Electrolux | ECM2242 | User manual | Electrolux ECM2242 Uživatelský manuál

Electrolux ECM2242 Uživatelský manuál
FAGYASZTÓLÁDA - TRUHLICOVÁ
MRAZNIČKA - ZAMRAŻARKA - ZAMRZOVALNA
SKRINJA - FRYSEBOKS - FRYSEBOKS SÄILIÖPAKASTIN
ECM 1942
ECM 2242
ECM 3042
KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE
INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING
BRUKS- OG INSTALLASJONSANVISNING
INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
HU
CZ
PL
SK
DK
NO
SE
SF
2-4
5-8
9-14
15-17
18-21
22-25
26-29
30-33
820 41 81 80
HU
A “ Kezelési Tájékozatatót” a készülék üzembehelyezése előtt gondosan tanulmányozza át és prizze meg, hogy a későbbiekben,
akár Önnek, akár a kézülék eladása vagy elajándékozása esetén az új tulajdonosnak is rendelkezésére álljon.
Meg kell győződni arról, hogy az elektromos csatlakozó nem nyomódott,- vagy sérült meg a készülék hátuljától.
- a sérült csatlakozó túlmelegedést okozhat és kigyulladhat.
Ügyelni kell, hogy ne tegyünk nehéz tárgyat vagy a fagyasztóládát magát az elektromos vezetékre.
- ez rövidzárlatot és tüzet okozhat.
Ne húzza ki a csatlakozót a vezetéknél fogva rángatva.
- a sérült vezeték rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- ha sérült a vezeték, akkor azt egy megfelelő/minősített szervíz vagy képzett szakember cserélheti ki.
Ha laza a dugó foglalata, ne csatlakoztassuk a készüléket.
- tüzet vagy áramütést okozhat.
A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
A kicsomagolás és a rögzítő elemek eltávolítása után helyezze el a fagyasztóládát a kiválasztott helyre, betartva az ábrán megadott minimális
távolságokat. A hely megválasztásánál ügyeljen arra, hogy a készülék megközelítőleg vízszintes felületen, mind a négy lábával szilárdan
támaszkodjék a talajra. Egyenetlenség esetén a lábak alá megfelelő vastagságú és szilárdságú alátéteket kell helyezni. Nem megfelelő
alátámasztás a megterhelt készülék eldeformálódását és zajszintjének megnövekedését okozhatja. Az ebből eredő meghibásodás
elhárítása ill. javítása nem esik a jótállási kötelezettség alá. A fagyasztóládát lehetőleg száraz, jól szellőző helyen állítsa fel.
Előről eltorlaszolni tilos!
A külső környezeti hőmérsékletnek hatása van a készülék energiafogyasztására. Ezért a készüléket:
- ne állítsa közvetlen napfénynek kitett helyre, radiátor vagy tűzhely mellé.
- olyan helyre állítsa, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a klímaosztálynak, amihez a
készüléket tervezték.
Klíma osztály Környezeti hőmérséklet -tól -ig
SN
+10-tól +32°C
N
+16-tól +32°C
ST
+18-tól +38°C
T
+18-tól +43°C
Ha a készüléket nem a természetes helyzetében szállították, akkor bekapcsolás előtt legalább 10 óráig, egyébként legalább 2 óráig a
végleges helyzetében "pihentetni" kell. Ennek elmulasztása a hűtőrendszer dugulásához vezethet, melynek javítása nem esik a jótállási
kötelezettség alá.
CSATLAKOZÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA
Balesetvédelmi szempontból kérjük feltétlenül tartsa be az alábbi előírásokat. Ennek elmulasztásából származó károkért a gyártó semminemű felelősséget nem vállal. A készüléket csak 230V névleges feszültségű, 50 Hz frekvenciájú váltakozó áramú hálózathoz szabad
csatlakoztatni! A villásdugót csak szabványos érintésvédelemmel ellátott fali csatlakozóba szabad dugaszolni! Amennyiben ilyen nem áll
rendelkezésére, szakképzett villanyszerelővel szereltessen a készülék közelébe szabványos érintésvédelemmel ellátott fali csatlakozót!
Tilos a készülék hálózati csatlakozó vezetékét bármilyen módon meghosszabbítani!
A készülékre vonatkozó EC Direktívák:
- 73/23/EEC-Alacsony Feszültség Direktiva
- 89/336/EEC - EMC Direktíva.
Az energia fogyasztás, fagyasztási teljesítmény és a felmelegedési idő meghatározása az ISO 5155 szerint történt.
A FAGYASZTÓLÁDA BEKAPCSOLÁSA
Az előírásszerűen felállított fagyasztóláda tetejét zárja le, majd a fentebb leírt módon csatlakoztassa a készüléket a
hálózatra. Ekkor a belső villamos részek feszültség alá kerülnek. Állítsa középhelyzetbe a hőmérsékletszabályzó
gombját az óramutató járásával megegyezően. Egy gyenge kattanás után, alig érezhető remegés és hang
kíséretében a hűtőkompresszor megindul. Néhány órás működést követően a jelzőfény világítani kezd jelezve, hogy
a fagyasztótérben kialakult a megfelelő hőmérséklet a mélyhűtött áruk tárolására kész.
A TETŐ NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA
A tető egy lágy, jól záró tömítőprofillal csatlakozik a ládatesthez, megakadályozva ill. csökkentve a szükségszerű dér- és jégképződést. A
ládatető felnyitásakor a hűtőtérben lévő levegő kissé felmelegszik és kitágul. Ha a ládát becsukjuk a levegő ismét lehűl, összehúzódik és
nyomása jelentősen lecsökken. Olyannyira, hogy nagyon megnehezíti, gyakran lehetetlenné teszi a tető újranyitását röviddel annak lecsukása
után. A jelenség kialakulásakor soha ne erőltessük a tető felnyitását, mert a tömítőprofil károsodhat.
2
HU
A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA
A hőmérsékletszabályzó a fagyasztóládában megkívánt hőmérséklet fenntartását oly módon
végzi, hogy - beállítástól függően - a készülék hűtését (a hűtőkompresszor működését) hosszabbrövidebb időre megszakítja, majd újra indítja. A hőmérsékletszabályzó gombbal, az ábrán látható
módon a “7”-es felé egyre alacsonyabb, az “1”-es felé állítva egyre magasabb hőmérsékletet
állíthatunk be. A hőmérsékletszabályzó helyes beállításához helyezzünk el a fagyasztóláda
hűtőterének közepére, a legfelső csomagra egy erre alkalmas hőmérőt. Jól beállított szabályzó
esetén a hőmérséklet nem lehet magasabb -18°C-nál.
A HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYZÓ ÉS A KIJELZŐ BERENDEZÉS
A zöld lámpa a feszültség alatti állapotot jelzi, ha világít a készülék a hálózati feszültségre van kapcsolva. A sárga lámpa a fagyasztó kapcsoló állását jelzi. A piros lámpa a fagyasztóládában uralkodó
hőmérséklet függvényében kapcsol be ill. ki. Veszélyjelző lámpa akkor világít, ha a
fagyasztóládában a hőmérséklet a hőmérsékletszabályzó állásához képest magas. Ez akkor fordulhat elő ha: a fagyasztó kapcsoló bekapcsolása nélkül jelentős mennyiségű friss áru van a
készülékben vagy ha a tető hosszabb ideig nyitva maradt. Mindkét esetben, hosszabb-rövidebb
idő múlva, miután a hőmérséklet a hőmérsékletszabályzó állásának megfelelő értékre csökken a
piros jelzőlámpa kikapcsol. A tömítőprofil nem zár tökéletesen vagy a készülék meghibásodott.
HõmérsékletPiros
szabályzó Zöld lámpa lámpa Sárga lámpa
„SUPER”
A FAGYASZTÁSI TELJESÍTMÉNY
A fagyasztási teljesítmény 24 órára megadott értéke, az adattáblán megtalálható. Soha ne fagyasszon a megadott értéknél egyszerre nagyobb mennyiségű élelmiszert.
Fagyasztási
kapacitás
FONTOS!
A megadott fagyasztási teljesítmény érték csak alkalmankénti fagyasztásra érvényes adat.
Ha minden nap nagyobb mennyiségű élelmiszert kíván lefagyasztatni ez az érték egyharmadára is csökkenhet.
A KOSÁR
A kosár a már lefagyasztott, mélyhűtött élelmiszerek tárolására szolgál. A kosár füle, az ábrán
látható módon kétféle helyzetbe állítható, így a láda peremére valamint egymásra is helyezhetők.
LEOLVASZTÁS
A fagyasztóláda hosszabb-rövidebb idejű üzemelése során a hűtőfelületre dér formájában lecsapódik a levegő nedvességtartalma, amely az élelmiszerekből és a tetőnyitások során bejutó
friss levegőből származik. Időnként a mellékelt dérlapáttal ezt a 2-3 mm-es dérréteget el kell
távolítani. Ellenkező esetben a hűtőfelület hőelvonó képessége lecsökken és egyúttal az energiafogyasztás megnő.
A dér illetve jég eltávolítására éles, hegyes fémtárgyat ne használjon, mert a készülék
javíthatatlanul megsérülhet
Erősen megvastagodott dér- és jégréteg esetén (5-10 mm) a készüléket le kell olvasztani. Erre
- helyes kezelés esetén - évente csak 1-2 alkalommal van szükség. A leolvasztás megkezdése
előtt 4-5 órával a fagyasztókapcsolót kapcsolja be, hogy a tárolt csomagok jól lehűljenek. Ezután
a csomagokat szedje ki a fagyasztóládából és a leolvasztás idejére csomagolja azokat többrétegű újságpapírba vagy tegye arra alkalmas tárolóba. A leolvasztáshoz a villásdugót húzza ki a fali csatlakozóból és a ládatetőt hagyja nyitva. A leolvasztást meggyorsíthatja, ha meleg (nem forró!) vízzel telt edényt helyez a ládába. Ez esetben a tetőt csukja le. Egy idő
múlva a dérlappáttal óvatosan a jégréteg eltávolítható. Az olvadékvíz az ábrán látható módon összegyűjthető egy lapos edényben vagy
modelltől függően a kiemelhető térelválasztóban. Végezetül a fagyasztóláda belső kádját törölje szárazra és a leírtak szerint indítsa újra
a készüléket.
Ne felejtse lezárni az olvadékvíz kivezetőt!
Figyelem!
A hőmérsékletszabályzó minimumra állítása nem jelent feszültségmentesítést! Csak a villásdugó kihúzása jelent teljes biztonságot. Tilos a leolvasztáshoz elektromos fűtőkészüléket (pl. hajszárítót) használni! Ez a készülék sérülését és a jótállás
megszűnését eredményezheti
A FAGYASZTÓLÁDA TISZTÍTÁSA
Tisztítás előtt a villásdugót húzza ki a fali csatlakozóból. Célszerű a tisztítást az éppen esedékes leolvasztással egybekötni. A külső és
belső részek tisztítására kézmeleg, finom tisztítószert tartalmazó vizet használjon. A tető lágy tömítőprofilját tiszta vízzel törölje át.
Ne használjon súrolószert és szerves oldószert tartalmazó tisztítószert!
Ügyeljen, hogy a tisztítás során az elektromos részekhez víz ne jusson!
3
HU
HA A KÉSZÜLÉKET NEM HASZNÁLJA
A villásdugót húzza ki a fali csatlakozóból! Ürítse ki a fagyasztóládát! Tisztítsa ki a készüléket a fent leírt módon! A láda tetejét hagyja
nyitott állapotban!
Hiba
A hűtőtér
nem elég
hideg
Jelenség
Lehetséges ok
Teendő
A zöld lámpa nem világít
A villásdugó nem csatlakozik tökéletesen csatlakozót
Ellenőrizze a villásdugót és a hálózati
A hálózati csatlakozóban nincs feszültség
Ellenőrizze a kismegszakítót, hívjon
villanyszerelőt
Áramszünet van
Várjon az áram visszatérésére
Mind a piros, mind a zöld
Friss élelmiszer került korábban a ládába
Várjon míg a készülék ismét lehűl
lámpa világít
A tető sokáig nyitva maradt
Várjon míg a készülék ismét lehűl
A zöld lámpa világít, a
A hőfokszabályzó túl melegre van állítva
Állítsa a hőfokszabályzót hidegebbre
piros nem
Túl vastag a dér-, ill. a jégréteg
Olvassza le a készüléket
A sárga lámpa világít
A fagyasztókapcsoló hosszabb ideje
bekapcsolt állapotban van
Kapcsolja ki a fagyasztókapcsolót
A sárga lámpa nem világít
A hőfokszabályzó maximumra van állítva
Állítsa melegebbre a hőfokszabályzót
Túl gyorsan A tető nem zár tökéletesen
nő a dérA helyiség túl párás
és jégréteg
A tárolt áru akadályozza a tető záródását
Rendezze át a csomagokat
A helyiségben mosógép vagy hasonló
gép üzemel
Biztosítson száraz helyiséget a fagyasztóládának
A hűtőtér
túl hideg
Az élelmiszerekből túl sok
pára jut a hűtőtérbe
Az élelmiszerek csomagolása nem kie- Csomagolja újra a sérült csomagokat
légítő
IZZÓCSERE
Az izzócsere előtt a villásdugót ki kell húzni a hálózati csatlakozóból. Az ábra szerint enyhe nyomással a búra
kiemelhető. Cserélje ki a kiégett izzót egy újra (max. 15W), mely szaküzletben vagy a javító szervizben beszerezhető. Csatlakoztassa ismét a készüléket a hálózatra.
A TARTOZÉKOK
Tartalék kosár a legközelebbi Electrolux szervizben szerezhető be. A
különböző méretű készülékekben a behelyezhető kosarak nagyságát,
számát és elrendezését mutatja be az alábbi ábra.
JÓTÁLLÁSI ÉS SZERVIZ FELTÉTELEK
A jótállási és szerviz feltételek valamint a szervizek címjegyzéke a mellékelt jótállási jegyen találhatók.
Hibabejelentéskor célszerű a szervizzel közölni a készülék modell-, gyártási- és sorozatszámát, melyek az
ábrán látható elrendezésben az adattáblán vannak feltüntetve.
Fontos, A vásárlási számlát a jótállási jeggyel e tájékoztatóval együtt gondosan őrizze meg a
jótállási idő lejárta után is. Jótállási vagy szavatossági igény a számla és a kereskedő által szabályosan kitöltött jótállási jegy egyidejű bemutatása esetén érvényesíthető.
4
CZ
Tato příručka by měla být stále držena spolu s přístrojem, aby posloužila jako zdroj informací o jeho obsluze. I v případě převodu na jiného vlastníka, při
stěhování apod., vždy přiložte příručku k přístroji, aby se nový vlastník mohl obeznámit s jeho funkcemi a příslušnými upozorněními. Následující upozornění
jsou v zájmu bezpečnosti. Pečlivě si je přečtěte, dříve než budete přístroj instalovat a používat.
Ujistěte se že zástrčka není poškozena nebo přimáčknuta zadní stranou chladničky/mrazničky.
- Poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.
Nepokládejte těžké předměty nebo chladničku/mrazničku na přívodní kabel.
- Hrozí nebezpečí zkratu a požáru.
Neodpojujte přívodní kabel taháním za šnůru, zejména pokud je chladnička/mraznička vytahována ze svého výklenku kde je umístěna.
- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat, požár nebo zasažení elektrickým proudem.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisem a kvalifikovaným servisním technikem.
Pokud je zástrčka uvolněná, nepřipojujte ji do zásuvky.
- Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem a nebezpečí požáru.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa
pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
VYHOZENÍ DO ODPADU
Informace o obalech spotřebiče Všechny obalové materiály jsou vůči životnímu prostředí neškodné! Mohou se vyhazovat do odpadu
nebo spálit ve spalovně bez nebezpečí! Pokud se jedná o materiály, umělé hmoty se mohou recyklovat; rozlišení je následující:
PE< značí polyetylén, např. vnější povlak a sáčky uvnitř. PS< značí pěnový polystyrén, např. podložky; žádné z těchto materiálů neobsahují chlorofluorouhlovodíky. Části z kartonu jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a měly by se vyhodit na místě sběru odpadového
papíru, určeného k recyklaci. Vyřazení starých spotřebičů do odpadu Z důvodů životního prostředí se všechny chladicí spotřebiče musí
do odpadu vyřazovat v souladu s místními předpisy. To se týká vašeho starého spotřebiče a jakmile váš nový spotřebič jednou dospěje
na konec své životnosti, platí to také pro něj.
Výstraha!
Před vyřazováním starých spotřebičů do odpadu proveďte úkony, aby tyto spotřebiče byly nefunkční. Odpojte spotřebič ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel, demontujte nebo zničte jakoukoli dveřní západku nebo zámek. Tím se vyloučí nebezpečí, že by se
do spotřebiče uzavřely hrající si děti (hrozí nebezpečí zadušení!), nebo se jinak ohrozily na životě.
POSTAVENÍ NA MÍSTO
Postavte mrazničku na pevný povrch, aby spočívala na všech čtyřech plastikových nožkách. K vyrovnání výstupků a prohlubenin tohoto povrchu použijte dřevěný špalík. Místnost by měla být suchá a přiměřeně větraná. Teplota prostředí ovlivňuje energetickou spotřebu spotřebiče. Proto spotřebič:
- neumísťujte na dosah přímého slunečního záření, topného tělesa (radiátor) nebo sporáku.
- umístěte na takové místo, kde teplota prostředívyhovuje té klimatické třídě, pro kterou byl spotřebič
plánován.
Klimatická třída
Teplota prostředí od - do
SN
od +10 do +32°C
N
od +16 do +32°C
ST
od +18 do +38°C
T
od +18 do +43°C
Jestliže při manipulaci byla mraznička postavena na bok, měla by se před zapnutím nechat stát v normální
poloze asi 12 hodin. Ujistěte se prosím, že v místě, kde je spotřebič instalován, servisní technik bude mít
snadný přístup v případě poruchy.
ELEKTRICKÉ POŽADAVKY
Před zapnutím se přesvědčte, že napětí ve vaší elektroinstalaci je totožné s hodnotou napětí uvedenou na typovém štítku spotřebiče.
Tento spotřebič odpovídá následujícím direktivám EC:
- 73/23/EEC z 19.2.73 - Direktiva ohledně nízkého napětí
- 89/336/EEC ze 3.5.89 - Direktiva o elektromagnetické kompatibilitě (vč. Direktivy EMC - dodatku 92/31/EEC).
Některé modely nejsou k dispozici ve všech zemích. Byly provedeny zkoušky podle ISO 5155, týkající se stanovení obsahu mrazničky,
spotřeby energie a doby uchování při poruše. Informace pro zkušební ústav: Plán umístění zkušebních balíčků lze obdržet přímo od
výrobce.
VÝSTRAHA
Tento spotřebič musí být opatřen ochranou proti nebezpečnému dotykovému napětí.
ZAPNUTÍ
Před zapnutím by se mraznička měla uvnitř vyčistit. Viz část Údržba. Nastavte knoflík termostatu do střední polohy.
Před prvním vkládáním potravin nechte mrazničku několik hodin běžet.
OTEVÍRÁNÍ / ZAVÍRÁNÍ VÍKA
Víko je opatřeno neprodyšným těsněním, aby do mrazničky nemohla vniknout vlhkost a netvořilo se nadměrné množství námrazy. Když
se víko otevře, vzduch uvnitř mrazničky se mírně ohřeje a expanduje. Jakmile se víko zase zavře, vzduch se okamžitě ochladí. To může
vést ke vzniku podtlaku, který ztěžuje otevírání víka bezprostředně poté, co bylo zavřeno. To je zcela normální. Několik minut počkejte,
až podtlak zmizí, pak jemným tahem víko otevřete. Nikdy za držadlo netahejte silou.
5
CZ
REGULACE TEPLOTY
Instalovaný termostat zaručuje, že uvnitř mrazničky bude udržována požadovaná teplota.
Natáčením směrem ke značce “7” se teplota v mrazničce snižuje (větší chlad), kdežto natáčením
směrem ke značce “1” se zvyšuje (menší chlad). Správné nastavení naleznete pomocí měření
teploty navrchu horního balíčku uprostřed mrazničky. Zde by teplota neměla být vyšší než -18°C.
OVLÁDACÍ PANEL
Po celou dobu, kdy je mraznička zapojena do zásuvky, svítí zelená kontrolka. Žlutá kontrolka se
rozsvítí, když se stlačí tlačítko "Super". Viz část "Zmrazování". Červená kontrolka se rozsvítí, když
je teplota v mrazničce vyšší než teplota nastavená na termostatu (signalizační kontrolka). Červená
kontrolka svítí v těchto případech: Do mrazničky je vloženo velké množství čerstvých potravin.
Červená kontrolka po čase zhasne. Příliš dlouho otevřené víko. Červená kontrolka po čase
zhasne. Závada v systému. Viz část "Když něco nefunguje správně".
Zelená kontrolka
Knoflík termostatu Červená kontrolka
Žlutá kontrolka
„SUPER”
ZMRAZOVACÍ VÝKON
Zmrazovací výkon mrazničky je uveden na typovém štítku (kg/24 hod.). Uvedené množství
nepřekračujte. Každé překročení má za následek prodlužování doby zmrazování. Typový štítek
je umístěn uvnitř na víku.
FREEZING
CAPACITY
Důležité
Uvedený zmrazovací výkon lze využívat naplno k příležitostnému zmrazování velkých
množství čerstvých potravin. Jestliže se však mraznička plní velkým množstvím potravin
ke zmrazování každý den, uvedený zmrazovací výkon je třeba asi o třetinu snížit.
KOŠE
Koše jsou navrženy k uchovávání potravin, které již jsou zmrazeny.
ODMRAZOVÁNÍ
Tvoření námrazy uvnitř mrazničky se nelze vyhnout. Námraza se tvoří v okamžiku, kdy vlhkost
obsažená ve vzduchu přijde do styku s chladným povrchem mrazničky. Proto by se víko mělo
otevírat opravdu jen v případě nutnosti a nikdy by se nemělo nechávat nezavřené.
Tenká vrstvička ledu nebo námrazy nemůže funkci mrazničky nepříznivě ovlivnit a lze ji odstranit
opatrným použitím přiložené škrabky.
Důležité
Nikdy k odstraňování námrazy nepoužívejte nůž ani jiný ostrý předmět.
Když tloušťka námrazy nebo ledu dosáhne 10-15 mm, mraznička by se měla odmrazit.
Doporučujeme odmrazovat tehdy, když v mrazničce nejsou uloženy potraviny, nebo jich tam je
málo. Vypněte proud. Vyjměte obsah mrazničky, zabalte do novin a uložte na chladném místě.
Rychlost odmrazování lze zvýšit umístěním jedné nebo více nádob s horkou (nikoli vřící) vodou
dovnitř mrazničky a zavřením víka. Za chvíli víko otevřete a opatrně vrstvu námrazy odstraňte. Nepokoušejte se urychlovat odmrazování
použitím čehokoli jiného než horké vody, protože by mohlo dojít k poškození mrazničky. Po odmrazení vnitřek mrazničky vyčistěte a
vytřete.
Důležité
Nezapomeňte po odmrazování uzavřít zátkou vypouštění vody.
JAK ČISTIT MRAZNIČKU UVNITŘ
Před čištěním mrazničky odpojte spotřebič ze zásuvky a vyjměte veškeré příslušenství. Nejvhodnější doba pro čištění je po odmrazení
a před opětovným zapojením spotřebiče do zásuvky. K čištění mrazničky použijte vlhký hadřík. Používejte teplou vodu a šetrný, nearomatický čisticí prostředek. Po vyčištění mrazničky vyčistěte koš / koše, dříve než je vložíte dovnitř.
Důležité
Nikdy k čištění vnitřního prostoru mrazničky nepoužívejte agresivní přípravky, čisticí prášky nebo silně aromatické čisticí
prostředky, protože by se tím interiér poškodil a uvnitř by zůstaly ostré pachy.
6
CZ
DŘÍVE NEŽ BUDETE VOLAT SERVIS, PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KONTROLY:
Jestliže stále nejste schopni problém odstranit, zavolejte na pomoc autorizovaný servis.
Závada
Zkontrolujte
Možná příčina
Zákrok
Mraznička
neni
Zelená korlrolka nesvití
Zástrčka neni dobře zapojena do
zásuvky
Zkontrolujte Zástrčku a zásuvku
Závada vypínače nebo pojistek (jis- Zkontrolujte pojistky (jistič), zavolejte elektiče)
trikáře
Dostatečně
Chadná
Výpadek elektřiny
Zelená a červená kontrolka Do mrazničky byly nedávno
svití
vioženy čerstvé potraviny
Viko bylo přiliš dlouho otevřené
Zelená kontrolka svítí, čer- Termostat nastaven příliš vysoko
vená kontrolka nesvítí
Tvoří se mnoho námrazy a ledu
Vyčkejte obnovení dodávky
Několik hodin počkejte
Několik hodin počkejte
Nastavte termostat na nižší teplotu
Odmrazte mrazničku
Mrdznička je Žlutá kontrolka svítí
příliš chladná Žlutá kontrolka svítí
Je aktívni funkce "Super"
Odmáčkněte tlačitko "Super"
Termostat je nastaven přlliš nízko
Nastavte termostat na vyšší teplotu
Viko zcela nedovírá
Tvoři se
mnoho námrazy
V místosti je velká vlhkost
Viko se dotýká potravin v
mrazničce
Přeuspořádejte polmviny v mrazničce a
zkontrolujte zavírání vika
Vlhkost z automatické pračky, bub- Přemistěte mrazničku do místnosti snižší
nové sušičky ap pod.
vlhkostí, nebo více větrete
Zboží není dobře zabaleno Velká vlhkost ze zboží
Přebalte zbožíé; víz část "Jak používat..."
Nepokoušejte se provádět odborné opravy sami. Nesprávný postup může způsobit poranění osob, nebo vést k dalším závadám. Je
zcela normální, že se v důsledku vyvíjení tepla při procesu zmrazování mraznička někdy jeví na povrchu teplá. Toto teplo pomáhá bránit
tvorbě vlhkosti na povrchu spotřebiče, která by mohla způsobovat korozi. Jestliže mraznička byla na
krátko vypnuta, kompresor se po zapnutí nemusí ihned zapnout. To je zcela normální.
JAK VYMĚNIT ŽÁROVKU
Před výměnou žárovky odpojte spotřebič ze zásuvky. Lehkým tlakem vyjměte kryt světla, jak znázorňuje
obrázek. Vyšroubujte žárovku a vyměňte ji za novou (max. výkon 15W). Pak zapojte spotřebič do zásuvky.
Náhradní žárovky jsou k dostání v specializovaném elektroobchodě nebo v servisním středisku Electrolux.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Náhradní koše si lze obstarat v servisním středisku Zanussi.
Vyobrazení na této stránce ukazují, kolik košů lze umístit do různých
modelů mrazniček. Změřte si délku své mrazničky a vyhledejte příslušné
vyobrazení. Číslo nad každým vyobrazením udává délku příslušné
mrazničky v milimetrech.
SERVIS
Telefonní číslo vašeho nejbližšího servisního střediska lze nalézt v místním telefonním seznamu, nebo
obdržet od vašeho odborného prodejce.
7
CZ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k
běžnému používání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím. Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k
povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů,
a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:
a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním
středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení
(popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska. Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním
středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká. Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost
reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku. Běh záruční
doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak
jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu. Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu
čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou
odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit
Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou. Záruka vyplývající z těchto
záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo
užitné vlastnosti ( který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam
Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Hanusova ul., 140 21Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
8
PL
Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować przez
cały czas eksploatacji urządzenia, a w przypadku odstąpienia urządzenia innemu użytkownikowi należy pamiętać również o przekazaniu
instrukcji obsługi. Zalecenia i wskazówki opracowaliśmy z myślą o bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia. Każdy użytkownik
urządzenia musi zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest zgnieciony lub uszkodzony przez tylną ściankę chłodziarki/zamrażarki.
- Zniszczony przewód zasilający może ulec przegrzaniu i zapaleniu.
Nie stawiać ciężkich przedmiotów lub chłodziarki/zamrażarki na przewodzie zasilającym.
- Istnieje ryzyko zwarcia i pożaru.
Nie ciągnąć za przewód zasilający wyjmując go z gniazdka, zwłaszcza podczas wysuwania chłodziarki/zamrażarki z wnęki.
- Zniszczenie przewodu może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie elektryczne.
- Zniszczony przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez uprawnionego technika z autoryzowanego serwisu.
Nie wkładać wtyczki przewodu zasilającego do obluzowanego gniazdka.
- Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy
oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym
urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Układ chłodniczy i izolacja urządzenia nie zawierają gazu szkodliwego dla warstwy ozonowej. Należy jednak zwracać uwagę na to, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego. Złomowanie urządzenia należy wykonać zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Materiały użyte
do produkcji tego urządzenia, oznaczone symbolem (
) nadają się do powtórnego przetworzenia.
USTAWIENIE
Warunkiem bezawaryjnego funkcjonowania urządzenia jest prawidłowe ustawienie i podłączenie. Ustawić zamrażarkę na stabilnym podłożu
i wypoziomować za pomocą czterech nóżek regulacyjnych. Pomieszczenie, w którym będzie stała zamrażarka musi być odpowiednio
wentylowane. Temperatura zewnetrzna ma wplyw na zużycie energii aparatu:
- Nie należy ustawiać aparatu w miejscu, w którym byłby narażony na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, ani w pobliżu kaloryfera, czy pieca.
- W takim miejscu należy ustawić, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatyzacji, dla
której aparat został zaprojektowany.
Klasa klimytyzacji temperatura otoczenia od - do
SN
od +10 do +32 °C
N
od +16 do +32 °C
ST
od +18 do +38 °C
T
od +18 do +43 °C
Jeżeli zamrażarka stała lub była przewożona w pozycji innej niż pionowa, należy ustawić ją w prawidłowym położeniu i odczekać około
12 godzin przed włączeniem. Wybierając miejsce ustawienia zamrażarki należy zwrócić uwagę, żeby był do niej łatwy dostęp w przypadku konieczności naprawy urządzenia.
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem zamrażarki do zasilania elektrycznego należy upewnić się, żeparametry sieci elektrycznej znajdującej się w miejscu eksploatacji urządzenia odpowiadają wartościom umieszczonym na tabliczce znamionowej zamrażarki. Nie należy przedłużać przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE: Zamrażarka musi być uziemiona.
Urządzenie spełnia następujące normy EWG :
- 87/308 z 02.06.87 w zakresie tłumienia zakłóceŃ radiowych.
- 73/23 EWG z 19.02.73 (niskie napięcia) ze zmianami;
- 89/336 z 03.05.1989 wraz ze zmianami.
WŁĄCZENIE
Przed przystąpieniem do eksploatacji należy umyć urządzenie, aby usunąć charakterystyczny „zapach fabryczny”.
Urządzenie należy myć letnią wodą i neutralnym środkiem do mycia, a po umyciu starannie wytrzeć do sucha. Do
mycia nie stosowac środków szorujących, gdyż można uszkodzić urządzenie. Ustawic przycisk termostatu w połowie
zakresu (ustawienie średnie) i pozostawić włączone na kilka godzin przed włożeniem żywności.
OTWIERANIE / ZAMYKANIE ZAMRAŻARKI
Pokrywa jest wyposażona w ściśle przylegającą uszczelkę, która zapobiega narastaniu szronu w komorze wewnętrznej. Podczas
otwierania pokrywy powietrze wewnątrz zamrażarki stopniowo się ociepla. Wytwarzane podciśnienie może powodować trudności w
otworzeniu pokrywy bezpośrednio po jej zamknięciu. Jest to naturalna konsekwencja i świadczy o sprawności uszczelki. Przed powtórnym
otworzeniem pokrywy należy odczekać 2 do 3 minut, gdyż ze względu na niską temperaturę w zamrażarce skrzyniowej tworzy się
próżnia. Dlatego pokrywę należy otwierać z zachowaniem ostrożności i bez użycia siły, gdyż można oprócz uszczelki uszkodzić także
rączkę pokrywy.
9
PL
REGULACJA TEMPERATURY
Termostat zapewnia utrzymanie właściwej temperatury wewnątrz zamrażarki.Ustawiając
pokrętło termostatu w kierunku poz. “7” uzyskujemy niższą temperaturę. Ustawiając pokrętło w
kierunku poz. “1” uzyskujemy wyższą temperaturę. Według obowiązujących norm bezpieczeństwa temperatura wewnątrz zamrażarki nie powinna być wyższa niż - 18 °C.
PANEL STERUJĄCY
W celu włączenia urządzenia należy włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Lampka kontrolna zaświeci się wskazując na podłączenie do zasilania elektrycznego. Lampka żółta zaświeci
się po wciśnięciu przycisku „Super” (patrz „Zamrażanie"). Lampka czerwona zaświeci się
wtedy, gdy temperatura wewnątrz zamrażarki będzie wyższa niż ustawienie pokrętła termostatu
(alarm). Taka sytuacja może być spowodowana m.in. przez: włożenie zbyt dużej ilości świeżych
produktów. Lampka otrzegawcza powinna się po chwili wyłączyć, pozostawienie otwartej
zamrażarki na zbyt długi okres czasu. Lampka otrzegawcza powinna się po chwili wyłączyć,
uszkodzenie zamrażarki - patrz „Co robić, jeśli zamrażarka nie działa”.
Prokrętło Zielona lampka
Czerwona lampka
termostatu
Żółta lampka
Przycisk „SUPER”
POJEMNOŚĆ
Wartość maksymalnej ilości produktów, która może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin, jest pokazana na tabliczce znamionowej urządzenia. Tabliczka znajduje się pod wiekiem zamrażarki. Nie przekraczac maksymalnej ilości produktów, gdyż wydłuży to okres zamrażania żywności. Proces zamrażania
trwa 24 godziny i w czasie jego trwania nie należy dokładać dodatkowych produktów do zamrożenia.
UWAGA ! Całkowitą zdolność zamrażania (kg/24 godz.) można wykorzystywać okazjonalnie.
Jeżeli zamrażarka będzie codziennie wypełniana dużymi ilościami żywności, zdolność
zamrażania zostanie zredukowana o 1/3.
FREEZING
CAPACITY
KOSZE
Kosze są przeznaczone do przechowywania zamrożonej wcześniej żywności.
ODMRAŻANIE
Z biegiem czasu wnętrze zamrażarki pokrywa się szronem. Jeżeli przekroczy on grubość 10-15 mm
należy go usunąć używając w tym celu plastikowej łopatki, znajdującej się w urządzeniu. Podczas
wykonywania tej operacji nie jest konieczne wyłączanie urządzenia lub wyjmowanie produktów.
UWAGA ! Do usuwania szronu nie należy używać metalowych i ostrych narzędzi, gdyż
można uszkodzić urządzenie.
Jednakże, jeżeli warstwa szronu jest już znacznej grubości, należy przeprowadzić całkowite
odmrożenie, postępując w poniższy sposób: Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Wyjąć wszystkie produkty (owinąć np. w gazety i pozostawic w chłodnym miejscu) Odmrażanie
można przyspieszyć wstawiając do wnętrza zamrażarki naczynia z gorącą (ale nie gotującą się
wodą) i zamknięcie pokrywy. Po chwili otworzyć zamrażarkę i ostrożnie zdjąć lód. Nie należy
używać innych, niż zalecone przez producenta, środków do przyspieszenia odmrażania. Po
zakończeniu odmrażania należy oczyścić i wysuszyc wnętrze. Po dwóch lub trzech godzinach
można ponownie włożyć produkty.
DŁUŻSZA PRZERWA W PRACY ZAMRAŻARKI
Wyłączyć urządzenie wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wykręcając zabezpieczenie; wyjąć produkty z zamrażarki; odmrozić oraz umyć
wnętrze urządzenia i elementy wyposażenia; pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnego zapachu.
10
PL
CO ROBIĆ JEŻELI URZĄDZENIE NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO
Zanim zwrócą się Państwo do punktu serwisowego, prosimy sprawdzić, czy zakłócenia można usunąć we własnym zakresie.
Sprawdź jeśli:
Usterka
Zamrażarka Zielona lampka nie świeci
nie zamraża się
prawidłowo
Prawdopodobna przyczyna:
Niewłaściwie włożona wtyczka do
gniazdka
Usterka bezpiecznika lub instalacji
elektrycznej
Przerwa w dopływie prądu
Zielona i czerwona lampka Do zamrażarki włożono świeże
świecą się
produkty
Pokrywa zamrażarki była zbyt
długo otwarta
Zielona lampka świeci się, Termostat ustawiony na wyższą
a czerwona lampka nie
temperaturę
świeci się
Powstało zbyt dużo szronu i lodu
Włączono przycisk „Super"
Zamrażarka Żółta lampka świeci się
osiąga zbyt Żółta lampka nie świeci się Termostat ustawiono na zbyt niską
temperaturę
niskie temperatury
Pokrywa zamrażarki nie
Pokrywa zamrażarki dotyka do
Powstało
jest prawidłowo zamknięta żywności
zbyt dużo
Duża wilgotność powietrza- Wilgoc pochodzi z pralki automaszronu
lub suszarki
tycznej
Żle opakowana żywność
Wilgoc pochodzi z produktów
Działanie:
Sprawdź wtyczkę i gniazdko
Sprawdź bezpiecznik, wezwij elektryka
Czekac na włączenie dopływu prądu
Odczekac kilka godzin
Odczekac kilka godzin
Ustawic termostat na niższą temperaturę
Odmrozic zamrażarkę
Wyłączyć przycisk „Super"
Ustawic termostat na wyższą temperaturę
Zmienic ułożenie produktów, sprawdzić,
czy pokrywa zamyka się prawidłowo
Zmienic miejsce ustawienia zamrażarki
na pomieszczenie o mniejszej wilgotności i właściwej wentylacji
Zmienic opakowania żywności
Jeśli po wykonaniu opisanych czynności sprawdzających nadal występują zakłócenia, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu
serwisowego. Przy zgłoszeniu należy podać typ i numer seryjny sprzętu. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej, (wewnątrz
zamrażarki po lewej stronie na dole). Informacje te umożliwią szybsze załatwienie Państwa zgłoszenia.
WYMIANA ŻARÓWKI
Przed wymianą żarówki należy odłączyć zamrażarkę od zasilania elektrycznego. Postępując tak, jak
pokazano na rysunku, wymienić żarówkę (max. 15 W). Po wymianie Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazdka.
WYPOSAŻENIE
Poniższe rysunki pokazują, jak można całkowicie wypełnić
zamrażarkę koszami (każdy z podanych wymiarów wskazuje na
konkretny model urządzenia). Ilość koszy będących wyposażeniem
podstawowym jest uzależniona od modelu zamrażarki.
SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE
Adresy punktów serwisowych znajdą Państwo u sprzedawcy.
Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian (bez wcześniejszego powiadomienia) , nie
wpływających jednak ujemnie na użytkowanie urządzenia. lakozót!
11
PL
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: reklamacje@electrolux.pl
www.electrolux.pl
Warunki gwarancji
1.
Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych zobowiązując się
jednocześnie w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy
może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania
atmosferycznego,
d. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie mające autoryzacji Electrolux Poland,
e. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal
występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy
połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli jest to niemożliwe placówka
sprzedaży detalicznej, w której sprzęt został zakupiony. Sprzęt zwracany po wymianie musi być kompletny, bez
uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu
niezgodności towaru z umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu
z wpisaną datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia
może spowodować nie uznanie gwarancji.
12
41-902
Serwis AGD
Naprawa Sprzętu AGD
Z.H.U. Maxi-Serwis s.c.
Pokhaus Serwis AGD Z.U.H.
ZOT ELEKTRO-AGD
DOB-MAR s.c.
ZHU M.G.M. Service s.c.
Leszno
Lubin
Lublin
Łomża
Łódź
Łódź
Kraków
Legnica
FIRMA BUJAK AGD s.c.
Koszalin
Dom-Serwis Sp. z o.o.
PH-U AGRA
Konin
A.Z.U.H Vito-serwis AGD
Z.U.H. "DOMEL-SERVICE"
Kielce
Krosno
"Handel i Usługi Zatorski"
Katowice
Kraków
Z.U.H. Merkury
Z.U.H. Eldom
Kalisz
ZH-U "MAWI"
Polarnik Firma Usługowo-Handlowa
Jelenia Góra
AZU EKO-SERVICE
Jarosław
Jaworzno
OKAZJA Z.U.H.
Gliwice
Z.U. ELDOM AGD
Z.U.H. Eldom
Gdynia
Grudziądz
P.H.U. ELDOM
Gdynia
Gorzów
L.G. Chłodnictwo
L.G. Chłodnictwo
Gdańsk
PH-U Eldom S.C.
90-266
91-803
18-400
20-309
59-300
64-100
59-200
38-400
31-902
30-105
75-403
62-510
25-345
40-873
62-800
58-500
43-600
37-500
86-300
66-400
44-100
81-056
81-113
80-463
80-256
82-300
Naprawa Sprzętu AGD
89-600
22-100
Gdańsk
Z.O.T. Constans Serwis
Chełm
Elbląg
Autoryzowany serwis AGD
Bytom
85-171
A.Z.U. Serwis
P.H.U. "STOMAR-SERWIS" s.c.
Bydgoszcz
95-060
43-300
Zakład Usługowo Handlowy "EWEX" sp. z o.o. 42-200
ZUH M.G.M. Service s.c.
Brzeziny
Częstochowa
Naprawa Sprzętu AGD
Bielsko-Biała
Kod
15-002
Chojnice
Firma
ART- GOS SERWIS
Miasto
Białystok
Pomorska
Marynarska
3-go Maja
Łęczyńska
Wyszyńskiego
Sułkowskiego
Kasjopei
Legionów
Os. Willowe
Kościuszki
Szyprów
1 Maja
Spółdzielcza
1000-lecia
Sukiennicza
Karola Miarki
Matejki
Kasztelańska
Sienkiewicza
Mościckiego
Jagielońska
Helska
Tucholska
Al. Jana Pawła II
Gen. Hallera
Łokietka
Św. Rocha
Sukienników
Wieniawskiego
Kwietniewskiego
Wojska Polskiego
Piłsudskiego
Warszawska
Ulica
Piastowska
Nr domu
100
42
3B
1
10
46
15
2A
30
34
4
15
5
3
4
50
24
2
17
14
4
8
3B
5Bbox33A
169 box 9
44
108
3
11A
5
8
2/8
2
11
krakow.bujakagd@electroserwis.pl
koszalin@electroserwis.pl
konin@electroserwis.pl
kielce.zatorski@electroserwis.pl
katowice@electroserwis.pl
kalisz@electroserwis.pl
jeleniagora@electroserwis.pl
jaworzno@electroserwis.pl
przemysl@electroserwis.pl
grudziadz@electroserwis.pl
gorzow@electrosewis.pl
katowice@electroserwis.pl
gdynia.eldom@electroserwis.pl
gdynia.lg@electroserwis.pl
gdynia.lg@electroserwis.pl
dgynia.eldom@electroserwis.pl
elblag@electroserwis.pl
czestochowa@electroserwis.pl
chojnice@electroserwis.pl
chelm@electroserwis.pl
bytom@electroserwis.pl
bydgoszcz@electroserwis.pl
brzeziny@electroserwis.pl
rybnik@electroserwis.pl
E-mail
bialystok@electroserwis.pl
(0-42) 678-92-92
(0-42) 657-99-27; 657-01-16
(0-86) 219-09-00
(0-81) 745-05-15;745-12-19
(0-76) 849-30-40; 842-35-20
(0-65) 520-55-70
(0-76) 854-48-33
(0-13) 432-28-93
brzeziny@electroserwis.pl
lodz@electroserwis.pl
lomza@electroserwis.pl
lublin@electroserwis.pl
lubin@electroserwis.pl
leszno@electroserwis.pl
legnica@electroserwis.pl
krosno@electroserwis.pl
(0-12) 644-87-64; 0800-267-675 krakow.domserwis@electroserwis.pl
(0-12) 421-50-32; 427-81-20
(0-94) 341-66-68
(0-63) 242-17-99
(0-41) 368-03-34
(0-32) 254-11-81; 254-02-78
(0-62) 764-50-60
(0-75) 643-20-09; 767-82-35
(0-32) 616-34- 56, 751-63-63
(0-16) 621-09-59
(0-56) 462-07-41; 462-01-32
(0-95) 729-20-93, 729-35-71
(0-32) 238-87-29
(0-58) 663-15-85; 663-15-15
(0-58) 625-05-05, 665-00-44
(0-58) 346-92-00
(0-58) 520-13-25; 341-05-13
(0-55) 237-94-05; 232-15-10
(0-34) 368-16-65; 324-89-60
(0-52) 397-50-98
(0-82) 565-70-42
(0-32) 282-85-22
(0-52) 371-39-28; 371-12-08
(0-46) 874-28-30; 874-37-07
(0-33) 822-64-12
Telefon
(0-85) 732-19-55; 664-22-05
PL
13
14
A.Z.U. Kruszniewski service
Suwałki
P.P.H.U."DOM-SERWIS" s.c.
PPHU FRATER
ELPM-SERWIS
Serwis AGD
P.P. Eldom
Wrocław
Wrocław
Zamość
Zielona Góra
B&J Jarosław Obszyński S.J.
Wejherowo
Włocławek
Apra Serwis S.J.
Agdom serwis
ABC BAZYL Sp. z o.o.
Warszawa
Warszawa
Agdom serwis
Warszawa
Warszawa
A.Z.U.H. MORS
ZOT "Predom-Service" Roman Ruszkiewicz
Toruń
Tarnobrzeg
Tarnów
Polarnik Firma Usługowo-Handlowa
JanTAR-AGD Sp. z o.o.
Świerzawa
M.C. SERWIS s.c.
ARGED Firma Handlowo-usługowa
Słupsk
Agdom serwis
Serwis AGD
Sieradz
Świdnica
AGD SERVICE
Siedlce
Szczecin
PPUH "INTERLOCK" s.j.
Rzeszów
PHU "Bugla-Service" Sp. z o.o.
Racibórz
Unitron
AZU EKO - SERVICE
Przemyśl
Naprawa Sprzętu AGD
FH-U "DOM-GAZ"
Poznań
Rybnik
P.U.H. Domax Serwis
Poznań
Radom
Handel, Usługi AGD
Jan-"ROK"SERWIS AGD
AGD SERWIS
Piła
Płock
ZU AGD-RTV
Ostrołęka
Piotrków Tryb.
Import-Service, Naprawa sprzętu AGD
Elektro-Bartusik
Firma U-H "ELWO SERWIS"
Nowy Sącz
Opole
Z H-U AGD
Mława
Olsztyn
Naprawa Sprzętu AGD
Międzyrzec
21-560
65-559
22-400
51-216
50-239
87-800
84-200
02-784
02-180
03-203
01-466
87-100
33-100
39-400
58-526
58-100
70-028
16-402
76-200
98-200
08-110
35-061
44-200
26-600
47-400
37-700
60-189
60-329
09-400
97-300
64-920
07-400
45-334
10-685
33-300
06-500
4A
14
43/45
8A
24
36
80
18
1A
7B
3/5
27A
1
7
1
3
9
11A
1A
9A paw. 4
70A
10
15
23
8A
(0-83) 371-40-06, 371-72-06
(0-56) 623-15-03; 623-19-02
(0-14) 626-00-99
(0-15) 822-35-74; 823-53-67
(0-75) 713-52-86
(0-74) 851-10-99; 853-20-74
(0-91) 482-11-44
(0-87) 567-29-58
(0-59) 843-54-88
(0-43) 827-40-92
(0-25) 632-72-08;631-18-85
(0-17) 853-38-63
(0-32) 422-52-97
(0-48) 345-10-10; 333-13-80
(0-32) 415-26-04; 419-09-32
(0-16) 678-77-05
(0-61) 868-11-08; 868-11-31
(0-61) 867-41-12; 862-01-52
(0-24) 268-66-20
(0-44) 647-11-27
(0-67) 351-90-25
(0-29) 764-50-70
(0-77) 455-90-93; 402-76-20;-22
(0-89) 542-67-90; 542-65-17
(0-18) 441-11-44;441-22-62
(0-23) 654-34-75
Okulickiego
M. Reja
Grabiszyńska
Jagiellończyka
Okrzei
Przemysłowa
Pasaż Ursynowski
Aleja Krakowska
Bazyliańska
35
2
101
38A
46
3
11lok.12
179
6
wroclaw.frater@electroserwis.pl
wloclawek@electroserwis.pl
wejherowo@electroserwis.pl
warszawa.agdom@electroserwis.pl
warszawa.apra@electroserwis.pl
warszawa.abcbazyl@electroserwis.pl
warszawa.agdom@electroserwis.pl
torun@electroserwis.pl
tarnow@electroserwis.pl
tarnobrzeg@electroserwis.pl
jeleniagora@electroserwis.pl
warszawa.agdom@electroserwis.pl
szczecin.mc@electroserwis.pl
suwalki@electroserwis.pl
slupsk@electroserwis.pl
sieradz@electroserwis.pl
siedlce@electroserwis.pl
rzeszow@electroserwis.pl
rybnik@electroserwis.pl
radom@electroserwis.pl
raciborz@electroserwis.pl
przemysl@electroserwis.pl
poznan.dom-gaz@electroserwis.pl
poznan.domax@electroserwis.pl
plock@electroserwis.pl
piotrkowtryb@electroserwis.pl
pila@electroserwis.pl
ostroleka@electroserwis.pl
opole@electroserwis.pl
olsztyn@electroserwis.pl
nowysacz@electroserwis.pl
mlawa@electroserwis.pl
miedzyrzecpodl@electroserwis.pl
(0-68) 326-22-37
(0-84) 641-27-18
zielonagora@electroserwis.pl
zamosc@electroserwis.pl
(0-71) 792-50-99; (0-606) 311-469 wroclaw.elpm@electroserwis.pl
(0-71) 321-02-93
(0-54) 231-22-75
(0-58) 672-79-97
(0-22) 644-38-72; 641-05-39
(0-22) 886-56-05; 886-56-00
(0-22)614-11-00; 811-11-14
Powstańców Śląskich 106C/lok.101 (0-22) 436-36-45: 436-36-55
Wojska Polskiego
Graniczna
Kościuszki
Pl. Wolności
Słotwina
Chmielewskiego
Lityńskiego
Piłsudskiego
Polna
Partyzantów
Słoneczna
M.C. Skłodowskiej
Sobieskiego
Opawska
Mickiewicza
Złotowska
Cześnikowska
Walecznych
Słowackiego
Witosa
Goworowska
Szarych Szeregów
Barcza
Batalionów Chłopskich 19A
Dudzińskiego
Partyzantów
PL
SK
Je absolútne potrebné, aby ste si odložili tento návod na použitie počas požívania mrazničky. Ak sa mraznička predá alebo daruje inému
užívateľovi, alebo ak sa odsťahujete a mraznička zostane v byte, tak musíte zabezpečiť, aby budúci užívateľ mal tento návod na obsluhu
, aby mohol mrazničku používať správne a aby si prečítal príslušné upozornenia
Uistite sa, že prívodný kábel nie je stlačený alebo poškodený zadnou časťou chladničky.
- Poškodený prívodný kábel sa môže prehriať a spôsobiť požiar.
Na prívodný kábel neklaďte ťažké predmety ani neumiestňujte samotnú chladničku.
- Hrozí nebezpečenstvo skratu a následného požiaru.
Prívodnú šnúru nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za vodič, zvlášť ak chladničku vyťahujete z výklenku.
- Poškodenie prívodného kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo poranenie elektrickým prúdom.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisným pracovníkom alebo kvalifikovaním elektrikárom.
Ak je zásuvka uvoľnená, zástrčku do nej nezasúvajte.
- Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom alebo požiaru.
Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto
toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento
výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo
spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny
úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.
UMIESTNENIE
Umiestnite mrazničku vodorovne na pevný povrch, tak aby pevne stála na štyroch umelohmotných nohách. Použite drevenú podložku
alebo podobný predmet na vyrovnanie priehlbín/dier na podlahe. Miestnosť musí byť suchá a patrične vetraná. Temperatura v prostoru
vpliva na rabo energije aparata. Zato zamrzovalnika:
- ne postavljajte na mesto, ki je direktno izpostavljeno soncu, v bližino radiatorja ali štedilnika.
- postavite ga na mesto, kjer temperatura v prostoru odgovarja klimatskemu razredu aparata.
Oznaka klimatskega razreda Temperatura okolice
SN
+10 °C do +32 °C
N
+16 °C do +32 °C
ST
+18 °C do +38 °C
T
+18 °C do +43 °C
Ak mraznička bola pri prevoze obrátená tak pred zapojením sa musí nechať stáť približne 12 hodín v
normálnej polohe. Prosím presvedčite sa, že spotrebič je inštalovaný na takom mieste, aby bol ľahko
dostupný technikovi v prípade poruchy.
POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Pred zapnutím sa presvedčite, či je napätie vo vašej sieti je rovnaké ako na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza na veku.
UPOZORNENIE: tento spotrebič musí uzemnený
toto zariadenie spĺňa nasledovné EC smernice
- 73/23/EEC z 19.2.1973 - smernice pre 220 V
- 89/336/EEC z 3.5.1989 (spolu s dodatkovou smernicou 92/31/EEC - EMC smernica.)
Niektoré z týchto modelov nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Testovanie bolo vykonané v súlade so smernicou ISO 5155 týkajúcou sa určenia kapacity mrazničky, spotreby energie a doby výdrže. Informácia pre skúšobňu: Plán rozmiestnenia testovacích
balíčkov možno získať priamo od výrobcu.
ZAPNUTIE
Pred zapnutím sa mraznička musí zvnútra vyčistiť. Pozrite odsek „Údržba”. Nastavte termostat do stredovej polohy.
Nechajte mrazničku bežať niekoľko hodín predtým ako do nej umiestnite potraviny.
OTVORENIE/ZATVORENIE VEKA
Veko je upevnené s priliehavo dosadajúcim tesnením , čím sa chráni mraznička pred prenikaním vlhkosti dovnútra a tým zvyšovaním
množstva vytvorenej námrazy. Ak je veko otvorené tak vzduch vo vnútri mrazničky sa mierne oteplí a expanduje. Len čo sa veko zatvorí
tak vzduch sa okamžite ochladí Toto vedie k vytvoreniu vákua, čo spôsobí, že veko sa ťažko otvára okamžite po zatvorení. Nikdy neťahajte
násilím za veko.
REGULÁCIA TEPLOTY
Termostat zabezpečí, že v mrazničke je udržovaná požadovaná teplota. Nastavte teplotu otočením
gombíka pomocou mince, ktorá sa hodí do drážky. Otočením gombíka termostatu proti „7” sa dosiahne v mrazničke nižšia teplota a otočením proti „1” sa teplota v mrazničke zvýši. Správne nastavenie
možno nájsť zmeraním teploty na vrchnom potravinovom balíčku v strede mrazničky. Tu by
nemala byť teplota vyššia ako -18°C.
OVLÁDACÍ PANEL
zelená kontrolka
tlačidlo termostatu červená kontrolka
žltá kontrolka
Zelená kontrolka svieti okamžite po zapnutí mrazničky. Žltá kontrolka svieti po stlačení tlačidla
„Super”. Pozrite odsek „Mrazenie" Červená kontrolka svieti keď je teplota v mrazničke vyššia
ako je nastavená teplota na termostate (alarm). Červená kontrolka môže svietiť z dôvodu"
Vloženia veľkého množstva potravín. Červená kontrolka o chvíľu zhasne. Ak je veko príliš dlho
otvorené. Červená kontrolka o chvíľu zhasne. Porucha na zariadení. Pozrite odsek ”Ak niečo nie
je v poriadku”
„SUPER”
15
SK
KAPACITA
Mraziaca kapacita mrazničky je uvedená na údajovom štítku (kg/24 hodín). Neprekročte tento
údaj ak áno, doba zmrazovania sa predĺži. Údajový štítok je umiestnený zvnútra veka.
FREEZING
CAPACITY
KOŠE
Koše majú tvar vhodný na skladovanie potravín, ktoré sú už zmrazené. Rukoväte možno umiestniť na dve miesta tak ako je na obrázku. Koše možno umiestniť buď dovnútra mrazničky alebo
zavesiť na okraj rámu.
ODMRAZOVANIE
Nemožno sa vyhnúť tvorbe námrazy vo vnútri mrazničky. Námraza sa vytvára vtedy, keď vlhkosť obsiahnutá vo vzruchu príde do kontaktu s chladným povrchom v mrazničke. Z toho vyplýva, že veko treba
otvoriť iba keď je to nevyhnutné a nikdy ho nenechajte otvorené. Tenká vrstva ľadu neovplyvňuje nepriaznivo funkciu mrazničky a možno ju odstrániť opatrným zoškrabaním pomocou priloženej škrabky.
DÔLEŽITÉ Nikdy nepoužite nôž alebo iný ostrý predmet na odstránenie námrazy
Ak je námraza alebo vrstva ľadu hrubá 10-15 mm, tak treba mrazničku odmraziť. Odporúčame Vám
odmraziť mrazničku keď je v nej málo resp. žiadne potraviny. Vypnite mrazničku. Vyberte obsah
mrazničky a potraviny zabaľte do novinového papiera a dajte na chladné miesto. Rýchlosť odmrazovania možno zvýšiť vložením jednej alebo viacerých fliaš s horúcou vodou (nie vriacou) dovnútra mrazničky
a potom zatvorte veko. Po chvíli otvorte veko a opatrne odstráňte vrstvu ľadu. Odmrazená voda sa môže
zberať v rozdeľovacej stene, tak ako je zobrazené na obrázku. Nesnažte sa zrýchliť odmrazovanie použitím niečoho iného ako je vyššie spomínaná horúca voda, pretože týmto môžete poškodiť mrazničku. Po rozmrazení vyčistite vnútro mrazničky.
DÔLEŽITÉ Nezabudnite znovu vložiť zátku do otvoru trubky na odkvapkanú vodu
AKO ČISTIT’ VAŠU MRAZNIČKU ZVNÚTRA
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a vyberte pred čistením z mrazničky všetky prídavné zariadenia. Najlepšie je čistiť mrazničku po odmrazení a pred znovu zapnutím do siete. Použite vlhkú handričku na vyčistenie Vašej mrazničky. Použite horúcu vodu a jemný, nearomatický čistiaci prostriedok. Po vyčistení mrazničky vyčistite kôš/koše predtým, ako ich umiestnite do mrazničky .
DÔLEŽITÉ Nikdy nepoužívajte na vnútorné vyčistenie Vašej mrazničky silné čistiace prostriedky, abrazívne prášky alebo
silne aromatické čistiace prostriedky, pretože týmto by ste poškodili vnútorný povrch mrazničky a vytvoril by sa silný zápach.
ČISTENIE MRAZNIČKY ZVONKU
Vyčistite vonkajší povrch mrazničky teplou mydlovou vodou. Nepoužívajte abrazívne výrobky.
AK SA MRAZNIČKA NEPOUŽÍVA
Odpojte mrazničky zo siete; Vyberte všetky potraviny z mrazničky; Vyčistite mrazničku tak ako je popísané vyššie; Nechajte pootvorené
veko
VAŠA MRAZNICKA NEFUNGUJE USPOKOJIVO
Preverte nasledovné body predtým ako zavoláte servisného pracovníkaAk ste stále nevyriešili problém, požiadajte o pomoc autorizovaného servisného pracovníka.
Závada
Ako sa prejavuje
Možná příčina
Čo urobit’
Mraznička
nedostatočne mrazí
Zelená kontrolka nesvieti
Nie je dobre zastrčená zástrčka
Preverte zástrčku a zásuvku
Chybná poistka alebo stykač
Preverte poistku, zavolajte elektrikára
Výpadok prúdu
Počkajte kým znovu nezapnú prúd
Do mraznička holi nedávno vložené
čerstvé potraviny
Počkajte niekol’ko hodín
Veko bol otvorené príliš dlho
Počkajte niekol’ko hodín
Termostat bol nastavený na príliš malú
teplotu
Nastavte termostat na chladnejšiu teplotu
Svieti zelená a červená kontrolka
Svieti zelená kontrolka, červená kontrolka nesvieti
16
Je vetká námraza a vrstva ládu
Odmrazte mraznicku
Mraznička
príliš mrazí
Svieti žltá kontrolka
Je v činnosti funkcia „SUPER”
Stlačte tlačidlo „SUPER”
Nesvieti žltá kontrolka
Termostat je nastavený na príliš chladnú teplotu
Nastavte termostat na teplejšiu teplotu
Je vytvorená
príliš vel’ká
námraza
Veko sa úplne neuzatvorí
Veko sa dotýka potravin v mrazničke
Inak rozostavte potraviny, preverte , či sa veko
dobre zatvorí
Velá vlhkostí v miestnosti
Vlhkost’ z pochádzajúca z práčky,
sušičky bielizne atd'.
Presuňte mrazničku v miestnosti na také
miesto, kde je menej vlhkostí, alebo kde je
dobré vetranie
Potraviny sú nedostatočne
zabalené
Velá vlhkostí z potravin
Prebalte potraviny, pozrite odsek „Ako
používat”
SK
AKO VYMENIT’ ŽIAROVKU
Pred vymenením žiarovky odpojte mrazničku zo siete. Zatlačte na kryt žiarovky tak ako je zobrazené na
obrázku. Odskrutkujte žiarovku a vymeňte ju za novú žiarovku (max 15 W). Potom znovu zapojte mrazničku
do siete. Náhradné žiarovky sú k dispozícii vo Vašom servisnom stredisku Electrolux.
PRÍDAVNÉ ZARIADENIA
Náhradné koše možno získať od Vášho miestneho servisného strediska Electrolux. Obrázky na tejto strane zobrazujú koľko košov
možno umiestniť do rôznych modelov mrazničky. Zmerajte dĺžku vašej
mrazničky a zistite, ktorý obrázok sa Vás týka. Číselný údaj nad
každým obrázkom udáva dĺžku mrazničky v milimetroch.
ZÁRUKA ŠTANDARDNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY ZANUSSI
Tieto záručné podmienky platia popri zákonných a ostatným právnym nariadeniam vo Vašej krajine, ktoré
nie sú žiadnym spôsobom týmto vylúčené alebo nie je inak znížený ich význam tým, že nám zašlete naspäť
túto kartičku o záruke. My spoločnosť Zanussi sa zaväzujeme, že ak sa počas 12 mesiacov od zakúpenia
tohto Zanussi spotrebiča čokoľvek pokazí na spotrebiči z dôvodu poruchy na zariadení alebo na materiáli,
tak my v našich možnostiach opravíme a vymeníme BEZPLATNE za prácu, materiál alebo prevoz spotrebiča v tom prípade:
Bolo zariadenie správne inštalované a bolo zapojené do prúdu, ktorý je uvedený na štítku spotrebiča
Spotrebič bol použitý na normálne účely v domácnosti a v súlade s návodom na obsluhu a údržbu.
Zariadenie nebolo opravované, nebola na ňom robená údržba, do opravy sa nemiešali ľudia, ktorý nemali na to oprávnenie od nás.
Všetky servisné práce v rámci záruky musia byť vykonané servisným pracovníkom firmy Electrolux alebo autorizovaným zástupcom.
Celý spotrebič, alebo chybné súčiastky, ktoré boli vymenené nám patria. Tieto záručné podmienky platia navyše popri vašich zákonných a ostatných právnych nariadeniach. Návštevy doma sú robené medzi 8.30 a 17.30 pondelok- piatok. Návštevy môžu byť vykonané aj mimo týchto hodín v prípade zvláštneho príplatku.
VÝNIMKY ZO ZÁRUKY
Záruka sa nevzťahuje na prípady keď:
Nastalo poškodenie počas prepravy, nesprávnym používaním, na výmenu žiaroviek, snímateľných dielov zo skla alebo umelej hmoty
Náklady na zavolanie servisu na opravu spotrebiča, ktorý bol nesprávne inštalovaný alebo na zavolanie na opravu v prípade, že sa volá
mimo Veľkej Británie. Spotrebič sa používa na obchodné účely plus spotrebiče, ktoré sa požičiavajú v požičovni. Výrobky Zanussi, ktoré
nie sú označené originálnou výrobnou značkou Zanussi Ltd. EEC krajiny. Platia pre ne štandardné záručné podmienky, ale je na vlastníkovi a jeho nákladoch, aby sa presvedčil, či spotrebič spĺňa normy v danej krajiny. Spoločnosť Zanussi v danej krajine s radosťou
bude nápomocná. Môže byť požadovaný k nahliadnutiu doklad o kúpe.
SERVIS
Telefonické číslo Vášho najbližšieho servisného strediska Zanussi možno nájsť vo Vašom miestnom telefónnom zozname. Zmena v
návode vyhradená
17
DK
Det er yderst vigtigt, at denne brugsvejledning opbevares sammen med fryseren til senere brug. Hvis denne fryser sælges
eller overdrages til en anden bruger, eller hvis De flytter og lader fryseren blive tilbage, skal det altid sikres, at brugsvejledningen følger med fryseren, således at den nye bruger kan lære at anvende fryseren korrekt og læse de relevante
oplysninger.
Kontrollér at stikkontakten ikke er ødelagt eller i klemme bag køle-fryseskabtes bagvæg
- En ødelagt stikkontakt kan overophede og forårsage brand
Stil ikke produktet eller andre tunge ting ovenpå ledningen.
- Der er risiko for kortslutning og brand.
Træk ikke stikket ud ved at hive i ledningen,vær ekstra opmærksom når køle-fryseskabettrækkes ud af skabet.En
ødelagt ledning kan forårsag kortslutning og brand
- Hvis ledningen er ødelagt skal den udskiftes af
en autoristeret elinstallatør.
Sæt ikke stikkontakten i stikket, hvis stikkontaktener ødelagt.
- Der er risiko for kortslutning og brand.
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
OPSTILLING
Fryseren placeres vandret på et fast underlag, hvilende på alle fire plastfødder. Evt. ujævnheder i gulvet bør udlignes med en
lille træklods eller lignende. Fryseren bør ikke stilles på et tæppe eller andet som kan forhindre luftcirkulation under bunden.
Rummet skal være tørt og passende ventileret. Omgivelsestemperaturen indvirker på apparatets energiforbrug. Derfor bør
fryseren:
- ikke placeres i direkte sollys og ved siden af radiator eller komfur.
- placeres på et sted, hvor rumtemperaturen er i overenstemmelse med klimaklassen, som
disse apparater er blevet konstrueret for.
Klimaklasse
rumtemperatur
fra til
SN
+10 to +32 C
N
+16 to +32 C
ST
+18 to +38 C
T
+18 to +43 C
Hvis fryseren undtagelsesvis har været transporteret på højkant, bør den stå i normal stilling i ca. et halvt døgn før den tilsluttes.
NETTILSLUTNING
Fryseren tilsluttes 230-240V vekselstrøm, 50 hz. Sikringen i el-måleren skal være mindst 10A.
Denne fryseboksen tilfredsstiller EF-direktiv nr. 87/308 vedrørende radiostøy.
Noen av modellene er ikke til salgs i alle land. Måling av innfrysningskapasitet, energiforbruk og temperaturstigningstid ved
strømbrudd er målt i henhold til ISO-standard nr. 5155. Opplysninger til testinstitutter: En oversikt over plasseringen av testpakker kan fås ved direkte henvendelse til produsenten.
IGANGSÆTNING
Før fryseren tages i brug, bør den rengøres indvendigt. Se under Vedligeholdelse. Termostatknappen stilles
i mellemposition. Lad fryseren køre nogle timer, inden varerne lægges i.
ÅBNING/LUKNING AF LÅGET
Låget har en tætsluttende tætningsliste, der skal forhindre fugtighed fra luften at trænge ind og dermed forøge rimdannelse
i fryseren. Når låget åbnes, bliver luften i fryseren lidt varmere, og udvider sig. Så snart låget lukkes, nedkøles luften øjeblikkelig. Dermed kan der opstå et undertryk, som vanskeliggør åbning af låget, umiddelbart efter det er lukket. Ryk aldrig voldsomt i håndtaget.
TEMPERATURREGULERING
Termostaten sørger for at holde den ønskede temperatur i fryseren. Den reguleres ved at dreje
knappen med en mønt, der passer i rillen. Drejes termostatknappen mod ”7”, bliver der koldere
i fryseren, drejes knappen mod ”1” bliver der varmere. Den rigtige indstilling findes ved at måle
temperaturen på den øverste pakke midt i fryseren. Den bør normalt ikke være varmere end 18°C.
18
DK
Gul
Grønn Rød
Termostatknap lampe lampea
lampe
KONTROLPANEL
Den grønne lampe i panelet lyser konstant så længe fryseren er tilsluttet. Den gule lampe
lyser, når “Super” knappen er trykket ind. Se under Indfrysning. Den røde lampe lyser, når
temperaturen i fryseren bliver varmere end termostatindstillingen (alarm). Årsagen til
alarm kan være: Ilægning af en stor portion varer. Alarmen vil slukke efter nogen tid. Låget
har stået åbent for længe. Alarmen vil slukke efter nogen tid. Fejl i systemet. Se under
Hvis noget ikke virker..
Innfrysningsbryter “SUPER”
KAPACITET
Fryserens indfrysningskapacitet (freezing capacity) er angivet på dataskiltet i kg/24 timer.
Denne mængdeangivelse bør ikke overskrides, da indfrysningstiden derved forlænges.
Dataskiltet er placeret i låget.
Obs! Den angivne indfrysningskapacitet kan udnyttes fuldt ud, når der af og til skal
indfryses en større mængde friske varer. Hvis fryseren derimod daglig tilføres store
mængder nye varer til indfrysning, nedsættes den angivne kapacitet med ca. 1/3.
FREEZING
CAPACITY
KURVE
Kurvene er beregnet til opbevaring af allerede nedfrosne varer. Håndtagene kan stilles i
2 stillinger, som vist på tegningen. Kurvene kan enten placeres nede i fryseren eller
hænge på karmlisten.
SKILLEVÆG
Skillevæggen kan tages ud og anvendes til opsamling af tøvandet ved afrimning. Se under Vedligeholdelse.
AFRIMNING
Rim på fryserens indvendige sider kan ikke undgås. Rimen opstår ved, at luftens
fugtighed søger mod fryserens kolde flader. Låget bør derfor ikke åbnes unødigt eller
efterlades åbent. Et tyndt lag is eller rim generer ikke fryserens funktion, og kan forsigtigt
fjernes med den medfølgende isskraber.
Obs! Anvend aldrig kniv eller andet skarpt værktøj til at fjerne rimen.
Er rim eller islaget blevet 10-15 mm tykt, bør fryseren afrimes. Vi foreslår at De afrimer når
der er få, eller ingen varer i fryseren. Strømmen afbrydes. Varerne tages ud, pakkes
eventuelt ind i aviser og placeres et koldt sted. Afrimningen kan fremskyndes ved at
anbringe en eller flere skåle med varmt vand i fryseren og lukke låget. Låget åbnes efter en
tid, og det løsnede islag fjernes forsigtigt. Tøvandet kan opsamles i skillevæggen som vist på tegningen. Fremskynd aldrig
afrimningen med andet end varmt vand, idet man ellers kan beskadige fryseren. Efter afrimningen bør fryseren rengøres indvendig.
Obs! Husk at sætte proppen i tøvandsafløbet igen.
RENGØRING AF FRYSEREN INDVENDIG
Før rengøring eller vedligeholdelse skal stikproppen tages ud og alt løst tilbehør fjernes.
Det bedste tidspunkt at rengøre fryseren på, er efter afrimning og før strømmen til fryseren tilsluttes igen.
Fryseren rengøres med en fugtig klud. Brug varmt vand og et mildt uparfumeret rengøringsmidde.
Når fryseren er gjort ren, skal kurven/kurvene rengøres, før de igen placeres i fryseren.
Obs! Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, skurepulver eller stærkt parfumerede rengøringsmidler til at rengøre
fryseren indvendigt. Disse midler beskadiger overfladen og efterlader en stærk lugt.
RENGØRING UDVENDIGT
Fryseren bør tørres af med en fugtig klud og lidt
fumeret rengøringsmiddel.
rengøringsmiddel. Lågets tætningsliste, bør rengøres med et mildt, upar-
HVIS FRYSEREN IKKE ANVENDES
Afbryd strømmen og tag stikket ud; Tøm fryseren for varer; Gør boksen ren som beskrevet under Rengøring; Lad låget stå
på klem.
19
DK
HVIS FRYSEREN IKKE FUNGERER TILFREDSSTILLENDE
Undersøg følgende, inden servicemontør tilkaldes:
Fejlbeskrivels Undersøg om:
Mulig årsag
Fryser er ikke Grøn lampe lyser ikke Stikket sidder ikke rigtigt
Hvad skal der gøres?
Kontroller stik og kontakt
Fejl i kontakt eller sikring
Kontroller sikring, tilkald evt. elektriker
Grøn og rød lampe
Strømafbrydelse
Friske varer er lagt i fryseren
Vent til strømmen kommer igen
Vent et par timer
lyser
Låget har været åbent længe
Vent et par timer
kold nok
Grøn lampe lyser, rød Termostat er indstillet for varmt
Kraftigt rim- og islag
lampe lyser ikke
Indstil termostat til koldere position
Afrim fryseren
Fryser er for
Gul lampe lyser
Super-funktionen er indkoblet
Tryk Super knappen ud
kold
Gul lampe lyser ikke
Termostat er indstillet for koldt
Indstil termostat til varmere position
Fryser rimer
kraftigt
Låget lukker ikke helt
Låget støder mod varer i fryseren Omorganiser varerne og kontroller,
at låget kan lukke rigtigt
Rummet er meget
fugtigt
Fugt fra vaskemaskine, tøjtørring
el. lign
Varerne er dårligt ind- Stor fugtafgivelse fra varerne
pakket
Flyt fryseren til et rum med mindre
fugt eller luft hyppigt ud
Ompak varerne, se under Betjening
UDSKIFTNING AF PÆRE
Før udskiftning udføres, skal stikproppen til fryseren tages ud. Klem lampeglasset af som vist på
tegningen, og skru pæren ud. Pæren udskiftes med en ny og tilsvarende: Max 15W. Strømmen
kan herefter tilsluttes igen. Ekstra pærer kan fås hos Deres lokale servicefirma eller i supermarkeder.
EKSTRA TILBEHØR
Lås og kurve kan købes som ekstra tilbehør hos Deres lokale
forhandler. Tegningerne på denne side viser, hvor mange kurve
de enkelte modeller kan rumme. Mål Deres frysers længde og
find den tilsvarende tegning. Tallet over fryseren angiver længden i millimeter.
20
DK
FEJL OG MANGLER / AFHJCPLNINGSRET
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Hvidevare-Service A/S. Se telefonnummer
i afsnittet „Service”.
OMFANG OG BESTEMMELSER
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Hvidevare-Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og
returnering for vor regning og risiko.
AFHJÆLPNINGSRETTEN OMFATTER IKKE
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening,
forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer
eller defekte sikringer.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den
forhandler, hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
PRODUKTANSVAR
Dette produkt er omfattet af „Lov om produktansvar”. Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som
skyldes fejl ved selve det installerede produkt.
FORBEHOLD
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:
At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
At der er brugt uoriginale reservedele.
At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.
21
NO
Det er absolutt nødvendig at du tar vare på denne bruksanvisningen og oppbevarer den lett tilgjengelig med tanke på fremtidig bruk. Hvis fryseboksen blir solgt eller gitt bort, eller hvis du flytter og etterlater fryseboksen, må du forvisse deg om at
bruksanvisningen følger med fryseboksen, slik at den nye eieren kan bruke fryseboksen på riktig måte og kan lese sikkerhetsbestemmelsene og advarslene.
Kontroller at støpselet bak på kjøleskapet/fryseren ikke er flatklemt eller skadet.
- Et skadet støpsel kan forårsake overoppheting og branntilløp.
Plasser ikke tunge ting eller selve kjøleskapet/fryseren oppå ledningen.
- Dette kan forårsake kortslutning eller brann.
Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen - vær spesiellt forsiktig hvis skapet/boksentrekkes ut av en nisje.
- Skadet støpsel kan gi elektrisk støt eller skape kortslutning og brann
- Hvis støpselet er skadet må det byttes av kvalifisert person.
Hvis veggkontakten er løs eller skadet må ikke støpselet plugges inn.
- Feil her kan gi elektrisk støt eller brann.
Dette apparatet har den miljøvennlige naturgassen isobutan (R600a) som kjølemiddel. Denne gassen er imidlertid
brannfarlig.
Under transport og når apparatet installeres, må du sørge for at ingen av komponentene i kjølekretsen blir skadet.
Hvis noen del av kjølekretsen blir skadet, gjør du følgende:
- unngå åpen ild og kilder som kan antennes,
- ventiler godt i rommet der apparatet blir installert.
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal
derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
PLASSERING
Plasser fryseboksen vannrett på et fast underlag, slik at den står støtt på alle fire plastføttene. Benytt ettrestykke eller lignende for å kompensere for eventuelle ujevnheter i underlaget. Fryseboksen skal ikke stå på et underlag som hindrer full luftsirkulasjon under boksen (f.eks. et teppe). Rommet må være tørt og tilstrekkelig ventilert. Omgivelsertemperaturen har innflytelse på strømforbruket av apparatet. Derfor legge apparatet:
- ikke på sted utsatt for direkt solskinn, ved siden av radiator eller ildsted
- legge på et sted hvor omgivelsertemperaturen stemmer overens medklimaklassen for
hvilken apparatet fremstiltes.
Klimaklasse
Omgivelsertemperatur
fra-til
SN
fra + 10til + 32ºC
N
fra + 16til + 32ºC
ST
fra + 18til + 38ºC
T
fra + 18til + 43ºC
Hvis fryseboksen må håndteres slik at den står på høykant, må den stå i vanlig vannrett
posisjon igjen i ca. 12 timer før den settes i gang.
TILKOBLING TIL LYSNETTET
Koble fryseboksen til 220-240V vekselstrøm, 50 Hz (perioder). Sikringsstørrelsen må være 10A eller 16A.
Denne fryseboksen tilfredsstiller EF-direktiv nr. 87/308 vedrørende radiostøy.
Noen av modellene er ikke til salgs i alle land.
Måling av innfrysningskapasitet, energiforbruk og temperaturstigningstid ved strømbrudd er målt i henhold til ISO-standard nr. 5155.
Opplysninger til testinstitutter: En oversikt over plasseringen av testpakker kan fås ved direkte henvendelse til produsenten.
IGANGSETTING
Før fryseboksen settes igang (skrus på) bør den vaskes innvendig. Se avsnittet om “Vedlikehold”. Vri termostaten til midtposisjonen. La fryseboksen gå i noen timer før du legger i matvarene.
ÅPNING OG LUKKING AV LOKKET
Lokket er utstyrt med en tett gummipakning, som i så stor grad som mulig skal hindre at fuktighet kommer inn i fryseren og
øker rimdannelsen. Når lokket åpnes, blir luften inne i fryseboksen litt varmere og ekspanderer. Såsnart lokket stenges igjen,
blir luften nedkjølt øyeblikkelig. Dette fører som regel til at det dannes et vakuum inne i fryseboksen, slik at det blir vanskelig å åpne lokket. Dette er et naturlig fenomen.
TEMPERATURINNSTILLING
Termostaten sørger for at fryseboksen holder ønsket temperatur. Juster temperaturen ved å
stikke en passende mynt inn i sporet på termostatknappen og vri denne til ønsket innstilling.
Når du vrir termostatknappen mot “7”-posisjonen, synker temperaturen i fryseboksen (boksen
blir kaldere). Når du vrir termostatknappen mot “1”-posisjonen, stiger temperaturen (boksen
blir varmere). Innstillingen vil normalt være korrekt når du har målt temperaturen til ikke
varmere enn -18°C ved den midterste pakken øverst i fryseboksen.
22
NO
BETJENINGSPANELET
Den grønne indikatorlampen lyser mens fryseboksen er tilkoblet lysnettet. Den gule indikatorlampen lyser når innfrysningsbryteren (merket “Super”) er skrudd på. Se avsnittet om “Innfrysning”.
Den røde varsellampen lyser når temperaturen i fryseboksen er høyere (varmere) enn innstillingen av termostatknappen tilsier (alarm). Alarmen kan skyldes: Ilegging av for store mengder fersk
(ikke frossen) mat. Alarmen vil stoppe etter en stund. Lokket har stått oppe for lenge. Alarmen vil
stoppe etter en stund. Feil ved frysesystemet. Se avsnittet “Hvis noe ikke virker”.
Termostatknap
Grønn Rød
lampe lampe Gul lampe
Innfrysningsbryter “SUPER”
KAPASITET
Fryseboksens innfrysningskapasitet i kg pr. døgn er oppgitt i avsnittet “Tekniske data”.
Frys ikke inn større mengder enn dette. Hvis du allikevel gjør det, vil innfrysningstiden forlenges og matvarenes kvalitet vil kunne forringes. Merkeskiltet er plassert på innsiden av
lokket.
NB! Den oppgitte innfrysningskapasiteten kan utnyttes fullt ut hvis det ikke skjer for
ofte. Hvis fryseboksen fylles med store mengder ferske matvarer hver dag,
reduseres innfrysnings-kapasiteten med ca. en tredjedel.
FREEZING
CAPACITY
KURVER
Kurvene er beregnet på oppbevaring av dypfrosne matvarer. Håndtakene kan stilles inn
i to posisjoner slik som vist på tegningene. Kurvene kan enten plasseres nede i fryseboksen eller henges på karmen øverst i boksen.
AVRIMING
Det kan ikke forhindres at det dannes rim på innsiden av en fryser. Rim oppstår ved at fuktigheten i luften kondenseres på de kalde flatene inne i boksen og deretter fryser til rim. Dette
vil skje hver gang ny varm og fuktig luft kommer inn i fryseboksen. Det er derfor viktig at lokket
ikke åpnes unødig eller blir stående åpent. Et tynt lag med rim eller is påvirker ikke fryseboksens funksjon og kan skrapes forsiktig bort med den medfølgende skrapen.
NB! Bruk aldri en kniv eller andre skarpe gjenstander til å fjerne rim- eller isdannelser.
Når rim- eller islaget er 10-15 mm tykt på det tykkeste, bør fryseboksen avrimes. Hvis du
ikke har en annen fryser hvor du kan oppbevare matvarene under avrimingen, anbefaler
vi at du avrimer fryseren når det er lite matvarer i den og/eller om vinteren, når det er
mulig å oppbevare matvarene kaldt mens du avrimer boksen. Skru av strømmen ved å
trekke ut støpselet (trekk i støpselet, ikke i ledningen). Fjerne matvarene fra fryseren, pakk dem inn i papir og legg dem på
et kaldt sted. Avrimingen går hurtigere hvis du plasserer flere kjeler med varmt vann inne i fryseren og stenger lokket. Åpne
lokket etter en stund og fjerne isen forsiktig. Tinevannet kan samles opp i et fat som vist på tegningen.
Forsøk ikke å øke hastigheten på avrimingen ved å bruke andre hjelpemidler enn kjeler med varmt vann - det kan skade fryseboksen. Rengjør boksens innside etterat avrimingen er avsluttet.
NB! Husk å sette pluggen i dreneringshullet igjen.
SLIK RENGJØR DU INNSIDEN AV FRYSEBOKSEN
Skru av strømmen ved å trekke ut støpselet (trekk i støpselet, ikke i ledningen). Fjerne alt løst utstyr før du begynner å vaske
fryseboksen. Det beste tidspunkt å rengjøre fryseboksen på, er etter avsluttet avriming, før boksen settes i gang igjen. Bruk
en fuktig klut, varmt vann og et mildt, uparfymert vaskemiddel. Etterat fryseboksen er rengjort, rengjøres kurvene før de
settes på plass igjen.
NB! Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver eller sterkt duftende vaskemidler når du rengjør fryseboksen
innvendig. Det vil skade innsiden og etterlate en sterk lukt.
SLIK RENGJØR DU UTSIDEN AV FRYSEBOKSEN
Rengjør fryseboksen med en fuktig klut og litt vaskemiddel. Rengjør gummipakningen med et mildt, uparfymert vaskemiddel.
NÅR FRYSEBOKSEN IKKE ER I BRUK
Skru av strømmen ved å trekke ut støpselet (trekk i støpselet, ikke i ledningen); Fjerne alle matvarer fra fryseboksen. Vask
fryseboksen som beskrevet ovenfor; La lokket stå på gløtt.
23
NO
HVIS FRYSEBOKSEN IKKE VIRKER TILFREDSSTILLENDE
Sjekk følgende punkter før du tilkaller service:
Sjekk om:
Mulig årsak:
Gjør følgende:
Fryseboksen Grønt lys lyser ikke
Støpselet er ikke satt skikkelig i
Sjekk støpsel og stikkontakt
er ikke kald
Feil i bryter eller sikringer
Sjekk (begge) sikringene.
Defekt::
Tilkall om nødvendig elektriker
nok
Strømbrudd
Grønt og rødt lys lyser
Lokket har stått oppe for lenge
Grønt lys lyser, rødt lys Termostaten er innstilt på for
lyser ikke
høy (varm) temperatur
Fryseboksen Gult lys er på
er for kald
Gult lys er ikke på
Vent inntil strømmen kommer tilbake igjen
Fersk mat er nylig plassert i fry- Vent etpar timer
seboksen
Vent etpar timer
Still inn termostaten på en lavere (kaldere) temperatur
Det er mye isdannelse i fryseboksen
Avrim fryseboksen
Innfrysning (Super) er på
Trykk ut innfrysningsknappen (Super)
Termostaten er innstilt på for lav Still inn termostaten på en høyere
(kald) temperatur
(varmere) temperatur
For stor rim- Lokket er ikke ordentlig Lokket støter mot matvarer i fry- Flytt om på matvarene.
dannelse
lukket
seboksen
Sjekk at lokket kan lukkes helt
Mye fuktighet i rommet
Fuktighet fra vaskemaskin, tørketrommel etc.
Flytt fryseboksen til et rom med mindre fuktighet eller sørg for å lufte
regelmessig.
Utblåsningstørketromler skal kobles til
avtrekkskanal, ikke blåse fuktigheten
ut i rommet
Matvarene er dårlig
innpakket
Maten avgir mye fuktighet
Pakk varene skikkelig inn.
Se avsnittet “Slik går du frem”
Hvis du likevel ikke klarer å løse problemet, ta kontakt med vår serviceavdeling. Gjør ikke noen andre inngrep. I verste fall
kan feil fremgangsmåte føre til personskader eller ytterligere defekter. Det er helt normalt at en fryseboks fra tid til annen er
varm på utsiden, på grunn av fryseprosessen. Denne varmen hjelper til å hindre at fuktighet, som eventuelt kunne gi rustdannelse, dannes på fryseboksen. Hvis fryseren har vært skrudd av en kort stund, er det helt normalt at kompressoren ikke
alltid starter med en gang strømmen kobles til igjen.
I TILFELLE STRØMSTANS
Hvis strømmen ikke er utkoblet lenger enn tiden for "Temp. stigning til -9°C" som oppgitt under Tekniske Data, vil matvarene
ikke ta skade. Åpne ikke boksen mens stømmen er utkoblet. Vær oppmerksom på at den oppgitte tiden er basert på full fryseboks. Mindre mengder mat i boksen kan redusere oppbevaringstiden betydelig. Medmindre strømstansen har vært meget
kortvarig, anbefaler vi at matvarene kontrolleres. Hvis maten har begynt å tine, bør den enten spises eller dypfryses igjen
etterat den er blitt ferdiglaget.
SLIK SKIFTER DU LYSPÆRE
Før du skifter lyspæren, må du trekke støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen). Skru ut pæren og erstatt den med en ny pære (maks. 15W). Sett deretter støpselet inn
i stikkontakten igjen. Nye pærer kan fås hos våre serviceforbindelser eller i lokale elektriske forretninger.
TILLEGGSUTSTYR
Lås og flere kurver kan kjøpes som tilleggsutstyr. Henvend deg
til din lokale forhandler eller, om nødvendig, til vårt sentrallager
(se adressen i avsnittet om “Service og reservedeler”).
Tegningene på denne siden viser hvor mange kurver som kan
plasseres i de forskjellige fryseboksmodellene. Mål lengden på
din fryseboks og finn frem til den riktige tegningen. Tallet over
hver tegning angir boksens lengde i millimeter.
24
NO
GARANTI, SERVICE OG RESERVEDELER
GARANTI
I Norge gjelder “NELs leveringsbetingelser” ved salg av husholdningsapparater.
OBS! Ta vare på kjøpskvitteringen, den gjelder som garantibevis.
HOVEDKONTOR SALG/ADMINISTRASJON:
Electrolux Industrier A/S
Spireaveien 14
Postboks 246 Økern
0510 OSLO
Tlf.: 22635500
Telefax: 22641537
SERVICE OG RESERVEDELER
Service og reparasjoner bør utføres av vår sentrale serviceavdeling eller av et servicefirma godkjent av leverandøren. Bruk
kun reservedeler som forhandles av disse. Se garantibestemmelsene.
SERVICE OG RESERVEDELER:
Vollebekkveien 2, Risløkka
Postboks 92 Risløkka
0516 OSLO
Reservedeler:
Tlf.: 22725810 Telefax: 22725820
Reparasjoner:
Tlf.: 22725830 Telefax: 22725825
Adm. og teknisk:
Tlf.: 22725800 Telefax: 22641774
Forsendelse av deler skjer kun fra sentrallageret. ´Salg over disk fra alle avdelingslagre/-servicekontor.
Husk alltid å oppgi produktnummer og modellbetegnelse.
For ytterligere informasjon, kontakt din forhandler.
Skriv ned numrene fra merkeskiltet med én gang, så har du dem alltid for hånden.
25
SE
Förvara denna bruksanvisning så att den alltid finns tillhands för framtida bruk. Om frysboxen säljs, ges bort eller om du flyttar och lämnar den efter dig, se till att bruksanvisningen följer med frysboxen så att nästa användare kan läsa bruksanvisningen och använda boxen
på rätt sätt.
Kontrollera att sladd och stickkontakt inte kommer i kläm bakom kyl/frysen.
- en skadad sladd och kontakt kan överhettas och orsaka brand.
Kontrollera att kyl/frysen eller något annat inte står på sladden.
- det kan orsaka kortslutning och risk för brand
Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden, speciellt om skåpet ska dras fram ur en nisch.
- skador på sladden kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning och risk för brand.
- om elsladden är skadad måste den bytas ut av en certifierad elektriker eller servicetekniker.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Då finns risk för elektrisk stöt eller brand.
Denna frys är konstruerad enligt en speciellt miljövänlig princip. Frysens kylsystem innehåller Isobutan (R600a), en naturlig och ytterst
miljövänlig gasart, som dock är brännbar. Därför bör man vid transport och placering av frysen akta att ingen del av kylsystemet
skadas. Vid eventuell kylsystemsskada är det viktigt att undvika öppen eld eller andra antändningsrisker.
- Kylmedlet är tyngre än luft och lägger sig vid golvytan.
- Ifall en kylsystemsskada sker, bör man sörja för god rumsventilation.
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt
bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
UPPACKNING
Tag bort allt förpackningsmateriel, använd inte vassa verktyg som kan skada varan.
OBS! Kontrollera att varan inte är transportskadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten.
Efter uppackningen kontrollera att vara är felfri. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren. Lämna
inte förpackningsmateriel så att små barn kan leka med det.
PLACERING
Frysboxen skall stå i våg på ett plant underlag, villande på alla fyra fötterna. Använd träklossar eller liknande för att kompensera
eventuella ojämnheter i golvet. Rummet skall vara torrt och normalt ventilerat. Omgivningstemperaturen påverkar apparatens
energiförbrukningen. Därför ställa apparaten:
- inte på platsen utsatt direktet för solsken, bredvid radiator eller härd
- ställa på en plats där omgivning-stemperaturen motsvarar klimatsklassen för vilken apparaten
tillverkades.
Klimatklass Omgivningstemperatur från-till
SN
från + 10 till + 32°C
N
från + 16 till + 32°C
ST
från + 18 till + 38°C
T
från + 18 till + 43°C
Placera inte frysboxen nära värmekällor som värmeelement, skorstenar eller liknande, och inte heller
i direkt solljus. Om frysboxen fraktats liggande skall den stå upprätt ca 12 timmar innan den startas.
ELEKTRISK ANSLUTNING
Frysboxen skall anslutas till ett 230V 50Hz och jordat vägguttag, avsäkrat 10A.
maskinen uppfyller kraven i följande EG-direktiv:
- 73/23/EEC från 1973-02-19 - lågspänningsdirektivet
- 89/336/EEC från 1989-05-03 (inkl. ändringsdirektivet 92/31/EEC) - direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet.
Vissa av dessa modeller säljs inte i alla länder. Mätningarna när det gäller infrysningskapaciteten, energiförbrukningen och tiden den klarar
att hålla temperaturen vid strömavbrott har gjorts enligt ISO 5155. Antal timmar det tar vid strömavbrott innan temperaturen inne i boxen
höjts ifrån -18°C till -9°C.
FÖRE START
Torka ur frysboxen innan den startas. Se under “Underhåll”. Vrid termostatvredet till medelposition (se skiss) och låt
boxen gå några timmar innan matvaror placeras i boxen.
ÖPPNING OCH STÄNGNING AV LOCKET
Locket har en tätningslist för att förhindra fukt att komma in i boxen och därmed att frost byggs upp. När locket öppnas värms luften i boxen
upp och expanderar, när locket åter stängs kyls luften genast. Detta medför att ett vakuum uppstår i boxen vilket gör att det kan vara
svårt att öppna locket igen direkt efter att det stängts. Dra aldrig med våld i lockets handtag.
26
SE
TEMPERATURINSTÄLLNING
Termostaten reglerar temperaturen i boxen. Ställ in termostatvredet med ett mynt som passar i
vredets skåra. När vredet vrids mot “7” blir det kallare i boxen och mot “1” varmare. Rätt inställning på termostatvredet kan du kontrollera genom att mätatemperaturen längst upp och i mitten
på boxen. Temperaturen skall där normalt inte vara varmare än -18°C.
KONTROLLPANELEN
Gröna lampan i panelen lyser så länge boxen är elektriskt ansluten och igångsatt. Gula lampan
lyser när tryckknappen för infrysning “Super” är intryckt. Se under “Infrysning”. Röda lampan lyser
(alarm) när temperaturen i boxen är högre än termostatens inställning.
Alarmet kan bero på: En stor mängd matvaror har nyss lagts i boxen, alarmet avbryts automatiskt efter en stund. Locket har stått öppet för länge, alarmet avbryts automatiskt efter en stund
när locket stängts. Något fel i kylsystemet. Se under “Felorsaker”.
Grön Röd
Termostatvred lampa lampa Gul lampa
INFRYSNINGSKAPACITET
Frysboxens infrysningskapacitet (Freezing capacity) finns angiven på dataskylten (kg/24 h kg/dygn). Dataskylten är placerad på insidan av frysboxens lock. Överskrids boxens infrysningskapacitet blir infrysningstiden för lång.
OBS! Angiven infrysningskapacitet kan användas fullt ut för att frysa in stora mängder.
Men om boxen fylls med max kapacitet varje dag måste angiven kapacitet minskas med en
tredjedel.
Infrysning„SUPER”
FREEZING
CAPACITY
KORGARNA
Korgarna är utformade för förvaring av redan frysta varor. Handtagen kan användas i två olika
lägen, se skisserna. Korgarna kan placeras stående i boxen, staplade på varann eller hängande
i sina handtag.
AVFROSTNING
Att frost i boxen byggs upp går inte att undvika. Frosten bildas av den fukt i luften som kommer
in i boxen varje gång locket öppnas. För att undvika frost bör locket därför inte öppnas i onödan
eller lämnas öppet för länge. Ett tunt lager av frost eller is påverkar inte boxens funktion negativt,
och kan tas bort med medföljande skrapa.
OBS! Använd aldrig skarpa eller vassa föremål för att ta bort frost eller is.
När frost- eller islagret är 10 - 15 mm tjockt bör boxen frostas av. Och helst när så lite varor som
möjligt finns i boxen. Dra ut boxens stickpropp ur vägguttaget. Ta ur matvarorna och slå in dem i tidningspapper och förvara dessa på ett kallt ställe. Upptiningen går snabbare om en eller flera skålar
med varmt vatten placeras i boxen med stängt lock. Öppna locket efter en stund och avlägsna försiktigt frost- eller islagret. Vattnet vid avfrostningen kan tömmas ut genom pluggen i botten på boxen
och samlas upp i ett kärl, se skissen. Försök aldrig att snabba på avfrostningen med annat än varmt
vatten, det kan skada boxen. Gör ren boxen efter avfrostningen.
OBS! Kom ihåg att sätta tillbaka pluggen i botten på boxen.
RENGÖRING INVÄNDIGT
Dra ut boxens stickpropp ur vägguttaget och ta ur alla lösa tillbehör innan rengöringen. Rengör boxen efter avfrostningen och innan boxen
startas igen. Rengör även korgarna. Använd en mjuk trasa, fuktad med varmt vatten och milt handdiskmedel utan starka doftämnen.
OBS! Använd aldrig starka, slipande eller starkt luktande rengöringsmedel, dessa kan förstöra boxen.
RENGÖRING UTVÄNDIGT
Använd en mjuk trasa, fuktad med varmt vatten och milt handdiskmedel utan starka doftämnen.
AVSTÄLLNING
Dra ut stickproppen ur vägguttaget.;Ta ur alla matvaror ur boxen.; Rengör boxen, enligt ovan.; Lämna locket på glänt.
27
SE
FELORSAKER
Kontrollera följande innan du ringer service.
Felsymtom: Kontrollera:
Frysboxen Grön lampa lyser inte
ger inte
tillräcklig
kyla
Grön och röd lampa lyser
Grön lampa lyser och röd
lyser inte
Frysboxen Gul lampa lyser
för kall
Gul lampa lyser inte
Mycket
frost och
isbildning
Locket stänger inte
ordentligt
Rumsluften har hög luftfuktighet
Matvarorna är för dåligt
förpackade
Möjlig orsak:
Åtgärd:
Stickproppen är inte ansluten
Kontrollera stickproppen och vägguttaget
Säkringen trasig
Kontrollera säkringen
Strömavbrott
Vänta till strömmen återvänder
Matvaror har nyss lagts i boxen Vänta några timmar
Locket har stått öppet för länge Vänta några timmar
Termostaten för lågt ställd
Ställ termostaten på ett kallare (högre)
läge
För mycket frost och is har byg- Avfrosta boxen
gts upp
“Super”-knappen är intryckt
Tryck ut knappen
Termostaten för högt ställd
Ställ termostaten på ett varmare
(lägre) läge
Locket ligger emot varor i boxen Flytta om varorna och kontrollera att
locket stänger ordentligt
Fukt ifrån tvättmaskin, torktum- Flytta boxen till ett rum med mindre
lare eller annat
fukt / bättre luftväxling
Fukt
ifrån
matvarorna Förpacka
bättre,
se
under
“Användning”
Om du fortfarande inte kan finna orsaken till problemet, kontakta auktoriserad service, se under “Service och reservdelar”. Försök inte
själv att åtgärda eller reparera boxen, felaktiga ingrepp kan förvärra felet och även orsaka skada både på person och egendom.
Emellanåt kan boxen kännas varm på utsidan, det är fullt normalt och beror på att värme avges när kyla skapas inne i boxen. Denna
värme förhindrar också att frost byggs upp på utsidan vilket kan ge rost. Om boxen stängts av en kortare stund startar inte kompressorn direkt när boxen ansluts elektriskt igen. Detta är fullt normalt och beror på att ingen kyla behöver alstras direkt.
BYTE AV LAMPAN
Dra ut boxens stickpropp ur vägguttaget innan lampan byts. Skruva ur lampan och ersätt den med en ny
(230V max 15W). Anslut boxen elektriskt igen. Extra lampor finns som reservdel eller kan köpas i närmaste butik.
TILLBEHÖR
Lås och korgar kan du köpa som extra tillbehör till frysboxen. Se
under “Service och reservdelar”. Skisserna på den här sidan visar
hur många korgar som kan placeras i respektive frysboxmodell. Mät
längden på din frysbox och titta på motsvarande skiss. Längden i
skisserna anges i millimeter.
28
SE
GARANTI (GÄLLER FÖR FINLAND)
Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den
gällande lagstiftningen och de lokala bestä
mmelserna. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som
verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service
vid onö
digt servicebesök.
om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts.
REKLAMATION
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.
KONSUMENTKONTAKT
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att
kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår hemsida www.electrolux.se
SERVICE OCH RESERVDELAR
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel 0771-76 76 76 eller via vår
hemsida på www.electrolux.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.electrolux.se eller Gula Sidorna under rubrik Hushållsutrustning,
vitvaror - service
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell,
som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad
elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .....................................................
Produktnummer........................................................
Serienummer............................................................
Inköpsdatum.............................................................
Hur och när uppträder felet ?
Electrolux HemProdukter AB
S-105 45 Stockholm
www.electrolux.se
29
SF
Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Laitteen omistajan vaihtuessa on myös tärkeää, että uudella omistajalla on mahdollisuus tutustua laitteen käyttöohjeisiin, jolloin hän saa pakastimestaan irti mahdollisimman suuren hyödyn.
Varmista, että laitteen takaosassa oleva pistoke ei ole puristuksissa tai vahingoittunut.
- Vahingoittunut pistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
Älä aseta painavia tavaroita tai itse laitetta liitosjohdon päälle.
- Oikosulun tai tulipalon vaara.
Älä poista pistoketta pistorasiasta liitosjohdosta vetämällä, erityisesti silloin, kun laitetta vedetään pois kalusteesta.
- Vahingoittunut liitosjohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
- Vahingoittunut liitosjohto tulee vaihtaa uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
Jos pistorasia on viallinen, älä työnnä pistoketta pistorasiaan.
- Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Pakastimen jäähdytysjärjestelmässä käytetään kylmäaineena Isobutaania (R600a), joka on luonnollinen ja erittäin
ympäristöystävällinen kaasulatu, joka kultenkin on tulenarka. Tämän vuoksi on tärkeää, että pakastimen kuljetuksessa ja
sijoittamisessa varotaan vauriolttamasta mitään jäähdytysjärjestelmän osaa. Mikäli jäähdytysjärjestelmän jokin osa vaurioituu, on tärkeää, ettei avotulta eikä muita tulen syttymisriskejä ole. Jäähdytysaine on ilmaa painavampi ja painuu lattiapintaan.
Mikäli jäähdytysjärjestelmä vaurioituu, on tärkeää huolehtia tilan hyvästä ilmanvaihdosta.
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuol-topalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
SIJOITUS
Pakastin on sijoitettava vaakasuoraan lujalle alustalle, neljän muovisen tukijalan varaan. Mahdolliset lattian epätasaisuudet
korjataan esim. pienen puupalikan avulla. Pakastin on sijoitettava kuivaan tilaan, jonka ilmanvaihto on sopivan tehokas.
Ympäristön lämpötila vaikuttaa laitteen energiankulutukseen. Siksi on tärkeää, että
-laitetta ei sijoiteta suoraan auringonpaisteeseen, eikä lämpöpatterin tai uunin läheisyyteen
-ja että laite sijoitetaan paikaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa sitä lämpöluokaa, jolle
laite on suunniteltu.
Lämpöluokka
ympäristön lämpötila
SN
+10 - +32°C
N
+16 - +32°C
ST
+18 - +38°C
T
+18 - +43°C
Jos laitetta on kuljetettu kyljellään, sen on annettava seistä normaalissa asennossa noin
puolen vuorokauden ajan ennen käynnistämistä.
VERKKOLIITÄNTÄ
Laite kytketään pistorasiaan jota suojaa 10 A sulake. Sähköverkon jännitteen tulee olla 230-240 V, 50 Hz. Kytkennässä on
noudatettava paikallisia sähköalan voimassaolevia määräyksiä.
tämä laite täyttää seuraavien ETY-direktiivien vaatimukset:
- 73/23/ETY 19. 02. 1973 - pienjännitedirektiivi
- 89/336/ETY 03. 05. 1989 (sekä muutosdirektiivi 92/31 ETY) direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.
Tämä säiliöpakastin täyttää radiohäirintää koskevan EY-direktiivin n:o 87/308 vaatimukset.
KÄYNNISTYS
Pakastin on puhdistettava sisäpuolelta ennen käynnistystä. Katso kohtaa “Hoito ja kunnossapito”.
Lämpötilanvalitsin säädetään keskiasentoon. Pakastimen annetaan toimia muutama tunti ennen kuin siihen
laitetaan pakasteita.
KANNEN AVAAMINEN/SULKEMINEN
Kannen tiivistelista estää kosteuden pääsyn pakastimeen ja huurteen muodostumisen laitteen sisäseiniin. Kantta avattaessa pakastimen sisäilma lämpenee hieman ja laajenee. Kun kansi suljetaan, pakastimen sisäilma jäähtyy välittömästi. Tällöin
voi laitteessa syntyä alipaine, mistä johtuen sitä on vaikea avata heti sulkemisen jälkeen. Älä koskaan riuhdo rajusti kannen
kahvasta.
30
SF
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Pakastimen lämpötila säädetään termostaatilla haluttuun lukemaan. Lämpötilanvalitsinta
käännetään uraan sopivan kolikon avulla. Asentoa “7” kohti käännettäessä pakastimen
lämpötila alenee, asentoa “1” kohti käännettäessä lämpötila nousee. Oikea asento löytyy
sijoittamalla lämpömittari jo pakastuneiden tuotteiden joukkoon. Lämpötilan on normaalisti oltava vähintään -18°C.
OHJAUSPANEELI
Ohjauspaneelissa oleva vihreä lamppu palaa merkkinä siitä, että laite on liitetty
sähköverkkoon. Keltainen lamppu palaa, kun “Super”-pikapakastuskytkin on painettu
sisään. Katso kohtaa “Pakastus”. Punainen lamppu palaa, kun pakastimen sisälämpötila
ylittää termostaatin säätöarvon (hälytys). Hälytys voi johtua seuraavista seikoista:
Pakastimeen on laitettu kerralla suuri määrä pakasteita. Hälytysvalo sammuu jonkin ajan
kuluttua. Kansi on ollut auki liian kauan. Hälytysvalo sammuu jonkin ajan kuluttua.
Toimintahäiriö. Katso kohtaa “Toimintahäiriöt”.
Lämpötilanvalitsin
Punainen
Keltainen
Vihreä
merkkivalo merkkivalo merkkivalo
„SUPER”
PAKASTUSTEHO
Laitteen pakastusteho (Freezing Capacity) on ilmoitettu sen arvokilvessä, kg/24 h.
Annettua tehoa ei saa ylittää, muussa tapauksessa pakastusaika pitenee. Arvokilpi on
kiinnitetty pakastimen kanteen.
Huom!
Ilmoitettu pakastusteho pitää paikkansa kun säiliö on tyhjä ja halutaan pakastaa
suuria määriä. Jos pakastimeen sitä vastoin päivittäin laitetaan suuria määriä uusia
tuotteita, ilmoitettu teho laskee n. 1/3.
FREEZING
CAPACITY
KORIT
Koreissa säilytetään jo pakastetut tuotteet. Kädensija voidaan kääntää kahteen (2) asentoon piirroksen mukaisesti. Korit voidaan joko sijoittaa pakastimen pohjalle, pinota
päällekkäin tai ripustaa reunalistan varaan.
SULATUS
Pakastimen sisäseiniin muodostuu aina hieman huurretta. Tähän on syynä pakastimen
kylmiin sisäpintoihin tiivistyvä ilman sisältämä kosteus. Pakastimen kantta on siksi avattava mahdollisimman vähän eikä sitä saa jättää auki. Ohut jääkerros tai huurre ei haittaa
pakastimen toimintaa ja se voidaan helposti poistaa mukana olevalla muovilastalla.
Huom! Älä koskaan poista huurretta veitsellä tai muulla terävällä esineellä.
Huurre- tai jääkerroksen ollessa 10-15 mm:n paksuinen on pakastin sulatettava. Sulatus
on paras tehdä silloin kun pakastin on tyhjillään tai kun se ei ole kovin täysi. Katkaise virta
laitteesta. Ota pakasteet ulos, kääri ne sanomalehteen ja säilytä kylmässä paikassa.Anna
pakastimen sulaa jonkin aikaa, avaa kansi ja poista irronnut jää varovasti.
Sulamisvesi voidaan koota astiaan piirroksen osoittamalla tavalla. Älä koskaan edistä sulamista muutoin kuin lämpimällä
vedellä, koska voit toiminnallasi aiheuttaa vaurioita pakastimessa. Sulatuksen jälkeen pakastimen sisäosa puhdistetaan.
Huom! Muista laittaa sulamisvesiaukon tulppa takaisin paikalleen.
PAKASTIMEN SISÄPUOLEN PUHDISTUS
Ennen puhdistukseen tai huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä on pistoke vedettävä pistorasiasta ja kaikki irtonaiset osat poistettava. Pakastin on paras puhdistaa sulatuksen jälkeen ennen kuin virta kytketään laitteeseen. Pakastin pyyhitään puhtaaksi
kostealla rievulla. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja mietoa, hajustamatonta puhdistusainetta. Pakastimen puhdistuksen
jälkeen pyyhitään myös kori(t) puhtaaksi ennen pakastimeen asettamista.
Huom!
Älä käytä hankaavia tai voimakkaasti hajustettuja puhdistusaineita pakastimen sisäosan puhdistukseen. Nämä vaurioittavat ja naarmuttavat pakastimen sisäpintoja ja jättävät pakastimeen voimakkaan hajun.
31
SF
PAKASTIN EI TOIMI TYYDYTTÄVÄLLÄ TAVALLA
Tarkista seuraavat asiat, ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen:
Vian kuvaus Tarkista:
Pakastin ei Vihreä merkkivalo ei pala
ole tarpeeksi kylmä
Vihreä ja punainen
merkkivalo palavat
Mahdollinen syy
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
Kontaktihäiriö tai sulakevaurio
Sähkökatkos
Pakastimeen laitettu tuoreita
tuotteita
Kansi on ollut kauan auki
Vihreä merkkivalo
Termostaattisäätö liian lämpipalaa, punainen merkki- mällä
valo ei pala
Paksu huurre- tai jääkerros
Pakastin on Keltainen merkkivalo
Pakastuskytkin on painettu
liian kylmä palaa
sisään
Keltainen merkkivalo ei Termostaattisäätö liian kylmällä
pala
Huurretta
Kansi ei sulkeudu tiiviisti Kansi ottaa kiinni pakasteisiin
muodostuu
paljon
Huoneessa on erittäin
Pesukoneesta, pyykinkuivaukkosteaa
sesta tms. aiheutuva kosteus
Tuotteet on huonosti
pakattu
Pakasteista aiheutuva kosteus
Toimenpide
Tarkista pistoke ja pistorasia
Tarkista sulake, kutsu mahd. sähkömies
Odota sähkökatkoksen päättymistä
Odota pari tuntia
Odota pari tuntia
Säädä termostaatti kylmemmälle
Sulata pakastin
Paina pakastuskytkin ulos
Säädä termostaatti lämpimämmälle
Järjestä pakasteet uudelleen ja varmista,
että kansi sulkeutuu oikealla tavalla
Siirrä pakastin kuivempaan huonetilaan tai tehosta ilmanvaihtoa
Pakkaa tuotteet uudelleen, ks. kohtaa
"Käyttö"
Mikäli ongelma on edelleen ratkaisematta, ota yhteyttä valtuutettuun houltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse.
Ammattitaidottomasti suoritetut korjaukset voivat aiheuttaa esinetai henkilövahinkoja. Pakastimen ulkoseinät lämpiävät ajoittain, mikä
on täysin normaali ilmiö. Tämä johtuu siitä, että pakastuksessa syntyvä lämpö siirtyy pakastimen ulkovaippaan. Lämpö estää samalla kosteuden syntymisen ja laitteen ruostumisen. Jos pakastin on ollut pois toiminnasta lyhyen aikaa, saattaa käydä niin, että kompressori ei käynnisty samanaikaisesti kun virta kytketään jälleen laitteeseen. Tämä on täysin normaalia.
LAMPUN VAIHTO
Katkaise laitteen virransyöttö ennen kuin ryhdyt vaihtamaan lamppua. Kierrä lamppu irti. Vaihda
tilalle samantyyppinen ja vastaavantehoinen (max 15W) lamppu. Kytke virta päälle. Lisälamppuja
saat paikallisesta huoltoliikkeestä tai sähköliikkeestä.
LISÄVARUSTEET
Lisää koreja voi hankkia lisävarusteina valtuutetusta huoltoliikkeestä. Tämän sivun piirroksista käy ilmi kuhunkin malliin mahtuva korimäärä. Pakastimen pituus mitataan ja etsitään vastaava piirros. Pituus on ilmoitettu millimetreinä kunkin mallin
yläpuolella.
32
SF
TAKUU JA HUOLTO
HUOLTO JA VARAOSAT
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min + pvm).*
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta ja
varaosien myynnistä vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622 3300 (Ruotsissa AB
Elektroservice).
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos
sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli ...........................................................................
Tuotenumero..............................................................
Sarjanumero ..............................................................
Ostopäivä ..................................................................
KULUTTAJANEUVONTA
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 02002662 (0,95 mk/min +pvm).
TAKUU
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
aiheettomasta huoltokäynnistä
ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
EU-MAAT
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.
KULJETUSVAURIOT
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti
ilmoitettava myyjäliikkeelle.
33
34
35
Printed by Océ Hungária Kft.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising