Dometic | RM7361 | User manual | Dometic RM7401 Korisnički priručnik

Dometic RM7401 Korisnički priručnik
NAVODILA ZA UPORABO
NAVODILA ZA VGRADNJO
ABSORBCIJSKI HLADILNIK ZA POČITNIŠKE PRIKOLICE IN AVTODOME
RM 7271 L
RM 7275 L
RM 7291 L
RM 7295 L
RM 7361 L
RM 7365 L
RM 7401 L
RM 7405 L
SI
EN
Slovensko
English
Typ C40 / 110
822 6100-10
MANUAL
ABSORPTION REFRIGERATOR
for CARAVAN and MOTORHOME
T.B. 12/2003
Dansk
Deutsch
ÅëëçíéêÜ
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Norsk
Português
Suomi
Svensk
via INTERNET www.dometic.com
Kundeservice
Kundendienst
ÅîõðçñÝôçóç Ðåëáôþí
Customer Service
Servicio de Atención al Cliente
Service après-vente
Servizio Clienti
Klantenservice
Kundeservice
Serviço de Atendimento a Clientes
Asiakaspalvelu
Kundservice
Ta navodila za uporabo hranite na varnem mestu.
Če napravo posredujete v uporabo drugi osebi, vas prosimo, da ji posredujete tudi
ta navodila.
© Dometic GmbH - 2003 - Pridržujemo si pravico do spremembe brez obvestila - Natisnjeno v Nemčiji
2
1.0
2.0
UVOD
ZA VAŠO VARNOST
4
4
3.0
GARANCIJA IN SERVISIRANJE
KUPCEV
5
4.0
5.0
OPIS MODELA
HLADILNIŠKI VODNIK
5
5
6.0
NAVODILA ZA VGRADNJO
2.1
2.2
VSEBINA
3.1
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Opozorila in varnostna obvestila
Hladilno sredstvo
Poškodbe med dostavo
Čiščenje
Uporaba hladilnika
Shranjevanje živil
Priprava ledenih kock
Odmrzovanje
Namestitev notranjih polic
Zaklepanje vrat
Izključitev hladilnika
Zimsko delovanje
Notranja svetilka
Zamenjava okrasne plošče vrat
Zamenjava smeri odpiranja vrat
Odpravljanje težav pri delovanju
Vzdrževanje
Produktna odgovornost
Okoljevarstveni nasveti
Uničenje
Nasveti za varčevanje z energijo
Tehnične specifikacije
Izjava o skladnosti
Vgradnja
Montaža brez prepiha
Zračenje in odvajanje plinov
Vgradnja prezračevalnega sistema
Prostor za vgradnjo hladilnika
Varna pritrditev hladilnika
Odvajanje dimnih plinov
Priključitev plina
Priključek elektrike
3
4
4
5
5
6
11
11
11
11
12
12
12
13
13
14
15
16
16
16
16
16
17
18
19
19
21
22
23
24
24
25
26
28
1.0
UVOD
Z izbiro absorpcijskega hladilnika Dometic ste sprejeli odlično odločitev. Prepričani smo,
da boste z vašo novo napravo v vseh ozirih in v celoti zadovoljni.
Hladilnik deluje neslišno, ustreza visokim kakovostnim zahtevam in zagotavlja
učinkovito izrabo virov in energije skozi svojo celotno življenjsko dobo - od izdelave, med
uporabo in do končnega uničenja.
Pred uporabo naprave vas prosimo, da skrbno preberete navodila za montažo in
uporabo.
Hladilnik je namenjen vgradnji v vozila za prosti čas, kot so počitniške prikolice in avtodomi. Naprava ima za ta namen certifikat v skladu z EC Plinsko direktivo 90/396/EEC.
2.0
2.1
ZA VAŠO VARNOST
Nevarnost
Pozor
Opozorila in varnostna obvestila
Ÿ Nikoli ne preizkušajte plinotesnosti naprave z odprtim plamenom.
Ÿ Zaščitite otroke!
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
2.2
Preden hladilnik zavržete, odstranite vsa njegova vrata, police pa pustite v hladilniku.
S tem boste preprečili, da bi se otrok ponesreči zaprl v hladilnik in zadušil.
Če začutite vonj po plinu:
- zaprite ventil plinskega napajanja in ventil na plinski jeklenki,
- odprite okna in zapustite prostor,
- ne vklapljajte električnih naprav,
- ugasnite vse odprte plamene.
Nikoli ne odpirajte hladilne enote, saj je pod visokim tlakom.
Servisne posege na plinskih, dimnih in električnih komponentah smejo
izvajati le kvalificirane osebe.
Tlak plina mora obvezno ustrezati podatkom, ki so navedeni na modelni
ploščici naprave.
Podatke o delovnem tlaku plina, ki ste jih prebrali na modelni ploščici, primerjajte
s tistimi, ki ste jih odčitali z manometra na plinski jeklenki.
Med potovanjem na trajektih ni dovoljeno uporabljati naprave s plinskim napajanjem.
Pokrovi zagotavljajo električno varnost in jih je moč odstraniti samo z orodjem.
Naprave ne izpostavljate dežju.
Hladilnik ni primeren za pravilno hranjenje zdravil.
Hladilno sredstvo
Hladilno sredstvo je amoniak.
Amoniak je naravna spojina, ki se uporablja tudi v gospodinjskih čistilih
(1 liter salmiaka za čiščenje vsebuje do 200 gr amoniaka - to je približno dvakrat več, kot
ga je v hladilniku). Za zaščito pred korozijo je dodan natrijev kromat (1,8 % v topilu).
V primeru, da pride do puščanja (kar boste z lahkoto ugotovili po neprijetnem vonju):
Ÿ izključite napravo,
Ÿ prostor dobro prezračite,
Ÿ in obvestite pooblaščenega serviserja.
4
3.0
GARANCIJA IN SERVISIRANJE KUPCEV
Garancijski pogoji so usklajeni z EC direktivo 44/1999/CE in normalnimi pogoji, ki veljajo v dotični državi. Informacije o garanciji in servisiranju boste dobili v
Servisnem oddelku podjetja Dometic. Garancija ne pokriva poškodb, ki bi nastale z
nepravilno uporabo. Garancija ne krije kakršnihkoli sprememb na napravi in uporabe
neoriginalnih nadomestnih delov.
Garancija ne velja, če niso bila upoštevana navodila za vgradnjo in uporabo. V takem
primeru ne sprejemamo nobene odgovornosti. Nadomestne dele lahko naročite kjer
koli v Evropi pri našem Dometic servisnem oddelku. Telefonske številke vašega servisnega centra najdete v knjižici »Evropska servisna mreža«.
Ko se obračate na Dometic servisno službo, navedite model, številko izdelka in njegovo serijsko številko, kakor tudi MLC kodo, če jo izdelek ima. Te podatke boste našli na
tipski ploščici v notranjosti hladilnika.
3.1
Poškodbe med dostavo
Potem ko ste odstranili embalažo, se prepričajte ali je bil hladilnik med prevozom poš kodovan. Vsako poškodbo, ki je nastala med prevozom, morate odgovornemu prevozniku prijaviti v največ sedmih dneh po prevzemu blaga.
4.0
OPIS MODELA
RM 7401 L
npr.
“RM” Refrigerator Mobile /
Mobilni absorpcijski hladilnik
5.0
5.1
"L" z notranjo svetilko
Zadnja številka 1 = ročna izbira napajanja
Zadnja številka 5 = samodejna in ročna izbira napajanja
HLADILNIŠKI VODNIK
Čiščenje
Priporočamo vam, da pred prvo uporabo hladilnika le-tega znotraj in zunaj očistite.
Ÿ
Za čiščenje uporabite mehko krpo in mlačno vodo z blagim detergentom.
Ÿ
Napravo sperite s cisto vodo in dobro posušite.
Ÿ
Vsako leto s pomocjo krtace ali mehke krpe odstranite prah s hladilne enote.
OPOZORILO
Staranju materialov se lahko izognete tako, da:
Ÿ ne uporabljate mila ali trdih, abrazivnih ali močno alkalnih čistilnih sredstev,
Ÿ poskrbite, da tesnilni profil v vratih ne pride v stik z oljem ali mastjo.
5
5.2
Uporaba hladilnika
Hladilna enota deluje neslišno.
Ÿ Ob prvi uporabi hladilnika, se lahko pojavi blag vonj, ki bo po nekaj urah
izginil. Poskrbite, da je bivalni prostor dobro prezračen.
Ÿ Hladilnik potrebuje nekaj ur, da doseže delovno temperaturo hladilnega
prostora. Zamrzovalnik mora biti po eni uri delovanja hladilnika mrzel.
Ÿ
5.2.1
Komande
A. Ročna izbira napajanja MES (RM 7XX1 L)
A
C
B
A = stikalo za izbiro napajanja
B = plinski/električni termostat AC/DC
C = kazalniki delovanja (3 svetleče diode)
B. Samodejna in ročna izbira napajanja AES (RM 7XX5 L)
A
A
B
C
D
=
=
=
=
C
D
B
E
stikalo za izbiro napajanja
plinski/električni termostat AC/DC
kazalniki delovanja (4 svetleče diode) E = zatemnitev LED kazalnikov
(dosegljivo samo pri odprtih vratih)
kazalnik nastavitve temperature
Opomba:
Hladilnik deluje, če je priključen na električno omrežje, enosmerno napetost (DC) ali
utekočinjeni plin (propan/butan). Želeno napajanje lahko izberete s pomočjo stikala za
izbiro napajanja (A). Stikalo za izbiro napajanja (A) lahko postavite v štiri položaje:
izmenična napetost (AC), enosmerna napetost (DC), Gas (utekočinjeni plin) in OFF izklop.
Naprave s samodejnim izborom napajanja imajo dodatni položaj »AUTO«.
izklop
plin
AC elektricno omrežje
12V DC
Samodejna izbira napajanja
6
A. Ročna izbira napajanja (MES)
5.2.2
Delovanje z električnim napajanjem
1. 12V - delovanje na enosmerni tok (DC)
Hladilnik lahko uporabljate samo takrat, ko deluje motor vozila, sicer se
lahko akumulator vozila že v nekaj urah izprazni!
B
A
C
1. Stikalo za izbiro napajanja (A)
postavite v položaj na 12V .
2. delovni kazalnik »C«, 12V
prižge se »zelena«.
Naprava deluje.
3. Z vrtljivim stikalom (B) nastavite
temperaturo v glavnem prostoru
hladilnika.
Če se kazalnik delovanja ne prižge (ali se prižge rdeče pri AES modelih),
naprava ne deluje. (Za odpravljanje težav pri delovanju glejte točko 5.13)
2. Napajanje iz omrežja
To možnost izberite le, če omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je navedena na
tipski ploščici. Če je med vrednostima razlika, lahko pride do okvare naprave.
A
B
C
1. Stikalo za izbiro napajanja (A)
postavite v položaj na 230V .
2. delovni kazalnik »C«, 230V
prižge se »zelena«.
Naprava deluje..
3. Z vrtljivim stikalom (B) nastavite
temperaturo v glavnem prostoru
hladilnika.
Če se kazalnik delovanja ne prižge (ali se prižge rdeče pri AES modelih),
naprava ne deluje. (Za odpravljanje težav pri delovanju glejte točko 5.13)
7
5.2.3
Delovanje s plinskim napajanjem
Ÿ Hladilnik lahko deluje samo na utekočinjeni plin
(propan, butan). Ne uporabljate mestnega ali naravnega plina.
Ÿ Če med potovanjem uporabljate plinsko napajanje, morate upoštevati
previdnostne ukrepe, ki jih določa zakonodaja dotične države
(v skladu z evropskim standardom EN 732).
V Franciji in Avstraliji je delovanje hladilnika s plinskim napajanjem med
vožnjo prepovedano.
Ÿ Osnovno pravilo je, da je delovanje s plinskim napajanjem prepovedano
na bencinskih črpalkah.
1. Odprite ventil na plinski jeklenki.
2. Odprite ventil plinskega napajanja.
C
1. Stikalo za izbiro napajanja (A) postavite na Gas
A
2. Vrtljivo stikalo (B) postavite v položaj »MAX«.
Postopek vžiganja plina se sproži samodejno, kar spremlja presketanje, ki traja
približno 30 sekund. Po uspešnem vžigu plina se LED kazalnik (C) »Gas« prižge v
rumeni barvi. Hladilnik deluje. S pomočjo vrtljivega stikala (B) nastavite temperaturo v
glavnem prostoru hladilnika.
5.2.4
Napake pri plinskem napajanju
C
Če pride do napake v plinskem napajanju (npr. prazna
jeklenka), utripa kazalnik (C) v rumeni barvi.
Ukrepi:
Stikalo za izbiro napajanja (A) postavite v položaj »OFF«.
1. Ali je še kaj plina v jeklenki?
2. Ali je odprt ventil na jeklenki?
3. Ali je odprt ventil plinskega napajanja?
4. Postavite glavno stikalo (A) v položaj »on«.
Postopek vžiganja se ponovno sproži.
Če začne po približno 30 sekundah delovni kazalnik (C) ponovno utripati rdeče,
napaka v napajanju s plinom ni bila odpravljena (npr. zrak v ceveh za dovod
plina).
5. Za trenutek z glavnim stikalom (A) izključite in spet vključite hladilnik.
Zrak lahko odstranite iz napeljave tako, da ta postopek 3-4 krat ponovite.
Če takšno ukrepanje ni pomagalo, vas prosimo, da pokličete pooblaščenega
Dometic serviserja.
8
B. Samodejna izbira napajanja ( samo pri RM 7XX5 L )
5.2.5
»AUTO« delovanje
RM7XX5 L - modeli so opremljeni s funkcijo "AUTO"-MATIC.
1. Stikalo za izbiro napajanja (A) postavite v položaj
"AUTO" .
LED kazalnik "AUTO" se osvetli.
V vsakem trenutku lahko preidete na ročno
izbiro napajanja.
Pojasnila:
Takoj po vklopu elektronika samodejno izbere enega od treh možnih načinov
napajanja: 230V - 12V - utekočinjeni plin.
Kontrolna elektronika samodejno zagotavlja, da se hladilnik v vsaki situaciji
napaja z optimalnim virom energije.
Prioriteta
1.)
2.)
3.)
4.)
Solar (12V -)
230V ~
12V Utekočinjeni plin
Izbrani vir napajanja je prikazan z ustreznim LED kazalnikom (npr. 230V).
230 V napajanje
Če je napajanje na razpolago z ustrezno napetostjo (več kot 200 V), je takšno delovanje prvi izbor sistema (če ni vgrajen sistem solarnega napajanja).
12 V napajanje
Delovanje z 12 voltnim napajanjem je izbrano le med delovanjem motorja
vozila ali če je s solarnim napajanjem zagotovljena ustrezna napetost. To je
mogoče zaznati z D+ povezavo alternatorja z elektroniko ali z ustreznim signalom regulatorja solarnega napajanja.
Delovanje s plinskim napajanjem
Plinsko napajanje je izbrano v naslednjih okoliščinah: električno napajanje ni
na razpolago, motor vozila ne deluje, omrežna napetost je nižja od 200 V.
POSTANEK NA BENCINSKI ČRPALKI:
Da bi ne moglo priti do samodejnega prehoda na plinsko napajanje med
postankom na bencinski črpalki, sproži elektronski sistem prehod na plinsko
napajanje šele 15 minut po ustavitvi delovanja motorja vozila. V tem času je
naprava v čakalnem načinu delovanja in samo »AUTO« LED kazalnik je
osvetljen.
Uporaba nezaščitenega plamena je na bencinskih črpalkah prepovedana. Če traja postanek na bencinski črpalki dlje kot 15 minut, morate
hladilnik izključiti ročno z glavnim stikalom (A), oz. vključiti drug način
napajanja.
9
5.2.6
Napake v plinskem napajanju v »AUTO« načinu delovanja
C
A
Če pride do napake v plinskem napajanju, začne
LED lučka "C" rumeno utripati.
Ukrepi:
Stikalo za izbiro napajanja (A) premaknite na "OFF".
1. Ali je še kaj plina v jeklenki?
2. Ali je odprt ventil na jeklenki?
3. Ali je odprt ventil plinskega napajanja?
4. Postavite glavno stikalo (A) v položaj »on«.
Ponovi se postopek vžiganja plina.
Če začne po približno 30-ih sekundah kazalnik (C) ponovno rdeče utripati,
napaka v plinskem napajanju ni bila odpravljena (npr. zrak je še vedno v
cevi).
5. Za trenutek z glavnim stikalom (A) izkljucite in spet vključite hladilnik.
Zrak lahko odstranite iz napeljave tako, da ta postopek 3-4 krat ponovite.
Če takšno ukrepanje ni pomagalo, vas prosimo, da pokličete pooblaščenega Dometic serviserja.
5.2.7
Dodatne funkcije (samo pri modelih RM 7XX5 L)
l
l
Prikaz nastavitve temperature (D) s štirimi LED
lučkami kaže izbrano temperaturo (MIN - MAX)
LED - regulator (E) za nastavitev jakosti svetlobe
LED indikacijskih lučk.
( dosegljiv samo pri odprtih vratih)
D
E
Pod robom se nahaja narebričen gumb
za nastavitev svetlosti.
(glejte točko E zgoraj)
E
5.2.8
Nastavitev temperature hladilnega dela
B
Kot je prikazano, lahko po potrebi regulirate temperaturo hladilnega dela, tako da zavrtite gumb (B).
srednja nastavitev
Na delovanje hladilne enote vpliva temperatura okolja.
Srednjo nastavitev uporabite, ko se temperatura okolja giblje med +15°C
TIP in +25°C. Enota deluje v svojem optimalnem območju delovanja.
10
5.3
Shranjevanje živil
Živila vedno spravite v zaprte posode, aluminijsko ali podobno folijo.
V hladilnik nikoli ne postavljajte vročih jedi, vedno pustite, da se najprej ohladijo.
Izdelkov, ki bi lahko izločali hlapne, gorljive pline, ne smete shranjevati v hladilniku.
Hitro pokvarljive jedi shranite neposredno poleg hladilnih reber.
Zamrzovalnik je primeren za pripravo ledenih kock in za kratkočasno hranjenje
zmrznjenih živil. Ni primeren za zamrzovanje živil.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
5.4
Izdelava ledenih kock
Ledene kocke najlažje pripravite preko noči. Ponoči ima hladilnik manj dela s hlajenjem
živil, zato ima več proste kapacitete.
1. Posodo za
izdelavo ledenih
kock napolnite s
pitno vodo.
2. Posodo položite
v zamrzovalnik .
Uporabljajte samo vodo za pitje!
5.5
Odmrzovanje
S časom se med delovanjem hladilnika na hladilnih rebrih nabere led.
Ko je sloj ledu debel približno 3 mm, morate hladilnik odmrzniti:
1. Hladilnik izklopite tako, kot je to opisano v točki 5.8. »Odklop«.
2. Iz hladilnika odstranite posodo za izdelavo ledenih kock in hrano.
3. Vrata hladilnika pustite odprta.
4. Potem ko v zamrzovalniku in na hladilnih rebrih ni več ledu, s krpo do suhega obrišite
notranjost hladilnika.
5. S krpo »popivnajte« vso vodo iz zamrzovalnika.
6. Hladilnik ponovno vključite.
Plasti ledu ne smete nikoli odstranjevati na silo, prav tako ne smete taljenja ledu pospeševati s pomočjo grelca.
Opomba:
Voda, ki nastaja s taljenjem ledu v glavnem prostoru hladilnika, izteka v ustrezno posodo na hrbtni strani hladilnika. Voda od tam izhlapi.
5.6
Namestitev notranjih polic
Odstranitev:
1. Popustite sprednje
in zadnje
varovalke.
2. Pomaknite polico
na levo in
jo izvlecite.
2.
1.
Notranjo polico namestite v hladilnik po obratnem postopku!
11
5.7
Zaklepanje vrat
odprto
zaprto
priprti položaj
5.8
Izklop
A
1. Stikalo za izbiro napajanja (A)
postavite v položaj "0" (OFF).
Aparat je zdaj popolnoma
izključen.
2. Vrata zavarujte v odprtem položaju z
varovalko. Vrata bodo ostala priprta.
Tako preprečite nastajanje plesni v
hladilniku.
Izključitev delovanja s plinskim napajanjem!
Če hladilnik ne bo deloval daljši čas, zaprite ventil plinskega napajanja in ventil na jeklenki.
5.9
Delovanje v zimskih pogojih
1. Prepričajte se, da prezračevalne rešetke in dimnik niso prekriti s snegom, listjem ali
drugim materialom.
Spodnja prezračevalna rešetka ( L200 )
Zgornja prezračevalna rešetka z odvodnikom
dimnih plinov ( L100 )
2. Ko pade zunanja temperatura pod +8 st.C, priporočamo namestitev zimskih pokrovov
na prezračevalne rešetke. To ščiti hladilno enoto pred premrzlim zrakom.
3. Namestite pokrov in ga pritrdite.
Uporabo zimskih pokrovov priporočamo
tudi takrat, kadar se vozilo daljši čas ne
TIP uporablja.
12
5.10
Notranja svetilka
Zamenjava žarnice
1.
2.
1. Odstranite pokrovček.
90°
2. Izvlecite pregorelo
žarnico.
3. Namestite novo
žarnico.
Opomba:
Za 12V DC:
1 žarnica 12V, 2W
4. Namestite pokrovček na
njegovo mesto.
5.11
Rezervne žarnice dobite v servisnih centrih
Dometic.
Menjavanje okrasne plošče
1. Odprite vrata
in popustite
vijak tečaja.
2. Snemite vrata tako, 3. Odvijte 3 vijake robnika vrat.
da jih pomaknete
navzgor.
4. Odstranite okrasno 5. Privijte robnik vrat
nazaj.
ploščo in jo nadomestite z novo.
6. Ponovno
namestite vrata.
Dimenzije okrasnih plošč v mm:
Model
RM 7271 /..75
RM 7361 /..65
Višina
730+1
730+1
Širina
453,5+1
453,5+1
RM 7291 /..95
RM 7401 /..05
730+1
730+1
491,5+1
491,5+1
13
Debelina
3,2
3,2
3,2
3,2
7. Pritegnite
vijak tečaja.
5.12
Spreminjanje smeri odpiranja vrat
Po vgradnji hladilnika ni vedno več mogoče spreminjati smeri odpiranja vrat.
1. Odprite vrata,
odvijte vijak tečaja in
ga obdržite pri
roki.
2. Snemite vrata tako,
da jih pomaknete
navzgor.
6.
7.
3.
4.
8. Privijte nazaj vijak
tečaja.
5. Namestite vrata.
14
5.13
Odpravljanje težav
Preden pokličete pooblaščeni servisni oddelek, vas prosimo, da preverite:
1. Ali ste sledili navodilom v poglavju »Uporaba hladilnika«?
2. Ali ni hladilnik preveč nagnjen?
3. Ali imate na razpolago alternativni vir napajanja?
Napaka: Hladilnik ne deluje na plin.
Možen vzrok
Kaj lahko storite
a.) Prazna jeklenka s plinom.
a.) Zamenjajte plinsko jeklenko.
b.) Ali je končni ventil napeljave odprt?
b.) Odprite končni ventil.
c.) Zrak v cevi?
c.) Aparat 3 - 4 krat izmenično vključite in spet
izključite. Tako boste odstranili zrak iz cevi.
Napaka: Hladilnik ne deluje na 12V napajanje.
Možen vzrok
Kaj lahko storite
a.) Pregorela varovalka.
a.) Zamenjajte varovalko.
b.) Prazen akumulator.
b.) Preverite, napolnite akumulator.
c.) Motor vozila ne deluje.
c.) Poženite motor.
Napaka: Hladilnik ne deluje na 230V napajanje.
Možen vzrok
Kaj lahko storite
a.) Pregorela varovalka.
a.) Zamenjajte varovalko.
b.) Električno napajanje ni na razpolago.
c.) AES: delovanje s plinskim napajanjem
kljub priključeni električni napetosti?
b.) Priključite električno napetost.
c.) Aparat se preklopi na plinsko napajanje, če
je električna napetost prenizka. (Če se je
medtem napetost dvignila do potrebne višine,
se bo delovanje vrnilo na napajanje z
elektriko 230V )
Napaka: Hladilnik ne hladi dovolj.
Možen vzrok
Kaj lahko storite
a.) Neustrezna ventilacija hladilne enote.
a.) Prepričajte se, da ventilacijske rešetke niso
prekrite.
b.) Termostat je nastavljen prenizko.
b.) Dvignite nastavitev termostata.
c.) Na kondenzatorju se je nabralo preveč
ledu.
c.) Prepričajte se, da zaprta vrata hladilnika
dobro tesnijo.
d.) V hladilnik ste dali preveč tople hrane.
d.) Preden postavite hrano v hladilnik jo pustite,
da se ohladi.
e.) Aparat še ne deluje dovolj dolgo.
e.) Počakajte nekaj ur in ponovno preverite
delovanje.
15
5.14
Vzdrževanje
Ÿ
Ÿ
Ÿ
5.15
Posege na plinskih in električnih napeljavah smejo izvajati samo pooblaščene osebe. Priporočamo vam, da se obrnete na vaš Dometic servisni center.
EN 1949 določa obvezen pregled plinske naprave in z njo povezanega sistema za
odvajanje dimnih plinov po montaži in izstavitev potrdila.
V skladu z EN 1949 mora kvalificirana oseba pregledati napravo vsako drugo leto
in o tem izstaviti potrdilo.
Uporabnik je odgovoren, da poskrbi za izvedbo pregledov po nakupu.
Priporočamo, da se plinski gorilec pregleda in očisti vsaj enkrat na leto.
Priporočamo servisni pregled po daljšem času nedelovanja.
Produktna odgovornost
Produktna odgovornost podjetja Dometic Gmbh ne vključuje poškodb, ki bi nastale
zaradi nepravilne uporabe, neustreznih sprememb ali posegov v napravo, škodljivih
vplivov okolja, kot so spremembe temperature in zračne vlage, ki lahko vplivajo na
samo napravo, ali na neposredno okolico naprave ali osebe, ki se tam nahajajo.
5.16
Okoljevarstveni nasveti
5.17
Uničenje
5.18
Nasveti za varčevanje z energijo
Hladilniki, ki jih proizvaja podjetje Dometic GmbH, ne vsebujejo CFC-jev.
V hladilni enoti se kot hladilno sredstvo uporablja amoniak (naravna spojina vodika in
dušika). Ozonu nenevarni ciklopentan se uporablja kot penilno sredstvo pri proizvodnji
poliuretanske izolacije.
Za recikliranje embalaže poskrbite tako, da jo pošljete v lokalni center za recikliranje
odpadkov.
Napravo prepustite podjetju, ki se ukvarja z odstranjevanjem odpadkov. Le-ta bo
zagotovila, da se bodo reciklirale komponente, ki jih je mogoce reciklirati, ostale pa
pravilno odstranile.
Za okolju prijazno praznjenje hladilnega sredstva iz vseh absorpcijskih hladilnih enot
bodo poskrbeli v ustreznem podjetju, ki se ukvarja z odstranjevanjem odpadkov.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Pri povprečni sobni temperaturi okoli 25°C zadostuje za delovanje hladilnika
srednja nastavitev termostata (tako pri plinskem kot pri električnem napajanju).
Če je mogoče, shranjujte le živila, ki ste jih predhodno že ohladili.
Hladilnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Hladilna enota mora biti ves čas dobro prezračevana.
Redno odstranjujte led.
Ko jemljete živila iz hladilnika, zaprite vrata kakor hitro morete.
Hladilnik naj deluje najmanj 12 ur, preden ga začnete polniti z živili.
16
5.19
Tehnične specifikacije
Model
RM 7271(L)
RM 7275(L)
RM 7291(L)
RM 7295(L)
RM 7361(L)
RM 7365(L)
RM 7401(L)
RM 7405(L)
Dimenzije
V x Š x G (mm)
globina
(vključno z vrati)
821x486x541
821x486x541
821x525x541
821x525x541
821x486x541
821x486x541
821x525x541
821x525x541
Skupna
prostornina
z
zamrzovalnikom
77 lit.
77 lit.
86 lit.
86 lit.
88 lit.
88 lit.
97 lit.
97 lit.
Koristna
Povezava
* Poraba,
prostornina Omrežje / akumulator elektrika /
zamrzovalnika
plin na 24 ur
9,5 lit.
9,5 lit.
10,5 lit.
10,5 lit.
9,5 lit.
9,5 lit.
10,5 lit.
10,5 lit.
125 W / 120 W
125 W / 120 W
125 W / 120 W
125 W / 120 W
135 W / 130 W
135 W / 130 W
135 W / 130 W
135 W / 130 W
ca.2,5 KWh / 260 g
ca.2,5 KWh / 260 g
ca.2,6KWh / 260 g
ca.2,6 KWh / 260 g
ca.2,6 KWh / 260 g
ca.2,6 KWh / 260 g
ca.2,6 KWh / 260 g
ca.2,6 KWh / 260 g
Neto teža
Vžig
Omarica s
Enota za vžig / stopnico
kontrolo
delovanja gorilca
26 kg
26 kg
27 kg
27 kg
28 kg
28 kg
29 kg
29 kg
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
*Povprečna poraba je v skladu z ISO standardom izmerjena pri povprečni temperaturi
okolja 25°C .
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.20
Izjava o skladnosti
18
6.0
NAVODILA ZA VGRADNJO
Pri vgradnji naprave morate upoštevati tehnične in administrativne predpise države, v
kateri se bo vozilo prvič uporabilo, sicer pa vgradite hladilnik tako, kot je to opisano v
teh navodilih. Pri nekaterih vgradnjah proizvajalcev se lahko zgodi, da teh navodil ni
mogoče v celoti upoštevati. V takih primerih lahko pooblaščeni predstavnik podjetja
Dometic izda dodatna navodila.
Tako morajo v Evropi plinske naprave, polaganje vodnikov, namestitev plinskih
jeklenk, kakor tudi kontrola plinotesnosti in odobritev plinske napeljave,
ustrezati predpisu EN 1949, ki ureja uporabo tekočega plina v vozilih.
6.1
Montaža
Naprava s sistemom za odvajanje plinov naj bo vgrajena na tak način, da je vedno
dostopna za vzdrževalne posege in jo je mogoče z lahkoto vgraditi in odstraniti.
Napravo sme vgraditi samo pooblaščena oseba.
Vgradnja in priključitev naprave mora ustrezati najnovejšim tehničnim predpisom
kot so:
Ÿ plinska inštalacija mora ustrezati nacionalnim predpisom,
Ÿ tehnični predpisi EN 1949 , EN 732,
Ÿ električna inštalacija mora ustrezati nacionalnim predpisom (EN 60335-2-24 za
Evropo).
Ÿ tehnični predpisi EN 60335-1, EN 1648-1 , EN 1648-2,
Ÿ tehnični predpisi,
Ÿ zahteve lokalnih oblasti in gradbenih inšpekcij.
Ÿ Naprava mora biti vgrajena tako, da je zaščitena pred prekomernim segrevanjem z obsevanjem.
Prekomerno segrevanje hladilnika ovira njegovo delovanje in povečuje njegovo
porabo energije.
Za vgradnje, ki jih ne izvedejo kvalificirane osebe, proizvajalčeva
garancija verjetno ne bo veljala.
6.1.1
Stranska vgradnja
Če je hladilnik vgrajen na isti strani vozila kot vhodna vrata, je treba paziti, da odprta
vrata ne prekrijejo ventilacijskih rešetk.
Če se temu ni mogoce izogniti, mora biti reža med vrati in rešetkami široka najmanj 25
milimetrov.
Slika 1
Ventilacijska rešetka prekrita.
Razdalja med vrati in ventilacijskima rešetkama: min 25mm!
19
Ventilacijska rešetka ni prekrita: OK!
6.1.2
Vgradnja na zadnji steni
Kadar je hladilnik vgrajen na zadnji steni vozil, morate biti pozorni na to, da
odbijač ali zadnja luč ne prekrijeta spodnje ventilacijske rešetke.
To bi onemogočalo pravilno kroženje zraka in v toplem vremenu povzročalo težave.
Ventilacijska rešetka ni prekrita: OK!
Slika 2
Druga možnost vgradnje na zadnji steni vozila vključuje vgradnjo ventilacijskih
rešetk na bočni steni (B, Slika 3).
S tem je prezračevanje zmanjšano in hladilna enota ni dovolj ohlajena.
Prav tako se ovirano prezračevanje pojavlja pri montaži spodnje rešetke na pod
vozila (C, Slika 3)
Slika 3
Največja hladilna moč ni dosegljiva!
Pri vseh inačicah vgradnje mora biti zagotovljeno prezračevanje kot je
to opisano v točki 6.3!
20
6.2
Montaža brez prepiha
Hladilnik mora biti zatesnjen v skladu z zahtevami EN 1949.
Spodnji ilustraciji prikazujeta dva tipična odobrena načina tesnjenja.
Predlog 1:
Uporaba Dometic kompleta za tesnjenje
(SP.št. 241 2559-00, prodaja Dometic)
Vstavite tesnila (A) v zato namenjene utore na dnu
in obeh stranicah hladilnika.
Vstavite odbojno ploščo (B), na kateri se nahaja
tesnilo (A), izdelano iz trpežnega in ognjeodpornega
materiala, v prostor za vgradnjo (glejte sliko 4).
Odbojno ploščo (B) vgradite tako, da usmerja vroč
zrak skozi ventilacijsko rešetko na prosto.
Usmerjevalno ploščo pritrdite na steno prikolice in
ne na hladilnik!
Odbojna plošča (B) s tesnilom (A) mora zrakotesno
ločiti hladilnik od bivalnega dela (glejte Sliko 1).
Prepričajte se, da je hladilnik v svoj prostor
vgrajen v vodoravni legi.
Predlog 2:
Druga možnost je, da hladilnik opremite z oglavnico (A).
Idealno je, da je oglavnica (A) pritrjena na steno prikolice
in ne na hladilnik. Tesnilne trakove vstavite na dnu in ob
straneh oglavnice.
Na koncu potisnite hladilnik od spredaj v oglavnico.
Oba predlagana načina vgradnje omogočata hitro
odstranjevanje in vgradnjo hladilnika za lažje
vzdrževanje.
Opomba:
Možno je odobriti tudi drugačne načine vgradnje. Vgradnja mora zagotavljati, da
prepih ne more vstopati v bivalni prostor avtodoma.
Če tesnjenje ni izvedeno pravilno, se bo topel zrak zbiral okoli hladilnika, njegovo
delovanje bo ovirano.
Če je prostor med steno prikolice in hladilnikom zatesnjen tako, da dimni plini ne
morejo priti v bivalni prostor, jih je dovoljeno odvajati na prosto neposredno skozi
zgornjo ventilacijsko rešetko brez uporabe aluminijskega dimnika. Pri takem načinu
vgradnje priporočamo vgradnjo enakih rešetk (L200) tako zgoraj kot spodaj.
21
Pri takšnem načinu vgradnje pozimi ne uporabljajte zimskega pokrova na
zgornji rešetki, če hladilnik deluje na plin!
Če želite tudi pri vgradnji brez prepiha uporabiti dimnik, morate v zgornjo odprtino
vgraditi ventilacijsko rešetko z odvodom dimnih plinov L100.
Opis vgradnje dimnika najdete v točki 6.7.
Odstopanja zahtevajo soglasje proizvajalca.
6.3
Prezračevanje in odvajanje dimnih plinov
Pravilna vgradnja je zelo pomembna za pravilno delovanje aparata. Vgradnja mora
zagotavljati, da se toplota ne nabira na hrbtni strani naprave. Ta toplota mora imeti
prosto pot na prosto.
Kadar so zunanje temperature visoke, je mogoče zagotoviti učinkovito delovanje
aparata samo z ustrezno ventilacijo in odvajanjem.
15-20mm
brez stopnice
15-20mm
s stopnico
Prezračevanje hladilne enote zagotavljata dve odprtini v steni prikolice. Svež zrak
vstopa spodaj, se ogreje in uide skozi zgornjo ventilacijsko rešetko.
Zgornja rešetka naj bo nameščena kolikor mogoče visoko nad kondenzatorjem (A).
(“X” = min 110 mm)
Spodnja ventilacijska rešetka naj bo poravnana s podom vozila. To omogoča, da lahko
morebitni puščajoči plin (ki je težji od zraka) uide na prosto.
Če takšen način vgradnje ni mogoč, morate pod hladilnikom (ne preblizu gorilca) v podu
zagotoviti odprtino, skozi katero lahko uide morebitni puščajoči plin. Presek odprtine
mora biti najmanj 13 cm². Priporočamo, da odprtino prekrijete z žično ali podobno
mrežo in ščitnikom, ki jo ščiti pred kamni in blatom. Mreža ne sme zmanjšati proste
površine odprtine pod 13 cm² (EN1949).
Ventilacijski rešetki morata zagotavljati najmanjši prosti presek 250 cm². To lahko
zagotovite z uporabo Dometic sistema za ventilacijo in odvajanje dimnih plinov
pri absobcijskih hladilnikih L100 / L200. Sistem je preizkušen, njegova uporaba pa
odobrena.
Pravilna vgradnja spodnje ventilacijske rešetke omogoča lahek
dostop do električnega in plinskega priključka.
22
6.4
Vgradnja prezračevalnega sistema
L 200
L 100
Za vgradnjo prezračevanih rešetk izrežite dve pravokotni odprtini (451mm x
156mm) v zunanjo steno vozila (glede lokacije glejte tocko 6.3.).
Točka 1 ne velja za vgradnjo okvirov z vgrajenim tesnilom.
1. Okvir vodotesno zatesnite.
2. Vstavite okvir ...
... in ga privijete na njegovo mesto.
3. Vstavite prezračevalni rešetki.
4. Pritrdite rešetki v okvir.
5. Pritrdite vložek za odvajanje dimnih plinov na njegovo mesto.
(velja samo za zgornji prezračevalni sistem L100)
6. Vstavite zimski pokrov.
23
6.5
Prostor za vgradnjo hladilnika
Hladilnik mora biti vgrajen v prostor brez prepiha.
Dimenzije prostora so navedene v spodnji tabeli.
Stopnica (A) je potrebna za prostore s stopnico. Napravo potiskajte v njen prostor
toliko časa, dokler se sprednji rob ohišja hladilnika ne poravna s sprednjim robom prostora za vgradnjo. Med hladilno enoto in zunanjo steno prikolice naj ostane reža širine
15-20 mm. Tla prostora za vgradnjo morajo biti ravna in morajo omogočati lahko potiskanje naprave na njeno mesto. Dno mora biti dovolj močno, da lahko nosi težo
hladilnika.
Prepričajte se, da je hladilnik v svoj prostor vgrajen v
vodoravni legi.
Dimenzije prostora za vgradnjo:
B = širina prostora
6.6
Model
Višina
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
825
825
825
825
825
825
825
825
7271
7275
7291
7295
7361
7365
7401
7405
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
H
B = širina prostora
Širina B
490
490
529
529
490
490
529
529
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Globina T
515
515
515
515
515
515
515
515
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Višina HSt
Globina TSt
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
-
235 mm
235 mm
235 mm
235 mm
-
Varna pritrditev hladilnika
V stranskih stenah hladilnika se nahajajo štiri odprtine s
plastičnimi vložki in vijaki za pritrjevanje hladilnika.
Stranski steni prostora za vgradnjo oz. letvi na katere je
pritrjen hladilnik morata biti izdelani tako, da ostanejo
vijaki trdno priviti tudi pri povečanih obremenitvah (med
vožnjo vozila).
Vijake vedno privijte skozi pripravljene plastične
vložke, sicer lahko pride do poškodb delov, ki so
vključeni v PU peno, npr. el.vodnikov.)
Ko je hladilnik na svojem mestu, privijte vijake v stene
prostora za hladilnik.
Vijaki morajo prebiti zunanje pločevinasto ohišje
hladilnika.
24
6.7
Odvajanje dimnih plinov
Odvajanje dimnih plinov mora biti izvedeno tako, da zagotavlja popolno
odvajanje vseh produktov gorenja na prosto, to je izven bivalnega prostora.
Sistem dimnih cevi se mora dvigovati tako, da v njem ne more priti do nabiranja
kondenzata.
Če vgradnje ne izvaja usposobljeno osebje, lahko pride do zmanjšanja
hladilne moči in izgube garancije proizvajalca.
6.7.1
Vgradnja dimnika na zgornji prezračevalni rešetki
min. 10 mm
max. 20 mm
1. T kos (E) pritrdite z vijakom (G) na dimno cev (K) ali njen podaljšek/adaptor (F).
Poskrbite, da je izmenjevalec toplote (H) v pravem položaju.
2. Dimno cev s krovno ploščico (C) namestite skozi ustrezno odprtino v okviru (I) in
jo povežite s T-kosom (E). Ce je potrebno, lahko pred dimno cev (C) pred vgradnjo
skrajšate.
3. Prezračevalno rešetko (D) namestite na okvir (I) in jo pritrdite s pomočjo ročice na
levi strani rešetke.
4. Na dimno cev (C) postavite kapico (B).
5. V prezračevano rešetko (D) vstavite vložek dimnika (A).
Takšno odvajanje dimnih plinov omogoča uporabo zimskega pokrova.
25
6.7.2
Ločeno odvajanje dimnih plinov ( posebni dodatki )
min. 10 mm
max. 20 mm
Izrez:
80 mm višina
40 mm širina
1. V zunanjo steno prikolice izrežite pravokot
no odprtino 80 mm x 40 mm. Pozicija izreza
mora ustrezati modelu hladilnika in ostalim
pogojem vgradnje.
2. T kos (E) pritrdite z vijakom (G) dimno cev
(K) ali njen podaljšek/adaptor (F). Poskrbite,
da je izmenjevalec toplote (H) v pravem položaju.
3. Dimno cev (C) vstavite skozi odprtino.
4. Dimno cev (C) povežite s T-kosom (E). Če je potrebno, jo lahko pred vgradnjo
skrajšate.
5. Odprtino napolnite z negorljivim izolacijskim materialom (npr. kameno volno).
6. Privijte ploščico (D) na njeno mesto.
7. Na dimno cev (C) postavite kapico (B).
8. Privijte zunanjo ploščico (A).
6.8
Priključitev plina
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Spoštovati morate pravila, navedena v točki 6.1.
Te naprave so namenjene samo za delovanje na utekočinjeni plin
(propan/butan). Pod nobenim pogojem ne smete uporabljati mestnega
ali naravnega plina (EN 27418).
Na plinsko jeklenko priključite stalni, prednastavljeni redukcijski ventil
(v skladu z EN 12864).
Redukcijski ventil mora ustrezati delovnemu tlaku plina, ki je naveden na
tipski tablici hladilnika. Delovni tlak mora biti v skladu spredpisi navedene
države (EN 1949, EN 732).
Za vsako posamezno vozilo je dovoljen samo en delovni tlak. Tablica,
ki vsebuje jasno vidno in neizbrisno opozorilo, mora biti pregledno
nameščena na mestu, kjer je vgrajena jeklenka s plinom.
Plinski priključek na aparat mora biti varno izveden z ničelnim potencialom,
z uporabo cevnih priključkov, ki morajo biti varno pritrjeni na vozilo
(priključek z gibljivo cevjo ni dovoljen) (EN 1949).
V neposredni bližini gorilca ni dovoljena vgradnja gorljivih materialov.
Priključek plina na napravo se izvede s pomocjo cevnega priključka L8,
DIN2353-ST, ki ustreza EN 1949 (npr. Ermeto).
26
Priključek plina sme opraviti samo kvalificirana oseba.
Po pravilni izvedbi inštalacije mora *kvalificirana oseba izvesti test plinotesnosti
in preizkus plamena v skladu z EN 1949.
O preizkusu mora biti izdano posebno potrdilo.
* kvalificirana oseba
Kvalificirane osebe so pooblaščeni strokovnjaki, ki lahko s svojim znanjem in izobrazbo jamčijo za
pravilno izvedbo preizkusa plinotesnosti.
OPOZORILO
15 Nm
max
20 Nm
max
SW 14
SW 17
C
Hladilnik mora biti opremljen s plinskim ventilom (C) v
napeljavi. To omogoča odklop plinskega napajanja. Ta
ventil mora biti za uporabnika lahko dostopen.
Tlak plina
Kategorija
mbar
I3P(30)
30
I
3P(37)
I3P(50)
37
50
BE
I3+
28-37
Druckpaar
30-37
Druckpaar
I3B/P(50)
I3B/P(30)
50
30
X
DK
X
DE
X
FI
X
X
FR
X
GR
X
IE
X
X
X
IS
X
IT
X
LU
X
X
NL
X
X
NO
X
AT
PT
X
X
X
SE
X
CH
X
ES
UK
X
X
X
X
X
27
X
6.9
Priključitev električnega napajanja
Priključek električnega napajanja sme opraviti samo kvalificirana oseba!
Električna napeljava mora ustrezati nacionalnim predpisom.
(EN 60335-2-24, EN 1648-1, EN 1648-2 za Evropo).
Priključni kabli morajo biti položeni tako, da ne prihajajo v stik z vročimi
deli hladilne enote / gorilca ali z ostrimi robovi.
Spremembe notranje električne napeljave ali priključitev drugih električ−
nih komponent (npr. dodatnega ventilatorja) na notranjo napeljavo naprave razveljavlja e1/CE ustreznost in izključuje kakršnekoli zahtevke iz naslova garancije in produktne odgovornosti!
6.9.1
Priključek na omrežje
Električna napetost do aparata prihaja preko pravilno ozemljenega spoja
vtičnica/vtikač ali preko stalne povezave.
Če se za priključek uporablja vtičnica, mora biti ta uporabniku prosto
dosegljiva.
Priporočamo, da napajanje priključite preko lastne varovalke ali avtomatskega
odklopnika.
Priključni kabli morajo biti položeni tako, da ne prihajajo v stik z vročimi deli hladilne
enote / gorilca ali z ostrimi robovi.
Če se poškoduje priključni kabel, ga mora zamenjati servisna služba
Dometic ali druga ustrezno kvalificirana oseba. Tako se izognete
nevarnosti.
6.9.2
Priključek na akumulator
12-voltni priključni kabel se ob upoštevanju pravilne polarnosti priključi na priključno
letev. Kabli naj tečejo po najkrajši možni poti neposredno na akumulator in alternator.
Presek kabla
Dolžina kabla
4mm²
< 6m
6mm²
> 6m
12-voltni tokokrog mora biti zaščiten s 16A varovalko.
Tokokrog grelca naj bo povezan z akumulatorjem vozila preko ustreznega z vžigom
vozila povezanega releja, ki zagotavlja, da je 12V napajanje vključeno le takrat, ko
deluje motor vozila
Priključek C/D (notranja svetilka, elektronika - črno-vijolični vodnik) naj bo stalno
priključen in naj ostane pod napetostjo tudi takrat, ko motor vozila ne deluje.
To se lahko izvede npr. preko akumulatorja bivalnega prostora
Če je naprava vgrajena v prikolico, potem vodnikov 12V+ in 12V-
priključki A/B in C/D ni dovoljeno povezati med seboj na prikoliški strani.
(EN 1648-1).
28
6.9.3
Priključek D+ in priključek solarne kontrole
(velja samo za naprave RM 7XX5 L )
Priključek D+:
Kontrolni priključek D+ mora biti povezan na ustrezni terminal vozila
(signal alternatorja med delovanjem motorja).
Input solarne kontrole (S+):
Priključek se izvede le, če uporabljate solarni sistem napajanja s
kontrolo solarnega polnjenja z AES izhodom.
Primerne kontrolnike solarnega polnjenja vam nudijo specializirani trgovci.
Solarni priključek (S+) se mora povezati z ustreznim priključkom kontrolnika solarnega polnjenja (AES izhod).
Preseki vodnikov
Po vodnikih, priključenih na D+ in S+ priključke, ne tečejo posebno veliki tokovi,
zato niso potrebni vodniki z velikim presekom (prib. 1mm²).
6.9.4
Priključna letev (modeli RM 7XX1 L
in RM 7XX5 L)
Povezave:
na napravi
A = ozemljitev grelca DC (12V)
B = plus grelca DC (12V)
C = ozemljitev elektronike
D = plus elektronike
-
D+ = signal alternatorja
S+ = AES-vhodni kontrolni signal
(regulator solarnega polnjenja)
6.9.5
+
D+ S+ -
C D
+
A B
na vozilu
Naknadna vgradnja
NAKNADNA VGRADNJA
Iz ročnega na samodejni načina izbire napajanja
Za vse naprave tipa 7XX1 (MES) obstaja možnost naknadne vgradnje
RM7XX5 naprave z AES funkcijami.
Posvetujte se z najbližjo servisno službo Dometic ali vašim trgovcem.
29
6.9.6
Shema električnih povezav
Shema električnih povezav - modeli RM 7XX1 L in RM 7XX5 L
ignition unit
Povezave:
A = ozemljitev grelca DC (12V)
B = plus grelca DC (12V)
C = ozemljitev elektronike
D = plus elektronike
ionisation
electrode
ignition
plug
Reed contacts
(sensor switching)
Ground
gas burner
lighting DC
valve
permanently
connection DC
C
heating element DC
temp. sensor
D
B
A
heating element AC
Ground
mains
connection
Pri modelih RM 7XX1 L povezava X106
(Solar S+ in D+) ne obstaja!
Povezave:
A = ozemljitev grelca DC (12V)
B = plus grelca DC (12V)
C = ozemljitev elektronike
D = plus elektronike
Barve:
schwarz = črna
braun = rjava
weiss = bela
grün = zelena
gelb = rumena
rot = rdeča
Legenda:
perm.connection DC
mains connection ~
heating element AC ~
heating element DC ~
ignition plug
ionisation electrode
ignition unit
gas valve
gas burner
temp. sensor
lighting DC
Reed- contacts
earth
ground
30
stalni priključek DC
priključek na omrežje
grelec AC
grelec DC
vžigalna svečka
ionizacijska elektroda
vžigalna enota
plinski ventil
plinski gorilec
temperaturno tipalo
osvetlitev DC
Reed kontakti
zemlja
ozemljitev
31
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
www.dometic.de/caravan
www.dometic.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising