Electrolux Z5531SI NORDIC Brugermanual

Electrolux Z5531SI NORDIC Brugermanual
English: Thank you for choosing an Electrolux vacuum cleaner.
To ensure total satisfaction, read this Instruction book carefully.
Retain for reference.
Svenska: Tack för att du valde en dammsugare från Electrolux. För
att uppnå bästa städresultat, läs denna instruktionsbok noggrant.
Behåll den för framtida bruk.
Deutsch: Danke, daß Sie sich für einen Electrolux-Staubsauger
entschieden haben. Um maximale Zufriedenheit mit Ihrem
Staubsauger zu gewährleisten, sollten Sie diese
Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen und als
Nachschlagehilfe aufbewahren.
Norsk: Takk for at du har valgt en Electrolux støvsuger. For å sikre
full tilfredshet, les denne Instruksjonsboken grundig. Spar på
boken for referanse og la den følge maskinen dersom den skifter
eier.
Français: Nous vous remercions d’avoir choisi un aspirateur
Electrolux. Pour garantir une satisfaction totale, lire attentivement
ce mode d’emploi. A conserver pour s’y référer.
Español: Le agradecemos que haya elegido un aspirador
Electrolux. Para su absoluta satisfacción, lea detenidamente este
folleto de instrucciones y consérvelo como referencia.
Italiano: Vi ringraziamo di aver scelto un aspirapolvere della
Electrolux. Per garantire la massima soddisfazione, leggere
attentamente questo libretto di istruzioni. Conservarlo per farvi
riferimento.
Português: Obrigado por escolher o aspirador de pó Electrolux.
Para garantir satisfação total, leia este livro de instruções com
cuidado. Guarde para referência futura.
Nederlands: Hartelijk dank voor het kiezen van een Electrolux
stofzuiger. Om geheel aan uw behoeften te voldoen is het
raadzaam het instructieboekje grondig door te lezen. Bewaar dit
ter referentie.
Dansk: Tak fordi De valgte en Electrolux støvsuger. Følg venligst
brugsanvisningens råd og anvisninger, for at opnå fuld tilfredshed.
Gem brugsanvisningen, den skal følge med støvsugeren, hvis den
overdrages til en ny ejer, ligeledes er den rar at have i tvivlstilfælde.
Suomi: Kiitämme Electrolux-pölynimurin valinnastasi. Jotta
pölynimurisi vastaisi odotuksiasi, lue tämä ohjekirja huolellisesti.
Säilytä se tulevan varalle.
Ελληνικά: Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε την ηλεκτρική σκούπα
Electrolux. Για να εξασφαλίσετε πλήρη αποδοτικτητα, διαβάστε
αυτ το βιβλιάριο Οδηγιών προσεκτικά. Φυλάξτε το για µελλοντική
αναφορά.
Türkçe: Electrolux elektrikli süpürgeyi seçti¤iniz için teflekkür
ederiz. Tam olarak memnun kalman›z için, bu aç›klama kitap盤›n›
dikkatlice okuyunuz. ‹lerde yararlanmak için saklay›n›z.
Русский: Благодарим Вас за сделанный Вами выбор и
приобретение пылесоса Electrolux. Для достижения наивысшей
эффективности работы, внимательно прочитайте данные
инструкции. Сохраните эту брошюру для дальнейших справок.
Magyar: Köszönjük, hogy Electrolux porszívót választott. Annak
érdekében, hogy a készülék az Ön teljes megelégedettségét
szolgálja, szíveskedjen figyelmesen elolvasni ezt a használati
utasítást. Kérjük, tartsa az utasítást mindig biztos helyen, hogy az a
jövőben is kéznél legyen.
English
2
Deutsch
4
Français
6
Español
8
Italiano
10
Português
12
Nederlands
14
Dansk
16
Svenska
18
Norsk
20
Suomi
22
Ελληνικά
24
Türkçe
26
Русский
28
Magyar
30
Limba român¤
32
Polski
34
Български
36
Česky
38
Hrvatski
40
Srpski
42
Eestikeelne väljaanne
44
Latviski
46
Lietuvių k
48
Slovensky
50
Slovenščina
52
54
56
Bahasa Malaysia
5551 • 5552 • 5558 • 5561
58
60
Tiâng Viåt
62
Dansk
5551 • 5552 • 5558 • 5561
Electrolux har et stort sortiment af støvsugere med forskellige
specifikationer og tilbehør. Læg venligst mærke til støvsugerens
modelnummer mens De læser denne håndbog.
Hold venligst håndbogens omslag åbent og se på billederne til
teksten, når der henvises til dem.
Brug af Back Saver®-rørene
Back Saver®-rørene (rygskånende rør) er udformet, så de kan bruges i
forskellige positioner: almindelig rengøring samt rengøring under lave
møbler.
7
Læg mærke til placeringen af rør og clips som vist i diagrammerne
med . Fastgør rør A til slangehåndtaget og rør B til mundstykket,
så de klikker på plads. Sæt derefter rørene sammen, så de klikker
på plads.
Benyt denne rørindstilling ved almindelig rengøring.
Rørindstillingen ændres ved at trykke clipsen på rør B ind og dreje
rør B en halv omgang, indtil det klikker på plads.
Drej mundstykkets hoved en halv omgang.
Benyt denne rørindstilling ved rengøring under lave møbler.
Denne indstilling kan også bruges ved rengøring af steder, der er
svære at nå, som fx oven på skabe og reoler.
*
Tilbehør til støvsugeren
B Støvposer
B
w
E
X
G
s
Ryg-skånende rør
Slangehåndtag med fjernstyring
Mundstykke til tæpper/hårde gulve
Motormundstykke 5561
Dobbelt mundstykke/børste
Sikkerhed
3
4
5
6
Beskrivelse af Deres støvsuger
A
X Strømførende ledning
Y
1
2
B
C
D
Fodpedal til tilbagespoling af ledning
HEPA-filter indikator
Støvsugeren er dobbelt isoleret, og må derfor ikke tilsluttes til jord
Støvsugeren må kun bruges af voksne. Børn skal være under opsyn
af voksne
E
Støvsugeren skal altid opbevares tørt
F
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge vand og andre væsker
G
Undgå at støvsuge skarpe genstande op
H
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge varm aske, tændte
cigaretskod eller tonerpulver
I
Støvsugeren må ikke bruges i nærheden af brændbare gasarter
K
Undgå at trække støvsugeren v.h.a. ledningen. Kontroller
regelmæssigt ledningen for skader
L
Bemærk: Støvsugeren må ikke bruges, hvis ledningen er
beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes
hos Electrolux Hvidevare-Service
M
Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse
af støvsugeren
Service og reparation skal udføres af Electrolux Hvidevare-Service
Brug af støvsugeren
1
2
9a
10
10a
Fugemundstykke
Støvsugeren er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og er fremstillet
til at yde maksimal sikkerhed og effektiv drift. Følg venligst nedennævnte
forholdsregler:
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
8
9
Kontroller, at støvposen sidder rigtigt.
Sæt slangen i, så den klikker på plads. (Tryk på clipsen for at udløse
slangen).
Træk ledningen ud og sæt stikket i stikkontakten.
Skub fodpedalen frem for at rulle ledningen ind/ud efter behov.
Skub pedalen tilbage for at låse den udtrukne ledning fast. Træd på
fodpedalen for at rulle ledningen op. NB: Sørg for at holde fast i
stikket imens, så det ikke rammer dig.
Tænd støvsugeren ved at træde på tænd/sluk-fodpedalen.
Tryk på +/- knapperne for at regulere sugestyrken (sæt batterier i
først). Bemærk: Lad ikke støvsugeren sidde i stikkontakten.
J
3
l
m
4
g
w
i
5
k
Standby-/overophedningsindikator: Indikatoren lyser, når
støvsugeren står på standby, og blinker, hvis støvsugeren bliver
overophedet.
Støvpose-indikator
Clips til åbning af låg til støvpose/filter-rum
Slangens tilkoblingssted
El-udtag (til brugen af motormundstykke)
Ryg-skånende bærehåndtag
Fjernstyringshåndtag
Tænd/sluk-kontakt
Midlertidigt opbevaringssted til mundstykke og rør, når disse er i
brug.
Opbevaringssted til mundstykke og rør, når disse ikke er i brug.
Hvordan man opnår det bedste resultat
v
u
45
11
12
13
Brug af mundstykke til tæpper/hårde gulve
Tæpper: Brug gulvmundstykket indstillet til tæppestøvsugning.
Nedsæt sugestyrken ved løse tæpper.
Hårde gulve: Brug gulvmundstykket indstillet gulvstøvsugning.
6
Brug af motormundstykke 5561
Forholdsregler: Brug kun mundstykket på tæpper med under
15 mm. Tæppelurv. Undgå at bruge på dyreskind eller tæpper med
lange frynser. For at undgå at beskadige tæppet bør mundstykket
ikke holdes stille i samme position, mens børsten kører. Mundstykket
må ikke føres hen over ledningen, og sluk mundstykket så snart De
er færdig med at bruge det.
Fastgør motormundstykket 5561 til rørene.
Sæt stikket til motormundstykket i støvsugerens elstik, og lås
ledningen fast til rør og slange 5561 ved hjælp af clipsene.
Motormundstykket aktiveres ved at tænde for støvsugeren
5561.
For healthier homes
16
Rengøring af motormundstykke 5561
Tag stikket ud af stikkontakten, og fjern indfiltrede tråde fra
mundstykket ved at klippe dem over med en saks.
Fjern mundstykkets låg ved hjælp af en skruetrækker. Fjern
børstecylinderen og holderne, rengør efter behov og indsæt
dem igen. Hjulene rengøres ved at løfte dem forsigtigt ud af
ophænget.
Sæt låget på igen, og kontroller, at det sidder ordentligt fast.
17
18
19
Brug af dobbelt mundstykke/børste
Bruges i den viste indstilling til rengøring af møbler.
Bruges i den viste indstilling til at støve af.
Fastgøres til slangehåndtaget ved opbevaring.
14
15
Støvindikator og udskiftning af støvpose
Støvposen skal udskiftes, når den er fyldt. Støvposeindikatorens
rude lyser, når posen er fyldt. Skulle støvposen ved et uheld revne
inden i støvsugeren, skal denne sendes til rengøring hos Electrolux
Hvidevare-Service.
Støvposens fyldningsgrad kontrolleres mens støvsugeren er tændt
med alle dele påmonteret og ikke i berøring med gulvet.
Hvis støvindikatoren viser at posen er fyldt og den ikke er det, kan det
skyldes at posens fine huller er stoppede (f.eks. af meget fint støv o.l.)
dette vil reducere sugeevnen og kan fære til overophedning. Hvis dette
forekommer, skal støvposen udskiftes, selvom den ikke er fyldt.
Udskiftning af støvpose:
A) Åben støvsugerens låg.
B) Fjern støvposen ved at trække i posespærreren.
C) Sæt den nye støvpose i ved at føre posens huller ind i holderen.
Luk låget.
16
HEPA-filteret skal renses når indikator lyset tændes.
Rengøring af HEPA-filteret:
G) Åben filterdækslet og tag filterenheden ud.
H) Rens kun indersiden (den beskidte side) af filterenheden under
den varme hane. Der må ikke bruges rengøringsmidler, og
undgå at berøre den følsomme filteroverflade. Bank
filterrammen let så De slår overskydende vand af. Gentag
rengørings-proceduren fire gange og lad filteret lufttørre. Nu er
filterets oprindelige ydeevne genetableret.
Sæt filterenheden tilbage i støvsugeren og luk låget, sørg for
det er ordentligt fæstnet.
Problemløsning
1. Strøm: Hvis støvsugeren ikke starter, når der tændes for den,
trækkes stikket ud af stikkontakten. Kontroller stik, ledning,
stikkontakt og, om nødvendigt, sikringer.
2. Blokeringer/beskidte filtre: Støvsugeren slukker selv, hvis der
forekommer en alvorlig blokering, overfyldt pose eller filteret/filtrene
er meget beskidte. I så fald trækkes stikket ud, og støvsugeren
køles af i 30 minutter. Fjern blokeringer og/eller udskift
filtret/filtrene. Herefter startes støvsugeren igen.
Garantien dækker ikke rensning af blokerede slanger, rør, mundstykke,
filtre eller pose. Mundstykkerne bør renses jævnligt med slangens
håndtag for at forebygge blokeringer og opretholde god sugestyrke.
Læs venligst også de yderligere oplysninger fra Electrolux bagest i
denne håndbog.
3. Vand: Hvis støvsugeren bruges til at opsuge vand, ødelægges
motoren og en udskiftning er nødvendig, Denne skal foretages af
Electrolux Hvidevare-Service. Garantien dækker ikke.
Vi anbefaler, at støvposen udskiftes:
* his støvsugeren lugter, skal De også udskifter/rengøre filtrene
4. Batterier: Udskift batterierne i fjernstyringshåndtaget, når de er
brugt op. Det anbefales at bruge alkalibatterier. NB: Smid ikke de
brugte batterier i skraldespanden, men læg dem i en særlig
beholder til genbrug.
Bemærk: Brug kun originale Electrolux støvposer og filtre:
Støvpose (nr. E54A)
Vaskbart HEPA-filter, som kan bruges igen (nr. EF25a)
Hvis De har nogen kommentarer om støvsugeren eller
Brugshåndbogen, bedes De sende os en e-mail på:
[email protected]
* efter brug af tæpperens-pulver. OBS! Da dette kan stoppe de
fine huller I posen
Støvposens sikkerhedsindretning
For at undgå at beskadige støvsugeren må den ikke benyttes uden
støvpose. Støvsugeren er udstyret med en sikkerhedsindretning,
der forhindrer, at låget kan lukkes uden støvpose. Forsøg ikke at
tvinge låget i.
Udskiftning/rengøring af filtrene
Støvsugeren må aldrig bruges, uden at filtrene er på plads.
Udskiftning af motorfilter:
D) Åben støvsugerens låg.
E) Fjern filterkassetten.
F) Vigtigt: Læg nyt filter i den oprindelige kassette, luk den og sæt
det på plads igen. Luk låget.
English: Electrolux decline all responsibility for all damages arising
from any improper use of the appliance or in cases of tampering
with the appliance.
Italiano: L’Electrolux declina ogni responsabilità per i danni
derivati dall’uso improprio dell’apparecchio o se stesso è stato
manomesso.
Electrolux reserve the right to alter product appearance and/or
specifications without notice. Not all models featured are available
in all countries.
L’Electrolux si riserva il diritto di modificare l’aspetto del prodotto
e/o le sue caratteristiche tecniche senza preavviso. Non tutti i
modelli descritti sono disponibili in tutti i Paesi.
Electrolux vacuum cleaner features and accessories are protected
worldwide by Patents or Registered Designs.
Le caratteristiche e gli accessori degli aspirapolvere Electrolux sono
protetti in tutto il mondo da brevetti o come modelli depositati.
Deutsch: Electrolux übernimmt keine Verantwortung für Schäden,
die durch den unsachgemäßen Einsatz des Geräts oder unbefugten
Eingriff in den Staubsauger entstehen.
Português: A Electrolux não aceita qualquer responsabilidade por
danos resultantes do uso impróprio do aparelho ou em casos de
interferência indevida com o mesmo.
Electrolux behält sich das Recht vor, Form bzw. Eigenschaften des
Geräts ohne Vorankündigung zu ändern. Alle abgebildeten Modelle
sind nicht in allen Ländern erhältlich.
A Electrolux reserva-se o direito de alterar o aspecto do produto
e/ou as especificações sem qualquer aviso. Nem todos os modelos
apresentados estão disponíveis em todos os países.
Electrolux Staubsaugereigenschaften und Zubehörteile sind
weltweit durch Patente oder eingetragene Designs geschützt.
As características e acessórios dos aspiradores Electrolux estão
protegidos mundialmente por Patentes ou Designs Registados.
Français: Electrolux décline toute responsabilité concernant tous les
dommages découlant d’une mauvaise utilisation de l’appareil ou
en cas de modification de l’appareil.
Nederlands: Electrolux wijst alle verantwoordelijkheid af voor
eventuele schade die voortkomt uit het niet-geëigend gebruik van
het apparaat of in gevallen waarbij op het apparaat krachtig wordt
gedrukt.
Electrolux se réserve le droit de modifier l’aspect du produit et/ou
les caractéristiques sans préavis. Tous les modèles présentés ne
sont pas disponibles dans tous les pays.
L’aspirateur Electrolux et ses accessoires sont protégés dans le
monde entier par des Brevets ou des Modèles Déposés.
Electrolux behoudt zich het recht voor om het uiterlijk van het
product of specificaties zonder wederbericht te veranderen. Alle
modellen die besproken worden zijn niet verkrijgbaar in alle landen.
De functies van de Electrolux stofzuiger zijn beschermd door
patenten of gedeponeerde ontwerpen.
Español: Electrolux declina toda responsabilidad de cualquier daño
ocasionado por el uso incorrecto de este aparato o en casos en que
se haya reformado indebidamente.
Dansk: Electrolux fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget
af forkert brug af støvsugeren samt ændringer udført på apparatet.
Electrolux se reserva el derecho de alterar la apariencia del
producto y/o las especificaciones sin previo aviso. No todos los
modelos presentados se hayan a disposición en todos los países.
Electrolux forbeholder sig ret til at udføre ændringer på produktets
udformning og/eller specifikationer uden varsel. De beskrevne
modeller er ikke alle til rådighed i alle lande.
Las funciones del aspirador y los accesorios Electrolux están
protegidos en todo el mundo por Patentes o Diseños Registrados.
Electrolux støvsugerens udstyr og tilbehør er beskyttet globalt
under patenter eller registrerede varemærker.
English: This product is designed with the environment in
mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
For details see our website: www.electrolux.com
Deutsch: Das Design dieses Produkts ist
umweltfreundlich. Alle Kunststoffteile sind zur
Wiederverwertung gekennzeichnet. Einzelheiten finden Sie
auf unserer Webseite: www.electrolux.com
Svenska: Denna produkt är utformad med tanke på miljön.
Alla plastdelar är markerade för återvinning. För
ytterligare upplysningar, se vår website:
www.electrolux.com
Norsk: Dette produktet er fremstilt med henblikk på
omgivelsene. Alle plastdelene er merket for
gjenvinningsformål. For detaljer, se vår website:
www.electrolux.com
Français: Ce produit a été conçu dans le respect de
l’environnement. Toutes les pièces plastiques sont
marquées dans le but de les recycler. Pour plus
d’informations, veuillez consulter notre site
internet: www.electrolux.com
Suomi: Tämän laitteen sunnitelussa on otettu ympäristö
huomioon. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä
varten. Tarkempia tietoja löytyy web-sivuiltamme:
www.electrolux.com
Español: Este producto ha sido diseñado teniendo en
cuenta el medio ambiente. Todas las piezas de plástico
llevan el distintivo de reciclaje. Para obtener más detalles
le invitamos a que visite nuestra página web:
www.electrolux.com
Ελληνικά: Αυτ το προϊν έχει σχεδιασθεί λαµβάνοντας
υπψη το περιβάλλον. Ολα τα µέρη απ πλαστικ έχουν
το σήµα για σκοπούς ανακύκλωσης. Για λεπτοµέρειες
δείτε µας στο Internet στην διεύθυνση:
www.electrolux.com
Italiano: Questo prodotto è stato ideato tenendo presente
considerazioni ambientali. Tutte le parti in plastica sono
contrassegnate a scopo di riciclaggio. Per maggiori
dettagli vedere il nostro sito web: www.electrolux.com
Türkçe: Bu ürün, çevre düflünülerek tasarlanm›flt›r. Tüm
plastik parçalar, geri dönüflüm amac›yla iflaretlenmifltir.
Detaylar için web sitemize bak›n›z: www.electrolux.com
Português: Este produto foi projectado pensando-se no
meio ambiente. Todos as partes de plástico estão marcadas
para serem recicladas. Para obter pormenores consulte o
nosso website: www.electrolux.com
Nederlands: Dit product werd ontworpen met zorg voor
het milieu. Alle plastic onderdelen kunnen hergebruikt
worden. Meer informatie vind u op onze website:
www.electrolux.com
Dansk: Dette produkt er miljøvenligt fremstillet. Alle
plastikdele er afmærket til genbrugsformål. For yderligere
oplysninger henvises til vores webside:
www.electrolux.com
Русский: Конструкция данного пылeсоса разработана с
учeтом экологичeских трeбований. Всe пластмассовыe
дeтали имeют соотвeтствующую маркировку с цeлью их
дальнeйшeй пeрeработки. Подробную информацию
можно получить, связавшись с нами в Интернете:
www.electrolux.com
Magyar: E termék tervezésekor különös figyelmet
fordítottunk a környezetvédelmi szempontokra.
Megjelöltük azokat a műanyag és gumi elemeket, amelyek
újrahasznosíthatók. További információt kaphatnak, ha
megkeresnek minket az Interneten a www.electrolux.com
címen.
Limba rom¤n¤: Acest produs, proiectat cu grij¤ fa›¤ de
mediului înconjur¤tor. Toate p¤r›ile din material plastic sunt
marcate, cu scopul de a fi reciclate. Pentru mai multe detalii
consulta∑i-ne la adresa noastr¤ de pe Internet:
www.electrolux.com
M
B
A
C
L
D
E
F
G
K
H
I
J
5561
123
1
2
3
4
5
6
4 56
11
12
14
16
13
15
17
18
Designed by Freedman International plc +44 020 7463 4800 www.freedmaninternational.com
Printed by AB Primo Oskarshamn, Sweden +46 491 89 400
19
A
B
C
D
E
F
G
H
?
*
A
*
B
*
7
*
A
*
B
*
8
*
9a
A
*
B
*
*
*
*
9
*
10a
*
A
*
10
B
*
*
Website: www.electrolux.com
e-mail: [email protected]
822 81 94– 02
00/10/15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement