Zanussi | FLS602 | User manual | ZANUSSI FLS402 Korisnički priručnik

ZANUSSI FLS402  Korisnički priručnik
FLS 402
FLS 502
FLS 602
PERILICA
UPUTE ZA UPORABU
2
TEHNICKI PODACI
DIMENZIJE
Širina
Visina
Dubina
ELEKTRICKI PRIKLJUCAK
Napon
Max. potrošnja
PRITISAK VODE
Najmanji
Najveci
MAX. KOLICINA RUBLJA
Pamuk, Lan
Osjetljive sinteticke tkanine
Vuna
BROJ OKRETAJA
Maksimalni
60 cm
85 cm
55 cm
220...230V, 50Hz
2200W (10A)
5 N/cm2
80 N/cm2
4.5 kg
2 kg
1 kg
FLS 402
400 o/min
FLS 502
500 o/min
FLS 602
600 o/min
Ova perilica nosi oznaku “CE” i izradena je prema slijedecim propisima:
•
89/336/CEE propis o elektromagnetskoj uskladenosti.
•
73/23/CEE propis o elektrickim materijalima namijenjenim za uporabu uz odredena ogranicenja u snazi.
3
UPOZORENJA
OVA SU UPOZORENJA NAVEDENA RADI VAŠE SIGURNOSTI. PAŽLJIVO IH PROCITAJTE PRIJE INSTALACIJE ILI
PRVE UPORABE.
Vrlo je važno da ovaj prirucnik bude uvijek korisniku pri ruci. Ako perilicu prodate ili ju prevozite novom vlasniku, ili ako
napuštate kucu i ostavljate perilicu, provjerite da je uz nju i prirucnik, tako da se buduci vlasnik može upoznati sa
djelovanjem perilice i važnim upozorenjima.
PRI PREUZIMANJU PROVJERITE PERILICU. AKO PRIMJETITE BILO KAKVO OŠTECENJE, OBRATITE SE
PRODAVACU I TO PRIJE PRVE UPORABE.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Djeci se ne smije dozvoliti diranje kontrola ili igranje
s perilicom.
Ako popravke izvodi neiskusna osoba, može doci do
povreda ili ozbiljnog kvara na perilici. Obratite se
servisu. Uvijek zahtjevajte izvorne rezervne dijelove.
Perilicu mora popravljati ovlašteni servis i moraju se
koristiti iskljucivo izvorni rezervni dijelovi. Nemojte
sami popravljati perilicu.
Perilica je teška. Budite pažljivi pri njenom
pomicanju. NEMOJTE se oslanjati na kontrole.
Bilo kakve elektricarske i/ili vodoinstalaterske
radove, potrebne pri ugradnji perilice, mora izvoditi
osposobljeni elektricar i/ili vodoinstalater ili strucna
osoba.
Opasno je mijenjati tehnicke znacajke ili pokušavati
na bilo koji nacin preinaciti perilicu.
Kucni ljubimci se vole zavlaciti u perilicu. Provjerite
bubanj prije uporabe.
Perite samo proizvode predvidene za strojno pranje.
Ako ste u nedoumici, posavjetujte se s
proizvodacem.
Prije pranja, ispraznite sve džepove, zakopcajte
gumbe i zatvorite zatvarace.
Bilo kakvi predmeti, poput novcica, pribadaca,
cavala, vijaka, kamencica ili bilo kakvih tvrdih, oštrih
metalnih predmeta, mogu prouzrociti veliku štetu i ne
smiju se stavljati u perilicu niti ostavljati u
džepovima.
Izbjegavajte pranje izlizane ili pokidane robe, kao i
pokušaje cišcenja mrlja od boje, tinte, hrde ili
masnoce prije pranja.
Odjeca, koja je bila u dodiru s hlapljivim naftnim
derivatima, ne smije se strojno prati. Pri uporabi
hlapljivih tekucina za cišcenje, odjeca se mora
osušiti prije stavljanja u perilicu.
Male dijelove odjece, poput carapa, traka, pojasa,
itd., perite u vreci za pranje ili jastucnici, jer se može
dogoditi da takav dio odjece sklizne izmedu kade i
unutrašnje strane bubnja.
Perite samo preporucene kolicine osjetljivih tkanina.
Ako prepunite bubanj, može doci do oštecenja
tkanine. Pogledajte preporuke proizvodaca o
kolicinama.
Nemojte stavljati previše rublja u perilicu, pogledajte
odgovarajuci opis "PROGRAM PRANJA".
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Za vrijeme ciklusa pranja, staklena vrata postaju vrlo
vruca. Nemojte dozvoliti djeci da se približavaju
perilici koja radi.
Prije otvaranja vrata, pogledajte kroz "prozor", da bi
provjerili, da li je iz bubnja izbacena voda. Ako je
voda u bubnju, nemojte otvarati vrata, dok se voda ne
izbaci. Ako ste u nedoumici, procitajte opis
odgovarajuceg programa.
Nakon uporabe, uvijek iskljucite perilicu i dovod vode.
Izmedu pranja ostavite vrata pritvorena, da se guma
ne bi zalijepila.
Prije cišcenja iskljucite perilicu iz elektricne mreže.
Sav materijal za pakiranje, kao i transportne
sigurnosne vijke, morate skinuti prije uporabe.
Ako se ovoga ne pridržavate, može doci do ozbiljne
štete na perilici i/ili drugoj imovini. Vidjeti
odgovarajuci opis (SKIDANJE AMBALAŽE) u
prirucniku.
Pri skidanju unutarnjih transportnih vijaka perilica ne
smije biti prikljucena na elektricnu mrežu. Nemojte
prikljuciti perilicu prije nego što odstranite vijke i
zatvorite plasticnim cepovima otvore u kojima su se
vijci nalazili.
Ako perilicu postavljate na tepih, izmedu njega i
podnožja perilice mora biti slobodan prostor, kako bi
zrak mogao nesmetano kružiti.
Pazite da perilica ne stoji na kabelu mrežnog
napajanja.
SKIDANJE AMBALAŽE I POSTAVLJANJE
TRANSPORTNE SIGURNOSNE POLUGE
PRIKLJUCAK VODE
Prije ukljucenja perilice, morate skinuti sigurnosne
poluge na sljedeci nacin:
Blizu perilice mora postojati dovod HLADNE VODE
(pipa) s navojem 3/4", odvod vode, kada ili odvodni
sustav u zidu.
Savjetujemo da spremite sve sigurnosne poluge, za
slucaj da perilicu treba ponovo prevoziti.
1.
Kljucem odvijte tri vijka sa
stražnje strane i skinite ih.
Prethodno provjerite:
− da se ne radi o dovodu tople vode,
− da li je tekuca voda cista. Ako nije, pustite vodu da
tece neko vrijeme, da bi se isprala necistoca koja se
nakupila u cijevima.
Odvodni sustav u zidu bi trebao provjeriti vodoinstalater.
2.
3.
4.
Nagnite perilicu na stražnju
stranu i postavite jedan od
polistirenskih kuteva izmedu
perilice i poda.
Provjerite da cijevi nisu
prignjecene.
Pažljivo odstranite plasticne
vrecice sa desne i lijeve
strane, vukuci ih prema
sredini perilice.
Uspravite perilicu i skinite tri
plasticna vijka.
Stavite gumenu podlošku, iz plasticne vrecice
isporucene s perilicom (A), na kraj dovodnog crijeva, te
pažljivo uvrnite navoj na slavinu, pazeci da ne oštetite
navoj. Dobro zategnite da voda ne bi kapala na spoju.
Ako je potrebno, zakrenite
crijevo u odgovarajuci položaj,
tako da oslobodite maticu sa
stražnje strane perilice.
Ponovo cvrsto zategnite maticu, tako da voda ne bi
kapala. (Otvorite slavinu, da bi se uvjerili u dobro
brtvljenje, i ponovo ju zatvorite.)
Odvodno crijevo stavite u kadu ili
odvod pomocu plasticnog
savijenog držaca, isporucenog
zasebno. Nataknite plasticni
držac na kraj odvodne cijevi.
Pomocu plasticnog držaca može se ucvrstiti odvodna
cijev na zid korištenjem ušice na gornjem dijelu i tada
se cijev ne pomice i ne može pasti.
5.
Zatvorite tri otvora pomocu
plasticnih cepova, koje
možete pronaci u omotnici
sa prirucnikom.
VAŽNO: Udaljenost od poda do najvišeg dijela odvodne
cijevi mora biti od 60 do 90 cm. (Preporucamo
udaljenost od 60 do 70 cm). Cijev ne smije biti savijena
niti zakrenuta. Ako je neizbježno potrebno produžiti
odvodnu cijev, produžetak ne smije biti duži od 1.5 m i
mora biti istog promjera kao i izvorna cijev.
Provjerite da cijevi nisu previše nategnute.
URAVNOTEŽENJE
Izravnajte perilicu otpuštanjem i zatezanjem nogu. Kada
pronadete ravan položaj, zategnite matice prema
kucištu perilice. Tocno uravnoteženje sprijecava
vibracije, buku i pomicanje perilice za vrijeme rada.
Vibracije se ne mogu u potpunosti izbjeci, posebice ne
na drvenom podu. Drveni podovi su podložni vibracijama.
Posavjetujte se s strucnjakom. Ako je to moguce, uvijek
postavite perilicu na cvrstu, stabilnu podlogu.
ELEKTRICKI PRIKLJUCCI
Prije prikljucenja perilice, provjerite sljedece:
1. Mrežno napajanje u zidnoj uticnici mora odgovarati
napajanju otisnutom na natpisnoj plocici perilice
(natpisna plocica je nalijepljena na stražnju stranu
perilice).
2. Elektricko brojilo, osiguraci, ožicenje i zidna
uticnica, moraju podnijeti najvecu snagu perilice
oznacenu na natpisnoj plocici.
3. Zidna uticnica i mrežni prikljucak moraju biti cvrsto i
izravno spojeni, bez produžnih kablova. Ako je
potrebno, zamijenite zidnu uticnicu s
odgovarajucom.
Važeci propisi o elektrickoj sigurnosti zahtijevaju
odgovarajuce uzemljenje. Mrežni utikac perilice je
uzemljen.
Provjerite da zidna uticnica ima odgovarajuce
uzemljenje.
Proizvodac odbija bilo kakvu odgovornost za
nesrece, ciji je uzrok nepoštivanje navedenih
sigurnosnih mjera.
(Nikada nemojte dodirivati perilicu ili bilo koji elektricki
aparat dok stojite na mokrom podu ili ako su vam noge
bose).
6
OPIS KONTROLA
Upravljacka ploca
1. PRETINAC PRAŠKA ZA PRANJE
Pretinac ima 3 odjeljka
oznacena sljedecim
simbolima:
4. TIPKA 1/2
Pritiskom na ovu tipku prije pokretanja nekog
"intenzivnog" programa pranja, izvest ce se jedno
ispiranje manje, cime se štede energija i voda.
5. KONTROLA ZA ODABIR
TEMPERATURE PRANJA
odjeljak detergenta za predpranje
odjeljak detergenta za pranje
odjeljak dodatka za omekšavanje
2. INDIKATOR
UKLJUCENO/ISKLJUCENO
Žaruljica svijetli kada perilica radi.
3. TIPKA "BEZ CENTRIFUGE"
Pritiskom na ovu tipku prije pokretanja jakog programa
pranja, preskacu se svi ciklusi centrifugiranja. Ostali
ciklusi programa ostaju nepromijenjeni.
Ova kontrola omogucava odabir temperature pranja u
skladu s vrstom rublja.
Zakrenite kontrolu, dok se oznaka ne poravna s
stupnjem željene temperature.
U tablici programa pronaci cete odgovarajuce
temperature za svaku vrstu pranja.
Odabirom Q, bilo koji program ce se izvoditi u
hladnoj vodi. Ovime se postiže ušteda elektricne
energije.
6. ODABIR PROGRAMA
Pri odabiru programa, zakrenite kontrolu u smjeru
kazaljke na satu, sve dok se oznaka na vrhu ne poravna
s brojem odgovarajuceg programa (oznake na kontrolnoj
ploci). Ako slucajno pomaknete kontrolu iza željenog
broja, NIKADA NEMOJTE OKRETATI KONTROLU U
SMJERU SUPROTNOM OD KRETANJA KAZALJKE
NA SATU - jednostavno nastavite u istom smjeru, dok
ne dodete do odgovarajuceg broja.
UPORABA KONTROLA, DETERGENTA I DODATAKA
1. PUNJENJE PERILICE
4. ODABIR TEMPERATURE
Rublje nemojte tiskati i stavljajte naizmjenice veliko i
malo rublje.
Nemojte prenatrpati perilicu, ali uvijek nastojte iskoristiti
puni kapacitet u skladu s vrstom rublja. Smanjite kolicinu
pri pranju jako prljavog ili paperjastog rublja.
Kada se perilica pokrene, a želite dodati rublje, morate
zaustaviti program.
VAŽNA NAPOMENA: Ova perilica ima ugradenu zaštitu
od otvaranja vrata za vrijeme pranja. Otvorite perilicu
samo ako je to zaista potrebno i pricekajte 2 do 3
minute, nakon zaustavljanja stroja, da bi ostavili dovoljno
vremena za odbravljivanje zaštitnog mehanizma.
Zakrenite kontrolu u smjeru kazaljke na satu do
odredene temperature.
2. DOZIRANJE PRAŠKA ZA PRANJE
Povucite rucicu da bi otvorili
pretinac.
Stavite preporucenu kolicinu u
odjeljak
.
Za predpranje koristite odjeljak
.
3. STAVLJANJE DODATAKA
Ako želite koristiti dodatke,
stavite omekšivac u odjeljak
sa simbolom
.
5. ODABIR PROGRAMA
Zakrenite kontrolu u smjeru kazaljke na satu, dok
oznaka ne dode do željenog programa.
6. ZAPOCINJANJE S RADOM
Provjerite sljedece:
Vrata moraju biti dobro zatvorena.
Perilica mora biti prikljucena na mrežu.
Pipa mora biti otvorena.
Filter odvodne cijevi mora biti cvrsto zategnut.
Odvodna cijev mora biti u odgovarajucem položaju.
Izvucite kontrolu programa prema sebi, dok ne cujete
"klik".
Kontrolna žaruljica se upali i pokrene se program.
7. ZAUSTAVLJANJE
Perilica se sama zaustavlja na kraju ciklusa i kontrolna
žaruljica se ugasi. Otvorite vrata 2 do 3 minute nakon
završetka programa, da bi osigurali dovoljno
vremena za odbravljenje zaštitnog mehanizma.
Zatvorite dovod vode i izvucite mrežni prikljucak. Ostavite
vrata pritvorena nekoliko minuta, da bi izišla para.
PROGRAMI ZA PAMUCNO I LANENO RUBLJE
Preporucena kolicina rublja: najviše 5 kg
PROGRAM
STUPANJ
ZAPRLJANOSTI
BIJELO s predpranjem
jako
ODJELJCI
TEMPERATURA
VODE
BROJ
OPIS
Predpranje
60° - 90°C
1
Pranje na 60° - 90°C
4 ispiranja
Centrifugiranje
Pranje na 60° - 90°C
BIJELO bez
predpranja
normalno
60° - 90°C
2(•)
4 ispiranja
Centrifugiranje
Pranje na 40° - 60°C
POSTOJANE BOJE
normalno
NEPOSTOJANE BOJE
normalno
40° - 60°C
2
4 ispiranja
Centrifugiranje
Pranje na 30° - 40°C
ISPIRANJA
OMEKŠIVAC
30° - 40°C
3
4 ispiranja
4
4 ispiranja
5
Centrifugiranje
Centrifugiranje
Uzimanje
omekšivaca
1 ispiranje
Centrifugiranje
CENTRIFUGIRANJE
6
Izbacivanje vode
Centrifugiranje
(• ) Ovaj program na 60°C se koristi pri ispitivanju prema EEC propisu 92/75 (sa punjenjem 4.5 kg rublja).
PROGRAMI ZA SINTETIKU, VUNU I ŠARENO RUBLJE
Preporucena kolicina rublja: najviše 2 kg (vuna: najviše 1 kg)
PROGRAM
STUPANJ
ZAPRLJANOSTI
ODJELJCI
TEMPERATURA
VODE
BROJ
OPIS
Predpranje
ŠARENO
jako
Pranje na 40° - 60°C
40° - 60°C
7
3 ispiranja
Zaustavljanje s
vodom u bubnju
Pranje na 40° - 60°C
NEPOSTOJANE
BOJE
normalno
3 ispiranja
40° - 60°C
8
Zaustavljanje s
vodom u bubnju
Pranje na 30° - 40°C
OSJETLJIVA
normalno
3 ispiranja
30° - 40°C
SINTETIKA
9
Zaustavljanje s
vodom u bubnju
Pranje na 30° - 40°C
SVILA
VUNA
normalno
3 ispiranja
30° - 40°C
10
Zaustavljanje s
vodom u bubnju
I
SPIRANJE
(OSJETLJIVO
RUBLJE)
3 ispiranja
11
Zaustavljanje s
vodom u bubnju
Uzimanje
omekšivaca
OMEKŠIVAC
12
1 ispiranje
Zaustavljanje s
vodom u bubnju
IZBACIVA-NJE
VODE
Izbacivanje vode
13
Za izbacivanje vode nakon završetka ciklusa, postavite kontrolu za odabir programa u položaj "13".
Bubanj ostaje miran
SAVJETI PRI PRANJU
Odvojite rublje prema vrsti tkanine, postojanosti boje i
stupnju necistoce.
U tablici na sljedecoj stranici pronaci cete znacenje
simbola.
Pri pranju zavjesa skinite kvacice.
STAVLJANJE RUBLJA U PERILICU
Vrlo je važno prati svježe obojeno rublje odvojeno, kada
ga perete prvi put.
Za svaki ciklus, provjerite kolicinu rublja koju cete prati.
Neprakticno je vagati rublje koje želite oprati, stoga
savjetujemo sljedece:
Pamuk i lan: napunite bubanj bez pritiskanja.
Otporna sintetika: napunite dvije trecine bubnja.
Osjetljivo rublje i vuna: napunite pola bubnja.
Kad tkanine zahtijevaju razlicite temperature pranja, a
peru se zajedno, uvijek odaberite onu nižu.
Bijelo rublje NE SMIJETE prati s obojenim.
Pri pranju vune koristite blage detergente u malim
kolicinama. Program za vunu može se koristiti samo za
pranje vunenog rublja s oznakom "CISTA NOVA VUNA /
DOZVOLJENO PRANJE / PRETHODNO STISNUTO", a
ostale vrste vunenog rublja morate prati rucno ili dati na
kemijsko cišcenje.
Neke mrlje, primjerice od voca, trave, hrde, krvi,... teško
se otklanjaju i moraju se ocistiti prije pranja pomocu
posebnih sredstava, koja se mogu nabaviti u trgovini
kucnim potrepštinama. U svakom slucaju, potrebno ih je
odmah ocistiti, kasnije ih je teško otkloniti.
Vlažno rublje treba objesiti radi sušenja odmah nakon
završetka pranja.
Pleteno rublje i vunena odjeca moraju se sušiti na ravnoj
podlozi, zaklonjeno od izravnog utjecaja sunca.
Na vecini odjevnih predmeta može se provjeriti simbol
koji olakšava odabir odgovarajuceg programa pranja.
Savjetujemo da se pridržavate tih naputaka.
TEMPERATURE
Savjetujemo pranje bijelog rublja na temperaturi 60°C.
Ako rublje nije jako zaprljano, to ce biti dovoljno, a osim
toga, štedi se energija. Ako želite prati bijelo rublje bez
zagrijavanja vode, morate odabrati program broj 2.
Savjetujemo pranje šarenog rublja na 40°C, iako može
izdržati temperaturu i do 60°C.
Pri zajednickom pranju svjetlo i tamno obojenog rublja,
temperatura ne smije prelaziti 40°C. Sinteticko bijelo
rublje i nježno obojeno rublje možete prati na 60°C, ali i
u ovom slucaju je dovoljno 40°C, ako rublje nije jako
zaprljano.
Tamno sinteticko rublje, osjetljive tkanine i vunu morate
prati na temperaturi manjoj od 40°C. Ako je bar jedan
komad rublja oznacen s 30°C, odaberite 30°C za cijeli
ciklus.
TABLICA SIMBOLA
Simboli na odjevnim predmetima uveliko olakšavaju pranje i održavanje.
Jako pranje
Max. temp.
pranja 95°C
Max. temp.
pranja 60°C
Max. temp.
pranja 40°C
Max. temp.
pranja 30°C
Rucno
pranje
Nemojte
prati
Osjetljivo pranje
Bijeljenje
Glacanje
Kemijsko
cišcenje
Izbjeljivanje u hladnoj vodi
Vruce glacalo
max. 200°C
Pomocu svih
otopina
Toplo glacalo
max. 150°C
Perklortilen, benzin,
cisti alkohol,
R111 i R113
Nemojte izbjeljivati
Mlako glacalo
max. 110°C
Nemojte glacati
Benzin, cisti
alkohol
i R113
Zabranjeno
kemijsko
cišcenje
Visoka
temperatura
Na ravnoj
Niska
temperatura
Nemojte
sušiti u
Sušenje
podlozi
U sušilici
Na stalku
13
Na vješalici
sušilici
ODRŽAVANJE I CIŠCENJE
Prije cišcenja morate ISKLJUCITI mrežni prikljucak
perilice.
VANJSKO CIŠCENJE
Vanjsko kucište perilice ocistite samo neutralnom
sapunicom i vodom i zatim potpuno osušite.
CIŠCENJE PRETINCA I LEŽIŠTA
Povucite pretinac (najprije lagano, dok ne stane, i zatim
snažno), da bi ga izvadili.
Dobro isperite pod jakim mlazom tekuce vode.
Malom cetkom ocistite ležište pretinca.
Vratite pretinac.
CIŠCENJE ODVODNOG FILTERA
Cisti filter je vrlo važan za
ispravno djelovanje perilice i
zato ga treba redovito cistiti.
Ovdje se zadržavaju mali
predmeti zaostali u
džepovima kao i vlakna sa
odjece.
Odvijte do kraja filter, tako
da ga zakrenete u smjeru
suprotnom od kazaljke na
satu.
Skinite filter i ocistite ga pod
jakim mlazom tekuce vode.
Vratite filter, zakrenite ga u smjeru kazaljke na satu i
zategnite ga.
CIŠCENJE FILTERA DOVODNE
CIJEVI
Ako punjenje perilice vodom
traje dugo, vrijeme je za
provjeru filtera dovodne
cijevi, koji je možda
zacepljen. Zatvorite dovod
vode. Odvijte ucvrsnu maticu
dovodne cijevi. Skinite filter
sa elektroventila, ocistite ga
tvrdom cetkom i vratite na
njegovo mjesto. Do kraja
zategnite maticu.
OPASNOSTI OD SMRZAVANJA
Ako je perilica izložena utjecaju temperatura ispod 0°C,
morate poduzeti odgovarajuce mjere:
• Zatvorite dovod vode i odvijte dovodnu cijev.
• Odaberite program pranja i pokrenite ga na nekoliko
sekundi.
• Kraj odvodne cijevi stavite u odvod u podu.
• Pokrenite program za izbacivanje vode iz bubnja na
nekoliko sekundi.
Na ovaj ste se nacin osigurali da u perilici nema
ostataka vode, koji bi se mogli smrznuti i tako oštetiti
perilicu i njenu okolinu.
Kada želite ponovo pokrenuti perilicu, provjerite da je
temperatura okoline iznad 0°C.
14
POPRAVCI
Prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedece.
Iz perilice kaplje ili istjece voda
Perilica se ne pokrece
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite da li su vrata dobro zatvorena.
Provjerite da li je perilica prikljucena na mrežno
napajanje.
Provjerite osigurac.
Provjerite da li je kontrola programa u ispravnom
položaju.
Perilica ne uzima vodu
•
•
•
•
Provjerite da li je otvoren dovod vode.
Provjerite da li je slavina zacepljena.
Provjerite da li je dovodna cijev prejako savijena.
Provjerite da li je dovodni filter zacepljen.
Perilica uzima i izbacuje vodu istovremeno
•
Kraj odvodne cijevi je prenisko postavljen (vidjeti
opis "PRIKLJUCAK VODE").
Perilica ne izbacuje vodu ili ne centrifugira
•
•
•
Provjerite da li je odvodna cijev savijena ili
prignjecena.
Provjerite da li je odvodni filter zacepljen.
Provjerite da li odabrani program sadrži
centrifugiranje.
Ako, nakon ovih provjera, i dalje imate problema,
pozovite ovlašteni servis. Vrlo je važno da pri tome
znate datum kupnje perilice, model, broj proizvoda
(Prod.No...) i serijski broj (Ser.No...). (Ovi podaci se
nalaze na naljepnici iza vrata bubnja).
Prevelika kolicina praška za pranje.
Neprimjerena vrsta praška za pranje.
Provjerite brtvljenje spojeva. Teško je uociti vodu
koja curi niz cijev.
Perilica vibrira ili je bucna
•
•
•
Provjerite da li su sve transportne poluge i
sigurnosni vijci skinuti.
Provjerite da li perilica dodiruje zidove ili namještaj.
Provjerite da li su noge podešene na odgovarajuci
nacin za uravnoteženje perilice i da li su matice
cvrsto zategnute.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising