Electrolux EWS1045 User manual

Electrolux EWS1045 User manual
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
EWS 1045
AUTOMATA MOSÓGÉP
Kedves Vásárló!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Használati útmutatót - különösen az első oldalakat -, ahol a
biztonsági tudnivalók találhatók. A Használati útmutatót tartsa mindig elérhető helyen, hogy bármikor a
rendelkezésére álljon, ha szükséges.
Ha a készüléktől valamilyen ok miatt megválik, akkor a Használati útmutatót is adja át a készülék új
tulajdonosának.
Szállítási sérülések
Amikor kicsomagolja a készüléket - feltétlenül ellenőrizze -, hogy nem érte-e valamilyen sérülés. Ha
bármilyen sérülést észlel, akkor forduljon a szállítást végző vállalathoz és semmilyen körülmények között ne
helyezze üzembe a készüléket.
A használati útmutató különböző fejezeteinél található szimbólumok jelentése a következő:
A figyelmeztető háromszöggel jelölt fejezeteknél a Figyelem, Vigyázat című részek fontos
biztonsági tudnivalókra hívják fel a figyelmet, amelyek az Ön biztonsága és a készülék
megfelelő működése szempontjából fontosak.
Ezzel a szimbólummal jelölt fejezetek hasznos tanácsokat és javaslatokat tartalmaznak,
amelyet a készülék működése során ajánlatos figyelembe venni.
Ez a szimbólum a gazdaságos üzemeltetésre és a környezetkímélő használatra vonatkozó
javaslatokat és információkat tartalmazó fejezeteknél található.
2
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági tudnivalók
4
Környezetvédelmi tudnivalók
5
A környezet védelme érdekében
5
Műszaki adatlap
6
Elhelyezés
Kicsomagolás
Vízszintbe állítás
Vízbevezetés
Vízelvezetés
Elektromos csatlakoztatás
7
7
7
7
8
8
A készülék bemutatása
Ajtózár jelzőlámpa
Mosószertartó fiók
9
9
9
Használat
Kezelőpanel
Kezelőelemek
Funkciók
Programtájékoztató
Mosási tanácsok
Ruhaneműk csoportosítása
Hőfokok
A ruhaneműk ellenőrzése
Mennyi szennyes mosható egyszerre?
Ruhanemű tömegek
Foltok eltávolítása
Mosószerek és adalékok
A mosás folyamata
Mosási programok
Speciális programok
Nemzetközi mosási szimbólumok
10
10
10
12
13
14
14
14
14
14
14
14
15
16
18
19
20
Karbantartás
Külső tisztítás
Mosószertartó fiók
Kifolyószűrő
Befolyószűrő
Kiürítés vészhelyzet esetén
Fagyveszély
21
21
21
21
21
22
22
Üzemzavarok
23
3
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
A Használati útmutatót a használatba vétel
előtt gondosan olvassa el. Tartsa be az itt
leírtakat.
A
következő
figyelmeztetések
mindenki
biztonságát szolgálják. Vegye figyelembe őket a
készülék elhelyezésénél és a használatánál.
•
Elhelyezés
•
•
•
•
•
•
•
•
A használatba vétel előtt minden csomagoló
anyagot el kell távolítani a készülékből. A
mosógépben is és a környező bútorban is
komoly sérülést okozhat, ha nem, vagy csak
részben távolítja el a szállítási tartozékokat,
csomagoló anyagokat.
Ha a készülék működtetéséhez a lakást
elektromos
hálózatában
bármilyen
változtatásra van szükség, akkor azt csak arra
feljogosított elektromos szakember, szerviz
végezheti el.
A vízszereléssel kapcsolatos munkákat csak
arra feljogosított vízszerelő végezheti.
A készülék elhelyezésénél ügyeljen arra,
hogy ne állítsa rá a mosógépet a csatlakozó
vezetékre.
Ha a készüléket szőnyegpadlóra állítja, akkor
ügyeljen arra, hogy a szőnyeg és a láb között
a levegő szabadon cirkulálhasson.
•
Általános biztonsági tudnivalók
•
•
•
Használat
•
•
•
•
•
•
•
Ha a készüléket nem használja, akkor hagyja
kissé nyitva az ajtót és a mosószertartó fiókot,
hogy a kellemetlen szagosodást, penészedést
elkerülhesse.
Az ajtó nyitása előtt mindig ellenőrizze, hogy
a víz kiürítésre került-e. Ha nem, akkor
állítson be egy szivattyúzás programot.
A használat után mindig húzza ki a csatlakozó
dugót a konnektorból és zárja el a vízcsapot.
A
készüléket
felnőttek
által
történő
használatra tervezték. Ne engedje meg, hogy
a gyerekek megérintsék a szabályzó
elemeket, vagy játsszanak a készülékkel.
A
készülék
jellemzőinek
bármilyen
megváltoztatása veszélyes és tilos.
A készüléket normál háztartási használatra
tervezték. Ne használja ipari, kereskedelmi,
vagy olyan más célra, mint amire a gyártó
tervezte.
Csak olyan ruhaneműket mosson a gépben,
melyet a gyártója arra alkalmasnak tart. Ha
kétsége van, nézze meg a ruhaneműn lévő
textil címkét.
Ne töltse túl a készüléket. Vegye figyelembe a
Használati útmutatóban megadottakat.
Ügyeljen arra, hogy minden zseb ki legyen
ürítve. A kemény, éles tárgyak (tűk, csatok,
csavarok, stb.) komoly károkat okozhatnak.
Ne mosson benzinnel, petróleummal, vagy
más hasonló szerrel átitatott ruhaneműt. Ha
előzőleg ilyen szerrel tisztítást végzett, akkor
várja meg, amíg a tisztítószer elpárolog az
anyagból.
A kisebb, érzékeny darabokat (pl. bébi-zokni)
könnyebben moshatja ki egy cipzáras
kispárna huzatban, vagy egy nagyobb
zokniban.
Csak a gyártó által ajánlott mennyiségű
textilöblítőt használjon. A túladagolt öblítőszer
foltokat eredményezhet ruhákon.
4
A meghibásodott készülék javítását beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz
végezheti. Az illetéktelen beavatkozás komoly
veszéllyel jár és a jótállás elvesztését vonja
maga után.
Ha a készüléket leválasztja az elektromos
hálózatról, akkor mindig a dugót fogja meg és
sohasem a csatlakozó vezetéket.
A magas hőfokú programoknál az ajtó üvege
felforrósodik. Ne érintse meg.
Gyermekbiztonság
•
•
A
gyerekek
nincsenek
tisztában
az
elektromos
készülékekkel
kapcsolatos
veszélyekkel. Ha a készülék üzemel, akkor ne
hagyja felügyelet nélkül és ne engedje, hogy
a gyerekek játsszanak a kezelő gombokkal.
•
Minden mosószert olyan biztonságos helyen
tároljon, ahol a gyerekek nem érhetik el.
•
Ne engedje, hogy a kisgyerekek, a kisebb
háziállatok bemászhassanak a dobba.
•
Ha a készüléket kiselejtezi, akkor vágja le a
csatlakozó vezetéket és az ajtózárat törje
össze, hogy használhatatlan legyen. Ezzel
elkerülheti, hogy a játszó gyerekek magukra
zárják az ajtót.
A csomagoló anyagok (műanyag fólia,
polisztirén habanyag) szintén veszélyesek
lehetnek, ha a gyerekek játszanak velük.
Tartsa távol a gyerekeket ezektől az
anyagoktól.
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagoló anyagok
Minden
-szimbólummal
anyag újrafeldolgozható.
Készülék
ellátott
Ha a készüléket kiselejtezi, akkor tegye tönkre a
tetőzárat és vágja le róla az elektromos
csatlakozó vezetéket.
csomagoló
Alkalmazott jelölések magyarázata:
PE
PS
PP
⇐ polietilén
⇐ polisztirol
⇐ polipropilén
A fenti anyagokat az újrafeldolgozhatósághoz a
megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.
A környezet védelme érdekében
Ahhoz, hogy vizet és energiát takaríthasson meg
és tudatosan cselekedjen a környezet védelme
érdekében, azt ajánljuk, hogy kövesse az
alábbiakat:
•
Előmosási programot csak a nagyon erősen
szennyezett ruhaneműknél használjon, hogy
mosószert, vizet és áramot takaríthasson
meg.
•
Ha lehetséges, akkor a készüléket mindig
teljes töltettel használja a kis mennyiségek
helyett. Ügyeljen azonban arra, hogy ne töltse
túl a dobot.
5
•
A foltok és néhány szennyeződés megfelelő
előkezeléssel eltávolíthatók. A kezelés után
ezek az anyagok alacsony hőfokon is
kimoshatók és ezáltal energia takarítható
meg.
•
Mindig csak a ruhanemű szennyezettségének
és a víz keménységének megfelelő
mennyiségű mosószert és adalékanyagot
használjon. Ezzel csökkenthető a környezet
károsodása.
MŰSZAKI ADATLAP
a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 77/1999.(XII.22.)
GM rendelet alapján:
Gyártó védjegye
ELECTROLUX
A mosógép azonosító jele
EWS 1045
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék, 1142
Budapest, Erzsébet királyné út 87.
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig,
ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé hatékony)
A
Fogyasztási adatok
A programtáblázat tartalmazza
Mosási teljesítmény osztály (skála A-tól G-ig,
ahol A - nagyobb: G - kisebb teljesítmény)
A
Centrifugálási hatékonysági osztály (skála A-tól
G-ig, ahol A - jobb: G - rosszabb)
C
Centrifugálási hatékonysági osztály normál 60oC
pamut programra (centrifugálás utáni víz
maradék a ruha száraz súlyának %-ában)
60
Legnagyobb centrifugálási fordulatszám normál
60oC pamut programra
1000/perc
A mosógép kapacitása normál 60oC pamut
programra (kg)
4,5 kg
Zajteljesítmény mosási és centrifugálási ciklusok
alatt normál 60oC pamut programra (dB/A)
57/72
Méretek (szélesség / mélység / magasság)
60 x 45 x 85 cm
Hálózati feszültség
220-230 V / 50 Hz
Maximális teljesítmény-felvétel
2200 W
Biztosítékigény
10 A
Megengedett hálózati víznyomás (min-max.)
50 kPa – 800 kPa
Ez a készülék megfelel az alábbi irányelveknek:
•
73/23/EWG - 1973.02.19 (kisfeszültségű irányelv a változásokkal bezárólag)
•
89/336/EWG - 1989.05.03. (EMC-irányelv a változásokkal bezárólag)
6
ELHELYEZÉS
Kicsomagolás
Vízszintbe állítás
Helyezze a mosógépet szilárd talajra. Ügyeljen
arra, hogy a mosógép és a talaj között a levegő
szabadon cirkuláljon. Vigyázzon arra, hogy a
mosógép se a falhoz, se pedig a környező
bútorhoz ne érjen hozzá.
A vízszintbe állítást az állítható láb be- illetve
kicsavarásával végezze el.
Soha ne próbálja meg a talaj egyenetlenségét
kartonpapírral, fával, vagy hasonló anyaggal
kiegyenlíteni.
A készülék használata előtt minden
szállítási tartozékot el kell távolítani.
A szállítási tartozékokat feltétlenül őrizze meg,
mert egy későbbi költözésnél, szállításnál
szükség lehet rájuk.
1. Egy villáskulcs segítségével távolítsa el a
hátoldali dobrögzítőt, majd fektesse a hátára a
készüléket, ügyelve arra, hogy a csöveket ne
törje meg. A csövek sérülését elkerülheti, ha a
készülék és a talaj közé egy kitámasztó
sarokdarabot helyez.
Vízbevezetés
2. Távolítsa el a készülék alól a polisztirén
blokkot és vegye ki a két műanyag dugót.
Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4”-os
vízcsaphoz. A cső másik végét a mosógéphez
csatlakoztassa.
A
cső
bármely
irányba
elforgatható. Ehhez lazítsa meg a hollandit és
forgassa el a csövet a megfelelő irányba, majd
újra szorítsa meg a hollandit. Ügyeljen a helyes
meghúzásra, hogy ne legyen vízszivárgás.
3. Óvatosan távolítsa el a jobboldali (1), majd a
baloldali (2) zacskót, a készülék közepe felé
irányuló húzással.
4. Állítsa fel a mosógépet és távolítsa el a
maradék 2 dobrögzítő csavart is.
5. Húzza ki a csavarokat tartó három műanyag
távtartót a furatokból.
A befolyócső nem hosszabbítható meg. Ha a cső
rövid és nincs lehetőség arra, hogy a vízcsaphoz
közelebb helyezze el a mosógépet, akkor
vásároljon egy új csövet, amelyet kizárólag erre a
célra terveztek.
6. A szabaddá vált furatokat a Használati
útmutató mellé csomagolt dugókkal zárja le.
7
Vízelvezetés
Elektromos csatlakoztatás
A vízelvezetés háromféle módon oldható meg:
Ezt a készüléket a gyártó 220-230 V / 50 Hz-es
egyfázisú hálózati feszültségre tervezte.
• Mosogató szélére akasztva a mellékelt
műanyag
hajlított
csővéggel.
A
csővég
használatánál ügyelni kell arra, hogy a víz
kifolyásánál ne ugorhasson ki a kifolyócső a
mosogatóból. Ha a csővéget egy zsineggel a
csaphoz, vagy a falhoz erősíti, akkor a
véletlenszerű kiesés nem fordulhat elő.
•
Mosogató lefolyójába. A lefolyónak a szifon
felett kell lennie úgy, hogy a hajlítás legalább
60 cm-re legyen a földtől.
•
Közvetlenül
lefolyócsőbe,
amelynek
a
magassága 60 cm felett és 90 cm alatt van. A
cső végének mindig szellőznie kell, ezért a
lefolyócső átmérőjének nagyobbnak kell
lennie, mint a kifolyócső átmérője. A
kifolyócsövet nem szabad megtörni. Mindig
vezesse végig a csövet a talajon és csak a
kifolyási pontnál emelje meg a csővéget.
A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze,
hogy a lakás elektromos hálózata megfelel-e a
készülék teljesítményének (2,2 kW). Vegye
figyelembe a lakás egyéb villamos energia
fogyasztóit is.
A
készülék
védőföldeléssel
csatlakoztatható.
kizárólag
ellátott
szabványos
konnektorba
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a meghibásodás, vagy
sérülés a biztonsági előírások
figyelmen kívül hagyása miatt
következik be. Ha a csatlakozó
vezeték cseréje válik szükségessé,
akkor azt kizárólag a jótállási
jegyben
megjelölt
szervizzel
végeztesse el.
A mosógép végleges helyének a kialakítása
után a csatlakozó vezetéknek könnyen
elérhetőnek kell lenni.
8
Néhány tudnivaló a mosógépről
Ez az új Electrolux mosógép egy közvetlen permetező rendszerrel rendelkezik, amely a ruhaneműk
hatékonyabb kezelését alacsony vízfogyasztás és mosószer felhasználás mellett biztosítja.
A további megtakarítások arányban állnak a mosandó ruhaneműk mennyiségével.
•
•
•
•
A programválasztó tárcsa program- és hőfokfunkciókkal kombinálva könnyebbé teszi a programok
beállítását.
A programfutás kijelző mutatja az egyes programlépéseket, hogy éppen hol tart a program.
A speciális gyapjúprogram extra gondossággal kezeli a gyapjú ruhaneműket.
A kiegyensúlyozatlanságot érzékelő rendszer a centrifugáláshoz biztosítja a mosógép stabilitását.
A készülék bemutatása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mosószertartó fiók
Programkártya
Kezelőpanel
Ajtózár jelzőlámpa
Kifolyószűrő
Állítható láb
Ajtózár jelzőlámpa
A program futása alatt világít, jelezve, hogy az ajtó zárva van és nem
nyitható.
Ha jelzőlámpa kialszik, akkor az ajtó rövidesen nyitható.
Mosószertartó fiók és programkártya
Előmosás
Főmosás
Öblítés, keményítés
9
Használat
Kezelőpanel
1. Programkártya
Az
angol
nyelvű
programkártya
mosószertartó fiókban található.
Az „E” pozíció az ENERGIATAKARÉKOS, a
a hidegvizes beállítást jelenti.
A program végén a programkapcsolónak a O
pozícióban kell lennie.
a
2. Üzemi jelzőlámpa
Pótprogram gombok
A
jelzőlámpa
az
ON/OFF
gomb
benyomásakor
felgyullad,
ismételt
benyomásakor kialszik.
Programtól függően lehetőség van a
különböző funkciókkal történő kombinálásra.
A pótfunkciókat a kívánt program kiválasztása
után, de még a START/PAUSE gomb
benyomása előtt kell kiválasztani.
3. ON/OFF gomb
A pótprogram gomb benyomása után a hozzá
tartozó jelzőlámpa felgyullad. Ha a gombot
ismét benyomja, akkor a jelzőlámpa kialszik.
A mosógép bekapcsolásához nyomja be ezt a
gombot. A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg
az ON/OFF gombot.
Ha a programmal nem kombinálható
pótfunkciót választ ki, akkor a megfelelő
jelzőlámpa 2 mp-ig villogni fog.
4. Programtárcsa
Programtárcsa 5 részre van felosztva.
− Pamut, len (világoskék rész)
− Műszál (sárga rész)
− Érzékeny (fekete rész)
− Gyapjú
(kézi mosás ) (fekete rész)
− Speciális programok A…G
− Reset (törlés) program O
5. Centrifugálási fordulatszám
gomb
Ennek a gombnak a benyomásával az adott
programhoz tartozó végső centrifugálásii
fordulatszám
csökkenthető,
vagy
kiválasztható a „nincs centrifugálás
”
funkció.
A
kiválasztásnak
megfelelő
jelzőlámpa felgyullad.
Centrifugálási fordulatszám
Az
egyes
anyagfajtákhoz
beállítható
fordulatszámok a következők:
− pamut, len: 500/700/900 és 1000,
− műszálas, gyapjú: 500/700 és 900,
− érzékeny: 500 és 700.
A programtárcsa az óramutató járásával
megegyezően és azzal ellentétesen is
elforgatható.
10
fordulatszám gomb segítségével, majd
nyomja meg a START/PAUSE gombot.
Nincs centrifugálás
Ennek a gombnak a benyomásával a
centrifugálási fázis törlésre kerül. Ez a funkció
pamut és len anyagok mosásához használt
programoknál nem használható.
9. Extra öblítés gomb
A gyapjú programot kivéve bármelyik
programmal
használható.
A
gomb
benyomásakor a program a 3 öblítés helyett
4 öblítést hajt végre. Ezt az opciót azoknak a
felhasználóknak ajánljuk, akik allergiásak a
mosószerre és a lakóhelyükön a víz nagyon
lágy.
A centrifugálás kiiktatása különösen
érzékeny ruhaneműk esetében célszerű.
6. Előmosás
A készülék az előmosást 30oC-on hajtja
végre. Az előmosás végén a program pamut
és műszálas programoknál egy rövid
(650/perc)
centrifugálással,
érzékeny
anyagoknál pedig szivattyúzással ér véget.
Gyapjú programnál előmosás nem végezhető.
Az előmosás az erősen szennyezett
ruhaneműk esetén ajánlható.
10. START/PAUSE gomb
7. Gyors mosás gomb
A gomb megnyomásával a mosási idő
alábbiak szerint csökkenthető le:
• 55 perc 95o-os pamut programnál,
• 66 perc 60o-os pamut programnál,
• 76 perc 40o-os pamut programnál,
• 28 perc műszálas programnál,
• 8 perc érzékeny programnál.
az
Ennek a gombnak három funkciója van: Start
- Szünet - Szivattyúzás.
Start
A mosási program kiválasztása után nyomja
meg START/PAUSE gombot, hogy a készülék
működését elindítsa. A megfelelő jelzőlámpa
villogása abbamarad.
Ez a funkció gyapjú és energiatakarékos
programnál nem használható. Csak enyhén
szennyezett ruháknál használja.
8. Gyűrődésmentesítő
(öblítőstop) gomb
Pause (szünet)
A program folyamata megszakad, ha a
START/PAUSE
gombot
benyomja;
a
megfelelő jelzőlámpa villog.
A
START/PAUSE
gomb
ismételt
megnyomásával a program folytatódik.
A gomb benyomása esetén az utolsó öblítővíz
a dobban marad, hogy a ruhaneműk
gyűrődése elkerülhető legyen. Ha a program
befejeződött, akkor az üzemi jelzőlámpa
kialszik és a START/PAUSE gomb villog,
hogy figyelmeztesse Önt a dobban maradt
vízre.
Szivattyúzás
A START/PAUSE gomb benyomásakor:
• az áztatási program (A) vize kiürítésre
kerül,
• az öblítőstop funkció kiválasztása esetén
a víz kiürítésre kerül és végrehajtódik a
centrifugálás.
A dobban maradó víz háromféle módon
üríthető ki:
• Állítsa be a „D” szivattyú programot. A
víz centrifugálás nélkül kiürítésre kerül. A
„D” szivattyú program kiválasztása előtt a
programkapcsolót
az
„O”
(törlés)
pozícióba kell állítani.
• Nyomja meg a START/PAUSE gombot.
A készülék kiszivattyúzza a vizet és a
beállított mosási programnak megfelelően
végrehajtja a centrifugálást.
• Állítsa
be
a
centrifugálási
fordulatszámot
a
centrifugálási
11
Program vége
11. Programfolyamat
Ha az End (vége)
ajtózár lámpa kialszik, az
ajtó nyitható. Ha a jelzőlámpa világít, akkor a
program még tart. Kapcsolja ki a készüléket és
pakolja ki a ruhaneműket. A programválasztót
forgassa el az O pozícióba.
Miután kiválasztotta a programot, a megfelelő
jelzőlámpák világítása a programon belüli
állapotról nyújtanak tájékoztatást. Amikor a
program elindul, akkor csak a futó munkafázis
lámpája marad égve. Ha a program
(vége)
befejeződött, akkor az „End”
jelzőlámpa gyullad fel.
Program módosítása
A kezdés előtt még módosíthatja a programot. Ha
a program már elindult, akkor a programválasztót
forgassa el az O pozícióba, majd állítsa be az új
programot.
Indítsa
el
a
mosógépet
a
START/PAUSE gomb megnyomásával.
A program megszakítása
A futó program megszakításához nyomja be a
START/PAUSE gombot; a megfelelő jelzőlámpa
villogni kezd. A program folytatásához ismét a
START/PAUSE gombot nyomja meg.
jelzőlámpa villog,
Ha a program végén a
akkor a kifolyószűrőt ki kell tisztítani.
Működési probléma esetén az „End”
(vége) és a következő lámpák egyike villog:
⇒ a készülék nem tölt,
Program törlése
⇒ a készülék nem ürít,
A futó program törléséhez forgassa el a
programválasztót az O pozícióba. Utána
kiválasztható egy új program.
⇒ az ajtó nincs megfelelően bezárva.
A fenti esetekben vegye figyelembe
hibaelhárításra vonatkozó fejezetet.
a
Az ajtó nyitása a program elindulása
után
Az ajtó futó program esetén a Pause gomb
megnyomása után csak akkor nyitható, ha az
ajtózár jelzőlámpa kialszik.
Funkciók
Jelzőlámpák
Ha az ajtó nem nyitható, akkor annak az alábbi
okai lehetnek:
Programtól függően a különböző funkciók
kombinálhatók egymással.
Ha a kiválasztott gombokat benyomja, akkor a
hozzájuk tartozó jelzőlámpák felgyulladnak.
Ha a gombokat ismét megnyomja, akkor a
jelzőlámpák kialszanak.
Ha egy programhoz nem kapcsolható pótfunkciót
választott ki, akkor a pótfunkció jelzőlámpája 2
mp-ig villog.
•
•
•
a mosógép fűtési fázisban van,
a vízszint az ajtó alsó széle felett van,
a dob forgásban van.
Ha nem tudja kinyitni az ajtót, de valamilyen ok
miatt ez mégis szükséges, akkor kapcsolja ki a
mosógépet az ON/OFF gomb megnyomásával.
Kb. 3 perc után az ajtó nyitható lesz (vegye
figyelembe a vízszintet és a hőfokot).
Ha bezárja az ajtót és ismét megnyomja az
ON/OFF gombot, akkor a program onnan
folytatódik, ahol megszakításra került.
12
Programtájékoztató
C = Lágyítás
Gyapjú
Ezzel a programmal a kézzel mosott
ruhaneműk lágyítása végezhető el. A
mosógép 1 öblítést végez, amit centrifugálás
követ. A centrifugálási fordulatszám a
gomb benyomásával csökkenthető.
Ezzel a programmal azok a gyapjú anyagok
moshatók, amelyek „gyapjúszegény, géppel
mosható,
nem
zsugorodik”
feliratokat
tartalmaznak a textilcímkén. Ugyanezzel a
programmal moshatók azok az anyagok is,
amelyek normál módon kézzel moshatók és
erre utaló feliratot tartalmaznak a címkék.
D = Szivattyúzás
Ez az önálló szivattyúzási program olyan
programokhoz használható, amelyeknek a
végén a víz a dobban marad. Forgassa el a
programválasztót a törlés O pozícióba, állítsa
be a D szivattyúzás programot, majd nyomja
meg a START/PAUSE gombot.
A = Áztatás
Csak nagyon erősen szennyezett ruhaneműk
esetén ajánlatos a használata. Gyapjú
mosására ez a program nem alkalmas. A
mosószert az előmosószer rekeszbe
kell
betölteni. Az előmosás 30oC-on történik és a
befejeződése után a víz a dobban marad. A
víz kiürítését kétféle módon végezheti:
− Csak szivattyúzással üríti ki a vizet a
START/PAUSE
gomb
megnyomását
követően.
− Szivattyúzás és centrifugálás: Ehhez
először forgassa el a programválasztót az O
pozícióba, majd állítsa be az F programot,
csökkentse
a
végső
centrifugálási
fordulatszámot
a
beállító
gomb
segítségével és indítsa el a mosógépet a
START/PAUSE gomb megnyomásával.
F = Centrifugálás
Ezzel a programmal a centrifugálás maximális
fordulatszámon végeztethető el. A különböző
fordulatszámok a ruhanemű anyagától
függően a centrifugálási fordulatszám
gomb segítségével csökkenthető.
G = Rövid program
Ez egy komplett program, amely az alábbi
funkciókkal
kombinálható:
centrifugálási
fordulatszám csökkentés, nincs centrifugálás,
öblítőstop.
Fontos:
•
•
Ha a vizet 18 órán belül nem üríti ki, akkor
a
mosógép
azt
automatikusan
végrehajtja.
Az áztatási ciklus végén (a víz kiürítését
követően)
beállíthat
egy
mosási
programot. Ehhez először forgassa el a
programválasztót az O pozícióba, majd
állítsa be a szükséges programot és
indítsa el a mosógépet a START/PAUSE
gomb megnyomásával.
Ez a program csak az enyhén szennyezett
ruhaneműk mosásához, vagy a ruhaneműk
felfrissítéséhez használható.
Maximális töltet:
Mosási hőfok
Programidő:
Centrifugálási fordulatszám:
1,5 kg
30oC
30 perc
700/perc
O = Törlés
Ha egy programot a kiválasztás után törölni
akar, akkor forgassa el a programválasztó
gombot a törlés O pozícióba. Ezután
kiválasztható egy másik program.
B = Öblítések
Ez a program egy önálló program, amely
öblítéshez is használható és kézi mosású
anyagok centrifugálásához is. A készülék 3
öblítési ciklust hajt végre és 1000
fordulat/percen centrifugál. A centrifugálási
gomb benyomásával
fordulatszám a
csökkenthető.
13
Mosási tanácsok
Ruhanemű tömegek
Ruhaneműk csoportosítása
A következőkben néhány jellemző textília tömegét
adjuk meg:
A legjobb mosási eredmény eléréséhez a
ruhaneműket a ruhákon lévő (textil-KRESZ)
jelzések alapján és a gyártó mosásra vonatkozó
előírásai szerint osztályozza. A csoportosítást a
következők szerint végezze: fehér, színes,
műszálas, érzékeny, gyapjú.
fürdőköpeny
szalvéta
paplanhuzat
szimpla lepedő
nagypárna huzat
konyharuha
asztalterítő
overál
éjszakai póló
férfi pizsama
gyermek pizsama
férfi ing
blúz
Hőfokok
normál szennyezettségű fehér pamut,
len, anyagokhoz, mint pl. asztalterítő,
konyharuha, lepedő, párnahuzat, stb.
normál szennyezettségű színes és
színtartó anyagokhoz, mint pl. ingek,
pizsamák, vagy enyhén szennyezett
pamut, len, műszál fehérnemű, stb.
Foltok eltávolítása
A makacs foltokat nem lehet eltávolítani csak
vízzel és mosószerrel. Ezeket a mosás előtt
folttisztítóval kell kezelni.
érzékeny kevert szálas anyagokhoz és
gyapjúhoz ideális, pl. függöny, stb.
Vér: a friss vért hidegvízzel távolítsa el. Száradt
vérfolt esetén egy éjszakán át áztassa a ruhát
vízben, majd dörzsölje ki és öblítse le a foltot.
Olaj alapú festék: nedvesítse meg benzines
folteltávolítóval, fektesse puha ruhára és
néhányszor nyomkodja át a foltot.
Fű-foltok: enyhén áztassa át, majd távolítsa el
fehérítőszerrel, melyet végül jól öblítsen ki. (csak
fehér és színtartó anyagoknál)
Rozsda-foltok: használjon oxálsavas eltávolítót
forró vízben, vagy rozsdaeltávolító szert hidegen.
Legyen óvatos, mivel a meglazult szövet az erős
tisztítószertől kilyukadhat.
Égési-foltok: ha a ruhanemű enyhén megégett
(pl. vasaláskor), akkor áztassa be egy kicsi
fehérítős vízbe, vagy 1 rész hidrogénperoxidot és
10 rész vizet tartalmazó folyadékba, majd 10-15
percig hagyja ázni.
Rágógumi: nedvesítse be egy kis folteltávolítóval,
majd tiszta ruhával törölje le. Ügyeljen arra, hogy
az
anyag
alkalmas
legyen
folteltávolító
használatára.
Rúzs: helyezzen a ruha folt felöli oldalára egy
papírtörölközőt és enyhén nedvesítse meg a
foltos részt folteltávolítóval. A papírtörölköző
szennyezett részét húzza félre és a tiszta
felülettel törölje le a foltos részt.
Vörösbor: Áztassa mosószeres vízben, öblítse
át, majd kezelje ecettel, vagy citromsavval, végül
jól öblítse ki. A maradék foltokat fehérítőszerrel
távolítsa el.
Tinta-foltok: a tinta típusától függően nedvesítse
meg a foltos részt acetonnal (*), majd ecetsavval,
a maradék foltot pedig fehérítőszerrel távolítsa el.
Végül jól öblítse ki.
A ruhaneműk ellenőrzése
Soha ne mosson fehér és színes ruhát együtt. A
fehér ruhák elveszíthetik a fehérségüket.
Az új színes ruhákat először külön mossa ki, hogy
ellenőrizhesse a színtartósságukat.
Minden
zsebet
ürítsen
ki,
hogy
ne
maradhasson benne hajcsat, biztosítótű, stb.
Zárja be a cipzárakat és a patentokat.
A laza öveket kösse meg, vagy távolítsa el.
Mosás előtt minden foltot távolítson el a ruhákból.
Az erősen szennyezett felületeket mosószerrel,
vagy speciális pasztával dörzsölje át.
A függönyöket óvatosan mossa. Előtte az
akasztókat távolítsa el, vagy helyezze a függönyt
egy zsákba.
Mennyi szennyes mosható
egyszerre?
Mindig szigorúan
mennyiséget.
tartsa
be
a
1200 g
100 g
700 g
700 g
200 g
250 g
200 g
600 g
200 g
500 g
200 g
250 g
100 g
mosható
Pamut, len: dob teletöltve, de nem zsúfoltan.
Műszál: dob félig töltve.
Érzékeny, gyapjú: dob 1/3-ig töltve.
A max. töltetű mosással vizet és energiát
takaríthat meg. Erősen szennyezett ruhák esetén
csökkentse a töltet mennyiséget.
14
Kátrány-foltok: először metilalkoholos, vagy
benzines folteltávolítóval kezelje, majd mosószer
pasztával.
* mesterséges selyemhez ne használjon
acetont!
A
használt
mennyisége
A mosószer mennyisége és típusa a ruhaneműk
típusától, a mosandó ruhák mennyiségétől, a
szennyezettség mértékétől és a befolyóvíz
keménységétől függ.
Mosószerek és adalékok
Az Ön lakhelyén lévő vízkeménység értékéről a
helyi Vízmű Vállalattól kérjen felvilágosítást.
A mosás eredménye a kiválasztott mosószertől
függ, használata pedig kihatással van a
környezetre is. Bár a mosószerek jelentős része
biológiailag lebomlik, a használatuk érzékenyen
érintik a környezetet.
Mindig kövesse a mosószer gyártójának az
adagolási útmutatóját.
Használjon kevesebb mosószert, ha:
•
•
•
A mosószer mennyisége a mosandó ruhaneműk
mennyiségétől, a helyi vízkeménységtől és a ruha
fajtájától (érzékeny, gyapjú, pamut, stb.) és
szennyezettségének mértékétől függ.
Ebben
a
mosógépben
minden,
a
kereskedelemben kapható fékezett habzású
mosószer használható.
•
a
porformátumú
mosószerek
ruhaneműhöz használhatók,
•
porformátumú mosópor használható az
érzékeny anyagokhoz (max.60oC) és a
gyapjúhoz is,
•
a folyékony mosószerek alacsony hőfokú
programokhoz megfelelők (60oC alatt)
mindenféle ruhaneműhöz, beleértve a gyapjút
is.
kisebb mennyiséget mos,
a ruhaneműk csak enyhén szennyezettek,
nagy mennyiségű hab jön ki a mosógépből.
Vízkeménység
minden
Szint
A mosószert és az adalékanyagot a mosás
megkezdése előtt kell a megfelelő rekeszbe
betölteni. Ha folyékony mosószert használ, akkor
előmosás nélküli programot válasszon.
A mosógép keringtető rendszere lehetővé teszi a
mosószer koncentrátum használatát is.
A folyékony mosószert közvetlenül a mosás
elindítása előtt töltse be a mosószertartó főmosás
rekeszébe.
Az öblítőt, vagy keményítőt szintén a program
elindítása előtt töltse be a mosószertartó
rekeszébe.
mosószer
jelű
A mosószerek gyártói a csomagoláson adják
meg, hogy a ruhanemű típusától függően
maximálisan mennyi mosószer használata
ajánlott.
Minden termék használatánál kövesse a
csomagoláson feltüntetett adagolási útmutatót. A
mosószertartó fiók MAX jelzését soha ne lépje
túl.
15
Jellemző
Keménységi fok
Német
o
dH
Francia
T.H.
1
lágy
0-7
0-15
2
közepes
8-14
16-25
3
kemény
15-21
26-37
4
nagyon
kemény
több, mint
21
több,
mint 37
A mosás folyamata
4. Kapcsolja be a mosógépet
A mosógép első használata előtt ajánlatos egy
60o-os
programot
lefuttatni
(ruhaneműk
bepakolása
nélkül),
hogy
a
gyártási
szennyeződéseket eltávolítsa. A géptisztító
mosás előtt egy fél adag mosószert töltsön be a
mosószertartó főmosás rekeszébe.
A mosógép bekapcsolásához nyomja be az
gombot, az üzemi jelzőlámpa
ON/OFF
felgyullad.
1. Helyezze a szennyest a dobba
Nyissa ki a mosógép ajtaját.
Helyezze be a szennyest a dobba, a kisebb és a
nagyobb darabokat keverve egymással. Zárja be
az ajtót.
5. Válassza ki a kívánt programot
Forgassa el a programválasztót a kívánt
programra. A programhoz tartozó ciklusok
jelzőlámpái felgyulladnak.
2. Mérje ki a mosószert
Húzza ki ütközésig a mosószertartó fiókot. Mérje
bele a főmosás rekeszbe a gyártó által ajánlott
mosószer mennyiséget (
). Ha előmosást is
végez, akkor az ahhoz tartozó mosószert az
rekeszbe töltse be.
előmosási
6. Válassza ki a centrifugálási
fordulatszámot, vagy a nincs
centrifugálás beállítást
3. Adalék kimérése
Öntse a gyártó előírása szerinti öblítőszer
rekeszbe, ha szükséges. A
mennyiséget a
MAX. jelzést ne lépje túl.
Nyomja be azt a gombot, amellyel a centrifugálást
végeztetni, vagy kiiktatni akarja. A megfelelő
jelzőlámpa felgyullad.
16
7. A kívánt opció kiválasztása
9. A program végén
Nyomja meg a kívánt gombot, vagy gombokat; a
megfelelő jelzőlámpa felgyullad.
A program befejeződésekor
automatikusan leáll.
a
mosógép
opciót választott, akkor a
Ha öblítőstop
START/PAUSE gomb jelzőlámpája villog, hogy
figyelmeztesse Önt arra, hogy a vizet ki kell
szivattyúztatni.
Oldja ki az ajtózár gombot, ha a vége
jelzőlámpa felgyullad és az ajtót jelző lámpa
kialszik.
Forgassa el a programválasztót a Reset O
pozícióba.
Kapcsolja ki a mosógépet az ON/OFF
gomb
megnyomásával.
Vegye ki a ruhaneműket a mosógépből. Ügyeljen
arra, hogy egyetlen kicsi ruhadarabot se felejtsen
bent a dobban, mert az elszínezheti a következő
mosás darabjait.
8. A program elindítása
A kiválasztott program elindításához nyomja meg
a START/PAUSE gombot. A megfelelő jelzőlámpa
villogása abbamarad és csak az érvényes fázis
jelzőlámpája világít. Az ajtózár jelzőlámpája
felgyullad és jelzi az ajtó zárt állapotát. A
mosógép működése megkezdődik.
Ha befejezte a mosást, húzza ki a csatlakozó
dugót a konnektorból és zárja el a vízcsapot.
Megjegyzés: Mosás után hagyja nyitva az ajtót
és a mosószertartó fiókot résnyire, hogy levegő
járja át a készüléket és amennyire lehetséges,
kiszáradjon. Ezzel a kellemetlen szagosodás és a
penészedés is elkerülhető.
17
Programkártya
Mosási programok
Programtárcsa
pozíció
Hőfok
o
C
Anyagfajta
Program leírása Pótfunkciók
Max.
töltet
(kg)
Világoskék
95
Fehér
pamut
Világoskék
E
60o
Világoskék
60o
Fehér
pamut
energiatakarékos
Erős
színes
Világoskék
E
40o
Világoskék
3040o
Színes
energiatakarékos
Nem
ellenálló
színes
Műszál
Sárga
3040o
Sárga
E
40o
Műszál
energiatakarékos
Érzékeny
Fekete
3040o
Érzékeny
Fekete
3040o
Mosás 95o-on
3 öblítés
Normál
centrifugálás
Mosás 67o-on
3 öblítés
Normál
centrifugálás
Mosás 60o-on
3 öblítés
Normál
centrifugálás
Mosás 45o-on
3 öblítés
Normál
centrifugálás
Mosás 30-40oon, vagy
hidegvízben
3 öblítés
Normál
centrifugálás
Mosás 30-40oon, vagy
hidegvízben
3 öblítés
Kímélő
centrifugálás
Mosás 45o-on
3 öblítés
Kímélő
centrifugálás
Mosás 30-40o-on
3 öblítés
Kímélő
centrifugálás
Mosás 30-40oon, vagy
hidegvízben
3 öblítés
Kímélő
centrifugálás
Fogyasztás*
4,5
Energia
(kWh)
1,6
Víz
(liter)
46
Programidő (perc)
140
4,5
1,0
43
135
4,5
0,76
43
125
4,5
0,62
43
135
4,5
0,5
43
125
1,5
0,65
50
85
1,5
0,45
50
88
1,5
0,4
50
55
1
0,35
45
55
* A közölt fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek, amelyeket a szennyes mennyisége, a befolyóvíz és a
környezet hőmérséklete befolyásol. A közölt adatok a legmagasabb mosási hőfokra és 4 kg ruhaneműre
vonatkoznak.
** Ez a program az energiahatékonysági címkén megadott érték alapját képezi az EC 92/75 számú direktíva
alapján, 4 kg 60oC-on mosott ruhára vonatkozóan.
18
Programkártya
Speciális programok
Szekció
•
Programtárcsa
pozíció
Program
kék
A
Áztatás
Kék
B
Öblítések
Kék
C
Lágyítások
Kék
Kék
Kék
D
F
G
Szivattyúzás
Centrifugálás
Rövid program
Kék
O
Törlés
Program
leírása
Áztatás 30o-on,
a víz az üstben
marad.
Az
ürítéshez
nyomja meg a
START/PAUSE
gombot.
A mosógép 18
óra
múlva
magától
automatikusan
kiürít.
3 öblítés
öblítőszerrel, ha
szükséges
Centrifugálás
1 öblítés
öblítőszerrel
Centrifugálás
Mosás 30o-on
2 öblítés
Centrifugálás
700 ford/percen
Futó
mosóprogram
törléséhez
Pótfunkciók
Max.
töltet
Fogyasztás*
(kg)
Energi Víz
Progra
a
(liter) m-idő
(kWh)
(perc)
0,25
16
20
4,5
4,5
0,1
32
58
4,5
-
14
25
/
4,5
1,5
0,25
35
3
10
30
-
-
-
A közölt fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek, amelyeket a szennyes mennyisége, a befolyóvíz és a
környezet hőmérséklete befolyásol.
19
Nemzetközi mosási szimbólumok
Ezek a szimbólumok találhatók a ruhaneműk címkéin, hogy segítsenek kiválasztani a ruhaneműk
legmegfelelőbb kezelési módját.
Erős mosás
Max. mosási
hőmérséklet
95oC
Max. mosási
hőmérséklet
60oC
Max. mosási
hőmérséklet
40oC
Max. mosási
hőmérséklet
30oC
Kézi mosás
—
Kímélő mosás
Fehérítés
Vasalás
Csak szárazon
tisztítható
Szárítógépben szárítható
Fehérítés nem megengedett
Klóros fehérítés hidegvízben
Max. vasalási
hőfok 150oC
Max. vasalási
hőfok 200oC
Minden szerrel
szárazon tisztítható
Fektetve szárítható
Szárazon tisztítható
perklóretilénnel,
benzinnel, tiszta
alkohollal, R111-gyel
és R113-mal
Ruhaszárítón
szárítható
Vállfán
szárítható
Max. vasalási
hőfok 110oC
Szárazon
tisztítható
benzinben, tiszta
alkoholban és
R113-ban
Nem vasalható
Nem tisztítható
szárazon
Magas hőfokon
Szárítógépben
nem szárítható
Alacsony hőfokon
szárítógépben
szárítható
20
Egyáltalán nem
mosható
Karbantartás
1. Külső tisztítás
3. Kifolyószűrő
A
készülék
külső
burkolatát
semleges
tisztítószeres melegvizes ruhával törölje le. Utána
törölje át tiszta vizes, majd száraz ruhával.
Fontos: ne használjon metilalkoholt, hígítót, vagy
más hasonló terméket.
A mosógép elülső alsó részén egy kifolyószűrő
található, mely összegyűjti a bolyhokat és az apró
tárgyakat (csat, stb.) Rendszeresen ellenőrizze a
szűrő tisztaságát. A tisztításhoz tegyen egy tálat a
szűrő alá és csavarja ki.
2. Mosószertartó fiók
A mosószer és adalékanyagok lerakódnak a
mosószertartó fiókban. Ezeket a maradványokat a
fiókbók rendszeres időközönként folyóvíz alatt
lemosva el kell távolítani.
A mosószer tartó nagyon könnyen kivehető.
Ehhez nyomja meg a balkéz felöli oldalon hátul
levő gombot és húzza ki a fiókot a mosógépből.
Az adalékanyag tartó rekesz feletti szűrő a
könnyebb tisztításhoz kivehető.
Húzza ki a szűrőt. Folyóvíz alatt alaposan tisztítsa
meg, majd tegye vissza a helyére és teljesen
csavarja be.
A mosószer a fióktartó belső oldalain is lerakódik.
Ezek a lerakódások fogkefével tisztíthatók le.
4. Befolyószűrő
Tisztítás után tegye vissza a fiókot.
Ha azt érzékeli, hogy tovább tart a mosógép
feltöltése, mint korábban, akkor ellenőrizze, hogy
nem tömődött-e el a befolyószűrő.
Zárja el a vízcsapot.
Csavarja le a befolyócső hollandiját a vízcsapról.
Kefével tisztítsa meg a szűrőt, majd szerelje
vissza a leszereléssel ellentétes sorrendben.
21
5. Kiürítés vészhelyzet esetén
Ha a mosógép nem tudja a vizet kiüríteni
(szivattyú, a szűrő, vagy a cső eltömődött), akkor
a mosógépben lévő víz kiürítéséhez hajtsa végre
a következő lépéseket:
•
•
•
húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból,
zárja el a vízcsapot,
ha szükséges, akkor várja meg, amíg a víz
lehűl,
• helyezzen egy tálat a földre a szűrő elé,
• finoman lazítsa ki a szűrőt és hagyja a vizet
lassan kifolyni,
• végül csavarja vissza teljesen a szűrőt.
6. Fagyveszély
Ha a mosógépet olyan helyen helyezi el, ahol a
hőmérséklet 0oC alá süllyedhet, akkor hajtsa
végre a következőket:
•
•
•
•
•
•
Zárja el a vízcsapot és csavarja le
befolyócsövet a vízcsapról.
Helyezze a kifolyócső végét és
befolyócsövet egy tálba a földön.
Állítsa be a D szivattyúzás programot
hagyja lefutni addig, amíg a program leáll.
Forgassa el a programválasztót az
pozícióba.
a
a
és
O
Kapcsolja ki a mosógépet az ON/OFF
gomb megnyomásával.
Csavarja vissza a befolyócsövet a csapra, a
kifolyócsövet pedig tegye a helyére.
Ha a fentieket végrehajtja, akkor a mosógépben
lévő
víz
kiürítésre
kerül.
Ezzel
megakadályozhatja, hogy a mosógépben lévő víz
megfagyjon és jóvátehetetlen károkat okozzon.
Ha ismét használni akarja a mosógépet, akkor azt
csak akkor tegye, ha a környezeti hőmérséklet
0oC fölé emelkedett.
22
Üzemzavarok
A gyártási folyamat során a készülék számos ellenőrzésen esik át. Ennek ellenére előfordulhat valamilyen
hiba. Mielőtt hívja a szervizt, végezze el az alábbi ellenőrzéseket.
Működés közben előfordulhat, hogy villog a vége jelzőlámpa és a következő lámpák valamelyike:
⇒ vízbetöltési probléma,
⇒ vízelvezetési probléma,
⇒ ajtó nincs megfelelően bezárva.
A hiba okának megállapítása után nyomja meg a START/PAUSE gombot, hogy a megszakadt ciklus
újrainduljon. Ha a hiba ismét megjelenik, akkor forduljon a jótállási jegyben kijelölt szervizhez.
Probléma
Megoldás
A mosógép nem indul el
Ellenőrizze, hogy
• megfelelően zárta-e le az ajtót,
• bedugta-e a csatlakozó dugót a konnektorba,
• nem oldott-e le a biztosíték,
• megfelelően állította-e be a programválasztót,
• benyomta a programot elindító START/PAUSE gombot,
• nincs-e áramszünet.
A mosógép nem tölt
Ellenőrizze, hogy
• kinyitotta-e a vízcsapot és megfelelő-e a víznyomás,
• nincs-e megtörve, vagy összenyomódva a befolyócső,
• megfelelően zárta-e be az ajtót,
• nincs-e eltömődve a befolyószűrő.
A mosógépből azonnal kiürül a
beszívott víz
Ellenőrizze, hogy
• nincs-e túl alacsonyan a kifolyócső.
A mosógép nem szivattyúzza ki a Ellenőrizze, hogy
• a kifolyócső nincs-e megtörve, vagy megcsavarodva,
vizet és/vagy nem centrifugál
• nem választott-e öblítőstoppal befejeződő programot, illetve nem
nyomta-e be a nincs centrifugálás pótgombot,
• a kifolyószűrő nincs-e eltömődve.
Víz van a padlón
Ellenőrizze, hogy
• nem adagolt-e túl nagy mennyiségű mosószert, vagy nem
választott-e rossz minőséget. A sok hab szivárgást okozhat.
• nem tömődött-e el a mosószer tartó,
• jól rögzítette-e a kifolyó csövet,
• megfelelő-e a befolyócső rögzítése,
• nem sérült-e valamelyik cső,
• megfelelően zárta-e vissza tisztítás után a szűrősapkát.
Nem kielégítő a mosási eredmény Ellenőrizze, hogy
• nem használt-e helytelen mennyiségű, vagy rossz minőségű
mosószert. A rossz mosószer szürke mosást és vízkövesedést
eredményez. Ellenőrizze pontosabban a mennyiséget.
• nem töltötte-e túl a mosógépet,
• megfelelő programot és hőmérsékletet választott-e.
23
A mosógép vibrál, vagy túl zajos
Ellenőrizze, hogy
• eltávolított-e minden szállítási tartozékot,
• minden láb felfekvése a talajon egyenletes-e, rögzítette-e az
állítható lábat,
• a mosógép nem ér-e hozzá valamihez,
• nem pakolt-e be túl kevés ruhát.
Nem nyílik az ajtó
•
•
•
•
A mosási ciklus túl hosszú
Ellenőrizze, hogy
• megfelelő-e a víznyomás,
• nem tömődött-e el a befolyó szűrő,
• nem volt-e áramszünet.
a készülék még üzemel,
még nem oldott ki az ajtózár,
a vízszint az ajtó alsó széle felett van,
a mosógép fűtési fázisban van.
Túl
későn
kezdődik
el
a •
centrifugálás, a centrifugálás nem
elég hatékony
Az elektronikus kiegyensúlyozatlanság érzékelő rendszer
működik, mert nem elég egyenletes a ruhák eloszlása a dobban.
Ilyenkor a dob oda-vissza forog, hogy egyenletesebbé váljon a
ruhaeloszlás. Ha többszöri ismétlés után megfelelő lesz az
eloszlás, akkor a mosógép végrehajtja a centrifugálást. Ha kb.
10 perc után még mindig nem megfelelő az eloszlás, akkor a
centrifugálás egy alacsonyabb fordulaton megy végbe. Ha túl
nedves a ruha, akkor a ruhaneműt kézzel kell a dobban
elrendezni. Utána állítson be egy új centrifugálási programot.
Nem látható víz a dobban
•
A modern technológiának köszönhetően a mosógép alacsony
vízfogyasztással üzemel. Mindemellett a teljesítménye kiváló.
A mosógép szokatlan zajokat ad
•
A kommutátoros motor javítja a mosógép teljesítményét.
Ha az előzőekben leírtak alapján a problémát nem tudja megszüntetni, akkor
forduljon a jótállási jegyben megjelölt legközelebbi szervizhez. Mielőtt telefonál,
jegyezze fel a mosógép modellszámát, sorozatszámát és a vásárlás dátumát,
mivel a szerviznek szüksége van ezekre az adatokra.
Vevőszolgálat címe:
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement