Electrolux | Z3368P | User manual | Electrolux Z3368P Kullanım kılavuzu

Electrolux Z3368P Kullanım kılavuzu
Elekrtikli Süpürge
Kullanma Kılavuzu
ULTRA SILENCER Z 3368,Z3368P
Z 3368,Z3368P ULTRA SILENCER
Srpski
P RI BO R I S I G U R N O SN E N AP O M EN E
Pribor
1 Teleskopska cev *
2 Produžna cev (2)*
1
2
3
8 Električni nastavak *
9 Turbo nastavak *
3 Fleksibilna cev
10 Nastavak za parkete*
4 Nastavak za tepihe/tvrde podove
11 Nastavak za lako čišćenje*
5 Nastavak za pukotine
6 Kombinovani nastavak sa četkom
7 Vrećica za prašinu, s-bag™
Sigurnosne napomene
Ultra Silencer mogu upotrebljavati samo odrasle osobe i samo
za normalno usisavanje u zatvorenim prostorijama. Usisivač ima
dvostruku izolaciju i nema potrebe za dodatnim uzemljenjem.
5
4
6
7
Nikada ne usisavajte:
• U mokrim prostorima.
• U blizini zapaljivih gasova ili sl.
• Bez vrećice za prašinu, s-bag™ kako biste izbegli oštećenje
usisivača. Postavljen je sigurnosni mehanizam koji sprečava
zatvaranje poklopca bez s-bag vrećice™. Ne pokušavajte na silu
zatvoriti poklopac.
Nikada ne usisavajte:
• Oštre predmete.
• Tečnosti (tečnosti mogu prouzrokovati ozbiljna oštećenja uređaja).
• Vruć pepeo ili žeravicu, neugašene opuške i sl.
• Finu prašinu, npr. gips, cement, brašno, vruć ili hladan pepeo.
Sve navedeno može prouzrokovati ozbiljna oštećenja motora
— oštećenja koja nisu obuhvaćena garancijom.
8
9
Mere opreza električnog kabela:
• Oštećeni električni kabel sme se zameniti samo u ovlaštenom
Electrolux servisu.
• Oštećenje električnog kabela ne obuhvata garancija.
• Nikada ne povlačite i ne podižite usisivač potežući ga za električni
kabel.
• Prije čišćenja ili održavanja usisivača izvucite utikač iz električne
mreže.
• Redovno proveravajte ispravnost električnog kabela. Nikada ne
upotrebljavajte usisivač ako je električni kabel oštećen.
Svi servisi i popravke moraju biti izvedeni od strane ovlaštenih lica
Electroluxovih servisa.
Pobrinite se da usisivač držite na suvom mestu.
10
16
11
*Samo u nekim modelima
Ελληνικά
Türçe
Magyar
Ε ΞΑ ΡΤ ΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦ Υ Λ ΆΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊ ΑΣ
A KS E S UA RL A R V E G Ü V E N LI K Ö N LE M LE RI
TA RTO Z É KO K ÉS B I ZTO N SÁG I EL Ő Í R ÁS O K
Εξαρτήµατα
Aksesuarlar
Tartozékok
1 Τηλεσκοπικός σωλήνας*
7 Σακούλα σκόνης, s-bag™
1 Teleskopik boru*
8 Güç ucu*
1 Teleszkópos cső*
2 Σωλήνας προέκτασης (2)*
8 Εξάρτηµα (πέλµα) Power*
2 Uzatma borusu (2)*
9 Turbo ucu*
2 Hosszabbító cső (2)*
3 Εύκαµπτος σωλήνας
9 Εξάρτηµα Turbo*
3 Hortum
10 Parke ucu*
3 Tömlő
10 Parketta-szívófej*
10 Εξάρτηµα για ξύλινα δάπεδα*
4 Halı/sert yüzey ucu
11 Toz alma*
4 Szőnyeg-/keménypadló-szívófej
11 Egyszerű tisztító*
11Εξάρτηµα ξεσκονίσµατος*
5 Yarık ucu
5 Rés-szívófej
5 Εξάρτηµα για στενές κοιλότητες
6 Kombine uç/fırça
6 Kombinált szívófej/kefe
6 Συνδυασµός ακροφύσιο/
βούρτσα
7 Toz torbası, s-bag™
7 Az s-bag™ porzsák
4 Εξάρτηµα για χαλί/σκληρό
πάτωµα
8 Elektromos meghajtású szívófej*
9 Turbó szívófej*
Προφυλάξεις ασφαλείας
Güvenlik önlemleri
Biztonsági előírások
Η ηλεκτρική σκούπα Ultra Silencer πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο
από ενήλικες και προορίζεται µόνο για οικιακή χρήση. Η ηλεκτρική
σκούπα έχει διπλή µόνωση και δεν χρειάζεται να γειωθεί.
Ultra Silencer yalnızca yetișkinler tarafından ve yalnızca normal ev içi
temizlik amacıyla kullanılmalıdır. Bu elektrikli süpürge çift yalıtımlıdır
ve topraklama gerektirmez.
Az Ultra Silencer porszívót csak felnőttek használhatják, kizárólag
otthoni környezetben szokványos porszívózásra. A porszívó kialakítása
kettős szigetelésű, ezért nem szükséges földelni.
Ποτέ µην σκουπίζετε:
• Σε βρεγµένους χώρους.
• Κοντά σε εύφλεκτα αέρια κλπ.
• Χωρίς σακούλα σκόνης για να αποφύγετε βλάβη στη σκούπα
σας. Ο µηχανισµός ασφαλείας που διαθέτει εµποδίζει το
κάλυµµα να κλείσει όταν δεν υπάρχει σακούλα σκόνης s-bag™.
Μη δοκιµάσετε να κλείσετε το κάλυµµα διά της βίας.
Asla kullanılmaması gereken yerler ve durumlar:
• Islak alanlarda.
• Yanıcı gazlar ve benzerlerinin yakınında.
• Elektrik süpürgesine zarar vermemek için, asla s-bag™ toz torbasını
takmadan kullanmayın. s-bag™ takılmadığı takdirde kapağın
kapanmasını önleyen bir güvenlik aygıtı mevcuttur. Kapağı güç
kullanarak kapatmayı denemeyin.
Soha ne porszívózzon
• Nedves területeken,
• Gyúlékony gázok stb. közelében, valamint.
• Az s-bag™ porzsák nélkül, ha el szeretné kerülni a porszívó
károsodását. Egy biztonsági elem akadályozza meg, hogy a fedelet
az s-bag™ behelyezése nélkül be lehessen zárni. Ne próbálja erővel
bezárni a fedelet.
Ποτέ µην σκουπίζετε:
• Αιχµηρά αντικείµενα.
• Υγρά (ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζηµιά στο
µηχάνηµα).
• Καυτή ή κρύα στάχτη, αναµµένα αποτσίγαρα κλπ.
• Λεπτόκοκκη σκόνη, για παράδειγµα από κονίαµα, σκυρόδεµα,
αλεύρι, καυτή ή κρύα στάχτη.
Τα παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζηµιά στον
κινητήρα, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Asla süpürülmemesi gerekenler:
• Keskin cisimler.
• Sıvılar (sıvılar süpürgede ciddi bir hasara görmesine neden olabilir).
• Sıcak veya soğuk küller, yanık sigara izmaritleri vb..
• Sıva, beton, un, sıcak veya soğuk kül gibi ince tozlar.
Bu tür tozlar motora ciddi bir zarar verebilirler ve bu nedenle olușan
hasarlar garanti kapsamı dıșındadır.
Soha ne porszívózzon
• Éles tárgyakat,
• Folyadékot (a gép komoly károsodását okozhatja),
• Izzó vagy kialudt parazsat, égő cigarettavégeket stb.,
• Finom port, amely például vakolatból, betonból, lisztből, forró vagy
hideg hamuból származik.
Az említett esetek a motor komoly károsodását okozhatják, az ilyen
kárra nem terjed ki a garancia.
Προφυλάξεις για το ηλεκτρικό καλώδιο:
• Τα κατεστραµµένα καλώδια πρέπει να αντικαθίστανται µόνο
σε εξουσιοδοτηµένα κέντρα σέρβις της Electrolux.
• Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές του καλωδίου της συσκευής.
• Ποτέ µην τραβάτε και µην σηκώνετε την ηλεκτρική σκούπα
από το καλώδιο.
• Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν προχωρήσετε σε καθαρισµό
ή συντήρηση της ηλεκτρικής σκούπας.
• Ελέγχετε τακτικά ότι το καλώδιο δεν έχει φθαρεί. Μη
χρησιµοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα αν το καλώδιο
τροφοδοσίας είναι κατεστραµµένο.
Elektrik kablosu önlemleri:
• Hasarlı bir kablo yalnızca yetkili bir Elektrolux servis merkezi
tarafından değiștirilmelidir.
• Cihazın kabloları garanti kapsamında değildir.
• Elektrikli süpürgeyi asla kablosundan tutarak çekmeyin veya
kaldırmayın.
• Elektrikli süpürgenizi temizlemeye veya bakımını yapmaya
bașlamadan önce, fișini daima prizden çıkarın.
• Kablosunun hasarlı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Kablo hasarlıysa, süpürgeyi asla kullanmayın.
Bütün servis ve onarım ișlemleri, yetkili bir Electrolux servis merkezi
tarafından yapılmalıdır.
Elektrikli süpürgenizi kuru bir yerde muhafaza ettiğinizden emin olun.
Όλες οι επιδιορθώσεις και η συντήρηση πρέπει να γίνονται από το
εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις της Electrolux.
∆ιατηρείτε την ηλεκτρική σκούπα σε στεγνό µέρος.
*Ορισµένα µόνο µοντέλα
*Yalnızca bazı modellerde
Az elektromos kábellel kapcsolatos előírások
• A sérült kábelt kizárólag az Electrolux márkaszerviz szakemberei
cserélhetik ki.
• A készülék kábelén keletkezett károsodásra nem terjed ki a
garancia.
• Soha ne húzza vagy emelje a porszívót a vezetéknél fogva.
• A porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a kábelt a
konnektorból.
• Rendszeresen ellenőrizze a hálózati vezeték épségét. Soha ne
használja a porszívót, ha a kábel sérült.
A karbantartási és javítási munkák csak a kijelölt Electrolux
márkaszervizben végezhetők el. A porszívót mindig száraz helyen
tárolja.
*Csak egyes típusokhoz
17
B
Srpski
A
A
B
P RE P O Č E TK A
C
1 a Proverite da li je drška za nošenje uređaja spuštena. Tada
otvorite poklopac uređaja i proverite da li su vrećica za
prašinu s-bag™ i filter motora na svom mestu.
D
1b
1a
2
1 b Podignite dršku za nošenje dok ne čujete da je uskočila
na svoje mesto. Tada otvorite zadnji poklopac uređaja i
proverite da li je izduvni filter na svom mestu.
2
Ugurajte fleksibilnu cev sve dok ne čujete da je uskočila
na svoje mesto (da biste oslobodili fleksibilnu cev pritisnite
ušice).
3
Za ručku fleksibilne cevi pričvrstite produžnu cev ili
teleskopsku cev (samo u nekim modelima) i nastavak za
tvrde podove, guranjem uz istovremeno obrtanje.
(Pri rastavljanju istovremeno obrćite i odvajajte.)
4
Razvucite električni kabel i spojite ga na električnu mrežu.
Usisivač je opremljen mehanizmom za namotavanje
kabela.
4
3
5 a Nogom pritisnite papučicu za namotavanje kabela
(pri tome pridržavajte utikač da vas ne udari na kraju
uvlačenja).
5 b Pritisnite malo dugme na papučici kako biste aktivirali
Auto-namotavanje (samo na nekim modelima). Dužina
kabela će se u ovom slučaju automatski podešavati prema
potrebi. Pritisnite celu papučicu kako biste isključili Autonamotavanje. Kabel je sada stalne dužine kao što je to kod
standardnog uređaja za namotavanje kabela.
5a
5b
6
6
Pritisnite nogom papučicu za uključivanje/isključivanje da
biste uključili usisivač.
7
Podesite jačinu usisavanja pomeranjem regulatora usisa
na usisivaču ili regulatora usisa na ručki fleksibilne cevi.
8
Pogodan položaj za ostavljanje usisivača (istodobno čuva i
vaša leđa) kada zastanete u toku čišćenja.
9
Položaj za ostavljanje koji čini lakim nošenje i odlaganje
usisivača.
10 a Kada želite poneti usisivač podignite dršku za nošenje dok
ne čujete da je uskočila na svoje mesto.
7
10 b Takođe možete nositi usisivač uz pomoć drške na donjem
prednjem delu uređaja.
8
18
9
10a
10b
Ελληνικά
Türçe
Magyar
Π ΡΙΝ Τ ΗΝ Ε ΚΚΊΝ ΗΣ Η
Ç A LI ȘTI RM A DA N Ö N C E
Ü Z E M BE H E LY EZÉS EL ŐT T
1 a Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή µετακίνησης της συσκευής
κλίνει προς τα κάτω. Στη συνέχεια, ανοίξτε το µπροστινό
κάλυµµα της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι η σακούλα sbag™ και το φίλτρο του κινητήρα είναι στη θέση τους.
1 b Ανασηκώστε τη χειρολαβή µετακίνησης µέχρι να
ασφαλίσει στη θέση της µε ένα κλικ. Ανοίξτε το πίσω
καπάκι της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο
εξαγωγής είναι στη θέση του.
2
3
4
Τοποθετήστε τον εύκαµπτο σωλήνα ώστε να
εφαρµόσει στη θέση του ασφαλίζοντας µε ένα κλικ
(για να αποσυνδέσετε τον εύκαµπτο σωλήνα, πιέστε τις
ασφάλειες).
Συνδέστε τους σωλήνες προέκτασης ή τον τηλεσκοπικό
σωλήνα (ορισµένων µόνο µοντέλων) στη χειρολαβή του
εύκαµπτου σωλήνα και του ακροφυσίου πατωµάτων
πιέζοντας και περιστρέφοντάς τους ταυτόχρονα. (Για να
αποσυναρµολογήσετε, περιστρέψτε και τραβήξτε προς τα
έξω.)
Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το στην
πρίζα. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει µηχανή περιτύλιξης
καλωδίου.
5 a Για να τυλίξετε ξανά το καλώδιο, πατήστε το πεντάλ
ποδιού του καλωδίου (κρατήστε το βύσµα για να µη σας
χτυπήσει).
5 b Πατήστε το µικρό µπουτόν του πεντάλ για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Autoreverse (σε ορισµένα
µόνο µοντέλα). Το µήκος του καλωδίου µπορεί έτσι να
ρυθµίζεται συνεχώς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σας.
Πατήστε ολόκληρο το πεντάλ για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Autoreverse. Το καλώδιο έχει τώρα σταθερό
µήκος, όπως συµβαίνει µε τις περισσότερες µηχανές
περιτύλιξης καλωδίου.
6
Πατήστε το µπουτόν εντός/εκτός λειτουργίας (On/Off) µε
το πόδι για να ανάψετε την ηλεκτρική σκούπα.
7
Ρυθµίστε την ισχύ αναρρόφησης χρησιµοποιώντας
το ηλεκτρονικό χειριστήριο αναρρόφησης πάνω στην
ηλεκτρική σκούπα ή το χειριστήριο αναρρόφησης πάνω
στη χειρολαβή του εύκαµπτου σωλήνα.
8
Πρακτική θέση τοποθέτησης (και συγχρόνως ξεκούραστη
για την πλάτη σας) όταν κάνετε διάλειµµα ενώ καθαρίζετε.
9
Θέση τοποθέτησης που κάνει ευκολότερη τη µετακίνηση
και την αποθήκευση της ηλεκτρικής σκούπας.
1 a Cihazın tașıma kolunu mutlaka katlayın. Ardından cihazın
üzerinde bulunan ön kapağı açın ve s-bag™ toz torbası
ve motor filtresinin yerinde olduğundan emin olun.
1 a A készülék fogantyúja legyen lehajtva. Ezután nyissa ki a
készülék elülső fedelét, és ellenőrizze, hogy az s-bag™
porzsák és a motorszűrő a helyén van-e.
1 b Tașıma kolunu yerine tıklayarak oturana kadar açın.
Ardından cihazın arka kapağını açın ve tahliye filtresinin
yerinde olduğundan emin olun.
1 b Hajtsa függőleges állásba a fogantyút, amíg a helyére nem
pattan. Ezután nyissa ki a készülék hátoldali fedőlapját, és
ellenőrizze, hogy a kimeneti szűrő a helyén van-e.
2
Hortumu, mandalları tıklayarak yerine oturacak șekilde
takın (hortumu çıkarmak için mandallara bastırın).
2
3
Uzatma borularını veya teleskopik boruyu, hortum tutma
yerine veya sert yüzey ucuna iterek ve çevirerek takın.
(Çıkartmak için, çevirin ve dıșarı doğru çekin.)
A gégecsövet nyomja a helyére, a rögzítőgomb
kattanásáig. (A cső eltávolításához nyomja meg a
rögzítőgombot.)
3
Szerelje össze a hosszabbító vagy a teleszkópos csövet
(csak egyes típusoknál) a gégecső fogantyújával és a
keménypadló-szívófejjel úgy, hogy egymásba illeszti és
elfordítja őket. (Szétszereléskor fordítsa el, majd húzza ki
egymásból az alkatrészeket.)
4
Húzza ki a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót
pedig dugja a konnektorba. A porszívó beépített kábelvisszatekercselővel rendelkezik.
4
Elektrik kablosunu uzatın ve prize takın. Elektrikli
süpürgenizin bir kablo sarıcısı vardır.
5 a Kabloyu geri sarmak için pedala basın (fiși tutarak, size
çarpmamasını sağlayın).
5 b Autoreverse fonksiyonun (yalnızca bazı modellerde)
etkinleștirmek için pedalın üzerindeki küçük düğmeye
basın. Bu, kablonun uzunluğunun sürekli olarak gerektiği
kadar ayarlanmasını sağlar. Otomatik sarma fonksiyonunu
devreden çıkarmak için pedalın tamamına basın. Bu
durumda, kablo, normal kablo sarıcılarında olduğu gibi
sabitlenir.
6
Elektrikli süpürgeyi çalıștırmak için, ayağınızla Açma/
Kapama düğmesine basın.
7
Emiș gücünü, elektrikli süpürge üzerindeki emiș
kumandasını veya hortum tutma yeri üzerindeki emiș
kumandasını kullanarak ayarlayın.
8
Temizlik sırasında ara verdiğinizde pratik (ve aynı zamanda
ilave bir sırt koruma özelliği sağlayan) bir park pozisyonu.
9
5 a A vezeték visszatekeréséhez nyomja meg a vezetéklábpedált (fogja meg a hálózati csatlakozót, nehogy Önhöz
csapódjon).
5 b Az Autoreverse bekapcsolásához nyomja meg a pedál
kis gombját (csak egyes típusoknál). A kábel ettől kezdve
mindig a szükséges hosszúságú lesz. Az Autoreverse
kikapcsolásához nyomja le az egész pedált. A kábel ettől
kezdve mindig adott hosszúságú lesz.
6
A porszívó bekapcsolásához nyomja le lábbal a ki-/
bekapcsoló gombot.
7
A szívóerő a porszívón vagy a gégecső fogantyúján lévő
szívóerő-szabályozó mozgatásával állítható.
Elektrikli süpürgenizi tașıma ve saklamanızı kolaylaștıran
bir park pozisyonu.
8
Egy praktikus nyugalmi helyzet (amely egyúttal a hátát is
kíméli), ha porszívózás közben szünetet tart.
10 a Elektrikli süpürgeyi tașımak istediğinizde, tașıma kolunu
yerine tıklayarak oturana kadar açın.
9
Ebben a nyugalmi helyzetben a porszívó egyszerűen
szállítható és tárolható.
10 b Elektrikli süpürgenizi, ön kenarının altına bulunan kolu
kullanarak da tașıyabilirsiniz.
10 a Ha szállítani szeretné a porszívót, fordítsa a fogantyút
függőlegesbe, amíg a helyére nem pattan.
10 b A porszívót az elülső részén alul található fogantyújánál
fogva is szállíthatja.
10a Όταν θέλετε να µετακινήσετε την ηλεκτρική σκούπα,
ανασηκώστε τη χειρολαβή µετακίνησης µέχρι να
ασφαλίσει στη θέση της µε ένα κλικ.
10b Μπορείτε επίσης να µετακινήσετε την ηλεκτρική σκούπα
χρησιµοποιώντας τη χειρολαβή στο κάτω µπροστινό άκρο
της συσκευής.
19
Srpski
P O STI Z A N J E N AJ B O L J I H R EZU LTATA
Upotrebite nastavke kako sledi:
Tepisi: Upotrebite nastavak za tepihe/tvrde podove sa polugom
postavljenom u položaj (1). Za male tepihe smanjite snagu
usisavanja.
1
2
3
Tvrdi podovi: Upotrebite nastavak za tepihe/tvrde podove sa
polugom postavljenom u položaj (2).
Drveni podovi: Upotrebite nastavak za parkete (samo u nekim
modelima, 3).
Tapaciran nameštaj: Upotrebite kombinovan nastavak kako je
pokazano na slici (4).
Zavese, lake tkanine, itd.: Upotrebite kombinovan nastavak
kako je pokazano na slici (4). Ako je potrebno smanjite jačinu
usisavanja.
Ramovi za slike, police za knjige itd.: Upotrebite kombinovan
nastavak kako je pokazano na slici (5) ili nastavak za lako
čišćenje (6 — samo u nekim modelima).
Uske pukotine, uglovi, itd.: Upotrebite nastavak za pukotine (7).
4
5
6
7
Upotreba električnog nastavka
(Zahteva Ultra Silencer opremljen sa utikačem za napajanje. Električni
nastavak je na raspolaganju samo u nekim modelima, ali se može
odvojeno kupiti kao pribor.)
8
Učvrstite nastavak na cev.
9
Spojite električni nastavak u utikač na usisivaču.
10
Uz pomoć štipaljki učvrstite kabel duž cevi i fleksibilne
cevi.
11
Električni nastavak počinje sa radom kada se uključi
usisivač.
Upotreba turbo nastavka
(samo u nekim modelima)
8
12
20
9
10
13
11
12
Učvrstite nastavak na cev.
13
Prilagodite jačinu usisavanja otvaranjem ili zatvaranjem
otvora za vazduh.
Napomena: Nemojte da koristite električni ili turbo nastavak na
tepisima sa dugim resama, na krznu ili tepisima kod kojih su niti duže
od 15 mm. Da biste izbegli oštećenje tepiha, nemojte držati nastavak
duže vremena na jednom mestu jer se njegova četka neprestano vrti.
Ne prelazite nastavkom preko električnih kabela i obavezno isključite
usisivač odmah posle upotrebe.
Ελληνικά
Türçe
Magyar
ΓΙΑ Ν Α Ε ΠΙΤΎΧ Ε ΤΕ ΤΑ ΚΑΛ ΎΤ ΕΡΑ ΑΠ ΟΤ ΕΛΈΣΜΑΤ Α
E N I Y I S O N U Ç L A RI A LM A K I Ç I N
A LE G J O BB E R EDM ÉN YEK EL ÉR ÉS E
Χρησιµοποιήστε τα ακροφύσια ως εξής:
Uçları așağıdaki gibi kullanın:
A fejeket az alábbiak szerint használja:
Χαλιά: Χρησιµοποιήστε το ακροφύσιο για χαλιά/σκληρά
πατώµατα µε το µοχλό στη θέση (1). Για µικρά χαλιά ελαττώστε
την ισχύ αναρρόφησης.
Halılar: Halı/sert yüzey ucunu, kol (1) konumundayken kullanın.
Küçük halılar için emiș gücünü azaltın.
Szőnyegek: A szőnyeg-/keménypadló-szívófej karját állítsa az
(1) pozícióba. Kis méretű szőnyegek tisztításához csökkentse a
szívóerőt.
Σκληρά δάπεδα: Χρησιµοποιήστε το ακροφύσιο για χαλιά/
σκληρά πατώµατα µε το µοχλό στη θέση (2).
Ξύλινα δάπεδα: Χρησιµοποιήστε το ακροφύσιο για ξύλινα
δάπεδα (ορισµένα µόνο µοντέλα, 3).
Έπιπλα µε ταπετσαρία: Χρησιµοποιήστε το συνδυασµό
ακροφυσίου όπως φαίνεται στην εικόνα (4).
Κουρτίνες, ελαφρά υφάσµατα κλπ.: Χρησιµοποιήστε το
συνδυασµό ακροφυσίου όπως φαίνεται στην εικόνα (4).
Ελαττώστε την ισχύ αναρρόφησης, αν είναι απαραίτητο.
Κάδρα, ράφια βιβλιοθήκης κλπ.: Χρησιµοποιήστε το συνδυασµό
ακροφυσίου όπως φαίνεται στην εικόνα (5) ή το εξάρτηµα
ξεσκονίσµατος (6 - ορισµένα µόνο µοντέλα).
Κοιλότητες, γωνίες κλπ.: Χρησιµοποιήστε το εξάρτηµα για
στενές κοιλότητες (7).
Χρήση του εξαρτήµατος power
(απαιτεί συσκευή Ultra Silencer µε πρίζα. Το εξάρτηµα power
διατίθεται µόνο µε ορισµένα µοντέλα ή µπορεί να αγοραστεί ως
πρόσθετος εξοπλισµός.)
Sert yüzeyler: Halı/sert yüzey ucunu kol (2) konumundayken
kullanın.
Ahșap yüzeyler: Parke ucunu kullanın (yalnızca bazı modellerde,
3).
Kumaș kaplı mobilya: Kombine ucu (4)'de gösterildiği gibi
kullanın.
Perdeler, ince kumașlar vb..: Kombine ucu (4)'de gösterildiği gibi
kullanın. Gerekiyorsa, emiș gücünü azaltın.
Çerçeveler, kitap rafları vb..: Kombine ucu (5)'de gösterildiği gibi
kullanın veya Toz alma fonksiyonunu (yalnızca bazı modellerde)
kullanın.
Kalorifer petek araları, köșeler vb..: Yarık ucunu (7) kullanın.
Güç ucunun kullanımı
(Güç soketli bir Ultra Silencer elektrik süpürgesi gerektirir. Bu güç ucu
yalnızca bazı modellerle birlikte verilir veya bir aksesuar olarak ayrıca
satın alınabilir.)
8
Ucu boruya bağlayın.
9
Güç ucunu elektrikli süpürgenin soketine takın.
8
Προσαρµόστε το εξάρτηµα στο σωλήνα.
10
9
Συνδέστε το ακροφύσιο ρεύµατος στην υποδοχή που
βρίσκεται στην ηλεκτρική σκούπα.
11
10
Χρησιµοποιήστε τα κλιπ για να στερεώσετε το καλώδιο
στους σωλήνες και τον εύκαµπτο σωλήνα.
11
Το εξάρτηµα power τίθεται σε λειτουργία όταν
ενεργοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα.
Χρήση του εξαρτήµατος turbo
(ορισµένα µόνο µοντέλα)
12
Προσαρµόστε το εξάρτηµα στο σωλήνα.
13
Ρυθµίστε την ισχύ της αναρρόφησης ανοίγοντας και
κλείνοντας τον εξαερισµό.
Προσοχή: Μη χρησιµοποιείτε το εξάρτηµα power ή το εξάρτηµα turbo
πάνω σε δέρµατα ζώων, χαλάκια µε µακριά κρόσσια ή χαλιά µε πέλος
που ξεπερνά τα 15 mm. Για να µην καταστρέψετε το χαλί σας, µην
αφήνετε το ακροφύσιο στην ίδια θέση ενώ η βούρτσα περιστρέφεται.
Μην περνάτε το ακροφύσιο πάνω από ηλεκτρικά καλώδια και
βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει την ηλεκτρική σκούπα αµέσως µετά τη
χρήση.
Kabloyu boru ve hotumlara sabitlemek için kelepçeleri
kullanın.
Elektrikli süpürge açıldığında, güç ucu çalıșmaya bașlar.
Turbo ucunun kullanımı
(yalnızca bazı modellerde)
12
Ucu boruya takın.
13
Hava kapağını açarak veya kapatarak emiș gücünü
ayarlayın.
Not: Güç veya turbo ucunu, deri kilimler, uzun saçaklı veya 15 mm'den
uzun tüylü halı veya kilimler üzerinde kullanmayın. Halı veya kilimin
zarar görmemesi için, fırça dönerken ucu sabit tumayın. Ucu, elektrik
kablolarının üzerinden geçirmeyin ve ișiniz bittikten sonra mutlaka
kapatın.
Keménypadlók: A szőnyeg-/keménypadló-szívófej karját állítsa
a (2) pozícióba.
Fapadlók: Használja a parketta-szívófejet (csak egyes
típusokhoz, 3).
Kárpitozott bútorok: Használja a kombinált szívófejet a (4) ábra
szerint.
Függönyök, könnyű szövetek stb.: Használja a kombinált
szívófejet a (4) ábra szerint. Szükség szerint csökkentse a
szívóerőt.
Képkeretek, könyvespolcok stb.: Használja a kombinált
szívófejet az (5) ábra szerint, vagy az egyszerű tisztítót (6 – csak
egyes típusokhoz).
Rések, sarkok stb.: Használja a rés-szívófejet (7).
Az elektromos meghajtású szívófej használata
(Használatához konnektorral ellátott Ultra Silencer porszívó
kell. Az elektromos meghajtású szívófej csak bizonyos típusoknál
alapfelszerelés, de külön is kapható.)
8
Csatlakoztassa a szívófejet a csőhöz.
9
Csatlakoztassa az elektromos meghajtású szívófejet a
porszívón található aljzatba.
10
A kábelt a rögzítőpántokkal erősítse a csövekhez és a
tömlőhöz, azok teljes hosszában.
11
Az elektromos meghajtású szívófej a porszívó
bekapcsolásával lép működésbe.
A turbó szívófej használata
(csak egyes típusokhoz)
12
Csatlakoztassa a szívófejet a csőhöz.
13
A szívóerő a szívásszabályozó szelep nyitásával és
zárásával állítható.
Megjegyzés: Az elektromos meghajtású és a turbó szívófejet ne
használja állatbőrök, hosszú rojtú vagy 15 mm-nél hosszabb szálú
szőnyegek porszívózására. A szőnyeg védelme érdekében ne hagyja a
szívófejet egyhelyben állni, mialatt a tisztítókefe forog. A szívófejet ne
vezesse át elektromos kábelek vagy vezetékek között, használat után
pedig azonnal kapcsolja ki.
21
Srpski
A
Z A M E N A V RE Ć I C E ZA PR A Š I N U , S- B AG ™
B
1
2
1
Vrećica za prašinu, s-bag™ se mora zameniti kada
je pokazivač potpuno crven. Proverite sa podignutim
nastavkom.
2
Spustite dršku za nošenje. Pritisnite ušice na fleksibilnoj
cevi, uklonite fleksibilnu cev i podignite poklopac.
3
Izvadite umetak držeći s-bag™.
4
Da biste uklonili s-bag™ povucite kartonsko učvršćenje.
Na taj način automatski zatvarate s-bag™ i sprečavate
izlazak prašine.
3
5 a Stavite novu s-bag™ vrećicu gurajući kartonsko
učvršćenje vrećice do kraja žleba.
5 b Učvrstite umetak nameštajući ga na stražnje kuke u delu
za vrećicu. Zatim savijte prema dole umetak i zatvorite
poklopac.
4
5a
5b
Napomena. Zamenite s-bag™ vrećicu u slučaju i ako nije potpuno
napunjena (može biti zapušena). Takođe je treba zameniti i nakon
usisavanja praška za čišćenje tepiha. Koristite samo originalne
Electrolux vrećice za prašinu, s-bag™ Classic ili s-bag™ Clinic.
Zamena filtera motora (Ref.No. EF54)
je potrebna kod svake pete zamene vrećice za prašinu, s-bag™
6
7
6
Spustite dršku za nošenje. Pritisnite ušice, uklonite
fleksibilnu cev i podignite poklopac.
7
Izvadite umetak držeći s-bag™.
8
Podignite držač filtera motora prema gore dok ne izađe iz
žleba.
9
Pažljivo izvucite stari, prljavi filter iz držača filtera i
zamenite ga sa novim filterom motora.
10
Vratite na mesto držač sa novim umetnutim filterom
motora.
11
Vratite umetak držeći s-bag™ vrećicu i zatim zatvorite
poklopac.
8
Zamena izduvnog filtera
je potrebna kod svake pete zamene vrećice za prašinu s-bag™.
Postoje dve vrste izduvnog filtera:
• Hepa H12 (Ref.No.EFH12)
• Microfilter (Ref.No.EF17)
Filteri uvek moraju biti zamenjeni sa novim i ne smeju se prati.*
9
12
22
10
13
11
14
12
Podignite dršku za nošenje dok ne čujete da je uskočila
na svoje mesto.
13
Postavite palac na zadnji poklopac i otvorite ga
povlačenjem drške u natrag i prema gore pomoću
kažiprsta ili srednjeg prsta.
14
Izvadite filter. Postavite novi filter i vratite poklopac kako je
to pokazano.
*Filter koji se može prati - HEPA H13 – možete kupiti odvojeno.
Ελληνικά
Türçe
Magyar
Α Ν Τ ΙΚ Α ΤΆΣ ΤΑΣ Η ΤΗΣ Σ ΑΚΟΎΛΑΣ S-B AG™
S - BAG ™ TO Z TO RBA S I N I N D E Ğ I ȘTI RI LM E S I
A Z S - BAG ™ PO R ZSÁK C SER ÉJ E
1
Πρέπει να αλλάξετε τη σακούλα s-bag™, όταν η ένδειξή
της γίνει εντελώς κόκκινη ή νωρίτερα αν το επιθυµείτε.
∆είτε την ένδειξη έχοντας το ακροφύσιο ανασηκωµένο.
1
S-bag™ toz torbası, gösterge penceresi tümüyle kırmızıya
dönmeden önce değiștirilmelidir. Bu göstergeyi ucu yukarı
kaldırarak görebilirsiniz.
1
Az s-bag™ porzsákot legkésőbb akkor kell cserélni,
amikor a kijelző már teljesen vörössé vált. A kijelzőt a
szívófejet felemelve olvassa le.
2
Λυγίστε προς τα κάτω τη χειρολαβή µετακίνησης. Πιέστε
τις ασφάλειες στον εύκαµπτο σωλήνα, αφαιρέστε τον
εύκαµπτο σωλήνα και ανοίξτε το κάλυµµα.
2
Tașıma kolunu katlayın. Hortumun mandallarına bastırın,
hortumu çıkarın ve kapağı açın.
2
Hajtsa le a fogantyút. A rögzítőgombot megnyomva
szerelje le a csövet, majd nyissa fel a fedelet.
3
S-bag™ yuvasını yukarı kaldırarak çıkarın.
3
Vegye ki az s-bag™ porzsák tartóelemét.
3
Αφαιρέστε την ειδική υποδοχή που συγκρατεί τη σακούλα.
4
4
4
Τραβήξτε το χαρτόνι για να αφαιρέσετε τη σακούλα
s-bag™ από την ειδική υποδοχή. Με αυτόν τον τρόπο
η σακούλα κλείνει αυτόµατα ερµητικά και δεν υπάρχει
διαρροή σκόνης προς τα έξω.
Yuvadan s-bag™ torbasını çıkarmak için kartonu çekin. Bu
s-bag™ torbasını otomatik olarak kapatır ve toz çıkmasını
önler.
Az s-bag™ porzsák tartóelemből való eltávolításához
húzza a kartonlemezt kifelé. Ezzel az s-bag™ porzsák is
automatikusan lezáródik, így nem szóródik ki a por.
5 a Kartonu yuva üzerindeki oluðun sonuna kadar iterek yeni
bir s-bag™ torbası takın.
5 a Τοποθετήστε µια νέα σακούλα s-bag™ σπρώχνοντας το
χαρτόνι στο εσωτερικό της ειδικής υποδοχής.
5 b Συνδέστε την ειδική υποδοχή τοποθετώντας την στους
πίσω πείτους στη θέση της σακούλας. Στη συνέχεια,
διπλώστε την ειδική υποδοχή προς τα κάτω και κλείστε το
κάλυµµα.
Σηµείωση: Αντικαταστήστε τη σακούλα s-bag™, ακόµα κι αν δεν
έχει γεµίσει (µπορεί να έχει φράξει). Επίσης αλλάξτε την µετά το
σκούπισµα σκόνης καθαρισµού χαλιών. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε
µόνο τις αυθεντικές σακούλες s-bag™ Classic της Electrolux ή τις
σακούλες s-bag™ Clinic.
Αντικατάσταση του φίλτρου κινητήρα (Κωδ. Ειδ. EF54)
πρέπει να γίνεται σε κάθε 5η αντικατάσταση της σακούλας s-bag™
6
Λυγίστε προς τα κάτω τη χειρολαβή µετακίνησης. Πιέστε
τις ασφάλειες, αφαιρέστε τον εύκαµπτο σωλήνα και
ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα.
5 b Yuvayı, torba bölmesinin arkasınaki çıkıntıların üzerine
yerleștirerek takın. Ardından yuvayı katlayın ve kapağı
kapatın.
Not: s-bag™ torbasını tamamen dolu değilse bile değiștirin (tıkanmıș
olabilir). Ayrıca, halı temizleme tozu kullanarak süpürdüğünüz takdirde
de değiștirin. Yalnızca orijinal Electrolux toz torbaları s-bag™ Classic
veya s-bag™ Clinic kullandığınızdan emin olun.
Motor filtresinin değiștirilmesi (Ref. No. EF54)
En geç toz torbasının (s-bag™) 5. değișiminde yapılmalıdır
5 a Helyezze be az új s-bag™ porzsákot: nyomja a
kartonlemezt egyenesen a tartóelem hátsó részén található
vágatba.
5 b Illessze a tartóelemet a porzsáktartó rekesz hátsó részén
található csapokba. Ezután fordítsa lefelé a tartóelemet,
majd zárja be a fedelet.
Megjegyzés. Az s-bag™ porzsákot akkor is cserélje ki, ha nincs még
tele (el is dugulhatott). Por állagú szőnyegtisztító porszívózása után
is cseréje ki. Csakis eredeti Electrolux porzsákot használjon: s-bag™
Classic vagy s-bag™ Clinic.
A motorszűrő cseréjét (cikkszám EF54)
az s-bag™ porzsák minden ötödik cseréje alkalmával el kell végezni.
6
Tașıma kolunu katlayın. Mandallara bastırın, hortumu
çıkarın ve ön kapağı açın.
6
7
S-bag™ torbasının bulunduğu yuvayı yukarı kaldırarak
çıkartın.
Hajtsa le a fogantyút. Nyomja meg a rögzítőgombot,
szerelje le a csövet, majd nyissa fel az elülső fedelet.
7
Vegye ki az s-bag™ porzsák tartóelemét.
8
Motor filtresinin tutucusunu oluktan çıkana kadar çekin.
8
9
Eski, kirli filtreyi filtre tutucusundan dikkatli bir șekilde
çıkartın ve yerine yeni bir motor filtresi takın.
Húzza a motorszűrőtartót felfelé mindaddig, amíg ki nem
jön a vágatából.
7
Αφαιρέστε την ειδική υποδοχή που συγκρατεί τη σακούλα.
9
8
Τραβήξτε τη θήκη του φίλτρου κινητήρα προς τα πάνω
ώστε να βγει από την υποδοχή.
10
Yeni motor filtresin yerleștirmiș olduğunuz filtre tutucuyu
geri takın.
Óvatosan húzza ki a régi, piszkos szűrőt a szűrőtartóból,
majd cserélje ki egy újra.
10
Helyezze vissza az új motorszűrőt tartalmazó szűrőtartót.
Τραβήξτε προσεκτικά το παλιό βρόµικο φίλτρο έξω από τη
θήκη του και αντικαταστήστε το µε ένα καινούριο φίλτρο
κινητήρα.
11
S-bag™ yuvasını geri takın ve ardından kapağı kapatın.
11
Helyezze vissza az s-bag™ porzsák tartóelemét, és zárja
be a fedelet.
9
10
Συνδέστε ξανά τη θήκη του φίλτρου που περιέχει το
καινούριο φίλτρο κινητήρα.
11
Αντικαταστήστε την ειδική υποδοχή που συγκρατεί τη
σακούλα s-bag™ και κλείστε το κάλυµµα.
Αντικατάσταση του φίλτρου εξαγωγής
πρέπει να γίνεται σε κάθε 5η αντικατάσταση της σακούλας s-bag™
Υπάρχουν δύο τύποι φίλτρου εξαγωγής:
• Hepa H12 (Κωδ. Είδ. EFH12)
• Μικροφίλτρο (Κωδ. Είδ. Ε17)
Τα φίλτρα πρέπει πάντα να αντικαθίστανται µε καινούρια, δεν
πρέπει να πλένονται.*
12
Ανασηκώστε τη χειρολαβή µετακίνησης µέχρι να
ασφαλίσει στη θέση της µε ένα κλικ.
13
Τοποθετήστε τους αντίχειρές σας στο καπάκι, στο πίσω
άκρο του, και ανοίξτε το καπάκι τραβώντας τη χειρολαβή
προς τα πίσω και πάνω µε το δείκτη ή το µεσαίο δάχτυλο.
14
Αφαιρέστε το φίλτρο. Τοποθετήστε ένα καινούριο και
επανατοποθετήστε το καπάκι όπως φαίνεται στην εικόνα.
*Μπορείτε να αγοράσετε το φίλτρο µε δυνατότητα πλύσης - HEPA
H13 - ως πρόσθετο εξάρτηµα.
Tahliye filtresinin değiștirilmesi
En geç toz torbasının (s-bag™) 5. değișiminde yapılmalıdır
İki tür tahliye filtresi vardır:
• Hepa H12 (Ref. No. EFH12)
• Mikro filtre (Ref. No. EF17)
Bu filtreler yıkanamazlar ve daima yenileriyle değiștirilmelidir.*
12
Tașıma kolunu, tıklayarak yerine oturana kadar açın.
13
Bașparmağınızı kapağın arka kısmına yerleștirin ve
ardından, kolu ișaret/orta parmağınızla arkaya ve yukarıya
çekerek kapağı açın.
14
Filtreyi yukarı kaldırarak çıkartın. Yeni bir filtre takın ve
kapağı șekilde gösterildiği gibi değiștirin.
*İsteğe bağlı olarak, yıkanabilir bir filtre -HEPA H13- satın alınabilir.
A kimeneti szűrő cseréjét
az s-bag™ porzsák minden ötödik cseréje alkalmával el kell végezni.
A kimeneti szűrőnek két típusa létezik:
• Hepa H12 (cikkszám EFH12)
• Microfilter (cikkszám EF17)
A szűrőket mindig újakra kell kicserélni, tilos mosni őket.*
12
Hajtsa függőleges állásba a fogantyút, amíg a helyére nem
pattan.
13
Helyezze mindkét hüvelykujját a fedőlap hátsó szélére,
majd a fogantyút a mutató- vagy középső ujjával hátra és
felfelé húzva nyissa ki a fedőlapot.
14
Vegye ki a szűrőt. Helyezze be az új szűrőt, majd az ábrán
látható módon helyezze vissza a fedőlapot.
*A HEPA H13 típusjelű mosható szűrő külön megvásárolható.
23
Srpski
Č I Š Ć E N J E FL EK S I B I L N E C EVI I N ASTAVK A
Usisivač automatski prestaje da radi ako se nastavak, cev,
fleksibilna cev ili filteri i s-bag™ zapuše. U takvim slučajevima,
isključite usisivač iz električne mreže i pustite ga da se ohladi
20-30 minuta. Uklonite zapušenje i/ili zamenite filtere i s-bag™
vrećicu, te ponovo uključite usisivač.
1
2
3
Cevi i fleksibilne cevi
1 Upotrebite tanji štap ili nešto slično da biste očistili cevi i
fleksibilnu cev.
2
Začepljenje u fleksibilnoj cevi se može ponekad ukloniti
stiskanjem cevi. Međutim, budite oprezni u slučaju kad je
začepljenje prouzrokovano komadom stakla ili iglom koja
se zaglavila u fleksibilnoj cevi.
Napomena: Garancija ne obuhvata oštećenja fleksibilne cevi nastala
prilikom uklanjanja začepljenja.
4
5
6
7
Čišćenje nastavka za pod
3 Da biste izbegli pad snage usisavanja, redovno čistite
nastavak za tepihe/tvrde podove. Najlakši način čišćenja je
da upotrebite dršku fleksibilne cevi.
4
Pritisnite središte svakog točka i razdvojite ih.
5
Uklonite nagomilanu prašinu, kosu ili druge predmete koji
su možda zaglavljeni. Koristite nastavak za pukotine za
čišćenje osovine točkova. Vratite točkove, gurajući ih na
osovinu.
6
Veći predmeti se mogu ukloniti skidanjem spojene fleksibilne cevi (pritisnite na dugmad smeštenu sa strane, te
istovremeno izvucite spojnu cev u uspravnom položaju).
7
Uklonite zaglavljene predmete i vratite fleksibilnu cev.
Čišćenje električnog nastavka
(samo u nekim modelima)
8
9
8
Razdvojite nastavak sa cevi usisivača i uklonite niti koje
su se zaplele i sl. režući ih makazama.
9
Upotrebite odvrtač za skidanje poklopca nastavka.
10
10
Uklonite valjak sa četkama i ležajevima, a zatim u slučaju
potrebe očistite.
11
Da biste očistili točkove, pažljivo ih podignite iz njihovih
držača i po potrebi očistite.
12
Vratite poklopac i proverite da li je dobro učvršćen.
Čišćenje turbo nastavka
(samo u nekim modelima)
13
11
13
24
12
Razdvojite nastavak od cevi usisivača i uklonite niti koje
su se zaplele režući ih makazama. Upotrebite dršku
fleksibilne cevi da biste očistili nastavak.
Ελληνικά
Türçe
Magyar
Κ Α ΘΑ ΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ Ε ΎΚΑΜΠ Τ ΟΥ ΣΩΛΉΝΑ ΚΑΙ Τ ΟΥ
H O RTU M V E U C U N TE M I Z LE N M E S I
A TÖ M LŐ É S A SZÍ VÓ F EJ T I S ZT Í TÁ SA
Elektrik süpürgeniz, uç, boru, hortum veya filtreler ve s-bag™
tıkandığı takdirde durur. Bu tür durumlarda, elektrik süpürgenizin
fișini prizden çekin ve 20-30 dakika kadar soğumasını bekleyin.
Tıkanıklığı giderin ve/veya filtreleri ve s-bag™ torbasını değiștirin
ve yeniden çalıștırın.
A porszívó automatikusan leáll, ha dugulás tapasztalható a
szívófejben, csőben, tömlőben, szűrőben vagy az s-bag™
porzsákban. Ilyen esetben húzza ki a vezetéket a konnektorból,
és hagyja a porszívót 20-30 percig hűlni. Szüntesse meg a
dugulást, illetve cserélje a szűrőket vagy az s-bag™ porzsákot,
majd indítsa újra a porszívót.
Α Κ ΡΟΦ ΥΣ ΊΟΥ
Η ηλεκτρική σκούπα σταµατά αυτόµατα, αν φράξει το
ακροφύσιο, ο σωλήνας, ο εύκαµπτος σωλήνας ή τα φίλτρα και
η σακούλα s-bag™. Σε µια τέτοια περίπτωση, αποσυνδέστε
τη σκούπα από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για 20-30
λεπτά. Καθαρίστε και/ή αλλάξτε το/α φίλτρο/α και τη σακούλα
s-bag™ και επανεκκινήστε.
Σωλήνες και εύκαµπτοι σωλήνες
1 Χρησιµοποιήστε ταινία καθαρισµού ή κάτι παρόµοιο για να
καθαρίσετε τους σωλήνες και τον εύκαµπτο σωλήνα.
2
Επίσης είναι πιθανό να µπορέσετε να αποµακρύνετε το
εµπόδιο που βρίσκεται στο σωλήνα πιέζοντάς το. Ωστόσο,
προσέξτε µην τυχόν πρόκειται για γυαλιά ή βελόνες που
έχουν πιαστεί µέσα στο σωλήνα.
Σηµείωση: Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί στον
εύκαµπτο σωλήνα ως αποτέλεσµα του καθαρισµού του.
Καθαρισµός του ακροφυσίου δαπέδου
3 Για να αποφύγετε ελάττωση της ισχύος αναρρόφησης,
να καθαρίζετε συχνά το ακροφύσιο για χαλιά/σκληρά
πατώµατα. Ο ευκολότερος τρόπος για να το καθαρίσετε
είναι χρησιµοποιώντας τη χειρολαβή του εύκαµπτου
σωλήνα.
4
Πιέστε στο κέντρο των τροχών και αφαιρέστε τους
τραβώντας.
5
Αποµακρύνετε τυχόν σκόνη, τρίχες ή άλλα αντικείµενα
που έχουν µπερδευτεί. Χρησιµοποιήστε το ακροφύσιο για
στενές κοιλότητες για να καθαρίσετε τους άξονες των
τροχών. Επανατοποθετήστε τους τροχούς πιέζοντάς τους
πάνω στον άξονα.
6
7
Για µεγαλύτερα αντικείµενα, αφαιρέστε τη σύνδεση του
εύκαµπτου σωλήνα (πιέστε τις µικρές ασφάλειες που
βρίσκονται στις δύο πλευρές και ταυτόχρονα τραβήξτε
προς τα έξω και προς τα επάνω το σωλήνα σύνδεσης).
Αφαιρέστε τα αντικείµενα και επανατοποθετήστε τη
σύνδεση εύκαµπτου σωλήνα.
Καθαρισµός του εξαρτήµατος power
(ορισµένα µόνο µοντέλα)
8
9
Αποσυνδέστε τη σκούπα από το ρεύµα και αφαιρέστε τις
µπερδεµένες κλωστές κλπ. κόβοντάς τις µε ένα ψαλίδι.
Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε το
κάλυµµα του εξαρτήµατος.
10
Αφαιρέστε τον κύλινδρο της βούρτσας και τα ρουλεµάν
και καθαρίστε όπως απαιτείται.
11
Για να καθαρίσετε τους τροχούς, µετακινήστε τους
ελαφρά από τη θέση τους και καθαρίστε τους όπως
χρειάζεται.
12
Επανατοποθετήστε το κάλυµµα και βεβαιωθείτε ότι έχει
ασφαλίσει σωστά.
Borular ve hortumlar
1 Boruları ve hortumu temizlemek için bir temizleme șeridi
veya benzer bir malzeme kullanın.
2
Hortumdaki tıkanmaları, hortumu sıkarak da
giderebilirsiniz. Ancak, tıkanmanın nedeni hortumun içinde
sıkıșmıș cam parçaları veya iğneler ise, dikkatli olmanız
gerekir.
Csövek és gégecsövek
1 A csövek és a gégecső tisztításához használjon hosszúkás
tisztítókendőt.
2
A gégecsőben lévő dugulást néha nyomogatással is el
lehet távolítani. Vigyázzon azonban, ha a dugulás oka a
tömlőben rekedt üvegszilánk vagy tű.
Not: Hortumda temizlikten kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı
dıșındadır.
Megjegyzés: A garancia nem terjed ki a tömlő tisztítás közben
bekövetkezett bárminemű megrongálódására.
Yüzey ucunun temizlenmesi
3 Emiș gücünün düșmesini önlemek için, halı/sert yüzey
ucunu sık sık temizleyin. Ucu temizlemenin en kolay yolu
hortum tutma yerini kullanmaktır.
A padlótisztító fej tisztítása
3 A szívóerő csökkenésének megelőzéséhez tisztítsa
gyakran a szőnyeg-/keménypadló-szívófejet. Tisztítása
legkönnyebben a gégecső-fogantyú segítségével
végezhető el.
4
Her tekerlek göbeğine bastırın ve tekerlekleri çekerek
çıkartın.
5
Varsa toz toplarını, saçları ve diğer nesneleri temizleyin.
Tekerlek akslarını temizlemek için yarık ucunu kullanın.
Tekerlekleri akslara bastırarak geri takın.
6
Büyük nesnelere bağlantı borusu çıkartılarak erișilebilir (bir
elinizle her iki yandaki küçük týrnaklara bastýrýrken, diðer
elinizle baðlantý borusunu dýþarýya ve dik bir þekilde
yukarýya doðru çekin).
7
4
Nyomja meg a kerékagyakat, és fordítsa el a kerekeket.
5
Szedje ki a porpamacsokat, a begabalyodott hajvagy szőrszálakat és egyéb szennyeződéseket. A
görgőtengelyek tisztításához használja a rés-szívófejet. A
görgőket a tengelyekre nyomva szerelje vissza.
6
A nagyobb tárgyakhoz az összekötő cső leszerelése után
férhet hozzá (nyomja meg a két oldalon lévő reteszeket,
és egyidejűleg húzza a csövet kifelé úgy, hogy az felfelé
álljon).
7
A tárgy(ak) eltávolítása után szerelje vissza az összekötő
csövet.
Nesneyi/nesneleri çıkartın ve bağlantı borusunu geri takın.
Güç ucunun temizlenmesi
(yalnızca bazı modellerde)
8
Süpürgenin fișini prizden çıkartın ve dolașmıș iplikleri vb..
makasla keserek temizleyin.
9
Uç kapağını sökmek için bir tornavida kullanın.
10
Fırça silindirini ve yataklarını çıkartın, gerekiyorsa
temizleyin.
11
Tekerlekleri temizlemek için, çerçevelerinden güç
uygulamadan çıkartın ve gerekiyorsa temizleyin.
12
Kapağı geri takın ve güvenli bir șekilde sabitlendiğinden
emin olun.
Az elektromos meghajtású szívófej tisztítása
(csak egyes típusokhoz)
8
Húzza ki a porszívó vezetékét a konnektorból, majd a
begabalyodott textilszálakat és egyebet szedegesse ki egy
olló segítségével.
9
A szívófej fedelét egy csavarhúzó segítségével szerelje le.
10
Vegye ki a kefe foglalatát, és szükség szerint tisztítsa meg.
11
A görgők tisztításához finoman emelje őket távolabb az
illesztéstől, és szükség szerint tisztítsa meg őket.
12
Helyezze vissza a fedelet, és ellenőrizze, hogy a helyére
került-e.
Turbo ucunun temizlenmesi
(yalnızca bazı modellerde)
13
Elektrikli süpürge borusundan ucu çıkartın ve dolașmıș
iplikleri vb.. makasla keserek temizleyin. Ucu temizlemek
için, hortum tutma yerini kullanın.
A turbó szívófej tisztítása
(csak egyes típusokhoz)
13
Szerelje le a szívófejet a porszívócsőről, majd a
begabalyodott textilszálakat és egyebet szedegesse ki
egy olló segítségével. A szívófej tisztításához használja a
gégecső-fogantyút.
Καθαρισµός του εξαρτήµατος turbo
(ορισµένα µόνο µοντέλα)
13
Αποσυνδέστε το ακροφύσιο από το σωλήνα της
ηλεκτρικής σκούπας και αφαιρέστε τις µπλεγµένες
κλωστές κλπ. κόβοντάς τις µε ένα ψαλίδι. Χρησιµοποιήστε
τη χειρολαβή του εύκαµπτου σωλήνα για να καθαρίσετε το
ακροφύσιο.
25
Srpski
OTKL A N JA N J E S M ET N J I I I N F O R M AC I J E ZA KO R I S N I K E
Otklanjanje smetnji
Usisivač ne radi
1 Proverite da li je električni kabel uključen u električnu
mrežu.
2
Proverite da utikač i kabel nisu oštećeni.
3
Proverite da nije pregoreo osigurač.
Usisivač se gasi
1 Proverite da li je vrećica za prašinu, s-bag™, puna. Ako
jeste, zamenite je sa novom.
2
Da li su nastavak, cevi ili fleksibilna cev začepljeni?
3
Da li su filteri zapušeni?
Voda je ušla u usisivač
Motor ćete morati zameniti u ovlaštenom Electrolux servisu.
Oštećenja nastala ulaskom vode u motor nisu obuhvaćena
garancijom.
Informacije za korisnike
Proizvod je izrađen tako da čuva okolinu Svi plastični delovi
označeni su za reckliranje Detalje potražite na našim web
stranicama: www.electrolux.com
Ako uimate komentar o usisavaču ili brošuri Uputa za upotrebu
pošaljite e-poštu na: floorcare@electrolux.com
Najlakši način da nabavite s-bag™ kese za prašinu i drugi pribor za
Vaš usisivač je poseta naše web stranice: www.electrolux.com.
26
Ελληνικά
Türçe
Ε Π Ί Λ ΥΣ Η ΠΡΟΒΛ ΗΜΆ ΤΩΝ ΚΑΙ Π ΛΗ ΡΟΦΟΡΊ ΕΣ ΓΙΑ Τ ΟΝ
S O RU N G I D E RM E V E TÜ KE TI C I BI LG I LE RI
Magyar
H I BA E LH Á RÍ TÁ S ÉS Ü G Y F ÉLTÁJ ÉKO ZTATÁS
Π Ε Λ Ά ΤΗ
Επίλυση προβληµάτων
Η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί
1 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεµένο µε το
ρεύµα.
2
3
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και το καλώδιο δεν παρουσιάζουν
βλάβη.
Ελέγξτε για καµένη ασφάλεια.
Η ηλεκτρική σκούπα διακόπτει τη λειτουργία της
1 Ελέγξτε µήπως έχει γεµίσει η σακούλα s-bag™. Αν
χρειάζεται, αντικαταστήστε τη µε µια καινούρια.
2
Μήπως έχει φράξει το ακροφύσιο, ο σωλήνας ή ο
εύκαµπτος σωλήνας.
3
Μήπως έχουν φράξει τα φίλτρα.
Sorun giderme
Hibaelhárítás
Elektrikli süpürge çalıșmıyor
1 Elektrik kablosunun prize takılı olduğundan emin olun.
2
Fiș veya kablonun hasarlı olmadığından emin olun.
A porszívó nem indul
1 Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték csatlakoztatva
van-e a konnektorhoz.
3
Atık sigorta olmadığından emin olun.
2
Ellenőrizze, hogy a dugó vagy a vezeték nem sérült-e.
3
Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem égett-e ki.
Elektrikli süpürge duruyor
1 S-bag™ toz torbasının dolu olup olmadığını kontrol edin.
Gerekiyorsa, yenisiyle değiștirin.
2
Uç, boru veya hortum tıkalı mı?
A porszívó leáll
1 Ellenőrizze, hogy nincs-e tele az s-bag™ porzsák. Ha
igen, cserélje ki egy újra.
3
Filtreler tıkalı mı?
2
Nem dugult el a szívófej, a cső vagy a gégecső?
3
Nem dugultak el a szűrők?
Elektrikli süpürgeye su girmiș
Yetkili bir Electrolux servisinde motorun değiștirilmesi gerekir. Su
girmesinden kaynaklanan motor hasarları garanti kapsamında
değildir.
Έχει µπει νερό στην ηλεκτρική σκούπα
Θα πρέπει να αλλάξετε τον κινητήρα σε ένα εξουσιοδοτηµένο
κέντρο σέρβις της Electrolux.
Βλάβες του κινητήρα που οφείλονται στην είσοδο νερού δεν
καλύπτονται από την εγγύηση.
Πληροφορίες για τον πελάτη
Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε λαµβάνοντας υπόψη το
περιβάλλον. Όλα τα πλαστικά έχουν σηµατοδοτηθεί για
ανακύκλωση. Για λεπτοµέρειες, δείτε την ιστοσελίδα µας:
www. electrolux.com
Εάν έχετε σχόλια για τη σκούπα ή για το φυλλάδιο οδηγιών
χρήσης, παρακαλούµε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση:
elux@electrolux.com.gr
Ο ευκολότερος τρόπος για να αποκτήσετε τις σακούλες σκόνης s-bag
TM καθώς και τα άλλα εξαρτήµατα για την ηλεκτρική σας σκούπα,
είναι να επισκεφτείτε το δικτυακό µας χώρο: www.electrolux.com
Víz került a porszívóba
A motort egy Electrolux szervizközpontban ki kell cserélni. A
motor vízbejutás által bekövetkezõ károsodására a garancia
nem terjed ki.
Tüketici bilgisi
Ügyféltájékoztatás
Bu ürün, çevre düsünülerek tasarlanmistir. Bütün plastik
parçalarda geri dönüsüm isaretleri bulunmaktadir. Detaylar için:
www.electrolux.com.tr web sitemizi ziyaret edin.
E termék tervezésekor különös figyelmet fordítottunk a
környezetvédelmi szempontokra. Megjelöltük az összes
újrahasznosítható műanyag elemet. További információk az
interneten, a www.electrolux.com oldalon találhatók.
Elektrikli süpürge ile veya Kullanma Kilavuzu ile ilgili herhangi
bir açiklamaniz olursa lütfen e-posta adresimize gönderin:
floorcare@electrolux.com
Elektrikli süpürge için s-bag toz torbaları ve diğer aksesuarları temin
etmenin en kolay yolu www.electrolux.com.tr web sitemizi ziyaret
etmektir.
A porszívóval vagy a használati utasítással kapcsolatos
bármilyen észrevétel esetén kérjük a floorcare@electrolux.com
e-mail címen keressen bennünket.
Az s-bag™ porzsákok és egyéb porszívókellékek beszerzésének
legegyszerűbb módja, ha meglátogatja honlapunkat:
www.electrolux.com.
TEKNIK ÖZELLIKLER
GÜC : 1800 W
ÇALISMA GERILIMI : 230 v / 50 Hz
KABLO UZUNLUGU : 9 mt
AGIRLIK : 5.4 kg
ÜRETIM YERI :
Electrolux Lehel Ltd.
Fémnyomó u.1.
Jászberény
H-5101 Macaristan
ELECTROLUX A.S
Tarlabasi Cd.No:35 Taksim / ISTANBUL
TEL : 0 212 293 10 20
FAKS : 0 212 251 91 44
www.electrolux.com.tr
ÜCRETSIZ TÜKETICI DANISMA HATTI
0 800 211 60 12
Cihazinizin kullanma ömrü 10 yildir.Kullanma ömrü
üretici ve/veya ithalatçi firmanin cihazinizla ilgili
yedek parça temini ve bakimini ifade eder.
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising