Zanussi | ZRA226CWO | User manual | ZANUSSI ZRA226CWO Korisnički priručnik

ZANUSSI ZRA226CWO Korisnički priručnik
HR
Upute
za uporabu
User manual
Hladnjak
Freezer
ZRA226CWO
ZFU216FWO
22
Upute za
uporabu
Sadržaj
Sigurnosne informacije
Upravljačka ploča
Prva uporaba
Svakodnevno korištenje
Korisni savjeti
2
4
4
4
5
Održavanje i čišćenje
Što učiniti ako...
Tehnički podaci
Instalacija
Ekološki problemi
5
6
7
7
9
Podložno promjenama bez prethodne najave
Sigurnosne informacije
U interesu vaše sigurnosti te kako bi osigurali
ispravnu uporabu, prije instalacije i prvog
korištenja uređaja, pažljivo pročitajte ove upute
za upotrebu, uključujući i njegove savjete i
upozorenja. Kako biste izbjegli nepotrebne
pogreške i ozljede, važno je osigurati da svi ljudi
koji koriste budu temeljito upoznati s njegovim
radom i sigurnosnim značajkama. Spremite ove
upute i pazite da ostanu sa aparatom, ako je
premješten ili prodan, tako da svatko bude
ispravno informiran o uporabi aparata i
sigurnosti.
Za sigurnost života i imovine poštivajte mjere
opreza date u uputama za korisnika jer
proizvođač ne preuzima odgovornost za štete
prouzročene propustima.
provjerite da li je reza neupotrebljiva prije
nego odbacite stari aparat. To će spriječiti
da stari aparat postane smrtna klopka za
dijete.
Opća sigurnost
Oprez! Uklonite zapreke sa ventilacijskih
otvora.
·
·
·
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
Ovaj aparat nije namijenjen za korištenje
od osoba (uključujući djecu) sa
smanjenom fizičkom, osjetnom ili
mentalnom sposobnosti, ili nedostatkom
iskustva i znanja, osim ako su dobili
nadzorom ili uputa upute o korištenju
aparata od strane osoba odgovornih za
njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod
nadzorom kako bi se osiguralo da se ne
igraju s uređajem.
· Svu ambalažu čuvajtei daleko od djece.
Postoji rizik od gušenja.
· Ako aparat odlažete izvucite utikač iz
utičnice, odrežite priključni kabel (što je
bliže moguće aparatu) i uklonite vrata kako
bi spriječili da djeca koja se igraju stradaju
od električnog udara ili da se zatvore
unutar aparata.
· Ako ovaj aparat sa magnetnim brtvama
vrata treba zamjeniti stariji aparat s rezom
(kvakom) na vratima ili poklopcu,
·
2
·
·
·
Aparat je namijenjen za čuvanje namirnica
i/ili pića u normalnom domaćinstvu kao
što je objašnjeno u ovoj knjižici sa
uputama,
Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili niti
bilo koja umjetna sredstva da ubrzate
proces otapanja.
Nemojte koristiti druge električne aparate
(kao što je uređaj za spravljanje sladoleda)
unutar rashladnog aparata, ako nisu
odobreni za tu svrhu od strane proizvođača.
Nemojte oštetiti rashladni krug.
Rashladno sredstvo izobutan (R600a)
nalazi se u rashladnom krugu aparata; to je
prirodni plin s visokom razinom ekološke
kompatibilnosti, ali ipak zapaljiv. Tjekom
prievoza i ugradnje aparata, provjerite da
se nijedna od komponenti rashladnog
kruga nije oštetila.
- Izbjegavajte izvore otvorenog plamena i
izvora paljenja
- temeljito provjetravajte prostoriju u
kojoj se nalazi aparat.
Opasno je mijenjati specifikacije ili
modificirati ovaj proizvod na bilo koji način.
Bilo kakvo oštećenje kabela može
uzrokovati kratak spoj, požar i/ili električni
udar.
Upozorenje! Svaka električna
komponenta (kabel za napajanje,
utikač, kompresor) mora biti
zamijenjena od strane ovlaštenog
zastupnika servisa ili kvalificiranog
osoblja servisa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
·
·
Kabel za napajanje se ne smije
produžavati.
Uvjerite se da je utikač nije zgnječen
ili oštećen poleđinom aparata.
Izgnječen ili oštećen utikač može se
pregrijati i izazvati požar.
Pobrinite se da voda aparata.
Nemojte izvlačiti glavni strujnu kabel.
Ako je utičnica labava, nemojte
umetati utikač. Postoji opasnost od
električnog udara ili požara.
Ne smijete koristiti aparat bez
poklopca svjetiljke unutrašnjeg
osvjetljenja.
Ovaj aparat je težak. Potrebno je voditi
računa o tome prilikom pomicanja.
Izbjegavajte dugotrajno izlaganje aparata
izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Svakodnevna uporaba
Ne stavljajte vrući lonac na plastične
dijelove u aparatu.
· Ne spremajte zapaljive plinove i tekućine u
aparat, jer oni mogu eksplodirati.
· Treba proizvođača upute.
·
Održavanje i čišćenje
Prije održavanja, isključite aparat i
iskopčajte utikač glavnog voda iz strujne
utičnice.
· Nemojte čistiti aparat s metalnim
predmetima.
· Redovito ispitujte odvod za otopljenu vodu
u hladnjaku. Ako je potrebno, očistite
odvod. Ako je odvod blokiran, voda će se
prikupljati u dnu aparata.
·
Instalacija
Važno! Za električno priključivanje pažljivo
slijedite upute date u određenim poglavljima.
·
·
·
·
·
·
Raspakirajte uređaj i provjerite da li ima
oštećenja na njemu. Nemojte spajati uređaj
ako je oštećen. Prijavite moguća oštećenja
odmah na mjestu gdje ste ga kupili. U tom
slučaju sačuvajte pakiranje.
Preporučljivo je pričekati najmanje četiri
sata prije spajanja uređaja kako bi se
omogućio povrat ulja natrag u kompresor.
Treba osigurati odgovarajuće strujanje
zraka oko aparata kako bi se izbjeglo
pregrijavanje. Kako bi se postigla dostatna
ventilacija slijedite upute koje se odnose na
instalaciju.
Kad god je moguće stražnji dio proizvoda
bi trebao biti naslonjen uz zid kako bi se
izbjeglo dodirivanje ili hvatanje toplih
dijelova (kompresor, kondenzator) kako bi
se spriječile moguće opekline.
Aparat ne smije biti smješten blizu
radijatora ili štednjaka.
Pobrinite se da utikač glavnog voda bude
dostupan nakon instalacije aparata.
Servis
·
·
Bilo koji električni rad potreban za
servisiranje aparata treba provoditi
kvalificirani električar ili stručna osoba.
Ovaj proizvod mora se servisirati
servisnom centru, a moraju originalni
rezervni dijelovi.
Zaštita okoliša
Ovaj uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, u oba njegova
rashladna kruga ili u izolacijskim
materijalima. Aparat se ne smije odlagati,
zajedno sa kućnim otpadom ili smećem.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove:
aparat će se odlagati u skladu s važećim
propisima koje možete dobiti od lokalnih
vlasti. Izbjegavajte oštećenja rashladne
jedinice, posebno na stražnjem delu kod
izmjenjivača topline. Materijali koji se
koriste na ovom aparatu označeni
simbolom
se mogu reciklirati.
3
Upravljačka ploča
· Broj"0"—Isključeno
· Manji broj - viša temperatura
· Veći broj - niža unutarnja temperatura
Upravljačka ploča
Lampa
Lamp
Control panelploča
Upravljačka
Gumb za podešavanje
Temperature regulation knob
temperature
A EG62
Gumb za podešavanje temperature
Unutarnje svjetlo
Gumb se nalazi na desnoj strani odjeljka i koristi
se za podešavanje unutarnje temperature.
Bit će uključeno kada su vrata otvorena i .
isključeno kada su vrata zatvorena.
Prva uporaba
Čišćenje unutrašnjosti
Važno!
Prije nego što koristite uređaj po prvi put, operate
unutrašnjost i sav unutarnji pribor s mlakom
vodom i nekim neutralnim sapunom kako bi
uklonili tipičan miris potpuno novog proizvoda, a
zatim temeljno osušite.
Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivna
sredstva jer oni mogu oštetiti površinu.
Svakodnevna uporaba
Pomične police
Pozicioniranje polica u vratima
Ima 17 pozicija u odjeljku za postavljanje
pomićnih polica. Sve police se mogu
premještati na odgovarajuće mjesto.
Za pohranu hrane ili pića različitih veličina,
police u vratima mogu biti postavljene na
različite visine. Slijedite postupak za
podešavanje polica u nastavku.
Korak 1. povucite policu da je oslobodite
półki ze szkła
Safety glass shelves
bezpiecznego
4
Korak 2. Odaberite odgovarajuće mjesto, a
zatim pritisnite policu na dvije konveksne ploče
sve dok ne bude potpuno blokirana.
Vegetable drawer
Ladica za povrće
Otapanje
Ladica za povrće
Ladica je pogodna za pohranu voća i povrća.
Može se slobodno vaditi.
Duboko zamrznuta ili smrznuta hrana, prije
nego se koristi, može se otapati u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi. Stavite
smrznutu hranu u posudu ili zdjelu da biste
izbjegli curenje kondenzirane vode unutar
odjeljka.
Korisni savjeti
Savjeti za rashlađivanje svježe hrane
Da biste dobili najbolje performanse:
· nemojte stavljati toplu hranu ili tekućine
koje isparavaju u hladnjaku
· pokrivajte ili zamotavajte hranu, osobito
ako ima snažan okus
· postavljate hranu tako da zrak može
cirkulirati slobodno oko nje
Savjeti za rashlađivanje
Korisni savjeti:
meso (sve vrste): zamotajte u politene torbe i
postavite na staklenu policu iznad ladice za
povrće.
Održavanje i čišćenje
Čišćenje
Iz higijenskih razloga unutrašnjost aparata,
uključujući i unutrašnji pribor, trebaju se
redovito čistiti.
Oprez! Aparat ne može biti povezan s
glavnim vodom za vrijeme čišćenja.
Opasnost od električnog udara! Prije
čišćenja isključite aparat i izvadite utikač iz
struje ili isključite ili ugasite prekidač ili osigurač.
Nikada ne čistite aparat s parnim čistačem.
Vlaga se može akumulirati u električnim
komponentama, opasnost od električnog udara!
Vruće pare mogu dovesti do oštećenja
Sigurnosti radi, na ovaj način spremajte hranu
samo jedan ili dva dana najviše.
Kuhana jela, hladna jela, itd ...: ona bi trebala
biti pokrivena i mogu se ostavljati na bilo kojoj
polici.
Voće i povrće: njih treba temeljito očistiti i
mjestiti u posebnu ladicu.
Maslac i sir: njih bi trebalo smjestiti u posebne
hermetične posude ili zamotati u aluminijsku
foliju ili politene vrećice da se namirnice
pohrane sa što manje zraka.
Boce s mlijekom: one bi trebale imati poklopac I
trebaju biti spremljene na policu za boce na
vratima.
Banane, krumpir, luk i češnjak, ako nisu
upakirani, ne moraju se čuvati u hladnjaku.
plastičnih dijelova. Aparat mora biti suh prije
nego se ponovno stavi u uporabu.
Važno! Eterična ulja i organska otapala mogu
otopiti plastične dijelove, npr. limunov sok ili
sok od naranče, butirična kiselina, sredstvo za
čišćenje koje sadrži ocatnu kiselinu.
· Ne dopustite da takve tvari dođu u doticaj
sa dijelovima aparata.
· Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.
· Izvadite hranu iz hladnjaka.
· Ostaviti je na hladnom mjestu, dobro
pokrivenu.
5
Isključite aparat i izvadite utikač iz struje ili
isključite ili ugasiti prekidač ili osigurač.
· Očistite aparat i unutrašnji pribor s krpom i
lakom vodom. Nakon čišćenja obrišite
svežom vodom i osušite.
· Nakupljanje prašine na kondenzatoru
povećava potrošnju energije. Iz tog razloga
pažljivo očistite kondenzator na stražnjoj
·
strani aparata jednom godišnje s mekanom
četkom ili usisavačem.
· Očistite blokirani odvodni otvor uz pomoć
nečega poput mekog zelenog klina, vodite
računa da ne načinite bilo kakvu štetu na
kućištu oštrim predmetima.
· Nakon što je sve suho vratite aparat natrag
u uporabu.
Što učiniti ako...
Oprez! Prije rješavanja problema,
isključite napajanje.
Samo kvalificirani električar ili stručna
osoba mora otkloniti probleme koji nisu
u ovom priručniku.
Problem
Aparat ne radi
Hrana je
previše topla.
uređaj previše
hladi
Neobični
šumovi
Voda na podu
6
Važno! Postoje neki zvukovi tijekom normalnog
korištenja (kompresor, hladnjak, cirkulacija)
Mogući uzrok
Rješenje
Gumb za regulaciju temperature
postavljen je na broju «0».
Postavite gumb na drugi broj kako bi se
aparat uključio.
Mrežni utikač nije utaknut u utičnicu
ili je u prekidu.
Umetnite mrežni utikač.
Osigurač je pregorio ili je neispravan.
Provjerite osigurač, zamijenite ako je
potrebno.
Neispravna utičnica
Mrežne neispravnosti moraju biti
ispravljene od strane električara.
Temperatura nije ispravno podešena.
Molimo pogledajte početni poglavlje
Upravljačka ploča
Vrata su bila otvorena za duže
vrijeme.
Otvarajte vrata samo kad je to potrebno.
Velika količina tople hrane je
postavljena u aparat u posljednjih 24
sata.
Privremeno postavite regulator
temperature na hladnije postavke.
Aparat je u blizini izvora topline.
Molimo postavite regulator temperature
na toplije postavke.
Temeratura je postavljena na previše
hladno.
Privremeno postavite regulator
temperature na toplije postavke.
Aparat nije u vodoravnom položaju.
Ponovo podesite noge.
Aparat dodiruje zid ili druge objekte.
Malo pomaknite aparat.
Komponenta, n.p.cijev, na stražnjem
dijelu uređaja dodiruje drugi dio uređ
aja ili zid.
Ako je potrebno, pažljivo savijte
komponentu.
Otvor za odvod vode je blokiran.
Pogledajte odjeljak Održavanje i
čišćenje
Ako se kvar opet pokazuje, kontaktirajte servisni
centar.
Ovi podaci će vam biti potrebni prilikom
kontaktiranja servisnog centra. Podaci se nalaze
na nazivnoj pločici aparata.
Opis modela
(Mod.)
Broj proizvoda
(PNC)
Serijski broj
(S.N.)
1.
2.
···········································
3.
4.
5.
···········································
6.
···········································
7.
Postavite gumb za regulaciju temperature na
broj "0" da isključite aparat.
Odspojite aparat kako bi provjerili da je
aparat isključen iz mrežnog napajanja.
Uklonite vijak poklopca svjetiljke.
Izvadite poklopac svjetiljke.
Odvrnite žaruljicu u smjeru pokazanom na
donjoj slici, .
Stavite novu žaruljicu u suprotnom smjeru,
a zatim poklopac svjetiljke i učvrstite vijkom.
Priključite aparat i postavite gumb u pravi
položaj.
Zamjena svjetiljke
Oprez! Prije nego što zamjenite svjetiljku,
iskopčajte aparat iz mrežnog napajanja.
Specifikacija svjetiljke: 220-240 V, maks. 15 W
Slijedite postupak u nastavku da zamijenite
svjetiljku
Lamp
Screw
Lamp cover
Tehnički podaci
Za daljnje tehničke informacije pogledajte etiketu na unutarnjoj lijevoj strani aparata i energetsku
naljepnicu.
Dimenzija
Visina
Širina
Dubina
1440 mm
554 mm
570 mm
Instalacija
Pročitajte pažljivo "Sigurnosne
informacije" za vašu sigurnost i ispravan
rad aparata prije instaliranja uređaja.
Pozicioniranje
Instalirajte aparat na mjestu gdje temperatura
okoline odgovara klimatskom razredu
naznačenom na etiketi aparata:
Klima klasa
SN
N
ST
T
Lokacija
Temperatura okoline
+10℃ to +32℃
+16℃ to +32℃
+16℃ to +38℃
+16℃ to +43℃
Aparat mora biti instaliran daleko od izvora
topline kao što su radijatori, bojleri, izravne
sunčeve svjetlosti itd. Omogućite da zrak može
cirkulirati slobodno oko stražnjeg dijela aparata.
Kako bi se osigurale najbolje performanse, ako
je aparat postavljen ispod nadvisujuće jedinice,
minimalna udaljenost između gornjeg dijela
aparata i nadvisujuće jedinice mora biti
najmanje 100 mm. U idealnom slučaju,
međutim, aparat ne bi trebalo postavljati ispod
nadvisujuće jedinice. Ispravno niveliranje je
osigurano pomoću jedne ili više podesivih nogu
na dnu kabineta.
Upozorenje: Mora biti moguće isključiti
aparat iz mrežnog napajanja; utikač
stoga mora biti lako dostupan nakon
instalacije.
7
Električni priključak
Prije uključivanja, provjerite da napon i
frekvencija prikazani na etiketi odgovaraju
vašem lokalnom napajanju.Aparat mora biti
uzemljen. Utikač kabela za napajanje ima
ugrađen kontakt za tu svrhu. Ako utičnica
lokalnog napajanja nije uzemljena, povežite
uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s
važećim propisima, uz konzultacije s
kvalificiranim električarem. Proizvođač odbija
svu odgovornost ako se ne pridržavate
gorenavedenih mjera opreza.
Ovaj aparat je u skladu s E.E.C. Direktivama.
Stražnji fiksator
Kako bi se osigurao potreban prostor za
ventilaciju iza aparata, molimo provjerite da li je
zagrada stražnjeg fiksatora dobro instalirana
prije uključivanja aparata. U daljnjem tekstu
opisano je postavljenje stražnjeg fiksatora:
1.
Prstima pritisnite zagradu fiksatora na obje
strane.
2.
Ostaviti zagradu između vertikalne prečke
kondenzatora i unutar označenih područja.
možete podesiti razinu odvrtanjem
odgovarajućeg regulatora razine na pročelju
(koristite prste ili prikladan ključ).
Reverzibilnost vrata
Strana na koju se otvaraju vrata može se
mijenjati s desne strane (u kompletu) na lijevu
stranu, ako mesto za instalaciju to zahtijeva.
Prije nego što počnete stavite aparat na stražnji
dio kako biste dobili pristup osnovi, te bi ga
trebalo staviti na pakiranje od mekane pjene ili
sličnog materijala kako bi se izbjeglo oštećenje
cijevi za hlađenje na stražnjem dijelu aparata.
1. Odvrnite 2 vijka sa stražnje strane i podignite
stražnji dio poklopca, zatim skinite cijeli
poklopac prema prednjem dijelu aparata.
2.
Uklonite tri vijka prirubnice, a zatim
uklonite gornju šarku. Podignite vrata i
stavite ih na tapaciranu površinu kako bi se
spriječilo njeno grebanje.
3.
Izvadite obje podesive noge , te uklonite
zagradu donje šarke i zagradu lijeve noge
uvrtanjem vijaka.
4.
Odvrnite i uklonite klin donje šarke, te ga
instalirajte na drugu rupu.
Co
nd e nser
skraplacz
s pacer
StražnjiR ear
fiksator
In s wstawić
ert h ere
Tu
3.
Odpustite fiksator i provjerite dali je
pravilno postavljen.
Poravnavanje
Aparat mora biti u vodoravnom položaju kako bi
se otklonile vibracije. Da bi aparat bio u
vodoravnom položaju, mora biti okomito
postavljen i obje podešavajuće nogice trebaju
biti u čvrstom kontaktu s podom. Također,
8
5.
Razmjenite dvije zagrade i namestite ih.
Zamijenite obje podesive noge.
6.
Odvrnite i uklonite klin gornje šarke,
okrenite gornju šarku i zamijenite klin.
7.
Postavite vrata u pravilan položaj.
Provjerite da su vrata u vodoravnom
položaju. Stavite klin donje šarke u donji
otvor za vrata i klin gornje šarke u gornji
otvor za vrata.Zatim učvrstite gornju šarku
sa tri vijka prirubnice.
8.
9. Vratite poklopac.
Prije zamijene vrata, molimo vas da prvo
promijenite poziciju ručke i poklopca otvora
šarke.
1. Koristite plošni odvijač da uklonite 2
poklopca vijka na strani ručke. Zatim
odvijte ručku i namestite je na drugu
stranu vrata.
2.
Odvoji šarka rupu pokriti iz vrata i umetnite
drugi zglob rupu pokriti B koji je u torbi
pribor u rupu.
3.
Kada preokrenuti vrata, molim premjestite
vrata čep od vrata na drugu stranu.
Premjestite prednje malo postolje s lijeva
na desno.
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na pakiranju
označava da se ovaj proizvod ne može tretirati
kao kućni otpad. Umjesto toga, treba ga nositi u
odgovarajuće sabirne centre za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Pravilnim
odlaganjem proizvoda, pomoći ćete u
spriječavanju mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi inače mogle biti
uzrokovane neodgovarajućim rukovanjem ovog
proizvoda pri odlaganju u otpad. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte svoju općinu, te otpad ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Materijali za pakiranje
Materijali sa simbolom se mogu reciklirati.
Odložite ambalažu u odgovarajuće odlagališta
radi recikliranja.
Zbrinjavanje uređaja
1.
2
Izvucite utikač iz struje strujnu utičnicu.
Odsjecite mrežni kabel i bacite ga.
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising