Zanussi | ZFC233 | User manual | ZANUSSI ZFC233 Korisnički priručnik

ZANUSSI ZFC233 Korisnički priručnik
Zamrzivač
ZFC 233
UPUTSTVA ZA UPORABU
Važne sigurnosne napomene
Jako je važno da se knjižica s uputstvima za uporabu čuva zajedno s uređajem radi
kasnijeg čitanja. Ako se uređaj prodaje ili premješta, provjerite da se uputstva za
uporabu nalaze zajedno s uređajem, tako da se novi vlasnik može upoznati s
uporabom uređaja i važnim upozorenjima.
Ako se ovim uređajem, što ima magnetska brtvila na vratima, zamjenjuje stari uređaj s
opružnom bravom (kvakom) na vratima, osigurajte da ta brava bude onesposobljena
prije nego se stari uređaj odbaci. Tako ćete izbjeći da ovaj postane smrtonosnom
zamkom za dijete.
Prije postavljanja i korištenja uređaja pročitajte pažljivo ovu uputu za uporabu. Ona
sadrži sigurnosne napomene, savjete, informacije i ideje.
Općenite sigurnosne napomene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis, popravci
Ovaj uređaj je namijenjen da njime
rukuju odrasle osobe. Djeci ne treba
dopustiti igranje s uređajem i njegovim
kontrolama.
Opasno je mijenjati na bilo koji način
specificirane vrijednosti i značajke ovog
uređaja.
Prije nego se obavlja bilo kakvo
čišćenje ili održavanje, treba uređaj
isključiti i iskopčati iz mrežnog
napajanja.
Uređaj je težak. Potreban je oprez pri
njegovom pomicanju.
Sladoled na štapiću može prouzročiti
ozebline ako se jede neposredno
nakon vađenja iz uređaja.
Pazite da ne oštetite jedinicu za
hlađenje uređaja kako ne bi došlo do
izlijevanja rashladnog sredstva.
Uređaj ne smije biti postavljen blizu
izvora topline (radijatori, plinske
peći).
Izbjegavajte dulja izlaganja uređaja
izravnim sunčevim zrakama.
Sa stražnje strane uređaja treba
osigurati pravilno prozračivanje.
Trebate paziti da ne dođe do
oštećenja rashladnog kruga.
U unutrašnjosti uređaja nemojte
koristiti druge električne aparate
(stroj za izradu sladoleda).
•
•
•
•
2
Sve električarske radove potrebne pri
postavljanju uređaja mora obaviti
osposobljeni električar ili stručna
osoba.
Ovaj uređaj treba biti servisiran u
ovlaštenom servisnom centru, a
ugrađivati se smiju samo originalni
rezervni dijelovi.
Ni u kojem slučaju nemojte pokušavati
popravljati uređaj sami. Popravci koje
provode neupućene osobe mogu
prouzročiti povredu ili još teže kvarove.
Javite se vašem servisnom centru i
uvijek zahtijevajte ugradnju originalnih
rezervnih dijelova.
Ovaj uređaj u svom rashladnom
sistemu sadrži ugljikovodike; popravke
i punjenjenje rashladnog sistema treba
napraviti osposobljeno tehničko osoblje
servisa.
Uporaba
•
•
•
•
•
•
Postavljanje
Kućanski zamrzivači namijenjeni su
isključivo za pohranjivanje
prehrambenih proizvoda.
Najbolji učinci rada su pri temperaturi
prostorije između +18°C i +43°C (klasa
T), +18°C i +38°C (klasa ST), +16°C i
+32°C (klasa N) ili između +10°C i
+32°C (klasa SN).
Klasa vašeg uređaja je napisana na
pločici s tehničkim podacima.
Upozorenje: kada je temperatura
okoline izvan raspona određenog za
klasu ovog uređaja obavezno se držite
slijedećih uputa: kada temperatura
okoline padne ispod minimalne razine,
ne može se jamčiti temperatura u
odjeljku zamrzivača; zato vam
savjetujemo da pohranjene namirnice
iskoristite što prije.
Zamrznuta hrana ne smije se ponovo
zamrzavati nakon što je jednom
odmrznuta.
Treba se doslovno držati uputa
proizvođača hrane. Pročitajte upute
koje se na to odnose.
Unutrašnja stijenka uređaja sastoji se
od kanala kroz koji teče rashladno
sredstvo. Ako bi ti kanali bili probijeni,
došlo bi do nepopravljivog oštećenja
uređaja i propadanja hrane.
NE KORISTITE OŠTRE PREDMETE
za struganje inja ili leda. Inje se može
ukloniti priloženim strugalom. Ni u
kojem slučaju nemojte led silom
odvajati od obloge. Led treba pustiti da
se otopi pri odleđivanju uređaja.
Ne stavljajte pjenušava ili gazirana pića
u zamrzivač, jer proizvode tlak u boci,
koja zbog toga može puknuti i
prouzročiti oštećenje uređaja.
•
•
Za vrijeme rada neki dijelovi sa stražnje
strane uređaja (kompresor i
kondenzator) se zagrijavaju.
Radi sigurnosnih razloga mora se
osigurati dobro prozračivanje.
Pažnja! Osigurajte da su otvori za
prozračivanje uvijek neometani.
Mora se osigurati da uređaj ne stoji na
kabelu mrežnog napajanja.
Važno: ako je mrežni kabel oštećen,
treba ga zamijeniti u ovlaštenom
servisnom centru.
•
•
Ako je uređaj prevožen u vodoravnom
položaju, moguć je prodor ulja iz
kompresora u rashladno sredstvo.
Preporučljivo je pričekati najmanje dva
sata prije spajanja uređaja, kako bi se
ulje povuklo natrag u kompresor.
Dijelovi koji se zagrijavaju ne smiju biti
dostupni. Kad god je to moguće
stražnju stranu uređaja okrenite prema
zidu.
Zaštita okoliša
•
3
Ovaj uređaj ni u svom rashladnom
krugu niti u izolacijskim materijalima
ne sadrži plinove koji oštećuju
ozonski omotač. Uređaj ne smije biti
bačen zajedno s gradskim otpacima
i smećem.
Izbjegavajte oštećivanje jedinice za
hlađenje, posebno sa stražnje strane
blizu izmjenjivača topline.
Treba se držati obavijesti o mjestu
odlaganja takvog otpada, što ih
zadaju gradske uprave.
Materijali označeni simbolom
mogu se reciklirati.
Uporaba
Upravljačka ploča
A.
B.
C.
D.
E.
Svjetlosni indikator za visoku temperaturu
Svjetlosni indikator za SUPER zamrzavanje (za brzo zamrzavanje)
Normal/Super kontrola (za brzo zamrzavanje)
Indikator napajanja uređaja
Kontrola termostata
Čišćenje unutrašnjosti
Podešavanje temperature
Prije prvog korištenja uređaja, operite
mlakom vodom i neutralnim sredstvom za
čišćenje unutrašnjost i svu unutrašnju
opremu, kako biste otklonili tipičan miris
novog proizvoda, zatim pažljivo sve
osušite.
Podešena temperatura automatski se
prilagođava. Ako želite postići višu
temperaturu (toplije) okrenite kontrolu
termostata prema najnižem podešenju, a
ako želite nižu temperaturu (hladnije)
okrenite prema višem podešenju.
Trebate znati da temperatura u
unutrašnjosti uređaja ovisi o brojnim
čimbenicima kao što su:
• temperatura prostorije;
• učestalost otvaranja vrata;
• količina hrane;
• smještaj uređaja.
Pri odabiru podešenja termostata trebate
imati na umu sve ove čimbenike.
Ne koristite deterdžente ili
abraziv prah u unutrašnjosti,
kao niti one koje mogu oštetiti
sjaj.
Zamrzivač je označen simbolom
,
što znači da je prikladan za zamrzavanje
svježe hrane, za dugotrajno pohranjivanje
već kupljene smrznute hrane i za
pravljenje kockica leda.
Obično je srednji položaj
najprimjereniji.
Stavljanje u uporabu
Ako želite isključiti uređaj, jednostavno
okrenite kontrolu termostata u položaj “0”.
Stavite utikač u najbližu zidnu utičnicu.
Upalit će se indikator napajanja uređaja
(D) pokazujući time da je uređaj uključen
na napajanje strujom.
Brzo zamrzavanje
(Super zamrzavanje)
Ako želite uključiti brzo zamrzavanje,
pritisnite kontrolu N/S (C).
Počet će svjetliti indikator brzog
zamrzavanja (B).
Okrenite kontrolu termostata (E) u desno
do srednjeg podešenja (upalit će se
svjetlosni indikator za visoku temperaturu
(A)).
Ako želite isključiti uređaj, okrenite
kontrolu termostata u položaj “0”.
4
Svjetlosni indikator za visoku
temperaturu
Svjetlosni indikator za temperaturu (A)
uključuje se automatski svaki put kad
temperatura u unutrašnjosti zamrzivača
poraste iznad određenih vrijednosti koje bi
mogle štetiti dugotrajnom čuvanju hrane.
U potpunosti je normalno da svjetlosni
indikator za temperaturu kratkotrajno
svjetli nakon što uključite uređaj. On će
svjetliti sve dok se u unutrašnjosti
zamrzivača ne postigne optimalna
temperatura za čuvanje hrane.
Zamrzavanje svježe hrane
Pretinac sa četiri zvjezdice (
)
prikladan je za dugotrajno smještanje već
kupljene smrznute hrane i za zamrzavanje
svježe hrane.
Kako bi zamrznuli svježe namirnice i
osigurali bolje rezultate zamrzavanja
pritisnite tipku za brzo zamrzavanje
najmanje 12 sati prije stavljanja namirnica
u zamrzivač.
Namirnice koje želite zamrznuti smjestite u
gornji pretinac zamrzivača.
Kako bi zamrznuli količinu namirnica koja
je prikazana na pločici sa tehničkim
podacima, smjestite namirnice izravno na
površine za hlađenje. Ako hranu
zamrzavate u košarama, maksimalna
naznačena količina je nešto manja.
Važno!
U slučaju nestanka napajana nemojte
otvarati vrata zamrzivača. Ako je nestanak
napajanja bio kratkotrajan (6 – 8 sati) i ako
je zamrzivač pun, nema opasnosti da se
hrana pokvari. Ako je nestanak napajanja
bio u dužem trajanju, odleđena hrana
mora se što brže iskoristiti ili odmah
skuhati i potom zamrznuti (kad se ohladi).
5
Pohranjivanje zamrznute hrane
Akumulatori hladnoće
Pri prvom uključivanju ili nakon duljeg
razdoblja nekorištenja, pritisnite tipku za
brzo zamrzavanje najmanje 2 sata prije
stavljanja namirnica.
Potom možete vratiti kontrolu u normalan
položaj.
Ovo razdoblje od dva sata čekanja može
se izbjeći ako je uređaj već uključen.
Zamrzivač je opremljen sa dva
akumulatora hladnoće koji produljuju
vrijeme pohranjivanja u slučaju nestanka
napajanja. Oni su smješteni u gornjoj
ladici.
Za postizanje najboljih rezultata:
• Prilikom pohranjivanja većih količina
hrane trebate izvaditi sve ladice i
košare (izuzev najdonje) iz uređaja i
staviti hranu na police za hlađenje.
• Pazite da ne stavite veće količine
hrane od one koja je propisana i
označena na pločici s tehničkim
podacima.
Odleđivanje zamrznutih
namirnica
Duboko zamrznuta hrana može se prije
nego će biti uporabljena odmrzavati u
hladnjaku (meso, perad, riba) ili na sobnoj
temperaturi (sva ostala hrana), ovisno o
vremenu koje je potrebno za to.
Manji komadi hrane mogu biti kuhani bez
odmrzavanja, izravno iz zamrzivača bez
posredovanja.
Naravno, vrijeme kuhanja će biti dulje
nego u slučaju odleđene hrane.
Pravljenje kockica leda
Napunite posude za pravljenje ledenih
kockica vodom do ¾ njihove dubine i
stavite ih u prostor ispod pretinca za brzo
zamrzavanje.
Ako je voda u vašem području bogata
mineralnim solima (posebno vapnom),
savjetujemo da posudice napunite
negaziranom mineralnom vodom.
Nemojte koristiti metalne predmete za
vađenje posudica iz zamrzivača.
6
Korisni savjeti
Savjeti za zamrzavanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Korisni savjeti za pohranjivanje
zamrznute hrane
Zamrzavajte samo najkvalitetnije
namirnice, svježe i dobro očišćene.
Raspodijelite svježu hranu u manje
količine kako bi se mogla brzo i
potpuno zamrznuti, te kako bi se
moglo odmrzavati samo onoliko koliko
vam trenutno treba.
Zapamtite da hrana koja je bila
zamrznuta, kada se odmrzne brzo
propada i ne smije se ponovo
zamrzavati.
Krta hrana traje dulje i bolje u odnosu
na masnu hranu. Sol također smanjuje
vijek pohranjivanja.
Zamotajte hranu u foliju ili plastičnu
vrećicu i osigurajte da su paketi
nepropusni za zrak.
Nemojte stavljati boce i limenke sa
gaziranim pićima u zamrzivač jer
mogu puknuti.
Nemojte stavljati toplu hranu ili
tekućine.
Neke vrste namirnica mogu prouzročiti
promrzline ako se jedu neposredno
nakon vađenja iz pretinca za
zamrzavanje.
Preporučljivo je na svakom omotu
hrane napisati datum zamrzavanja,
kako biste mogli izbjeći prekoračenje
vremena za čuvanje hrane.
Nemojte otvarati vrata zamrzivača ili
stavljati na zamrzavanje nove količine
hrane ako je već u tijeku faza brzog
zamrzavanja.
Na ladicama ćete pronaći simbole
različitih vrsta namirnica popraćene
brojkama. Ovi brojevi pokazuju
najduže razdoblje u kojem
odgovarajuća hrana može biti
sačuvana (iskazano u mjesecima).
•
•
•
•
7
Preporučujemo da pazite je li
zamrznuta hrana koju kupujete već
priređenu bila odgovarajuće
spremljena kod prodavača.
Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorenima duže nego je
doista neophodno.
Kupljene proizvode u što kraćem
vremenu pohranite u zamrzivač.
Preporučujemo da upotrebljavate
izolacijske vrećice kako bi neke
proizvode donijeli kući.
Također je preporučljivo ne
prekoračavati razdoblje pohranjivanja
označeno na proizvodu.
Održavanje
Prije bilo kojeg postupka
održavanja isključite uređaj.
Upozorenje!
Rashladni uređaj u svom sistemu sadrži
ugljikovodike, te iz tog razloga održavanje
ili ponovno punjenje sistema mora obaviti
ovlašteni servisni tehničar.
Ako uređaj nećete koristiti duže
vrijeme
Kad se uređaj ne koristi tijekom dužeg
razdoblja:
• isključite ga iz napajanja;
• ispraznite svu hranu;
• odledite i očistite;
• vrata ostavite pritvorenima kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Povremeno čišćenje
Očistite unutrašnjost toplom vodom i
sodom bikarbonom.
Isperite i u potpunosti osušite.
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti niti jednu cijev i/ili kablove u
unutrašnjosti uređaja.
Očistite četkom ili usisivačem kondenzator
(crna rešetka) i kompresor na stražnjoj
strani uređaja.
Nakupljena prašina utječe na rad uređaja i
uzrokuje veliku potrošnju struje.
Mnoga sredstva za čišćenje kuhinjskih
površina sadrže kemikalije koje mogu
nagristi/oštetiti plastične komponente
korištene u uređaju. Iz tog razloga
preporučljivo je da uređaj operete samo
sa toplom vodom i malo tekućeg
sredstva za pranje.
8
Odleđivanje
Zamrzivač će s vremenom biti pokriven
injem.
Inje treba uklanjati plastičnim strugalom
uvijek kada mu debljina prijeđe 4
milimetra.
Za vrijeme ovog postupka nije potrebno
isključiti uređaj iz struje ili izvaditi hranu.
Kada led postane veoma debeo (preko 4
mm) na unutrašnjoj stijenci, svakako treba
provesti potpuno odleđivanje. Iskoristite
priliku za posupak potpunog odleđivanja
kad u zamrzivaču nema puno hrane.
1. Izvadite svu zamrznutu hranu i
omotajte ju u nekoliko listova novina,
ili još bolje, stavite u termički izolirane
spremnike, zatim ih držite na hladnom
mjestu;
2. Izvucite kabel iz zidne utičnice ili
okrenite kontrolu termostata na
položaj “0”;
3. Držite vrata zamrzivača otvorenima;
4. Umetnite plastično strugalo u
odgovarajući ležaj na dnu u sredini, na
način kako je to prikazano na slici.
Smjestite posudu ispod kako bi se
sakupljala odleđena voda.
5. Kad je odleđivanje završilo, osušite
pažljivo u potpunosti unutrašnjost
zamrzivača;
6. Sačuvajte strugalo za buduću
uporabu;
7. Uređaj ponovo uključite i pritisnite
tipku za brzo zamrzavanje. Nakon 2
do 3 sata vratite u zamrzivač hranu
prethodno izvađenu iz njega.
Važno:
Nikad nemojte koristiti oštre metalne
predmete kako bi uklonili nakupljeno
inje.
Zapamtite da povišenje temperature
zamrznute hrane može znatno skratiti
njezin rok uporabe.
9
Servis i rezervni dijelovi
Ako uređaj ne radi ispravno, provjerite da
je:
-
Ako uređaj stvara veliku buku ili vibracije,
provjerite da nije u izravnom doticaju sa
zidom ili namještajem.
Ako vaš uređaj i dalje ne radi ispravno
nakon što ste sve ovo provjerili, pozovite
najbliži ovlašteni servis.
Za postizanje brze servisne usluge
neophodno je kada prijavljujete kvar točno
navesti model i serijski broj vašeg uređaja,
što možete naći na natpisnoj pločici u
unutrašnjosti uređaja.
utikač čvrsto u zidnoj utičnici i da je
glavni prekidač uključen;
napajanje strujom ispravno (provjerite
to uključivanjem u istu utičnicu nekog
drugog uređaja);
kontrola termostata u ispravnom
položaju.
Tehnički podaci
Model
Ukupna zapremnina zamrzivača (l)
Korisna zapremnina zamrzivača (l)
Dimenzije (visina x širina x dubina cm)
Napon (V/Hz)
Potrošnja energije (kWh/24 h)
Energetska klasa
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)
Učinkovitost u slučaju nestanka struje (h)
Razina buke (dB/A)
Klimatski razred
ZFC 233
220
195
160 x 60 x 60
220-240/50
0,89
B
20
35
38
SN – N – ST – T
Tehnički podaci nalaze se na pločici sa tehničkim podacima u unutrašnjosti uređaja.
10
Razina buke
Ovdje su navedeni neki uobičajeni uzroci buke koji neće ugroziti normalan rad uređaja.
Buka kompresora motora
Buka uzrokovana kruženjem plina u cijevima rashladnog kruga.
Buka uslijed podešavanja strukture uređaja.
Mogući uzroci buke koje je jednostavno ukloniti:
Uređaj nije pravilno uravnotežen:
Jednostavno podesite nožice.
Uređaj dodiruje susjedni namještaj:
Pomaknite uređaj.
Unutrašnja oprema nije pravilno učvršćena:
Izvadite unutrašnju opremu i vratite pravilno nazad.
Posude se međusobno dodiruju unutar uređaja:
Odvojite ih.
11
Postavljanje
Smještaj
Smjestite uređaj podalje od svakog izvora
topline, kao što su: radijatori, peći, izravne
sunčeve zrake, itd.
Osigurajte da zrak može nesmetano kružiti
oko stražnje strane uređaja.
Iz sigurnosnih razloga, najmanje
prozračivanje treba biti kao što je
prikazano na slici.
Uređaj smješten ispod ovješenog
kuhinjskog elementa (vidi sliku A).
Uređaj smješten bez ovješenog kuhinjskog
elementa (vidi sliku B).
Pravilno poravnanje uređaja može se
postići podešavanjem podesivih nožica na
podnožju uređaja.
Stražnji razmaknici
U vrećici u uređaju nalaze se dva
razmaknika koji moraju biti pričvršćeni
na vrhu svakog od dva gornja kuta.
Opustite vijke i umetnite razmaknike ispod
glave vijaka, potom zategnite vijke.
12
Električno spajanje
Prije nego uključite uređaj u mrežno
napajanje, provjerite jesu li napon i
frekvencija na natpisnoj pločici
odgovarajući kućnom napajanju.
Odstupanje veće od 6% ispod ili iznad
propisanog napona nije prihvatljivo.
Važno!
Uređaj mora biti spojen u utičnicu sa
uzemljenjem.
Za tu namjenu utikač je opremljen
uzemljenim kontaktom.
Ako utičnice u vašoj kućnoj mreži nisu
uzemljene, spojite uređaj s uzemljenjem.
To treba učiniti osposobljeni električar u
skladu s postojećim sigurnosnim
propisima.
Proizvođač otklanja svaku odgovornost
ukoliko ovi sigurnosni propisi nisu
poštovani.
Ovaj uređaj je u skladu sa IEC
normama:
-
87/308 IEC od 02.06.87. (Norma o
prigušenju radio-smetnji).
73/23 IEC od 19.02.73. (Norma o
niskom naponu) i kasnije promjene.
89/336 IEC od 03.05.89. (Norma o
elektromagnetskoj usklađenosti) i
kasnije promjene.
PAŽNJA!
Nakon postavljanja, kabel mrežnog
napajanja mora biti lako dostupan kako bi
bilo moguće isključiti uređaj iz napajanja.
13
Promjena smjera otvaranja
vrata
Isključite uređaj iz napajanja.
Kako bi promijenili smjer otvaranja vrata,
postupite na slijedeći način:
1. Izvucite rešetku za prozračivanje (D).
2. Skinite donju šarku (E).
3. Skinite vrata odvajanjem s gornjeg
uporišta (G).
4. Skinite uporište i zavijte ga na
suprotnoj strani.
5. Uklonite dva čepa, koji pokrivaju rupe
glavnih šarki, te ih prebacite na drugu
stranu.
6. Premjestite vrata.
7. Pomoću 10 mm odvijača, odvijte
uporište (E) i namjestite ga na
suprotnoj strani.
8. Zavijte donju šarku (E) na suprotnu
stranu korištenjem ranije skinutih
vijaka.
9. Izvucite čep (F) s rešetke za
prozračivanje (D) i premjestite na
suprotnu stranu.
10. Ponovo učvrstite rešetku za
prozračivanje (D).
11. Skinite ručku. Učvrstite je na suprotnu
stranu nakon što ste probušili rupe.
Zatvorite rupe čepovima koje ste dobili
u vrećici s dokumentacijom u uređaju.
Važno!
Nakon završetka promjene smjera
otvaranja vrata, provjerite jesu li svi
vijci dobro učvršćeni i prilježe li brtva
vrata na kabinet uređaja.
Ako je okolna temperatura niska
(primjerice zimi) brtva možda neće
poptuno priljegati na kabinet. U tom
slučaju, pričekajte na prirodno prilijeganje
brtve, ili ubrzajte taj proces grijanjem
određenog dijela brtve običnim sušilom za
kosu.
Electrolux grupa je najveći svjetski proizvođač električnih/plinskih aparata za kuhinje, čišćenje i vanjsku uporabu.
Više od 55 milijuna proizvoda Electrolux grupe (kao što su hladnjaci, štednjaci, perilice rublja, usisivači, motorne
pile i kosilice) prodano je svake godine u vrijednosti od oko 14 milijardi USD u više od 150 zemalja diljem svijeta.
14
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising