Aeg-Electrolux TV4500M Brukermanual | Manualzz
LCD TV
BRUKSANVISNING
Før TV-en tas i bruk, les denne
bruksanvisningen nøye, og ta vare
på den for fremtidig referanse.
LHDN19V68UK
Delenr.: IES09
Norsk
Innholdsfortegnelse
Viktige sikkerhetsanvisninger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Viktige sikkerhetsanvisninger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Miljø - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Montering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Instruksjon for installasjon av sokkel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Lokalisering av knapper og koblinger på TV-en - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Kobling til andre enheter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Bruke fjernkontrollen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Identifisering av knappene på fjernkontrollen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Kort betjening av fjernkontrollen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Grunnleggende bruk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Strøm på/av - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Strøm på/av - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Starte menyinnstillinger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Velg inngangskilde - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Skift bildemodus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Endre lydmodus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Stillbilde - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Demp lyden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Still inn sleep timer- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Endre visningsforhold- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
EPG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Tilpass TV-innstillingene- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Kanalinnstillinger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Bildeinnstillinger- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Lydinnstillinger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Skjerminnstillinger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Funksjonsinnstillinger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Foreldrekontroll - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Digital multimediafunksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Kort introduksjon av funksjoner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Introduksjon av fjernkontrollens knapper og funksjoner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Bla gjennom bilder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Nyt musikk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Spill AV-filer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Vedlegg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Spesifikasjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Feilsøking - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Tilbehør - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
1
Viktige sikkerhetsanvisninger
ã
Viktige sikkerhetsanvisninger
OBS
Symbolet av en trekant med et lyn med pilspiss inni, varsler brukeren om at det finnes en
farlig spenning inne i produktet.
Symbolet av en trekant med utropstegn inni, varsler brukeren om en viktig instruksjon
som er relatert til produktet.
♦ Generelle instruksjoner.
Varsler: Les følgende instruksjoner før bruk av dette produktet.
Strøm og signal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Før nedbør, trekk ut støpselet eller utendørs antenneplugg for å unngå eventuelle skader på
TV-apparatet. Ikke rør antennens induksjonsledning.
Hvis du ikke bruker produktet over lengre tid bør støpselet trekkes ut.
u Ikke trykk signal- eller strømledningen mot andre ting.
u Ikke overbelast strømuttaket da dette muligens kan føre til brann.
u Hold strømledningen unna høye temperaturer.
u Ved utendørs antenne kan bildekvaliteten på TV-en bli berørt, så antennen bør sjekkes og
skiftes med jevne mellomrom.
LCD-skjerm, instruksjoner og vedlikehold ----------------------------------------------------------------------------------------------- Et LCD-skjermpanel er et høyteknologisk produkt, og består av flere millioner
filmtransistorer. Noen mørke eller lyse prikker kan dukke opp på panelet, men dette er
normalt og påvirker ikke den generelle ytelsen. Feil vedlikehold vil føre til skade på LCDskjermen, noe som vil påvirke bildekvaliteten, så du må ta hensyn til følgende elementer:
Ikke rengjør skjermen med organiske løsemidler, slik som alkohol, bensin osv., eller
kjemiske stoffer, som for eksempel syre, alkali, osv.
Skjermen må ikke rengjøres med noen form for rense/vaskemiddel.
Om nødvendig kan du rengjøre skjermen, etter at den er slått av, med en ren, myk
bomullsklut, men gjentatt kraftig rengjøring er forbudt.
Direkte berøring av skjermen med fingrene dine kan skade skjermens overflate. Ikke legg
trykk mot LCD-en, da den er følsom og sårbar.
u Ikke rør LCD-skjermen med harde objekter. Skjermen kan lett få riper.
Produkt --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Ikke demonter noen av produktets deler. Dette kan føre til skader på produktet, og kan også
være skadelig for helsen din. Produktgarantien vil bli ugyldig.
u Hvis det oppdages en unormal lyd eller lukt, eller det er lyd men ikke bilde, må TV-en
umiddelbart slås av og støpselet trekkes ut. Ta kontakt med våre profesjonelle teknikere.
Ikke fjern bakdekselet. Justeringer og sjekk av enhetens innside bør kun gjøres av
profesjonelle teknikere.
u Ikke dekk til eller blokker hullene for varmestråler, slik at enheten ikke kan slippe ut varme.
2
Viktige sikkerhetsanvisninger
ã
Viktige sikkerhetsanvisninger
u Ikke stikk spisse gjenstander, metall eller væske inn i eller bruk dem til å berøre
signalgrensesnittet eller hullene for varmestråler i tilfelle kortslutning eller skade på
produktet.
Vedlikehold -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Ikke rengjør enheten med oljer eller fortynningsmiddel, noe som kan forårsake forringelse
av kabinettet eller skade overflatebelegget.
u Hvis kabinettet blir skittent, bør det rengjøres med en myk klut med nøytralt vaskemiddel
og som er vætet med vann.
u I tilfeller der slike stoffer er malt med maling eller organiske løsemidler og fett, o.l. på
overflaten av TV-kabinettet, kan en kjemisk reaksjon oppstå mellom gummiputen på basen
og disse stoffene, noe som kan forårsake lett etsning på TV-kabinettets overflate. Derfor
anbefales det å legge en beskyttelse på TV-kabinettet (som en glassplate eller treplate
e.l.), og deretter sette TV-en oppå.
Framgangsmåte for plassering ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Jevne og stødige overflater
X Steder i direkte sollys eller nær varmekilder
X Steder med dårlig ventilasjon
X Steder nær ildsted eller steder hvor vann, olje eller røyk kan komme inn
X Steder hvor ventilasjonsåpninger er lukket
X Overflater som ikke er stødige
X Steder utsatt for vibrasjon
X Steder utsatt for støv eller fukt
X Steder utsatt for høye temperaturer
Å se på TV -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Se TV fra en passende avstand. Hvis du ganger den vertikale bredden på LCD-skjermen
med 5 til 7, får du den ideelle avstanden.
u Hold belysningen innendørs lys nok til å kunne lese en avis.
u Volumet bør settes slik at det ikke forstyrrer naboene dine, spesielt på kvelden.
Annet -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Det anbefales at 2 eller flere personer laster, pakker ut og bærer enheten: unngå
sammenstøt ved bæring, og beskytt LCD-skjermen spesielt.
u Hvis du berører LCD-skjermen når du slår på eller av TV-en, kan det være at du kjenner et
lett elektrisk støt. Dette er elektrostatisk og er ikke helseskadelig.
Vær spesielt oppmerksom på følgende punkter ------------------------------------------------------------------------------------u Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel.
u Alle andre produktnavn som er nevnt i denne håndboken er logoer eller varemerker for
sine respektive eiere.
3
Viktige sikkerhetsanvisninger og miljøhensyn
ã
Miljø
WEEE (Waste Electronic Electric Equipment)
EU-direktiv 2002/96/EC og 2003/108/EC
u Symbolet av søppeldunken med kryss over betyr at dette apparatet
ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Noen
komponenter kan være skadelige for miljøet.
u Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, deponeres på
offentlige steder, eller andre steder som ikke er beregnet til dette
formålet.
Kontakt din lokale forhandler hvis du ønsker mer informasjon.
u Alle komponentene fra dette apparatet krever spesiell
avfallsbehandling.
u Innsamlingen av elektronisk avfall gjør det mulig å redusere
mengden av farlige substanser som ikke blir resirkulert og dermed
bidra til å verne om miljøet.
ROHS (Reduction of Hazardous Substance)
EU-direktiv 2002/95/EC
u Dette EU-direktivet begrenser bruken av farlige og skadelige
substanser som ikke kan gjenvinnes eller som er vanskelige å
resirkulere.
u Dette tillater enkel resirkulering av EEE, og bidrar til beskyttelse av
miljøet.
u Substanser inkludert i dette produktet er i samsvar med RoHSdirektiver.
Batteri
u Ikke kast batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. De skal
deponeres på henviste innsamlingssteder. Ikke brenn batteriet.
u Ikke bland ulike typer batterier. Ikke kombiner gamle batterier med
nye.
u Fjern umiddelbart overopphetede batterier for å forhindre at syre
lekker inn i batterirommet.
u Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen over en lengre
tidsperiode.
4
Installasjon
ã
Instruksjon for installasjon av sokkel
1. L
egg et mykt underlag på et bord som kan holde vekten av hele TV-en for å ungå skade på
TV eller person.
2. Legg TV-en med baksiden opp og LCD-skjermen ned.
3. Ta ut sokkelen og monter den riktig på TV-en. Deretter settes sokkelen i riktig posisjon med
TV-apparatet til alle hullene fullstendig matcher hverandre.
4. Fest sokkelen til TV-en med skruer.
5. Reis opp TV-apparatet og plasser det i riktig posisjon for å kunne se på.
skrue
sokkel
Merk:
Tallene ovenfor er kun til referanse, se den faktiske enheten for å finne plasseringene.
Hvert hull på sokkelen må være festet med skruer!
5
Sette opp
ã
Lokalisering av TV-apparatets knapper og koblinger
Merk: Tallene nedenfor er kun til referanse, se den faktiske enheten for å bestemme
plasseringene.
MENU
SOURCE
vol s
vol t
ch s
ch t
NR. TV (front)
Beskrivelse
1
Menu (meny)
Viser displayet på skjermen (OSD) eller Exit for å slå av OSD.
2
Source (kilde)
Velg inngangskilden. Trykk Source for å åpne listen av inngangskilder.
3
VOL s/VOL t
Heve eller senke lydnivået. I en OSD-meny, trykk på disse knappene
for å flytte til venstre eller høyre i menyen, eller for å justere et element.
4
CHs/CHt
Velg neste eller forrige kanal. Trykk på disse knappene for å bevege
deg opp eller ned i OSD-menyen.
5
(Standby)
6
Fjernkontrollsensor
7
Strømindikator Lyset indikerer om TV-en er på eller i standby-modus.
8
Hovedstrømbryter
Trykk for å slå TV-en din på eller av (standby-modus).
Motta signaler fra fjernkontrollen. Ikke blokker.
Slår hovedstrømmen på eller av.
6
Sette opp
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC-LYD
SCART
7
OPTISK
HODETELEFONER
PR
Lokalisering av TV-apparatets knapper og koblinger
R
ã
ANT 75 Ω
Sette opp
ã
Koble til andre apparater
Advarsel: Før du kobler TV-en til andre elektroniske enheter, frakobles TV-en og enhetens
strømledning fra AC-inngangen.
Ikke alle terminaler nedenfor er inkludert i din TV. De som er aktuelle finner du i avsnittet
“Lokalisering av knapper og koblinger på TV-en”
1. Koble til for å kringkaste via antenne eller kabel-TV
Det anbefales sterkt å ha en ekstern antenne eller kabel-TV for optimal bildekvalitet.
Merk:
n Bruk av en koaksialkabel (75Ω) anbefales for å eliminere interferens forårsaket av ujevn
impedans.
n Antennekabelen bør ikke bindes sammen med strømledningen.
n Når kabel-TV brukes, settes pluggen på koaksialkabelen (75Ω) direkte i uttaket for antennen.
2. Koble til AV-enheter
n En video RCA-kabel kobles til baksiden av apparatet ditt og de andre endene til det eksterne
AV-apparatet, slik som en VCR, DVD eller TV-mottakerbokser.
n En audio RCA-kabel kobles til “R-L (lyd)” på baksiden av apparatet ditt, og de andre endene til
korresponderende lydutgangskoblinger på AV-enheten.
Video inn (komposittvideo) overfører video som ett enkelt signal.
comp
Rød
VCD, DVD, TV-mottakerbokser, osv.
Hvit
Gul
8
Sette opp
ã
Koble til andre apparater
Komponentvideo (Y, Pb, Pr) overfører video som separate Y, Pb, Pr signaler. Bruk denne
koblingen for videosignaler med høy definisjon fra en DVD eller annet utstyr.
n Kablene for komponentvideo og audioinngang kobles til komponentinngangene (“PR/CR”,
“PB/CB”, “Y”) på baksiden av apparatet ditt, og de andre endene kobles til korresponderende
komponentvideo utgangskoblinger på PVR- eller DVD-en.
n Koblingene for Y, PB/CB og PR/CR på din komponent-enhet (PVR eller DVD) kan noen
ganger være merket med Y, B-Y og R-Y eller Y, CB og CR. (Farger for innganger og kabler må
samsvare på begge enhetene.)
Audio L
Audio R
Rød
Hvit
Rød
PR/CR
Blå
PB/CB
Grønn
DVD med
komponenttilkoblinger
Y
3. Koble til enheter med HDMI-grensesnitt
HDMI overfører et heldigitalt signal og er det anbefalte valget for avspilling fra en digital DVD eller
DVR. Ingen lydtilkobling er nødvendig for HDMI til HDMI-tilkobling.
n HDMI-kabel koblet til HDMI-terminalen på TV-en.
HDMI
Enheten med HDMI utgangsterminal
(slik som DVD spillere, TV-mottakerbokser, osv.).
4. Koble til enheter med USB-grensesnitt
Denne enheten har et standard USB-grensesnitt og kan kobles til vanlige USB1.1 og USB2.0enheter slik som maskinvarer, minnepinner og digitale kameraer.
n Du kan enten bruke en USB-tilkoblingsledning eller sette USB-en direkte inn i USB-porten på
siden av TV-en.
USB
9
Sette opp
ã
Koble til andre apparater
PC-LYD
VGA
5. Koble til PC
n D- Sub kabelen kobles til “VGA” på baksiden av apparatet ditt og den andre enden til
skjermkortet på datamaskinen.
n Stereo audio-kabelen kobles til “PC-LYD“ på baksiden av apparatet ditt og den andre enden til
“Audio ut” på datamaskinens lydkort.
Datamaskin
HODETELEFONER
6. Koble til hodetelefoner
n Koble sammen hodetelefonens jack-tilkobling av TV-apparatet.
n Volumet på hodetelefonene justeres automatisk med volumet på TV-apparatet.
Hodetelefoner
COAXIAL
(OPTISK)
7. Optisk audio
En optisk lydenhet kobles til denne jack-kontakten (Toslink optisk kabel er nødvendig).
Merk: Kun DTV og HDMI-utgang.
8. Koble til enheter med SCART-grensesnitt
Den gir en praktisk multisignal-kontakt mellom TV-apparatet og videoutstyr.
Spesifikasjoner:
n Scart 1: RGB inn, CVBS inn/ut
n Scart 2: CVBS in/out
SCART
10
Bruke fjernkontrollen
ã
Identifisering av knappene på fjernkontrollen
Source: Velg inngangskilde
Still: Frys bildet
Mute: Slår av lyden
POWER: Strøm på/av
Sound: Velger lydmodus
Picture: Velger bildemodus
Spesielle funksjoner
Kanalnummer:
Direkte kanalvalg og bokstaver
Spesielle funksjoner
Spesielle funksjoner
Menu: Går inn i hovedmenyen
/gå tilbake til forrige meny
Spesielle funksjoner
Exit: Går ut av gjeldende meny
V
: Markør opp
<: Markør venstre
>: Markør høyre
OK: Bekreft operasjonen
V: Markør ned
VOL+: Volum opp
VOL- : Volum ned
Sleep: Justerer Sleep time (innsovningstiden)
Text: Aktiverer/deaktiverer tekst-TV
COMP: Velg komponentinngang
Lang.: Velg digitalt språk for TV-signal
I / Π: Mono/Stereo operasjon
CH+: Kanal opp
CH- : Kanal opp
Subtitle: Teksting av programmet
EPG: Elektroniske programguider
TV: Velg TV-inngang
FAV: Rediger favorittkanalene
Recall: Gå tilbake til forrige kanal
Info: Nåværende statusinformasjon
Zoom: Juster zoom
Multimedia funksjonsknapper
(se side 20)
Merk:
1. Se praktiske detaljer.
2. Tegnene utenfor noen av knappene, indikerer deres forskjellige bruk i forskjellige moduser.
3. Rød/Grønn/Gul/Turkis - disse knappene brukes til spesielle funksjoner.
11
Bruke fjernkontrollen
ã
Enkle operasjoner av fjernkontrollen
Skifte batterier
1. Åpne batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen.
2. Sett inn to AAA (1.5V) batterier. Match “+” og “-” tegnene på batteriene til tegnene
i batterirommet.
3. Lukk dekselet.
Merk:
1. Hvis fjernkontrollen ikke fungerer normalt, eller ikke kan kontrollere TV-en, må du skifte
batteriene.
2. Hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på lang tid, ta ut batteriene.
Den effektive rekkevidden av fjernkontrollen
1. Fjernkontrollens avstand: 8 meter foran TV-apparatet.
2. Fjernkontrollens vinkel: med utgangspunkt i det infrarøde mottakervinduet, er den
kontrollerende vinkelen innenfor 30 grader ved en avstand på 6 meter (høyre til venstre),
mens den vertikale vinkelen (opp og ned) er innenfor 30 grader.
12
Grunnleggende bruk
ã
Strøm på/av
1. Sett TV’ns strømledningen i stikkontakten.
2. Trykk Power-knappen på TV-apparatet. Når TV-en er på, trykk på Power-knappen på
fjernkontrollen og TV-en vil bli satt i hvilemodus (standby). Trykk knappen igjen for å
se TV normalt.
3. Trykk Power-knappen på nytt for å slå av TV-en.
Merk:
Sett TV-en i hvilemodus for å redusere strømforbruket hvis du ikke skal se på TV for en kort stund.
Hvis TV-en kommer til å stå ubrukt over lang tid, slå av hovedstrømbryteren.
Hvis TV-en er slått av, vent i minst 5 sekunder før du slår den på igjen i tilfelle det skulle oppstå
noe unormalt.
ã
Tilpass kanaler/volum
1. Trykk på [CH+ / CH-] på fjernkontrollen for å skifte kanal.
(Trykk på [VOL+ / VOL-] for å øke eller senke volumet).
2. Du kan også trykke på [CHs/t]-knappene på TV-apparatets frontpanel for å skifte kanaler.
(Trykk på [VOLs/t]-knappene for å øke eller senke volumet).
3. Trykk på talltastene på fjernkontrollen for å vise de korresponderende kanalene.
Merk:
Man kan også skifte kanal ved direkte å taste nummeret på programmet man ønsker. Hvis du
ønsker å velge et programnummer fra 1 til 9, kan du taste tallet direkte. Hvis du ønsker å velge et
programnummer med et to- eller tre-sifret nummer, bør tallene tastes inn med mindre enn
3 sekunders pause mellom hver inntasting.
ã
Oppstartsmeny
Når du starter TV-en din første gang, vil denne menyen
dukke opp på skjermen, slik som vist til høyre.
1) Trykk på [ / V ]-knappene for å velge OSD language (OSD-språk)
for Startup (Oppstarts)-menyen.
2) Trykk [ >/OK ] for å gå inn på OSD language undermeny.
3) Trykk [ / V ]-knappen for å velge språk og [OK] for å bekrefte.
4) Du kan også stille inn andre elementer på tilsvarende måte.
Merk:
Menyen vil ikke bli vist etter at du har søkt kanalene.
Hvis du ønsker å velge denne menyen, følg instruksjonene
nedenfor:
1) Trykk [ Menu ]-knappen for å gå til hovedmenyen.
2) Trykk [ / V ]-knappene for å velge elementet Function (funksjon).
3) Trykk [ >/OK ]-knappen for å velge undermenyen Function.
4) Trykk [ / V]-knappene for å velge Startup-menyen.
5) Trykk [ </> ]-knappene for å velge Off/On (Av / På).
6) Når du velger On-knappen, kan du velge Menyspråk.
V
V
V
V
13
Startup Menu
OSD language English
Country
UK
Use Mode Home Mode
Auto Install
Select
Enter
Exit
Grunnleggende bruk
ã
Velg inngangskilde
Velg det aktuelle inngangssignalet for hovedbildet. Trykk først [Source]-knappen for å vise signalinnganger. Trykk [ / V ] for å velge kilden du ønsker, deretter trykker du på [>/OK]-knappen for å
bekrefte.
V
ã
Skift bildemodus
Den kan settes som Bright, Standard, Soft og User. Med denne modusen oppnår man visse
effekter for bildevisning ved at man angir lysstyrke, kontrast og farge osv.
ã
Endre lydmodus
Den kan stilles inn på Music, Standard, Speech og User. Med denne modusen oppnås spesielle
lydeffekter ved å stille equalizer. Hvis SRS TSXT er “på”, vil ikke lydmodusen virke.
ã
Stillbilde
Trykk på denne knappen for å fryse det bevegelige bildet.
ã
Demp lyden
Trykk [Mute] for å slå av lyden, trykk en gang til for slå lyden på igjen. Denne funksjonen brukes til
å slå av lyden midlertidig.
ã
Still inn sleep timer (innsovningstimer)
Den kan stilles inn slik at TV-en automatisk går inn i hvilemodus. Trykk flere ganger på knappen for å
velge riktig innstilling for klokken, slik at den vil fortelle deg gjenværende tid før TV-en settes til standby.
Innstillinger av klokken er som følger: Off-10 minutter-20 minutter-30 minutter ... 120 minutter.
ã
Endre visningsforhold
Denne enheten har angitt ulike visningsmoduser for de forskjellige kildene (Sources). Trykk på
Zoom-knappen for å vise menyen for Zoom, inkludert “Auto”, “Full skjerm”, “Normal”, “Zoom 1 “,
“Zoom 2”, “Smart Zoom”, “Dot to Dot”.
¸ Normal: Viser standard 4:3 bilde i sentrum av TV-en med mørke felt på venstre og høyre side.
¸ Full Screen (fullskjerm): Denne modusen viser et utvidet bilde av inngangskilden for å fylle
skjermen.
¸ Zoom 1: Strekker TV-bildet proporsjonalt, men klipper toppen og bunnen av bildet for å
tilpasse skjermen. Eliminerer de svarte feltene.
¸ Zoom 2: Zoomer videre inn mot midten av skjermen og klipper av mer fra topp og bunn.
¸ Smart Zoom: Ligner på 16:9 modus, men viser mer av sidene.
¸ Dot to Dot: Viser den faktiske størrelsen på bildet.
Merk: Valgene for zoom-modus er forskjellig i ulike kilder.
ã
EPG
EPG: Elektronisk Program Guide, du kan se programinformasjonen.
14
Tilpass TV-innstillingene
ã
Kanalinnstillinger
1 Trykk Menu-knappen for å vise hovedmenyen.
Channel
V
2 Trykk [ / V]-knappene for å velge Channel (kanal).
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
V
Select
3 Trykk [>/OK] for å gå inn i menyen Channel.
Enter
Exit
4 Trykk [ / V]-knappene for å bla igjennom alternativene,
trykk [>/OK] for å velge eller trykk på [</>]-knappene
for å justere valget.
5 Når du er ferdig, trykk på Menu-knappen for å lukke
menyen.
Alternativene er:
n Manual Install (Manuell installasjon): Begynn å søke kanalene med manuelle innstillinger.
Før det manuelle søket, angi riktig farge- og lydsystem. Den opprinnelige frekvensen av det
manuelle søket kan ikke justeres, og dens verdi endres automatisk med frekvensbåndet eller
kanalnummeret.
n Auto Install (Autoinstallasjon): Leter opp kanalene automatisk. Før du søker kanalene
automatisk, kan du velge landet du befinner deg i.
n Fine Tune (Finjustering): Finjusterer frekvensen for å oppnå et perfekt bilde.
n Edit Programme (Endre program): Rediger kanalene, inkludert:
¸Gi nytt navn: trykk Grønne-knapp for å endre navnet på den valgte kanalen. Trykk [ / V]knappen for å justere navnet. Trykk Grønn for å lagre, eller Rød for å kansellere. Det lengste
navnet på kanalnummeret har 6 bokstaver.
¸Hopp over kanalen: trykk Gul for å velge funksjonen “skip” (hopp over kanal). Hvis du ønsker å
kansellere “skip”, trykk den Gule knappen en gang til.
Kanalene som er satt til “skip”, vil hoppes over når du blar igjennom kanalene ved å trykke
[CH + / CH-]-knappene på fjernkontrollen. Men de kan likevel velges direkte ved å taste inn
programnummeret.
¸Sorter kanalen: Du kan endre rekkefølgen på programmene ved å trykke [<] -knappen; trykk
på [ / V] for å flytte til ønsket posisjon, og deretter trykkes [>] for å bekrefte.
n Cl: Når du setter inn PCMCIA-kort, kan du se Cl elementet. Når du setter inn PCMCIA kortet
og det riktige smartkortet, kan du se det krypterte programmet.
V
V
15
Tilpass TV-innstillingene
ã
Bildeinnstillinger
1 Trykk Menu-knappen for å vise hovedmenyen.
Picture
V
2 Trykk [ / V]-knappene for å velge Picture (bilde).
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
V
Select
3 Trykk [>/OK] for å gå inn i på menyen Picture.
4 Trykk [ / V]-knappene for å bla igjennom mulighetene,
trykk [>/OK] for å velge eller trykk på [</>]-knappene
for å justere valget.
Standard
Enter
Exit
5 Når du er ferdig, trykk på Menu-knappen for å lukke
menyen.
Alternativene er:
n Brightness (Lysstyrke): Øker lysstyrken ved å tilføre mer lys til mørke områder av bildet.
Reduserer lysstyrken ved å gjøre de lyse områdene av bildet mørkere.
n Contrast (Kontrast): Øker bildekontrasten ved å justere de hvite områdene av bildet. Demper
bildekontrasten ved å justere de svarte områdene av bildet.
n Saturation (Metning): Justerer intensiteten på fargene.
n Sharpness (Skarphet): Øker nivået av skarphet for å vise et renere bilde. Demper nivået for å
vise et mykere bilde.
n Colour Temp (Fargetemperatur): Velg temperaturen på fargene. Du kan velge mellom
Standard, Varm eller Kald.
n Enhanced Setting (Avanserte innstillinger): Gir tilgang til avanserte videoinnstillinger,
inkludert:
¸DNR: Det kan optimalisere billedsignalet fra tid og rom, reduserer utvendig støy og
returnere det rene opprinnelige signalet. Det har fire vurderinger: Lav, Standard, Sterk og
Av.
¸CTI: Marginale fargeforbedringer, som fargelegger kanten av en skarp overgang
¸Flesh Tone: Når denne funksjonen er i “på”-modus , kan TV-en være utgangspunktet for
bildeinnhold, og fargekorrigering.
¸Adaptive Luma Control: I samsvar med skjermen i forskjellige scener, en dynamisk
justeringen av bildekontrasten vil vise effekten av bedre kvalitet.
16
Lydinnstilling
ã
Lydinnstillinger
1 Trykk Menu-knappen for å vise hovedmenyen.
Sound
V
2 Trykk [ / V]-knappene for å velge Sound (lyd).
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Enter
V
Select
3 Trykk [>/OK] for å gå inn i menyen Sound.
Exit
4 Trykk [ / V]-knappene for å bla igjennom mulighetene,
trykk [>/OK] for å velge eller trykk på [</>]-knappene
for å justere valget.
5 Når du er ferdig, trykk på Menu-knappen for å lukke
menyen.
Alternativene er:
n Balance (Balanse): Justerer volumet mellom høyre og venstre høyttaler.
n Equalizer: Forsterker eller svekker de ulike frekvensene i et lydbilde.
n Digital Sound Out (Digital lyd ut): Angir stilen på den utgående digitale lyden.
n AVC: Automatisk volumkontroll, slår automatisk volumkontrollen på eller av. Denne
muligheten holder lyden innenfor et forhåndsinnstilt område for å eliminere de store toppene.
n Audio Language (Audiospråk): Setter det primære audiospråket.
n Audio Language 2nd (2. audiospråk): Setter det underordnede audiospråket.
Tilpass TV-innstillingene
ã
Skjerminnstillinger
1 Trykk Menu-knappen for å vise hovedmenyen.
Screen
V
2 Trykk [ / V]-knappene for å velge Screen (skjerm).
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
V
Select
3 Trykk [>/OK] for å gå inn i menyen Screen.
4 Trykk [ / V]-knappene for å bla igjennom mulighetene,
trykk [>/OK] for å velge eller trykk på [</>]-knappene
for å justere valget.
Enter
Exit
5 Når du er ferdig, trykk på Menu-knappen for å lukke
menyen.
Alternativene er:
n Image Position (Bildeposisjon): Justerer bildets posisjon på skjermen ved å trykke på
[ / V/</>].
n Phase Adjust (Fasejustering): Justerer fasen på klokken som brukes for å synkronisere
bildet.
n Clock Adjust (Klokkejustering): Justerer klokken som brukes for å synkronisere bildet.
n Auto Adjust (Autojustering): Justerer automatisk posisjonen og størrelsen på bildet.
V
Merk: Det er ulike elementer under ulike kilder.
17
Tilpass TV-innstillingene
ã
Funksjonsinnstillinger
1 Trykk Menu-knappen for å vise hovedmenyen.
Function
V
2 Trykk [ / V]-knappene for å velge Function (funksjon).
English
On
Off
3 Trykk [>/OK] for å gå inn i menyen Function.
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
Enter
Exit
4 Trykk [ / V]-knappene for å bla igjennom mulighetene,
trykk [>/OK] for å velge eller trykk på [</>]-knappene
for å justere valget.
5 Når du er ferdig, trykk på Menu-knappen for å lukke
menyen.
Alternativene er:
n OSD Language (OSD-språk): Stiller inn språket for menyen.
n Blue Screen (Blå skjerm): Slår av eller på visningen av en blå skjerm når det ikke er
videosignal.
n Startup Menu (Oppstartsmeny): Angir hvorvidt “Første oppstart”-menyen dukker opp eller
ikke når du slår på TV-en.
n OSD Setting (OSD-innstilling): Inkluderer Gjennomsiktighet og OSD-stans, og angir separat
menyens lysbilde og tid.
n Subtitle (Undertittel): Inkluderer digitalt språk for teksting, digitalt 2. språk for teksting og
type undertekst. Stiller inn språket for underteksting av digitale kanaler.
n Timer: Trykk [ / V]-knappen for å velge følgende elementer: Sleep Timer, Tidssone,
Autosynkronisering, Dato/Tid, Automatisk på/av. Trykk [</>]-knappene for å sette Sleep
Timer (innsovningstid), til 10 min., 20 min. osv. Når du stiller inn Date/Time (dato/tid), trykk
[</>] for å flytte markøren og tast inn numrene for å stille den. Når du setter Automatisk
synkronisering på, mottas tiden på TV-en fra det digitale TV-signalet. Hvis du velger
Automatisk skru på aktivering, kan du angi når TV-en skal slås på eller av.
n Version Info (Versjonsinformasjon): Viser informasjon angående programvarens versjon.
n Factory Reset (Tilbakestill til fabrikkinnstillinger): Stiller TV-en din tilbake til opprinnelig
fabrikkstandard. Du kan bruke denne funksjonen hvis denne enheten ikke fungerer normalt eller
om du av andre grunner ønsker å gå tilbake til fabrikkstandarden.
V
18
Tilpass TV-innstillingene
ã
Foreldrekontroll
Parental
1 Trykk Menu-knappen for å vise hovedmenyen.
V
Change Password
Parental Rating
Channel Block
2 Trykk [ / V]-knappene for å velge Parental
(foreldrekontroll).
3 Trykk [>/OK] for å gå inn i menyen Parental.
V
Select
Enter
Exit
4 Trykk [ / V]-knappene for å bla igjennom mulighetene,
trykk [>/OK] for å velge eller trykk på [</>]-knappene
for å justere valget.
5 Når du er ferdig, trykk på Menu-knappen for å lukke
menyen.
Første gang du bruker denne funksjonen vil passordet ditt være [0000]. Først når du har tastet inn
passordet kan du fortsette til neste steg.
Alternativene er:
n Change Password (Endre passord): Første gang kan du bruke det gitte passordet. Denne
funksjonen trengs hvis du ønsker å endre det. Denne funksjonen trengs. Tast inn ditt nye
passord, og deretter gjenta det samme passordet igjen. Du vil få det nye passordet.
n Parental Rating (Foreldrekontroll): Setter aldersklassifisering, denne funksjonen lar deg
blokkere noen programmer i samsvar med innholdet.
n Channel Block (Kanalblokkering): Denne funksjonen lar deg blokkere de kanalene du
ønsker.
19
Digital multimediafunksjon
ã
Kort introduksjon av funksjoner
signalmodus
støttet format
Bilde
JPEG
Musikk
MP3
Film
MPEG1(.dat) MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
ã
Denne enheten har USB digital multimediaspiller. Den
kan identifisere standard USB1.1 og USB2.0-enheter som
maskinvare, minnepinner, digitale kameraer, osv.
Du kan også bla gjennom bilder, høre på musikk og benytte
forskjellige filer slik som MPEG1, MPEG2, MPEG4, DAT, osv.
Introduksjon av fjernkontrollens knapper og funksjoner
DMP-knapp: Innledende grensesnitt av multimediaspiller
kan angis ved å trykke denne knappen.
„II-knapp: Med denne knappen kan du endre mellom å
spille (play) og sette på pause.
n-knapp: Gå ut.
DMP Display-knapp: Trykk denne knappen for å vise
gjeldende informasjon.
ƒƒ-knapp: Spol filmen framover når du spiller AV-filer.
„„-knapp: Spol filmen bakover når du spiller AV-filer.
ƒ
I ƒ-knapp: Hopp til forrige spor når du hører på musikk eller
spiller AV-filer.
„„l-knapp: Hopp til neste spor når du hører på musikk eller
spiller AV-filer.
OK-knapp: Trykk denne knappen for å bekrefte valg og
operasjon.
/ V-knapp: Flytt markøren oppover/nedover.
<-knapp: Tilbake til forrige.
>-knapp: Angir innholdet i underklassene.
V
Bla gjennom bilder
DMP hovedgrensesnitt
Du kan velge og bla igjennom de bildene du har
i lagringsenheten.
1.Trykk [DMP]-knappen for å angi DMP hovedgrensesnitt
og det lagrede innholdet på enheten vil komme opp på
skjermen.
2.Trykk [>/OK] for å gå inn, deretter kan du velge filer ved
å trykke på [ / V]-knappene.
3.Trykk [>/OK] for å bla igjennom bildene.
V
ã
20
Digital multimediafunksjon
None
Pause
ã
4. Mens du blar igjennom bildene kan du stoppe opp ved
å trykke [►II]/den [røde] knappen, du kan angi intervalltiden for skifting til nytt bilde ved å trykk på den [grønne]
knappen, sette bildemodusen inn på skjermen ved å
trykke den [gule] knappen, og se bildeinformasjon ved å
trykke på den [blå] knappen.
5. Trykk [n]-knappen for å gå ut.
Short
Varighet
Effekt
Info
Nyt musikk
Du kan velge og bla igjennom de bildene du har i
lagringsenheten.
1. Trykk [DMP] for å angi DMP hovedgrensesnitt og det
lagrede innholdet på enheten vil komme opp på skjermen.
2. Trykk [>/OK] for å gå inn, og velg filer ved å trykke[ / V]
-knappen.
3. Trykk [>/OK] for å spille mp3-filer.
4. Mens du hører på musikk kan du justere volumet ved
å trykke på [</>] knappene, spill forrige / neste spor
ved å trykke på [ƒƒ / „„] knappene, og gå tilbake til
begynnelsen ved å trykke [n] knappen. Du kan også
angi syklus-modus ved å trykke den [røde] knappen,
stille lydeffekter ved å trykke den [grønne], og se
musikkinformasjon ved å trykke den [blå] knappen.
5. Trykk [n] for å gå ut.
V
Repeat
Info
Spille AV-filer
1. Trykk [DMP]-knappen for å angi DMP hovedgrensesnitt
og det lagrede innholdet på enheten vil komme opp på
skjermen.
2. Trykk [>/OK] for å gå inn, og velg filer ved å trykke [ / V]
-knappene.
3. Trykk [>/OK]-knappen for å spille mp3-fil.
4. Mens du ser filmen kan du justere volumet ved å trykke
på [</>] knappene, spille av forrige / neste musikkstykke
ved å trykke [ƒƒ / „„] knappene. Du kan også angi
syklus-modus ved å trykke den [røde] knappen, stille
inn bildemodus ved å trykke den [grønne], og se
musikkinformasjon ved å trykke den [blå] knappen.
5. Trykk [n] for å gå ut.
V
ã
Shuffle
Repeat
Bildemodus
Info
21
Digital multimediafunksjon
OBS!:
1. Den digitale multimediaspilleren USB port støtter de fleste minnepinner. Hvis den ikke
identifiseres, har dette å gjøre med utstyrets driver, og betyr ikke at det er noe galt med apparatet.
2. USB-porten på denne enheten gir en spenning på 5V og den maksimale strømmen er på
500mA. Siden port-spesifikasjonen som brukes av visse lagringsenheter er forskjellig fra den
standard USB-avtalen, kan korrekt identifisering av multimediaspilleren bli påvirket. Dette hører til
normal driftsmodus.
3. På grunn av forskjeller på utstyr og lagringskapasitet vil tiden som den digitale
multimediaspilleren trenger for å lese informasjon også være forskjellig. Hastigheten for å lese
informasjonen kan midlertidig være lavere. Vær oppmerksom på at dette ikke er en sfeil med
denne enheten.
4. Hvis filer i en minnepinne ikke kan identifiseres riktig, kan du prøve å formatere den som FAT
og NTFS-format.
5. Ikke trekk ut utstyret mens TV-en leser innholdet i den.
6. For noen bilder med høy oppløsning, kan det være at maskinen ikke gjenkjenner dem eller at
visse kommandoer ikke opererer ordentlig, som for eksempel zoom eller rotering.
7. Du kan ikke gå til hovedmenyen ved å trykke MENU-knappen i DMP-kilde, trykk SOURCEknappen først for å velge annen kilde.
8. Ikke trykk på funksjonsknappene mens systemet utfører den siste operasjon du valgte, da dette
vil påvirke systemets prosesshastighet.
9. USB-porten for digitale multimediaspillere støtter opp til 720p filer.
22
Vedlegg
ã
Spesifikasjoner
Modellnavn
LHDNI9V68UK
Dimensjon
Uten sokkel
800x316x73
(BxHxD)(mm)
Med sokkel
468x356x178
Vekt (kg)
Uten sokkel
4
Med sokkel
LCD-panel
6
47
Minimum størrelse (diagonalt)
Skjermoppløsning
1366x768
Strømforbruk
40 W
Audiostyrke
1,8 W+1,8 W
Strømtilførsel
Mottakersystem
Komponentinngangene
Referer til klassifiseringsetiketten
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50 Hz, 720P/80 Hz, 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz
VGA Input
VGA (640x480 60 Hz), SVGA ( 800x600 60 Hz)
XGA (1024x768 60 Hz)
HDMI-inngang
RGB/60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV/50 Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60 Hz (480I,480P, 720P, 1080I)
23
Vedlegg
ã
Feilsøking
Hvis noe er feil med TV-en din, kan du prøve å slå den av og deretter starte den igjen. Du kan
også operere i henhold til diagrammet under. Hvis problemet fortsatt ikke lar seg løse, kontakt
profesjonelle teknikerne.
Ingen lyd eller bilde
1. Sjekk om strømledningen er i stikkontakten og
om den har strøm.
2. Sjekk om du har trykket på Power-knappen på
TV-en eller på fjernkontrollen.
3. Kontroller innstillingen av bildets lysstyrke og
kontrast.
4. Sjekk volumet.
Bildet er normalt men
det er ingen lyd
1. Sjekk volumet.
2. Kontroller at lyden ikke er dempet (Mute).
Intet bilde eller svart hvitt bilde
1. Juster bildeinnstillingene.
2. Sjekk fargesystem.
Det er interferens på
bilde og lyd
1. Prøv å finne apparatet som påvirker
fjernsynsapparatet, og flytt det langt unna TVapparatet.
2. Prøv å sette støpselet til TV-apparatet i en
annen stikkontakt.
Uklart bilde eller bilde med “snø”
1. Sjekk retningen, posisjonen og tilkoblingen av
antennen din.
2. Juster retningen på antennen, tilbakestill eller
fininnstill kanalene.
Fjernkontrollen virker ikke
1. Skift batteriene i fjernkontrollen.
2. Rengjør den øvre siden av fjernkontrollen
(strålevindu)
3. Sjekk kontaktpunktene av batteriene.
4. Sjekk om det er hindringer mellom
fjernkontrollen og skjermen.
5. Sjekk om batteriene er riktig installert.
Horisontale strimler eller risting av bildet
Sjekk om det er en forstyrrende kilde i nærheten,
for eksempel apparater eller elektrisk verktøy.
TV-kabinettet lager en “klikk”-lyd
Noen ganger kan endringer av romtemperaturen
føre til at TV-kabinettet utvider seg eller trekker
seg sammen, noe som lager denne lyden. Dette
betyr ikke at noe er feil med TV-en.
ã
Tilbehør
Fjernkontroll.................................1
Bruksanvisning ...........................1
Tørt cellebatteri ...........................2
24
892 951 947 - 482011 - A
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement