Electrolux EWC1350 User manual

Electrolux EWC1350 User manual
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
EWC 1350
AUTOMATA MOSÓGÉP
1
Tartalomjegyzék
A használónak
Az üzembe helyezőnek
Biztonsági tudnivalók
3
Környezetvédelmi tudnivalók
4
A készülék bemutatása
− Elölnézet, hátulnézet
− Kezelőpanel
5
5
6
Általános mosási tudnivalók
9
Programtáblázat
11
A készülék használata
− A mosási program elindítása
− A mosási program megváltoztatása
− A program megszakítása
− A program törlése
− Az ajtó nyitása a program elindítása
után
− A program végén
13
13
13
14
14
14
Tisztítás és ápolás
− Külső tisztítás
− Mosószertartó fiók
− Mosószertartó nyílás
− A mosógép belsejének tisztatása
− Fagyveszély
15
15
15
15
15
15
Mit kell tenni, ha …
16
Szerviz
− Szerviz és pótalkatrész
− Vevőszolgálat
17
17
17
Kicsomagolás
− Károsodás
− Ha megemeli a mosógépet
− A szállítási tartozékok eltávolítása
18
18
18
18
Elhelyezés
− Vízszintbeállítás
− Vízbevezetés
− Vízelvezetés
− Elektromos csatlakoztatás
19
19
19
20
20
Adatlap
21
14
A Használati útmutató egyes fejezeteinél található szimbólumok jelentése a következő:
Biztonsági tudnivalók
Tudnivalók lépésről lépésre
Javaslatok és tanácsok
Környezetvédelmi tudnivalók
2
Biztonsági tudnivalók
A következő figyelmeztetések mindenki biztonságát szolgálják. Figyelmesen olvassa el az itt leírtakat,
mielőtt a készüléket elhelyezési és használatba veszi. A meghibásodások és a véletlenszerű balesetek
elkerülése érdekében ismertesse meg a gép minden használójával az itt leírt tudnivalókat, főleg a
biztonsággal kapcsolatban. A Használati útmutatót őrizze meg, hogy mindig a rendelkezésére álljon. Ha a
készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy ő
is tisztában legyen a biztonságra vonatkozó tudnivalókkal.
Elhelyezés és szerviz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A használatba vétel előtt minden csomagoló
anyagot el kell távolítani a készülékből. A
mosógépben is és a környező bútorban is komoly
sérülést okozhat, ha nem, vagy csak részben
távolítja el a szállítási tartozékokat és a
csomagoló anyagokat.
Ha a készülék működtetéséhez a lakást
elektromos hálózatában bármilyen változtatásra
van szükség, akkor azt csak arra feljogosított
elektromos szakember, szerviz végezheti el.
A vízszereléssel kapcsolatos munkákat csak arra
feljogosított vízszerelő szakember végezheti.
A készülék nehéz, ezért legyen óvatos a
mozgatásakor. Soha ne emelje meg a
kezelőpanelnél, vagy az ajtónál, mert károsodhat
a készülék.
Kerülje el a készülék olyan helyen történő
elhelyezését, ahol nincs vízlefolyó.
A készülék csak szabványos védőföldeléssel
ellátott csatlakozó aljzatból üzemeltethető. Az
aljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie.
Ha a csatlakozó vezeték megsérült, akkor azt
csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz cserélheti
ki, eredeti gyári vezetékre.
A készülék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy ne
állítsa rá a mosógépet a csatlakozó vezetékre, a
befolyócső, illetve a kifolyócső pedig nem törjön
meg és nem nyomódjon össze.
Ha a készüléket szőnyegpadlóra állítja, akkor
ügyeljen arra, hogy a szőnyeg és a lábazat között
szabadon cirkulálhasson a levegő.
A meghibásodott készülék javítását, beleértve a
csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási
jegyben kijelölt szerviz végezheti.
•
•
Használat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gyermekbiztonság
•
•
•
•
hogy a játszó gyerekek magukra zárhassák az
ajtót.
Bepakolás előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e
idegen tárgyak, vagy egy kis háziállat a
mosógépben.
A használat során az ajtó üvege felforrósodik. Ne
engedje a gyerekeket a közelébe.
•
A készüléket kizárólag felnőttek által történő
használatra tervezték. Ne engedje, hogy a
gyerekek játsszanak a szabályzó elemekkel.
A csomagoló anyagok (műanyag fólia, polisztirén
habanyag) veszélyesek lehetnek, ha a gyerekek
játszanak velük. Tartsa távol a gyerekeket ezektől
az anyagoktól.
Minden mosószert olyan biztonságos helyen
tároljon, ahol a gyerekek nem érhetik el.
Ha a készüléket kiselejtezi, akkor vágja le róla a
csatlakozó vezetéket és az ajtózárat törje össze,
hogy használhatatlan legyen. Ezzel elkerülheti,
•
•
•
•
3
A készüléket normál háztartási használatra
tervezték. Ne használja ipari, kereskedelmi, vagy
olyan más célra, mint amire a gyártó tervezte.
Csak olyan ruhaneműket mosson a mosógépben,
amelyet a gyártója arra alkalmasnak tart. Ha
kétsége van, nézze meg a ruhaneműn lévő
textilcímkét.
Ügyeljen arra, hogy minden zseb ki legyen ürítve.
A kemény, éles tárgyak (tűk, csatok, csavarok,
stb.) komoly károkat okozhatnak.
A mosás előtt távolítson el minden foltot (rúzs,
rozsda, stb.) a ruhákból.
Ne mosson a mosógépben kirojtosodott,
szakadozott ruhákat.
A kisebb, érzékeny ruhadarabokat (pl. bébi-zokni)
könnyebben moshatja ki egy cipzáras kispárna
huzatban, vagy egy nagyobb zokniban.
Ne mosson benzinnel, petróleummal, vagy más
hasonló oldószerrel átitatott ruhaneműket. Ha
előzőleg ilyen szerrel tisztítást végzett, akkor várja
meg, amíg a tisztítószer elpárolog az anyagból,
majd kézzel mossa át.
A melltartókat egy mosózsákba tegye be a gépbe.
Csak a gyártó által ajánlott mennyiségű
mosószert és textilöblítőt használjon. A túladagolt
mennyiség foltokat eredményezhet a ruhákon.
Ne töltse túl a készüléket. Vegye figyelembe a
Használati útmutatóban megadott értékeket.
Az ajtó nyitása előtt mindig ellenőrizze, hogy a víz
kiürítésre került-e. Ha nem, akkor állítson be egy
szivattyúzási programot.
Ne hagyja el a lakást, amíg a készülék üzemel.
A használat után mindig húzza ki a csatlakozó
dugót a konnektorból és zárja el a vízcsapot.
Ha a készüléket nem használja, akkor hagyja
kissé nyitva az ajtót és a mosószertartó fiókot,
hogy a kellemetlen szagosodást, penészedést
elkerülhesse.
A
készülék
jellemzőinek
bármilyen
megváltoztatása veszélyes és tilos.
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagoló anyagok
Energiatakarékossági
Soha ne hagyja a csomagoló anyagokat
olyan helyen, ahol a gyerekek játszani
tudnak vele.
Ahhoz, hogy vizet és energiát takaríthasson meg és
tudatosan cselekedjen a környezet védelme
érdekében, azt ajánljuk, hogy kövesse az alábbiakat:
•
Minden
-szimbólummal ellátott csomagoló anyag
újrafeldolgozható. Az ismételt feldolgozáshoz a
csomagoló anyagok azonosító jelzéssel vannak
ellátva:
−
A PE jelölésű polietilén anyagból a készüléket
burkoló zsákot és a tartozékok tárolására
szolgáló zacskót készítik.
−
A PS polisztirén anyagot a készülék szállítási
biztonsági
elemeinek
az
elkészítéséhez
használják.
javaslatok
•
•
•
A keménykarton részek újrafeldolgozott papírból
készülnek. Ezeket gyűjtse össze és a papírgyűjtő
helyen adja le. A készülék műanyag és gumi
alkatrészeket is tartalmaz. Ezek szintén jelöltek és a
készülék
élettartamának
a
lejárta
után
feldolgozhatók. A felhasznált anyagok jelölése a
nemzetközi szabványok szerint történt.
•
Ha lehetséges, akkor a készüléket mindig teljes
töltettel használja a kis mennyiségek helyett.
Ügyeljen azonban arra, hogy ne töltse túl a
mosódobot.
Mindig csak a ruhaneműk szennyezettségének
és a víz keménységének megfelelő mennyiségű
mosószert és adalékanyagot használjon. Ezzel
csökkenthető a környezet károsodása.
Kis mennyiség mosásakor csak fél, vagy
egyharmad mennyiségű mosószert használjon.
Előmosási programot csak a nagyon erősen
szennyezett ruhaneműknél használjon, hogy
mosószert, vizet és áramot takaríthasson meg.
A nagyon enyhén szennyezett ruhaneműk
mosásához az „Economy” gombot használja.
Az öreg készülék
Ha a készüléket kiselejtezi, akkor tegye tönkre az
ajtózárat és vágja le róla az elektromos csatlakozó
vezetéket.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne használhassák
játékszernek a kiselejtezett készüléket.
Az új mosógépről …
Az Ön új mosógépe minden modern követelménynek
megfelel, ami a ruhaneműk hatékony kezeléséhez
szükséges és mindezt alacsony víz- és mosószer
felhasználásával biztosítja.
−
A programválasztó a program és hőfok funkciót
kombinálja, megkönnyítve a program beállítását.
−
A programfutás kijelző a kiválasztott program
alapján azt jelzi ki, hogy éppen hol tart a
program.
−
A mosóvíznek a szivattyúzását megelőző 90oCvaló
automatikus
hűtése
ról
60oC-ra
megakadályozza, hogy a hősokk miatt a
szennyeződések kicsapódjanak, ugyanakkor a
gyűrődésre is kedvező hatással van.
4
−
A
speciális
gyapjú
gondossággal kezeli a
ruhaneműket.
−
A kiegyensúlyozatlanság érzékelő rendszer
megakadályozza a vibrációt, amely a ruhaneműk
egyenlőtlen eloszlása miatt következhet be a
centrifugálási ciklus alatt.
−
Az ECO szelep biztosítja, hogy teljes mosószer
mennyiség esetén is lehetséges legyen az
energiatakarékosság
és
az
alacsony
vízfogyasztás.
program
extra
gyapjúból készült
A készülék bemutatása
Elölnézet
1. Kezelőpanel
2. Ajtó
3. Ajtózár
4. Állítható láb (4 db)
Hátulnézet
5. Befolyócső
6. Kifolyócső
7. Csatlakozó vezeték
8. Szállítási biztosítók
5
A készülék bemutatása
Kezelőpanel
együtt nem választhatók ki. A mosási idő a
ruhaneműk anyagától és a mosási hőfoktól
függően
csökken.
Ajánlott
mosási
mennyiség: max. 2 kg pamut.
1 Mosószertartó fiók
A mosószertartó fiók a mosó- és ápolószer
adagolására
szolgál.
A
mosószert
a
szimbólummal jelölt nagyobbik rekeszbe, az
öblítőszert pedig a
szimbólummal jelölt kisebbik
rekeszbe kell betölteni.
3-as gomb – Előmosás
Ha a ruhaneműk erősen szennyezettek, akkor a
program előmosással egészíthető ki. A főmosás előtt
a program egy 30oC-os előmosást végez. A mosási
idő kb. 20 perccel megnő.
Az előmosás végén egy rövid centrifugálás megy
végbe a pamut és a műszálas programoknál. Kímélő
programnál a víz a dobban marad.
Amennyiben előmosást használ, akkor az
ahhoz szükséges mosószert közvetlenül a
dobba tegye.
2 – 5 Program opció gombok
Programtól
függően
a
különböző
funkciók
kombinálhatók. Az opciót a program kiválasztása
megnyomása
után, de még a Start/Pause gomb
előtt kell kiválasztani.
Ha bármelyik opció gombot benyomja, akkor a hozzá
tartozó jelzőlámpa felgyullad. Ha ismét benyomja a
gombot, akkor pedig kialszik.
Gyapjú programhoz
állítható be.
az
előmosás
nem
4-es gomb – Economy
Ennek az opciónak a kiválasztásakor a mosási idő
„Fehér 90oC” programnál 30 perccel, „Műszálas 60oC”
programnál pedig 10 perccel megnő, miközben a
mosás alacsonyabb hőfokon megy végbe.
Nem megfelelő opció kiválasztásakor a
megfelelő jelzőlámpa kb. 2 mp-ig villog.
– „Extra
Ezt a programot normál módon szennyezett
ruhák mosásához használhatja, ha energiát
akar megtakarítani.
Ennek a gombnak a benyomásakor két különböző
opció közül lehet választani. A megfelelő jelzőlámpa
felgyullad.
Az „A” energiaosztály eléréshez a „Színes 60oC és
40oC” programoknál ezt a gombot be kell nyomni. A
mosási idő a 60oC-os programnál 20 perccel, a 40oCos programnál pedig 25 perccel megnő.
2-es gomb – „Gyors”
gyors”
−
−
Gyors: Rövid program az enyhén szennyezett
fehér,
színes
és
műszálas
ruhaneműk
mosásához. A mosási idő kb. 10 perccel csökken.
Az ajánlott hőfok: max. 60oC.
5-ös gomb – Extra öblítés
A gomb benyomásakor a mosógép 2 extra öblítést
végez. A gyapjú program kivételével mindegyik
programhoz használható.
Extra gyors: Nagyon rövid program az enyhén
szennyezett ruhaneműk mosásához, a gyapjú
kivételével. A mosási idő a pamutnál 30, a
műszálasnál pedig 20 perccel csökken. A
mosógép 1 öblítéssel kevesebbet végez.
funkcióval
Ezek az opciók az Economy
együtt nem választhatók ki. A mosási idő a
Használata a nagyon érzékeny bőrű
embereknek ajánlott, főleg ha a víz túl lágy.
6
6-os gomb - Start/Pause
8 – Centrifugálási fordulatszám,
vagy öblítőstop funkció
Ennek a gombnak két funkciója van:
−
Start: megnyomásával a kiválasztott program
indítható el. A hozzá tartozó jelzőlámpa felgyullad.
A programfutás kijelzőben a „Locked” (zárva)
jelzőlámpa világít és az ajtó nem nyitható ki.
−
Pause: A futó program megszakítása is ennek a
gombnak a megnyomásával végezhető. A hozzá
tartozó jelzőlámpa villog. A program a gomb
ismételt megnyomásával folytatható.
Ennek a gombnak a használatával a végső
centrifugálási fordulatszám csökkenthető, vagy
kiválasztható a „Nincs centrifugálás”
opció. A
fordulatszámok a fehér és a színes programokhoz
vannak igazítva.
7 – Programfutás kijelző
Ha kiválasztotta a megfelelő mosási programot, a
megfelelő fázishoz tartozó jelzőlámpa felgyullad.
Ha a Start/Pause gomb megnyomásával elindította a
programot, akkor a kijelzőben csak mindig az a
jelzőlámpa világít, amelyik fázist a program éppen
végzi, vagy a program végét jelzi.
Előmosás / Főmosás
−
Az 1300-as (vagy 1000-es) pozíció műszálas
programoknál 900 fordulat/perc-nek, kímélő
mosási programoknál pedig 700 fordulat/perc-nek
felel meg.
−
Az 500-as pozíció műszálas és gyapjú
programoknál 500 fordulat/perc-nek, kímélő
mosási programoknál pedig 450 fordulat/perc-nek
felel meg.
−
opció kiválasztásakor
A „Nincs centrifugálás”
minden centrifugálási fázis kiiktatásra kerül.
Használata a nagyon érzékeny anyagok esetén
ajánlott. Pamut programoknál a mosógép 3,
műszálas programoknál pedig 1 extra öblítést
végez.
−
Az öblítőstop
beállítás használata akkor
ajánlatos, ha meg akarjuk akadályozni a
ruhaneműk gyűrődését. Miután a program
befejeződött, a programfutás kijelzőben a „Vége”
és a „Locked”
jelzőlámpa világít, jelezve,
hogy az ajtó nyitása előtt a vizet ki kell
szivattyúztatni.
−
A víz kiürítéséhez:
Öblítések
Centrifugálás
Vége
Ajtó zárva (Locked)
A főmosás végrehajtásakor a
jelzőlámpa világít.
Ha előmosás opciót választott ki az „Előmosás
”
gomb megnyomásával, akkor a jelzőlámpa az
előmosás alatt is világít.
1. Forgassa el a programválasztót a
Reset pozícióba.
lámpa, akkor ez azt jelzi,
Ha felgyullad a „Vége”
hogy a program befejeződött. Az ajtó nyitható és a
ruhaneműk kivehetők.
, vagy a
2. Állítsa be a szivattyúzás
centrifugálás
programot. A
centrifugálási fordulatszám a 8-as
gomb segítségével csökkenthető.
3. Nyomja meg a Start/Pause
gombot.
A „Locked”
jelzőlámpa a következőket jelzi ki:
− A jelzőlámpa világít: az ajtó nem nyitható.
− A jelzőlámpa kialszik: az ajtó nyitható.
− A jelzőlámpa villog: az ajtó hamarosan nyitható.
7
9-es gomb – Programválasztó
A mosógép 5 program szekcióval rendelkezik, négy
különböző mosási típushoz:
Fehér / színes mosás
Műszálas mosás
Kímélő mosás
Gyapjú
és egy szekció a speciális programokhoz:
Öblítések
Szivattyúzás
Centrifugálás
Forgassa el a programválasztót az óramutató
járásával megegyezően, vagy azzal ellentétesen a
kívánt program és hőfok beállításához a ruhaneműk
textil-kresz címkéjének megfelelően, vagy egy
speciális programra.
Hideg vizes mosás (a víz nem kerül
felfűtésre)
Reset: törli a programot, kikapcsolja a
mosógépet.
Ha a programválasztót egy másik programra
forgatja el, mint amin a mosógép éppen
üzemel, akkor a programfutás kijelző lámpái
villogni kezdenek. A mosógép az új beállítást
nem hajtja végre.
Ha a program befejeződött, akkor a
programválasztót vissza kell forgatni a
"Reset" pozícióba.
8
Általános mosási tudnivalók
Ruhaneműk csoportosítása
Mennyi ruha mosható egyszerre?
−
Elég nehéz megítélni, hogy mekkora a helyes
töltetmennyiség. A következő szempontok azonban
segíthetnek:
−
−
−
−
−
−
−
Ne hagyja a nedves ruhaneműket sokáig állni. A
nedves ruhanemű dohosodik és szagossá válik. A
dohosodás okozta foltok nem távolíthatók el.
Nem ajánlatos a fehér és színes anyagok
keverése.
Az új színes anyagok gyakran tartalmaznak
felesleges színezéket. Első alkalommal a többi
ruhaneműtől elkülönítve mossa ki ezeket.
A pamut len anyagok a „Pamut”, vagy a „Műszál”
programokkal is moshatók, de csak alacsonyabb
fordulatszámon centrifugálja ki őket, hogy az
elemi szálak ne törjenek meg.
A vasalásmentes poliészter/pamut anyagokat a
„Műszál” programokon mossa ki.
A törékeny anyagok mosásához (pl. akril,
függöny) a „Kímélő” programot válassza.
A gyapjú programot olyan 100% gyapjúból készült
anyagok mosásához tervezték, amelynél a
ruhanemű címkéjén a „Mosógépben mosható”
jelzés szerepel. Más típusú gyapjú és
kevertszálas anyagok összemehetnek, vagy
csomósodhatnak a gépi mosásnál.
A nehezen eltávolítható foltokat (rúzs, rozsda,
tinta, festék, stb.) a mosást megelőzően
folttisztítóval
kell
kezelni.
A
festékfoltok
eltávolításához terpentin használható. Terpentin
és hasonló szerek használata után azonban a
ruhákat alaposan ki kell öblíteni, mielőtt a
mosógépbe helyezi őket.
Pamut, len: dob teletöltve, de nem zsúfoltan.
Nem gyűrődős, műszálas anyagok: dob max. 2/3-ig
megtöltve.
Gyűrődő, érzékeny anyagok, gyapjú: dob max. 1/2ig megtöltve.
A bepakolás előtt:
−
−
−
−
Minden szakadást és lyukat javítson meg.
A laza gombokat erősítse meg.
A cipzárakat húzza be.
Minden zsebet ürítsen ki. Ügyeljen arra, hogy
csattok, tűk, csavarok és hasonlók ne
maradhassanak a zsebekben, mert károsodhat a
ruhanemű is és a mosógép is.
A fentiek be nem tartása esetén a jótállási igény nem
érvényesíthető.
Ruhaneműk tömegek
A következőkben néhány jellemző textília tömegét
adjuk meg:
fürdőköpeny
paplanhuzat
lepedő
blúz
törölköző
Ing
hálóing
éjszakai póló
férfi alsónadrág
férfi alsónadrág (hosszú)
párnahuzat
zokni
A gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha a
károsodás nem megfelelő folttisztító, vagy éghető
anyag miatt következik be.
Hőfokok
−
−
−
−
−
A fehér pamut ruhák mosásához a 90oC helyett a
60oC választását ajánljuk.
A vászon ruhaneműket soha ne mossa 60oC-nál
magasabb hőfokon, mert megkeményednek.
A színtartó anyagok normál mosási hőfoka 60oC,
de ha csak enyhén szennyezettek, akkor a 40oC
is elegendő.
A fehér és színes műszálas anyagok normál
mosási hőfoka 60oC, de ha csak enyhén
szennyezettek, akkor a 40oC is elegendő.
A nem színtartó anyagokat és az érzékeny
anyagokat ne mossa 40oC-nál magasabb
hőfokon.
1200 g
700 g
500 g
100 g
200 g
200 g
200 g
100 g
100 g
300 g
200 g
100 g
Vízkőtelenítés
Ha az Ön lakhelyén lévő víz keménysége 7odH-nál
magasabb, akkor a mosógépet háromhavonta
vízkőteleníteni kell.
1. A mosószer helyett kb. 150 ml
citromsavat használjon.
2. Futtasson le egy magasabb hőfokú
programot
ruhaneműk
bepakolása
nélkül.
A vízkő lerakódása csökkenti a magasabb
hőfokú alkatrészek (pl. fűtőtest) élettartamát.
Mindig ellenőrizze a ruhaneműk címkéjén
megadott jelzéseket, hogy helyes hőfokon
végezze a mosást. Az ajánlottnál magasabb
hőfokon történő mosás a ruhaneműk
elszíneződését eredményezheti.
A lakóhelyén lévő vízkeménységi értéket a
helyi Vízmű vállalattól érdeklődje meg.
9
Ez a mosógép egy olyan fejlesztés eredménye,
melynek köszönhetően minimális mennyiségű vízre
van szükség a ruhaneműk tisztításához. Ezért
kockázatos, ha mosószer-adagoló szerkezetet
használ, mivel a mosószer nem oldódik fel és a
ruhaneműkben marad.
Mosószerek és adalékok
A mosás eredményessége a mosószer fajtájától és az
adagolás mennyiségétől is függ. A túl kis mennyiség
használata elszürkülést és nem megfelelő illatot is
eredményezhet. A túl nagy mennyiség felesleges és
negatív hatással van a környezetre. Bár a
mosószerek jelentős része biológiailag lebomlik, a
használatuk érintik a környezet egyensúlyát.
Az előmosáshoz szükséges
közvetlenül a dobba öntse.
Csak jó minőségű mosószert használjon,
amely fékezett habzású és az automata
mosógépben
történő
használatra
tervezték.
mosószert
Folyékony mosószer
A folyékony mosószer alacsony és közepes mosási
hőfokú programokhoz használható. Folyékony
mosószer használatakor előmosás nélküli programot
válasszon. A mosószert a mosószertartó rekeszbe
önse, majd azonnal indítsa el a programot.
A mosószer mennyisége a mosandó ruhaneműk
mennyiségétől, a helyi vízkeménységtől, a ruhák
fajtájától (érzékeny, gyapjú, pamut, stb.) és a
szennyezettség mértékétől függ. Ha a lakóhelyén a
víz túl kemény, akkor vegye figyelembe a
„Vízkőtelenítés” című fejezetben leírtakat. A
lakóhelyén lévő vízkeménységet a helyi Vízműtől
érdeklődje meg.
Textil ápolószer
A textil-ápolószert a mosószertartó fiók jobbkéz felöli
rekeszébe öntse be. A textilápoló öblítőszer
különösen akkor hasznos, ha a ruhaneműket később
egy szárítógépben szárítja meg, vagy ha érzékeny az
elektrosztatikus feltöltődésre. Minden tartsa be a
gyártó adagolási útmutatóját.
Mosószer
A mosószert a mosószertartó fiók balkéz felöli
rekeszébe öntse bele, a program elindítását
megelőzően. Vegye figyelembe, hogy különböző
típusú mosószerek kaphatók a fehér, a színes és a
gyapjú anyagokhoz.
Soha ne töltsön be az öblítőszeres
rekeszbe a max. jelzésnél többet.
A mosószer adagolót ne tegye a dobba,
hanem a mosószertartó rekeszbe öntse.
Nemzetközi mosási szimbólumok
A ruhaneműk címkéin az alábbi szimbólumok találhatók:
10
Programtáblázat
3,0 kg száraz pamut ruha
1,5 kg száraz műszálas és érzékeny ruha
Ruhaneműk típusa
Hőfok
Program leírása
Opció
gombok
Fogyasztási értékek*
Energia Víz Programidő
kWh liter
perc
Erősen szennyezett
fehér munkaruha,
szalvéta, terítő, fehérnemű,
konyharuha
Normál módon
szennyezett fehér
alsóruházat, terítő,
konyharuha
Normál módon
szennyezett színes
alsóruházat, terítő,
konyharuha
Erősen szennyezett
műszálas munkaruha,
nem gyűrődő terítő, ing,
fehérnemű,
Normál módon
szennyezett
műszálas munkaruha, nem
gyűrődő terítő, ing,
fehérnemű,
Érzékeny anyagok,
pl. függöny
Mosás 90oC-on
előmosás nélkül,
3 öblítés és
centrifugálás
1300/1000
fordulat/percen
Mosás 60oC-on
előmosás nélkül,
3 öblítés és
centrifugálás
1300/1000
fordulat/percen
Mosás hideg vízben,
30-40-60oC-on
előmosás nélkül,
3 öblítés és
centrifugálás
1300/1000
fordulat/percen
Mosás 60oC-on
előmosás nélkül,
3 öblítés és
centrifugálás 900
fordulat/percen
Mosás 30-40oC-on
előmosás nélkül,
3 öblítés és
centrifugálás 900
fordulat/percen
Mosás 30-40oC-on
előmosás nélkül,
3 öblítés és
centrifugálás 700
fordulat/percen
1,43
44
Kb. 126
0,57
39
Kb. 130
0,78
44
Kb. 107
0,57
42
Kb. 82
0,26
42
Kb. 67
0,38
45
Kb. 61
* A közölt fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek, amelyeket a szennyes mennyisége, a befolyó víz és a
környezet hőmérséklete, a hálózat feszültségértéke és a választott opció befolyásol. A közölt adatok a
legmagasabb mosási hőfokra és a max. kg ruhaneműkre vonatkoznak.
** Ez a program az energiahatékonysági címkén megadott érték alapját képező EEC 92/75 számú direktíva szerinti
60oC-on mosott ruhákra vonatkozik.
11
Programtáblázat
1,0 kg száraz gyapjú
3,0 kg száraz ruha speciális programokhoz
Ruhaneműk típusa
Hőfok
Program leírása
Opció
gombok
Fogyasztási értékek*
Energia Víz Programidő
kWh liter
perc
Gyapjú szimbólummal
jelölt gyapjú anyagok,
amelyek mosógépben
moshatók
Ez a program kézzel
mosott ruhák öblítésére
használható
Öblítőstop használata
esetén az utolsó
öblítővíz kiszivattyúzása
Kézzel mosott ruhák
kicentrifugálása
Reset
Mosás hideg vízben,
30oC-on előmosás
nélkül,
3 öblítés és
centrifugálás maximum
900 fordulat/percen
3 öblítés és
centrifugálás 1300/1000
fordulat/percen
Szivattyúzás
Szivattyúzás és
centrifugálás 1300/1000
fordulat/percen
Reseteli a programot.
Kikapcsolja a
mosógépet.
12
0,20
45
Kb. 45
0,03
27
Kb. 26
-
-
Kb. 1
-
-
Kb. 5
-
-
-
A készülék használata
Eltávolított minden szállítási tartozékot?
A mosógép első használata előtt - ruhaneműk
bepakolása nélkül - kb. 100 ml mosószerrel
futtasson le egy 60oC-os programot a gyártási
szennyeződések eltávolításához.
A mosási program elindítása
A program elindítása előtt ellenőrizze a következőket:
−
−
−
Megfelelően zárta be az ajtót?
Csatlakoztatta a készüléket
hálózatra?
Kinyitotta a vízcsapot?
A
mosógép
következőket:
elindításához
az
hajtsa
elektromos
végre
a
1. Az ajtó nyitásához finoman húzza ki az
ajtónyitót.
2. Pakolja be a mosnivalókat a dobba, a
nagyobb és kisebb darabokat keverve.
Mindig teljes töltetmennyiséget próbáljon
kimosni. A mennyiséget csak erősen
szennyezett
és
érzékeny
anyagoknál
csökkentse.
3. Zárja be az ajtót.
4. Húzza ki a mosószertartó fiókot.
5. Mérje ki a szükséges mosószert és öntse
a baloldali, nagyobbik mosószeres
rekeszbe (1. kép).
6. Öntse be az öblítőszert a kisebbik
mosószeres rekeszbe, de a max. jelzést
ne lépje túl (2. kép).
7. Tolja be a fiókot.
8. Válassza ki a szükséges programot (3.
kép).
9. Forgassa el a centrifugálási fordulatszám
szabályzót a kívánt beállításba (4. kép).
10. Válassza ki a szükséges opciót. A
megfelelő jelzőlámpa felgyullad (5. kép).
11. Nyomja meg a Start/Pause gombot, hogy
elindítsa a kiválasztott programot. A
Start/Pause gomb jelzőlámpája felgyullad
és a program elindul.
A mosási program megváltoztatása
A program a Start/Pause gomb benyomását
megelőzően még megváltoztatható. Ha már elindította
a programot, akkor a változtatásra csak akkor van
lehetőség, ha először a programválasztót elforgatja a
„Reset” pozícióba és törli a programot.
Utána válasszon ki egy új programot és nyomja meg
ismét a Start/Pause gombot.
Ha
a
mosás
alatt
forgatja
el
a
programválasztót egy másik programra, akkor
a programfutás kijelző lámpái villognak. A
mosógép az új beállítást nem hajtja végre.
13
A program megszakítása
A futó program megszakításához nyomja meg a
Start/Pause gombot. A hozzá tartozó jelzőlámpa
villogni kezd. Kb. 1 perc múlva az ajtó nyitható lesz.
Ha ismét megnyomja a Start/Pause gombot, akkor a
program
onnan
folytatódik,
ahol
korábban
abbamaradt.
Ha nem kíván több ruhaneműt mosni, akkor
biztonsági okok miatt zárja el a vízcsapot és
húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
Résnyire hagyja nyitva az ajtót és a
mosószertartó fiókot, hogy a mosógépben
lévő
nedvesség
elpárologjon
és
ne
penészedhessen be.
A program törlése
Forgassa el a programválasztót a „Reset” pozícióba,
hogy törölje a programot. Ez után kiválasztható az új
program.
Az ajtó nyitása a program elindítása
után
Nyomja meg a Start/Pause gombot. Az ajtó kb. 1 perc
múlva nyitható lesz, ha teljesülnek a következő
feltételek:
− A vízhőmérséklet 55oC-nál alacsonyabb.
− A vízszint az ajtó alsó széle alatt van.
− A mosógép nem centrifugál.
Ha elengedhetetlen az ajtó nyitása és teljesülnek a
fenti feltételek, akkor a mosógépet a programválasztó
„Reset” pozícióba való elforgatásával ki kell kapcsolni.
Az ajtó kb. 1 perc múlva lesz nyitható.
Ne felejtse el,
mosógépben.
hogy
maradhat
víz
a
A program végén
A program végén a mosógép automatikusan leáll. Ha
felgyullad az „End” lámpa, akkor a program
befejeződött. Amikor kialszik a „Locked door” (ajtó
zárva) jelzőlámpa, akkor az ajtó nyitható lesz és a
ruhák kipakolhatók.
Ha öblítőstop opciót választott, akkor az „End” lámpa
„Locked door” (ajtó zárva) jelzőlámpa folyamatosan
világít és azt jelzi, hogy az ajtó nyitása előtt a vizet ki
kell szivattyúzni.
A víz kiürítéséhez végezze el a következő lépéseket:
1. Forgassa el a programválasztót a „Reset”
pozícióba.
2. Állítsa be a „Szivattyúzás”, vagy a
„Centrifugálás” programot. A műszálas, a
gyapjú és az érzékeny anyagoknál a
centrifugálási fordulatszám a centrifugálási
fordulatszám
gomb
beállításával
csökkenthető a gyűrődés elkerülése
érdekében.
3. Nyomja meg a Start/Pause gombot.
4. Ha a „Locked door” (ajtó zárva)
jelzőlámpa kialszik, akkor az ajtó nyitható
és a ruha kipakolható.
5. Forgassa el a programválasztót a „Reset”
pozícióba.
14
Tisztítás és ápolás
Külső tisztítás
A készülék külső burkolatát semleges hatású
tisztítószeres, meleg vizes ruhával törölje le. Utána
törölje át tiszta vizes, majd száraz ruhával.
Ne használjon metilalkoholt, hígítót, vagy
más hasonló terméket.
Mosószertartó fiók
Idővel mosószer- és adalékanyagok rakódnak le a
mosószertartó fiókban. Ezeket a maradványokat a
fiókból rendszeres időközönként folyóvíz alatt
lemosva el kell távolítani.
A mosószertartó fiók nagyon könnyen kivehető.
Ehhez nyomja meg a hátul levő gombot és húzza ki a
fiókot a mosógépből (1. kép). Az adalékanyag rekesz
feletti szűrő a könnyebb tisztításhoz kivehető. Ehhez
nyomja meg a belső szélét lefelé és húzza ki
egyidejűleg felfelé (2. kép). Ha kész a tisztítása, akkor
tolja vissza a helyére (kattanásig).
Mosószertartó nyilás
A mosószer a fióktartó belső oldalain is lerakódik.
Ezek a lerakódások egy fogkefével tisztíthatók le (3.
kép).
Ha befejezte a tisztítást, tegye vissza a tartót a
helyére és ruhák bepakolása, illetve mosószer
beadagolása nélkül futtasson le egy rövid programot,
hogy a nyílás belsejéből a tisztítószer maradványokat
kiöblítse.
A mosógép belsejének tisztítása
Ha többnyire alacsony hőfokú programot és/vagy kis
mennyiségű mosószert használ, akkor havonta
egyszer a mosógép belsejét is meg kell tisztítani.
Ezzel elkerülhető a különféle szagok kialakulása.
A tisztításhoz a gyártó által ajánlott maximális
mennyiségű mosószert használjon és futtasson le egy
magas hőfokú programot (ruhaneműk nélkül).
Fagyveszély
4. Helyezze a befolyócső- és a kifolyócső
végét egy a földre lerakott tálba. Ügyeljen
arra, hogy a cső vége nem érjen bele a
tálban lévő vízbe.
5. Forgassa el a programválasztót a
„Szivattyúzás” programra és hagyja
végigfutni.
6. Forgassa el a programválasztót a „Reset”
pozícióba.
A
készülék
csak
beltérben
és
szobahőmérsékletű helyen használható és
tárolható. Ha ezt az előírást nem tartja be,
akkor a bekövetkező károkért a gyártó
semmilyen felelőséget nem vállal.
Ha a mosógépet olyan helyen helyezi el, ahol a
hőmérséklet 0oC alá süllyedhet, akkor hajtsa végre a
következőket, hogy a maradékvizet eltávolíthassa és
elkerülje e víz fagyása miatt bekövetkező károsodást:
1. Zárja el a vízcsapot és szerelje le a
befolyócsövet a vízcsapról.
2. Állítson be egy mosóprogramot, indítsa el
a mosógépet és rövid ideig hagyja futni a
programot.
3. Szakítsa
meg
a
programot
a
programválasztó „Reset” pozícióba történő
elforgatásával.
15
Mit kell tenni, ha …
A gyártási folyamat során a készülék számos ellenőrzésen esik át. Ennek ellenére előfordulhat valamilyen hiba.
Mielőtt hívja a szervizt, végezze el az alábbi ellenőrzéseket.
Probléma
Megoldás
A mosógép nem indul el.
Ellenőrizze, hogy
• megfelelően zárta-e be az ajtót?
• bedugta-e a csatlakozó dugót a konnektorba?
• kinyitotta-e a vízcsapot?
• nem oldott-e le a biztosíték?
• megfelelően állította-e be a programválasztót?
• benyomta a programot elindító START/PAUSE gombot?
• nincs-e áramszünet?
A mosógép nem tölti be a vizet.
Ellenőrizze, hogy
• nem szünetel-e a vízellátás?
• kinyitotta-e a vízcsapot és megfelelő-e a víznyomás?
• nincs-e megtörve, vagy összenyomódva a befolyócső?
• megfelelően zárta-e be az ajtót?
• nem túl alacsony-e a víznyomás?
• nincs-e eltömődve a befolyószűrő?
A mosógépből azonnal kiürül a
beszívott víz
Ellenőrizze, hogy
• nincs-e túl alacsonyan a kifolyócső?
• van-e elég szellőzés a kifolyócső és a fali vízelvezetőcső között?
A mosógép nem szivattyúzza ki a
vizet és/vagy nem centrifugál.
Ellenőrizze, hogy
• nem választott-e öblítőstoppal befejeződő programot, vagy nincs
centrifugálás opciót?
• a kifolyócső nincs-e megtörve, vagy megcsavarodva,
• a kifolyószűrő nincs-e eltömődve.
Víz van a padlón.
Ellenőrizze, hogy
• nem adagolt-e túl nagy mennyiségű mosószert, vagy nem
választott-e rossz minőséget? A sok hab szivárgást okozhat.
• nincs-e szivárgás a befolyócső tömítésénél?
• jól rögzítette-e a kifolyócsövet?
• megfelelő-e a befolyócső rögzítése?
• nem sérült-e valamelyik cső?
• Nem tömődött-e el a mosószertartó?
A mosógép vibrál, vagy túl zajos.
Ellenőrizze, hogy
• eltávolított-e minden szállítási tartozékot?
• minden láb felfekvése a talajon egyenletes-e, rögzítette-e az
állítható lábat?
• a mosógép nem ér-e hozzá valamihez?
• nem pakolt-e be túl kevés ruhát?
Nem nyílik az ajtó.
•
A program befejeződése után nem várta meg az 1 percet az ajtó
nyitása előtt. Kialudt már a „Locked door” jelzőlámpa? Soha ne
próbálja meg erőltetni az ajtó nyitását. Olvassa el az ajtó
nyitására vonatkozó tudnivalókat.
16
Túl későn kezdődik el a
•
centrifugálás, a centrifugálás nem
elég hatékony.
A „Vége”
Az elektronikus kiegyensúlyozatlanságot érzékelő rendszer
működik, mert nem elég egyenletes a ruhák eloszlása a dobban.
Ilyenkor a dob oda-vissza forog, hogy egyenletesebb legyen a
ruhaeloszlás. Ha többszöri ismétlés után megfelelő lesz az
eloszlás, akkor a mosógép végrehajtja a centrifugálást. Ha kb.
10 perc után még mindig nem megfelelő az eloszlás, akkor a
centrifugálás egy alacsonyabb fordulaton megy végbe. Ha ezek
után túl nedvesek maradnak a ruhák, akkor a ruhaneműket
kézzel kell a dobban elrendezni. Utána állítson be egy új
centrifugálási programot.
jelzőlámpa villog:
1-et villog:
A mosógép nem •
töltődik fel vízzel.
2-őt villog:
A mosógép nem
fog szivattyúzni.
•
Nincs megtörve, vagy megcsavarodva a kifolyócső?
4-et villog:
Az ajtó nyitva
van.
•
Megfelelően zárta be az ajtót?
Kinyitotta a vízcsapot? Nem tömődött el a befolyócső szűrője?
Szerviz
A meghibásodott készülék javítását, beleértve a
csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási
jegyben kijelölt szerviz végezheti.
Mielőtt telefonál, jegyezze fel a mosógép
modellszámát, sorozatszámát és a vásárlás dátumát,
mivel a szerviznek szüksége van ezekre az adatokra.
A fenti adatok az adattáblán találhatók.
Típus:
………………………………………….
MOD:
…………………………………………
PROD.NO:
…………………………………………
SER.NO:
…………………………………………
Vásárlási dátum: ………………………………………..
Az elektromos hálózatban lévő hibát csak arra
feljogosított elektromos szakember végezheti el.
Semmilyen körülmények között se
próbálkozzon saját maga a mosógép
javításával. Az illetéktelen beavatkozás
nemcsak a jótállás elvesztésével jár,
hanem veszélyes is.
Vevőszolgálat címe:
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
17
Szerelési tudnivalók
A készülék használatához szükséges
bármilyen villanyszerelési munkát csak
arra feljogosított elektromos szakember
végezhet.
A készülék használatához szükséges
bármilyen vízvezeték szerelési munkát
csak arra feljogosított vízvezeték szerelő
szakember végezhet.
Kicsomagolás
Károsodás
Ha a szállítás során bármilyen károsodás érte a
készüléket, akkor azonnal értesítse a szállító céget.
Mindig ellenőrizze a készülék sérülésmentességét.
Ha bármilyen sérülést, hibát, vagy hiányosságot
észlel, forduljon az eladóhoz.
Soha ne hagyja a csomagoló anyagokat
olyan
helyen,
ahol
a
gyerekek
játszhatnak vele.
Ha megemeli a mosógépet
Legyen óvatos a mosógép megemelésekor. A nem
megfelelő módon történő emelés fizikai sérülést és a
készülék károsodását okozhatja. Nyissa ki az ajtót és
az ajtó nyílásának a felső részénél megfogva tartsa
meg a mosógépet. A mosógép a hátsó kiugrásnál is
megemelhető.
Soha ne emelje meg a mosógépet a
kezelőpanelnél, az ajtónál, vagy a
mosószer tartónál megfogva.
A szállítási tartozékok eltávolítása
A mosógép gyári csomagolásakor számos szállítási
tartozékot alkalmaztak, hogy megvédjék a dob és a
motor épségét. Az elhelyezést megelőzően minden
szállítási tartozékot el kell távolítani.
1. A csomagolóanyagokat fektesse el a
földön a mosógép alá, majd óvatosan
fektesse a készüléket a hátoldalára.
Ügyeljen arra, hogy ez alatt a csövek ne
nyomódhassanak össze (2. kép).
2. Távolítsa el a polisztirén alapot és az
oldaltámasztékokat.
3. Állítsa vissza a mosógépet a függőleges
helyzetébe és távolítsa el a három darab
hátoldali dobrögzítő csavart és a
hüvelyeket (3. kép).
4. A három szabaddá vált furatot zárja le a
mellékelt műanyag dugókkal, amelyeket
a dobban, egy műanyag zacskóban talál
meg (4. kép).
18
Elhelyezés
Vízszintbe állítás
A mosógépet szilárd talajra helyezze. Ügyeljen arra,
hogy a mosógép és a talaj között a levegő szabadon
cirkuláljon. Vigyázzon arra, hogy a mosógép sem a
falhoz, sem pedig a környező bútorhoz ne érjen
hozzá.
A vízszintbe állítást az állítható láb be- illetve
kicsavarásával végezze el (1. kép).
Soha ne próbálja meg a talaj egyenetlenségét
kartonpapírral, fával, vagy hasonló anyaggal
kiegyenlíteni.
Némi vibráció a centrifugáláskor teljesen normális
jelenség, ami elkerülhetetlen. Ez különösen akkor
fokozódik, ha a talaj nem egyenletes.
Ha a készüléket szőnyegpadlóval burkolt
talajra helyezi el, akkor ügyeljen arra,
hogy
a
levegő
akadálytalanul
átáramolhasson a szőnyeg és a készülék
alja között.
Vízbevezetés
Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4”-os
vízcsaphoz (2. kép). A cső másik végét a
mosógéphez csatlakoztassa.
A befolyócső nem hosszabbítható meg. Ha a cső
rövid és nincs lehetőség arra, hogy a vízcsaphoz
közelebb helyezze el a mosógépet, akkor vásároljon
egy új csövet, amelyet kizárólag erre a célra
terveztek.
A cső bármely irányba elforgatható. Ehhez lazítsa
meg a hollandit és forgassa el a csövet a megfelelő
irányba, majd újra szorítsa meg a hollandit (3. kép).
Ügyeljen a helyes meghúzásra, hogy ne legyen
vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy a hollandi jól meg
legyen húzva (csak kézzel).
Csak
a
készülékhez
mellékelt
befolyócsövet használja. Ne használjon
elöregedett befolyócsövet.
19
Vízelvezetés
A vízelvezetés háromféle módon oldható meg:
Mosogató kagyló szélére akasztva a mellékelt
műanyag
hajlított
csővéggel.
A
csővég
használatánál ügyelni kell arra, hogy a víz
kifolyásánál ne ugorhasson ki a kifolyócső a
mosogatóból. Ha a csővéget egy zsineggel a
csaphoz, vagy a falhoz erősíti, akkor a véletlenszerű
kiesés magakadályozható (1. kép).
Mosogató kagyló lefolyójába. A kifolyócsövet
közvetlenül kell csatlakoztatni a vízcsap alatti csőbe.
A lefolyónak a szifon felett kell lennie úgy, hogy a
hajlítás legalább 650-800 mm-re legyen a földtől (2.
kép).
Közvetlenül fali lefolyócsőbe, amelynek a
magassága 650 mm felett és 800 mm alatt van. A
cső végének mindig szellőznie kell, ezért a lefolyócső
átmérőjének nagyobbnak kell lenni, mint a kifolyócső
átmérője (3. kép). A kifolyócsövet nem szabad
megtörni. Mindig vezesse végig a csövet a talajon és
csak a kifolyási pontnál emelje meg a csővéget. A
kifolyócsövet 50 mm-nél hosszabban tilos a fali
lefolyócsőbe ragasztani.
A kifolyócső maximum 3,5 m-ig hosszabbítható meg.
A hosszabbító cső átmérőjének legalább akkorának
kell lennie, mint az eredeti kifolyócsőé. A
hosszabbításhoz
használjon
speciális
csőhosszabbítót (4. kép).
A
mosógép
megfelelő
működése
érdekében a kifolyócsövet a készülék
hátoldali felső részen lévő gyárilag
kialakított támaszdarabra kell akasztani.
Elektromos csatlakoztatás
Ezt a készüléket a gyártó 230 V / 50 Hz-es egyfázisú
hálózati feszültségre tervezte. A készülék üzembe
helyezése előtt ellenőrizze, hogy a földelt fali
konnektor könnyen elérhető-e és 10 A-es
biztosítékkal védett-e.
A készülék kizárólag szabványos védőföldeléssel
ellátott konnektorba csatlakoztatható.
Ha a mosógépet nedves helyen (pl. fürdőszobában)
helyezi el és fix bekötéssel csatlakoztatja az
elektromos
hálózatra,
akkor
egy
földelt
kismegszakítót kell beépíttetni hozzá.
Bármilyen tisztítási, vagy egyéb munka
előtt a készüléket le kell választani az
elektromos
hálózatról,
például
a
csatlakozó dugó konnektorból történő
kihúzásával.
Bármilyen a mosógép üzemeltetéséhez
szükséges elektromos munkát csak arra
feljogosított
elektromos
szakember
végezhet.
20
ADATLAP
a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 77/1999.(XII.22.) GM
rendelet alapján:
Gyártó védjegye
ELECTROLUX
A mosógép azonosító jele
EWC 1350
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft.
Háztartási Készülék, 1142
Budapest, Erzsébet királyné
út 87.
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - hatékonyabb:
G - kevésbé hatékony)
Fogyasztási adatok 60oC-os pamut programra
A
0,57 kWh / 39 liter / 131
perc programidő
Átlagos évi energia-és vízfogyasztás 60oC-os pamut programra 200
ciklusra számolva (kWh / liter)
114 / 8580
Mosási teljesítmény osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - nagyobb: G kisebb teljesítmény)
B
Centrifugálási hatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - jobb: G
- rosszabb)
B
Centrifugálási hatékonysági osztály normál 60oC pamut programra
(centrifugálás utáni víz maradék a ruha száraz súlyának %-ában)
59
Legnagyobb centrifugálási
programra (fordulat/perc)
fordulatszám
normál
60oC
pamut
A mosógép kapacitása normál 60oC pamut programra (kg)
3,0
o
Zajteljesítmény mosási és centrifugálási ciklusok alatt normál 60 C
pamut programra (dB)
Méretek (szélesség / mélység / magasság) (cm)
53 / 74
49,5 x 51,5 x 67
Hálózati feszültség
230 V / 50 Hz
Maximális teljesítmény-felvétel (W)
1600
Biztosítékigény (A)
10
Megengedett hálózati víznyomás (min-max.)
Max. ruhatöltet (kg)
1300
50 kPa – 1000 kPa
Pamut
Műszál / Érzékeny
Gyapjú
3,0
1,5
1,0
Dob űrtartalma (liter)
27
A készülék tömege (kg)
54
Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek:
−
−
−
73/23/EWG - (1973.02.19.) - kisfeszültségi irányelv alapján az egyes villamossági termékek
biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.)
IKIM rendelet,
89/336/EWG - (1989.05.03.) - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az
elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet,
93/68/EWG - (1995.07.22.) - CE-jelölés irányelv az egységes megfelelőségi jelölés használatáról.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement