Aeg FAV55750I-M Handleiding


Add to my manuals
26 Pages

advertisement

Aeg FAV55750I-M Handleiding | Manualzz
ÖKO-FAVORIT 55750
Lave-vaisselle
Afwasautomaat
Dishwasher
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Instructions for Use
Geachte klant,
lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door.
Let vooral op de veiligheidsaanwijzingen op de eerste
bladzijden van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar de
gebruiksaanwijzing goed om er later nog dingen in na
te kunnen slaan. Geef hem door aan de eventuele vol
gende eigenaar van het apparaat.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door
signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzich
tig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op
aanwijzingen die van belang zijn voor Uw vei
ligheid of voor het goed functioneren van het
apparaat. Hier goed op letten.
1. Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening
van het toestel.
2. . . .
3. . . .
Na dit teken krijgt u aanvullende informatie
over de bediening en de toepassing van het
toestel.
Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en mi
lieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn
met een klaverblad gekenmerkt.
Voor eventueel ontstane storingen vindt U in de ge
bruiksaanwijzing aanwijzingen om deze zelf te verhel
pen, zie Hoofdstuk "Hulp bij storingen.
Dit toestel voldoet aan
de EG-richtlijnen 73/23/EEG, 90/683/EEG,
89/336/EEG, 93/68/EEG
28
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Apparaatopbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Belangrijke aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Algemene aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Afvalverwijdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Vóór de eerste ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
De korven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Reinigingsmiddel doseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Programma kiezen en starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Programmatabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Machine leeghalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Aanwijzingen voor proefinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Glansmiddel doseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glansmiddeldosering instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speciaal zout doseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoutdosering instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De eerste afwasbeurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestekkorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderste korf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bovenste korf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicatie van het programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resterende looptijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einde van het programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsvergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starttijdkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmakeuze /starttijdkeuze corrigeren of wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ECO-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stroomuitval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foutmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speciaal zout bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glansmiddel bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinigen van de grove zeef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinigen van de fijne zeef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinigen van de sproeiarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinigen van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toestellen met front van roestvrij staal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
34
35
35
36
37
38
41
41
41
41
41
42
42
44
44
45
45
45
45
46
47
47
29
Veiligheidsvoorschriften
De veiligheid van dit toestel voldoet aan de algemeen erkende regels der techniek en de veiligheidsvoorschriften van
toepassing. Toch zijn wij genoodzaakt u met de volgende veiligheidsinstructies vertrouwd te maken.
In het dagelijks gebruik
Installatie
• De aansluiting aan het elektriciteitsnet en de water
• De beveiliging tegen wateroverlast is een betrouw
toevoer- en waterafvoeraansluiting moeten door
baar systeem. Aan de volgende voorwaarden moet
een erkend installateur worden uitgevoerd.
echter voldaan worden:
• Wijs de installateur op de installatie-aanwijzing.
- Ook als het toestel uitgeschakeld is moet het aan
het net aangesloten zijn.
Gebruik volgens de voorschriften
De afwasmachine moet volgens de voorschriften
• Gebruik de afwasmachine alleen om huishoudser
geïnstalleerd zijn.
vies af te wassen. Als het toestel voor verkeerde
Waterkraan altijd dichtdraaien als de afwasma
doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt bediend,
chine langere tijd niet gebruikt wordt.
kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld
•
De
afwasmachine
nooit in gebruik nemen, als aan
voor eventuele schade.
sluitsnoer,
toevoerresp. afvoerslang, beschadigd is
• Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het
of
als
bedieningspaneel
of sokkel beschadigd is.
toestel zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toege
•
In
geval
van
storing
eerst
de waterkraan dicht
staan.
draaien, dan het toestel uitschakelen en de stekker
Vóór het in gebruik nemen
uit het stopcontact trekken. Bij vaste aansluiting:
• Controleer of de machine geen transportschade
zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
heeft. Een beschadigd toestel in geen geval aanslui
• Stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact
ten. Wend u in geval van schade tot de leverancier.
trekken, maar aan de stekker.
• De afwasmachine moet volgens de voorschriften
• Lange, scherpe voorwerpen (zoals messen) met de
worden opgesteld en aangesloten. Alles daarover
greep naar voren in de bovenste bestekkorf leggen.
leest u in de installatie-aanwijzing.
• Sluit na vullen of leeghalen van de machine altijd
• Controleert u vóór het in gebruik nemen of de op
de deur van de machine. Een open deur kan gevaren
het typeplaatje aangegeven netspanning en stroom
opleveren.
soort overeenkomen met netspanning en stroom
• Ga niet op de open deur staan of zitten, het toestel
soort bij u thuis. Op het typeplaatje kunt u ook zien
zou dan kunnen kantelen.
welke zekering nodig is.
• Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen
Veiligheid van kinderen
door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige
• Houd de verpakking uit de buurt van kinderen;
reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de
vooral folie en styropor kunnen gevaren opleveren.
gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze
• Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door
afdeling Klantenservice. Alleen originele AEG-on
ondeskundige omgang met elektrische toestellen.
derdelen voldoen aan alle eisen!
Zorg daarom voor het nodige toezicht als de ma
• Bij beschadiging van het aansluitsnoer van de ma
chine aanstaat en laat kinderen niet met de ma
chine moet dit door de Klantenservice van AEG ver
chine spelen - het gevaar bestaat dat kinderen zich
vangen worden.
zelf of anderen in de machine opsluiten.
• Geen oplosmiddelen in de afwasmachine doen. Ex
• De onderkant van de machine is bereikbaar voor
plosiegevaar!
kinderhandjes. Let op bij het sluiten van de toestel
• Vergewis u er vóór het gebruik van speciaal zout,
deur.
reinigings- en glansmiddel van, dat volgens de fa
• Reinigingsmiddelen kunnen verwondingen aan
brikant van deze producten gebruik ervan in huis
ogen, mond en keelholte veroorzaken en zelfs tot
houd-afwasmachines toegestaan is.
verstikking leiden! Reinigingsmiddelen zodanig be
• Waterkraan altijd dichtdraaien als de afwasmachine
waren, dat kinderen er niet bij kunnen.
langere tijd niet gebruikt wordt, bijv. tijdens vakan
• Het water in de afwasmachine is geen drinkwater.
tie.
Indien zich nog resten van reinigingsmiddel in de
Kans op vorst
machine bevinden bestaat verwondingsgevaar!
• Als het aangesloten toestel wordt blootgesteld aan
Houd kinderen uit de buurt van de geopende afwas
temperaturen onder het vriespunt, dient u contact
machine.
op te nemen met de Klantenservice om het water te
laten aftappen.
30
Apparaatopbouw
Afwasautomaat
bovenste sproeiarm
middelste sproeiarm
bovenste korf (in hoogt verstelbaar)
grove zeef
bestekkorfopzetstuk
instelknop voor waterontharder
onderste sproeiarm
watertoevoerkapje: niet openen,
geen water in gieten
voorraadreservoir voor speciaal zout
onderste korf
fijne zeef met microfilter
bestekkorf
voorraadreservoir voor glansmiddel
indicatievenster voor glansmiddel
inspoelbakje voor reinigingsmiddel
typeplaatje
programma-overzicht
Bedieningspaneel
voorspoelen
reinigen
drogen
spoelen
halve belading
hoofdschakelaar
einde van het
programma
indicatie starttijd/resterende looptijd
indicatie van het programmaver
loop
controlelampje
speciaal zout
controlelampje
glansmiddel
Eco
Stop
programmatoets voorspoelen
met controlelampje
programmatoets quick,
met controlelampje
programmatoets intensief,
met controlelampje
programmatoets normaal,
met controlelampje
programmatoets spaar, met controlelampje
toets voor starttijdkeuze
31
Belangrijke aanwijzingen
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed, u kunt dan nog
eens iets nalezen.
Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele
volgende eigenaar van het toestel.
Onderstaande artikelen mogen alleen in de machine
worden afgewassen als ze van de aanduiding "geschikt
voor de afwasmachine" voorzien zijn:
• Bestek met heften van hout of hoorn, met ge
lijmde onderdelen, bronzen bestek, pannen met
houten handgrepen, artikelen van aluminium,
koper, kristal, kunststof. Vraag in geval van twijfel
de fabrikant van het betreffende artikel om raad.
In het dagelijks gebruik
Maak de machine regelmatig schoon; zie hoofdstuk
"Reiniging en onderhoud".
• Gebruik geen handafwasmiddelen in de machine.
• Als de machine langere tijd niet wordt gebruikt,
bijv. tijdens vakantie, de waterkraan sluiten. Con
troleer of de hoofdschakelaar uitgeschakeld is.
• Bestek van zilver en bestek van roestvrij staal
moeten in de bestekkorf gescheiden worden. Als
beide materialen elkaar raken, kan een chemische
reactie tot verkleuring van het zilver leiden.
• Open de toesteldeur niet als de machine in ge
bruik is. De stoom die naar buiten komt kan be
schadigingen veroorzaken aan de meubelen die
zich boven de machine bevinden. Mocht de deur
per ongeluk toch eens geopend worden, dan
schakelt een veiligheidsinrichting de machine uit.
Algemene aanwijzingen
Economisch en milieubewust afwassen
Ongeschikt servies
• Sluit de afwasmachine aan warm water aan, als u
een hiervoor geschikte warmwaterinstallatie hebt.
Bij elektrisch verwarmde installaties is aansluiting
aan koud water aan te bevelen.
Niet geschikt om machinaal af te wassen zijn:
• Spoel het servies niet onder stromend water af.
- kristal
• Was zo veel mogelijk met een volle machine af, al
leen dan werkt u economisch en milieubewust.
- tin en koper
• Bij minder vaat dan 50% van het vulvermogen ge
bruikt u de halve-belading-toets (1/2).
- ouder bestek met temperatuurgevoelige lijm
• Kies altijd een programma dat is aangepast aan
soort servies en mate van verontreiniging (zie "Pro
grammatabel").
- bestek met heften van hout, hoorn, porselein en
parelmoer
• Voorkom overdosering van reinigingsmiddel, spe
ciaal zout en glansmiddel. Let op de aanwijzingen
in deze gebruiksaanwijzing en op de aanwijzingen
van de fabrikant van de reinigingsmiddelen.
• Overtuig u ervan dat de waterontharder correct is
ingesteld.
32
- houten planken
- niet hittebestendige kunststof
- gelijmd servies of bestek
- bestek van niet roestvrij staal
- kunstvoorwerpen
Beperkt geschikt servies
Voor de volgende artikelen gelden beperkingen
- Aardewerk servies alleen in de machine afwassen,
als het van de aanduiding "geschikt voor de af
wasmachine" voorzien is.
- Versieringen die op het glazuur zijn aangebracht
kunnen door zeer vaak machinaal afwassen ver
bleken.
- Zilver en aluminium kunnen bij machinaal afwas
sen verkleuren. Etensresten als eiwit, eigeel en
mosterd veroorzaken vaak verkleuringen of vlek
ken op zilver. Zilver daarom altijd goed schoon
spoelen, als het niet direkt na het gebruik wordt
afgewassen.
- Sommige glassoorten kunnen na vele malen ma
chinaal afwassen dof worden.
Let er bij het kopen van nieuw servies en bestek op, dat
dit geschikt is voor machinaal afwassen.
Afvalverwijdering
Verpakking
Oude machine
Onze afwasmachines moeten vervoerd worden en heb
ben daarom een effectieve beschermende verpakking
nodig. Daarbij beperken wij ons tot het absoluut nood
zakelijke.
Als u uw oude machine afdankt, maak hem dan on
bruikbaar.
Waarschuwing! Houd de verpakking uit de
buurt van kinderen; vooral folie en styropor
kunnen gevaren opleveren.
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieuonvriendelijk en kunnen hergebruikt worden.
Het karton is van oud papier gemaakt, het hout is on
behandeld. De kunststoffen hebben de volgende aan
duidingen:
>PE< voor polyethyleen, bijv. de doorzichtige foliever
pakking
Attentie! Spelende kinderen kunnen elkaar of zichzelf
in het toestel opsluiten en daardoor in levensgevaar
komen. Daarom de stekker uit het stopcontact trekken,
aansluitsnoer afsnijden. Deurslot zodanig vernielen,
dat de deur niet meer dicht kan.
Alle kunststof delen van het toestel zijn voorzien van
een internationaal gebruikte codering (bijv. >PS< voor
polystyreen). Gesorteerd kunststof afval biedt opti
male milieubewuste recycling-mogelijkheden.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden
voor afvalverwerking in uw woonplaats.
>PS< voor geschuimd polystyreen, bijv. de hoekbe
schermers (volkomen cfk-vrij)
>POM< voor polyoxymetheen, bijv. kunststof klemmen
Door hergebruik van de verpakking hoeven minder
grondstoffen gebruikt te worden en wordt de hoeveel
heid afval kleiner.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden
voor afvalverwerking in uw woonplaats.
33
Vóór de eerste ingebruikneming
Voordat u de afwasmachine in gebruik neemt, dient u
het volgende te doen.
A
Glansmiddel doseren
A Als het indicatielampje brandt, opent u het voor
raadreservoir door de dop linksom los te draaien.
B Glansmiddel doseren tot aan de markering
"max.". Maximale inhoud 150 ml. Niet te veel
doseren!
- Draai de dop weer op het voorraadreservoir.
B
- Eventueel gemorst glansmiddel met een doekje
wegvegen, anders wordt tijdens het afwassen te
veel schuim gevormd.
De glansmiddel-indicatie gaat uit.
Glansmiddeldosering instellen
A Open het voorraadreservoir door de dop linksom
los te draaien.
B Draai de doseerpijl m.b.v. een geldstuk of schroe
vendraaier linksom, om de hoeveelheid te verho
gen. In de fabriek is de dosering op stand 3 in
gesteld (optimale instelling stand 2-4).
- Draai de dop weer op het voorraadreservoir.
B
Lees daartoe ook hoofdstuk "Hulp bij storingen".
Speciaal zout doseren
Attentie! Gebruik alleen speciaal zout voor af
wasmachines. Andere zoutsoorten (bijv. kook
zout) bevatten vaak niet in water oplosbare be
standdelen, die de ontharder kunnen
verstoppen en daardoor onbruikbaar ma
ken.Verpakkingen van zout en reinigingsmid
del lijken vaak erg op elkaar. Abusievelijk in het
zoutreservoir gedoseerd reinigingsmiddel kan
de waterontharder beschadigen. Controleert u
daarom voordat u zout gaat doseren altijd nog
even, of u ook werkelijk het pak regenereerzout
in de hand hebt.
Doseer het zout als volgt:
A Draai de dop van het zoutreservoir los.
B Vul het reservoir met water.
34
A
C Doseer ca. 1 kg speciaal zout.
- Veeg zoutresten van de opening van het reservoir
weg.
- Draai de dop weer zo ver mogelijk op het reser
voir.
- Stel direct het programma "voorspoelen" in, om
eventuele zoutresten weg te spoelen.
A
B
Nooit glans- of reinigingsmiddel in het zoutre
servoir doseren!
De zout-indicatie gaat pas na 1 tot 2 afwasbeurten uit.
Watertoevoerkapje niet verwijderen en in geen
geval reinigingsmiddel doseren.
C
Zoutdosering instellen
De dosering voor de waterontharder moet op de plaat
selijke waterhardheid afgestemd zijn. Bij te lage dose
ring kunnen kalkvlekken op servies en bestek achter
blijven. Informatie over de waterhardheid in uw
woonplaats kunt u vragen bij het waterleidingbedrijf.
Bij een waterhardheid beneden 5°dH hoeft geen zout
gedoseerd te worden. In dat geval brandt de indicatie
voortdurend.
U stelt de dosering als volgt in:
Draai m.b.v. een geldstuk of een schroevendraaier aan
de instelknop tot de pijl op de knop naar het betref
fende cijfer (1 tot 5) wijst:
De pijl moet naar een cijfer wijzen en de knop
moet voelbaar inklikken.
Hardheids Waterhard
-bereik heid in °dH
Stand
Aantalspoelgangen
IV
>28
22-28
5
4
10-15
18-22
III
15-21
3
25-30
II
8-14
2
30-40
5-7
<5
1
1
geen zout
nodig
40-60
I
4
3
5
2
1
De eerste afwasbeurt
- Stel de eerste keer het intensief-programma in.
35
De korven
Voordat u het serviesgoed in de machine zet,
moet u grove etensresten verwijderen. U hoeft
het servies niet met warm water af te spoelen.
De afbeeldingen laten u zien hoe u de machine
optimaal kunt beladen.
Onderste korf
Sterk verontreinigd, groot servies wordt in de onderste
korf grondig gereinigd.
- Onderste korf geheel uittrekken.
- Grote en zware serviesdelen zoals borden, schalen,
pannen enz. in de onderste korf plaatsen.
Bestekkorf
zonder bestekkorfopzetstuk
- Messen, vorken en lepels met het heft naar beneden
in de bestekkorf zetten, m.u.v. bestek met erg smalle
heften dat door de korf heen kan vallen en de
sproeiarm blokkeren.
- Met het bestekkorfopzetstuk raakt het bestek de
oppervlaktes niet meer. De waterstraal kan alle
delen bereiken. Zo wordt het bestek schoner en
droger.
Belangrijk:
- Lang bestek, bijv. soeplepels, in de bovenste korf
leggen.
- Lange, scherpe voorwerpen (zoals messen) met de
greep naar voren in de bovenste bestekkorf leggen.
Bestekkorfopzetstuk er afhalen
- Druk de vastkliktabs lichtelijk in (A) en trek het bes
tekkorfopzetstuk er naar boven (B) toe uit.
36
met bestekkorfopzetstuk
Onderste korf
Verander de schuine stand van de korfgreep
niet, omdat anders storingen bij het openen
van het reinigingsmiddelbakje kunnen optre
den.
Verstelbaar 10-delig bordenrek rechts
A
Om de ruimte in de onderste korf optimaal te kunnen
benutten, kan het bordenrek op twee verschillende
manieren geplaatst worden; in de lengte en in de
breedte.
- Om het bordenrek te verwijderen trekt u de greep
naar boven (A).
B
- Daarna zet u het bordenrek in de steun (D) in de on
derste korf en u drukt de greep naar beneden (B) tot
hij inklikt.
Het bordenrek kan variabel (C) geplaatst worden. Ga te
werk zoals hierboven omschreven.
D
C
A
Verstelbaar 5-delig bordenrek links
Voor diepe borden of schalen kan een deel van het lin
ker bordenrek verwijderd worden.
B
- Om het bordenrek te verwijderen trekt u de greep
naar boven (A).
- Dit bordenrek kan ook in plaats van het 10-delige
bordenrek rechts in de machine geplaatst worden
(B).
B
D
37
Bordenrek links neerklapbaar
Voor grote schalen en pannen kunnen de bordenrekken
worden neergeklapt.
1
2
Het 5-delige bordenrek en de bestekkorf verwijderen.
Bordenrek iets omhoogklappen en naar rechts tegen de
bodem van de korf neerklappen.
Belangrijk
Het dwars neergezette bordenrek rechtsvoor is opti
maal geschikt voor kleine, platte borden met een
doorsnede van 170-210 mm.
Bovenste korf
Teer, klein serviesgoed wordt in de bovenste korf voor
zichtig gereinigd.
- Bovenste korf zo ver mogelijk uittrekken.
- Klein licht en teer servies zoals schoteltjes, kopjes,
glazen en temperatuurbestendige kunststof in de
bovenste korf plaatsen.
afb. A
Verstelbare glazenhouder
- Voor glazen met een steel de glazenhouder rechts
(afb. A) hangen en omhoogklappen.
afb. B
- Voor hoge glazen zonder steel de glazenhouder
links (afb. B) hangen en omhoogklappen.
- Glazen kunnen ook over de omhoogstekende
staafjes geplaatst worden (afb. C).
- Bij het leeghalen van de machine de glazenhouder
weer naar rechts klappen.
Verstelbare kopjesrekken
Servies op en onder de uitklapbare kopjesrekken ver
sprongen neerzetten, zodat het water overal goed kan
komen. Glazen met een steel kunnen in de uitsparingen
van het kopjesrek gehangen worden.
Het kopjesrek kan op 2 verschillende hoogtes geplaatst
worden.
38
afb. C
De bovenste korf is rechts in hoogte
verstelbaar
- Zet de bovenste korf op de gewenste hoogte:
ook mogelijk als de korf gevuld is.
Hoger plaatsen:
- Bovenste korf uittrekken,
- aan de rechter kant optillen,
- zo ver mogelijk naar voren trekken en op de hoogste
stand plaatsen.
Lager plaatsen:
- Bovenste korf uittrekken,
- aan de rechter kant optillen en op de laagste stand
plaatsen.
Controleer voordat u gaat afwassen, of de
sproeiarmen vrij kunnen draaien.
Maximale bordenmaat
Bovenste korf: hoogste stand
Maximale bordenmaat
Bovenste korf: laagste stand
∅ 21
∅ 19
∅ 30
∅ 27
∅ 28
∅ 25
Grote borden schuin plaatsen
39
Reinigingsmiddel doseren
A
Geen handafwasmiddelen in de machine ge
bruiken!
Gebruik alleen reinigingsmiddelen voor huis
houd-afwasmachines.
Normaal is het inspoelbakje open.
Mocht het dicht zijn:
MAX
MIN
A Toets naar buiten drukken en het bakje gaat
open.
B Het bakje volgens de aanwijzingen van de fabri
kant van het reinigingsmiddel vullen. Reiniging
stabletten volgens de aanwijzingen van de fabri
kant in het inspoelbakje of in de bestekkorf
plaatsen.
B
C
C Deksel sluiten.
D Voor programma's met warm voorspoelen kan
bovendien reinigingsmiddel in het bakje in het
deksel gedoseerd worden.
D
Programma kiezen en starten
1. Korven geheel naar binnen schuiven.
2. Deur omhoogklappen en dichtdrukken.
De deursluiting moet inklikken, anders start de
machine niet.
3. Korven geheel naar binnen schuiven.
4. Kies als de machine slechts half vol is de toets Halve
Belading.
5. Programma (1 - 5) kiezen. Zie de programmatabel.
Het controlelampje van het gekozen programma knip
pert 5 seconden voordat het programma begint.
6. Binnen 5 seconden kan een ander programma
worden gekozen en bovendien de toets Eco of de
toets halve belading ingedrukt worden.
Elke keer dat een toets is ingedrukt blijven 5 se
conden tijd om eventuele correcties uit te
voeren.
Na de programmastart de deur niet meer openen!
Ter voorkoming van verbrandingen en schade aan
meubels door ontsnappende damp.
40
Halve belading
hoofdschakelaar
Eco
Indicatie van het programma
verloop
De symbolen in de indicatie geven aan met welk deel
van het programma de machine bezig is.
voorspoelen
reinigen
drogen
spoelen
einde van het
programma
Resterende looptijd
Zodra een programma begint, brandt in het indicatieveld de resterende looptijd in minuten. Deze tijd varieert alnaargelang de belading en de temperatuur van
het leidingwater. Als de indicatie langere tijd bij een getal blijft staan of enkele minuten tegelijk overbrugt, is
er geen sprake van een storing.
Einde van het programma
Het oplichten van een ”0” op het indicatieveld Startvertraging en het symbool Einde van het Programma op
het indicatieveld Programmaverloop geven het einde
van het spoelprogramma aan.
Veiligheidsvergrendeling
Een veiligheidsvergrendeling voorkomt dat de machine
na beëindiging van een programma opnieuw gestart
wordt. Voordat u een nieuw programma kunt invoeren,
moet u de machine uit - en weer inschakelen of de deur
openen en weer sluiten.
De veiligheidsblokkering is opgeheven zodra in
de indicatie van het programmaverloop het
symbool einde van het programma brandt.
Starttijdkeuze
Met de toets voor starttijdkeuze kunt u max. 9 uur van
te voren programmeren wanneer het programma
moet starten.
- Door de toets aan te tippen wordt de starttijd steeds
een uur opgeschoven. In het indicatieveld wordt
deze tijd in uren en een kleine h aangegeven.
41
U kunt eerst een programma kiezen en daarna
de starttijd programmeren, maar ook omge
keerd.
Als de starttijd wordt geprogrammeerd zonder dat er
een programma is ingesteld, gaat de geprogrammeerde
tijd na 5 seconden uit. Na het kiezen van een pro
gramma moet de starttijd ook binnen 5 seconden wor
den ingesteld.
Als u een starttijd hebt ingesteld, wordt dat in het indicatieveld door een knipperende punt bij h aangegeven.
Na afloop van de ingestelde tijd start de machine het
ingestelde programma automatisch.
Programmakeuze /starttijd
keuze corrigeren of wissen
Met de toets STOP kan een lopend programma of de
starttijdkeuze worden onderbroken of afgebroken.
Onderbreken:
- Als u de STOP-toets even aantipt, worden alle
programma's onderbroken en het controlelampje
knippert.
- Als u de STOP-toets opnieuw aantipt, worden de
programmeringen weer actief.
Afbreken:
- Als u de STOP-toets langer dan 2 seconden inge
drukt houdt, worden programma en starttijdkeuze
gewist en het water in de machine wordt wegge
pompt. Het symbool programma-einde in de indi
catie gaat branden, zodra al het water wegge
pompt is.
ECO-toets
Met de ECO-toets wordt de reinigingstemperatuur ver
laagd, daardoor is minder energie voor het opwarmen
nodig.
Vooral bij gebruik van laag–alkalische compacte reinigingsmiddelen met enzymen moet de ECO–toets worden ingedrukt. De enzymen lossen vuil het best bij een
temperatuur van 40 tot 50°C op.
Met de toets Halve Belading wordt energie gespaard
als de machine slechts half gevuld is en wordt toch een
optimaal spoelresultaat bereikt (zie programmatabel).
42
Halve belading
hoofdschakelaar
Eco
programmduur
spoelen
drogen
naspoelen
tussen
reinigen
voorspoelen
Programmatabel
Spaar
licht tot normaal verontreinigd servies
45°C
65°C
59 min.
+ ECO
licht verontreinigd servies
40°C
60°C
48 min.
+
licht verontreinigd servies als de
machine slechts half vol is
40°C
60°C
45 min.
sterk verontreinigd servies
50°C
68°C
70 min.
+ ECO
Zuinigste programma voor hardnekkig vuil.
Met dit programma wordt de onderscheiding
AAA volgens EN 50242 Energielabel"
bereikt *)
50°C
68°C
2.5 h
+
normaal verontreinigd servies als de
machine slechts half vol is
50°C
65°C
64 min.
ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Normaal
Intensief
ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
zeer sterk verontreinigd servies
47°C
68°C
73°C
86 min.
+ ECO
sterk tot zeer sterk verontreinigd servies
40°C
63°C
68°C
81 min.
+
sterk tot zeer sterk verontreinigd servies
als de machine slechts half vol is
40°C
63°C
68°C
75 min.
Quick
ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
zeer licht tot licht verontreinigd servies
45°C
65°C
44 min.
+ ECO
zeer licht verontreinigd servies
40°C
60°C
38 min.
+
zeer licht verontreinigd servies als de
machine slechts half vol is
40°C
60°C
34 min.
Voorspoelen
koud afwassen
Ç ÇÇÇÇÇÇÇ
Ç ÇÇÇÇÇÇÇ
ÇÇÇÇ
ÇÇÇÇ
5
De waarden in deze tabel zijn onder normomstandigheden en met normservies bepaald. Afwijkingen naar
boven of beneden zijn in de praktijk mogelijk.
*)
A = Beste energie-efficiency
A = Beste reinigingsresultaat
Programma met sterk verlengde droogwerking
A = Beste droogresultaat
43
Stroomuitval
Als de stroom uitvalt of als de machine per ongeluk met
de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld, blijven alle
ingestelde waarden behouden.
Foutmelding
indicatie starttijd/
resterende looptijd
indicatie van het
programmaverloop
De elektronica van de machine kan zelfstandig fouten
herkennen en aangeven. Bij het optreden van een fout
gaat in de indicatie een foutcode knipperen en in de in
dicatie branden één van de programma-controlelam
pjes en het symbool programma-einde.
Noteert u de foutcode voordat u contact opneemt met
de Klantenservice.
Door indrukken van de hoofdschakelaar wordt de fout
melding gewist.
Foutcode en mogelijke oorzaak
A = waterkraan dicht of toevoerzeef verstopt.
C = afvoerslang, grove of fijne zeef of sifon
verstopt.
E = waterdruk te laag, waterkraan niet geheel
open, toevoerslang of toevoerzeef verstopt,
de machine verliest water.
E2 = contact opnemen met de Klantenservice.
H = contact opnemen met de Klantenservice.
L = contact opnemen met de Klantenservice.
Machine leeghalen
Na afloop van het programma:
Maak eerst de onderste korf leeg.
Maak pas daarna de bovenste korf leeg, opdat er geen
waterdruppels op het droge servies in de onderste korf
vallen.
Controleer de grove zeef na ieder afwaspro
gramma. Indien nodig, reinigen.
44
hoofdschakelaar
Reiniging en onderhoud
Speciaal zout bijvullen
Nooit glans- of reinigingsmiddel in het zoutre
servoir doseren!
U moet speciaal zout voor de waterontharder bijvullen,
als de zout-indicatie gaat branden.
Ga te werk zoals in hoofdstuk "Voor het in gebruik
nemen" beschreven is, waarbij u echter geen water be
hoeft bij te vullen.
Stel direct het programma "voorspoelen" in,
om eventuele zoutresten weg te spoelen.
Glansmiddel bijvullen
U moet glansmiddel bijvullen, als de glansmiddel-indi
catie gaat branden.
Ga te werk zoals in hoofdstuk "Voor het in gebruik ne
men".
Eventueel gemorst glansmiddel met een doekje
wegvegen, anders wordt tijdens het afwassen
te veel schuim gevormd.
Reinigen van de grove zeef
Controleer de grove zeef na ieder afwasprogramma.
Eventueel reinigen.
- De grove zeef kunt u makkelijk uit de machine
nemen en weer terug plaatsen.
- Reinig de zeef onder stromend water.
Reinigen van de fijne zeef
De fijne zeef moet van tijd tot tijd gereinigd worden:
- Maak de zeef los door hem op stand A te draaien,
neem de fijne zeef eruit en reinig hem met een
borstel onder stromend water.
- Leg de zeef weer terug en bevestig hem door hem
op stand B te draaien.
A
B
45
Reinigen van de sproeiarmen
Controleer regelmatig de sproeiers van de drie
sproeiarmen op verstopping. Indien nodig, maakt u de
gaatjes open onder stromend water m.b.v. een dun ij
zerdraadje of een naald.
Beschadig de openingen niet.
Bovenste sproeiarm
Verwijder de bovenste sproeiarm:
- Draai de bevestigingsschroef (A) linksom los.
- Trek de sproeiarm van de as.
- Maak de sproeiarm en de bevestigingsschroeven
schoon.
- Zet de sproeiarm weer vast door de bevestigings
schroef (A) rechtsom te draaien.
A
B
Middelste sproeiarm
- Verwijder de middelste sproeiarm door hem opzij te
draaien.
Het tweedelige sproeiarmlager wordt met een
spanveer (B) samengehouden.
- Druk de sproeiarm naar boven tot hij voelbaar in
klikt.
Onderste sproeiarm
Verwijder de onderste sproeiarm:
- Draai de moer (C) linksom los.
- Trek de sproeiarm van de as.
- Maak de sproeiarm schoon.
- Zet de sproeiarm weer vast door de moer (C)
rechtsom te draaien.
46
C
Reinigen van het toestel
De buitenkant van de machine en vooral het bedie
ningspaneel regelmatig met een zachte, vochtige doek
schoonmaken. Gebruik alleen neutrale schoonmaak
middelen (bijv. handafwasmiddel). In geen geval
schuurmiddelen, oplosmiddelen e.d. gebruiken.
Toestellen met front van
roestvrij staal
Roestvrij stalen fronten dient u grondig en regelmatig
te reinigen met geschikte middelen.
Let op de aanwijzingen op de reinigings- en onder
houdsmiddelen. Krassende en schurende middelen zijn
niet geschikt.
Het reinigingsmiddel op een vochtige doek doen, daar
mee het front reinigen en met een schone doek afdro
gen.
Wrijf niet tegen de structuur (de fijne horizontale lijnt
jes) van het roestvrij staal in; maak geen draaiende
bewegingen!
47
Hulp bij storingen
U gelieve na te gaan of u aan de hand van onderstaande aanwijzingen kleine storingen aan het toestel zelf kunt
opheffen. Helpt deze informatie u niet verder, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice.
De afvoerpomp loopt voortdurend - ook als het toe
stel uitgeschakeld is.
- Waren de sproeiarmen misschien geblokkeerd
door servies of bestek?
- De beveiliging tegen wateroverlast is in werking
getreden. Eerst de waterkraan dichtdraaien, dan
de stekker uit het stopcontact trekken of de zeke
ring in de huisinstallatie uitschakelen. Contact
opnemen met de afdeling Klantenservice.
- Zijn de sproeiarmen schoon?
Het programma begint niet.
- Ligt de afvoerslang goed?
- Zijn de zekeringen in de huisinstallatie in orde? Is
het toestel aan het elektrische net aangesloten?
- Is de sifon misschien verstopt?
- Is de deur goed gesloten? Deur goed dichtdrukken
tot de deursluiting inklikt.
- Is de starttijd ingesteld?
Er wordt geen water toegevoerd.
- Is de waterkraan geheel open?
- Is de waterkraan misschien verstopt? Kraan enkele
keren open en dicht draaien.
- Is de zeef in de slangkoppeling aan de waterkraan
misschien verstopt? Zeef eventueel schoonmaken.
- Is de watertoevoerslang misschien geknikt? Slang
controleren.
- Is de waterdruk minmaal 1 bar overdruk?
De indicatie van het programmaverloop blijft aan
het begin van de reinigingsfase staan.
- Is de waterkraan geheel open?
- Is de zeef in de slangkoppeling aan de waterkraan
misschien verstopt? Zeef eventueel schoonmaken.
Het water wordt niet weggepompt.
- Is de afvoerslang misschien geknikt? Controleren.
(Zie hoofdstuk "Waterafvoer".)
- Is de sifon misschien verstopt? Eventueel reinigen.
Het servies wordt niet schoon.
- Hebt u een programma gekozen, dat geschikt is
voor soort en mate van verontreiniging van het
serviesgoed (zie de programmatabel)?
- Hebt u het serviesgoed zodanig opgesteld, dat de
waterstraal het van binnen en van buiten kan be
reiken? De servieskorven mogen niet overbeladen
zijn.
48
- Zijn alle zeven in de kuipbodem schoon? Zijn de
zeven op de juiste wijze in de machine gezet?
- Hebt u het reinigingsmiddel goed gedoseerd?
- Zit er nog speciaal zout in het zoutvoorraadreser
voir? Zonder speciaal zout wordt het water niet
onthard. Op het servies kan zich kalkaanslag vor
men.
- Is de waterontharder op de plaatselijke water
hardheid ingesteld?
Het servies wordt niet droog en glanst niet.
- Zit er nog glansmiddel in het voorraadreservoir?
- Is de waterontharder op de plaatselijke water
hardheid ingesteld?
Op glazen en servies zijn vegen, strepen, melkach
tige vlekken of blauwachtige aanslag te zien.
- Er wordt te veel glansmiddel gedoseerd. Stel de
dosering lager in.
Op glazen en servies zijn opgedroogde waterdrup
pels te zien.
- Er wordt te weinig glansmiddel gedoseerd. Stel de
dosering hoger in.
- Is de dop van het zoutvoorraadreservoir goed ges
loten?
In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar.
- De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken zijn
een gevolg van vreemd roest (roestdeeltjes uit de
waterleiding, van pannen, bestek enz.). Zulke
vlekken met een speciaal reinigingsmiddel verwij
deren.
- Hebt u direct na het bijvullen van zout het pro
gramma "voorspoelen" gestart?
Service
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen
antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen
raadplegen:
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
tel. 0172 - 468 172
fax 0172 - 468 155
Storingen / reparaties
tel. 0172 - 468 268
(voor bezoek servicetechnicus) fax 0172 - 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het pro
duct- en serienummer van uw toestel bij de hand. Deze
nummers vindt u op het typeplaatje rechtsboven op de
binnenrand van de deur (zie afbeelding) en kunt u het
beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing
noteren.
-
productnummer......................................................
serienummer...............................................................
Aan de hand van deze nummers kan onze service-afde
ling de juiste voorbereidingen treffen, zodat de ma
chine bij het eerste bezoek van de servicetechnicus
weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
productnummer
serienummer
Prod-Nr.:
Serie-Nr.:
Mod:
modelaanduiding
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing
vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de
AEG service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook
tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebe
palingen gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betref
fende veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektri
sche toestellen mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aan
zienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daar
om altijd tot de AEG service-afdeling. Voor reparaties
uitgevoerd door anderen kan AEG geen aansprakelijk
heid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen
voldoen aan alle eisen!
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeen
komstig de voorwaarden die tussen de Consumenten
bond en de VLEHAN (Vereniging Leveranciers Elektro
technische Huishoudelijke Apparaten Nederland) zijn
overeengekomen.
49
Technische gegevens
Afmetingen
breedte
hoogte
max. diepte
max. diepte bij open deur
Bedrijfsspanning
Frequentie
54.6 cm
75.9 cm
57.0 cm
114.5 cm
230 V
50 Hz
Vermogen
circulatiepomp
150 W
Vermogen
verwarmingselement
2000 W
Totaal vermogen
2150 W 10 A
Waterdruk
koud of warm water
tot max. 65°C
min.
max.
1 bar overdruk
Capaciteit
Halve belading (1/2)
*standaardcouverts IEC
*standaardcouverts IEC
11
10 bar overdruk
6
Verbruikswaarden
intensief
intensief + Eco
intensief + 1/2
energie (kWh)
1,6
1,3
1,13
water (l)
16
16
15
normaal
normaal + Eco
normaal + 1/2
1,0
1,0
0,9
16
15
15
quick
quick + Eco
quick + 1/2
1,0
0,8
0,7
14
14
12
spaar
spaar + Eco
spaar + 1/2
1,0
0,8
0,7
14
14
12
* Een standaardcouvert bestaat uit: 1 soepbord, 1 plat bord, 1 dessertbord, 1 schoteltje, 1 kopje, 1 glas, 1 mes,
1 vork, 1 soeplepel, 1 dessertlepel, 1 theelepel.
50
Aanwijzingen voor proefinstituten
Voor de testen moet het zoutreservoir van de
waterontharder en het voorraadreservoir voor
glansmiddel geheel gevuld zijn.
Testnorm:
EN 50 242
Vergelijkingsprogramma:
Normaal + Eco
Inhoud:
11 massacouverts
Reinigingsdosering:
27,5 g in het reservoir
voor reinigingsmiddel
Glansspoeldosering:
instelling 6
Oorbeeld hoe de machine te vullen:
Platte
borden
Ovale schaal
Dessertborden
Soepborden
Soepbord
1-10
11
12
13-23
24
eetlepels
serveervorken
eetlepels
vorken
juslepels
25-35
36-37
38-48
49-59
Dessertborden
messen
serveerlepels
dessertlepels
theelepels
51
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
Copyright by AEG
153 0728 06 / 09.99 mh
76

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement