Electrolux | RM4215LM | User manual | Electrolux RM4365LM Ohjekirja

Electrolux RM4365LM Ohjekirja
MANUAL
CARAVAN
AES II
RM 4185
RM 4215
RM 4235
RM 4265
RM 4275
RM 4285
RM 4365
RM 4405
RM 5215
RM 5275
RM 5405
Deutsch
Seite
1
Svenska
sida
32
English
page
7
Dansk
side
38
Français
page
14
Norsk
side
44
Italiano
pagina
20
Nederlands
pag.
50
Español
pagina
26
Suomi
sivu
57
C 40/ 110
821 2647.12
T.B. 8 '97
ELECTROLUX JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
ALKUSANAT
SISÄLTÖ
Toivottavasti Teillä on hyötyä ja iloa uudesta jääkaapistanne.
Haluamme antaa Teille pari hyvää neuvoa:
KÄYTTÖOHJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
OHJAUSPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Lukekaa tarkoin käyttöohje ennen kuin otatte jääkaapin
käyttöön.
JÄÄKAAPIN KÄYNNISTÄMINEN. . . . . . . . . . . . . 58
VAIHTO ENERGIALÄHTEESTÄ TOISEEN . . . 58
Jääkaappi on asennettava ja sitä on käytettävä ohjeiden
mukaan, jotta se toimisi hyvin ja taloudellisesti.
TALVIAIKAINEN KÄYTTÖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Jääkaappi on tarkoitettu asennettavaksi matkailuvaunuun tai
matkailuautoon.
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Jääkaappi on varustettu
RUOKIEN SÄILYTTÄMINEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
LUKITUSSALPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Automaattisella Energianvalintajärjestelmällä (AES)
JÄÄPALOJEN VALMISTAMINEN . . . . . . . . . . . . 59
joka ohjaa jääkaapin käyntiä ja energianottoa. Jääkaappi
käynnistetään virrankatkaisijasta – ja AES huolehtii lopusta.
JÄÄKAAPIN SULATTAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . 59
JÄÄKAAPIN PUHDISTAMINEN . . . . . . . . . . . . . . 59
KULJETUSVAURIOT
ELLEI JÄÄKAAPPI OLE KÄYTÖSSÄ . . . . . . . . 59
Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeelle.
TOIMINTAHÄIRIÖT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ARVOKILPI
HOITO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
VIHJEITÄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tarkistakaa arvokilvestä, että malli on oikea.
Oikea kaasupaine on . . . . . . . . . . . . . 30 mbar.
Oikea jännite on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V
tai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V
TAKUU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ASENNUSOHJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN. . . . . . . . . 60
Arvokilpi on kiinnitetty jääkaapin sisäseinään. Siinä on mm.
seuraavat tiedot:
OVIPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SIJOITTAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Mallinimike RM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuotenumero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sarjanumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KYLMÄKONEISTON ILMANVAIHTO . . . . . . . . . 61
NESTEKAASULIITÄNTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
SÄHKÖLIITÄNTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Koska nämä tiedot ovat tarpeen, kun otatte yhteyttä huoltoon,
ne kannattaa kopioida tähän.
LAMPUN VAIHTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
57
Kaasuhäiriö
KÄYTTÖOHJE
Mikäli punainen AES-merkkivalo (C) vilkkuu, järjestelmä ei
ole käynnistynyt tai voinut jatkaa kaasukäyttöä. Käännä
kytkin (A) OFF-asentoon ja tarkista, että kaasupullossa on
riittävästi kaasua, venttiili on auki ja kaasupullosta jääkaappiin johtavassa linjassa olevat venttiilit ovat auki.
OHJAUSPANEELI
Jääkaappi on varustettu automaattisella
energianvalintajärjestelmällä (AES), joka ohjaa jääkaapin
käyntiä ja energianottoa.
Käyttötavan valinta ei vaadi toimenpiteitä käyttäjältä.
Kytke virta päälle uudelleen. 10 sekunnin kuluttua AES
yrittää uutta käynnistystä. Mikäli punainen AES-merkkivalo
(C) alkaa vilkkua uudelleen 30 sekunnin kuluttua, häiriö ei
ole korjaantunut (ilmaa kaasulinjassa, kaasu loppunut?).
Ilman poistamiseksi (pullon vaihdon, korjauksen yms.
jälkeen) tämä toimenpide voi olla tarpeen tehdä 2-3 kertaa.
Ohjaustaulu näkyy kuvassa 3.
Ellei tämä auta: ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Järjestelmä valitsee automaattisesti käytettävissä olevista
energialähteistä edullisimman tärkeysjärjestyksessä
230 V – 12 V – nestekaasu.
Jääkaappi käynnistetään painamalla painiketta (A)
(pääkatkaisija). Vihreä AES-merkkivalo (C) syttyy, mikä
merkitsee, että AES-järjestelmä toimii. Elektroninen termostaatti asetetaan painikkeella (B). Valittu lämpötila on luettavissa termostaattimerkkivalojen (D) avulla.
230 V-käyttö
Kun verkkojännite on saatavilla, AES valitsee sen. Huomaa,
että myös AC-tilassa tarvitaan 12V DC jännite elektronisten
osien syöttöjännitteeksi.
Käännä termostaattinuppi asentoon välille 3 ja 5. Kun
jäähdytystä tarvitaan (termostaatin asennosta riippuen),
kytkee AES edullisimman käytettävissä olevan
energialähteen ja vastaavan energialähteen merkkivalo
syttyy paneelissa.
12 V-käyttö
AES valitse 12 V -käytön vain, kun ajoneuvon moottori on
käynnissä (jääkaapin vaihtovirtakytkentä tunnistaa).
Jos 230 V on saatavilla, syttyy ensimmäinen ohjaustaulun
kolmesta keltaisesta merkkivalosta. 12 V-käytön (matkan)
aikana (moottorin käydessä ajon aikana) palaa
keskimmäinen valo ja kaasukäytön yhteydessä oikealla
oleva valo. Tämä valo vilkkuu, kun automaattisytytik sytyttää
liekkiä.
VAIHTO ENERGIALÄHTEESTÄ TOISEEN
AES-järjestelmään liittyy viiveitä vaihdettaessa
energialähteestä toiseen. 15 minuutin viiveellä moottorin
sammuttamisen ja kaasukäytön käynnistymisen välillä
ontarkoitus välttää kaasukäytön käynnistyminen esimerkiksi
pysähdyttäessä huoltoasemalle.
JÄÄKAAPIN KÄYNNISTÄMINEN
Alijännitekäyttö
Kaikki viittaukset liittyvät kuvaan 3.
Nestekaasuliitäntä
VAROITUS: Huoltoasemalla ei koskaan saa käyttää
avotulta. Mikäli et ole varma, kestääkö
pysähdystaukosi korkeintaan 15 min, kytke jääkaappi
pois päältä pääkatkaisijasta (A), kuva 3, kun pysähdyt
huoltoasemalle.
AES valitsee kaasukäytön seuraavissa oloissa:
- Verkkojännitettä (230/240 V) ei ole saatavilla
- Moottori ei käy (12 VDC:n virtaa ei ole saatavilla)
AES-järjestelmän tehtävä on taata mahdollisimman hyvä
jäähdytysteho kaikissa olosuhteissa. Sen vuoksi järjestelmä
valvoo jatkuvasti jännitetasoa riippumatta siitä, onko jännite
12 V DC vai 230/240 V AC. Jos jännite on liian matala,
järjestelmä siirtyy kaasukäyttöön, minkä keltainen merkkivalo (E kuvassa 3) osoittaa. Järjestelmä jatkaa kaasukäyttöä
kunnes syöttöjännite on noussut normaalitasolle.
- AC-jännite saatavilla mutta jännite liian matala
- Moottori kõy mutta DC syöttöjännite matala
(tilanteita kolme ja neljä kuvataan lyhyesti kohdassa
Alijõnnitekäyttö)
Kun kaappi käynnistetään ensimmäistä kertaa sekä korjauksen jälkeen, kaasupullon vaihtamisen jälkeen ym., voi letkussa olla ilmaa. Ilma poistetaan letkusta käynnistämällä
jääkaappi ja mahd. kaasuliesi lyhytaikaisesti, jotta poltin
syttyy välittömästi.
TALVIAIKAINEN KÄYTTÖ
Tarkista, ettei irtolumi, kuivat lehdet tai vastaavat tuki
ilmanvaihtosäleikköjä ja savukaasuaukkoa.
Ellei 230 V tai riittävää jännitettä ole saatavilla ajoneuvon
generaattorista (noin 13,5 V), valitsee AES kaasukäytön.
Tällöin sytytyksenvarmistin avautuu automaattisesti niin, että
kaasu pääsee virtaamaan polttimeen. Elektroninen sytytin
kytkeytyy päälle samalla. Oikeanpuoleinen merkkivalo
vilkkuu tällöin. Valo alkaa palaa jatkuvasti, kun kaasu on
syttynyt.
ELECTROLUXin ilmanvaihtosäleikkö, malli A 1620 (kuva 2)
voidaan varustaa talviluukuilla, malli WA 120, jotka suojaavat jäähdytyslaitetta liian kylmältä ilmalta. Luukut voidaan
asentaa, kun ulkolämpötila laskee alle +10°C ja niiden on
oltava asennettuina pakkasella.
Suosittelemme luukkujen asentamista paikoilleen, mikäli
ajoneuvoa ei käytetä talviaikaan.
Jos liekki esim. tuulenpuuskan vaikutuksesta sammuu,
sytytin aktivoituu välittömästi ja sytyttää kaasun uudelleen.
Huom.: Ohjauselektroniikkaa ja sytytintä varten tarvitaan
akkuvirtaa (kulutus 3,5 Ah/24h).
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Kaikki ohjeet viittaavat kuvaan 3.
58
Jääkaapin käynnistämisen jälkeen sen jäähtyminen kestää
muutaman tunnin.
jääkaappiin, mutta jääkuutioita ei valmisteta, ennen kuin
jääkaappi on jäähtynyt riittävästi.
Jääkaapin lämpötila asetetaan jokaiselle kolmelle energiamuodolle termostaattinupilla (B). Jääkaapin
käynnistämisen jälkeen järjestelmä valitsee automaattisesti
keskiasennon. Sopiva lämpötila-asetus löytyy pian kokemuksen myötä. Asetusta ei yleensä tarvitse muuttaa, koska
sama termostaatti valvoo jääkaapin lämpötilaa jokaisen
kolmen energialähteen osalta.
JÄÄKAAPIN PUHDISTAMINEN
Jääkaappi on puhdistettava säännöllisin välein, jotta se
pysyisi raikkaana ja hygienisenä.
Sähkövirta tai kaasu katkaistaan. Kaapin sisäpuoli ja varusteet puhdistetaan rievulla, joka on kostutettu
kädenlämpöisellä soodavedellä (1 tl ruokasoodaa 0,5 litraan
vettä).
LUKITUSSALPA
Kaapin sisäpuolen puhdistamiseen ei saa koskaan käyttää
puhdistusaineita, hankausjauhetta, vahvasti hajustettuja
tuotteita eikä kiillotusvahaa, sillä ne voivat vahingoittaa
pintoja ja niistä jää voimakas haju. Jääkaapin ulkovaippa
pyyhitään kostealla rievulla ja miedolla puhdistusaineella.
Oven tiivisteen puhdistamiseen käytetään saippuapohjaista
puhdistusainetta ja vettä, ja se kuivataan huolellisesti puhdistamisen jälkeen.
Lukitussalpa on oven yläreunassa, kuva 1. Sillä on kaksi
asentoa, joista toinen (suljettu) on käytössä matkan aikana.
Toisessa asennossa ovi on raollaan, jolloin kaappi tuulettuu,
kun se ei ole käytössä.
RUOKIEN SÄILYTTÄMINEN
Elintarvikkeet säilytetään jääkaapissa aina tiiviissä rasioissa.
Älkää koskaan panko lämmintä ruokaa jääkaappiin, vaan
antakaa sen ensin jäähtyä.
Kaapin takana oleva jäähdytyskoneisto puhdistetaan aika
ajoin harjalla. Tämän työn ajaksi jääkaappi on kytkettävä
pois sähköverkosta.
Älkää koskaan säilyttäkö jääkaapissa sellaisia tavaroita,
joista lähtee herkästi syttyviä höyryjä.
ELLEI JÄÄKAAPPI OLE KÄYTÖSSÄ
Kahden tähden (**) pakastelokero on tarkoitettu pakasteiden säilyttämiseen ja jääkuutioiden valmistamiseen. Se ei
sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen.
Jos kaappi on jonkin aikaa käyttämättä...
1. Kaikki sähkökytkimet (A), kuva 3, pannaan 0-asentoon.
Pakastelokerossa ei saa koskaan säilyttää hiilihappopitoisia
juomia; pullot voivat rikkoutua.
2. Kaasun virtaaminen suljetaan.
Useimmat pakastetut elintarvikkeet säilyvät pakastelokerossa kuukauden ajan, mutta säilytysajat voivat vaihdella.
Noudattakaa pakkauksissa olevia ohjeita.
3. Jääkaappi tyhjennetään, sulatetaan ja puhdistetaan yllä
olevien ohjeiden mukaisesti. Pakastelokeron ja kaapin ovi
jätetään raolleen. Kaapin ovi voidaan lukita tuuletusasentoon lukitussalvalla.
4. Jos ajoneuvo seisoo pidemmän aikaa (esim. talvikuukausien ajan), on ilmanvaihtosäleikköjen päälle asennettava
talviluukut WA 120, kuva 2.
JÄÄPALOJEN VALMISTAMINEN
Jääpaloja on paras tehdä yöaikaan – tällöin jääkaapin
kuormitus on pienempi ja jäähdytyslaitteella on enemmän
toimintavaraa. Täytä jääpalarasia lähes ylärajaan saakka
juomavedellä ja aseta se pakastelokeron hyllylle.
TOIMINTAHÄIRIÖT
Tarkistakaa seuraavat seikat ennen kuin otatte yhteyttä
huoltoon:
Jäätymisen nopeuttamiseksi voi kaataa hieman vettä hyllylle
(pari ruokalusikallista riittää) – jolloin kosketus
jääpalarasiaan paranee. Jos jääpalarasioita on useampia,
kannattaa jääpaloja valmistaa etukäteen ja säilyttää niitä
pakastelokerossa tulevia tarpeita varten.
1. että vihreä merkkivalo syttyy, kun virta kytketään päälle
virrankatkaisijasta (A). (Verkkojännite tai 12 V on oltava
kytkettynä.)
2. ettei termostaatti ole 0-asennossa.
JÄÄKAAPIN SULATTAMINEN
Vähitellen pakastelokeron seinämille muodostuuk eristävä
huurreerros, joka huonontaa kaapin tehoa.
3. verkkovirtakäytön yhteydessä, ellei ensimmäinen keltainen merkkivalo syty: onko jääkaappi kytketty oikein ja
onko sulake ehjä?
Huurteen muodostumista on tarkkailtava viikottain ja
jääkaappi on sulatettava, kun kerros on 3 mm paksuinen.
4. matkan aikana, ellei 12 V-käytön merkkivalo pala: tarkista
liitäntä ja sulake. Onko liitäntäjännite 13,5 V?
Sulattamisen ajaksi virta katkaistaan jääkaapista.
Jääkuutioastia ja elintarvikkeet otetaan pois kaapista ja ovi
ja pakastelokeron luukku jätetään raolleen.
5. matkan aikana, jos AES vaihtaa 12 V:sta kaasuun ja 12
V:iin jne.: ongelma johtuu ajoneuvoasennuksesta (johdotus, akku, generaattori).
Sulatuksen jouduttamista lämpölaitteiden avulla ei suositella, sillä kaapin muovipinnat saattavat vaurioitua. Huurteen
poistamiseen ei saa käyttää teräviä välineitä.
6. jos oikeanpuoleinen merkkivalo vilkkuu yli 20 sekuntia:
ks. kohta Kaasuhäiriö.
Ellei jääkaappi ole riittävän kylmä, tämä voi johtua
seuraavistä syistä:
Jäähdytyselementin sulamisvesi valuu veden keräilykouruun
ja sieltä putken kautta jääkaapin takana olevaan sulamisvesiastiaan, josta se haihtuu. Pakastelokeron vesi kuivataan
rievulla.
1. Ilmanvaihto on riittämätön siitä syystä, että esim. hyttysverkot tai talviluukut tukkivat tuuletusaukot.
2. Jäähdytyspinnat ovat huurteessa.
Kun huurre on sulanut, jääkaappi pyyhitään sisältä ja
käynnistetään uudelleen. Elintarvikkeet pannaan
3. Lämpötilanvalitsin on väärässä asennossa.
59
4. Kaasunpaine on väärä; tarkistakaa kaasupullossa oleva
paineenalennusventtiili.
● Sovittakaa ovi paikoilleen tappiin ja ruuvatkaa kiinni tappi
välilevyineen ja holkkeineen uudelle paikalleen.
5. Ympäristön lämpötila on liian korkea (esim. sen vuoksi,
että tuuletusaukot ovat suljetussa etuteltassa).
● Tarkistakaa, että ovi sulkeutuu tiiviisti joka puolelta.
6. Jääkaappiin on laitettu liikaa (lämpimiä) elintarvikkeita
yhdellä kertaa.
OVIPANEELI
7. Ovi ei ole kunnolla suljettu tai oven tiiviste viallinen.
Ovipaneeli voidaan helposti laittaa paikoilleen tai vaihtaa.
Paneelin mitat ovat:
Ellei jääkaappi tarkistuksista huolimatta toimi normaalisti, otetaan yhteys huoltoon.
● Poistakaa ovi, ks. OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN.
● Poistakaa alempi ovilista ja irrottakaa paneeli alaspäin
vetämällä.
Suljettua jäähdytysjärjestelmää ei saa avata.
Järjestelmä sisältää paineen alaisia syövyttäviä aineita
● Pankaa uusi paneeli paikoilleen ja työntäkää se ylöspäin
niin pitkälle kuin mahdollista.
HOITO
● Asettakaa ovilista takaisin.
Tarkistakaa säännöllisin välein, ettei kaasuletkussa ole
halkeamia tai syviä hankautumia. Liitosten tiiviyttä voidaan
kokeilla saippuavedellä. Jos ilmenee vaurioita tai vuotoja,
ottakaa yhteys huoltoon.
SIJOITTAMINEN
Jääkaappi on tarkoitettu sijoitettavaksi asuntovaunun tai
matkailuauton kalusteisiin. Tämä tehdään alla kuvatulla
tavalla.
Suosittelemme, että jääkaappi annetaan asiantuntijan tarkastettavaksi kerran vuodessa.
Kaapin moitteettoman toiminnan kannalta, myös korkean
lämpötilan vallitessa, on tärkeää ettei se joudu alttiiksi
lämpösäteilylle (esim. suojaamattoman lieden).
VIHJEITÄ
Jääkaappi tulee asentaa ajoneuvoon siten, ettei siihen
kohdistu lämpösäteilyä ulkopuolelta. Mikäli mahdollista,
kaappia ei delisi sijoittaa ulko-oven puoleiselle sivulle – joka
tulisi yleensä suunnataan etelään päin ja varustetaan usein
etu teltalla. Tämä vaikeuttaa savukaasujen poistumista ja
lämmön poistumista ilmanvaihtoaukkojen kautta.
Ottakaa huomioon, että:
● Jääkaappi on sulatettava säännöllisin välein.
● Jääkaappi on puhdistettava ja kuivattava ja sen ovi on
jätettävä auki, jos kaappia ei aiota käyttää vähään
aikaan.
Jääkaapin asennuksessa on myös huomioitava, ettei auki
oleva ulko-ovi peitä ilmanvaihtoaukkoja – jolloin ilmanvaihto
ja sen myötä jäähdytysteho heikkenee.
● Juoksevat aineet ja voimakastuoksuiset elintarvikkeet on
pakattava tiiviisti.
● Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää.
● Matkan aikana ovi on pidettävä lukittuna lukitussalvalla.
Asennusaukko
TAKUU
Jääkaappi on asennettava kaluste syvennykseen, jonka
mitat on annettu kohdassa TEKNISET TIEDOT.
Jääkaapilla on 1 vuoden takuu, joka on voimassa
edellyttäen että jääkaappia käytetään normaalisti tämän
käyttöja asennusohjeen mukaisesti. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa maahantuojalta
tai jälleenmyyjältä. Säästäkää ostokuitti, josta takuun
alkamispäivämäärä voidaan määrittää.
Asennusaukon pohjan tulee olla vaakasuora ja tasainen
niin, että jääkaappi on helppo työntää paikalleen. Pohjan
tulee olla riittävän tukeva, että se kestää kaapin painon.
Jääkaapilla on myös ns. eurooppatakuu, joka selvitetään
kaapin mukana seuraavassa liitteessä.
Jääkaappi työnnetään asennusaukkoon siten, että kaapin ja
aukon etureunat ovat samalla tasolla. Kylmäkoneiston ja
takaseinän väliin pitää jäädä 10-20 mm tilaa.
Kalusteeseen on asennettava tukilistoja alas, ylös ja kummallekin sivulle ja ne on varustettava elastisella tiivistenauhalla, kuva 5.
ASENNUSOHJE
Jääkaapin sivuseinissä on neljä muoviholkkia ruuveineen,
joiden avulla kaappi sovitetaan tukevasti kalusteisiin, kuva
8. Kalusteen sivuseinien ja/tai kaapin paikallaan pitämiseen
asennettujen tukilistojen ruuvien tulee pysyä paikallaan
myös ajon aikana syntyvien rasitusten yhteydessä.
OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN
Saranat voidaan siirtää vastakkaiselle puolelle seuraavalla
tavalla:
Kun kaappi on oikeassa asennossa, kiinnitetään ulkovaipan
läpi vedetyt ruuvit kalusteen seinään. Kaapin ja kalusteen
seinien välys saa olla korkeintaan 3 mm kummallakin puolella – käytä tarvittaessa puulistoja tai vastaavia.
● Ruuvatkaa irti ylempi saranatappi, ottakaa talteen
välilevyt ja holkit.
● Nostakaa ovi pois alemmalta saranatapilta.
Huom.: Tämä on ainoa sallittu kiinnitystapa. Jääkaapin
eristeeseen muissa kohdissa tunkeutuvat ruuvit voivat
vaurioittaa vaahdolla suojattuja osia, kuten sähköjohtoja.
● Ruuvatkaa irti tappi, ruuvatkaa se kiinni vastakkaisen
reunan kiinnityskappaleeseen.
● Ruuvatkaa irti lukitussalpa ja ruuvatkaa se kiinni vastakkaiselle reunalle.
60
KYLMÄKONEISTON ILMANVAIHTO
NESTEKAASULIITÄNTÄ
Ympäristön lämpötilan ollessa korkea on kylmäkoneiston
riittävä ilmanvaihto välttämätön mahdollisimman hyvän
kylmätehon saavuttamiseksi.
Jääkaappi toimii nestekaasulla, jonka paine on 30 mbar
(300 mm v.p.). Varmistakaa, että tämä luku on merkitty
jääkaapin arvokilpeen.
Kaapin ilmanvaihto hoidetaan kahden asuntovaunun
seinään tehdyn aukon kautta (kuva 6). Raitis ilma virtaa
ala-aukosta ja lämmin ilma poistuu ylä-aukosta.
Jääkaappi ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaupunki-eikä
maakasulla!
Nestekaasuliitännässä on noudatettava voimassa olevia
Ala-aukko sijoitetaan asennusaukon pohjan korkeudelle ja
yläaukko mahdollisimman korkealle kondenssorin (C)
yläpuolelle, vähint. kuvan 7b osoittamalla tavalla tai mieluiten kuvan 7a mukaan.
VAROITUS! Varmistakaa, että jääkaappiin virtaavan
kaasun paine on oikea. Ks. kaasupullossa olevasta
paineventtiilistä.
Savukaasujen poisto
määräyksiä. Kaasuliitännän saa suorittaa vain
ammattihenkilö.
Jääkaapin ja ajoneuvon seinän välinen tila, kuva 7a/b, on
tiivistetty asuintilaan nähden. Täten ei voi muodostua
kylmää vetoa (talvisin) eivätkä savukaasut pääse tunkeutumaan vaunuun. Tässä tapauksessa ei sen vuoksi tarvita
tavanomaista savukaasujen poistoaukkoa – savukaasut
poistuvat ylemmän säleikön kautta yhdessä ilmanvaihtoilman kanssa.
Mikäli kaapin ja kaasupullon sulkuhanan välillä käytetään
kumista letkua, sen pitää olla nestekaasukäyttöön tarkoitettu. Putkiasennuksessa käytetään kupariputkea.
● Vaatimukset täyttävä, enint. 1,2 m pituinen letku, liitetään
jääkaapin letkuliittimeen.
● Kaasuletku liitetään kaasupulloon tyyppihyväksytyn
paineventtiilin kautta, jotta jääkaappiin virtaavan kaasun
paine olisi 30 mbar (300 mm v.p.).
Huom.: Tämän tyyppisessä ilmanvaihdossa käytetään
samantyyppistä säleikköä sekä ylhäällä että alhaalla – ilman
yhtenäistä savukaasuläpivientiä. Pakkaukseen mahdollisesti
sisältyvää T-kappaletta ei tarvita tässä tapauksessa.
● Liitännät varmistetaan letkukiristimillä.
● Mikäli kaasuletku joudutaan viemään lattian tai seinän
läpi, letkuun laitetaan hankaussuoja.
Alumiininen ohjauslevy (B), kuva 7a/b, syvennyksessä
savukaasuputken (I) yläpuolella helpottaa lämmön poistumista.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
Kuvassa 7 käytetyt merkinnät:
A
Kehys R 1640
B
Ohjauslevy
C
Lauhdutin (jäähdytyslaitteen osa)
D
Ilmanvaihtosäleikkö A 1620
E
Tiivistelista
leveys 525 mm, nro. . . . . . . . . . 295 1147-00
486 mm. . . . . . . . . . . . . . . 295 1147-10
F
Jääkaappi
G
Puinen tukilista, noin 10 x 20 mm
H
Syvennyksen korkeus
(ks. TEKNISET TIEDOT)
I
Savukaasuputki
K
T-kappaletta
230 V liitäntä
Tarkistakaa, että arvokilpeen merkitty jännite on sama kuin
verkkojännite (230 V). Jääkaappi liitetään 230 V
sähköverkkoon pistotulpalla suojamaadoitetun pistorasian
kautta.
Sähköjohdot vedetään ja kiinnitetään niin, etteivät ne
joudu kosketuksiin jääkaapin lämpimien osien tai
terävien reunojen kanssa.
12 V ja D+-kytkentõ
Ilmanvaihtosäleikkö
Jääkaapin 12 V:n kytkentä on esitetty kuvassa 10. 12 V:n
(+)- ja (-)-navat kytketään suoraan ajoneuvon akkuun. Älä
käytä runkoa paluujohdinta varten. Akun kaapelia ei saa
kytkeä jännitemittariin tai vastaavaan laitteeseen, koska
AES mittaa itse akun jännitteen. Relettä, joka katkaisee 12
V -käytön, kun virta katkaistaan virta-avaimella, ei suositella.
Aukot on suojattava tarkoitukseen sopivilla, riittävän
lämmönkestävillä ilmanvaihtoritilöillä.
Ritilöiden vapaan virtaamispinta-alan on oltava vähintään
250 cm2. Huom. että virtaamispinta-ala vähenee jopa 50%,
jos ritilä varustetaan hyttysverkolla.
Aukkoihin on asennettava ilmanvaihtosäleikkö A 1620,
kuva 2, jonka Elektrolux on kehittänyt erityisesti tähän
tarkoitukseen. Samalla on myös asennettava kehys R 1640,
(B), kuva 7. Tällöin säleiköt on helppo poistaa, mikä mahdollistaa tarkastusten ja pienten korjausten tekemisen ilman
että jääkaappia tarvitsee poistaa paikaltaan.
Kaikki liitännät tehdään ruuvi-tai juottoliitoksilla niin että
siirtymävastukset pysyvät pieninä. Plus-johto suojataan 16
A:n varokkeella.
Mikäli vuotanut kaasu (ilmaa painavampi) ei varmuudella
poistu alaritilän kautta, on tehtävä 40 mm läpimittainen
aukko asen-nusaukon pohjaan (ei lähelle poltinta), jonka
kautta kaasu poistuu ulkoilmaan.
Kytkentä D+ (vaihtovirta) ei johda suurta virtaa, minkä
vuoksi suurella poikkileikkauksella varustettua kaapelia ei
tarvita. 12 V:n (+)- ja (-)-johtimiksi suosittelemme 6 mm2
johtoa. Jos johto on enintään 5 m pitkõ, jopa 4 mm2 riittää.
Asuntovaunun ulkopuolelta aukko on varustettava hyttysverkolla sekä taivutetulla pellillä, joka suojaa soraroiskeilta.
Ottakaa aina yhteys asiantuntijaan, mikäli ajoneuvonne
12 V:n sähköjärjestelmä ei ole teille tuttu entuudestaan.
Kytkentä D+ (vaihtovirta) on kytkettävä ajoneuvon
sähköjärjestelmän vastaavaan ulostuloon.
61
LAMPUN VAIHTO
Vaihda lamppu seuraavasti:
1. Poista lampun suojus:
Työnnä pieni ruuvimeisseli tai veitsi lampun pidikkeen ja
suojuksen väliin. Naksauta suojus irti.
2. Kierrä viallista lamppua 90° ja ota se pois.
3. Aseta uusi lamppu ja kierrä sitä 90°.
4. Paina suojus lampun pidikkeeseen.
TEKNISET TIEDOT
RM
RM
4185
4215
*5215
4235
4265
4275
*5275
4285
4365
4405
*5405
595
401
618
486
821
486
821
486
821
486
821
486
821
486
805
525
mm
mm
Syvyys (sis kylmäkoneiston)
ilman ovea
ovineen
427
461
435
474
435
474
435
474
495
534
435
474
495
533
495
533
mm
mm
Asennusaukon mitat
Korkeus
Leveys
Syvyys
597
405
442
620
490
450
825
490
450
825
490
450
825
490
505
825
490
450
825
490
510
810
530
510
mm
mm
mm
Jääkaapin ulkomitat
Korkeus (ulkomitat)
Leveys
Porras
Korkeus
Leveys
Syvyys
220
490
225
220
490
225
mm
mm
mm
Tilavuus
Brutto
Netto
josta pakastelokero
Paino (ilman pakkausta)
40
36
16,5
60
51
6
20
70
60
5
23
70
60
6,5
23
77
72
7
23
81
77
5
23
89
83
7
26
103
92
12
30
lit
lit
lit
kg
Sähkötiedot
Teho 230/240V
12 V
** Energiankulutus / 24h
105
100
1,9
105
100
2,3
*2,1
105
100
2,3
125
120
2,5
125
120
2,5
*2,3
125
120
2,5
135
130
2,7
135
130
2,7
*2,3
watt
watt
kWh
kWh
Kaasuliitännän tiedot
Nimellisteho
Kaasun kulutus / 24h
186
240
186
240
*210
186
240
232
270
232
270
*230
232
270
232
270
232
270
*230
watt
g
g
Jäähdytysaine: ammoniakki
** Keskimääräinen sähkänkulutus lämpölitilan ollessa 25°C sähkonkulutus
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään
62
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising