Electrolux | EWT13931W | User manual | Electrolux EWT13931W Használati utasítás

Electrolux EWT13931W Használati utasítás
Használati útmutató
Návod na používanie
Automata mosógép
Automatická práčka
EWT 13931 W
We were thinking of you
when we made this product
3
Üdvözöljük az Electrolux világában
Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű
terméket választotta az Electroluxtól,
mely reményeink szerint sok örömet
okoz majd Önnek. Az Electrolux célja,
hogy minőségi termékek széles
választékát
kínálja,
amely
kényelmesebbé teszi az Ön életét. Az
útmutató borítóján néhány példát is
talál erre. Kérjük, szánjon rá néhány
percet, és tanulmányozza át ezt az
útmutatót, hogy élvezhesse az új
készülék
előnyeit.
Mi
annyit
ígérhetünk, hogy ez a készülék könnyű
kezelhetősége révén meg fogja
könnyíteni
mindennapjait.
Sok
szerencsét !
Vitajte vo svete Electrolux
Dakujeme vám za výber prvotriedneho
výrobku spolocnosti Electrolux, ktorý
vám prinesie vela radosti v budúcnosti.
Cielom našej spolocnosti je ponuka
širokej palety kvalitných spotrebicov,
ktoré zabezpecia väcšie pohodlie pre
váš život. Niekolko príkladov nájdete aj
na obálke tohto návodu. Nájdite si pár
minút a preštudujte si ho, aby ste mohli
využit všetky výhody vášho nového
spotrebica. Slubujeme vám vysokú
spokojnost a pôžitok pri jeho
používaní. Vela úspechov !
4 összefoglaló
Összefoglaló
Figyelmeztetések ............................... 5
A készülék leírása .............................. 7
Személyre szabás ............................. 9
Hogyan mossunk ? ......................... 11
Mosási útmutató ............................. 18
Programtáblázat .............................. 20
Fogyasztás ...................................... 21
Karbantartás és tisztítás .................. 22
Mûködési probléma esetén ............. 23
Mûszaki adatok ............................... 26
Beszerelés ...................................... 26
Környezet ........................................ 29
Jótállás ............................................ 30
Ebben a használati útmutatóban a
következõ szimbólumokat használjuk :
Az Ön biztonságára vonatkozó
információk és a készülék megrongálásának elkerülésére szolgáló információk.
Általános információk.
Környezetvédelmi információk.
figyelmeztetések 5
Figyelmeztetések
nektorból.
• Ne mosson a mosógépben merevítõs ruhanemût, rongyos vagy nem
beszegett anyagokat.
Ezek a figyelmeztetések az Ön és
mások biztonságát szolgálják.
Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen
készülékének
beszerelése
és
használatba vétele elõtt. Köszönjük
figyelmét.
A használati útmutatót tartsa készüléke mellett. Amennyiben a készüléket eladja vagy elajándékozza,
a használati utasítást is adja oda vele. Így az új felhasználó megismerheti a mosógép mûködését és az
arra vonatkozó figyelmeztetéseket.
Beszerelés
• A készülék megérkezésekor azonnal
csomagolja ki vagy csomagoltassa
ki. Ellenõrizze a készülék általános
állapotát. Esetleges fenntartásait írja
le a szállítólevélre, amibõl egy példány Önt illeti.
• A készülékrõl minden csomagolóanyagot és a szállításhoz való rögzítést
el kell távolítani a bekötések elvégzése, illetve a használatba vétel elõtt.
A szállítás közbeni védelmet szolgáló
eszközök
hiányos
eltávolítása
sérülést okozhat a készülékben vagy
a szomszédos bútorokban.
• A készülék vízvezetékre való csatlakoztatását megfelelõ szakképesítéssel
rendelkezõ
vízvezetékszerelõvel végeztesse el.
• Amennyiben a lakóhely elektromos
rendszere a készülék bekötéséhez
módosítást tesz szükségessé, forduljon megfelelõ szakképesítéssel
rendelkezõ villanyszerelõhöz.
• A
készülék
beszerelése
után
ellenõrizze, hogy a mosógép ne álljon
rajta az elektromos csatlakozózsinóron.
• Amennyiben a mosógépet padlószõnyeggel borított padlón helyezi el,
biztosítani kell, hogy a padlószõnyeg
ne zárja el a gép alján lévõ nyílásokat,
amelyek a készülék szellõzését szolgálják.
• A készüléket megfelelõ földeléssel
rendelkezõ konnektorra kell csatlakoztatni.
Általános biztonság
• Ne módosítsa és ne próbálja
módosítani a készülék tulajdonságait.
Ez veszélyt jelentene Önre nézve.
• Mosás elõtt minden ruhanemût
ellenõrizzen, hogy ne maradjon
benne aprópénz, biztosítótû, kitûzõ,
csavar stb. Ezek súlyos károkat okozhatnak, ha a ruhanemûben maradnak.
• A “mosószerek adagolása” címû fejezetben
megadott
mennyiségû
mosószert használjon.
• A kisebb méretû mosandókat, úgymint zoknik, övek stb. gyûjtse össze
egy mosóhálóban vagy egy párnahuzatban.
• A készülék használata után húzza ki
a készüléket a konnektorból, és zárja
el a vízcsapot.
• A mosógép tisztításának, illetve karbantartásának megkezdése elõtt
mindig húzza ki a készüléket a kon-
6 figyelmeztetések
• A készülék csatlakoztatása elõtt
olvassa el figyelmesen az “Elektromos csatlakoztatás” címû fejezetben
található utasításokat.
• Az elektromos csatlakozózsinór kicserélését kizárólag a szakszerviz
végezheti el.
• A gyártó felelõssége nem terjed ki
semmilyen olyan kárra, ami a nem
megfelelõ beszerelés következménye.
Fagyvédelem
Amennyiben a készülék 0°C alatti hõmérsékletnek van kitéve, végezze el az
alábbi óvintézkedéseket :
• Zárja el a vízcsapot, és csatlakoztassa le a befolyócsövet.
• Ennek a csõnek, valamint a kifolyócsõnek a végét tegye egy földre
helyezett lavórba.
• Válassza ki a Vízleeresztés programot, és futtassa le végig.
• A programkapcsoló “Stop” állásba
forgatásával kapcsolja ki a készüléket.
• Kösse le a készüléket.
• Rögzítse a befolyócsövet, és tegye a
helyére a kifolyócsövet.
Ily módon a csövekben maradt víz kiürül,
miáltal megelõzhetõ a jégképzõdés és
így a készülék megrongálódása.
A készülék ismételt üzembe helyezéséhez gondoskodjon róla, hogy 0°C-nál
magasabb hõmérsékletû helyiségben
kerüljön beszerelésre.
Használat
• A készülék szokásos háztartási
használatra készült. Ne használja
kereskedelmi vagy ipari célra vagy a
rendeltetésétõl
eltérõ
célokra,
amelyek a következõk: mosás, öblítés, centrifugálás.
• Csak arra alkalmas ruhanemûket
mosson mosógépben. Ebben a minden ruhanemû címkéjén megtalálható tájékoztató jelzések segítenek.
• Ne tegyen a mosógépbe benzinnel,
alkohollal, triklóretilénnel stb. kezelt
ruhát. Ha ilyen folteltávolítókat
használ, várja meg, hogy a termék
elpárologjon, mielõtt a ruhanemûket
a mosódobba tenné.
• A készüléket felnõttek általi használatra tervezték. Ügyeljen arra, hogy
gyerekek ne nyúljanak hozzá és ne
használják játékszerként.
a készülék leírása / személyre szabás 7
A készülék leírása
1
2
1 Parancssor
2 Ajtónyitó fogantyú
3 Szûrõajtó
4 A készülék elmozdítására szolgáló kar
5 Szabályozható lábak
3
4
5
Mosószertartó
Elõmosás
Mosás
Öblítõszer (nem szabad túllépni a
MAX jelzést M )
8 a készülék leírása / személyre szabás
Kezelõpanel
1 Programkapcsoló
2 Üzenõ és kijelzõ ablak
3 “Hõmérséklet” gomb
4 “Centrifuga” gomb
1
“Finom/Erõteljes” gomb
“Ok” gomb
“Indítás/Megszakítás” gomb
“Time manager” gombok
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
A “Finom/Erõteljes” gomb megnyomásával a következõ menüpontok érhetõk el :
• Elõmosás
• Hõmérséklet útmutató
• Extra öblítés
• Vasaláskönnyítés
• Mosási útmutató
•
•
•
•
•
Centr. sebesség útmutató
Opciók útmutató
Foltok útmutató
Demo útmutató
Vissza
•
•
•
•
•
•
•
Nyelv
Hangerõ
Idõ
Fényerõ
Kontraszt
Beállítások visszaállítása
Vissza
• Beállítások
• Idõ vége
• Gyerekzár
• Kedvenc mentése
• Vissza
a készülék leírása / személyre szabás 9
Személyre szabás
Feszültség alá helyezés elsõ alkalommal
Ezután válassza ki a nyelvet.
A vagy gombot megnyomva válassza ki a nyelvet, majd választásának érvényesítéséhez nyomja meg az “OK”
gombot.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Megjelenik a megerõsítést kérõ üzenet:
választásának érvényesítéséhez nyomja
meg az “OK” gombot.
A nyelv megerõsítéséhez nyomja meg
az OK-t. Választás módosítása :
vagy
gomb.
A vagy gombot megnyomva állítsa
be a készülék óráját, majd választásának érvényesítéséhez nyomja meg az
“OK” gombot.
Idõ beállítása:
és
gomb.
Bekapcsolás : OK gomb.
Nyelv
Amikor elõször bekapcsolja a készülékét, az alapértelmezés szerint angol nyelvûek az üzenetek. Ha meg
szeretné ezt változtatni, a következõkben ismertetett lépéseket kell végrehaj-
tania.
A vagy gombot megnyomva lépjen
be a “Beállítások”
menübe, majd
nyomja meg az “Ok” gombot. Válassza
ki a “Nyelv”
menüpontot, majd
nyomja meg az “Ok” gombot : villog az
ország betûjelzése (az üzenetek az ennek megfelelõ nyelven jelennek meg). A
vagy
gombot megnyomva válassza ki a megfelelõt, majd nyomja meg az
“Ok” gombot.
Vissza
Nyelv
Hangerõ
HUN
A “Nyomja meg az OK-t” üzenet jelenik
meg, ha újra változtatni szeretne.
Néhány másodperc múlva a fõ funkciók
látszanak a kijelzõn.
Hangerõ
Hangjelzést ad a készülék a ciklus végén, hiba esetén, valamint amikor csipogással figyelmeztet.
A hangerõ beállításához a következõkben ismertetett lépéseket kell végrehajtania.
A vagy gombot megnyomva lépjen
be a “Beállítások”
menübe, majd
nyomja meg az “Ok” gombot. Válassza
ki a “Hangerõ”
menüpontot, majd
nyomja meg az “Ok” gombot : a hangerõ szintjét jelzõ szám (a letiltást jelzõ 0tól 9-ig) villog a kijelzõn. A
vagy
gombot megnyomva válassza ki a megfelelõt, majd nyomja meg az “Ok” gombot.
10 a készülék leírása / személyre szabás
Nyelv
Hangerõ
Idõ
5
Idõ
Fényerõ
Kontraszt
5
A “Nyomja meg az OK-t” üzenet jelenik
meg, ha újra változtatni szeretne.
Néhány másodperc múlva a fõ funkciók
látszanak a kijelzõn.
A “Nyomja meg az OK-t”, üzenet jelenik
meg, ha újra változtatni szeretne.
Néhány másodperc múlva a fõ funkciók
látszanak a kijelzõn.
Óra
A vagy gombot megnyomva lépjen
be a “Beállítások”
menübe, majd
nyomja meg az “Ok” gombot. Válassza
ki az “Idõ”
menüpontot, majd nyomja
meg az “Ok” gombot : az óra értéke villog (24 órás beállítás) A vagy gombot megnyomva állítsa be az órát, majd
nyomja meg az “Ok” gombot.
Kontraszt
A vagy gombot megnyomva lépjen
be a “Beállítások”
menübe, majd
nyomja meg az “Ok” gombot. Válassza
ki a “Kontraszt”
menüpontot, majd
nyomja meg az “Ok” gombot: a kontraszt szintjét jelzõ szám (0-tól 9-ig) villog
a kijelzõn. A
vagy
gombot megnyomva válassza ki a megfelelõt, majd
nyomja meg az “Ok” gombot.
Hangerõ
Idõ
Fényerõ
11:1
A “Nyomja meg az OK-t” üzenet jelenik
meg, ha újra változtatni szeretne.
Néhány másodperc múlva a fõ funkciók
látszanak a kijelzõn.
Fényerõ
A vagy gombot megnyomva lépjen
be a “Beállítások”
menübe, majd
nyomja meg az “Ok” gombot. Válassza
ki a “Fényerõ”
menüpontot, majd
nyomja meg az “Ok” gombot: a fényerõ
szintjét jelzõ szám (0-tól 9-ig) villog a kijelzõn. A
vagy
gombot megnyomva válassza ki a megfelelõt, majd
nyomja meg az “Ok” gombot.
Fényerõ
Kontraszt
Beállítások visszaállítása
5
A “Nyomja meg az OK-t” üzenet jelenik
meg, ha újra változtatni szeretne.
Néhány másodperc múlva a fõ funkciók
látszanak a kijelzõn.
hogyan mossunk 11
Hogyan mossunk ?
Elsõ használat
• Ellenõrizze, hogy az elektromos és
vízvezetéki csatlakozások megfelelnek a beszerelési útmutatásokban
ismertetetteknek.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és
minden más anyagot a mosódobból.
• Végezzen egy elõzetes mosást
90°Con, ruhanemû behelyezése
nélkül, de mosószerrel, a mosótartály kitisztítása érdekében.
Napi használat
Ruhanemû behelyezése
• Nyissa ki a mosógép ajtaját.
• Az “A” zárkioldó gomb megnyomásával nyissa ki a mosódobot : a két
fedélszárny automatikusan kinyílik.
• Helyezze be a ruhanemût, zárja vissza
a mosódob fedelét, valamint a
mosógép ajtaját.
Mosószerek adagolása
A mosógépet úgy tervezték, hogy csökkentse a víz- és mosószerfogyasztást,
ezért a mosószergyártók által feltüntetettnél kevesebb mosószert használjon.
Töltse a mosóport a mosáshoz
és az
elõmosáshoz
való rekeszekbe, ha kiválasztotta az “elõmosás” opciót. Töltse
az öblítõszert a megfelelõ rekeszbe .
Ha másféle mosószert használ, nézze
meg a mosási útmutató “mosószerek és
adalékanyagok” címû bekezdését.
Válassza ki a kívánt programot
A ruhanemûje mosásához legmegfelelõbb programot a programokat tartalmazó táblázatban találhatja meg (lásd az
ezt tartalmazó, A programok táblázata
és a Mosás menete címû fejezetet).
A
Állítsa a programválasztót a kiválasztott
programnak megfelelõ állásba.
Megjelenik a megfelelõ logó, és közben
rövid hangjelzés hallható.
A készülék ajtajának bezárása elõtt
ellenõrizze, hogy a mosódob fedele
megfelelõen be legyen csukva :
• a fedél két szárnya legyen beakasztva,
• az “A” zárkioldó gomb legyen zárva.
Ezután néhány másodpercen keresztül
látszik a program ismertetése, és az
12 hogyan mossunk
“Indítás/Megszakítás”
villog.
PAMUT
gomb
zölden
1:50
Fehér és színes pamutanyagokhoz
beállításához, ha azt szeretné, hogy
ruhanemûje más hõfokon legyen
mosva, mint amit a mosógép ajánl (lásd
a táblázatban felsorolt fogyasztási
adatokat az egyes hõmérsékletbeállításoknál). A
jelzés hideg vizes
mosást jelent.
A centrifugálási sebesség
kiválasztása
A tájékoztatóban megjelölt
tájékoztató jellegûek.
értékek
A hõmérséklet, a centrifugálás sebességének és idõtartamának az alapbeállítás
szerinti értéke látszik a kijelzõn.
1:50
60
1200
20:15
Ha a programválasztót egy folyamatban
lévõ program közben állítja másik állásba, a ruhanemûk nem az újonnan
választott programnak megfelelõen
lesznek kimosva.
Válassza ki a hõmérsékletet
60
Nyomja meg ismételten a “Hõmérséklet”
gombot a kívánt hõmérséklet
1200
Nyomja meg ismételten a “Centrifuga”
gombot a kívánt sebesség
beállításához, ha azt szeretné, hogy ruhanemûje más sebességgel legyen centrifugálva, mint amit a mosógép ajánl.
Választhatja a “Centrifugálás nélkül” ,
“Éjszakai program” * vagy a “Öblítõstop”
* opciót is.
A maximális sebesség :
Pamut, Takarékos Pamut : 1300
fordulat/perc,
Gyapjú, Kézi mosás : 1000 fordulat/
perc,
Mûszál, 14 Perc : 900 fordulat/perc,
Kímélõ, Selyem, Takaró : 700 fordulat/
perc,
A program végén, ha a “Leállás, ha a
víztartály tele” vagy az “Éjszakai halk”
opciót választotta, akkor a ciklus
befejezéséhez ki kell választania vagy
egy “Centrifugálás”, vagy a “Kiürítést”
programot.
*típustól függõen
hogyan mossunk 13
“Centrifugálás nélkül”
A készülék a vizet centrifugálás nélkül
szivattyúzza le.
“Éjszakai program”
A mosógép nem engedi le az utolsó
öblítõvizet, tehát nem gyûrõdik össze a
kimosott ruha. Miután kimaradnak a
centrifugálási fázisok, nagyon csendes
lesz a mosási ciklus, tehát éjszaka is
üzemeltethetõ a mosógép. A Pamut és
Mûszálas programoknál az öblítéshez
több vizet használ a gép.
“Öblítõstop”
A mosógép nem engedi le az utolsó
öblítõvizet, tehát nem gyûrõdik össze a
kimosott ruha.
Time Manager
Ha ezt nem teszi meg, a mosógép üzenete az, hogy “A ruha piszkos”. A ciklus
meghosszabbítható vagy lerövidíthetõ
az “Time manager”
gomb segítségével. A ruhanemû szennyezettségének
mértéke is megjelenik a kijelzõn.
Nagyon szennyezett ruhanemû
Átlagosan szennyezett ruhanemû
Kicsit szennyezett ruhanemû
Alig szennyezett ruhanemû vagy
féltöltés
A kiválasztott programtól függ, hogy a
felsorolt kategóriák melyike jelenik meg.
Opció kiválasztása
A különbözõ opciókat a programválasztás után, az “Indítás/Megszakítás” gomb megnyomása elõtt lehet
kiválasztani (lásd A programok táblázata
és a Mosás menete címû részt.
A
vagy
gomb megnyomásával
válassza ki a kívánt opciót.
Elõmosás
Extra öblítés
Vasaláskönnyítés
Ki
A “Be” vagy “Ki” üzenet jelzi, hogy az
opció be van-e kapcsolva (ha a “Ki”
opció van bekapcsolva, az opció jele
nem érhetõ el). Az “Ok” gomb
megnyomásával kapcsolható be és ki az
opció. Ha nem nyomja meg az “Ok”
gombot, akkor néhány másodpercig
egy tájékoztató üzenet látszik a kijelzõn.
Néhány másodperc múlva a fõ funkciók
látszanak a kijelzõn.
A kiválasztott opcióknak megfelelõ
szimbólumok látszanak.
14 hogyan mossunk
“Extra öblítés” opció
A mosógép egy vagy több öblítést illeszt
be a programba.
Ez az opció ajánlott érzékeny bõrûeknél,
vagy azokban a körzetekben, ahol
nagyon lágy a víz.
• Eseti :
Az opció kizárólag az éppen kiválasztott
programra szól.
“Elõmosás” opció
A mosógép egy legfeljebb 30°C-os elõmosást végez. Az elõmosás a pamut és
mûszálas programok esetében egy
rövid centrifugálással, míg a kímélõ programok esetében leszivattyúzással ér
véget.
“Vasaláskönnyítés” opció
Ezt az opciót választva a ruhanemûk
mosása és centrifugálása finoman
történik, hogy ne gyûrõdjenek meg.
Ezért sokkal könnyebb a vasalás.
Ha ezt az opciót a Pamut programnál
választja, a maximális fordulatszám 900
fordulat/perc.
“Idõ vége”
Beállítások
Idõ vége
Gyerekzár
19:18
Ezzel az opcióval beállítható a mosási
programciklus végének az idõpontja. A
beállítás lépésköze elõször 30 perc,
majd 1 óra, egészen 23 óra 59 percig.
A vagy gombot megnyomva válassza ki a “Idõ vége” opciót. Nyomja meg
az “Ok” gombot, ha meg akarja változtatni a ciklus végének az idõpontját. Ha
nem nyomja meg az “Ok” gombot,
akkor néhány másodpercig egy tájékoztató üzenet látszik a kijelzõn. A
vagy
gomb megnyomásával állítsa be a
ciklus végének idõpontját. Az “Ok”
gomb megnyomásával hagyja jóvá a
választást. A fõ funkciók látszanak a kijelzõn a ciklus végének újonnan beállított
idõpontjával. A ciklus végének a beállítása mindaddig érvényben marad, amíg
nem változtat meg más beállításokat
(opciók, idõbeállítás...)
Az elõbb ismertetett eljárással bármikor
megváltoztathatja vagy törölheti a ciklus
végének beállított értéket, mielõtt megnyomná az “Indítás/Megszakítás”
gombot.
Ha már megnyomta az “Indítás/Megszakítás” gombot, és utána szeretné
módosítani vagy törölni a ciklus végének
az idõpontját, a következõképp kell
eljárnia :
• Ha törölni kívánja a ciklus végének
beállított idõpontot, és azt szeretné,
hogy a ciklus azonnal kezdõdjön el,
akkor nyomja meg az “Indítás/Megszakítás” gombot, majd utána állítsa be a
ciklus végének idõpontját az elõzõkben
ismertetett módon. A ciklus elindításához nyomja meg az “Indítás/
Megszakítás” gombot.
hogyan mossunk 15
1:56
A fedél zárva lesz az eltérõ idõbeállítás
alatt. Ha ki szeretné nyitni, akkor a
mosógépet elõször Megszakítás állapotba kell helyeznie az “Indítás/Megszakítás” gomb megnyomásával. Miután
visszacsukta a fedelet, nyomja meg az
“Indítás/Megszakítás” gombot.
Gyerekzár
Ennek az opciónak a segítségével
lezárható a mosógép, hogy ne lehessen
a folyamatban lévõ program közben
véletlenül megváltoztatni a beállításokat.
A
vagy
gombot megnyomva
válassza
ki
a
“Gyerekzár”
menüpontot, majd nyomja meg az “Ok”
gombot.
Ez a biztonsági funkció akkor is
érvényben marad, ha megnyomja az
“Indítás/Megszakítás” gombot, amikor
ki akar lépni a ciklusból.
Idõ vége
Gyerekzár
Kedvenc mentése
Ki
Az opció kiválasztását a készülék tárolja.
Ha ki akarja kapcsolni a gyermekzárat,
tartsa lenyomva
és
gombot
legalább 5 másodpercig.
A program elindítása
A ciklus elindításához nyomja meg az
“Indítás/Megszakítás” gombot ; a megfelelõ kijelzõk zölden világítanak.
Mosás
20:33
Az, hogy a programválasztó kapcsoló
nem forog a program alatt, normális jelenség.
A kijelzõablakban a folyamatban lévõ fázis megnevezése látszik (a program nevével váltakozva), valamint a még
hátralévõ idõ és a ciklus végének az idõpontja.
Az “Késleltetett start” és a visszaszámlálás ideje látszik, ha a ciklus végének az idõpontja meg lett változtatva.
1:56
Késleltetett start
21:33
Ha a ciklus közben megnyomja a “Hõmérséklet”, “Centrifuga”, ,
vagy az
“Ok” gombot, a folyamatban lévõ program részletei jelennek meg néhány másodpercre.
A folyamatban lévõ program megszakítása
A ciklus elsõ 10 percén keresztül az “Az
ajtó kinyitható” üzenet látszik.
Nyomja meg az “Indítás/Megszakítás”
gombot : a megfelelõ kijelzõ zölden villog, és a “Szüneteltetve” üzenet látszik.
16 hogyan mossunk
1:56
Szüneteltetve
20:33
Kettõs “kattanással” jelzi a záróegység,
hogy a fedél nyitva van. Ha folytatni
kívánja a programot, nyomja meg ismét
az “Indítás/Megszakítás” gombot.
A folyamatban lévõ program
módosítása
Mielõtt módosítaná a folyamatban lévõ
programot, a mosógépet az “Indítás/
Megszakítás” gombot megnyomva
megszakítás állapotba kell hoznia. Ha a
kívánt módosítás végrehajtására nincs
lehetõség, akkor törölni kell a folyamatban lévõ programot (lásd alább).
Program törlése
Ha törölni akar egy programot, forgassa
a programválasztót “Leállítás”
helyzetbe
Amikor
visszakapcsolja
a
mosógépet, egy üzenet jelzi, hogy mi a
teendõje, ha törölni vagy ha folytatni
kívánja a programot.
Visszatérés a programhoz :
gomb. Visszavonás : OK gomb.
Program vége
A mosógép automatikusan leáll ; az “Indítás/Megszakítás” gomb kialszik, és
megjelenik a “Befejezve” üzenet. Hangjelzés hallatszik.
00:00
Befejezve
21:33
Kettõs “kattanással” jelzi a záróegység,
hogy a fedél nyitva van. A
jelzés látszik.
00:00
Befejezve
21:33
A programválasztó kapcsolót forgassa
el “Start”
állásba.
A ruhák kivétele.
Húzza ki a csatlakozót az aljzatból, és
zárja a vízcsapot.
Használat után ajánlatos a dob kiszellõzéséhez nyitva hagyni a fedelet.
Készenléti üzemmód
Ha az áram alatt lévõ készülékhez egy
program elindulása elõtt vagy a program
vége után 10 percig nem nyúlnak hozzá,
bekapcsol a készenléti üzemmód. A kijelzõ háttérfénye kialszik, és a “Start/
Szünet” gomb lassan villog.
Ennek megszakításához elegendõ megnyomni egy gombot vagy elforgatni a
programkapcsolót.
hogyan mossunk 17
Kedvenc programok
Lehetõsége van arra, hogy 2 kedvenc
programját megõrizze. Ezek a továbbiakban a programválasztóval elérhetõk.
Ha tárolni akar egy programot :
Válassza ki a kívánt programot és
beállításokat (kivéve a ciklus végének
módosítását). A
vagy
gomb megnyomásával válassza ki a “Kedvenc
mentése” funkciót, majd az “Ok” gomb
megnyomásával tárolja a beállításokat.
Gyerekzár
Kedvenc mentése
Vissza
OK
Ha nem nyomja meg az “Ok” gombot,
akkor néhány másodpercig egy tájékoztató üzenet látszik a kijelzõn.
Elõször egy jóváhagyó üzenet jelenik
meg, majd néhány másodperc múlva a
fõ funkciók.
Gyerekzár
Elmentve
Vissza
OK
Ha megtelt a memória, üzenet jelzi, hogy
ki kell törölnie egy kedvencet ahhoz,
hogy egy másikat tárolni tudjon.
A kedvenc törléséhez forgassa a programválasztót a megfelelõ állásba. A
vagy gombot megnyomva válassza ki
a “Kedvenc törlése” funkciót, majd az
“Ok” gombot megnyomva törölje.
Gyerekzár
Kedvenc törlése
Vissza
OK
Az “Ok” gombot ismételten megnyomva
hagyja jóvá a törlést.
Gyerekzár
Törölve
Vissza
OK
18 mosási útmutató
Mosási útmutató
A ruhanemûk szétválogatása és
elõkészítése
• Válogassa szét a ruhanemûket típus
és mosási útmutató szerint (lásd
alább, a Nemzetközi szimbólumok
címû fejezetet) : normál mosás az
energikus mosásra és centrifugálásra
alkalmas ruhanemûk esetében ;
kímélõ mosás a kényes ruhák esetében, amelyeket körültekintéssel kell
kezelni. Vegyes mosótöltet esetén,
amikor a mosótöltet különbözõ anyagokból készült ruhanemûkbõl áll, a
legkényesebb textilfajtának megfelelõ
programot és hõmérsékletet válasszon.
• Külön mossa a fehér és a színes
ruhákat. Ellenkezõ esetben a fehér
ruhanemûk elszínezõdhetnek vagy
szürkés árnyalatot ölthetnek.
• Az új színes ruhanemûk gyakran
eresztik a színüket. Az ilyen ruhadarabokat az elsõ alkalommal lehetõleg
külön mossa ki. Tartsa be a “külön
mosandó” és a “több alkalommal
külön mosandó” kezelési útmutatásokat.
• Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedõket, törölközõket stb. hajtogassa
szét.
• Szedje le a meglazult gombokat,
kitûzõket és kapcsokat. A villámzárakat húzza fel, kapcsolja be a kapcsokat, pántokat.
• A többrétegû anyagból készült darabokat (hálózsák, anorák stb.), a
színes kötött holmikat, valamint a len
és a rátétes díszítéssel ellátott ruha-
nemûket fordítsa ki.
• A kisméretû, kényes darabokat
(zokni, harisnya, melltartó) mosóhálóban mossa.
• A függönyöket különösen körültekintõen kezelje. Vegye le a függönycsipeszeket, és a függönyt tegye hálóba
vagy zsákba.
A ruhanemû mennyiségénél vegye
figyelembe az anyag jellegét
A mosódobba behelyezett ruhanemû
mennyisége nem haladhatja meg a
mosógép maximális kapacitását. Ez a
kapacitás anyagfajtától függõen változhat. Erõsen szennyezett, illetve szivacsos anyagból készült ruhanemûk
esetében csökkentse a mosótöltet mennyiségét.
A különféle textíliák térfogata és vízvisszatartó képessége eltérõ. Ez az oka annak, hogy általános szabályként a
mosódob :
• teljesen megtölthetõ, de túlzott
tömörítés nélkül a pamut, len vagy
kevertszálas ruhanemûk esetén,
• félig tölthetõ meg a kezelt pamutszálból, illetve mûszálból készült anyagok
esetén,
• körülbelül egyharmadig az olyan
nagyon kényes anyagok esetében,
mint a fátyolszövetek és a gyapjú
ruhanemûk.
Különbözõfajta anyagokból készült ruhanemûkbõl álló mosótöltet esetén a
mosódobot a legkényesebb textilfajtának megfelelõ mértékben töltse meg.
Mosószerek és adalékanyagok
Csak gépi mosáshoz való mosószereket
és adalékanyagokat használjon. Nézze
meg a gyártó utasításait, és vegye figyelembe a Mosószer- és öblítõszertartó re-
mosási útmutató 19
keszek, valamint A mosószerek
adagolása címû fejezeteket. Nem javasoljuk egyszerre többféle mosószer
használatát, mivel az károsíthatja a ruhanemûket.
A felhasználandó mosószer mennyisége
függ a mosandó ruhanemû mennyiségétõl, a víz keménységétõl és a ruhanemû szennyezettségének mértékétõl.
Ha a víz lágy, kissé csökkentse az adagolást. Ha a víz kemény (vízlágyító
használata javasolt), vagy ha a ruhanemû nagyon piszkos vagy foltos, kissé
növelje az adagolást.
A víz keménységére vonatkozóan a helyi
vízmûvektõl kaphat felvilágosítást.
A mosóporok korlátozás nélkül használhatók.
Folyékony mosószereket nem szabad
használni elõmosás kiválasztása esetén.
Elõmosás nélküli programokhoz akár
közvetlenül a mosódobba helyezett
adagológolyóval, akár a mosószerfiókba
töltve használhatók, viszont mindkét
esetben azonnal el kell indítani a mosóprogramot.
A tabletta formájú vagy elõre kiadagolt
mosószereket
mindenképpen
a
mosógép mosószerfiókjába kell tölteni.
A foltoknak a mosóprogram elõtti kezelését illetõen lásd a termék gyártója által
megadott adagolási és egyéb utasításokat. Ha folteltávolításhoz mosószert
használ, azonnal el kell indítania a mosóprogramot.
Nemzetközi szimbólumok
MOSÁS
NORMÁL
Mosás 95°C-on
Mosás 60°C-on
Mosás 40°C-on
Mosás 30°C-on
Kímélõ kézi
mosás
MOSÁS
KÉNYES
HIPÓZÁS
Klórral (hipóval) való fehérítés megengedett (kizárólag hideg vízben és hígított oldattal)
Nem mosható
A klórral (hipóval) való fehérítés tilos
VASALÁS
Magas hõfokon
(max 200°C)
Közepes hõfokon
(max 150°C)
Alacsony hõfokon
(max 100°C)
Nem vasalható
SZÁRAZ
VEGYTISZTÍTÁS
Száraz vegytisztítás (minden szokásos
oldószerrel)
Száraz vegytisztítás
(triklóretilén kivételével
minden oldószerrel)
Száraz vegytisztítás (kizárólag petróleumos oldószerekkel és R113-mal)
Száraz vegytisztítással
nem tisztítható
Magas
hõmérséklet
Közepes
hõmérséklet
SZÁRÍTÁS
Fektetve szárítható
Függesztve
szárítható
Ruhafogason
szárítható
Ruhaszárító gépben szárítható
Ruhaszárító gépben nem szárítható
20 programtáblázat / fogyasztás
Programtáblázat
Program / Ruhanemû típusa
Feltöltés
Pamut : Fehér vagy színes, pl. átlagosan szennye- 6,0 kg
zett munkaruházat, ágynemû, abrosz, fehérnemû, asztalkendõ.
Takarékos Pamut* : Fehér vagy színes, pl. átlago- 6,0 kg
san szennyezett munkaruházat, ágynemû, abrosz, fehérnemû, asztalkendõ.
Mûszál : Mûszálas anyagok, fehérnemûk, színes 2,5 kg
textíliák, nem vasalandó ingek, blúzok.
Kímélõ : Minden kényes anyaghoz, pl. függö- 2,5 kg
nyökhöz.
Gyapjú : A mosógépben mosható gyapjú ruhane- 1,0 kg
mûkön a következõk vannak feltüntetve: “tiszta élõ
gyapjú, mosógépben mosható, nem megy össze”.
Kézi mosás : “Kézzel mosható” címkével ellátott, 1,0 kg
nagyon kényes ruhanemûk.
Selyem : Gépben 30°C-on mosható anyagokhoz.
Lehetséges opciók
Éjszakai program
Öblítõstop
Elõmosás
Extra öblítés
Vasaláskönnyítés
Késleltetett indítás
Time manager**
Éjszakai program
Öblítõstop
Elõmosás
Extra öblítés
Késleltetett indítás
Time manager**
Éjszakai program
Öblítõstop
Késleltetett indítás
1,0 kg
Centrifugálás : Centrifugálás 400 - 1300 fordulat/ 6,0 kg
percenn öblítõstop (vagy éjszakai program) után.
Vízleeresztés : A víz leszivattyúzása öblítõstop (va- 6,0 kg
gy éjszakai program) után.
Öblítés : A kézzel mosott ruhák ezzel a programmal 6,0 kg
öblíthetõk ki.
Éjszakai program
Öblítõstop
Extra öblítés
Vasaláskönnyítés
Késleltetett indítás
14 Perc : Ideális a csak felfrissítést igénylõ ruhane- 1,0 kg
mûkhöz.
Öblítõstop
Késleltetett indítás
programtáblázat / fogyasztás 21
Program / Ruhanemû típusa
Feltöltés
Takaró : Párnák vagy vattával kitömött anyagok 3,0 kg
mosásához.
Lehetséges opciók
Késleltetett indítás
* Referenciaprogram az IEC 456 szabvány szerinti teszthez (Takarékos Pamut 60° program).
** Az Öko programokkal nem összeegyeztethetõ.
Fogyasztás
Hõmérséklet
Fogyasztás
jelzõk**
°C
Liter
kWh
hideg - 90
58
2,00
40 - 90
58
1,50
Mûszál
hideg - 60
44
0,85
Kímélõ
hideg - 40
46
0,45
Gyapjú
hideg - 40
50
0,45
Kézi mosás
hideg - 40
50
0,45
Selyem
hideg - 30
40
0,30
Centrifugálás
-
-
0,02
Vízleeresztés
-
-
0,002
Öblítés
-
44
0,07
30
35
0,15
30 - 40
70
0,50
Pamut
Takarékos Pamut*
14 Perc
Takaró
Idõtartam
Lásd a kijelzõt
Program
Ruhanemû típusa
* Referenciaprogram az IEC 456 szabvány szerinti teszthez (Takarékos Pamut 60° program) :
45 L / 1,02 kWh / 175 perc
** A használati feltételek függvényében változó, jelzésértékû adatok. A feltüntetett fogyasztási adatok
mindegyik program esetében a maximális hõmérsékletre vonatkoznak.
22 karbantartás és tisztítás
Karbantartás és tisztítás
Csak a készülék lecsatlakoztatása után
végezze el a tisztítását.
A készülék vízkõmentesítése
Vízkõmentesítéshez a mosógéphez való
nem korrozív terméket használjon. Tartsa be a csomagoláson található adagolást és alkalmazási gyakoriságot.
Készülékház
A mosógép házát langyos vízzel és kímélõ tisztítószerrel tisztítsa meg. Soha
ne használjon alkoholt, oldószert vagy
más hasonló termékeket.
Kifolyócsõ szûrõje
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék
alján található szûrõt :
1
2
3
4
5
6
Mosószertartó
A készülékház tisztításakor a következõk szerint járjon el :
1
2
7
3
4
Befolyócsõ szûrõi
Megtisztításukhoz a következõk szerint
járjon el :
5
6
1
2
mûködési probléma esetén 23
Mûködési probléma esetén
Készüléke a gyártás során számos ellenõrzésen ment át. Amennyiben valamilyen
mûködési problémát észlel, végezze el az alább felsorolt ellenõrzéseket, mielõtt
szerelõt hívna.
Tünetek
Okok
A mosógép nem üríti le a
vizet, vagy nem tölt fel vízzel:
• a készülék nincs megfelelõen csatlakoztatva, az
elektromos beszerelés nem mûködik,
• a mosógép ajtaja és a mosódob fedele nincs
rendesen csukva,
• a program indítása nem történt meg,
• áramszünet van,
• szünetel a vízellátás,
• a vízcsap el van zárva,
• a befolyócsõ szûrõi piszkosak,
• a befolyócsövön egy piros folt jelenik meg.
A mosógép feltölt vízzel, de
azonnal le is üríti :
• a kifolyócsõ vége túl alacsonyan van (lásd a
beszerelésrõl szóló fejezetet).
A mosógép nem tölt fel
vízzel, vagy nem üríti le :
• a befolyócsõ összenyomódott vagy megtört,
• a leeresztõ szûrõ el van tömõdve,
• bekapcsolt a kiegyensúlyozó mechanizmus : a
ruhanemû rosszul van elosztva a mosódobban,
• a “Vízleeresztés”, illetve az “Éjszakai program”
opció ki van választva,
• a kifolyócsõ magassága nem megfelelõ.
Víz van a mosógép körül :
•
•
•
•
A mosás eredménye nem
kielégítõ :
•
•
•
•
a túl sok mosószer miatt túl sok hab képzõdött,
nem a mosógéphez való mosószert használ,
a kifolyócsõ nincs megfelelõen felakasztva,
a kifolyócsõ szûrõjét nem tették vissza a
helyére,
• a befolyócsõ nincs megfelelõen tömítve.
a mosószer nem felel meg a mosógépnek,
túl sok ruhanemû van a mosódobban,
a mosóprogram nem megfelelõ,
nincs elég mosószer.
24 mûködési probléma esetén
Tünetek
Okok
A mosógép rázkódik és
zajos :
• a készülék nincs teljesen kicsomagolva (lásd a
kicsomagolásra vonatkozó fejezetet),
• a készülék nem vízszintes és nincs megfelelõen
kiékelve,
• a készülék túl közel van a falhoz vagy bútorokhoz,
• a ruhanemû nincs jól elosztva a mosódobban,
• a töltet nem elegendõ.
A mosóprogram túlságosan
hosszú :
•
•
•
•
A
mosógép
közben leállt :
• a víz- vagy áramellátás hibás,
• öblítõstop lett beprogramozva,
• a mosódob fedele nyitva van.
program
a befolyócsõ szûrõi piszkosak,
szünetelt a vízellátás,
a motor hõbiztosítéka bekapcsolt,
a befolyó víz hõmérséklete a szokásosnál alacsonyabb,
• a habérzékelõ biztonsági rendszer bekapcsolt
(túl sok mosószer) és a mosógép elkezdte leüríteni a habot,
• a kiegyensúlyozó biztonsági rendszer bekapcsolt: a készülék egy plusz fázist iktatott be a
ruhanemûnek a mosódobban való jobb
elosztása érdekében.
A mosógép ajtaja nem nyílik
ki a program végén :
• az “azonnali nyitás”* jelzõfény nem világít,
• túl magas a mosótartály hõmérséklete,
• a mosógép ajtaja a program vége után 1-2
perccel nyitható ki*.
A “mosógép felsõ állása”
jelzõfény nem világít a
program végén :
• a mosódob az állandó egyensúlyhiány miatt
nem áll a megfelelõ pozícióba; forgassa el kézzel a mosódobot.
mûködési probléma esetén 25
Tünetek
Okok
Megjelenik az “Ellenõrizze,
hogy az ajtó jól be van-e
csukva, és nyomja meg a
START-ot”
üzenet
az
üzenõablakban**, és az “Indítás/Szüneteltetés”
gomb***:
• a mosógép ajtaja nincs megfelelõen becsukva.
Az EF1 kód vagy az “Nem tudja leszivattyúzni a vizet. Ellenõrizze, hogy a szûrõ
tiszta-e, és nyomja meg a
START-ot” üzenet jelenik
meg az üzenõablakban**, és
az
“Indítás/Szüneteltetés”
gomb pirosan villog*** :
• a leeresztõ szûrõ el van tömõdve,
• a befolyócsõ összenyomódott vagy megtört,
• a kifolyócsõ túl magasan van (lásd “Beszerelés”),
• az ürítõszivattyú eltömõdött,
• a beszerelési szifon eltömõdött.
“Nem tudja betölteni a vizet.
Ellenõrizze, a csap nyitva
van-e, nyomja meg a
START-ot.” üzenet jelenik
meg az üzenõablakban**, és
pirosan villog az “Indítás/
Szüneteltetés” gomb*** :
• a vízcsap el van zárva,
• szünetel a vízellátás.
A mosógép ürítõszivattyúja
folyamatosan
mûködik,
akkor is, ha a készülék nincs
bekapcsolva :
• az elárasztás elleni védelem bekapcsolt, a
következõk szerint járjon el :
- zárja el a vízcsapot,
- kikapcsolása elõtt 2 percen keresztül ürítse le
a készüléket,
- hívjon szerelõt.
Az öblítõszer közvetlenül a
mosódobba folyik a fiókba
való betöltéskor :
• túllépte a MAX jelzést.
*Modelltõl függõen.
**Bizonyos modelleken hangjelzések is hallhatók.
*** A probléma lehetséges okainak megszüntetése után nyomja meg a “Start/Szünet” gombot
a megszakított program újraindításához.
26 mûszaki adatok / beszerelés
Mûszaki adatok
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
FESZÜLTSÉG / FREKVENCIA
ÖSSZTELJESÍTMÉNY
VÍZNYOMÁS
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
Vízvezeték-hálózatra való csatlakoztatás
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
20x27 típus
A készülék megfelel a rádió-elektromos zavarások korlátozására vonatkozó 89/336/EGK irányelvnek, valamint az elektromos biztonságra vonatkozó 2006/95/CE irányelvnek.
Beszerelés
Üzembe helyezés elõtt mindenképpen
távolítsa el a szállítás közbeni védelemre
szolgáló védõcsomagolást. A csomagolóanyagokat a késõbbi szállításokhoz
õrizze meg: ha a készüléket enélkül
szállítják, akkor az belsõ alkatrészei sérülését, valamint külsõ sérüléseket és hibás mûködést eredményezhet, továbbá
ütés miatti deformálódást is okozhat.
Kicsomagolás
1
2
3
4
5
6
7
8
mûszaki adatok / beszerelés 27
Rögzítések eltávolítása
4
4
3
5
2
1
Amennyiben mosógépét a szomszédos
bútorokhoz kívánja igazítani, a következõk szerint járjon el :
5
1
2
Vízbemenet
A készülékhez mellékelt befolyócsövet a
következõképpen
szerelje
fel
a
mosógép hátuljára (Ne használja fel újra
a régi csövet) :
1
2
3
4
3
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenõrizze, hogy nem lyukas-e.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid, forduljon a szakszervizhez.
28 mûszaki adatok / beszerelés
Vízleeresztés
- A flexibilis csõ kül1
sõ vége mindenfajta
szifonkimenethez csatlakoztatható.
A csõvéget a készülékkel
együtt
szállított feszítõgyûrû segítségével rögzítse a szifonhoz*.
- Szerelje fel a kam2
pó alakú merevítõt
a kifolyócsõre.
Az
együttest
helyezze el egy lefolyóba (vagy mosdóba), 70 és 100
cm közötti magasságban. Ügyeljen arra, hogy ne
csúszhasson le. Elengedhetetlen, hogy
a kifolyócsõ végén biztosítva legyen a levegõ beáramlása, az esetleges szivornyahatás elkerülése érdekében.
Elhelyezés
A készüléket helyezze sima és szilárd
felületre, jól szellõzõ helyre. Ügyeljen rá,
hogy a készülék ne érjen hozzá a falhoz
vagy a helyiségben lévõ többi bútorhoz.
Ha át kívánja helyezni a készüléket, a
következõképpen járjon el :
A
mosógép
1
áthelyezéséhez
elegendõ a készülék alján található kart jobbról balra
teljesen kihúzva a
kerekeire állítani a
készüléket. Miután
a készüléket áthelyezte a kiválasztott
helyre, a kart tegye vissza az eredeti
helyére.
A pontos kiszintezéssel elkerülhetõ a
mosógép rázkódása és zajossága, illetve a mûködés közbeni “elvándorlása”.
2
A kifolyócsõ semmilyen esetben sem
hosszabbítható meg. Ha túl rövid, forduljon szakemberhez.
Elektromos bekötés
A mosógép csak egyfázisú 230 V
feszültségre köthetõ rá.
Ellenõrizze a hálózati biztosítékot: 10 A,
230 V.
A készülék nem csatlakoztatható az
elektromos hálózatra hosszabbítóval
vagy elosztóval.
Ellenõrizze, hogy a földelés megfelel a
hatályos elõírásoknak.
* Modelltõl függõen
3
környezet 29
Környezet
Környezetvédelem
Kiselejtezés
A
szimbólummal jelzett minden
anyag újrahasznosítható. Ezeket vigye el
egy hulladéktelepre (ezek helyérõl a helyi
önkormányzatnál kaphat felvilágosítást),
hogy újra feldolgozhassák és újrahasznosíthassák azokat.
A készülék kiselejtezésekor tegye
használhatatlanná, hogy ne jelenthessen veszélyt másokra: az elektromos
csatlakozózsinórt vágja le közvetlenül a
készüléknél.
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék
nem
kezelhetõ
háztartási
hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai
készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelõ begyûjtõ helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésérõl, segít megelõzni azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezõtlen következményeket, amelyeket
ellenkezõ esetben a termék nem megfelelõ hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége
a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végzõ szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Víz- és energiatakarékossági okokból és
ezáltal a környezet megóvása érdekében javasoljuk, hogy tartsa be a következõ utasításokat :
• Ha lehetséges, a készüléket teljes
töltettel használja, ne pedig ruhanemûvel csak részben megtöltve.
• Az Elõmosás, illetve az Áztatás funkciót kizárólag erõsen szennyezett
ruhanemû esetén használja.
• A mosószert a víz keménységétõl,
valamint a mosandó ruhák mennyiségétõl és a ruhanemû szennyezettségének
mértékétõl
függõen
adagolja (lásd a “Mosószerek adagolása” címû részt).
30 jótállás
Jótállás
Európai jótállás
A készülékre az Electrolux a mellékelt
dokumentumban (European Address
Services) felsorolt minden országban
garanciát nyújt, a garancialevélben feltüntetett, illetve a hatályos jogszabályban elõírt idõtartamra. Amennyiben a
vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba
települ át, az alábbi követelmények
teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepítheto :
• A készülékre vállalt jótállás a készülék
eredeti vásárlásának napjával kezdodik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást
igazoló okmány bemutatásával tud
igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan idotartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra
és alkatrészekre, mint a vásárló új
lakóhelye szerinti országban az adott
modellre vagy termékféleségre érvényben lévo jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötodik, a jótállási jog másik
felhasználóra átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és
használata az Electrolux által kiadott
utasításoknak megfeleloen történt, és
kizárólag háztartásban használták,
kereskedelmi célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti
országban hatályos összes vonatkozó eloírásnak megfeleloen helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a
törvény által biztosított vásárlói jogokat
nem érintik.
obsah 31
Obsah
Upozornenia ................................... 32
Popis zariadenia ............................. 34
Osobný program ............................ 36
Ako prat’ ? ...................................... 38
Návod na pranie ............................. 45
Tabuľka programov ........................ 47
Spotreba ......................................... 48
Údržba a čistenie ........................... 49
V prípade chybného fungovania .... 50
Technické vlastnosti ....................... 53
Inštalácia ........................................ 53
Životné prostredie ........................... 56
Záruka ............................................ 57
Nasledovné symboly sú používané
takto :
Dôležitá informácia pre vašu
bezpečnost’ a pre bezpečnost’
práčky
Všeobecné informácie
Informácie týkajúce sa životného prostredia.
32 upozornenia
Upozornenia
Tieto upozornenia boli vypracované
pre bezpečnost’ vás a vášho okolia
Pred ištaláciou a použitím práčky si
pozorne prečítajte tieto upozornenia. Ďakujeme Vám za venovanú pozornost’.
Návod
na
použitie
starostlivo uschovajte. Ak práčku
predáte alebo dáte inej osobe, nezabudnite, že návod je jej súčast’ou.
Nový používateľ tak dostane se informácie o používaní práčky spolu s
dôležitými upozorneniami.
Všeobecná bezpečnost’
• Nemeňte a nesnažte sa menit’ vlastnosti tohto zariadenia. Mohlo by to
byt’ pre vása nebezpečné.
• Pred každým praním odstráňte z
bielizne mince, špendlíky, brošne,
skrutky, atď. Pri praní by mohli spôsobit’ vážne škody.
• Používajte odporúčané množstvo
pracieho prípravku, tak ako je to
napísané v odseku “Dávkovanie
pracích prípravkov”.
• Malé kúsky bielizne ako ponožky,
opasky, atď dajte do malého plátenného vrecka alebo do návliečky na
podušku.
• Po použití práčku odpojte z elektrickej siete a zastavte kohútik na
prívod vody.
• Pred čistením a údržbou práčky ju
vždy vypnite z elektrickej siete.
• V práčke neperte bielizeň s
kovovými čast’ami, textílie bez lemu
alebo so strapkami.
Inštalácia
• Pri obdržaní prístroja ho okamžite
rozbalte.
Skontrolujte
jeho
všeobecný stav. V prípade potreby
napíšte jeho nedostatky na dodací
list a nechajte si kópiu.
• Pred akýmkoľvek zapojením a
používaním treba práčku rozbalit’.
Ak sa neodstránia všetky súčasti
chrániace práčku pri preprave,
môže to spôsobit’ škody na samotnej práčke alebo na zariadeniach a
nábytku s ňou susediacom.
• Hydraulické práce súvisiace s
inštaláciou práčky zverte do rúk len
kvalifikovanému inštalatérovi.
• Ak kvôli zapojeniu práčky treba
zmenit’ elektrickú inštaláciu vo
vašom obydlí, zverte ich len kvalifikovanému elektrikárovi.
• Po zapojení prístroja sa uistite, aby
nebol položený na prívodovom
kábli.
• Ak je práčka umiestnená na moketovom podklade, treba skontrolovat’, aby moket nezakrýval otvory v
dolnej časti práčky slúžiacim na
ventiláciu.
• Práčku treba zapojit’ do zásuvky,
ktorá svojim uzemnením zdpovedá
elektrickej norme.
• Pred zapojením práčky si pozorne
prečítajte návod v kapitole “Elektrické zapojenie prístroja”.
• Výmenu prívodovej elektrickej šnúry
treba zverit’ riadnemu ponákupnému servisu.
• Výrobca nezodpovedá za škody,
ktoré vzniknú nesprávnym zapojením prístroja.
upozornenia 33
Opatrenia proti mrazu
Aj je vaša práčka vystavená teplote
nižšej ako 0° C, dodržte nasledovné
opatrenia :
• Zastavte kohútik a odpojte prívodnú
hadicu vody.
• Koniec prívodnej hadice vody a
koniec výtokovej hadice umiestnite
do vedierka na zemi.
• Nastavte program Vypúšt’anie a
nechajte ho prebehnút’ až do
konca.
• Odstavte práčku z elektrickej siete
tak, že selektor programov nastavíte na pozíciu “Zastavenie“.
• Odpojte práčku zo zásuvky.
• Primontujte naspät’ prívodnú hadicu
na vodu a dajte na svoje miesto aj
výtokovú hadicu.
Týmto spôsobom voda, ktorá zostala v
hadiciach vytečie, čím predídete vytváraniu ľadu a poškodeniu vašej
práčky.
Aby práčka znovu fungovala, treba
skontrolovat’, aby v miestnosti, kde je
inštalovaná bola teplota nad 0° C.
Použitie
• Vaša práčka je určená na bežné
domáce použitie. Nepoužívajte ju
na komerčné či priemyselné účely
ani na účely iné, než pranie, plákanie a odstred’ovanie.
• V práčke perte len bielizeň vhodnú
a pranie v práčke. Pomôžte si návodom na pranie nachádzajúcim sa na
visačke každého kusu bielizne.
• Nedávajte do práčky kusy so škvrnami od benzínu, alkoholu, trichlóretylénu, atď. Ak používate
odstraňovače škvŕn, počkajte, kým
sa prípravok vyparí, až potom vložte
bielizeň do bubna.
• Práčku majú používat’ dospelí. Dbajte, aby sa jej deti nedotýkali a
nepoužívali ju ako hračku.
34 popis zariadenia / osobný program
Popis zariadenia
1
2
1 Ovládací panel
2 Rúčka na otváranie poklopu
3 Dvierka filtra
4 Páka na premiestňovanie prístroja
5 Nožičky na nastavenie úrovne
3
4
5
Dávkovač na pracie prášky
Predpieranie
Pranie
Aviváž (neprekročte označenie
MAX M )
popis zariadenia / osobný program 35
Ovládací panel
1 Volič programu
2 Displej a okienko s pohybujúcimi
sa symbolmi
3 Tlačidlo teploty
4 Tlačidlo odstreďovania
1
2
Tlačidlo na posun hore/dolu
Tlačidlo OK
Tlačidlo Štart/Stop
Tlačidlá "Time manager"
5
6
7
8
3
4
5
6
7
Tlačidlo na posun hore/dolu môžete použit’ pri nasledujúcich ponukách :
• Predpieranie
• Sprievodca pre teploty
• Sprievodca pri rýchlosti odstr.
• Extra plákanie
• Sprievodca pri nastaveniach
• Rady pri odstraňovaní škvŕn
• Jedn. žehlenie
• Sprievodca pri režime Demo
• Sprievodca pri praní
• Spät’
•
Nastavenia
•
Čas ukončenia
•
Detská poistka
•
Uložit’ obl’úbený
•
Spät’
•
•
•
•
•
•
•
Jazyk
Objem
Čas
Jas
Kontrast
Zrušit’ nastavenia
Spät’
8
36 popis zariadenia / osobný program
Osobný program
Prvé použitie po zapojení do elektrickej siete
Najskôr si musíte zvolit’ jazyk.
Zvoľte si požadovaný jazyk stlačením
alebo
a stlačením 'OK' voľbu potvrďte.
Press
(text sa bude zobrazovat’ v príslušnom
jazyku). Zvoľte jazyk stlačením
alebo , potom stlačte ‘OK’, aby ste voľbu
potvrdili.
Zpět
Jazyk
Hlasitost
SK
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Zobrazí sa požiadavka na potvrdenie:
stlačením 'OK' potvrďte svoju voľbu.
Stlačte OK na potvrdenie jazyka.
Stlačte
alebo
na zmenu vol’by.
Stlačením
alebo
nastavte čas.
Následným stlačením 'OK' potvrdíte
nastavenie.
Stlačte
a
na nastavenie času.
Stlačte OK na jeho aktiváciu.
Jazyk
Pri prvom zapnutí spotrebiča bude
nastavený anglický jazyk. Aby ste jazyk zmenili, postupujte podľa nasledujúceho postupu.
Stlačte alebo , aby ste zvolili ‘Nastavenia’
a potom stlačte ‘OK’. Zvoľte
‘Jazyk’
a potom stlačte ‘OK’: budú
blikat’ písmená príslušného jazyka
Zobrazí sa správa ‘Stlačte OK’, ak
chcete urobit’ ďalšiu zmenu. Po
niekoľkých sekundách sa bude znovu
zobrazovat’ hlavný diplej.
Hlasitost’ zvuku
Zvukové signály počut’ pri ukončení
cyklu, v prípade poruchy a pri zapnutí
spotrebiča.
Aby ste upravili hlasitost’ zvukového signálu, postupujte nasledovne.
Stlačte alebo , aby ste zvolili ‘Nastavenia’
a potom stlačte ‘OK’. Zvoľte
‘Objem’
a potom stlačte ‘OK’: bude
blikat’ číslo označujúce úroveň hlasitosti (od 0 (bez zvuku) po 9). Hlasitost’
upravte stláčaním
alebo , potom
stlačte ‘OK’ na potvrdenie.
Jazyk
Hlasitost
Čas
5
Zobrazí sa správa ‘Stlačte OK’, ak
chcete urobit’ ďalšiu zmenu. Po
niekoľkých sekundách sa bude znovu
zobrazovat’ hlavný diplej.
popis zariadenia / osobný program 37
Čas
Stlačte alebo , aby ste zvolili ‘Nastavenia’
a potom stlačte ‘OK’. Zvoľte
‘Čas’
a potom stlačte ‘OK’: bude blikat’ čas (v 24-hodinovom formáte).
Nastavte presný čas stláčaním
alebo , potom stlačte ‘OK’, aby ste voľbu
potvrdili.
Hlasitost
Čas
Jas
11:1
Zobrazí sa správa ‘Stlačte OK’, ak
chcete urobit’ ďalšiu zmenu. Po
niekoľkých sekundách sa bude znovu
zobrazovat’ hlavný diplej.
Jas
Stlačte alebo , aby ste zvolili ‘Nastavenia’
a potom stlačte ‘OK’. Zvoľte
‘Jas’
a potom stlačte ‘OK’: bude blikat’ číslo označujúce úroveň svetlosti
(od 0 po 9). Svetlost’ upravte stláčaním
alebo , potom stlačte ‘OK’ na potvrdenie.
Čas
Jas
Kontrast
5
Zobrazí sa správa ‘Stlačte OK’, ak
chcete urobit’ ďalšiu zmenu. Po
niekoľkých sekundách sa bude znovu
zobrazovat’ hlavný diplej.
Kontrast
Stlačte alebo , aby ste zvolili ‘Nastavenia’
a potom stlačte ‘OK’. Zvoľte
‘Kontrast’
a potom stlačte ‘OK’ :
bude blikat’ číslo označujúce úroveň
kontrastu (od 0 po 9). Kontrast upravte
stláčaním
alebo , potom stlačte
‘OK’ na potvrdenie.
Jas
Kontrast
Obnovit výchozí nastavení
5
Zobrazí sa správa ‘Stlačte OK’, ak
chcete urobit’ ďalšiu zmenu. Po
niekoľkých sekundách sa bude znovu
zobrazovat’ hlavný diplej.
38 ako prat’
Ako prat’ ?
Prvé použitie
•
•
•
Uistite
sa,
či
elektrické
a
vodoinštalačné zapojenia zodpovedajú návodu na inštaláciu.
Z bubna vyberte polystyrénovú
výplň a všetko ostatné.
Prvé pranie urobte pri 90°, bez bielizne, len s pracím práškom, aby sa
očistil priestor bubna.
Každodenné použitie
zredukujte preto dávky odporúčané
výrobcami pracích prostriedkov.
Nasypte prášok do priehradky pranie a
predpieranie
ak ste si vybrali program “predpieranie”
Prípadne nalejte aj škrob .
Ak máte záujem o iný typ prania,
prečítajte si odstavec “pracie prípravky
a doplnky” v návode na pranie.
Voľba želaného programu
Správny program pre rôzne druhy
bielizne nájdete v programovej tabuľke
(pozri
“Programová
tabuľka”
a
“Príručka pre pranie”).
Plnenie práčky bielizňou
• Otvorte príklop práčky.
• Otvorte bubon tlačením tlačidla
zatvárania A : dve časti dvierok sa
automaticky otvoria.
• Vložte bielizeň, zatvorte bubon a
poklop práčky.
A
Pred uzavretím poklopu sa presvedčte,
či sú správne zatvorené dvierka bubna:
• Dvierka bubna sa zatvoria,
• Tlačidllo zatvárania A vyskočí znovu
von.
Dávkovanie pracích prípravkov
Vaša práčka bola vyrobená tak, aby
šetrila vodou a pracími prípravkami,
Otočte volič programov do polohy želaného programu. Zobrazí sa symbol
značky a zaznie zvukový signál.
Na displeji sa na niekoľko sekúnd
zobrazí popis programu a kontrolka
tlačidla “Štart/Stop” bude blikat’
zeleným svetlom.
ako prat’ 39
BAVLNA
1:50
Biela alebo farebná bavlna
vyhľadajte v programovej tabuľke).
Symbol zodpovedá praniu v studenej
vode.
Výber rýchlosti odstred’ovania
1200
Hodnoty uvedené na obrázku sú iba
približné.
Zobrazujú
sa
teplota,
rýchlost’
odstreďovania a pôvodne nastavená
dĺžka zvoleného programu.
1:50
60
1200
20:15
Ak volič programov počas prebiehajúceho cyklu otočíte do polohy iného programu, spotrebič nebude brat’ novo
nastavený program do úvahy.
Voľba teploty
60
Ak chcete bielizeň vyprat’ pri teplote
odlišnej od teploty, ktorú má
naprogramovanú práčka, stláčajte
opakovane tlačidlo “Teplota”
, aby
ste zmenili teplotu (dostupné teploty si
Ak chcete bielizeň odstredit’ pri
rýchlosti odlišnej od rýchlosti naprogramovanej na práčke, stláčajte opakovane tlačidlo “Rýchlost’ odstreďovania”
, aby ste zmenili rýchlost’ odstreďovania. Okrem toho môžete nastavit’ aj
“Bez odstreďovania”
, “Nočný
cyklus” * alebo “Zastavenie s vodou
v bubne”
*.
Maximálne rýchlosti odstreďovania :
pre Bavlna, Bavlna Hospodárny : 1300
ot/min,
pre Vlna, Ručné pranie : 1000 ot/min,
pre Syntetika, 14 Min : 900 ot/min,
pre Jemná bielizeň, Hodváb, Deky :
700 ot/min.
Na konci programu, ak ste nastavili
“Zastavenie s vodou v bubne” alebo
“Nočný cyklus’, musíte nastavit’
“Odstreďovanie” alebo “Odčerpanie
vody’, a. tak sa cyklus ukončí.
“Bez odstred’ovania”
Voda
bude
odčerpaná
odstred’ovania.
*podľa modelu
bez
40 ako prat’
“Nočný cyklus”
Práčka nevypustí vodu z posledného
plákania, tým sa bielizeň nepokrčí. Keď
že všetky fázy odstred’ovania budú
vynechané,
prací
cyklus
bude
nehlučný a možno si ho zvolit’ na noc.
Na programoch Bavlna s syntetiká
bude plákanie vykonané s väčším
množstvom vody.
“Zastavenie s vodou v bubne”
Práčka nevypustí vodu z posledného
plákania, čím sa bielizeň nepokrčí.
Time Manager
Práčka je pôvodne nastavená na
cyklus “Bežne zašpinenej bielizne’.
Cyklus môžete predĺžit’ alebo skrátit’
použitím tlačidiel "Time manager"
.
Zobrazuje sa aj úroveň zašpinenia bielizne.
Veľmi zašpinená bielizeň
lačením tlačidla “Štart/Stop” (pozri
“Programovú tabuľku” a “Sprievodca
pri praní”).
Stlačte tlačidlo
alebo , aby ste
nastavili požadovanú voliteľnú funkciu.
Predpieranie
Extra plákanie
Jedn. žehlenie
VYP
Slová “ZAP” alebo “VYP” znamenajú,
či je voliteľná funkcia aktivovaná alebo
nie (ak sa na displeji zobrazuje “VYP”,
symbol
voliteľnej
funkcie
je
preškrtnutý).
Stlačte tlačidlo “OK’, aby ste možnost’
aktivovali alebo zrušili. Ak ste nestlačili
“OK’, po niekoľkých sekundách sa
zobrazí pomocná správa. Aby sa
znovu zobrazoval hlavný diplej, stačí
počkat’ niekoľko sekúnd.
Zobrazia sa symboly príslušných
nastavených voliteľných funkcií.
Bežne zašpinenej bielizne
Mierne zašpinená bielizeň
Málo zašpinená bielizeň alebo
polovičná náplň
Dostupnost’ týchto rôznych úrovní sa
mení v závislosti od nastaveného
druhu programu.
Výber voľby
Rôzne voliteľné funkcie musíte nastavit’ po nastavení programu, ale pred st-
Voľba “Extra plákanie”
Práčka doplní prací cyklus o jedno
alebo viac plákaní.
Túto voľbu odporúčame pre l’udí s
citlivou pokožkou a v oblastiach, kde je
veľmi mäkká voda.
ako prat’ 41
• Príležitostne :
Voľba je aktívna len pre vybraný
program.
Výber “Predpieranie”
Práčka robí predpieranie na max.30°C.
Predpieranie
končí
krátkym
odstredením pre programy bavlna,
syntetiká a odčerpaním vody pri praní
jemnej bielizne.
Voľba “Jedn. žehlenie”
Táto voliteľná funkcia zabezpečuje, že
bielizeň bude odstredená šetrným
spôsobom, aby sa predišlo jej
pokrčeniu. Bielizeň sa tak bude žehlit’
ľahšie.
Ak použijete túto voliteľnú funkciu s
programami na pranie bavlny, maximálna rýchlost’ odstreďovania bude
900 ot./min.
"Čas ukončenia"
Nastavenia
Čas ukončenia
Detská poistka
19:18
Táto voliteľná funkcia umožňuje nastavit’ čas, kedy sa má ukončit’ cyklus prania. Odloženie zapnutia programu
môžete nastavit’ s krokom 30 minút a
potom 1 hodiny, až po maximálne
odloženie 23 hodín 59 minút.
Aby ste nastavili voliteľnú funkciu “Čas
ukončenia”, stlačte
alebo . Stlačte
“OK’, ak chcete upravit’ čas ukončenia
cyklu. Ak ste nestlačili “OK’, po
niekoľkých sekundách sa zobrazí pomocná správa. Stlačte
alebo
na
nastavenie času ukončenia cyklu. Stlačte “OK” na potvrdenie. Znovu sa zobrazí hlavný displej, pričom bude
zobrazovat’ nový čas ukončenia cyklu.
Čas ukončenia cyklu ostane uložený v
pamäti, ak nezmeníte iné nastavenia
(voliteľné funkcie, dobu prania a pod.).
Čas ukončenia cyklu môžete zmenit’
alebo zrušit’ kedykoľvek pred stlačením tlačidla “Štart/Stop’, postupujte rovnakým postupom.
Ak ste už stlačili tlačidlo “Štart/Stop” a
chcete zmenit’ alebo zrušit’ čas ukončenia cyklu, postupujte nasledovne :
• Aby ste zrušili odloženie ukončenia
cyklu a okamžite zapli cyklus prania, stlačte tlačidlo “Štart/Stop” a potom upravte čas ukončenia cyklu podľa
horeuvedeného popisu. Stlačte tlačidlo
“Štart/Stop’, aby ste zapli cyklus.
Počas doby odloženia štartu bude
veko zablokované. Ak ho potrebujete
otvorit’, musíte najprv práčku prepnút’
do prestávky, stlačením tlačidla “Štart/
Stop”. po opätovnom zatvorení veka
stlačte tlačidlo “Štart/Stop”.
Detská poistka
Táto voliteľná funkcia umožňuje
zablokovanie spotrebiča, aby sa
predišlo náhodným zmenám nastavení
počas prebiehajúceho programu.
42 ako prat’
Stlačte
alebo , aby ste nastavili
‘Detská poistka’
a stlačte ‘OK’, aby
sa funkcia aktivovala.
Funkcia sa aktivuje po stlačení tlačidla
‘Štart/Stop’ pri zapnutí cyklu prania.
Konec
Dětská pojistka
Uložit oblíbené
Vyp
Spotrebič uloží voľbu funkcie do
pamäti.
Aby ste funkciu detskej poistky zrušili,
podržte stlačené tlačidlá
a aspoň
na 5 sekúnd.
Spustenie programu
Aby ste zapli cyklus, stlačte tlačidlo
“Štart/Stop’ ; príslušná kontrolka bude
svietit’ zeleným svetlom.
1:56
Posunutý štart
Počas cyklu, ak ste stlačili tlačidlá “Teplota”, “Odstreďovanie”, ,
alebo
“OK”, na displeji sa budú na niekoľko
sekúnd zobrazovat’ podrobnosti o prebiehajúcom programe.
Prerušenie prebiehajúceho programu
Počas prvých desiatich minút cyklu sa
bude zobrazovat’ správa “Dvierka
môžu byt’ otvorené”.
Stlačte tlačidlo “Štart/Stop” : kým bude
činnost’ práčky prerušená, bude príslušná kontrolka blikat’ zeleným svetlom
a zobrazí sa správa “Prestávka”
1:56
1:56
Pranie
20:33
Je normálne, že volič programov sa
počas cyklu neotáča.
Na displeji sa bude zobrazovat’ aktuálna fáza (striedavo s menom programu), spoločne so zostávajúcou dobou
a časom, kedy sa ukončí cyklus.
Ak bol zmenený čas ukončenia cyklu,
zobrazí sa správa “Posunutý štart” a
odratávanie času.
21:33
Prestávka
20:33
Blokovací
mechanizmus
“klikne”
dvakrát, čo znamená, že veko je otvorené. Stlačte znovu tlačidlo “Štart/
Stop”, aby program pokračoval.
Zmeny počas prebiehajúceho programu
Predtým, ako urobíte akúkoľvek zmenu
počas
prebiehajúceho
programu,
musíte prerušit’ činnost’ práčky stlačením tlačidla “Štart/Stop’. Ak želaná
zmena nie je možná, musíte prebiehajúci program zrušit’ (pozri dolu).
ako prat’ 43
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušit’, otočte volič
programov do polohy “Stop”
. Ak
práčku znovu zapnete, správa vám napovie, ktoré kroky vykonat’, aby ste
program zrušili alebo v ňom pokračovali.
Stlačte
na opätovné aktivovanie
programu. Stlačte OK na zrušenie.
Koniec programu
Práčka sa zastaví automaticky ;
zhasne tlačidlo “Štart/Stop” a na displeji sa zobrazí správa “Ukončený”. Zaznie zvukový signál.
00:00
Ukončený
21:33
Blokovací
mechanizmus
“klikne”
dvakrát, čo znamená, že veko je otvorené. Zobrazí sa symbol .
00:00
Ukončený
21:33
Točte ovládačom programov kým
prídete na pozíciu “Stop” .
Vyberte bielizeň.
Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a zatvorte kohútik na prívode vody.
Po použití práčky vám odporúčame nechat’ poklop a bubon otvorené, aby sa
prací priestor prevzdušnil.
Ochranný systém
Ak je práčka zapnutá a 10 minút s ňou
nemanipulujete (10 minút pred alebo
10 minút po pracom cykle), zapne sa
ochranný systém. Svetlo na displeji sa
zhasne a tlačidlo “Spustenie/Pauza”
pomaly bliká.
Ak chcete prerušit’ tento stav, stačí stlačit’ akékoľvek tlačidlo alebo pootočit’
programátorom.
Obľúbené programy
Môžete uložit’ 2 obľúbené programy.
Môžete ich nastavit’ priamo voličom
programov.
Uloženie programu do pamäti :
Zvoľte program a požadované voliteľné funkcie (s výnimkou doby
odloženia pre čas ukončenia cyklu). Stlačte
alebo
, aby ste nastavili
“Uložit’ obl’úbený” a stlačte “OK”, aby
sa nastavenie uložilo do pamäti.
Detská poistka
Uložit’ obl’úbený
Spät’
OK
Ak ste nestlačili “OK”, po niekoľkých
sekundách sa zobrazí pomocná
správa.
Predtým, ako sa znovu zobrazí hlavný
displej, zobrazí sa správa o potvrdení.
44 ako prat’
Detská poistka
Uložené do pamäti
Spät’
OK
Keď je pamät’ plná, zobrazí sa správa
o tom, že predtým, ako uložíte nový
obľúbený program, musíte vymazat’
predchádzajúci.
Aby ste obľúbený program vymazali,
otočte volič programov do želanej polohy. Stlačte alebo , aby ste nastavili
“Vymazat’ obl’úbený”. program” a stlačte “OK”, aby ste ho vymazali.
Detská poistka
Vymazat’ obl’úbený
Spät’
OK
Potvrďte vymazanie programu opätovným stlačením tlačidla “OK”.
Detská poistka
Vymazané
Spät’
OK
návod na pranie 45
Návod na pranie
Triedenie a príprava bielizne
• Bielizeň trieďte podľa jednotl. druhov a podľa symbolov na etikete
(pozri nasledujúcu kapitolu Medzinárodné symboly : normálne pranie pre odolnú bielizeň, ktorá znesie
pranie a riadne odstred’ovanie ;
jemné pranie na jemnú bielizeň,
ktoré treba prat’ opatrne. Pri
zmiešanom praní, bielizne pozostávajúcej z rôznych typov vlákna
vyberte program a teplotu vhodnú
pre to najjemnejšie vlákno.
• Perte oddelene bielu a farebnú bielizeň, inak sa biela bielizeň zafarbí
alebo zošedivie.
• Nové farebné oblečenie má často
prebytok farby, preto ho prvý raz
perte
oddelene.
Rešpektujte
odporúčanie na etikete “Perte oddelene” a “Perte viackrát oddelene”.
• Vyprázdnite vrecká a bielizeň
zložte.
• Vyberte náhradné gombíky vo vreckách, špendlíky a papieriky. Zapnite zipsy, zaviažte šnúrky, pásiky.
• Prevrát’te
viacvrstvové
textílie
(spacáky, vetrovky, atď.), farebné
pletené vyrobky a tiež ľan a textílie s
dekoráciami.
• Malé jemné kusy bielizne (ponožky,
pančuchy, podprsenky atď perte
zaviazané.
• Zvlášt’ opatrne perte záclony. Odopnite úchytky a závesy perte zaviazané alebo vo vrecúšku.
Plnenie bielizne podľa typu vlákna.
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut’ maximálnu kapacitu práčky.
Kapacita závisí od typu textílií. Ak je
bielizeň vel’mi špinavá alebo nasiakavého charakteru.
Nie všetky textílie majú rovnakú objemnost’ a schopnost’ sat’ vodu. Preto
všeobecne platí, že bubon možno naplnit’ :
• naplno, ale bez výrazného tlačenia
bielizne, ak perieme bavlnu, ľan, ľan
v kombinácii,
• do polovice, ak perieme zmiešanú
bavlnu a syntetiká,
• asi do jednej tretiny, ak perieme
jemnú bielizeň ako záclony a ľanové
textílie.
Pri zmiešanej bielizni naplňte bubon
dodržiavajúc zásadu pre najjemnejšiu
tkaninu, ktorú prádlo obsahuje.
Pracie prípravky a doplnky
Používajte len prípravky a doplnky odporúčané do práčky. Berte do úvahy
odporúčania výrobcov a zároveň
rešpektujte
odstavec
Dávkovač
pracích prípravkov a Dávkovanie
pracích prípravkov.
Neodporúčame používat’ viac prípravkov naraz, môže to poškodit’ bielizeň.
Množstvo pracích prípravkov závisí od
množstva bielizne, tvrdosti vody a stupňa zašpinenia bielizne.
Ak je voda mäkká, trochu znížte dávky.
Ak je voda vápenatá (odporúčame
použitie odvápňovacieho prostriedku)
alebo ak je bielizeň vel’mi špinavá a so
škvrnami, dávky pracieho prípravku
zvýšte.
Stupeň tvrdosti vašej vody zistíte, ak
sa obrátite na distribútora vody vo
46 návod na pranie
vašej oblasti alebo iný kompetentný orgán.
Pracie prášky možno používat’ bez obmedzenia.
Tekuté pracie prípravky môžno
používat’ len na predpieraniene. Ak
nastavíme prací cyklus bez predpierania, možno ich naliat’ do dávkovacej
nádobky, ktorú umiestníme rovno do
bubna, alebo do priehradky pranie. V
oboch prípadoch treba spustit’ prací
cyklus okamžite.
Pracie prípravky v tabletkách alebo v
dózach treba uložit’ do priehradky pranie v dávkovači na pracie prípravky.
Pri odstraňovaní škvŕn pred praním
starostlivo sledujte odporúčanie výrobcu produktu. Ak použijete prípravky na
odstránenie škvŕn počas pracieho
cyklu, treba začat’ pranie okamžite.
Medzinárodné symboly
PRANIE
NORMÁLNE
Pranie pri
95°C
Pranie pri
60°C
Pranie pri
40°C
Pranie pri
30°C
PRANIE
JEMNÉ
BIELENIE
PRÁDLA
Bielenie v chlóre (lúh) povolené (výlučne za studena
a riedeným prípravkom)
Jemné pranie
v rukách
Neprat’
Bielenie v chlóre (lúh) zakázané
ŽEHLENIE
Vysoká teplota (max
200°C)
Stredná teplota (max
150°C)
Nízka teplota (max
100°C)
Nežehlit’
ČISTENIE
NASUCHO
Čistenie nasucho
(všetky bežné prípravky)
Čistenie nasucho
(všetky bežné prípravky
okrem trichlóretylénu)
Čistenie nasucho
(výlučne prípravky benzínové a R113)
Nečistit’ nasucho
Vysoká
teplota
Stredná
teplota
SUŠENIE
Suš enie prádla
predížené
Suěnie prádla pozastavené
Suš enie na
veš iaku
Suš enie
v bubne povolené
Nesušit’ v bubne
tabuľka programov / spotreba 47
Tabuľka programov
Program / Typ prádla
Náklad
Bavlna : Biele alebo farebné, napr., pracovné
oblečenie bežne zašpinené, posteľné prádlo, obrusy,
ošatenie, obrúsky.
6,0 kg
Bavlna Hospodárny* : Biele alebo farebné, napr.,
pracovné oblečenie bežne zašpinené, posteľné
prádlo, obrusy, ošatenie, obrúsky.
6,0 kg
Syntetiká : Syntetické tkaniny, ošatenie, farebné
tkaniny, košele, ktoré sa nežehlia, blúzy.
2,5 kg
Jemná bielizeň : Pre všetko jemné prádlo, napr.
záclony.
2,5 kg
Vlna : Ľan, ktorý možno prat’ v práčke s visačkou
«100 % ľan, praním v práčke sa nezmenší».
1,0 kg
Ručné pranie : Veľmi jemné prádlo s visačkou
«prat’ v rukách».
1,0 kg
Hodváb : Tkaniny, ktoré možno prat’ v práčke pri
30°C.
1,0 kg
Odstred’ovanie : Uskutočňuje odstred’ovanie od
400 do 1300 otáčok/min po zastavení s vodou v bubne
(alebo po nočnom cykle).
6,0 kg
Vypúšt’anie : odčerpá vodu z posledného plákania
po zastavení s vodou v bubne (alebo po nočnom
cykle).
6,0 kg
Plákanie : Ručne vypraná bielizeň môže byt’ plákaná pri tomto programe.
6,0 kg
Možné voľby
Nočný cyklus
Zastavenie s vodou v bubne
Predpieranie
Extra plákanie
Jedn. žehlenie
Oneskorený štart
Time manager**
Nočný cyklus
Zastavenie s vodou v bubne
Predpieranie
Extra plákanie
Oneskorený štart
Time manager**
Nočný cyklus
Zastavenie s vodou v bubne
Oneskorený štart
Nočný cyklus
Zastavenie s vodou v bubne
Extra plákanie
Jedn. žehlenie
Oneskorený štart
48 tabuľka programov / spotreba
Program / Typ prádla
Náklad
Možné voľby
1,0 kg
Zastavenie s vodou v bubne
Oneskorený štart
3,0 kg
Oneskorený štart
14 Min : Ideálne pre osvieženie bielizne.
Deky : Na pranie diek alebo iných prešívaných materiálov.
* Skúšobný referenčný program podl’a normy CEI 456 (program Bavlna Hospodárny 60°).
** Neplatí s programami Eco.
Spotreba
Teploty
Spotreba
približná**
°C
Litre
kWh
studená - 90
58
2,00
40 - 90
58
1,50
Syntetiká
studená - 60
44
0,85
Jemná bielizeň
studená - 40
46
0,45
Vlna
studená - 40
50
0,45
Ručné pranie
studená - 40
50
0,45
Hodváb
studená - 30
40
0,30
Odstred’ovanie
-
-
0,02
Vypúšt’anie
-
-
0,002
Plákanie
-
44
0,07
14 Min
30
35
0,15
30 - 40
70
0,50
Bavlna
Bavlna Hospodárny*
Deky
* Referenčný skúčobný program podľa CEI 456 (programme Bavlna Hospodárny 60°) :
45 L / 1,02 kWh / 175 min
** Hodnoty sú približné, menia sa v závislosti od podmienok používania.
Vyznačené spotreby nezodpovedajú pre maximálnu teplotu v jednotlivých programoch.
Dĺžka
Pozri displej
Program
Typ prádla
údržba a čistenie 49
Údržba a čistenie
Čistenie začínajte vždy až po odpojení
práčky z elektrickej zásuvky.
Odstraňovanie vodného kameňa
Pri odstraňovaní usadenín v práčke
používajte odporúčaný nekorozívny
prípravok. Rešpektujte dávkovanie a
frekvenciu použitia odporúčané na obale prípravku.
Vonkajšia čast’ práčky
Vonkajšiu čast’ práčky čistite vlažnou
vodou a jemným čistiacim prípravkom.
Práčku nikdy nečistite alkoholom, riedidlami ani nijakými prostriedkami tohto
druhu.
Odtokový filter
Flter nachádzajúci sa v spodnej časti
práčky pravidelne čistite :
1
2
3
4
5
6
Dávkovač na pracie prípravky
Pri čistení dávkovača postupujte nasledovne :
1
2
7
3
4
Filtre na prívode vody
Pri ich čistení postupujte nasledovne :
1
5
6
2
50 v prípade chybného fungovania
V prípade chybného fungovania
Výroba vašej práčky bola podrobená viacerým kontrolám. Ak napriek tomu
zaznamenáte jej chybné fungovanie, prečítajte si nasledujúci odstavec predtým
ako zavoláte servisnú službu.
Symptómy
Príčiny
Práčka sa nespúšt’a alebo
nenapĺňa :
• práčka nie je dobre zapojená do elektrickej
siete, elektrická inštalácia nefunguje,
• poklop práčky a bubnové uzávery nie sú
dobre zatvorené,
• spustenie programu nebolo v skutočnosti
vyžiadané,
• bol zastavený prívod prúdu,
• bol zastavený prívod vody,
• vodovodný kohútik je zastavený,
• prívodové filtre vody sú špinavé,
• v prítokovej hadici sa objaví červená pastylka.
Práčka sa napĺňa ale voda
ihneď odteká :
• koniec vypúšt’acej hadice je príliš nízko (pozri
čast’ inštaláci).
Práčka
neodstred’uje
alebo voda z nej neodteká:
• Vypúšt’acia hadica je poškodená alebo príliš
zahnutá,
• vývodový filter je zablokovaný,
• spustilo sa bezpečnostné opatrenie proti nerovnováhe v bubne : zlé rozmiestnenie bielizne
v bubne,
• boli vybrané programy “Vypúšt’anie” alebo
voľba “Nočný cyklus”,
• výška spádu odtoku nie je vhodná.
Okolo práčky je voda :
• príliš veľa pracieho prostriedku vytvoril
množstvo peny,
• pracie prostriedky nie sú vhodné do automatickej práčky,
• odtoková hlavica nie je dobre zavesená,
• odtokový filter nebol daný na svoje miesto,
• prítoková hadica vody nie je zapojená.
v prípade chybného fungovania 51
Symptómy
Príčiny
Výsledok prania nie je
uspokojivý :
• pracie prostriedky nie sú vhodné do automatickej práčky,
• v bubne je príliš veľa bielizne,
• prací program nie je vhodný,
• malé množstvo prášku.
Práčka vibruje, je horúca :
• práčka nebola dobre vybalená (pozri odstavec
vybalenie),
• práčka nestojí vodorovne a nie je vyvážená,
• práčka je príliš blízko steny alebo nábytku,
• bielizeň nie je rovnomerne rozmiestnená v
bubne,
• práčka nie je dostatočne vyt’ažená.
Prací cyklus trvá oveľa
dlhšie :
• filtre prívodu vody sú špinavé,
• bol prerušený prívod elektriny alebo vody,
• prejavila sa nedostatočná termická bezpečnost’ motora,
• teplota prívodovej vody je nižšia ako zvyčajne,
• bezpečnostný systém zachytávania peny
nefunguje (príliš veľa bielizne a práčka následne vypúšt’a penu),
• bezpečnostný systém proti nerovnováhe
nefunguje : bola pridaná jedna fáza prania
navyše, aby sa bielizeň v bubne lepšie
rozložila.
Práčka sa počas nejakého
pracieho cyklu zastaví :
• chybný prívod vody alebo elektriny,
• bolo naprogramované zastavenie
plnému bubnu,
• Príklopy dvierok bubna sú otvorené.
Poklop sa na konci
pracieho cyklu neotvára :
• kontrolné svetlo “okamžité otvorenie“* je vypnuté,
• teplota prania je príliš vysoká,
• Poklop sa zablokuje 1 a. 2 minúty po skončení
programu*.
Kontrolné
svetlo
“zastavenie bubna hore”
na konci cyklu nesvieti :
• bubon kvôli pret’aženiu nedokázal nájst’ svoju
polohu ; bubon rukou otočte.
kvôli
52 v prípade chybného fungovania
Symptómy
Príčiny
Na displeji sa zobrazí
správa “Skontrolujte, či sú
dvierka
správne
zatvorené,
a
stlačte
ŠTART”** a tlačidlo Štart/
Stop
bude
blikat’
červeným svetlom***:
• poklop nie je správne zatvorený
Kód EF1 alebo nápis
“Nevypúšt’a
vodu.
Skontrolujte, či je čistý
filter, a stlačte ŠTART” sa
zobrazí na displeji** a
tlačidlo Štart/Stop bliká
červeným svetlom*** :
• odtokový filter je zanesený,
• odtoková hadica je upchatá alebo privel’mi
ohnutá,
• odtoková hadica je príliš vysoko (viď «Inštalácia»),
• odtokové čerpadlo je upchaté,
• inštalačný sifón je upchatý.
Správa “Nenapúšt’a vodu.
Skontrolujte, či je otvorený
kohútik a potom stlačte
ŠTART” sa zobrazí na
displeji** a tlačidlo Štart/
Stop
bliká
červeným
svetlom*** :
• vodovodný kohútik je zastavený,
• bol pozastavený prívod vody.
Odtokové čerpadlo práčky
ustavične pracuje, aj keď
je práčka dizaktivovaná :
• ochranné zariadenie proti pretečeniu vody je
pokazené, pokračujte nasledovne :
- zastavte prívodový kohútik vody,
- nechajte práčku počas dvcoch minút odtiect’
skór než ju odpojíte z elektrickej siete,
- zavolajte servisnú službu.
Škrob tečie priamo do bubna, mimo dávkovača na
pracie prípravky :
• prekročili ste plnenie MAX.
*Podľa vzoru
**Pri niektorých modeloch sa môžu zvukové signály pokazit’.
*** Po odstránení prípadných príčin chybného fungovania stlačte tlačidlo
“Spustenie/Pauza”, čím spustíte prerušený program.
technické vlastnosti / inštalácia 53
Technické vlastnosti
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPATIE/ FREKVENCIA
CELKOVÝ VÝKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
Prípoj na zdroj vody
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barov)
Typ 20x27
Práčka je v súlade s európskou smernicou CEE 89-336 o elektromagnetickej kompatibilite ako aj v súlade so smernicou 2006/95/CE pre
nízkonapät’ovú bezpečnost’.
Inštalácia
Vyberte ochranné prvky slúžiace na
bezpečnú prepravu pred prvým
použitím práčky. Uschovajte si ich pre
prípadnú ďalšiu prepravu : preprava
práčky bez ochranných prvkov môže
poškodit’ súčiastky vo vnútri práčky a
následne znemožnit’ jej chod. Práčka a
jej súčasti sa prudkým nárazom môže
deformovat’.
Vybalenie
1
2
3
4
5
6
7
8
54 technické vlastnosti / inštalácia
Rozmontovanie
4
4
3
5
2
1
Ak chcete zachovat’ líniu práčky so
susedným nábytkom postupujte nasledovne :
5
1
2
Prívod vody
Dodávanú prívodnú hadicu na vodu
nainštalujte na zadnú stranu práčky
podľa
nasledujúceho
postupu
(Neinštalujte znovu hadicu, ktorá už
bola používaná) :
1
2
3
4
3
Otvorte kohútik na prívode vody. Skontrolujte, či voda nevyteká tam, kde
nemá. Hadicu na prívod vody nemožno
predížit’. Ak je príliš krátka, kontaktujte
popredajný servis.
technické vlastnosti / inštalácia 55
Vypúšt’anie
- Ukončenie vy1
púšt’acej hadice je
vhodné na všetky
bežné typy sifónu.
Upevnite ukončenie na sifón pomocou hrdielka dodaného s práčkou*.
- Na odtokovú ha2
dicu
namontujte
úchytku.
Všetko umiestnite
do odtoku (alebo
do umývadla) vo
výške od 70 do
100 cm vrátane.
Pozor, aby systém nespadol.
Je nutné, aby cez koniec odtokovej hadice mohol prudit’ vzduch, aby sa predišlo prípadnému zablokovaniu.
Umiestnenie
Práčku umiestnite na rovný a tvrdý povrch vo vetranej miestnosti. Dbajte na
to, aby sa práčka nedotýkala steny alebo iného nábytku v miestnosti.
Ak chcete práčku premiestnit’, postupujte nasledovne :
Práčku premiestni1
te tak, že ju dáte
na kolieska a to
t’ahaním páky na
spodu práčky v
smere
sprava
doľava. Keď je
práčka na želanom
mieste, páku dajte do pôvodnej polohy.
Ak práčku dobre umiestnite, vyhnete
sa vibráciám, hluku a pohybom práčky
počas jej fungovania.
2
Odtoková hadica nemôže byt’ za žiadnych okolností predížená. Ak je krátka,
zavolajte odborníka.
Elektrické zapojenie
Práčka môže byt’ zapojená len na 230
V.
Skontrolujte hodnoty poistky : 10 A.
Práčka nemôže byt’ zapojená cez predlžovačku.
Skontrolujte, či uzemnenie zodpovedá
platným normám.
* podľa vzoru
3
56 životné prostredie
Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Vyradenie práčky
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Zaneste ich do
verejnéeho odpadu, resp. recyklovateľne (Informujte sa na príslušnom oddelení mestského úradu) aby sa mohli
zrecyklovat’.
Keď práčku vyhadzujete, amortizujte
všetky súčasti, ktoré by mohli predstavovat’ nebezpečenstvo : odstrihnite
elektrické káble čo najbližšie pri práčke.
Symbol
na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádza″ ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzda″ v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.
Zabezpečte, že tento výrobok bude
zlikvidovaný správnym postupom, aby
ste predišli negatívnym vplyvom na
životné prostredie a ľudské zdravie, čo
by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku získate, ak zavoláte
miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste
výrobok kúpili.
V záujme ochrany životného prostredia
a úspory vody a elektrickej energie sa
riaďte nasledujúcimi pokynmi :
• Snažte sa vždy využívat’ plnú kapacitu práčky, bubon však neprepĺňajte.
• Funkciu Namáčanie a Predpieranie
používajte len pri praní veľmi
znečistenej bielizne.
• Množstvo pracieho prostriedku
treba prispôsobit’ tvrdosti vody
(pozri príslušnú kapitolu), množstvu
bielizne a stupňu jej znečistenia.
záruka/servisná služba 57
Záruka/Servisná služba
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú
dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného
listu, ktorý obdržíte od svojho predajcu
pri kúpe spotrebiča. Súčast’ou záručného listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho
1,
821 03 Bratislava
tel: +421 (0)2 4333 4322, 4355
fax: +421 (0)2 4333 6976
e-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Európska Záruka
Elektrolux ručí za výrobok v každej
krajine nachádzajúcej sa na zozname
priloženého dokladu (European Adress
Services) po dobu označenú na
záručnom liste. V prípade, že doba
záruky nie je vyznačená, platí záruka
vyplývajúca zo zákona. Ak sa
prest’ahujete z jednej z týchto krajín do
inej krajiny, ktorá sa uvádza v
zozname, pri splnení nasledujúcich
podmienok záruka na spotrebič
prechádza spolu s vami :
• Záručná lehota na spotrebič začína
plynút’ dátumom prvého zakúpenia
spotrebiča
preukázaného
predložením platného dokumentu o
kúpe vydaného predajcom tohto
spotrebiča.
• Záručná lehota na spotrebič je
rovnaká a jej rozsah je zhodný z
hľadiska práce a dielcov, ako u
záruky existujúcej vo vašej novej
krajine pobytu pre daný konkrétny
model alebo typový rad spotrebičov.
• Záruka na spotrebič platí osobne pre
pôvodného kupujúceho spotrebiča a
nemôže byt’ prevedená na iného
používateľa.
• Spotrebič bol nainštalovaný a
používaný v súlade s pokynmi
vydanými spoločnost’ou Electrolux a
používa sa iba v rámci domácnosti,
t. j. nepoužíva sa na komerčné
účely.
• Spotrebič bol nainštalovaný v súlade
so všetkými príslušnými predpismi
platnými vo vašej novej krajine
pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruky
nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré
máte zo zákona.
www.electrolux.com
www.electrolux.hu
www.electrolux.sk
108 3204 02 - 09/08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising