Aeg-Electrolux | SK81840-4I | User manual | Aeg-Electrolux SK81840-4I Упутство за коришћење

Aeg-Electrolux SK81840-4I Упутство за коришћење
AEG
UPUTSTVO ZA UPOTREBU UGRADNOG
FRIŽIDERA SK 81840-4i
1
Postovani korisniče!
Pre nego što počnete da koristite vaš novi frižider, pročitajte pažljivo ovo uputstvo za
upotrebu.
Sačuvajte ovo uputstvo jer će Vam biti dragocen savetnik sve dok budete koristili
uređaj , a prosledite ga eventualnom sledećem korisniku.
Ovo uputstvo može se primeniti i na nekim drugim uređajima koji imaju slične
tehničke karakteristike. Obratite pažnju na instrukcije koje se odnose na Vaš uređaj.
Ukoliko dođe do nekih tehničkih problema kod rada uređaja, ovo uputstvo sadrži
savete kako da sami otklonite neke od smetnji. Pogledajte odeljak “Šta učiniti u
slučaju da…”. Ukoliko Vam ovi saveti i uputstva ne budu dovoljni, ovlašćeni servisi
Vam stoje na raspolaganju.
2
Sadržaj:
Važne napomene.....................................................................................................4
Pre prve uporebe....................................................................................................6
Korišćenje Vašeg uređaja......................................................................................6
Pribor unutar uređaja...........................................................................................7
Staklene police.........................................................................................................7
Pregrade u vratima...................................................................................................7.
Smeštanje namirnica unutar uređaja..................................................................8
Zona u kojoj je niža temperatura.............................................................................8
Frižider.....................................................................................................................8
Komora za zamrzavanje...........................................................................................8
Čuvanje gotovih smrznutuh i duboko smrznutih proizvoda.....................................9
Priprema kocki leda..................................................................................................9
Kako izvaditi kocke ................................................................................................9
Održavanje i čišćenje...........................................................................................10
Otapanje..................................................................................................................10
Čišćenje..................................................................................................................10
Zamena sijalice u frižideru.....................................................................................11
U slučaju da niste prisutni ili da ne koristite uređaj................................................11
Šta uraditi u slučaju da.........................................................................................12
Tehničke karakteristike........................................................................................13
Instalacija...............................................................................................................14
Uklanjanje zaštitne ambalaže prilikom transporta..................................................14
Postavljanje..............................................................................................................14
Povezivanje na električno napajanje........................................................................14
Uputstva za ugradnju............................................................................................14
Promena smera otvaranja vrata frižidera..................................................................14
Dimenzije otvora u koji smeštate uređaj...................................................................14
Vašem uređaju je potreban vazduh............................................................................15
Ugradnja....................................................................................................................15
Promena smera otvaranja vrata komore za zamrzavanje...........................................16
Servis.........................................................................................................................16
3
Važne napomene
Ove napomene date su zbog Vaše bezbednosti i zbog bezbednosti drugih.
Upotreba
• Uređaj je predviđen da njime rukuju odrase osobe. Povedite račuina da ga
deca ne bi koristila za igru.
• Čim dobijete ovaj uređaj, odmah ga raspakujte i proverite u kakvom je stanju.
• Ovaj frižider je namenjen za normalnu kućnu upotrebu. Nemojte ga koristiti u
komercijalne, industrijske ili neke druge svrhe.
• Nemojte menjati karakteristike ovog uređaja- to može biti opasno!
• Ne konzumirajte led odmah pošto ga izvadite iz uređaja, jer može doći do
povreda.
• Frižider i komora za zamrzavanje su predviđeni isključivo za čuvanje i
zamrzavanje namirnica.
• Ukoliko je temperatura u prostoriji 12˚C ili niža, uspešan rad komore za
zamrzavanje nije zagarantovan.
• Proizvod koji se otopio ne sme se ponovo zamrzavati.
• Za čuvanje ili zamrzavanje namirnica sledite uputstva proizvođača.
• Kod svih frižidera i zamrzivača se određeni delovi prekriju slojem inja. Taj
sloj se otapa automatski ili ručno, zavisno od modela.
• Inje nikada nemojte strugati metalnim predmetom, jer tako može doći do
oštećenja uređaja. Za tu svrhu koristite priloženi plastični strugač.
• Ne koristite šiljate ili predmete sa oštrim ivicama da bi izvadili kalupe za led
koji su prionuli.
• Ne stavljajte gazirana pića u komoru za zamrzavanje jer mogu pući.
• Uvek pre nego što počnete sa čišćenjem uređaja, ili ako menjate sijalicu unutar
njega, isključite ga iz struje.
• Ne uključujte električne naprave unutar uređaja.
Pravljenje zaliha namirnica u frižideru i pravila o higijeni
Gotova jela i druge krhke i osetljive namirnice zahtevaju odgovarajuću temperaturu
prilikom transporta kao i dok ih čuvate unutar uređaja.
U kućnim prilikama, pravilna upotreba frižidera i striktno poštovanje pravila
doprinose uspešnom čuvanju namirnica.
Čuvanje namirnica/ Podešavanje temperature
•
Rasporedite namirnice unutar uređaja prema vrsti, i to na mesto koje je za njih
predviđeno.
Zona gde je umerena toplota: pića, jaja, buter, gotovi i domaći sosevi, sirevi, sveže
voće i povrće.
Hladna zona: mlečni proizvodi, mlečni deserti, masne namirnice, sveži sirevi.
Zona sa najnižom temperaturom: meso, živina, riba, suhomesnati proizvodi, gotova
jela, mešane salate, jela i poslastice na bazi jaja i šlaga, sveže testenine, torte, pica/
4
kiš, sveži proizvodi i sirevi od nekuvanog mleka, svi sveži proizvodi na kojima je
označen rok trajanja- čuvaju se na temperaturi od +4˚C i nižoj.
Obratite pažnju na navedena uputstva- tako ćete izbeći da se namirnice pokvare i
čuvaćete ih na pravilan način.
• Lepo smestite namirnice da se međusobno ne dodiruju.
• Operite ruke pre nego što dođete u kontakt sa namirnicama, zatima kada
pripremate hranu, i kada postavljate sto.
• Ne upotrebljavajte pribor koji je već korišćen (drvene varjače, daščice za
seckanje) ukoliko ih prethodno niste dobro oprali.
• Sačekajte da se jelo sasvim ohladi pre nego što ga stavite u frižider (npr. supa).
• Nemojte prečesto otvarati vrata od uređaja izuzev ako je to neophodno, i
nemojte ih predugo držati otvorenim da se temperatura unutar uređaja ne bi
poremetila.
• Napravite rastojanje između namirnica kako bi vazduh mogao slobodno da
cirkuliše između njih.
Proverite temperaturu unutar uređaja, naročito u zoni gde je temperatura najniža.
Podesite termostat da bi se postigla odgovarajuća temperatura (pogledajte odeljak ''
Upotreba'').
Merenje temperature u određenoj zoni (npr. na staklenim policama) možete izvršiti
tako što ćete termometar staviti u čašu sa vodom, a vrata uređaja pri tome držite
zatvorenim.
Poštovanje pravila o higijeni
•
•
•
Temeljno očistite unutrašnjost frižidera koristeći blago sredstvo za čišćenje,
potomisperite vodom u koju ste dodali limunov sok, belo sirće ili neko drugo
odgovarajuće dezinfekciono sredstvo.
Pokrijte namirnice.
Pridržavajte se uputstva za upotrebu ovog uređaja.
Instalacija
•
•
•
•
•
Pre instalacije uređaja uverite se da slučajno ne stoji na kablu za napajanje
strujom.
Važno: u slučaju da dođe do oštećenja kabla za napajanje strujom, može ga
zameniti samo ovlašćeno lice.
Frižider se osetno zagreva u predelu gde je kondenzator i kompresor. Vodite
računa da vazduh slobodno cirkuliše oko uređaja. Nedovoljna ventilacija može
dovesti do lošeg rada i kvarova kod uređaja.
Sledite uputstva za instalaciju.
Pošto Vam je uređaj dopremljen, sačekajte 2 sata pre nego što ga priključite na
napajanje strujom da bi se rashlađivač koji kruži stabilizovao.
Ovaj uređaj je težak. Budite pažljivi kada ga pomerate.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što uređaj instalirate i počnete da ga
upotrebljavate. Zahvaljujemo Vam na pažnji.
5
Zaštita okoline
Svi materijali obeleženi odgovarajućim simbolima mogu se reciklirati. Reciklirajte ih
u odgovarajućim kontejnerima.
Isobutan (R 600 A), prirodan gas koji vrši funkciju hlađenja poseduje visok stepen
prilagođavanja okruženju, ali je zapaljiv:
1. Ne upotrebljavjte električne uređaje (npr. miksere, fenove za kosu-u cilju
bržeg otapanja uređaja) u unutrašnjosti ovog frižidera.
2. Uverite se da tokom transporta uređaja nije došlo do oštećenja ni jednog
dela koji vrši funkciju hlađenja.Ukoliko je došlo do oštećenja uređaja koji
obezbeđuje kruženje rashlađenog vazduha:
• Izbegnite otvoreni plamen (sveće) i sve druge zapaljive izvore
(varnice).
• Temeljno izvetrite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
• Ukoliko uklanjate ovaj uređaj jer ga više nećete koristiti,
povedite računa da slučajno ne oštetite sistem koji vrši funkciju
hlađenja.
• Ovaj uređaj je opremljen magnetnim sistemom pomoću koga se
zatvaraju vrata. Savetujemo Vam da ga onesposobite pre nego što
ga uklonite, da biste izbegli da se deca slučajno ne zatvore unutra i
dođu u situaciju opasnu po život. Presecite kabl za napajanje
strujom.Obratite se servisu.
Ukoliko đođe do greške u radu uređaja, pogledajte poglavlje '' Šta uraditi u slučaju
da...'' Ako je uprkos svemu nephodno izvršiti popravke, obratite se prodavcu.
Ovlašćeni servis jedino sme vršiti popravke.
Pre prve uporebe
Vaš frižider je namenjen za čuvanje namirnica- stoga ga održavajte čistim koristeći
rastvor sredstva za pranje posuđa u mlakoj vodi.
Dobro ga isperite i osušite.
Nakon toga, sačekajte 2 sata pa ga priključite na napajanje strujom i podesite
termostat.
Korišćenje Vašeg uređaja
1. Termostat
On uspostavlja:
1. Početak i prestanak rada uređaja. Kada je postavljen na poziciju ''0'', isključuju
se i frižider i komora za zamrzavanje.
2. Podešavanje temperature unutar čitavog uređaja.
Pozicija ''6'' odgovara najnižoj temperaturi.
6
Kada uređaj počne da radi ili nakon odloženog starta
1. Ukoliko koristite komoru za zamrzavanje.
Termostat postavite na poziciju ''6'' i ostavite tako oko 2 sata, pa potom smestite
namirnice da se zamrzavaju.
Posle toga termostat vratite na uobičajenu poziciju.
2. Ukoliko nećete odmah koristiti komoru za zamrzavanje
Postavite termostat na srednje pozicije (3 ili 4), a kasnije shodno Vašem iskustvu
podešavajte željenu temperaturu.
Kada po prvi put koristite komoru za zamrzavanje:
Direktno stavite u nju smrznute ili duboko smrznute namirnice.
Prva napomena:
Temperatura unutar uređaja zavisi od više faktora, kao što su: temperatura u
prostoriji u kojoj se uređaj nalazi, količina namirnica, učestalost otvaranja vrata
uređaja itd. Kada podešavate termostat, uzmite ove faktore u obzir.
Druga napomena:
Ako se na donjem delu zadnjeg zida frižidera stvore prekomerne naslage inja (ili
je uređaj prepunjen, ili je temperatura u prostoriji previsoka ili ste prečesto
otvarali njegova vrata)- postepeno podešavajte termostat na sve nižu temperaturu
da biste postigli da se kompresor periodično zaustavlja. Tada počinje automatsko
otapanje frižidera.
Pribor unutar uređaja
Staklene police
Klizači koji se nalaze na bočnim zidovima u unutrašnjosti uređaja omogućuju da
police postavite na različitim visinama shodno Vašim potrebama. Jedino se polica
iznad kutije za povrće ne može pomerati.
Da biste police izvukli van, povucite ih ka sebi.
Ukoliko kod Vašeg uređaja postoji polica upola manja od ostalih, na policu koja je
ispod nje u tom slučaju možete stavljati namirnice i posude koje su visoke.
Pregrade u vratima
Takođe ih prema ličnim potrebama možete postavljati na različite visine. Da biste
ih izvukli, povucite ih na gore.
7
Smeštanje namirnica unutar uređaja
Zona gde je najniža temperatura
Namirnice ćete najbolje čuvati ukoliko ih, zavisno od njihove vrste, stavite u
odgovarajući deo uređaja.
Zona gde je temperatura najniža nalazi se na donjoj staklenoj polici.
Mesto gde stavljate namirnice
Komora za zamrzavanje
Namirnice
Kocke leda, smrznuti i duboko smrznuti
proizvodi, sladoled, sveži proizvodi koje
želite da zamrznete
Kuvane namirnice, lagana jela i sve
namirnice koje ćete brzo upotrebiti, sveži
sirevi, suhomesnati proizvodi
Meso, piletina, divljač i sveža riba.
Maksimalno vreme čuvanja ovih
namirnica je 1-2 dana.
Sveže voće i povrće
Flaše, kremovi, jogurt, buter, kačkavalj,
jaja...
Frižider
Gornja i centralne police
Donja staklena polica
Kutija za povrće
Pregrade u vratima
Napomene: Banane, krompir, beli i crni luk ne drže se u frižideru. Mlad sir takođe,
izuzev ako želite da sprečite njegovo ''zrenje''. Morate ga lepo upakovati.
Frižider
Savetujemo da...
•
•
•
U uređaj stavite isključivo sveže, oprane i namirnice koje su upakovane u
odgovarajuću ambalažu (u trgovinskim radnjama možete naći velikih broj
raznovrsnih posuda za pakovanje namirnica).
Pridržavajte se uputstava za čuvanje namirnica u frižideru, kao i pravila o
higijeni- pogledajte poglavlje ''Važne napomene''.
Pošto ste utvrdili da je obezbeđena dovoljna cirkulacija vazduha, nikako
nemojte oblagati police u frižideru papirom ili plastičnom folijom.
Komora za zamrzavanje
Kako zamrzavazi...
Na vratancima komore za zamrzavanje nalaze se 4 zvezdice što znači da možete
zamrzavati sveže namirnice i kuvana jela.
Zamzavanje namirnice na najbrži način je ako se temperatura spusti na -18˚C.
Štaviše, ukoliko želite brzo zamrzavanje, termostat podesite na najvišu poziciju, i
čekajte dok se temperatura u frižideru ne spusti ispod 0˚C.
Kada uključite uređaj ili nakon procesa otapanja, savetujemo da pričekate 2 sata pre
nego što smestite namirnice u komoru za zamrzavanje.
8
Kapacitet zamrzavanja je naznačen na specifičnoj nalepnici koja se nalazi u
uređaju.
Da biste postigli najbolje zamrzavanje:
•
Poštujte naznake sa specifične nalepnice, gde je navedena maksimalna
količina namirnica koje možete zamrzavati u roku od 24 h.
Nemojte praviti kocke leda tokom procesa zamrzavanja namirnica (24 h), i povedite
računa da sveže namirnice ne dođu u kontakt sa već smrznutim.
Čuvanje gotovih smrznutih i duboko smrznutih proizvoda
Da biste na pravilan način čuvali smrznute i duboko smrznute proizvode, temperatura
unutar komore za zamrzavanje bi trebalo da bude -18˚C i niža.
Uverite se da je ambalaža namirnica neoštećena i da nije vlažna, jer tako može doći
do otapanja.
Potrudite se da u najkraćem mogućem roku dopremite namirnice od prodavnice do
Vašeg domaćinstva. Koristite torbe koje ne propuštaju toplotu.
Poštujte rok trajanja koji je označen na ambalaži.
Izbegavajte da prečesto otvarate vratanca komore za zamrzavanje i da ih držite
otvorenim duže nego što je neophodno. Porast temperature može nepovoljno uticati
na rok trajanja proizvoda.
Pre nego što namirnice stavite da se zamrzavaju, ostavite ih da se ohlade.
Ne upotrebljavajte smrznute proizvode odmah pošto ih izvadite iz komore za
zamrzavanje- mogu Vam se prilepiti za kožu i izazvati povrede. Proizvod koji je
jednom odmrznut ne sme se ponovo zamrzavati, izuzev ukoliko ga u
međuvremenu niste skuvali.
Priprema kocki leda
Kocke leda pripremajte u komori za zamrzavanje.
Napunite posudu za led ¾ od njene ukupne visine, a pošto se zapremina kocki
povećava pri zamrzavanju, da one ne nadođu van posude.. U slučaju da je voda kod
Vas bogata mineralima, možete je sipati u posudu za led, ali nikako gaziranu vodu.
Posude za led od plastike Vam omogućuju da možete lagano izvaditi kocke leda. Ako
pak želite da napravite kocke na što brži način, koristite metalne posude koje možete
kupiti u trgovinskim radnjama.
Kako izvaditi kocke leda
Ako vadite kocke leda iz plastične kutije, dovoljno je da je jednostavno iskrivite
uvrtanjem, a ako je u pitanju metalna kutija, postavićete je pod mlaz hladne vode da
biste olakšali postupak.
Nikada ne pokušavajte da posudu za led koja je prionula u uređaju odvojite uz
pomoć noža ili nekog drugog zašiljenog predmeta, jer možete izazvati teška
oštećenja.
9
Održavanje i čišćenje
Otapanje
Frižider
Svaki put kada kompresor prestane sa radom, počinje automatsko otapanje frižidera.
Voda od otapanja se sakuplja u posudi koja je smeštena u zadnjem delu uređaja, i
odatle isparava. Ovaj proces se odvija samostalno, ne morate učestvovati u njemu.
Komora za zamrzavanje
Povremeno (svake druge ili treće sedmice) uz pomoć plastične lopatice uklonite sloj
inja koji se nahvatao na zidovima- pri tome nije neophodno da uređaj isključite iz
struje i izvadite namirnice iz komore.
Nikada ne upotrebljavajte zašiljene ili metalne predmete da biste odstrugali injetako možete izazvati ozbiljna oštećenja.
Jednom do dvaput godišnje, ili svaki put kada sloj inja dostigne debljinu oko 5 mm,
potrebno je da sprovedete potpun proces otapanja uređaja.
Proces potpunog otapanja
1. Za to izaberite momenat kada u uređaju ima malo namirnica.
2. Kako porast temperature može prouzrokovati da se smrznute namirnice
pokvare, termostat postavite na poziciju ''6'' 12 sati pre nego što proces
otapanja otpočne, kako biste obezbedili dovoljnu rezervu hladnoće (koja je
potrebna namirnicama).
3. Termostat postavite na poziciju ''0''. Isključite ga iz struje.
4. Izvadite van posude sa ledom i smrznute namirnice. Uvijte ih u nekoliko
slojeva novinske hartije, ili još bolje, stavite ih u odgovarajuće ambalaže koje
su otporne na toplotu. Čuvajte ih tako na suvom mestu.
5. Vrata uređaja držite otvorenim.
Kada je proces otapanja završen, uređaj prebrišite i pažljivo osušite, a potom
ga priključite na strujnu mrežu.
Nakon 2 sata, vratite smrznute namirnice u komoru za zamrzavanje.
Čišćenje
Uređaj smete čistiti samo pošto ga isključite iz struje.
Ne upotrebljavajte abrazivna ni agresivna sredstva za čišćenje, kao ni sunđere sa
grubom stranom za čišćenje uređaja.
Nephodno je da Vaš uređaj održavate u savršenom čistom stanju.
Čišćenje unutrašnjosti uređaja
Savetujemo Vam da pravilno čistite frižider, a komoru za zamrzavanje svaki put
nakon procesa otapanja.
10
Frižider
•
•
•
Izvadite iz frižidera sve dodatke (staklene police, pregrade u vratima, kutiju za
voće i povrće, itd...). Sve ih operite mlakom vodom u koju ste dodali blago
sredstvo za pranje posuđa, isperite pod mlazom vode i pažljivo osušite.
Na isti način operite i osušite unutrašnje zidove uređaja. Obratite pažnju na
držače polica i na odvodni kanal za vodu od otapanja. Otvor za odvod vode
očistite uz pomoć plastičnog zelenog štapića koji se nalazi u samom otvoru.
Operite gumenu zaptivku vrata, ali i deo ispod nje.
Komora za zamrzavanje
Nakon otapanja, komoru za zamrzavanje i zaptivku vrata operite pomoću sunđera i
blagog deterdženta. Pažljivo isperite i osušite.
Čišćenje spoljašnjeg dela
Operite mlakom vodom sa rastvorom sapuna. Pažljivo isperite i osušite.
S vremena na vreme očistite kondenzator (to je rešetka koja se nalazi sa zadnje strane
uređaja), pomoću usisivača ili četke.
Zamena sijalice u frižideru
•
•
•
•
•
•
Isključite uređaj iz struje.
Odvijte šraf koji pričvršćuje plastični poklopac.
Otkačite pokretni deo pritiskom na njega.
Zamenite sijalicu odgovarajućim modelom- max. 15 W.
Vratite na svoje mesto poklopac, pa zavijte šraf.
Uključite uređaj u struju.
U slučaju da niste prisutni ili da ne koristite uređaj
Isključite uređaj iz struje, ispraznite ga, otopite i očistite.
Tokom perioda dok ne upotrebljavate uređaj, držite njegova vrata polu-otvorenim.
Ukoliko pak niste u mogućnosti da uređaj isključite iz struje i da ga ispraznite, uverite
se da je on u dobrom stanju uzevši u obzir koliko je napunjen i kako radi.
11
Šta uraditi u slučaju da...
Proizvođač ovog uređaja Vam garantuje za njegov rad.
Ukoliko pak uočite da postoji neki problem pri njegovom radu, pre nego što pozovete
ovlašćeni servis, pogledajte navedenu tabelu.
Simptomi
Uređaj ne radi
Rešenja
Proverite da:
• li je utikač dobro uključen u
utičnicu;
• li su osigurači ispravni i da li su
dobro postavljeni;
• termostat nije slučajno postavljen
na poziciju ''0''.
Temperatura unutar uređaja je Proverite da:
preniska
• termostat nije postavljen na neku
poziciju koja stvara nisku
temperaturu;
Temperatura unutar uređaja je Proverite da:
previsoka
• termostat nije postavljen na neku
poziciju koja stvara visoku
temperaturu;
• li
su
namirnice
pravilno
raspoređene (pogledajte odeljak
''Smeštanje namirnica unutar
uređaja'');
• vazduh slobodno cirkuliše između
namirnica;
• li su vrata uređaja dobro
zatvorena;
• li je zaptivka vrata u dobrom
stanju i čista;
• niste stavili previše namirnica u
uređaj istovremeno;
• u kakvom je stanju uređaj i kakva
je cirkulacija vazduha;
• uređaj ne stoji blizu nekog izvora
toplote;
Proverite da:
Svetlo unutar uređaja ne radi
• li je sijalica ispravna;
Proverite
da:
Inje se nahvatalo na zadnjem zidu
uređaja
• termostat nije postavljen na neku
poziciju koja stvara nisku
temperaturu;
• namirnice nisu smeštene tik uz
zadnji zid kako bi vazduh mogao
slobodno da cirkuliše;
12
•
Na dnu frižidera ima vode
Uređaj vibrira
li je zaptivka vrata u dobrom
stanju i čista.
Proverite da:
• otvor za odvod vode nije slučajno
nečim blokiran;
Proverite da:
• li je uređaj pravilno postavljen
(pogledajte
poglavlje
''
Instalacija'');
• uređaj nije instaliran pokraj
zvučne pregrade;
• li je uređaj postavljen uz neki
drugi komad nameštaja.
U slučaju da svoj problem ne možete pronaći u navedenij tabeli, što pre pozovite
ovlašćeni servis kako biste izbegli da se namirnice koje čuvate unutar uređaja,
pokvare. U potpunosti ih obavestite o Vašem uređaju, o svim podacima koji su
naznačeni na specifičnoj nalepnici koja se nalazi unutar uređaja.
U slučaju prestanka rada uređaja
Ako dođe do kratkog prestanka rada u slučaju nestanka struje, ne postoji rizik da se
namirnice pokvare. Izbegavajte da otvarate vrata uređaja.
Ako se pak prekid rada produži, prebacite smrznute namirnice u neki drugi uređaj za
zamrzavanje. Održavanje hladnoće Vašeg uređaja (u slučaju nestanka struje)
navedeno je u odeljku '' Tehničke karakteristike''. Ono može biti kraće u zavisnosti od
količine namirnica u uređaju.
Kada konstatujete da je počelo otapanje, namirnice upotrebite u najkraćem
vremenskom roku ili ih potpuno otopite pre nego što ih pripremite (skuvate, ispečeteto vazi za sirove namirnice).
Tehničke karakteristike
Dimenzije za ugradnju
Visina mm
Širina mm
Dubina mm
Sposobnost zamrzavanja kg /24 h
Održavanje hladnoće u slučaju nestanka struje /h
13
1780
560
550
3
20
Instalacija
Uklanjanje zaštitne ambalaže prilikom transporta
Uređaj i pojedini njegovi unutrašnji delovi su zaštićeni prilikom transporta.
Uklonite svu lepljivu traku i ostale zaštitne delove iz unutrašnjeg dela uređaja.
Postavljanje
Ovaj uređaj postavite što dalje od izvora toplote (grejalica, šporeta ili jakih sunčevih
zraka).
Povedite računa da vazduh može neometano da cirkuliše oko uređaja (pogledajte
uputstvo za ugradnju).
Da bi obezbedili dobro funkcionisanje ovog uređaja, temperatura u prostoriji
gde se on nalazi trebalo bi da bude između +10˚C i 38˚C. Ukoliko temperatura
pređe navedenu, rad uređaja neće biti zadovoljavajući.
Važno:
Uređaj stalno mora biti uključen u struju, a nakon priključivanja utičnica mora ostati
pristupačna.
Povezivanje na električno napajanje
Ovaj uređaj mora biti priključen na 230 V monofazne struje.
Upotrebite osigurače jačine 10 A.
Važno:
U slučaju da je kabl za napanje strujom oštećen, mora biti zamenjen kablom
istog tipa. To mora utraditi samo stručno lice.
Ovaj uređaj ne sme biti povezan na napajanje strujom pomoću kabla koji je produžen
ili pomoću kutije sa više utičnica.
Proverite da li je uređaj uzemljen po propisima.
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ako dođe do nezgode izazvane uređajem koji
nije pravilno uzemljen ili nije uzemljen uopšte.
Uputstva za ugradnju
Promena smera otvaranja vrata frižidera
Vrata uređaja su pričvršćena da se ne bi otvarala prilikom transporta. Uklonite gornji i
donji deo koji pričvršćuju vrata.
Dimenzije otvora u koji smeštate uređaj
Visina 1780 mm
Dubina 550 mm
Širina
560 mm
14
Vašem uređaju je potreban vazduh
Neophodna je dovoljna cirkulacija vazduha .
Pažnja: proverite da ventilacioni otvori nisu slučajno nečim blokirani.
Neophodno je da prostor u koji smeštate uređaj ima ventilacioni otvor sladećih
dimenzija:
Dubina
50 mm
Širina
540 mm
Ugradnja
Zalepite maskirnu lajsnu između uređaja i ugradnog elementa kao što je prikazano na
slici u originalnom uputstvu.
Probušite pomoću bušilice rupe prečnika ø 2.5, (maksimalne dubine 10 mm) na kutiji
u koju postavljate uređaj.
Pričvrstite uređaj uz pomoć 4 šrafa koja su za to namenjena. Namestite ventilacionu
rešetku (C) i poklopac od šarke (D) kao što je prikazano na slici u originalnom
uputstvu.
U rupice za pričvršćivanje i šarke (B) namestite odgovarajuće poklopce.
Skinite delove koji su na slici označeni sa A,B,C i D.
Namestite šine (A) gore i dole, na unutrašnjoj strani vrata ugradnog elementa i
označite pozicije spoljnih rupica. Nakon što probušite rupice, pričvrstite šine
zavrtnjima koje ste dobili upakovane, zajedno sa uređajem.
Namestite odgovarajući poklopac (C) na šinu (A).
Otvorite vrata uređaja i ugradnog elementa za otprilike 90˚C. Namestite nosač šine
(B) na šinu (A). Spojite vrata uređaja i vrata ugradnog elementa i označite mesta na
kojima treba probušiti rupice. Skinite nosače šina i napravite rupice prečnika 2 mm sa
odstojanjem od 8 mm od spoljne ivice vrata. Opet postavite nosače šina na šine i
pričvrstite šrafovima koje ste dobili sa uređajem.
Za eventualne promene položaja vrata kuhinjskog elementa koristite ovalne otvore,
kao na slici. Nakon ugradnje proverite da li se vrata dobro zatvaraju i da li dobro
dihtuju.
Namestite odgovarajući poklopac (D) na šinu (B) tako da pravilno nalegne.
15
Promena smera otvaranja vrata komore za zamrzavanje
Kada promenite smer otvaranja vrata komore, proverite da li ona dobro dihtuju. Ako
je unutrašnja temperatura preniska (npr. zimi), može se dogoditi da ne dihtuju dobro.
U tom slučaju, ako se ni posle izvesnog vremena ništa ne promeni, uz pomoć fena za
kosu zagrejte kritično mesto i namestite vrata da pravilno nalegnu.
Na slici u originalnom uputstvu imate prikazan proces kako da promenite smer
otvaranja vrata komore za zamrzavanje.
Servis
U poglavlju '' Šta uraditi u slučaju da..'' navedeni su problemi koji se najčešće
dešavaju, a koje možete rešiti sami. Ako je ipak neka popravka neophodna, obratite se
ovlašćenom servisu.
16
17
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising