ELECTROLUX LOISIRS | RM6505 | User manual | ELECTROLUX LOISIRS RM6505 Ohjekirja

ELECTROLUX LOISIRS RM6505 Ohjekirja
MANUAL
CARAVAN
RA/RM-2D
AES II
0402
RM 6505
Svenska
sida
3
Español
pagina
19
Suomi
sivu
11
Português
página
28
822 70 79-06
ELECTROLUX JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
ALKUSANAT
SISÄLTÖ
Toivottavasti Teillä on hyötyä ja iloa uudesta jääkaapistanne. Haluamme antaa Teille pari hyvää neuvoa:
KÄYTTÖOHJE ................................................... 12
Lukekaa tarkoin käyttöohje ennen kuin otatte jääkaapin
käyttöön.
Jääkaappi on asennettava ja sitä on käytettävä ohjeiden
mukaan, jotta se toimisi hyvin ja taloudellisesti.
JÄÄKAAPIN KÄYNNISTÄMINEN ................ 12
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ .................................
12
Jääkaappi on tarkoitettu asennettavaksi matkailuautoon.
LUKITUSSALPA ..........................................
13
RUOKIEN SÄILYTTÄMINEN .......................
13
JÄÄPALOJEN VALMISTAMINEN ...............
13
Jääkaappi on varustettu.
Automaattisella Energianvalintajärjestelmällä (AES)
OHJAUSPANEELI ........................................ 12
VAIHTO ENERGIALÄHTEESTÄ TOISEEN . 12
JÄÄKAAPIN SULATTAMINEN .................... 13
Joka ohjaa jääkaapin käyntiä ja energianottoa.
Jääkaappi käynnistetään virtakytkimestä - ja AES
huolehtii lopusta.
JÄÄKAAPIN PUHDISTAMINEN ................... 13
KULJETUSVAURIOT
TALVIAIKAINEN KÄYTTÖ ........................... 13
Kun laite puretaan kuljetuspakkauksesta tarkistetaan,
ettei se ole vaurioitunut kuljetuksessa.
Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeelle.
ELLEI JÄÄKAAPPI OLE KÄYTÖSSÄ ......... 13
ARVOKILPI
Tarkistakaa arvokilvestä, että malli on oikea.
Oikea kaasupaine on .................30 mbar.
Oikea jännite on .......................230 V.
Arvokilpi on kiinnitetty jääkaapin sisäseinään.
Siinä on mm. seuraavat tiedot:
LÄMMITYSKAAPELI .................................... 13
TOIMINTAHÄIRIÖT ......................................
14
HOITO ........................................................... 14
VIHJEITÄ ......................................................
14
TAKUU .........................................................
14
HUOLTO JA VARAOSAT ............................
14
ASENNUSOHJE ...............................................
14
Mallinimike RM..........................................
Tuotenumero ...............................................
Sarjanumero ..............................................
Jännite
.............................................. V.
Kaasupaine ............................................. mbar
OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN .......... 14
Koska nämä tiedot ovat tarpeen, jos otatte yhteyttä
huoltoon, ne kannattaa kopioida tähän.
NESTEKAASULIITÄNTÄ ............................. 17
OVIPANEELI ................................................. 14
SIJOITTAMINEN ........................................... 15
KYLMÄKONEISTON ILMANVAIHTO ..........
15
SÄHKÖLIITÄNTÄ ......................................... 17
TEKNISET TIEDOT ......................................
18
11
kaasupullon vaihtamisen jälkeen ym., voi putkistossa
olla ilmaa. Ilma poistetaan putkistosta käynnistämällä
jääkaappi ja mahdollisesti kaasuliesi lyhytaikaisesti,
jotta poltin syttyy välittömästi.
Jos liekki esim. tuulenpuuskan vaikutukseta sammuu,
sytytin aktivoituu välittömästi ja sytyttää kaasuliekin
uudelleen.
KÄYTTÖOHJE
OHJAUSPANEELI
A
B
C
HUOM: Ohjauselektroniikkaa ja sytytintä varten tarvitaan jatkuvaa akkuvirtaa (12 V tasavirtasyöttö).
Kaasuhäiriö
E
D
KUVA 1.
Jääkappi on varustettu automaattisella energianvalintajärjestelmällä (AES), joka ohjaa jääkaapin käyntiä ja
energianottoa.
Järjestelmä valitsee automaattisesti käytettävissä olevista
energialähteistä edullisimman tärkeysjärjestyksessä:
230 V - 12 V - nestekaasu
Käyttötavan valinta ei vaadi toimenpiteitä käyttäjältä.
Kuvassa 1 esitetään ohjauspaneeli. Jääkaappi käynnistetään painamalla painiketta (A) (pääkatkaisija). Vihreä
AES-merkkivalo (C) syttyy, mikä merkitsee, että AESjärjestelmä toimii. Elektroninen termostaatti asetetaan
painikkeella (B). Valittu lämpötila on luettavissa
termostaattimerkkivalojen (D) avulla. Kun jäähdytystä
tarvitaan, kytkee AES edullisimman käytettävissä
olevan energialähteen.
HUOM: Elektroniikka vaati jatkuvan 12 V jännitteen
syötön AES-automatiikalle.
JÄÄKAAPIN KÄYNNISTÄMINEN
Kaikki viittaukset liittyvät kuvaan 1.
Nestekaasuliitäntä
AES valitsee kaasukäytön seuraavissa oloissa:
• Verkkojännitettä (230 V) ei ole saatavilla
• Moottori ei käy (ajoneuvon 12 V laturi ei pyöri)
• Verkkovirtaa on saatavilla mutta jännite on liian
matala
• Moottori käy mutta 12 V jännite on liian matala
(tilanteita 3 ja 4 kuvataan lyhyesti kohdassa
"Alijännitekäyttö"
Jos järjestelmä valitsee kaasukäytön, niin sytytinvarmistin avautuu automaattisesti ja kaasu pääsee virtamaan
polttimeen. Elektroninen sytytin kytkeytyy päälle samanaikaisesti. Kun kaappia käynnistetään ensimmäistä
kertaa, sekä korjauksen jälkeen,
12
Mikäli punainen AES-merkkivalo (C) vilkkuu, järjestelmä
ei ole käynnistynyt tai voinut jatkaa kaasukäyttöä.
Katkaise virta painamalla painike (A) "OFF"- asentoon
ja tarkista, että kaasupullossa on riittävästi kaasua, pulloventtiili on auki ja kaasupullosta jääkaapille johtavassa
putkistossa olevat venttiilit ovat auki.
Kytke virta päälle uudelleen. 10 sekunnin kuluttua AES
yrittää uutta käynnistystä. Mikäli punainen AES-merkkivalo (C) alkaa vilkkua uudelleen 30 sekunnin kuluttua,
häiriö ei ole korjaantunut (ilmaa kaasuputkistossa,
kaasu loppunut?). Sulje (A) ja yritä uudelleen. Ilman
poistamiseksi (pullon vaihdon, korjauksen yms. jälkeen)
tämä toimenpide voi olla tarpeen tehdä 2-3 kertaa.
Ellei tämä auta: ota yhteys huoltoliikkeeseen.
230 V käyttö
Kun verkkovirtaa (230 V) on saatavilla, AES valitsee sen.
Huomaa, että myös verkkovirtakäytössä tarvitaan jatkuva
12 V tasavirtasyöttö elektroniikan ohjausjännitteeksi.
12 V käyttö
AES valitsee 12 V tasavirtakäytön vain, kun ajoneuvon
moottori on käynissä.
(elektroniikka tunnistaa jännitteen D+ liitännässä).
VAIHTO ENERGIALÄHTEESTÄ TOISEEN
AES- järjestelmä toimii aikaviiveellä vaihdettaessa energialähteestä toiseen. 15 minuutin viiveajalla moottorin
sammuttamisen ja kaasukäytön käynnistymisen välillä
on tarkoitus välttää kaasukäytön käynnistyminen
esimerkiksi pysähdyttäessä huoltoasemalle.
VAROITUS: Huoltoasemalla ei koskaan saa
käyttää avotulta. Mikäli et ole varma, kestääkö
pysähdystaukosi korkeintaan 15 minuuttia, kun
pysähdyt huoltoasemalle, kytke jääkaappi pois
päältä pääkatkaisijasta (A), kuva 1.
Alijännitekäyttö
AES-järjestelmän tehtävä on taata mahdollisimman
hyvä jäähdytysteho kaikissa olosuhteissa. Sen vuoksi
järjestelmä valvoo jatkuvasti jännitetasoa riippumatta
siitä, onko käyttöjännite 12 V tasavirta vai 230 V vaihtovirta. Jos käyttöjännite on liian matala, järjestelmä siirtyy
kaasukäyttöön, minkä keltainen merkkivalo (E) kuvassa
1 osoittaa. Järjestelmä jatkaa kaasukäyttöä kunnes
käyttöjännite on noussut normaalitasolle.
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Kaikki ohjeet viittaavat kuvaan 1.
Jääkaapin käynnistämisen jälkeen sen jäähtyminen
kestää muutaman tunnin. Suosittelemme että jääkaappi
käynnistetään hyvissä ajoin ennen matkaa ja jos on
mahdollista, kaappiin laitetaan jo valmiiksi kylmennettyjä elintarvikkeita.
Jääkaappitilan lämpötilaa säädetään jokaiselle kolmella
käyttöenergiamuodolla samalla termostaattipainikkeella
(B).
Jääkaapin käynnistämisen jälkeen järjestelmä valitsee
automaattisesti keskiasennon. Sopiva lämpötila-asetus
löytyy pian kokemuksen myötä. Asetusta ei yleensä
tarvitse muuttaa, koska sama termostaatti valvoo jääkaapin lämpötilaa jokaisen kolmen energialähteen osalta.
LUKITUSSALPA
Jääkaappi on varustettu kahdella lukitussalvalla.
Tarkista ennen lähtöä että ovet on lukittu molemmilla
lukitussalvoilla.
RUOKIEN SÄILYTTÄMINEN
Elintarvikkeet säilytetään jääkaapissa aina tiiviissä
rasioissa. Lämmintä ruokaa ei saa laittaa jääkaappiin,
vaan sen täytyy antaa ensin jäähtyä.
Älkää koskaan säilyttäkö jääkaapissa sellaisia
tavaroita, joista lähtee herkästi syttyviä höyryjä.
Pakastelokero on tarkoitettu pakasteiden säilyttämiseen
ja jääkuutioiden valmistamiseen. Se ei sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen.
Pakastelokerossa ei saa koskaan säilyttää hiilihappopitoisia juomia; pullot voivat rikkoutua.
Useimmat pakastetut elintarvikkeet säilyvät pakastelokerossa kuukauden ajan, mutta säilytysajat voivat
vaihdella. Noudattakaa pakkauksissa olevia ohjeita.
JÄÄPALOJEN VALMISTAMINEN
Täytä jääpalarasia lähes ylärajaan saakka juomavedellä
ja aseta se pakastelokeron pohjalle. Jääpalojen
valmistumista voidaan nopeuttaa jos termostaatti väliaikaisesti säädetään kylmimpään asentoon, mutta sitä ei
saa unohtaa säätää takaisin normaaliasentoon, muuten
jääkaapi tulee aivan liian kylmäksi.
Kun huurre on sulanut, jääkaappi pyyhitään sisälta ja
käynnistetään uudelleen. Elintarvikkeet pannaan jääkaappiin, mutta jääkuutioita ei valmisteta, ennen kuin
jääkaappi on jäähtynyt riittävästi.
JÄÄKAAPIN PUHDISTAMINEN
Jääkaappi on puhdistettava säännöllisin välein, jotta se
pysyisi raikkaana ja hygienisenä.
Sähkövirta ja kaasu katkaistaan. Kaapin sisäpuoli ja
varusteet puhdistetaan rievulla, joka on kostutettu
kädenlämpöisellä soodavedellä (1 tl ruokasoodaa 0.5
litraan vettä).
Kaapin sisäpuolen puhdistamiseen ei saa koskaan
käyttää puhdistusaineita, hankausjauhetta, vahvasti
hajustettuja tuotteita eikä kiillotusvahaa, sillä ne voivat
vahingoittaa pintoja ja niistä jää voimakas haju. Jääkaapin ulkovaippa pyyhitään kostealla rievulla ja miedolla
puhdistusaineella.
Ovien tiivisteen puhdistamiseen käytetään saippuapohjaista puhdistusainetta ja vettä, ja se kuivataan huolellisesti puhdistamisen jälkeen.
Kaapin takana oleva jäähdytyskoneisto puhdistetaan
aika ajoin harjalla tai imuroimalla. Tämän työn ajaksi
jääkaappi on kytkettävä pois sähköverkosta.
LÄMMITYSKAAPELI
Lämpötilan ja kosteuden ollessa korkea kesäkuukausina
pakastelokeron ja tuoreen ruoan tilan väliseen metallialustaan voi muodostua vesipisaroita.
Jääkaapin vakiovarusteisiin kuuluu 12 V:n (tasavirta)
lämmityskaapeli, joka haihduttaa muodostuvat vesipisarat.
Kytke lämmityskaapeli pääle kiertämällä ohjauspaneelin
alapuolella oleva kytkin asentoon I.
Lämmityskaapeli voi olla jatkuvasti päällä tai sitä voidaan käyttää lämpötilan niin vaatiessa.
Huom. Lämmityskaapeli käyttää päällä ollessaan
(asennossa I) jatkuvasti 12 V:n tasavirtaa. Kytkin on
kierrettävä pois päältä (asentoon 0), jos kyseistä virtalähdettä ei ole käytettävissä.
JÄÄKAAPIN SULATTAMINEN
TALVIAIKAINEN KÄYTTÖ
Vähitellen pakastelokeron seinämille muodostuu
eristävä huurrekerros, joka huonontaa kaapin tehoa.
Huurteen muodostumista on tarkkailtava viikottain ja
jääkaappi on sulatettava, kun kerros on 3 mm paksuinen.
Tarkista ettei irtolumi, kuivat lehdet tai vastavaat tuki
ilmanvaihtosäleikköjä ja savukaasuaukkoa.
ELECTROLUXin ilmanvaihtosäleikkö, malli L500
voidaan varustaa talviluukuilla, (malli WA130), jotka
suojaavat jäähdytyslaitetta liian kylmältä ilmalta. Luukut
voidaan asentaa, kun ulkolämpötila laskee alle +10°C ja
niiden on oltava asennettuna pakkasella.
Suosittelemme luukkujen asentamista paikoilleen,
mikäli ajoneuvoa käytetä talviaikaan.
Sulattamisen ajaksi jääkaappi sammutetaan.
Jääpalarasia ja elintarvikkeet otetaan pois kaapista ja
ovet jätetään raolleen. Sulatuksen jouduttamista lämpölaitteiden avulla ei suositella, sillä kaapin muovipinnat
saattavat vaurioitua. Huurteen poistamiseen ei saa
käyttää teräviä välineitä. Jäähdytyselementin sulamisvesi valuu veden keräilykouruun ja sieltä putken
kautta jääkaapin takana olevaan sulamisvesiastiaan,
josta se haihtuu.
Jos huurrekerros on paksu ja tulee paljon sulamisvettä,
nosta pois sulatusletku keräilyastiasta (kaapin takaosaan pääsy vaunun ulkopuolelta alemman ilmanvaihtosäleikkön kautta) ja anna veden valua läpi letkusta
erilliseen suurempaan säiliöön tai astiaan. Nosta sulatusletku takaisin keräilyastiaan sulatuksen jälkeen.
Pakastelokeron vesi kuivataan rievulla.
ELLEI JÄÄKAAPPI OLE KÄYTÖSSÄ
Jos kaappi on jonkin aikaa käyttämättä...
1. Laita virtakytkin (A), kuva 1, "OFF" -asentoon.
2. Kaasun virtaaminen suljetaan.
3. Vedä irti pistotulppa.
4. Jääkaappi tyhjennetään, sulatetaan ja puhdistetaan
yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Kaapin ovet jätetään raolleen.
5. Jos ajoneuvo seisoo pidemmän aikaa, (esim. talvikuukausien ajan), on ilmanvaihtosäleikköjen päälle
asennettava talviluukut WA130.
13
TOIMINTAHÄIRIÖT
•
Tarkistakaa seuraavat seikat ennen kuin otatte yhteyttä
huoltoon:
VIHJEITÄ
1.
Että vihreä merkkivalo syttyy, kun virta kytketään
päälle virtakytkimestä (A). (12 V syöttöjännite on
oltava kytkettynä).
2. Jos kaasukäyttö jatkuu, vaikka järjestelmä on
kytketty verkkovirtaan:
Onko jääkaappi kytketty oikein ja onko sulake (230V)
ehjä?
3. Tarkista että 12 V jännitteen sulake on ehjä.
4. Vedä irti pistotulppa ja kytke pois 12 V:n liitäntä
jääkaapista. Tarkista että piirikortin sulakkeet ovat
ehjät (mustan kannen alla, ylhäällä jääkaapin
ohjauspaneelin takana). Irrota kaksi ruuvia, jotka pitävät ohjauspaneelin paikoillaan, vedä varovaisesti
ulos ohjauspaneeli elektroniikkayksikön kanssa.
Ota pois kansi ja tarkista sulakkeet.
5. Jos vaihto 12 V akkukäyttöön ei tapahdu vaikka
ajoneuvon moottori on käynnissä:
Onko D+ liitäntä oikein kytketty?
6. Jos AES-lamppu (C) vilkuttaa punaista:
Katso kohta kaasuhäiriö.
Ellei jääkaappi ole riittävän kylmä, tämä voi johtua
seuraavista syistä:
1. Ilmanvaihto on riittämätön siitä syystä, että esim.
hyttysverkot tai talviluukut tukkivat tuuletusaukot.
2. Jäähdytyspinnat ovat huurtessa.
3. Lämpötilanvalitsin on väärässä asennossa.
4. Kaasunpaine on väärä; tarkistakaa kaasupullossa
oleva paineenalennusventtiili.
Pulloventtiilin kaasunpaine tulee olla sama kuin jääkaapin arvokilvessä.
5. Ympäristön lämpötila on liian korkea (esim. sen
vuoksi, että tuuletusaukot ovat suljetussa etuteltassa).
6. Jääkaappiin on laitettu liikaa (lämpimiä) elintarvikkeita
yhdellä kertaa.
7. Ovet ei ole kunnolla suljettu tai ovien tiivisteet ovat
viallisia.
Ellei jääkaappi tarkistuksista huolimatta toimi normaalisti,
otetaan yhteys huoltoon.
Suljettua jäähdytysjärjestelmää ei saa avata.
Järjestelmä sisältää paineenalaisia syövyttäviä
aineita.
Ottakaa huomioon, että:
•
•
•
•
•
Jääkaappi on sulatettava säännöllisin välein.
Jääkaappi on puhdistettava ja sen ovet on jätettävä
auki, jos kaappia ei aiota käyttää vähään aikaan.
Juoksevat aineet ja voimakastuoksuiset elintarvikkeet
on pakattava tiiviisti.
Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää.
Matkan aikana ovet on pidettävä lukittuna
lukitussalvoilla.
TAKUU
Jääkaapilla on yhden (1) vuoden takuu. Takuuehdot
noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa
myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän
mukaan.
Jääkaapilla on myös ns. eurooppatakuu, joka selvitetään kaapin mukana seuraavassa huoltoliikeluettelossa.
HUOLTO JA VARAOSAT
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteen
moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi
sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa Oy Electrolux
Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX, Porissa, puh.
(02) 622 3300. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen
numeron saat soittamalla numeroon 0200-2662
(95 p/min+pvm).
Mainitse soittaessasi tuotteen merkki.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (95 p/min+pvm).
ASENNUSOHJE
OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN
Jääkaapin ovissa voidaan vaihtaa kätisyys. Kätisyyden
vaihtamiseen oikealta vasemmalle tarvitaan erityinen
kätisyydenvaihto-sarja.
Jos haluatte lisää tietoa, ottakaa yhteyttä Huoltoluxiin.
HOITO
OVIPANEELI
Suosittelemme, että jääkaappi annetaan asiantuntijan
tarkastettavaksi kerran vuodessa.
Tarkistakaa säännöllisin välein:
Että käyttö-ja asennusohje on tallessa.
Ovipaneelit voidaan helposti asentaa paikoilleen tai
vaihtaa.
Paneelien mitat ovat:
Malli
RM 6505
Korkeus yläovi
265 ± 1 mm
alaovi
833 ± 1 mm
Leveys
483 ± 1 mm
Paksuus max.
4
mm
Että kaasujärjestelmän liitokset ovat tiiviit (käytä
saippuavettä kaikkiin mahdollisiin vuotopaikkoihin).
Aloita jääkaappi suljettuna ja jos ei vuotoa todeta,
tehkää koe uudestaan kaasukäytössä.
Ennen ovipaneelien vaihtoa tarkista, että paneelien
mitat ovat samat kuin yllä olevassa taulukossa, ja että
luet asennusohjeet.
•
•
•
•
14
Että poltin on puhdas ja ettei roskia tai palavia esineitä
ole sen lähettyvillä.
Ettei kaasuletkussa ole halkeamia tai syviä hankautumia ja ettei se ole kovettunut.
Että kaasupolttimen sytytysvarmistin toimii.
Asenna seuraavalla tavalla:
Yläovi
•
•
•
•
•
•
Poista ohjauspaneeli ruuvaamalla kiinnitysruuvit irti
Ruuvaa irti ylempi saranatappi ja nosta ovi pois
Irroita ylempi osa ovikehyksestä ja vedä vanha paneeli
pois.
Asenna uusi paneeli paikoilleen ja työnnä se alaspäin.
Ruuvaa kiinni ylempi osa ovikehyksestä kolmella
ruuvilla.
Huomioi, että paneeli pitää vaihtaa myös alemmasta
ovesta ennen kuin yläovi voidaan asentaa jääkaappiin.
Alaovi
•
•
•
•
•
Irroita keskimmäinen saranatappi ja nosta ovi pois.
Irroita alempi osa ovikehyksestä, ota pois panelitulpat
(2x) ja vedä pois vanha paneeli.
Laita uusi paneeli paikoilleen ja työnnä se ylöspäin,
laita paneelitulpat takaisin ja ruuvaa kiinni alempi osa
ovikehyksestä kolmella ruuvilla.
Asenna ylempi ovi jääkaappiin.
Kiinnitä ohjauspaneeli paikoilleen ja kiristä ruuvit
SIJOITTAMINEN
Jääkaappi on tarkoitettu sijoitettavaksi matkailuauton
kalusteisiin. Tämä tehdään alla kuvatulla tavalla.
Kaapin moitteettoman toiminnan kannalta, myös korkean lämpötilan vallitessa, on tärkeää ettei se joudu
alttiiksi lämpösäteilylle.
Jääkaappi tulee asentaa ajoneuvoon siten, ettei siihen
kohdistu lämpösäteilyä ulkopuolelta. Mikäli mahdollista,
kaappia ei pitäisi sijoittaa ulko-oven puoleiselle sivulle joka yleensä suunnataan etelään päin ja varustetaan
usein etuteltalla. Tämä vaikeuttaa savukaasujen poistumista ja lämmön poistumista ilmanvaihtoaukkojen kautta.
KUVA 2
Kalusteen sivuseinien ja/tai kaapin paikallaan pitämiseen asennettujen tukilistojen ruuvien tulee pysyä paikallaan myös ajon aikana syntyvien rasitusten yhteydessä.
Kun kaappi on oikeassa asennossa, kiinnitetään ulkovaipan läpi poratut ruuvit kalusteen seinään. Kaapin ja
kalusteen seinien välys saa olla korkeitaan 3 mm kummallakin puolella - käytä tarvittaessa puulistoja tai
vastaavia.
Huom: Tämä on ainoa sallittu kiinitystapa. Jääkaapin
eristeeseen muissa kohdissa tunkeutuvat ruuvit voivat
vaurioittaa eristevaahdolla suojattua osia, kuten sähköjohtoja.
KYLMÄKONEISTON ILMANVAIHTO
Jääkaapin asennuksessa on myös huomioitava, ettei
auki oleva ulko-ovi peitä ilmanvaihtoaukkoja - jolloin
ilmanvaihto ja sen myötä jäähdytysteho heikkenee.
Ympäristön lämpötilan ollessa korkea on kylmäkoneiston riittävä ilmanvaihto välttämätön mahdollisimman
hyvän kylmätehon saavuttamiseksi.
Asennusaukko
Ilmanvaihto sivulta
Jääkaappi on asennettava kalustesyvennykseen, jonka
mitat on annettu kohdassa TEKNISET TIEDOT.
Kylmäkoneiston ilmanvaihto hoidetaan kahden matkailuauton seinään tehdyn aukon kautta (kuva 3a).
Raitis ilma virtaa ala-aukosta ja lämmin ilma poistuu
yläaukosta.
Ala-aukko sijoitetaan jääkaapin pohjan korkeudelle,
jotta mahdollinen vuotanut kaasu pääsee poistumaan
ulkoilmaan.
Yläaukko sijoitetaan mahdollisimman korkealle kondenssorin yläpuolelle hyvän ilmankierron varmistamiseksi.
Asennusaukon pohjan tulee olla vaakasuora ja tasainen
niin, että jääkaappi on helppo työntää paikalleen. Pohjan
tulee olla riittävän tukeva, että se kestää kaapin painon.
Kalusteeseen on asennettava tukilistoja alas, ylös ja
kummallekin sivulle ja ne on varustettava elastisella
tiivistenauhalla.
Jääkaappi työnnetään asennusaukkoon siten, että kaapin ja aukon etureunat ovat samalla tasolla. Kylmäkoneiston ja takaseinän väliin pitää jäädä 10-20 mm tilaa.
Jääkaapin sivuseinissä on kuusi muoviholkkia ruuveineen, joiden avulla kaappi kiinnitetään tukevasti kalusteisiin,
kuva 2.
Ilmanvaihto katolta
Kylmäkoneiston ilmanvaihto voidaan hoitaa myös yhden
seinään tehdyn aukon ja yhden katolle tehdyn aukon
kautta (kuva 3b).
Raitis ilma virtaa ala-aukosta ja lämmin ilma poistuu
kattoaukosta.
15
KYLMÄKONEISTON ILMANVAIHTO
Tiivistenauha
esim. V-tyyppinen
60
L500-seinäritilän
asennusaukon koko
on 341 x 451 mm.
R500-kattoventtiilin
asennusaukon koko
on 87 x 507 mm
Tämä osa on
kiinni jääkaapissa
Kondenssori
Kondenssori
L205: 156 x 451 mm.
min. ilmanvaihto
korkeus
min. ilmanvaihto
korkeus
L500-seinäritilän
asennusaukon koko
on 341 x 451 mm
L500-seinäritilän
asennusaukon koko
on 341 x 451 mm
385
40
min. 510
Tukilistan kiinnitys
lattiaan
Kuva 3a
Tiivistenauha
esim. V-tyyppinen
20
min. 510
Kuva 3b
20
Lattia
Tukilistan kiinnitys
sivuseinään
Tiivistenauha
esim. V-tyyppinen
Ilmanvaihtosäleiköt
Aukot on suojattava tarkoitukseen sopivilla, riittävän
lämmönkestävillä ilmanvaihtosäleiköillä. Suosittelemme
kahden seinään kiinnitettävän ilmanvaihtoritilän käyttöä,
malli L500, tai vaihtoehtoisesti yhtä L500-seinäritilää ja
yhtä katolle asennettavaa kattoventtiiliä, malli R500,
jotka Electrolux on kehittänyt erityisesti tähän tarkoitukseen.
L500-ritilät on helppo avata, mikä mahdollistaa tarkastusten ja pienten korjausten tekemisen ilman että jääkaappia tarvitsee poistaa paikaltaan.
Poikkileikkaus päältä
Kuva 3c
Ovi
Savukaasujen poisto
Jääkaapin ja ajoneuvon seinän välinen ilmakanava
(kuva 3a/b/c) on eristettävä ja tiivistettävä asuintilaan
nähden, jotta etenkin talvisin ei muodostu kylmää vetoa
eivätkä savukaasut pääse tunkeutumaan ajoneuvon
sisätilaan.
Savukaasut poistuvat ylemmän seinäritilän tai kattoventtiilin kautta yhdessä ilmanvaihtoilman kanssa.
Ilmanvaihtokanavan ylä-ja alaosa sekä sivut on eristettävä estämään kylmän ilman kondensaatiota ja vetoa.
Ilmanvaihtokanavan korkeudet
Ilmanvaihtokanavan vähimmäiskorkeus mm.
Asennus:
Malli
RM 6505
16
ylätuuletusritilän
ylätuuletusritilän
kattoventtiilin
kanssa, L205
kanssa, L500
kanssa, R500
alatuuletusritilän
alatuuletusritilän
alatuuletusritilän
kanssa, L500
kanssa, L500
kanssa, L500
1400
1400
1250
NESTEKAASULIITÄNTÄ
12 V:n ja "D+ liitännän" kytkentä
Jääkaappi toimii nestekaasulla, jonka paine on 30 mbar
(300 mm v.p.). Varmistakaa, että tämä luku on merkitty
jääkaapin arvokilpeen.
Jääkaapin 12 V:n kytkentä on esitetty kuvassa 4.
12 V:n (+) ja (-) navat kytketään suoraan ajoneuvon
akkuun. Älä käytä runkoa paluujohdinta varten. Akun
kaapelia ei saa kytkeä jännitemittariin tai vastaavan
laitteeseen, koska AES mittaa itse akun jännitteen.
Relettä, joka katkaisee 12 V-käytön, kun virta katkaistaan
virta-avaimella, ei suositella.
Kaikki liitännät tehdään ruuvi- tai juottoliitoksilla niin että
siirtymävastukset pysyvät pieninä. Plus-johto suojataan
20 A:n varokkeella.
Jääkaappi ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kaupunki- eikä maakaasulla!
VAROITUS! Varmistakaa, että jääkaappiin
virtaavan kaasun paine on oikea. Kts. kaasupullossa olevasta paineventtiilistä.
Nestekaasuliitännässä on noudatettava voimassa
olevia määräyksia. Kaasuliitännän saa suorittaa vain
hyväksytty kaasuasennusliike.
Mikäli kaapin ja kaasupullon sulkuhanan välillä käytetään kumista letkua, sen pitää olla nestekaasukäyttöön
tarkoitettu. Putkiasennuksessa käytetään kupariputkea.
D+liitäntä on kytkettävä ajoneuvon laturin vastaavaan
ulostuloliitäntään.
Ottakaa aina yhteys asiantuntijaan, mikäli
ajoneuvonne 12:n sähköjärjestelmä ei ole teille
tuttu entuudestaan.
Vaihtoehto 1. Kaasuliitäntä ∅ 8 mm teräsputkeen
•
•
•
Halkaisijaltaan ∅ 8 mm teräsputki liitetään kaasuputkistoon leikkuurengasliitoksella, joka saa olla vain
työkalujen avulla irrotettava. (Letkuliitosta ei saa
käyttää).
Kaasupullo on varustettava nestekaasusäännösten
mukaisella, eisäädettävällä painesäätimellä, joka
alentaa kaasupullon paineen käyttöpaineeksi (30
mbar).
Seinä- tai lattiakiinnitteinen hyväksytty sulkuventtiili
tulee olla jääkaapin lähettyvillä.
Vaihtoehto 2. Letkuliitäntä (Ei vakiovarusteena).
•
•
•
•
•
Vaatimukset täyttävä, enint. 1,2 m pituinen letku,
liitetään jääkaapin letkuliittimeen.
Kaasuletku liitetään kaasupulloon tyyppihyväksytyn,
ei- säädettävän paineventtiilin kautta, jotta jääkaappiin
virtaavan kaasun paine olisi 30 mbar (300 mm v.p.).
Liitännät varmistetaan letkukiristimillä.
Mikäli kaasuletku joudutaan viemään lattian tai
seinän läpi, letkuun laitetaan hankaussuoja.
Seinä- tai lattiakiinnitteinen hyväksytty sulkuventtiili
tulee olla jääkaapin lähettyvillä.
KUVA 4
D
12V DC
Johdinten poikkipinta-alat
D+ on laturin signaaliliitäntä ja johtimeksi riittää 1-1.5
mm2 johto.
12 V:n (+) ja (-) akkujohtimiksi suosittelemme 10 mm2
johtoa, jos koko johdinten pituus (plus- ja miinusjohtojen
pituus yhdessä) on enintään 12 m.
Mikäli tarvitaan pitempiä jotimia, on vastaavasti käytettävä poikkipinta- alaltaan paksumpaa johdinta.
Jääkaapin sisävalon lampun vaihto
Valtuutetun kaasuasennusliikkeen tulee tarkistaa
järjestelmän tiiviys jääkaapin asennuksen jälkeen.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
230 V liitäntä
Tarkistakaa, että arvokilpeen merkitty jännite on sama
kuin verkkojännite (230 V). Jääkaappi liitetään 230 V
sähköverkkoon pistotulpalla suojamaadoitetun pistorasian kautta.
Jos lamppu tarvitsee vaihtaa, tehkää seuraavalla
tavalla:
1. Ottakaa lampunlasi pois työntämällä se taaksepäin.
2. Ottakaa lamppu pois
3. Laittakaa uusi lamppu paikoilleen (12 V, max. 5 W).
Vaihtolampun osanumero on 200 72 90-03.
4. Työnnä lampunlasi paikoilleen.
Sähköjohdot vedetään ja kiinnitetään niin,
etteivät ne joudu kosketuksiin jääkaapin
lämpimien osien tai terävien reunojen kanssa.
17
TEKNISET TIEDOT
RM 6505
Jääkaapin ulkomitat
Korkeus (sis. ohjaustaulun) ........
Leveys ........................................
Syvyys (sis. kylmäkoneiston)
ovineen .......................................
ilman ovea ..................................
Asennusaukon mitat
Korkeus .....................................
Leveys .......................................
Syvyys ......................................
Tilavuus
Brutto .........................................
Netto ..........................................
josta pakastelokero ....................
Paino (ilman pakkausta) ............
Sähkötiedot
Teho, 230 V ...............................
12 V ..............................
* Energiankulutus/24 h ..............
Kaasuliitännän tiedot
Nimellisteho ..............................
* Kaasun kulutus/24 h ...............
Jäähdytysaine:
1245 mm
525 mm
545 mm
495 mm
1248 mm
530 mm
510 mm
135 liter
124.5 liter
23.5 liter
44 kg
220 watt
175 watt
3 kWh
0.36 kW
300 g
ammoniakki
* Energiankulutus on 24 tunnin keskimääräinen kulutus
+25°C ulkolämpötilassa ISO standardin mukaisesti.
Oikeudet muutosiin pidätetään.
Kytkentäkaavio RM 6505
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising