Faure | FCH218W | User manual | Faure FCH518W Εγχειρίδιο χρήστη

Faure FCH518W Εγχειρίδιο χρήστη
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ
FCH 218 W
FCH 328 W
FCH 418 W
FCH 518 W
GR
GR
820 41 77 17
4-10
2
1
3
4
5
5.
1.
ΨΥΚΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
2
10.
11.
12.
3
GR
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ..................................................................................................................................................................4
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .............................................................................................................................................................................5
Προειδοποιήσεις και οδηγίες.........................................................................................................................................................5
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ..........................................................................................................................................................................................6
Θέση .....................................................................................................................................................................................................6
Ηλεκτρικές συνδέσεις.......................................................................................................................................................................6
Θέση σε λειτουργία..........................................................................................................................................................................6
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ.....................................................................................................................................................................................6
Έλεγχος θερµοκρασίας ..................................................................................................................................................................6
Άνοιγµα / κλείσιµο του καπακιού................................................................................................................................................6
Ο ρολος βαλβις πιεση ισοτητας....................................................................................................................................................6
Πίνακας ελέγχου...............................................................................................................................................................................6
Ψύξη.....................................................................................................................................................................................................7
Συσκευασία και τοποθέτηση .........................................................................................................................................................7
Ψυκτική ικανότητα............................................................................................................................................................................7
Κλείδαρία ............................................................................................................................................................................................7
Κλείδωµα............................................................................................................................................................................................7
Καλάθια...............................................................................................................................................................................................7
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ .........................................................................................................................................................................7
Αποθήκευση.......................................................................................................................................................................................7
Ψύξη.....................................................................................................................................................................................................7
Απόψυξη.............................................................................................................................................................................................8
Αξεσουάρ ............................................................................................................................................................................................8
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ..............................................................................................................................................................................................8
Απόψυξη.............................................................................................................................................................................................8
Πως θα καθαρίσετε τον καταψύκτη σας ....................................................................................................................................8
Όταν δεν γίνεται χρήση ..................................................................................................................................................................8
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΙ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ...................................................................................................................................9
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ .................................................................................................................................................10
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο
Όγκος (µεικτός)
litres
Όγκος (καθαρός)
litres
Ύψος µε/χωρίς το ροδάκι
Πλάτος
cm
Βάθος
cm
Βάρος
kg
Κατανάλωση ρεύµατος/
24 ώρες
kWh
Ικανότητα ψύξης
kg/24h
Χρόνος αναµονής
heures
Ονοµαστική ισχύς
W
FCH 218 W
220
215
87,6/88,3
79,5
66,5
39
FCH 328 W
313
306
87,6/88,3
105
66,5
49
FCH 418 W
414
404
87,6/88,3
132,5
66,5
56
FCH 518 W
514
502
87,6/88,3
160
66,5
66
0,948
14
26
80
1,162
17
28
85
1,395
19
32
105
1,625
20
32
130
Πριν από την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών του χρήστη.
Περιλαµβάνει οδηγίες ασφάλειας, χρήσιµες συµβουλές, πληροφορίες και ιδέες. Εάν το ψυγείο χρησιµοπο ιείται
σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγχειριδίου, θα λειτουργεί κανονικά και θα σας παρέχει µεγαλύτερη ικανοποίηση.
Τα σύµβολα παρακάτω θα σας βοηθήσουν να εντοπίζετε ευκολότερα τις ενδείξεις:
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποιήσεις και πληροφορίες µε το σύµβολο αυτό αφορούν την προσωπική σας
ασφάλεια και την ασφάλεια της συσκευής.
Υποδείξεις, χρήσιµες πληροφορίες
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
4
GR
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Αυτές οι προειδοποιήσεις αποσκοπούν στη
βελτίωση της ασφάλειας και πρέπει να διαβάζονται
µε προσοχή πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση
του καταψύκτη σας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό, να φυλάσσετε αυτές τις
οδηγίες µαζί µε τον καταψύκτη για µελλοντική χρήση.
Σε περίπτωση που ο καταψύκτης πωληθεί ή
παραχωρηθεί σε άλλο χρήστη ή αν µετακοµίσετε και
αφήσετε πίσω τον καταψύκτη, πρέπει να βεβαιωθείτε
ότι οι οδηγίες συνοδεύουν τον καταψύκτη ώστε ο
επόµενος χρήστης να έχει τη δυνατότητα να κάνει
σωστή χρήση του καταψύκτη και να διαβάσει τις
σχετικές προειδοποιήσεις.
Ο καταψύκτης προορίζεται αποκλειστικά για την
κατάψυξη και την αποθήκευση τροφίµων.
Η χρήση του καταψύκτη πρέπει να γίνεται µόνο
από ενήλικες. ∆εν πρέπει να επιτρέπεται στα
παιδιά να παίζουν µε τους διακόπτες ελέγχου ή µε
τον καταψύκτη.
Τροποποιήσεις στο σύστηµα του ηλεκτρικού
δικτύου που αφορούν στην εγκατάσταση αυτού
του καταψύκτη, πρέπει να γίνονται από έναν
εξουσιοδοτηµένο ηλεκτρολόγο ή ένα αρµόδιο
άτοµο.
Σε καµία περίπτωση µην επιχειρήσετε να
επισκευάσετε µόνοι σας τον καταψύκτη. Οι
επισκευές που γίνονται από άτοµα που δεν έχουν
την κατάλληλη κατάρτιση, ενδέχεται να οδηγήσουν
σε τραυµατισµούς ή πρόκληση σοβαρής ζηµίας
στον καταψύκτη.
Η συντήρηση του καταψύκτη πρέπει να γίνεται
από µια εξουσιοδοτηµένη εταιρία συντήρησης και
πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο αυθεντικά
ανταλλακτικά. Βλ. ενότητα "Όροι Εγγύησης και
Συντήρηση".
Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά
του
καταψύκτη
ή
να
τροποποιήσετε τον καταψύκτη µε οποιονδήποτε
άλλο τρόπο.
Βεβαιώνεστε ότι ο καταψύκτης δεν έχει
τοποθετηθεί επάνω στο καλώδιο παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Μην καταψύχετε πάλι τρόφιµα, τα οποία έχουν
αποψυχθεί.
Τηρείτε µε προσοχή τις συστάσεις σχετικά µε την
αποθήκευση. Βλ. ενότητα "Χρήσιµες Συµβουλές".
Ο καταψύκτης περιέχει εξαρτήµατα, τα οποία
θερµαίνονται κατά τη λειτουργία. Συνεπώς πρέπει
πάντοτε να υπάρχει επαρκής εξαερισµός. Αν ο
εξαερισµός δεν είναι επαρκής, ενδέχεται να
προκληθούν βλάβες µε αποτέλεσµα την
καταστροφή των τροφίµων. Βλ. ενότητα
"Εγκατάσταση".
Το εσωτερικό του καταψύκτη περιέχει σωλήνες,
µέσα στους οποίους ρέει ψυκτικό υγρό. Αν
τρυπήσουν αυτοί οι σωλήνες, ο καταψύκτης
ενδέχεται να υποστεί ανεπανόρθωτη ζηµία και τα
τρόφιµα µπορεί να καταστραφούν. Μη
χρησιµοποιείτε αιχµηρά εργαλεία για να
αφαιρέσετε τον πάγο. Ο πάγος µπορεί να
αφαιρείται µε χρήση του ξύστη που παραδίδεται
µαζί µε τη συσκευή. Μη χτυπάτε το πάγο στις
πλευρές του καταψύκτη αλλά αφαιρέστε τον µε
απόψυξη. Βλ. ενότητα "Συντήρηση".
Μην βάζετε ποτά στον καταψύκτη. Οι φιάλες και οι
κονσέρβες που περιέχουν ανθρακικό οξύ ή
αεριούχα ποτά είναι ιδιαίτερα εύκολο να εκραγούν
µε αποτέλεσµα να προκαλέσουν ζηµία στον
καταψύκτη.
Αυτός ο καταψύκτης είναι βαρύς. Να είστε
προσεκτικοί όταν τον µετακινείτε.
Αν ο καταψύκτης είναι εξοπλισµένος µε µια
κλειδαριά για να αποφεύγεται η παραβίασή του
από παιδιά, το κλειδί πρέπει πάντοτε να
φυλάσσεται σε ασφαλές µέρος µακριά από αυτά
και σε µακρινή απόσταση από τον καταψύκτη.
Προτού πετάξετε έναν παλιό καταψύκτη,
βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργεί πλέον η κλειδαριά
(αν αυτή υπάρχει). Αυτό είναι αναγκαίο ώστε να
µην υπάρχει κίνδυνος να κλειδωθούν παιδιά µέσα
στο ψυγείο.
Το παγωτό ξυλάκι µπορεί να προκαλέσει
κρυοπαγήµατα σε περίπτωση που καταναλώνεται
αµέσως µόλις το βγάλετε από τον καταψύκτη.
Η συσκευή σας περιέχει ένα φυσικό αέριο φιλικό
στο περιβάλλον, το ισοβουτάνιο (R600a) ως
στοιχείο ψύξης, το οποίο είναι παρόλ' αυτά εύφλεκτο.
Κατά τη διάρκεια µεταφοράς και εγκατάστασης της
συσκευής, σιγουρευτείτε ότι κανένα εξάρτηµα του
κυκλώµατος ψύξης δεν έχει καταστραφεί.
Εάν κάποιο από τα µέρη του κυκλώµατος ψύξης
έχει καταστραφεί:
– αποφύγεται τη φλόγα και τις πηγές ανάφλεξης,
– αερίστε εξ ολοκλήρου το δωµάτιο στο οποίο
έχετε εγκαταστήσει τη συσκευή.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Όταν πρόκειται να πετάξετε το παλιό σας ψυγείο,
καταψύκτη ή ψυγειοκαταψύκτη:
Επικοινωνήστε µε το τοπικό συµβούλιο ή τον
υπεύθυνο περιβαλλοντικής υγιεινής για να
ενηµερωθείτε αν στην περιοχή σας υπάρχουν
εγκαταστάσεις που συλλέγουν το αέριο από τη
συσκευή σας για ανακύκλωση. Αυτό βοηθά στην
ελάττωση της ποσότητας του αερίου CFC που
απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα.
Βοηθείστε για να διατηρηθεί η χώρα σας καθαρή όταν πετάτε µια παλιά συσκευή ή µια συσκευή που
δεν περιέχει αέριο CFC, κάνετε χρήση ενός
εγκεκριµένου σηµείου απόσυρσης.
5
GR
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ (1)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (3)
Τοποθετήστε τον καταψύκτη σε οριζόντια θέση
επάνω σε µια σταθερή επιφάνεια. Ο καταψύκτης
πρέπει να στηρίζεται και στα τέσσερα πλαστικά
πόδια. Χρησιµοποιήστε ένα ξύλινο τάκο ή κάτι
αντίστοιχο για να αντισταθµίσετε τυχόν
προεξοχές / βαθουλώµατα στην επιφάνεια.
Ο χώρος πρέπει να είναι στεγνός και να διαθέτει
καλό εξαερισµό.
Αν η θερµοκρασία του χώρου υπερβαίνει τους
32°C ή πέφτει κάτω από τους 0°C, ο καταψύκτης
δεν πρόκειται να λειτουργήσει σωστά.
Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη κοντά σε πηγές
θερµότητας, καλοριφέρ, καπνοδόχους κ.λ.π.
ούτε και κάποιο ηλιόλουστο σηµείο.
Σε περίπτωση που ο καταψύκτης έχει στηριχτεί
σε µια πλευρά, θα πρέπει να αφεθεί στην
κανονική του θέση για περίπου 12 ώρες προτού
τεθεί σε λειτουργία.
Παρακαλούµε εξασφαλίζετε την εγκατάσταση
της συσκευής σε µια θέση µε καλή πρόσβαση
για τον τεχνικό σε περίπτωση βλάβης.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Πριν από τη θέση σε λειτουργία βεβαιωθείτε ότι η
τάση της δικής σας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος
είναι ίδια µε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στην
εσωτερική πλευρά του καπακιού.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωµένη.
η παρούσα συσκευή είναι συµβατή µε τις
ακόλουθες
οδηγίες
της
Ευρωπαϊκής
Κοινότητας:
73/23/EEC της 19.02.1973 - Οδηγία χαµηλής
τάσης
89/336/EEC
της
03.05.1989
(συµπεριλαµβανοµένης της Τροποποιητικής
Οδηγίας 92/31/EEC - Οδηγία EMC).
Ορισµένα από τα µοντέλα δεν διατίθενται σε
ορισµένες χώρες.
Έχουν γίνει έλεγχοι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
ISO 5155 για τη χωρητικότητα του καταψύκτη, την
κατανάλωση ρεύµατος και το χρόνο συντήρησης.
Πληροφορίες για το ινστιτούτο ελέγχου: Ένα σχέδιο
για την τοποθέτηση των πακέτων ελέγχου µπορεί
να ζητηθεί απευθείας από τον κατασκευαστή.
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (2)
Προτού τεθεί σε λειτουργία ο καταψύκτης πρέπει να
καθαριστεί εσωτερικά. Βλ. ενότητα "Συντήρηση".
Ρυθµίστε το διακόπτη του θερµοστάτη στη µέση
θέση. Αφήστε τον καταψύκτη να λειτουργήσει για
αρκετές ώρες προτού τοποθετήσετε σε αυτόν
τρόφιµα.
6
Ο θερµοστάτης εξασφαλίζει τη διατήρηση της
επιθυµητής θερµοκρασίας στο εσωτερικό του
καταψύκτη.
Ρυθµίζετε
τη
θερµοκρασία
περιστρέφοντας το διακόπτη µε ένα κέρµα που
προσαρµόζει στην εγκοπή. Η περιστροφή του
διακόπτη προς την κατεύθυνση της ένδειξης "7"
(µέγιστο) αυξάνει τη θερµοκρασία στο εσωτερικό του
καταψύκτη και η περιστροφή του διακόπτη προς την
κατεύθυνση της ένδειξης "1" (ελάχιστο) ελαττώνει τη
θερµοκρασία. Η σωστή ρύθµιση µπορεί να
προσδιοριστεί µε µέτρηση της θερµοκρασίας στο
πιο ψηλό πακέτο, στο µέσο του καταψύκτη. Η
θερµοκρασία αυτού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους
–18°C.
ΑΝΟΙΓΜΑ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
Το καπάκι είναι εφοδιασµένο µε µια ταινία
στεγανοποίησης που αποτρέπει τη διείσδυση
υγρασίας στο εσωτερικό του καταψύκτη και αυξάνει
την ποσότητα της σχηµατιζόµενης πάχνης. Όταν
ανοίγει το καπάκι, ο αέρας στο εσωτερικό του
καταψύκτη θερµαίνεται ελαφρά και διαστέλλεται.
Μόλις κλείσει και πάλι το καπάκι, ο αέρας ψύχεται
αµέσως. Αυτό µπορεί να προκαλέσει τη δηµιουργία
κενού που δυσκολεύει το άνοιγµα του καπακιού
αµέσως µόλις αυτό θα έχει κλείσει. Μην τραβάτε
ποτέ βίαια τη λαβή.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4)
Η βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης που είναι
τοποθετη µ ένη στη συσκευή επιτυγχάνει
αυτό µ ατα την εξάλειψη της διαφοράς πίεσης η
οποία κάνει την πόρτα του καταψύκτη να ανοίγει µ ε
δυσκολία. Η λειτουργία της µ πορεί να γίνει
αντιληπτή από τον ήχο της ροής του αέρα δια µ
έσου της εξόδου που βρίσκεται στο πίσω τοίχω µ α
του καταψύκτη. Για τη σωστή λειτουργία κρατήστε
τα δύο ανοίγ µ ατα της βαλβίδας ακάλυπτα , µ ην τα
σκεπάσετε .
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (5)
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η
θερµοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη
είναι ίδια µε εκείνην της ρύθµισης του θερµοστάτη. Η
ενδεικτική λυχνία σβήνει (συναγερµός), όταν η
θερµοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη είναι
υψηλότερη από τη ρύθµιση του θερµοστάτη.
1. ∆ιακόπτης θερµοστάτη
2. Κίτρινη λυχνία
3. Κόκκινη λυχνία
4. Πράσινη λυχνία
5. “SUPER”
Το σβήσιµο της ενδεικτικής λυχνίας µπορεί να
οφείλεται:
Στην τοποθέτηση µιας µεγάλης ποσότητας
φρέσκων τροφίµων. Η ενδεικτική λυχνία θα
ανάψει και πάλι µετά από λίγο.
GR
Σε άνοιγµα του καπακιού για µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και
πάλι µετά από λίγο.
Σε διακοπή ρεύµατος ή βλάβη του συστήµατος.
Βλ. ενότητα "Σε περίπτωση που κάτι δεν
λειτουργεί".
ΚΑΤΑΨΥΞΗ
Είναι σηµαντικό, τα φρέσκα τρόφιµα που
τοποθετούνται
στον
καταψύκτη,
να
καταψύχονται γρήγορα και τα τρόφιµα που ήδη
βρίσκονται στον καταψύκτη να θερµαίνονται για όσο
το δυνατόν µικρότερο διάστηµα όταν ακουµπούν
στα φρέσκα
Όταν πρόκειται να καταψύξετε περισσότερα από 3-4
κιλά τροφίµων:
Στρέφετε το διακόπτη του θερµοστάτη στην πιο
ψυχρή ρύθµιση ("max" - µέγιστο). Ο καταψύκτης
θα λειτουργεί πλέον συνεχώς, δηµιουργώντας
ένα επαρκές απόθεµα για την επιθυµητή
θερµοκρασία.
Ρυθµίζετε το διακόπτη του θερµοστάτη 6-24
ώρες προτού τοποθετήσετε φρέσκα τρόφιµα
στον καταψύκτη, ανάλογα µε την ποσότητα των
τροφίµων που πρόκειται να καταψυχθούν.
Τοποθετήστε τα τρόφιµα στον καταψύκτη και
αφήστε το διακόπτη του θερµοστάτη στη θέση
"max" για περίπου 24 ώρες.
Κατόπιν επαναφέρετε και πάλι το διακόπτη του
θερµοστάτη στην αρχική του θέση. Ο
καταψύκτης θα επανέλθει στην κανονική
θερµοκρασία αποθήκευσης. Αν ξεχάσετε να
επαναφέρετε και πάλι το διακόπτη του
θερµοστάτη στην αρχική του θέση, ο
καταψύκτης
δεν
θα
υποστεί
ζηµία
λειτουργώντας για ένα ορισµένο διάστηµα σ'
αυτήν την ρύθµιση, όµως θα σπαταληθεί
ενέργεια.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Τα τρόφιµα πρέπει να είναι κρύα πριν από την
κατάψυξή τους (όχι άνω της θερµοκρασίας
δωµατίου).
Τα τρόφιµα πρέπει να συσκευάζονται αεροστεγώς
σε συσκευασία την οποία δεν διαπερνά η υγρασία,
για να µην αποξηρανθούν.
Τοποθετείτε τα φρέσκα τρόφιµα που πρόκειται να
καταψυχθούν, κοντά στα ψυχρά πλευρικά
τοιχώµατα του καταψύκτη, φροντίζοντας ώστε αυτά
να µην έρχονται σε επαφή µε τα κατεψυγµένα
τρόφιµα που ήδη βρίσκονται στον καταψύκτη.
Ποτέ µη γεµίζετε τον καταψύκτη άνω των 5 χλστ.
από το επάνω χείλος.
ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (6)
Η ψυκτική ικανότητα του καταψύκτη αναφέρεται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών (κιλά / 24
ώρες). Μην υπερβαίνεται την αναγραφόµενη
ποσότητα. Αν το κάνετε, θα αυξηθεί ο χρόνος
κατάψυξης. Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του καπακιού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Κατά περίσταση, η αναγραφόµενη ψυκτική
ικανότητα µπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως για την
κατά ψυξη µεγάλων ποσοτήτων φρέσκων τροφίµων.
Ωστόσο, αν τοποθετούνται καθηµερινά στον
καταψύκτη µεγάλες ποσότητες τροφίµων για
κατάψυξη, η αναγραφόµενη ψυκτική ικανότητα
ελαττώνεται κατά περίπου το 1/3.
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ (7)
(∆εν συµπεριλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό
όλων των µοντέλων). Η κλειδαριά λειτουργεί µε τον
τρόπο που απεικονίζεται στα σχέδια. Μην ξεχνάτε να
φυλάγετε το κλειδί µακριά από τα χέρια των παιδιών.
ΚΑΛΑΘΙΑ (8)
Τα καλάθια είναι σχεδιασµένα για την αποθήκευση
τροφίµων τα οποία έχουν ήδη καταψυχθεί. Οι λαβές
µπορούν να τοποθετηθούν σε δύο θέσεις, όπως
απεικονίζεται στα σχέδια.
Τα καλάθια µπορούν να τοποθετηθούν στο
εσωτερικό του καταψύκτη ή να κρεµαστούν από το
χείλος του περιβλήµατος.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ (10)
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα κατεψυγµένα τρόφιµα µπορούν να
αποθηκεύονται οπουδήποτε στο εσωτερικό
του καταψύκτη, όµως πρέπει να µένουν
τουλάχιστον 5 χλστ. κάτω από το επάνω χείλος.
Ποτέ να µην υπερβαίνετε το µέγιστο χρόνο
αποθήκευσης των κατεψυγµένων τροφίµων που
αγοράζετε. Όταν αγοράζετε κατεψυγµένα τρόφιµα,
βεβαιώνεστε ότι αυτά έχουν αποθηκευτεί στη σωστή
θερµοκρασία. Μην αγοράζετε προϊόντα, η
συσκευασία των οποίων είναι υγρή η εµφανίζει
ζηµίες. Τοποθετήστε τα προϊόντα που αγοράζετε
όσο το δυνατόν γρηγορότερα στον καταψύκτη σας.
Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε µια θερµοµονωτική
σακούλα για να µεταφέρετε αυτά τα προϊόντα στο
σπίτι σας. Μην τοποθετείτε ποτέ στον καταψύκτη
φιάλες, ζεστά αντικείµενα ή αεριούχα ποτά.
ΚΑΤΑΨΥΞΗ
Χρησιµοποιείτε µόνο φρέσκα τρόφιµα
άριστης ποιότητας. Ψύχετε τα ζεστά φαγητά
σε θερµοκρασία δωµατίου όσο το δυνατόν
γρηγορότερα, προτού τα τοποθετήσετε στον
καταψύκτη. Τυλίγετε µε προσοχή τα τρόφιµα σε
µεµβράνη για καταψύκτες ή χρησιµοποιείτε τα
ειδικά δοχεία για καταψύκτες ή τις σακούλες που
διατίθενται στην αγορά. Χωρίζετε τα τρόφιµα σε
µικρές µερίδες εξασφαλίζοντας έτσι ταχύτερη
κατάψυξη. Επίσης κατ' αυτόν τον τρόπο χρειάζεται
να αποψύχετε µόνο την ποσότητα που προορίζεται
για άµεση κατανάλωση. Μην ξεχνάτε ότι τα
αποψυγµένα τρόφιµα δεν πρέπει να καταψύχονται
και πάλι. Ωστόσο, τα φαγητά που έχουν
παρασκευαστεί από αποψυγµένα τρόφιµα
µπορούν και πάλι να καταψύχονται. Σηµειώνετε την
7
GR
ηµεροµηνία
κατάψυξης
στη
συσκευασία.
Συνιστούµε να διατηρείτε µια γραπτή λίστα των
περιεχοµένων του καταψύκτη σας. Αν η κατάψυξη
είναι πολύ αργή, η ποιότητα των τροφίµων που
καταψύχονται
χειροτερεύει.
Συνεπώς
µην
καταψύχετε ποσότητες µεγαλύτερες από εκείνες
που αναφέρονται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών του καταψύκτη. Αν επιθυµείτε να
καταψύξετε τρόφιµα επί σειρά ηµερών, η
αναφερόµενη µέγιστη ψυκτική ικανότητα ανά ηµέρα
µειώνεται περίπου κατά 1/3. Κρατάτε το καπάκι
κλειστό κατά τη διάρκεια της κατάψυξης, όσο αυτό
είναι δυνατό. Αν δεν γνωρίζετε τίποτε σχετικά µε την
κατ' οίκον κατάψυξη, συνιστούµε να αγοράσετε ένα
βιβλίο µε συµβουλές και οδηγίες.
ΑΠΟΨΥΞΗ
Γενικά τα τρόφιµα δεν πρέπει να αποψύχονται
σε θερµοκρασία δωµατίου, καθώς έτσι
αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης µικροβίων. Είναι
καλύτερα η απόψυξη µεγάλων ποσοτήτων κρέατος ή
πουλερικών να γίνεται στο ψυγείο και το ίδιο ισχύει
για τρόφιµα που πρόκειται να καταναλωθούν χωρίς
να µαγειρευτούν (π.χ. φρούτα, βούτυρο και κρέας σε
φέτες). Μικρές µερίδες τροφίµων µπορούν να
µαγειρεύονται απευθείας από τον καταψύκτη. Ένας
µεγάλος αριθµός έτοιµων φαγητών µπορούν επίσης
να µαγειρεύονται χωρίς απόψυξη. Τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες της συσκευασίας του προϊόντος. Το ψωµί
έχει ωραία γεύση όταν αποψυχθεί σε µέση
θερµοκρασία στο φούρνο. Φούρνοι µικροκυµάτων
µπορούν να χρησιµοποιούνται για τη γρήγορη
απόψυξη των περισσοτέρων κατεψυγµένων
φαγητών. Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του φούρνου
µικροκυµάτων.
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Μπορείτε να προµηθευτείτε πρόσθετα
καλάθια
από
ορισµένους
τοπικούς
αντιπροσώπους ή από τα κέντρα συντήρησης της
εταιρίας Electrolux. Οι εικόνες στη σελίδα αυτή
παρουσιάζουν τον αριθµό των καλαθιών που
µπορούν να τοποθετηθούν στα διάφορα µοντέλα
καταψύκτη. Μετρήστε το µήκος του καταψύκτη σας
και βρείτε την πλησιέστερη εικόνα. Ο αριθµός επάνω
από την εικόνα υποδεικνύει το µήκος σε χιλιοστά.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΨΥΞΗ (9)
∆εν είναι δυνατό να αποφευχθεί ο σχηµατισµός
πάγου στο εσωτερικό των καταψυκτών. Ο πάγος
σχηµατίζεται όταν η υγρασία που υπάρχει στον
αέρα έρχεται σε επαφή µε τις ψυχρές επιφάνειες
του καταψύκτη. Συνεπώς το καπάκι πρέπει να
ανοίγει µόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και δεν
πρέπει ποτέ να αφήνεται ανοικτό.
Μια λεπτή στρώση πάγου δεν επηρεάζει αρνητικά τη
λειτουργία του καταψύκτη και µπορεί να αφαιρεθεί
προσεκτικά µε χρήση του ξύστη που παραδίδεται
µαζί µε τη συσκευή.
8
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μη χρησιµοποιείτε ποτέ ένα µαχαίρι ή οποιοδήποτε
άλλο αιχµηρό εργαλείο για να αφαιρέσετε τον πάγο.
Ο καταψύκτης πρέπει να αποψυχθεί, όταν η στρώση
της πάχνης ή του πάγου έχει πάχος 10-15 χλστ..
Συνιστούµε να αποψύχετε τον καταψύκτη σας όταν
αυτός περιέχει καθόλου ή λίγα µόνο τρόφιµα.
∆ιακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Αφαιρείτε τα περιεχόµενα του καταψύκτη, τα τυλίγετε
σε εφηµερίδες και τα αφήνετε σε ένα ψυχρό µέρος.
Μπορείτε
να
επιταχύνετε
την
απόψυξη
τοποθετώντας µια ή περισσότερες λεκάνες µε ζεστό
(αλλά όχι βραστό) νερό στο εσωτερικό του καταψύκτη
και κλείνοντας το καπάκι. Ανοίξτε το καπάκι µετά από
λίγο και αφαιρέστε προσεκτικά τη στρώση του πάγου.
Το νερό από την απόψυξη µπορεί να συγκεντρωθεί
σε µια λεκάνη όπως δείχνει η εικόνα.
Μην επιχειρήσετε να επιταχύνετε την απόψυξη
χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε άλλο µέσο εκτός
από νερό, καθώς αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει
ζηµία στον καταψύκτη. Μετά την απόψυξη
καθαρίζετε το εσωτερικό του καταψύκτη.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μην ξεχνάτε να τοποθετήσετε και πάλι στη θέση του
τ ο π ώµ α σ τ ο σ ω λ ή ν α α π ο σ τ ρ ά γ γ ι σ η ς τ ο υ ν ε ρ ο ύ τ η ς
απόψυξης.
ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΑΣ
Βγάζετε το φις .από την πρίζα του δικτύου και
αφαιρείτε όλα τα σκόρπια αξεσουάρ προτού
καθαρίσετε τον καταψύκτη.
Η καλύτερη στιγµή για να καθαρίσετε τον καταψύκτη
σας είναι µετά την απόψυξη και προτού συνδέσετε
και πάλι την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Χρησιµοποιείτε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τον
καταψύκτη σας. Χρησιµοποιείτε ζεστό νερό και ένα
ήπιο απορρυπαντικό χωρίς άρωµα.
Αφού καθαρίσετε τον καταψύκτη, καθαρίστε το
καλάθι / τα καλάθια προτού τα τοποθετήσετε και
πάλι στη θέση τους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μη χρησιµοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά,
απορρυπαντικό σε σκόνη που χαράζει ή
απορρυπαντικό µε έντονο άρωµα καθώς αυτά θα
προκαλέσουν ζηµίες στο εσωτερικό και θα αφήσουν
µια έντονη οσµή.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Πλένετε το εξωτερικό περίβληµα µε ζεστό νερό και
σαπούνι. Μη χρησιµοποιείτε προϊόντα που
χαράζουν.
ΟΤΑΝ ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ
Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Αφαιρείτε όλα τα είδη από τον καταψύκτη.
Καθαρίζετε τον καταψύκτη όπως περιγράφεται
στα προηγούµενα.
Αφήνετε ελαφρά ανοικτό το καπάκι.
GR
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΙ ∆ΕΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΟΤΑΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
ΣΑΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Ελέγξτε τα
συντηρητή:
ακόλουθα
προτού
καλέσετε
το
Ελάττωµα
Ελέγξτε κατά πόσον:
Πιθανή αιτία
Αντιµετώπιση:
∆εν είναι
επαρκής η
ψύξη του
καταψύκτη
∆εν ανάβει η πράσινη
λυχνία
∆εν έχει συνδεθεί σωστά το φις.
Πρόβληµα στο διακόπτη ή την
ασφάλεια.
∆ιακοπή ρεύµατος.
Έχετε τοποθετήσει πρόσφατα
στον καταψύκτη φρέσκα
τρόφιµα.
Το καπάκι έχει µείνει ανοικτό
για
µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Ο θερµοστάτης έχει ρυθµιστεί
σε πολύ υψηλή θερµοκρασία.
Έχει σχηµατιστεί µεγάλη
ποσότητα πάχνης και πάγου.
Είναι ενεργή η λειτουργία
"Super".
Ο θερµοστάτης έχει ρυθµιστεί
σε πολύ υψηλή θερµοκρασία.
Ελέγξτε το φις και την πρίζα.
Ελέγξτε την ασφάλεια, καλέστε
ηλεκτρολόγο.
Περιµένετε να έρθει και πάλι το ρεύµα.
Περιµένετε µερικές ώρες.
Ανάβουν οι πράσινη
και η κόκκινη λυχνία
Ανάβει η πράσινη και
δεν ανάβει η κόκκινη
λυχνία
Ανάβει η κίτρινη
Ο
καταψύκτης λυχνία.
ψύχει
υπερβολικά. ∆εν ανάβει η κίτρινη
λυχνία.
Σχηµατίζεται ∆εν κλείνει καλά το
πολύ µεγάλη καπάκι.
Ο χώρος είναι πολύ
ποσότητα
υγρός.
πάγου.
Τα είδη δεν είναι καλά
συσκευασµένα.
Πιεση βαλβις δεν
κλεινει καλα.
Το καπάκι έχει επαφή µε τα
είδη στο εσωτερικό του
καταψύκτη.
Υγρασία από πλυντήριο,
στεγνωτήριο κ.λ.π.
Μεγάλη ποσότητα υγρασίας
προερχόµενη από τα προϊόντα.
Κατι βρωµικα ειναι µεσα στη βαλβι.
Αν δεν είστε ακόµη σε θέση να λύσετε το πρόβληµα,
ζητήστε τη βοήθεια εξουσιοδοτηµένου προσωπικού
συντήρησης.
Μην κάνετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Ο
λανθασµένος τρόπος ενεργειών µπορεί να
προκαλέσει τραυµατισµούς ή πρόσθετες βλάβες.
Είναι απόλυτα φυσιολογικό ο καταψύκτης να είναι
εξωτερικά ζεστός κατά διαστήµατα λόγω της
θερµότητας που δηµιουργείται κατά τη διαδικασία
της κατάψυξης. Αυτή η θερµότητα βοηθά επίσης
στην αποτροπή της δηµιουργίας υγρασίας στο
εξωτερικό της συσκευής, η οποία θα µπορούσε να
προκαλέσει σκουριά.
Αν ο καταψύκτης έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για
µικρό χρονικό διάστηµα, ο συµπιεστής ενδέχεται να
µην τεθεί αµέσως σε λειτουργία όταν γίνει
επανασύνδεση του ρεύµατος. Αυτό είναι απόλυτα
φυσιολογικό.
Περιµένετε µερικές ώρες.
Ρυθµίστε το θερµοστάτη σε
χαµηλότερη θερµοκρασία.
Αποψύξτε τον καταψύκτη.
Πατήστε για να απενεργοποιήσετε το
πλήκτρο "Super".
Ρυθµίστε το θερµοστάτη σε
χαµηλώτερη θερµοκρασία.
Τακτοποιήστε τα είδη, ελέγξτε αν
κλείνει καλά το καπάκι.
Μεταφέρετε τον καταψύκτη σε ένα
χώρο µε λιγότερη υγρασία ή
εξαερίζετε τακτικά το χώρο.
Συσκευάστε και πάλι τα προϊόντα, βλ.
ενότητα "Τρόπος Χρήσης".
Πρεπει να φυσατε την βαλβι στο
πισινο τυχο συνεργου.
αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση το χρονικό
διάστηµα, το οποίο απαιτείται για να φτάσει η
θερµοκρασία σε ένα επίπεδο ακατάλληλο για τη
διατήρηση κατεψυγµένων τροφίµων.
Με την προϋπόθεση ότι το χρονικό διάστηµα της
διακοπής ρεύµατος ή της βλάβης δεν υπερβαίνει το
χρόνο αναµονής, δεν συντρέχει κίνδυνος
καταστροφής των κατεψυγµένων τροφίµων, µε την
προϋπόθεση ότι δεν θα ανοίξετε το καπάκι για αυτό
το χρονικό διάστηµα.
Ο χρόνος αναµονής µειώνεται, αν ο καταψύκτης
είναι µόνο µισογεµάτος ή αν ανοίξετε το καπάκι.
Μετά από το χρονικό διάστηµα της βλάβης
συνιστάται να ελέγξετε την κατάσταση των
τροφίµων για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν αρχίσει
να αποψύχονται. Τα κατεψυγµένα τρόφιµα ∆ΕΝ
πρέπει να καταψύχονται και πάλι αν έχουν
αποψυχθεί. Χρησιµοποιήστε ως βοήθηµα τις
ακόλουθες οδηγίες:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ή ΒΛΑΒΗΣ
Ο χρόνος αναµονής που αναφέρεται στην ενότητα
"Τεχνικά Χαρακτηριστικά" του παρόντος εγχειριδίου,
9
GR
Παγωτό:
Φρούτα και
λαχανικά:
Αν αποψυχθεί, πρέπει να
πεταχτεί.
Αν έχουν µαλακώσει πρέπει να
µαγειρευτούν και να
καταναλωθούν.
Ψωµί και
αρτοσκευάσµατα: Μπορούν να καταψυχθούν και
πάλι χωρίς κίνδυνο.
Οστρακοειδή:
Πρέπει να τα βάλετε στο ψυγείο
και να τα καταναλώσετε το
συντοµότερο δυνατό.
Μαγειρεµένα
φαγητά:
Π.χ. της κατσαρόλας - πρέπει να
τα βάλετε στο ψυγείο και να τα
καταναλώσετε το συντοµότερο
δυνατό.
Μεγάλα κοµµάτια
κρέας:
Μπορούν να καταψυχθούν και
πάλι µε την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν ακόµη κρύσταλλοι
στο εσωτερικό τους.
Μικρά κοµµάτια
κρέας:
Πρέπει να µαγειρευτούν και στη
συνέχεια µπορούν να
καταψυχθούν και πάλι ως
µαγειρεµένα φαγητά.
Κοτόπουλο:
Πρέπει επίσης να µαγειρευτεί
και στη συνέχεια µπορεί να
καταψυχθεί και πάλι ως
µαγειρεµένο φαγητό.
ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΑΜΠΑ
(11)
Προτού αντικαταστήσετε τη λάµπα, αποµονώστε τη
συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ασκήστε πίεση για να αφαιρέσετε το γυάλινο
κάλυµµα όπως απεικονίζεται στο σχέδιο. Ξεβιδώστε
τη λάµπα και αντικαταστήστε την µε µια καινούργια
(µέγ. 15 W). Στη συνέχεια συνδέστε και πάλι την
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ανταλλακτικές λάµπες διατίθενται από τα τοπικά
κέντρα συντήρησης Curtiss.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Αν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία αγοράς
αυτή η συσκευή Electrolux ή οποιοδήποτε µέρος της
αποδειχθεί ότι είναι ελαττωµατικό για οποιοδήποτε
λόγο, εξαιτίας κακοτεχνίας ή σφάλµατος υλικού,
εµείς, η εταιρία Electrolux, αναλαµβάνουµε µε δική
µας διακριτική ευχέρεια να επισκευάσουµε ή να
αντικαταστήσουµε αυτό ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ για εργασία, υλικά ή µεταφορά µε την
προϋπόθεση ότι:
Έχει γίνει σωστή εγκατάσταση και χρήση της
συσκευής µόνο µε την παροχή ηλεκτρικού
10
ρεύµατος που αναφέρεται στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών.
Η συσκευή έχει χρησιµοποιηθεί µόνο για κοινή
οικιακή χρήση και σύµφωνα µε τις οδηγίες
χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή.
Η συσκευή δεν έχει συντηρηθεί, επισκευαστεί,
αποσυναρµολογηθεί ή παραβιαστεί από κάποιο
άτοµο που δεν έχει τη δική µας εξουσιοδότηση.
Όλες οι εργασίες συντήρησης σύµφωνα µε την
παρούσα εγγύηση, πρέπει να γίνονται από έναν
αντιπρόσωπο συντήρησης της εταιρίας
Electrolux ή έναν εξουσιοδοτηµένο πράκτορα.
Οποιαδήποτε συσκευή ή ελαττωµατικό
εξάρτηµα που αντικαθίσταται θα αποτελεί
περιουσία µας.
Η παρούσα εγγύηση είναι επιπλέον των
θεσµικών και άλλων νοµικών δικαιωµάτων σας.
Κατ' οίκον επισκέψεις γίνονται τις εργάσιµες
ώρες και ηµέρες της εβδοµάδος.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:
Ζηµίες ή κλήσεις που προκύπτουν από
µεταφορά, µη αρµόζουσα χρήση ή αµέλεια,
αντικατάσταση
οποιασδήποτε
λυχνίας,
αφαιρούµενων εξαρτηµάτων από γυαλί ή
πλαστικό ή κινητήριων ιµάντων ηλεκτρικής
σκούπας, βουρτσών ή σακουλών.
Το κόστος για κλήσεις επισκευής µιας συσκευής,
η οποία δεν έχει εγκατασταθεί σωστά ή κλήσεις
για συσκευές εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου.
Συσκευές, οι οποίες διαπιστώνεται ότι
χρησιµοποιούνται
σε
επαγγελµατικό
περιβάλλον, καθώς επίσης και εκείνες οι οποίες
υπόκεινται σε συµφωνίες εκµίσθωσης.
Προϊόντα κατασκευής Electrolux τα οποία δεν
διακινούνται από την εταιρία Electrolux.
Χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ισχύει η
βασική εγγύηση, όµως υπ' ευθύνη και µε
δαπάνες του ιδιοκτήτη πρέπει να εξασφαλίζεται
ότι η συσκευή πληρεί τα πρότυπα που
καθορίζονται από τη χώρα στην οποία
µεταφέρεται το προϊόν. Ενδέχεται να απαιτηθεί
απόδειξη της αγοράς.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (12)
Μπορείτε να βρείτε τον αριθµό τηλεφώνου του
πλησιέστερου κέντρου συντήρησης Electrolux στον
τηλεφωνικό κατάλογο.
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising