Dometic | RM7270 | User manual | Dometic RM7270 Handleiding

Dometic RM7270 Handleiding
HANDLEIDING
ABSORPTIE-KOELKASTEN
voor VAKANTIEVOERTUIGEN
INSTALLATIEHANDLEIDING
RM 6270 (L)
RM 6271 (L)
RM 6290 (L)
RM 6291 (L)
RM 6360 (L)
RM 6361 (L)
RM 6400 (L)
RM 6401 (L)
RM 7270 (L)
RM 7290 (L)
RM 7360 (L)
RM 7400 (L)
NL
Nederlands
Typ C40 / 110
821 2690-66
FR
Français
MANUEL
REFRIGERATEUR A ABSORPTION
pour des VEHICULES de LOISIRS
T.B. 06/2003
Dansk
Deutsch
ÅëëçíéêÜ
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Norsk
Português
Suomi
Svensk
via INTERNET www.dometic.com
Kundeservice
Kundendienst
ÅîõðçñÝôçóç Ðåëáôþí
Customer Service
Servicio de Atención al Cliente
Service après-vente
Servizio Clienti
Klantenservice
Kundeservice
Serviço de Atendimento a Clientes
Asiakaspalvelu
Kundservice
Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren;
s.v.p. doorgeven aan degene die het apparaat na U gebruikt.
© Dometic GmbH - 2003 - Wijzigingen voorbehouden - Gedrukt in Duitsland
2
INHOUDSOPGAVE
1.0
INLEIDING
4
2.0
VOOR UW VEILIGHEID
4
3.0
GARANTIE EN KLNTENSERVICE
5
4.0
MODELBESCHRIJVING
5
5.0
HANDLEIDING KOELKAST
5
6.0
2.1 Waarschuwingen en veiligheid
2.2 Koelmiddel
3.1 Vervoersschade
4
4
5
5.1 Schoonmaken
5.2 De koelkast inschakelen
5.3 Ontdooien
5.4 Bewaren van levensmiddelen
5.5 Bereiding van ijsblokjes
5.6 Deursluiting
5.7 De koelkast uitschakelen
5.8 De opslagrekken plaatsen
5.9 Werking tijdens de winter
5.10 Verlichting
5.11 De decorplaat vervangen
5.12 De richting wijzigen waarin
de deur opent
5.13 Handelswijze bij storingen
5.14 Onderhoud
5.15 Productaansprakelijkheid
5.16 Tips voor milieubesparing
5.17 Recycling
5.18 Tips voor energiebesparing
5.19 Technische gegevens
5.20 Verklaring van overeenstemming
5
6
9
9
9
9
8
10
11
11
12
13
INSTALLATIEHANDLEIDING
17
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
22
22
23
24
26
6.1
6.2
6.3
6.4
Installatie
Tochtvrije installatie
Ventilatie en luchtafvoer
Installatie van het
ventilatiesysteem
Installatienis
De koelkast vastzetten
Afvoer verbrandingsgassen
Gasinstallatie
Elektrische installatie
3
14
15
15
15
15
15
16
16
17
19
20
21
1.0
INLEIDING
U hebt met de Dometic Absorption Refrigerator als koelkast een uitstekende keuze
gemaakt. Wij zijn er zeker van dat dit nieuwe apparaat in alle opzichten volledig aan
uw wensen zal voldoen.
Deze koelkast is stil, voldoet aan de hoogste eisen en gaat gegarandeerd gedurende
de hele levenscyclus, van fabricage en gebruik tot recycling, efficiënt om met energie
en andere hulpbronnen.
Lees voordat u de koelkast gaat gebruiken eerst zorgvuldig de instructies voor
installatie en gebruik.
De koelkast is ontworpen voor installatie in vakantievoertuigen, zoals caravans en
campers. Het apparaat is gecertificeerd voor toepassing volgens EG-richtlijn
gastoestellen 90/396/EEC.
2.0
2.1
VOOR UW VEILIGHEID
Waarschuwingen en veiligheid
Gevaarlijk Let op!
Ÿ Gebruik nooit open vuur als u het apparaat op lekken controleert.
Ÿ Bescherm kinderen!
Als u de koelkast afdankt, verwijdert u alle koelkastdeuren en laat u het opslagrek
in de koelkast. Hiermee voorkomt u opsluiting of verstikking.
Ÿ Als u gas ruikt:
- Sluit de gasafsluitkraan en de klep van de gascilinder.
- Open de ramen en verlaat de ruimte.
- Schakel geen elektrische apparaten of verlichting aan.
- Doof open vuur.
Ÿ Open nooit het absorptieaggregaat. Het aggregaat staat onder druk.
Ÿ Reparaties aan gasonderdelen, verbrandingsgasafvoer en elektrische onderdelen
mogen alleen worden verricht door goedgekeurd servicepersoneel.
Ÿ De werkdruk moet overeenkomen met de gegevens op de modelplaat van het
apparaat.
Ÿ Vergelijk de werkdrukgegevens op de modelplaat met de stand van de drukmeter
van de gascilinder.
Ÿ Het is niet toegestaan om het apparaat tijdens het rijden op gas te laten werken.
Ÿ De behuizing waarborgt de elektrische veiligheid en mag enkel met behulp van
gereedschap verwijderd worden.
Ÿ Het apparaat mag niet aan regen worden blootgesteld.
Ÿ De koelkast is niet geschikt voor het bewaren van geneesmiddelen.
2.2
Koelmiddel
Als koelmiddel wordt ammonia gebruikt. Dit is een natuurlijke stof die ook wordt
gebruikt in huishoudelijke schoonmaakmiddelen (1 liter schoonmaakmiddel kan tot
200 g ammonia bevatten; ongeveer tweemaal zoveel als in de koelkast wordt
gebruikt). Natriumchromaat wordt gebruikt als roestwerend middel (1,8 %
van het oplosmiddel)
Bij lekken (gemakkelijk merkbaar door de onaangename geur):
Ÿ Schakel de koelkast uit.
Ÿ Lucht de ruimte goed.
Ÿ Neem contact op met de klantenservice.
4
3.0
GARANTIE EN KLANTENSERVICE
Garantiebepalingen zijn in overéénstemming met EC richtlijn 44/1999/CE en de
normale condities zoals van toepassing voor het desbetreffende land.
Voor garantie en andere diensten neemt u contact op met de afdeling klantenservice.
Schade door verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt. De garantie dekt
geen wijzigingen aan de apparatuur of gebruik van onderdelen die niet van Dometic
zijn. De garantie is niet geldig en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als de
instructies voor installatie en gebruik niet worden gevolgd. Onderdelen kunt u in heel
Europa bestellen bij de afdeling klantenservice.
Geef het model- en productnummer en indien van toepassing de MLC-code op als u
contact opneemt met de klantenservice. Deze informatie vindt u op de gegevensplaat
binnenin de koelkast.
3.1
Vervoersschade
Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of de koelkast gedurende het
transport is beschadigd. Alle vervoersschade moet u binnen zeven dagen van
levering melden bij het betreffende transportbedrijf.
4.0
MODELBESCHRIJVING
Voorbeeld :
RM 6270 L
“L” verlicht
Refrigerator Mobil /
Mobiele absorptiekoelkast
Laatste cijfer 1 = automatische ontsteking.
Laatste cijfer 0 = handmatige ontsteking.
5.0
5.1
HANDLEIDING KOELKAST
Schoonmaken
Voordat u de koelkast in gebruik neemt, is het aan te raden het apparaat eerst van
binnen en van buiten schoon te maken.
Ÿ Gebruik een zachte doek met lauwwarm water en een mild schoonmaakmiddel.
Ÿ Was daarna met schoon water en laat het apparaat goed drogen.
Ÿ Verwijder jaarlijks met een borstel of een zachte doek het stof uit de koeleenheid.
LET OP!
Voorkom aantasting van materialen:
Ÿ Gebruik geen zeep of harde, bijtende of op soda gebaseerde schoonmaakmiddelen.
Ÿ Zorg ervoor dat de deursluiting niet in contact komt met olie of vet.
5
5.2
De koelkast inschakelen
Ÿ De koelkast is absoluut stil als deze is ingeschakeld.
Ÿ Wanneer het apparaat voor het eerst in werking wordt gezet, komt er mogelijk een
geur vrij die na enkele uren verdwijnt.
Zorg dat ook de woonruimte goed wordt geventileerd.
Ÿ Het vriesvak moet één uur nadat u de koelkast hebt ingeschakeld koud zijn.
Ÿ Het duurt enkele uren voordat de koelkast de werktemperatuur heeft bereikt.
5.2.1
Bediening
A. Handmatige ontsteking “Piëzo” (voorbeeld RM 6270L of RM 7400L)
A
B
C
RM 6xx0
A = Selectieschakelaar energiebron.
B = Thermostaat gas/elektrisch.
C = Knop voor handmatige ontsteking (piëzo-elektrisch
RM 7xx0
A
B
B. Automatische ontsteking (voorbeld RM 6271L)
B
A
D
A = Selectieschakelaar energiebron.
B = Thermostaat gas/elektrisch.
D = Indicator automatische ontsteking.
Opmerking:
De koelkast kan werken op netstroom, 12 V/24 V of vloeibaar gas. De gewenste
stroombron selecteert u met de energiekeuzeschakelaar (A). Deze schakelaar (A) heeft
vier standen: netstroom, gelijkstroom (12 V/24 V), gas (vloeibaar gas) en O
(uitgeschakeld).
Uitgeschakeld
Netstroom
12 V
Gas
RM 6xx0/1
RM 7xx0
6
5.2.2
Werking op elektriciteit
1. 12 V/24 V gelijkstroom
U kunt de koelkast alleen op de interne energievoorziening laten werken als de
motor aanstaat.
1. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op
De koelkast werkt nu zonder temperatuurscontrole
(continue werking).
A
2. Netstroom
Deze optie kunt u alleen gebruiken als het geleverde voltage van de energieaansluiting overeenkomt met de waarde op de gegevensplaat. Een andere
waarde kan het apparaat beschadigen.
B
A
5.2.3
1. Zet de energiekeuzeschakelaar
(A) op
2. U stelt de
temperatuur
voor het hoofdkoelcompartiment in met de
draaischakelaar
(B).
Werking op gas
Ÿ De koelkast mag alleen op vloeibaar gas werken (propaan of butaan).
Ÿ Het is toegestaan de koelkast op gas te laten werken terwijl u reist
(behalve in Frankrijk en Australië).
Ÿ Werking op gas is verboden in de buurt van benzinestations en dergelijke.
1. Open het ventiel van de gascilinder.
2. Open de afsluiter van de gastoevoer.
Ga verder met de beschrijving die op UW model van toepassing is.
1. Handmatige ontsteking
1. Zet energiekeuzeschakelaar (A) op
Gas
A
2. Druk draaischakelaar
(B) in en houd deze
ingedrukt.
B
C
3. Activeer de piëzoelektrische
ontsteking
meerdere keren
met tussenpozen
van 1-2 seconden.
4. Controleer of er een vlam is
achter het inspectieglas (het
inspectieglas vindt u linksonder
binnenin de koelkast).
5. Houd draaischakelaar (B) nog 10-15 seconden ingedrukt en laat daarna de
schakelaar los.
7
6. Controleer of de vlam achter het inspectieglas brandt.
7. Herhaal als de vlam uitgaat het hele proces.
8. U stelt de temperatuur voor het hoofdkoelcompartiment in met draaischakelaar (B).
2. Automatische ontsteking
A
2. Druk draaischakelaar
(B) in en houd deze
ingedrukt.
1. Zet energiekeuzeschakelaar (A) op
Gas
D
B
3. De ontsteking verloopt automatisch. Er klinkt
een tikkend geluid en het indicatielampje (D) knippert. Als de ontsteking is gelukt, stopt het geluid
en het knipperen.
4. Houd draaischakelaar (B) nog 10-15 seconden ingedrukt en laat daarna de
schakelaar los.
5. Controleer als er een inspectieglas is, of de vlam erachter brandt.
6. Als de vlam uitgaat, wordt de ontsteking automatisch herhaald.
7. Stel de temperatuur van het hoofdkoelcompartiment in met draaischakelaar (B).
Alle koelkasten, zowel de koelkasten met handmatige als die met automatische ontsteking, zijn uitgerust met automatische vlambescherming.
Hierdoor wordt de gastoevoer 30 seconden nadat de vlam is gedoofd
automatisch onderbroken.
Als u de koelkast voor het eerst met gas gebruikt of als u de gascilinder
hebt verwisseld, kunnen de gasleidingen lucht bevatten. Door de koelkast en andere gasapparaten (zoals fornuizen) kort te gebruiken, laat u
de lucht uit de gasleidingen lopen. Het gas kan daarna direct worden
aangestoken.
5.2.4
Instellen van de koelruimtetemperatuur
B
Middelste stand
Zoals aangegeven, kunt u met de draaiknop (B) de koelruimtetemperatuur naar
behoefte regelen.
Omgevingsfactoren hebben invloed op de prestaties van het aggregaat.
Kies indien de omgevingstemperatuur tussen +15 en +25 °C ligt de midTIP delste stand. Het aggregaat werkt in het optimale prestatiebereik.
8
5.3
Ontdooien
Geleidelijk zet zich ijs af op de vinnen.
Als de ijslaag ongeveer 3 mm dik is, moet u de koelkast ontdooien.
1. Schakel de koelkast uit, zoals beschreven in paragraaf 5.7 "Uitschakelen".
2. Verwijder het ijsklontjesbakje en het voedsel.
3. Laat de deur van de koelkast openstaan.
4. Na ontdooien (het vriesvak en de vinnen zijn ijsvrij) droogt u de kast met een doek af.
5. Gebruik een doek om het water in het vriesvak te verwijderen.
6. Schakel de koelkast weer in, zoals beschreven in paragraaf 5.2 "De koelkast
inschakelen".
U mag de ijslaag niet met kracht verwijderen of het ontdooien met een
warmtebron versnellen.
Opmerking:
Dooiwater uit het hoofdcompartiment van de koelkast loopt in een container achterin de
koelkast. Van hieruit verdampt het water.
5.4
Bewaren van levensmiddelen
Levensmiddelen moeten altijd in gesloten verpakkingen of aluminiumfolie o.i.d.
bewaard worden.
Ÿ Leg nooit warme levensmiddelen in de koelkast, maar laat ze eerst afkoelen.
Ÿ Waren die vluchtige, brandbare gassen af kunnen geven, mogen niet in de
koelkast worden bewaard.
Ÿ Sla kwetsbare levensmiddelen op in de directe nabijheid van de koelribben.
Het vriesvak is geschikt voor het bereiden van ijsblokjes en voor het kortdurend
opslaan van bevroren levensmiddelen. Het is niet geschikt om levensmiddelen
in te vriezen.
Ÿ
5.5
Bereiding van ijsblokjes
IJsblokjes kunt u het best 's nachts maken. 's Nachts moet de vriezer minder hard
werken en heeft het apparaat meer reservecapaciteit.
1. Vul het ijsklontjesbakje met
drinkwater.
2. Plaats het bakje in
het vriesvak.
Gebruik alleen drinkwater!
9
5.6
Deursluiting
vastzetten RM 6xxx
open
Ventilatiestand
RM 7xx1
vastzetten
open
Ventilatiestand
5.7
Uitschakelen
A
2. Zet met de grendel de
open deur vast. De deur
staat nu op een kier. Dit
voorkomt schimmelgroei in
het apparaat.
1. Zet energiekeuzeschakelaar (A) op 0
(Uit). Het apparaat is nu volledig
uitgeschakeld.
De werking op gas uitschakelen
Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt, sluit u de
afsluiter van de koelkast en die van de gascilinder.
5.8
De opslagrekken plaatsen
Ontmantelen:
2.
1.
1. Maak de
sluitklemmen voor en
achter los.
2. Verwijder het opslagrek door dit naar links
te schuiven en naar boven te bewegen.
Voor het plaatsen van het opslagrek doorloopt u de stappen in omgekeerde
volgorde.
10
5.9
Werking tijdens de winter
1. Controleer of het ventilatierooster en de afvoer niet door sneeuw, bladeren en
dergelijke zijn geblokkeerd.
Bovenste ventilatierooste met afvoer (L100)
Onderste ventilatierooster (L200)
2. Als de omgevingstemperatuur beneden +8°C komt, moet u de winterbedekking
aanbrengen. Deze bedekking beschermt het apparaat tegen te koude lucht.
3. Breng de bescherming aan en zet deze vast
Het wordt tevens aanbevolen de winterbedekking te gebruiken als het voertuig langeTIP re tijd niet wordt gebruikt.
5.10
Verlichting
De lampjes vervangen
1.
2.
1. Verwijder het
afdekplaatje.
90°
2. Verwijder het defecte
lampje.
3. Breng het nieuwe
lampje aan.
Opmerking:
Voor 12 V gelijkstroom:
1 lampje van 8 V, 2 W.
Voor 24 V gelijkstroom:
2 lampjes van 28 V, 1,5 W.
4. Klik het afdekplaatje
weer vast.
Neem voor reservelampjes contact op met
de klantenservicecentra van Dometic.
11
5.11
De decorplaat vervangen
1. Open de deur en
maak de schroef
van de scharnier los.
4. Verwijder de decorplaat en plaats een
nieuwe decorplaat.
3. Schroef de binnenbedekking
los (3 schroeven).
2. Verwijder de deur
door deze naar
boven te tillen.
5. Schroef de binnenbedekking weer op
zijn plaats.
6. Zet de deur
weer in de
koelkast.
7. Draai de
schroef van de
scharnier vast.
De afmetingen van het paneel moeten zijn (mm):
Model
Hoogte
RM
RM
RM
RM
6270/71
6360/61
6290/91
6400/01
713+/-1
713+/-1
718+/-1
718+/-1
453,5+1
453,5+1
491,5+1
491,5+1
3,2
3,2
3,2
3,2
RM
RM
RM
RM
7270
7360
7290
7400
713+/-1
713+/-1
718+/-1
718+/-1
453,5+1
453,5+1
491,5+1
491,5+1
3,2
3,2
3,2
3,2
12
Breedte
Dikte
5.12
De richting wijzigen waarin de deur opent
Het is niet altijd mogelijk om de draairichting van de deur te veranderen indien het
apparaatgeinstalleerd is.
1. Deur openen,
scharnierschroeven
losdraaien en bij de
hand houden.
2. Deur uithalen door
naar boven te duwen.
(voorbeeld RM 6xx1)
6.
5.
4.
5.
7.
4.
3.
9. Bevestig de deur.
8.
10. Draai de scharnierschroeven terug in.
13
5.13
Handelwijze bij storingen
Voordat u contact opneemt met de afdeling klantenservice, controleert u of:
1. U de instructies onder "De koelkast inschakelen" hebt gevolgd.
2. De koelkast waterpas staat.
3. Het mogelijk is de koelkast te gebruiken met een beschikbare krachtbron.
Storing: De koelkast werkt niet met het gebruik van gas.
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u doen
a.) De gasfles is leeg.
a.) Gasfles wisselen.
b.) Is de voorgeschakelde afsluitinrichting
geopend?
b.) Afsluitinrichting openen.
c.) Zit er lucht in de leiding?
c.) Apparaat uitschakelen en opnieuw opstarten.
Deze handeling evt. 3 - 4 keer herhalen.
Storing: De koelkast presteert niet bij werking op 12 V.
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u doen
a.) De zekering aan de kant van het
voertuig is defect.
a.) De zekering vervangen.
b.) De accu is leeg.
b.) De accu controleren en laden.
c.) De ontsteking is niet ingeschakeld.
c.) De motor starten.
Storing: De koelkast werkt niet op 230V
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u doen
a.) De zekering aan de kant van het
voertuig is defect.
a.) De zekering vervangen.
b.) Het voertuig is niet op het
electriciteitsnet aangesloten.
b.) Opnieuw verbinding met electriciteitsnet
maken.
Storing: De koelkast koelt te weinig.
Mogelijke oorzaak
Wat kunt u doen
a.) De ventilatie van het koelaggregaat is
niet voldoende.
a.) Controleren, of de ventilatieroosters
niet geblokkeerd zijn.
b.) De thermostaatregelaar staat te laag.
b.) Thermostaatregelaar hoger zetten.
c.) De verdamper raakt teveel bevroren.
c.) Controleren, of de deur van de
koelkast goed sluit.
d.) De koelkast werd op korte termijn met
teveel warme levensmiddelen gevuld.
d.) Levensmiddelen eerst laten afkoelen.
e.) De koelkast is nog niet lang genoeg
ingeschakeld.
e.) Controleren, of de koeling na een
paar uur nog koelt.
14
5.14
Onderhoud
Ÿ
Onderhoud aan gasapparatuur en elektrische apparatuur moet door
goedgekeurd personeel worden uitgevoerd. Het wordt aanbevolen dit
onderhoud uit te laten voeren door een klantenservicecentrum.
Ÿ
Merk op dat volgens de regels die van toepassing zijn de gasapparatuur en de
verbrandingsgasafvoer voor het eerste gebruik en daarna elke 2 jaar moeten
worden geïnspecteerd, en dat toestellen op vloeibaar gas in navolging van het
technische regelgeving EN1949 jaarlijks door een klantenservicecentrum moeten
worden geïnspecteerd. Na inspectie wordt een certificaat uitgegeven.
Het is de verantwoording voor de gebruiker om deze inspectie uit te laten
voeren.
Ÿ
De gasbrander moet ten minste eens per jaar en daarnaast indien nodig worden
schoongemaakt.
TIP Wanneer de auto langere tijd heeft stilgestaan, is een onderhoudsbeurt van de
koelkast aan te bevelen.
5.15
Productaansprakelijkheid
De productaansprakelijkheid van Dometic GmbH omvat niet de schade, die door een
verkeerd gebruik, door niet vakkundige veranderingen en ingrepen aan het apparaat,
door de inwerking van omgevingsinvloeden zoals temperatuurveranderingen en
luchtvochtigheid aan het apparaat of in de onmiddellijke omgeving van het apparaat of
door personen ontstaat.
5.16
Aanwijzingen t.a.v. het milieu
De koelkasten die door Dometic GmbH worden geproduceerd, zijn CFC en HCFC vrij.
In de koeleenheid wordt als koelmiddel ammonia gebruikt (een natuurlijke verbinding
van waterstof en stikstof). Als spuitstof voor de fabricage van de isolatie van
PU-schuim wordt ozonvriendelijk cyclopentaan gebruikt.
5.17
Afvoeren
5.18
Tips voor energiebesparing
Voor recycling van recyclebaar verpakkingsmateriaal, moet u dit inleveren bij het
normale verzamelsysteem.
Het apparaat moet worden afgeleverd bij een goed vuilverwerkingsbedrijf, dat zorgt
voor hergebruik van de recyclebare onderdelen en een goede afvoer van het restant.
Voor milieuvriendelijke afvoer van het koelmiddel uit alle absorptiekoeleenheden moet
een goede verwijderingsinstallatie worden gebruikt.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 25°C kunt u de koelkast laten
werken op de middelste stand van de thermostaat (zowel voor gas als netstroom).
Bewaar indien mogelijk waren die zijn voorgekoeld.
Stel de koelkast niet bloot aan direct zonlicht.
De vrieseenheid moet constant worden geventileerd.
Ontdooi regelmatig.
Open de deur kort als u dingen uit de koelkast neemt.
Installeer de koelkast en schakel deze ongeveer 12 uur voordat u de koelkast
vult i in.
15
5.19
Technische gegevens
Model
RM 6270(L)
RM 6271(L)
RM 6290(L)
RM 6291(L)
RM 6360(L)
RM 6361(L)
RM 6400(L)
RM 6401(L)
RM 7270(L)
RM 7290(L)
RM 7360(L)
RM 7400(L)
Afmetingen
H x B x D (mm)
diepte incl. deur
821x486x541
821x486x541
821x525x541
821x525x541
821x486x541
821x486x541
821x525x541
821x525x541
821x486x541
821x525x541
821x486x541
821x525x541
Max. capaciteit
incl. vriesvak
77 lit.
77 lit.
86 lit.
86 lit.
88 lit.
88 lit.
97 lit.
97 lit.
77 lit.
86 lit.
88 lit.
97 lit.
Bruikbare
capaciteit
vriesvak
verbindinswa
arden
hoofdstroom/ ac
cu
9,5 lit.
9,5 lit.
10,5 lit.
10,5 lit.
9,5 lit.
9,5 lit.
10,5 lit.
10,5 lit.
9,5 lit.
10,5 lit.
9,5 lit.
10,5 lit.
125 W / 120 W
125 W / 120 W
125 W / 120 W
125 W / 120 W
135 W / 130 W
135 W / 130 W
135 W / 130 W
135 W / 130 W
125 W / 120 W
125 W / 120 W
135 W / 130 W
135 W / 130 W
* Verbruik
van elektriciteit
of gas in 24 uur
ca.2,5 KWh / 270 g
ca.2,5 KWh / 270 g
ca.2,5 KWh / 270 g
ca.2,5 KWh / 270 g
ca.2,6 KWh / 270 g
ca.2,6 KWh / 270 g
ca.2,6 KWh / 270 g
ca.2,6 KWh / 270 g
ca.2,5 KWh / 270 g
ca.2,5 KWh / 270 g
ca.2,6 KWh / 270 g
ca.2,6 KWh / 270 g
Nettogewicht
26 kg
26 kg
27 kg
27 kg
28 kg
28 kg
29 kg
29 kg
26 kg
27 kg
28 kg
29 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
* Gemiddeld gebruik gemeten bij een omgevingstemperatuur van 25°C volgens de
ISO-standaard.
5.20
Verklaring van overeenstemming
16
PiezoOntsteking Getrapt
elektrische met
kabinet
ontsteking ontstecker
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6.0
INSTALLATIEHANDLEIDING
Bij installatie van de koelkast moet u voldoen aan de technische en administratieve
regelgeving van het land waarin het voertuig voor het eerst wordt gebruikt.
In Europa moeten bijvoorbeeld de gasinstallaties, het leggen van de kabels, de
installatie van gascilinders en de goedkeuring en de controle op lekken voldoen
aan EN 1949 voor apparaten op vloeibaar gas in voertuigen.
6.1
Installation
De koelkast en de verbrandingsgasafvoer hiervan moeten zo worden geïnstalleerd, dat
deze altijd bereikbaar zijn voor onderhoud en gemakkelijk kunnen worden verwijderd
en geïnstalleerd.
De koelkast mag alleen door goedgekeurd personeel worden geïnstalleerd.
De installatie en verbindingen van de koelkast moeten voldoen aan de meest
recente technische regelgeving, zoals:
Ÿ De gas installatie moet conform zijn met de nationale voorschriften.
Ÿ Technische regelgeving EN 1949, EN 732.
Ÿ De elektrische installatie moet conform zijn met de nationale voorschriften.
Ÿ Technische regelgeving EN 1648-1, EN 1648-2, EN 60335-2-24.
Ÿ Plaatselijke vereisten en vereisten van de bouwcommissie.
Ÿ De koelkast moet zo worden geïnstalleerd, dat deze is afgeschermd van
extreme warmtestraling.
Extreme warmte heeft een negatieve invloed op de prestaties en vergroot het
energieverbruik van de koelkast.
Bij ondeskundige installatie wordt de kwaliteitsgarantie van de fabrikant in gevaar gebracht.
6.1.1
Installatie aan de zijkant
Als de koelkast aan dezelfde kant van het voertuig wordt geïnstalleerd als de
toegangsdeur, moet u ervoor zorgen dat de ventilatieroosters niet worden afgedekt als
de deur openstaat (Fig. 1 afstand deur- beluchtingsrooster min.25 mm).
Anders ontstaat een beperke beluchting, die tot verminderde koelprestaties leidt.
De deurkant van de caravan is vaak uitgerust met een scherm dat de afvoer van
verbrandingsgassen en warmte door de ventilatieroosters verstoort, waardoor de
koelprestaties verminderen.
Fig.1
afstand deur- beluchtingsrooster min.25 mm
17
Ventilatierooster niet
geblokkeerd: OK
6.1.2
Installatie aan de achterkant
Installatie aan de achterkant resulteert vaak in een minder ideale installatiepositie,
omdat een optimale luchtstroom naar en vanaf de koelkast niet altijd haalbaar is
(Het onderste ventilatierooster wordt vaak afgedekt door de bumper of
achterlichten van het voertuig (afb. 2)). De koelkast kan daardoor geen maximale
koelprestatie leveren.
Ventilatierooster niet
geblokkeerd: OK
Fig.2
Een andere populaire variant op installatie aan de achterkant is de
ventilatieroosters naar en vanaf de koelkast aan de zijkant aan te brengen
(B, afb. 3).
De hercirculatie van lucht en warmte is zeer beperkt, waardoor de warmtewisselaars (condensor, absorbeerder) niet meer voldoende worden gekoeld.
Het aanbrengen van de ventilatieroosters in de vloer geeft ook een slechte
luchtcirculatie (C, afb. 3).
Fig.3
De maximale koelprestatie kan niet worden bereikt.
Bij elke positie voor de installatie moet vrije circulatie van lucht naar
en vanaf de koelkast worden verzorgd zoals beschreven onder punt
6.3.
18
6.2
Tochtvrije installatie
Koelkasten in caravans, motorcaravans en andere voertuigen moeten tochtvrij wor
den geïnstalleerd. Dit betekent dat de lucht voor de brander niet uit de leefruimte
afkomstig is en dat wordt voorkomen dat verbrandingsgassen in de leefruimte
terechtkomen ( EN 1949).
Voorstel 1:
Het gebruik van de inbouw-afdichtingskit van
Dometic
(Art.-nr. 241 2559-00, verkrijgbaar bij Dometic)
Plaats de stroken afsluitmateriaal (A) onderop en
aan elke kant van de installatienis.
Plaats afvoerplaat (B) met afsluitmateriaal (A) van
duurzaam, onbrandbaar materiaal in de
installatienis (zie afb. 1).
Plaats afvoerplaat (B) zodanig dat de hete lucht
door het ventilatierooster naar de open lucht wordt
afgevoerd.
Maak de afvoerplaat vast aan de caravanwand,
niet aan de koelkast!
Daarnaast moet de afvoerplaat (B) met de
afsluitmateriaal (A) de koelkast van de leefruimte
afsluiten (zie afb.1).
Zorg ervoor dat de koelkast waterpas in de nis
is geïnstalleerd.
Fig.1
Voorstel 2:
U kunt ook een afdekplaat (A) op de koelkast aanbrengen. De afdekplaat (A) brengt u op de caravanwand aan,
niet op de koelkast. Plaats afsluitende strips op de
onderkant en de zijkanten van de afdekplaat.
Duw vervolgens de koelkast vanaf de voorkant tegen de
afdekplaat.
Bij beide installatiemogelijkheden kan de koelkast
voor onderhoud gemakkelijk worden verwijderd en
teruggeplaatst.
De ruimte tussen de caravanwand en de koelkast is nu van de leefruimte afgesloten.
Hierdoor komen geen verbrandingsgassen in de leefruimte. Voor tochtvrije installatie
is geen speciaal verbrandingsgasafvoersysteem vereist. De verbrandingsgassen
worden via het bovenste ventilatierooster naar de open lucht afgevoerd. Voor deze
installatiemethode wordt aanbevolen zowel boven als beneden hetzelfde
ventilatierooster te gebruiken (L200) zonder verbrandingsgasafvoersysteem.
19
Bij werking op gas gebruikt u in dit geval de bovenste winterbedekking
niet!
Als ook bij tochtvrije installatie een verbrandingsgasafvoerpijp gewenst is, plaatst u
het L100 ventilatie- en afvoersysteem op de opening van het bovenste
ventilatierooster.
Installatie verbrandingsgasafvoerpijp: zie punt 6.7.
Wijzigingen uitsluitend met toestemming van de
fabrikant.
6.3
Ventilatie en afvoer
Een perfecte installatie is van vitaal belang voor een goede werking, omdat om
fysieke redenen warmte wordt gegenereerd aan de achterkant van de koelkast. Deze
warmte moet naar de open lucht kunnen ontsnappen.
Ook bij een hoge omgevingstemperatuur kan de koeleenheid alleen goed
werken bij voldoende ventilatie en afvoer.
15-20mm
Zonder trap
15-20mm
Met trap
De ventilatie voor de koelkast wordt verzorgd door twee openingen in de caravan
wand. Onderaan komt frisse lucht binnen, die wordt verwarmd en door het bovenste
ventilatierooster wordt afgevoerd (schoorsteeneffect).
Het bovenste ventilatierooster moet zo hoog mogelijk boven de condensor (A)
worden aangebracht. Voor het beste resultaat zorgt u ervoor dat hoogte X ten
minste 110 mm is.
Het onderste ventilatierooster moet gelijk zijn met de vloer van het voertuig, zodat
lekkend gas (dat zwaarder is dan lucht) direct naar de buitenlucht kan wegstromen.
Als deze opstelling niet mogelijk is, moet u een gat in de bodem van de nis maken
van 40 mm doorsnede, zodat lekkend gas naar de buitenlucht kan wegstromen
(EN 1949).
De ventilatieroosters moeten een vrij oppervlak van minstens 250 cm² hebben.
Dit wordt bereikt met het Dometic Absorber ventilatie- en luchtafvoersysteem
L100 / L 200, dat voor dit doel is getest en toegelaten.
Het bovenste ventilatiesysteem (L100) bestaat uit een montageframe (R1640), een
ventilatierooster met afvoereenheid (A1620) en een winterbedekking (WA120).
Het onderste ventilatiesysteem (L200) bestaat ook uit een montageframe (R1650),
een ventilatierooster (A1630, zonder afvoereenheid) en een winterbedekking
(WA130).
De correcte plaatsing van het onderste ventilatierooster vergemakkelijkt de
toegang tot elektro- en gasaansluitingen bij onderhoudswerkzaamheden.
20
6.4
Het ventilatiesysteem installeren
L 200
L 100
.
Voor het installeren van de ventilatieroosters maakt u twee rechthoeken (451
mm x 156 mm) in de buitenwand van het voertuig (zie punt 6.3 voor de plaats).
Punt 1 vervalt bij inbouwframes met geïntegreerde afdichting.
1. Sluit het montageframe waterdicht af.
2. Plaats het frame...
... en schroef het vast.
3. Plaats het ventilatierooster.
4. Zet het ventilatierooster vast.
5. Klik de afvoereenheid op zijn plaats (alleen
voor het bovenste ventilatiesysteem L100).
6. Plaats het winterbedekking.
21
6.5
Installatienis
De koelkast moet in een tochtvrije nis worden geïnstalleerd. De afmetingen voor de nis
vindt u in de onderstaande tabel. Stap (A) is alleen vereist voor kabinetten met een
trap. Duw de koelkast in de nis totdat de voorkant van de koelkast gelijk is met die van
de nis. Laat een ruimte van 15 tot 20 mm over tussen de achterwand van de nis en de
koelkast. De vloer van de nis moet glad zijn, zodat de koelkast gemakkelijk in de goede
positie kan worden geschoven. De vloer moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de
koelkast te dragen.
Zorg ervoor dat de koelkast waterpas in de nis is
geïnstalleerd.
Afmetingen installatienis:
Breedte nis = B
Breedte nis = B
Model
6.6
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
6270
6271
6290
6291
6360
6361
6400
6401
825
825
825
825
825
825
825
825
Hoogte H
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
490
490
529
529
490
490
529
529
Breedte B
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Diepte T
515
515
515
515
515
515
515
515
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Hoogte HSt
Diepte TSt
RM
RM
RM
RM
7270
7290
7360
7400
825
825
825
825
mm
mm
mm
mm
490
529
490
529
mm
mm
mm
mm
515
515
515
515
mm
mm
mm
mm
220 mm
220 mm
-
235 mm
235 mm
-
220
220
220
220
-
mm
mm
mm
mm
235
235
235
235
-
mm
mm
mm
mm
De koelkast vastzetten
Aan de zijwanden van de koelkast vindt u vier plastic
geleiders met schroeven waarmee u de koelkast kunt
vastzetten. De zijwanden of de aangebrachte rails voor
het vastzetten van de koelkast moeten zo worden ontworpen dat de schroeven goed vast blijven zitten, zelfs bij
een zwaardere belasting (als het voertuig rijdt).
Breng de schroeven altijd met de meegeleverde
geleiders aan, zodat onderdelen in de isolatie, zoals
kabels en dergelijke, niet worden beschadigd.
Nadat de koelkast is geplaatst, draait u de schroeven
door de metalen wand van de koelkast in de wanden van
de nis.
22
6.7
Afvoer verbrandingsgassen
De afvoer van verbrandingsgassen moet zo worden geregeld, dat alle
verbrandingsproducten worden afgevoerd naar een gebied buiten de leefruimte.
Ter voorkoming van condensatie moeten de verbrandingsgassen altijd naar
boven worden afgevoerd.
Bij ondeskundige installatie vermindert de koelprestatie en de kwaliteitsgarantie wordt in gevaar gebracht.
6.7.1
De afvoer in het bovenste ventilatierooster aanbrengen
min. 10 mm
max. 20 mm
1. Verbind T-stuk (E) met
adapter (F) of uitlaat (K)
en draai schroef (G) vast.
Zorg ervoor dat warmteverdeler (H) in de juiste
positie is vastgemaakt.
2. Plaats de uitlaat met
afdekplaat (C) in de juiste
opening in frame (I) en
verbind deze met T-stuk
(E). Verkort indien nodig
uitlaat (C) tot de vereiste
lengte.
3. Plaats ventilatierooster (D) in montageframe (I) en maak dit vast met de sluithendel
links van het rooster.
4. Plaats kap (B) op uitlaat (C).
5. Plaats afvoereenheidstuk (A) in ventilatierooster (D).
Bij deze afvoermethode kunt u de winterbedekking gebruiken.
23
6.7.2
Aparte afvoer van verbrandingsgassen
min. 10 mm
max. 20 mm
Gat:
80 mm hoog
40 mm breed
1. Maak in de buitenwand van de caravan een
rechthoekig gat van 80 x 40 mm. De plaats
van het gat moet geschikt zijn voor het
model van de koelkast en de
installatieomstandigheden.
2. Verbind T-stuk (E) met adapter (F) of uitlaat
(K) en draai schroef (G) vast. Zorg ervoor
dat warmteverdeler (H) in de juiste positie
is vastgemaakt.
3. Steek uitlaat (C) door de opening.
4. Verbind uitlaat (C) met T-stuk (E). Verkort indien nodig uitlaat (C) tot de vereiste
lengte.
5. Vul het gat op met onbrandbaar materiaal (zoals staalwol).
6. Schroef bevestigingsplaat (D) op zijn plaats.
7. Plaats kap (B) op uitlaat (C).
8. Schroef buitenplaat (A) vast.
6.8
Gasinstallatie
Ÿ U moet zich houden aan de regels onder punt 6.1.
Ÿ Voor werking op gas mag voor deze koelkasten alleen vloeibaar gas worden
gebruikt (propaan/butaan). U mag nooit gewoon gas of natuurlijk gas
gebruiken (EN 27418).
Ÿ De cilinder met vloeibaar gas moet zijn aangesloten op een vaste drukregelaar die voldoet aan EN 12864.
Ÿ De drukregelaar moet overeenkomen met de werkdruk die op de gegevensplaat van de koelkast staat vermeld. De werkdruk komt overeen met de
standaarddruk van het gespecificeerde land (EN 1949, EN 732).
Ÿ In elk voertuig is slechts één verbindingsdruk toegestaan. Op het punt
waarop de gascilinder is geïnstalleerd moet duidelijk zichtbaar een goed
leesbare, permanente meldingsplaat zijn aangebracht.
Ÿ De gasverbinding met de koelkast moet met de buisverbindingen stevig
en potentiaalvrij zijn geïnstalleerd en stevig met het voertuig zijn verbonden
(verbinding met een slang is niet toegestaan).
24
Ÿ De gasverbinding met de koelkast wordt uitgevoerd met een Emeto-
verbindingsstuk L8, DIN 2353-ST, dat voldoet aan EN 1949.
De gasverbinding mag alleen worden aangebracht door goedgekeurd
personeel.
SW 17
Nadat de koelkast goed is geïnstalleerd,
moet worden getest op lekken en moet een
vlamtest worden uitgevoerd door *goedgekeurd personeel in navolging van EN1949.
Er moet een testcertificaat worden
uitgegeven.
SW 14
* goedgekeurd personeel
Goedgekeurd personeel bestaat uit gediplomeerde experts die door hun training en kennis
garant kunnen staan voor de juiste uitvoering
van de lektest.
De koelkast moet zijn uitgerust met een
onderbreker (C) in de toevoerleiding, waarmee
de gastoevoer kan worden afgesloten. Deze
onderbreker moet goed bereikbaar zijn voor de
gebruiker.
C
Standaarddruk
Gas
I3P(30)
mbar
30
I
3P(37)
37
I3P(50)
50
BE
I3+
28-37
30-37
I3B/P(50)
I3B/P(30)
50
30
X
DK
X
DE
X
FI
X
X
FR
X
GR
X
IE
X
X
X
IS
X
IT
X
LU
X
X
NL
X
X
NO
X
AT
PT
X
X
X
SE
X
CH
X
ES
UK
X
X
X
X
X
25
X
6.9
De elektrische installatie
6.9.1
Verbinding voedingsdraad
De elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door goedgekeurd
personeel!
De elektrische installatie moet conform zijn met de nationale voorschriften
(voor Europa EN 60335-2-24, EN 1648-1, EN 1648-2).
De verbindingskabels moeten zodanig worden gelegd, dat deze niet in
contact komen met hete onderdelen van het apparaat of de brander of met
scherpe randen.
Bij veranderingen aan de interne elektrische installatie of het aansluiten
van andere elektrische componenten (bijv. extra ventilatoren) aan de interne bedrading van het apparaat vervalt het e1/CE-certificaat, evenals iedere
aanspraak op garantiebepalingen en productaansprakelijkheid!
De voeding moet afkomstig zijn van een goed geaard contact of een vaste
verbinding.
Indien een stekker wordt gebruikt voor de aansluiting op het stroomnet,
moet deze stekker vrij toegankelijk zijn.
Het wordt aanbevolen de energietoevoer via een ingebouwde, automatische
zekering te laten verlopen.
De voedingskabel moet zodanig worden gelegd, dat deze niet in contact komt met
hete onderdelen van het apparaat of de brander of met scherpe randen.
Indien de aansluitkabel beschadigd wordt, moet deze door de Electrolux
Groep Service in Alphen aan den Rijn of door gelijkwaardig gekwalificeerd
personeel worden vervangen, om alle risico's te vermijden. De voedingskabel mag alleen door een originele Dometic-voedingskabel worden ver
vangen.
6.9.2
Batterijaansluiting
De 12 V-aansluitkabel verbindt u met de terminalstrip (waarbij u erop
moet letten dat de juiste polen op elkaar worden aangesloten).
De bedrading moet rechtstreeks en langs de kortste weg naar de accu of de
dynamo lopen.
Doorsnede kabel
Kabellengte
4mm²
<6m
6mm²
>6m
Het 12 V/24 V-circuit moet met een 16 A-zekering worden beveiligd.
Teneinde te voorkomen dat de boordaccu ontladen wordt tijdens lange parkeerperio
des dient de koelkast via een relais aangesloten te worden, wat de voeding
uitschakelt als de automotor stilstaat (A/B, verwarmingselement DC-).
Bij de C/D aansluiting (verlichting, automatische ontsteking) moet een constante
gelijkstroomduurspanning van 12 V te meten zijn.
Bij installatie in een caravan mogen aan de zijde van de caravan de
respectievelijke min- en pluskabels van de 12-V-aansluitingen A/B en C/D
niet met elkaar worden verbonden (conform EN 1648-1).
26
6.9.3
Bedradingschema's
1. Bedradingschema voor handmatige ontsteking en zonder verlichting:
Anschluß Batterie
batterijaansluiting
Anschluß Netz
hoofdaansluiting
Thermostrom
thermische stroomonderbreker
Heizpatrone ~
verwarmingselement ~
Heizpatrone -
verwarmingselement -
Zündkerze
vonkplug
Zündgerät
ontsteker
Widerstand
(wird bei 24V Batteriedurch eine
Brücke ersetzt)
weerstand
(voor 24 V-accuvoltage
vervangen door brug)
Innenbeleuchtung
Batterie-
acculampje
Reed- Kontakt
reed-contacten
(sensorschakelaar)
auf Gehäuse
naar kast
2. Bedradingschema voor handmatige ontsteking en verlichting:
Anschluß Batterie
A
B
C
D
27
batterijaansluiting
ground, verwarmingselement
DC-, wit
verwarmingselement DC-,
rood
ground, ontsteker / acculampje
DC-, zwart
ontsteker / acculampje DC-,
violet
Anschluß Netz
hoofdaansluiting
Thermostrom
thermische stroomonderbreker
Heizpatrone ~
verwarmingselement ~
Heizpatrone -
verwarmingselement -
Zündkerze
vonkplug
Zündgerät
ontsteker
Widerstand
(wird bei 24V Batteriedurch eine
Brücke ersetzt)
weerstand
(voor 24 V-accuvoltage
vervangen door brug)
Innenbeleuchtung
Batterie-
acculampje
Reed- Kontakt
reed-contacten
(sensorschakelaar)
auf Gehäuse
naar kast
3. Bedradingschema voor automatische ontsteking en zonder
verlichting:
Anschluß Batterie
A
B
C
D
batterijaansluiting
ground, verwarmingselement
DC-, wit
verwarmingselement DC-,
rood
ground, ontsteker / acculampje
DC-, zwart
ontsteker / acculampje DC-,
violet
Anschluß Netz
hoofdaansluiting
Thermostrom
thermische stroomonderbreker
Heizpatrone ~
verwarmingselement ~
Heizpatrone -
verwarmingselement -
Zündkerze
vonkplug
Zündgerät
ontsteker
Widerstand
(wird bei 24V Batteriedurch eine
Brücke ersetzt)
weerstand
(voor 24 V-accuvoltage
vervangen door brug)
Innenbeleuchtung
Batterie-
acculampje
Reed- Kontakt
reed-contacten
(sensorschakelaar)
auf Gehäuse
naar kast
4. Bedradingschema voor automatische ontsteking en verlichting:
Anschluß Batterie
A
B
C
D
28
batterijaansluiting
ground, verwarmingselement
DC-, wit
verwarmingselement DC-,
rood
ground, ontsteker / acculampje
DC-, zwart
ontsteker / acculampje DC-,
violet
Anschluß Netz
hoofdaansluiting
Thermostrom
thermische stroomonderbreker
Heizpatrone ~
verwarmingselement ~
Heizpatrone -
verwarmingselement -
Zündkerze
vonkplug
Zündgerät
ontsteker
Widerstand
(wird bei 24V Batteriedurch eine
Brücke ersetzt)
weerstand
(voor 24 V-accuvoltage
vervangen door brug)
Innenbeleuchtung
Batterie-
acculampje
Reed- Kontakt
reed-contacten
(sensorschakelaar)
auf Gehäuse
naar kast
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
www.dometic.de/caravan
www.dometic.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising