Aeg-Electrolux L1260EL Korisnički priručnik | Manualzz
LAVAMAT 1060EL
LAVAMAT 1260EL
Automatska perilica
Upute za uporabu
SAVRŠEN OBLIK I FUNKCIJA
Poštovanom kupcu,
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove upute za uporabu. Obratite
posebnu pozornost na upute za sigurnu uporabu koje se nalaze
na prvim stranicama ovog priručnika. Pohranite ovaj priručnik i
predajte ga eventualnom sljedećem korisniku perilice.
Simbol trokuta upozorenja i/ili ključne riječi (upozorenje - oprez važno) označava upute važne za Vašu osobnu sigurnost kao i za
ispravno funkcioniranje Vašeg uređaja. Molimo da na njih svakako
pazite.
Ovaj Vas znak vodi korak po korak pri uporabi uređaja.
Nakon ovog znaka dobivate dodatne informacije za uporabu i
praktičnu primjenu uređaja.
Ovaj simbol označava upute za ekonomičnu i ekološku primjenu
uređaja.
Za eventualne probleme, upute za uporabu sadrži poglavlje: “Što
učiniti ako...” s opisom otklanjanja nekih problema.
Ukoliko prema tim opisima ne možete otkloniti problem, obratite
se ovlaštenom servisu.
Originalne upute su tiskane na recikliranom papiru.
Tako postupaju oni koji ekološki misle...
2
Sadržaj
Sigurnosne napomene ..................................................................... 5-6
Uklanjanje ambalaže i starih perilica ................................................. 7
Savjeti za ekološku uporabu perilice ................................................. 7
Značajke Vaše perilice......................................................................... 8
Opis perilice ......................................................................................... 9
Upravljačka ploča................................................................................. 10
Odabir programa............................................................................... 10
Tipka START/PAUSE ....................................................................... 11
Tipka odgode pokretanja ............................................................. 11-12
Tipka funkcije.................................................................................... 12
PREDPRANJE.................................................................................. 12
UKLANJANJE MRLJA ...................................................................... 12
OSJETLJIVO .................................................................................... 12
DODATNO NAMAKANJE................................................................. 12
KRATKO PRANJE............................................................................ 13
CENTRIFUGIRANJE ........................................................................ 13
ZADRŽAVANJE VODE U BUBNJU............................................. 13-14
Pokazivač ......................................................................................... 14
Kontrola izvođenja ciklusa pranja ..................................................... 14
Isključenje programa ........................................................................ 15
Promjena programa .......................................................................... 15
Otvaranje vrata kod prekida programa ............................................. 15
Ladica sredstva za pranje ................................................................. 16
Prije prvog pranja .............................................................................. 16
Priprema ciklusa pranja .................................................................... 17
Razvrstavanje i priprema rublja ........................................................... 17
Masa rublja .......................................................................................... 18
Vrste rublja i etikete s podacima o održavanju ............................... 18-19
Sredstva za pranje i dodaci.................................................................. 20
Koja sredstva za pranje i dodatke koristiti? ...................................... 20
Količina sredstva za pranje............................................................... 20
Sredstvo za pranje u pretincu ........................................................... 20
Dodavanje sredstva za omekšavanje (otklanjanje kamenca)........... 20
Stupnjevi tvrdoće vode ..................................................................... 21
Pranje .................................................................................................. 22
Stavljanje rublja.................................................................................... 22
Stavljanje deterdženta i dodatnih sredstava ........................................ 22
Odabir programa pranja....................................................................... 22
3
Odabir dodatnih funkcija ...................................................................... 23
Odabir brzine centrifugiranja ili opcije "zadržavanja vode u bubnju" ...... 23
Dodatno namakanje............................................................................. 23
Odabir opcije ODGODE POKRETANJA .............................................. 24
Pokretanje programa ........................................................................... 24
Završetak programa............................................................................. 25
Tablica programa pranja .............................................................. 26-27
Čišćenje i održavanje ........................................................................ 28
Nakon svakog pranja ........................................................................... 28
Čišćenje ............................................................................................... 28
Kućište perilice ................................................................................. 28
Ladica sredstva za pranje................................................................. 28
Vrata perilice..................................................................................... 29
Odvodna pumpa za vodu.................................................................. 29
Filter na dovodu vode ....................................................................... 30
Pražnjenje perilice u slučaju nužde ..................................................... 30
Sprječavanje zamrzavanja.............................................................. 30-31
Što učiniti ako... ................................................................................. 32
Uklanjanje smetnji........................................................................... 32-35
Ako rezultati pranja nisu zadovoljavajući ............................................. 36
Tehnički podaci.................................................................................. 37
Servis .................................................................................................. 38
Upute za ugradnju i električko priključenje perilice ....................... 39
Mjere opreza pri ugradnji ..................................................................... 39
Dimenzije perilice............................................................................... 40
Prednja i bočna strana ......................................................................... 40
Stražnja strana..................................................................................... 40
Ugradnja perilice................................................................................ 41
Skidanje ambalaže............................................................................... 41
Postavljanje.......................................................................................... 42
Podešavanje stabilnog položaja .......................................................... 42
Dovod vode..................................................................................... 42-43
Odvod vode..................................................................................... 43-44
Električko priključenje .......................................................................... 44
4
Sigurnosne napomene
Sigurnost AEG električkih aparata odgovara svim priznatim
pravilima tehnike kao i zakonu o sigurnosti električkih aparata.
Kao proizvođači osjećamo se pozvani da Vas upoznamo sa
sljedećim napomenama za sigurnu uporabu.
Pravilna uporaba:
5
5
5
5
5
5
5
5
Popravke na perilici smije izvoditi isključivo stručna osoba.
Nestručni popravak može imati ozbiljne posljedice. Za popravak
molimo da se obratite ovlaštenom servisu.
Ne koristite nikada perilicu ako je mrežni kabel oštećen ili
ukoliko je kontrolna ploča, radna ploča ili podnožje perilice tako
oštećeno da je omogućen pristup unutrašnjosti perilice.
Prije čišćenja i održavanja molimo da izvučete mrežni priključak
iz zidne utičnice.
Prilikom izvlačenja mrežnog priključka iz utičnice nemojte
povlačiti mrežni kabel već prihvatite priključak.
Ne prskajte perilicu vodom zbog opasnosti od strujnog udara!
Kod programa pranja s visokim temperaturama, staklo na
vratima bubnja se može zagrijati. Nemojte ga dodirivati!
Prije prisilnog pražnjenja perilice, čišćenja pumpe ili otvaranja
vrata perilice u nuždi, pričekajte da se voda u perilici ohladi.
Vaš kućni ljubimac može izgristi mrežni kabel ili crijeva za vodu.
Pazite na opasnost od strujnog udara i na opasnost od poplave.
Postavljanje, priključenje i uključenje
5
5
5
Ravnajte se prema uputama za postavljanje i priključenje.
Prvo pranje izvedite bez rublja (na programu BIJELO RUBLJE
pri 60°C, sa polovicom inače potrebnog sredstva za pranje)
kako biste uklonili ostatke na bubnju i spremniku.
Ako uređaj dobijete u zimskim mjesecima za vrijeme
temperatura ispod nule: prije prve uporabe ostavite uređaj 24
sata na sobnoj temperaturi.
5
Sigurnost djece
5
5
5
5
5
Ova perilica je predviđena za uporabu od strane odraslih osoba.
Nemojte dozvoliti da djeca diraju kontrole i igraju se s perilicom.
Dijelovi ambalaže (primjerice: folije, polistiren) mogu biti opasni
za djecu. Držite ih izvan njihovog domašaja jer postoji opasnosti
od gušenja.
Sredstva za pranje moraju biti na sigurnom mjestu do kojeg
djeca ne mogu doći.
Obratite pozornost da djeca ili male životinje ne uđu u bubanj
perilice. Provjerite bubanj prije uporabe perilice.
Kada uklanjate staru perilicu prerežite električni dovod na način
da uklonite mrežni priključak i cijeli kabel. Pokidajte bravu na
vratima tako da se djeca u igri ne bi mogla zatvoriti u perilicu i
doći u životnu opasnost.
Opća sigurnost
5
5
5
5
5
5
5
6
Ova perilica je izrađena za uporabu u domaćinstvu. U slučaju
drugačije primjene, proizvođač ne preuzima nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu i njihove posljedice.
Na ovoj perilici nisu dozvoljene nikakve promjene i prilagođenja.
Koristite sredstva namijenjena za strojno pranje rublja i ravnajte
se prema uputama proizvođača.
Nemojte u perilici prati tkanine koje su bile u dodiru sa
zapaljivim materijalima.
Nemojte koristiti perilicu za kemijsko čišćenje.
Dodatna sredstva (izbjeljivače) možete koristiti samo ako
proizvođač tih sredstava izričito dozvoljava njihovu uporabu u
perilicama. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za
eventualnu štetu.
Nakon uporabe perilice, izvucite mrežni priključak iz zidne
utičnice i zatvorite slavinu za dovod vode.
Uklanjanje ambalaže i starih perilica
Materijali ambalaže
Materijali označeni simbolom mogu se reciklirati.
>PE< = polietilen
>PS< = polistiren
>PP< = polipropilen
Za ponovnu uporabu ovih materijala, odbacite ih u odgovarajuće
kontejnere.
Odlaganje
Uklonite pravilno ambalažu i Vašu staru perilicu vodeći računa o
propisima za zaštitu okoliša.
Simbol
na proizvodu ili na ambalaži označava da materijal nije
kućni otpad. Potrebno ga je odnijeti u sabirni centar za recikliranje
električkih i elektroničkih aparata.
Ispravnim onesposobljavanjem i odbacivanjem dotrajalog aparata
pomažete očuvanju okoliša.
Više informacija o sabirnim centrima i reciklažnim dvorištima
potražite kod nadležnih gradskih tijela ili kod Vašeg prodavatelja.
Savjeti za ekološku uporabu perilice
Radi uštede vode, energije i očuvanja okoliša, preporučamo da se
pridržavate sljedećih savjeta:
5 Nemojte koristiti predpranje kod normalno zaprljanog rublja. Na
ovaj način čete uštedjeti vodu i vrijeme (i nećete utjecati na
zagađivanje okoliša!).
5 Pri pranju normalno zaprljanog rublja koristite EKONOMIČNI
program.
5 Ekonomičnije je prati pun bubanj rublja.
5 Pri pranju manje količine rublja, smanjite količinu deterdženta
na polovicu ili trećinu.
7
5
5
Prije pranja uklonite mrlje sa rublja i zatim operite pri nižoj
temperaturi.
Ako je voda srednje ili velike tvrdoće (stupanj II), potrebno je
dodati omekšivač. Nakon toga možete koristiti deterdžent kao
pri uporabi vode stupnja tvrdoće I (=meka voda).
Značajke Vaše perilice
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
Odabir programa i temperature pranja pomoću programatora.
Program za uklanjanje mrlja omogućuje uporabu odgovarajućih
sredstava za uklanjanje mrlja.
Energetski štedni program omogućuje manju potrošnju
električne energije.
Mogućnost odabira manje brzine centrifugiranja između 900,
700 i 500 okretaja u minuti.
Mogućnost uporabe programa ZADRŽAVANJE VODE U
BUBNJU: rublje ostaje u vodi da bi se spriječilo stvaranje
nabora.
Mogućnost podešavanja dodatnih funkcija kojem Vam
omogućuju pranje prema Vašim potrebama.
Mogućnost odgode izvođenja programa najviše do 23 sata.
Kontrola izvođenja programa koja prikazuje ciklus koji se
trenutno izvodi.
Poseban ciklus pranja za vunu koji omogućuje pranje
osjetljivog rublja.
Ladica sredstva za pranje ima 4 pretinca za deterdžent i za
dodatna sredstva.
Sustav kontrole ravnomjerno raspoređenog rublja.
ECO ventil omogućuje manju potrošnju vode, a time i
ekonomičniju potrošnju električne energije.
Opis perilice
Prednja strana
Ladica sredstva za pranje
Kontrolna ploča
Vrata
Odvodna pumpa
Podesive nožice
9
Upravljačka ploča
A=
B=
C=
D=
E=
F =
G=
H=
J =
Tipke za odabir dodatnih funkcija
Tipka START/PAUSE
Tipka za odabir brzine centrifugiranja
Tipka za dodatno namakanje
Tipka kratkog pranja
Tipka za odgodu programa pranja
Pokazivač
Prikaz izvođenja ciklusa pranja
Programator za odabir programa
Odabir programa
Pomoću programatora se odabir
vrsta pranja (odnosno, količina
vode, brzina centrifugiranja…) i
temperatura.
Programator je podijeljen na 5
segmenata:
5 Pamuk
5 Sintetika
5 Osjetljivo
5 Vuna
5 Poseban program
Programator se može okretati u lijevo ili desno.
10
U položaju F izvodi se duži ciklus pranja (ova funkcija nije
dostupna kod ciklusa KRATKOG PRANJA ).
Položaj
na 40°C: lako glačanje
U ovom položaju se nakon pranja rublja izvodi blago
centrifugiranje da se na rublju ne bi stvarali nabori. Na ovaj način
je olakšano glačanje.
= Pranje u hladnoj vodi
= Prekid izvođenja programa
Tipka START/PAUSE
/
Ova tipka ima 2 funkcije:
a) Pokretanje START
Nakon odabira željenog programa, pritisnite tipku za njegovo
,
pokretanje. Ako ste odabrali funkciju "odgoda pokretanja"
započinje odbrojavanje vremena.
b) PAUSE
Ako želite prekinuti izvođenje programa, pritisnite ovu tipku.
Indikator pored tipke počne treptati.
Kad ponovo želite nastaviti izvođenje prekinutog programa,
ponovo pritisnite tipku START/PAUSE.
Tipka odgode pokretanja
Početak izvođenja odabranog programa može se odgoditi za 30,
60, 90 minuta i zatim od 1 sata do najviše 23 sata.
Tipku je potrebno pritisnuti nakon odabira željenog programa
i prije pritiska na tipku START/PAUSE.
Na pokazivaču se prikazuje vrijeme odgode u trajanju 3 sekunde i
nakon toga se prikazuje vrijeme trajanja programa.
Kad pritisnete tipku START/PAUSE / , započinje odbrojavanje
vremena (u satima).
Ako želite prekinuti odbrojavanje vremena odgode, pritisnite tipku
START/PAUSE i zatim pritisnite tipku ODGODE POKRETANJA
dok se na pokazivaču ne pojavi simbol Ο'.
Nakon toga ponovo pritisnite tipku START/PAUSE.
11
Ova funkcija nije dostupna kod programa SUŠENJE B niti
CENTRIFUGIRANJE C.
Tipka funkcije
Nakon odabira programa možete odabrati dodatne funkcije i to
prije pritiska na tipku START/PAUSE.
Kod pritiska na ove tipke svijetli odgovarajući indikator.
Ako odaberete funkciju koja nije dostupna, indikator funkcije
svijetli dvije sekunde i na pokazivaču se pojavi oznaka Err.
PREDPRANJE
Najprije se izvodi predpranje na 30°C i zatim slijedi glavni ciklus
pranja. Predpranje završava kratkim centrifugiranjem pamučnog i
sintetičkog rublja, odnosno, izbacivanjem vode kod programa za
pranje osjetljivog rublja.
Ova funkcija nije dostupna kod pranja vune ili kod odabira
programa UKLANJANJE MRLJA .
Koristite ovu funkciju kod jako zaprljanog rublja.
Važno! Ako istovremeno pritisnete tipku CENTRIFUGIRANJA i
KRATKOG PRANJA , izvodi se dodatni ciklus namakanja (više
informacija potražite u opisu "Dodatno namakanje").
UKLANJANJE MRLJA
Za pranje jako zaprljanog rublja ili rublja na kojem su ostale mrlje,
uz uporabu sredstva za uklanjanje mrlja. Produži se trajanje
glavnog ciklusa pranja koje je optimirano za uklanjanje mrlja. Ova
opcija nije dostupna kod pranja osjetljivog rublja, vune i kod pranja
na temperaturama nižim od 40°C).
Ova funkcija se ne može koristiti kod programa PREDPRANJA .
OSJETLJIVO
Pritiskom na ovu tipku smanjuje se jačina pranja. Kod programa
PAMUČNOG i SINTETIČKOG rublja izvodi se dodatno namakanje.
Ova funkcija nije dostupna kod programa za LAKO GLAČANJE
.
Savjetujemo uporabu ove opcije kod pranja rublja osoba koje su
alergične na deterdžente i na mjestima gdje se koristi meka voda.
DODATNO NAMAKANJE +
Ova funkcija se može koristiti kod svih programa, osim kod pranja
vune, ručnog pranja i D (mini program). Ako odabrani program
sadrži ciklus namakanja, izvode se 2 dodatna namakanja.
12
Savjetujemo uporabu ove opcije kod pranja rublja osoba koje su
alergične na deterdžente i na mjestima gdje se koristi meka voda.
KRATKO PRANJE
Pritiskom na ovu tipku postiže se kraće trajanje ciklusa pranja.
Ova opcija se može koristiti kod pranja malo zaprljanog rublja..
Kratko pranje nije dostupno kod pranja vune, ručnog pranja i kod
ekonomičnog pranja F.
CENTRIFUGIRANJE
Pritisnite ovu tipku ako želite smanjiti brzinu
centrifugiranja odabranog ciklusa pranja ili
ako želite odabrati opciju ZADRŽAVANJA
VODE U BUBNJU .
Najveća brzina centrifugiranja:
Model 1060 EL: 1000 okretaja u minuti za
pamučno rublje, sintetiku, osjetljivo, vunu i
rublje predviđeno za ručno pranje.
Model 1260 EL: 1200 okretaja u minuti za pamučno rublje, 900
okretaja za sintetiku, osjetljivo, vunu i rublje predviđeno za ručno
pranje.
ZADRŽAVANJE VODE U BUBNJU
Ako odaberete ovu funkciju, nakon posljednjeg namakanja se
voda neće izbaciti iz bubnja. Na ovaj način se sprječava stvaranja
nabora na rublju. Nakon završetka programa svijetli indikator
(KRAJ). Također svijetli i crveni indikator
(VRATA) koji upozorava
na potrebu izbacivanja vode iz bubnja. Vrata su blokirana.
Voda se može izbaciti iz bubnja na dva načina:
5 Odaberite program B (IZBACIVANJE VODE) za izbacivanje
vode bez centrifugiranja;
5 Odaberite program C (CENTRIFUGIRANJE);
5 Odaberite BRZINU CENTRIFUGIRANJA i pritisnite tipku
START/PAUSE.
Pozor! Najprije je potrebno programator postaviti u položaj i tek
nakon toga u položaj programa B ili C.
13
Pokazivač
Na pokazivaču se prikazuju sljedeće informacije:
5 vrijeme trajanja odabranog programa (u minutama), koje se
automatski odabire ovisno o vrsti tkanine.
5 Završetak programa, kad se na pokazivaču prikazuje nula.
5 Vrijeme odgode pokretanja (najviše 23 sata). Vrijeme se
odbrojava u satima.
5 Kod greške, koji označava neispravnost (više informacija
potražite u opisu “Što učiniti ako...”.
Kontrola izvođenja ciklusa pranja
Tijekom izvođenja programa svijetle
odgovarajući indikatori ciklusa koji se
trenutno izvode.
Kod prekida programa ostaje svijetliti
indikator ciklusa kod kojeg je program
prekinut. Nakon završetka pranja svijetli
indikator
(KRAJ).
14
Isključenje programa
Ako želite isključiti program koji se trenutno izvodi, prebacite
programator u položaj .
Pozor! Nakon završetka programa kod kojeg voda ostaje u
bubnju (funkcija zadržavanja vode u bubnju ), najprije prebacite
programator u položaj i zatim u položaj SUŠENJE B ili
CENTRIFUGIRANJE C.
Promjena programa
Ako želite promijeniti neku funkciju, najprije je potrebno prekinuti
izvođenje programa pritiskom na tipku START/PAUSE / .
Nakon promjene funkcije, ponovo pritisnite tipku START/PAUSE
za nastavak programa.
Ako želite promijeniti program, prebacite programator u položaj
i zatim u položaj novog programa.
Nakon ponovnog pritiska na tipku START/PAUSE, pokreće se
program.
Otvaranje vrata kod prekida programa
Ako je potrebno otvoriti vrata, najprije pritisnite tipku
START/PAUSE za prekid izvođenja programa.
Vrata možete otvoriti u sljedećim slučajevima:
5 Perilica ne zagrijava vodu;
5 Razina vode u bubnju nije visoka;
5 Bubanj se ne puni.
označava da li se vrata mogu otvoriti ili ne:
Indikator
5 Zeleno: vrata se mogu otvoriti
5 Crveno: vrata se ne mogu otvoriti
15
Ladica sredstva za pranje
Pretinac sredstva za predpranje, namakanje i slične dodatke.
Pretinac se automatski prazni na početku izvođenja programa, a
također i kod izvođenja programa za uklanjanje mrlja.
Pretinac sredstva za pranje. Prazni se na početku ciklusa glavnog
pranja.
Pretinac za dodatna sredstva (omekšivač, utvrđivač). Prazni se
kod posljednjeg namakanja.
Izbjeljivanje
Kod punjenja pretinca obratite pozornost na oznaku MAX
najveće količine.
Prije prvog pranja
Prije prvog pranja savjetujemo da ulijete 2 litre vode u pretinac
i pokrenete program pranja pamučnog rublja na 60°C, bez
stavljanja rublja u bubanj, da bi odstranili ostatke masnoće iz
kade i bubnja. Stavite polovicu količine sredstva za pranje i
pokrenite ciklus pranja.
16
Priprema ciklusa pranja
Razvrstavanje i priprema rublja
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Razvrstajte rublje prema vrsti i oznakama na etiketi s podacima
o održavanju (pogledajte poglavlje: “Vrste rublja i etikete s
podacima o održavanju”).
Ispraznite sve džepove.
Uklonite sve metalne dijelove (sigurnosne igle, uredske spone,...)
Kako biste spriječili oštećenja i klupčanje vašeg rublja, zatvorite
patent zatvarače, zakopčajte presvlake za krevete i jastuke,
zavežite trakice,...
Okrenite dvoslojne odjevne predmete i robu poput vreća za
spavanje, vjetrovki s kapuljačom,… unutarnjom stranom prema
van.
Kod obojanih tkanina kao što je vuna, pletenog rublja i tkanina s
uzorcima okrenite unutarnju stranu prema van.
Male i osjetljive komade (čarape, najlon čarape, grudnjake...)
perite u mrežici, jastučnici s patent zatvaračem...
Posebno pažljivo perite zavjese. Uklonite metalne ili plastične
kopče ili ih uvežite u mrežicu. Za štete koje nastaju
nepridržavanjem naputaka proizvođač ne priznaje jamstvo.
Obojeno i bijelo rublje nemojte prati zajedno budući će bijelo
rublje izgubiti bjelinu.
Novo obojeno rublje je bolje prvi puta oprati odvojeno.
Pomiješajte u pranju male i velike komade rublja jer ćete time
povećati učinak pranja i rublje će se kod centrifugiranja
pogodno razdijeliti.
Protresite rublje prije stavljanja u perilicu.
Punite bubanj komadima rublja koji nisu omotani.
17
Masa rublja
Vrsta rublja
Približna masa
(suhog) rublja
Kućni ogrtač
1200 g
Radna košulja
300 - 600 g
Plahta
700 g
Jednostavno rublje
500 g
Bluza
100 g
Frotirni ručnik
200 g
Potkošulja
100 g
Muška košulja
200 g
Jastučnica
200 g
Pidžama
200 - 250 g
Ubrus
200 - 300 g
Donje rublje
250 g
Vrste rublja i etikete s podacima o održavanju
Etikete će Vam pomoći pri odabiru pravog programa pranja.
Rublje je potrebno razvrstati prema vrsti i prema uputama na
etiketi.
Na etiketi su navedene najveće temperature pranja.
Pamučno rublje
Pamučne i lanene tkanine koje na etiketi imaju ovu oznaku mogu
se prati na visokim temperaturama.
Pamučno rublje
Pamučne i lanene tkanine s ovom oznakom na etiketi ne puštaju
boju i mogu se prati na temperaturi od 60°C ili 50°C.
Pamučno rublje
Pamučne i lanene tkanine s ovom oznakom na etiketi nemaju
postojane boje i zato ih je potrebno na temperaturama koje ne
prelaze označenu vrijednost.
Sintetički materijali
Tkanine poput pamučnih mješavina i sintetike s ovom etiketom
zahtijevaju blaže pranje. Za njih je predviđen program za laku
njegu.
18
Osjetljivo rublje
Tkanja poput slojnih vlakana, sintetičkih vlakana i zavjesa s
ovakvom etiketom zahtijevaju izuzetno blago pranje.
Za njih je predviđen program za OSJETLJIVO RUBLJE.
Vuna i posebno osjetljive vrste rublja
Tkanine poput vune, miješane vune ili svile s ovom etiketom
izuzetno su osjetljive na pranje u perilici.
Zato je za tkanine ove vrste namijenjen program za pranje VUNE
(ne prati!) ne smiju se prati u perilici.
Tkanine s etiketom
.
19
Sredstva za pranje i dodaci
Koja sredstva za pranje i dodatke koristiti?
Za najbolje rezultate pranja vrlo je važna uporaba ispravnih
sredstava za pranje i to samo onih koji su pogodni za strojno
pranje rublja.
Količina sredstva za pranje
Količina sredstva za pranje ovisi o:
5 količini rublja:
ako proizvođač sredstva za pranje ne navodi minimalnu
količinu, za polovicu ili 1/3 količine rublja stavite količinu
sredstva za pranje kao za puni bubanj, a za manje količine
rublja stavite polovicu količine sredstva za pranje;
5 zaprljanosti rublja:
koristite manju količinu sredstva pri pranju malo zaprljanog
rublja i ravnajte se prema uputama za količinu sredstva za
pranje ovisno o količini rublja;
5 tvrdoće vode:
što je voda tvrđa, potrebna je veća količina sredstva za pranje.
Na ambalaži sredstva za pranje navedena je potrebna količina
za određene stupnjeve tvrdoće vode.
Sredstvo za pranje u pretincu
Sredstvo za pranje stavite u pretinac neposredno prije pranja.
Također možete koristiti posudu za doziranje i staviti sredstvo za
pranje izravno u bubanj. Za količinu sredstva za pranje, ravnajte
se prema uputama proizvođača.
Dodavanje sredstva za omekšavanje
(otklanjanje kamenca)
Omekšivači se dodaju sredstvu za pranje kod uporabe vode od
stupnja tvrdoće II ili više. Ravnajte se prema uputama proizvođača.
U tom slučaju koristite količinu sredstva za pranje kao kod uporabe
vode stupnja tvrdoće I (meka voda). Više informacija o tvrdoći
vode u Vašem području zatražite od vodoprivredne organizacije.
20
Stupnjevi tvrdoće vode
Stupanj tvrdoće
Tvrdoća °dH
Tvrdoća °T.H.
(njemački stupnjevi) (francuski stupnjevi)
I = meka voda
0-7
0 - 15
II = srednje tvrda voda
7 - 14
16 - 25
III = tvrda voda
IV = jako tvrda voda
14 - 21
26 - 37
više od 21
više od 37
21
Pranje
Stavljanje rublja
e
e
Otvorite vrata bubnja.
Stavite rublje, jedan po jedan komad, u bubanj. Zatvorite vrata
bubnja.
Stavljanje deterdženta i dodatnih sredstava
e
e
e
e
Napunite posudu
za doziranje do
oznake MAX.
Sipajte sredstvo
za pranje u
pretinac .
Ako želite koristiti
ciklus predpranja,
uklanjanja mrlja
ili namakanja, stavite sredstvo za pranje i u pretinac .
Pozor! Kod programa s uklanjanjem mrlja, nemojte u pretinac
stavljati normalno sredstvo za pranje, već odgovarajuće sredstvo
za uklanjanje mrlja.
Stavite omekšivač u pretinac
i sredstvo za izbjeljivanje u
pretinac
do oznake MAX.
Zatvorite ladicu do kraja.
Odabir programa pranja
e
22
Zakrenite programator u položaj
željenog programa. Upali se
indikator koji odgovara odabranom
programu.
Na pokazivaču se prikazuje
vrijeme trajanja programa pranja u
minutama.
Odabir dodatnih funkcija
ovisno o zaprljanosti rublja. Upali se odgovarajući
indikator.
Odabir brzine centrifugiranja ili opcije "zadržavanja
vode u bubnju"
e
Prema potrebi možete pritiskom na tipku
odabrati brzinu centrifugiranja. Upali se
odgovarajući indikator.
Ako ste odabrali funkciju
(zadržavanje
vode u bubnju), rublju će nakon ciklusa
pranja ostati u vodi.
Ako sami ne odaberete nižu brzinu centrifugiranja, perilica izvodi
centrifugiranje uz sljedeće brzine:
-
pamuk
sintetika
osjetljivo rublje
(ručno pranje)
vuna
1060EL
1000 okr/min
1000 okr/min
1000 okr/min
1000 okr/min
1260EL
1200 okr/min
900 okr/min
900 okr/min
900 okr/min
Dodatno namakanje +
Perilica je projektirana tako da troši malo vode. Kod pranja rublja
osoba koje su alergične na deterdžente, može se koristiti veća
količina vode (dodatno namakanje).
Dodatno namakanje se može odabrati kod programa za pranje
pamuka, sintetike i osjetljivog rublja.
23
Odabir opcije ODGODE POKRETANJA
e
Ako želite odgoditi pokretanje programa, prije
izvođenja programa pritisnite tipku ODGODE
POKRETANJA i zadržite je sve dok se na
pokazivaču ne pojavi željeno vrijeme odgode
(u satima). Ovo vrijeme se prikazuje u trajanju 3 sekunde i zatim
se prikazuje vrijeme trajanja odabranog programa.
Nakon pritiska na tipku START/PAUSE, započinje odbrojavanje
podešenog vremena odgode.
Pokretanje programa
1. Provjerite da li je otvorena slavina za dovod
vode.
2. Pritisnite tipku START/PAUSE.
Ako ste podesili vrijeme odgode pokretanja,
program se počne izvoditi nakon isteka podešenog vremena.
(VRATA) koji trepće nekoliko
Ako svijetli crveni indikator
sekundi i nakon toga počne treptati indikator
(KRAJ), na
pokazivaču se pojavi kod greške E40. To znači da su vrata
otvorena. Zatvorite vrata i ponovo pritisnite tipku START/PAUSE.
Ako ste odabrali opciju odgode pokretanja, na pokazivaču se
odbrojava podešeno vrijeme odgode. U tom vremenu možete
dodati novo rublje ili poništiti podešeno vrijeme odgode.
5 Dodavanje novog rublja: Pritisnite tipku START/PAUSE.
Otvorite vrata bubnja i dodajte novo rublje. Zatvorite vrata i
ponovo pritisnite tipku START/PAUSE.
5 Poništenje podešenog vremena odgode: Pritisnite tipku
START/PAUSE. Pritisnite tipku ODGODE POKRETANJA
dok
se na pokazivaču ne pojavi oznaka Ο'. Ponovo pritisnite tipku
START/PAUSE.
24
Kontrola izvođenja programa
Tijekom izvođenja programa pranja svijetli indikator
odgovarajućeg ciklusa.
Kod prekida programa ostane svijetliti indikator ciklusa
kod kojeg je izvođenje programa prekinuto.
Pokazivač
Na pokazivaču se prikazuje preostalo vrijeme do
završetka izvođenja programa koje se odbrojava u
minutama.
Završetak programa
e
e
e
e
e
e
Izvođenje programa se zaustavlja automatski. Na pokazivaču
(KRAJ), tipka START/PAUSE je
se prikazuje . Svijetli indikator
isključena i indikator
(VRATA) svijetli zeleno.
Ako ste odabrali funkciju ZADRŽAVANJA VODE U BUBNJU ,
potrebno je izbaciti vodu na sljedeći način:
5 Odaberite program B IZBACIVANJE VODE bez centrifugiranja;
5 Odaberite program C CENTRIFUGIRANJE;
5 Odaberite BRZINU CENTRIFUGIRANJA i pritisnite tipku
START/PAUSE.
Pozor! Programator je najprije potrebno prebaciti u položaj i
zatim u položaj programa B ili C.
Prebacite programator u položaj .
Izvadite rublje.
Rukom okrenite bubanj i provjerite da u njemu nije zaostalo rublje
koje bi moglo nepovoljno utjecati na pranje novog rublja
(primjerice, obojeno rublje bi moglo pustiti boju).
Zatvorite slavinu za dovod vode.
Ostavite pritvorena vrata bubnja da se u bubnju ne bi stvorila
plijesan i da bi se izbjegli neugodni mirisi.
25
Tablica programa pranja
Programi pranja
Potrošnja*
Maks.
Energija
Voda Trajanje
kg
kWh
l
min
Vrsta tkanina
Podešene funkcije
Pamuk i lan,
primjerice radna
odjeća, posteljina,
donje rublje,
ručnici
UKLANJANJE MRLJA, OSJETLJIVO PRANJE, KRATKO
PRANJE, PREDPRANJE,
DODATNO NAMAKANJE,
ZADRŽAVANJE VODE U
BUBNJU, BRZINA
CENTRIFUGE
6
2,3
63
145
Šareno pamučno
Pamuk
i laneno rublje,
60°-50°
košulje, donje
Šareno 40°-30° rublje, rublje od
rublje
frotira
UKLANJANJE MRLJA, OSJETLJIVO PRANJE, KRATKO
PRANJE, PREDPRANJE,
DODATNO NAMAKANJE,
ZADRŽAVANJE VODE U
BUBNJU, BRZINA
CENTRIFUGE
6
1,3
60
120
0,9
54
93
Program Temp.
Pamuk
Bijelo
rublje
95°
UKLANJANJE MRLJA, OSJETLJIVO PRANJE, KRATKO
Sintetički matePRANJE, PREDPRANJE,
60°-50° rijali, donje rublje,
2,5
Sintetički 40°-30° obojeno rublje, DODATNO NAMAKANJE,
ZADRŽAVANJE VODE U
materijali
košulje, bluze
BUBNJU, BRZINA
CENTRIFUGE
UKLANJANJE MRLJA,
KRATKO PRANJE, PREDPRANJE, DODATNO NAMAKANJE, ZADRŽAVANJE
VODE U BUBNJU, BRZINA
CENTRIFUGE
1,5
0,4
59
92
KRATKO PRANJE, PREDPRANJE, DODATNO NAMAOsjetljive tkanine,
Osjetljivo 40°-30° primjerice zavjese KANJE, ZADRŽAVANJE
VODE U BUBNJU, BRZINA
rublje
CENTRIFUGE
2,5
0,5
55
60
2
0,35
55
56
Sintetički
materijali
bez
glačanja
Vuna
40°
Sintetički
materijali
40°-30° Vuna i rublje s ZADRŽAVANJE VODE U
etiketom "ručno BUBNJU, BRZINA
CENTRIFUGE
hladno pranje"
U skladu s europskom normom CEE 92/75, navedeni podaci o potrošnji odnose se na
pranje 6 kg pamučnog rublja na programu F pri temperaturi od 60°C.
* Navedeni podaci koriste se samo informativno i mogu se razlikovati ovisno o količini
rublja, temperaturi dovodne vode i temperaturi pranja. Podaci se odnose na najvišu
temperaturu određenog programa i količinu od 6 kg rublja.
26
Tablica programa pranja
Posebni programi pranja
Program
Vrsta tkanina
Ovaj program
A
možete koristiti
Namakanje
za namakanje
osjetljivog
ručno opranog
rublja
rublja
Izvođenje
programa
Podešene funkcije
3 namakanja,
kratko centrifugiranje (1000
okr/min kod
modela 1060
EL, 900 okr/min
kod modela
1260 EL)
DODATNO NAMAKANJE, ZADRŽAVANJE VODE U
BUBNJU, BRZINA
CENTRIFUGE
Izbacivanje
vode nakon
posljednjeg
B
namakanja
Izbacivanje
Izbacivanje
kod programa vode
vode
sa zadržavanjem vode u
bubnju
C
Centrifugiranje
Dugo
BRZINA
Centrifu- pamučnog i
centrifugiranje CENTRIFUGE
giranje lanenog rublja
ZADRŽAVANJE
Kratko
VODE U BUBNJU,
centrifugiranje BRZINA
CENTRIFUGE
D
Mini
program
F
Bijelo rublje
EKONOMIČNI
PROGRAM
Zaustavljanje
UKLANJANJE
MRLJA, OSJETLJIVO PRANJE,
DODATNO NAMAKANJE, ZADRŽAVANJE VODE U
BUBNJU, BRZINA
CENTRIFUGE
Pamučno i
laneno rublje,
malo i srednje
zaprljano
Potrošnja*
Maks.
kg Energija Voda Trajanje
kWh
l
min
6
0,05
55
27
/
-
-
2
6
-
-
10
2,5
0,3
40
30
6
1,02
54
153
Zaustavljanje
programa pranja
* Navedeni podaci koriste se samo informativno i mogu se razlikovati ovisno o količini
rublja, temperaturi dovodne vode i temperaturi pranja. Podaci se odnose na najvišu
temperaturu određenog programa i količinu od 6 kg rublja.
27
Čišćenje i održavanje
Nakon svakog pranja
e
e
Nakon završetka pranja očistite i osušite pretince ladice sredstva
za pranje.
Ostavite vrata bubnja pritvorena.
Ako duže vremena nećete koristiti perilicu:
e
Zatvorite slavinu za dovod vode i izvucite mrežni priključak iz
zidne utičnice.
Čišćenje
Kućište perilice
e
Očistite kućište perilice vlažnom krpom i neutralnom sapunicom.
Obrišite krpom namočenom u čistoj vodi i osušite suhom krpom.
Važno: Pri čišćenju perilice nemojte koristiti alkohol ili slična
agresivna sredstva.
Ladica sredstva za pranje
e
e
e
e
28
Ladica sredstva za
pranje zahtijeva
redovito čišćenje.
Isperite ladicu
sredstva za pranje
pod mlazom tekuće
vode. Za izvlačenje
ladice iz perilice,
pritisnite polugu na
lijevoj stražnjoj strani ladice.
Da bi mogli očistiti ladicu, skinite gornji
dio pretinca za dodatke.
Nakon dužeg vremena, ostaci
deterdženta mogu začepiti usisni odvod.
Očistite ga četkicom.
Vratite ladicu sredstva za pranje na njeno
mjesto.
Vrata perilice
e
Redovito provjeravajte brtvu na vratima
da na njoj nisu zaostali mali predmeti,
primjerice, spone ili gumbi.
Odvodna pumpa za vodu
e
e
e
e
e
e
e
e
e
Redovito provjeravajte odvodnu pumpu, a posebice:
kad pumpa ne izbacuje vodu ili kad se ne okreće;
kad je pumpa začepljena malim predmetima, primjerice gumbima,
sponama,…
Postupite na sljedeći način:
spustite štitnik;
ako je upravo završio program pranja, pričekajte da se voda
ohladi;
izvucite crijevo za odvod vode;
podmetnite
posudu u koju će
istjecati voda iz
pumpe;
skinite čep sa
crijeva za odvod
vode i okrenite
pokrov pumpe da
bi počela istjecati
voda u pripremljenu posudu. Kad voda prestane teći, izvucite
pokrov pumpe.
rukom izvadite iz pumpe zaostale predmete;
vratite čep crijeva
za odvod vode i
vratite crijevo;
vratite pokrov
pumpe;
zatvorite štitnik.
29
Filter na dovodu vode
e
e
e
e
Povremeno je potrebno provjeriti filter na
slavini za dovod vode.
Zatvorite slavinu za dovod vode.
Odvijte crijevo za dovod vode.
Očistite filter tvrdom četkicom.
Ponovo učvrstite crijevo za dovod vode.
Pražnjenje perilice u slučaju nužde
Ako se voda ne izbacuje iz perilice (kad je pumpa blokirana ili je
začepljeno odvodno crijevo), potrebno je isprazniti perilicu na
sljedeći način:
5 stavite odvodno crijevo za pražnjenje;
5 zatvorite slavinu za dovod vode;
5 prema potrebi, pričekajte da se voda u perilici ohladi;
5 otvorite štitnik pumpe;
5 podmetnite posudu u koju će istjecati voda iz pumpe i u nju
stavite odvodno crijevo i postupno ispustite vodu u posudu;
5 očistite pumpu prema opisu u ovim uputama;
5 stavite čep na odvodno crijevo, vratite na svoje mjesto i
zatvorite štitnik pumpe.
Sprječavanje zamrzavanja
Ako je perilica postavljena na mjesto na kojem temperatura može
pasti ispod 0°C, postupite na sljedeći način:
5 Zatvorite slavinu za dovod vode i skinite dovodno crijevo sa
slavine.
5 Položite kraj odvodnog crijeva u odgovarajuću posudu.
30
Odaberite program B za izbacivanje vode i pričekajte da se
izvede do kraja.
5 Prebacite programator u položaj
.
5 Izvucite mrežni priključak iz zidne utičnice.
5 Ponovo učvrstite dovodno crijevo na slavinu i vratite odvodno
crijevo na njeno mjesto.
Na ovaj način se ispušta preostala voda iz perilice i sprječava se
njeno zaleđivanje.
Ako želite ponovo koristiti perilicu, temperatura okoline mora biti
iznad 0°C.
5
Važno!
Svaki put kad ispraznite perilicu u slučaju nužde pomoću
odvodnog crijeva, potrebno je uliti približno 2 l vode u pretinac
sredstva za glavno pranje i pokrenuti program "izbacivanja vode".
Na ovaj način se aktivira poseban sustav koji sprječava
zaostajanje sredstva za pranje u pretincu kod sljedećeg pranja.
31
Što učiniti ako...
Tijekom centrifugiranja, Vaša perilica može uzrokovati
zujanje. Ovo je posljedica uporabe nove vrste motora i
ne predstavlja neispravnost.
Ako u bubnju ne vidite vodu, razlog tome je
taj što moderne perilice koriste novu
tehnologiju i manju količinu vode.
Uklanjanje smetnji
Ako se pojave smetnje pokušajte ih pomoću ovdje navedenih
uputa sami riješiti. Naime, ako pozovete servisera radi jedne od
ovdje navedenih smetnji ili zbog pogrešnog rukovanja perilicom,
dolazak neće biti besplatan čak i unutar jamstvenog roka.
U slučaju neispravnosti, na pokazivaču se mogu pojaviti sljedeći
kodovi grešaka:
E10: problemi s dovodom vode
E20: problemi s odvodom vode
E40: otvorena vrata.
U slučaju greške, čuje se zvučni signal upozorenja.
Nakon otklanjanja problema, pritisnite tipku START/PAUSE da bi
ponovo pokrenuli program pranja.
Ako nakon svih navedenih provjera problem i dalje ostaje, molimo
da se obratite ovlaštenom servisu.
Smetnje
Perilica ne radi.
Mogući uzrok
Rješenje
Mrežni kabel nije
priključen.
Utaknite mrežni priključak
u zidnu utičnicu.
Vrata perilice nisu dobro
zatvorena (E40).
Dobro zatvorite vrata
perilice (čuje se "klik!").
Neispravan osigurač.
Promijenite osigurač.
Nije pritisnuta tipka
START/PAUSE.
Pritisnite tipku START/
PAUSE.
Aktivirana je funkcija
Provjerite vrijeme odgode
ODGODE POKRETANJA. na pokazivaču.
32
Smetnje
Nema dovoda vode u
perilicu.
Mogući uzrok
Rješenje
Slavina za vodu je
zatvorena (E10).
Otvorite slavinu za vodu.
Dovodno crijevo je
oštećeno (E10).
Provjerite dovodno
crijevo.
Sito na dovodnom crijevu
je začepljeno
Očistite filter.
Vrata perilice nisu dobro
zatvorena (E40).
Dobro zatvorite vrata
perilice (čuje se "klik!").
Kraj odvodnog crijeva je
Perilica uzima vodu ali suviše nisko postavljen.
je odmah zatim izbacuje.
Postavite kraj odvodnog
crijeva na ispravnu visinu
(pogledajte opis ugradnje
perilice).
Odvodno crijevo je
Provjerite odvodno crijevo.
oštećeno ili savijeno (E20).
Filter na odvodnom crijevu Očistite filter ili provjerite
odvodno crijevo.
je začepljen (E20).
Perilica ne izbacuje
vodu.
Na podu je voda.
Odabrana je funkcija
ZADRŽAVANJA VODE U
BUBNJU
Izbacite vodu pritiskom na
tipku START/PAUSE ili
odaberite program za
izbacivanje vode.
Rublje nije dobro
razmješteno u bubnju.
Rukom rastresite rublje u
bubnju.
Prevelika količina
sredstva za pranje.
Stavite sredstvo za pranje
prema uputama
proizvođača.
Koristite sredstvo za pranje Koristite sredstvo za
koje stvara mnogo pjene. strojno pranje rublja.
Brtve na crijevima.
Provjerite da li su crijeva
dobro učvršćena na oba
kraja.
Odvodni filter nije dobro
učvršćen.
Dobro učvrstite odvodni
filter.
33
Smetnje
Perilica radi ali čuje se
buka.
Mogući uzrok
Rješenje
Na perilici su ostali
transportni držači.
Prije ugradnje perilice
potrebno je skinuti
transportne držače.
Nisu podešene nožice
perilice.
Podesite nožice tako da je
perilica stabilna.
U bubnju je zaostala mala Ovo nema utjecaja na rad
količina rublja.
perilice.
Ne mogu se otvoriti
vrata perilice.
34
Program pranja još nije
Pričekajte do završetka
završen i bubanj se okreće. izvođenja programa i zatim
otvorite vrata bubnja.
Razina vode u bubnju je
iznad donjeg ruba vrata.
Ako želite otvoriti vrata,
potrebno je izbaciti vodu.
U tijeku je ciklus
zagrijavanja vode.
Pričekajte da završi ciklus
zagrijavanja vode.
Smetnje
Centrifugiranje se izvodi
kasnije ili se uopće ne
izvodi.
Mogući uzrok
Rješenje
Aktivirao se kontrolni
sustav koji sprječava centrifugiranje radi stabilnosti
perilice u slučaju da rublje
nije ravnomjerno
raspoređeno.
Ako na početku ciklusa
centrifugiranja rublje nije
ravnomjerno raspoređeno,
perilica to prepoznaje i u
nekoliko okretaja bubnja
pokušava ravnomjerno
rasporediti rublje. Nakon
toga se izvodi centrifugiranje uz smanjenu brzinu
da bi se rublje još bolje
ravnomjerno rasporedilo.
Ako je nakon približno 10
minuta rublje i dalje neravnomjerno raspoređeno,
perilica zaustavlja centrifugiranje. Zato nakon
završetka ciklusa pranja,
rublje ostaje mokro i savjetujemo da ručno rasporedite rublje u bubnju i
nastavite s programom
centrifugiranja.
35
Ako rezultati pranja nisu zadovoljavajući
Ako na rublju ostaju bijeli tragovi i u bubnju se stvore
naslage kamenca
5 Niste stavili dovoljno sredstva za pranje.
5 Niste stavili odgovarajuće sredstvo za pranje.
5 Mrlje nisu bile prethodno dobro obrađene.
5 Niste dobro podesili program i temperaturu.
Ako na rublju pronađete sive mrlje:
5 Rublje uprljano mašću ili uljem oprali ste s premalo sredstva za
pranje.
5 Prali ste s preniskom temperaturom.
5 Omekšivač, naročito ako je u obliku koncentrata može proizvesti
takve mrlje na vašem rublju. Dobro isperite takve mrlje i pažljivo
dozirajte omekšivač.
Ako je nakon zadnjeg ispiranja ostalo još pjene
5 Suvremena sredstva za pranje mogu i u posljednjem ispiranju
stvoriti pjenu, a da je rublje ipak dostatno isprano.
Ako na rublju pronađete bijele ostatke
Suvremena sredstva za pranje koja sadrže netopive sastojke
mogu ostaviti bijele ostatke na rublju koji nisu rezultat
nedostatne učinkovitosti ispiranja. Rublje istresite ili iščetkajte.
Provjerite odabir sredstva za pranje i eventualno odaberite
tekuća sredstva za pranje.
5
36
Tehnički podaci
Visina x širina x dubina
85 x 60 x 58 cm
Dubina s otvorenim vratima
88 cm
Podešavanje visine
±10 mm
Količina rublja (ovisno o programu)
maks. 6 kg
Namjena
Uporaba u domaćinstvu
Brzina vrtnje bubnja tijekom pranja
maks. 55 okr/min
Brzina vrtnje bubnja tijekom centrifugiranja
1000/900/700/500 okr/min (1060EL)
1200/900/700/500 okr/min (1260EL)
Tlak vode
0,05 - 0,8 MPa
Ova perilica je izrađena u skladu s europskim CEE normama:
- 73//23/EWG od 19.2.1973. "Norma za niskonaponske
aparate" i normom 93/68/EWG
- 89/336/EWG od 5.5.1989. "Direktiva o elektromagnetskoj
kompatibilnosti".
37
Servis
Ako nakon provođenja potrebnih provjera prema opisu "Što učiniti
ako…" i dalje postoje poteškoće pri uporabi perilice, molimo da se
obratite ovlaštenom servisu.
Prilikom obraćanja servisu navedite opis perilice i problema tako
da Vam ovlašteni serviser može savjetovati da li je potreban
servis ili ne.
Zapišite oznaku modela (Mod.), serijski broj (Ser. No.) i broj
proizvoda (Prod. No). Ovi podaci su otisnuti na natpisnoj pločici .
Model.....................................
Serijski broj ............................
Broj proizvoda........................
Navedite opis problema:
- O kakvom problemu se radi?
- U kakvim okolnostima nastaje problem?
- Da li se na pokazivaču prikazuje kod greške?
Koje usluge servisa se naplaćuju (tijekom trajanja
jamstva)?
- kad se kvar može otkloniti prema opisu "Što učiniti ako…" u
ovom priručniku;
- kad ovlašteni serviser mora nekoliko puta doći k Vama u slučaju
da mu niste dali dovoljno informacija o neispravnosti (i zato se,
primjerice, mora vratiti u servis po rezervne dijelove). Zato je
potrebno, prije pozivanja servisera, pripremiti sve važne
informacije.
38
Upute za ugradnju i električko
priključenje perilice
Mjere opreza pri ugradnji
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ova perilica je teška. Obratite pozornost pri njenom pomicanju.
Prije ugradnje provjerite da li je došlo do oštećenja perilice pri
transportu. Nemojte priključivati oštećenu perilicu - obratite se
prodavaču.
Skinite svu ambalažu i pribor za učvršćenje (vijke, poluge) pogledajte opis "Skidanje ambalaže". Ako to ne učinite, može
doći do ozbiljnog oštećenja perilice ili imovine.
Sve potrebne električarske radove mora obaviti električar ili
stručna osoba.
Sve potrebne vodoinstalaterske radove mora obaviti
vodoinstalater ili stručna osoba.
Nakon ugradnje obratite pozornost da perilica nije postavljena
na mrežni kabel.
Ako je perilica postavljena na postolje, provjerite da li između
nožica ima dovoljno prostora za protok zraka.
Instalacija mora biti izvedena prema svim važećim
vodoprivrednim, električkim i građevinskim propisima.
Ako je iz bilo kojeg razloga potrebno prilagoditi mrežni kabel,
ove radove mora obaviti električar ili stručna osoba.
39
Dimenzije perilice
Prednja i bočna strana
Stražnja strana
Dovodno crijevo
Mrežni kabel
Odvodno crijevo
40
Ugradnja perilice
Skidanje ambalaže
e
e
e
e
e
e
Prije ugradnje skinite svu ambalažu i učvrsne elemente i spremite
ih radi mogućeg budućeg transporta.
Pomoću ključa
skinite dva donja
vijka sa stražnje
strane perilice.
Izvucite dva
plastična držača.
Položite perilicu na
stražnju stranu i
obratite pozornost
da ne prignječite dovodno i odvodno
crijevo. Radi lakšeg rukovanja, između
perilice i poda podmetnite letvu.
Skinite štitnik od polistirena sa donje
strane perilice i skinite 2 plastične vrpce.
Najprije skinite desnu vrpcu tako da je
povučete u lijevo i prema gore.
Zatim skinite lijevu
vrpcu tako da je
povučete u desno
i prema dolje.
Skinite preostali
vijak sa stražnje
strane perilice.
Umetnite plastični
obruč.
Zatvorite sve
otvore plastičnim
čepovima koji se
nalaze u plastičnoj
vrećici zajedno s
uputama za
uporabu.
Savjetujemo da sačuvate učvrsne elemente radi mogućeg
budućeg transporta, ako se odlučite prodati Vašu perilicu.
41
Postavljanje
Podloga na koju ćete postaviti perilicu mora biti čista, suha, ravna
i stabilna.
Provjerite da li na mjestu postavljanja perilice postoji dovoljan
protok zraka.
5 Nemojte postavljati perilicu na mekani tepih.
5 Nemojte podešavati ravnotežu perilice tako da ispod nje
postavljate drvene letve, karton ili slične materijale.
5 Ako postavljate perilicu blizu izvora topline (primjerice,
štednjaka), potrebno je između perilice i izvora topline postaviti
izolacijsku ploču (85 x 57 cm).
5 Nemojte postavljati perilicu u prostore kod kojih može
temperatura pasti ispod 0°C.
5 Obratite pozornost da ne prignječite dovodno i odvodno crijevo.
5 Molimo, obratite pozornost da nakon postavljanja perilice bude
osiguran pristup stručnim osobama radi eventualnog popravka.
Podešavanje stabilnog položaja
Kod podešavanja stabilnog položaja
perilice okrenite podesivu nožicu u desno
ili lijevo. Nemojte podešavati ravnotežu
perilice tako da ispod nje postavljate
drvene letve, karton ili slične materijale.
Dovod vode
Crijevo za dovod vode možete učvrstiti pomoću priključka za vodu
3/4".
Nemojte koristiti staro dovodno crijevo koje je već bilo u uporabi.
Priključak na drugom kraju crijeva (na strani perilice) može se
okretati u lijevo i desno. Utaknite brtvu i čvrsto spojite dovodno
crijevo na perilicu. Obratite pozornost da na spoju ne curi voda.
Nemojte pomoću dodatnog crijeva produžavati
crijevo za dovod vode.
Ako je crijevo suviše
kratko, kupite novo, duže
crijevo namijenjeno za
ovu perilicu.
42
Dovodno crijevo ima ugrađen sigurnosni ventil koji se zatvara ako
dođe do oštećenja crijeva. U tom slučaju se pojavi crvena oznaka
u prozorčiću "A" i potrebno je zatražiti pomoć ovlaštenog
servisera.
Odvod vode
Odvodno crijevo se može postaviti u tri položaja.
Pomoću koljena zataknite završetak odvodnog crijeva za
umivaonik.
Kod snažnog izbacivanja vode, odvodno
crijevo bi moglo ispasti sa umivaonika. Zato
pomoću kukice na koljenu učvrstite
odvodno crijevo.
Odvod pomoću sifona: Sifon mora biti
na visini najmanje 60 cm i najviše 90 cm
od poda.
Sifon mora biti većeg promjera od promjera odvodnog crijeva tako
da je osiguran dovod zraka u sifon.
Položite odvodno crijevo na pod i podignite njegov kraj u blizini
odvoda.
Odvodno crijevo se može produžiti, međutim, njegova ukupna
dužina ne smije biti veća od 400 cm.
43
Produžno crijevo mora biti jednakog promjera kao i originalno
odvodno crijevo.
Upozorenje!
Za ispravan rad perilice zakvačite odvodno crijevo za držač sa
stražnje strane perilice.
Električko priključenje
Perilica koristi mrežno napajanje 220-230 V / 50 Hz.
Obratite pozornost da električka instalacija u Vašem domu
omogućuje priključenje perilice s najvećom snagom (2,2 kW) i sve
dodatne kućanske aparate koje koristite.
Priključite perilicu na uzemljenu zidnu utičnicu.
Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu uslijed neispravnog priključenja perilice, odnosno,
nepoštivanja važećih sigurnosnih propisa.
U slučaju izravnog spajanja na električku instalaciju, potrebno je
između perilice i mrežnog napajanja ugraditi dvopolnu preklopku s
razmakom između kontakata od bar 3 mm. Veličina preklopke
mora odgovarati opterećenju prema važećim propisima.
Električko priključenje perilice je potrebno izvesti u skladu s
važećim propisima.
Uporaba produžnih kabela nije dozvoljena. Ako mrežni kabel nije
dovoljno dug, potrebno ga je zamijeniti dužim kabelom ili približiti
perilicu zidnoj utičnici.
Za zamjenu mrežnog kabela molimo da se obratite ovlaštenom
servisu.
Važno: Nakon ugradnje perilice, mrežni kabel mora biti lako
dostupan.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement