Electrolux | EWT1051 | User manual | Electrolux EWT1051 Упутство за коришћење

Electrolux EWT1051 Упутство за коришћење
MAŠINA ZA PRANJE VEŠA
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SCG
Sadržaj
Za korisnika
3
ZA INSTALATERA
13
Upozorenja
3
Upozorenja
13
Tehničke karakteristike
13
Instalisanje
Raspakivanje
Postavljanje
Pomeranje Vaše mašine za pranje veša
Nivelisanje
Ulaz vode
Odvod
Električno povezivanje
14
14
14
14
14
14
15
15
Upotreba
Mere predostrožnosti zbog srmzavanja
Odlaganje
Zaštita životne okoline
Opis mašine za pranje veša
Posuda za sredstva za pranje
Komandna tabla
Kako prati
Punjenje mašine vešom
Doziranje deterdženta
Izbor potrebnog programa
Izbor brzine centrifugiranja
Izbor potrebne opcije
Dugme «Opcije»
Dugme «Predpranje»
Dugme «Dodatno ispiranje»
Dugme «Odloženi start»
Započinjanje programa
Radnje za vreme trajanja programa
Izmene tekućeg programa
Poništavanje programa
Kraj programa
Tabela programa
Vodič za pranje
Sortiranje i priprema Vašeg veša
Punjenje veša u zavisnosti od prirode materijala
Deterdženti i aditivi
Međunarodni simboli za održavanje tkanina
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
8
8
8
8
9
Nega i ćišćenje
Skidanje naslaga sa mašine za pranje veša
Površina
Posuda za sredstva za pranje
Odvodni filter
10
10
10
10
10
Problemi u radu
11
Garancija
12
Postprodajni servis
12
2
A. ZA KORISNIKA
1. UPOZORENJA
Čuvajte ovo Uputstvo za upotrebu sa Vašom mašinom za pranje veša. Ako prodate Vašu mašinu mašinu za pranje veša ili je date,
proverite da li je uz nju i njeno Uputstvo za upotrebu. Novi korisnik se tako može informisati kako mašina radi i pročitati bitna
upozorenja.
Ova upozorenja su napisana zbog Vaše bezbednosti i zbog bezbednosti drugih. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove
komentare pre instalisanja i upotrebe Vaše mašine za pranje veša. Hvala na Vašoj pažnji.
1.1. Upotreba
•
Kada primite Vašu mašinu za pranje veša, raspakujte je
odmah. Proverite njen opšti izgled. Zapišite bilo koje
primedbe na dostavnici i sačuvajte kopiju.
•
Vaša mašina za pranje veša je namenjena za upotrebu
od strane odraslih. Obezbedite da je deca ne diraju ili je
koriste kao igračku.
•
Nemojte menjati ili pokušavati da menjate karakteristike
Vaše mašine za pranje veša. To može da bude opasno
po Vas.
•
Vaša mašina za pranje veša je namenjena za normalnu
kućnu upotrebu. Ne koristite je u komercijalne ili
industrijske svrhe ili za bilo koje namene različite od one
za koju je ona predviđena: za pranje, za ispiranje i za
centrifugiranje.
•
Svaki put posle upotrebe Vaše mašine za pranje veša
izvucite napojni utikač iz utičnice i zatvorite slavinu za
napojnu vodu.
•
Perite samo tkanine koje su otporne na mašinsko pranje.
Poštujte uputstva na oznaci za svaki predmet.
•
Nemojte prati donji veš sa ukrasima, ili bilo koji materijal
bez poruba, ili pocepane materijale u Vašoj mašini za
pranje veša.
•
Ne zaboravite da uklonite sve novčiće, zihernadle
(sigurnosne igle), zavrtnje itd. pre svakog pranja. Oni
mogu da izazovu ozbiljna oštećenja ako se ostave u
Vašem vešu.
•
Nemojte stavljati u Vašu mašinu za pranje veša
predmete ako ste koristili rastvarače, alkohol, trihloretilen
itd. za uklanjanje mrlja sa njih. Ako morate da koristite
ova sredstva za odstranjivanje mrlja, sačekajte da ona
ispare pre stavljanja predmeta u bubanj.
•
Male predmete kao što su čarape, pojasevi itd. stavite u
vreću ili jastučnicu.
•
Koristite samo količine deterdženta navedene u odeljku
«doziranje deterdženata».
•
Uvek isključite mašinu za pranje veša iz zidne utičnice
pre čišćenja i bilo kog održavanja.
•
•
•
•
Izaberite program «Ispuštanje vode» i proverite da li on
radi sve dok se on ne završi.
Isključite mašinu za pranje veša stavljajući birač
programa u položaj «Off»* ili pritiskajući na dugme
«On/Off».
Isključite mašinu za pranje veša.
Zavrnite crevo za ulaz vode i namestite odvodno crevo.
Voda koja je ostala u crevima će iscureti što će sprečiti
stvaranje inja ili leda koji mogu da oštete Vašu mašinu za
pranje veša.
Sledeći put kada budete želeli da koristite Vašu mašinu za
pranje veša, proverite da li je ona instalisana u prostoriji čija je
temperatura preko 0 °C.
1.3. Odlaganje
Svi materijali koji su obeleženi znakom mogu se reciklirati.
Stavite ih na đubrište (pitajte za detalje u Vašoj komunalnoj
službi) tako da oni mogu biti obnovljeni i reciklirani.
Kada nosite Vašu mašinu za pranje veša na đubrište,
proverite da li su svi delovi koji mogu biti opasni
onesposobljeni; odsecite električni napojni kabl, isperite
tekućom vodom površinu Vaše mašine za pranje veša.
1.4. Zaštita životne okoline
Savetujemo da poštujete sledeća uputstva da biste postigli
uštede vode i energije i na taj način doprineli zaštiti životne
okoline:
•
Ako je moguće, koristite mašinu za pranje veša punim
kapacitetom umesto sa delimičnim punjenjem (ipak, ne
preopterećujte bubanj).
•
Koristite funkcije predpranje i natapanje samo za veoma
prljav veš.
•
Koristite dozu deterdženta prilagođenu tvrdoći vode (vidi
odeljak «doziranje deterdženta») i količini veša i tome
koliko je on zaprljan.
1.2. Mere predostrožnosti zbog smrzavanja
Ako će Vaša mašina za pranje veša biti izložena
temperaturama ispod 0 °C, preduzmite sledeće mere
predostrožnosti:
• Zatvorite slavinu i skinite crevo za dovod vode.
• Stavite kraj ovog creva i odvodno crevo u činiju na pod.
* zavisno od modela
3
2. OPIS MAŠINE ZA PRANJE VEŠA
1 – Komandna tabla
2 – Ručica za otvaranje poklopca
3 – Zavrtnji za niveliranje
4 – Vrata filtera
5 – Poluga za pomeranje mašine za pranje veša
2.1. Posuda za sredstva za pranje
Simboli
1 – predpranje
3 – omekšivač
(ne prelaziti oznaku MAX)
2 – pranje
4 – prelivni otvor za omekšivač (ako je prepunjen)
2.2. Komandna tabla
1 – dugme «Opcije»
2 – dugme «Predpranje»
3 – dugme «Dopunsko ispiranje»
4 – dugme «Start/Pauza»
5 – dugme «Odloženi početak pranja»
6 – Indikatorske lampice za programe i informacije
7 – Regulator brzine centrifuge
8 – Birač programa
Prikazani model: EWT 1051
146 4313 00
4
3.4. Izbor brzine centrifugiranja
3. KAKO PRATI?
Pre prvog pranja u Vašoj mašini za pranje veša, savetujemo
Vam da obavite prethodno pranje na 90 °C sa deterdžentom
ali bez bilo kakvog veša da biste očistili kazan.
Maksimalna brzina centrifugiranja je
definisana kao funkcija vrste veša i
zavisi od izabranog programa.
Međutim, Vi možete da smanjite
brzinu ili izaberete položaje ispiranje
sa zadrškom
ili ispuštanje
2.3. Punjenje mašine vešom
Podignite poklopac mašine.
•
Otvorite bubanj pritiskajući dugme za zabravljivanje A;
dva poklopca će se automatski razdvojiti.
•
Stavite veš, zatvorite bubanj i poklopac Vaše mašine za
pranje veša.
Pamuk
Sintetika
Vuna
Del.
Upozorenje: pre nego što
zatvorite poklopac Vaše mašine
za pranje veša, proverite da li su
vrata bubnja pravilno zatvorena:
•
dva poklopca su zatvorena
rezom zajedno,
•
dugme za zabravljivanje je
izdignuto.
vode
.
Ove brzine mogu da se menjaju kako
je prikazano u donjoj tabeli:
EWT 833
500 600 700 800
EW 1051
500 700 900 1000
EWT 833
500 600 700 800
EW 1051
500 700 900 900
oba modela 500 600 700 700
3.5. Izbor potrebne opcije
Različite opcije mogu biti
izabrane posle izbora
programa i pre pritiskanja
dugmeta Start/Pause
.
2.4. Doziranje deterdženta
Pritisnite potrebno dugme(ad); odgovarajuća lampica se pali.
Kada pritisnete ponovo, lampica se gasi. Kada jedna od ovih
opcija nije kompatibilna sa izabranim programom,
odgovarajuće lampica će treptati nekoliko sekundi.
Vaša mašina za pranje veša je projektovana da smanji
potrošnju vode i deterdženta, zbog toga smanjite doze
deterdženta koje su preporučene od strane proizvođača
deterdženta.
Sipajte dozu deterdženta u prahu u odeljak za pranje
iu
odeljak za predpranje
ako ste izabrali opciju
«predpranje». Sipajte omekšivač u odeljak , ako želite.
Ako koristite različiti tip deterdženta, pogledajte u odeljku
«deterdženti i aditivi» u Vašem vodiču za pranje.
3.5.1.
Dugme «Opcije»
Pritisnite ovo dugme da biste izabrali jednu od sledećih opcija:
•
Brzo pranje
Ako izaberete ovu funkciju, vreme pranja će se smanjiti
zavisno od programa koji izaberete.
•
Pola opterećenja
Ova funkcija služi za ekonomično pranje malih punjenja i
prilično čistog pamučnog veša (maksimalno 2,0 kg).
2.5. Izbor potrebnog programa
Tabela programa će Vam reći koji je program odgovarajući za
tip Vašeg veša (videti § 4).
3.5.2.
Dugme predpranje
Mašina za pranje veša obavlja predpranje na maksimalno 30
°C.
Predpranje se završava sa kratkim centrifugiranjem za
programe za pamuk i sintetiku, ili ispuštanjem vode za
programe za osetljivo rublje.
Okrenite birač programa na
potrebni program.
3.5.3.
Dugme dodatno ispiranje
Ova opcija dodaje dva ispiranja za programe Pamuk,
Sintetika, i Osetljivo rublje.
5
3.5.4. Dugme za odloženi početak pranja
Ova opcija odlaže početak programa. Izaberite broj sati posle
kojih želite da program počne pritiskom na dugme jednom ili
više puta.
.
Okrenite točkić za biranje programa u položaj Off
Izvadite veš.
Izvucite utikač električnog napajanja i zatvorite slavinu za
dovod vode.
3.6. Započinjanje programa
Napomena: savetujemo Vam da uvek ostavite poklopac i
bubanj otvoren posle upotrebe da biste provetrili bubanj za
pranje.
Posle izbora programa pranja, pritisnite dugme
Start/Pause
da biste započeli ciklus.
Normalno je da se birač programa ne okreće za vreme
ciklusa.
Kada ciklus pranja počinje, lampica
je upaljena.
3.7. Radnje za vreme trajanja programa
3.7.1.
Dodavanje veša
Pritisnite dugme Start/Pause
: odgovarajuća lampica
trepće sve dok je program pauziran. Zatim ćete čuti dvostruki
«klik» u uređaju za zabravljivanje kada se poklopac otvara.
Pritisnite isto dugme ponovo da biste nastavili program.
Zbog bezbednosnih razloga, ne možete otvoriti poklopac ako
je temperatura vode za pranje vrlo visoka.
3.7.2.
Izmene tekućeg programa
Pre izmena tekućeg programa, morate mašinu za pranje veša
da pauzirate pritiskanjem dugmeta Start/Pause
. Ako
nije moguće napraviti izmenu, odgovarajuća lampica trepće
nekoliko sekundi. Ako odlučite da promenit program u bilo
kom slučaju, moraćete da ponioštite tekući program (videti
dole).
3.7.3.
Poništavanje programa
Ako želite da poništite program, okrenite dugme za biranje
programa u položajOff
.
Sada možete da izaberete novi program posle poništavanja
prethodog programa.
3.8 Kraj programa
Mašina za pranje veša se sama zaustavlja automatski. Čućete
dvostruki «klik» u uređaju za zabravljivanje kada se poklopac
otvori. Lampica za kraj ciklusa
se pali.
Ako ste izabrali položaj zadržano ispiranje
na dugmetu
za promenu brzinu centrifuge, lampica
zadržano
ispiranje se pali da Vas obavesti da vodu treba ispustiti pre
nego što ćete moći da otvorite poklopac. Da biste završili
ciklus, možete zatim da iscentrifugirate veš izborom programa
ili da ispustite vodu izborom programa za ispuštanje
vode
.
6
4. TABELA PROGRAMA
Sledeće ne prikazuje sve mogućnosti, već jednostavno najčešća podešavanja.
Program
Vrsta veša
PAMUK
Beli ili obojen, npr. normalno
zaprljana radna odeća,
krevetsko rublje, stolnjaci,
donji veš, peškiri
SINTETIKA
Sintetičke tkanine, donji veš,
tkanine u boji, košulje koje se
ne peglaju, bluze
DELIKATNO
Za sve osetljive materijale,
npr. zavese.
RUČNO PRANJE
Veoma osetljiv veš označen
sa «prati ručno».
VUNA
Vuna koja je predviđena za
mašinsko pranje označena sa
«čista vuna, može se prati u
mašini, ne skuplja se».
Munjeviti program
Za samo malo zaprljane
materijale, osim vune.
Ispiranje
Ručno opran veš može se
isprati ovim programom
Punjenje
Moguće
opcije
4,5 kg
Brzo pranje
Pola punjenja
Predpranje
Dopunsko ispiranje
Odloženi početak pranja
2,0 kg
Brzo pranje
Pola punjenja
Predpranje
Dopunsko ispiranje
Odloženi početak pranja
2,0 kg
Brzo pranje
Pola punjenja
Predpranje
Dopunsko ispiranje
Odloženi početak pranja
1,0 kg
1,0 kg
2,0 kg
Zavisi od prirode
tekstila
Temperature
°C
Približna
potrošnja
kWh
min
2,10 140-150
0,85 134-145
90
60 (*)
litara
63
48
60
40
57
57
1,10
0,60
90 – 100
75 – 85
40
52
0,60
65 – 75
30
53
0,30
45 – 55
40
* «hladno»
53
53
0,35
0,06
50 – 60
40 – 50
30
43
0,30
30 – 40
42
0,05
30 - 40
Odloženi početak pranja
Odloženi početak pranja
Odloženi početak pranja
3 ispiranja sa tečnim aditivom.
Sušenje centrifugiranjem.
(*) Referentni program za testiranje prema standardu IEC 456 (program za pamuk na 60 °C).
(Podaci su dati za orijentaciju i podložni su promenama zavisno od uslova korišćenja)
7
5. VODIČ ZA PRANJE
5.3. Deterdženti i aditivi
5.1. Sortiranje i priprema Vašeg veša
Koristite samo deteredžente i aditive koji odgovaraju za
korišćenje u mašini za pranje veša. Pročitatje uputstvo za
upotrebu proizvođača i poštujte uputstva iz poglavlja 2.1 i 3.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sortirajte veš prema vrsti i simbolu za negu (videti
poglavlje 5.4: Međunarodni simboli za negu tekstila):
normalno pranje za jako rublje koje je otporno na
energično pranje i centrifugiranje; delikatno pranje za
osetljivo rublje koje zahteva pažljiviji tretman. Za
mešovita punjenja koja se sastoje od predmeta različitih
tipova vlakana, izaberite program i temperaturu koja
odgovara najosetljivijim vlaknima.
Perite belo i obojeno rublje odvojeno. U suprotnom, belo
rublje može da se oboji ili da izgleda sivo.
Nova odeća često ima previše boje. Po mogućstvu,
perite novu odeću posebno prvi put. Poštujte uputstva za
negu «prati odvojeno» i «prati nekoliko puta odvojeno».
Ispraznite džepove i raširite veš.
Skinite sva labava dugmad, zihernadle i kopče i petlje.
Zatvorite rajferšluse, zavežite čvorove na čipkama i
kaiševima.
Izvrnite odeću napravljenu od nekoliko slojeva tekstila
(vreće za spavanje, vetrovke itd.) obojene čarape i
vunene i tkanine sa ukrasima na njima.
Perite male osetljive predmete (čarape, hula-hopke, itd.)
u mrežici za pranje.
Postupajte veoma pažljivo sa zavesama. Skinite kukice
sa zavesa i stavite mrežaste zavese u mrežastu vreću ili
kesicu.
Deterdženti u prahu mogu se koristiti bez ograničenja; tečne
deterdžente treba sipati ili u posudu za odmeravanje direktnu
u bubnju, ili u odeljak za pranje ako će se mašina uključiti da
radi odmah; deterdženti u tabletama ili dozama moraju biti
stavljeni u odeljak za pranje posude za sredstva za pranje u
Vašoj mašini za pranje veša.
Količina deterdženta koji će biti korišćen zavisi od količin e
veša koji će biti pran, tvrdoće vode i zaprljanosti veša.
Ako je voda meka, možete malo da smanjite doze. Povećajte
doze malo ako je voda tvrda (preporučuje se da se koristi
omekšivač vode) ili ako je veši veoma prljav ili umrljan.
Možete da pitate vodovodno preduzeće u Vašoj oblasti ili bilo
koju drugu upravu da proverite stepen tvrdoće Vaše vode.
5.2. Punjenje veša u zavisnosti od prirode
materijala
Količina veša koju stavljate u Vaš bubanj ne sme da pređe
maksimalni kapacitet Vaše mašine za pranje veša. Ovaj
kapacitet može da varira u zavisnosti od prirode Vaših
tkanina. Smanjite količinu veša ako je veoma zaprljan ili ako
imate materijale tipa baršuna.
Sve tkanine nemaju istu zapreminu i kapacitet zadržavanja
vode. Ovo je razlog zbog čega u načelu bubanj uvek treba da
bude napunjen:
•
potpuno, ali bez previsokog pritiska za pamuk ili platno, i
za mešano rublje,
•
do pola pun za tretirani pamuk ili sintetička vlakna,
•
do jedne trećine pun za veoma osetljive komade kao što
su mrežaste zavese i vuna.
Za mešani veš, napunite bubanj koliko je potrebno za
najosetljivija materijal.
8
5.4. Međunarodni simboli za održavanje tkanina
NORMALNO
PRANJE
Pranje
na 95 °C
Pranje
na 60 °C
Pranje
na 40 °C
Pranje
na 30 °C
Deliktno
ručno
pranje
Ne prati
uopšte
DELIKATNO
PRANJE
BELJENJE
Beljenje sa hlorom dozvoljeno
(samo u hladnoj vodi i sa razblaženim rastvorom)
Ne beliti sa holorom
PEGLANJE
Visoka temperatura
(max. 200 °C)
Srednja temperatura
(max. 150 °C)
Niska temperatura
(max. 110 °C)
Ne peglati
HEMIJSKO
ČIŠĆENJE
Hemijsko čišćenje
(svi uobičajeni
rastvarači)
Hemijsko čišćenje
(svi rastvarači osim
trihloretilena)
Hemijsko čišćenje
(samo uljni rastvarači i
R 113
Ne čistiti hemijski
na visokoj
temperaturi
SUŠENJE
Sušenje veš
raširen
Sušenje veš na
vešalicama za
odeću
Sušenje veš
obešen
9
na niskoj
temperaturi
Sušenje u
bubnju
dozvoljeno
Ne sušiti u
bubnju
6. NEGA I ČIŠĆENJE
6.4. Odvodni filter
Ne činite nijednu operaciju čišćenja dok niste isključili utikač
mašine za pranje veša iz utičnice.
Redovno čistite filter na dnu mašine za pranje veša.
Indikatorska lampica «filter»* se pali ako je filter začepljen. U
tom slučaju očistite filter momentalno. Ako perete veš koji je
veoma paperjast, očistite filter posle svakog pranja.
6.1. Skidanje naslaga sa mašine za pranje veša
Normalno nema potrebe da skidate naslage sa mašine za
pranje veša ako je deterdžent pravilno doziran.
Ako je skidanje neophodno, koristite posebno nekorodivno
sredstvo posebno namenjeno za mašine za pranje veša koje
možete naći u prodavnicama. Poštujte doziranje i učestalost
skidanja naslaga prikazanu na Vašem pakovanju.
•
Otvorite vrata
•
Ispustite zaostalu vodu
6.2. Površina
Čistite površinu Vaše mašine za pranje veša koristeći vodu ili
blagi deterdžent. Nikada nemojte koristiti alkohol, rastvarače ili
slične proizvode.
Stavite prihvatni sud ispod odvoda.
Okrenite kapicu u smeru suprotnom
od smera kazaljke na satu dok ona
ne dođe u vertikalni položaj da biste
ispustili zaostalu vodu.
6.3. Posuda za sredstva za pranje
Skidanje:
Pritisnite stezače na svakoj strani
posude za sredstva za pranje i
povucite je na gore.
•
Skinite filter
Odvijte kapicu do kraja i skinite je.
Očistite je pažljivo tekućom vodom.
Vratite sklop nazad i zavrnite ga u
smeru kazaljke na satu.
Sada možete da operete posudu pod
tekućom vodom i upotrebom četkice
ili uvrnute krpe. Proverite da sifoni na
zadnjoj strani posude za sredstva za
pranje nisu začepljeni.
Vraćanje:
Stavite posudu za sredstva za pranje
u zareze dok se oni ne zabrave.
*zavisno od modela
10
7. PROBLEMI U RADU
Za vreme proizvodnje Vaše mašine za pranje veša obavljene su mnog provere. Ipak, ako se suočite sa problemima u njenom radu,
molimo Vas da pažljivo pročitate sledeća poglavlja pre nego što pozovete servis.
Simptom
Uzrok
Mašina za pranje veša neće da počne da radi ili se ne puni
•
mašina za pranje veša nije pravilno povezana, električna
vodom:
instalacija ne radi,
•
poklopac Vaše mašine za pranje veša i poklopci bubnja nisu
pravilno zatvoreni,
•
niste pravilno podesili početak programa,
•
kvar električnog napajanja,
•
dovod vode je zatvoren,
•
slavina za vodu je zatvorena,
•
ulaz vode je začepljen.
Mašina za pranje veša se puni, ali se odmah zatim ponovo
•
odvodni sifon je postavljen suviše nisko (vidi poglavlje
prazni:
instalisanje).
Mašina za pranje veša neće da centrifugira ili neće da se
•
odvodna cev je začepljenja ili pritisnuta,
isprazni:
•
odvodni filter je začepljen,
•
aktiviran je sigurnosni uređaj protiv debalansa mase; veš je
loše raspoređen u bubnju,
•
izabran je program «Ispuštanje vode» ili «Zadržano
ispiranje»,
•
visina odvodnog sifona je pogrešna.
Ima vode na podu oko mašine:
•
višak deterdženta je napravio suviše pene koja se prelila,
•
deterdžent nije odgovarajući za mašinu za pranje veša,
•
odvodni sifon nije zakačen pravilno,
•
odvodni filter nije vraćen na svoje mesto,
•
dovodna cev za vodu curi.
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući:
•
deterdžent nije odgovarajući za mašinu za pranje veša,
•
ima previše veša u bubnju,
•
program za pranje nije odgovorajući,
•
nema dovoljno deterdženta.
Mašina vibrira ili je bučna:
•
nije uklonjeno svo pakovanje sa mašine za pranje veša (vidi
poglavlje raspakivanje),
•
mašina za pranje veša nije nivelisana i pravilno nameštena,
•
mašina za pranje veša je suviše blizu zida ili nameštaja,
•
veš nije dobro raspoređen u bubnju,
•
nije dovoljno punjenje.
Ciklus pranja je suviše dug:
•
dovod vode je začepljen,
•
došlo je do kvara električnog napajanja ili je prekinut dovod
vode,
•
aktiviran je sigurnosni uređaj za temperaturu motora,
•
temperatura ulazne vode je niža od normalne,
•
aktiviran je sigurnosni uređaj za detekciju pene (previše
deterdženta) i mašina za pranje veša je ispraznila penu,
•
aktiviran je sigurnosni uređaj protiv debalansa mase, dodata
je dopunska faza da bi se veš u bubnju bolje rasporedio.
Mašina za pranje veša se zaustavlja za vreme ciklusa pranja:
•
neispravan dovod vode ili električne struje,
•
programirano je zadržano ispiranje.
Poklopac neće da se otovri za vreme ciklusa:
•
isključena je lampica «TRENUTNO OTVARANJE»*,
•
temperatura vode za pranje je previsoka,
•
poklopac neće da se otvori dok ne prođe 1 do 2 minuta od
zaustavljanja mašine*.
11
Simptom
Lampica «POZICIONIRANJE BUBNJA»* nije upaljena na kraju
ciklusa:
Lampica «Kraj» ** trepće 4 puta***:
Lampica «Kraj» ** trepće 2 puta:
Lampica «Kraj» ** trepće 1 put:
Omekšivač ili belilo teče kroz prelivni otvor pri punjenju*:
Uzrok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bubanj ne može da postigne pravi položaj zbog dugotrajnog
debalansa mase; okrenite bubanj ručno.
poklopac nije previlno zatvoren.
odvodni filter je blokiran,
odvodo crevo je je začepljeno ili pritisnuto,
odvodno crevo je suviše visoko (vidi «instalisanje»),
odvodna pumpa je začepljena,
sifon je začepljen.
zatvorena je slavina za dovod vode,
isključena je vodovodna mreža.
niste stavili pravu količinu,
sifoni na zadnjoj strani posude za sredstva za pranje su
začepljeni.
* Zavisno od modela
** Otklonite uzroke kvara ako ih pronađete, i zatim pritisnite dugme «Start/Pause» da biste ponovo počeli prekinuti program.
*** Zavisno od modela, neki zvučni signali se mogu aktivirati.
8. GARANCIJA
Zavisi od prodavca.
9. POSTPRODAJNI SERVIS
Ako imate problem u radu, pogledajte poglavlje «Problemi u radu». Ako je, posle svih provera, neophodan bilo kakav rad, prva
ovlašćena osoba za preduzimanje odgovarajućih mera je prodavac kod kojeg ste kupili Vašu mašinu za pranje veša. Inače, Vi uvek
možete da pozovete Pomoć potrošačima koja će Vam dati informaciju o adresi postprodajnog servisa.
Kada zovete postprodajni servis, navedite model i broj proizvoda Vaše mašine za pranje veša, i njen serijski broj. Ovi podaci su dati
na unutrašnjoj strani vrata filtera i na nazivnoj pločici na zadnjoj strani mašine za pranje veša.
Ako se na Vašoj mašini za pranje veša obavlja bilo kakav rad, insistirajte da Vaš posprodajni servis koristi rezervne delove koji su
overeni od strane proizvođača.
===> PROVERITI SA PRODAVCEM
12
B. ZA INSTALATERA
1. UPOZORENJA
Molimo Vas da, pre povezivanja Vaše mašine za pranje veša,
pažljivo pročitate uputstva u poglavlju «električne veze».
Posle instalisanja Vaše mašine za pranje veša, proverite da
da ona ne stoji na električnom napojnom kablu.
Kada je Vaša mašina postavljena na podu sa tepihom,
proverite da tepih ne zatvara ventilacione otvore blizu dna
mašine.
Električni napojni kabl može da zameni samo postprodajni
servis.
Vaš proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo
kakvo oštećenje koje je nastalo kao posledica nepravilne
instalacije.
Ova mašina za pranje veša je teška. Pazite kada je pomerate.
Morate skinuti pakovanje sa mašine za pranje veša pre
upotrebe. Ukoliko ne uklonite sve zaštitne uređaje za transport
može doći do oštećenja mašine za pranje veša ili okolnog
nameštaja. Mašina za pranje veša mora biti isključena dok se
pakovanje skida.
Nemojte dozvoliti bilo kome osim kvalifikovanom
vodoinstalateru da obavi neophodno povezivanje na
vodododnu instalaciju Vaše mašine za pranje veša.
Mašina za pranje veša mora biti uključena u utičnicu sa
odgovarajućim uzemljenjem.
Pozovite kvalifikovanog električara ako je električna instalacija
u Vašoj kući takva da je treba prilagoditi pre nego što
povežete Vašu mašinu za pranje veša.
2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
DIMENZIJE
Visina
Širina
Dubina
NAPON/FREKVENCIJA
UKUPNA SNAGA
850 mm
397 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
PRITISAK VODE
Minimalni
Maksimalni
Veza sa vodovodnom instalacijom
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
tip 20x27
Ovaj uređaj je u saglasnosti sa smernicom 89-336 EEZ o ograničenjima radioeleketričnih smetnji i smernicom
73-23 EEZ o električnoj bezbednosti.
13
Ako želite da Vašu mašinu za pranje
veša poravnate sa susednim
nameštajem, možete da isečete
traku-nosač creva na zadnjoj strani
Vaše mašine za pranje veša.
Primaknite dve strane bliže jednu
drugoj.
4. INSTALISANJE
4.1. Raspakivanje
Pakovanje koje je korišćeno za zaštitu
unutrašnjih delova mašine za pranje veša za
vreme transporta mora se ukloniti pre nego
što se mašina za pranje veša prvi put pusti u
rad.
.
4.2.
Uklonite sve delove pakovanja sa
mašine za pranje veša. Iskrenite
mašinu za pranje veša bočno i
uklonite pakovanje ispod motora, a
zatim ispravite mašinu.
Postavljanje
Stavite mašinu za pranje veša na ravan čvrst pod u dobro
provetrenoj prostoriji.
Proverite da mašina za pranje veša ne dodiruje nijedan zid ili
drugi deo nameštaja u prostoriji.
4.3.
Pomeranje Vaše mašine za pranje veša
Ako želite da pomerite Vašu mašinu
za pranje veša, podignite je na njene
točkiće povlačenjem poluge na dnu
mašine za pranje veša skroz u levo.
Kada ste mašinu za pranje veša
stavili na željeno mesto, vratite polugu
nazad u njen početni položaj.
Iskrenite mašinu unazad, okrenite je
za četvrtinu kruga na jednom od
njenih uglova da uklonite transportnu
podlogu.
4.4.
Otvorite poklopac mašine za pranje
veša i uklonite pakovanje koje je
služilo za fiksiranje poklopca za
vreme transporta. Zatvorite poklopac.
Nivelisanje
Precizno nivelisanje će sprečiti vibracije, buku i kretanje
mašine za pranje veša za vreme rada.
Namestite nivo mašine za pranje
veša podešavanjem zavrtnja za
nivelisanje koji je prekratak.
Odvijte postolje i sklop kragne za
zabravljivanje (podignite mašinu za
pranje veša ako je neophodno).
Upotrebite ključ sa otvorom od 10
mm da skinete dva zavrtnja i
odstojnika na zadnjoj strani.
Kada je mašina za prajne veša
stabilna, držite postolje na zemlji i
okrenite kragnu za zabravljivanje što
više možete.
Sada možete videti otvore koje treba
zatvoriti čepovima koji su spakovani
u vrećici zakačenoj na mašinu za
pranje veša; ne zaboravite da
centralnu kapsulu presavijete nadole.
4.5.
Ulaz vode
Zavrnite isporučeni konektor na
slavinu za vodu (20x27 mm), ne
zaboravljajući da koristite zaptivku
koju ste dobili sa mašinom za pranje
veša.
Otvorite slavinu za vodu.
Proverite da li ste skinuli sve ove
delove sa Vaše mašine za pranje
veša i sačuvajte ih tako da ih možete
ponovo upotrebiti ako Vam budu
potrebni za transport u budućnosti.
14
Ne možete produžavati ulazno crevo za vodu. Ako je ono
prekratko, kupite duže crevo koje je namenjeno za ovu svrhu.
4.6.
Odvod
Odovodni sifon mora da bude
postavljen unutar odvodnog creva (ili
u umivaoniku) na visini između 70 i
100 cm. Obezbedite da on ne može
da padne.
Važno: odvodno crevo se nikada ne sme nastavljati. Ako je
prekratko, pozovite stručno lice.
4.7.
Električno povezivanje
Ovu mašinu za pranje veša možete da povežete samo na
jednofazno napajanje od 230 V.
Proverite snagu osgurača: 10 A na 230 V.
Mašina za pranje veša ne sme biti povezana preko produžnog
kabla.
Proverite da li uzemljenje odgovara propisima koju su na
snazi.
15
Electrolux Grupa je najveći svetski proizvođač kuhinjskih uređaja na struju i gas, aparata za čišćenje i uređaja za baštensku upotrebu. Više od 55 miliona
proizvoda Electrolux Grupe ( frižidera, šporeta, mašina za pranje, usisivača, motornih testera i kosilica za travu ) prodaje se svake godine u vrednosti od
oko 14 milijardi USD u preko 150 zemalja širom sveta.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising