Husqvarna | QT1057X | User manual | Husqvarna QT1057X Brugermanual

Husqvarna QT1057X Brugermanual
Bruks-anvisning
S
Sid 2
NO
Sid 22
Käyttöohje
Brugs-anvisning
FIN
Sid 12
DK
Sid 32
FRYS PAKASTIN FRYSE
QT1057W QT1057FX
QT3021W
818 21 75-06/0
Information om sikkerhed
Deres nye fryser kan have andre funktioner end den
tidligere model.
Gennemlæs omhyggeligt denne brugsanvisning for
at lære, hvordan skabet virker og om plejen af det.
Gem denne brugsanvisning. Den vil være
uundværlig, hvis skabet senere sælges, eller foræres
til andre.
·
·
Anvendelse
·
· Vær opmærksom på at små børn ikke leger med
madvarer til husholdningen, som omtalt i denne
vejledning.
Opbevar ikke eksplosive gasser eller væsker i
i fryseskabet. De kan eksplodere og medføre
skader på personer eller ejendom.
Anvend ikke skarpe genstande på kølesystemet
på bagsiden og indvendigt i skabet. Hvis
kølesystemet punkteres, bliver skabet
skabet og kontrolknapperne, eller det indvendige
i skabet.
Destruktion af gamle skabe
Ved bortskaffelse af skabet afleveres det til korrekt
genanvendelse. For yderligere information henvises
til kommunen.
Indholdsfortegnelse
DK
Information om sikkerhed . . . . . . . . . . 32
Beskyt miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Destruktion af gamle skabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Afmontering af ventilationsristen . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af pæren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afrimning af fryseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når skabet ikke skal anvendes . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse af fryseskabet . . . . . . . . . . 33
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Inden skabet tages i anvendelse . . . . 34
36
36
36
37
37
Hvis skabet ikke fungerer
tilfredsstillende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Sådan anvendes fryseskabet . . . . . . . 34
Tænd for strømmen til fryseren og indstil
den korrekte temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperaturen i fryseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sluk for strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmer og andre funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egnede opbevaringsperioder . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skabets indvendige dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optøning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
beskadiget, og madvarerne i skabet ødelagt.
Anbring ikke kulsyreholdige drikkevarer eller
flasker i fryseren. Glasflaskerne kan gå i stykker.
Skabet er meget tungt. Kanter og dele,
man normalt ikke kommer til, kan være meget
skarpe. Vær forsigtig ved flytning at skabet.
Anvend altid handsker.
Børn
· Formålet med skabet er at opbevare almindelige
·
DK
Fjel og mangler / Afhjæplningsret . . . . . . . . . . . . . . 38
Service og reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
34
34
34
34
34
35
35
35
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tilslutningsledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjern transportsikringerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering af skabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omhængsling af dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Råd og vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Energibesparelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Skabet og miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
32
39
39
39
40
40
41
41
Husqvarna 818 21 75-06/0
Beskrivelse af fryseskabet
1
DK
Model QT3021W
1.
2
3.
4.
5.
2
2
3
frysekalender
hylde med rist
frostskuffe
ventilationrister
termometer
3
3
3
4
1
Model QT1057W/QT1057FX
4
1.
2.
3.
4.
1
2
hylde med rist
frostskuffe
ventilationrister
frysekalender
2
2
2
3
Betjening
0
ON
6
1
2
5
3
4
A
BC D
E
indfrysningsfunktionen.
A. Rød advarselslampe
Blinker, når en af alarmerne er blevet udløst.
D. Grøn indikatorlampe
Lyser når fryserskabet kører.
B. Gul indikatorlampe
Lyser ved indfrysning.
E. Termostatstyring
Anvendes til at tænde for fryserskabet og indstille til
den ønskede temperatur.
C. Knap til indfrysning
Anvendes til at tænde og slukke for
33
Husqvarna 818 21 75-06/0
Inden skabet tages i anvendelse
DK
Anbring skabet, som omtalt i afsnittet "Placering af
skabet".
Inden stikket sættes i stikkontakten for
første gang, skal man lade skabet stå
oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren
ellers kan beskadiges. Dette giver olien
mulighed for at returnere til kompressoren.
Sådan anvendes fryseskabet
DK
Tænd for strømmen til fryseren og
indstil den korrekte temperatur
Drej termostaten til den ønskede stilling.
1 : Den laveste position på termostaten er den
højeste temperatur i skabet.
6 : Den højeste position på termostaten er den
laveste temperatur i skabet.
0 : Slukket.
Lad skabet køre i 24 timer, når
temperaturindstillingen ændres. Dette giver
temperaturen mulighed for at stabilisere sig inde i
skabet.
0
6
1
ON
2
5
3
4
Temperaturen i fryseren
For at sikre at madvarerne kan holde sig i lang tid,
skal man kontrollere, at temperaturen i fryseren er
under -18°C eller derunder. Bemærk at
energiforbruget stiger, når temperaturen sænkes.
Sluk for strømmen
Sæt termostaten på position "0".
Tag stikket ud af stikkontakten.
Alarmer og andre funktioner
0
6
ON
Temperaturalarm
En rød advarselslampe lyser, hvis det bliver varmere
end -12°C. Find årsagen til alarmen og ret fejlen.
Lampen slukker, når det bliver koldere end -13°C.
1
2
5
3
4
Indfrysning
Indfrysningsknappen trykkes på ca. 24 timer forud
for placering af madvarer i fryseren.
Det er ikke nødvendigt at trykke på
indfrysningsknappen, når mindre pakker med
madvarer skal indfryses.
Tryk på indfrysningsknappen ca. 24 timer efter, at du
har anbragt madvarerne i fryseren for at afbryde for
indfrysningen.
Den gule indfrysningslampe forbliver tændt så
længe, at indfrysningsknappen er trykket ud.
ON
0
6
1
2
5
4
34
3
Husqvarna 818 21 75-06/0
Praktiske råd ved indfrysning
· Ved indfrysning af varer skal man anvende den
øverste hylde, og om nødvendigt, hylden under
denne.
· Anbring madvarerne direkte på frysehylderne.
· Spred produkterne ud på hylderne så meget som
muligt, for at lade luften cirkulere mellem dem.
· Anbring ikke madvarer, der skal indfryses direkte
op ad andre frosne varer. Varmen fra de ufrosne
madvarer kan medføre, at de frosne varer tør op
på overfladen.
· Når de er frosne, kan varerne om-arrangeres og
anbringes så tæt op ad hinanden som muligt.
Madvarerne vil så forblive frosne længere i
tilfælde af strømsvigt.
· Indfrys ikke for mange madvarer samtidig.
Enhedens indfrysningskapacitet er anført i det
pågældende afsnit.
Kontrollér at skabet kører og holder
den indstillede temperatur, dagen efter
der blev tændt for skabet første gang.
Først herefter bør fryseren anvendes
til indfrysning af ferske madvarer.
Optøning
Egnede opbevaringsperioder
Det er bedst at lade madvarerne tø op i køleskabet.
Anbring madvarerne på en tallerken for at forhindre
væsken i at løbe ud. Ved hurtigoptøning af madvarer
skal disse anbringes i stuetemperatur eller i koldt
vand. Ved optøning af madvarer i mikrobølgeovn,
skal man følge producentens anvisninger.
Madvarer indkøbt i frossen tilstand: Følg
anvisningerne for opbevaringsperioder på pakningen.
Madvarer frossen i hjemmet:
Fede og saltholdige madvarer bør ikke holdes
nedfrosset i mere end tre måneder. Kogte madvarer
og madvarer med lavt fedtindhold kan holde sig i op
til seks måneder. Væsker og bær kan holde sig i ca.
et år.
Skabets indvendige dele
Frostskufferne
Frostskufferne gør det lettere og hurtigere at finde de
ønskede madvarer. For at få mere plads kan
skufferne tages ud, og varerne anbringes direkte på
hylderne. På alle hylder, undtagen den øverste kan
man anbringe varer, der stikker 20 mm ud fra
forkanten. Dette giver en maksimal udnyttelse af den
tilgængelige plads.
Tag ikke den nederste skuffe ud. Den er nødvendig
for at sikre korrekt luftcirkulation.
Isterninger
Fyld isbakkerne til maks. ¾, da vandet udvider sig,
når det fryser. Frigør isterningerne ved at vride
isbakken.
Hvis isterningerne gemmes for længe, vil de tørre
ud, og smagen vil blive forringet. Smid derfor de
gamle isterninger bort og lav nogle nye, når der
opstår behov for det.
Råd og vejledning
DK
Energibesparelse
· Optø frosne madvarer i køleskabet. Kulden fra
de frosne varer "anvendes" i køleskabet.
· Vær omhyggelig med placering af skabet.
·
·
· Støvsug kompressoren og kølesystemet bag på
Se afsnittet "Placering". Hvis det placeres
korrekt vil skabet forbruge mindst energi.
Undgå at åbne skabet unødvendigt og i for lang
tid af gangen.
Kontrollér jævnligt om døren er lukket.
skabet ca. en gang om året.
35
Husqvarna 818 21 75-06/0
· Lad madvarer køle ned i køleskab, forud for
·
·
·
·
·
·
·
indfrysning i fryseren.
Anbring madvarer i tætte beholdere for at undgå
unødig frostdannelse.
Følg anvisningerne om frysevarer i afsnittet
"Sådan anvendes fryseskabet". Dette vil
forhindre spild af energi.
Sæt ikke temperaturen for lavt i fryseren. En
passende temperatur ligger mellem -18°C og
-20°C.
Afrim fryseren, når frostlaget når en tykkelse på
3-5 mm.
Kontroller at dørpakningen altid er hel og ren.
ikke beskadige ozonlaget.
Al indpakningsmateriale kan genbruges.
Skabet er designet til let at kunne demonteres og
efterfølgende genanvendes.
Beskyt miljøet
· Aflever indpakningsmateriale, kasserede
·
·
Skabet og miljøet
·
· Isolationen i skabet og kølemidlet i skabet vil
Vedligeholdelse
køleskabe og frysere på en genbrugsstation.
Kontakt evt. kommunen for yderligere
information.
Opbevar madvarer i beholdere, der kan
genanvendes. Begræns brugen af
engangsmaterialer så meget som muligt.
Ved rengøring af skabet anvendes en
mild opløsning af håndopvaskemiddel.
Følg anvisningerne i afsnittet "Energibesparelse".
DK
Afmontering af ventilationsristen
Ventilationsristen kan afmonteres ved fx rengøring.
Døren skal være åben, når ventilationsristen
afmonteres. Træk den øverste kant af risten
udad/nedad. Træk så lige ud i risten for helt at fjerne
den.
Rengøring
Rengør skabet med jævne mellemrum.
Rengøring udvendigt
Brug vand og et neutralt rengøringsmiddel til
rengøring af dørens rustfri ydre, da døren er belagt
med en speciel overfladebehandling, der forebygger
fingeraftryk. Brug ikke stærke rengøringsmidler.
Rengøring indvendigt
Sluk for strømmen til skabet . Eller alternativt tag
sikringen ud.
Tag alle løse dele ud, og vask dem af i hånden.
Rengøring indvendigt og udvendigt samt af
dørpakningen, foretages med en blød klud og en
opløsning af et mildt håndopvaskemiddel i lunkent
vand. Luk ikke døren før skabet er helt tørt
indvendig.
Afmontér ventilationsristen (se afsnittet
"Afmontering af ventilationsristen") og støvsug
under skabet. Træk skabet ud fra væggen og støvsug
bag skabet, kølesystemet og kompressoren.
Ved flytning af skabet, bør man løfte det i
forkanten for at undgå at beskadige gulvet.
Udskiftning af pæren
Lyset tænder automatisk, når døren åbnes. Inden
udskiftning af pæren, skal man tage stikket ud af
stikkontakten.
Tryk fjederen sammen og skub risten nedad
samtidig.
36
Husqvarna 818 21 75-06/0
Anvend en pære af samme type E14 fatning, 25 W.
QT1057W/QT1057FX
Rør ikke ved pæren med hænderne. Halogenpærer er
følsomme over for fedtet på huden. Klip
indpakningen til pæren bort ved soklen. Tag om
indpakningen når pæren sættes ned i soklen. Anvend
en klar halogenpære.
G4
UV-blocked
20W/12V
Low pressure
Afrimning af fryseren
Der vil altid dannes en vis mængde frost på
frosthylderne og rundt om i den øverste del af
rummet. Afrim fryseren, når frostlaget når en
tykkelse af ca. 3-5 mm.
Tag frostskufferne ud og anbring dem oven på
hinanden med hver anden skuffe drejet en halv
omgang. Anbring noget isolerende materiale rundt
om dem fx tæpper eller aviser.
De frosne varer kan også pakkes tæt sammen og
opbevares på et koldt sted fx i køleskabet.
Afrimningen kan fremskyndes ved at sætte en
plastikbalje med varmt vand (ikke kogende) ind i
fryseren.
Løsgør afløbsrenden fra sit hvileleje og skyd ind
som på billedet. Sætt i den nederste frostskuffe
under, hvor vandet kan samles op.
Skrab forsigtigt isen af, når den begynder at tø.
Anvend ikke skarpe genstande, da dette kan
beskadige de indvendige dele.
Når al isen er smeltet, rengøres skabet og aftørres.
Tryk afløbsrenden tilbage på plads.
Tænd for skabet og anbring de frosne madvarer i
skabet igen.
Anvend aldrig en hårtørrer eller en
varmeovn til at fremme afrimningen.
For megen varme kan ødelægge plastikken
indvendigt, og den fugtige luft kan give
elektrisk overgang.
Når skabet ikke skal anvendes
Sluk for strømmen til skabet . Eller alternativt tag
sikringen ud.
Rengør skabet som omtalt i afsnittet "Rengøring" .
Luk ikke døren, da dette vil medføre, at der dannes
en muggen lugt inde i skabet.
Hvis skabet skal stå tændt, så spørg en nabo eller en
bekendt om at se efter det en gang i mellem, for at
forhindre madvarerne i skabet i at blive ødelagt i
tilfælde af strømsvigt.
Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende
DK
Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende, er det ofte muligt at rette dette selv. For at undgå unødvendigt
servicebesøg, bør nedenstående vejledning gennemlæses og følges.
Problem
Der er for varmt i fryseren.
Mulig årsag / Løsning
Indstil til en lavere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og
ren.
Der er blevet anbragt varme madvarer i fryseren, vent et par
timer og kontrollér temperaturen igen.
Fordel madvarerne således at den kolde luft frit kan cirkulere
omkring dem.
37
Husqvarna 818 21 75-06/0
Der er for koldt i fryseren.
Indstil en højere temperatur.
Indfrysningen kan være tændt.
Der produceres for meget rim.
Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og
ren.
Kompressoren kører uafbrudt.
Indstil en højere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og
ren.
Temperaturen, hvor skabet er anbragt, er over normal
rumtemperatur.
Skabet virker ikke. Kølingen eller
interiørlampen virker ikke. Ingen af
indikatorlamperne lyser.
Der er ikke tændt for skabet.
Der kommer ikke strøm til skabet. (Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til stikkontakten).
Der er gået en sikring.
Stikket er ikke sat ordentlig i stikkontakten
Strømsvigt
Åben ikke skabet unødvendigt, undtagen, i tilfælde, hvor en
strømafbrydelse varer for længe. Flyt madvarerne til et andet
skab. I tilfælde, hvor de frosne varer stadig er hårde efter en
strømafbrydelse, kan de straks nedfryses igen. Hvis madvarerne
har været optøet men stadig er friske kan de stadig anvendes,
men skal tilberedes inden de spises eller nedfryses.
Lydniveauet i skabet er for højt.
Kølesystemet vil altid give nogle lyde fra sig. En pulserende
lyd høres, når kølemidlet pumpes rundt i kølerørene. En
tikkende lyd kan høres fra termostaten, når kompressoren
tænder og slukker. Lydniveauet afhænger af betjeningen af
skabet.
Hvis du mener, at lydniveauet ikke er korrekt:
Ret forsigtigt rørene på bagsiden af skabet. Kontrollér at de
ikke rører hinanden.
Hvis et mellemstykke (mellem skabets væg og rørerne) har
løsnet sig, sættes det på plads igen.
Følg nøje vejledningerne i afsnittet “Placering af skabet”.
Fjel og mangler / Afhjæplningsret
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig
behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert
tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets
elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer eller defekte sikringer.
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af
vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se
telefonnummer i afsnittet "Service"
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved produktets normale brug i privat
husholdning, her i landet.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven
gældende overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet
er købt
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det
nødvendigt, at produktet indsendes til værkstedet,
sker indsendelse og returnering for vor regning og
risiko.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om
38
Husqvarna 818 21 75-06/0
opstået ved en senere transport f.eks ved flytning
eller videresalg.
· At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
produktansvar". Denne lov gælder for skader på
andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved
selve det installerede apparat.
Forbehold
Produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:
· At produktets installation ikke er udført i
overensstemmelse med vor installationsanvisning.
· At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
· At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
· At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
· At der er brugt uoriginale reservedele.
· At skaden er en transportskade, som måtte være
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller
Fax
75 91 44 43
Reservedele
bestilles af
Private hos nærmeste forhandler eller på telefon
86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55.
Reservdele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
Tekniske data
DK
Model
QT3021W
QT1057W/QT1057FX
Nettovolume
268 l
226 l
Bredde
595 mm
595 mm
Højde
1800 mm
1600 mm
Dybde
600 mm
600 mm
Energiforbrug
306 kWh/år
281 kWh/år
Energiklasse
A
A
Effekt
100 W
100 W
Indfrysningskapacitet
24 kg/24 timer
24 kg/24 timer
Installation
DK
Tilslutningsledningen
Træk ikke stikket ud ved at hive i ledningen, vær akstra opmærksom når skabet trækkes ud af skabet.
· En ødelagt ledning kan forårsag kortslutning og brand.
· Hvis tilslutningsledningen til produktet beskadiges, må det kun byttes af leverandøren, autoriseret
servicevirksomhed eller en behørig person for at undgå fare.
Udpakning
Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle
dele er medleveret.
Eventuelle transportskader, fra en transport som De
ikke selv har foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen
Placer indpakningsmaterialet så små børn
ikke kan komme til skade med det under leg.
Fjern transportsikringerne
Tag transportsikringerne af, som sidder på
dørsiderne
Nogle modeller er monteret med dæmpeplader under
skabet. Fjern ikke disse plader.
39
Husqvarna 818 21 75-06/0
Rengøring
Rengør skabet indvendigt med lunkent vand og lidt
mildt håndopvaskemiddel på en blød klud.
Placering af skabet
OBS! Skabet er tungt, beskyt gulvet efter behov.
Kontrollér at tilslutningsledning og/eller
stikkontakten ikke er ødelagt eller i klemme bak
skabets bagvæg.
· en øbelagt tilslutningsledning og stikkontakten
kan overophede og forårsake brand.
Stil ikke produktet eller andre tunge ting ovenpå
ledningen.
· der er risiko for kortslutning og brand.
Sæt ikke stikkontakten i stikket, hvis stikkontaken er ødelagt.
· der er risiko for kortslutning og brand.
For at sikre at skabet fungerer som det skal, bør man
sikre at:
· skabet placeres på et tørt, koldt sted, der ikke er
udsat for direkte sollys.
· skabet ikke er anbragt i nærheden af en
varmekilde, fx et komfur eller opvaskemaskine.
· skabet står oprejst og hviler på alle fire
fødder/hjul. Skabet bør ikke læne op ad en væg. Om
nødvendigt indstilles fødderne med den medfølgende
indstillingsnøgle.
· Luftcirkulationen omkring skabet skal være god,
luftkanalerne under og bag skabet skal være frie og
ikke blokerede. Ventilationsåbningen over skabet
skal være mindst 4 cm. Ventilationsåbningen kan
enten placeres
a) direkte over skabet eller
b) oven for overskabet. Pladsen bagved overskabet
skal da være mindst 50 mm dyb.
Hvis luften hindres af f.eks. gitter, kan pladsen øges
nogle cm.
· skabet placeres på et sted, hvor omgivelsestemperatur svarer til den klimaklasse*, som skabet er
konstrueret til.
* Se typeskiltet, som findes inde i skabet.
Tabel viser, hvilke omgivelses- temperaturer der
gælder for de forskellige klimaklasser.
Klimaklasse
a)
b)
50mm
med omgivelsestemperaturer på
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+18°C til +38°C
T
+18°C til +43°C
Hvis skabet er anbragt i et hjørne, og den hængslede
side vender ind mod væggen, skal der være en
afstand på mindst 10 mm mellem væggen og skabet
for at døren skal kunne åbnes tilstrækkeligt til at
frostskufferne kan tages ud.
El-stikket skal være tilgængeligt efter produktets
installation.
40
Husqvarna 818 21 75-06/0
Omhængsling af dør
1
1. Luk skabet og tag stikket ud af stikkontakten.
2
2. Fjern ventilationsgitteret. Der er en lille del af
gitteret, der kan tages af. Tag det af, og anbring det
på den anden side.
3
3. Anbring skabet på en træliste eller emballagen,
når det lægges ned. Senere, når det løftes op igen, er
det lettere at få fat under skabet på grund af
trælisten.
4. Den øverste del af skabet:
Flyt hængselstiften over på den anden side.
5. Den nederste del af skabet:
a. Skru hængslet af.
b. Tag dørlukningsudstyret af hængslet og sæt
hængselstiften i på den anden side. Montér det
medfølgende dørlukningsudstyr.
c. Flyt pedalen til den anden side.
4
5
6. Den nederst del af døren:
a. Tag bort dørlukningsudstyret.
b. Fastgør det medfølgende dørlukningsudstyr på
den anden side.
c
b
c. Spænd det nederste hængsel fast.
Fjern frigangen fra døren ved at indstille højden af
det nederste hængsel med den medfølgende
indstillingsnøgle. Efterspænd med låsemøtrikken.
a
7. Rejs skabet og sæt ventilationsgitteret på igen.
8. Flyt håndtaget.
Skru skruerne ud. Tryk forsigtigt plastpropperne ind
på den modsatte side med en dorn. Træk først
håndtaget sidelæns, derefter mod Dem. Tag
håndtaget af og montér på den modsatte side ved at
vende det en halv omgang. Tryk de medfølgende
plastpropper ind i hullerne, hvor håndtaget sad.
6
9. Sæt skabet på plads. Kontrollér at det står lige. Se
afsnittet "Placering af skabet".
8
Elektrisk tilslutning
a
b
1
Tilslut skabet til en jordet stikkontakt.
Spænding: 230 V.
Sikring: 10 A.
Der henvises til mærkepladen på venstre inderside i
skabet.
2
41
3
Husqvarna 818 21 75-06/0
bäÉÅíêçäìñJâçåÅÉêåÉå=®ê=î®êäÇÉåë=ëí∏êëí~=íáääîÉêâ~êÉ=~î=ÜìëÜ™ääëã~ëâáåÉê=çÅÜ=ìíêìëíåáåÖ=Ñ∏ê=â∏âI=êÉåÖ∏êáåÖ=ë~ãí=ëâçÖëJ
çÅÜ=íê®ÇÖ™êÇëëâ∏íëÉäK=jÉê=®å=RR=ãáäàçåÉê=éêçÇìâíÉê=Ñê™å=bäÉÅíêçäìñJâçåÅÉêåÉå=Eëçã=âóäëâ™éI=ëéáë~êI=íî®ííã~ëâáåÉêI
Ç~ããëìÖ~êÉI=ãçíçêë™Ö~ê=çÅÜ=Öê®ëâäáéé~êÉF=ë®äàë=î~êàÉ=™ê=íáää=Éíí=î®êÇÉ=~î=NOM=ãáäà~êÇÉê=âêçåçê=á=∏îÉê=NRM=ä®åÇÉê=êìåí=ÜÉä~
î®êäÇÉåK
bäÉÅíêçäìñJâçåëÉêåá=çå=ã~~áäã~å=ëììêáå=âÉáííá∏JI=ëááîçìëJ=à~=éììí~êÜ~âçåÉáÇÉå=î~äãáëí~à~K=bäÉÅíêçäìñáå=íìçííÉáí~
ãóóÇ®®å=óäá=NRM=ã~~ëë~=óãé®êá=ã~~áäã~~=îìçëáíí~áå=óäá=RR=ãáäàççå~~=â~éé~äÉíí~=EããK=à®®â~~ééÉà~I=äáÉëá®I
éÉëìâçåÉáí~I=é∏äóåáãìêÉáí~I=ãççííçêáë~Üçà~=ëÉâ®=êìçÜçåäÉáââìêÉáí~F=åK=NQ=ãáäà~êÇáå=Ççää~êáå=~êîçëí~K
bäÉÅíêçäìñJâçåëÉêåÉí=Éê=îÉêÇÉåë=ëí›êëíÉ=éêçÇìëÉåí=~î=ÉåÉêÖáÇêÉîåÉ=éêçÇìâíÉê=íáä=âà›ââÉåJI=êÉåÖà›êáåÖJ=çÖ=ìíÉåÇ›êë
ÄêìâK==jÉê=Éåå=RR=ãáääáçåÉê=éêçÇìâíÉê=Ñê~=bäÉÅíêçäìñJâçåëÉêåÉí=Eëçã=âà›äÉëâ~éI=âçãÑóêÉêI=î~ëâÉã~ëâáåÉêI=ëí›îëìÖÉêÉI
ãçíçêë~ÖÉê=çÖ=ÖêÉëëâäáééÉêÉF=íáä=Éå=îÉêÇá=~î=Å~K=NQ=ãáääá~êÇÉê=rpa=ëÉäÖÉë=™êäáÖ=á=ãÉê=Éåå=NRM=ä~åÇ=îÉêÇÉå=êìåÇíK
bäÉÅíêçäìñ=dêìééÉå=Éê=îÉêÇÉåë=ëí›êëíÉ=éêçÇìÅÉåí=~Ñ=ÉåÉêÖáÇêÉîåÉ=éêçÇìâíÉê=íáä=â›ââÉåJ=êÉåÖ›êáåÖëJ=çÖ=ìÇÉåÇ›êë
ÄêìÖK=aÉê=ë‹äÖÉë=™êäáÖí=çîÉê=RR=ãáääáçåÉê=éêçÇìâíÉê=Ñê~=bäÉÅíêçäìñ=dêìééÉå=EÄä~åÇí=~åÇÉí=â›äÉëâ~ÄÉI=âçãÑìêÉê
î~ëâÉã~ëâáåÉêI=ëí›îëìÖÉêÉI=ãçíçêë~îÉ=çÖ=éä‹åÉâäáééÉêÉF=íáä=Éå=î‹êÇá=~Ñ=Å~K=âêK=NMM=ãáääá~êÇÉêK=mêçÇìâíÉêåÉ=ë‹äÖÉë=á
ãÉêÉ=ÉåÇ=NRM=ä~åÇÉ=îÉêÇÉå=çîÉêK
Husqvarna Hushållsprodukter
S--105 45 Stockholm
www.husqvarna.se
MARIESTAD/AV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising