AEG | MC1231E-MEURO | User manual | Aeg MC1231E-MEURO Handleiding

Aeg MC1231E-MEURO Handleiding
MICROMAT 1231 E
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: // www.aeg.hausgeraete.de
©Copyright by AEG
H 259 266 300 - 04/98 - 9851801
A U S E R FA H R U N G G U T
Mikrowellengerät
Four à micro-ondes
Microwave oven
Magnetron
Apparecchio a microonde
Gebrauchsanweisung
Notice d’utilisation
Operating instructions
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
D
F
t
N
I
Geachte klant
Gefeliciteerd met de aankoop van deze AEG- magnetron.
Wij adviseren u de gebruiksaanwijzing vóór het in gebruik nemen
zorgvuldig door te lezen, zodat u alle voordelen van het apparaat leert
kennen. Bewaar de gebruiksaanwijzing daarna goed.
De magnetron beloont u voor deze kleine moeite door onberispelijk te
functioneren. Bovendien voorkomt u onnodige servicekosten.
Met dit driehoekje en/of door de woorden Waarschuwing!,
Voorzichtig! of Attentie! worden aanwijzingen gegeven, die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de werking van het apparaat. Wij
adviseren u hieraan de nodige aandacht te schenken.
☞
Dit symbool geeft stap voor stap instructies over de bediening van het
apparaat.
i
Bij dit symbool krijgt u aanvullende informatie over de bediening van
het apparaat en het gebruik in de praktijk.
¤
)
Bij het klaverbladsymbool worden tips gegeven voor een zuinig en
milieubewust gebruik van het apparaat.
Voor eventueel optredende storingen zijn in de gebruiksaanwijzing
instructies opgenomen waarmee u de fout zelf kunt verhelpen. Zie
hiervoor het hoofdstuk ‘Wat is er aan de hand als ...’
¤
!
¤
Gedrukt op kringlooppapier Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...
102
N
Inhoud
Belangrijke aanwijzingen
Afvalverwerking: verpakking en oude apparaat . . . . . . . .
104
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat . . . . . . . .
Magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
105
106
Algemene aanwijzingen voor het gebruik
Geschikt serviesgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hierop moet u ook letten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
109
Opstelling/aansluiting
Vrijstaand apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inbouwapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
110
Beschrijving
Apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra accessoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
112
113
113
Vóór het in gebruik nemen
Dagtijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Verwarmingsmethoden
Magnetron solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aanwijzingen voor instellen van het vermogen . . . . . . .
Automatische programma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quick-START . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
118
119
122
Kookwekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
Tabellen/tips
Tabellen magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktische tips voor het gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor de magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
128
129
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
Wat is er aan de hand als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
103
Belangrijke aanwijzingen
Afvalverwerking: verpakking en oud apparaat
¤
)
Verpakking
¤
i
¤
!
¤
¤
)
¤
Onze magnetrons moeten bij het transport goed worden beschermd.
Daarbij beperken wij ons tot de verpakking die absoluut noodzakelijk
is.
Folie en piepschuim kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.
Verstikkingsgevaar! Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het
milieu en kunnen hergebruikt worden.
Het karton is van oud papier gemaakt, het hout is onbehandeld. De
kunststoffen hebben de volgende aanduidingen:
>PE< voor polyethyleen, bijv. de doorzichtige folieverpakking
>PS< voor geschuimd polystyreen, bijv. de hoekbeschermers (volkomen cfk-vrij)
>PP< voor polypropeen, bijv. de verpakkingsbanden
Door hergebruik van de verpakking hoeven minder grondstoffen
gebruikt te worden en wordt de hoeveelheid afval kleiner.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Oud apparaat
¤
¤
)
¤
104
Als u uw oude apparaat niet meer gebruikt, maak het dan onbruikbaar. Stekker uit het stopcontact trekken, snoer afsnijden.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
N
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
!
Algemeen
· Het apparaat alleen gebruiken als draaiplateau en draaimechanisme
zijn aangebracht.
· Gebruik alleen voor de magnetron geschikt serviesgoed.
· Om de binnenruimte en de deur van het apparaat te beschermen
tegen roestvorming - veroorzaakt door condens - adviseren wij u
het apparaat na elk gebruik goed droog te maken.
· Houd bij rookvorming het apparaat gesloten. Apparaat uitschakelen
en stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
· Gebruik het apparaat in geen geval als het niet goed meer functioneert.
· Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het door een geschikt
snoer vervangen worden.
· Dit apparaat voldoet aan de alle veiligheidsvoorschriften. Reparaties
aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's
voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze afdeling
Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle
eisen!
· Waarschuwing: laat kinderen het apparaat alleen dan zonder toezicht gebruiken, als u hebt uitgelegd wat de werking is en wat de
gevaren zijn bij ondeskundig gebruik.
!
Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat
· Niets tussen deur en deurlijst klemmen.
· De deurafdichting en de randen van de deur altijd schoon houden.
· Geen brandbare voorwerpen in de magnetron bewaren. Bij het
inschakelen kunnen ze ontvlammen.
· Schakel het apparaat nooit in als de magnetronruimte leeg is, om
overbelasting te voorkomen.
105
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
!
Magnetron
· Zet bij het verwarmen van vloeistoffen altijd een theelepeltje in
het glas of kopje om overkoken te
voorkomen. Door ‘kookpuntvertragin wordt de kooktemperatuur
bereikt zonder dat belletjes opstijgen. Ag bij lichte aanraking van
het glas of kopje kan de vloeistof
plotseling overkoken of spatten.
Verbrandingsgevaar!
· Levensmiddelen met een schil of
vel, zoals aardappelen, tomaten,
worstjes, altijd eerst met een
vork inprikken, om ‘stukspringen’
te voorkomen.
· Let erop dat bij het koken en verwarmen van levensmiddelen een
minimumtemperatuur van 70° C
bereikt wordt. Let daarom op de
gegevens in de tabellen (tijd/vermogen). Gebruik voor het meten
van de temperatuur van de
levensmiddelen nooit een kwikof vloeistofthermometer.
106
70°
0°
mind.
70°C
min.
70°
C
N
· Babyvoeding in potjes of flesjes altijd zonder deksel verwarmen. Na het
verwarmen goed omroeren of schudden, zodat de warmte zich gelijkmatig verdeelt. Beslist de temperatuur controleren, voordat u de baby
gaat voeren.
· In de magnetron verwarmde levensmiddelen geven warmte aan het
serviesgoed af. Gebruik daarom pannenlappen.
·Laat levensmiddelen niet te gaar worden door een te lange bereidingstijd of een te hoog vermogen. Bepaalde delen van de levensmiddelen
drogen anders snel uit en verbranden.
!
Gebruik de magnetron niet:
MW 4
✗ ✗ ✗ ✗ ✗
✗ ✗
· voor het koken van eieren in de schaal en slakken in huisjes, ze
springen stuk!
· om grote hoeveelheden olie (fondue, frituren) en sterk alcoholische
drank te verwarmen. Zelfontbranding! Explosiegevaar!
· om gesloten flessen, blikken e.d. te verwarmen
· om dieren, textiel en papier te drogen
· voor serviesgoed van porselein, aardewerk enz. dat holle ruimtes
heeft die zich met water kunnen vullen en bij het warm worden
stoomdruk kunnen opbouwen.
107
Algemene aanwijzingen voor het gebruik
Geschikt servies goed
Materiaal
Bereidingswijze
Ont- Verwarmen
dooien
Vuurvast glas en porselein
(zonder metalen delen)
Niet vuurvast glas en porselein1)
Glas en glaskeramiek van vuur en
vriesvast materiaal
Aardewerk 2)
Kuntstof, hittebestendig tot
200° C 3)
Karton/papier
Vershoudfolie
Braadfolie met speciale sluiting
voor magnetron 3)
Braadpannen van metaal,.
email, gietijzer
X geschikt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
-
X
-
X
-
X
-
- niet geschikt
1) zonder versieringen van goud, zilver, platina of metaal
2) zonder metaalhoudend glazuur
3) let op de door de fabrikant opgegeven maximumtemperaturen
108
Koken
N
i
Hierop moet u ook letten
· Levensmiddelen zijn verschillend van vorm en kwaliteit.
Ze worden in verschillende hoeveelheden bereid. De benodigde tijd
en het vermogen voor ontdooien, verwarmen of koken zijn daarom
ook verschillend. Als vuistregel geldt:
dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd.
· Houd de tabellen aan. Stel altijd eerst de kortste tijd in en alleen als
het nodig is een langere tijd.
· Bij het werken in de magnetron ontstaat de warmte in de levensmiddelen zelf. Daarom kunnen niet alle plaatsen tegelijk verhit worden.
Vooral bij grotere hoeveelheden dienen de verwarmde levensmiddelen
daarom omgeroerd of omgekeerd te worden.
· In de tabellen is een ‘doorwarmtijd’ aangegeven. Laat de levensmiddelen in de uitgeschakelde magnetron of buiten de magnetron staan,
zodat de warmte zich nog gelijkmatiger kan verdelen.
Opstelling/aansluiting
Vrijstaand apparaat
10050mm
Voor een goede ventilatie moet
rondom het apparaat voldoende
ruimte worden vrijgehouden: min.
100 mm boven het apparaat en 50
mm aan de zijkanten.
Aansluiting aan een contactdoos
met randaarde, zekering 10 A.
50mm
MW 74
109
Opstelling/aansluiting
Inbouwapparaat
Voor inbouw in een hoge kast gebruikt u het daarvoor bestemde
inbouwraam. Volg de aanwijzingen in de montage-aanwijzing op.
Voor inbouw in een hoge kast kunt o ook de liftdeur gebruiken. Volg
hierbij de montage-instructies, die bij de liftdeur zijn gevoegd.
Aansluiting aan een contactdoos met randaarde, zekering 10 A.
In de elektrische installatie moet een voorziening aangebracht zijn die
het mogelijk maakt om met een contactopening van min. 3mm alle
polen van het net te scheiden. Geschikte scheidingsinrichtingen zijn
bijv. hoofdschakelaar en zekeringen.
!
Attentie!
Bij inbouw van het apparaat achter de liftdeur moet tijdens het
gebruik de liftdeur altijd geopend zijn!
Bij een gesloten liftdeur ontstaat schade aan het apparaat. De garantie vervalt.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
–laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEG van 19.02.1973
–EMC-richtlijn: 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG)
110
N
Beschrijving
Apparaat
E
A
8888
1000 W
LEISTUNG
ZEIT/GEWICHT
F
PROGRAMME
LÖSCHEN
DREHTELLER AUS
START/QUICK
TÜRÖFFNER
C
B
D
A bedieningspaneel
B draaiplateau
C deurafdichting
D deursluiting en -beveiliging
E magnetronruit
F magnetronverlichting
111
Beschrijving
Bedieningspaneel
A Display voor dagtijd, bereidingstijd, functie, vermogen,
enz.
SET
A B Multifunctionele toets
voor het opvragen van het
ingestelde magnetronvermoB
gen, de ontdooi- en kooktijden enz.
8888
1000 W
C Knop voor het magnetronvermogen
met controlelampje
voor
het
instellen
van het verC
mogen.
D Draaiknop voor het instellen
van de bereidingstijd of het
gewicht bij gebruik van de
automatische programma’s.
g
C
D E Toets voor automatische programma’s vor het ontdooien
en koken
E
F Wistoets voor het wissen van
foutief ingevoerde gegevens
of voor het onderbreken van
F
een bereidingsproces.
G G START-toets voor het starten
van de gekozen functie en voor
het inschakelen van QUICKstart.
H
I
H Toets voor het draaiplateau
met controlelampje voor het
inschakelen van QUICK-Start.
I Deurtoets voor het openen
van de deur.
112
Beschrijving
N
Accessoires
Zo brengt u het draaiplateau en
het draaimechanisme aan.
Let erop dat het draaimechanisme
goed op z’n plaats zit.
Het draaiplateau kan tijdens het
gebruik rechtsom of linksom
draaien.
Attentie: door het met de hand
draaien van het draaiplateau kan
de motor beschadigen!
Exctra accessoire
Verkrijgbaar bij uw handelaar of bij de AEG Klantenservice.
Bruineringsrooster
(bestelnummer
E-Nr. 661 917 375)
Bij gebruik van bruineringsschalen moet altijd het bruineringsrooster worden gebruikt,
om beschadiging van het draaiplateau te voorkomen.
113
Vóór het in gebruik nemen
☞
Dagtijd instellen
Voorbeeld: 12:15 uur
1. Nadat de stekker in het stopcontact is gedaan, geeft het display ‘A E G ’ weer en vervolgens
‘0 0 : 0 0 ’. De dubbele punt tussen
de getallen knippert snel.
8888
1000 W
00:00
2. Multifunctionele toets
g
C
op
het display (linksboven) in-drukken. De punten op het display
knipperen sneller.
SET
3. De multifunctionele toets SET
ingedrukt houden en met de
draaiknop voor de tijd de dagtijd
instellen. 1) Zodra de juiste tijd
verschijnt, de toets loslaten. De
dubbele punt tussen de getallen
knippert nu langzaam. Het apparaat is klaar voor gebruik.
12:15
i
114
1)De
draaiknop kan bij het instellen van de tijd naar links (ter-uguit)
of naar rechts (vooruit) worden gedraaid.
De dagtijd kan op elk gewenst moment worden gewijzigd door de
multifunctionele toets SET ingedrukt te houden en tegelijkertijd met
de draaiknop de tijd aan te passen.
N
Beknopte gebruiksaanwijzing
Bereidingsproces: koken van
levensmiddelen
1. Deurtoets indrukken.
Resultaat/opmerking
De deur gaat open.
2. Levensmiddelen in de bereidingsruimte
zetten.
i
3. Deur sluiten.
De deur klikt hoorbaar dicht. Is de deur
niet goed gesloten, dan zal het apparaat
niet werken.
4. Het apparaat instellen zoals op de volgende bladzijden is beschreven.
Het instellen van de bereidingstijd
en/of magnetronvermogen is niet aan
een bepaalde volgorde gebonden 1). Voor
een langere bereidingstijd moet rechtsom
worden gedraaid, voor een kortere bereidingstijd linksom 2).
5. Indien gewenst het draaiplateau uitschakelen door het indrukken van de
toets voor het draaiplateau.
Als het draaiplateau is uitgeschakeld,
brandt het controlelampje. Het draaiplateau moet alleen worden uitgeschakeld,
wanneer rechthoekig serviesgoed wordt
begruikt dat groeter is dan het draaiplateau. Kans op blokkeren!
6. START-toets indrukken .
Het apparaat start. In het display verschijnt
de ingestelde bereidingstijd, die in seconden terugtelt. Het draaiplateau draait. Bij
gebruik van magnetron brandt het bijbehorende controlelampje.
7. Einde van de bereidingstijd.
Het einde van de bereidingstijd wordt aangegeven door een drietonig signaal. Het apparaat en de binnenverlichting worden uitgeschakeld. In het display verschijnt de dagtijd.
1)
Zijn niet alle gegevens binnen 4 minuten ingegeven, dan worden de gegevens
automatisch gewist; de dagtijd verschijnt weer in het display.
2)
6 0 : 0 0 ’ overschreden, dan verschijnt in het disWordt de maximale gebruiksduur ‘6
0 0 : 0 0 ’.
play ‘0
115
Beknopte gebruiksaanwijzing
☞
Tijdens het bereidingsproces:
Resultaat/opmerking
· Openen van de deur door het indruk-
Het apparaat en de binnenverlichting
schakelen uit. In het display knipperen de
twee punten tussen de getallen die de
resterende bereidingstijd weergeven. De
instellingen blijven bewaard.
De resterende tijd loopt automatisch af.
ken van de deurtoets, bijv. om het
gerecht door te roeren.
· Deur sluiten en START-toets indrukken.
·Toets WISSEN indrukken.
Het lopende programma wordt voortijdig afgebroken. Het apparaat en de
binnenverlichting schakelen uit. In
het display verschijnt de dagtijd.
· De ingestelde bereidingstijd wijzigen:
De programmaduur in het display verandert afhankelijk van de draairichting 1).
draaiknop voor de tijd naar links of
naar rechts draaien.
· Magnetronvermogen veranderen: de
knop voor het magnetronvermogen
draaien.
· Multifunctionele toets
ken.
i
116
1)Wordt
SET
in-druk-
Het display geeft 5 seconden lang het
nieuw ingestelde vermogen weer.
Gedurende de resterende tijd is het nieuw
ingestelde vermogen van toepassing.
De ingestelde gegevens verschijnen na
elkaar gedurende 5 seconden in het display, bijvoorbeeld magnetronvermogen...
bij het opnieuw instellen ‘00:00’ in het display bereikt, dan is de bereidingstijd
afgelopen en klinkt een drietonig signaal. Het apparaat en de binnenverlichting
schakelen uit. Tijdens het bereidingsproces kan de bereidingstijd worden verlengd
tot maximaal 60 minuten.
N
Verwarmingsmethoden
Magnetron solo
☞
Inschakelen
Voorbeeld: 1 minuut en 15 seconden op 850 watt
8888
1000 W
1. Met de knop voor het magnetronvermogen
het gewenste
vermogen instellen. De controlelampje brandt. De dagtijd verdwijnt uit het display en het
gekozen vermogen verschijnt in
watts:
linksom draaien = lager vermogen
rechtsom draaien = hoger vermogen.
850
g
2. Met de draaiknop voor de tijd de
gewenste bereidingstijd instellen. In
het display verschijnt de gekozen
tijd.
C
01:15
3. START-toets indrukken. De
ingestelde tijd gaat lopen.
01:14
i
Het instellen van de bereidingstijd verloopt als volgt:
- van 0 tot 2 minuten met sprongen van 5 seconden
- van 2 tot 5 minuten met sprongen van 10 seconden
- van 5 tot 10 minuten met sprongen van 20 seconden
- van 10 tot 20 minuten met sprongen van 30 seconden
- vanaf 21 minuten met sprongen van 1 minuut
De maximaal in te stellen tijd is 60 minuten.
Metalen voorwerpen moeten minstens 2 cm van de binnenwanden en van
de magnetrondeur verwijderd zijn.
117
Verwarmingsmethoden
i
Aanwijzingen voor het instellen van het vermogen
In het onderstaande overzicht kunt u zien welk vermogen het meest
geschikt is voor bepaalde bereidingsmethoden.
118
1.000 watt
- verwarmen van dranken/vloeibare gerechten
850 watt
- aan de kook brengen en aanbraden aan het
begin van een bereidingsproces
700 watt
- koken van groente en andere levensmiddelen
600 watt
- ontdooien en verwarmen van diepvriesmaaltijden
500 watt
- verwarmen van gerechten op een bord
- gaar laten worden van eenpansgerechten
- bereiden van eiergerechten
450 watt
350 watt
250 watt
- gaar laten worden van gerechten
- koken van levensmiddelen die een voorzichtige
behandeling vragen
- verwarmen van babyvoeding
- het laten opzwellen van rijst
- verwarmen van gerechten die een voorzichtige
behandeling vragen
- oplossen van gelatine
150 watt
80 watt
-
ontdooien van vlees, vis, brood
ontdooien van kaas, room, boter
ontdooien van fruit en gebak (slagroomgebak)
laten rijzen van gistdeeg
licht verwarmen van koude gerechten, dranken
en boter
N
Automatische programma’s
Het apparaat is voorzien van automatische programma’s voor ontdooien en koken. Na het selecteren van het gewenste programma
voert u het gewicht van het gerecht in. Het apparaat berekent de
benodigde tijd en doet de rest automatisch. In het onderstaande overzicht kunt u zien welke levensmiddelen met welk programma ontdooid
en gekookt kunnen worden.
Ontdooien
Progr.
Soort gerecht
Voorbeeld
Gewicht van - tot
d1
Gevogelte 1)
100 - 2.000 g
d2
Vlees
Gevogelte, geheel
of in stukken
Varkensvlees, goulash
d3
Vis
Hele vis, visfilet
100 - 1.000 g
d4
Gebak dat een
Slagroomtaart
voorzichtige
behandeling vraagt
1)
i
100 - 2.000 g
100 - 750 g
De uiteinden van het gevogelte vóór het ontdooien met aluminiumfolie bedekken.
Het uitgepakte diepvriesproduct op een klein, omgekeerd bord zetten
met daaronder een bakje, om het dooivocht op te vangen.
Na het ontdooien moet u rekening houden met een doorwarmtijd.
(Vuistregel: ontdooitijd = doorwarmtijd).
Na de helft van de ontdooitijd klinkt een drietonig signaal; het gerecht
moet gedraaid worden en, indien mogelijk, losgemaakt. Ontdooide
stukken alvast verwijderen.
119
Verwarmingsmethoden
Koken
i
Progr.
Soort gerecht
Voorbeeld
Gewicht van - tot
C1
Verse groente I
Spruitjes, witte kool
worteltjes, knolselderij
100 - 1.000 g
C2
Verse groente II
Courgette, prei, aardappelen, spinazie,
venkel, bloemkool,
broccoli
100 - 1.000 g
C3
Diepvriesgroente
Worteltjes, bloemkool, spruitjes, prei,
courgette, spinazie,
broccoli
100 - 1.000 g
Zo mogelijk afgedekt - met hittebestendig glazen serviesgoed koken. Na de helft van de kooktijd klinkt een drietonig signaal. Bij een
gewicht van meer dan 500 g adviseren wij u de groente één of twee
keer door te roeren.
Voor het koken moet aan de groente water worden toegevoegd:
- bij verse groente (I + II):
100 - 500 g : 3 - 6 eetl. / 500 - 1.000 g : 9 - 12 eetl.
- bij diepvriesgroente:
100 - 500 g : 3 - 9 eetl. / 500 - 1.000 g : 9 - 15 eetl.
120
N
Gebruik automatische programma’s
☞
Voorbeeld: ontdooien van 1 kg kip
1. Toets Programma
zolang ingedrukt houden tot het
gewenste programma verschijnt.
:
8888
d1
1000 W
2. Met de draaiknop ‘tijd/
gewicht’ het gewicht
instellen.
1000
g
3. START-toets indrukken. In het
display verschijnt de benodigde
bereidingstijd.
24:45
C
4. Voor het veranderen van de
instellingen, de toets WISSEN
indrukken en opnieuw beginnen.
i
Na de helft van de bereidingstijd klinken drie korte signalen. Dit geeft
aan dat het gerecht nu moet worden omgedraaid of doorgeroerd. Het
apparaat schakelt niet uit.
121
Verwarmingsmethoden
QUICK-Start
☞
Inschakelen
Met Quick-start is het mogelijk - door de knop één of meer keer in te
drukken - het apparaat tussen 30 seconden en 21/2 minuut op vol
vermogen in te schakelen. Elke druk op de knop voegt 30 seconden
toe aan de bereidingstijd die wordt weergegeven.
Voorbeeld: 1 kopje water verwarmen (1 1/2 minuut)
1. START-toets drie keer indrukken. Het controlelampje voor het
magnetronvermogen brandt. In het
display verschijnt de tijd en het
apparaat schakelt in.
8888
1000 W
01:30
g
2. Wordt tijdens het Quick-Startgebruik de START-toets opnieuw
ingedrukt, dan wordt er 30
seconden bijgeteld. Maar alleen
als daardoor de tijd van 2 1/2
minuut niet wordt overschreden.
C
i
122
Wordt bij het instellen de 2 minuten overschreden, dan kan tijdens
het aflopen van de tijd de Quick-start-functie niet meer worden
geactiveerd. Gebruik de Quick-start-functie alleen voor het verwarmen van dranken/vloeibare gerechten.
N
Kookwekker
Met de kookwekker kunt u bijv. de tijd instellen voor eieren die u op
de kookplaat kookt.
De tijd loopt af zonder dat het apparaat ingeschakeld is. Echter alleen
als er geen andere functie gekozen is.
☞
Het instellen:
1. De knop voor het magnetronvermogen
draaien).
0’ zetten (naar links
op ‘0
2.Met de draaiknop voor de tijd de gewenste tijd instellen. De dagtijd verdwijnt uit het display en de ingestelde tijd verschijnt.
3. De START-toets indrukken. De ingestelde tijd begint. Aan het eind
klinkt een drietonig signaal.
123
Tabellen / tips
Ontdooien
Gerecht
Vlees
Groot stuk vlees
Hoeveel- Vermogen Duur
heid (g) (watt)
(min.)
Doorwarmtijd (min.)
500
150
12-20
10-20
200
500
150
150
5-7
12-20
5-10
10-20
500
150
18-25
15-20
1.000
150
22-30
20-30
1.5002.000
150
30-50
40-60
Vis
Hele vis
500
150
13-15
15-20
Garnalen
250
150
7-9
15-20
Zuivelproducten
Kwark
500
150
18-20
15-20
Boter
250
150
2-4
15-20
Kaas
Room
250
200 ml
150
150
3-5
7-10
Fruit
Aardbeien
500
80
10-14
5-10
Kersen
Bessen
Frambozen
250
250
250
80
80
80
5-7
5-7
9-12
5-10
5-10
5-10
Steaks
Gehakt, half-omhalf
Goulash
Gevogelte
Kip
Eend
124
15-20
.
Aanwijzingen
Tussendoor omkeren. Vette
gedeelten na de helft van
de tijd met aluminiumfolie
afdekken.
Tussendoor omkeren.
Na 10 minuten ontdooide
gedeelten verwijderen.
Na 10 minuten ontdooide
gedeelten verwijderen.
Tussendoor 1 maal omkeren.
Poten na de helft van de
tijd met aluminiumfolie afdekken.
Net als bij kip.
Tussendoor 1 maal omkeren.
Vinnen evt. met aluminiumfolie afdekken.
Omroeren.
Tussendoor bevroren stukken
klein maken en omroeren.
Aluminiumfolie van te voren
verwijderen.
Tussendoor 1 maal omkeren.
Aluminiumfolie dekseltje
verwijderen - tussendoor
omroeren.
Afgedekt ontdooien, tussendoor 1 maal omroeren.
Afgedekt ontdooien.
Afgedekt ontdooien.
Afgedekt ontdooien.
N
Gerecht
Brood
Broodjes (50g)
Volkorenbrood,
Bruin brood
Heel brood
Gebak
Cake
Vruchtentaart van
de bakplaat
1 stuk kwarktaart
1 stuk appeltaart
Slagrom- ofCremetaart
Hoeveel- Ver- Duur Doorwarmheid (g) mogen (min.) tijd (min.)
(watt)
4 stuks 150
1 sneetje 150
(60-80 g)
500
150
2-4
1-2
3-5
3-5
8-12
10-15
300
80
5-8
30-40
400450
400
400
300400
80
8-12
7-10
80
80
80
8-12
6-12
5-8
7-10
7-10
10-20
Aanwijzingen
Tussendoor omkeren.
Aparte sneetjes afgedekt
ontdooien.
Op een servet of op een bord
onafgedekt ontdooien.
Zie boven.
Zie boven.
Zie boven.
In het apparaat slechts licht
ondooien.
Smelten van levensmiddelen
Chocolade/
Couverture
100
700
1-3
In stukjes breken en tussendoor omroeren.
Boter
50
850
20’’-45’’
Om te verwarmen 1 minuut
langer instellen.
Verwarmen van gekoelde levensmiddelen en dranken
1 potje babyvoeding
125-
450
1/2-2
2-3
1 bord met eenpersoonsmaaltijd
1 portie vlees
350400
ca.150
850
3-5
2-3
850
1-2
2-3
Potje zonder deksel verwarmen
Na het verwarmen omroeren.
Temperatuur controleren!
Afgedekt verwarmen.
Jus apart verwarmen.
Gepaneerd vlees niet afdekken alle andere vleessoorten
wel afdekken.
125
Tabellen /tips
Verwarmen van gekoelde levensmiddelen en dranken
Gerecht
1 portie groente,
aardappelen of
rijst
1 kop soep
Hoeveel- Vermogen Duur Doorwarm- Aanwijzingen
heid (g) (Watt) (min.) tijd (min.)
ca. 200 850
1-2
2-3
Afgedekt verwarmen, 1 maal
omkeren.
ca.
200 ml
850
1-2
2-3
Heldere soep niet afdekken,
gebonden soep afdekken.
Melk of babyvoeding
200 ml
1.000
1/2-1
2-3
1 kopje water
koken
Water
180 ml 1.000
1/2-2
2-3
Zonder deksel. Na het verwarmen omroeren!
Temperatuur controleren!
Oploskoffie of thee na ca.
1/2 min. toevoegen, als het
niet meer borrelt.
1 kopje melk
200 ml 1.000
1
2-3
1 kop koffie
(opnieuw verwarmen)
200 ml 1.000
1/2
Dranken
-1
Melk heeft drinktemperatuur
2-3
Ontdooien en verwarmen van diepvriesmaaltijden
1 portie vlees met
jus
1 portie vlees met
groente en aardappelen
126
150
850
3-5
2-3
350450
850
7-14
2-3
Afgedekt verwarmen.
Tussendoor omroeren.
Zie boven.
N
Koken van groente 1)
Gerecht
Ver- Duur Doorwarmmogen (min.) tijd (min.)
(watt)
Aanwijzingen
Bovenkant met boter
bestrijken.
Stelen naar buiten
leggen.
In plakjes snijden.
500
1/8 l
850
6-8
2
Broccoli
300
diepvries
Champignons 250
1/8 l
850
5-7
2
geen
850
3-5
2
Erwtjes en
worteltjes
diepvries
Worteltjes
300
1/2 kopje 850
5-7
2
250
2-3 eetl. 850
6-8
2
Aarsappelen
250
2-3 eetl. 850
3-5
2
Koolrabi
250
1/2 kopje 850
6-8
2
Paprika
250
geen
850
3-5
2
Prei
250
1/2kopje
850
3-5
2
Spruitjes,
diepvries
Zuurkool
300
1/2 kopje 850
5-7
2
250
1/2 kopje 850
6-8
2
Bloemkool
1)
Hoeveel- Water
heid
toe(g)
voegen
In plakjes of stukjes
snijden.
Schälen, in gleich große
Schillen en in vier
stukken snijden.
In plakjes of stukjes
snijden.
In plakjes of stukjes
snijden.
In plakjes of stukjes
snijden.
alle groenten afgedekt koken.
Koken van vis
Hoeveel- Verheid
mogen
(g)
(watt)
Duur
(min.)
Visfilet
500
600
7-9
3
Hele vis
800
1. 850
2. 450
3-4
14-17
3
Gerecht
i
Doorwarmtijd
(min.)
Aanwijzingen
Afgedekt koken.
Tussendoor omkeren.
Afgedekt koken.
De aangegeven tijden zijn richtlijnen en zijn afhankelijk van soort en kwaliteit van de
levensmiddelen.
127
Tabellen/tips
Koken van varkensvlees en gevogelte
Gerecht
i
Hoeveelheid Vermogen Tijdsduur
in (g)
(watt)
(min.)
Aanwijzingen
Varkensvlees
Casselerrib,
karbondae
3 stuks
ca. 370 g
1. 750
2. 600
6-8
12-14
Na het aanbraden omdraaien.
Gevogelte
Kip, gekookt
1.000
750
12-14
Afgedekt bereiden, zonder toevoeging van vocht.
Praktische tips voor het gebruik
Algemeen
·Laat de levensmiddelen na het uitschakelen van het apparaat nog
enkele minuten staan (doorwarmtijd).
·Verwijder verpakkingen van aluminiumfolie en metaal voordat u de
levensmiddelen gaat bereiden.
·Metalen voorwerpen moeten minstens 2 cm van de binnenwanden
en van de magnetrondeur verwijderd zijn. Anders kunnen vonken
overspringen die het apparaat zouden beschadigen.
Koken
–Levensmiddelen altijd afdekken met voor de magnetron geschikt
materiaal. Als u een korstje wenst, geen deksel gebruiken.
–Gekoelde of bevroren levensmiddelen hebben een langere kooktijd nodig.
–Gerechten met saus moeten af en toe omgeroerd worden.
–Groente met een stevige structuur, zoals worteltjes, erwten en
bloemkool, met wat water koken.
–Groente met een zachte structuur, zoals paddestoelen, paprika en
tomaten, zonder water koken.
–Grote stukken na ongeveer de helft van de kooktijd omkeren.
–Groente zoveel mogelijk in even grote stukken snijden.
Ontdooien van vlees, gevogelte, vis
–De bevroren, uitgepakte levensmiddelen op een omgekeerd schotel e
of bordje met een bakje eronder of op een ontdooirooster resp.
kunststof zeef leggen, opdat het dooivocht kan weglopen.
–Na de helft van de ontdooitijd de levensmiddelen omkeren, indien
mogelijk al ontdooide stukken losnemen.
128
N
Ontdooien van boter, gebak, kwark
–Niet volledig in het appaeaat laten ontdooien, buiten de magnetron
op kamertemperatuur verder laten ontdooien. Het resultaat wordt
dan gelijkmatiger.
–Verpakkingen van metaal of aluminium vóór het ontdooien volledig
verwijderen.
Ontdooien van fruit en groente
–Fruit en groente die rauw verder verwerkt moeten worden, niet volledig in het apparaat laten ontdooien, op kamertemperatuur verder
laten ontdooien.
–Fruit en groente die gekookt moeten worden, kunt u direct op een
hoger magnetronvermogen koken, zonder dat ze eerst ontdooid
zijn.
Kant-en-klaargerechten
–Kant-en-klaargerechten in metalen verpakking of kunststof verpakking met metalen deksel alleen in de magnetron ontdooien of verwarmen, als op de verpakking duidelijk staat, dat dat mogelijk is.
–Volg beslist de op de verpakking vermelde gebruiksinstructies op
(bijv. metalen deksel verwijderen en kunststoffolie inprikken).
i
Tips voor de magnetron
Voor de hoeveelheid levensmiddelen die u wilt gaan bereiden
vindt u geen aanwijzingen.
Zoek in de tabel soortgelijke
levensmiddelen.
Verleng of verkort de kooktijden
volgens de volgende regel:
dubbele hoeveelheid = bijna
dubbele tijd
halve hoeveelheid = halve tijd
De levensmiddelen zijn te droog
geworden.
Kortere tijd instellen of lager
magnetronvermogen kiezen.
De levensmiddelen zijn na afloop
van de tijd nog niet ontdooid,
heet of gaar.
Langere tijd instellen of hoger
magnetronvermogen kiezen. Houd
er rekening mee dat hogere
gerechten langere tijd nodig
hebben.
Na afloop van de tijd zijn de
levensmiddelen aan de rand
oververhit, maar in het midden
nog niet voldoende warm.
Kies de volgende keer een lager
vermogen en een langere tijd.
Vloeistoffen, bijv. soep, tussendoor omroeren.
129
i
Reiniging en onderhoud
Buitenkant van het apparaat
De voorzijde van het apparaat met een zachte doek en een warmp
sopje afnemen.
Gebruik geen schuurmiddelen, scherpe reinigingsmiddelen of schurende
voorwerpen, omdat anders doffe plekken ontstaan.
Bereidingsruimte
De ovenruimte blijft lang mooi als u geen harde schuursponsjes e.d.
gebruikt. Wanneer het apparaat erg verontreinigd is, kunt u een mild
schoonmaakmiddel gebruiken.
Eventuele luchtjes in de ovenruimte kunt u neutraliseren door een
kopje water met wat citroensap enkele minuten in de oven te verwarmen.
Tijdens het gebruik kan door het verdampen von vocht condensvorming
optreden. Dit is een normaal verschijnsel, dat bij lage temperaturen binnenshuis of bij een hoge luchtvochtigheid intensiever is. Condens na
gebruik van het apparaat met een zachte doek verwijderen.
Draaiplateau en draaimechanisme
Het draaiplateau kunt u losnemen, door op de rand te drukken,
zodat de andere kant omhoogkomt (zie afb.).
Het draaiplateau reinigt u in een sopje of u zet het in de afwasmachine. Het draaimechanisme reinigt u in een sopje.
130
N
Wat is er aan de hand als...
☞
... het apparaat niet werkt?
Controleer of
–de stekker in het stopcontact zit,
–de zekeringen in de huisinstallatie in orde zijn,
–misschien de stroom uitgevallen is.
Als de zekeringen in de huisinstallatie vaker uitschakelen, dient u
contact op te nemen met een elektricien.
☞
... de magnetron niet werkt?
Controleer of
–de deur goed gesloten is,
–er geen etensresten of vreemde voorwerpen tussen de deur geklemd zijn,
–de deurafdichtingen en de afsluitvlakken schoon zijn,
–de start-toets ingedrukt is.
-de knop voor het vermogen
op 0 staat.
☞
... het draaiplateau niet draait?
Controleer of
–het draaimechanisme goed is aangebracht,
–serviesgoed is gebruikt dat buiten het draaiplateau uitsteekt,
–levensmiddelen buiten het draaiplateau uitsteken en het zo blokkeren.
-zich onder het draaiplateau restjes (bijvoorbeeld kruimels) bevinden.
-het draaiplateau misschien uitgeschakeld is.
☞
... de magnetron niet uitschakelt?
-Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de huisinstallatie uit.
-Neem contact op met de Klantenservice van AEG.
☞
... de magnetronverlichting uitvalt?
-Neem contact op met de Klantenservice van AEG. De magnetronverlichting mag alleen door de Klantenservice van AEG worden vervangen.
☞
.... de levensmiddelen langzamer heet en gaar worden dan voorheen?
–Stel een langere tijd in (dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd) of–als
de levensmiddelen kouder waren dan anders- tussendoor omroeren of
omkeren of
–Stel een hoger vermogen in.
131
Klantenservice
In het hoofdstuk ‘Wat is er aan de hand als ...’ worden enkele storingen
genoemd, die u zelf kunt verhelpen. Lees bij een storing daarom eerst
deze tekst door. Vindt u daar geen oplossing, neem dan contact op met
de Klantenservice van AEG.
De Klantenservice zal u om een paar gegevens vragen. U vergemakkelijkt hiermee de storingsdiagnose en de beslissing of bezoek van een
monteur noodzakelijk is.
Geef de Klantenservice E-nummer
en F-nummer op, die u op het typeplaatje vindt of, indien aanwezig,
PNC (pijl).
Aan de hand van deze nummers kan
de Klantenservice de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de
technicus weer gerepareerd kan
worden en u slechts één monteursbezoek hoeft te betalen.
i
Om deze nummers bij de hand te hebben, kunt u ze het beste hieronder
en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.
E-nr.
..................................................................................................................
F-nr.
..................................................................................................................
PNC
....................................................................................................................
Als u voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve
bediening de Klantenservice inschakelt, dan zijn wij helaas genoodzaakt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn in rekening te brengen.
Volg daarom de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing consequent op.
132
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising