AEG | A70310-GS | User manual | Aeg A70310-GS Brugermanual

Aeg A70310-GS Brugermanual
ARCTIS 70310-GS/
ARCTIS 70320-GS1
Pakastinkaappi
Frysskåp
Fryseskap
Fryseskab
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
8183599-01/1
Information om sikkerhed
Deres nye fryser kan have andre funktioner end den tidligere model.
Gennemlæs omhyggeligt denne brugsanvisning for at lære, hvordan skabet
virker og om plejen af det. Gem denne brugsanvisning. Den vil være
uundværlig, hvis skabet senere sælges, eller foræres til andre.
Anvendelse
· Formålet med skabet er at opbevare almindelige madvarer til
·
·
·
·
husholdningen, som omtalt i denne vejledning.
Opbevar ikke eksplosive gasser eller væsker i i fryseskabet. De kan
eksplodere og medføre skader på personer eller ejendom.
Stil ikke varer så at lufthullerne i bagvæggen dækkes.
Anbring ikke kulsyreholdige drikkevarer eller flasker i fryseren.
Glasflaskerne kan gå i stykker.
Skabet er meget tungt. Kanter og dele, man normalt ikke kommer til, kan
være meget skarpe. Vær forsigtig ved flytning at skabet.
Anvend altid handsker.
Børn
· Vær opmærksom på at små børn ikke leger med skabet og
kontrolknapperne, eller det indvendige i skabet.
Destruktion af gamle skabe
Ved bortskaffelse af skabet afleveres det til korrekt genanvendelse. For
yderligere information henvises til kommunen.
Indholdsfortegnelse
Information om sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Destruktion af gamle skabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Beskrivelse af fryseskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
AEG/Electrolux 8183599-01/1
60
Inden skabet tages i anvendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Sådan anvendes fryseskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tænd for strømmen til fryseren og indstil den korrekte temperatur . . . . . . . . .
Temperaturen i fryseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sluk for strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmer og andre funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egnede opbevaringsperioder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optøning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skabets indvendige dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
63
64
65
65
66
68
68
68
Råd og vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Energibesparelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Skabet og miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Beskyt miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Afmontering af ventilationsristen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afrimning af fryseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af pæren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når skabet ikke skal anvendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
70
71
72
72
Hvis skabet ikke fungerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Service og reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Fjel og mangler / Afhjæplningsret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tilslutningsledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjern transportsikringerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering af skabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omhængsling af dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
77
77
77
77
79
80
AEG/Electrolux 8183599-01/1
61
Beskrivelse af fryseskabet
1
Model A 70310-GS
2
2
2
3
2
1.
2.
3.
4.
Hylde med rist
Frostkuffe
Frostbakke +
Kuldeakkumulator
Ventilationsrister
2
2
4
1
Model A 70320-GS1
1
2
2
3
2
1.
2.
3.
4.
Hylde med rist
Frostkuffe
Frostbakke
Ventilationsrister
2
2
4
AEG/Electrolux 8183599-01/1
62
Betjening
18
ON/OFF
A
BC
D
FROSTMATIC
ALARM OFF
E
F
G
H
A. Afbryder til fryser Tænder og slukker for fryseren.
B. Grønne indikatorlampe Lyser når fryserskabet kører.
C. Temperaturdisplay Viser den højeste temperatur i fryseren.
D. Temperaturvælgere
E. Knap til indfrysning (FROSTMATIC) Anvendes til at tænde og slukke
for indfrysningsfunktionen.
F. Gul indikatorlampe Lyser ved indfrysning.
G. Alarmknap Anvendes til at afbryde lydalarmen.
H. Rød advarselslampe Blinker, når en af alarmerne er blevet udløst.
Inden skabet tages i anvendelse
Anbring skabet, som omtalt i afsnittet "Placering af skabet".
Inden stikket sættes i stikkontakten for første gang, skal man lade
skabet stå oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren ellers kan
beskadiges. Dette giver olien mulighed for at returnere til
kompressoren.
Sådan anvendes fryseskabet
Tænd for strømmen til
fryseren og indstil den
korrekte temperatur
Tryk på ON/OFF (tænd/sluk)knappen. Den grønne kontrollampe
lyser.
Der høres en alarm, hvis
temperaturen er højere end
stoetemperaturen i frysen. Sluk for
alarmen ved at trykke på
alarmknappen.
TURBO
ON/OFF
18
FROSTMATIC
ALARM OFF
AEG/Electrolux 8183599-01/1
63
Temperaturindstillingsknapper
Temperaturen justeres ved at bruge
knapperne „+" (VARMERE) og „-"
(KOLDERE).
Disse knapper er forbundet til
temperatur-displayet.
Når den er indstillet, viser
temperaturdisplayet temperaturen i
fryseren.
Temperaturen i fryseren
For at sikre at madvarerne kan holde sig i lang tid, skal man kontrollere, at
temperaturen i fryseren er under -18°C. Bemærk at energiforbruget stiger,
når temperaturen sænkes.
Lad skabet køre i 24 timer, når temperaturindstillingen ændres. Dette giver
temperaturen mulighed for at stabilisere sig inde i skabet.
Det er ikke nødvendigt at indstille temperaturen igen, når der tændes for
skabet efter at have været slukket. Termostaten husker den tidligere
indstillede temperatur.
Temperatur-displayet skiftes fra displayet med den NUVÆRENDE
temperatur (temperatur-displayet er oplyst) til displayet med den ØNSKEDE
temperatur (temperatur-displayet blinker) ved at trykke på en af de to
knapper: „+" (VARMERE) og „-" (KOLDERE).
Hver gang der igen bliver trykket på en af de to knapper, vil den ØNSKEDE
temperatur blive justeret med 1 °C.
Hvis der ikke trykkes på nogen af knapperne, vil temperatur-displayet efter
en kort periode (ca. 5 sek.) skifte tilbage til displayet med den
NUVÆRENDE temperatur. Den NUVÆRENDE temperatur i produktet skal
nu justeres for at matche den allerede indstillede ØNSKEDE temperatur
Den ØNSKEDE temperatur betyder:
Den temperatur der kræves i produktet. Denne kan justeres til de
temperaturer, der vises i displayet. De blinkende tal viser den ØNSKEDE
temperatur.
Den NUVÆRENDE temperatur betyder:
Temperatur-displayet viser den nuværende temperatur i produktet. Den
NUVÆRENDE temperatur er vist med oplyste tal.
Når TURBO/FROSTMATIC- funktionen er tændt, kan den ØNSKEDE
temperatur, der oprindeligt var indstillet, ikke ændres.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
64
Det indbyggede temperaturdisplay viser den varmeste temperatur i fryseren.
Hvis temperaturen måles med et termometer, skal det anbringes mellem
varerne, da dette vil give en nøjagtig temperatur for de frosne produkter. Det
er normalt, at et indbygget temperaturdisplay vil vise en temperatur, der
ligger lidt over, hvad der kan måles på anden måde.
Hvis der er opstået en fejl i produktet, vil en firkant eller et bogstav træde
frem i temperatur- displayet.
Sluk for strømmen
For at slukke, holdes
ON/OFF-knappen nede ca. 1 sekund.
Dette medfører at en nedtælling fra
"3" til "1" sker på
temperaturvinduet. Når "1" er nået
slukkes køle- respektive frysedelen.
Temperaturvinduet slukker.
ON/OFF
18
FROSTMATIC
ALARM OFF
Bemærk:
Produktet kan ikke slukkes på denne måde hvis det er uden strøm, d.v.s. hvis
tilslutningsledningen ikke er tilkoblet eller hvis der er strømafbrydelse. Når
produktet får strøm igen vender det tilbage til de indstillinger det havde
inden det blev uden strøm.
Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode:
1. Sluk for produktet ved at trykke på ON/OFF-knappen og holde den inde i
ca. 1 sekund.
2. Træk tilslutningsledningen ud eller sluk for strømmen.
3. Afrim frysedelen og rengør den nøje (se afsnit "vedligeholdelse").
4. Lad døren stå åbne for at forhindre at dårlig lugt opstår.
Alarmer og andre funktioner
Funktionsfejl
Hvis produktets elektronik opdager en teknisk fejl, der skal udbedres af
kundeservice, vil temperatur- displayet vise et bogstav eller en firkant i den
nederste del af temperatur-displayet. Det røde advarselslys vil blinke.
Produktet vil fungere videre i nøddrift.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
65
Alarm for åben dør
Hvis døren er åben i mere end ca.
1,5 minut, vil den røde
advarselslampe begynde at blinke og
18
der vil lyde en alarm.
Afbryd alarmen ved at trykke på
alarmknappen. Den røde
advarselslampe slukker, når døren
lukkes. Så længe døren er åben vil
alarmen lyde.
Temperaturalarm
Hvis temperaturen stiger til over -11˚C, vil den røde advarselslampe
begynde at blinke, og der vil lyde en alarm. Temperaturdisplayet begynder at
blinke.
Afbryd alarmen:
Tryk på alarmknappen for at afbryde alarmen. Temperaturdisplayet holder
op med at blinke.
Den røde advarselslampe slukker, når temperaturen i fryseren igen falder til
under -11˚C.
Find årsagen til alarmen. Se afsnit "Hvis skabet ikke fungerer
tilfredsstillende".
Temperaturhukommelse
Temperaturhukommelsen viser, når der har været udløst en alarm i skabet.
Temperaturhukommelsen virker på følgende måde:
Når temperaturen igen falder til under -11˚C stopper alarmen.
Temperaturdisplayet og den røde advarselslampe vil blinke, for at indikere at
en alarm har været udløst. Når der trykkes på alarmknappen vil displayet
vise den varmeste temperatur i skabet under alarmfasen, og displayet holder
op med at blinke. Med henvisning til indikationen på temperaturdisplayet, er
det muligt at afgøre om varerne i fryseren skal tages ud.
Kontroller dog altid selv madens kvalitet for at afgøre, om den kan fryses
om eller skal kasseres.
ON/OFF
FROSTMATIC
ALARM OFF
Indfrysning
Tryk på indfrysningsknappen ca. 24
timer forud for placering af
madvarer i fryseren.
Det er ikke nødvendigt at trykke på
indfrysningsknappen, når mindre
pakker med madvarer skal indfryses.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
66
Indfrysningsfunktionen annulleres
automatisk ca 50 timer efter at den
er blevet trykket ind.
Indfrysningen kan forlænges ved at
trykke på indfrysningsknappen igen.
Den gule indfrysningslampe
forbliver tændt så længe, at
indfrysningsknappen er trykket ind.
"SF" (Super Frost) ses på
temperaturdisplayet ca. 5 sekunder.
Praktiske råd ved indfrysning
· Ved indfrysning af varer skal man
anvende den øverste hylde, og om
nødvendigt, hylden under denne.
· Ved indfrysning af en større
mængde madvarer flyttes
akkumulatoren til bakken/pladsen
nærmest under den nederste
indfrysningshylde.
ON/OFF
18
FROSTMATIC
ALARM OFF
· Anbring madvarerne direkte på frysehylderne.
· Spred produkterne ud på hylderne så meget som muligt, for at lade luften
cirkulere mellem dem.
· Anbring ikke madvarer, der skal indfryses direkte op ad andre frosne
varer. Varmen fra de ufrosne madvarer kan medføre, at de frosne varer tør op
på overfladen.
· Når de er frosne, kan varerne om-arrangeres og anbringes så tæt op ad
hinanden som muligt. Madvarerne vil så forblive frosne længere i tilfælde af
strømsvigt.
S Indfrys ikke for mange madvarer samtidig. Enhedens indfrysningskapacitet er anført i det pågældende afsnit.
Kontrollér at skabet kører og holder den indstillede
temperatur, dagen efter der blev tændt for skabet første gang.
Først herefter bør fryseren anvendes til indfrysning af
ferske madvarer.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
67
Egnede opbevaringsperioder
Madvarer indkøbt i frossen tilstand: Følg anvisningerne for
opbevaringsperioder på pakningen.
Madvarer frossen i hjemmet:
Fede og saltholdige madvarer bør ikke holdes nedfrosset i mere end tre
måneder. Kogte madvarer og madvarer med lavt fedtindhold kan holde sig i
op til seks måneder. Væsker og bær kan holde sig i ca. et år.
Optøning
Det er bedst at lade madvarerne tø op i køleskabet. Anbring madvarerne på
en tallerken for at forhindre væsken i at løbe ud. Ved hurtigoptøning af
madvarer skal disse anbringes i stuetemperatur eller i koldt vand. Ved
optøning af madvarer i mikrobølgeovn, skal man følge producentens
anvisninger.
Skabets indvendige dele
Frostskufferne
Frostskufferne gør det lettere og
hurtigere at finde de ønskede
madvarer. For at få mere plads kan
skufferne tages ud, og varerne
anbringes direkte på hylderne. På
alle hylder, undtagen den øverste kan
man anbringe varer, der stikker 20
mm ud fra forkanten. Dette giver en
maksimal udnyttelse af den
tilgængelige plads.
Tag ikke den nederste skuffe ud. Den
er nødvendig for at sikre korrekt
luftcirkulation.
Isterninger
Fyld isbakkerne til maks. ¾, da
vandet udvider sig, når det fryser.
Frigør isterningerne ved at vride
isbakken.
Hvis isterningerne gemmes for
længe, vil de tørre ud, og smagen vil
blive forringet. Smid derfor de
gamle isterninger bort og lav nogle
nye, når der opstår behov for det.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
68
Frostbakke
Anvend frostbakken til nedfrysning
af bær og grøntsager. Efter ca. 4
timer er varerne gennemfrosset og
kan indpakkes som normalt.
Madvarer, der er indfrosset på denne
måde, vil ikke hænge sammen,
hvilket gør det lettere kun at anvende
den nødvendige del af en frossen
pakke.
Model A70310-GS
Kuldeakkumulator
Kuldeakkumulatoren vil holde
madvarerne kolde i længere tid ved
strømsvigt. Kuldeakkumulatoren vil
være mest effektiv, når den
anbringes foran indfrysningsbakken.
Ved afrimning:
Anbring kuldeakkumulatoren oven
på de frosne madvarer for at holde
dem kolde.
Råd og vejledning
Energibesparelse
· Vær omhyggelig med placering af skabet. Se afsnittet "Placering". Hvis
·
·
·
·
·
·
·
·
·
det placeres korrekt vil skabet forbruge mindst energi.
Undgå at åbne skabet unødvendigt og i for lang tid af gangen.
Kontrollér jævnligt om døren er lukket.
Optø frosne madvarer i køleskabet. Kulden fra de frosne varer
"anvendes" i køleskabet.
Støvsug kompressoren og kølesystemet bag på skabet ca. en gang om
året.
Lad madvarer køle ned i køleskab, forud for indfrysning i fryseren.
Anbring madvarer i tætte beholdere for at undgå unødig frostdannelse.
Følg anvisningerne om frysevarer i afsnittet "Så anvendes fryseeskabet".
Dette vil forhindre spild af energi.
Sæt ikke temperaturen for lavt i fryseren. En passende temperatur ligger
mellem -18°C og -20°C.
Kontroller at dørpakningen altid er hel og ren.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
69
Skabet og miljøet
· Pakningen i døren og kølemidlet i skabet vil ikke beskadige ozonlaget.
· Al indpakningsmaterialet kan genbruges.
· Skabet er designet til let at kunne demonteres og efterfølgende
genanvendes.
Beskyt miljøet
· Aflever indpakningsmateriale, kasserede køleskabe og frysere på en
·
·
·
genbrugsstation. Kontakt evt. kommunen for yderligere information.
Opbevar madvarer i beholdere, der kan genanvendes. Begræns brugen af
engangsmaterialer så meget som muligt.
Ved rengøring af skabet anvendes en mild opløsning af håndopvaskemiddel.
Følg anvisningerne i afsnittet "Energibesparelse".
Vedligeholdelse
Afmontering af
ventilationsristen
Ventilationsristen kan afmonteres
ved fx rengøring.
Døren skal være åben, når
ventilationsristen afmonteres. Træk
den øverste kant af risten
udad/nedad. Træk så lige ud i risten
for helt at fjerne den.
Rengøring
Rengør skabet med jævne
mellemrum.
Sluk for strømmen til skabet og træk
stikket ud af stikkontakten.
Tag alle løse dele ud, og vask dem af
i hånden. Rengøring indvendigt og
udvendigt samt af dørpakningen,
foretages med en blød klud og en
opløsning af et mildt
håndopvaskemiddel i lunkent vand.
Luk ikke døren før skabet er helt tørt
indvendig.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
70
Afmontér ventilationsristen (se
afsnittet "Afmontering af
ventilationsristen") og støvsug under
skabet. Træk skabet ud fra væggen
og støvsug bag skabet, kølesystemet
og kompressoren.
Ved flytning af skabet, bør
man løfte det i forkanten
for at undgå at beskadige
gulvet.
Afrimning af fryseren
Der vil altid dannes en vis mængde
frost på frosthylderne og rundt om i
den øverste del af rummet. Afrim
fryseren, når frostlaget når en
tykkelse af ca. 3-5 mm.
Tag frostskufferne ud og anbring
dem oven på hinanden med hver
anden skuffe drejet en halv omgang.
Anbring noget isolerende materiale
rundt om dem fx tæpper eller aviser.
De frosne varer kan også pakkes tæt
sammen og opbevares på et koldt
sted fx i køleskabet.
Afrimningen kan fremskyndes ved at
sætte en plastikbalje med varmt vand
(ikke kogende) ind i fryseren.
Løsgør afløbsrenden fra sit hvileleje
og skyd ind som på billedet. Sætt i
den nederste frostskuffe under, hvor
vandet kan samles op.
Skrab forsigtigt isen af, når den
begynder at tø. Anvend ikke skarpe
genstande, da dette kan beskadige de
indvendige dele.
Når al isen er smeltet, rengøres
skabet og aftørres. Tryk afløbsrenden
tilbage på plads.
Tænd for skabet og anbring de
frosne madvarer i skabet igen.
Anvend aldrig en hårtørrer
eller en varmeovn til at
fremme afrimningen.
For megen varme kan
ødelægge plastikken
indvendigt, og den fugtige
luft kan give elektrisk
overgang.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
71
Udskiftning af pæren
Lyset tænder automatisk, når døren
åbnes. (Hvis døren er åben i mere
end 7 minuter slukker lyset) Inden
udskiftning af pæren, skal man tage
stikket ud af stikkontakten.
Tryk fjederen sammen og skub risten
nedad samtidig.
Anvend en halogenpære af samme
type, spænding 220-240V, E14
fatning, max 25 W.
Når skabet ikke skal anvendes
Sluk for strømmen til skabet og træk stikket ud af stikkontakten.
Rengør skabet som omtalt i afsnittet "Rengøring" . Luk ikke døren, da dette
vil medføre, at der dannes en muggen lugt inde i skabet.
Hvis skabet skal stå tændt, så spørg en nabo eller en bekendt om at se efter
det en gang i mellem, for at forhindre madvarerne i skabet i at blive ødelagt
i tilfælde af strømsvigt.
Hvis skabet ikke fungerer
Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende, er det ofte muligt at rette dette
selv. For at undgå unødvendigt servicebesøg, bør nedenstående vejledning
gennemlæses og følges.
Problem
Mulig årsag / Løsning
" " ses på
temperaturdisplayet.
Tilkald en servicetekniker.
Alarm + rød blinkende
advarselslampe. (Der er for
varmt i fryseren).
Sluk for alarmen ved at trykke på
alarmknappen.
Alarmen kan være blevet udløst da
skabet lige er blevet tændt og temperaturen
stadig er for høj. Se afsnittet “Tilslutning
og indstilling af temperaturen”.
Lågen kan have været åben så længe, at
alarmen for 'dør åben' er gået i gang.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
72
Der er for varmt i fryseren.
Indstil til en lavere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Der er blevet anbragt varme madvarer i
fryseren, vent et par timer og kontrollér
temperaturen igen.
Fordel madvarerne således at den kolde
luft frit kan cirkulere omkring dem.
Der er for koldt i fryseren.
Indstil en højere temperatur.
Indfrysningen kan være tændt.
Temperaturdisplayet viser den højeste
temperatur i skabet. Der vil derfor være en
forskel i temperaturen som vises på
displayet og den målte
(gennemsnits-)temperatur, hvilket er
normalt.
Der produceres for meget
rim.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Kompressoren kører
uafbrudt.
Indstil en højere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Temperaturen, hvor skabet er anbragt, er
over normal rumtemperatur.
Skabet virker ikke.
Kølingen eller
interiørlampen virker ikke.
Ingen af indikatorlamperne
lyser.
Der er ikke tændt for skabet.
Der kommer ikke strøm til skabet. (Prøv at
tilslutte et andet elektrisk apparat til
stikkontakten).
Stikket er ikke sat ordentlig i stikkontakten
Der er gået en sikring.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
73
Lydniveauet i skabet er for
højt.
Kølesystemet vil altid give nogle lyde fra
sig. En pulserende lyd høres, når
kølemidlet pumpes rundt i kølerørene. En
tikkende lyd kan høres fra termostaten, når
kompressoren tænder og slukker.
Lydniveauet afhænger af betjeningen af
skabet.
Hvis du mener, at lydniveauet ikke er
korrekt:
Ret forsigtigt rørene på bagsiden af skabet.
Kontrollér at de ikke rører hinanden.
Hvis et mellemstykke (mellem skabets
væg og rørerne) har løsnet sig, sættes det
på plads igen.
Følg nøje vejledningerne i afsnittet
“Placering af skabet”.
Strømsvigt
Åben ikke skabet unødvendigt, undtagen, i
tilfælde, hvor en strømafbrydelse varer for
længe. Flyt madvarerne til et andet skab. I
tilfælde, hvor de frosne varer stadig er
hårde efter en strømafbrydelse, kan de
straks nedfryses igen. Hvis madvarerne har
været optøet men stadig er friske kan de
stadig anvendes, men skal tilberedes inden
de spises eller nedfryses.
Service og reservedele
bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S
på
Telefon 70 11 74 00 eller
Fax
75 91 44 43
Reservedele
bestilles af
Private hos nærmeste forhandler
eller på telefon 86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon 45
88 77 55.
Reservdele og tilbehør kan også
AEG/Electrolux 8183599-01/1
74
Fjel og mangler / Afhjæplningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler
ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab
Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service"
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og
materialefejl, der konstateres ved produktets normale brug i privat
husholdning, her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet
indsendes til værkstedet, sker indsendelse og returnering for vor regning og
risiko.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives
uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller
opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i
forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den
forhandler, hvor produktet er købt
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for
skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede apparat.
Forbehold
Produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere
af følgende forbehold:
AEG/Electrolux 8183599-01/1
75
· At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor
installationsanvisning.
· At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
· At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler
ikke er blevet fulgt.
· At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
· At der er brugt uoriginale reservedele.
· At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere
transport f.eks ved flytning eller videresalg.
· At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig
sund fornuft.
Tekniske data
Model
A70310--GS/A70320GS1
Nettovolume
268 l
Bredde
595 mm
Højde
1800 mm
Djup
623 mm
Energiforbrug
287 kWh/år
Energiklass
A+
Effekt
100 W
Indfrysningskapacitet
24 kg/24 t
Installation
Tilslutningsledningen
Træk ikke stikket ud ved at hive i ledningen, vær akstra opmærksom
når skabet trækkes ud af skabet.
· En ødelagt ledning kan forårsag kortslutning og brand.
· Hvis tilslutningsledningen til produktet beskadiges, må det kun byttes af
leverandøren, autoriseret servicevirksomhed eller en behørig person for at
undgå fare.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
76
Udpakning
Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle dele er medleveret.
Eventuelle transportskader, fra en transport som De ikke selv har foretaget,
skal anmeldes til forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen
Placer indpakningsmaterialet så små børn
ikke kan komme til skade med det under leg.
Fjern
transportsikringerne
Tag transportsikringerne af, som
sidder på dørsiderne.
Nogle modeller er monteret med
dæmpeplader under skabet. Fjern
ikke disse plader.
Rengøring
Rengør skabet indvendigt med
lunkent vand og lidt mildt
håndopvaskemiddel på en blød klud.
Montering af distancer
Montér de vedlagte distancer på
bagsiden af skabet som på billedet.
Placering af skabet
OBS! Skabet er tungt, beskyt gulvet
efter behov.
Når to skabe opstilles parvis, skal de
to afstandsstykker (2081245-01/7),
der medfølger i plastposen, limes
fast mellem skabene som vist på
billedet.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
77
Kontrollér at tilslutningsledning
og/eller stikkontakten ikke er
ødelagt eller i klemme bak skabets
bagvæg.
· en øbelagt tilslutningsledning og
stikkontakten kan overophede og
forårsake brand.
Stil ikke produktet eller andre
tunge ting ovenpå ledningen.
· der er risiko for kortslutning og
brand.
Sæt ikke stikkontakten i stikket,
hvis stikkontaken er ødelagt.
· der er risiko for kortslutning og
brand.
For at sikre at skabet fungerer som
det skal, bør man sikre at:
· skabet placeres på et tørt, koldt
sted, der ikke er udsat for direkte
sollys.
· skabet ikke er anbragt i nærheden
af en varmekilde, fx et komfur eller
opvaskemaskine.
· skabet står oprejst og hviler på
alle fire fødder/hjul. Skabet bør ikke
læne op ad en væg. Om nødvendigt
indstilles fødderne med den
medfølgende indstillingsnøgle.
· Luftcirkulationen omkring skabet
skal være god, luftkanalerne under
og bag skabet skal være frie og ikke
blokerede.
Ventilationsåbningen over skabet
skal være mindst 4cm.
Ventilationsåbningen kan enten
placeres
a) direkte over skabet eller
b) oven for overskabet. Pladsen
bagved overskabet skal da være
mindst 50 mm dyb.
Hvis luften hindres af f.eks. gitter,
kan pladsen øges nogle cm.
a)
b)
50mm
AEG/Electrolux 8183599-01/1
78
· skabet placeres på et sted, hvor
Klima-
med omgivelses-
temperaturer på
klasse
omgivelses- temperatur svarer til den
klimaklasse*, som skabet er
+10°C til +32°C
SN
konstrueret til.
N
+16°C til +32°C
* Se typeskiltet, som findes inde i
ST
skabet.
+18°C til +38°C
Tabel viser, hvilke omgivelsesT
+18°C til +43°C
temperaturer der gælder for de
forskellige klimaklasser.
Hvis skabet er anbragt i et hjørne, og den hængslede side vender ind mod
væggen, skal der være en afstand på mindst 15 mm mellem væggen og
skabet for at døren skal kunne åbnes tilstrækkeligt til at frostskufferne kan
tages ud.
El-stikket skal være tilgængeligt efter produktets installation.
Omhængsling af dør
1
1. Luk skabet og tag stikket ud af
stikkontakten.
2
2. Fjern ventilationsgitteret. Der er
en lille del af gitteret, der kan tages
af. Tag det af, og anbring det på den
anden side.
3
3. Anbring skabet på en træliste eller
emballagen, når det lægges ned.
Senere, når det løftes op igen, er det
lettere at få fat under skabet på grund
af trælisten.
4. Den nederste del af skabet.
a. Skru hængslet af og tag dør bort.
b. Tag dørlukningsudstyret af
hængslet og sæt hængselstiften i på
den anden side. Montér det
medfølgende dørlukningsudstyr.
4b
4a
AEG/Electrolux 8183599-01/1
79
5. Den øverste del af skabet. Flyt
hængselstiften over på den anden
side.
6. Den nederst del af døren:
a. Tag bort dørlukningsudstyret.
b. Fastgør det medfølgende
dørlukningsudstyr på den anden
side.
5
6
Sæt dør på igen og fastgør
hængselstift.
Fjern frigangen fra døren ved at
indstille højden af det nederste
hængsel med den medfølgende
indstillingsnøgle. Efterspænd med
låsemøtrikken.
a
b
7. Rejs skabet og sæt
ventilationsgitteret på igen.
8. Flyt håndtaget
Skru skruerne ud. Montér håndtaget
på den modsatte side ved at vende
det en halv omgang. Tryk de
medfølgende plastpropper ind i
hullerne, hvor håndtaget sad.
9. Sæt skabet på plads. Kontrollér at
det står lige. Se afsnittet "Placering
af skabet".
Elektrisk tilslutning
Tilslut skabet til en jordet
stikkontakt.
Spænding: 230 V.
Sikring: 10 A.
Der henvises til mærkepladen på
venstre inderside i skabet.
AEG/Electrolux 8183599-01/1
80
bäÉÅíêçäìñJâçåëÉêåá=çå=ã~~áäã~å=ëììêáå=âÉáííá∏JI=ëááîçìëJ=à~=éììí~êÜ~âçåÉáÇÉå=î~äãáëí~à~K=bäÉÅíêçäìñáå=íìçííÉáí~
ãóóÇ®®å=óäá=NRM=ã~~ëë~=óãé®êá=ã~~áäã~~=îìçëáíí~áå=óäá=RR=ãáäàççå~~=â~éé~äÉíí~=EããK=à®®â~~ééÉà~I=äáÉëá®I
éÉëìâçåÉáí~I=é∏äóåáãìêÉáí~I=ãççííçêáë~Üçà~=ëÉâ®=êìçÜçåäÉáââìêÉáí~F=åK=NQ=ãáäà~êÇáå=Ççää~êáå=~êîçëí~K
bäÉÅíêçäìñJâçåÅÉêåÉå=®ê=î®êäÇÉåë=ëí∏êëí~=íáääîÉêâ~êÉ=~î=ÜìëÜ™ääëã~ëâáåÉê=çÅÜ=ìíêìëíåáåÖ=Ñ∏ê=â∏âI=êÉåÖ∏êáåÖ=ë~ãí=ëâçÖëJ
çÅÜ=íê®ÇÖ™êÇëëâ∏íëÉäK=jÉê=®å=RR=ãáäàçåÉê=éêçÇìâíÉê=Ñê™å=bäÉÅíêçäìñJâçåÅÉêåÉå=Eëçã=âóäëâ™éI=ëéáë~êI=íî®ííã~ëâáåÉêI
Ç~ããëìÖ~êÉI=ãçíçêë™Ö~ê=çÅÜ=Öê®ëâäáéé~êÉF=ë®äàë=î~êàÉ=™ê=íáää=Éíí=î®êÇÉ=~î=NOM=ãáäà~êÇÉê=âêçåçê=á=∏îÉê=NRM=ä®åÇÉê=êìåí=ÜÉä~
î®êäÇÉåK
bäÉÅíêçäìñJâçåëÉêåÉí=Éê=îÉêÇÉåë=ëí›êëíÉ=éêçÇìëÉåí=~î=ÉåÉêÖáÇêÉîåÉ=éêçÇìâíÉê=íáä=âà›ââÉåJI=êÉåÖà›êáåÖJ=çÖ=ìíÉåÇ›êë
ÄêìâK==jÉê=Éåå=RR=ãáääáçåÉê=éêçÇìâíÉê=Ñê~=bäÉÅíêçäìñJâçåëÉêåÉí=Eëçã=âà›äÉëâ~éI=âçãÑóêÉêI=î~ëâÉã~ëâáåÉêI=ëí›îëìÖÉêÉI
ãçíçêë~ÖÉê=çÖ=ÖêÉëëâäáééÉêÉF=íáä=Éå=îÉêÇá=~î=Å~K=NQ=ãáääá~êÇÉê=rpa=ëÉäÖÉë=™êäáÖ=á=ãÉê=Éåå=NRM=ä~åÇ=îÉêÇÉå=êìåÇíK
bäÉÅíêçäìñ=dêìééÉå=Éê=îÉêÇÉåë=ëí›êëíÉ=éêçÇìÅÉåí=~Ñ=ÉåÉêÖáÇêÉîåÉ=éêçÇìâíÉê=íáä=â›ââÉåJ=êÉåÖ›êáåÖëJ=çÖ=ìÇÉåÇ›êë
ÄêìÖK=aÉê=ë‹äÖÉë=™êäáÖí=çîÉê=RR=ãáääáçåÉê=éêçÇìâíÉê=Ñê~=bäÉÅíêçäìñ=dêìééÉå=EÄä~åÇí=~åÇÉí=â›äÉëâ~ÄÉI=âçãÑìêÉê
î~ëâÉã~ëâáåÉêI=ëí›îëìÖÉêÉI=ãçíçêë~îÉ=çÖ=éä‹åÉâäáééÉêÉF=íáä=Éå=î‹êÇá=~Ñ=Å~K=âêK=NMM=ãáääá~êÇÉêK=mêçÇìâíÉêåÉ=ë‹äÖÉë=á
ãÉêÉ=ÉåÇ=NRM=ä~åÇÉ=îÉêÇÉå=çîÉêK
Mariestad /AV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising