Electrolux EONS23.10X Εγχειρίδιο χρήστη


Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Electrolux EONS23.10X Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
Οδηγίες Χρήσης
Yαλοκεραμική εστία
EHC60040X
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Μοιραστείτε τη φιλοσοφία μας στο www.electrolux.com
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας
Εγκατάσταση
Περιγραφή της συσκευής
Χειρισμός της συσκευής
2
3
4
5
Χρήσιμες συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Τι θα κάνω εάν…...
Περιβαλλοντικά θέματα
5
5
6
6
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
Πληροφορίες ασφαλείας
Για την προσωπική σας ασφάλεια και
τη σωστή λειτουργία της συσκευής, δια‐
βάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά
πριν από την εγκατάσταση και τη χρή‐
ση. Φυλάσσετε πάντα τις οδηγίες αυτές
μαζί με τη συσκευή, ακόμη και εάν με‐
τακομίσετε ή πουλήσετε τη συσκευή. Οι
χρήστες πρέπει να είναι πλήρως εξοι‐
κειωμένοι με τη λειτουργία και τα χαρα‐
κτηριστικά ασφαλείας της συσκευής.
Γενική ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η συσκευή δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσεων. Τα άτομα αυτά
πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση ή
να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη
χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο
που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους.
Ασφάλεια για τα παιδιά
• Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιεί‐
ται μόνο από ενήλικες Τα παιδιά πρέπει
να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να
μην παίζουν με τη συσκευή
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας
μακριά από τα παιδιά Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας
• Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συ‐
σκευή όταν είναι ενεργοποιημένη.
Ασφάλεια κατά τη λειτουργία
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τα
αυτοκόλλητα και τις ζελατίνες από τη συ‐
σκευή πριν από την πρώτη χρήση.
• Θέστε τις εστίες μαγειρέματος εκτός λει‐
τουργίας μετά από κάθε χρήση.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην τοποθετείτε
μαχαιροπίρουνα ή καπάκια μαγειρικών
σκευών πάνω στην εστία, καθώς μπορεί
να ζεσταθούν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
πυρκαγιάς! Τα θερμά λάδια και λίπη
μπορούν να αρπάξουν φωτιά πολύ
γρήγορα.
Σωστή λειτουργία
• Παρακολουθείτε πάντα τη συσκευή κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οι‐
κιακές εργασίες μαγειρέματος!
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφά‐
νεια εργασίας ή απόθεσης αντικειμένων.
• Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε εξαιρετι‐
κά εύφλεκτα υγρά και υλικά ή εύτηκτα
αντικείμενα (κατασκευασμένα από πλα‐
στικό ή αλουμίνιο) πάνω ή κοντά στη συ‐
σκευή.
• Προσέχετε κατά τη σύνδεση τη συσκευής
στην πρίζα ρεύματος. Μην επιτρέπετε
στις ηλεκτρικές συνδέσεις να ακουπή‐
σουν τη συσκευή ή ζεστά μαγειρικά
σκεύη. Μην αφήσετε να μπερδευτούν οι
ηλεκτρικές συνδέσεις.
Τρόπος αποφυγής ζημιών στη συσκευή
• Αν τα αντικείμενα ή τα μαγειρικά σκεύη
πέσουν επάνω στην υαλοκεραμική εστία,
η επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί.
• Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένο πάτο μπο‐
ρούν να χαράξουν την κεραμική επιφά‐
νεια εάν τα μετακινήσετε επάνω στην επι‐
φάνεια.
electrolux 3
• Μην αφήσετε να τελειώσει το νερό των
μαγειρικών σκευών κατά το βράσιμο για
να αποφύγετε τη ζημιά στα μαγειρικά
σκεύη και την υαλοκεραμική εστία.
• Μη χρησιμοποιείτε τις εστίες μαγειρέμα‐
τος με άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς
μαγειρικό σκεύος.
• Μην καλύπτετε τμήμα της συσκευής με
αλουμινόχαρτο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εάν υπάρχει μια
ρωγμή στην επιφάνεια, αποσυνδέστε
την παροχή ρεύματος για να
αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
Εγκατάσταση
Πριν την εγκατάσταση , σημειώστε τα
παρακάτω δεδομένα από την πινακίδα
τεχνικών στοιχείων:
• Περιγραφή μοντέλου
(Modell)................
• Αριθμός προϊόντος (Prod.
Nr.) ............. ....
• Αριθμός σειράς (Ser. Nr.) ...............
Θα βρείτε την πινακίδα τεχνικών στοι‐
χείων της συσκευής στο κάτω μέρος
του περιβλήματός της.
949 594 036 00
EHC 60040X
58 AAD 55 ZO 220-240 V 50-60 Hz
6,4 kW
ELECTROLUX
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Θα πρέπει να
διαβάσετε αυτές τις οδηγίες!
Ακολουθείτε πλήρως τη νομοθεσία, τις
διατάξεις, τους κανονισμούς και τα πρό‐
τυπα που ισχύουν στη χώρα που θα
χρησιμοποιηθεί η συσκευή (κανονισμοί
ασφαλείας, κανονισμοί ανακύκλωσης,
κανονισμοί ηλεκτρικής ασφάλειας,
κλπ)!
Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει
να γίνει μόνο από αρμόδιο ηλεκτρολό‐
γο!
Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από
άλλες συσκευές και μονάδες!
Τοποθετήστε προστασία από τα χτυ‐
πήματα, για παράδειγμα τοποθετήστε
τα συρτάρια ακριβώς κάτω από τη συ‐
σκευή μόνο εάν διαθέτουν ένα προστα‐
τευτικό πάτο.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό στε‐
γανοποίησης για την προστασία των
κομμένων επιφανειών του πάγκου ερ‐
γασίας από την υγρασία!
Μονώστε τη συσκευή στο επάνω μέρος
του πάγκου εργασίας χωρίς να αφήσετε
κενά, με ένα σωστό μονωτικό!
Προστατέψτε το κάτω μέρος της συ‐
σκευής από ατμούς και υγρασία, π.χ.
από ένα πλυντήριο πιάτων ή φούρνο!
Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε
πόρτες ή κάτω από παράθυρα! Με το
άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου
ενδέχεται να πέσουν τα καυτά μαγειρι‐
κά σκεύη από την εστία μαγειρέματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού από το ηλεκτρικό ρεύμα.
H συνδυασμένη συσκευή είναι συνδεμένη
με την ηλεκτρική τάση.
• Τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας σχετικά
με το ηλεκτρολογικό υλικό.
• Οι ονομαστικές τάσεις των συνδυασμέ‐
νων συσκευών θα πρέπει να συμφωνούν
μεταξύ τους.
• Συνδέστε τους ακροδέκτες με το σωστό
τρόπο.
• Εξασφαλίστε την προστασία αφής με τη
σωστή εγκατάσταση.
• Οι χαλαρές ή λανθασμένες κουμπωτές
συνδέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε
υπερθερμάνσεις της κλέμας.
• Φροντίστε για τη σωστή εκτέλεση των
συνδέσεων κλέμας από εκπαιδευμένο
ηλεκτρολόγο.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής
θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη που θα
επιτρέπει τον ολοπολικό διαχωρισμό της
συσκευής από το δίκτυο ρεύματος με εύρος
ανοίγματος επαφών τουλάχιστον 3 mm.
Θα πρέπει να έχετε σωστές διατάξεις απο‐
μόνωσης: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(οι βιδωτές ασφάλειες θα πρέπει να αφαι‐
ρούνται από την υποδοχή), διακόπτες δια‐
φυγής ρεύματος και ρελέ.
4 electrolux
Συναρμολόγηση
600 mm
min.
50 mm
min. 500 mm
min.
50 mm
560+1 mm
490+1 mm
R5
min.
30 mm
Περιγραφή της συσκευής
Διάταξη εστιών μαγειρέματος
1
2
145
180
mm
mm
120/210
145
mm
5
mm
4
1
2
3
4
5
Μονή ζώνη μαγειρέματος 1200 W
Μονή ζώνη μαγειρέματος 1800 W
Μονή ζώνη μαγειρέματος 1200 W
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
Διπλή ζώνη μαγειρέματος 750/2200 W
3
Ένδειξη υπόλοιπου θερμότητας
Η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας ανά‐
βει όταν μια εστία είναι ζεστή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
εγκαυμάτων από το υπόλοιπο
θερμότητας!
electrolux 5
Χειρισμός της συσκευής
Χειρίζεστε τις εστίες με τους διακόπτες του
φούρνου. Το κεφάλαιο Οδηγίες χρήσης για
το φούρνο σας ενημερώνει για τον τρόπο
χειρισμού των εστιών.
ώρα. Αυτό είναι συνηθισμένο για όλες
τις κεραμικές εστίες και δεν αποτελεί έν‐
δειξη προβληματικής λειτουργίας της
συσκευής.
Κατά την ενεργοποίηση μιας εστίας,
ίσως ακουστεί ένας βόμβος για λίγη
Χρήσιμες συμβουλές
Σκεύη
• Η βάση του μαγειρικού σκεύους πρέ‐
πει να έχει μεγάλο πάχος και να είναι
επίπεδη.
• Τα μαγειρικά σκεύη από εμαγιέ και με
χάλκινο ή αλουμινένιο πάτο μπορούν
να προκαλέσουν μεταλλικά ίχνη επά‐
νω στην κεραμική επιφάνεια.
Εξοικονόμηση ενέργειας
• Εάν δυνατό, σκεπάζετε τα μαγειρικά
σκευή με το καπάκι.
• Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη
επάνω στην εστία μαγειρέματος πριν
τη θέσετε σε λειτουργία.
• Απενεργοποιήστε τις εστίες μαγειρέ‐
ματος πριν από το τέλος του χρόνου
μαγειρέματος για να χρησιμοποιήσε‐
τε το υπόλοιπο θερμότητας.
• Η εστία μαγειρέματος και ο πάτος του
μαγειρικού σκεύους θα πρέπει να
έχουν το ίδιο μέγεθος.
Πληροφορίες σχετικά με τα ακρυλαμίδια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σύμφωνα με τις νεότερες
επιστημονικές γνώσεις, το ρόδισμα των
τροφίμων (ειδικά όσων περιέχουν άμυλο),
μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο υγείας λόγω
των ακρυλαμιδίων. Για το λόγο αυτό,
συνιστάται να μαγειρεύετε τα φαγητά στη
χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία και να
αποφεύγετε το έντονο ρόδισμα.
Φροντίδα και καθάρισμα
Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρή‐
ση.
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με
καθαρό πάτο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα αιχμηρά
αντικείμενα και τα ισχυρά καθαριστικά
μέσα προκαλούν φθορές στη συσκευή.
Για τη δική σας ασφάλεια, μην καθαρί‐
ζετε τη συσκευή με συσκευές καθαρι‐
σμού με ατμό ή υψηλή πίεση.
Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες
στην υαλοκεραμική εστία δεν επηρεά‐
ζουν τη λειτουργία της συσκευής.
Αφαίρεση των βρωμιών:
1. – Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο πλαστι‐
κό, πλαστική μεμβράνη και φαγητά
που περιέχουν ζάχαρη. Χρησιμο‐
ποιείτε μια ειδική ξύστρα για υαλοκε‐
ραμικές εστίες. Τοποθετήστε την ξύ‐
στρα στην υαλοκεραμική επιφάνεια
υπό οξεία γωνία μετακινήστε τη λεπί‐
δα πάνω στην επιφάνεια.
– Απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αφήστε την να κρυώσει πριν την κα‐
θαρίσετε: δακτύλιοι από άλατα, δα‐
κτύλιοι λεκέδων από νερό, λεκέδες
από λίπη, μεταλλικές αποχρώσεις.
Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστι‐
κό κεραμικών εστιών ή ανοξείδωτων
σκευών.
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα βρεγμένο
πανί και απορρυπαντικό.
3. Στο τέλος, σκουπίστε τη συσκευή με ένα
καθαρό πανί για να τη στεγνώσετε.
6 electrolux
Τι θα κάνω εάν…...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
• Επιλέξτε την σκάλα μαγειρέματος.
• Εξετάστε την ασφάλεια στο κουτί ασφαλειών στον ηλεκτρικό
πίνακα του σπιτιού. Εάν η ασφάλεια καίγεται συνεχώς, καλέστε
έναν ηλεκτρολόγο.
Η ένδειξη υπολοίπου θερμότη‐
τας δεν ανάβει.
Η εστία δεν είναι ζεστή γιατί λειτούργησε μόνο για μικρό χρονικό
διάστημα. Εάν η εστία θα έπρεπε να είναι ζεστή, παρακαλούμε
καλέστε το σέρβις.
Αν έχετε δοκιμάσει τις παραπάνω λύσεις και
δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση του προ‐
βλήματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρό‐
σωπο ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελα‐
τών. Αναφέρετε τα δεδομένα από την πινα‐
κίδα τεχνικών στοιχείων, τον τριψήφιο κω‐
δικό για την υαλοκεραμική εστία (βρίσκεται
στη γωνία της εστίας) και το μήνυμα σφάλ‐
ματος που εμφανίζεται.
Στην περίπτωση εσφαλμένων χειρισμών η
επιδιόρθωση από τον τεχνικό ή τον αντι‐
πρόσωπο θα χρεώνεται κανονικά ακόμη και
όταν δεν έχει λήξει η περίοδος εγγύησης. Οι
οδηγίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελα‐
τών και οι όροι της εγγύησης βρίσκονται στο
βιβλιαράκι της εγγύησης.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως
οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση
του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική
σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Υλικό συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν να
ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά συστατι‐
κά προσδιορίζονται από τη σήμανση:
>PE<,>PS<, κλπ. Απορρίψτε τα υλικά
συσκευασίας ως οικιακά απορρίμματα
στις εγκατάστασεις διάθεσης απορριμ‐
μάτων του δήμου σας.
electrolux 7
www.electrolux.com
www.electrolux.gr
892932193-B-082009

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement