarını fırının alt kısmından
başlayarak sayınız.
İçindeki suyun sızıp kurumaması için, eti
kesmeden önce 15 dakika bekletin.
Fırınınız eski fırınınıza göre farklı şekilde
pişiriyor ya da kızartıyor olabilir.
Aşağıdaki tabloda sıcaklık, pişirme süresi
ve raf konumuna ilişkin standart ayarları
bulabilirsiniz.
Kızartma esnasında fırının içinde aşırı
duman oluşmasını önlemek için, derin
tava/pişirme kabına biraz su koyun.
Duman birikmesini önlemek için,
kuruduktan sonra her seferinde su
ekleyin.
10.1 Pişirme önerileri
Belirli bir yemek tarifi için ilgili ayarları
bulamadığınız takdirde, benzer tariflere
bakınız.
Fırın, hava sirkülasyonu sağlayan ve
buharı sürekli olarak yeniden kullanılır
hale getiren özel bir sistemle
donatılmıştır. Bu sistem sayesinde
buharlı bir ortamda pişirebilir ve
yiyeceklerin içinin yumuşak ve dışının
10.2 Kapağının iç kısmı
Kapağın iç kısmında şunlar bulunur:
•
•
raf konumlarının sayıları.
fırın fonksiyonları hakkında bilgiler,
önerilen raf konumları ve yemekler
için gerekli sıcaklıklar.
10.3 Pişirme ve kızartma tablosu
Kek ve pastalar
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Çırpma
170
usulü tarif‐
ler
Sıcak Hava
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
2
3 (2 ve 4)
160
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
45 - 60
Kek kalı‐
bında
20
www.electrolux.com
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
170
2
160
3 (2 ve 4)
20 - 30
Kek kalı‐
bında
Yağlı sütlü 170
cheese
cake
1
165
2
60 - 80
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Elmalı kek 170
(Elmalı
turta)1)
2
160
2 (sol ve
sağ)
80 - 100
Tel raf
üzerinde
20 cm'lik
iki kek kalı‐
bında
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Pişirme
tepsisinde
Reçelli
tart
170
2
165
2 (sol ve
sağ)
30 - 40
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Sünger
kek
170
2
160
2
50 - 60
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Yılbaşı
keki / Bol
meyveli
kek1)
160
2
150
2
90 - 120
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Erikli
kek1)
175
1
160
2
50 - 60
Ekmek ka‐
lıbında
Küçük
170
kekler tek seviye
3
140 - 150
3
20 - 30
Pişirme
tepsisinde
Küçük
kekler - iki
seviye
-
140 - 150
2 ve 4
25 - 35
Pişirme
tepsisinde
Küçük
kekler - üç
seviye
-
140 - 150
1, 3 ve 5
30 - 45
Pişirme
tepsisinde
Bisküvi‐
ler / ha‐
mur çu‐
bukları bir seviye
3
140 - 150
3
30 - 35
Pişirme
tepsisinde
Kurabiye
hamuru
140
TÜRKÇE
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava
21
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Bisküvi‐
ler / ha‐
mur çu‐
bukları iki seviye
-
-
140 - 150
2 ve 4
35 - 40
Pişirme
tepsisinde
Bisküvi‐
ler / ha‐
mur çu‐
bukları üç seviye
-
-
140 - 150
1, 3 ve 5
35 - 45
Pişirme
tepsisinde
Bezeler bir seviye
120
3
120
3
80 - 100
Pişirme
tepsisinde
Bezeler iki sevi‐
ye1)
-
-
120
2 ve 4
80 - 100
Pişirme
tepsisinde
Sandviç
ekmeği1)
190
3
190
3
12 - 20
Pişirme
tepsisinde
Ekler - bir
seviye
190
3
170
3
25 - 35
Pişirme
tepsisinde
Ekler - iki
seviye
-
-
170
2 ve 4
35 - 45
Pişirme
tepsisinde
Kaplama
turtalar
180
2
170
2
45 - 70
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Bol mey‐
veli kek
160
1
150
2
110 - 120
24 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Victoria
sandviçi
170
1
160
2 (sol ve
sağ)
50 - 60
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
22
www.electrolux.com
Ekmek ve pizza
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Beyaz ek‐
mek1)
190
1
190
1
60 - 70
Parça ba‐
şına 500
g, 1 - 2
parça
Çavdar
ekmeği
190
1
180
1
30 - 45
Ekmek ka‐
lıbında
Ekmek 1)
190
2
180
2 (2 ve 4)
25 - 40
Pişirme
tepsisinde
6 - 8 adet
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Pişirme
tepsisinde
veya derin
pişirme
kabında
Yağlı çö‐
rekler1)
200
3
190
3
10 - 20
Pişirme
tepsisinde
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Tartlar
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Makarnalı
börek
200
2
180
2
40 - 50
Bir kalıpta
Sebzeli
tart
200
2
175
2
45 - 60
Bir kalıpta
Kiş1)
180
1
180
1
50 - 60
Bir kalıpta
Lazanya1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Bir kalıpta
İç dolgulu 180 - 190
makarna1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Bir kalıpta
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
TÜRKÇE
23
Et
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Sığır eti
200
2
190
2
50 - 70
Tel raf
üzerinde
Keçi eti
180
2
180
2
90 - 120
Tel raf
üzerinde
Dana eti
190
2
175
2
90 - 120
Tel raf
üzerinde
Az pişmiş
rozbif
210
2
200
2
50 - 60
Tel raf
üzerinde
Orta piş‐
miş rozbif
210
2
200
2
60 - 70
Tel raf
üzerinde
İyi pişmiş
rozbif
210
2
200
2
70 - 75
Tel raf
üzerinde
Keçi omzu 180
2
170
2
120 - 150
Derili
Keçi incik
180
2
160
2
100 - 120
2 parça
Kuzu Eti
190
2
175
2
110 - 130
But
Tavuk
220
2
200
2
70 - 85
Bütün
Hindi
180
2
160
2
210 - 240
Bütün
Ördek
175
2
220
2
120 - 150
Bütün
Kaz
175
2
160
1
150 - 200
Bütün
Tavşan
190
2
175
2
60 - 80
Parçalar
halinde
Yaban
tavşanı
190
2
175
2
150 - 200
Parçalar
halinde
Sülün
190
2
175
2
90 - 120
Bütün
Balık
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Alabalık /
Çipura
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 balık
Ton ba‐
lığı / So‐
mon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileto
24
www.electrolux.com
10.4 Izgara
Maksimum sıcaklığa ayarlayın.
Fırını önceden 3 dakika ısıtın.
Dördüncü raf konumunu kullanın.
Yemek
Miktar
Süre (dk.)
Parça
Miktar (kg)
1. taraf
2. taraf
Fileto biftekler
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Bonfile
4
0.6
10 - 12
6-8
Sosisler
8
-
12 - 15
10 - 12
Keçi eti pirzolalar
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Tavuk (2 parça halinde)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaplar
4
-
10 - 15
10 - 12
Tavuk göğsü
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
Balık fileto
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Tost sandviçler
4-6
-
5-7
-
Kızarmış ekmek
4-6
-
2-4
2-3
10.5 Turbo Izgara
Keçi Eti
Birinci veya ikinci raf konumunu kullanın.
Sığır Eti
Fırını önceden ısıtın.
Kızartma süresini hesaplamak için,
aşağıdaki tabloda verilen süreyi filetonun
kalınlığı (cm cinsinden) ile çarpın.
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Az pişmiş
rozbif veya
fileto
190 - 200
5-6
Orta pişmiş
rozbif veya
fileto
180 - 190
6-8
İyi pişmiş
rozbif veya
fileto
170 - 180
8 - 10
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Ön kol, bo‐
yun, jam‐
bon, 1 - 1,5
kg
160 - 180
90 - 120
Pirzola / ka‐
burga, 1 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
Rosto, 0,75
- 1 kg
160 - 170
50 - 60
Kuzu incik,
150 - 170
(önceden pi‐
şirilmiş),
0,75 - 1 kg
90 - 120
TÜRKÇE
25
Dana Eti
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Yemek
Dana rosto,
1 kg
160 - 180
90 - 120
50 - 70
Dana ayağı
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
Tavuk, İngi‐ 190 - 210
liz usulü, 1 1,5 kg
Ördek 1,5 2 kg
180 - 200
80 - 100
120 - 180
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Kaz, 3,5 - 5
kg
160 - 180
Yemek
120 - 150
150 - 170
100 - 120
Hindi, 2,5 3,5 kg
160 - 180
Kuzu budu,
kuzu rosto,
1 - 1,5 kg
Hindi, 4 - 6
kg
140 - 160
150 - 240
Kuzu sırtı, 1
- 1,5 kg
160 - 180
Kuzu Eti
40 - 60
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Kümes hay‐ 200 - 220
vanı porsi‐
yonları, her
biri 0,2 0,25 kg
30 - 50
Yarım tavuk, 190 - 210
her biri 0,4 0,5 kg
35 - 50
Süre (dk.)
Balık (buğulama)
Kümes Hayvanı
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Bütün balık,
1 - 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
10.6 Sıcak Hava (Nemli)
En iyi sonucu almak için
aşağıdaki tabloda listelenen
pişirme sürelerini takip edin.
Pişirme esnasında cihazın
kapağını yalnızca
gerektiğinde açın.
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Fırında makarna
190 - 200
45 - 55
2
Patates graten
160 - 170
60 - 75
2
Musakka
180 - 200
75 - 90
2
Lazanya
160 - 170
55 - 70
2
Iç Dolgulu Makarna
170 - 190
65 - 75
2
Ekmek kadayıfı
150 - 160
75 - 90
2
Sütlaç
170 - 190
45 - 60
2
Elmalı kek
150 - 160
75 - 85
2
Beyaz ekmek
180 - 190
50 - 60
2
26
www.electrolux.com
10.7 Buz Çözme
Yemek
Miktar
(kg)
Buz çöz‐
dürme sü‐
resi (dk.)
Ek buz çözdür‐
me süresi (dk.)
Açıklamalar
Tavuk
1.0
100 - 140
20 - 30
Tavuğu altı ters çevril‐
miş şekilde büyük bir ta‐
bağa yerleştirin. Süre‐
nin yarısı dolduğunda
çevirin.
Et
1.0
100 - 140
20 - 30
Sürenin yarısı dol‐
duğunda çevirin.
Et
0.5
90 - 120
20 - 30
Sürenin yarısı dol‐
duğunda çevirin.
Alabalık
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Çilek
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Tereyağı
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Krema hafif donmuş bö‐
lümleri olsa da kolayca
çırpılır.
60
60
-
Kremalı pasta 1.4
10.8 Kurutma - Sıcak Hava
•
•
Tepsileri yağsız kağıt veya pişirme
kağıdıyla kaplayın.
Daha iyi bir sonuç almak için, kurutma
süresinin yarısı dolduğunda fırını
durdurun, kapağını açın ve kurutma
işlemini tamamlamak için bir gece
soğutun.
Sebzeler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
1 konum
2 konum
Fasulyeler
60 - 70
6-8
3
1/4
Biberler
60 - 70
5-6
3
1/4
Ekşi sos için
sebzeler
60 - 70
5-6
3
1/4
Mantarlar
50 - 60
6-8
3
1/4
Otlar (mayda‐
noz, dere otu
vb.)
40 - 50
2-3
3
1/4
TÜRKÇE
27
Meyveler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
1 konum
2 konum
Erik
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Kayısılar
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Elma dilimleri
60 - 70
6-8
3
1/4
Armut
60 - 70
6-9
3
1/4
10.9 Fanlı Pişirme + Buhar
Kekler ve Hamur İşleri
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Raf ko‐
numu
Açıklamalar
Elmalı kek1)
160
60 - 80
2
20 cm'lik bir kek kalıbın‐
da
Tartlar / Turtalar
175
30 - 40
2
26 cm'lik bir kek kalıbın‐
da
Meyveli kek
160
80 - 90
2
26 cm'lik bir kek kalıbın‐
da
Sünger kek
160
35 - 45
2
26 cm'lik bir kek kalıbın‐
da
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
20 cm'lik bir kek kalıbın‐
da
Erikli kek1)
160
40 - 50
2
Ekmek kalıbında
Küçük kekler
150 - 160
25 - 30
3 (2 ve 4) Pişirme tepsisinde
Bisküviler
150
20 - 35
3 (2 ve 4) Pişirme tepsisinde
Tatlı kurabiye‐
ler1)
180 - 200
12 - 20
2
Tatlı çörek1)
180
15 - 20
3 (2 ve 4) Pişirme tepsisinde
Pişirme tepsisinde
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Ekmek ve pizza
Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Raf ko‐
numu
Ekmek,
6 - 8,
0,5 kg
190 - 210 20 - 30
2 (2 ve
4)
2
Pizza
200 - 220 20 - 30
2
Pişirme tepsisini kullanın.
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre
(dk.)
Beyaz
ekmek,
her biri
2x 0,5
kg
180 - 190 45 - 60
Süre
(dk.)
Raf ko‐
numu
28
www.electrolux.com
Pastalar
Kek kalıbında hazırlayın.
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Dolmalar
170 - 180
30 - 40
1
Lazanya
170 - 180
40 - 50
2
Patates graten
160 - 170
50 - 60
1 (2 ve 4)
Et
İkinci raf konumunu kullanın.
Tel rafı kullanın.
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Tavşan,
170 - 180
parçalar ha‐
linde
Keçi eti ros‐ 180
to, 1 kg
90 - 110
Dana eti, 1
kg
180
90 - 110
Yemek
Az pişmiş
bonfile ros‐
to, 1 kg
210
45 - 50
Kaz, bütün, 160 - 170
3 kg
Orta pişmiş 200
bonfile ros‐
to, 1 kg
55 - 65
İyi pişmiş
bonfile ros‐
to, 1 kg
65 - 75
190
İkinci raf konumunu kullanın.
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Kuzu eti,
175
kuzu butu 1
kg
110 - 130
Tavuk, bü‐
tün, 1 kg
55 - 65
200
Hindi, bütün 170
4 kg
180 - 240
Ördek, bü‐
tün 2 - 2,5
kg
120 - 150
170 - 180
Süre (dk.)
60 - 90
İlk raf konumunu kullanın.
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
150 - 200
Balık
İkinci raf konumunu kullanın.
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Alabalık, 3
- 4 balık,
1,5 kg
180
25 - 35
Ton balığı,
4 - 6 fileto,
1,2 kg
175
35 - 50
Barlam ba‐
lığı
200
20 - 30
Buharlı yeniden ısıtma
Tabaktaki yemeği tekrar ısıtın.
Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
İkinci raf konumunu kullanın.
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Güveç /
Graten
130
15 - 25
TÜRKÇE
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Makarna ve 130
sos
10 - 15
Et
130
10 - 15
Yardımcı
yemekler
(örn. pilav,
patates,
makarna)
130
10 - 15
Sebzeler
130
10 - 15
Tek porsi‐
yonluk ye‐
mekler
130
10 - 15
10.10 Diyet pişirme tabağında
yemek hazırlama
Fanlı Pişirme + Buhar fonksiyonunu
kullanın.
Sebzeler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Brokoli parçaları
150
20 - 25
2
Patlıcan
150
15 - 20
2
Karnabahar parça‐
ları
150
25 - 30
2
Domates
150
15
2
Beyaz kuşkonmaz
150
35 - 45
2
Yeşil kuşkonmaz
150
25 - 35
2
Kabak dilimleri
150
20 - 25
2
Havuçlar
150
35 - 40
2
Rezene
150
30 - 35
2
Yer lahanası
150
25 - 30
2
Biber şeritleri
150
20 - 25
2
Kereviz dilimleri
150
30 - 35
2
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Dana jambon
150
55 - 65
2
Sebzeli tavuk
göğsü
150
25 - 35
2
Kasseler (füme sırt
bölgesi - kuzu eti)
150
80 - 100
2
Et
29
30
www.electrolux.com
Balık
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Alabalık
150
25 - 30
2
Somon fileto
150
25 - 30
2
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Pirinç
150
35 - 40
2
Kabuklu patates,
orta boy
150
50 - 60
2
Haş. patates, dilim
150
35 - 45
2
Polenta
150
40 - 45
2
Yardımcı yemekler
10.11 Yemekölçer tablosu
Yemek
Yemek
Yemek iç sıcaklığı
(°C)
Yemek iç sıcaklığı
(°C)
Kuzu Eti
70 - 75
Dana eti rosto
75 - 80
Tavuk
98
Dana ayağı
85 - 90
Yaban Tavşanı
70 - 75
Az pişmiş rozbif
45 - 50
Alabalık / Çipura 65 - 70
Orta pişmiş roz‐ 60 - 65
bif
İyi pişmiş rozbif
70 - 75
Keçi omzu
80 - 82
Keçi incik
75 - 80
Ton balığı / So‐
mon
65 - 70
10.12 Test enstitüleri için
bilgiler
IEC 60350-1 uyarınca testler.
Yemek
Fonksiyon
Akse‐
suarlar
Raf
Sıcak‐ Süre (dk.)
konu‐ lık
mu
(°C)
Açıklamalar
Küçük
kek
Geleneksel
Pişirme
Pişirme
tepsisi
3
170
20 - 30
Bir pişirme tepsi‐
si başına 20 kü‐
çük kek koyun.
Küçük
kek
Sıcak Ha‐
va / Fanlı
Pişirme
Pişirme
tepsisi
3
150 160
20 - 35
Bir pişirme tepsi‐
si başına 20 kü‐
çük kek koyun.
Küçük
kek
Sıcak Ha‐
va / Fanlı
Pişirme
Pişirme
tepsisi
2 ve 4 150 160
20 - 35
Bir pişirme tepsi‐
si başına 20 kü‐
çük kek koyun.
TÜRKÇE
31
Yemek
Fonksiyon
Akse‐
suarlar
Raf
Sıcak‐ Süre (dk.)
konu‐ lık
mu
(°C)
Açıklamalar
Elmalı
turta
Geleneksel
Pişirme
Tel raf
2
180
70 - 90
Diyagonal olarak
kaydırılmış 2 ku‐
tu (20 cm çap)
kullanın.
Elmalı
turta
Sıcak Ha‐
va / Fanlı
Pişirme
Tel raf
2
160
70 - 90
Diyagonal olarak
kaydırılmış 2 ku‐
tu (20 cm çap)
kullanın.
Yağsız
sünger
pasta
Geleneksel
Pişirme
Tel raf
2
170
40 - 50
Bir pasta kalıbı
(26 cm çap) kul‐
lanın.
Fırını önceden
10 dakika ısıtın.
Yağsız
sünger
pasta
Sıcak Ha‐
va / Fanlı
Pişirme
Tel raf
2
160
40 - 50
Bir pasta kalıbı
(26 cm çap) kul‐
lanın.
Fırını önceden
10 dakika ısıtın.
Yağsız
sünger
pasta
Sıcak Ha‐
va / Fanlı
Pişirme
Tel raf
2 ve 4 160
40 - 60
Bir pasta kalıbı
(26 cm çap) kul‐
lanın. Çapraz
kaydırılmış.
Fırını önceden
10 dakika ısıtın.
Kurabiye Sıcak Ha‐
va / Fanlı
Pişirme
Pişirme
tepsisi
3
140 150
20 - 40
-
Kurabiye Sıcak Ha‐
va / Fanlı
Pişirme
Pişirme
tepsisi
2 ve 4 140 150
25 - 45
-
Kurabiye Geleneksel
Pişirme
Pişirme
tepsisi
3
140 150
25 - 45
-
Kızarmış Izgara
ekmek
4-6
adet
Tel raf
4
maks.
2 - 3 dakika
ilk taraf; 2 - 3
dakika ikinci
taraf
Fırını önceden 3
dakika ısıtın.
32
www.electrolux.com
Yemek
Fonksiyon
Sığır bur‐ Izgara
ger
6 adet,
0,6 kg
Akse‐
suarlar
Raf
Sıcak‐ Süre (dk.)
konu‐ lık
mu
(°C)
Tel raf ve 4
damlalık
tepsisi
maks.
20 - 30
Açıklamalar
Tel rafı dördüncü
seviyeye, damla‐
lık tepsisini fırı‐
nın üçüncü sevi‐
yesine koyun.
Ayarlanan süre‐
nin yarısına ge‐
lindiğinde tabağı
çevirin.
Fırını önceden 3
dakika ısıtın.
11. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
11.1 Temizlik hakkında
açıklamalar
Fırının ön kısmını yumuşak bir bez ve
deterjanlı sıcak su ile temizleyin.
Metal yüzeyleri temizlemek için özel bir
temizlik maddesini kullanın.
Her kullanımdan sonra fırın tepsisini
temizleyin. Birikmiş yağlar ya da diğer
yemek artıkları yangına sebep olabilir.
Izgara tavası için risk daha yüksektir.
Tüm aksesuarları her kullanımdan sonra
temizleyin ve kurumalarını bekleyin. Ilık
su, deterjan ve yumuşak bir bez kullanın.
Zorlu kirleri özel fırın temizleyici ile
çıkarın.
Yapışmaz aksesuarlarınız varsa, bunları
temizlemek için aşındırıcı temizlik
maddeleri, keskin cisimler veya bulaşık
makinesi kullanmayın. Yapışmaz
kaplamanın hasar görmesine neden
olabilir.
Fırının içinde veya cam kapak
panellerinde nemden buğulanma
oluşabilir. Yoğunlaşmayı azaltmak için
pişirme işleminden önce fırını 10 dakika
çalıştırın.Her kullanım sonrası fırın
boşluğundaki nemi temizleyin.
11.2 Paslanmaz çelik veya
alüminyum fırınlar
Fırın kapağını sadece ıslak bir bez ya da
süngerle temizleyin. Yumuşak bir bezle
kurulayın.
Yüzeye zarar verebileceklerinden bulaşık
teli, asit veya aşındırıcı maddeler
kullanmayın. Fırının kontrol panelini aynı
uyarıları dikkate alarak temizleyin.
11.3 Kapak contalarının
temizlenmesi
Kapak contasını düzenli olarak kontrol
edin. Kapak contası, fırın boşluğunun
kasası çevresinde bulunur. Kapak
contası hasarlıysa, fırını kullanmayın.
Yetkili Servis Merkezi'ni arayın.
Kapak contasını temizlemek için temizlik
hakkındaki genel bilgilere başvurun.
11.4 Raf desteklerini çıkarma
Fırını temizlemek için, raf
destekleriniçıkarın.
DİKKAT!
Raf desteklerini sökerken
dikkatli olun.
1. Raf desteğinin ön kısmını yan
duvardan uzağa çekin.
TÜRKÇE
2. Raf desteğinin arka kısmını yan
duvardan uzağa çekin ve desteği
çıkarın.
1
2
33
Temizleme işlemi sırasında
buhar girişinden fırın
boşluğuna bir miktar su
damlayabilir. Suyun fırın
boşluğunun alt kısmına
gitmesini önlemek için raf
seviyesine, hemen buhar
girişinin altına, bir damlatma
tepsisi koyun.
Bir süre sonra fırınınızda kireçlenme
meydana gelebilir. Bunu önlemek için,
fırının buhar üretilen aksamlarını
temizleyin. Hazneyi her buharlı pişirme
sonrası boşaltın.
Su tipleri
•
Çıkarılan aksesuarları, bu talimatları
tersten izleyerek takın.
•
Teleskobik ray sistemleri
üzerindeki sabitleme pimleri
ön tarafa bakmalıdır.
•
11.5 Su haznesinin temizliği
Düşük kireç içerikli yumuşak su önerilen tür. Temizleme
prosedürlerinin sayısını azaltır.
Musluk suyu - içme suyu
kaynağınızda su arıtıcısı veya su
tatlandırıcısı bulunuyorsa
kullanabilirsiniz.
Yüksek kireç içerikli sert su - fırının
performansı üzerinde bir etkisi yoktur
fakat temizlik işlemi sayısını artırır.
UYARI!
Temizleme işlemi sırasında
su haznesine su koymayın.
W.H.O. (Dünya Sağlık Örgütü) TARAFINDAN BELİRLENEN KALSİYUM MİKTARI
TABLOSU
Kalsiyum tor‐
tusu
Su sertliği
Su sınıflandır‐
ması
Kireç giderme
işleminin sık‐
lığı
(Fransız dere‐
cesi)
(Alman dere‐
cesi)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Yumuşak
75 döngü - 2,5
ay
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Orta sert
50 döngü - 2 ay
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Sert veya kireç‐ 40 döngü - 1,5
li
ay
180 mg/l üzeri
18 üzeri
10 üzeri
Çok sert
1. Su haznesini 850 ml su ve 50 ml
limon tuzu (beş çay kaşığı) ile
doldurun. Fırını kapatın ve yaklaşık
60 dakika bekleyin.
2. Fırını çalıştırın ve fonksiyonu
ayarlayın: Fanlı Pişirme + Buhar.
30 döngü - 1 ay
Sıcaklığı 230°C'ye ayarlayın. 25
dakika sonra devre dışı bırakın ve 15
dakika soğumasını bekleyin.
3. Fırını çalıştırın ve fonksiyonu
ayarlayın: Fanlı Pişirme + Buhar.
Sıcaklığı 130 ila 230°C arasına
34
www.electrolux.com
ayarlayın. 10 dakika sonra devre dışı
bırakın.
Soğumasını bekleyin ve hazne
içindekileri temizleyerek devam edin.
"Günlük Kullanım" bölümünde Su
deposunu boşaltma kısmına bakın.
4. Su haznesini durulayın ve fırının
içerisinde kalan kireci bir bezle
temizleyin.
5. Tahliye borusunu ılık su ve sabun
kullanarak elde temizleyin. Hasarı
önlemek için asit, sprey veya benzeri
temizlik maddelerini kullanmayın.
11.6 Kapağı çıkarma ve takma
Fırın kapağının üç cam paneli vardır.Fırın
kapağını ve iç cam panelleri temizlemek
için çıkartabilirsiniz.
Cam panelleri, fırın kapağını
sökmeden çıkarmaya
çalışırsanız fırın kapağı
kapanabilir.
3. Fırın kapağını ilk açılma
pozisyonuna, yarıya kadar kapatın.
Daha sonra ileri doğru çekip kapağı
yuvasından çıkarın.
DİKKAT!
Fırını cam panelleri olmadan
kullanmayın.
1. Kapağı tamamen açın ve her iki
menteşeyi de tutun.
4. Sağlam bir zemin üzerine bir bez
yerleştirerek, kapağı bezin üzerine
koyun.
5. Kapak kenarlığını (B) kapağının üst
kenarında her iki yandan kavrayın ve
klips contasını serbest bırakmak için
içeriye doğru bastırın.
2. Her iki menteşenin üzerindeki kolları
kaldırın ve çevirin.
2
B
1
6. Kapak kenarlığını öne doğru çekerek
çıkarın.
TÜRKÇE
7. Üst kenarlarından kapak cam
panellerini tutun ve dikkatlice teker
teker çekin. Üst panelden başlayın.
Camın desteklerden tam
kurtulduğundan emin olun.
35
Orta cam paneli yerine doğru bir şekilde
taktığınızdan emin olun.
A
B
11.7 Lambanın değiştirilmesi
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
Lamba sıcak olabilir.
8. Cam panelleri sabunlu suyla
temizleyin. Cam panelleri dikkatlice
kurulayın.
Temizleme işlemi bittiğinde, cam
panelleri ve fırın kapağını takın.
Yukarıdaki adımları sondan başa doğru
izleyin.
Cam panelleri (A ve B) doğru sırayla
yerlerine takmaya dikkat edin. Orta
panelin (A) dekoratif bir çerçevesi vardır.
Ekran baskı bölgesi kapağın iç kısmına
bakmalıdır. Montajın ardından ekran
baskı bölgesindeki cam panel
çerçevesine ait yüzeyin (A),
dokunduğunuzda pürüzsüz olduğundan
emin olun.
A
B
12. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
1. Fırını kapatın.
Fırın soğuyana kadar bekleyin.
2. Fırının fişini prizden çekin.
3. Fırın boşluğunun tabanına bir bez
yerleştirin.
DİKKAT!
Yağ kalıntısının lamba
üzerinde yanmasını önlemek
için halojen lambayı daima
bir bezle tutun.
Arka lamba
1. Lambanın cam kapağını çevirerek
çıkarın.
2. Cam kapağı temizleyin.
3. Bozulan lambayı 300 °C ısıya
dayanıklı yeni bir lamba ile değiştirin.
4. Cam kapağı takın.
36
www.electrolux.com
12.1 Servisi aramadan önce...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Fırını açamadınız veya ça‐ Fırın, elektrik beslemesine
lıştıramadınız.
bağlanmamıştır ya da elek‐
trik bağlantısı doğru şekil‐
de yapılmamıştır.
Fırının elektrik beslemesi‐
nin düzgün şekilde yapıl‐
dığından emin olun (varsa
bkz. bağlantı diyagramı).
Fırın ısınmıyor.
Fırın kapalıdır.
Fırını çalıştırın.
Fırın ısınmıyor.
Saat ayarlanmamıştır.
Saati ayarlayın.
Fırın ısınmıyor.
Gerekli ayarlar yapılma‐
mıştır.
Ayarların doğru olup olma‐
dığını kontrol edin.
Fırın ısınmıyor.
Otomatik kapanma etkin‐
leştirilmiştir.
"Otomatik kapanma" bölü‐
müne bakın.
Fırın ısınmıyor.
Çocuk Kilidi etkinleştirilmiş‐ "Çocuk Kilidinin Kullanıl‐
tir.
ması" bölümüne bakın.
Fırın ısınmıyor.
Sigorta atmıştır.
Arızaya, sigortanın neden
olup olmadığını kontrol
edin. Sigortanın tekrar tek‐
rar atması halinde, kalifiye
bir elektrikçiye danışın.
Lamba çalışmıyor.
Lamba arızalıdır.
Lambayı değiştirin.
Yemekölçer çalışmıyor.
Yemekölçer fişi prize doğru Yemekölçer fişini, prize
şekilde takılmamıştır.
olabildiğince bastırarak ta‐
kın.
Yiyeceklerin pişmesi çok
uzun zaman alıyor ya da
çok çabuk pişiyorlar.
Sıcaklık çok düşük ya da
çok yüksektir.
Yemeklerin üstünde ve fı‐
rın boşluğunda buhar ve
buğu birikiyor.
Yemek fırında çok uzun bir Pişirme işlemi bittikten son‐
süre bırakılmıştır.
ra, yemekleri fırının içeri‐
sinde 15 - 20 dakikadan
fazla bekletmeyin.
Ekran, tabloda olmayan bir Elektriksel bir arıza vardır.
hata kodunu gösteriyor.
Gerekirse sıcaklığı ayarla‐
yın. Kullanma kılavuzunda‐
ki tavsiyelere uyun.
•
•
Fırının içerisinde su birikin‐ Haznede çok fazla su var‐
tisi var.
dır.
Fırını, evin ana sigorta‐
sıyla ya da sigorta kutu‐
sundaki emniyet şalte‐
riyle kapatıp tekrar açın.
Gösterge ekranında ha‐
ta kodu tekrar görüntü‐
lenirse, Müşteri Hizmet‐
leri Departmanı ile ileti‐
şime geçin.
Fırını kapayın ve suyu bir
bezle veya süngerle temiz‐
leyin.
TÜRKÇE
Problem
"Hazne Dolu"
gesi kapalı.
"Hazne Boş"
si açık.
37
Muhtemel neden
Çözüm
Haznede su kalmamıştır.
Gösterge yanana kadar
hazneyi su ile doldurun.
Su, fırının içinde tekrar gö‐
rünmeye başlarsa ve gös‐
terge hala kapalı ise, kalifi‐
ye bir servis teknisyeni
çağırın.
gösterge‐ Haznede su kalmamıştır.
Hazneyi doldurun. Göster‐
ge hala açıksa, kalifiye bir
servis teknisyeni çağırın.
göster‐
Buharlı pişirme fonksiyonu
çalışmıyor.
Delik kireçlenmiş ve tıkan‐
mıştır.
Buhar giriş deliğini kontrol
edin. Kireci temizleyerek
giderin.
Buharlı pişirme fonksiyonu
çalışmıyor.
Haznede su kalmamıştır.
Su haznesini doldurun.
Su tankının boşaltılması üç Fırında kireç artıkları var‐
dakikadan fazla sürüyor
dır.
veya buhar giriş deliğinden
su kaçağı var.
Su haznesini temizleyin.
"Su haznesinin temizliği"
bölümüne bakın.
Cihaz çalışıyor ama ısınmı‐ Demo modu etkinleşmiştir.
yor. Fan çalışmıyor. Gös‐
terge ekranında "Demo"
görüntülenir.
1. Fırını kapayın.
2.
tuşlarını
aynı anda basılı tutun
3. Gösterge ekranındaki
ilk rakam ve Demo
göstergesi yanıp sön‐
meye başlar.
4. Sıcaklık için düğmeyi
sağa veya sola çevire‐
rek 2468 kodunu girin
ve onaylamak için
düğmesine basın.
5. Sonraki rakam yanıp
sönmeye başlar.
6. Son rakamı onayla‐
dığınızda ve kod doğru
olduğunda Demo mo‐
du devre dışı bırakır.
12.2 Servis verileri
Sorunu gideremediğiniz takdirde,
satıcınıza veya bir Yetkili Servise
başvurun.
Servisler için gerekli bilgiler bilgi
etiketinde bulunmaktadır. Bilgi etiketi fırın
boşluğunun ön tarafındadır. Fırın
boşluğundaki bilgi etiketini çıkarmayın.
38
www.electrolux.com
Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:
Model (MOD.)
.........................................
Ürün numarası (PNC)
.........................................
Seri numarası (S.N.)
.........................................
13. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
13.1 Ankastre Montaj
546
min. 550
21
560
80
60 520
33
20
600
114
4
18
589
471 594
min. 560
100
200
595
+-1
5
3
min. 1200
546
70
60
520
33
100
min. 550
20
21
560
114
4
18
590
min. 560
589
471 594
200
595
5
3
min. 1200
+-1
TÜRKÇE
13.2 Mobilya içine montaj
39
13.4 Kablo
Montaj veya değişime uygun kablo tipleri:
A
B
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Kablo ile ilgili bölüme bakmak için bilgi
etiketindeki toplam güce bakın. Tabloya
da bakabilirsiniz:
13.3 Elektrik tesisatı
"Güvenlik" bölümünde
açıklanan güvenlik
önlemlerine uymamanız
halinde üretici firma
sorumluluk kabul etmez.
Toplam güç (W)
Kablo bölümü
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
Fırın kablosu (yeşil / sarı kablo) faz
kablolarından ve nötr bağlantı
kablolarından (mavi ve kahverengi
kablolar) 2 cm uzun olmalıdır.
Bu cihaz, bir elektrik fişi ve elektrik
kablosu ile birlikte teslim edilir.
14. ENERJI VERIMLILIĞI
14.1 EU 65-66/2014 uyarınca Ürün Fişi ve bilgileri
Tedarikçi adı
Electrolux
Model kimliği
EOB6631TOX
Enerji Verimlilik Endeksi
81.2
Enerji verimlilik sınıfı
A+
Standart yüklü, geleneksel modda enerji tüketimi
0.93 kWs/devir
Standart yüklü, fanlı pişirme modu enerji tüketimi
0.69 kWs/devir
Boşluk sayısı
1
Isı kaynağı
Elektrik
Ses ayarı
72 l
Fırın türü
Ankastre Fırın
Kütle
31.2 kg
EN 60350-1 - Elektrikli pişirme cihazları Bölüm 1: Ürün gamları, fırınlar, buharlı
fırınlar ve ızgaralar - Performans ölçüm
yöntemleri.
40
www.electrolux.com
14.2 Enerji tasarrufu
Fırında, günlük yemek
pişirme işlemleri sırasında
enerji tasarrufu yapmanıza
yardımcı olacak özellikler
bulunmaktadır.
Genel bilgiler
Fırın çalışırken fırın kapağının düzgün
şekilde kapandığından emin olun.
Pişirme esnasında fırın kapağını
açmayın. Kapak contasını temizleyin ve
yerine iyice sabitlendiğinden emin olun.
Enerji tasarrufu için metal tabaklar
kullanın.
Mümkünse, yemeği içeri koymadan önce
fırını önceden ısıtmayın.
Pişirme süresinin 30 dakikayı aştığı
durumlarda, pişirme süresine bağlı
olarak, süre dolmadan 3 - 10 dakika
önce fırın sıcaklığını minimuma düşürün.
Fırının içinde kalan sıcaklık, pişirme
işlemine devam eder.
Diğer yiyecekleri ısıtmak için önceden
kalan sıcaklığı kullanın.
Tek seferde birkaç yemek
hazırladığınızda, pişirme aralığını
olabildiğince kısa tutun.
Fan ile pişirme
Mümkünse, enerji tasarrufu için fanlı
pişirme işlevlerini kullanın.
Atıl ısı
Süre ve Bitiş Zamanı seçenekli bir
program etkinleştirildiğinde ve pişirme
süresi 30 dakikadan uzun olduğunda,
ısıtıcı elemanlar bazı fırın fonksiyonlarını
daha erken otomatik olarak devre dışı
bırakır.
Fan ve lamba çalışmaya devam eder.
Yiyeceği sıcak tutun
Kalan sıcaklığı kullanmak ve yemeği
sıcak tutmak için mümkün olan en düşük
sıcaklığı seçin. Ekranda kalan sıcaklık
göstergesi veya sıcaklık görünür.
Lamba kapalıyken pişirme
Pişirme esnasında lambayı kapatın.
Yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın.
Sıcak Hava (Nemli)
Pişirme sırasında enerji tasarrufu
sağlamak için tasarlanmış fonksiyon.
Bu fonksiyonu kullandığınızda, lamba 30
saniye sonra otomatik olarak devre dışı
kalır. Lambayı tekrar etkinleştirebilirsiniz
ancak bu eylem beklenen enerji
tasarrufunu düşürecektir.
15. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
TÜRKÇE
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
16. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
41
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
42
www.electrolux.com
TÜRKÇE
43
867347885-A-162018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising