Electrolux EOB68713X User manual

Electrolux EOB68713X User manual
Қолдану туралы
нұсқаулары
lietošanas instrukcija
naudojimo instrukcija
informaţii pentru utilizator
Тұмшапеш
Cepeškrāsns
Orkaitė
Cuptor
EOB 68713
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Біздің басқа идеяларымызбен www.electrolux.com вебсайтынан танысыңыз.
МАЗМҰНЫ
Қауіпсіздік туралы мағлұматтар
Бұйым сипаттамасы
Әркүндік қолдану
Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер
Күту менен тазалау
15
Не істерсіңіз, егер...
18
Орнату
18
Қоршаған ортаға қатысты мәселелер
19
14
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
2
5
5
ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТТАР
Құрылғыны орнатып, іске қосардың
алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып
шығыңыз:
• Өз қауіпсіздігіңіз бен мүлкіңіздің
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
• Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін
• Құрылғының дұрыс жұмыс істеуі үшін.
Осы нұсқаулықты әрқашан, тіпті
құрылғыны сатсаңыз да, көшірсеңіз де,
онымен бірге қалдырыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс
пайдаланбау нәтижесінде орын алған
ақаулықтар үшін өндіруші жауапты емес.
Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
• Кембағал, сезім мүкістігі бар немесе
ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану
тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін
адамдарға, балаларға оны іске қосуға
рұқсат бермеңіз. Олар осы құрылғыны
өздерінің қауіпсіздігі үшін жауап
беретін адамның нұсқауы немесе
қадағалауы бойынша пайдалануға
тиіс.
• Орам материалдарының барлығын
балалардан аулақ ұстаңыз. Тұншығып
қалу немесе жарақат алу қаупі бар.
• Балалар мен кішкене үй жануарларын
есігі ашық тұрған немесе жұмыс істеп
тұрған құрылғыға жақындатпаңыз.
Жарақат алу немесе кемтар болып
қалу қаупі бар.
• Құрылғының құрсаулау тетігі не
түймешікті құрсаулау тетігі болса,
соны қолданыңыз. Бұл құрал балалар
мен үй жануарларының құрылғыны
байқаусызда іске қосуына жол
бермейді.
Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
• Бұл құрылғының техникалық
сипаттамаларын өзгертпеңіз. Жарақат
алу немесе құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
• Жұмыс істеп тұрған құрылғыны
назардан тыс қалдырмаңыз.
• Пайдаланып болғаннан кейін әрдайым
құрылғыны өшіріңіз.
Орнату
• Құрылғыны тек білікті электрик
орнатып, электр желісіне қосуға тиіс.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Бұл құрылғының
бөлшектерінің бүлінуіне немесе
адамның жарақаттануына жол
бермейді.
• Құрылғының тасымалдау кезінде
бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Бүлінген
құрылғыны іске қоспаңыз. Қажет
болса, сатушыға хабарласыңыз.
• Құрылғыны бірінші рет пайдаланардан
бұрын барлық орамдарын,
жапсырмалары мен төсемдерін алып
тастаңыз. Техникалық ақпарат
тақтайшасын алмаңыз. Бұл кепілдікті
заңды күшінен айырады.
• Құрылғы қолданылатын елдегі заң
күшіне ие заңдар, қаулылар, ережелер
мен стандарттарды (қауіпсіздік
нұсқаулары, қалдықтарды қайта өңдеу
бойынша ережелер, электр не газ
қауіпсіздігі ережелері т.с.с.) мұқият
орындаңыз.
• Құрылғыны орнатардың алдында,
ашасының розеткадан ағытылып
тұрғанын тексеріңіз.
electrolux 3
• Құрылғыны жылжытқан кезде абай
болыңыз. Бұл құрылғының салмағы
ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын
киіңіз. Құрылғыны ешқашан
тұтқасынан тартпаңыз.
• Құрылғыда ішкі электрлік қондырғы
болуға тиіс, ол құрылғыны барлық
магниттік полюстерде ені кем дегенде
3 мм түйіспелі саңылаудың көмегімен
желіден ажыратуға мүмкіндік береді.
• Сізде дұрыс оқшаулағыш құралдар
болуға тиіс: желіні қорғайтын
ажыратқыштар, сақтандырғыштар
(ұстатқыштан алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге
тұйықталудан қорғау тетіктері мен
тұйықтағыштар.
• Электр қатерінен сақтандыратын
құралдарды, инструмент көмегінсіз
алынбайтын етіп бекітіңіз.
• Құрылғының кейбір бөлшектерінде
кернеу болуы мүмкін. Құрылғыны
қаптамаға кіргізіп, ешбір бос орын
қалмағанына көз жеткізіңіз. Бұл
құрылғының қауіпті бөлшектеріне
кездейсоқ қол тиігізіп, электр қатеріне
ұшырамау үшін қажет.
• Құрылғы орнатылатын қаптама
өлшемінің құрылғыға сай келетінін,
оны орнатпай тұрып тексеріңіз.
• Құрылғының үсті мен жан-жағын
қоршаған конструкциялардың қауіпсіз
болуын қамтамасыз етіңіз.
• Осы құрылғы мен басқа
құрылғылардың, заттардың
арасындағы минимум арақашықтықты
сақтаңыз.
• Құрылғының арт жағы мен бір жақ
жанын, биігірек құрылғыға
жанастырып орнатыңыз. Керісінше
екінші жағын, биіктігі бірдей жиһазға
қатарластыра орнату қажет.
• Бұл құрылғыны тағанның үстіне
орнатуға болмайды.
• Кіріктірілген пештер мен пештің үсті,
арнаулы қосылым жүйелерінің
көмегімен орнатылады. Құрылғыға
нұқсан келудің алдын алу үшін, тек бір
өндіруші өндірген құрылғыларды ғана
бірге қолданыңыз.
Электр қосылымы
• Құрылғыны міндетті түрде жерге қосу
қажет.
• Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз.
• Кернеу туралы ақпарат техникалық
ақпарат тақтайшасында көрсетілген.
• Әрқашан дұрыс орнатылған, электр
қатерінен сақтандырылған розетканы
қолданыңыз.
• Электр құрылғыларын розеткаларға
қосқан кезде, қорек сымдарын
құрылғының ыстық есігіне тигізбеңіз
немесе жақындатпаңыз.
• Көп істікшелі ашаларды,
жалғастырғыштар мен ұзартқыш
сымдарды қолданбаңыз. Өрт шығу
қаупі бар.
• Қорек сымын ауыстырмаңыз немесе
өзгертпеңіз. Қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
• Құрылғының арт жағындағы электр
ашасы (егер қолданылса) мен қорек
сымының жаншылып немесе бүлініп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
• Орнатып болғаннан кейін электр
розеткасының қол жететін жерде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Құрылғыны ажырату үшін қорек
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан (егер болса) тартып
ажыратыңыз.
Қолданылуы
• Бұл тек үйде қолдануға арналған
құрылғы. Құрылғыны коммерциялық
немесе өндірістік мақсатта
қолданбаңыз.
• Құрылғыны тек үйде тамақ пісіру үшін
ғана пайдаланыңыз. Бұл адам
жарақаттанып, мүлікке зиян келудің
алдын алу үшін қажет.
• Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде қолданбаңыз.
• Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды және/немесе балқығыш
заттарды (пластмасса немесе
алюминийден жасалған) заттарды
құрылғының қасына немесе үстіне,
4 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
•
ішіне қоймаңыз. Жарылыс немесе өрт
шығу қаупі бар.
Құрылғыны іске қосқан кезде іші ысып
кетеді. Күйіп қалу қаупі бар. Керекжарақтар мен кәстрөлдерді алыпсалған кезде қолғап киіңіз.
Пештің эмаль қаптамасын бүлдіріп
алмас алмас үшін оның керекжарақтарын салып, не алып жатқан
кезде абай болыңыз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігін,
әрқашан құрылғыдан алыс тұрып
ашыңыз. Ыстық бу шығуы мүмкін.
Теріні күйдіріп алу қаупі бар.
Құрылғының эмаль қаптамасы бүлініп
немесе өңі кетпес үшін:
– құрылғының табанына ешбір затты
тура қоймаңыз және оны алюминий
фольгамен жаппаңыз;
– құрылғының ішіне ыстық суды тура
қоймаңыз;
– тамақ пісіріп болғаннан кейін
дымқыл ыдыс пен тағамды
құрылғының ішінде ұстамаңыз.
Құрылғының эмаль қаптамасының
түсінің өзгеруі, құрылғы жұмысына
әсер етпейді.
Бұл құрылғыны суға тиіп тұрса
пайдаланбаңыз. Құрылғыны су қолмен
іске қоспаңыз.
Ашық тұрған құрылғы есігіне күш
салмаңыз.
Тағамды пісіргенде, тіпті гриль
жасаған кезде де құрылғы есігін
әрқашан жауып отыру қажет.
Күту менен тазалау
• Құрылғыны жөндердің алдында
сөндіріп, электр желісінен ағытыңыз.
• Жөндердің алдында құрылғының
салқын тұрғандығына көз жеткізіңіз.
Күйіп қалу қаупі бар. Шыны панелі
сынып қалуы мүмкін.
• Құрылғыны әрқашан таза ұстаңыз.
Жиналып қалған май не тағам
қалдықтары өрт қатерін тудыруы
мүмкін.
• Құрылғыны мерзімді түрде
тазаласаңыз, оның бетінің сапасы
түспейді.
• Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету
және мүлікке зиян келтірмеу үшін,
құрылғыны тек су мен сабынды
қолданып тазалаңыз. Тұтанғыш заттар
•
•
•
•
•
•
немесе тот бастыратын заттарды
қолданбаңыз.
Құрылғыны бу құрылғылары, жоғары
қысыммен тазалайтын құралдар,
өткір, түрпілі тазалағыш заттар, түрпілі
жөке және дақ кетіргіштермен
тазаламаңыз
Пеш бүріккішін қолдансаңыз, оны
өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.
Қыздырғыш элементтері мен
термостат сенсорына ешбір зат
бүрікпеңіз.
Шыны есікті жеміргіш заттармен
немесе металл қырғышпен
тазаламаңыз. Ішкі шыны панельдің
қызуға төзімді беті сынып, жарылып
кетуі мүмкін.
Есіктің шыны панельдеріне нұқсан
келсе, босап, сынып қалуы мүмкін.
Оларды міндетті түрде ауыстыру
керек. Қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Құрылғының есігін алған кезде абай
болыңыз. Есіктің салмағы ауыр!
Каталитті эмальды тазаламаңыз (егер
бар болса).
Пеш шамы
• Пештің шамын ауыстырар алдында
құрылғыны электр желісінен
ағытыңыз. Электр тоғы соғу қаупі бар!
Қызмет көрсету орталығы
• Тек уәкілетті техниктің ғана құрылғыны
жөндеуіне немесе оған қатысты
жұмысты орындауына болады.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
• Тек фирмалық қосалқы бөлшектерді
ғана қолданыңыз.
Құрылғыны тастау
• Адам жарақаттанып немесе мүлікке
зиян келмес үшін
– Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
– Қорек сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
– Есіктің бекітпесін ағытып алыңыз.
Бұл кішкене балалар немесе үй
жануарлары құрылғының ішіне кіріп,
қамалып қалуына жол бермеу үшін
қажет. Тұншығып кету қатері бар.
electrolux 5
БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
3
4
5
7
1 Электронды бағдарламалаушы
2 Желдеткіштің ауа шығатын
саңылаулары
3 Гриль
4 Пеш шамы
5 Телескопиялық сырғытпалар
6 Желдеткіш
7 Техникалық ақпарат тақтайшасы
6
Ыдыс, торт қалыптарын қою, тағам
қуыруға арналған.
• Тегіс пісіру науасы
Торттар мен печеньелерге арналған.
• Қуыруға арналған шұңғыл таба
Пісіру және қуыру үшін немесе май
жинайтын таба ретінде қолданылады.
Пеш жабдықтары
• Пеш сөресі
ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
Назарыңызда болсын! "Қауіпсіздік
туралы ақпарат" тарауын қараңыз.
Алғашқы тазалау
• Құрылғы ішіндегі керек-жарақтардың
барлығын алыңыз.
• Құрылғыны ең алғаш пайдаланардың
алдында тазалаңыз.
6 electrolux
Сақтандыру туралы ескерту!
Жеміргіш тазалағыштарды
қолданбаңыз! Бұндай заттар
құрылғының бетін бүлдіруі мүмкін.
"Күтім көрсету және тазалау"
тарауын қараңыз.
Алдын ала қыздыру
1.
Функцияны
және ең үлкен
температураны орнатыңыз.
2. Пешті шамамен 1 сағат тағам қоймай
іске қосып қойыңыз.
3.
Функцияны
және ең үлкен
температураны орнатыңыз.
4. Пешті шамамен 10 минут тағам
қоймай іске қосып қойыңыз.
5.
Функцияны
және ең үлкен
температураны орнатыңыз.
6. Пешті шамамен 10 минут тағам
қоймай іске қосып қойыңыз.
Бұл құрылғының ішіндегі қалдықтарды
жағу үшін керек. Керек-жарақтар
әдеттегіден ыстығырақ болады.
Құрылғыны бірінші рет алдын ала
қыздырған кезде, одан иіс пен түтін
шығуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Ауа
айналымының жеткілікті екенін
тексеріңіз.
Алғаш рет іске қосу
Құрылғыны электр желісіне жалғау үшін
немесе электр қуаты өшіп қалғаннан
кейін тоққа қайта қосу үшін тілді,
бейнебет контрастын, бейнебет
ажыратымдылығын және тәулік уақытын
орнату қажет. Параметр мәнін орнату
үшін + немесе - түймешігін басыңыз.
Параметр мәнін OK түймешігін басып
құптаңыз.
Электронды бағдарламалаушы
1
2
5
1 Мәзір параметрінің белгішесі (пеш
сөресінің қатарымен қоса)
2 Сағат
3 Қызу индикаторы
3
4
4 Температура / салмақ
5 Уақыт функциялары
Сенсорлық алаңның жалпы көрінісі
Сенсор
лық
алаң
Функция
Түсіндірме
Құрылғыны іске қосу және
сөндіруге арналған.
Негізгі мәзірді көрсетуге
арналған.
Орнатылған функцияны біржола тоқтатады
(кері санақ таймерінен басқа).
electrolux 7
Сенсор
лық
алаң
Функция
Түсіндірме
Мәзірде төмен және жоғары
қарай жылжуға арналған.
Функция қосулы тұрғанда:
• Сенсорлық алаңды бір рет басыңыз:
Жоғарғы мәзірді ашыңыз (функция қосулы
тұрады). 5 секундтан кейін, құрылғы
бастапқы мәзір параметріне ауысады
• Сенсорлық алаңды екі рет басыңыз: Жоғарғы
мәзірге ауысып, жоғары және төмен
жылжыңыз (функция сөнеді)
Параметр мәндерін (мысалы:
температура, уақыт, салмақ,
пісіру градусы) орнатуға
арналған.
Параметр мәндерін белсенді қалыпқа көшіру
үшін:
• Сенсорлық алаңды бір рет басыңыз: Белгіше
жыпылықтайды
• Сенсорлық алаңды екі рет басыңыз:
Параметр мәнін орнатуыңызға болады
Параметр мәндерін орнату үшін:
• Сенсорлық алаңды бір рет басыңыз:
Параметр мәндерін баяу орнату
• Сенсорлық алаңды басып ұстап тұрыңыз:
Параметр мәндерін жылдам орнату
,
Бейнебетті нөлге қою үшін, пісіру уақыты
немесе уақытты орнатқан кезде
• + және - түймешігін бір мезгілде басыңыз.
Уақыт функциясы мен басқа
функцияларды орнату үшін.
Құптау үшін.
Құрылғыны іске қосу үшін сенсорлық
алаңдарды басыңыз. Сенсорлық
алаңды тек бір рет ғана басыңыз.
Сенсорлық алаңды саусақтың
ұшымен толық жапсаңыз, басқа
сенсорлық алаңдарды басып
қоюыңыз мүмкін.
Белгіше
Бейнебет
(мысалдар)
Бейнебет белгішелері
Құрылғы жұмыс жасап тұрған кезде
бейнебетте әр түрлі белгішелер
көрсетіледі.
Функция
Minute
Minder
4:30
Кері санақ таймері қосулы.
Уақыт
10:00
Бейнебетте орнатылған уақыт көрсетіледі.
Ұзақтық
1:00
Пісіру циклі үшін қажетті уақытты көрсетеді.
Аяқталуы
14:50
Бейнебетте тағам пісіруді аяқтайтын уақыт
көрсетіледі.
Шамалы
уақыттан
кейін бастау
0:45
Бейнебетте тағам пісе бастайтын уақыт көрсетіледі.
(Аяқтау уақыты мен пісіру уақыты функцияларын
бірге қолданған кезде).
8 electrolux
Бейнебет
(мысалдар)
Белгіше
Температур
а
Функция
1. Пештің ішіндегі температураны көрсетеді. Бұл
параметр құрылғыны сөндіргеннен кейін де,
пештің іші жылы тұрған кезде бейнебетте
көрсетіледі.
2. Жылдам қыздыру функциясы қосулы. Бұл
функция қыздыру уақытын азайтады.
1.
2.
Салмақ
1,5 кг
Бейнебетте салмақты автоматты өлшеу жүйесінің
қосылғаны немесе салмақты өзгертуге болатындығы
көрсетіледі.
Heat+Hold
80°C
Бейнебетте функцияның қосулы екені көрсетіледі.
Мәзірлердің жалпы көрінісі
Негізгі мәзір
Бел
гіш
е
Мәзір элементі
Қолданыс аясы
Assisted Cooking
Автоматты түрде пісіретін бағдарламалар тізімін
қамтиды.
Heating Functions
Қыздыру функцияларының тізімдері қамтылған.
My Programmes
Пайдаланушы жасаған, таңдаулы пісіру
бағдарламаларының тізімі қамтылған.
Basic Settings
Пештің басқа параметрлерін орнату үшін
қолдануыңызға болады.
Ішкі мәзірлер
Ішкі мәзірлер: Assisted Cooking
Белгіш
е
Ішкі мәзір
Pork/Veal
Beef/Game/Lamb
Poultry
Fish
Cake
Pizza/Pie/Bread
Casseroles/Gratins
Convenience
Specials
Ішкі мәзірлер: Қыздыру функциялары
Пеш функциясы
Шам
Қолданыс аясы
Пеш функциясы орнатылғанда, пеш шамы
жанады.
electrolux 9
Пеш функциясы
Қолданыс аясы
Fan Cooking
Бір мезгілде пештің 2 деңгейінде пісіруге
арналған. Дәстүрлі пісіру функциясына қарағанда,
пеш температурасын 20-40 °C төменірек етіп
қойыңыз.
Conventional Cooking
Пештің бір деңгейінде пісіру мен қуыруға
арналған.
Pizza Setting
Тағамды пештің бір қатарына қойып қатты
қызартып, түбін қытырлақ етіп пісіруге арналған.
Дәстүрлі пісіру функциясына қарағанда пеш
температурасын 20-40 °C төменірек етіп қойыңыз.
Turbo Grill
Еттің үлкен кесектерін не үй құсының етін пештің
бір қатарында қуыруға арналған. Бұл функция
сонымен қатар тағамды гратиндеу мен үстін
қызартып пісіруге де жарайды.
Economy Grill
Бұл жалпақ етіп дайындалған тағамды грильдің
ортасына қойып грильдеу және қыздыруға
арналған функция.
Dual Grill
Жалпақ етіп дайындалған көп мөлшердегі
тағамды грильдеу мен тағамды қыздыруға
арналған.
Bottom Heat
Түбі қытырлақ не үгітілмелі торттарды пісіруге
арналған.
Slow Cook
Ерекше жұмсақ, сөлді ет қуырмасын дайындауға
арналған.
Ішкі мәзірлер: My Programmes
Белгіш
е
Ішкі мәзір
-
1 - My Programmes
-
2- My Programmes
-
...
-
Edit Program Name
Ішкі мәзірлер: Basic Settings
Бел
гіш
е
Ішкі мәзір
Сипаттама
Set Time of Day
Сағатқа ағымдық уақытты орнатады.
Time Indication
ON қалпында тұрса, құрылғыны сөндірген кезде
бейнебетке ағымдық уақытты шығарады.
Set + Go
ON қалпында тұрса, Set+Go функциясын
"Параметрлерді таңдау" терезесінен таңдауға
болады.
Heat + Hold
ON қалпында тұрса, Heat+Hold функциясын
"Параметрлерді таңдау" терезесінен таңдауға
болады.
Extra Time
Extra Time функциясын іске қосады және
ажыратады.
10 electrolux
Бел
гіш
е
Ішкі мәзір
Сипаттама
Display Contrast
Бейнебет контрастын градус бойынша лайықтайды.
Display Brightness
Бейнебет жарықтылығын градус бойынша
лайықтайды.
Set Language
Бейнебет тілін орнатады.
Buzzer Volume
Түймешік басылғанда естілетін сигналдар мен
дыбысты сигналдардың қатаңдығын реттейді.
Key Tones
Сенсорлық алаңдардың сигналдарын іске қосады
және ажыратады.
Alarm/Error Tones
Ескерту сигналдарын іске қосады және ажыратады.
Service
Бағдарламалық жасақтама нұсқасын және
теңшелімін көрсетеді.
Factory Settings
Зауытта орнатылған параметрлерді қалпына
келтіреді (соның ішінде, My Programmes ).
Құрылғыны іске қосу және сөндіру
Құрылғыны іске қосу және сөндіру үшін
түймешігін басыңыз.
Мәзірді қолдану:
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Мәзір параметрін таңдау үшін
немесе
түймешігін басыңыз.
3. Қосымша мәзірге өту немесе
параметрді орнату үшін OK
түймешігін басыңыз.
Негізгі мәзірге кез келген уақытта мына
түймешікті басып қайтуға болады:
.
Қыздыру функциясы бастау
1. Heating Functions мәзірін таңдаңыз.
Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
2. Қыздыру функциясын таңдаңыз.
Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
3. Температураны орнатыңыз.
Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
Қыздыру функциясын сөндіру
Әрекетті біржола тоқтату үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте негізгі мәзір көрсетіледі.
Пеш температурасын орнату
Температураны орнату үшін + немесе түймешігін басыңыз.
Құрылғы қыза бастайды.
Егер құрылғы орнатылған
температурада жұмыс істей
бастағанда, дыбысты сигнал
естіледі.
Пеш температурасын көрсету
+ немесе - түймешіктерін қатар басыңыз.
Бейнебетте пештің температурасы
көрсетіледі.
Автоматты бағдарламалар
Бұл 2 автоматты бағдарлама, еттің әр
түріне немесе басқа бағдарламаларға
ең тиімді параметрлерді ұсынады:
• Ет бағдарламалары Weight Automatic
( Assisted Cooking мәзірі)
• Recipe Automatic ( Assisted Cooking
мәзірі)
Assisted Cooking Weight Automatic
Функция қуыру уақытын автоматты түрде
есептеп шығарады. Бұл функцияны
қолдану үшін тағамның салмағын
көрсету қажет.
Функцияны қосу:
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Assisted Cooking функциясын
таңдаңыз. Параметрді құптау үшін
OK түймешігін басыңыз.
3. Мәзір санаты мен тағамды таңдаңыз.
Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
4. Weight Automatic функциясын
таңдаңыз. Параметрді құптау үшін
OK түймешігін басыңыз.
electrolux 11
5. Тағамның салмағын көрсету үшін +
немесе - түймешігін басыңыз.
Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
Автоматты бағдарлама басталады.
Салмақты кез келген уақытта
өзгертуіңізге болады. Салмақты өзгерту
үшін + немесе - түймешігін басыңыз.
Уақыт аяқталған кезде дыбысты сигнал
естіледі. Сигналды сенсорлық алаңды
басып өшіріңіз.
Құс еті бағдарламаларын
қолданғанда, тағамды 30 минут
өткен соң аударыңыз. Бейнебетте
ескерту сигналы көрсетіледі.
Assisted Cooking функциясын келесі
функциямен бірге қолдану: Recipe
Automatic
Құрылғыда қолдануға болатын
рецептілер бар. Рецепт параметрлері
біржола орнатылған және оларды
өзгертуге болмайды.
Функцияны қосу:
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Assisted Cooking мәзірін таңдаңыз.
Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
3. Мәзір санаты мен тағамды таңдаңыз.
Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
4. Recipe Automatic функциясын
таңдаңыз. Параметрді құптау үшін
OK түймешігін басыңыз.
Manual параметрін таңдаған кезде,
бейнебетте автоматты параметрлер
көрсетіледі, бірақ оларды өзгертуге
болады.
My Programmes мәзірі
Ұзақтық, температура немесе пеш
функциясы тәрізді таңдаулы
параметрлеріңізді сақтап қоюыңызға
болады. Оларды My Programmes
мәзірінде бар. 20 бағдарламаны
сақтауыңызға болады.
Бағдарламаны сақтау
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Пеш функциясын немесе Assisted
Cooking функциясын таңдаңыз.
3.
түймешігін бейнебетте " SAVE "
жазуы көрсетілгенше қайта-қайта
басыңыз. Параметрді құптау үшін
OK түймешігін басыңыз.
4. Бейнебетте жадыдағы алғашқы бос
орын көрсетіледі.
Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
5. Алғашқы қаріп жыпылықтайды.
Қаріпті өзгерту үшін + немесе түймешігін басыңыз. Параметрді
құптау үшін OK түймешігін басыңыз.
6. Көрсеткіні солға немесе оңға
жылжыту үшін
немесе
түймешігін қолданыңыз. ОК
түймешігін басып құптаңыз.
Қаріп жыпылықтайды.
7. Бағдарлама атауын жазу үшін 5-ші
және 6-шы қадамдарды қайталаңыз.
Сақтау үшін OK түймешігін басып
ұстап тұрыңыз.
Жадыдағы бағдарламаның үстіне
басқа бағдарламаны жазуға болады.
(„Бағдарламаны сақтау“ тарауын
қараңыз. 4-ші қадамға келгенде,
немесе
түймешігін басып,
жадыдағы үстіне бағдарлама
жазғыңыз келген орынды таңдаңыз).
Бағдарлама атауын ” Edit Programme
Name ” мәзірі арқылы өзгертуіңізге
болады.
Бағдарламаны қосу
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. My Programmes мәзірін таңдаңыз.
Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
3. Қалаған бағдарлама атауын
таңдаңыз. Параметрді құптау үшін
OK түймешігін басыңыз.
Сағат фунциялары
Белгіше
Функциясы
Minute Minder
Сипаттама
Кері санақты (макс. 2 сағат 30 минут) орнатуға арналған.
Бұл функция құрылғы қызметіне еш әсер етпейді.
12 electrolux
Белгіше
Функциясы
Сипаттама
Duration
Құрылғының қанша уақыт қосулы тұратындығын көрсетуге
(макс. 23 сағ. 59 мин.) арналған.
End Time
Пеш функциясын өшіру уақытын орнатуға арналған (макс.
23 сағ. 59 мин.).
Егер құрылғыны кейін автоматты
түрде іске қосу немесе сөндіру қажет
болса, Duration және End Time
функцияларын бірге қолданыңыз.
Сағат функциясына уақытты
орнатсаңыз, 5 секундтан кейін уақыттың
кері санағы басталады.
Егер Duration және End Time сағат
функцияларын қатар қолдансаңыз,
құрылғы орнатылған уақыттың 90 %
өткен кезде қыздырғыш
элементтерді сөндіреді. Құрылғы
қалдық жылуды, орнатылған уақыт
аяқталғанша тағам пісіру үрдісін
жалғастыру үшін қолданады (3-20
минут).
Сағат функцияларын орнату
1. Бейнебетте қажетті сағат функциясы
мен тиісті белгіше пайда болғанша,
түймешігін қайта-қайта басыңыз.
2. Қажетті уақытты орнату үшін +
немесе - түймешігін басыңыз.
Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
Орнатылған уақыттың 90 % өткен
кезде дыбысты сигнал естіледі.
Құрылғы сөнеді. Бейнебетте жазу
көрсетіледі.
3. Сигналды тоқтату үшін сенсорлық
алаңды басыңыз.
Сағат функциясын орнату үшін
Minute Minder функциясын іске қосу
керек.
Құрылғы Duration және End Time
параметрлері орнатылғанда
автоматты түрде сөнеді.
Алдымен Duration және End Time
функцияларының көмегімен
қыздыру функциясы мен
температураны орнатуыңыз қажет.
Содан кейін сағат функциясын
орнатуыңызға болады.
Ас сүңгісін қолданған кезде, Duration
және End Time функциялары жұмыс
істемейді.
Extra Time
Орнатылған уақыт өткенде, Time
Extension пеш функциясының жұмысын
жалғастырады.
• Пештің Duration немесе Weight
Automatic мүмкіндігі бар барлық
функцияларына қолданылады.
• Пештің Meatprobe бар функциясына
қолданылмайды.
Функцияны іске қосу:
1. Пісіру уақыты аяқталған кезде
дыбысты сигнал естіледі. Кез келген
сенсорлық алаңды басыңыз.
2. Бейнебетте Extra Time туралы хабар
бес минут көрсетіледі.
3. Іске қосу үшін
басыңыз.
4. Time Extension циклін орнатыңыз.
Құптау үшін OK түймешігін басыңыз.
SET+GO
SET+GO функциясы, пеш функциясын
(немесе бағдарламасын) орнатып, кейін
оны сенсорлық алаңды бір рет басу
арқылы қосып қолдануға мүмкіндік
береді.
Функцияны қосу:
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Қыздыру функциясын орнатыңыз.
3.
түймешігін, бейнебетте Duration
көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
4. Уақытты орнатыңыз.
5.
түймешігін, бейнебетте SET+GO
көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
6. Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
SET+GO функциясын бастау үшін кез
келген сенсорлық алаңды басыңыз (
түймешігінен басқасын). Орнатылған
пеш функциясы басталады.
Пештің функциясы аяқталған кезде
дыбысты сигнал естіледі.
electrolux 13
Пеш функциясы жұмыс істеп тұрған
кезде Key Lock қосулы тұрады.
SET+GO функциясын Basic Settings
мәзірінде іске қосуға және
ажыратуға болады.
Heat+Hold
Heat+Hold функциясы тағамды 80°
градус температурада 30 минут жылы
ұстайды. Бұл функция пісіру немесе
қуыру бағдарламасы аяқталғаннан кейін
іске қосылады.
Функцияның жұмыс жасауына
қажетті параметрлер:
• Орнатылған температура 80°C
градустан көп болуға тиіс.
• Функция ұзақтығы орнатылып
тұруға тиіс.
Функцияны қосу
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Пеш функциясын таңдаңыз.
3. 80°C градустан жоғары
температураны орнатыңыз.
4.
түймешігін, бейнебетте Heat
+Hold көрсетілгенше қайта-қайта
басыңыз. Параметрді құптау үшін
OK түймешігін басыңыз.
Функция аяқталған кезде дыбысты
сигнал естіледі.
Heat+Hold функциясы 30 минут жұмыс
істейді.
Heat+Hold функциясы, пештің
функциясын өзгертсеңіз қосулы қалпы
тұрады.
Функцияны Basic Settings мәзірінде
іске қосуға және ажыратуға болады.
Key Lock
Key Lock пеш функциясының кездейсоқ
қосылып кетуіне жол бермейді.
Келесі функцияны іске қосу: Key Lock
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Пеш функциясын орнатыңыз.
3.
түймешігін, бейнебетте келесі
функция көрсетілгенше қайта-қайта
басыңыз: Key Lock
4. Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
Key Lock қосулы.
Келесі функцияны ажырату: Key Lock
1. Мына түймешікті басыңыз
.
2. Параметрді құптау үшін OK
түймешігін басыңыз.
Key Lock функциясы белсенді емес.
Құрылғыны сөндірсеңіз, Key Lock
функциясы да ажырайды
Child Lock
Child Lock функциясы, құрылғы
кездейсоқ қосылып кетуге жол бермейді.
Келесі функцияны іске қосу: Child Lock
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
Пеш функциясын орнатпаңыз.
2.
және
түймешіктерін,
бейнебетте жазу пайда болғанша
қатар басыңыз.
Келесі функцияны ажырату: Child Lock
1. Жоғарыда көрсетілген әрекеттерді
қайта орындаңыз.
Автоматты түрде өшіру
Төмендегі жағдайларда құрылғы белгілі
бір уақыттан кейін өшіп қалады:
• егер құрылғыны өшірмесеңіз;
• егер пештің температурасын
өзгертпесеңіз.
Пеш
температурасы
Сөндіру уақыты
30°C - 115°C
12,5 сағ.
120°C - 195°C
8,5 сағ.
200°C - 245°C
5,5 сағ.
250°C
3,0 сағ.
Автоматты түрде өшкеннен кейін
құрылғыны іске қосу үшін әуелі
құрылғыны толық ажыратыңыз.
Қыздыру индикаторы
Пеш функциясын іске қосқан кезде,
бейнебеттегі жолақ жанады. Жолақ
температураның жоғарылай бастағанын
көрсетеді.
Жылдам қыздыру индикаторы
Пештің кей функцияларында жылдам
қыздыру фнукциясы, қыздыру уақытын
автоматты түрде азайтады.
Индикатордың жолағы оңнан солға
қарай, пеш қажетті температураға
жеткенше жылжиды.
14 electrolux
Қалдық қызу индикаторы
Құрылғыны ажыратқанда, бейнебетте
қалдық қызу көрсетіледі. Қызуды
тағамды жылы ұстау үшін
қолдануыңызға болады.
Жылжымалы сырғытпаларға сөре
немесе науаны қойыңыз да, ақырындап
пештің ішіне итеріңіз.
°C
Желдеткіш
Құрылғының беттерін салқын ұстау үшін
желдеткіш автоматты түрде іске
қосылады. Егер құрылғыны өшірсеңіз,
желдеткіш құрылғы салқындағанша
жұмыс жасап тұра береді.
Қауіпсіздік терморелесі
Бұл пеш(дұрыс пайдаланбау не
элементтерінің бірінің ақаулығына
байланысты)шамадан тыс қызып кету
тәрізді қатерлі жағдайдың алдын алу
үшін қуатты үзіп тастайтын қауіпсіздік
терморелесімен жабдықталған.
Температурасы төмендеген кезде пеш
автоматты түрде қайта қосылады.
Телескопиялық сырғытпалар
Оң және сол жақтағы телескопиялық
сырғытпаларды түгелдей тартып
шығарып алыңыз.
Сақтандыру туралы ескерту! Есіктің
эмаль қаптамасы мен шынысын
бүлдіріп алмас үшін, жылжымалы
сырғытпалар құрылғының ішіне
түгел кіргенше пештің есігін
жаппаңыз.
°C
ПАЙДАЛЫ НҰСҚАУЛАР МЕНЕН КЕҢЕСТЕР
Назарыңызда болсын! "Қауіпсіздік
туралы ақпарат" тарауын қараңыз.
• Пештің сөре қойылатын төрт қатары
бар. Сөре қатарлары құрылғының
астыңғы жағынан бастап саналады.
• Түрлі тағамдарды пештің екі қатарына
қойып, бір мезгілде пісіруіңізге
болады. Сөрелерді 1-ші және 3-ші
қатарға қойыңыз.
• Құрылғы ауаны үздіксіз айдап және
буды тұрақты айналдырып отыратын
арнайы жүйемен жабдықталған. Бұл
жүйенің көмегімен тамақты булы
ортада пісіріп, тағамдардың ішін
жұмсақ, сыртын кітірлек етіп пісіруге
болады. Бұл жүйе тамақ пісіретін
уақыт пен қуат шығынын барынша
азайтады.
electrolux 15
• Құрылғының ішіне немесе есігінің
шынысына бу тұруы мүмкін. Бұл
қалыпты жағдай. Тағам пісірген кезде
құрылғы есігін әрқашан артқа шегініп
барып ашыңыз. Бу аз жиналуы үшін
құрылғыны тағам пісірмей тұрып 10
минуттай қыздырып алыңыз.
• Құрылғыны пайдаланып болған сайын
ылғал жерлерін сүртіп отырыңыз.
• Заттарды құрылғының табанына тура
қоймаңыз және тағам пісіріп жатқан
кезде құрылғының ешбір бөлшектерін
алюминий фольгамен жаппаңыз. Бұл
пісіру нәтижесіне әсер етіп, пештің
эмаль қаптамасын бүлдіруі мүмкін.
Есіктің ішкі жағы
Пештің есігінің ішкі жағында сөре
деңгейлерінің нөмірлерін көре аласыз.
Торттарды пісіру
• Торт пісіруге 150°C мен 200°C
аралығындағы температура тамаша
сай келеді.
• Пісіруді бастамай тұрып пешті 10
минут қыздырып алыңыз.
• Пісіру уақытының 3/4 мөлшері
өтпейінше пештің есігін ашпаңыз.
• Бір уақытта екі пісіру сөресін
пайдалансаңыз, олардың арасындағы
бір қатарды ашық қалдырыңыз.
Балық пен етті пісіру
• Салмағы 1 кг-нан аз болатын етті
пісірмеңіз. Тым аз етті пісіргенде ет өте
кебір болып піседі.
• Қызыл еттің сырт жағын әбден, ішін
сөлімен пісіру үшін температураны 200
°C-250 °C аралығында орнатыңыз.
• Үй құсының еті не балық тәрізді ақ етті
пісіру үшін температураны 150°C - 175
°C аралығында орнатыңыз.
• Өте майлы тағам пісірген кезде, пеште
кетпейтін дақ қалып қоймас үшін май
жинайтын табаны қолданыңыз.
• Еттің сөлі ағып кетпес үшін, оны
турамай тұрып 15 минуттай қоя
тұрыңыз.
• Тағам қуырған кезде пештің іші қатты
түтіндеп кетпес үшін, май жинағыш
табаға аздап су құйыңыз. Түтін
жиналып қалмас үшін, су кеуіп кеткен
сайын қосымшалап су құйыңыз.
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
Назарыңызда болсын! "Қауіпсіздік
туралы ақпарат" тарауын қараңыз.
A
Есіктің шыны панельдерін тазалау
1. Есіктің шыны панельдерін жылы
сабын сумен жуыңыз.
2. Есіктің шыны панельдерін жақсылап
құрғатыңыз.
Пештің есігін тазалау
Пеш есігі бірінен кейін бірі орналасқан үш
шыны панельден тұрады. Шыны
панельдерді алып тазалауға болады.
Пештің есігі мен шыны панельдерін алу
1. Есік жақтаушасының (А) жоғары
жағын қос қолмен екі жағынан
ұстаңыз да, алып шығу үшін жоғары
қарай тартыңыз.
2. Есіктің шынысын бір қолмен ұстап
тұрып, екінші қолмен әуелі шыны
панельді (B) алып шығыңыз. Екінші
шыны панельді де (C) осылайша
алыңыз.
16 electrolux
B
4
3
панельдің жоғары сол жақ бұрышына
келуін қадағалаңыз.
Бірінші шыны панельдің жақтауы
безендірілген, әрі онда сөре
деңгейлерінің тізімі бар. Осы панельді
орнатқан кезде, басылған жазуы бар
жағын сыртқа қаратып салыңыз. Шыны
панельдің жақтауының беткі жағы
қолмен ұстағанда бұдыр болмауға тиіс.
D
2
D
1
C
A
Шыны панельдерді жылы сабын сумен
жуыңыз. Шыны панельдерді жақсылап
құрғатыңыз.
Есік пен шыны панельдерді орнату
Есікті тазалағаннан кейін шыны
панельдерді әрекеттерді кері ретпен
орындап орнатыңыз. Шыны панельдерді
орындарына дұрыс қойғаныңызды
тексеріңіз (төмендегі суретке қараңыз).
Ортаңғы панельдің бұрыштарының
бірінде нүкте бар. Осы панельді
орнатқан кезде, нүктенің шыны
Сөренің сырғытпа жолдары
Қабырғаларды тазалау үшін сырғытпа
жолдарды алып қоюға болады.
Сырғытпа жолдарды алу
1. Сырғытпа жолдардың алдыңғы
тежегіштерін қабырғадан ағытып
алыңыз.
electrolux 17
2. Сөренің сырғытпа жолдарын
қабырғадан алу үшін артқы
тежегіштерді қабырғадан алыңыз.
2. Қыздырғыш элементті еппен төмен
тартыңыз.
1
2
Сырғытпа жолдарды салу
Сырғытпа жолдарды аталмыш
әрекеттерді кері ретпен орындай отырып
салыңыз.
Өте маңызды! Телескопиялық
сырғытпалардағы тежегіш білікшелердің
алға қарап тұрғанын тексеріңіз.
Пештің төбесі
Пештің төбесін оңай тазалау үшін, оның
төбесіндегі қыздырғыш элементті алып
қоюға болады.
Назарыңызда болсын! Қыздырғыш
элементті құрылғыны өшіргеннен
кейін ғана алу керек. Құрылғының
суығанына көз жеткізіп алыңыз.
Күйіп қалу қаупі бар!
1. Қыздырғыш элементті ұстап тұратын
бұранданы алыңыз. Алдымен
бұранда бұрағышты қолданыңыз.
Осы уақытта пештің төбесін
тазалауға болады.
Пештің төбесін жылы сабынды су мен
шүберекті пайдаланып тазалаңыз да,
кепкенше қоя тұрыңыз.
Қыздырғыш элементті орнату
1. Қыздырғыш элементті әрекеттерді
керісінше орындай отырып
орнатыңыз.
Назарыңызда болсын! Қыздырғыш
элементтің дұрыс орнатылғанын,
орнынан құлап кетпейтіндігін
тексеріңіз.
18 electrolux
Пеш шамын ауыстыру/шыны қалпақты
тазалау
Назарыңызда болсын! Абай
болыңыз! Электр тоғына түсу қаупі
бар!
1. Шыны қалпақты алу үшін оны сағат
тілінің бағытына қарсы бұраңыз.
2. Шыны қалпақты тазалаңыз.
3. Пеш шамын 300°C қызуға төзімді, сай
келетін пеш шамына ауыстырыңыз.
Жаңа шамның параметрлері, ескі
шамның параметрлерімен бірдей
болуға тиіс.
4. Шыны қалпақты орнатыңыз.
НЕ ІСТЕРСІҢІЗ, ЕГЕР...
Назарыңызда болсын! "Қауіпсіздік
туралы ақпарат" тарауын қараңыз.
Ақаулық
Ықтимал себебі
Шешімі
Пеш қызбай тұр
Пеш сөндірулі
Пешті іске қосыңыз
Сағат орнатылмаған
Сағатты орнатыңыз
Қажетті параметрлер
орнатылмаған
Параметрлерді тексеріңіз
Қауіпсіздік құралы қосулы
"Қауіпсіздік құралын сөндіру"
тарауын қараңыз
Сақтандырғыш блогындағы
сақтандырғыш босап кеткен
Сақтандырғышты тексеріңіз
Сақтандырғыш бірнеше рет
ағытылып қалса, білікті электрші
маманға хабарласыңыз
Бейнебетте F11
көрсетіледі.
Ет сүңгісінің ашасы ет сүңгісінің
розеткасына дұрыс сұғылмаған
Ет сүңгісінің ашасын барынша
тереңдете сұғыңыз.
Пештің шамы жанбай
тұр
Пештің шамында ақау бар
"Пеш шамын ауыстыру"
тарауын қараңыз
Бу мен конденсат
тағамның үстіне және
пештің ішіне жиналады
Тағам пеш ішінде ұзақ уақыт
қалып қойған
Тағамды пісіріп болған соң пеш
ішінде 15-20 минуттан артық
қалдырмаңыз
Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба
алмасаңыз, дилеріңізге не қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қызмет көрсету орталығына қажетті
деректер техникалық ақпарат
тақтайшасында көрсетілген. Техникалық
ақпарат тақтайшасы пеш корпусының
алдыңғы жақтауында орналасқан.
Қажетті ақпаратты мына жерге жазып қоюды ұсынамыз:
Үлгі (MOD.)
.........................................
Өнім нөмірі (PNC)
.........................................
Сериялық нөмірі (S.N.)
.........................................
ОРНАТУ
Назарыңызда болсын! "Қауіпсіздік
туралы ақпарат" тарауын қараңыз.
electrolux 19
540
20
2
570
590
560
594
50
A
B
in
560
580
550 m
÷57
0
Электр қосылымы
Назарыңызда болсын! Құрылғыны
электр желісіне білікті әрі уәкілетті
маман қосуға тиіс.
"Қауіпсіздік" тарауындағы сақтық
шаралары орындалмаған жағдайда,
өндіруші жауапкершілік көтермейді.
593
in
550 m
00
÷1
80
560
Құрылғы қуат ашасымен және электр
сымымен жабдықталған.
-570
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР
Бұйымдағы немесе бұйым
қорапшасындағы
белгісі осы бұйым
кәдімгі үй қалдығы емес екенін көрсетіп
білдіреді. Сондықтан оны ескі электр
және электроникалық бұйымдарды
20 electrolux
жинап утилизация үшін арнайы
контейнерлерге салуыңыз керек. Осы
бұйымды дұрыс түрде утилизация
арқылы Сіз қоршаған орта менен адам
денсаулығына түсіп пайда бола алатын
зиянын болдыртпауын үшін үлес қоса
аласыз; осы зиян бұл бұйымды дұрыс
емес қолданғанда пайда болуы мүмкін.
Осы бұйымның утилизациясы туралы
көбірек білуіңіз үшін жергілікті
әкімшілігіңізбен, қалдықтарды жинап
әкететін мекемеңізбен немесе осы
бұйымды Өзіңізге сатқан дүкенімен
хабарласыңыз.
Орам материалдары
Орам материалдары қоршаған
ортаға зиян келтірмейді және
оларды қайта өңдеуге болады.
Пластмасса бөлшектер PE, PS, т.б.
сияқты халықаралық таңбаламамен
белгіленген: Орам материалдарын
жергілікті қалдық жинау мекемесі
орнатқан тиісті қоқыс жәшіктеріне
тастаңыз.
electrolux 21
Electrolux. Thinking of you.
Dalieties ar mums savā pieredzē un pārdomās vietnē
www.electrolux.com
SATURS
Drošības informācija
Izstrādājuma apraksts
Izmantošana ikdienā
Noderīgi ieteikumi un padomi
21
24
24
32
Kopšana un tīrīšana
33
Ko darīt, ja ...
36
Uzstādīšana
36
Informācija par apkārtējo vidi
37
Izmaiņu tiesības rezervētas
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu:
• jūsu personiskai un jūsu īpašuma drošībai;
• lai saudzētu vidi;
• lai pareizi lietotu ierīci.
Pamācībai vienmēr jāatrodas kopā ar ierīci,
arī tad, ja tā tiek pārvietota vai pārdota.
Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
• Neļaujiet ierīci izmantot cilvēkiem, tostarp
bērniem, ar ierobežotām fiziskām un garīgām spējām vai ar ierīces lietošanas pieredzes un zināšanu trūkumu. Tiem, kas ir
atbildīgi par šādām personām, jānodrošina
nepieciešamā uzraudzība vai jāsniedz norādījumi par ierīces darbību.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas
vai savainošanās risks.
• Neļaujiet bērniem un maziem dzīvniekiem
atrasties ierīces tuvumā, ja tās durtiņas ir
atvērtas. Pastāv savainošanās vai invaliditātes risks.
• Ja ierīcei ir ieslēgšanas bloķētājs vai taustiņu bloķētājs, izmantojiet to. Tādējādi
bērni un mazi dzīvnieki nevar nejauši lietot
ierīci.
Vispārīgi drošības norādījumi
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas. Pastāv
risks savainoties un sabojāt ierīci.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
• Izslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
Uzstādīšana
• Ierīci var uzstādīt un pievienot elektrotīklam
vienīgi kvalificēts elektriķis. Sazinieties ar
sertificētu apkopes centru. Tādējādi iespējams novērst ierīces bojājumus vai savainošanās risku.
• Pārbaudiet, vai ierīces piegādes laikā tai
nav radušies bojājumi. Nepievienojiet bojātu ierīci. Ja nepieciešams, sazinieties ar
ierīces piegādātāju.
• Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes noņemiet visus iesaiņojuma materiālus un uzlīmes. Tehnisko datu plāksnīte nav jānoņem. To noņemot, var zaudēt garantiju.
• Ievērojiet tās valsts spēkā esošos likumus,
nosacījumus, direktīvas un standartus, kurā tiek uzstādīta ierīce (drošības noteikumus, otrreizējās pārstrādes noteikumus,
drošības prasības attiecībā uz elektrību un
gāzi, kā arī citus noteikumus).
• Ierīces uzstādīšanas laikā pārbaudiet, vai
tā ir atvienota no elektrotīkla.
• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierīci. Tā
ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcimdus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Ierīcei jābūt elektriskajai ietaisei, kas ļauj
atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem
tā, lai atstarpe starp kontaktiem būtu vismaz 3 mm.
• Jūsu rīcībā jābūt piemērotām atslēgšanas
ietaisēm: automātslēdžiem, drošinātājiem
(ieskrūvējamiem drošinātājiem bez turētājiem), zemējuma noplūdes automātslēdžiem un savienotājiem.
• Elementi, kas aizsargā pret elektrošoku, ir
jānostiprina tā, lai tos nevarētu atskrūvēt
bez instrumentiem.
22 electrolux
• Dažas ierīces daļas vada strāvu. Novietojiet ierīcei apkārt mēbeles un pārbaudiet,
vai nav palikušas brīvas atstarpes. Tā varēs novērst elektrošoku, kas varētu rasties,
ja jūs nejauši pieskartos bīstamām ierīces
daļām.
• Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai virtuvē ir atbilstoša izmēra niša.
• Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta zem un
pie drošām ietaisēm.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
• Uzstādiet ierīci tā, lai tās aizmugure un
viens sāns atrastos augstākas ierīces tuvumā. Otra puse jānovieto pret vienāda
augstuma iekārtu.
• Ierīce nedrīkst atrasties uz pamatnes.
• Iebūvējamām cepeškrāsnīm un plīts virsmām ir speciālas pieslēgšanas sistēmas.
Lai novērstu iespējamos bojājumus, lietojiet ierīci kopā vienīgi ar citām, tā paša ražotāja iekārtām.
Elektrības padeves pieslēgšana
• Ierīce jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, vai elektriskie dati uz tehnisko datu plāksnītes atbilst mājas elektrosistēmas spriegumam.
• Informācija par spriegumu ir uz datu plāksnītes.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu drošu kontaktligzdu.
• Kad pieslēdzat elektroierīces elektrotīklam,
nenovietojiet vadus ierīces karsto durtiņu
tuvumā.
• Nedrīkst izmantot daudzkanālu spraudkontaktus, savienotājus un pagarinātājus.
Pastāv aizdegšanās risks.
• Nemainiet un nenomainiet elektrības kabeli. Sazinieties ar apkopes centru.
• Uzstādot ierīci, elektrības kabeli un
spraudkontaktu (ja tāds ir) ierīces aizmugurē nedrīkst saspiest vai sabojāt.
• Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas
elektrības kabeļa spraudkontakts ir ērti
pieejams.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
vada. Ja iespējams, vienmēr velciet aiz
spraudkontakta.
Lietošana
• Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai vienīgi
mājsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci komerciālos vai ražošanas nolūkos.
• Izmantojiet ierīci tikai ēdiena gatavošanai
mājas apstākļos. Tādējādi būs iespējams
novērst savainojumus vai īpašuma bojājumus.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai
uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar
viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus
priekšmetus, viegli kūstošus priekšmetus
(plastmasas vai alumīnija). Pastāv aizdegšanās vai sprādziena risks.
• Lietošanas laikā ierīces iekšpuse ievērojami sakarst. Pastāv risks apdedzināties. Ievietojot un ņemot ārā traukus, lietojiet cimdus.
• Ievērojiet piesardzību, ņemot ārā vai ievietojot piederumus, lai nesabojātu cepeškrāsns emaljētās daļas.
• Atverot durtiņas, nestāviet tām tieši
priekšā, kamēr ierīce darbojas. Var izplūst
karsts tvaiks. Pastāv risks apdedzināties.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
– nelieciet traukus tieši uz cepeškrāsns
grīdas un nenosedziet to ar alumīnija foliju;
– nelejiet ierīcē karstu ūdeni;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām.
• Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību
• Neizmantojiet šo ierīci, ja tā saskaras ar
ūdeni. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām.
• Nebalstieties uz atvērtām durtiņām.
• Gatavošanas laikā, pat grilējot, vienmēr
aizveriet ierīces durtiņas.
Kopšana un tīrīšana
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
• Pirms apkopes pārliecinieties, vai ierīce ir
atdzisusi. Pastāv risks apdedzināties. Pastāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Vienmēr uzturiet ierīci tīru. Taukvielu vai citu pārtikas produktu atlieku uzkrāšanās
var izraisīt ugunsgrēku.
• Regulāra tīrīšana pasargās ierīces virsmas
no bojājumiem
• Jūsu personiskai un jūsu īpašuma drošībai
tīriet ierīci vienīgi ar ūdeni un ziepēm. Nelietojiet viegli uzliesmojošus produktus vai
produktus, kas var izraisīt koroziju.
electrolux 23
• Ierīces tīrīšanā neizmantojiet tvaika tīrītājus, augstspiediena tīrītājus, asus abrazīvus priekšmetus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus sūkļus un traipu tīrītājus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja norādījumus. Nesmidziniet neko uz sildelementiem
un termostata sensora.
• Netīriet stikla durtiņas ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai metāla skrāpjiem. Tādējādi var sasist vai sabojāt iekšējā stikla siltumizturīgo virsmu.
• Ja durtiņu stikla paneļi ir bojāti, tie kļūst
trausli un var ieplīst. Tie ir jānomaina. Sazinieties ar apkopes centru.
• Noņemot durtiņas no ierīces, rīkojieties uzmanīgi. Durtiņas ir smagas!
• Netīriet katalītisko emalju (ja tāda ir).
Cepeškrāsns lampa
• Atvienojiet ierīci no barošanas, pirms cepeškrāsns lampas nomaiņas. Pastāv elektrotrieciena risks!
Apkopes centrs
• Vienīgi kvalificēts speciālists var veikt ierīces remontu. Sazinieties ar sertificētu apkopes centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Nolietotas ierīces utilizācija
• Lai izvairītos no savainojumiem vai bojājumiem:
– atvienojiet spraudkontaktu no elektroapgādes;
– nogrieziet elektrisko kabeli un izmetiet
to;
– izmetiet durtiņu slēdzeni. Tādējādi bērnus vai mazus dzīvniekus nevar nejauši
ieslēgt ierīces iekšpusē. Pastāv nosmakšanas risks.
24 electrolux
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
5
6
7
Elektroniskais programmētājs
Dzesējošā ventilatora ventilācijas atveres
Grils
Cepeškrāsns lampa
Teleskopiskās vadotnes
Ventilators
Tehnisko datu plāksnīte
6
Paredzēts trauku, pīrāgu veidņu un cepešu novietošanai.
• Seklā cepešpanna
Kūkām un maziem, apaļiem cepumiem.
• Dziļā cepešpanna
Paredzēta ēdienu gatavošanai un cepšanai, kā arī šķidro taukvielu savākšanai.
Cepeškrāsns piederumi
• Cepeškrāsns plaukts
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
informācija".
Sākotnējā tīrīšana
• Izņemiet no ierīces visus piederumus.
• Tīriet ierīci pirms pirmās lietošanas reizes.
Uzmanību Neizmantojiet abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus! Tie var sabojāt
virsmas. Skatiet sadaļu "Apkope un
tīrīšana".
Iepriekšēja uzsildīšana
1.
Iestatiet funkciju
un maksimālo
temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties tukšgaitā aptuveni vienu stundu.
electrolux 25
3.
un maksimālo
Iestatiet funkciju
temperatūru.
4. Ļaujiet ierīcei darboties tukšgaitā aptuveni 10 minūtes.
5.
Iestatiet funkciju
un maksimālo
temperatūru.
6. Ļaujiet ierīcei darboties tukšgaitā aptuveni 10 minūtes.
Ar šo funkciju ierīce nodedzina ēdiena atliekas. Piederumi var sakarst vairāk nekā para-
sti. Veicot ierīces iepriekšējo uzsildīšanu pirmo reizi, tā var izdalīt smaku un dūmus. Tā ir
normāla parādība. Pārbaudiet, vai ierīcē ir
pietiekama gaisa plūsma.
Pirmais savienojums
Pirmo reizi pievienojot ierīci elektrotīklam vai
pievienojot to pēc elektrības padeves pārtraukuma, ir jāiestata valoda, displeja kontrasts un spilgtums, kā arī diennakts laiks.
Nospiediet + vai - , lai iestatītu vērtību. Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
Elektroniskais programmētājs
1
2
5
1 Izvēlnes iespēju simbols (ar cepeškrāsns
līmeni)
2 Pulkstenis
3 Sildīšanas indikators
3
4
4 Temperatūra/ svars
5 Laika funkcijas
Paneļa sensoru lauku pārskats
Sensora
lauks
Funkcija
Piezīme
Lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci.
Lai parādītu galveno izvēlni.
Iestatītā funkcija (izņemot laika atskaites taimera
funkciju) tiek atcelta.
Lai pārvietotos izvēlnē uz leju un uz
augšu.
Ja funkcija ir aktivizēta:
• vienreiz pieskarieties sensora laukam: atveriet
augstāko izvēlni (funkcija nemainās). Pēc 5 sekundēm ierīce pārslēdzas uz sākotnējo izvēlnes
iespēju;
• divreiz pieskarieties sensora laukam: atveriet augstāko izvēlni un pārvietojieties pa to uz augšu un
uz leju (funkcija tiek atcelta).
26 electrolux
Sensora
lauks
Funkcija
Piezīme
Lai iestatītu vērtības (piemēram, tem- Lai izvēlētos vērtību:
peratūru, laiku, svaru, gatavošanas
• vienreiz pieskarieties sensora laukam: sāk mirgot
pakāpi).
simbols;
• divreiz pieskarieties sensora laukam: varat iestatīt
vērtību.
Lai iestatītu vērtības:
• vienreiz pieskarieties sensora laukam: lai iestatītu
vērtību pakāpeniski;
• turiet nospiestu sensora lauku: lai iestatītu vērtību
ātri.
,
Lai displejā uzstādītu nulli, kad iestatāt gatavošanas
laiku vai pulksteņa laiku
• Pieskarieties + un - vienlaicīgi.
Lai iestatītu laika funkcijas un citas
funkcijas.
Lai apstiprinātu.
Lai lietotu ierīci, jāpieskaras sensoru laukiem. Pārliecinieties, ka jūs pieskaraties
tikai vienam sensora laukam. Ja pieskaraties pārāk stipri, varat vienlaicīgi nospiest vairākus sensoru laukus.
Apzīmējums
Displejs
(piemēri)
Displeja simboli
Ierīces darbības laikā displejā redzami dažādi
simboli.
Funkcija
Laika atgādinājums
4:30
Laiks
10:00
Displejā būs redzams iestatītais laiks.
Darbības laiks
1:00
Uzrāda gatavošanas ciklam nepieciešamo laiku.
Beigu laiks
14:50
Displejā redzams laiks, kad gatavošana būs pabeigta.
Aktivizēšana
pēc kāda laika
0:45
Displejs rāda laiku, kad ierīce sāk gatavot. (Vienlaikus izmantojot Beigu laiku un Gatavošanas laiku.)
Temperatūra
Ir ieslēgts laika atskaites taimeris.
1. Rāda temperatūru cepeškrāsnī. Displejā šis rādījums
saglabājas arī pēc ierīces izslēgšanas, kad cepeškrāsns
iekšpuse vēl ir silta.
2. Ir aktivizēta ātrās sakarsēšanas funkcija. Tā samazina
uzkarsēšanas laiku.
1.
2.
Svars
1,5 kg
Karstums
+pauze
80°C
Displejs rāda, ka aktivizēta automātiskās svēršanas sistēma vai ka svaru var mainīt.
Displejs rāda, ka funkcija ir aktivizēta.
electrolux 27
Izvēlņu pārskats
Galvenā izvēlne
Apzīmējum
s
Izvēlnes funkcija
Lietošana
Cepšanas palīgs
Ietver sarakstu ar automātiskās gatavošanas programmām.
Karsēšanas funkcijas
Ietver sarakstu ar cepeškrāsns karsēšanas funkcijām.
Manas Programmas
Ietver lietotāja izveidoto sarakstu ar gatavošanas programmām.
Pamata iestatījumi
Šo funkciju var izmantot, lai izvēlētos citus cepeškrāsns iestatījumus.
Apakšizvēlnes
Apakšizvēlnes funkcijai: Cepšanas palīgs
Apzīmējums
Apakšizvēlne
Cūka/Teļa gaļa
Liellops/Medījums/Cūka
Putnu gaļa
Zivs
Kūka
Pica/Pīrāgi/Maize
Sautējums terīnē
Lietošanas ērtībai
Speciālie
Apakšizvēlnes funkcijai: Karsēšanas funkcijas
Cepeškrāsns funkcija
Lietošana
Lampa
Kad ir izvēlēta cepeškrāsns funkcija, iedegas cepeškrāsns lampa.
Ventilatora karsēšana
Cepšanai ne vairāk kā divos līmeņos vienlaicīgi. Iestatiet
cepeškrāsns temperatūru par 20–40 °C zemāk, nekā
lietojot augšējo un apakšējo sakarsēšanu.
Augš. + apakškarsēšana
Ēdienu gatavošanai un cepšanai vienā cepeškrāsns līmenī.
Konvekcijas cepšana MULTI
Produktu, kuriem nepieciešama intensīva apbrūnināšana un kraukšķīga pamatne, gatavošanai vienā cepeškrāsns līmenī. Iestatiet cepeškrāsns temperatūru par
20–40 °C° zemāk, nekā lietojot augšējo un apakšējo
sakarsēšanu.
28 electrolux
Cepeškrāsns funkcija
Lietošana
Infratermiskā grilēšana
Lielu gaļas vai mājputnu gaļas gabalu cepšanai vienā
cepeškrāsns līmenī. Šī funkcija ir piemērota arī sacepumu pagatavošanai un ēdienu apbrūnināšanai.
Grils
Režģa vidū novietotu plakanu produktu grilēšanai un
grauzdēšanai.
Grils + augškarsēšana
Plakanu pārtikas produktu grilēšanai lielā daudzumā vai
maizes grauzdēšanai.
Apakškarsēšana
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu.
Slow Cook
Īpaši maigu un sulīgu cepešu pagatavošanai.
Apakšizvēlnes funkcijai: Manas Programmas
Apzīmējums
Apakšizvēlne
-
1 - Manas Programmas
-
2- Manas Programmas
-
...
-
Mainīt programmas vārdu
Apakšizvēlnes funkcijai: Pamata iestatījumi
Apzīmējum
s
Apakšizvēlne
Apraksts
Iestatīt diennakts laiku
Pulksteņa laika iestatīšanai.
Laika indikācija
Aktivizētais displejs rāda pulksteņa laiku, kad ierīce tiek
izslēgta.
Iestatīt un Aiziet!
Ieslēdzot varat izvēlēties Iestatīt un Aiziet! funkciju iespēju
izvēles logā.
Karstums+pauze
Ieslēdzot varat izvēlēties Karstums+pauze funkciju iespēju izvēles logā.
Laika regulēšana
Aktivizē un deaktivizē funkciju funkciju Laika regulēšana .
Displeja kontrasts
Pakāpeniski tiek regulēts displeja kontrasts.
Displeja spilgtums
Pakāpeniski tiek regulēts displeja spilgtums.
Valoda
Iestata displeja valodu.
Skaņas signāla skaļums
Pakāpeniska taustiņu toņu un signālu skaļuma regulēšana.
Taustiņu skaņa
Aktivizē un deaktivizē sensoru lauku skaņu.
Brīdinājuma/Kļūdas signāls
Aktivizē un deaktivizē skaņas signālus.
Servisa izvēlne
Parāda programmatūras versiju un konfigurāciju.
electrolux 29
Apzīmējum
s
Apakšizvēlne
Rūpnīcas iestatījumi
Apraksts
Atjauno sākotnējos ierīces iestatījumus (tostarp funkciju
Manas Programmas ).
Ierīces aktivizēšana un deaktivizēšana
, lai aktivizētu vai deaktivizētu
Nospiediet
ierīci.
Darbs ar izvēlni:
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Nospiediet
vai
, lai izvēlētos izvēlnes iespēju.
3. Nospiediet OK , lai atvērtu apakšizvēlni
vai apstiprinātu iestatījumu.
Jebkurā brīdī var atgriezties atpakaļ galvenajā izvēlnē, izmantojot
.
Uzkarsēšanas funkcijas aktivizēšana
1. Izvēlieties Karsēšanas funkcijas izvēlni.
Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
2. Izvēlieties karsēšanas funkciju. Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
3. Iestatiet temperatūru. Nospiediet OK , lai
apstiprinātu.
Uzkarsēšanas funkcijas deaktivizēšana
, lai atceltu darbību.
Nospiediet
Displejā ir redzama galvenā izvēlne.
Cepeškrāsns temperatūras iestatīšana
Nospiediet + vai - , lai iestatītu temperatūru.
Ierīce sāk sakarst.
Kad ierīce darbojas ar iestatīto temperatūru, atskan skaņas signāls.
Cepeškrāsns temperatūras parādīšana
Nospiediet + vai - vienlaicīgi.
Displejā būs redzama cepeškrāsns temperatūra.
Automātiskās programmas
Šīs 2 automātiskās programmas sniedz optimālus iestatījumus katram gaļas veidam vai
citām receptēm:
• Gaļas ēdienu programmas ar funkciju Svara automātika ( Cepšanas palīgs izvēlne).
• Automātiskās receptes ( Cepšanas palīgs
izvēlne).
Cepšanas palīgs ar funkciju Svara
automātika
Šī funkcija automātiski aprēķina cepšanas
laiku. Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams norādīt produktu svaru.
Funkcijas aktivizēšana:
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties funkciju Cepšanas palīgs . Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu. Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
4. Izvēlieties funkciju Svara automātika . Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
5. Nospiediet + vai - , lai iestatītu produktu
svaru. Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
Automātiskā programma sāk darboties. Svaru var jebkurā laikā mainīt. Nospiediet + vai
- , lai mainītu produktu svaru. Kad laiks būs
beidzies, atskanēs skaņas signāls. Pieskarieties sensora laukam, lai izslēgtu signālu.
Izmantojot mājputnu gaļas programmas, pēc 30 minūtēm apgrieziet produktus uz otru pusi. Displejs rāda atlikušo laiku.
Cepšanas palīgs ar funkciju
Automātiskās receptes
Šī ierīce piedāvā vairākas receptes, ko varat
izmantot. Receptes ir noteiktas, tās nav iespējams mainīt.
Funkcijas aktivizēšana:
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni Cepšanas palīgs . Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu. Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
4. Izvēlieties funkciju Automātiskās receptes . Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
Izvēloties iespēju Manuāli , displejs rāda
automātiskos iestatījumus, bet jūs tos
varat mainīt.
30 electrolux
Izvēlne Manas Programmas
Jūs varat saglabāt savus biežāk lietotos iestatījumus, piemēram, ilgumu, temperatūru
vai cepeškrāsns funkciju. To var izdarīt izvēlnē Manas Programmas . Var saglabāt 20
programmas.
Programmu saglabāšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties cepeškrāsns funkciju vai funkciju Cepšanas palīgs .
3. Nospiediet
atkārtoti, līdz displejā redzams " SAGLABĀT ". Nospiediet OK ,
lai apstiprinātu.
4. Displejā būs redzama pirmā brīvā vieta
atmiņā.
Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
5. Sāk mirgot pirmais burts.
Nospiediet + vai - , lai mainītu burtu. Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
6. Nospiediet
vai
, lai pārvietotu kursoru pa labi vai pa kreisi. Nospiediet OK,
lai apstiprinātu.
Burts sāk mirgot.
7. Atkārtojiet 5. un 6. soli, lai uzrakstītu programmas nosaukumu.
Turiet nospiestu OK , lai saglabātu.
Atmiņā saglabātos ierakstus var mainīt.
(Skatiet sadaļu "Programmas saglabāšana". Veicot 4. soli, nospiediet
vai
, lai izvēlētos ierakstu atmiņā, kuru
vēlaties nomainīt.)
Jūs varat nomainīt programmas nosaukumu izvēlnē " Mainīt programmas vārdu
".
Programmas aktivizēšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni Manas Programmas .
Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
3. Izvēlēties savas programmas nosaukumu. Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
Pulksteņa funkcijas
Apzīmējums
Funkcija
Apraksts
Laika atgādinājums
Laika atskaites iestatīšanai (maks. 2 stundas 30 minūtes). Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību.
Darb. laiks
Lai iestatītu laiku, cik ilgi ierīcei jādarbojas (maks. 23 stundas 59
minūtes).
Beigu laiks
Lai iestatītu cepeškrāsns funkcijas izslēgšanas laiku (maks. 23
stundas 59 minūtes).
Varat izmantot Darb. laiks un Beigu laiks
vienlaicīgi, ja ierīci automātiski jāieslēdz
un jāizslēdz vēlāk.
Ja iestatāt laiku pulksteņa funkcijai, laika atskaite sākas pēc 5 sekundēm.
Ja izmantojat pulksteņa funkcijas Darb.
laiks un Beigu laiks , ierīce izslēdz sildelementus, kad iztecējuši 90 % no iestatītā laika. Ierīce izmantos atlikušo siltumu, lai turpinātu gatavošanas procesu,
līdz laiks būs pilnībā pagājis (3-20 minūtes).
Pulksteņa funkciju iestatīšana
1. Nospiediet
atkārtoti, līdz displejs parāda vajadzīgo pulksteņa funkciju un atbilstošo simbolu.
2. Nospiediet + vai - vajadzīgā laika iestatīšanai. Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
Kad pagājuši 90 % no iestatītā laika, atskan skaņas signāls. Ierīces darbība apstāsies. Displejā parādās paziņojums.
3. Pieskarieties sensora laukam, lai izslēgtu
signālu.
Ar funkciju Laika atgādinājums ir jāaktivizē ierīce, lai iestatītu pulksteņa funkciju.
Ar funkciju Darb. laiks un Beigu laiks ierīce izslēdzas automātiski.
Ar funkciju Darb. laiks un Beigu laiks ir
sākumā jāiestata karsēšanas funkcija un
temperatūra. Pēc tam var iestatīt pulksteņa funkciju.
Izmantojot termozondi, funkcijas Darb.
laiks un Beigu laiks nedarbojas.
electrolux 31
Laika regulēšana
Lauks Time Extension liek cepeškrāsns funkcijai turpināt darbību pēc iestatītā laika beigām.
• Piemērojams visām cepeškrāsns funkcijām ar Darb. laiks vai Svara automātika .
• Nav piemērojams cepeškrāsns funkcijām
ar Gaļas termometrs .
Funkcijas aktivizēšana:
1. Kad gatavošanas laiks būs beidzies, atskanēs skaņas signāls. Pieskarieties jebkuram sensora laukam.
2. Displejā 5 minūtes būs redzams paziņojums Laika regulēšana .
3. Pieskarieties
, lai aktivizētu.
4. Iestatiet funkcijas Time Extension darbības laiku. Pieskarieties OK , lai apstiprinātu.
IESTATĪT UN AIZIET!
IESTATĪT UN AIZIET! funkcija ļauj iestatīt cepeškrāsns funkciju (vai programmu) un izmantot to vēlāk, tikai vienreiz pieskaroties
sensora laukam.
Funkcijas aktivizēšana:
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju.
3. Nospiediet
atkārtoti, līdz displejā redzams Darb.laiks .
4. Iestatiet laiku.
5. Nospiediet
atkārtoti, līdz displejā redzams IESTATĪT UN AIZIET! .
6. Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
Lai aktivizētu funkciju IESTATĪT UN AIZIET! ,
pieskarieties jebkuram sensora laukam (izņemot
) Iestatītā cepeškrāsns funkcija aktivizējas.
Kad funkcijas darbības laiks būs beidzies, atskanēs skaņas signāls.
Kad cepeškrāsns funkcija darbojas, ir
aktivizēta funkcija BLOĶĒŠANA .
Aktivizēt un deaktivizēt funkciju IESTATĪT UN AIZIET! var Pamata iestatījumi izvēlnē.
Karstums+pauze
Funkcija Karstums+pauze uztur pagatavoto
ēdienu siltu 80° temperatūrā 30 minūtes.
Funkcija aktivizējas pēc gatavošanas laika
beigām.
Lai aktivizētu funkciju:
• iestatītajai temperatūrai jābūt augstākai par 80°C;
• ir jāiestata funkcijas ilgums.
Funkcijas aktivizēšana:
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties cepeškrāsns funkciju.
3. Iestatiet temperatūru augstāk par 80°C.
4. Nospiediet
atkārtoti, līdz displejā redzams Karstums+pauze . Nospiediet
OK , lai apstiprinātu.
Kad laiks būs beidzies, atskanēs skaņas signāls.
Funkcija Karstums+pauze darbojas 30 minūtes.
Karstums+Pauze funkcija paliek aktivizēta, ja
pārslēdzaties uz citām cepeškrāsns funkcijām.
Funkciju var aktivizēt un deaktivizēt izvēlnē Pamata iestatījumi .
BLOĶĒŠANA
Funkcija BLOĶĒŠANA neļauj nejauši nomainīt cepeškrāsns funkciju.
Aktivizēt funkciju BLOĶĒŠANA
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet cepeškrāsns funkciju.
3. Nospiediet
atkārtoti, līdz displejā redzams BLOĶĒŠANA
4. Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
Funkcija BLOĶĒŠANA ir aktivizēta.
Deaktivizēt funkciju BLOĶĒŠANA
1. Nospiediet
.
2. Nospiediet OK , lai apstiprinātu.
Funkcija BLOĶĒŠANA ir deaktivizēta.
Ja izslēdzat ierīci, funkcija BLOĶĒŠANA
deaktivizējas.
Child Lock
Funkcija Child Lock neļauj nejauši ieslēgt ierīci.
Aktivizēt funkciju Child Lock
1. Ieslēdziet ierīci.
Neiestatiet nevienu cepeškrāsns funkciju.
2. Nospiediet
un
vienlaikus, līdz displejā parādās ziņojums.
Deaktivizēt funkciju Child Lock
1. Veiciet vēlreiz visu iepriekšminēto.
32 electrolux
Automātiskā izslēgšanās
Ierīce pēc noteikta laika automātiski izslēgsies:
• ja neizslēgsiet ierīci;
• ja nemainīsiet cepeškrāsns temperatūru.
Cepeškrāsns temperatūra
Izslēgšanās laiks
30°C - 115°C
12,5 h
120°C - 195°C
8,5 h
200°C - 245°C
5,5 h
250°C
3,0 h
°C
Lai ieslēgtu ierīci pēc automātiskās izslēgšanās, sākumā pilnībā izslēdziet ierīci.
Sakarsēšanas indikators
Kad ieslēdzat cepeškrāsns funkciju, displejā
parādās josla. Josla rāda pieaugošo temperatūru.
Ātrās sakarsēšanas indikators
Dažām cepeškrāsns funkcijām ar ātro sakarsēšanu automātiski samazinās uzsildīšanas
laiks. Indikatora josla pārvietojas no labās
puses uz kreiso, līdz cepeškrāsns sasniedz
iestatīto temperatūru.
Atlikušā siltuma indikators
Kad izslēdzat ierīci, displejs rāda atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
Dzesējošais ventilators
Dzesējošais ventilators automātiski ieslēdzas, lai atdzesētu ierīces virsmas. Izslēdzot
ierīci, dzesējošais ventilators turpinās darboties, līdz ierīci būs atdzisusi.
Teleskopiskās vadotnes
Izvelciet labās un kreisās puses teleskopiskās vadotnes.
Uzlieciet plauktu vai cepešpannu uz teleskopiskajām vadotnēm un uzmanīgi iebīdiet to
cepeškrāsnī.
°C
Uzmanību Lai nesabojātu durtiņu
emalju vai stiklu, neaizveriet durtiņas,
kamēr teleskopiskās vadotnes nav
pilnībā iebīdītas ierīcē.
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
informācija".
• Ierīcei ir četri plauktu līmeņi. Skaitiet plauktu līmeņus no ierīces apakšas.
• Dažādus ēdienus var gatavot divos līmeņos vienlaicīgi. Novietojiet plauktus 1. un 3.
līmenī.
• Šai cepeškrāsnij ir speciāla sistēma, kas
cirkulē gaisu un pastāvīgi recirkulē tvaiku.
Ar šo sistēmu ēdienu var gatavot ar tvaiku
palīdzību, uzturot to mīkstu iekšpusē un
kraukšķīgu no ārpuses. Tas ievērojami samazina gatavošanas laiku un enerģijas patēriņu.
• Ierīcē vai uz stikla durtiņām var sakrāties
mitrums. Tas ir normāli. Ja lietošanas laikā
atverat durtiņas, obligāti stāviet atstatus no
ierīces. Lai mazinātu kondensāciju, pirms
gatavošanas darbiniet ierīci 10 minūtes.
• Pēc katras ierīces lietošanas reizes noslaukiet mitrās vietas.
electrolux 33
• Nelieciet priekšmetus tieši uz ierīces pamatnes un gatavošanas laikā neapsedziet
komponentus ar alumīnija foliju. Tas var ietekmēt gatavošanas rezultātus un bojāt
emaljas pārklājumu.
Durtiņu iekšpuse
Cepeškrāsns durtiņu iekšpusē var atrast
plauktu līmeņu numurus.
Pīrāgu pagatavošana
• Piemērotākā pīrāgu gatavošanas temperatūra ir robežās no 150 °C līdz 200 °C.
• Pirms pagatavošanas sakarsējiet cepeškrāsni aptuveni 10 minūtes.
• Neatveriet cepeškrāsns durtiņas, pirms
nav pagājušas ¾ no gatavošanas laika.
• Ja vienlaikus lietojat divas universālās cepešpannas, atstājiet starp tām vienu tukšu
līmeni.
• Lai sarkanā gaļa tiktu labi apcepta, taču
būtu sulīga, iestatiet temperatūru robežās
no 200 °C līdz 250 °C.
• Baltajai gaļai, piemēram, mājputnu gaļai un
zivīm iestatiet temperatūru robežās no 150
°C līdz 175 °C.
• Lai pagatavotu ļoti taukainu gaļu un novērstu cepeškrāsns notraipīšanu ar šķidrajām taukvielām, lietojiet dziļo cepešpannu.
• Pirms pagatavotās gaļas sagriešanas pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu
gaļas sulīgumu.
• Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu dūmošanu, iepildiet dziļajā cepešpannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu
kondensēšanos, regulāri pievienojiet ūdeni.
Zivju un gaļas gatavošana
• Necepiet gaļu, kas sver mazāk par 1 kg.
Gatavojot gaļu nelielā daudzumā, tā izžūst.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
informācija".
A
Durtiņu stikla paneļu tīrīšana
1. Tīriet durtiņu stikla paneļus ar siltu ziepjūdeni.
2. Uzmanīgi notīriet durtiņu stikla paneļus.
Cepeškrāsns durtiņu tīrīšana
Cepeškrāsns durtiņām ir trīs stikla paneļi, kas
uzstādīti viens aiz otra. Stikla paneļus var izņemt, lai notīrītu.
Cepeškrāsns durtiņu un stikla paneļu
noņemšana
1. Satveriet durtiņu apmali durtiņu augšējās
malas (A) abās pusēs un, lai izņemtu, velciet to uz augšu.
2. Turiet stiklu ar vienu roku un izņemiet pirmo stikla paneli (B) ar otru. Veiciet tās
pašas darbības, lai izņemtu otro stikla paneli (C).
34 electrolux
B
das stikla ārpusē. Pārliecinieties, ka stikla paneļa virsma nav raupja, kad tai pieskaraties.
D
D
4
3
2
1
C
A
Notīriet stikla paneļus ar ziepjūdeni. Uzmanīgi
noslaukiet stikla paneļus.
Durtiņu un stikla paneļu uzstādīšana
Kad durtiņas ir notīrītas, uzstādiet stikla paneļus pretējā secībā. Vidējais stikla panelis
noteikti jāuzstāda pareizajā ligzdā (skatiet attēlu zemāk).
Vidējam panelim vienā stūrī ir punkts. Uzstādot šo paneli, pārliecinieties, ka punkts ir slikta paneļa kreisās puses augšējā stūrī.
Pirmajam stikla panelim ir dekoratīvs ietvars
un plauktu līmeņu saraksts. Uzstādot šo paneli, pārliecinieties, ka drukātais teksts atro-
Cepešpannu balstu vadotnes
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšējās sānu sienas,
izņemiet cepešpannu balstu vadotnes.
Režģa atbalsta vadotņu noņemšana
1. Pavelciet cepešpannu vadotņu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
electrolux 35
2. Pavelciet cepešpannu slieces no sānu
sienas aizmugurējās daļas, lai izņemtu
cepešpannu balstu vadotnes.
2. Uzmanīgi pavelciet sildelementu uz leju.
1
2
Cepešpannu balstu vadotņu
uzstādīšana
Uzstādiet cepešpannu balstu vadotnes atpakaļ tām paredzētajā vietā, tikai šoreiz pretējā secībā.
Svarīgi Pārbaudiet, vai izbīdāmo
cepešpannu vadotņu fiksatori ir vērsti uz
priekšpusi.
Mikroviļņu krāsns griesti
Lai atvieglotu cepeškrāsns iekšpuses augšējās daļas tīrīšanu, var izņemt uzstādīto sildelementu.
Brīdinājums Pirms sildelementa
izņemšanas izslēdziet ierīci. Pārbaudiet,
vai ierīce ir atdzisusi. Pastāv
apdedzināšanās risks!
1. Izskrūvējiet sildelementa fiksācijas skrūvi.
Pirmajā reizē lietojiet skrūvgriezi.
Šajā laikā varat tīrīt cepeškrāsns tilpnes
augšpusi.
Tīriet cepeškrāsns augšpusi ar mīkstu drāniņu, kas samērcēta siltā ziepjūdenī un pēc tam
nosusiniet mitrās virsmas.
Sildelementa uzstādīšana
1. Uzstādiet sildelementu, veicot iepriekš
minētās darbības pretējā secībā.
Brīdinājums Pārbaudiet, vai
sildelements ir pareizi nostiprināts.
Krāsns cepeškrāsns apgaismojuma
spuldzes maiņa / stikla pārsega tīrīšana
Brīdinājums Uzmanieties! Pastāv
elektrošoka risks!
36 electrolux
1. Lai izņemtu stikla apvalku, pagrieziet to
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns spuldzi ar piemērotu 300°C siltumizturīgu cepeškrāsns
spuldzi. Jaunajai cepeškrāsns spuldzei ir
jābūt tieši tādai pašai kā nomainītajai.
4. Uzstādiet stikla apvalku.
KO DARĪT, JA ...
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
informācija".
Problēma
Iespējamais cēlonis
Novēršana
Cepeškrāsns nesakarst
Cepeškrāsns ir izslēgta
Ieslēdziet cepeškrāsni
Nav iestatīts pulkstenis
Iestatiet pulksteni
Nav iestatīti nepieciešamie iestatīju- Pārbaudiet iestatītās vērtības
mi
Ieslēgšanas bloķētājs ir aktivizēts.
Skatiet sadaļu "Ieslēgšanas bloķētāja ieslēgšana/izslēgšana"
Nedarbojas mājas elektrosistēmas
drošinātājs
Pārbaudiet drošinātāju
Ja drošinātājs nedarbojas atkārtoti,
sazinieties ar kvalificētu elektriķi
Displejs rāda F11
Termozondes spraudkontakts nav
uzstādīts pareizi termozondes ligzdā
Uzstādiet termozondes spraudkontaktu pēc iespējas tālāk.
Neieslēdzas cepeškrāsns
lampa
Cepeškrāsns lampa ir bojāta
Skatiet sadaļu "Cepeškrāsns lampas nomaiņa"
Uz pārtikas un cepeškrāsns iekšpusē parādās
tvaiks un kondensāts
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti pārāk ilgi
Pabeidzot gatavošanu, neatstājiet
ēdienus cepeškrāsnī ilgāk par
15 – 20 minūtēm
Ja neizdodas atrast problēmas risinājumu
pašam, sazinieties ar savu izplatītāju vai apkopes centru.
Apkopes centram nepieciešamie dati ir norādīti tehnisko datu plāksnītē. Datu plāksnīte
atrodas uz cepeškrāsns iekšpuses priekšējā
rāmja.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
UZSTĀDĪŠANA
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
informācija".
electrolux 37
540
20
2
570
590
560
594
50
A
B
in
560
580
550 m
÷57
0
Elektroinstalācija
Brīdinājums Tikai kvalificēts un
kompetents speciālists drīkst veikt
elektroinstalācijas darbus.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību
par bojājumiem, kas radušies, neievērojot drošības norādījumus no nodaļas
"Drošība".
593
in
550 m
560
00
÷1
80
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un barošanas vadu.
-570
INFORMĀCIJA PAR APKĀRTĒJO VIDI
Simbols
uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
38 electrolux
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no
potenciālām negatīvām sekām apkārtējai
videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams
izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu
sazinieties ar jūsu pašvaldību, saimniecības
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā jūs iegādājāties šo produktu.
Iepakojuma materiāli
Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un
otrreizēji pārstrādājami. Plastmasas daļas ir marķētas ar starptautiskajiem saīsinājumiem PE, PS utt. Utilizējiet iepakojumu vietējā atkritumu apsaimniekotāja
nodrošinātājos konteineros.
electrolux 39
Electrolux. Thinking of you.
Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com
TURINYS
Saugos informacija
Gaminio aprašymas
Kasdienis naudojimas
Naudinga informacija ir patarimai.
39
42
42
50
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Įrengimas
Aplinkosauga
51
53
54
55
Galimi pakeitimai
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš prijungdami ir pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą:
• kad užtikrintumėte savo pačių ir savo turto
saugumą,
• kad tausotumėte aplinką,
• kad prietaisas tinkamai veiktų.
Šią naudojimo instrukciją laikykite kartu su
prietaisu, įskaitant tuos atvejus, kai jį perkeliate ar parduodate.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
• Neleiskite naudoti prietaisą asmenims,
įskaitant vaikus, turintiems fizinę jutimo ir
proto negalią arba stokojantiems patirties
ir žinių. Juos turi prižiūrėti arba pamokyti
naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas
asmuo.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kyla uždusimo arba
fizinės traumos pavojus.
• Neleiskite vaikams ir mažiems gyvūnams
būti šalia, kai prietaiso durelės atviros arba
prietaisas veikia. Kyla pavojus susižeisti arba patirti kitą traumą, sukeliančią negalią.
• Jeigu prietaise yra įjungimo užrakto arba
mygtukų užrakto funkcija, naudokite ją. Ji
neleis vaikams ir mažiems gyvūnams netyčia naudoti prietaisą.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Išjunkite prietaisą po kiekvieno naudojimo.
Įrengimas
• Šį prietaisą gali įrengti ir prijungti tik įgaliotasis elektrikas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Tai padės išvengti
konstrukcijos pažeidimo arba fizinių
traumų pavojų.
• Patikrinkite, ar prietaisas nebuvo apgadintas gabenimo metu. Jei prietaisas apgadintas, nejunkite jo. Jeigu reikia, kreipkitės
į tiekėją.
• Prieš naudodami pirmą kartą, nuo prietaiso nuimkite visas pakavimo medžiagas,
lipdukus ir apsauginius sluoksnius. Nepašalinkite techninių duomenų plokštelės. Kitaip gali negalioti garantija.
• Privaloma vadovautis šalyje, kurioje prietaisas naudojamas, galiojančiais įstatymais, potvarkiais, direktyvomis ir standartais (saugos reglamentais, reglamentais
dėl tinkamo perdirbimo, elektros arba dujų
saugos taisyklėmis ir pan.).
• Įsitikinkite, kad įrengiant prietaisą jo maitinimo laido kištukas būtų ištrauktas iš elektros tinklo lizdo.
• Būkite atsargūs, perstatydami prietaisą.
Prietaisas yra sunkus. Visuomet mūvėkite
apsaugines pirštines. Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Prietaisą prie elektros tinklo reikia prijungti
taip, kad jį nuo tinklo būtų galima atjungti
ties visais poliais, o kontakto anga būtų
mažiausiai 3 mm.
• Būtina turėti tinkamus izoliacijos įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius,
saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
40 electrolux
• Visos apsaugos nuo elektros smūgio dalys
yra pritvirtintos taip, kad be specialių įrankių jų nuimti nebūtų galima.
• Kai kuriose piretaiso dalyse yra įtampa.
Baldas turi uždengti orkaitės dalis be
tarpų. Taip išvengsite elektros smūgio, nes
negalėsite netyčia prisiliesti prie pavojingų
dalių.
• Prieš įrengdami prietaisą, patikrinkite, ar
virtuvės spintelės angos matmenys atitinka prietaiso matmenis.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ar įrenginių.
• Prietaisą sumontuokite taip, kad jo galinė
dalis ir vienas šonas būtų prie aukštesnio
baldo ar prietaiso. Kita pusė turi būti prie
tokio paties aukščio baldo ar prietaiso.
• Prietaiso negalima statyti ant pagrindo.
• Integruojamos orkaitės ir integruojamos
maisto gaminimo kaitlentės turi specialią
jungimo sistemą. Norėdami apsaugoti
prietaisą nuo gedimo, šį prietaisą naudokite tik su to paties gamintojo prietaisais.
Elektros prijungimas
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų namų elektros tinklo duomenis.
• Informacija apie įtampą nurodyta techninių
duomenų plokštelėje.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą
elektros lizdą.
• Kai jungiate elektros prietaisus į elektros
tinklo lizdus, saugokite kabelius, kad jie
neliestų arba nebūtų arti karštų prietaiso
durelių.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų. Gali kilti gaisras.
• Nekeiskite ir nemodifikuokite maitinimo laido. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
• Žiūrėkite, kad nesuspaustumėte ar nepažeistumėte už prietaiso esančio maitinimo
laido ir jo kištuko (jeigu taikytina).
• Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą elektros
jungtis būtų lengvai pasiekiama.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Traukite paėmę už kištuko –
jeigu taikytina.
Naudojimas
• Šis prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite prietaiso komercinei ir pramoninei veiklai.
• Prietaisą naudokite tik maistui gaminti namuose. Taip išvengsite fizinių traumų arba
žalos turtui.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių
produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų ir (arba) lydžių daiktų (pagamintų iš plastiko ar aliuminio). Gali kilti
sprogimas arba gaisras.
• Veikiant šiam prietaisui, jo vidus įkaista.
Kyla pavojus nusideginti. Įdėdami arba
išimdami priedus ar prikaistuvius, mūvėkite pirštines.
• Priedus įstatykite ir ištraukite atsargiai, kad
nepažeistumėte orkaitės emalio.
• Prietaisui veikiant, atidarydami dureles, visuomet būkite atokiau nuo prietaiso. Gali
išsiveržti karšti garai. Galima nudegti odą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite jokių daiktų tiesiai ant prietaiso
dugno ir neuždenkite jo aliuminio folija;
– nepilkite karšto vandens tiesiai į prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
• Prietaiso nenaudokite, jeigu jis liečiasi su
vandeniu. Prietaiso nenaudokite, jeigu jūsų
rankos drėgnos.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Maistą visada gaminkite uždarę prietaiso
dureles, net kai ant kepimo grotelių.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite jo maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Kyla pavojus nusideginti. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
• Prietaisas visada turi būti švarus. Dėl susikaupusių riebalų ar maisto likučių gali kilti
gaisras.
• Reguliarus valymas padeda išvengti paviršiaus medžiagos prastėjimo.
electrolux 41
• Norėdami užtikrinti savo pačių ir savo turto
saugą, prietaisą valykite tik vandeniu ir
muilu. Nenaudokite degių produktų arba
produktų, kurie gali sukelti koroziją.
• Nevalykite prietaiso garų ar aukšto slėgio
valytuvais, aštriais įrankiais, abrazyvinėmis
valymo priemonėmis, abrazyvinėmis šveitimo kempinėmis ir dėmių valikliais.
• Jeigu naudojate purškiamą orkaičių valiklį,
laikykitės gamintojo instrukcijų. Nepurkškite jokių priemonių ant kaitinimo elementų
ir termostato jutiklio.
• Nevalykite stiklinių durelių abrazyvinėmis
valymo priemonėmis arba metalinėmis
grandyklėmis. Gali įtrūkti ir suskilinėti vidinis karščiui atsparaus stiklo paviršius.
• Jeigu durelių stiklo plokštės pažeistos, jos
susilpnėja ir gali suskilti. Privalote jas pakeisti. Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. durelės yra sunkios
• Nevalykite katalitinio emalio (jeigu taikytina).
Orkaitės lemputė
• Prieš keisdami orkaitės lemputę, atjunkite
buitinį prietaisą nuo elektros tinklo. Galite
gauti elektros smūgį!
Techninės priežiūros centras
• Šį prietaisą gali taisyti tik įgaliotasis specialistas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
Prietaiso utilizavimas
• Norėdami išvengti fizinių traumų arba žalos
– Maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros tinklo lizdo.
– Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
– Išmeskite durelių skląstį. Tai apsaugos
vaikus arba mažus gyvūnus, kad jie neužsidarytų prietaiso viduje. Kyla pavojus
uždusti.
42 electrolux
GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
4
5
7
1 Elektroninė programinė įranga
2 Aušinimo ventiliatoriaus ventiliacinės angos
3 Grilis
4 Orkaitės lemputė
5 Ištraukiami bėgeliai
6 Ventiliatorius
7 Techninių duomenų plokštelė
6
Skirta kepimo indams, kepinių skardoms,
kepsniams.
• Plokščia kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Gilus kepimo indas
Skirta kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.
Orkaitės priedai
• Orkaitės lentyna
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Pradinis valymas
• Išimkite visas dalis iš prietaiso.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Atsargiai Nenaudokite abrazyvinių
valiklių! Taip galima sugadinti paviršių.
Žiūrėkite skyrių "Valymas ir priežiūra".
Išankstinis įkaitinimas
1.
Nustatykite funkciją
temperatūrą.
ir aukščiausią
electrolux 43
Per tą laiką bus išdeginti prietaise likę nešvarumai. Priedai gali įkaisti labiau nei paprastai.
Kai įkaitinate prietaisą pirmą kartą, iš prietaiso gali sklisti kvapas ir dūmai. Tai normalu.
Būtinai užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
2. Leiskite prietaisui paveikti negaminant jokio maisto maždaug 1 valandą.
3.
Nustatykite funkciją
ir aukščiausią
temperatūrą.
4. Leiskite prietaisui paveikti negaminant jokio maisto maždaug 10 minučių.
5.
Nustatykite funkciją
ir aukščiausią
temperatūrą.
6. Leiskite prietaisui paveikti negaminant jokio maisto maždaug 10 minučių.
Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti ekrano
kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros laiką. Norėdami nustatyti reikšmę, palieskite + arba - .
Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Elektroninis programavimo valdiklis
2
1
5
1 Meniu parinkties simbolis (su orkaitės lentynos lygiu)
2 Laikrodis
3 Kaitinimo indikatorius
3
4
4 Temperatūra / svoris
5 Laikmačio funkcijos
Valdymo skydelio jutiklių laukų apžvalga
Jutiklio
laukas
Funkcija
Pastabos
Įjungia ir išjungia prietaisą.
Atidaro pagrindinį meniu.
Nustatyta funkcija išjungiama (išskyrus atgalinės
atskaitos laikmatį).
Naršo meniu aukštyn ir žemyn.
Kai kuri nors funkcija yra įjungta
• Vieną kartą palietus jutiklio lauką, atidaromas
aukštesnio lygio meniu (funkcija ir toliau lieka
įjungta). Po 5 sekundžių prietaisas persijungia į
pradinę meniu parinktį.
• Du kartus palietus jutiklio lauką, atidaromas aukštesnio lygio meniu ir naršoma aukštyn bei žemyn
(funkcija neveikia).
44 electrolux
Jutiklio
laukas
Funkcija
Pastabos
Nustato reikšmes (pavyzdžiui, tem- Reikšmės reguliavimas
peratūrą, laiką, svorį, maisto gamini- • Vieną kartą palietus jutiklio lauką, simbolis mirksi.
mo laipsnį).
• Du kartus palietus jutiklio lauką, galima nustatyti
reikšmę.
Reikšmių nustatymas
• Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, jei reikšmę norite nustatyti lėtai.
• Laikykite nuspaudę jutiklio lauką, jei reikšmę norite
nustatyti greitai.
,
Nulinei reikšmei ekrane nustatyti, kai nustatėte gaminimo laiką arba laiką.
• Vienu metu palieskite + ir - .
Laiko ir kitoms funkcijoms nustatyti.
Patvirtinti.
Norėdami valdyti prietaisą, lieskite jutiklių
laukus. Palieskite tik vieno jutiklio lauką.
Jeigu liesite neapdairiai, galite paliesti
kelių jutiklių laukus.
Ekranas (pavyzdžiai)
Simbolis
Ekrano simboliai
Prietaisui veikiant, ekrane rodomi įvairūs simboliai.
Funkcija
Laikmatis
4:30
Įjungtas atgalinės atskaitos laikmatis.
Laikas
10:00
Ekrane rodomas nustatytas laikas.
Trukmė
1:00
Rodo maisto ruošimo ciklui reikalingą laiką.
Pabaiga
14:50
Ekrane rodomas laikas, kada pasibaigs kepimo laikas.
Paleisti po kurio laiko
0:45
Ekrane rodomas laikas, kada prietaisas pradės gaminti.
(Kai vienu metu naudojate ir pabaigos laiko, ir gaminimo
laiko funkcijas.)
Temperatūra
1. Rodo temperatūros lygį orkaitės ertmėje. Ekrane ji rodoma ir išjungus prietaisą, kai orkaitė vis dar yra įkaitusi.
2. Veikia greito įkaitinimo funkcija. Sutrumpinamas kaitinimo laikas.
1.
2.
Svoris
1,5 kg
Kaitinti+palaikyti
80°C
Ekrane rodoma, kad veikia automatinė svėrimo sistema arba svorį galima pakeisti.
Ekranas rodo, kad funkcija veikia.
Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim
bolis
Meniu punktas
Taikymas
Kepimo vadovas
Jame yra automatinių kepimo programų sąrašas.
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas orkaitės kaitinimo funkcijų sąrašas.
Mano programos
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių kepimo programų sąrašas.
electrolux 45
Sim
bolis
Meniu punktas
Baziniai nustatymai
Taikymas
Galima naudoti kitiems orkaitės nustatymams nustatyti.
Submeniu
Submeniu, skirti: Kepimo vadovas
Simbolis
Submeniu
Kiauliena/Veršiena
Jautiena/Žvėriena/Aviena
Paukštiena
Žuvis
Kepiniai
Pica/Pyragas/Duona
Troškiniai/Apkepai
Pusfabrikačiai
Specialios funkcijos
Submeniu, skirti: Kaitinimo funkcijos
Orkaitės funkcija
Taikymas
Lemputė
Orkaitės lemputė įsijungia, kai yra nustatyta orkaitės
funkcija.
Karšto oro srautas
Kepimui ant iki 2 orkaitės lygių vienu metu. Orkaitės
temperatūrą nustatykite 20−40°C žemesnę, nei kepant
įjungus viršutinį-apatinį kaitinimo elementus
Apatinis+viršutinis kaitinimas
Kepimui ir skrudinimui viename orkaitės lygmenyje
Picos kepimas
Kepimas viename lygmenyje yra skirtas patiekalams,
kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Orkaitės temperatūrą nustatykite 20−40°C žemesnę, nei kepant įjungus viršutinį/apatinį kaitinimo elementus.
Terminis grilis
Didelių mėsos ar vištienos gabalų skrudinimui viename
lygmenyje. Ši funkcija ypač tinka traškaus paviršiaus
sluoksnio užkepimui ir paviršiaus paskrudinimui iki rudumo.
Mažasis grilis
Plokštiems patiekalams kepti griliu padėjus grotelių viduryje ir lengvai užkepti paviršių.
Didysis grilis
Plokštiems patiekalams kepti griliu dideliais kiekiais ir
paviršiui lengvai užkepti.
Apatinis kaitinimas
Skirta pyragams su trapiu pagrindu kepti.
46 electrolux
Orkaitės funkcija
Taikymas
Slow Cook
Ypač minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Submeniu, skirti: Mano programos
Simbolis
Submeniu
-
1 - Mano programos
-
2- Mano programos
-
...
-
Programos pervardijimas
Submeniu, skirti: Baziniai nustatymai
Sim
bolis
Submeniu
Aprašymas
Paros laiko nustatymas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus orkaitę, rodo esamą laiką.
Set + Go
Kai ĮJUNGTA, parinkčių pasirinkimo lange galite pasirinkti
funkciją Set + Go .
Kaitinti + palaikyti
Kai ĮJUNGTA, parinkčių pasirinkimo lange galite pasirinkti
funkciją Kaitinti+palaikyti .
Laiko pratęsimas
Įjungia ir išjungia funkciją Laiko pratęsimas .
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustato ekrano kontrastą.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustato ekrano ryškumą.
Kalbos nustatymas
Nustato ekrano kalbą.
Skambučio garsumas
Laipsniškai nustato mygtukų paspaudimo ir garso signalų garsumą.
Mygtukų signalai
Įjungia ir išjungia jutiklių laukų paspaudimo garso signalus.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungia ir išjungia įspėjimų garso signalus.
Aptarnavimas
Rodoma programinės įrangos versija ir sąranka.
Gamyklos nustatymai
Pakeičia visus nustatytus parametrus gamykliniais nustatymais (įskaitant Mano programos ).
Įjungia ir išjungia prietaisą
prietaisui įjungti arba išjungti.
Palieskite
Įvairių meniu naudojimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
arba
meniu parinkčiai
pasirinkti.
3. Palieskite OK , kad atidarytumėte papildomą meniu arba patvirtintumėte nustatymą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į pagrindinį meniu
mygtuku
.
Kaitinimo funkcijos paleidimas
1. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos . Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją. Palieskite
OK , kad patvirtintumėte.
3. Nustatykite temperatūrą. Palieskite OK ,
kad patvirtintumėte.
Kaitinimo funkcijos išjungimas
procedūrai atšaukti.
Palieskite
Ekrane rodomas pagrindinis meniu.
electrolux 47
Orkaitės temperatūros nustatymas
Palieskite + arba - temperatūrai nustatyti.
Prietaisas ima kaisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytąją temperatūrą, pasigirsta garso signalas.
Orkaitės temperatūros rodymas
Palieskite + arba - .
Ekrane rodoma orkaitės temperatūra.
Automatinės programos
2 automatinės programos numato optimalius
nustatymus kiekvienos rūšies mėsai arba kitiems patiekalams gaminti:
• Mėsos ruošimo programos naudojant
funkciją Automatinės svorio progr. ( meniu
Kepimo vadovas )
• funkciją Receptai ( meniu Kepimo vadovas )
Kepimo vadovo Automatinis svėrimas
su funkcija
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja kepimo
laiką. Norint naudoti šią funkciją, būtina įvesti
maisto svorį.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite Kepimo vadovas . Palieskite
OK , kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite funkciją Automatinis svėrimas . Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
5. Palieskite + arba - maisto svoriui nustatyti. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Automatinė programa pradeda veikti. Jūs
bet kuriuo metu galite pakeisti svorio nustatymą. Palieskite + arba - maisto svorio nustatymui pakeisti. Laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Norėdami išjungti garso signalus, palieskite bet kurį jutiklinį lauką.
Naudodami visas paukštienos gaminimo programas, apverskite patiekalą po
30 minučių. Ekrane rodomas priminimas.
Kepimo vadovas ir Automatinis receptas
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos galite panaudoti. Receptai yra fiksuoti ir jūs negalite jų pakeisti.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite Kepimo vadovo meniu. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite funkciją Automatinis receptas .
Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Kai nustatote parinktį Rankinis , ekrane
rodomi automatiniai nustatymai, bet jūs
galite juos pakeisti.
Meniu Mano programos
Galite išsaugoti mėgstamus nustatymus, pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba orkaitės
funkciją. Šiuos nustatymus rasite meniu Mano programos . Galite išsaugoti 20 programų.
Programų įrašymas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite orkaitės funkciją arba funkciją
Kepimo vadovas .
3. Lieskite
tol, kol ekrane bus rodoma
„ ĮRAŠYMAS “. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
4. Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
5. Žybčioja pirmoji raidė.
Palieskite + arba - raidei pakeisti. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
6. Palieskite
arba
žymekliui perkelti į
į dešinę arba kairę. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Raidė žybčioja.
7. Norėdami įrašyti programos pavadinimą,
kartokite 5 ir 6 žingsnius.
Palieskite ir palaikykite OK , kad išsaugotumėte.
Galite perrašyti atmintinės poziciją. (Žr.
skyrių „Programos išsaugojimas“. Ties 4
arba
, kad pažingsniu palieskite
sirinktumėte atmintinės poziciją, kurią
norite perrašyti.)
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu „ Programos pervardijimas “.
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mano programos . Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
48 electrolux
3. Pasirinkite mėgstamos programos pavadinimą. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Laikrodžio funkcijos
Simbolis
Funkcija
Aprašymas
Laikmatis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (daugiausiai 2 val. ir 30 min.). Ši
funkcija neturi poveikio orkaitės veikimui.
Trukmė
Nustatyti, kiek laiko turi veikti prietaisas (maks. 23 val. ir 59 min).
Pabaiga
Orkaitės funkcijos išjungimo laikui nustatyti (maks. 23 val. ir 59
min).
Galite vienu metu naudoti funkcijas Trukmė ir Pabaiga , jeigu prietaisas turi būti
automatiškai įjungiamas ir išjungiamas
vėliau.
Nustačius laiko funkciją, atgalinės atskaitos
laikmatis pradeda veikti po 5 sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio funkcijas
funkcijas Trukmė ir Pabaiga , prietaisas
išjungia kaitinimo elementus praėjus 90
% nustatyto laiko. Prietaisas naudoja likutinį karštį gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3-20 minučių).
Laikrodžio funkcijų nustatymas
1. Palieskite
, kol ekrane pasirodys reikiama laikrodžio funkcija ir atitinkamas
simbolis.
2. Palieskite + arba - reikiamam laikui nustatyti. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Praėjus 90 % nustatyto laiko, pasigirs
garso signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane rodomas pranešimas.
3. Norėdami išjungti garso signalus, palieskite bet kurį jutiklinį lauką.
Naudodami funkciją Laikmatis , norėdami nustatyti laikrodžio funkciją, privalote
įjungti prietaisą.
Naudojant funkcijas funkcijas Trukmė ir
Pabaiga , prietaisas išsijungia automatiškai.
Naudodami funkcijas funkcijas Trukmė ir
Pabaiga , pirmiausiai privalote nustatyti
kaitinimo funkciją ir temperatūrą. Tuomet galite nustatyti laiko funkciją.
Naudojant mėsos kepimo temperatūros
matuoklį, funkcijos Trukmė ir Pabaiga
neveikia.
Laiko pratęsimas
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia orkaitės
veikimą pasibaigus nustatytam laikui.
• Taikytina visoms orkaitės funkcijoms su
funkcija Trukmė arba Automatinės svorio
progr. .
• Netaikytina orkaitės funkcijoms su Mėsos
termometras (MT) .
Funkcijos įjungimas
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai. Palieskite bet kurio jutiklio lauką.
2. Ekrane penkias minutes rodomas pranešimas Laiko pratęsimas .
3. Palieskite
, kad įjungtumėte.
4. Nustatykite funkcijos Laiko pratęsimas
reikšmę. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
SET+GO
Funkcija SET+GO leidžia nustatyti bet kurią
orkaitės funkciją (arba programą) ir panaudoti
ją vėliau vienu jutiklinio lauko paspaudimu.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Lieskite
tol, kol ekrane bus rodoma
Trukmė .
4. Nustatykite laiką.
5. Lieskite
tol, kol ekrane bus rodoma
SET+GO .
6. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Norėdami paleisti SET+GO , palieskite bet
). Nustatyta orkurį jutiklinį lauką (išskyrus
kaitės funkcija pradeda veikti.
Orkaitės funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Veikiant orkaitės funkcijai, veikia funkcija
MYGTUKŲ UŽRAKTAS .
electrolux 49
Galite įjungti ir išjungti funkciją SET+GO
meniu Baziniai nustatymai .
Kaitinti+palaikyti
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių palaiko
paruoštą maistą šiltą esant 80° temperatūrai.
Ji įsijungia pasibaigus kepimo arba kepinimo
procedūrai.
Funkcijos veikimo sąlygos:
• nustatyta temperatūra turi būti didesnė kaip 80 °C;
• nustatyta funkcijos veikimo trukmė;
Funkcijos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite orkaitės funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C temperatūrą.
4. Palieskite
tol, kol ekrane bus rodoma
Kaitinti+palaikyti . Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Lemputė Kaitinti+palaikyti funkcija veikia 30
minučių.
Funkcija Kaitinti+palaikyti lieka įjungta, jeigu
perjungiate į kitas orkaitės funkcijas.
Galite įjungti arba išjungti funkciją meniu
Baziniai nustatymai .
MYGTUKŲ UŽRAKTAS
Funkcija MYGTUKŲ UŽRAKTAS apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijų pakeitimo.
Funkcijos MYGTUKŲ UŽRAKTAS
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite orkaitės funkciją.
3. Palieskite
tol, kol ekrane bus rodoma
MYGTUKŲ UŽRAKTAS
4. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Lemputė MYGTUKŲ UŽRAKTAS veikia.
Funkcijos MYGTUKŲ UŽRAKTAS
1. Palieskite
.
2. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Lemputė MYGTUKŲ UŽRAKTAS neveikia.
Išjungus prietaisą, funkcija MYGTUKŲ
UŽRAKTAS nesijungia.
Child Lock
Funkcija Child Lock apsaugo nuo netyčinio
prietaiso naudojimo.
Kaip įjungti funkciją Child Lock
1. Įjunkite prietaisą.
Nenustatykite orkaitės funkcijos.
2. Vienu metu palieskite ir laikykite
ir
, kol ekrane pasirodys pranešimas.
Kaip išjungti funkciją Child Lock
1. Dar kartą atlikite pirmiau minėtus veiksmus.
Automatinis išjungimas
Praėjus tam tikram laikui, prietaisas išsijungia:
• jeigu neišjungiate prietaiso;
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
Orkaitės temperatūra
Išjungimo laikas
30°C - 115°C
12,5 val.
120°C - 195°C
8,5 val.
200°C - 245°C
5,5 val.
250°C
3,0 val.
Norėdami naudoti prietaisą po to, kai jis automatiškai išsijungė, pirmiausiai visiškai išjunkite prietaisą.
Įkaitinimo indikatorius
Įjungus orkaitės funkciją, ekrane užsižiebia
juostelė. Juostelė rodo, kad temperatūra kyla.
Greito įkaitinimo indikatorius
Esant tam tikroms orkaitės funkcijoms, greito
įkaitinimo funkcija automatiškai sutrumpina
įkaitinimo laiką. Indikatoriaus juostelė slenka
iš dešinės į kairę, kol orkaitėje pasiekiama
numatyta temperatūra.
Likutinės šilumos indikatorius
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma likutinė šiluma. Šią šilumą galite panaudoti, kad maistas neatvėstų.
Orkaitės aušinimo ventiliatorius
Prietaisui veikiant, ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad orkaitės paviršius nekaistų.
Jei išjungsite prietaisą, ventiliatorius veiks toliau, kol prietaisas atvės.
Apsauginis termostatas
Apsaugai nuo pavojingo perkaitimo (dėl neteisingo prietaiso naudojimo arba defektų),
orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas,
nutraukiantis elektros tiekimą. Sumažėjus
50 electrolux
temperatūrai, orkaitė vėl įsijungia automatiškai.
°C
Ištraukiami bėgeliai
Ištraukite dešinįjį ir kairįjį ištraukiamus bėgelius.
°C
Atsargiai Norėdami, kad nebūtų
pažeistas durelių emalis ir stiklas,
neuždarykite orkaitės durelių tol, kol
ištraukiami bėgeliai nebus įstumti į
prietaiso vidų.
Ant ištraukiamų bėgelių padėkite lentyną arba skardą ir atsargiai vėl įstumkite jas į orkaitę.
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
• Prietaise yra keturi lygiai lentynoms. Lentynų lygiai skaičiuojami nuo prietaiso dugno.
• Jūs galite gaminti skirtingus patiekalus tuo
pat metu dviejuose lygmenyse. Lentynas
įstatykite 1 ir 3 lygmenyje.
• Šis prietaisas turi specialią sistemą, užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę garų apytaką. Dėl tokios sistemos maistas ruošiamas garų prisotintoje aplinkoje, patiekalas
būna minkštas viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip sutrumpinamas maisto gaminimo
laikas ir sumažinamos energijos sąnaudos.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso viduje
arba ant durelių stiklo. Tai normalu. Prieš
atidarydami prietaiso dureles maisto gaminimo metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti,
prieš gaminimą maždaug 10 minučių pakaitinkite prietaisą.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaise
susikaupusią drėgmę.
• Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso dugno
nedėkite jokių daiktų ir prietaiso kompo-
nentų neuždenkite aliuminio folija. Jei nepaisysite šio nurodymo, gali pakisti gaminimo rezultatai ir būti pažeistas prietaiso
emalis.
Vidinė durelių pusė
Vidinėje orkaitės durelių pusėje rasite nurodytus lentynų lygių numerius.
Pyragų kepimas
• Pyragus kepti geriausia 150°C - 200°C
temperatūroje.
• Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite orkaitę.
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
• Jiegu kepate dviejuose kepimo padėkluose vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
Mėsos ir žuvies gaminimas
• Negaminkite mėsos gabalų, kurie sveria
mažiau kaip 1 kg. Gaminant per mažus
gabalus mėsa pernelyg išdžiūsta.
• Kad raudona mėse būtų gerai iškepusi iš
išorės ir sultinga viduje, nustatykite 200°C
- 250°C temperatūrą.
electrolux 51
• Baltą mėsą, paukštieną ir žuvį gaminkite
150°C - 175°C temperatūroje.
• Jeigu produktai labai riebūs, naudokite surinkimo padėklą, nes nuvarvėję riebalai ant
orkaitės dugno gali palikti nenuvalomas
dėmes.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.
• Kad skrudinant mėsą į virtuvę neprieitų
daug dūmų, į surinkimo padėklą įpilkite truputį vandens. Kad nesikauptų dūmai, visada papildykite vandens, kai jis išgaruoja.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Durelių stiklo plokščių valymas
1. Durelių stiklo plokštes valykite šiltu vandeniu ir muilu.
2. Rūpestingai nusausinkite durelių stiklo
plokštes.
Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelės turi tris stiklo plokštes, įstatytas viena priešais kitą. Stiklo plokštes galite
išimkite ir išvalyti.
Orkaitės durelių ir stiklo plokščių
išėmimas
1. Laikydami durelių apdailą (A) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų, patraukite
į viršų ir nuimkite ją.
A
2. Laikykite durelių stiklą viena ranka, o kita
ranka ištraukite pirmą stiklo plokštę (B).
Tokiu pat būdu išimkite antrą stiklo plokštę (C).
B
4
3
2
1
C
52 electrolux
Nuvalykite stiklo plokštes vandeniu ir muilu.
Atsargiai nusausinkite stiklo plokštes.
Durelių ir stiklo plokščių įdėjimas
Išvalę dureles, įdėkite stiklo plokštes, atlikdami veiksmus išėmimui atvirkščia eilės tvarka.
Įsitikinkite, kad vidurinė stiklo plokštė būtų
tinkamai įdėta (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).
Viename vidurinės plokštės kampe yra taškas. Įdėdami šią plokštę, įsitikinkite, kad šis
taškas būtų viršutiniame kairiajame stiklo
plokštės kampe.
Pirmoji stiklo plokštė turi dekoratyvinį rėmą ir
lentynų lygių sąrašą. Įdėdami šią plokštę, įsitikinkite, kad ekrano įspaudas būtų išorinėje
pusėje. Palieskite ir įsitikinkite, kad stiklo
plokštės paviršius nėra šiurkštus.
Orkaitės grotelės
Galite ištraukti lentynų atraminius bėgelius ir
išvalyti šonines sieneles.
Lentynos atraminių bėgelių išėmimas
1. Ištraukite lentynų bėgelius už priekinės
dalies nuo šoninės sienelės.
D
2. Ištraukite lentynų bėgelius nuo užpakalinės sienelės galo ir ištraukite lentynų atramas.
D
1
A
2
Lentynų atramų įdėjimas
Lentynų atraminius bėgelius įstatykite atbuline tvarka.
Svarbu Įsitikinkite, kad teleskopinių lentynų
bėgelių tvirtinimo kaiščiai nukreipti į priekį.
Orkaitės lubos
Valydami orkaitę, viršuje esantį kaitinimo elementą galite nuimti.
Įspėjimas Prieš išimdami kaitinimo
elementą išjunkite prietaisą. Įsitikinkite,
kad prietaisas atvėsęs. Galima
apsideginti!
1. Atsukite varžtą, laikantį kaitinimo elementą. Pirmą kartą naudokite atsuktuvą.
electrolux 53
Dabar galite nuvalyti orkaitės lubas.
Nuvalykite orkaitės viršų minkšta šluoste su
šiltu vandeniu ir valikliu, ir palikite džiūti.
Kaitinimo elemento įstatymas
1. Kaitinimo elementą įstatykite, veiksmus
atlikdami priešinga tvarka.
Įspėjimas Patikrinkite, ar gerai
pritaisėte viršutinį kaitinimo elementą ir
ar jis nenukris žemyn.
Orkaitės lemputės keitimas / stiklinio
gaubtelio valymas
Įspėjimas Būkite atsargūs! Galite gauti
elektros smūgį!
2. Atsargiai patraukite kaitinimo elementą į
apačią.
1. Pasukite stiklinį gaubtelį prieš laikrodžio
rodyklę ir nuimkite jį.
2. Išvalykite stiklinį gaubtelį.
3. orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300
°C karščiui atsparia lempute. Nauja orkaitės apšvietimo lemputė turi būti tokių
pat parametrų kaip ir ankstesnė.
4. Užsukite stiklinį gaubtelį.
KĄ DARYTI, JEIGU...
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Gedimas
Galima priežastis
Sprendimas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Nenustatyti būtini nustatymai.
Patikrinkite nustatymus.
Įjungtas įjungimo užraktas.
Žr. skyrių „Įjungimo užrakto išjungimas“.
54 electrolux
Gedimas
Galima priežastis
Sprendimas
Suveikė namų saugiklių dėžutėje
esantis saugiklis.
Patikrinkite saugiklį.
Jeigu saugiklis atsijungia kelis kartu
iš eilės, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
Ekrane rodomas užrašas
„F11“.
Mėsos termometro kištukas netinkamai įkištas į matuoklio lizdą.
Kuo giliau įkiškite mėsos termometro kištuką.
Neveikia orkaitės apšvietimas.
Orkaitės lemputė perdegė.
Žr. skyrių „Orkaitės lemputės keitimas“.
Ant maisto produktų ir or- Orkaitėje patiekalą palikote pernekaitės viduje kaupiasi ga- lyg ilgam laikui.
rai ir kondensatas.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba
techninės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio
aptarnavimo centrui, nurodyti techninių duo-
Baigę gaminti, nepalikite patiekalų
orkaitėje ilgiau negu 15–20 minučių.
menų plokštelėje. Duomenų plokštelę rasite
orkaitės viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
ĮRENGIMAS
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
50
540
20
560
in
2
594
560
÷57
580
570
590
550 m
0
electrolux 55
A
593
in
550 m
8
560
00
B
1
0÷
-570
Elektrinis įrengimas
Įspėjimas Elektrą prijungti privalo tik
kvalifikuotas elektrikas arba
kompetentingas asmuo.
Gamintojas nėra atsakingas, jeigu jūs
nesiimate skyriuje „Saugumas“ nurodytų
saugumo priemonių.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu ir
kištuku.
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis.
Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų
perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą,
jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo
neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių
sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio
produkto išmetimas. Dėl išsamesnės
informacijos apie šio produkto išmetimą,
prašom kreiptis į savo miesto valdžios
įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą
arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir
jas galima iš naujo perdirbti. Plastikinės
dalys yra pažymėtos tarptautinėmis
santrumpomis, pavyzdžiui, PE, PS ir
pan. Išmeskite pakavimo medžiagas į
atliekų tvarkymo punktuose specialiai
šiam tikslui skirtus atliekų surinkimo konteinerius.
56 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Pentru a vedea cum gândim, vizitaţi www.electrolux.com
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa
Descrierea produsului
Utilizarea zilnică
Sfaturi utile
68
56 Îngrijirea şi curăţarea
70
59 Ce trebuie făcut dacă...
71
59 Instalarea
72
67 Protejarea mediului înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalare şi utilizare, citiţi cu atenţie
acest manual:
• Pentru siguranţa personală şi a bunurilor
dumneavoastră.
• Pentru respectul faţă de mediu.
• Pentru utilizarea corectă a aparatului.
Păstraţi întotdeauna aceste instrucţiuni împreună cu aparatul, chiar şi în cazul în care îl
mutaţi sau îl vindeţi.
Producătorul nu este responsabil dacă instalarea sau utilizarea incorectă a aparatului provoacă daune.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
• Nu lăsaţi persoanele, inclusiv copiii, cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale reduse, sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
să utilizeze aparatul. Acestea trebuie să fie
supravegheate sau instruite în legătură cu
folosirea aparatului de către o persoană
răspunzătoare pentru siguranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se apropie de ambalaje.
Există pericolul sufocării sau vătămării fizice a acestora.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele mici să se apropie de aparat atunci când uşa acestuia este deschisă sau aparatul este în funcţiune.
Există pericolul vătămării sau producerii
unor alte afecţiuni iremediabile.
• Dacă aparatul dispune de un dispozitiv de
blocare a aprinderii sau o funcţie de siguranţă pentru copii, folosiţi-le. Acestea previn pornirea accidentală a aparatului de
către copii sau animale mici.
Aspecte generale privind siguranţa
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Există riscul vătămării persoanelor şi deteriorării aparatului.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării.
• Opriţi aparatul după fiecare utilizare.
Instalarea
• Aparatul poate fi instalat şi branşat numai
de către un electrician calificat. Contactaţi
un centru de service autorizat. Această
măsură este necesară pentru prevenirea
deteriorărilor structurale sau vătămărilor
corporale.
• Verificaţi dacă aparatul a fost deteriorat în
timpul transportului. Nu conectaţi la priză
un aparat deteriorat. Dacă este nevoie,
contactaţi furnizorul.
• Înainte de prima utilizare îndepărtaţi toate
ambalajele, etichetele şi straturile de protecţie de pe aparat. Nu înlăturaţi plăcuţa cu
datele tehnice. În caz contrar garanţia poate fi anulată.
• Respectaţi în întregime legile, ordonanţele,
directivele şi standardele în vigoare în ţara
de utilizare (reglementările privind siguranţa, reciclarea, reglementările vizând utilizarea sigură a curentului electric sau gazului,
etc.).
• Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat
de la sursa de alimentare electrică în timpul
instalării.
• Procedaţi cu atenţie când deplasaţi aparatul. Acest aparat este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie. Nu trageţi
aparatul de mâner.
• Aparatul trebuie prevăzut cu o instalaţie
electrică care să permită deconectarea
aparatului de la reţea la toţi polii, cu o deschidere între contacte de cel puţin 3 mm.
• Trebuie să dispuneţi de dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecţia liniei, siguranţe fuzibile (siguranţele
cu şurub trebuie scoase din suport), me-
electrolux 57
•
•
•
•
•
•
•
•
canisme de decuplare pentru scurgeri de
curent şi contactoare.
Componentele care asigură protecţia la
şoc electric trebuie fixate astfel încât să nu
poată fi desfăcute fără scule.
Unele componente ale aparatului sunt sub
tensiune. Închideţi aparatul cu mobilier şi
asiguraţi-vă că nu există spaţii libere. Acest
lucru previne şocurile electrice pentru că
nu puteţi atinge în mod accidental componentele periculoase.
Anterior instalării, asiguraţi-vă că dimensiunile spaţiului pentru încorporare sunt
potrivite.
Aparatul trebuie instalat sub structurile de
siguranţă adiacente.
Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
Instalaţi aparatul cu partea din spate şi o
latură aproape de mobilierul mai înalt. Partea opusă trebuie amplasată aproape de
mobilierul cu aceeaşi înălţime.
Aparatul nu poate fi amplasat pe un soclu.
Cuptoarele şi plitele de gătit încorporate
sunt prevăzute cu sistem special de conectare. Pentru a preveni deteriorarea
aparatului, utilizaţi numai accesorii de
aceeaşi marcă.
Conexiunea electrică
• Aparatul trebuie conectat la împământare.
• Verificaţi dacă parametrii electrici marcaţi
pe plăcuţa cu datele tehnice corespund
sursei de tensiune pe care o aveţi.
• Informaţii referitoare la tensiune se găsesc
pe plăcuţa cu datele tehnice.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare, montată corect.
• Când conectaţi aparate electrice la priză,
nu permiteţi apropierea sau contactul dintre cabluri şi uşa aparatului.
• Nu folosiţi prize multiple, alţi conectori sau
prelungitoare. Există pericol de incendiu.
• Nu înlocuiţi sau schimbaţi cablul de alimentare. Contactaţi centrul de service.
• Asiguraţi-vă că nu striviţi sau deterioraţi
ştecherul (dacă este disponibil) sau cablul
de alimentare electrică din spatele aparatului.
• Verificaţi dacă după instalare este accesibilă conexiunea la priză.
• Pentru deconectarea aparatului nu trageţi
de cablul electric. Trageţi întotdeauna de
ştecher - dacă este disponibil.
Utilizarea
• Aparatul este destinat exclusiv pentru uz
casnic. Nu utilizaţi aparatul în scopuri comerciale sau industriale.
• Utilizaţi aparatul numai pentru prepararea
alimentelor acasă. Astfel veţi preveni producerea de vătămări corporale persoanelor şi deteriorarea bunurilor.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru
sau de depozitare.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile şi/sau obiectele
fuzibile (din plastic sau aluminiu) nu trebuie
introduse în aparat, nici puse adiacent sau
deasupra acestuia. Există pericol de explozie sau incendiu.
• În timpul utilizării interiorul aparatului devine foarte fierbinte. Există pericol de arsuri.
La introducerea sau scoaterea accesoriilor
sau vaselor folosiţi mănuşi.
• Procedaţi cu atenţie când extrageţi sau instalaţi accesoriile cuptorului pentru a preveni deteriorarea smalţului acestuia.
• Păstraţi întotdeauna distanţă faţă de aparat când deschideţi uşa în timpul funcţionării acestuia. Este posibilă scăparea de
aburi fierbinţi. Există pericol de arsuri.
• Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
– nu puneţi obiecte direct pe partea inferioară a aparatului şi nu-l acoperiţi cu folie din aluminiu;
– nu puneţi apă fierbinte direct în aparat;
– nu ţineţi vase umede şi alimente în interior după încheierea gătirii.
• Decolorarea emailului nu are niciun efect
asupra funcţionării aparatului
• Nu folosiţi aparatul dacă intră în contact cu
apa. Nu folosiţi aparatul cu mâinile ude.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
• Când gătiţi, închideţi întotdeauna uşa aparatului, chiar şi atunci când folosiţi grătarul.
Întreţinerea şi curăţarea
• Înainte de a curăţa aparatul, opriţi-l şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare electrică.
• Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există
58 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
pericol de arsuri. Există riscul de spargere
a panourilor vitrate.
Păstraţi aparatul curat în permanenţă. Depunerile de grăsimi şi de resturi alimentare
pot cauza incendii.
Curăţarea cu regularitate previne deteriorarea materialului suprafeţei
Pentru siguranţa personală şi a bunurilor
dumneavoastră, curăţaţi aparatul doar cu
apă şi săpun. Nu utilizaţi produse inflamabile sau corozive.
Nu curăţaţi aparatul cu dispozitive de
curăţat cu jet de abur sau cu presiune mare, agenţi de curăţare abrazivi, substanţe
pentru înlăturarea petelor şi obiecte ascuţite
În cazul în care utilizaţi un spray pentru
curăţat cuptoare, respectaţi instrucţiunile
producătorului. Nu pulverizaţi nicio substanţă pe elementele de încălzire şi senzorul termostatului.
Nu curăţaţi uşa din sticlă cu agenţi de
curăţare abrazivi sau raclete metalice. Suprafaţa termorezistentă a sticlei interioare
se poate fisura şi sparge.
Când panourile vitrate ale uşii sunt deteriorate devin slabe şi se pot sparge. Acestea trebuie înlocuite. Contactaţi centrul de
service.
• Procedaţi cu atenţie la demontarea uşii de
pe aparat. Uşa este grea!
• Nu curăţaţi smalţul catalitic (dacă este disponibil).
Lampa cuptorului
• Înainte de înlocuirea becului din lampa
cuptorului deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare electrică. Există pericol de
electrocutare!
Centrul de service
• Reparaţiile sau operaţiunile de service aferente aparatului pot fi desfăşurate exclusiv
de către tehnicieni autorizaţi. Contactaţi un
centru de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Casarea aparatului
• Pentru prevenirea vătămărilor corporale
sau deteriorării bunurilor
– Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică.
– Tăiaţi cablul electric şi aruncaţi-l.
– Aruncaţi dispozitivul de blocare a uşii.
Astfel se previne blocarea copiilor sau a
animalelor mici în interiorul aparatului.
Există riscul de sufocare a acestora.
electrolux 59
DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
5
6
7
Dispozitivul de programare electronic
Aerisiri pentru ventilatorul de răcire
Grătar
Becul cuptorului
Ghidajele telescopice
Ventilator
Plăcuţă cu datele tehnice
6
Pentru vase de gătit, forme de prăjituri,
fripturi.
• Tavă de copt plată
Pentru prăjituri şi fursecuri.
• Tavă de prăjire adâncă
Pentru a coace şi a frige sau ca tavă pentru
a aduna grăsimea.
Accesoriile cuptorului
• Raftul cuptorului
UTILIZAREA ZILNICĂ
Avertizare Consultaţi capitolul
"Informaţii privind siguranţa".
Prima curăţare
• Scoateţi toate piesele din aparat.
• Curăţaţi aparatul înainte de a-l folosi prima
dată.
Atenţie Nu utilizaţi agenţi de curăţare
abrazivi! Aceştia pot deteriora suprafaţa.
Consultaţi capitolul "Întreţinerea şi
curăţarea".
60 electrolux
Preîncălzire
1.
şi temperatura maSetaţi funcţia
ximă.
2. Lăsaţi aparatul să funcţioneze fără alimente timp de aproximativ 1 oră.
3.
Setaţi funcţia
şi temperatura maximă.
4. Lăsaţi aparatul să funcţioneze fără alimente timp de aproximativ 10 minute.
5.
Setaţi funcţia
şi temperatura maximă.
6. Lăsaţi aparatul să funcţioneze fără alimente timp de aproximativ 10 minute.
Aceasta are scopul de a arde reziduurile din
aparat. Este posibil ca accesoriile să se
încălzească mai mult ca de obicei. Când preîncălziţi aparatul pentru prima dată, s-ar putea ca acesta să emită un miros neplăcut şi
fum. Acesta este un efect obişnuit. Asiguraţivă că încăperea este aerisită suficient.
Prima conectare
Când conectaţi aparatul la sursa de tensiune
sau ulterior întreruperii alimentării electrice,
trebuie să setaţi limba, contrastul şi luminozitatea afişajului şi ceasul. Atingeţi + sau pentru a seta valoarea. Atingeţi OK pentru a
confirma.
Dispozitivul de programare electronic
1
2
5
1 Simbol opţiune meniu (cu nivel raft cuptor)
2 Ceas
3 Indicator căldură
3
4
4 Temperatură/greutate
5 Funcţii timp
Prezentare generală a câmpurilor cu senzor
Câmp
senzor
Funcţie
Observaţie
Pentru activarea şi dezactivarea aparatului.
Pentru afişarea meniului principal.
Este dezactivată funcţia selectată (cu excepţia cronometrului pentru numărătoare inversă).
Pentru derularea meniului în jos şi în
sus.
Când o funcţie este activă:
• Atingeţi câmpul cu senzor o singură dată: Se deschide meniul superior (funcţia rămâne activă).
După 5 secunde aparatul revine la opţiunea de
meniu iniţială.
• Atingeţi câmpul cu senzor de două ori: Accesaţi
meniul superior şi derulaţi-l în sus şi în jos (funcţia
se dezactivează)
electrolux 61
Câmp
senzor
Funcţie
Observaţie
Pentru setarea valorilor funcţiilor (de Pentru acţionarea funcţiei:
exemplu: temperatură, oră, greutate, • Atingeţi câmpul cu senzor o singură dată: Simgrad de gătire).
bolul se aprinde intermitent
• Atingeţi câmpul cu senzor de două ori: Puteţi seta
valoarea
Pentru setarea valorilor funcţiilor :
• Atingeţi câmpul cu senzor o singură dată: Pentru
setarea valorii în secvenţă lentă
• Ţineţi degetul pe câmpul cu senzor: Pentru a seta
valoarea în secvenţă rapidă
,
Pentru a seta afişajul pe zero, când stabiliţi timpul de
gătire sau la reglarea ceasului
• Atingeţi + şi - în acelaşi timp.
Pentru a seta funcţiile de timp şi alte
funcţii.
Pentru a confirma.
Pentru a utiliza aparatul atingeţi câmpurile cu senzor. Trebuie să atingeţi doar
un singur câmp. Dacă ţineţi degetul prea
orizontal este posibil să atingeţi mai multe câmpuri.
Afişare
(exemple)
Simbol
Simbolurile afişate
În timpul funcţionării aparatului, pe afişaj apar
diferite simboluri.
Funcţie
Cronometru
4:30
Este activată numărătoarea inversă.
Ora
10:00
Afişajul indică ora setată.
Durata
1:00
Indică timpul necesar pentru ciclul de gătire.
Sfârşit la
14:50
După scurgerea timpului de gătire pe afişaj va apărea ceasul.
Începere
după un anumit timp
0:45
Temperatura
Afişajul indică ora la care începe gătirea. (La utilizarea combinată a funcţiilor "Sfârşit la" şi "Durata gătirii").
1. Indică nivelul temperaturii din cuptor. Aceasta este afişată şi ulterior dezactivării aparatului, cât timp interiorul
cuptorului este cald.
2. Este activată funcţia de încălzire rapidă. Aceasta reduce timpul de încălzire.
1.
2.
Greutate
1,5 kg
Gatire + Oprire
80°C
Afişajul indică faptul că este activat sistemul de cântărire
automată sau că puteţi modifica valoarea greutăţii.
Afişajul indică faptul că funcţia este activă.
Prezentare generală a meniurilor
Meniul principal
Sim
bol
Funcţie meniu
Gatire asistata
Utilizare
Conţine lista programelor de gătire automată.
62 electrolux
Sim
bol
Funcţie meniu
Utilizare
Functii de gatire
Conţine lista funcţiilor de încălzire a cuptorului.
Programele mele
Conţine lista programelor de gătit favorite, create de
utilizator.
Setari de baza
Le puteţi utiliza pentru a seta alte funcţii ale cuptorului.
Submeniurile
Submeniuri pentru: Gatire asistata
Simbol
Submeniu
Porc/Vitel
Vita/Vanat/Miel
Gaina
Peste
Prajitura
Pizza/Placinta/Paine
Tocanite/Gratare
Facilitati
Specialitati
Submeniuri pentru: Functii de gatire
Funcţie
Utilizare
Lumina
Becul cuptorului se aprinde când este setată o funcţie
pentru cuptor.
Aer cald
Pentru gătirea pe maxim 2 niveluri diferite în acelaşi
timp. Setaţi temperaturile cuptorului cu 20 - 40 °C mai
mici decât atunci când folosiţi Căldura de sus + jos.
Caldura de sus + jos
Pentru coacerea şi frigerea pe un nivel al cuptorului
Pizza
Pentru coacerea pe un nivel al cuptorului a mâncărurilor
care necesită o rumenire intensă şi o bază crocantă.
Setaţi temperaturile cuptorului cu 20 - 40 °C mai mici
decât atunci când folosiţi Căldura de sus + jos
Gatire intensiva
Pentru a frige bucăţi mari de carne sau de pui pe un
nivel. Funcţia este de asemenea potrivită pentru gratinare şi rumenire.
Grill simplu
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în mijlocul
grătarului şi pentru pâine prăjită.
Grill dublu
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în cantităţi
mari şi pentru pâine prăjită.
Incalzire jos
Pentru a coace prăjituri cu bază crocantă.
electrolux 63
Funcţie
Utilizare
Slow Cook
În special pentru prepararea fripturilor fragede, suculente.
Submeniuri pentru: Programele mele
Simbol
Submeniu
-
1 - Programele mele
-
2- Programele mele
-
...
-
Numele programului
Submeniuri pentru: Setari de baza
Sim
bol
Submeniu
Descriere
Setati timpul
Reglează ora ceasului
Indicator de timp
Când este activ şi dezactivaţi aparatul, afişajul indică ora
curentă.
Setare + Pornire
Când este activă, puteţi selecta funcţia Setare+Pornire
din fereastra pentru selectarea opţiunilor.
Gătire + Oprire
Când este activă, puteţi selecta funcţia Gatire + Oprire
din fereastra pentru selectarea opţiunilor.
Prelungire timp
Activează şi dezactivează funcţia Prelungire timp .
Contrast la display
Reglează contrastul afişajului în grade.
Luminozitate display
Reglează luminozitatea afişajului în grade.
Limba de utilizare
Setează limba de afişare.
Volum la apasare pe taste
Reglează în grade volumul sonor al tonurilor tactile şi
semnalelor.
Tonul de la taste
Activează şi dezactivează tonurile asociate tastelor.
Alarma/Ton de eroare
Activează şi dezactivează tonurile de alarmă.
Service
Indică versiunea software şi configuraţia.
Setari initiale
Resetează toate valorile la cele din fabricaţie (inclusiv
Programele mele ).
Activarea şi dezactivarea aparatului
Pentru activarea şi dezactivarea aparatului
.
atingeţi
Utilizarea meniurilor:
1. Activaţi aparatul.
2. Atingeţi
sau
pentru a selecta opţiunea din meniu.
3. Pentru a trece la un submeniu sau a accepta setarea atingeţi OK .
Puteţi reveni la meniul principal în orice moment atingând
.
Pornirea unei funcţii de încălzire
1. Selectaţi meniu Functii de gatire . Pentru
a confirma atingeţi OK .
2. Selectaţi funcţia de încălzire. Pentru a
confirma atingeţi OK .
3. Reglaţi temperatura. Pentru a confirma
atingeţi OK .
Dezactivarea funcţiei de încălzire
.
Pentru anularea funcţiei atingeţi
Pe afişaj apare meniul principal.
64 electrolux
Setarea temperaturii cuptorului
Pentru setarea temperaturii atingeţi + sau - .
Aparatul începe să încălzească.
Când aparatul atinge temperatura setată, este emis un semnal sonor.
Afişarea temperaturii cuptorului
Atingeţi + sau - în acelaşi timp.
Afişajul indică temperatura cuptorului.
Programe automate
Aceste 2 programe automate oferă setări optime pentru fiecare tip de carne sau alte reţete:
• Programe pentru carne cu Stab. auto a
greutatii ( meniul Gatire asistata )
• Retete automate ( meniul Gatire asistata )
Gatire asistata cu Stab. auto a greutatii
Această funcţie calculează automat timpul
necesar prăjirii. Pentru a utiliza funcţia este
necesar să introduceţi greutatea alimentelor.
Activarea funcţiei:
1. Activaţi aparatul.
2. Selectaţi meniul Gatire asistata . Atingeţi
OK pentru a confirma.
3. Selectaţi categoria şi mâncarea. Atingeţi
OK pentru a confirma.
4. Selectaţi Stab. auto a greutatii . Atingeţi
OK pentru a confirma.
5. Pentru selectarea greutăţii alimentului
atingeţi + sau - . Atingeţi OK pentru a
confirma.
Este iniţiat programul automat. Puteţi modifica greutatea în orice moment. Pentru a modifica greutatea atingeţi + sau - . La încheierea duratei este emis un semnal sonor. Pentru a dezactiva semnalul atingeţi un câmp cu
senzor.
În cazul programelor pentru carne de
pasăre, întoarceţi alimentele după 30 de
minute. În acest sens, afişajul indică un
memento.
Gatire asistata cu Retete automate
Acest aparat dispune de un set de reţete pe
care le puteţi utiliza. Acestea sunt fixe şi nu
pot fi modificate.
Activarea funcţiei:
1. Activaţi aparatul.
2. Selectaţi meniul Gatire asistata . Atingeţi
OK pentru a confirma.
3. Selectaţi categoria şi mâncarea. Atingeţi
OK pentru a confirma.
4. Selectaţi Retete automate . Atingeţi OK
pentru a confirma.
Când setaţi opţiunea Manual , sunt afişate setările automate, dar acestea pot
fi modificate.
Meniul Programele mele
Puteţi memora setările preferate precum durata, temperatura sau funcţia cuptorului.
Acestea sunt disponibile din meniul Programele mele . Puteţi memora 20 de programe.
Memorarea unui program
1. Activaţi aparatul.
2. Selectaţi funcţia cuptorului sau funcţia
Gatire asistata .
3. Atingeţi
în mod repetat până când
afişajul indică " SALVEAZA ". Atingeţi
OK pentru a confirma.
4. Afişajul indică primele trei poziţii de memorie.
Atingeţi OK pentru a confirma.
5. Prima literă se aprinde intermitent.
Pentru a modifica litera atingeţi + sau - .
Atingeţi OK pentru a confirma.
6. Atingeţi
sau
pentru a deplasa cursorul la dreapta sau la stânga. Atingeţi OK
pentru a confirma.
Litera se aprinde intermitent.
7. Pentru a scrie denumirea programului repetaţi etapele 5 şi 6.
Pentru a memora setarea ţineţi degetul
pe OK .
Puteţi înlocui o poziţie din memorie.
(Consultaţi secţiunea "Memorarea unui
program". În etapa 4 atingeţi
sau
pentru a alege poziţia din memorie
pe care doriţi s-o înlocuiţi.)
Puteţi modifica denumirea unui program
din meniul " Numele programului ".
Activarea programului
1. Activaţi aparatul.
2. Selectaţi meniul Programele mele . Atingeţi OK pentru a confirma.
3. Alegeţi denumirea preferată pentru program. Atingeţi OK pentru a confirma.
electrolux 65
Funcţiile ceasului
Simbol
Funcţie
Descriere
Cronometru
Pentru a seta o numărătoare inversă (max. 2 ore 30 de minute).
Această funcţie nu are nicio influenţă asupra funcţionării aparatului.
Durata
Sfarsit la
Pentru a seta timpul de funcţionare a aparatului (max. 23 h 59
min).
Pentru a seta ora de oprire a unei funcţii a cuptorului (max. 23 h
59 min).
Dacă aparatul trebuie pornit şi oprit automat mai târziu puteţi utiliza Durata şi
Sfarsit la în acelaşi timp.
Dacă setaţi timpul aferent unei funcţii a ceasului, numărătoarea inversă începe după 5
secunde.
Dacă utilizaţi funcţiile ceasului Durata şi
Sfarsit la , aparatul dezactivează elementele de încălzire la scurgerea a 90%
din timp. Aparatul utilizează căldura reziduală pentru a continua procesul de
gătire până la terminarea timpului (3-20
minute).
Setarea funcţiilor ceasului
1. Atingeţi
în mod repetat, până când
afişajul indică funcţia necesară a ceasului
şi simbolul aferent.
2. Atingeţi + sau - pentru a seta ora necesară. Atingeţi OK pentru a confirma.
După scurgerea a 90% din timp este emis
un semnal sonor. Aparatul se dezactivează. Afişajul indică un mesaj.
3. Pentru a opri semnalele atingeţi un câmp
cu senzor.
Pentru a seta funcţia ceasului trebuie să
activaţi aparatul cu ajutorul funcţiei Cronometru .
Cu funcţiile Durata şi Sfarsit la aparatul
se dezactivează automat.
Pentru funcţiile Durata şi Sfarsit la mai
întâi trebuie să setaţi funcţia de încălzire
şi temperatura. Apoi puteţi seta funcţia
ceasului.
Când utilizaţi sonda Proba de alimente,
Durata şi Sfarsit la nu sunt operaţionale.
Prelungire timp
Funcţia Prelungire timp are ca efect continuarea funcţionării cuptorului după ce durata
setată se termină.
• Aplicabilă pentru toate funcţiile cuptorului
cu Durata sau Stab. auto a greutatii .
• Nu este aplicabilă pentru funcţiile cuptorului cu Proba de carne .
Activarea funcţiei:
1. La încheierea duratei de gătire este emis
un semnal sonor. Atingeţi orice câmp cu
senzor.
2. Pe afişaj apare mesajul Prelungire timp cu
cinci minute.
3. Atingeţi
pentru activare.
4. Setaţi intervalul de Prelungire timp . Atingeţi OK pentru a confirma.
SETARE+PORNIRE
Funcţia SETARE+PORNIRE permite setarea
unei funcţii a cuptorului (sau a unui program)
şi utilizarea ulterioară a acesteia cu o singură
atingere a câmpului cu senzor.
Activarea funcţiei:
1. Activaţi aparatul.
2. Setaţi funcţia de încălzire.
3. Atingeţi
în mod repetat până când
afişajul indică Durata .
4. Setaţi durata.
5. Atingeţi
în mod repetat până când
afişajul indică SETARE+PORNIRE .
6. Atingeţi OK pentru a confirma.
Pentru a porni funcţia SETARE+PORNIRE
atingeţi orice câmp cu senzor (cu excepţia
). Funcţia setată pentru cuptor este activată.
La încheierea funcţiei cuptorului este emis un
semnal sonor.
În timpul acţiunii funcţiei cuptorului, funcţia BLOCARE este activă.
66 electrolux
Puteţi activa şi dezactiva funcţia SETARE+PORNIRE din meniul Setari de baza .
Gatire + Oprire
Funcţia Gatire + Oprire păstrează alimentele
preparate calde la 80° timp de 30 de minute.
Aceasta este activată după încheierea procedurii de coacere sau prăjire.
Condiţii pentru funcţie:
• Temperatura setată trebuie să fie peste 80 °C.
• Trebuie să fie setată durata funcţiei.
Activarea funcţiei
1. Activaţi aparatul.
2. Selectaţi funcţia cuptorului.
3. Setaţi temperatura peste 80 °C.
4. Atingeţi
în mod repetat până când
afişajul indică Gatire + Oprire . Atingeţi
OK pentru a confirma.
La încheierea funcţiei este emis un semnal
sonor.
Funcţia Gatire + Oprire funcţionează timp de
30 de minute.
Funcţia Gatire+Oprire rămâne pornită dacă
schimbaţi funcţiile cuptorului.
Puteţi activa şi dezactiva funcţia din meniul Setari de baza .
BLOCARE
Funcţia BLOCARE previne schimbarea accidentală a funcţiei active.
Activarea funcţiei BLOCARE
1. Activaţi aparatul.
2. Setaţi funcţia cuptorului.
3. Atingeţi
în mod repetat până când
afişajul indică BLOCARE
4. Atingeţi OK pentru a confirma.
Funcţia BLOCARE este activă.
Dezactivarea funcţiei BLOCARE
1. Atingeţi
.
2. Atingeţi OK pentru a confirma.
Funcţia BLOCARE nu mai este activă.
Dacă dezactivaţi aparatul, funcţia BLOCARE va fi dezactivată.
Child Lock
Funcţia Child Lock împiedică utilizarea accidentală a aparatului.
Activarea funcţiei Child Lock
1. Activaţi aparatul.
Nu setaţi o funcţie a cuptorului.
2. Atingeţi
şi
în acelaşi timp, până
când afişajul indică un mesaj.
Dezactivarea funcţiei Child Lock
1. Repetaţi etapele de mai sus.
Oprirea automată
Aparatul se dezactivează după o anumită perioadă de timp:
• dacă nu-l dezactivaţi personal;
• dacă nu modificaţi temperatura cuptorului.
Temperatura cuptorului
Perioadă de decuplare
30°C - 115°C
12,5 ore
120°C - 195°C
8,5 ore
200°C - 245°C
5,5 ore
250°C
3,0 ore
Pentru a utiliza aparatul după dezactivarea
automată trebuie mai întâi să-l dezactivaţi total.
Indicatorul de încălzire
La activarea unei funcţii a cuptorului, pe afişaj
apare bara indicatoare. Aceasta indică creşterea temperaturii.
Indicatorul de încălzire rapidă
Pentru anumite funcţii ale cuptorului, funcţia
de încălzire rapidă reduce automat durata de
încălzire. Bara de pe afişaj se deplasează de
la dreapta la stânga până când cuptorul atinge temperatura specificată.
Indicatorul căldurii reziduale
La dezactivarea aparatului, pe afişaj este indicată căldura reziduală. Aceasta poate fi utilizată pentru menţinerea alimentelor calde.
Ventilatorul de răcire
Când cuptorul funcţionează, ventilatorul de
răcire porneşte automat pentru a menţine reci suprafeţele aparatului. Dacă opriţi aparatul,
ventilatorul de răcire continuă să funcţioneze
până când aparatul se răceşte.
Termostatul de siguranţă
Pentru a preveni supraîncălzirea periculoasă
(prin utilizarea incorectă a aparatului sau a
componentelor defecte), cuptorul este dotat
cu un termostat de siguranţă, care întrerupe
alimentarea cu energie. În momentul în care
temperatura scade, cuptorul porneşte din
nou automat.
electrolux 67
Ghidajele telescopice
Trageţi complet în afară ghidajele telescopice
din stânga şi dreapta.
°C
°C
Aşezaţi raftul sau tava pe ghidajele telescopice, apoi împingeţi-le cu grijă înapoi în cuptor.
Atenţie Pentru a preveni deteriorarea
smalţului şi geamului uşii, nu închideţi
uşa cuptorului înainte ca ghidajele
telescopice să fie introduse complet în
aparat.
SFATURI UTILE
Avertizare Consultaţi capitolul
"Informaţii privind siguranţa".
• Aparatul are patru niveluri de rafturi.
Număraţi nivelurile rafturilor din partea de
jos a podelei aparatului.
• Puteţi găti diferite feluri de mâncare pe
două niveluri în acelaşi timp. Puneţi rafturile
pe nivelurile 1 şi 3.
• Aparatul are un sistem special care produce o circulaţie naturală a aerului şi o reciclare constantă a aburului. Cu acest sistem puteţi găti într-un mediu cu aburi şi
puteţi păstra preparatele moi în interior şi
crocante la exterior. Reduce la minim durata de gătire şi consumul de energie.
• Umezeala poate produce condens în aparat sau pe sticla uşii. Acest lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze
întotdeauna de aparat atunci când deschide uşa aparatului pe durata gătirii. Pentru
a reduce condensul, lăsaţi aparatul să
funcţioneze timp de 10 minute înainte de
gătire.
• Ştergeţi umezeala după fiecare utilizare a
aparatului.
• Nu puneţi obiecte direct pe podeaua aparatului şi nu acoperiţi componentele cu folie din aluminiu atunci când gătiţi. În caz
contrar este posibilă modificarea rezultatelor obţinute şi deteriorarea stratului de
email.
Partea interioară a uşii
Pe partea interioară a uşii cuptorului puteţi
găsi numerele nivelurilor pentru rafturi.
Coacerea prăjiturilor
• Cea mai bună temperatură pentru coacerea prăjiturilor este între 150 °C şi 200 °C.
• Preîncălziţi cuptorul timp de circa 10 minute înainte de coacere.
• Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4
din durata de coacere să fi trecut.
• Dacă utilizaţi două tăvi de coacere în acelaşi timp, lăsaţi un nivel liber pentru raft între ele.
Gătirea cărnii şi a peştelui
• Nu gătiţi bucăţi de carne mai mici de 1 kg.
Gătirea unor bucăţi prea mici face carnea
prea uscată.
• Pentru a păstra carnea roşie bine făcută la
exterior şi suculentă la interior, setaţi temperatura între 200°C-250°C.
• Pentru carnea albă, pui şi peşte, setaţi
temperatura între 150°C-175°C.
68 electrolux
• Utilizaţi o tavă de scurgere pentru alimentele foarte grase pentru a evita petele pe
cuptor care pot fi permanente.
• Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se
scurgă afară.
• Pentru a împiedica formarea de prea mult
fum în cuptor pe durata frigerii, adăugaţi
puţină apă în tava de scurgere. Pentru a
preveni condensarea fumului, adăugaţi
apă de fiecare dată după ce se usucă.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Avertizare Consultaţi capitolul
"Informaţii privind siguranţa".
Curăţaţi sticla
1. Curăţaţi panourile de sticlă ale uşii cu apă
caldă şi săpun.
2. Uscaţi cu grijă panourile vitrate.
Curăţarea uşii cuptorului
Uşa cuptorului are trei panouri de sticlă montate unul peste celălalt. Puteţi scoate panourile de sticlă pentru a le curăţa.
Scoaterea uşii cuptorului şi a panourilor
de sticlă
1. Ţineţi cadrul uşii de partea superioară a
acestuia (A) din cele două părţi laterale şi
trageţi în sus pentru a-l scoate.
B
4
3
2
1
A
C
2. Ţineţi partea de sticlă a uşii cu o mână şi
scoateţi primul panou de sticlă (B) cu cealaltă mână. Repetaţi acţiunea cu al doilea
panou de sticlă (C).
Curăţaţi panourile de sticlă cu apă caldă şi
săpun Uscaţi cu grijă panourile de sticlă.
electrolux 69
Instalarea uşii cuptorului şi a panourilor
de sticlă
După ce aţi curăţat uşa, instalaţi panourile de
sticlă în ordine inversă. Asiguraţi-vă că aţi
aşezat panoul central în poziţia corectă (consultaţi imaginea de mai jos).
Panoul central este marcat cu un punct întrunul din colţuri. Când instalaţi acest panou,
asiguraţi-vă că punctul se află în colţul stânga
sus al panoului de sticlă.
Primul panou de sticlă are un cadru decorativ
şi o listă cu nivelurile rafturilor. Când instalaţi
acest panou, asiguraţi-vă că înscrierile se află
pe partea exterioară. Asiguraţi-vă că suprafaţa cadrului panoului de sticlă nu prezintă
asperităţi la atingere.
Ghidajele de sprijinire a rafturilor
Puteţi scoate ghidajele de sprijinire a rafturilor
pentru a curăţa pereţii laterali.
Scoaterea ghidajelor de sprijinire a rafturilor
1. Trageţi partea din faţă a ghidajelor de
sprijinire a rafturilor afară din peretele lateral.
D
D
2. Trageţi ghidajele de sprijinire a rafturilor
din partea din spate a peretelui lateral
pentru a le scoate.
1
A
2
Instalarea ghidajelor de sprijinire a
rafturilor
Instalaţi ghidajele de sprijinire a rafturilor în
ordine inversă.
Important Aveţi grijă ca ştifturile de fixare de
pe ghidajele telescopice ale grătarelor să fie
îndreptate spre partea din faţă.
Plafonul cuptorului
Puteţi îndepărta elementul de încălzire de pe
plafonul cuptorului pentru a curăţa uşor plafonul cuptorului.
Avertizare Înainte de a îndepărta
elementul de încălzire, opriţi aparatul.
Asiguraţi-vă că aparatul s-a răcit. Există
pericol de arsuri!
70 electrolux
1. Îndepărtaţi şurubul care susţine elementul de încălzire. Când efectuaţi această
operaţie pentru prima oară, utilizaţi o şurubelniţă.
În acest moment puteţi curăţa plafonul
cuptorului.
Curăţaţi plafonul cuptorului cu o cârpă moale
cu apă caldă şi un agent de curăţare, apoi
lăsaţi să se usuce.
Instalarea elementului de încălzire
1. Instalaţi elementul de încălzire în ordine
inversă.
Avertizare Verificaţi ca elementul de
încălzire să fie corect instalat şi să nu
cadă.
Înlocuirea becului cuptorului/curăţarea
capacului de sticlă
Avertizare Atenţie! Există pericol de
electrocutare!
2. Trageţi cu atenţie în jos elementul de
încălzire.
1. Rotiţi capacul de sticlă la stânga şi scoateţi-l.
2. Curăţaţi capacul din sticlă.
3. Înlocuiţi becul cuptorului cu altul corespunzător, rezistent la o temperatură de
300 °C. Noul bec al cuptorului trebuie să
prezinte aceeaşi parametri ca şi cel vechi.
4. Instalaţi capacul din sticlă.
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Avertizare Consultaţi capitolul
"Informaţii privind siguranţa".
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte
Cuptorul este stins
Activaţi cuptorul
Ceasul nu este setat
Setaţi ceasul
Nu au fost efectuate setările necesare
Verificaţi setările
electrolux 71
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Dispozitivul de siguranţă pentru co- Consultaţi secţiunea "Dezactivarea
pii este activat
dispozitivului de siguranţă pentru
copii"
Siguranţa din tabloul de siguranţe
este decuplată
Verificaţi siguranţa
Dacă siguranţa declanşează mai
mult decât o dată, contactaţi un
electrician calificat
Afişajul indică F11
Borna sondei pentru carne nu este
instalată corect în locaşul aferent
Instalaţi borna sondei pentru carne
cât mai departe posibil.
Becul cuptorului nu funcţionează
Becul este defect
Consultaţi secţiunea "Înlocuirea becului cuptorului"
Aburul şi condensul se
Aţi lăsat vasul cu mâncare prea mult
depun pe alimente şi în in- timp în cuptor
teriorul cuptorului
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la problemă, contactaţi dealerul sau centrul de service.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta
Nu lăsaţi vasele cu mâncare în cuptor mai mult de 15-20 minute după
terminarea procesului de gătit
este amplasată pe cadrul frontal din interiorul
cuptorului.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Numărul produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S-N.)
.........................................
INSTALAREA
Avertizare Consultaţi capitolul
"Informaţii privind siguranţa".
50
540
20
560
in
2
594
560
÷57
580
570
590
550 m
0
72 electrolux
A
593
in
550 m
8
560
00
B
1
0÷
-570
Conectarea electrică
Avertizare Conectarea electrică trebuie
efectuată numai de către o persoană
competentă şi calificată.
Producătorul nu este responsabil dacă
nu respectaţi măsurile de siguranţă descrise în capitolul "Siguranţa".
Acest aparat este livrat cu ştecăr şi cablu de
conectare electrică.
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice
şi reciclabile. Componentele din plastic
sunt marcate cu abrevieri internaţionale
precum PE, PS, etc. Aruncaţi ambalajele
în containerele corespunzătoare din facilităţile comunitare pentru deşeuri.
electrolux 73
74 electrolux
electrolux 75
www.electrolux.com/shop
892940583-A-032010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement