AEG | A75248-GA | User manual | Aeg A75248-GA Használati utasítás

Aeg A75248-GA Használati utasítás
ARCTIS 75248 GA
No-Frost automata fagyasztó
Használati útmutató
Kedves Vásárló!
Mielőtt az új fagyasztókészüléket üzembe helyezi - kérjük, hogy gondosan olvassa át ezt a Használati útmutatót.
Ez a füzet fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos használatához, az elhelyezéséhez és
ápolásához.
A Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor a Használati
útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.
A figyelmeztető háromszöggel kezdődő bekezdéseket (Figyelmeztetés! Figyelem! Vigyázat!)
tartalmazó sorokat figyelmesen olvassa el, mert ezek az útmutatások az Ön biztonságát szolgálják és
nagyon fontos előírásokat tartalmaznak a készülék használatához.
1. Ezek a sorok lépésről lépésre haladva elmagyarázzák Önnek a készülék kezelésére vonatkozó
legfontosabb előírásokat és utasításokat.
2. ........
Ezekben a fejezetekben kiegészítő információkat és hasznos tanácsokat talál a készülék használatához.
A lóherét jelképező bekezdések útmutatásokat és tanácsokat tartalmaznak a készülék gazdaságos és
környezetkímélő üzemeltetésére vonatkozóan.
Amennyiben a használat során kisebb-nagyobb üzemzavart észlel, akkor először tanulmányozza át a "Mit kell
tenni, ha" c. fejezetet, ahol segítséget talál ahhoz, hogy saját maga is kijavíthassa a hibát.
Komolyabb üzemzavar esetén forduljon a Vevőszolgálathoz, illetve a jótállási jegyben megadott szervizhez.
2
Tartalomjegyzék
Biztonság
4
Gondoskodás
6
A készülék szállítása
7
Felállítás
Felállítási hely
A fagyasztókészüléknek levegőre van szüksége
A készülék kiigazítása
Elektromos csatlakoztatás
8
8
9
9
9
Az ajtó nyitása
10
A no-frost rendszer
10
A készülék bemutatása
A készülék kialakítása
Jégakku
Kezelőpanel
Hőfokbeállító gombok
Hőfokkijelző
FROSTMATIC-gomb
WARNUNG AUS gomb (FIGYELMEZTETÉS KI)
11
11
11
12
12
13
13
13
Üzembe helyezés előtt
14
Üzembe helyezés
14
Hőmérséklet beállítás
15
A készülék kikapcsolása
15
Ellenőrző- és információs rendszer
„Nyitott ajtó”-figyelmeztetés
Hőmérséklet-figyelmeztetés
Funkciózavarok
16
16
16
16
Lefagyasztás
17
Mélyhűtött áruk tárolása
18
Jégkocka készítés
18
Tárolási szimbólumok / Fagyasztási naptár
18
Maximális terhelés
18
Energiatakarékossági tanácsok
19
Tisztítás és ápolás
20
Mit kell tenni, ha ...
Segítség üzemzavar esetén
Izzólámpa cseréje
20
20
22
Normál működési zajok
22
Szabványok, normák, irányelvek
22
Vevőszolgálat
23
Műszaki adatok
24
3
Biztonság
Az általunk gyártott fagyasztókészülékek megfelelnek az érvényes biztonságtechnikai előírásoknak és a
biztonságos használatra vonatkozó követelményeknek. Ennek ellenére azt ajánljuk, hogy mindig tartsa
szem előtt az alábbi biztonsági útmutatásokat.
Rendeltetésszerű használat
• A fagyasztókészülék kizárólag háztartási használatra készült. A készülék élelmiszerek lefagyasztására,
mélyhűtött élelmiszerek tárolására és jégkockák készítésére alkalmas. Ha a készüléket a fentitől eltérő
célra, vagy nem az előírásoknak megfelelően használják, akkor az esetlegesen bekövetkező károkért a
gyártó minden felelősséget elhárít magától.
• A fagyasztókészülék átépítése, vagy jellemzőinek a megváltoztatása biztonsági okok miatt szigorúan
tilos.
• Ha a készüléket kereskedelmi, vagy más célra használják, akkor figyelembe kell venni az ide
vonatkozó érvényes előírásokat és szabályokat.
Az első használat előtt
• Ellenőrizze, hogy a szállítás során nem érte-e valamilyen sérülés a készüléket. A megsérült készüléket
tilos üzembe helyezni. Sérülés esetén forduljon a szállítást végző céghez.
Hűtőközeg
A készülék hűtőközege izobutánt (R600a) tartalmaz, ami természetes gáz és a környezeti
összeférhetősége is kiváló, azonban a gáz éghető.
• Vigyázzon ezért arra, hogy a készülék szállítása és a felállítása során a hűtőrendszert sehol se érje
külső sérülés.
• A hűtőrendszerben történt esetleges sérüléskor:
- kerülni kell a nyílt láng, a dohányzás, vagy a szikra használatát,
- alaposan ki kell szellőztetni a helyiséget.
Gyermekvédelem
• A csomagoló anyagok (pl. fóliák, sztiropol) veszélyt jelentenek a gyerekek számára. Fulladásveszély!
Tartsa távol ezért a gyerekeket a csomagoló anyagoktól.
• A kiselejtezésre váró régi készüléket először tegye használhatatlanná. Vágja le róla a hálózati
vezetéket és adott esetben szerelje ki, vagy törje szét a zárszerkezetét. Ezzel ugyanis
megakadályozhatja, hogy a kiselejtezett készülékkel játszó gyerekek magukra zárhassák az ajtót és
életveszélyes helyzetbe kerüljenek.
• A gyerekek gyakran nem ismerik fel a háztartási elektromos készülékekkel kapcsolatban felmerülő
veszélyeket. Ezért nagyon fontos, hogy gondoskodjon a megfelelő felügyeletről és ne engedje, hogy a
gyerekek játékszernek használják a készüléket.
4
Általános napi használat
• Alacsony hőmérsékleten az éghető gázokkal és folyadékokkal megtöltött palackok tömítetlenek
lesznek. Robbanásveszély! Ezért semmilyen éghető anyagot (pl. spray-s flakont, tűzoltó készüléket,
újratölthető gáztöltőt, stb.) ne tároljon a fagyasztókészülékben.
• Üvegeket és konzerveket ne tároljon a fagyasztótérben. Megrepedhetnek, ha a tartalmuk megfagy – a
szénsavas üvegek pedig szétrobbanhatnak! Soha ne helyezzen limonádét, gyümölcslevet, sört, bort,
pezsgőt, stb., a fagyasztótérbe.
Kivétel: a magas alkoholtartalmú szeszes italok viszont tárolhatók a fagyasztótérben.
• Az étkezési jeget és a jégkockákat ne vegye a szájába közvetlenül a fagyasztótérből való kivétel után.
A rendkívül hideg jég megfagyasztja az ajkat, vagy a nyelvet és komoly sérüléseket okozhat.
• A mélyhűtött árukat soha ne fogja meg nedves kézzel, mert a kezek odafagyhatnak.
• Figyelmeztetés: Semmilyen elektromos készüléket (pl. elektromos fagylaltgép, mixer, stb.) ne
üzemeltessen a fagyasztószekrényben - kivéve, ha a gyártó ezt kifejezetten megengedi.
• Figyelmeztetés: A készülék megfelelő működése érdekében soha ne takarja le a szellőző nyílásokat,
a konyhai szekrénybe való beépítés esetén pedig nem szabad lefedni, vagy eltrolaszolni őket.
• Minden tisztítási munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból,
vagy kapcsolja le a főbiztosítékot.
• A készülék tetejére helyezett fagyasztott áruk oda vezethetnek, hogy a hideg hatására a tárolólapok
üregeiben kondenzvíz képződik. Ezekben az üregekben elektronikus alkatrészek vannak elhelyezve.
Ha a kondenzvíz érintkezésbe kerül ezekkel az alkatrészekkel, akkor rövidzárlat és a készülék
károsodása következhet be. Soha ne helyezzen ezért fagyasztott árukat a készülék tetejére.
• Az elektromos hálózatról történő leválasztásnál mindig a csatlakozó dugót fogja meg és ne a
vezetéknél megfogva rántsa ki a fali konnektorból.
Üzemzavar esetén
• Ha adott esetben valamilyen üzemzavar következik be, akkor először próbálja meg saját maga
elhárítani a hibát a „Mit kell tenni, ha ...” című fejezetben leírtak szerint. Ha nem tudja a hibát
megszüntetni, akkor semmilyen körülmények között se próbálkozzon saját maga a készülék
javításával.
• A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben
megjelölt szerviz végezheti, eredeti gyári alkatrészek felhasználásával. Az illetéktelen beavatkozás
nemcsak a jótállás megvonásával jár, de veszélyes is.
5
Gondoskodás
Információk a csomagoló anyagokhoz
A készülékhez használt csomagoló anyagokról szakszerűen kell gondoskodni. A csomagolásra használt
minden anyag környezetbarát és újrafelhasználható anyagból készült.
A műanyagok szintén újrahasznosítható anyagból készültek, amelyeknél a következő, ismert jelölések
használatosak:
>PE< (polietilén) = pl. a külső borításhoz és a belső részekhez,
>PS< (polisztirol) = pl. a habosított polisztirol anyagok, alapjában FCKW-mentesek.
A keménykarton részek hulladékpapírból készültek, amelyeket a hulladékgyűjtő helyen kell leadni.
Gondoskodás a régi készülékről
Környezetvédelmi szempontból szakszerűen kell gondoskodni a fagyasztókészülékekről. Ez egyaránt
vonatkozik a régi és az új készülékre is.
Vigyázat: Mielőtt a régi készüléket kiselejtezi, tegye előbb használhatatlanná. Távolítsa el a csatlakozó
dugót, vágja le az elektromos kábelt és ha van, akkor tegye használhatatlanná a zárszerkezetet is. Ezzel
elkerülhető, hogy a játszó gyerekek magukra zárhassák az ajtót (Fulladásveszély!), vagy ne
kerülhessenek más életveszélyes helyzetbe.
Gondoskodási útmutatások:
• A készülék nem dobható ki a normál háztartási szemét közé.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék hátoldali hőcserélője és a hozzátartozó csövek ne sérüljenek meg.
• Kérjen felvilágosítást a helyi környezetvédelmi hatóságtól, hogy a kiselejtezett régi készülék hol
helyezhető el, vagy hol adható le.
6
A készülék szállítása
A készülék szállításához két személy szükséges. A legjobb és legkönnyebb az, ha a készüléket az egyik
személy elöl a lábazatnál, a másik személy pedig hátul, a készülék felső részénél megfogva szállítja.
1. A készüléket az ábrán látható módon kell megfogni és szállítani.
2. A készülék végső felállítási helyre történő elhelyezésénél óvatosan nyomja meg az ajtó felső részét és
kissé döntse hátra a készüléket. Ezáltal a tömeg a hátsó görgőkre terhelődik és a készülék könnyen
betolható a helyére.
Szállítási tartozékok eltávolítása
A készüléket, valamint a belső tartozékokat védelemmel látták el a szállításhoz.
1. Minden ragasztószalagot és műanyag szállítási tartozékot távolítson el a készülék belsejéből.
2. Távolítsa el az ajtó belső oldaláról az ajtótömítést védő részeket.
7
Felállítás
A hűtő-fagyasztó kombinációkban a fagyasztó- és a normáltér pozícióját a vásárlók szabadon választják ki.
A szerelést, vagy a fagyasztó- és a normáltér egy későbbi pozícióváltásához azonban mindenképpen
forduljon a Vevőszolgálathoz.
Felállítási hely
A készüléket jól szellőző és száraz helyen kell felállítani. A környezeti hőmérséklet befolyásolja az
energiafogyasztást és kihatással van a készülék funkcióinak működésére is.
Ezért soha ne tegye a készüléket:
- közvetlen napsugárzásnak kitett helyre,
- fűtőtest, illetve tűzhely, vagy más hőforrás közvetlen közelébe,
- csak olyan helyen állítsa fel a készüléket, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülékre
vonatkozó klímaosztály előírásnak.
A készülék klímaosztályba sorolását az adattáblán találja, amely a készülék belsejében, a jobboldalon
található.
A következő táblázat megadja, hogy milyen környezeti hőmérséklethez milyen klímaosztály tartozik, amely
hőmérséklethatárok között a készülék üzemeltethető.
Klíma-osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10-től +32o C-ig
N
+16-tól +32o C-ig
ST
+18-tól +38o C-ig
T
+18-tól +43o C-ig
Ha elkerülhetetlen, hogy a készüléket egy hőforrás közelében helyezze el, akkor tartsa be az alábbi
minimális távolságokat:
- elektromos tűzhelytől 3 cm,
- olaj- és szilárd tüzelésű kályhától 30 cm.
Ha a fenti távolságok betartására nincs lehetőség, akkor a tűzhely és a fagyasztókészülék közé egy
hőszigetelő lapot kell behelyezni.
8
A fagyasztókészüléknek levegőre van szüksége
A készülék szellőzését biztosító levegő a lábazatnál található rácsozatnál lép be, majd végighalad a
hátoldalon és a felső felületnél lép ki. Az elhelyezésnél tehát ügyelni kell arra, hogy ezek a részek mindig
szabadon maradjanak.
Figyelem! Ha a készüléket pl. egy konyhai felső szekrény alá kívánja állítani, akkor legalább 10 cm-es
szabad résznek kell lenni a felső szekrény alsó éle és a fagyasztókészülék felső síkja között.
A készülék kiigazítása
1. A készüléket egy vízszintes és szilárd padlózaton kell felállítani. A padlózat kisebb egyenetlenségeit a
két első állítható menetes láb be- vagy kicsavarásával igazíthatja ki.
Elektromos csatlakoztatás
A készüléket csak az előírásoknak megfelelő védőérintkezővel ellátott, földelt konnektorhoz szabad
csatlakoztatni. A készülék biztosíték igénye 10 A.
Ha ez nem áll a rendelkezésre, akkor annak kiépítését csak arra feljogosított elektromos szakember,
szerviz végezheti el az érvényes előírások betartásával.
Ha a készüléket fix bekötéssel szeretné a hálózatra csatlakoztatni, akkor egy minimum 3 mm-es érintkező
távolsággal rendelkező kapcsolót (pl. biztosíték, LS-kapcsoló, védőkapcsoló, stb.) kell a készülék után
beépíteni, vagy olyan megszakítót, amellyel a készülék könnyedén lekapcsolható az elektromos
hálózatról.
1. Mielőtt bekapcsolja a készüléket győződjön meg arról, hogy az Ön lakhelyén lévő elektromos hálózat
adatai megegyeznek-e az adattáblán megadott értékekkel.
Pl. AC 220...240 V 50 Hz, vagy
220...240 V 50 Hz.
(Azaz 220-240 V-os, 50 Hz-es váltóáram).
Az adattábla a készülék belsejében, a jobboldali részén belül található.
Figyelem: Ha a készülék hálózati vezetéke megsérül, akkor - az életveszély elhárítása érdekében kizárólag a Vevőszolgálattal, vagy a kijelölt szervizzel cseréltesse ki.
9
Az ajtó nyitása
Ha az üzemelő készülék ajtaját bezárja, akkor az ajtót nem lehet azonnal újra kinyitni, mert a meglévő
vákuum ezt megakadályozza és a nyomás kiegyenlítődésig zárva tartja az ajtót. Néhány perc elteltével
azonban ismét nyitható lesz az ajtó.
A no-frost rendszer
A no-frost rendszer mind a friss élelmiszerek lefagyasztásához, mind a már lefagyasztott áruk
tárolásához hideg levegőt szolgáltat. A készülék belsejében lévő levegőt egy elpárologtató hűti le, amit
aztán egy ventilátor keringtet és oszt szét egyenletesen. Ez az állandóan cirkuláló egyenletes légáramlat
száraz klímát, alacsony hőingadozást és egyenletes hőmérsékletet biztosít az egész belső térben. A
levegőben lévő nedvesség a elpárologtatónál dér formájában csapódik ki. Az elpárologtató automatikusan
leolvad, ha erre szükség van. Az olvadékvíz a üzemmeleg kompresszor feletti tálba folyik ki és onnan
elpárolog. Ezáltal a készülék belső része és a behelyezett élelmiszer csomagok is dér- és jégmentesek
maradnak. A kézi leolvasztást el lehet felejteni.
10
A készülék bemutatása
A készülék kialakítása
c Kezelőpanel
d Belső világítás
e Jégakku (nincs minden modellnél)
f Hűtőrekeszek csapóajtóval és fiókokkal
g Maxi-box
h Fiók (csak tároláshoz)
i Adattábla
Jégakku
A készülékben egy jégakku található. A jégakku lefagyasztásához kérjük, hogy tartsa szem előtt a
„Használatba vétel előtt” c. fejezetben leírtakat.
Áramszünet, vagy üzemzavar esetén a jégakku több órával megnöveli a lefagyasztott élelmiszer
csomagok felmelegedéséhez szükséges időt.
A jégakkut hűtőtáskába helyezve – átmenetileg -, mint hűtőegységet is alkalmazhatja.
11
Kezelőpanel
1
BE/KI - gomb
2
Hőfokbeállító gomb (melegebb hőmérséklethez)
3
Hőfokkijelző
4
Hőfokbeállító gomb (hidegebb hőmérséklethez)
5
Bekapcsolt FROSTMATIC-funkció kijelző (sárga)
6
FROSTMATIC - gomb
7
Figyelmeztető kijelző (piros)
8
WARNUNG AUS - gomb (FIGYELMEZTETÉS KI) (lásd az „Ellenőrző- és információs
rendszer” c. fejezetet)
Hőfokbeállító gombok
A hőmérséklet beállítását a „+” (MELEGEBB) és a „-” (HIDEGEBB) gombokkal
lehet elvégezni
A gombok összeköttetésben állnak a hőfokkijelzővel.
• Ha a „+” (MELEGEBB), vagy a „-” (HIDEGEBB) gomb valamelyikét megnyomja, akkor a hőfokkijelző
az IST-hőmérsékletről (hőfokkijelző világít) a SOLL- hőmérsékletre (hőfokkijelző villog) kapcsol át.
• A két gomb bármelyikének a további megnyomásával a SOLL-hőmérséklet 1o C-kal állítható el.
• Ha egyik gombot sem nyomja meg, akkor a hőfokkijelző egy rövid idő múlva (kb. 5 mp)
automatikusan visszakapcsol az IST-hőmérsékletre.
A SOLL-hőmérséklet jelentése:
Azt a hőfokot jelenti, amelynek a fagyasztótérben lennie kell. A SOLL-hőmérséklet villogó számokkal
kerül kijelzésre.
Az IST-hőmérséklet jelentése:
A hőfokkijelző azt a hőfokot jelzi ki, ami pillanatnyilag a fagyasztótérben valójában van. Az ISThőmérsékletet világító számok jelzik ki.
Bekapcsolt FROSTMATIC-funkciónál a hőfokbeállítás semmilyen változtatására nincs lehetséges.
12
Hőfokkijelző
A hőfokkijelző több információt jelezhet ki.
• Normál üzemmódban a fagyasztótérben lévő tényleges hőmérsékletet mutatja (IST-hőmérséklet).
• A hőfokbeállítás ideje alatt a pillanatnyilag beállított hőmérséklet villogva kerül kijelzésre (SOLLhőmérséklet).
• Abban az esetben, ha pl. egy hosszabb ideig tartó áramszünet miatt az élelmiszer csomagok
átmenetileg meg-, vagy felolvadnak, akkor a hőfokkijelző a WARNUNG AUS gomb megnyomásánál azt
a legmagasabb hőmérsékletet jelzi ki, amire az áramellátás visszaállítása után az élelmiszerek
felmelegedtek.
• Ha a készüléknél üzemzavar jelentkezik, akkor a hőfokkijelzőben egy négyzet jelenik meg.
FROSTMATIC-gomb
A FROSTMATIC-funkció gondoskodik a fagyasztótérbe helyezett friss élelmiszerek
gyors lefagyasztásáról és egyidejűleg megvédi a már lefagyasztott ételcsomagokat a
nemkívánatos felmelegedéstől.
1. A FROSTMATIC-funkció bekapcsolásához nyomja meg a FROSTMATIC-gombot. Világítani kezd a
sárga jelzőlámpa. A kompresszor folyamatos üzemeléssel dolgozik tovább.
2. A FROSTMATIC-gomb ismételt megnyomásával a FROSTMATIC-funkció bármikor kikapcsolható.
A sárga jelzőlámpa kialszik. Ha nem kapcsolja ki kézzel a FROSTMATIC-funkciót, akkor a készülék
elektronikája kb. 50 óra után automatikusan kikapcsolja a FROSTMATIC-funkciót. A sárga
jelzőlámpa kialszik.
Figyelem! Ha a FROSTMATIC-funkció be van kapcsolva, akkor az eredetileg beállított SOLLhőmérséklet nem változtatható meg.
WARNUNG AUS-gomb (FIGYELMEZTETÉS KI)
A WARNUNG AUS-gombbal lehet az akusztikus hangjelzést kikapcsolni, pl. a
hosszabb ideig tartó élelmiszer csomagok be-, vagy áthelyezésénél jelentkező „Ajtó
nyitva” figyelmeztetés esetén.
A hőmérsékletfigyelmeztetésnél a hőfokkijelző a WARNUNG AUS-gomb megnyomásánál azt a
legmagasabb hőmérsékletet jelzi ki, amire az áramellátás visszaállítása után az élelmiszerek
felmelegedtek.
13
Üzembe helyezés előtt
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás és az első üzembe helyezés előtt hagyja kb. 30 percig álló
helyzetben a készüléket, ha a házhoz szállítás függőleges helyzetben történt. A fekvő helyzetben
szállított készüléket viszont kb. 4 óráig kell függőleges helyzetben állítva hagyni az első bekapcsolás
előtt, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba. Ellenkező esetben a kompresszor könnyen
károsodhat.
1. Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a készülék belső részeit és a tartozékokat is (lásd
"Tisztítás és ápolás" c. fejezetet).
2. A készüléket csak akkor szabad első alkalommal üzembe helyezni, ha a felállítása a „Felállítás” c.
fejezetben előírtaknak megfelelően történt. Különösen ügyeljen arra, hogy a rendelkezésre álló
hálózati feszültség és frekvencia egyezzen meg a készülék adattábláján megadott adatokkal.
3. Vegye ki a jégakkut a készülékből.
4. A jégakkut csak a -18o C-os optimális tároló hőmérséklet elérése után helyezze be az egyik
rekeszbe/fiókba és hagyja lefagyni.
5. 24 óra múlva a jégakkut helyezze be a legfelső fagyasztó tálca elülső részébe.
6. A felolvadt jégakkut a fentiekben leírtak szerint fagyassza le újra, pl. a készülék tisztítása után.
Üzembe helyezés
1. Dugja be a csatlakozó dugaszt a fali konnektorba.
2. Nyomja meg a BE/KI-gombot. Egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és piros figyelmeztető lámpa
villogása is azt jelzi, hogy a készülék még nem érte el a szükséges tárolási hőmérsékletet. A
kompresszor bekapcsol és automatikusan működik tovább.
3. Nyomja meg a WARNUNG AUS-gombot, ha a figyelmeztető hangjelzést ki akarja kapcsolni.
4. Állítsa be a fagyasztótérben a -18o C-os, vagy hidegebb hőmérsékletet (lásd a „Hőmérséklet
beállítása” c. fejezetet).
Figyelem! A fagyasztásra váró élelmiszerek bepakolásával várja meg, amíg a fagyasztótér
hőmérséklete el nem éri a -18o C-os hőmérsékletet, illetve amíg ki nem alszik a piros figyelmeztető
jelzőlámpa.
14
Hőmérséklet beállítás
1. Nyomja meg a „+” (MELEGEBB), vagy a „-” (HIDEGEBB) gombok valamelyikét. A hőfokkijelző
átkapcsol és villogva mutatja a pillanatnyilag beállított SOLL-hőmérsékletet.
2. Melegebb hőmérséklet beállításához nyomja meg „+” (MELEGEBB) gombot. Hidegebb hőmérséklet
beállításához nyomja meg a „-” (HIDEGEBB) gombot. A megváltoztatott beállítás azonnal megjelenik a
hőfokkijelzőben.
Minden egyes gombnyomás után a hőmérséklet 1o C-kal állítható tovább.
Beállítási tartomány: -15o C-től -24o C-ig 1o C-os lépésekben.
Ha a hőfokbeállítást követően már nem nyomja meg a gombokat, akkor a hőfokkijelző egy rövid idő
után (kb. 5 mp) újra a fagyasztótérben lévő IST-hőmérsékletet jelzi ki. A kijelzőben a villogást
folyamatos világítás váltja fel.
Fontos! Kérjük, hogy rendszeresen figyelje a piros figyelmeztető jelzést, a hőfokkijelzőben pedig
ellenőrizze a tárolási hőmérséklet megtartását.
A készülék kikapcsolása
A lefagyasztott élelmiszerek védelme érdekében a készüléket biztosították a véletlenszerű kikapcsolás
ellen (Gyermekvédelem).
1. A kikapcsoláshoz kb. 5 másodpercig tartsa benyomva a BE/KI-gombot. A hőfokkijelzőben egy
úgynevezett „Count down” (visszaszámlálás) művelet következik: visszaszámlálás „3”-ról „1”-re. Az
„1” elérése után a készülék kikapcsol. A hőfokkijelző kialszik.
Megjegyzés:
A készülék beállítása kihúzott hálózati vezeték esetén, vagy áramkimaradás idején nem változtatható
meg.
Ha megszűnik az áramellátási zavar, akkor a készülék működése ugyanabban a beállításban
folytatódik, mint ami az áramkimaradás előtt volt.
Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül helyezi:
1. A készülék kikapcsolásához kb. 5 másodpercig tartsa benyomva a BE/KI-gombot (lásd fenn).
2. Húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás főbiztosítékát.
3. Alaposan tisztítsa ki a készüléket (lásd "Tisztítás és ápolás" c. fejezetet).
4. Az ajtót kissé hagyja nyitva, hogy a szagképződés elkerülhető legyen.
15
Ellenőrző - és információs rendszer
Az ellenőrző- és információs rendszer a hőfokkijelzőből, az optikai figyelmeztető jelzőlámpából és az
akusztikus jelzőegységből áll.
A rendszer figyelmeztet:
- ha az ajtó több, mint 80 másodpercig nyitva marad,
- ha a fagyasztótérben lévő hőmérséklet túl meleg,
- a készülékben lévő üzemzavarra.
"Nyitott ajtó"-figyelmeztetés
Ha az ajtó több, mint 80 másodpercig nyitva marad, akkor villogni kezd a piros figyelmeztető lámpa és
egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg. Abban az esetben, ha az élelmiszerek átcsoportosításához,
vagy a lefagyasztott áruk bepakolásához több időre van szükség, mint 80 másodperc, akkor a
hangjelzést a WARNUNG AUS-gomb megnyomásával kikapcsolhatja. Az ajtó bezárása után a piros
figyelmeztető lámpa kialszik.
Hőmérséklet-figyelmeztetés
Amennyiben a fagyasztótérben a hőmérséklet -11o C fölé emelkedik, akkor villogni kezd a piros
figyelmeztető lámpa és megszólal egy figyelmeztető hang.
A hőmérséklet emelkedése - adott esetben - a következő okokra vezethető vissza:
- gyakori, vagy hosszabb ideig tartó ajtónyitogatás,
- nagyobb mennyiségű meleg élelmiszer került bepakolásra,
- magas környezeti hőmérséklet,
- hiba a készülékben.
1. A figyelmeztető hangjelzés a WARNUNG AUS-gombbal kikapcsolható. A hőfokkijelző azt a
legmelegebb hőfokot jelzi ki, ami a fagyasztótérben a hőfokriasztás alatt volt. Kb. 5 másodperc múlva
a hőfokkijelző ismét az aktuális fagyasztótéri hőmérsékletre kapcsol át.
Ameddig a fagyasztótérben az aktuális hőmérséklet -11oC fölött van, addig a fagyasztótér hőmérséklet
riasztása alatt a legmelegebb hőfok tárolásra kerül és a WARNUNG AUS-gombbal ismételten
lekérdezhető.
Ha a fagyasztótérben az aktuális hőmérséklet -11o C alatt van, akkor a figyelmeztető hangjelzés
automatikusan kikapcsol. A piros figyelmeztető lámpa azonban villog tovább. Ha most benyomja a
WARNUNG AUS-gombot, akkor a piros figyelmeztető jelzés kialszik. Ezen kívül a hőfokkijelző öt
másodpercig azt a legelegebb hőfokot fogja kijelezni, amire a fagyasztó felmelegedett. Ezután a kijelző
az aktuális fagyasztótéri hőmérséklet kijelzésre kapcsol át. Az eddig tárolt legmelegebb hőmérséklet
törlődik.
Figyelem! A felmelegedés következtében meg-, vagy felolvadt élelmiszerek minőségét a további
felhasználáshoz ellenőrizni kell.
Funkciózavarok
Ha a készülék elektronikája olyan műszaki hibát észlel, amit a Vevőszolgálatnak kell elhárítani, akkor a
hőfokkijelző egy négyzetet jelez ki a hőfokkijelző alsó részében. A piros figyelmeztető lámpa villogni kezd.
A készülék vészüzemben működik tovább.
16
Lefagyasztás
A legalsó fiókon kívül - ami csak tárolásra szolgál - bármelyik rekesz és fiók használható kisebb
mennyiségű élelmiszer lefagyasztásához.
Nagyobb mennyiségű élelmiszer lefagyasztásához a két legfelső rekesz a legalkalmasabb.
Figyelem!
•
Az élelmiszerek lefagyasztáshoz legalább -18o C-os, vagy hidegebb IST-hőmérsékletre van
szükség.
•
Tartsa be az adattáblán megadott lefagyasztható mennyiségre vonatkozó adatokat. Az adattáblán
található lefagyasztható mennyiség a 24 órán belül lefagyasztható friss élelmiszerek maximális
mennyiségét jelenti. Amennyiben több napon át végzi a lefagyasztást, akkor az adattáblán
megadott mennyiségnek csak a 2/3-át, vagy 3/4-ét használja.
•
Meleg ételeket soha ne fagyasszon le. A meleg ételeket előbb hagyja kihűlni, hogy az erőteljes
jégképződést és a magasabb ergiafelhasználást elkerülhesse.
•
Nagyobb mennyiségű élelmiszerek lefagyasztásánál a lefagyasztott jégakkut helyezze rá a
lefagyasztandó csomagokra.
•
Az egyszer már felolvasztott élelmiszert - további feldolgozás (főzés) nélkül
másodszor is lefagyasztani.
- nem szabad
1. A maximálisan megengedett mennyiség lefagyasztásához már 24 órával - kisebb mennyiségnél 4-6
órával - előbb nyomja be a FROSTMATIC-gombot. A sárga színű kijelző világítani kezd.
Kisebb mennyiségű élelmiszer (3 kg-ig) lefagyasztásához nem szükséges megnyomni a
FROSTMATIC-gombot.
2. A lefagyasztás előtt légmentesen csomagolja be az élelmiszereket, hogy ne száradhassanak ki és
ne veszíthessék el zamatukat. A csomagolás azt is megakadályozza, hogy az egyes élelmiszerek
átvehessék egymás illatát.
Vigyázat! A lefagyasztott árukat ne érintse meg nedves kézzel, mert a kezek odafagyhatnak.
3. A becsomagolt élelmiszereket helyezze be a fagyasztó rekeszekbe, vagy a fiókokba. Ügyeljen arra,
hogy a friss és a már lefagyasztott élelmiszerek felülete ne érintkezhessen egymással.
A készülék elektronikája 50 óra múlva automatikusan kikapcsolja a FROSTMATIC-funkciót. A sárga
színű kijelző kialszik. A bekapcsolt FROSTMATIC-funkciót kézi üzemmóddal bármikor
kikapcsolhatja, ha ismét benyomja a FROSTMATIC-gombot.
Tanácsok:
•
A lefagyasztott áruk csomagolásához alkalmas anyagok:
- polietilén műanyag fólia,
- speciális fagyasztó dobozok,
- extra erős alufólia.
•
A csomagoláshoz és fóliák lezáráshoz alkalmas anyagok:
- műanyag csiptető, gumigyűrű, vagy ragasztó szalag.
•
A csomagolás lezárása előtt nyomja ki a levegőt a fóliákból és a tasakokból, mert a levegő elősegíti
az élelmiszerek kiszáradását
•
A csomagokat formázza laposra, mert így gyorsabb lesz a lefagyasztás.
•
A folyadékok lefagyasztásánál ne töltse tele a tároló dobozokat, mert a folyadékok a fagyasztás
közben kitágulnak és szétfolynak a fagyasztótérben.
Útmutatás a vizsgálathoz
A fagyasztóteljesítményre, illetve a felmelegedési időre vonatkozó adatokat közvetlenül a gyártótól kell
megkövetelni.
17
Mélyhűtött áruk tárolása
Figyelem! A fagyasztóba való első bepakolás előtt legalább -18o C-os tároló hőmérsékletre van
szükség.
•
Csak becsomagolt mélyhűtött árukat helyezzen be a fagyasztóba, hogy ne száradhassanak ki és ne
veszíthessék el zamatukat, ugyanakkor a csomagolás megakadályozza, hogy az egyes élelmiszerek
átvehessék egymás illatát.
•
A kereskedelmi mélyhűtött áruk tárolásánál feltétlenül be kell tartani a gyártók által előírt tárolási időt.
A mélyhűtött árukat lehetőleg fajtájuk szerint válogatva helyezze be a rekeszekbe/fiókokba. Így jobban
áttekinthető a fagyasztó fiókok tartalma és a csomagok keresésénél és kipakolásnál nem kell hosszú
ideig nyitva tartani az ajtót.
Jégkocka készítés
1. Töltse meg a tálkát kb. 3/4 részig hideg vízzel, majd helyezze be az egyik fagyasztó fiókba és
hagyja átfagyni.
2. A jégkockákat a tálka könnyed megcsavarásával, vagy a tálka rövid ideig tartó (hideg) vízcsap alá
tartásával veheti ki a legkönnyebben.
Figyelem! A lefagyott jégtálca kiszedéséhez ne használjon kemény, hegyes tárgyat, mert könnyen
megsértheti a készüléket.
Tárolási szimbólumok / Fagyasztási naptár
(nincs minden modellnél)
•
A fagyasztó fiókokon látható szimbólumok a mélyhűtött élelmiszerek különböző fajtáját mutatják.
•
A szimbólumok előtt látható számok a leggyakrabban használt ételfajták maximális eltarthatósági
idejét jelölik, hónapokban megadva. Az, hogy a megadott szám felső, vagy alsó értékét használja, az
adott élelmiszer minőségétől és a lefagyasztás előkészítésétől függ. A zsírosabb élelmiszerekhez
mindig az alsó értéket válassza.
Maximális terhelés
Nagyobb mennyiségek, vagy terjedelmesebb élelmiszer csomagok lefagyasztásához (a legalsó fiók és
legfelső rekesz kivételével, mivel ezekre a megfelelő levegőcirkuláció miatt szükség van) a fiókok
kivehetők és a csomagok közvetlenül elhelyezhetők a tároló rostélyokon.
Kivett fiókok esetén az élelmiszer csomagok tárolási határa nem lépheti át a tároló rostélyok elülső
szélét.
18
Energiatakarékossági tanácsok
• Ne állítsa a készüléket közvetlenül fűtőtest, tűzhely, vagy más hőforrás mellé és ne tegye
napsugárzásnak kitett helyre sem. A magas környezeti hőmérséklet miatt a kompresszor gyakrabban
fog bekapcsolni és tovább fog üzemelni.
• Ügyeljen a készülék lábazatánál és az oldalfalaknál a megfelelő szellőzésére és ne takarja le soha a
szellőzőnyílásokat.
• Meleg ételeket és italokat soha rakjon a hűtőtérbe. Mindig hagyja lehűlni a főtt ételeket
szobahőmérsékletre és csak ezután pakolja be őket.
• Kerülje a hosszantartó és felesleges ajtónyitogatásokat.
• Mindig a környezeti hőmérsékletnek és a bepakolt élelmiszerek mennyiségének megfelelően állítsa
be a hőfokszabályzót. Szükségtelen a túlhűtés.
• A mélyhűtött árukat a felolvasztáshoz helyezze a normáltérbe. A mélyhűtött árukban lévő hideg
hasznosításra kerül a normáltér hűtésénél.
• Mindig tartsa tisztán a készülék hátoldalán lévő kondenzátort.
19
Tisztítás és ápolás
Higiéniai okok miatt a készülék belsejét is és a tartozékokat is rendszeresen meg kell tisztítani.
Figyelmeztetés!
• A tisztítás megkezdése előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. Ellenkező
esetben áramütés veszélye áll fenn. A tisztítást megelőzően kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a
csatlakozó dugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a főbiztosítékot.
• Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. A nedvesség lerakódik az elektromos részeken,
Áramütésveszély! A forró gőz károsítja a műanyag részeket is.
• A visszapakolást megelőzően a készüléket kívül-belül tökéletesen meg kell szárítani.
• A készülék leolvasztása automatikus. A leolvasztási folyamat meggyorsításához nem szabad
semmiféle gépi-, vagy mesterséges segédeszközt használni.
Figyelem!
• Néhány olajfajta és szerves oldószer károsíthatja a műanyagrészeket, pl.:
- citrom, vagy narancslé,
- vajsav,
- ecetsav tartalmú tisztítószer.
Ne engedje, hogy a fenti anyagok közvetlen érintkezésbe kerüljenek a készülék részeivel.
• Semmilyen súrolószert ne használjon a tisztításhoz.
1. A leolvasztás megkezdése előtt kb. 12 órával nyomja be a FROSTMATIC-gombot, hogy a
mélyhűtött élelmiszer csomagok jól átfagyjanak és elegendő tartalékkal rendelkezzenek a kipakolás
közben.
Vigyázat! A lefagyasztott árukat ne érintse meg nedves kézzel, mert a kezek odafagyhatnak.
2. Pakolja ki az élelmiszereket, csomagolja be többrétegű újságpapírba és a leolvasztás ideje alatt
hűvös helyen, letakarva tárolja őket.
3. Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI-gomb megnyomásával.
4. Húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból, vagy csavarja ki a készülék áramellátásához
tartozó biztosítékot.
5. A készüléket és a tartozékokat kézmeleg vízbe mártott puha ruhával tisztítsa meg. A tisztításhoz
adott esetben kereskedelemben kapható mosogatószerek is használhatók.
6. Befejezésül törölje át a felületeket tiszta vizes ruhával és hagyja megszáradni.
A hátoldali kondenzátorra rárakódott porréteg csökkenti a hűtés teljesítményét és megnöveli az
energiafelhasználást. Ezért a kondenzátort is rendszeresen tisztítsa meg egy puha kefével, vagy
porszívóval.
7. Ha a készülék mindenhol megszáradt, akkor helyezze ismét üzembe.
Mit kell tenni, ha...
Segítség üzemzavar esetén
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a készülék használata közben jelentkező üzemzavarok
nagy részét csak kisebb hibák okozzák, amelyeket adott esetben az alábbi táblázat segítségével saját
maga is kijavíthat.
Figyelmeztetés! A meghibásodott fagyasztókészülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték és a
dugó cseréjét is csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz végezheti. A szakszerűtlen javítás nemcsak
tilos, hanem életveszélyes is.
20
Hiba
Lehetséges ok
A készülék nincs bekapcsolva.
A készülék nem
hőfokkijelző sötét.
üzemel,
Elhárítás módja
Kapcsolja be a készüléket.
a A csatlakozó dugó nincs bedugva, Helyezze a dugót a konnektorba,
vagy nem jó az érintkezés.
vagy igazítsa meg.
A biztosíték leoldott, vagy hibás.
Cseréltesse ki a biztosítékot.
A konnektor hibás.
Javíttassa meg a konnektort egy
arra jogosult szakemberrel.
Olvassa el az „Ellenőrző- és
A piros figyelmeztető lámpa villog, a Hőmérséklet-figyelmeztetés.
hőfokkijelző –11o C alatti értéket Az ételcsomagok odáig melegedtek információs rendszer” c. fejezetet.
fel, hogy meg-, vagy felolvadhatnak.
jelez ki, az ajtó zárva van.
Olvassa el az „Ellenőrző- és
A piros figyelmeztető lámpa villog, Hőmérséklet-figyelmeztetés.
megszólal
a
figyelmeztető Az ételcsomagok odáig melegedtek információs rendszer” c. fejezetet.
hangjelzés. A hőfokkijelző –11o C fel, hogy meg-, vagy felolvadhatnak.
fölötti értéket jelez ki, az ajtó zárva
van.
A piros figyelmeztető lámpa villog, a Funkcióhiba lépett fel.
hőfokkijelző egy négyzetet jelez ki.
Jegyezze fel a kijelzett hibát és
forduljon a Vevőszolgálathoz. Ne
nyissa ki az ajtót.
Nem üzemel a belső világítás.
Cserélje ki az izzót az „Izzólámpa
cseréje” c. fejezetben leírtak szerint.
Kiégett az izzó.
Nem megfelelő a hőfokszabályzó Módosítsa
a
hőfokszabályzó
beállítása.
beállítását a „Hőmérséklet beállítás”
c. fejezet szerint.
A fagyasztótéri hőmérséklet nem Túl hosszú ideig volt nyitva az ajtó.
megfelelő.
Ne tartsa nyitva az ajtót
szükségesnél hosszabb ideig.
a
Túl
nagy
mennyiségű
friss Nyomja be a FROSTMATIC-gombot.
élelmiszert pakolt be a készülékbe
az elmúlt 24 órában.
A készülék túl közel van valamilyen Vegye figyelembe a „Felállítási hely”
hőforráshoz.
c. fejezetben leírtakat.
Erős a deresedés az ajtótömítésnél.
Nem megfelelően tömörzáró az ajtó Óvatosan melegítse meg az ajtó
gumitömítése
(pl.
az
ajtó tömítését
nem
(pl.
50oC-nál
nyitásirányának a cseréje után).
melegebb hajszárító beállítással) és
kézzel igazítsa meg a tömítést.
A készülék nem áll vízszintben.
Szokatlan zajok hallhatók.
Az elülső menetes lábakkal állítsa
vízszintbe.
A készülék a falhoz ér, vagy Szüntesse meg az érintkezést.
érintkezik a környező bútorral.
A készülék hátoldali csörendszere a Adott esetben hajlítsa meg óvatosan
falhoz ér, vagy valamelyik bútorral a csöveket.
érintkezik.
A kompresszor a FROSRMATIC- Ez normális jelenség és nem hiba.
gomb
benyomása,
vagy
a
hőfokbeállítás megváltoztatása után
nem indul el azonnal.
21
A kompresszor rövid idő múlva
elindul.
Izzólámpa cseréje
Figyelmeztetés! Áramütésveszély! Az izzó kicserélése előtt kapcsolja ki a készüléket és válassza le az
elektromos hálózatról (húzza ki a csatlakozó dugót, vagy csavarja ki a biztosítékot).
Lámpaadatok: 220-240 V, max. 25 W teljesítményű, E 14 foglalattal rendelkező izzó.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a BE/KIgombot.
2. Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
3. Az izzólámpa cseréjéhez a képen látható módon
távolítsa el a lámpavédő rácsot, majd lefelé
mozdítva vegye le.
4. Cserélje ki a kiégett izzólámpát.
5. Helyezze vissza a lámpavédő rácsot.
Normál üzemi zajok
A fagyasztókészülék működése közben a következő jellegzetes hangok hallgatók:
• Kattanás:
Amikor a hőfokszabályzó be-, vagy kikapcsolja a kompresszort, akkor egy kattanó hang lesz hallható.
• Zümmögés:
Amikor a kompresszor dolgozik, akkor sustorgó zaj hallható.
• Csobogás:
Amikor a kompresszor bekapcsol és a csövekben a hűtőközeg pumpálása megkezdődik, akkor a
kompresszor felöl egy pulzáló hang lesz hallható. Ez a hang rövid ideig még a kompresszor
kikapcsolása után is hallható lesz.
Szabványok, normák, irányelvek
Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek:
−
−
−
73/23/EWG - (1973.02.19.) - kisfeszültségi irányelv alapján az egyes villamossági termékek
biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997.
(XII.31.) IKIM rendelet,
89/336/EWG - (1989.05.03.) - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az
elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet,
93/68/EWG - (1995.07.22.) - CE-jelölés irányelv alapján az egységes megfelelőségi jelölés
használatáról szóló 208/1999. (XII.26.) Korm. rendelet.
22
Szakkifejezések
• Hűtőközeg: Ezt a folyadékot használják a fagyasztókészülékek hűtőközegeként. A folyadéknak
viszonylag alacsony a forráspontja.
• Hűtőközeg hűtőkör: Zárt körfolyamat, amelyben a hűtőközeg található.
elpárologtatóból, a kompresszorból, a cseppfolyósítóból és a csőrendszerből áll.
A
hűtőkör
az
• Elpárologtató: A hűtőközeg az elpárologtatóban párolog el. A keletkező hő lehűtését a hűtőfolyadék
végzi. Ezt a hőt vonja el a készülék belsejéből és ezáltal történik maga a hűtés. Ezért a belső térben
lévő elpárologtatót a belső térbe helyezik el, vagy közvetlenül a belső habosított falba építik és így
nem látható.
• Kompresszor: A kompresszor úgy néz ki, mint egy kis hordó. A kompresszor működését a belsejébe
épített elektromos motor végzi és a készülék hátsó lábazatának tartólapjára rögzítik. A kompresszor
feladata az elpárologatóból kivonni a gőz halmazállapotú hűtőközeget és cseppfolyósítani.
• Cseppfolyósító: A cseppfolyósító (kondenzátor) formája a legtöbb esetben egy rács. A
cseppfolyósítóban lesz folyadék halmazállapotú a kompresszor által keringtetett hűtőközeg. Eközben
hő keletkezik, amit a cseppfolyósító felső része fölött a környezetnek adódik át. A cseppfolyósító a
készüléken kívül, általában a hátoldalon található.
Vevőszolgálat
Üzemzavar, vagy hibás működés esetén forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez, vagy a
Vevőszolgálathoz.
A szervizbe való bejelentkezéskor adja meg a készülék típusára vonatkozó adatokat:
•
Modelljelzés
•
Gyári szám (PNC)
•
Gyártási szám (S-No.)
Ezek az adatok az adattábláról olvashatók le, amely a készülék belső részén, a jobboldalon található. Azért, hogy
ezek az adatok mindig kéznél legyenek írja fel őket a fent megadott sorokba.
23
Műszaki adatok
a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló
1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.
Gyártó védjegye
AEG
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
Fagyasztókészülék azonosító jele
ARCTIS 75248 GA
Fagyasztókészülék kategória
No-frost fagyasztó
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig,
ahol A - kisfogyasztás, G - nagyfogyasztás)
Villamos energiafogyasztás (kWh/év)
(A mindenkori energiafogyasztás
használatától és elhelyezésétől függ.)
A
281
a
fagyasztókészülék
A fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér nettó térfogata
(liter)
215
Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér csillagszáma
Fagyasztótér
Automatikus leolvasztású
Áramkimaradási biztonság (h)
20
Fagyasztási teljesítmény (kg/24h)
25
Zajkibocsátás (dB)
40
Szélesség (mm)
595
Mélység (mm)
600
Magasság (mm)
1800
Biztosítékigény (A)
10
Vevőszolgálat:
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising