Electrolux | ER8998B | User manual | Electrolux ER8998B Korisnički priručnik

Electrolux ER8998B Korisnički priručnik
Kombinirani hladnjak
ER 8998B
UPUTSTVA ZA UPORABU
Sigurnosne napomene
Vaš novi hladnjak/zamrzivac možda se razlikuje u nekim funkcijama od prethodnog.
Pažljivo procitajte ove upute kako bi naucili kako uredaj radi, te kako ga održavati.
Sacuvajte ove upute, trebat ce Vam kasnije ako prodajete ili poklanjate uredaj.
Ova upozorenja dana su radi Vaše sigurnosti. Uvjerite se da ste sva upozorenja razumijeli,
prije postavljanja ili korištenja uredaja. Vaša sigurnost je najvažnija.
Ako i jedan dio ovih uputa ili upozorenja niste razumijeli molimo da nas kontaktirate.
Korisniku
Sigurnost djece
•
•
•
•
•
•
Uredaj je namijenjen za cuvanje hrane
u domacinstvu na nacin kako je to
opisano u ovom uputstvu za uporabu.
Ne držite eksplozivne plinove ili
tekucine u hladnjaku ili zamrzivacu.
Mogu uzrokovati eksploziju i
ozljedivanje osoba, te oštecenje
imovine.
Oštri predmeti ne smiju doci u dodir s
rashladnim sistemom na stražnjem
dijelu i unutar uredaja. Ako je rashladni
sistem probušen, uredaj se može
oštetiti, a namirnice u njemu pokvariti.
Ne držite gazirana pica niti boce u
zamrzivacu. Staklene boce mogle bi
puknuti.
Uredaj je težak. Rubovi i stršeci dijelovi
uredaja mogu biti oštri. Budite oprezni
pri pomicanju uredaja i uvijek koristite
rukavice.
Obratite pozornost da mala djeca ne
dodu do kontrola uredaja ili u
unutrašnjost uredaja.
Odlaganje dotrajalog uredaja
Kad odlažete uredaj, predajte ga
reciklažnoj stanici.
Za daljnje informacije obratite se Vašem
gradskom uredu ili dobavljacu.
Electrolux grupa je najveci svjetski proizvodac elektricnih/plinskih aparata za
kuhinje, cišcenje i vanjsku uporabu. Više od 55 milijuna proizvoda Electrolux grupe
(kao što su hladnjaci, štednjaci, perilice rublja, usisivaci, motorne pile i kosilice)
prodano je svake godine u vrijednosti od oko 14 milijardi USD u više od 150 zemalja
diljem svijeta.
2
Opis uredaja
ER 8998 B
1.
Staklena polica
2.
Polica za hladenje boca
3.
Ladica za povrce
4.
Odjeljak za putar
5.
Polica vrata
6.
Držac za jaja
7.
Polica za boce
8.
Plitica za zamrzavanje + akumulator
9.
Košara za zamrzavanje
10. Rešetka za prozracivanje
11. Kalendar zamrzavanja
12. Pretinac za brzo pohranjivanje
3
Upravljacka ploca
A. Tipka za ukljucivanje/iskljucivanje hladnjaka
Pritiskom na tipku hladnjak se ukljucuje/iskljucuje.
B. Pokazivac temperature
Prikazuje prosjecnu temperaturu unutar hladnjaka.
C. Tipke za podeša vanje temperature hladnjaka/termostat
Koriste se za podešavanje temperature u hladnjaku.
D. Tipka za AKTIVNO HLAÐENJE
Koristi se za ukljucivanje ili iskljucivanje funkcije AKTIVNOG HLAÐENJA.
E. Žuta indikatorska sijalica
Svijetli kad je ukljucena funkcija AKTIVNO HLAÐENJE.
F. Tipka za ukljucivanje/iskljucivanje zamrzivaca
Pritiskom na tipku zamrzivac se ukljucuje/iskljucuje.
G. Pokazivac temperature
Prikazuje najvišu temperaturu unutar zamrzivaca.
H. Tipke za podešavanje temperature zamrzivaca/termostat
Koriste se za podešavanje temperature u zamrzivacu.
I. Tipka za BRZO ZAMRZAVANJE
Koristi se za ukljucivanje ili iskljucivanje funkcije BRZOG ZAMRZAVANJA.
J. Žuta indikatorska sijalica
Svijetli kad je ukljucena funkcija BRZO ZAMRZAVANJE.
K. Tipka za iskljucivanje alarma
Koristi se za iskljucivanje zvucnog alarma.
L. Crvena indikatorska sijalica
Svijetli kad je jedan od alarma aktiviran.
4
Prije uporabe
Postavite i ocistite uredaj na nacin kako je
opisano u poglavlju “Postavljanje”.
Provjerite da odvodno crijevo sa stražnje strane
uredaja završava u odvodnoj posudi.
Prije ukljucivanja utikaca u uticnicu i stavljanja
uredaja u rad po prvi put, ostavite uredaj stajati 30
minuta ili 4 sata u koliko je bio prevožen
vodoravno. Na taj nacin cete omoguciti da se ulje
vrati u kompresor. U suprotnom možete oštetiti
kompresor.
Uporaba hladnjaka
Puštanje hladnjaka u rad i
podešavanje ispravne
temperature
Ukljucivanje
Ukljucite hladnjak pritiskom na tipku za
ukljucivanje.
Podešavanje temperature
Pritišcite tipke sve dok se željena
temperatura ne prikaže na pokazivacu
temperature (Temperatura se može
podesiti izmedu +1°C i +9°C).
“+”
“-“
povecanje temperature.
snižavanje temperature.
Jednom kad je podešena temperatura,
pokazivac temperature prikazuje “-“ sve
dok temperatura unutar hladnjaka ne
dosegne +9°C ili niže.
Pustite da uredaj radi 24 sata kad god je
promjenjeno podešenje temperature.
Na taj nacin ce se omoguciti da se
temperatura u hladnjaku stabilizira.
Kad hladnjak ukljucujete nakon što je bio
van uporabe, nije potrebno poništavanje
temperature.
Termostat ce zapamtiti ranije podešenu
temperaturu.
5
Temperatura unutar hladnjaka
Primjerena temperatura unutar hladnjaka
je otprilike +5°C. Ako je termostat podešen
na prehladnu temperaturu, hrana s velikim
postotkom vode može se poceti
zamrzavati, u koliko je smještena u
najhladniji dio hladnjaka.
Na slici su prikazani najtopliji i najhladniji
dijelovi unutar hladnjaka.
(+ toplo, -hladno).
Meso, riba i mlijeko trebaju biti smješteni u
najhladniji dio hladnjaka.
Na temperaturu ce utjecati:
• Ucestalost otvaranja vrata.
• Kolicina pohranjenih namirnica.
• Smještaj uredaja (vidi poglavlje
“Postavljanje”).
Mjerenje temperature
Ako mjerite temperaturu obicnim
termometrom, držite ga u caši vode
smještenoj u sredini hladnjaka. Tako ce
pokazati temperaturu unutar hrane. Ne
stavljajte termometar da visi ili da leži
izravno na polici.
Savjeti:
•
•
•
•
Rasporedite namirnice tako da
omogucite strujanje hladnog zraka
izmedu njih.
Ne naslanjajte namirnice izravno na
rashladnu plocu na stražnjoj stijenci,
mogle bi se zamrznuti.
Nikada ne stavljajte tople namirnice u
uredaj. Pricekajte da se ohlade.
Svu hranu dobro pokrijte kako bi
sprijecili širenje mirisa i okusa na ostale
namirnice.
Iskljucivanje
Iskljucite hladnjak pritiskom na tipku za
ukljucivanje/iskljucivanje hladnjaka. Tipku
držite pritisnutom otprilike 1 sekundu.
Uredaj je u potpunosti iskljucen samo ako
iskljucite utikac kabela mrežnog napajanja
iz zidne uticnice ili uklonite osigurac.
6
Alarmi i ostale znacajke
Alarm za otvorena vrata
Ako vrata hladnjaka ostanu otvorena duže od 5
minuta, upaliti ce se crvena indikatorska sijalica i
oglasit zvucni alarm.
Iskljucivanje alarma:
Pritisnite tipku za iskljucivanje alarma. Crvena
indikatorska sijalica se gasi kad se vrata zatvore.
Aktivno hladenje
Ovu funkciju koristite kad želite ohladiti vece
kolicine hrane. Kad je ukljucena funkcija
AKTIVNO HLAÐENJE, temperatura se
automatski podesi na +2°C.
Na pokazivacu se prikaže “A” i žuta indikatorska
sijalica se pali.
Nakon otprilike 6 sati, AKTIVNO HLAÐENJE se
iskljucuje i temperatura se postepeno vraca na
prethodno podešenje.
AKTIVNO HLAÐENJE možete iskljuciti i rucno
ponovnim pritiskom na tipku AKTIVNO
HLAÐENJE.
7
Unutrašnjost uredaja
Police i odjeljci na vratima pomicni su i mogu se
lako preslagivati. Neke police moraju biti
pridignute sa stražnje strane kako bi ih mogli
pomicati.
Donji odjeljak na vratima, kao i staklena polica
iznad ladice za povrce, ne smiju se pomicati.
Oni su potrebni za ispravno strujanje zraka unutar
hladnjaka.
Police s podignutim rubom treba smjestiti tako da
podignuti rub bude okrenut prema stražnjoj
stijenci uredaja, tako cete sprijeciti da namirnice
dodiruju rashladnu plocu.
Ladica za voce i povrce ima pomicni dio koji
omogucuje odvajanje razlicitih vrsta voca ili
povrca.
Polica za hladenje boca
Kako bi postigli najbolje hladenje na polici za
hladenje boca ucinite sljedece:
•
•
•
•
Policu smjestite odmah ispod kanala za odvod
vode.
Provjerite da je polica hladna prije nego što na
nju stavite boce, limenke, koje želite na njoj
ohladiti.
Stavite velike limenke i boce u velika
udubljenja na sredini police.
Stavite male limenke i boce u mala udubljenja
na krajevima police, blizu stijenki hladnjaka.
Policu za hladenje boca nemojte stavljati u
zamrzivac kako bi ubrzali hladenje.
Na policu nemojte stavljati stvari preko 6.5 kg
težine.
8
Uporaba zamrzivaca
Puštanje zamrzivaca u rad i
podešavanje ispravne
temperature
Ukljucivanje
Ukljucite zamrzivac pritiskom na tipku za
ukljucivanje.
Ako temperatura u zamrzivacu dosegne
sobnu temperaturu oglasi se alarm. Alarm
iskljucite pritiskom na tipku za iskljucivanje
alarma.
Podešavanje temperature
Pritišcite tipke sve dok se željena
temperatura ne prikaže na pokazivacu
temperature (Temperatura se može
podesiti izmedu -15°C i -24°C).
“+”
“-“
povecanje temperature.
snižavanje temperature.
Jednom kad je podešena temperatura,
pokazivac temperature prikazuje
trenutacnu temperaturu u zamrzivacu.
Pri svakoj promjeni temperature ostavite
uredaj raditi 24 sata. Tako cete omoguciti
da se temperatura u njemu stabilizira.
Kad zamrzivac ukljucujete nakon što je bio
van uporabe, nije potrebno poništavanje
temperature.
Termostat ce zapamtiti ranije podešenu
temperaturu.
9
Temperatura unutar zamrzivaca
Kako bi bili sigurni da namirnice možete
cuvati duže vrijeme, uvjerite se da je
temperatura u zamrzivacu - 18°C ili niža.
Ipak, imajte na umu da je potrošnja
elektricne energije veca kada je
temperatura u zamrzivacu niža.
Ugraden pokazivac temperature prikazuje
najtopliju temperaturu u unutrašnjosti
zamrzivaca.
Ako temperaturu mjerite termometrom,
stavite ga izmedu namirnica jer ce tako
prikazivati stvarnu temperaturu u
zamrznutim proizvodima.
U potpunosti je normalno da ugraden
pokazivac prikazuje temperaturu nešto
višu od one koja je mjerena drugacijim
nacinom.
Alarmi i ostale znacajke
Alarm za otvorena vrata
Ako vrata zamrzivaca ostanu otvorena
duže od 1 minutu, upaliti ce se crvena
indikatorska sijalica i oglasit zvucni alarm.
Iskljucivanje alarma:
Pritisnite tipku za iskljucivanje alarma.
Tako dugo dok su vrata otvorena, zvucni
alarm ce se oglašavati u intervalima od po
1 minutu.
Crvena indikatorska sijalica se gasi kad se
vrata zatvore.
Alarm temperature
Crvena indikatorska sijalica se pali i
oglašava se alarm ako je temperatura
iznad - 12°C.
Pokazivac temperature ce poceti treptati.
Iskljucivanje alarma:
Pritisnite tipku za iskljucivanje alarma.
Pokazivac temperature ce prestati treptati.
Crvena indikatorska sijalica se gasi kada
temperatura u unutrašnjosti zamrzivaca
ponovo padne ispod -11°C.
Provjerite što je izazvalo ukljucivanje
alarma. Pogledajte odgovarajuce
poglavlje.
10
Temperaturna memorija
Temperaturna memorija se prikazuje nakon što
se ukljucio alarm.
Temperaturna memorija radi na sljedeci nacin:
Kad temperatura u unutrašnjosti zamrzivaca
ponovo padne ispod -11°C zvucni alarm se gasi.
Pokazivac temperature i crvena indikatorska
sijalica ce svjetliti kako bi pokazali da je alarm bio
ukljucen.
Kad je pritisnuta tipka za iskljucivanje alarma, na
pokazivacu je prikazana najtoplija temperatura
unutar zamrzivaca koja je postignuta tijekom rada
alarma i pokazivac prestane treptati.
Prema temperaturi koja je prikazana, možete
odluciti treba li hranu baciti ili ne.
Otprilike -12°C:
Vecina proizvoda može biti ponovo zamrznuta.
Sladoled je posebno osjetljiv na temperaturne
promjene i trebalo bi ga što prije iskoristiti.
-9°C - -2°C:
Hranu treba pripremiti (skuhati) prije nego što ju
pocnete jesti ili ponovo zamrzavati.
Iskljucivanje
Iskljucite zamrzivac pritiskom na tipku za
ukljucivanje/iskljucivanje zamrzivaca.
Tipku držite pritisnutom otprilike 1 sekundu.
Uredaj je u potpunosti iskljucen samo ako
iskljucite utikac kabela mrežnog napajanja iz
zidne uticnice ili uklonite osigurac.
11
Zamrzavanje
Ako zamrzavate manje kolicine hrane tijekom 24
sata, nije potrebno ukljuciti brzo zamrzavanje.
U ostalim slucajevima, ukljucite brzo zamrzavanje
pritiskom na tipku za brzo zamrzavanje, otprilike
24 sata prije stavljanja hrane u zamrzivac.
Brzo zamrzavanje automatski se iskljucije 48 sati
nakon ukljucivanja.
Brzo zamrzavanje možete prekinuti ponovnim
pritiskom na tipku za brzo zamrzavanje.
Žuta indikatorska sijalica svjetli sve dok je tipka za
brzo zamrzavanje ukljucena.
“A” (AKTIVNO, BRZO ZAMRZAVANJE) je
prikazano na pokazivacu temperature.
Prakticni savjeti za zamrzavanje
•
•
•
•
•
•
•
Za zamrzavanje namirnica koristite najgornju
policu, ako je neophodno i onu nižu.
Prilikom zamrzavanja velikih kolicina
hrane/živežnih namirnica, akumulator se
pomice do plitice/prostora najbliže donjoj polici
za zamrzavanje.
Hranu smjestite izravno na police zamrzivaca.
Razmjestite namirnice koliko je moguce, kako
bi omogucili kruženje hladnog zraka izmedu
njih.
Ne stavljajte namirnice koje treba zamrznuti
odmah uz drugu vec zamrznutu hranu. Njihova
toplina mogla bi površinski otopiti zamrznute
namirnice.
Jednom zamrznute namirnice, rasporedite što
bliže jedne drugima. U slucaju nestanka struje
tako ce duže ostati hladne.
Ne zamrzavajte previše hrane odjednom.
Kapacitet zamrzavanja uredaja naveden je u
specifikaciji.
Provjerite da uredaj radi i održava podešenu
temperaturu dan nakon prvog ukljucivanja.
Samo nakon toga zamrzivac se može koristiti za
zamrzavanje svježe hrane.
12
Prikladno vrijeme pohranjivanja
Hrana koja je kupljena zamrznuta:
Pridržavajte se uputa o najdužem cuvanju
takve hrane koje su navedene na
pakiranju.
Hrana koju ste sami zamrznuli:
Masnu i slanu hranu ne treba cuvati duže
od tri mjeseca. Kuhanu i malo masnu
hranu možete cuvati do otprilike šest
mjeseci. Nemasnu hranu i kupinasto voce
možete cuvati otprilike godinu dana.
Otapanje
Hranu je najbolje otapati u hladnjaku.
Hranu stavite u duboki tanjur kako bi
sprijecili istjecanje tekucine. Ako hranu
želite brzo otopiti stavite ju na sobnu
temperaturu ili u hladnu vodu.
Koristite li za otapanje mikrovalnu pecnicu,
pridržavajte se uputa proizvodaca pecnica.
Unutrašnjost uredaja
Ladice zamrzivaca
Ladice Vam omogucavaju da brzo i lako
pronadete hranu koju želite. Ako želite
dobiti na prostoru, uklonite ladice, a hranu
stavite izravno na police. Na sve police,
osim na najgornju, moguce je smjestiti
namirnice koje vire do 20 mm od prednjeg
ruba. To omogucava maksimalnu
iskorištenost prostora.
Ne uklanjajte najdoljnju ladicu. Neophodna
je za omogucavanje pravilnog strujanja
zraka.
Plitica za zamrzavanje
Koristi se za zamrzavanje povrca i
kupinastog voca. Nakon otprilike 4 sata
hrana ce biti potpuno zamrznuta i spremna
za uobicajeno pakiranje. Ovako zamrznute
namirnice nece se lijepiti jedna za drugu i
moci cete koristiti upravo željenu kolicinu.
13
Akumulator hladnoce
Akumulator hladnoce držati ce hranu
hladnom dulje vremena nakon nestanka
napajanja. Hladni akumulator biti ce
najucinkovitiji ako je smješten sa prednje
strane plitice za brzo zamrzavanje.
Prilikom zamrzavanja velikih kolicina
hrane/živežnih namirnica, akumulator se
pomice do plitice/prostora najbliže donjoj
polici za zamrzavanje.
U slucaju otapanja:
Stavite hladni akumulator na vrh
zamrznute hrane kako bi ju držala
hladnom.
Kockice leda
Napunite posudu za led do najviše ¾ jer
se voda širi kada se zamrzava. Izvadite
led zavrtanjem posude.
Ako kockice leda držite duže vrijeme isušit
ce se i promijeniti okus.
Bacite stare i pripremite nove kockice
kada Vam zatrebaju.
14
Savjeti
Štednja energije
Zaštita okoliša
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obratite pažnju na mjesto smještanja
hladnjaka/zamrzivaca. Pogledajte
poglavlje “Postavljanje”. Ako je pravilno
postavljen, uredaj ce trošiti manje
elektricne energije.
Pokušajte ne držati vrata dugo
otvorena i ne otvarajte ih precesto.
Topli zrak ulazi u uredaj i uzrokuje
nepotrebno ukljucivanje kompresora.
Uvjerite se da ništa ne prijeci ispravno
zatvaranje vrata.
Zamrznutu hranu otapajte u hladnjaku.
Tako cete ju sigurnije odmrznuti i
ujedno smanjiti rad rashladne jedinice.
Savjetujemo Vam da usisivacem
povremeno ocistite rashladni sistem sa
stražnje strane uredaja.
Toplu hranu prije smještanja u hladnjak
uvijek ohladite na sobnu temperaturu.
Hranu koju želite zamrznuti (kada je
hladna) treba prije stavljanja u
zamrzivac držati u hladnjaku.
Hranu pakirajte u vrecice i pakete koji
ne propuštaju zrak, tako cete izbjeci
stavaranje inja.
Pažljivo se držite uputstava o
zamrznutim proizvodima koja su dana
u poglavlju “Uporaba zamrzivaca”.
Time cete izbjeci rasipanje energije.
Ne podešavajte prenisku temperaturu u
zamrzivacu. Prikladna temperatura je
od -18°C do -20°C.
Kada ledeni pokrov dostigne debljinu
od 3-5 mm odmrznite zamrzivac.
Uvjerite se da je brtvilo vrata cijelo i
uvijek cisto.
•
•
•
•
•
•
Smještanje hrane
•
•
•
Ako želite da uredaj radi najbolje
moguce ne stavljajte u njega vrucu
hranu ili tekucine koje mogu isparavati.
Izbjegavajte kupovinu zamrznute hrane
ako ju ne možete pohraniti odmah.
Poželjno je koristiti izolirani spremnik.
Cim dodete kuci stavite zamrznutu
hranu u zamrzivac.
Uvjerite se da je na spremljenoj hrani
oznacen datum. Tako cete ju moci
konzumirati kada je najbolje. Sumnjive
namirnice uklonite iz hladnjaka i ocistite
hladnjak prema uputama o cišcenju i
održavanju.
15
Ambalažu uredaja i dotrajale uredaje
predajte reciklažnoj stanici. Za dodatne
informacije kontaktirajte gradski ured ili
najbližeg dobavljaca.
Hranu držite u spremnicima koji se
mogu ponovo koristiti. Smanjite što je
moguce više upotrebu potrošnog
materijala.
Pri cišcenju uredaja koristite blaga
sredstva za pranje.
Držite se savjeta iz poglavlja “Štednja
energije”.
Rashladno sredstvo i brtvilo vrata nisu
štetni za ozonski omotac.
Svi dijelovi ambalaže mogu se
reciklirati.
Uredaj je napravljen da omoguci
jednostavno rastavljanje i postepeno
recikliranje.
Održavanje i cišcenje
Uklanjanje rešetke za prozracivanje
Rešetku je moguce ukloniti, npr. kako bi ju oprali.
Kad uklanjate rešetku, vrata trebaju biti otvorena.
Odvojite rešetku za prozracivanje povlacenjem
prema sebi.
Cišcenje
Redovito cistite uredaj.
Za cišcenje ne koristite deterdžente, praškove za
ribanje, jako parfumirana sredstva za pranje,
vosak, sredstva za laštenje ili sredstva koja
sadržavaju bjelilo ili alkohol.
Uredaj iskljucite iz mrežnog napajanja.
Cišcenje unutrašnjosti
Unutrašnjost i opremu uredaja cistite toplom
vodom i sodom bikarbonom (5 ml na 0,5 l vode).
Isperite i potpuno osušite. Redovito provjerite
brtvilo vrata i ocistite ga kako bi bili sigurni da u
njemu nema mrvica.
Redovito cistite odvodni kanal unutar hladnjaka.
Budite sigurni da je kanal uvijek cist.
Ako je kanal zacepljen pažljivo ga ocistite
savitljivom žicom (npr. od zastora) kroz odvodni
izlaz.
Vanjsko cišcenje
Uredaj izvana ocistite sapunicom i toplom vodom.
Uklonite rešetku za prozracivanje (vidi “Uklanjanje
rešetke za prozracivanje”) i usisivacem ocistite
prostor ispod uredaja.
Dva put godišnje odmaknite uredaj od zida i
usisivacem ocistite stražnju stranu uredaja,
kompresor i rashladni sistem.
Pri pomicanju uredaja, podignite prednji kraj kako
ne bi ogrebali pod.
16
Odmrzavanje hladnjaka
Hladnjak se automatski odmrzava svaki put kada
kompresor prestane raditi.
Svaranje inja može se sprijeciti tako da:
• Ne stavljate toplu hranu u hladnjak.
• Izbjegavate cesto otvaranje vrata i da ih ne
držite dugo otvorenima.
• Ne naslanjate hranu izravno na rashladnu
plocu.
Odmrzavanje zamrzivaca
Odredena kolicina inja uvijek ce se stvarati na
policama i oko najgornjeg odjeljka.
Zamrzivac odmrznite kada sloj leda dostigne
debljinu od 3 do 5 mm.
Izvadite ladice i okrenite ih tako da gornja služi
kao poklopac donjoj.
Stavite na njih neki materijal za izolaciju, npr.
deke ili novine.
Paketice hrane možete priljubiti jedan uz drugi i
držati ih na hladnom mjestu, npr. hladnjaku.
Odmrzavanje se može ubrzati ako stavite posudu
vruce (ne kljucajuce) vode u zamrzivac.
Izvucite odvodni grlic i stavite ga u najdoljnju
ladicu zamrzivaca u koju se može skupljati voda.
Opustite rešetku za prozracivanje kako bi mogli
posudu smjestiti ispod odvodnog grlica.
Pažljivo sastružite led kada se pocne topiti.
Koristite drveni ili plasticni strugac. Nemojte
koristiti oštre predmete koji mogu oštetiti
unutrašnjost zamrzivaca.
Kada se sav led otopio, ocistite, obrišite i osušite
uredaj. Odvodni grlic vratite na mjesto.
Ukljucite uredaj i premjestite zamrznute
namirnice.
Nikad ne koristite sušilo za kosu ili koji drugi izvor
topline kako bi ubrzali odmrzavanje. Prekomjerna
toplina može oštetiti plasticnu unutrašnjost, a
vlaga može prodrijeti u elektricki uredaj koji može
doci pod napon.
17
Izmjena sijalice
Svjetlo se ukljucuje automatski kada su otvorena
vrata. Prije izmjene sijalice iskljucite utikac iz
mrežnog napajanja.
Rasijecite ambalažu oko utikaca sijalice.
Ambalažu ostavite kako bi njome držali sijalicu pri
namještanju.
Ne dirajte samu sijalicu prstima, halogene sijalice
osjetljive su na masnocu s kože.
Koristite cistu halogenu sijalicu, niskog pritiska i s
UV zaštitom. Uticnicu G4. Napon 12V.
Sijalica treba biti snage 20W.
Ako uredaj nije u uporabi
Iskljucite uredaj iz mrežnog napajanja.
Ako ce uredaj biti ostavljen ukljucen zamolite
nekoga da ga povremeno provjeri, kako se hrana
ne bi pokvarila u slucaju nestanka struje.
Izvadite svu hranu i ocistite uredaj, te ostavite
vrata pritvorenima kako bi sprijecili stvaranje
neugodnih mirisa.
18
Nešto ne radi
Prije nego što pozovete ovlašteni servisni centar provjerite slijedece:
Problem
“ ” je prikazan na pokazivacu
temperature.
ili
Žuta indikatorska sijalica aktivnog
zamrzavanja i crvena indikatorska sijalica
upozorenja svjetle.
Zvucni alarm + upaljena crvena
indikatorska sijalica upozorenja
(Unutar zamrzivaca je pretoplo).
Moguci uzrok / Rješenje
Došlo je do pogreške u mjerenju
temperature. Nazovite ovlašteni servi s
(rashladni sistem nastavit ce držati hranu
hladnom, ali nece biti moguce podešavanje
temperature).
Iskljucite alarm pritiskom na tipku za
poništenje alarma.
Zvucni alarm mogao je biti ukljucen:
Uredaj je nedavno ukljucen pa je temperatura
u njemu još previsoka. Vidi poglavlje
“Ukljucivanje i podešavanje temperature”.
Možda su vrata bila otvorena toliko dugo da
se ukljucio alarm za "otvorena vrata".
Podesite nižu temperaturu.
Namirnice stavite na primjereno mjesto
unutar hladnjaka. Vidi poglavlje “Temperatura
unutar hladnjaka”.
Rasporedite namirnice tako da oko njih može
strujati hladni zrak.
Uvjerite se da su vrata potpuno zatvorena i
da je izolacijska traka citava i cista.
Podesite topliju temperaturu.
Povrce i druge namirnice koje se lako
zamrzavaju stavljene su na “prehladnu”
policu. Vidi poglavlje “Temperatura unutar
hladnjaka”.
To je sasvim normalno. Za vrijeme
automatskog odmrzavanja, inje se topi na
rashladnoj ploci.
Ocistite odvod i odvodni otvor unutar
hladnjaka koristeci npr. cetku za pranje boca.
Neke namirnice možda su tako smještene da
sprijecavaju dotok vode u odvod.
Smjestite odvodno crijevo sa stražnje strane
uredaja iznad odvodne posude. Vidi poglavlje
“Prije prve uporabe”
Podesite nižu temperaturu.
Uvjerite se da su vrata potpuno zatvorena i
da je izolacijska traka citava i cista.
Ako ste u zamrzivac spremili tople namirnice
pricekajte nekoliko sati i zatim ponovo
provjerite temperaturu.
Rasporedite namirnice tako da oko njih može
strujati hladni zrak.
Podesite topliju temperaturu.
Možda je ukljucena tipka za aktivno, brzo
zamrzavanje. Pokazivac temperature
prikazuje najvišu temperaturu u unutrašnjosti
uredaja. Razlika u temperaturi prikazanoj na
pokazivacu od one (prosjecne) mjerene
termometrom je normalna.
U hladnjaku je pretoplo
U hladnjaku je prehladno
Na rashladnoj ploci u hladnjaku ima vode
Unutar hladnjaka curi voda
Voda curi na pod
U zamrzivacu je pretoplo
U zamrzivacu je prehladno
19
Stvara se previše leda i inja
Uvjerite se da su vrata potpuno zatvorena i
da je izolacijska traka citava i cista.
Podesite višu temperaturu.
Podesite topliju temperaturu.
Uvjerite se da su vrata potpuno zatvorena i
da je izolacijska traka citava i cista.
Utikac nije ispravno ukljucen.
Pregorio je osigurac.
Uredaj nije ukljucen.
Uredaj ne dobiva elektricnu energiju
(pokušajte ukljuciti neki drugi uredaj u istu
uticnicu).
Rashladni sistem uvijek proizvodi odredeni
zvuk. Pulsirajuci zvuk cuje se kada se
rashladno sredstvo pumpa u rashladne cijevi.
Kucajuci zvuk termostata može se cuti pri
ukljucivanju i iskljucivanju termostata.
Razina buke ovisi o funkciji uredaja koja je u
tijeku.
Ako Vam se cini da je razina buke
neprimjerena:
Uvjerite se da se cijevi na stražnjem dijelu
uredaja ne dodiruju. Pažljivo ih savinite ako
se dodiruju.
Ako su se jastuci izmedu zadnje stijenke i
cijevi olabavili vratite ih na mjesto.
Pažljivo slijedite upute iz poglavlja
“Postavljanje uredaja”.
Ne otvarajte vrata nepotrebno.
Ako je prekid duži, namirnice premjestite u
drugi hladnjak ili zamrzivac koji rade.
Namirnice koje su još tvrde nakon prekida
mogu se odmah ponovo zamrznuti. Ako se
hrana otopila, i dalje izgleda svježa i dobro
miriši, može se koristiti.
No prije konzumacije ili ponovnog
zamrzavanja treba ju prvo skuhati.
Kompresor neprestano radi
Uredaj u opce ne radi.
Hladenje i unutrašnja rasvjeta ne rade.
Indikatorske sijalice ne svijetle.
Uredaj previše buci
Prekid napajanja
Popravci i rezevni dijelovi
U slucaju da je Vašem uredaju potreban popravak, ili ako želite kupiti rezervne dijelove
molimo da se obratite ovlaštenom Electrolux servisnom centru.
Adresa ovlaštenog servisnog centra navedena je na kraju uputstva za uporabu.
Prije nego što se obratite servisu molimo da proucite poglavlje “Nešto ne radi”.
Kada se obratite servisnom centru trebat cete dati sljedece podatke.
Naci cete ih u Vašem uredaju.
MOD (model): ............................................
PROD. NO (broj modela): ...........................
SER. NO (serijski broj): ...............................
Datum kupnje: ............................................
20
Tehnicki podaci
Model
Ukupna zapremnina hladnjaka (litara)
Ukupna zapremnina zamrzivaca (litara)
Širina (mm)
Visina (mm)
Dubina (mm)
Potrošnja energije (kWh/godina)
Energetska klasa
Snaga (W)
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 sata)
Broj kompresora
ER 8998 B
228
124
595
2000
600
372
A
160
12
2
Postavljanje
Raspakiravanje
Raspakirajte uredaj i provjerite je li u dobrom
stanju i bez oštecenja nastalih u prijevozu.
Primjetite li kakvo oštecenje odmah obavijestite
Vašeg dobavljaca. Ambalažu odložite na
reciklažno odlagalište. Za dodatne informacije
obratite se mjesnom gradskom uredu ili
dobavljacu.
Ne dozvolite djeci da se igraju s ambalažom.
Plasticni omotac može izazvati gušenje.
Uklanjanje transportne zaštite
Uklonite traku i transportnu zaštitu sa:
• Stranica vrata
• Unutar šarki vrata
• Polica
Uklonite zaštitu sa staklenih polica gurajuci ju duž
ruba police dok se ne zaustavi na izbocini police.
Prihvatite stražnji kraj police i povucite policu
naprijed zajedno s transportnom zaštitom sve dok
se polica ne nagne a zaštita može biti uklonjena.
Neki modeli imaju jastuk za prigušivanje ispod
uredaja. Ne uklanjajte jastuk.
Elektricki prikljucak
Uredaj spojite u uzemljenu uticnicu.
Napon: 230 V. Osigurac: 10 A.
U skladu sa plocicom sa tehnickim podacima koja
je smještena sa lijeve strane u unutrašnjosti
uredaja.
21
Cišcenje
Unutrašnjost uredaja perite mlakom vodom,
blagim sredstvom za pranje i mekom krpom.
Postavljanje uredaja
Kako bi Vaš uredaj radio najbolje moguce:
•
Smjestite ga na suho, hladno mjesto, gdje
nece biti izravno izložen suncevim zrakama.
• Ne smještajte ga u blizini izvora topline, kao
što je npr. štednjak ili perilica posuda.
• Poravnajte ga. Uredaj se ne smije naslanjati o
zid. Ako je potrebno podesite nožice sa
priloženim kljucem za podešavanje.
• Uvjerite se da oko uredaja postoji dobro
kruženje zraka i da kanali za zrak iza i ispod
uredaja nisu zacepljeni. Prostor za
prozracivanje iznad uredaja i gornjeg
kuhinjskog elementa mora biti najmanje 200
2
cm .
• Prostor za prozracivanje može biti:
a) odmah iznad uredaja ili
b) iza i iznad gornjeg elementa. U ovom
slucaju prostor iza elementa mora biti
dubok najmanje 50 mm.
Uredaj je smješten u prostor u kojem temperatura
odgovara klimatskoj klasifikaciji *, a za koju je
uredaj i proizveden.
* Pogledajte na plocicu s tehnickim podacima u
unutrašnjosti hladnjaka.
Slijedeca tabela pokazuje koja je temperatura
prostora ispravna za svaku pojedinu klimatsku
klasifikaciju.
Klimatska
klasifikacija
SN
N
ST
T
Temperatura
prostorije
+10°C do +32°C
+16°C do +32°C
+18°C do +38°C
+18°C do +43°C
Utikac uredaja mora biti dostupan nakon
postavljanja.
Ako je uredaj smješten u kut, stranom sa šarkama
prema zidu, udaljenost izmedu zida i uredaja
mora biti najmanje 10 mm, kako bi se vrata mogla
dovoljno otvoriti da se police mogu ukloniti.
Provjerite da odvodno crijevo sa stražnje strane
uredaja završava u odvodnoj posudi.
22
Promjena smjera otvaranja vrata
1.
Zatvorite uredaj i izvucite utikac iz zidne
uticnice.
2.
Uklonite rešetku za prozracivanje. Na rešetki
postoji dio koji se može ukloniti. Uklonite ga i
stavite na drugu stranu.
3.
Kada je uredaj polegnut, postavite ga na
drvenu dasku. Kasnije, pri podizanju bit ce
Vam lakše prihvatiti ispod uredaja.
4.
Odvrnite donju šarku i maknite donja vrata.
Odstranite zatik gornje šarke i maknite gornja
vrata.
5.
Na središnjoj precki: uklonite plasticne
cepove potiskujuci ih utiskivacem i
olabavljujuci ih. Maknite središnju šarku na
drugu stranu. Poravnajte niti u otvorima šarki i
umetnite nove plasticne cepove.
6.
Promjenite položaj držaca vrata. Stavite novi
cep u rupu na donjim vratima.
7.
Premjestite gornja vrata i ucvrstite gornju
šarku. Premjestite donja vrata. Promjenite
položaj zatika donje šarke. Potom ucvrstite
šarku.
Podesite visinu donje šarke pomocu
isporucenog kljuca. Ucvrstite maticom.
8.
Namjestite uredaj i vratite ventilacijsku
rešetku.
9.
Skinite rucku. Pažljivo ju pritisnite u plasticne
otvore na suprotnoj strani koristeci utiskivac.
Ucvrstite rucku u rupe. Potom utisnite
plasticne cepove, kojima je rucka ranije bila
ucvršcena, u rupe.
10. Namjestite i postavite uredaj. Provjerite da
stoji uspravno. Vidi “Postavljanje uredaja”.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising