Aeg ÖKO_SANTO_SUPER_1688-6TK Handleiding

Add to My manuals
22 Pages

advertisement

Aeg ÖKO_SANTO_SUPER_1688-6TK Handleiding | Manualzz

ÖKO-SANTO SUPER

Tisch-Kühlautomat electronic

Réfrigérateur automatique table top électronique

Elektronische koelkast tafelmodel

Gebrauchsanweisung

Mode d’emploi

Gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat.

De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren voor latere naslag. Aan eventuele volgende bezitters van het apparaat doorgeven.

Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. S.v.p. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben.

Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden

(Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!)

wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten.

Dit symbool leidt Uw stap voor stap door de bediening van het apparaat.

Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat.

Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.

Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze klantendienst U te allen tijde ter beschikking.

44

Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...

Inhoud

Veiligheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Uw koeltoestel heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Electrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Overzetten van het deurscharnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Beschrijring van het apparat - Op de juiste wijze indelen. . . . . . . . . . . .

51

Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Toetsen voor temperatuurinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Temperatuurindicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

COOLMATIC-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Voor ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

COOLMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Apparaat uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Storingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Legvlakken/roosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Glazen VARIO-legvlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Verplaatsbare deurvakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

De koelruimte wordt automatisch ontdooid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Wat te doen als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Lamp verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Geluiden tijdens de werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Doel, Normen, Richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Vaktermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

45

46

Veiligheid

De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de erkende regels der techniek en aan de Duitse wet op de veiligheid van apparaten.

Deson-danks zien wij ons genoodzaakt U met de volgende veiligheidsaanwij-zingen vertrouwd te maken:

Reglementaire toepassing

• Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is geschikt voor het koelen van levensmiddelen. Als het apparaat voor andere doeleinden gebruikt wordt kan de fabrikant geen verantwoor-ding nemen voor eventuele schaden.

• Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.

• Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor het koelen van levensmiddelen gebruikt wordt, s.v.p. letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt

• Controleer het koelapparaat op transportschaden. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten! Wendt U in geval van schade tot de leverancier.

Koelmiddelen

Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan

(R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel brandbaar is.

• Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.

• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:

– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;

– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.

Veiligheid van kinderen

• Verpakkingsdelen (bijv. folieën, piepschuim) kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Stikgevaar! Verpakkingsmateriaal van kinderen weghouden!

• Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker uit het stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel aanwezige snap– of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Daardoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgeslotenraken (stikgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen.

• Kinderen kunnen gevaren die in het omgaan met huishoudelijke apparaten schuilen vaak niet herkennen. Zorg daarom voor de nodige toezicht en laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Bij dagelijks gebruik

• Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het koelapparaat.

• Geen electrische apparaten (bijv. electrische ijsmachines, mixers etc.) in het koelapparaat gebruiken.

• Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de woning uitschakelen c.q. er uit draaien.

• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit aan het snoer.

Bij storing

• Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiksaanwijzing kijken onder “Wat te doen als ...”. Als de daar gegeven aanwij-zingen niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat werken.

• Koelapparaten mogen alleen door geschoold personeel gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Wendt U zich bij reparaties tot Uw vakhandel of tot onze klantendienst.

Weggooien

Informatie over de verpakking van het apparaat

Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder gevaar weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!

De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en worden als volgt gekarakteriseerd:

>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakken binnen in.

>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe

FCKW-vrij.

De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer bij het oud-papier gedaan worden.

47

48

Weggooien van oude apparaten

Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld te worden. Dit geldt voor Uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging toe is - ook voor Uw nieuwe apparaat.

Waarschuwing!

Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar maken voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken.

Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen.

Aanwijzingen voor het weggooien:

• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.

• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de achterkant, mag niet beschadigd worden.

• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.

Transportbescherming verwijderen

Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het transport beschermd.

Plakband links en rechts aan de buitenkant van de deur er af trekken.

Eventuele plakbandresten kunnen met schoonmaak- of wasbenzine verwijderd worden.

Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen.

Opstellen

Opstelplaats

Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.

De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik.

Het apparaat daarom

– niet aan directe straling van de zon blootstellen;

– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen;

– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ontworpen.

De klimaatcategorieën staan op het merken type-aanduidingsplaatje dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt.

De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatcategorie behoort:

Klimaatcategorie voor een omgevingstemperatuur van

SN

N

ST

T

+10 tot +32 °C

+16 tot +32 °C

+18 tot +38 °C

+18 tot +43 °C

Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:

– tot electrische kachels 3 cm;

– tot olie- en kolenkachels 30 cm.

Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmteisoltieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen.

Als het koelapparaat naast een ander koelof diepvriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten.

Uw koeltoestel heeft lucht nodig

Het koelaggregaat behoeft geen onderhoud. Wat echter nooit mag ontbreken is een goede ventilatie.

De luchttoevoer geschiedt onder de deur, door de ventilatiesleuf tussen toestel en vloer. De luchtafvoer vindt plaats via het bovenste ventilatie-rooster. Let u erop, dat deze openingen niet door sokkelpanelen en dergelijke worden afgedekt.

49

50

Electrische aansluiting

Voor de electrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde beschermkontaktdoos vereist.

De kontaktdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de steker altijd uit de kontaktdoos kan worden getrokken.

De electrische zekering dient minsten 10 Ampère te zijn.

Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de electrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv.

zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm).

Voor ingebruikneming op het merken typeaanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan.

Bijv.: AC 220 ... 240 V 50 Hz of

220 ... 240 V~ 50 Hz

(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)

Het typebordje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.

Overzetten van het deurscharnier

De deurstuiter kan van rechts (stand waarin hij wordt afgeleverd) naar links gewisseld worden als dat voor de opstelplaats nodig is.

Waarschuwing!

Bij het wisselen van de deurstuiters mag het apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Van te voren de stekker uit te stopcontact halen.

Toestel schuin naar achteren kantelen.

Deurscharnierschroeven (K) uitdraaien en deurscharnier (1) naar beneden uit de scharnierbus nemen.

Deur iets openen en naar beneden uitnemen.

K

1

AEG97

Bovenste scharnierstift (A) uit-draaien en op de tegenoverliggende zijde weer monteren.

Deur in de bovenste scharnierstift (A) zetten en deur sluiten.

Scharnierstift van het deurscharnier (1) in de linker scharnierbus van de deur zetten en deurscharnier met de schroeven (K) goed vastdraaien.

A

Deurgreep op de tegenoverliggende zijde monteren. Schroefgaten met plugjes afsluiten.

12

Beschrijring van het apparat - Op de juiste wijze indelen

= Boter, kaas

= Eieren, tubes, konserven

= Dranken

= Kaas, fruit, groente

= Vlees, vleeswaren, zuivelprodukten

= Kant-en-klare gerechten, deegwaren, konserven De bewaartijd is afhankelijk van de soort produkten, zie de aanwijzingen van de fabrikant.

= Bedieningspaneel

EIN/AUS

WÄRMER C

8 6 5 4 2

KÄLTER COOLMATIC

EIN

51

52

Bedieningspaneel

1

+

3

°

C

+ 8 + 6 + 5 + 4 + 2

-

5

2 4 6

1 Netspanninglampje (groen)

2 AAN/UIT-toets

3 Toets voor temperatuurinstelling

4 Temperatuurindicatie

5 Lampje voor ingeschakelde Coolmatic-functie (geel)

6 COOLMATIC-toets, voor intensief koelen in de koelruimte

Toetsen voor temperatuurinstelling

+

°

C

-

De temperatuurinstelling wordt geregeld met behulp van de toetsen “+” en “-”.

+ 8 + 6 + 5 + 4 + 2

De toetsen zijn verbonden met de lampjes van de temperatuurindicatie.

• Bij druk op een van beide toetsen “+” of “-” wordt de temperatuur indicatie van de IST-temperatuur (een lampje brandt) omgeschakeld naar de SOLL-temperatuur (een lampje knippert).

• Elke keer als er opnieuw op een van beide toetsen wordt gedrukt, wordt de SOLL-temp steeds een indicatievakje verder gezet.

• Als geen enkele toets ingedrukt wordt, dan schakelt het lampje van de temperatuurindicatie na korte tijd (ongeveer 5 seconden) automatisch terug naar de IST-temperatuur.

SOLL-temperatuur:

De temperatuur die in de koelruimte bereikt moet worden, kan ingesteld worden met behulp van de temperatuurindicatie (lampjes). De

SOLL-temperatuur wordt knipperend aangeduid.

IST-temperatuur:

De temperatuurindicatie (lampje) geeft de temperatuur aan die nu in de koelruimte heerst. De IST-temperatuur wordt aangeduid door het continu branden van een lampje.

Temperatuurindicatie (lampjes)

°

C

De temperatuurindicatie geeft u de volgende informatie:

+

8

+

6

+

5

+

4

+

2

• Bij normale werking wordt de temperatuur aangeduid die op dit ogenblik in de koelruimte heerst (IST-temperatuur), het overeenkomstige lampje brandt.

• Als de temperatuur in de koelruimte hoger is dan het bereik van de temperatuurindicatie, zijn alle lampjes voor temperatuurindicatie uit.

• Tijdens de temperatuurinstelling wordt de, op dat moment ingestelde temperatuur knipperend aangegeven (SOLL-temperatuur).

COOLMATIC-toets

Met het drukken op de toets “

” wordt de Coolmaticfunctie ingeschakeld. Het gele lampje brandt. De

Coolmatic-functie is geschikt voor het snel afkoelen van grote hoeveelheden producten in de koelruimte.

Door opnieuw op de toets “

” te drukken, kunt u de Coolmatic-functie altijd handmatig beëindigen. Het gele lampje gaat uit. Wanneer de

Coolmatic-functie niet handmatig beëindigd wordt, dan wordt deze functie automatisch na 6 uur uitgeschakeld. Het gele lampje gaat uit.

53

54

Voor ingebruikname

Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).

Ingebruikname

Steker in het stopcontact doen.

Op de AAN/UIT-toets drukken. Het groene netspanninglampje brandt.

De gewenste temperatuur instellen (zie paragraaf 'Temperatuur instellen')

Opmerking:

bij het inschakelen van het apparaat wordt de koelruimtetemperatuur automatisch op +5°C ingesteld wanneer u geen temperatuur kiest.

Daar de bewaartemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt, kunt u direct na het inschakelen van het apparaat al levensmiddelen opslaan.

Met het opslaan van diepvriesprodukten wachten totdat de ingestelde temperatuur van het vriesvak bereikt is.

Temperatuur instellen

Op de toets “+” of de toets “-” drukken.

De temperatuurindicatie schakelt om en duidt knipperend de, op dat moment ingestelde SOLL-temperatuur aan.

Voor het kiezen van hogere temperaturen op de toets “+” drukken.

Voor het instellen van lagere temperaturen op de toets “-” drukken.

De temperatuurindicatie geeft onmiddellijk de gewijzigde instelling aan.

Bij elke druk op een toets wijzigt de temperatuur een vakje.

Een bewaartemperatuur van ongeveer +5°C in de koelruimte wordt normaal gesproken als voldoende koud beschouwd.

Wanneer na het uitvoeren van een temperatuur instelling de toetsen niet meer ingedrukt worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ongeveer 5 seconden) om en geeft weer de heersende ISTtemperatuur in de koelruimte aan. Het knipperen van het indicatielampje verandert in constant branden.

COOLMATIC

De COOLMATIC-functie is uitermate geschikt voor het snel koelen van grotere hoeveelheden in de koelruimte bijvoorbeeld dranken en salades voor een feestje.

Voor het inschakelen van de COOLMATIC-functie drukt u op toets “

”.

Het gele lampje naast de toets brandt als de functie ingeschakeld is.

De COOLMATIC-functie zorgt nu voor intensief koelen. Hierbij wordt automatisch een SOLL-temperatuur van +2°C aangehouden.

Na 6 uur wordt de COOLMATIC-functie automatisch beëindigd. De oorspronkelijk ingestelde SOLL-temperatuur wordt dan opnieuw aangehouden en de temperatuur indicatie toont de, op dat moment heersende koelruimtetemperatuur.

U kunt de COOLMATIC-functie altijd handmatig beëindigen door opnieuw op toets “

” te drukken.

Apparaat uitzetten

Ter bescherming van de gekoelde en de ingevroren producten is het apparaat uitgerust met een veiligheid die onopzettelijk uitschakelen van de machine voorkomt.

Om het apparaat uit te schakelen, dient u de AAN/UIT-toets ongeveer

1 seconde ingedrukt te houden. De verlichting van de temperatuurindicatie gaat uit.

Als het apparaat langere tijd buiten werking gesteld wordt, moet u:

de machine uitschakelen door ongeveer 1 seconde lang op de

AAN/UIT-toets te drukken totdat het lampje van de netspanning uitgaat.

De stekker uit het stopcontact halen of de zekering losdraaien of verwijderen

Koelruimte grondig reinigen (zie hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).

De deur op een kiertje laten staan om het ontstaan van nare luchtjes te voorkomen.

55

56

Storingen

Wanneer de electronica van het apparaat een defect bemerkt dat verhindert dat de IST-temperatuur bepaald kan worden, dan gaan alle lampjes van de temperatuurindicatie knipperen. Het apparaat schakelt over op een noodprogramma totdat de servicedienst de storing verholpen heeft.

Interieur

Legvlakken/roosters

Afhankelijk van model en uitrusting zijn legvlakken van glas, kunststof of roosters meegeleverd.

Een legvlak zo mogelijk in de onderste geleiders boven de groente- en fruitbak schuiven en ook blijven liggen.

De legvlakken kunnen in hoogte versteld worden:

Daartoe de legvlak zo ver naar voren trekken tot hij naar boven en naar beneden bewogen kan worden en er uit gehaald kan worden.

Het plaatsen op een andere hoogte in omgekeerde volgorde uitvoeren.

Glazen VARIO-legvlak

Het apparaat heeft twee halve legvlakken van glas.

Grote artikelen instellen:

De voorste helft van het VARIO-legvlak onder de achterste helft schuiven.

Daardoor wordt ruimte gewonnen om op de daaronder liggende plank grote artikelen te plaatsen.

Verplaatsbare deurvakken

De vakken in de deur kunnen naar boven toe uitgenomen worden en op een andere manier gerangschikt worden.

Ontdooien

De koelruimte wordt automatisch ontdooid

De achterwand van de koelruimte wordt met rijp bedekt als de compressor loopt en ontdooit weer als de compressor stilstaat.

Het dooiwater wordt automatisch verdampt.

Reiniging en onderhoud

Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden.

Waarschuwing!

• Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electriciteitsnet aangesloten zijn. Gevaar voor schokken! Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel c.q. draai de zekering er uit.

• Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. Er kan vocht in de electrische onderdelen komen. Gevaar voor schokken! Hete damp kan kunstoffen onderdelen beschadigen.

• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt.

Let op!

• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv.

- Sap van citroen– of sinaasappelschillen;

- boterzuur;

- schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten.

Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen.

• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

57

58

Koelartikelen er uit halen. Alles afgedekt op een koele plaats leggen.

Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen c.q. er uitdraaien.

Apparaat en interieur met een doek en lauwwarm water schoonmaken. Eventueel een beetje normaal afwasmiddel gebruiken.

Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.

Stof op de condensor verhoogt het energieverbruik. Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken.

Het dooiwater-afvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren.

Een verstopt dooiwater afvoergat met behulp van het groene stopje dat met het toestel is meegeleverd de opening schoonmaken.

Als alles droog is, de levensmiddelen er weer in doen en het apparaat weer in bedrijf nemen.

Tips om energie te besparen

• Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer.

• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.

• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten afkoelen.

• Deur slechts zo lang open laten als nodig is.

• De temperatuur niet lager dan nodig instellen.

• Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de achterzijde van het toestel, schoon.

Wat te doen als ...

Hulp bij storingen

Onderdelen:

Kleine reparaties kunt u zelf uitvoeren. Onderdelen kunt u bij de afdeling klantenservice verkrijgen. Er is geen bijzondere handigheid vereist om onderdelen zelf te verwangen, bijv.:

– boter- en kaasvak,

– eierrekjes,

– deurrekken,

– fruit- en groentebakken,

– roosters.

Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die zelf aan de hand van de volgende aanwijzingen opgelost kunnen worden. Voer zelf geen verdere werkzaamheden uit als de volgende informatie in concrete gevallen niet verder helpen.

Waarschuwing!

Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wendt U bij reparatie tot Uw vakhandel of onze klantendienst.

Störung Mogelijke oorzaken Verhelpen

Het apparaat werkt niet: het groene lampje van de netspanning en het lampje van de temperatuur-indicatie branden niet.

Het apparaat is niet ingeschakeld

De stekker zit niet of niet goed in het stopcontact.

De zekering is doorgeslagen of defect.

Het stopcontact is defect.

Het apparaat aanzetten.

De stekker in het stopcontact steken.

De zekering controleren en eventueel vervangen.

Een elektriciën roepen om het defect aan het spanningsnet te verhelpen.

59

60

Störung Mogelijke oorzaken Verhelpen

De levensmiddelen zijn te warm.

Temperatuur is niet juist ingesteld.

Deur heeft te lang opengestaan.

In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen.

Het apparaat staat naast een warmtebron.

Zie hoofdstuk “Ingebruikname”.

Deur slechts zo lang open laten als nodig is.

Temperatuurregelaar op een koudere stand zetten.

Binnenverlichting werkt niet.

Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting.

Lamp is kapot.

Deurafdichting is lek

(eventueel na het verwisselen van de deuraanslag).

Zie hoofdstuk “Opstelplaats”.

Zie hoofdstuk “Lamp verwisselen”.

Op de ondichte plaatsen de deurafdichting voorzichtig met een Föhn® verwarmen (niet heter dan ca.

50 °C).

Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer hele-maal sluit.

Instelvoetjes bijstellen.

Ongewone geluiden.

Apparaat staat niet recht.

Apparaat komt tegen de muur of tegen andere voorwerpen aan.

Een onderdeel, bijv. een leiding, aan de achterkant van het apparaat komt tegen een ander onderdeel van het apparaat aan of tegen de muur.

Water op de bodem van de koelruimte of op de planken.Ontdooiwaterafvoer is verstopt.

Zie hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”.

Nadat u op de toets

” gedrukt heeft of nadat de temperatuur instelling gewijzigd is, start de compressor niet gelijk.

Apparaat iets wegtrekken.

Dit onderdeel voorzichtig wegbuigen.

Storing Mogelijke oorzaken Verhelpen

Dit is normaal, er zijn geen storingen.

De compressor start na een tijdje automatisch.

Lamp verwisselen

Waarschuwing! Gevaar voor electrische schok! Voor het verwisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen c.q. eruit draaien.

Lampgegevens: 220-240 V, max. 15 W

De AAN/UIT-toets ongeveer 1 seconde ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.

Stekken uit het stopcontact trekken.

Voor het verwisselen van de lamp de schroef die de afdekking van het lampje bevestigt, eruit draaien.

Op de afdekking van het lampje drukken en deze achteruit laten glijden.

Defecte lamp verwisselen.

De afdekking weer monteren en de bevestigingsschroef aandraaien.

De koelkast aanzetten.

61

Klantenservice

Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. Adressen en telefoonnummers staan in bijgevoegde boekje "Garantievoorwaarden/Klantendienst".

Een gerichte onderdeelvoorbereiding kan onnodige moeite en kosten besparen. Vermeld daarom de volgende gegevens van het apparaat:

• Naam model

• Productnummer (PNC)

• Productienummer (S-No.)

Deze gegevens staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje aan de binnenkant van het apparaat. Aanbevolen wordt deze gegevens hier in te vullen om ze snel bij de hand te hebben.

Aanwijzing:

Voor het ten onrechte contact opnemen met de klantendienst tijdens de garantieperiode worden kosten berekend.

Geluiden tijdens de werking

De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten:

• Klikken Elke keer als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, hoort u een klik

• Zoemen Zodra de compressor functioneert, hoort u gezoem.

• Gebubbel/ Wanneer het koelmiddel door smalle leidingen stroomt, gegorgel hoort u een gebubbel of gegorgel.

Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen.

62

Doel, Normen, Richtlijnen

Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt.

Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens het Duitse Gerätesicherheitsgesetz (GSG), het Duitse Unfallverhütungsvorschrift für Kälteanlagen (VBG 20) en de bepalingen van het

Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).

De koudecirculatie is op dichtheid getest.

Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

– 73/23/EWG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn

– 89/336/EWG van 3.5.1989

(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMV-richtlijn

Vaktermen

• Koelmiddel

• Koelmidde kringloop

• Verdamper

• Compressor

• Condensor

Vloeistoffen die gebruikt kunnen worden voor koudeproductie, worden koelmiddelen genoemd. Deze stoffen hebben verhoudingsgewijs een laag kookpunt, zo laag dat de warmte van de aanwezige levensmiddelen in het koelapparaat, het koelmiddel tot koken ofwel tot verdampen kan brengen.

Gesloten kringloopsysteem waarin het koelmiddel zich bevindt. De koelmiddelkringloop bestaat hoofdzakelijk uit verdamper, compressor, condensor en leidingen.

In de verdamper verdampt het koelmiddel. Net als alle vloeistof, heeft het koelmiddel warmte nodig om te kunnen verdampen. Deze warmte wordt onttrokken aan de binnenruimte van het koelapparaat, de ruimte koelt daardoor af. Hiertoe is de verdamper in de binnenruimte geplaatst of gelijk achter de binnenwand aangebracht en daardoor niet zichtbaar.

De compressor ziet eruit als een tonnetje. Hij wordt aangedreven door een ingebouwde elektromotor en is achter, aan de onderkant van het apparaat geplaatst. De compressor zorgt ervoor dat het gasvormige koelmiddel aan de verdamper onttrokken wordt en vervolgens verdicht en naar de condensor geleid wordt.

De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor wordt het koelmiddel dat door de comressor verdicht is, gecondenseerd. Hierbij komt warmte vrij die door de oppervlakte van de condensor aan de omgevingslucht afgegeven wordt.

De condensor is daarom aan de buitenkant, meestal aan de achterkant van het apparaat, aangebracht.

63

AEG Hausgeräte GmbH

Postfach 1036

D-90327 Nürnberg http://www.aeg.hausgeraete.de

© Copyright by AEG

01-1199

2222 660-23

advertisement

Related manuals